Printer/Scanner Unit Type Scannerreference. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af filer Levering af scanningsfiler Brug af TWAIN-netværksscannerfunktionen Konfiguration/Registrering af scanneindstillinger Fejlfinding Start på scannerinstallation Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger denne maskine, og opbevar den let tilgængelig for fremtidig brug. For sikker og korrekt brug af denne maskine skal du læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger, før du tager maskinen i brug.

2 Indledning Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om brugen af denne maskine. For din egen sikkerhed skal du læse denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen. Opbevar denne vejledning et let tilgængeligt sted i nærheden af maskinen. Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Brug de metriske måleenheder i forbindelse med denne maskine. Vigtigt Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle, hændelige skader eller følgeskader, der opstår som følge af håndtering eller betjening af maskinen. Kopiér eller udskriv ikke noget, hvor gengivelse er forbudt ved lov. Kopiering eller udskrivning af følgende elementer er normalt forbudt ved lokal lov: pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankveksler, checks, pas og kørekort. Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har spørgsmål vedrørende lovligheden af kopiering eller udskrivning af visse elementer, skal du konsultere din juridiske rådgiver.

3 Vejledninger til denne maskine De følgende vejledninger beskriver maskinens betjeningsprocedurer. Se de relevante dele af vejledningen angående bestemte funktioner. De leverede vejledninger hører til en bestemt maskintype. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader skal være installeret, hvis du skal kunne se vejledningerne som PDF-filer. Der medfølger to cd er: CD 1 "Operating Instructions" Cd 2 "Scanner Driver and Document Management Utility" Vejledning om generelle indstillinger (PDF-fil - CD 1) Giver et overblik over maskinen og beskriver Systemindstillinger (såsom Kassettepapirindstillinger), Dokumentserverfunktioner og fejlfinding. Se i denne vejledning angående adressebogsprocedurer som f.eks. registrering af fax-numre, -adresser og brugerkoder. Sikkerhedsreference Denne vejledning er for maskinens administratorer. Den beskriver sikkerhedsfunktioner, som administratorerne kan bruge til at beskytte data mod misbrug og forhindre maskinen mod uautoriseret brug. Se også i denne vejledning for procedurer vedrørende registrering af administratorer og indstilling af bruger- og administratorgodkendelse. Netværksvejledning (PDF-fil - cd1) Giver oplysning om konfiguration og betjening af printeren i et netværksmiljø og ved brug af software. Denne vejledning dækker alle modeller og kan derfor indeholde funktioner og indstillinger, der måske ikke er tilgængelige på din model. Billeder, illustrationer, funktioner og understøttede operativsystemer kan variere fra dem, der er på din model. Kopireference (PDF-fil - CD 1) Beskriver betjening, funktioner og fejlfinding for maskinens kopifunktion. Faxreference < Grundlæggende funktioner> (PDF-fil - CD 1) Beskriver betjening, funktioner og fejlfinding for maskinens faxfunktion. Faxreference <Avancerede funktioner> (PDF-fil - CD 1) Beskriver avancerede faxfunktioner, som f.eks. linjeindstillinger og procedurer til registrering af ID er. Printerreference (PDF-fil - CD 1) Beskriver systemindstillinger, betjening, funktioner og fejlfinding for maskinens printerfunktion. i

4 Scannerreference (denne vejledning) (PDF-fil - cd1) Beskriver betjening, funktioner og fejlfinding for maskinens scannerfunktion. Vejledninger til DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite er et hjælpeprogram, der følger med på cd en "Scanner Driver and Document Management Utility". DeskTopBinder Lite Installationsguide (PDF-fil - cd2) Beskriver installationen af DeskTopBinder Lite og driftsmiljøet for DeskTopBinder Lite i detaljer. Du kan få vist denne vejledning fra dialogboksen [Opsætning], når DeskTopBinder Lite er installeret. DeskTopBinder Lite Introduktion til (PDF-fil - cd2) Beskriver betjening af DeskTopBinder Lite og indeholder en oversigt over dens funktioner. Denne vejledning føjes til menuen [Start], når DeskTop- Binder Lite installeres. Vejledning til Auto Document Link (PDF-fil - cd2) Beskriver betjening af og funktioner i Auto Document Link installeret med DeskTopBinder Lite. Denne vejledning føjes til menuen [Start], når DeskTopBinder Lite installeres. Andre vejledninger PS3-tillæg (PDF-fil - cd1) UNIX-tillæg (fås hos en autoriseret forhandler eller som PDF-fil på vores websted) ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Sådan læses denne vejledning...1 Symboler...1 Navne på de vigtigste typer ekstraudstyr Introduktion Betjeningspanel...3 Netværksscanner Scan til mappe...6 Lagring...7 Delivery-netværksscanner...8 TWAIN-netværksscanner...10 Installation af software...11 Lyninstallation...11 TWAIN Driver...11 DeskTopBinder...12 Brugergodkendelse...13 Brugerkodegodkendelse (vha. kontrolpanelet)...13 Login (ved hjælp af betjeningspanelet)...13 Log af (Ved hjælp af betjeningspanelet)...14 Programmering af -adresser og mapper Afsendelse af scanningsfiler via Forberedelse til afsendelse via skærmbillede...18 Afsendelse af scanningsfiler via Fremgangsmåde for afsendelse af Samtidig lagring og afsendelse via Kontrol af -resultater Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Forberedelse til afsendelse vha. Scan til mappe...33 Scan til mappe-skærmbilledet...34 Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe...35 Procedure til afsendelse vha. Scan til mappe...35 Samtidig lagring og afsendelse via Scan til mappe...45 Kontrol af Scan til mappe-resultater...47 iii

6 4. Lagring af filer Lagring af filer...49 Fremgangsmåde ved lagring...50 Visning af listen med lagrede filer...53 Visning af listen...54 Søgning efter filer...55 Afsendelse af lagrede filer via , Scan til mappe eller levering Kontrol af lagrede filer fra en klientcomputer...58 Håndtering af lagrede filer...59 Sletning af filer...59 Ændring af filoplysninger Levering af scanningsfiler Forberedelse af levering...64 Skærmbillede for netværksleveringsscanner...65 Levering af scanningsfiler...66 Leveringsprocedure...66 Samtidig lagring og levering...71 Kontrol af leveringsstatus Brug af TWAIN-netværksscannerfunktionen Forberedelse til brug af TWAIN-netværksscanneren...75 Scanning af originaler Konfiguration/Registrering af scanneindstillinger Specifikation af scanneindstillinger...79 Foretagelse af indstillinger vedrørende retning på originalen og de scannede sider...81 For ,Scan til mappe og en delivery-netværksscanner...81 Til en TWAIN-netværksscanner...83 Scanning af originaler adskillige gange...84 Når der er angivet en tidsgrænse for yderligere originaler...84 Når der ikke er specificeret en tidsgrænse for flere originaler...86 Programmer...87 Registrere et program...87 Hente et program...88 Ændre et registreret program...88 Slette et program...89 Ændring af programnavnet...89 iv

7 8. Fejlfinding Hvis din maskine ikke fungerer, som du ønsker...91 Når en scanning ikke udføres som forventet...91 Når lagrede filer ikke kan åbnes...91 Netværket kan ikke gennemses, når der sendes en scanningsfil...92 TWAIN Driver kan ikke startes...92 Lagrede filer kan ikke ændres...92 Netværksleveringsfunktionen kan ikke anvendes...92 Det er ikke muligt at foretage handlinger, når følgende meddelelser vises...93 Når der vises en meddelelse...94 Når en fejlmeddelelse vises på betjeningspanelet...94 Når en fejlmeddelelse vises på klientcomputeren Start på scannerinstallation Scannerfunktioner Justering af Scannerfunktioner Indstillinger Scannerindstillinger Scanning af brugerdefineret original Indstillinger for destinationslisten Sendeindstillinger Administratorværktøjer Appendiks Sammenhængen mellem opløsning og filformat Ved brug af , Scan til mappe, Lagring eller Delivery-netværksscanner Ved brug som en TWAIN-netværksscanner Sammenhæng mellem specificeret filtype for scanning og specificeret filtype for /fil Placering af originaler Scanning af dokumenter i forskellige størrelser Programmer, der medfølger på cd Filtabel TWAIN Driver DeskTopBinder Specifikationer for Overførsel/Lagring/Leveringsfunktioner Overførsel Lagring Delivery-netværksscannerfunktion Specifikationer INDEKS v

8 vi

9 Sådan læses denne vejledning Symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: Vigtigt Hvis denne instruktion ikke følges, kan papiret blive indført forkert, originalerne kan beskadiges, eller der kan mistes filer. Gennemlæs altid disse oplysninger. Forberedelse Dette symbol indikerer, at det er nødvendigt med forudgående kendskab eller forberedelser før brug. Dette symbol indikerer foranstaltninger for drift, eller at der skal foretages nogle handlinger efter betjeningsfejl. Begrænsning Dette symbol indikerer numeriske begrænsninger, funktioner, der ikke kan bruges sammen, eller situationer, hvor en bestemt funktion ikke kan bruges. Reference Dette symbol angiver en reference. [ ] Taster på maskinens display. [ ] Taster og knapper, der vises på computerens display. { } Taster, der er indbygget i maskinens kontrolpanel. { } Taster på computerens tastatur. Navne på de vigtigste typer ekstraudstyr I denne vejledning henvises der til de vigtigste typer ekstraudstyr som følger: Printer/Scanner Unit Type 3045 printer/scanner ekstraudstyr File Format Converter Type B * Filformatomskifter Der henvises til følgende softwareprodukter ved brug af et generelt navn: DeskTopBinder Lite og DeskTopBinder Professional * DeskTopBinder ScanRouter EX Professional * og ScanRouter EX Enterprise * ScanRouter leveringssoftware * Ekstraudstyr 1

10 2

11 1. Introduktion Betjeningspanel Nedenstående illustration viser i detaljer kontrolpanelet på en maskine, som har alt ekstraudstyr installeret. 1. Indikatorer Viser fejl og maskinstatus. Se Vejledning om generelle indstillinger. d: Indikator for påfyldning af hæfteklammer D: Indikator for påfyldning af toner B: Indikator til ilægning af papir L: Indikator for servicekald M: Indikator for åbent låg x: Indikator for papirstop 2. {Brugerfunktioner/Tæller}-tast Bruges til at ændre standard- og betjeningsparametre i henhold til betjeningsforholdene. 3. Displaypanel Viser betjeningsstatus, fejlmeddelelser og funktionsmenuer. 4. Tasten {Kontrollér funktioner} Tryk for at checke de aktuelt valgte modtagere. 5. Tasten {Programmér} Bruges til at registrere indstillinger, der hyppigt bruges, så som et program eller til at hente det registrerede program. 6. Tasten {Slet funktioner} Tryk for at afbryde de aktuelle indstillinger. 7. Tasten {Energispare} Tryk på denne tast for at starte opvarmningen. Hvis du trykker én gang til på tasten, mens opvarmningen er i gang, annulleres opvarmningen. Tasten er ikke aktiv, mens der scannes, eller mens der angives standardværdier for scanneren. 8. Tasten {Pausekopiering} Tryk på denne tast for at afbryde scannerfunktionen og aktivere kopifunktionen. 3

12 Introduktion 1 9. Hovedstrømindikator og strømindikator Hovedstrømindikatoren lyser, når der tændes på hovedafbryderen. Strømindikatoren lyser, når maskinen er tændt. Vigtigt Sluk. ikke for hovedstrømmen, mens strømindikatoren lyser eller blinker. Dette kan forårsage fejl på harddisken. 10. Strømafbryder Tryk på denne knap for at tænde maskinen. Strømindikatoren lyser. Tryk én gang til på afbryderen for at slukke maskinen. Se Vejledning om generelle indstillinger. Tasten er ikke aktiv, mens der scannes, eller mens der angives standardværdier for scanneren. 11. Funktionsstatusindikator Funktionen er aktiv, når indikatoren lyser grønt. Lyser den rødt, betyder det, at den tilsvarende funktion er blevet afbrudt. Tryk på den respektive tast, og følg derefter vejledningen, der vises på displayet. 12. Funktionstaster Tryk på {Kopi}, {Dokumentserver}, {Fax}, {Printer}, eller {Scanner}-tasten for at aktivere den tilsvarende funktion. Indholdet af displayet ændres tilsvarende. Indikatoren for den valgte funktion lyser. 13. Numeriske taster Bruges til at indtaste numeriske værdier. 14. {#} -tast (Enter-tast) Bruges til at bekræfte den indtastede værdi. 15. Tasten {Slet/Stop} Slet: Fjerner et indtastet tal Stop: Standser scanningen 16. {Start}-tast Bruges til start af scanning, fillagring eller levering. 4

13 Netværksscanner Netværksscanner Maskinen kan bruges som netværksscanner, hvis ekstraudstyret til printer/scanner installeres. Som netværksscanner kan maskinen sende , sende filer til delte netværksmapper, FTP-servermapper eller NetWaremapper, lagre scanningsfiler, fungere som en netværksleveringsscanner og fungere som en TWAIN-netværksscanner. 1 En scanningsfil, der vedhæftes en , kan sendes via -systemet gennem et LAN-netværk eller internettet. Du kan også bruge denne funktion sammen med fillagringsfunktionen til at e URL-adresser på filer, der er gemt på maskinen, i stedet for at sende filerne som vedhæftede filer til s. Reference S.17 Afsendelse af scanningsfiler via ZZZ601S 1. Denne maskine En scanningsfil kan vedhæftes til en e- mail og sendes til en mailserver. I kombination med fillagringsfunktionen kan scannede filer fra flere originaler, der er lagret midlertidigt, sendes på én gang. 2. Mailserver En -server er en SMTP-server, der bruges til et -system. Den overfører en modtaget til en angivet destination via et LAN-netværk eller internettet. 3. Klientcomputer En med en scanningsfil vedhæftet er modtaget fra mailserveren. Kontrollér indholdet af filen ved hjælp af et relevant program. 5

14 Introduktion 1 4. LDAP-server LDAP-serveren leverer en biblioteksservice til søgninger eller forespørgsler fra en klientcomputer i samme netværk. Scan til mappe Du kan bruge LDAP-serveren til at søge efter -oplysninger, når serveren anvendes som database til styring af brugergodkendelse og -konti. Du kan sende scanningsfiler til delte netværksmapper, FTP-servermapper eller NetWare-mapper. Reference S.33 Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe ZZZ507D 1. Denne maskine Du kan sende scanningsfiler til delte netværksmapper, FTP-servermapper eller NetWare-mapper. For at sende scanningsfiler til delte netværksmapper skal du bruge SMB-protokollen. For at sende scanningsfiler til FTP-servermapper skal du bruge FTP-protokollen. For at sende scanningsfiler til NetWaremapper skal du bruge NCP-protokollen. I kombination med fillagringsfunktionen kan scannede filer fra flere originaler, der er lagret midlertidigt, sendes på én gang. 2. FTP-server FTP-serveren er en server, der yder filoverførselsfunktioner mellem computere på det samme netværk. En scanningsfil, der sendes til FTP-serveren, lagres, og den lagrede fil kan indlæses af en klientcomputer, som logger på FTP-serveren. 3. NetWare-server Du kan bruge denne server til at dele filer over netværket via NetWare. Ved at sende billeddata til serveren kan billeder lagres på serveren til download til computere på netværket. For at downloade billeder skal en computer køre Net- Ware-klienten og være logget på serveren. 6

15 Netværksscanner 4. Klientcomputer En scanningsfil, der sendes fra maskinen, modtages i de delte mapper. Kontrollér indholdet af filen ved hjælp af et relevant program. Lagring 1 Du kan lagre scannede dokumenter som filer på maskinens harddisk. De lagrede scanningsfiler kan ses, kopieres, slettes eller hentes over netværket ved hjælp af DeskTopBinder fra en klient-computer. Du kan også se, slette eller downloade scanningsfiler over netværket ved hjælp af Web Image Monitor fra klienten. Der kan søges efter en fil vha. brugernavnet eller filnavnet. Du kan også forhindre andre i at få vist en fil ved at angive en adgangskode for filen. Lagrede filer kan også sendes via eller Scan til mappe eller leveres. Når du sender lagrede filer via , kan du vælge kun at sende URL-adresserne på filplaceringerne. Reference S.49 Lagring af filer ZZZ603S 1. Denne maskine En scanningsfil fra de originaldokumenter, der scannes af scanneren, bliver lagret. 2. Klientcomputer En gemt fil kan vises, kopieres eller slettes ved at oprette forbindelse til maskinen vha. DeskTopBinder. En fil, der er gemt på maskinen, kan også vises, indlæses eller slettes ved hjælp af Web Image Monitor. Reference Oplysninger om DeskTopBinder finder du i vejledningerne til DeskTopBinder. Se S.i Vejledninger til denne maskine. Se Web Image Monitor Hjælp for yderligere oplysninger om Web Image Monitor. 7

16 Introduktion Delivery-netværksscanner 1 En scanningsfil fra de originaler, som maskinen scanner, lagres på leveringsserveren og leveres i mapperne på klientcomputerne på det samme netværk. Reference S.63 Levering af scanningsfiler For at bruge leveringsscanner-funktionen, installeres en leveringsscanner med ScanRouter, hvor der kræves leveringssoftware Når der bruges ScanRouter- leveringssoftware, kan maskinen også levere scanningsfiler ved hjælp af og lagre scanningsfiler på dokumentstyringsserveren. ZZZ604S 1. Denne maskine En scanningsfil fra originalerne, der er scannet af maskinen, sendes til leveringsserveren. I kombination med fillagringsfunktionen kan scannede filer fra flere originaler, der er lagret midlertidigt, sendes på én gang. Se S.71 Samtidig lagring og levering. 2. Leveringsserver ScanRouter-leveringssoftware er installeret på denne computer, der anvendes som en leveringsserver. En modtagen fil leveres i indbakken på den angivne destination (A på figuren). Afhængigt af indstillingerne for indbakken gemmes filen i indbakken eller en mappe (B på figuren). 8

17 Netværksscanner 3. Klientcomputer Indholdet af en lagret fil kan kontrolleres på følgende måder: Se filen i indbakken i DeskTopBinder for at kontrollere indholdet. (C på figuren). Anvend Auto Document Link til at modtage filen, der er lagret i indbakken, og kontrollér indholdet med et passende program. (D på figuren). Få adgang til den mappe, hvor filen er lagret via netværket, og kontrollér indholdet med et passende program. (E på figuren). 1 Reference Oplysninger om DeskTopBinder, eller Auto Document Link finder du i de respektive vejledninger. Se S.i Vejledninger til denne maskine. 9

18 Introduktion TWAIN-netværksscanner 1 Denne maskines scanningsfunktion kan bruges fra en klientcomputer via et netværk ved hjælp af Ethernet, IEEE 1394 (IP over 1394)-ekstraudstyr eller IEEE b (trådløst LAN-netværk)-ekstraudstyr. Reference S.75 Brug af TWAIN-netværksscannerfunktionen ZZZ605S 1. Denne maskine Denne maskines scanningsfunktion kan bruges fra en klientcomputer via et netværk. 2. Klientcomputer Originaler scannes ved hjælp af TWAIN Driver fra et program. Når maskinen bruges som en TWAIN-netværksscanner, er det ikke nødvendigt at vælge tasten {Scanner} på betjeningspanelet. Når TWAIN Driver aktiveres på en klientcomputer, skifter displayet automatisk til følgende skærmbillede. Tryk på [Afslut] for at bruge andre funktioner end TWAIN-netværksscannerfunktionen. 10

19 Installation af software Installation af software Dette afsnit beskriver, hvordan software, der medfølger på Scanner Driver and Document Management Utility -cd-rom en installeres. Reference For oplysninger om softwaren på cd-rom en og systemkravene for softwaren, se S.126 Programmer, der medfølger på cd. Lyninstallation Når cd-rom en indsættes i en klientcomputer med Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4,0, starter installationsprogrammet automatisk (Auto Run) for installation af forskelligt software. Hvis Plug og Play starter, trykkes på [Annullér] i [Ny hardware fundet], [Enhedsdriver-guide] eller [Ny hardware fundet-guide]-dialogboksen, og derefter isættes cd-rom en. [Ny hardware fundet], [Enhedsdriverguide]eller [Ny hardware fundetguide]-dialogboksen kommer frem, afhængig af det operativsystem, der anvendes. Automatisk start fungerer muligvis ikke automatisk med visse operativsystemindstillinger. Hvis det sker, så kør SETUP.exe fra cdrom ens rodbibliotek. For at deaktivere Auto Run trykkes på {SKIFT}-tasten, når cdrom en sættes ind i drevet, og den holdes nede, indtil computeren er færdig med læsning fra cd-rom en. Hvis [Annullér] vælges under installationen, standses installationen, og resten af softwaren installeres ikke. Hvis du har valgt [Annullér], skal resten af softwaren installeres igen efter genstart af klientcomputeren. Hvis du ønsker oplysninger om de programmer, der kan installeres ved hjælp af Automatisk start, henvises til S.126 Programmer, der medfølger på cd. Begrænsning For installation under Windows 2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4,0 logges på som et administratorgruppemedlem. TWAIN Driver Hvis maskinen skal bruges som TWAIN-netværksscanner, skal TWAIN Driver installeres på en klientcomputer. Hvis et program, der understøtter TWAIN, ikke er installeret på klientcomputeren, er det også nødvendigt at installere DeskTopBinder. For oplysning om installation af DeskTop- Binder, se S.12 DeskTopBinder. Forberedelse Før du påbegynder installationen, skal du kontrollere systemkravene for TWAIN Driver. For oplysninger om systemkrav, se S.126 Programmer, der medfølger på cd. Brug Automatisk start til installationen. 1 11

20 Introduktion 1 A Start Windows og isæt cd-rom en mærket Scanner Driver and Document Management Utility i klientcomputerens cd-rom-drev. Reference Se S.11 Lyninstallation, hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk. B Klik på [TWAIN Driver]. Skærmbilledet for programinstallation vises. C Installationsprogrammet for TWAIN Driver starter. Følg instruktionerne. Når installationen er udført, vises der måske en meddelelse på skærmen, der beder dig om at genstarte klientcomputeren. I så fald skal du genstarte klientcomputeren. Når installationen er færdig, vil der blive vist en mappe med maskinens navn i [Programmer] i [Start]-menuen. Herfra kan du få vist Hjælp. Oplysninger om brugen af TWAINnetværksscanneren finder du i Readme.txt. Husk at læse disse oplysninger før brug. DeskTopBinder For at kontrollere en indbakke eller for at hente filer ved hjælp af deliverynetværksscanneren, skal du installere DeskTopBinder på klientcomputeren. Forberedelse Før du påbegynder installationen, skal du kontrollere systemkravene for DeskTopBinder. Se S.126 Programmer, der medfølger på cd. Brug Automatisk start til installationen. For at bruge delivery-netværksscanner-funktionen, er du nødt til at installere ScanRouter-leveringssoftwaren (ekstraudstyr) på den computer, der anvendes som leveringsserver. A Start Windows og isæt cd-rom en mærket Scanner Driver and Document Management Utility i klientcomputerens cd-rom-drev. Skærmbilledet for start af cd en vises. B Klik på [DeskTopBinder Lite]. Installationsskærmbilledet for DeskTopBinder Lite vises. Reference Oplysninger om den efterfølgende installationsprocedure finder du i Installationsvejledning, der kan vises på installationsskærmbilledet for DeskTopBinder. 12

21 Brugergodkendelse Brugergodkendelse Når der bruges brugergodkendelse (Brugerkodegodkendelse, Basisgodkendelse, Windows-godkendelse eller LDAP-godkendelse, Integrationsserver-godkendelse), vises godkendelsesskærmen. Medmindre et gyldigt brugernavn og password angives, vil det ikke være muligt at betjene maskinen. Log på for at betjene maskinen og log af, når du er færdig. Sørg for at logge af for at forhindre uautoriserede brugere i at bruge maskinen. Kontakt Brugeradministratoren for at få dit login-brugernavn, adgangskode og brugerkode. For oplysninger om de forskellige typer brugergodkendelse, skal du kontakte de relevante administratorer. For brugerkode-godkendelse, angives et tal registreret i adressebogen som [Brugerkode]. Brugerkodegodkendelse (vha. kontrolpanelet) Når brugerkodegodkendelse er indstillet, vises vil følgende skærm. Login (ved hjælp af betjeningspanelet) Følg proceduren nedenfor for at logge på, når basis-godkendelse, Windowsgodkendelse, LDAP-godkendelse eller Integrationsserver-godkendelse er indstillet. A Tryk på [Enter] for [Login-brugernavn]. B Angiv et login-brugernavn og tryk derefter på [OK]. C Tryk på [Enter] for [Login-password]. D Indtast et login-password, og tryk derefter på [OK]. E Tryk på [Login]. Når bruger er godkendt, vil skærmen for den funktion, du bruger, komme frem. 1 Angiv en brugerkode (otte cifre), og tryk derefter på [#]. Du behøver ikke at logge af efter brugerkodegodkendelse. 13

22 Introduktion 1 Log af (Ved hjælp af betjeningspanelet) Følg proceduren nedenfor for at logge af, når basis-godkendelse, Windowsgodkendelse, LDAP-godkendelse eller Integrationsserver-godkendelse er indstillet. A Tryk på {Brugerfunktioner / Tæller}. B Tryk på [Log af]. C Tryk på [Ja]. D Tryk på {Brugerfunktioner / Tæller}. 14

23 Programmering af -adresser og mapper Programmering af -adresser og mapper Du kan programmere -adresser og mapper ved hjælp af Adressebogsstyring i menuen Administratorværktøjer under Systemindstillinger. Du kan også registrere de programmerede -adresser og mapper i en gruppe. 1 Du kan registrere visninger i adressebogen ved hjælp af Web Image Monitor eller SmartDeviceMonitor for Admin. Yderligere oplysninger om installation af SmartDeviceMonitor for Admin, findes i Netværksvejledning. For oplysninger om registrering af adresser, se hvert program under Hjælp. Afhængig af maskintypen er det måske ikke muligt at bruge maskinen, når den opdaterer adressebogen ved hjælp af CSV-filer (hentet via SmartDevice- Monitor for Admin), der indeholder brugerkoder. Reference Brugsanvisning - generelle indstillinger 15

24 Introduktion 1 16

25 2. Afsendelse af scanningsfiler via Scanningsfiler kan sendes fra denne maskine til angivne destinationer vha. e- mail-systemet. Dette kapitel forklarer om forberedelse til afsendelse af filer via -systemet, forskellige skærmvisninger, fremgangsmåder for afsendelse, og hvordan man kontrollerer afsendelsesresultaterne med denne funktion. Forberedelse til afsendelse via Den forberedelse, der er beskrevet nedenfor, er nødvendig for afsendelse af scanningsfiler vha. -systemet. Hvis du etablerer en -server på netværket, skal du opsætte -serveren på netværket på forhånd. Oplysninger om installation af en -server finder du i vejledningerne til den -server, der skal anvendes, og de programmer, der skal installeres. 1 Slut maskinen til netværket med et Ethernet-kabel, et IEEE kabel eller brug et trådløst LAN. Hvis du vil tilslutte vha. et IEEE 1394-kabel, skal IEEE 1394-interfacekortet bruges. Hvis du vil tilslutte vha. et trådløst LAN, skal IEEE b-interfaceenheden bruges. Se Netværksvejledning. 2 Hvis du vil sende scanningsfiler via , skal følgende [Systemindstillinger]-indstillinger være angivet korrekt. (Visse andre indstillinger skal også angives.) IP-adresse subnet-maske DNS-server SMTP-servernavn Der findes oplysninger om, hvordan du foretager disse og andre indstillinger i Netværksvejledning. Du skal også registrere destinationer og andre informationer i adressebogen. Yderligere oplysninger finder du i Vejledning om generelle indstillinger. 3 Foretag indstillinger for -afsendelse som f.eks. filtypeprioritet og standardafsender. Se S.114 Sendeindstillinger. 17

26 Afsendelse af scanningsfiler via -skærmbillede 2 -skærmbilledet er som vist. De funktionselementer, der vises, fungerer som vælgertaster. Du kan vælge eller angive et element ved at trykke let på det. Når du vælger eller angiver et element på displaypanelet, fremhæves det som. Taster, der ikke kan vælges, vises som OK. 1. Destinationsfelt Viser den valgte destination. Hvis du vælger flere destinationer, kan du få vist dem i den rækkefølge, du har valgt dem, hvis du trykker på [UForrige] eller [TNæste]. Du kan kontrollere de valgte destinationer ved at trykke på tasten {Kontrollér funktioner}. 2. [ ] /Scan til mappe Tryk for at skifte mellem -funktionen og Scan til mappe-funktionen. Du kan sende en fil til destinationerne for både og Scan til mappe samtidigt ikon ( ) Angiver, at -skærmbilledet er vist. 4. [Registreringsnr.] Tryk for at angive en destination vha. et femcifret registreringsnummer. 5. [Manuel input] Når du angiver en destination, der ikke er på listen, skal du trykke på [Manuel input] og derefter indtaste destinationen på programtastaturet. 6. [Vedhæft afsendernavn] [Returkvittering] [Emne / meddelelse] [Filnavn / Type] Tryk for at angive afsender, indstilling for returkvittering, emne, meddelelse samt navne og formater på de filer, du vil sende. 7. [ ] Skift destinationsliste/søg/skift titel Tryk, hvis du vil ændre en destination fra leveringsserverlisten til en destinationsliste på maskinen for at søge efter en destination. 8. Destinationsliste Viser de destinationer, der er registreret på leveringsserveren eller på denne maskine. Hvis hele listen ikke kan vises på ét skærmbillede, kan [U] eller [T] bruges til at rulle gennem listen. Gruppedestinationer angives med dette symbol ( ). 18

27 Afsendelse af scanningsfiler via Afsendelse af scanningsfiler via Fremgangsmåde for afsendelse af En scanningsfil sendes, når du har angivet scanneindstillinger og destinationer. A Tryk på {Scanner}. Illustrationen er et eksempel. Det faktiske udseende kan være anderledes. B Kontrollér, at alle tidligere indstillinger er slettet. Hvis en tidligere indstilling stadig er der, skal du trykke på {Slet funktioner}. C Placering af originaler. Reference Proceduren for placering af originaler er den samme som for placering af originaler til kopiering. Du kan finde oplysninger om placering af originaler i Kopireference. D Foretag indstillinger for originalretning, scanningssider og - om nødvendigt - andre indstillinger. Reference S.81 Foretagelse af indstillinger vedrørende retning på originalen og de scannede sider. E Foretag scanneindstillingerne. Reference Du kan foretage scanneindstillingerne på to måder, som beskrevet herunder: Konfigurere hver indstilling for scanningen. For oplysninger, se S.79 Specifikation af scanneindstillinger. Genkalde registrerede indstillinger. For oplysninger, se S.88 Hente et program. F Hvis skærmbilledet for netværksleveringsscanneren vises, skal du skifte til -skærmbilledet. A Tryk på [ ]. B Tryk på [Skift dest.liste]. C Tryk på [ ]. 2 19

28 Afsendelse af scanningsfiler via 2 D Tryk på [Afslut]. -skærmbilledet eller Scan til mappe-skærmbilledet vises. E Hvis Scan til mappe-skærmbilledet vises, skal du trykke på [ ]. -skærmbilledet vises. G Angiv destinationen. Du kan angive destinationen på følgende måder: Vælg den på destinationslisten. Vælg registreringsnummer. Indtast -adressen direkte. Søg efter den på destinationslisten. Søg efter den på LDAP-serveren. Destinationer på destinationslisten og registreringsnumre skal på forhånd være registreret i [Systemindstillinger]. Yderligere oplysninger finder du i Vejledning om generelle indstillinger. For oplysninger om maksimalt antal destinationer, der kan vælges for hver overførsel, se S Før du vælger destinationen, skal du kontrollere, at du har valgt [Til]. Om nødvendigt skal du vælge [Cc] eller [Bcc] og de respektive destinationer. Afhængig af sikkerhedsindstillingerne vises visse destinationer muligvis ikke. Valg af en destination på listen A Vælg destination. Den valgte destination fremhæves og vises også i destinationsfeltet øverst i skærmbilledet. Hvis måldestinationen ikke er vist, skal du gøre en af følgende ting: Vis destinationen ved at vælge dens startbogstav i titlen. Vis destinationen ved at trykke på [U] eller [T]. B Hvis du vil vælge flere destinationer, skal du gentage trin A. Hvis du vil fravælge en destination, skal du trykke én gang til på destinationen eller trykke på [UForrige] eller [TNæste] for at få vist destinationen i destinationsfeltet. Derefter skal du trykke på tasten {Slet/Stop}. 20

29 Afsendelse af scanningsfiler via Brug af et registreringsnummer til valg af en destination A Tryk på [Registreringsnr.]. B Brug det numeriske tastatur til at indtaste det femcifrede registreringsnummer, der er tildelt en destinationsmappe. Hvis det indtastede nummer er på færre end fem cifre, skal du trykke på tasten {#} efter det sidste nummer. Eksempel: Indtastning af Tryk på tasten {3} og derefter på tasten {#}. C Hvis du vil vælge flere destinationer, skal du gentage trinene A til B. For at fravælge en destination skal du trykke på [UForrige] eller [TNæste] for at få vist destinationen i destinationsfeltet, og derefter skal du trykke på {Slet/Stop}-tasten. Manuel indtastning af en adresse A Tryk på [Manuel input]. Programtastaturet vises. Afhængig af sikkerhedsindstillingerne vises [Manuel input] muligvis ikke. B Indtast -adressen. For oplysninger om det maksimale antal tegn, der kan angives, se S Du kan bruge alfanumeriske tegn og punktummer. Symbolerne ( ) \, ; : samt mellemrum kan ikke bruges. For oplysninger, se S C Tryk på [OK]. Hvis du trykker på [ProgDest], vises et skærmbillede til registrering og ændring af adressebogsindtastninger. Ved hjælp af dette skærmbillede kan du registrere adresser direkte i adressebogen. Hvis du vil ændre en indtastet -adresse, skal du trykke på [Skift] i venstre side af destinationsfeltet. Programtastaturet vises. Foretag eventuelle ændringer, og tryk derefter på [OK]. Du kan kontrollere de valgte destinationer ved at trykke på tasten {Kontrollér funktioner}. Afhængig af sikkerhedsindstillingerne vises [ProgDest] muligvis ikke. 2 21

30 Afsendelse af scanningsfiler via 2 D Hvis du vil indtaste flere destinationer, skal du gentage trinene A til C. For at fravælge en destination skal du trykke på [UForrige] eller [TNæste] for at få vist destinationen i destinationsfeltet, og derefter skal du trykke på {Slet/Stop}-tasten. Søgning efter en destination på destinationslisten A Tryk på [ ]. C Indtast en del af destinationsnavnet. Indtast det/de første tegn i destinationsnavnet. Du kan også foretage en kombineret søgning ved at bruge [Søg på dest.navn] og [ adresse]. D Tryk på [OK]. E Vælg en destination. F Tryk på [Afslut]. B Tryk på [Søg på dest.navn]. Søgning efter en destination på LDAP-serveren A Tryk på [ ]. Programtastaturet vises. Hvis du vil foretage en søgning ved hjælp af en adresse, skal du trykke på [ -adresse]. B Tryk på [Søg LDAP]. 22

31 Afsendelse af scanningsfiler via C Tryk på [Vælg server]. D Vælg LDAP-serveren. LDAP-serveren kan være registreret på forhånd i [Systemindstillinger]. Se Netværksvejledning, hvis du vil have flere oplysninger. Sørg for, at den LDAP-server, du vil søge på, er valgt og fremhævet. Hvis serveren ikke er valgt, udføres søgningen ikke, og der vises en fejlmeddelelse. E Tryk på [OK]. F Tryk på [Avanceret søgning]. G Indtast en tegnstreng, der relaterer til destinationen, som søgebetingelse, f.eks. [Navn], [ -adresse], [Faxnummer], [Firmanavn], eller [Afdelingsnavn]. Hvis du vælger en søgebetingelsesindstilling, vises programtastaturet. Indtast en tekst i henhold til søgekriterierne. Hvis du vælger [SSøgeindstillinger] i [Program / Skift / Slet LDAP-server] i [Adm.værktøjer] i [Systemindstillinger], kan du tilføje et felt til LDAP-søgning. Se Netværksvejledning, hvis du vil have flere oplysninger. Når søgebetingelsen [Navn] anvendes til søgning, vil søgning på fornavn eller efternavn afhænge af, hvilke indstillinger administratoren har foretaget. Hvis du f.eks. ønsker at søge efter "John Doe", skal du indtaste enten "John" eller "Doe" i henhold til de indstillinger, som administratoren har foretaget. Spørg din administrator, hvilken del af navnet der skal anvendes. H Tryk på [Søgekriterier] svarende til hvert element, og vælg derefter kriterier på den liste, der vises. 2 Hver søgebetingelse (navn, -adresse, faxnummer, firmanavn og afdelingsnavn) svarer til et emne, der er registreret på LDAP-serveren. 23

32 Afsendelse af scanningsfiler via 2 Du kan vælge kriterier på følgende liste: [Søg på startord]: Der søges på navne, der starter med det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste A. [Søg på slutord]: Der søges på navne, der slutter med det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste C. [Præcis match]: Der søges på navne, der svarer til det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste ABC. [Medtag et af ordene]: Der søges på navne, der indeholder det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste A, B, eller C. [Udeluk ord]: Der søges på navne, der ikke indeholder det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste D. [Fuzzy-søgning]: en bred søgning (Søgningen afhænger af det system, der understøttes af LDAP-serveren.) I Tryk på [OK]. Den adresse, der søges efter på LDAP-serveren, kan ikke angives korrekt, hvis den indeholder for mange tegn. For oplysninger om det maksimale antal tegn, der kan angives, se S Hvis der ikke er indtastet et brugernavn og et password til LDAP-server-godkendelse, vises et log-på-skærmbillede. Indtast et brugernavn og et password. Flere -adresser kan registreres for den samme person, men en søgning vil kun finde én adresse pr. person. Afhængig af LDAPserveren bliver den først registrerede adresse normalt vist. Du kan se oplysninger om destinationen ved at trykke på [Detaljer]. J Vælg en destination. K Tryk på [Afslut]. Hvis du trykker på [ProgDest], vises et skærmbillede til registrering og ændring af adressebogsindtastninger. Ved hjælp af dette skærmbillede kan du registrere adresser direkte i adressebogen. 24

33 Afsendelse af scanningsfiler via Kontrol af valgte destinationer A Brug destinationsfeltet øverst i skærmbilledet til at kontrollere, hvilke destinationer der er valgt. Brug [UForrige] eller [TNæste] til at rulle gennem listen. Destinationer vises i den rækkefølge, de blev valgt. Du kan kontrollere de valgte destinationer ved at trykke på tasten {Kontrollér funktioner}. H Vælg om nødvendigt filtypen. A Tryk på [Filnavn / Type]. B Tryk på [Filtype]. C Vælg filens type. D Tryk på [OK] to gange. I Angiv om nødvendigt filnavnet. A Tryk på [Filnavn / Type]. B Tryk på [Filnavn]. Programtastaturet vises. C Indtast et filnavn. D Tryk på [OK] to gange. J Angiv -afsenderen. Du kan angive afsenderen på følgende måder: Markér afsenderen på listen. Indtast afsenderens registreringsnummer vha. det numeriske tastatur. Søg efter afsenderen. Registrér afsenderen i forvejen under [Systemindstillinger]. Yderligere oplysninger finder du i Vejledning om generelle indstillinger. Hvis du angiver afsenderen, vil information om denne blive medtaget i den fil, der sendes. Navnet på den angivne afsender placeres automatisk i feltet Fra i en, så afsenderen kan identificeres ved modtagelse af en . Afhængigt af systemindstillingerne vil administratorens e- mail-adresse muligvis automatisk blive vist i -overskriftens "FRA"-felt. For at ændre adressen angives afsender i Trin J. For at forhindre misbrug af et afsendernavn anbefaler vi, at du indstiller beskyttelseskode for afsenderens navn. Se Vejledning om generelle indstillinger. Afhængig af sikkerhedsindstillingerne kan [Vedhæft afsendernavn] eventuelt vælges som brugernavn, når der logges på. 2 25

34 Afsendelse af scanningsfiler via Valg af en afsender på listen A Tryk på [Vedhæft afsendernavn]. At bruge et registreringsnummer til at angive et afsendernavn A Tryk på [Vedhæft afsendernavn]. 2 B Vælg afsender. Når der er angivet en beskyttelseskode, vises der et skærmbillede til indtastning af beskyttelseskoden, efter at du har valgt afsenderen. Indtast beskyttelseskoden, og tryk derefter på [OK]. Hvis beskyttelseskoden, du indtastede, er korrekt, vises afsendernavnet. C Tryk på [OK]. B Brug det numeriske tastatur til at indtaste det femcifrede registreringsnummer, der er tildelt en destinationsmappe. Hvis det indtastede nummer er på færre end fem cifre, skal du trykke på tasten {#} efter det sidste nummer. Eksempel: Indtastning af Tryk på tasten {6} og derefter på tasten {#}. Når der er angivet en beskyttelseskode, vises der et skærmbillede til indtastning af beskyttelseskoden, efter at du har valgt afsenderen. Indtast beskyttelseskoden, og tryk derefter på [OK]. Hvis beskyttelseskoden, du indtastede, er korrekt, vises afsendernavnet og [Returkvittering]. C Tryk på [OK]. 26

35 Afsendelse af scanningsfiler via Søgning efter en afsender A Tryk på [Vedhæft afsendernavn]. E Tryk på [OK]. F Vælg afsender. 2 B Tryk på [ ]. C Tryk på [Brugernavn (dest.)]. Programtastaturet vises. Hvis du vil søge efter en e- mail-adresse, skal du trykke på [ -adresse]. D Indtast en del af afsenderens navn. Indtast det/de første tegn i afsenderens navn. Du kan også foretage en kombineret søgning ved at bruge [Brugernavn (dest.)] og [ adresse]. Når der er angivet en beskyttelseskode, vises der et skærmbillede til indtastning af beskyttelseskoden, efter at du har valgt afsenderen. Indtast beskyttelseskoden, og tryk derefter på [OK]. Hvis beskyttelseskoden, du indtastede, er korrekt, fremhæves afsendernavnet. G Tryk på [Afslut]. H Tryk på [OK]. K Tryk på [Returkvittering] for en e- mail med bekræftelse af modtagelse. For at bruge [Returkvittering] skal du: Logge på som bruger Angive afsender i Trin J Når du vælger [Returkvittering], sendes der en , som bekræfter, at en er blevet læst af modtageren, til den afsender, du valgte i trinj. Det er dog muligt, at en ikke bliver sendt, hvis den -software, der anvendes af modtageren, ikke understøtter MDN (Message Disposition Notification). 27

36 Afsendelse af scanningsfiler via 2 L Angiv om nødvendigt et emne. Hvis du vil angive et emne, kan du vælge det på listen, indtaste det direkte eller kombinere valg og indtastning. For oplysninger om det maksimale antal tegn, der kan angives, se S Når der er angivet et emne, føjes disse oplysninger til scanningsfilen. Emnet placeres automatisk i ens emnefelt. De emner, der kan vælges på listen, skal på forhånd være registreret i [Systemindstillinger]. Se Netværksvejledning. Hvordan du angiver emnet [Urgent] New product appearance er anvendt som et eksempel her. A Tryk på [Emne / meddelelse]. B Tryk på [Vedhæft emne]. C Markér emnet [Urgent]. D Tryk på [Manuel input]. Programtastaturet vises. E Indtast emnet New product appearance. F Tryk på [OK]. G Tryk på [OK] to gange. M Indtast om nødvendigt en meddelelse. For oplysninger om det maksimale antal tegn, der kan angives, se S Når der er indtastet en meddelelse, føjes disse oplysninger til scanningsfilen. De meddelelser, der kan vælges på listen, skal på forhånd være registreret i [Systemindstillinger]. Se Netværksvejledning. En meddelelse kan vælges på listen eller indtastes direkte. 28

37 Afsendelse af scanningsfiler via Valg af en meddelelse på listen A Tryk på [Emne / meddelelse]. B Tryk på [ -besked]. Manuel indtastning af en meddelelse A Tryk på [Emne / meddelelse]. B Tryk på [ -besked]. 2 C Vælg en meddelelse. C Tryk på [Manuel input]. Programtastaturet vises. D Indtast meddelelsen Thank you for what you did yesterday. E Tryk på [OK] tre gange. D Tryk på [OK] to gange. N Tryk på {Start}. For oplysninger om maksimal størrelse af scanningsfil og maksimalt antal sider, der kan sendes, se S Du kan afbryde scanningen ved at trykke på tasten {Slet/Stop} eller på [Stop] på skærmbilledet. Ved placering af flere originaler én efter én, placeres den næste original. For oplysninger, se S.84 Scanning af originaler adskillige gange. 29

38 Afsendelse af scanningsfiler via 2 Samtidig lagring og afsendelse via Du kan bruge -funktionen og lagringsfunktionen samtidigt. Scanningsfilen sendes via og gemmes samtidigt. I dette afsnit forklares hovedsageligt funktionen for samtidig afsendelse og lagring af . For oplysninger, se S.19 Fremgangsmåde for afsendelse af . Den fil, der lagres samtidigt med afsendelse af filen via , kan ikke sendes igen via skærmbilledet. Hvis du vil sende filen igen, skal du vælge filen på skærmbilledet [Vælg lagret fil] og sende den. Se S.56 Afsendelse af lagrede filer via , Scan til mappe eller levering.. A Placering af originaler. Proceduren for placering af originaler er den samme som for placering af originaler til kopiering. Du kan finde oplysninger om placering af originaler i Kopireference. B Foretag indstillinger for originalretning, scanningssider og - om nødvendigt - andre indstillinger. Reference S.81 Foretagelse af indstillinger vedrørende retning på originalen og de scannede sider. C Foretag scanneindstillingerne. Du kan foretage scanneindstillingerne på to måder, som beskrevet herunder: Konfigurere hver indstilling for scanningen. For oplysninger, se S.79 Specifikation af scanneindstillinger. Genkalde registrerede indstillinger. For oplysninger, se S.88 Hente et program. D Angiv destinationen. E Angiv afsenderen og et emne. F Tryk på [Gem fil]. G Kontrollér, at [Gem & send] er valgt. H Angiv om nødvendigt filoplysninger. Reference For oplysninger om specifikation af filinformation, se S.51 Angivelse af filoplysninger. I Tryk på [OK]. J Tryk på {Start}. 30

39 Afsendelse af scanningsfiler via Samtidig lagring af filer og afsendelse af deres URL-adresser Du kan lagre filer og samtidig sende URL-adresserne for deres placeringer via . I dette tilfælde vedhæftes scanningsfilerne ikke til en. Overførte URL-adresser gør det muligt at se, slette eller downloade en lagret fil via netværket ved hjælp af Web Image Monitor. Dette er nyttigt, hvis du ikke kan vedhæfte filer til e- mails grundet netværksrestriktioner. 2 Indstillinger for ovenstående funktioner skal foretages forud under [Scannerfunkt.]. Se S.117 metode for lagret fil. Du kan finde yderligere oplysninger om overførselsprocedure i S.30 Samtidig lagring og afsendelse via . Hvis du ønsker altid at e URL-adresserne på scanningsfilplaceringer, skal du under [Scannerfunkt.], [Sende-indstillinger], indstille [ -metode for lagret fil] til [Send URL-link] og [Prioritet for lagringsfil] til [Gem & send]. Se S metode for lagret fil og S.116 Prioritet for lagringsfil. 31

40 Afsendelse af scanningsfiler via Kontrol af -resultater 2 Afsendelsesresultaterne kan kontrolleres. For oplysninger om maksimalt antal afsendelser, der kan kontrolleres, se S.115 Udskriv & slet scanningsjournal. Emner der kan kontrolleres Dato / Tid Datoen og tidspunktet for afsendelse af en eller den dato, hvor Færdig, Fejl eller Annulleret blev bekræftet, vises. Destination Den anvendte afsendelsesfunktion ( , scan til mappe eller leveringsfunktion) vises med et ikon. Hvis der er valgt flere destinationer, vises den først valgte destination. Afsender Filnavn Filnavnet vises kun, når en fil samtidig lagres, og når en lagret fil sendes. Status En af følgende statusser vises: Færdig, Sender..., Venter..., Fejl eller Annulleret. A Tryk på [Status f. scan. filer] på e- mail-skærmbilledet. B Kontrollér de viste poster. Afhængig af sikkerhedsindstillingerne vises visse poster muligvis ikke. Registreringerne for fem afsendelser vises i ét skærmbillede. Brug [UForrige] eller [TNæste] til at rulle gennem listen. Når status for en fil er Venter..., kan afsendelsen annulleres ved at markere filen og derefter trykke på [Annullér]. Tryk på [Udskriv] for at udskrive hele journalen. C Tryk på [Afslut]. -skærmbilledet vises. 32

41 3. Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Du kan sende scanningsfiler til delte netværksmapper, FTP-servermapper eller NetWare-mapper. Dette kapitel forklarer om forberedelse til afsendelse af filer via Scan til mappe, forskellige skærmvisninger, fremgangsmåder for afsendelse, og hvordan man kontrollerer afsendelsesresultatet med denne funktion. Forberedelse til afsendelse vha. Scan til mappe Den forberedelse, der er beskrevet nedenfor, er nødvendig for afsendelse vha. Scan til mappe. 1 Slut maskinen til netværket med et Ethernet-kabel, et IEEE kabel eller brug et trådløst LAN. Hvis du vil tilslutte vha. et IEEE 1394-kabel, skal IEEE 1394-interfacekortet bruges. Hvis du vil tilslutte vha. et trådløst LAN, skal IEEE b-interfaceenheden bruges. Se Netværksvejledning. 2 Hvis du vil sende scanningsfiler vha. Scan til mappe, skal følgende [Systemindstillinger]-indstillinger være angivet korrekt. (Visse andre indstillinger skal også angives.) IP-adresse subnet-maske Der findes oplysninger om, hvordan du foretager disse og andre indstillinger i Netværksvejledning. Du skal også registrere destinationer og andre informationer i adressebogen. Yderligere oplysninger finder du i Vejledning om generelle indstillinger. 3 Foretag indstillinger for afsendelse, som f.eks. komprimering og prioriteret filtype. Se S.114 Sendeindstillinger. Afsendelse af filer vha. SMB-protokollen er kun tilgængelig i miljøet NetBIOS over TCP/IP. Afsendelse af filer vha. SMB-protokollen er ikke tilgængelig i miljøet NetBEUI. Selv når indstillinger foretaget med kontrolpanelet, Web Image Monitor, Telnet eller på anden måde ikke tillader brug af SMB eller FTP, er afsendelse af filer stadig mulig. 33

42 Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Scan til mappe-skærmbilledet Skærmbilledet Scan til mappe er som vist. De funktionselementer, der vises, fungerer som vælgertaster. Du kan vælge eller angive et element ved at trykke let på det. Når du vælger eller angiver et element på displaypanelet, fremhæves det som. Taster, der ikke kan vælges, vises som OK Destinationsfelt Viser den valgte destination. Hvis du vælger flere destinationer, kan du få vist dem i den rækkefølge, du har valgt dem, hvis du trykker på [UForrige] eller [TNæste]. Du kan kontrollere de valgte destinationer ved at trykke på tasten {Kontrollér funktioner}. 2. [ ] /Scan til mappe Tryk for at skifte mellem Scan til mappefunktionen og -funktionen. Du kan sende en fil til både Scan til mappe- og e- mail-destinationerne samtidigt. 3. Scan til mappe-ikon ( ) Viser, at Scan til mappe-skærmbilledet er vist. 4. [Registreringsnr.] Tryk for at angive en destination vha. et femcifret registreringsnummer. 5. [Indtast destination] Når du angiver en destination, der ikke er på listen, skal du trykke på [Indtast destination] og derefter indtaste destinationen på programtastaturet. 6. [Filnavn / Type] Tryk for at angive navnene og formaterne på de filer, du ønsker at sende. Vigtigt Når scanningsfilen sendes til destinationerne for og Scan til mappe samtidigt, sendes afsender, emne og meddelelse kun til destinationer. [Returkvittering] bruges også til -transmission. For oplysninger, se S.17 Afsendelse af scanningsfiler via [ ] Skift destinationsliste/søg/skift titel Tryk, hvis du vil ændre en destination på leveringsserverlisten til en destinationsliste på maskinen for at søge efter en destination. 8. Destinationsliste Viser de destinationer, der er registreret på leveringsserveren eller på denne maskine. Hvis hele listen ikke kan vises på ét skærmbillede, kan [U] eller [T] bruges til at rulle gennem listen. Gruppedestinationer angives med dette symbol ( ).

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler Scanning

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 1350 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer vha. scannerfunktionen

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler via Scan til mappe Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Levering af scanningsfiler Brug af TWAIN-netværksscannerfunktionen

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Transmissionsfunktion Kontrol og annullering af transmissionsfiler Kommunikationsoplysninger Andre

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 2500 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Levering af scanningsfiler Brug

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 920 http://da.yourpdfguides.com/dref/589306

Din brugermanual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 920 http://da.yourpdfguides.com/dref/589306 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 920 i brugermanualen (information,

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner)

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) MODELL MX-NB0 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) Side INTRODUKTION... INDHOLDSFORTEGNELSE... FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN... SÅDAN BRUGES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN...

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Indledning Vigtigt Versionsbetegnelser for software anvendt i denne manual Varemærker

Indledning Vigtigt Versionsbetegnelser for software anvendt i denne manual Varemærker Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 Sådan kommer man i gang Tilslutning og opsætning Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Brugervejledning for "RICOH Printer"

Brugervejledning for RICOH Printer series Brugervejledning for "RICOH Printer" Oversigt Windows-version Mac-version Fejlfinding INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læser du denne vejledning... 2 1. Oversigt Introduktion til RICOH Printer... 4 Driftsmiljøer...

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Fejlfinding. Betjeningsvejledning

Fejlfinding. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlfinding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning under brug af faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference. Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference. Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 Transmission Andre transmissionsfunktioner Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Lagring af et dokument Fax via

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN,

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, INSITE BULLETIN OM INSTALLATION Side 2: Installation af INSITE Side 7: Fjernelse af INSITE BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, FØR DU HAR LÆST DETTE DOKUMENT.FORKERT INSTALLATION KAN RESULTERE I FEJLBEHÆFTEDE

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Beskrivelse af den angivne model...12 Sådan læses denne vejledning...13 Symboler...13 Forberedelse til udskrivning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere