Distriktsskolelederen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distriktsskolelederen"

Transkript

1 Juni 2015 Distriktsskolelederen Af Egon Sørensen Distriktsskoleleder Godt gået afdelingsråd!! Der var gang i den lørdag den 30. maj 2015 på afdeling Indre Ringvej. Afdelingsrådet havde taget initiativ til at lave en såkaldt KUK-dag (Kultur, Underholdning og Klima) for elever, forældre og naboer m.v. til afdelingen. Der var masser af spændende tilbud med danseopvisning, trambolin-motion, en tur op i brandvæsenets lift, en god snak med det lokale politi. Mange forældre havde medbragt rekvisitter til loppemarkedet, hvor man kunne tilbyde ting til genbrug for andre. Det, der var til rest ved arrangements afslutning gik til Kirkens Korshær. Der var kaffe, kage og hot dogs og alle hyggede sig gevaldigt. Stor tak til afdelingsrådet og lad os håbe der er sat en ny tradition i søen i Kirstinebjergskolen! 1

2 Elevrådet 2014/2015 Jeg synes elevrådet i år har været rigtig produktivt, vi er kommet vidt omkring i vores sager. Vi har blandt andet fået skolen repræsenteret i ungebyrådet, og oven i købet er det også en fra vores elevråd, der er ungeborgmester i Fredericia Kommune. Vi har også både haft repræsentanter i skolebestyrelsen, afdelingsrådet og ved topmøder. Det giver en rigtig god ramme til det i forvejen super seje elevrådsarbejde. At vi deltager i alle disse møder med voksne, gør også at vi føler os mere hørt som elever. Til disse møder bliver man bragt med ind i diverse samtaler omhandlende vores skole. Det gør, at vi kan gå videre med alle de ideer, vi som elever får med fra elevrådet. Udover at gå til diverse møder har vi også andre ting på dagsordenen. Vi har bl.a. fået sat gang i madsalget på afd. Havepladsvej. Det er stadig ved at komme op at køre, men der bliver da solgt godt. Det er også en god ting at give med i bagagen til det nye elevråd. Efter de mange klager over WIFI på skolen er vi gået videre med det, og der blev gjort noget ved det. Det gavner ikke kun elever men da også alle lærerne. Vi har efter jul brugt en smule energi på at finde en ordentlig måde at holde 9. klassernes sidste skoledag på. Det var dog lidt svært, da størstedelen af elevrådet er engagerede 7. og 8. klasser. Men vi fik alt i alt en positiv tilbagemelding fra dem også. Det skal jo gerne blive en god og sjov dag for alle elever på Havepladsvej. Men før vi får lov at nyde sidste skoledag, fik vi elevrødder lov at komme til Djurs sommerland. Det var en rigtig dejlig dag, og alle elevrødderne på Havepladsvej har fortjent det og har gjort en stor indsats i løbet af året. Det var sjovt at bruge en hel dag sammen med elevrådet, og det var dejligt at se alle nød det. Mvh Elevrådsformand Emma Temløv 2

3 Sidste skoledag 9. årgang den 29. maj

4 Nyt fra Kirstinebjergskolen FRITIDSAFDELINGEN Af distriktsfritidsleder Dorthe Lindegaard Nyt fra fritidsområdet Fredericia kommune har sat en fælles proces i gang med at beskrive pædagogernes nye arbejdsgrundlag ind i skolereformen og den nye skolestruktur. Vi skal have sat fokus på pædagogernes faglighed, så vores kompetencer ind i skolen ikke bliver en lære light, men med en pædagogisk faglighed, der har fokus på børnenes udvikling, læring og trivsel med en anden tilgang. Det er Gurli Thinggaard Nielsen, som styrer den proces rundt på skolerne. Derudover er der sat nogle fælles pædagogiske dage i værk omkring mål styret læring, understøttende undervisning og læringsledelse. Vi vil skabe et bedre fundament, for de nye opgaver pædagogerne har fået ind i skolen. Vi starter op med denne proces d. 12/6 og følger op med 2 dage i det næste halvår. Det er Elise Vendt og Jesper Vilstrup, som er pædagogiske konsulenter i Børn og unge, der styrer denne proces. Tema dagene er planlagt i fællesskab med alle skolepædagoger i kommunen og vi ser frem til at give dem dette løft og muligheden for videns deling på tværs af distrikterne. Sommerferien nærmer sig snart og vi er godt i gang med at planlægge den fælles pasning, som skal foregå på afdeling Høgevej i uge 28 og 31. Det bliver et samarbejde mellem personalegrupperne i vores distrikt. Derudover får børn mulighed for at lære nye børn at kende. Vi har gennemført fælles pasning i 5 år nu og mange giver udtryk for, at det er dejligt at se nye rammer, lære nye børn at kende og lærer sine andre kollegaer bedre at kende. Vi er kommet rigtig godt i gang med glidende overgang. Vi har for andet år i træk modtaget mellem 35 og 37 børn i glidende overgang, hvor vi tidligere kun modtog 20. Det har været en læringsproces at skabe gode rammer hvor både struktur og indhold spiller sammen, for en stor børnegruppe. Det er landet godt og vi har mange gode oplevelser i dagligdagen. 4

5 Nyt fra Kirstinebjergskolen, HØGEVEJ Af afdelingsskoleleder Tina Möglich Planlægningen af det kommende skoleår begynder at tage form; skemaer, struktur, form og teams vil blive meldt ud inden sommerferien. Vi arbejder med en organisering af skoledagen, som i endnu højere grad vil kunne understøtte intentionerne i folkeskoleloven herunder etablering af mulighed for sammenhængende forberedelse for personalet til både individuel og fælles forberedelse. Allerede nu kan vi dog løfte sløret for nogen af de nye ansigter vi får på Høgevej næste skoleår. Anette Vinderslev (se foto herunder) er 43 år, bor i Kolding. Hun skal undervise i billedkunst, matematik og understøttende undervisning; Malene Husted (se foto) er 34 år, bor i Fredericia. Malene er overflyttet fra afdeling Havepladsvej og er således ikke ny i Kirstinebjergskolen. Hun skal undervise kommende i billedkunst, i engelsk, Natur og teknik, historie. Derudover har hun DSA (dansk som andetsprog) i modtagerklassen. Christina Birkbo er 29 år, bor i Børkop. Hun skal undervise kommende i historie, i dansk, historie og svømning; Malene Lynggaard er 40 år, bor i Snoghøj. Hun skal arbejde med AKT og have musik. 18 stk. 4 i folkeskoleloven står der: På hvert klassetrin og i hvert fag samarbejder lærere og pædagoger, løbende med den enkelte elev om fastlæggelse af de mål, der ønskes opfyldt. Elevernes arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde mellem lærere henholdsvis pædagoger, og elever. For at være helt skarpe på disse krav, har Kirstinebjergskolens afdelinger, på skift, en pædagogisk eftermiddag omkring dette. Den 18. maj var hele det pædagogiske personale, på Høgevej, samlet. Vi havde besøg af UVM læringskonsulenterne Nicolai og Christel. Arrangementet var et Hands-On arrangement på arbejdet med læringsmål og gav indblik i nogle brugbare metoder. Den 19. maj blev der fortaget personalefotografering, således at vi skulle være opdateret på personalesiden. Ang. elevfotografering; hører I nærmere i efteråret. Vi havde set rigtig meget frem til den store STOMP koncert den 20. maj. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom. Vi arbejder på at finde en alternativ dato, som vil blive meldt ud på intra. Vores dygtige, trofaste sekretær gennem 10 år, har opsagt sin stilling for at flytte til Sjælland. Det er et kæmpe tab! Vi er i gang med at finde hendes afløser og håber at kunne genbesætte hendes stilling pr. 1.august. I perioden, hvor vi er uden sekretær, vil vi få hjælp nogle timer fra de øvrige afdelinger. Det kan forekomme, at telefonerne ikke bliver svaret, så hurtigt som I er vant til, det beder jeg om forståelse for. Den 21. maj havde vi besøg af de kommende børnehaveklasser og deres forældre. De kommende elever gik i hold, ud i klasserne, hvor børnehaveklasselederne havde forberedt en lille times intro. I mellemtiden fortalte Christina Rønne, leder af SFO, og jeg om dagligdagen på Høgevej. Eftermiddagen sluttede med at forældrene gik ud i klasserne for at hente deres børn. Som noget nyt, vil vi gerne at elevernes garderober og knager tømmes helt hver fredag. Det giver mulighed for at rengøringen bedre kan komme til og for jer, lige at få opdateret taskerne således at det er enkelt og nemt for jeres børn at finde, det, de har behov for. 5

6 Nyt fra Kirstinebjergskolen, INDRE RINGVEJ Af afdelingsskoleleder Steen Andersen Vi nærmer os med raske skridt årsdagen for indførelsen af den nye skolereform Skal man tro på hvad flere forskere siger, så kræver det mindst ti års fokuseret indsats, hvis reformen skal lykkes og virke helt ud i klasseværelserne. Her på Indre Ringvej arbejder vi kontinuerligt på at indarbejde de nye fag og udvikler på læringsmiljøet. Undervisningsministeriets læringskonsulenter har været på besøg og afholdt et kursus i at arbejde med lærings- og vidensmål, med henblik på at styrke den læringsmålstyrede undervisning. Samtidig arbejder vi på at udvikle teamsamarbejdskulturen til i højere grad at fokusere på elevernes læring og på at tilrettelægge undervisning og læringsmiljøer på baggrund af synlige tegn på læring VI ER PÅ VEJ MEN TING TAGER TID! Et par gode historier: I forbindelse med temaet affaldssortering har Philip, Nicolai, Sunay, Sebastian og Rasmus fra 6.c lavet et computerspil som er tilgængeligt for skolens elever. På skolebiblioteket er det muligt via en computer at logge sig ind på spillet Det gælder om at få sorteret affald i de rigtige kasser Så får man point hver gang man rammer rigtigt Man kan så skrive sig ind på en top ti liste efter hvor mange point man har scoret - Eleverne har selv designet og programmeret spillet.(se billedet) - Link til spillet 3D-print i skolen / Håndværk og design. Håndværk og designholdet fra 6. klasse har arbejdet med noget helt nyt og spændende Skolen har lånt en 3D-printer og eleverne har fået arbejdsopgaven at designe deres egen i- phoneholder og printe den ud De har arbejdet efter følgende arbejdsproces Idéudvikling, herunder udvikling af idéer fra hverdagslivet og arbejde med digitale værktøjer. Idéafprøvning, herunder afprøvning af produkters form og funktion. Produktrealisering og evaluering. Processen har været delt op i færdigheds- og vidensmål. - Et spændende projekt som vi vil videreudvikle - Husk: Når alle er forskellige er der ingen der er anderledes. Alle børn skal lære mere Den sociale arv skal brydes, trivsel og inklusion skal øges En arbejdsopgave vi er i gang med at løse sammen 6

7 Nyt fra Kirstinebjergskolen, HAVEPLADSVEJ Af afdelingsskoleleder John Agerholm Lejrskolehistorie 8 SG klasserne i Bruxelles Vi tog af sted mandag den 18. Maj, men vi var først på hotellet om aftenen samme dag. Jeg husker tydeligt det første jeg tænkte på da vi var i Bruxelles. Wow, hvor er der mange mørke. Der var rigtig mange mørke, jeg havde regnet med at indbyggerne ville være lyse, men det var de slet ikke. En anden ting jeg lagde mærke til, var hvor mange skraldeposer der bare lå og flød, der var kæmpe bunker næsten overalt, det var lidt ulækkert. Der var også rigtige mange hjemløse, man skulle altid forbi en helt masse tiggere, bare for at komme ned i kiosken for at købe en cola. Det var ikke så sjovt hele tiden at skulle gå forbi dem, især dem med små børn og dyr. Vi boede på et hotel ret tæt på byen, det var rigtig rart, især om aftenen, så skulle man ikke gå langt for mad. Maden var lidt dyr, og man var også nød til at bruge af sine egne penge på mad (25 euro til 4 måltider var slet ikke nok, også selvom man spiste billigt) Det var nu okay, maden smagte dejligt og det er jo altid rart. Deres pomfritter var i hvert fald vildt gode, og det var deres vafler også, især hvis man spørg nogle af de elever som havde spist over 5 vafler på hele turen. Hotellet var et ret godt hotel. Morgenmaden var skod, men hotelværelserne var store og personalet var rare. Der var dog rigtig mange trapper, og de var også meget stejle, men det gik lige. På turen fik vi set en hel masse. Vi har set EU parlamentet, Atomium, Manneken Pis, Jeanneken Pisse og meget mere. Det har været en helt vildt spændende tur, og jeg har lært helt vildt meget om den belgiske kultur. Tak for en dejlig tur. Matilde K. B. Jensen 8A SG 7

8 8 N/S STUDIETUR TIL BERCHTESGADEN 2015 Torsdag d. 7. maj: Torsdag mødte vi alle spændte op på skolen kl , og alle var klar på en sjov tur. Fredag d. 8. maj: Fredag morgen ankom vi, som sagt til vandrehjemmet i Berchtesgaden. Da værelserne ikke var klar før kl. 12, gik vi en tur i området. Kl. 12 kom vi tilbage og spiste frokost. Herefter pakkede vi ud. Da de blev eftermiddag gik vi ned i byen, og om aftenen spiste vi på et lokalt pizzeria. Lørdag d. 9. maj: Lørdag startede vi med at køre ind til Königsee, som er en lille hyggelig by. Her fik vi et par timer til at gå rundt. Nogen valgte at gå rundt i byen, mens andre tog en skilift op til et bjerg. Da vi var færdige i Königsee, kørte vi mod Saltzburg. I Saltzburg så vi en stor borg. Herefter kørte vi mod vandrehjemmet. Efter vi havde spist aftensmad på vandrehjemmet, tog vi alle i svømmehallen. Søndag d. 10. maj: Efter morgenmaden kørte vi mod Dokocenteret, som er en form for museum angående Hitler. Da vi havde været der nogle timer, kørte vi til Obersaltzburg. Her prøvede vi en Summerrodelbahn, hvilket var vildt sjovt. Mandag d. 11. maj: Kielstein stod på mandagens program. Vi skulle simpelthen vandre op ad et bjerg. Turen var 5,5 km lang. Vandreturen var super flot, og vejret var vildt godt. Oppe på toppen ad bjerget ligger Hitlers Ørneborg, den skulle vi selvfølgelig ind og se. Et par timer senere tog vi alle bussen ned til parkeringspladsen. Hvor vores bus stod. Så kørte vi hjem og slappede af, hvilket man i den grad havde brug for. Om aften tog vi alle et smut ned til byen, og da vi kom hjem pakkede vi vores tasker. Så vi var klar til busturen mod München. Tirsdag d. 12. maj: Vi spiste som sædvanligt morgenmad på vandrehjemmet. Herefter tog vi alle vores tasker og fik pakket bussen. Kl. 8. kørte vi mod München. To timer senere ankom vi til München. Vi startede med at tage på det Tekniske Museum. Her var vi i 3 timer, det var super spændende lige noget for NS linjen. Derefter gik vi mod centrum. Her fik vi lov til at gå rundt for os selv (dvs. mindst tre og tre). Hvilket nok var mest til pigernes fordel, da der i den grad var mulighed for shopping. Kl. 18 skulle vi alle mødes, og sammen gik vi på et pizzeria. Senere på aften gik turen hjem mod Fredericia. Onsdag d. 13. maj: Kl. 10. ankom vi til Kirstinebjergskolen. Her ventede vores forældre, og vi sagde farvel til hinanden og tak for en uforglemmelig tur. 8

9 Elevinddragelsesprojekt 8. SG B har deltaget i forskningsprojektet elevinddragelse, som går ud på at inddrage eleverne mere i undervisningen og samtidig øge fagligheden med den motivation elever får fra det. Victor og jeg har som repræsentanter deltaget i en konference i Odense sammen med vores lærere Jannie Lynggaard og Søren Sloth, hvor vi skulle afholde en workshop, og fortælle om vores individuelle oplevelser med projektet, altså de tre kurser vi har været på. Victor og jeg fik til opgave at fortælle elevperspektivet og om klassens modtagelse og reaktion på projektet. Vi mener selv at det er et vellykket projekt, som har gavnet klassen og vi håber selvfølgelig på, at vi fremover vil forsætte bruget af de nye værktøjer vi har fået med på vejen, som fx brain breaks og læringsvenner. Freja 8SGb Præsentation af nye ansatte: Agnete Holmkvist Hanne Kjeldsen skal skal varetage varetage dansk, idræt dansk, historie, og kreative fag primært på de- hjemkundskab, og idræt. Agnete vil sign/teknik. Herudover vil hun være primært være tilknyttet vores tilknyttet modtageklassen. Hanne kom- Sport og Adventure linje. Agnete kommer fra en stilling mer fra en stilling på en folkeskole tæt ved på en folkeskole nord for Århus Århus René Gade skal undervise i matematik, fysik og biologi primært på Design og Teknik linjen. Rene kommer fra en stilling som lærer på en friskole ved Ringe. Rikke Raahede skal undervise i dansk idræt og samfundsfag primært på Sport og Adventure linjen. Rikke har ønsket overflytning fra Høgevej til udskolingsafdelingen på Havepladsvej Martin Gammelgaard skal under primært vise i matematik, idræt, historie på Sport og Adventure linjen. Martin har ønsket overflytning fra Høgevej til udskolingsafdelingen på Havepladsvej. Stig Mikkelsen skal primært undervise i tysk, dansk og engelsk på Sport og Adventure linjen. Er det årets foto? 9

10 Kirstinebjergskolen, BØGESKOVVEJ Af afdelingsskoleleder Jan Dupont Mathiasen Nyhedsbrevet fra Bøgeskovvej er i dette nummer sammensat af to bidrag skrevet af elever fra hhv. 2. og 5. årgang. Det første bidrag kommer fra 5.ab, hvor Simon, Kristian og Nicolai beretter om klassens 7 ugers, hvor idrætten var byttet ud med danseundervisning. 5. klasses danseprojekt i idræt 10

11 11

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Distriktsskolelederen

Distriktsskolelederen 2014-2015 Februar-Marts 2015 Distriktsskolelederen Af Egon Sørensen Distriktsskoleleder Så blev det forår Foråret varsler som regel glæde og optimisme. Vi går hver dag mod lysere tider. Der er også rigtig

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen Lisbet Nørgaard Goddag og velkommen! LISBET NØRGAARD: Erfaring: 2 år som deltidskonsulent 1 år som selvstændig

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Distriktsskolelederen

Distriktsskolelederen 2013-2014 Oktober 2013 Distriktsskolelederen Kære forældre, elever og medarbejdere ved Kirstinebjergskolen Kirstinebjergskolen er født. Den 12. august 2013 kunne vi slå dørene op til en helt ny skole i

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere