Printer/Scanner Unit Type Scannerreference. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af filer Levering af scanningsfiler Brug af TWAIN-netværksscannerfunktionen Konfiguration/Registrering af scanneindstillinger Fejlfinding Start på scannerinstallation Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger denne maskine, og opbevar den let tilgængelig for fremtidig brug. For sikker og korrekt brug af denne maskine skal du læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger, før du tager maskinen i brug.

2 Indledning Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om brugen af denne maskine. For din egen sikkerhed skal du læse denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen. Opbevar denne vejledning et let tilgængeligt sted i nærheden af maskinen. Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Brug de metriske måleenheder i forbindelse med denne maskine. Vigtigt Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle, hændelige skader eller følgeskader, der opstår som følge af håndtering eller betjening af maskinen. Kopiér eller udskriv ikke noget, hvor gengivelse er forbudt ved lov. Kopiering eller udskrivning af følgende elementer er normalt forbudt ved lokal lov: pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankveksler, checks, pas og kørekort. Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har spørgsmål vedrørende lovligheden af kopiering eller udskrivning af visse elementer, skal du konsultere din juridiske rådgiver.

3 Vejledninger til denne maskine De følgende vejledninger beskriver maskinens betjeningsprocedurer. Se de relevante dele af vejledningen angående bestemte funktioner. De leverede vejledninger hører til en bestemt maskintype. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader skal være installeret, hvis du skal kunne se vejledningerne som PDF-filer. Der medfølger to cd er: CD 1 "Operating Instructions" Cd 2 "Scanner Driver and Document Management Utility" Vejledning om generelle indstillinger (PDF-fil - CD 1) Giver et overblik over maskinen og beskriver Systemindstillinger (såsom Kassettepapirindstillinger), Dokumentserverfunktioner og fejlfinding. Se i denne vejledning angående adressebogsprocedurer som f.eks. registrering af fax-numre, -adresser og brugerkoder. Sikkerhedsreference Denne vejledning er for maskinens administratorer. Den beskriver sikkerhedsfunktioner, som administratorerne kan bruge til at beskytte data mod misbrug og forhindre maskinen mod uautoriseret brug. Se også i denne vejledning for procedurer vedrørende registrering af administratorer og indstilling af bruger- og administratorgodkendelse. Netværksvejledning (PDF-fil - cd1) Giver oplysning om konfiguration og betjening af printeren i et netværksmiljø og ved brug af software. Denne vejledning dækker alle modeller og kan derfor indeholde funktioner og indstillinger, der måske ikke er tilgængelige på din model. Billeder, illustrationer, funktioner og understøttede operativsystemer kan variere fra dem, der er på din model. Kopireference (PDF-fil - CD 1) Beskriver betjening, funktioner og fejlfinding for maskinens kopifunktion. Faxreference < Grundlæggende funktioner> (PDF-fil - CD 1) Beskriver betjening, funktioner og fejlfinding for maskinens faxfunktion. Faxreference <Avancerede funktioner> (PDF-fil - CD 1) Beskriver avancerede faxfunktioner, som f.eks. linjeindstillinger og procedurer til registrering af ID er. Printerreference (PDF-fil - CD 1) Beskriver systemindstillinger, betjening, funktioner og fejlfinding for maskinens printerfunktion. i

4 Scannerreference (denne vejledning) (PDF-fil - cd1) Beskriver betjening, funktioner og fejlfinding for maskinens scannerfunktion. Vejledninger til DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite er et hjælpeprogram, der følger med på cd en "Scanner Driver and Document Management Utility". DeskTopBinder Lite Installationsguide (PDF-fil - cd2) Beskriver installationen af DeskTopBinder Lite og driftsmiljøet for DeskTopBinder Lite i detaljer. Du kan få vist denne vejledning fra dialogboksen [Opsætning], når DeskTopBinder Lite er installeret. DeskTopBinder Lite Introduktion til (PDF-fil - cd2) Beskriver betjening af DeskTopBinder Lite og indeholder en oversigt over dens funktioner. Denne vejledning føjes til menuen [Start], når DeskTop- Binder Lite installeres. Vejledning til Auto Document Link (PDF-fil - cd2) Beskriver betjening af og funktioner i Auto Document Link installeret med DeskTopBinder Lite. Denne vejledning føjes til menuen [Start], når DeskTopBinder Lite installeres. Andre vejledninger PS3-tillæg (PDF-fil - cd1) UNIX-tillæg (fås hos en autoriseret forhandler eller som PDF-fil på vores websted) ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Sådan læses denne vejledning...1 Symboler...1 Navne på de vigtigste typer ekstraudstyr Introduktion Betjeningspanel...3 Netværksscanner Scan til mappe...6 Lagring...7 Delivery-netværksscanner...8 TWAIN-netværksscanner...10 Installation af software...11 Lyninstallation...11 TWAIN Driver...11 DeskTopBinder...12 Brugergodkendelse...13 Brugerkodegodkendelse (vha. kontrolpanelet)...13 Login (ved hjælp af betjeningspanelet)...13 Log af (Ved hjælp af betjeningspanelet)...14 Programmering af -adresser og mapper Afsendelse af scanningsfiler via Forberedelse til afsendelse via skærmbillede...18 Afsendelse af scanningsfiler via Fremgangsmåde for afsendelse af Samtidig lagring og afsendelse via Kontrol af -resultater Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Forberedelse til afsendelse vha. Scan til mappe...33 Scan til mappe-skærmbilledet...34 Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe...35 Procedure til afsendelse vha. Scan til mappe...35 Samtidig lagring og afsendelse via Scan til mappe...45 Kontrol af Scan til mappe-resultater...47 iii

6 4. Lagring af filer Lagring af filer...49 Fremgangsmåde ved lagring...50 Visning af listen med lagrede filer...53 Visning af listen...54 Søgning efter filer...55 Afsendelse af lagrede filer via , Scan til mappe eller levering Kontrol af lagrede filer fra en klientcomputer...58 Håndtering af lagrede filer...59 Sletning af filer...59 Ændring af filoplysninger Levering af scanningsfiler Forberedelse af levering...64 Skærmbillede for netværksleveringsscanner...65 Levering af scanningsfiler...66 Leveringsprocedure...66 Samtidig lagring og levering...71 Kontrol af leveringsstatus Brug af TWAIN-netværksscannerfunktionen Forberedelse til brug af TWAIN-netværksscanneren...75 Scanning af originaler Konfiguration/Registrering af scanneindstillinger Specifikation af scanneindstillinger...79 Foretagelse af indstillinger vedrørende retning på originalen og de scannede sider...81 For ,Scan til mappe og en delivery-netværksscanner...81 Til en TWAIN-netværksscanner...83 Scanning af originaler adskillige gange...84 Når der er angivet en tidsgrænse for yderligere originaler...84 Når der ikke er specificeret en tidsgrænse for flere originaler...86 Programmer...87 Registrere et program...87 Hente et program...88 Ændre et registreret program...88 Slette et program...89 Ændring af programnavnet...89 iv

7 8. Fejlfinding Hvis din maskine ikke fungerer, som du ønsker...91 Når en scanning ikke udføres som forventet...91 Når lagrede filer ikke kan åbnes...91 Netværket kan ikke gennemses, når der sendes en scanningsfil...92 TWAIN Driver kan ikke startes...92 Lagrede filer kan ikke ændres...92 Netværksleveringsfunktionen kan ikke anvendes...92 Det er ikke muligt at foretage handlinger, når følgende meddelelser vises...93 Når der vises en meddelelse...94 Når en fejlmeddelelse vises på betjeningspanelet...94 Når en fejlmeddelelse vises på klientcomputeren Start på scannerinstallation Scannerfunktioner Justering af Scannerfunktioner Indstillinger Scannerindstillinger Scanning af brugerdefineret original Indstillinger for destinationslisten Sendeindstillinger Administratorværktøjer Appendiks Sammenhængen mellem opløsning og filformat Ved brug af , Scan til mappe, Lagring eller Delivery-netværksscanner Ved brug som en TWAIN-netværksscanner Sammenhæng mellem specificeret filtype for scanning og specificeret filtype for /fil Placering af originaler Scanning af dokumenter i forskellige størrelser Programmer, der medfølger på cd Filtabel TWAIN Driver DeskTopBinder Specifikationer for Overførsel/Lagring/Leveringsfunktioner Overførsel Lagring Delivery-netværksscannerfunktion Specifikationer INDEKS v

8 vi

9 Sådan læses denne vejledning Symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: Vigtigt Hvis denne instruktion ikke følges, kan papiret blive indført forkert, originalerne kan beskadiges, eller der kan mistes filer. Gennemlæs altid disse oplysninger. Forberedelse Dette symbol indikerer, at det er nødvendigt med forudgående kendskab eller forberedelser før brug. Dette symbol indikerer foranstaltninger for drift, eller at der skal foretages nogle handlinger efter betjeningsfejl. Begrænsning Dette symbol indikerer numeriske begrænsninger, funktioner, der ikke kan bruges sammen, eller situationer, hvor en bestemt funktion ikke kan bruges. Reference Dette symbol angiver en reference. [ ] Taster på maskinens display. [ ] Taster og knapper, der vises på computerens display. { } Taster, der er indbygget i maskinens kontrolpanel. { } Taster på computerens tastatur. Navne på de vigtigste typer ekstraudstyr I denne vejledning henvises der til de vigtigste typer ekstraudstyr som følger: Printer/Scanner Unit Type 3045 printer/scanner ekstraudstyr File Format Converter Type B * Filformatomskifter Der henvises til følgende softwareprodukter ved brug af et generelt navn: DeskTopBinder Lite og DeskTopBinder Professional * DeskTopBinder ScanRouter EX Professional * og ScanRouter EX Enterprise * ScanRouter leveringssoftware * Ekstraudstyr 1

10 2

11 1. Introduktion Betjeningspanel Nedenstående illustration viser i detaljer kontrolpanelet på en maskine, som har alt ekstraudstyr installeret. 1. Indikatorer Viser fejl og maskinstatus. Se Vejledning om generelle indstillinger. d: Indikator for påfyldning af hæfteklammer D: Indikator for påfyldning af toner B: Indikator til ilægning af papir L: Indikator for servicekald M: Indikator for åbent låg x: Indikator for papirstop 2. {Brugerfunktioner/Tæller}-tast Bruges til at ændre standard- og betjeningsparametre i henhold til betjeningsforholdene. 3. Displaypanel Viser betjeningsstatus, fejlmeddelelser og funktionsmenuer. 4. Tasten {Kontrollér funktioner} Tryk for at checke de aktuelt valgte modtagere. 5. Tasten {Programmér} Bruges til at registrere indstillinger, der hyppigt bruges, så som et program eller til at hente det registrerede program. 6. Tasten {Slet funktioner} Tryk for at afbryde de aktuelle indstillinger. 7. Tasten {Energispare} Tryk på denne tast for at starte opvarmningen. Hvis du trykker én gang til på tasten, mens opvarmningen er i gang, annulleres opvarmningen. Tasten er ikke aktiv, mens der scannes, eller mens der angives standardværdier for scanneren. 8. Tasten {Pausekopiering} Tryk på denne tast for at afbryde scannerfunktionen og aktivere kopifunktionen. 3

12 Introduktion 1 9. Hovedstrømindikator og strømindikator Hovedstrømindikatoren lyser, når der tændes på hovedafbryderen. Strømindikatoren lyser, når maskinen er tændt. Vigtigt Sluk. ikke for hovedstrømmen, mens strømindikatoren lyser eller blinker. Dette kan forårsage fejl på harddisken. 10. Strømafbryder Tryk på denne knap for at tænde maskinen. Strømindikatoren lyser. Tryk én gang til på afbryderen for at slukke maskinen. Se Vejledning om generelle indstillinger. Tasten er ikke aktiv, mens der scannes, eller mens der angives standardværdier for scanneren. 11. Funktionsstatusindikator Funktionen er aktiv, når indikatoren lyser grønt. Lyser den rødt, betyder det, at den tilsvarende funktion er blevet afbrudt. Tryk på den respektive tast, og følg derefter vejledningen, der vises på displayet. 12. Funktionstaster Tryk på {Kopi}, {Dokumentserver}, {Fax}, {Printer}, eller {Scanner}-tasten for at aktivere den tilsvarende funktion. Indholdet af displayet ændres tilsvarende. Indikatoren for den valgte funktion lyser. 13. Numeriske taster Bruges til at indtaste numeriske værdier. 14. {#} -tast (Enter-tast) Bruges til at bekræfte den indtastede værdi. 15. Tasten {Slet/Stop} Slet: Fjerner et indtastet tal Stop: Standser scanningen 16. {Start}-tast Bruges til start af scanning, fillagring eller levering. 4

13 Netværksscanner Netværksscanner Maskinen kan bruges som netværksscanner, hvis ekstraudstyret til printer/scanner installeres. Som netværksscanner kan maskinen sende , sende filer til delte netværksmapper, FTP-servermapper eller NetWaremapper, lagre scanningsfiler, fungere som en netværksleveringsscanner og fungere som en TWAIN-netværksscanner. 1 En scanningsfil, der vedhæftes en , kan sendes via -systemet gennem et LAN-netværk eller internettet. Du kan også bruge denne funktion sammen med fillagringsfunktionen til at e URL-adresser på filer, der er gemt på maskinen, i stedet for at sende filerne som vedhæftede filer til s. Reference S.17 Afsendelse af scanningsfiler via ZZZ601S 1. Denne maskine En scanningsfil kan vedhæftes til en e- mail og sendes til en mailserver. I kombination med fillagringsfunktionen kan scannede filer fra flere originaler, der er lagret midlertidigt, sendes på én gang. 2. Mailserver En -server er en SMTP-server, der bruges til et -system. Den overfører en modtaget til en angivet destination via et LAN-netværk eller internettet. 3. Klientcomputer En med en scanningsfil vedhæftet er modtaget fra mailserveren. Kontrollér indholdet af filen ved hjælp af et relevant program. 5

14 Introduktion 1 4. LDAP-server LDAP-serveren leverer en biblioteksservice til søgninger eller forespørgsler fra en klientcomputer i samme netværk. Scan til mappe Du kan bruge LDAP-serveren til at søge efter -oplysninger, når serveren anvendes som database til styring af brugergodkendelse og -konti. Du kan sende scanningsfiler til delte netværksmapper, FTP-servermapper eller NetWare-mapper. Reference S.33 Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe ZZZ507D 1. Denne maskine Du kan sende scanningsfiler til delte netværksmapper, FTP-servermapper eller NetWare-mapper. For at sende scanningsfiler til delte netværksmapper skal du bruge SMB-protokollen. For at sende scanningsfiler til FTP-servermapper skal du bruge FTP-protokollen. For at sende scanningsfiler til NetWaremapper skal du bruge NCP-protokollen. I kombination med fillagringsfunktionen kan scannede filer fra flere originaler, der er lagret midlertidigt, sendes på én gang. 2. FTP-server FTP-serveren er en server, der yder filoverførselsfunktioner mellem computere på det samme netværk. En scanningsfil, der sendes til FTP-serveren, lagres, og den lagrede fil kan indlæses af en klientcomputer, som logger på FTP-serveren. 3. NetWare-server Du kan bruge denne server til at dele filer over netværket via NetWare. Ved at sende billeddata til serveren kan billeder lagres på serveren til download til computere på netværket. For at downloade billeder skal en computer køre Net- Ware-klienten og være logget på serveren. 6

15 Netværksscanner 4. Klientcomputer En scanningsfil, der sendes fra maskinen, modtages i de delte mapper. Kontrollér indholdet af filen ved hjælp af et relevant program. Lagring 1 Du kan lagre scannede dokumenter som filer på maskinens harddisk. De lagrede scanningsfiler kan ses, kopieres, slettes eller hentes over netværket ved hjælp af DeskTopBinder fra en klient-computer. Du kan også se, slette eller downloade scanningsfiler over netværket ved hjælp af Web Image Monitor fra klienten. Der kan søges efter en fil vha. brugernavnet eller filnavnet. Du kan også forhindre andre i at få vist en fil ved at angive en adgangskode for filen. Lagrede filer kan også sendes via eller Scan til mappe eller leveres. Når du sender lagrede filer via , kan du vælge kun at sende URL-adresserne på filplaceringerne. Reference S.49 Lagring af filer ZZZ603S 1. Denne maskine En scanningsfil fra de originaldokumenter, der scannes af scanneren, bliver lagret. 2. Klientcomputer En gemt fil kan vises, kopieres eller slettes ved at oprette forbindelse til maskinen vha. DeskTopBinder. En fil, der er gemt på maskinen, kan også vises, indlæses eller slettes ved hjælp af Web Image Monitor. Reference Oplysninger om DeskTopBinder finder du i vejledningerne til DeskTopBinder. Se S.i Vejledninger til denne maskine. Se Web Image Monitor Hjælp for yderligere oplysninger om Web Image Monitor. 7

16 Introduktion Delivery-netværksscanner 1 En scanningsfil fra de originaler, som maskinen scanner, lagres på leveringsserveren og leveres i mapperne på klientcomputerne på det samme netværk. Reference S.63 Levering af scanningsfiler For at bruge leveringsscanner-funktionen, installeres en leveringsscanner med ScanRouter, hvor der kræves leveringssoftware Når der bruges ScanRouter- leveringssoftware, kan maskinen også levere scanningsfiler ved hjælp af og lagre scanningsfiler på dokumentstyringsserveren. ZZZ604S 1. Denne maskine En scanningsfil fra originalerne, der er scannet af maskinen, sendes til leveringsserveren. I kombination med fillagringsfunktionen kan scannede filer fra flere originaler, der er lagret midlertidigt, sendes på én gang. Se S.71 Samtidig lagring og levering. 2. Leveringsserver ScanRouter-leveringssoftware er installeret på denne computer, der anvendes som en leveringsserver. En modtagen fil leveres i indbakken på den angivne destination (A på figuren). Afhængigt af indstillingerne for indbakken gemmes filen i indbakken eller en mappe (B på figuren). 8

17 Netværksscanner 3. Klientcomputer Indholdet af en lagret fil kan kontrolleres på følgende måder: Se filen i indbakken i DeskTopBinder for at kontrollere indholdet. (C på figuren). Anvend Auto Document Link til at modtage filen, der er lagret i indbakken, og kontrollér indholdet med et passende program. (D på figuren). Få adgang til den mappe, hvor filen er lagret via netværket, og kontrollér indholdet med et passende program. (E på figuren). 1 Reference Oplysninger om DeskTopBinder, eller Auto Document Link finder du i de respektive vejledninger. Se S.i Vejledninger til denne maskine. 9

18 Introduktion TWAIN-netværksscanner 1 Denne maskines scanningsfunktion kan bruges fra en klientcomputer via et netværk ved hjælp af Ethernet, IEEE 1394 (IP over 1394)-ekstraudstyr eller IEEE b (trådløst LAN-netværk)-ekstraudstyr. Reference S.75 Brug af TWAIN-netværksscannerfunktionen ZZZ605S 1. Denne maskine Denne maskines scanningsfunktion kan bruges fra en klientcomputer via et netværk. 2. Klientcomputer Originaler scannes ved hjælp af TWAIN Driver fra et program. Når maskinen bruges som en TWAIN-netværksscanner, er det ikke nødvendigt at vælge tasten {Scanner} på betjeningspanelet. Når TWAIN Driver aktiveres på en klientcomputer, skifter displayet automatisk til følgende skærmbillede. Tryk på [Afslut] for at bruge andre funktioner end TWAIN-netværksscannerfunktionen. 10

19 Installation af software Installation af software Dette afsnit beskriver, hvordan software, der medfølger på Scanner Driver and Document Management Utility -cd-rom en installeres. Reference For oplysninger om softwaren på cd-rom en og systemkravene for softwaren, se S.126 Programmer, der medfølger på cd. Lyninstallation Når cd-rom en indsættes i en klientcomputer med Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4,0, starter installationsprogrammet automatisk (Auto Run) for installation af forskelligt software. Hvis Plug og Play starter, trykkes på [Annullér] i [Ny hardware fundet], [Enhedsdriver-guide] eller [Ny hardware fundet-guide]-dialogboksen, og derefter isættes cd-rom en. [Ny hardware fundet], [Enhedsdriverguide]eller [Ny hardware fundetguide]-dialogboksen kommer frem, afhængig af det operativsystem, der anvendes. Automatisk start fungerer muligvis ikke automatisk med visse operativsystemindstillinger. Hvis det sker, så kør SETUP.exe fra cdrom ens rodbibliotek. For at deaktivere Auto Run trykkes på {SKIFT}-tasten, når cdrom en sættes ind i drevet, og den holdes nede, indtil computeren er færdig med læsning fra cd-rom en. Hvis [Annullér] vælges under installationen, standses installationen, og resten af softwaren installeres ikke. Hvis du har valgt [Annullér], skal resten af softwaren installeres igen efter genstart af klientcomputeren. Hvis du ønsker oplysninger om de programmer, der kan installeres ved hjælp af Automatisk start, henvises til S.126 Programmer, der medfølger på cd. Begrænsning For installation under Windows 2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4,0 logges på som et administratorgruppemedlem. TWAIN Driver Hvis maskinen skal bruges som TWAIN-netværksscanner, skal TWAIN Driver installeres på en klientcomputer. Hvis et program, der understøtter TWAIN, ikke er installeret på klientcomputeren, er det også nødvendigt at installere DeskTopBinder. For oplysning om installation af DeskTop- Binder, se S.12 DeskTopBinder. Forberedelse Før du påbegynder installationen, skal du kontrollere systemkravene for TWAIN Driver. For oplysninger om systemkrav, se S.126 Programmer, der medfølger på cd. Brug Automatisk start til installationen. 1 11

20 Introduktion 1 A Start Windows og isæt cd-rom en mærket Scanner Driver and Document Management Utility i klientcomputerens cd-rom-drev. Reference Se S.11 Lyninstallation, hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk. B Klik på [TWAIN Driver]. Skærmbilledet for programinstallation vises. C Installationsprogrammet for TWAIN Driver starter. Følg instruktionerne. Når installationen er udført, vises der måske en meddelelse på skærmen, der beder dig om at genstarte klientcomputeren. I så fald skal du genstarte klientcomputeren. Når installationen er færdig, vil der blive vist en mappe med maskinens navn i [Programmer] i [Start]-menuen. Herfra kan du få vist Hjælp. Oplysninger om brugen af TWAINnetværksscanneren finder du i Readme.txt. Husk at læse disse oplysninger før brug. DeskTopBinder For at kontrollere en indbakke eller for at hente filer ved hjælp af deliverynetværksscanneren, skal du installere DeskTopBinder på klientcomputeren. Forberedelse Før du påbegynder installationen, skal du kontrollere systemkravene for DeskTopBinder. Se S.126 Programmer, der medfølger på cd. Brug Automatisk start til installationen. For at bruge delivery-netværksscanner-funktionen, er du nødt til at installere ScanRouter-leveringssoftwaren (ekstraudstyr) på den computer, der anvendes som leveringsserver. A Start Windows og isæt cd-rom en mærket Scanner Driver and Document Management Utility i klientcomputerens cd-rom-drev. Skærmbilledet for start af cd en vises. B Klik på [DeskTopBinder Lite]. Installationsskærmbilledet for DeskTopBinder Lite vises. Reference Oplysninger om den efterfølgende installationsprocedure finder du i Installationsvejledning, der kan vises på installationsskærmbilledet for DeskTopBinder. 12

21 Brugergodkendelse Brugergodkendelse Når der bruges brugergodkendelse (Brugerkodegodkendelse, Basisgodkendelse, Windows-godkendelse eller LDAP-godkendelse, Integrationsserver-godkendelse), vises godkendelsesskærmen. Medmindre et gyldigt brugernavn og password angives, vil det ikke være muligt at betjene maskinen. Log på for at betjene maskinen og log af, når du er færdig. Sørg for at logge af for at forhindre uautoriserede brugere i at bruge maskinen. Kontakt Brugeradministratoren for at få dit login-brugernavn, adgangskode og brugerkode. For oplysninger om de forskellige typer brugergodkendelse, skal du kontakte de relevante administratorer. For brugerkode-godkendelse, angives et tal registreret i adressebogen som [Brugerkode]. Brugerkodegodkendelse (vha. kontrolpanelet) Når brugerkodegodkendelse er indstillet, vises vil følgende skærm. Login (ved hjælp af betjeningspanelet) Følg proceduren nedenfor for at logge på, når basis-godkendelse, Windowsgodkendelse, LDAP-godkendelse eller Integrationsserver-godkendelse er indstillet. A Tryk på [Enter] for [Login-brugernavn]. B Angiv et login-brugernavn og tryk derefter på [OK]. C Tryk på [Enter] for [Login-password]. D Indtast et login-password, og tryk derefter på [OK]. E Tryk på [Login]. Når bruger er godkendt, vil skærmen for den funktion, du bruger, komme frem. 1 Angiv en brugerkode (otte cifre), og tryk derefter på [#]. Du behøver ikke at logge af efter brugerkodegodkendelse. 13

22 Introduktion 1 Log af (Ved hjælp af betjeningspanelet) Følg proceduren nedenfor for at logge af, når basis-godkendelse, Windowsgodkendelse, LDAP-godkendelse eller Integrationsserver-godkendelse er indstillet. A Tryk på {Brugerfunktioner / Tæller}. B Tryk på [Log af]. C Tryk på [Ja]. D Tryk på {Brugerfunktioner / Tæller}. 14

23 Programmering af -adresser og mapper Programmering af -adresser og mapper Du kan programmere -adresser og mapper ved hjælp af Adressebogsstyring i menuen Administratorværktøjer under Systemindstillinger. Du kan også registrere de programmerede -adresser og mapper i en gruppe. 1 Du kan registrere visninger i adressebogen ved hjælp af Web Image Monitor eller SmartDeviceMonitor for Admin. Yderligere oplysninger om installation af SmartDeviceMonitor for Admin, findes i Netværksvejledning. For oplysninger om registrering af adresser, se hvert program under Hjælp. Afhængig af maskintypen er det måske ikke muligt at bruge maskinen, når den opdaterer adressebogen ved hjælp af CSV-filer (hentet via SmartDevice- Monitor for Admin), der indeholder brugerkoder. Reference Brugsanvisning - generelle indstillinger 15

24 Introduktion 1 16

25 2. Afsendelse af scanningsfiler via Scanningsfiler kan sendes fra denne maskine til angivne destinationer vha. e- mail-systemet. Dette kapitel forklarer om forberedelse til afsendelse af filer via -systemet, forskellige skærmvisninger, fremgangsmåder for afsendelse, og hvordan man kontrollerer afsendelsesresultaterne med denne funktion. Forberedelse til afsendelse via Den forberedelse, der er beskrevet nedenfor, er nødvendig for afsendelse af scanningsfiler vha. -systemet. Hvis du etablerer en -server på netværket, skal du opsætte -serveren på netværket på forhånd. Oplysninger om installation af en -server finder du i vejledningerne til den -server, der skal anvendes, og de programmer, der skal installeres. 1 Slut maskinen til netværket med et Ethernet-kabel, et IEEE kabel eller brug et trådløst LAN. Hvis du vil tilslutte vha. et IEEE 1394-kabel, skal IEEE 1394-interfacekortet bruges. Hvis du vil tilslutte vha. et trådløst LAN, skal IEEE b-interfaceenheden bruges. Se Netværksvejledning. 2 Hvis du vil sende scanningsfiler via , skal følgende [Systemindstillinger]-indstillinger være angivet korrekt. (Visse andre indstillinger skal også angives.) IP-adresse subnet-maske DNS-server SMTP-servernavn Der findes oplysninger om, hvordan du foretager disse og andre indstillinger i Netværksvejledning. Du skal også registrere destinationer og andre informationer i adressebogen. Yderligere oplysninger finder du i Vejledning om generelle indstillinger. 3 Foretag indstillinger for -afsendelse som f.eks. filtypeprioritet og standardafsender. Se S.114 Sendeindstillinger. 17

26 Afsendelse af scanningsfiler via -skærmbillede 2 -skærmbilledet er som vist. De funktionselementer, der vises, fungerer som vælgertaster. Du kan vælge eller angive et element ved at trykke let på det. Når du vælger eller angiver et element på displaypanelet, fremhæves det som. Taster, der ikke kan vælges, vises som OK. 1. Destinationsfelt Viser den valgte destination. Hvis du vælger flere destinationer, kan du få vist dem i den rækkefølge, du har valgt dem, hvis du trykker på [UForrige] eller [TNæste]. Du kan kontrollere de valgte destinationer ved at trykke på tasten {Kontrollér funktioner}. 2. [ ] /Scan til mappe Tryk for at skifte mellem -funktionen og Scan til mappe-funktionen. Du kan sende en fil til destinationerne for både og Scan til mappe samtidigt ikon ( ) Angiver, at -skærmbilledet er vist. 4. [Registreringsnr.] Tryk for at angive en destination vha. et femcifret registreringsnummer. 5. [Manuel input] Når du angiver en destination, der ikke er på listen, skal du trykke på [Manuel input] og derefter indtaste destinationen på programtastaturet. 6. [Vedhæft afsendernavn] [Returkvittering] [Emne / meddelelse] [Filnavn / Type] Tryk for at angive afsender, indstilling for returkvittering, emne, meddelelse samt navne og formater på de filer, du vil sende. 7. [ ] Skift destinationsliste/søg/skift titel Tryk, hvis du vil ændre en destination fra leveringsserverlisten til en destinationsliste på maskinen for at søge efter en destination. 8. Destinationsliste Viser de destinationer, der er registreret på leveringsserveren eller på denne maskine. Hvis hele listen ikke kan vises på ét skærmbillede, kan [U] eller [T] bruges til at rulle gennem listen. Gruppedestinationer angives med dette symbol ( ). 18

27 Afsendelse af scanningsfiler via Afsendelse af scanningsfiler via Fremgangsmåde for afsendelse af En scanningsfil sendes, når du har angivet scanneindstillinger og destinationer. A Tryk på {Scanner}. Illustrationen er et eksempel. Det faktiske udseende kan være anderledes. B Kontrollér, at alle tidligere indstillinger er slettet. Hvis en tidligere indstilling stadig er der, skal du trykke på {Slet funktioner}. C Placering af originaler. Reference Proceduren for placering af originaler er den samme som for placering af originaler til kopiering. Du kan finde oplysninger om placering af originaler i Kopireference. D Foretag indstillinger for originalretning, scanningssider og - om nødvendigt - andre indstillinger. Reference S.81 Foretagelse af indstillinger vedrørende retning på originalen og de scannede sider. E Foretag scanneindstillingerne. Reference Du kan foretage scanneindstillingerne på to måder, som beskrevet herunder: Konfigurere hver indstilling for scanningen. For oplysninger, se S.79 Specifikation af scanneindstillinger. Genkalde registrerede indstillinger. For oplysninger, se S.88 Hente et program. F Hvis skærmbilledet for netværksleveringsscanneren vises, skal du skifte til -skærmbilledet. A Tryk på [ ]. B Tryk på [Skift dest.liste]. C Tryk på [ ]. 2 19

28 Afsendelse af scanningsfiler via 2 D Tryk på [Afslut]. -skærmbilledet eller Scan til mappe-skærmbilledet vises. E Hvis Scan til mappe-skærmbilledet vises, skal du trykke på [ ]. -skærmbilledet vises. G Angiv destinationen. Du kan angive destinationen på følgende måder: Vælg den på destinationslisten. Vælg registreringsnummer. Indtast -adressen direkte. Søg efter den på destinationslisten. Søg efter den på LDAP-serveren. Destinationer på destinationslisten og registreringsnumre skal på forhånd være registreret i [Systemindstillinger]. Yderligere oplysninger finder du i Vejledning om generelle indstillinger. For oplysninger om maksimalt antal destinationer, der kan vælges for hver overførsel, se S Før du vælger destinationen, skal du kontrollere, at du har valgt [Til]. Om nødvendigt skal du vælge [Cc] eller [Bcc] og de respektive destinationer. Afhængig af sikkerhedsindstillingerne vises visse destinationer muligvis ikke. Valg af en destination på listen A Vælg destination. Den valgte destination fremhæves og vises også i destinationsfeltet øverst i skærmbilledet. Hvis måldestinationen ikke er vist, skal du gøre en af følgende ting: Vis destinationen ved at vælge dens startbogstav i titlen. Vis destinationen ved at trykke på [U] eller [T]. B Hvis du vil vælge flere destinationer, skal du gentage trin A. Hvis du vil fravælge en destination, skal du trykke én gang til på destinationen eller trykke på [UForrige] eller [TNæste] for at få vist destinationen i destinationsfeltet. Derefter skal du trykke på tasten {Slet/Stop}. 20

29 Afsendelse af scanningsfiler via Brug af et registreringsnummer til valg af en destination A Tryk på [Registreringsnr.]. B Brug det numeriske tastatur til at indtaste det femcifrede registreringsnummer, der er tildelt en destinationsmappe. Hvis det indtastede nummer er på færre end fem cifre, skal du trykke på tasten {#} efter det sidste nummer. Eksempel: Indtastning af Tryk på tasten {3} og derefter på tasten {#}. C Hvis du vil vælge flere destinationer, skal du gentage trinene A til B. For at fravælge en destination skal du trykke på [UForrige] eller [TNæste] for at få vist destinationen i destinationsfeltet, og derefter skal du trykke på {Slet/Stop}-tasten. Manuel indtastning af en adresse A Tryk på [Manuel input]. Programtastaturet vises. Afhængig af sikkerhedsindstillingerne vises [Manuel input] muligvis ikke. B Indtast -adressen. For oplysninger om det maksimale antal tegn, der kan angives, se S Du kan bruge alfanumeriske tegn og punktummer. Symbolerne ( ) \, ; : samt mellemrum kan ikke bruges. For oplysninger, se S C Tryk på [OK]. Hvis du trykker på [ProgDest], vises et skærmbillede til registrering og ændring af adressebogsindtastninger. Ved hjælp af dette skærmbillede kan du registrere adresser direkte i adressebogen. Hvis du vil ændre en indtastet -adresse, skal du trykke på [Skift] i venstre side af destinationsfeltet. Programtastaturet vises. Foretag eventuelle ændringer, og tryk derefter på [OK]. Du kan kontrollere de valgte destinationer ved at trykke på tasten {Kontrollér funktioner}. Afhængig af sikkerhedsindstillingerne vises [ProgDest] muligvis ikke. 2 21

30 Afsendelse af scanningsfiler via 2 D Hvis du vil indtaste flere destinationer, skal du gentage trinene A til C. For at fravælge en destination skal du trykke på [UForrige] eller [TNæste] for at få vist destinationen i destinationsfeltet, og derefter skal du trykke på {Slet/Stop}-tasten. Søgning efter en destination på destinationslisten A Tryk på [ ]. C Indtast en del af destinationsnavnet. Indtast det/de første tegn i destinationsnavnet. Du kan også foretage en kombineret søgning ved at bruge [Søg på dest.navn] og [ adresse]. D Tryk på [OK]. E Vælg en destination. F Tryk på [Afslut]. B Tryk på [Søg på dest.navn]. Søgning efter en destination på LDAP-serveren A Tryk på [ ]. Programtastaturet vises. Hvis du vil foretage en søgning ved hjælp af en adresse, skal du trykke på [ -adresse]. B Tryk på [Søg LDAP]. 22

31 Afsendelse af scanningsfiler via C Tryk på [Vælg server]. D Vælg LDAP-serveren. LDAP-serveren kan være registreret på forhånd i [Systemindstillinger]. Se Netværksvejledning, hvis du vil have flere oplysninger. Sørg for, at den LDAP-server, du vil søge på, er valgt og fremhævet. Hvis serveren ikke er valgt, udføres søgningen ikke, og der vises en fejlmeddelelse. E Tryk på [OK]. F Tryk på [Avanceret søgning]. G Indtast en tegnstreng, der relaterer til destinationen, som søgebetingelse, f.eks. [Navn], [ -adresse], [Faxnummer], [Firmanavn], eller [Afdelingsnavn]. Hvis du vælger en søgebetingelsesindstilling, vises programtastaturet. Indtast en tekst i henhold til søgekriterierne. Hvis du vælger [SSøgeindstillinger] i [Program / Skift / Slet LDAP-server] i [Adm.værktøjer] i [Systemindstillinger], kan du tilføje et felt til LDAP-søgning. Se Netværksvejledning, hvis du vil have flere oplysninger. Når søgebetingelsen [Navn] anvendes til søgning, vil søgning på fornavn eller efternavn afhænge af, hvilke indstillinger administratoren har foretaget. Hvis du f.eks. ønsker at søge efter "John Doe", skal du indtaste enten "John" eller "Doe" i henhold til de indstillinger, som administratoren har foretaget. Spørg din administrator, hvilken del af navnet der skal anvendes. H Tryk på [Søgekriterier] svarende til hvert element, og vælg derefter kriterier på den liste, der vises. 2 Hver søgebetingelse (navn, -adresse, faxnummer, firmanavn og afdelingsnavn) svarer til et emne, der er registreret på LDAP-serveren. 23

32 Afsendelse af scanningsfiler via 2 Du kan vælge kriterier på følgende liste: [Søg på startord]: Der søges på navne, der starter med det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste A. [Søg på slutord]: Der søges på navne, der slutter med det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste C. [Præcis match]: Der søges på navne, der svarer til det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste ABC. [Medtag et af ordene]: Der søges på navne, der indeholder det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste A, B, eller C. [Udeluk ord]: Der søges på navne, der ikke indeholder det/de indtastede tegn. Hvis du f.eks. vil søge efter ABC, skal du indtaste D. [Fuzzy-søgning]: en bred søgning (Søgningen afhænger af det system, der understøttes af LDAP-serveren.) I Tryk på [OK]. Den adresse, der søges efter på LDAP-serveren, kan ikke angives korrekt, hvis den indeholder for mange tegn. For oplysninger om det maksimale antal tegn, der kan angives, se S Hvis der ikke er indtastet et brugernavn og et password til LDAP-server-godkendelse, vises et log-på-skærmbillede. Indtast et brugernavn og et password. Flere -adresser kan registreres for den samme person, men en søgning vil kun finde én adresse pr. person. Afhængig af LDAPserveren bliver den først registrerede adresse normalt vist. Du kan se oplysninger om destinationen ved at trykke på [Detaljer]. J Vælg en destination. K Tryk på [Afslut]. Hvis du trykker på [ProgDest], vises et skærmbillede til registrering og ændring af adressebogsindtastninger. Ved hjælp af dette skærmbillede kan du registrere adresser direkte i adressebogen. 24

33 Afsendelse af scanningsfiler via Kontrol af valgte destinationer A Brug destinationsfeltet øverst i skærmbilledet til at kontrollere, hvilke destinationer der er valgt. Brug [UForrige] eller [TNæste] til at rulle gennem listen. Destinationer vises i den rækkefølge, de blev valgt. Du kan kontrollere de valgte destinationer ved at trykke på tasten {Kontrollér funktioner}. H Vælg om nødvendigt filtypen. A Tryk på [Filnavn / Type]. B Tryk på [Filtype]. C Vælg filens type. D Tryk på [OK] to gange. I Angiv om nødvendigt filnavnet. A Tryk på [Filnavn / Type]. B Tryk på [Filnavn]. Programtastaturet vises. C Indtast et filnavn. D Tryk på [OK] to gange. J Angiv -afsenderen. Du kan angive afsenderen på følgende måder: Markér afsenderen på listen. Indtast afsenderens registreringsnummer vha. det numeriske tastatur. Søg efter afsenderen. Registrér afsenderen i forvejen under [Systemindstillinger]. Yderligere oplysninger finder du i Vejledning om generelle indstillinger. Hvis du angiver afsenderen, vil information om denne blive medtaget i den fil, der sendes. Navnet på den angivne afsender placeres automatisk i feltet Fra i en, så afsenderen kan identificeres ved modtagelse af en . Afhængigt af systemindstillingerne vil administratorens e- mail-adresse muligvis automatisk blive vist i -overskriftens "FRA"-felt. For at ændre adressen angives afsender i Trin J. For at forhindre misbrug af et afsendernavn anbefaler vi, at du indstiller beskyttelseskode for afsenderens navn. Se Vejledning om generelle indstillinger. Afhængig af sikkerhedsindstillingerne kan [Vedhæft afsendernavn] eventuelt vælges som brugernavn, når der logges på. 2 25

34 Afsendelse af scanningsfiler via Valg af en afsender på listen A Tryk på [Vedhæft afsendernavn]. At bruge et registreringsnummer til at angive et afsendernavn A Tryk på [Vedhæft afsendernavn]. 2 B Vælg afsender. Når der er angivet en beskyttelseskode, vises der et skærmbillede til indtastning af beskyttelseskoden, efter at du har valgt afsenderen. Indtast beskyttelseskoden, og tryk derefter på [OK]. Hvis beskyttelseskoden, du indtastede, er korrekt, vises afsendernavnet. C Tryk på [OK]. B Brug det numeriske tastatur til at indtaste det femcifrede registreringsnummer, der er tildelt en destinationsmappe. Hvis det indtastede nummer er på færre end fem cifre, skal du trykke på tasten {#} efter det sidste nummer. Eksempel: Indtastning af Tryk på tasten {6} og derefter på tasten {#}. Når der er angivet en beskyttelseskode, vises der et skærmbillede til indtastning af beskyttelseskoden, efter at du har valgt afsenderen. Indtast beskyttelseskoden, og tryk derefter på [OK]. Hvis beskyttelseskoden, du indtastede, er korrekt, vises afsendernavnet og [Returkvittering]. C Tryk på [OK]. 26

35 Afsendelse af scanningsfiler via Søgning efter en afsender A Tryk på [Vedhæft afsendernavn]. E Tryk på [OK]. F Vælg afsender. 2 B Tryk på [ ]. C Tryk på [Brugernavn (dest.)]. Programtastaturet vises. Hvis du vil søge efter en e- mail-adresse, skal du trykke på [ -adresse]. D Indtast en del af afsenderens navn. Indtast det/de første tegn i afsenderens navn. Du kan også foretage en kombineret søgning ved at bruge [Brugernavn (dest.)] og [ adresse]. Når der er angivet en beskyttelseskode, vises der et skærmbillede til indtastning af beskyttelseskoden, efter at du har valgt afsenderen. Indtast beskyttelseskoden, og tryk derefter på [OK]. Hvis beskyttelseskoden, du indtastede, er korrekt, fremhæves afsendernavnet. G Tryk på [Afslut]. H Tryk på [OK]. K Tryk på [Returkvittering] for en e- mail med bekræftelse af modtagelse. For at bruge [Returkvittering] skal du: Logge på som bruger Angive afsender i Trin J Når du vælger [Returkvittering], sendes der en , som bekræfter, at en er blevet læst af modtageren, til den afsender, du valgte i trinj. Det er dog muligt, at en ikke bliver sendt, hvis den -software, der anvendes af modtageren, ikke understøtter MDN (Message Disposition Notification). 27

36 Afsendelse af scanningsfiler via 2 L Angiv om nødvendigt et emne. Hvis du vil angive et emne, kan du vælge det på listen, indtaste det direkte eller kombinere valg og indtastning. For oplysninger om det maksimale antal tegn, der kan angives, se S Når der er angivet et emne, føjes disse oplysninger til scanningsfilen. Emnet placeres automatisk i ens emnefelt. De emner, der kan vælges på listen, skal på forhånd være registreret i [Systemindstillinger]. Se Netværksvejledning. Hvordan du angiver emnet [Urgent] New product appearance er anvendt som et eksempel her. A Tryk på [Emne / meddelelse]. B Tryk på [Vedhæft emne]. C Markér emnet [Urgent]. D Tryk på [Manuel input]. Programtastaturet vises. E Indtast emnet New product appearance. F Tryk på [OK]. G Tryk på [OK] to gange. M Indtast om nødvendigt en meddelelse. For oplysninger om det maksimale antal tegn, der kan angives, se S Når der er indtastet en meddelelse, føjes disse oplysninger til scanningsfilen. De meddelelser, der kan vælges på listen, skal på forhånd være registreret i [Systemindstillinger]. Se Netværksvejledning. En meddelelse kan vælges på listen eller indtastes direkte. 28

37 Afsendelse af scanningsfiler via Valg af en meddelelse på listen A Tryk på [Emne / meddelelse]. B Tryk på [ -besked]. Manuel indtastning af en meddelelse A Tryk på [Emne / meddelelse]. B Tryk på [ -besked]. 2 C Vælg en meddelelse. C Tryk på [Manuel input]. Programtastaturet vises. D Indtast meddelelsen Thank you for what you did yesterday. E Tryk på [OK] tre gange. D Tryk på [OK] to gange. N Tryk på {Start}. For oplysninger om maksimal størrelse af scanningsfil og maksimalt antal sider, der kan sendes, se S Du kan afbryde scanningen ved at trykke på tasten {Slet/Stop} eller på [Stop] på skærmbilledet. Ved placering af flere originaler én efter én, placeres den næste original. For oplysninger, se S.84 Scanning af originaler adskillige gange. 29

38 Afsendelse af scanningsfiler via 2 Samtidig lagring og afsendelse via Du kan bruge -funktionen og lagringsfunktionen samtidigt. Scanningsfilen sendes via og gemmes samtidigt. I dette afsnit forklares hovedsageligt funktionen for samtidig afsendelse og lagring af . For oplysninger, se S.19 Fremgangsmåde for afsendelse af . Den fil, der lagres samtidigt med afsendelse af filen via , kan ikke sendes igen via skærmbilledet. Hvis du vil sende filen igen, skal du vælge filen på skærmbilledet [Vælg lagret fil] og sende den. Se S.56 Afsendelse af lagrede filer via , Scan til mappe eller levering.. A Placering af originaler. Proceduren for placering af originaler er den samme som for placering af originaler til kopiering. Du kan finde oplysninger om placering af originaler i Kopireference. B Foretag indstillinger for originalretning, scanningssider og - om nødvendigt - andre indstillinger. Reference S.81 Foretagelse af indstillinger vedrørende retning på originalen og de scannede sider. C Foretag scanneindstillingerne. Du kan foretage scanneindstillingerne på to måder, som beskrevet herunder: Konfigurere hver indstilling for scanningen. For oplysninger, se S.79 Specifikation af scanneindstillinger. Genkalde registrerede indstillinger. For oplysninger, se S.88 Hente et program. D Angiv destinationen. E Angiv afsenderen og et emne. F Tryk på [Gem fil]. G Kontrollér, at [Gem & send] er valgt. H Angiv om nødvendigt filoplysninger. Reference For oplysninger om specifikation af filinformation, se S.51 Angivelse af filoplysninger. I Tryk på [OK]. J Tryk på {Start}. 30

39 Afsendelse af scanningsfiler via Samtidig lagring af filer og afsendelse af deres URL-adresser Du kan lagre filer og samtidig sende URL-adresserne for deres placeringer via . I dette tilfælde vedhæftes scanningsfilerne ikke til en. Overførte URL-adresser gør det muligt at se, slette eller downloade en lagret fil via netværket ved hjælp af Web Image Monitor. Dette er nyttigt, hvis du ikke kan vedhæfte filer til e- mails grundet netværksrestriktioner. 2 Indstillinger for ovenstående funktioner skal foretages forud under [Scannerfunkt.]. Se S.117 metode for lagret fil. Du kan finde yderligere oplysninger om overførselsprocedure i S.30 Samtidig lagring og afsendelse via . Hvis du ønsker altid at e URL-adresserne på scanningsfilplaceringer, skal du under [Scannerfunkt.], [Sende-indstillinger], indstille [ -metode for lagret fil] til [Send URL-link] og [Prioritet for lagringsfil] til [Gem & send]. Se S metode for lagret fil og S.116 Prioritet for lagringsfil. 31

40 Afsendelse af scanningsfiler via Kontrol af -resultater 2 Afsendelsesresultaterne kan kontrolleres. For oplysninger om maksimalt antal afsendelser, der kan kontrolleres, se S.115 Udskriv & slet scanningsjournal. Emner der kan kontrolleres Dato / Tid Datoen og tidspunktet for afsendelse af en eller den dato, hvor Færdig, Fejl eller Annulleret blev bekræftet, vises. Destination Den anvendte afsendelsesfunktion ( , scan til mappe eller leveringsfunktion) vises med et ikon. Hvis der er valgt flere destinationer, vises den først valgte destination. Afsender Filnavn Filnavnet vises kun, når en fil samtidig lagres, og når en lagret fil sendes. Status En af følgende statusser vises: Færdig, Sender..., Venter..., Fejl eller Annulleret. A Tryk på [Status f. scan. filer] på e- mail-skærmbilledet. B Kontrollér de viste poster. Afhængig af sikkerhedsindstillingerne vises visse poster muligvis ikke. Registreringerne for fem afsendelser vises i ét skærmbillede. Brug [UForrige] eller [TNæste] til at rulle gennem listen. Når status for en fil er Venter..., kan afsendelsen annulleres ved at markere filen og derefter trykke på [Annullér]. Tryk på [Udskriv] for at udskrive hele journalen. C Tryk på [Afslut]. -skærmbilledet vises. 32

41 3. Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Du kan sende scanningsfiler til delte netværksmapper, FTP-servermapper eller NetWare-mapper. Dette kapitel forklarer om forberedelse til afsendelse af filer via Scan til mappe, forskellige skærmvisninger, fremgangsmåder for afsendelse, og hvordan man kontrollerer afsendelsesresultatet med denne funktion. Forberedelse til afsendelse vha. Scan til mappe Den forberedelse, der er beskrevet nedenfor, er nødvendig for afsendelse vha. Scan til mappe. 1 Slut maskinen til netværket med et Ethernet-kabel, et IEEE kabel eller brug et trådløst LAN. Hvis du vil tilslutte vha. et IEEE 1394-kabel, skal IEEE 1394-interfacekortet bruges. Hvis du vil tilslutte vha. et trådløst LAN, skal IEEE b-interfaceenheden bruges. Se Netværksvejledning. 2 Hvis du vil sende scanningsfiler vha. Scan til mappe, skal følgende [Systemindstillinger]-indstillinger være angivet korrekt. (Visse andre indstillinger skal også angives.) IP-adresse subnet-maske Der findes oplysninger om, hvordan du foretager disse og andre indstillinger i Netværksvejledning. Du skal også registrere destinationer og andre informationer i adressebogen. Yderligere oplysninger finder du i Vejledning om generelle indstillinger. 3 Foretag indstillinger for afsendelse, som f.eks. komprimering og prioriteret filtype. Se S.114 Sendeindstillinger. Afsendelse af filer vha. SMB-protokollen er kun tilgængelig i miljøet NetBIOS over TCP/IP. Afsendelse af filer vha. SMB-protokollen er ikke tilgængelig i miljøet NetBEUI. Selv når indstillinger foretaget med kontrolpanelet, Web Image Monitor, Telnet eller på anden måde ikke tillader brug af SMB eller FTP, er afsendelse af filer stadig mulig. 33

42 Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Scan til mappe-skærmbilledet Skærmbilledet Scan til mappe er som vist. De funktionselementer, der vises, fungerer som vælgertaster. Du kan vælge eller angive et element ved at trykke let på det. Når du vælger eller angiver et element på displaypanelet, fremhæves det som. Taster, der ikke kan vælges, vises som OK Destinationsfelt Viser den valgte destination. Hvis du vælger flere destinationer, kan du få vist dem i den rækkefølge, du har valgt dem, hvis du trykker på [UForrige] eller [TNæste]. Du kan kontrollere de valgte destinationer ved at trykke på tasten {Kontrollér funktioner}. 2. [ ] /Scan til mappe Tryk for at skifte mellem Scan til mappefunktionen og -funktionen. Du kan sende en fil til både Scan til mappe- og e- mail-destinationerne samtidigt. 3. Scan til mappe-ikon ( ) Viser, at Scan til mappe-skærmbilledet er vist. 4. [Registreringsnr.] Tryk for at angive en destination vha. et femcifret registreringsnummer. 5. [Indtast destination] Når du angiver en destination, der ikke er på listen, skal du trykke på [Indtast destination] og derefter indtaste destinationen på programtastaturet. 6. [Filnavn / Type] Tryk for at angive navnene og formaterne på de filer, du ønsker at sende. Vigtigt Når scanningsfilen sendes til destinationerne for og Scan til mappe samtidigt, sendes afsender, emne og meddelelse kun til destinationer. [Returkvittering] bruges også til -transmission. For oplysninger, se S.17 Afsendelse af scanningsfiler via [ ] Skift destinationsliste/søg/skift titel Tryk, hvis du vil ændre en destination på leveringsserverlisten til en destinationsliste på maskinen for at søge efter en destination. 8. Destinationsliste Viser de destinationer, der er registreret på leveringsserveren eller på denne maskine. Hvis hele listen ikke kan vises på ét skærmbillede, kan [U] eller [T] bruges til at rulle gennem listen. Gruppedestinationer angives med dette symbol ( ).

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner)

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) MODELL MX-NB0 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) Side INTRODUKTION... INDHOLDSFORTEGNELSE... FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN... SÅDAN BRUGES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN...

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail Indstillingsvejledning for hurtig scanning XE3024DA0-2 Denne vejledning indeholder instruktioner om: Indstilling af Scan til e-mail på side 1 Indstilling af Scan til postboks på side 6 Indstilling af Netværksscanning

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Netværksvejledning 1 3 4 Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug,

Læs mere

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver,

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner)

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner) MODELL AR-NB NETVÆRKS-KIT BRUGSANVISNING (til netværksscanner) INDLEDNING FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN FEJLFINDING NETVÆRKS-KIT CD-ROM SPECIFIKATIONER Side

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning

Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sådan kommer du i gang Før

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Brugervejledning Brovægtprogram F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Introduktion F.L. Teknik Brovægtprogram er udviklet som supplement til eksisterende og nye brovægte. Programmet understøtter

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere