Distriktsskolelederen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distriktsskolelederen"

Transkript

1 Juni 2015 Distriktsskolelederen Af Egon Sørensen Distriktsskoleleder Godt gået afdelingsråd!! Der var gang i den lørdag den 30. maj 2015 på afdeling Indre Ringvej. Afdelingsrådet havde taget initiativ til at lave en såkaldt KUK-dag (Kultur, Underholdning og Klima) for elever, forældre og naboer m.v. til afdelingen. Der var masser af spændende tilbud med danseopvisning, trambolin-motion, en tur op i brandvæsenets lift, en god snak med det lokale politi. Mange forældre havde medbragt rekvisitter til loppemarkedet, hvor man kunne tilbyde ting til genbrug for andre. Det, der var til rest ved arrangements afslutning gik til Kirkens Korshær. Der var kaffe, kage og hot dogs og alle hyggede sig gevaldigt. Stor tak til afdelingsrådet og lad os håbe der er sat en ny tradition i søen i Kirstinebjergskolen! 1

2 Elevrådet 2014/2015 Jeg synes elevrådet i år har været rigtig produktivt, vi er kommet vidt omkring i vores sager. Vi har blandt andet fået skolen repræsenteret i ungebyrådet, og oven i købet er det også en fra vores elevråd, der er ungeborgmester i Fredericia Kommune. Vi har også både haft repræsentanter i skolebestyrelsen, afdelingsrådet og ved topmøder. Det giver en rigtig god ramme til det i forvejen super seje elevrådsarbejde. At vi deltager i alle disse møder med voksne, gør også at vi føler os mere hørt som elever. Til disse møder bliver man bragt med ind i diverse samtaler omhandlende vores skole. Det gør, at vi kan gå videre med alle de ideer, vi som elever får med fra elevrådet. Udover at gå til diverse møder har vi også andre ting på dagsordenen. Vi har bl.a. fået sat gang i madsalget på afd. Havepladsvej. Det er stadig ved at komme op at køre, men der bliver da solgt godt. Det er også en god ting at give med i bagagen til det nye elevråd. Efter de mange klager over WIFI på skolen er vi gået videre med det, og der blev gjort noget ved det. Det gavner ikke kun elever men da også alle lærerne. Vi har efter jul brugt en smule energi på at finde en ordentlig måde at holde 9. klassernes sidste skoledag på. Det var dog lidt svært, da størstedelen af elevrådet er engagerede 7. og 8. klasser. Men vi fik alt i alt en positiv tilbagemelding fra dem også. Det skal jo gerne blive en god og sjov dag for alle elever på Havepladsvej. Men før vi får lov at nyde sidste skoledag, fik vi elevrødder lov at komme til Djurs sommerland. Det var en rigtig dejlig dag, og alle elevrødderne på Havepladsvej har fortjent det og har gjort en stor indsats i løbet af året. Det var sjovt at bruge en hel dag sammen med elevrådet, og det var dejligt at se alle nød det. Mvh Elevrådsformand Emma Temløv 2

3 Sidste skoledag 9. årgang den 29. maj

4 Nyt fra Kirstinebjergskolen FRITIDSAFDELINGEN Af distriktsfritidsleder Dorthe Lindegaard Nyt fra fritidsområdet Fredericia kommune har sat en fælles proces i gang med at beskrive pædagogernes nye arbejdsgrundlag ind i skolereformen og den nye skolestruktur. Vi skal have sat fokus på pædagogernes faglighed, så vores kompetencer ind i skolen ikke bliver en lære light, men med en pædagogisk faglighed, der har fokus på børnenes udvikling, læring og trivsel med en anden tilgang. Det er Gurli Thinggaard Nielsen, som styrer den proces rundt på skolerne. Derudover er der sat nogle fælles pædagogiske dage i værk omkring mål styret læring, understøttende undervisning og læringsledelse. Vi vil skabe et bedre fundament, for de nye opgaver pædagogerne har fået ind i skolen. Vi starter op med denne proces d. 12/6 og følger op med 2 dage i det næste halvår. Det er Elise Vendt og Jesper Vilstrup, som er pædagogiske konsulenter i Børn og unge, der styrer denne proces. Tema dagene er planlagt i fællesskab med alle skolepædagoger i kommunen og vi ser frem til at give dem dette løft og muligheden for videns deling på tværs af distrikterne. Sommerferien nærmer sig snart og vi er godt i gang med at planlægge den fælles pasning, som skal foregå på afdeling Høgevej i uge 28 og 31. Det bliver et samarbejde mellem personalegrupperne i vores distrikt. Derudover får børn mulighed for at lære nye børn at kende. Vi har gennemført fælles pasning i 5 år nu og mange giver udtryk for, at det er dejligt at se nye rammer, lære nye børn at kende og lærer sine andre kollegaer bedre at kende. Vi er kommet rigtig godt i gang med glidende overgang. Vi har for andet år i træk modtaget mellem 35 og 37 børn i glidende overgang, hvor vi tidligere kun modtog 20. Det har været en læringsproces at skabe gode rammer hvor både struktur og indhold spiller sammen, for en stor børnegruppe. Det er landet godt og vi har mange gode oplevelser i dagligdagen. 4

5 Nyt fra Kirstinebjergskolen, HØGEVEJ Af afdelingsskoleleder Tina Möglich Planlægningen af det kommende skoleår begynder at tage form; skemaer, struktur, form og teams vil blive meldt ud inden sommerferien. Vi arbejder med en organisering af skoledagen, som i endnu højere grad vil kunne understøtte intentionerne i folkeskoleloven herunder etablering af mulighed for sammenhængende forberedelse for personalet til både individuel og fælles forberedelse. Allerede nu kan vi dog løfte sløret for nogen af de nye ansigter vi får på Høgevej næste skoleår. Anette Vinderslev (se foto herunder) er 43 år, bor i Kolding. Hun skal undervise i billedkunst, matematik og understøttende undervisning; Malene Husted (se foto) er 34 år, bor i Fredericia. Malene er overflyttet fra afdeling Havepladsvej og er således ikke ny i Kirstinebjergskolen. Hun skal undervise kommende i billedkunst, i engelsk, Natur og teknik, historie. Derudover har hun DSA (dansk som andetsprog) i modtagerklassen. Christina Birkbo er 29 år, bor i Børkop. Hun skal undervise kommende i historie, i dansk, historie og svømning; Malene Lynggaard er 40 år, bor i Snoghøj. Hun skal arbejde med AKT og have musik. 18 stk. 4 i folkeskoleloven står der: På hvert klassetrin og i hvert fag samarbejder lærere og pædagoger, løbende med den enkelte elev om fastlæggelse af de mål, der ønskes opfyldt. Elevernes arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde mellem lærere henholdsvis pædagoger, og elever. For at være helt skarpe på disse krav, har Kirstinebjergskolens afdelinger, på skift, en pædagogisk eftermiddag omkring dette. Den 18. maj var hele det pædagogiske personale, på Høgevej, samlet. Vi havde besøg af UVM læringskonsulenterne Nicolai og Christel. Arrangementet var et Hands-On arrangement på arbejdet med læringsmål og gav indblik i nogle brugbare metoder. Den 19. maj blev der fortaget personalefotografering, således at vi skulle være opdateret på personalesiden. Ang. elevfotografering; hører I nærmere i efteråret. Vi havde set rigtig meget frem til den store STOMP koncert den 20. maj. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom. Vi arbejder på at finde en alternativ dato, som vil blive meldt ud på intra. Vores dygtige, trofaste sekretær gennem 10 år, har opsagt sin stilling for at flytte til Sjælland. Det er et kæmpe tab! Vi er i gang med at finde hendes afløser og håber at kunne genbesætte hendes stilling pr. 1.august. I perioden, hvor vi er uden sekretær, vil vi få hjælp nogle timer fra de øvrige afdelinger. Det kan forekomme, at telefonerne ikke bliver svaret, så hurtigt som I er vant til, det beder jeg om forståelse for. Den 21. maj havde vi besøg af de kommende børnehaveklasser og deres forældre. De kommende elever gik i hold, ud i klasserne, hvor børnehaveklasselederne havde forberedt en lille times intro. I mellemtiden fortalte Christina Rønne, leder af SFO, og jeg om dagligdagen på Høgevej. Eftermiddagen sluttede med at forældrene gik ud i klasserne for at hente deres børn. Som noget nyt, vil vi gerne at elevernes garderober og knager tømmes helt hver fredag. Det giver mulighed for at rengøringen bedre kan komme til og for jer, lige at få opdateret taskerne således at det er enkelt og nemt for jeres børn at finde, det, de har behov for. 5

6 Nyt fra Kirstinebjergskolen, INDRE RINGVEJ Af afdelingsskoleleder Steen Andersen Vi nærmer os med raske skridt årsdagen for indførelsen af den nye skolereform Skal man tro på hvad flere forskere siger, så kræver det mindst ti års fokuseret indsats, hvis reformen skal lykkes og virke helt ud i klasseværelserne. Her på Indre Ringvej arbejder vi kontinuerligt på at indarbejde de nye fag og udvikler på læringsmiljøet. Undervisningsministeriets læringskonsulenter har været på besøg og afholdt et kursus i at arbejde med lærings- og vidensmål, med henblik på at styrke den læringsmålstyrede undervisning. Samtidig arbejder vi på at udvikle teamsamarbejdskulturen til i højere grad at fokusere på elevernes læring og på at tilrettelægge undervisning og læringsmiljøer på baggrund af synlige tegn på læring VI ER PÅ VEJ MEN TING TAGER TID! Et par gode historier: I forbindelse med temaet affaldssortering har Philip, Nicolai, Sunay, Sebastian og Rasmus fra 6.c lavet et computerspil som er tilgængeligt for skolens elever. På skolebiblioteket er det muligt via en computer at logge sig ind på spillet Det gælder om at få sorteret affald i de rigtige kasser Så får man point hver gang man rammer rigtigt Man kan så skrive sig ind på en top ti liste efter hvor mange point man har scoret - Eleverne har selv designet og programmeret spillet.(se billedet) - Link til spillet 3D-print i skolen / Håndværk og design. Håndværk og designholdet fra 6. klasse har arbejdet med noget helt nyt og spændende Skolen har lånt en 3D-printer og eleverne har fået arbejdsopgaven at designe deres egen i- phoneholder og printe den ud De har arbejdet efter følgende arbejdsproces Idéudvikling, herunder udvikling af idéer fra hverdagslivet og arbejde med digitale værktøjer. Idéafprøvning, herunder afprøvning af produkters form og funktion. Produktrealisering og evaluering. Processen har været delt op i færdigheds- og vidensmål. - Et spændende projekt som vi vil videreudvikle - Husk: Når alle er forskellige er der ingen der er anderledes. Alle børn skal lære mere Den sociale arv skal brydes, trivsel og inklusion skal øges En arbejdsopgave vi er i gang med at løse sammen 6

7 Nyt fra Kirstinebjergskolen, HAVEPLADSVEJ Af afdelingsskoleleder John Agerholm Lejrskolehistorie 8 SG klasserne i Bruxelles Vi tog af sted mandag den 18. Maj, men vi var først på hotellet om aftenen samme dag. Jeg husker tydeligt det første jeg tænkte på da vi var i Bruxelles. Wow, hvor er der mange mørke. Der var rigtig mange mørke, jeg havde regnet med at indbyggerne ville være lyse, men det var de slet ikke. En anden ting jeg lagde mærke til, var hvor mange skraldeposer der bare lå og flød, der var kæmpe bunker næsten overalt, det var lidt ulækkert. Der var også rigtige mange hjemløse, man skulle altid forbi en helt masse tiggere, bare for at komme ned i kiosken for at købe en cola. Det var ikke så sjovt hele tiden at skulle gå forbi dem, især dem med små børn og dyr. Vi boede på et hotel ret tæt på byen, det var rigtig rart, især om aftenen, så skulle man ikke gå langt for mad. Maden var lidt dyr, og man var også nød til at bruge af sine egne penge på mad (25 euro til 4 måltider var slet ikke nok, også selvom man spiste billigt) Det var nu okay, maden smagte dejligt og det er jo altid rart. Deres pomfritter var i hvert fald vildt gode, og det var deres vafler også, især hvis man spørg nogle af de elever som havde spist over 5 vafler på hele turen. Hotellet var et ret godt hotel. Morgenmaden var skod, men hotelværelserne var store og personalet var rare. Der var dog rigtig mange trapper, og de var også meget stejle, men det gik lige. På turen fik vi set en hel masse. Vi har set EU parlamentet, Atomium, Manneken Pis, Jeanneken Pisse og meget mere. Det har været en helt vildt spændende tur, og jeg har lært helt vildt meget om den belgiske kultur. Tak for en dejlig tur. Matilde K. B. Jensen 8A SG 7

8 8 N/S STUDIETUR TIL BERCHTESGADEN 2015 Torsdag d. 7. maj: Torsdag mødte vi alle spændte op på skolen kl , og alle var klar på en sjov tur. Fredag d. 8. maj: Fredag morgen ankom vi, som sagt til vandrehjemmet i Berchtesgaden. Da værelserne ikke var klar før kl. 12, gik vi en tur i området. Kl. 12 kom vi tilbage og spiste frokost. Herefter pakkede vi ud. Da de blev eftermiddag gik vi ned i byen, og om aftenen spiste vi på et lokalt pizzeria. Lørdag d. 9. maj: Lørdag startede vi med at køre ind til Königsee, som er en lille hyggelig by. Her fik vi et par timer til at gå rundt. Nogen valgte at gå rundt i byen, mens andre tog en skilift op til et bjerg. Da vi var færdige i Königsee, kørte vi mod Saltzburg. I Saltzburg så vi en stor borg. Herefter kørte vi mod vandrehjemmet. Efter vi havde spist aftensmad på vandrehjemmet, tog vi alle i svømmehallen. Søndag d. 10. maj: Efter morgenmaden kørte vi mod Dokocenteret, som er en form for museum angående Hitler. Da vi havde været der nogle timer, kørte vi til Obersaltzburg. Her prøvede vi en Summerrodelbahn, hvilket var vildt sjovt. Mandag d. 11. maj: Kielstein stod på mandagens program. Vi skulle simpelthen vandre op ad et bjerg. Turen var 5,5 km lang. Vandreturen var super flot, og vejret var vildt godt. Oppe på toppen ad bjerget ligger Hitlers Ørneborg, den skulle vi selvfølgelig ind og se. Et par timer senere tog vi alle bussen ned til parkeringspladsen. Hvor vores bus stod. Så kørte vi hjem og slappede af, hvilket man i den grad havde brug for. Om aften tog vi alle et smut ned til byen, og da vi kom hjem pakkede vi vores tasker. Så vi var klar til busturen mod München. Tirsdag d. 12. maj: Vi spiste som sædvanligt morgenmad på vandrehjemmet. Herefter tog vi alle vores tasker og fik pakket bussen. Kl. 8. kørte vi mod München. To timer senere ankom vi til München. Vi startede med at tage på det Tekniske Museum. Her var vi i 3 timer, det var super spændende lige noget for NS linjen. Derefter gik vi mod centrum. Her fik vi lov til at gå rundt for os selv (dvs. mindst tre og tre). Hvilket nok var mest til pigernes fordel, da der i den grad var mulighed for shopping. Kl. 18 skulle vi alle mødes, og sammen gik vi på et pizzeria. Senere på aften gik turen hjem mod Fredericia. Onsdag d. 13. maj: Kl. 10. ankom vi til Kirstinebjergskolen. Her ventede vores forældre, og vi sagde farvel til hinanden og tak for en uforglemmelig tur. 8

9 Elevinddragelsesprojekt 8. SG B har deltaget i forskningsprojektet elevinddragelse, som går ud på at inddrage eleverne mere i undervisningen og samtidig øge fagligheden med den motivation elever får fra det. Victor og jeg har som repræsentanter deltaget i en konference i Odense sammen med vores lærere Jannie Lynggaard og Søren Sloth, hvor vi skulle afholde en workshop, og fortælle om vores individuelle oplevelser med projektet, altså de tre kurser vi har været på. Victor og jeg fik til opgave at fortælle elevperspektivet og om klassens modtagelse og reaktion på projektet. Vi mener selv at det er et vellykket projekt, som har gavnet klassen og vi håber selvfølgelig på, at vi fremover vil forsætte bruget af de nye værktøjer vi har fået med på vejen, som fx brain breaks og læringsvenner. Freja 8SGb Præsentation af nye ansatte: Agnete Holmkvist Hanne Kjeldsen skal skal varetage varetage dansk, idræt dansk, historie, og kreative fag primært på de- hjemkundskab, og idræt. Agnete vil sign/teknik. Herudover vil hun være primært være tilknyttet vores tilknyttet modtageklassen. Hanne kom- Sport og Adventure linje. Agnete kommer fra en stilling mer fra en stilling på en folkeskole tæt ved på en folkeskole nord for Århus Århus René Gade skal undervise i matematik, fysik og biologi primært på Design og Teknik linjen. Rene kommer fra en stilling som lærer på en friskole ved Ringe. Rikke Raahede skal undervise i dansk idræt og samfundsfag primært på Sport og Adventure linjen. Rikke har ønsket overflytning fra Høgevej til udskolingsafdelingen på Havepladsvej Martin Gammelgaard skal under primært vise i matematik, idræt, historie på Sport og Adventure linjen. Martin har ønsket overflytning fra Høgevej til udskolingsafdelingen på Havepladsvej. Stig Mikkelsen skal primært undervise i tysk, dansk og engelsk på Sport og Adventure linjen. Er det årets foto? 9

10 Kirstinebjergskolen, BØGESKOVVEJ Af afdelingsskoleleder Jan Dupont Mathiasen Nyhedsbrevet fra Bøgeskovvej er i dette nummer sammensat af to bidrag skrevet af elever fra hhv. 2. og 5. årgang. Det første bidrag kommer fra 5.ab, hvor Simon, Kristian og Nicolai beretter om klassens 7 ugers, hvor idrætten var byttet ud med danseundervisning. 5. klasses danseprojekt i idræt 10

11 11

Distriktsskolelederen

Distriktsskolelederen 2013-2014 Oktober 2013 Distriktsskolelederen Kære forældre, elever og medarbejdere ved Kirstinebjergskolen Kirstinebjergskolen er født. Den 12. august 2013 kunne vi slå dørene op til en helt ny skole i

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT DECEMBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 10. Så er det tid til juleferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Nyt fra Skolebestyrelsen 3

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

9. klassernes sidste skoledag

9. klassernes sidste skoledag 3. årgang nr. 7 Juni 2011/12 I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 8. årgang i Prag 5 Katastrofer Kreativ linje har arbejdet med menneskers reaktion på katastrofer 6 Husk reflekser og hjelm 6. årgang

Læs mere

KONTAKTEN. Øster Snede Skole og Idræts-SFO

KONTAKTEN. Øster Snede Skole og Idræts-SFO KONTAKTEN Øster Snede Skole og Idræts-SFO Nr. 5 Skoleåret 2014/2015 Ferieplan for skolerne - skoleåret 2014/2015 Sommerferie 2015 fra lørdag d. 27. juni 2015 til søndag den 9. august 2015 Skolens aktivitetskalender

Læs mere

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R L E M V I G K O M M U N E I N F O R M E R E R FOLKESKOLEREFORM FREMTIDENS Velkommen til den nye folkeskole En ny hverdag begynder i vore folkeskoler efter sommerferien Lemvig Kommune har forberedt sig

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007

KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007 Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skr. eksamen Billeder fra TCP 2007 Store badedag Indhold: Nyt fra ledelse og skolebestyrelse Kanotur og 5.b s lejrtur Velkommen

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

SØNDERMARKSKOLEN. Nr. 2 december 2013 32. årgang

SØNDERMARKSKOLEN. Nr. 2 december 2013 32. årgang SØNDERMARKSKOLEN Nr. 2 december 2013 32. årgang Indhold Side Nyt fra kontoret 4 Søndermarkløbet 7 9. klasserne til Amsterdam 12 Første årgang bygger hoteller 13 Motionsdag på Søndermarkskolen 14 3.B anmelder

Læs mere

NYT Herskindskolen. November 2007

NYT Herskindskolen. November 2007 NYT Herskindskolen November 2007 Efterår og mørke. Efterårsvejret viser sig fra sin allerbedste side, efterårsfarverne er så smukke, at man gang på gang må stoppe op og bare kigge på. Vi har stillet urene

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Billeder fra sidste skoledag for 9.klasse En sommerhilsen J U N I 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Så nærmer vi os skoleårets afslutning. Et skoleår med mange oplevelser. Lockout af lærerne er nok

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Trinberetning 2012-2013

Trinberetning 2012-2013 Trinberetning 2012-2013 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion og så

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009 ØRUM SKOLE Information til hjemmene NETOP NU D. 19. juni 2009 Praktiske oplysninger om skoleårets sidste dage: Traditionen tro benytter vi de sidste skoledage til at få gjort hovedrent i klasserne. Dette

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

Heidi C er sygemeldt, foreløbigt frem til jul. Timerne i første klasse læses ag Heidi S og matematiktimerne i 6. klasse, læses af Johnny.

Heidi C er sygemeldt, foreløbigt frem til jul. Timerne i første klasse læses ag Heidi S og matematiktimerne i 6. klasse, læses af Johnny. Uge 50 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Julen nærmer sig med raske

Læs mere

Skoleblad. Vi genindfører lørdagsundervisning den 29/11. Lørdag d. 29. november. Den gule sol. Den grønne spire. Den blå lagune.

Skoleblad. Vi genindfører lørdagsundervisning den 29/11. Lørdag d. 29. november. Den gule sol. Den grønne spire. Den blå lagune. Skoleblad for Ørum Skole november 2008august 2010 Vi genindfører lørdagsundervisning den 29/11 Bent Tougaard Men kun for denne ene lørdag, hvor afdelingerne laver forskellige former for undervisning, som

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015 Indhold Bilag 1... 2 Observation 1 2-3 Skole 1... 2 Bilag 2... 5 Det kvalitative Semistrukturerede Interview - skole 1... 5 Bilag 3... 9 Observation 1-2-3 Skole 2... 9 Bilag 4... 13 Det kvalitative Semistrukturerede

Læs mere

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre.

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre. Indhold: Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen Skolereformen Et Farvel Kære forældre. Så lakker det mod enden for den nuværende folkeskolestruktur og en folkeskolereform er lige på trapperne

Læs mere

Vesterkær Nyt. Nr. 4 JUNI 2008

Vesterkær Nyt. Nr. 4 JUNI 2008 Vesterkær Nyt Nr. 4 JUNI 2008 Vesterkærets Skole Opslagstavlen Ledelse og administration: Skoleleder: Torben Odgaard. Viceskoleinspektør: Tony Todberg. Fællesleder DUS: Kai Korsgaard. Tlf. 98 12 84 88.

Læs mere

Den sidste tid har været præget af afslutningsfester for både elever og forældre, så nu er vi klar til at sende eleverne på sommerferie.

Den sidste tid har været præget af afslutningsfester for både elever og forældre, så nu er vi klar til at sende eleverne på sommerferie. Uge 26 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Den sidste tid har været præget

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

MOSEBRYG. Nr. 63 December 2008. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Julenummer

MOSEBRYG. Nr. 63 December 2008. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Julenummer MOSEBRYG Julenummer I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår Nr. 63 December 2008 Indhold Lederartikel... Side 3 Skolelæge i Favrskov Kommune... Side 4 Vicerens klumme... Side 5 SFO-Bølgen...

Læs mere