BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben December 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben December 2012"

Transkript

1 6 BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben December 2012 Brugshunde DM Jahressieger i Schweiz En beretning om Blechnum BOXEREN 1

2 Bestyrelse og udvalg ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår 40 års jubilæum Gruppe Helsinge har 40 års jubilæum den 19. februar 2013, hvilket skal fejres! Gruppens medlemmer er allerede gået i gang med planlægningen. Festen vil ikke blive holdt midt i vinteren, derfor er det besluttet at flytte fejring af jubilæet til forår/sommer. Formentlig som en reception fra kl , men meget kan ske endnu, vi er først begyndt at tænke. Oprindelig blev det første møde holdt den 16. januar 1973 på Mølledamsvej 6, Helsinge, i FDF s klubhus, hvor vi stadig bor. På det møde blev det besluttet at indkalde til stiftende generalforsamling den 19. februar Fra da af var Gruppe Helsinge en realitet, vi har endnu et af de stiftende medlemmer, der går til træning, nu med en tre-årig boxer, Guddi. I vil høre mere fra os om festen, når vi kender datoerne for Boxerklubbens generalforsamling og Atibox. Med logrende boxerhilsen Gruppe Helsinge 2 BOXEREN

3 BOXEREN Udgivet af BOXER-KLUBBEN - Specialklub under DKK 1. december årgang/nr.6 Oplag: ca. 775 BOXEREN udkommer den 1. i lige måneder. Stof skal være redaktionen i hænde senest den 1. i måneden før bladets udgivelse. Ønskes indsendt materiale retur, skal frankeret svarkuvert vedlægges. Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der indsendes uopfordret. Signerede artikler udtrykker forfatterens synspunkter og ikke nødvendigvis Boxerklubbens. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, samt at redigere eller afvise tekst og annoncer. Eftertryk, også i uddrag, må kun finde sted med tydelig kildeangivelse. Redaktion Rikke Bergqvist, Øllebøllevej 27, 4894 Øster Ulslev. Tlf.: Ansv. redaktør: Boxer-klubbens formand Annoncer Medlemmer 1/1 side 4-farve kr. 500,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 1,25 Ikke medlemmer / kommercielle 1/1 side 4-farve kr ,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 2,50 Alle priser er inkl. moms. Med mindre andet er skriftligt aftalt, skal annoncer være betalt ved deadline, forud for optagelse. Færdige annoncer skal leveres som PDF fil. Lederen De nye stambogsføringsregler er nu trådt i kraft (pr ). Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i bestyrelsen ikke sidder og klapper os på lårene af glæde over dem. De basale regler for at få stambogsført en boxer er i dag nemmere end tidligere. Tidligere var der bl.a. krav om præmieringsgrad på udstilling på mindst en Very Good eller en avlskåring og et krav om at HD ikke måtte være dårligere en C. Nu er kravet KUN at hunden er HD-fotograferet, uden nogen krav om graduering, bortset fra at D og E skal parres ved en hund med A eller B, og at opdrætteren skal have en god begrundelse for at benytte hunden i avl. I yderste konsekvens betyder det, at man rent faktisk kan parre en boxer der slet ikke har været udstillet (fremstillet for en eksteriørdommer for racen, som har bedømt om hunden nu ER en Boxer) eller med f.eks. en udstillingspræmiering på Good eller Sufficient, eller på dansk: God eller tilstrækkelig. Det man med tiden kunne befrygte er, at vor dejlige race med alle dens særlige kendetegn (eksteriørmæssigt) bliver totalt udvandet, således at man lige pludselig ikke kan genkende hunden i forhold til den standard der foreligger fra FCI og godkendt af DKK. Dette er naturligvis kun den negative side af sagen, men en side vi ikke må glemme. Hvordan bevarer vi så Boxerens særpræg og genkendelighed i FCI-standarden? Det kan blandt andet gøres ved at vi som seriøse opdrættere ikke slår os til tåls med blot at få en stambog, men at vi gerne vil have den påtegning på stambogen der hedder: Denne hund er avlet efter Boxerklubbens og DKK s avlsanbefalinger. Og dette opnås jo som bekendt ved at man som opdrætter, sørger for at begge forældredyr har en HDstatus på enten A, B eller C, at de begge er avlskåret og at der foreligger en kendt status på hjertet (SAS eller PS). Når alt dette er sagt - og der kan sikkert siges mere - så er det min klare opfattelse at hovedparten af vore boxeropdrættere rent faktisk ønsker dette. Som jeg startede med at skrive, så er vi ikke begejstrede for de nye regler, men der var ikke andre muligheder i de forhandlinger vi havde med DKK. Så det blev efter devisen If you can t beat them, then join them. Forside: Hearts of Hope s Kenya Foto & Ejer: Bitten Strikert - fortsættes på næste side - BOXEREN 3

4 Som det sikkert er alle bekendt, så har vi i Boxer-klubben fået godkendt Heidi Møller- Thuesen, som eksteriørdommer elev. At Boxer-klubben har fået godkendt een person i DKK, betyder dog ikke at man skal afholde sig fra at overveje, om det var noget man selv ville gå i kast med. Boxer-klubben har i fremtiden stadig brug for engagerede dommerelev-emner. Med tanke på at det kan tage op til 3-4 år inden vi har færdiguddannede dommere fra egne rækker, som kender klubben og ikke mindst kender racen til bunds, så er det ikke for tidligt at overveje det. Her på det sidste har vi i bestyrelse og udvalg intensiveret arbejdet med vor nye hjemmeside. Ikke mindst vor webmaster - Jan Anderschou - har været på arbejde, dog det meste af året, med dette projekt. Den nye hjemmeside ligger bestyrelse meget på sinde, og vi håber at medlemmerne vil tage godt imod den, når det bliver åbnet. Den prøve- og testside vi arbejder i, lover rigtig godt. Der er en hel del nytænkning i den og så er den opbygget på en hel ny måde. Dette skulle bevirke, at det er lettere at navigere rundt i den. Det er også her - da året er ved at rinde ud - at jeg på bestyrelsens vegne, vil sige tak til alle vores udvalg for deres indsats i årets løb, og det samme til ildsjælene rundt omkring i grupperne, som er en stor del af BK s ansigt udadtil - til alle som har ydet en indsats for vores klub og vores race på hver deres måde. Apport træning med Troica s Fabian Indsendt af: Henriette Egeblad Jeg vil også her benytte lejligheden til at sige tak til alle de medlemmer, som på bedste vis har deltaget i arrangementer med deres boxere i både indland og udland. Det er dejligt, når vi kan fremvise vor race rundt omkring og gøre god reklame for både race og klub. Endelig vil jeg her i årets sidste medlemsblad, benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig Glædelig Jul og et lykkebringende Nyt År. Henning Egeblad formand 4 BOXEREN

5 Nyt fra bestyrelsen Ny eksteriørdommer elev Det er en stor glæde at kunne meddele, at Heidi Møller Thuesen, efter bestyrelsens indstilling, er godkendt af Dansk Kennel Klub, som eksteriørdommer elev. Vi tror at Heidi har de rette forudsætninger/ kompetencer til hvervet som eksteriørdommer. Heidi opfylder alle de krav som DKK stiller til elevgerningen. Nu skal Heidi igennem en længere proces, som starter med et 2-dages elevkursus i april Vi ønsker Heidi al mulig held og lykke og vind i sejlene. Generalforsamling Boxer-klubbens ordinære generalforsamling i 2013, vil blive afholdt søndag d. 21. april 2013, øst for Storebælt. Endelig sted og indkaldelse med dagsorden vil blive offentliggjort i Boxeren nr. 2/2013 Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt og må være sekretæren i hænde senest den 1. januar Henvendelser til bestyrelse og udvalg Mange henvendelser fra medlemmer bliver ofte sendt til formanden for klubben. Det er sjældent at formanden har paratviden eller kompetence til at svare på henvendelsen eller sågar udføre det i praksis. Bestyrelsen anmoder derfor om at telefoniske eller skriftlige spørgsmål, rettes direkte til den person eller det udvalg, som har den pågældende kompetence. F.eks. meddelelse om flytning eller kontingent og lign., bedes rettet til klubbens kasserer eller forretningsfører. Eller f.eks. spørgsmål omkring avl, sundhedsregistrering, Avlsdatabasen mv., bedes rettet til Avlsrådet. Og på samme måde med Brugshunderådet og Udstillingsudvalget. Det vil gøre det nemmere for alle parter. På forhånd Tak. Alle adresser og telefonnumre fremgår bagerst i bladet. Alle klubbens medlemmer ønskes en rigtig Glædelig Jul og Et Godt Nytår. Kulsvierkrogens B-kuld Foto: Louise Pahle BOXEREN 5

6 Midlertidig nedlukning af opdatering af Avlsdatabasen på Boxer-klubbens hjemmeside Som det sikkert er de fleste bekendt, så arbejdes der på at klubbens hjemmeside skal fornyes og opdateres grundigt. Det betyder bl.a. nogle væsentlige ændringer med hensyn til Avlsdatabasen, som er en integreret del af hjemmesiden. Boxer-klubbens bestyrelse, udvalg og webmaster satser stærkt på at den nye hjemmeside inkl. databasen, kan starte op d. 1. januar Databasen har vist sig at være kolossal populær blandt klubbens medlemmer (og sandelig også for ikke-medlemmer). Der kommer til at ske store ændringer med denne database, og vi beder om forståelse for de ændringer, der kommer til at ske. Lidt historie: Databasens oprindelse ligger flere år tilbage, og starter faktisk med at 2 personer i klubbens kreds, sætter sig for at etablere denne database, bl.a. baseret på mange års fritidsarbejde med at indsamle oplysninger. Dengang var opstarten ca boxere, som strækker sig tilbage til racens stammoder. Det blev besluttet at overdrage alle disse data til Boxer-klubben, således at man havde et udgangspunkt til at udvikle på. Med tiden blev databasen inkorporeret i hjemmesiden, og den blev udviklet med flere oplysninger (bl.a. udstillings-, og prøveresultater, avlskårings- og mentalbeskrivelses resultater og flere sundhedsoplysninger.) Uheldigvis er der gennem årene sket en sammenblanding af forskellige data. Der har i databasens spæde start været forsøg på at sabotere den, og ikke mindst at indsætte ukorrekte og obskure oplysninger. Heldigvis har hovedparten været seriøse oplysninger, til glæde for mange. Men på trods af alt det der er sket gennem årene, så giver databasen desværre ikke et retvisende billede af de enkelte hunde. Nogle steder er der f.eks. kun sat de bedste udstillings- og prøveresultater ind, i andre tilfælde er flere hunde oprettet flere gange under forskellige stambogsnumre. Konklusion: Derfor er det i forbindelse med den nye hjemmeside og avlsdatabase, besluttet at alle hunde i databasen skal registreres af Boxerklubbens administratorer (i dette tilfælde Avlsrådet). Man kan som medlem forhåndsregistrere en hund (næsten på samme måde som nu), men hunden kommer ikke på Avlsdatabasen før oplysningerne er godkendt. På samme måde er det med udstillings- og prøveresultater. Her er det også Boxer-klubbens administratorer (hhv. Udstillingsudvalget og Brugshunderådet) der registrerer resultater. Resultaterne fra indland, bliver registreret på grundlag af præmieringslister og prøveresultatlister. Udenlandske resultater kan forhåndsregistreres af det pågældende medlem, og bliver efterfølgende registreret af udvalgene efter godkendelse. Dette sker efter indsendelse af dokumentation til udvalget. Fremtiden: På denne måde bliver Avlsdatabasen med tilhørende resultater administreret fra centralt hold, faktisk på lige fod med den medlemsdatabase, der også anvendes til flere formål på hjemmesiden. Der kommer til at ske en oprydning og ensretning af mange af de eksisterende oplysninger. Det være sig f.eks. dommernavne, opdrætternavne, stednavne osv., men også præmieringer bliver tilrettet. Det skulle gøre det hele mere overskueligt og gennemskueligt. Endelig vil et enkelt punkt i databasen helt falde bort, og det er Andre Resultater. Dette felt er i tidens løb, blevet anvendt til alskens oplysninger, hvoraf mange af dem i forvejen fremgår andre steder. Der vil som sagt også komme nye tiltag i denne forbindelse, bl.a. er der arbejdet hårdt på at lave elektroniske parringskort, som klubbens opdrættere vil få glæde af. Den centrale registrering betyder så også, at Boxerklubben vil få en unik Avlsdatabase, som indeholder korrekte og relevante oplysninger om hundene. Det vil også betyde at f.eks. diverse top-lister for udstilling og prøver mv, bliver opdateret samtidigt. Dvs. at systemet bliver sat til løbende at udregne og vedligeholde TOP-20, Årets Brugshund, Årets Hundefører etc. Een ting, som vi i det nye år og fremover vil bede om er, at medlemmerne ikke rykker for opdatering af database og diverse toplister. Hastværk er som bekendt lastværk. Det skal nok komme, men det kan ikke forventes at resultater kommer på hjemmesiden dagen efter en udstilling eller prøve. Den midlertidige nedlukning af opdatering på Avlsdatabasen kommer til at vare fra d. 1. december 2012 til Det er dog stadig muligt at se alle data der er registreret indtil I denne periode vil der blive arbejdet med test, overførsel og opdatering. Hjemmesiden vil i øvrigt være tilgængelig. Med venlig hilsen Boxer-klubbens bestyrelse Udstillingsudvalg Brugshunderåd Avlsråd og Webmaster 6 BOXEREN

7 Nye medlemmer Årsnåle Nedennævnte har opnået Boxer-klubbens årsnål for uafbrudt medlemskab: Damkjærs Rasmine Foto: Malene Oldenborg BOXEREN 7

8 Jeg stoler på min hund, men jeg er også kun et menneske - en opdrætterberetning Tekst & foto: Louise Pahle, Kennel Kulsvierkrogen Lyden af små boxerpoter, der tripper over gårdspladsen, den velkendte snøften og snusen efter nye dufte fylder den lune, men friske luft en sen aften i juli. 4 uger forinden kom 8 smukke boxerhvalpe til verden, stærke og livskraftige og med masser af mod på livet. Efter blot få dage viste flere af de små hvalpe en meget stærk og selvstændig karakter, vi var allerede her klar over, at vi stod med et specielt kuld, der ville blive mere udfordrende, end hvad vi tidligere havde oplevet. De store boxerhunde springer glade rundt i gården, de har lige været i haven for at klare aftenens fuglejagt (et par bolde skulle også lige indfanges), inden de blev kaldt ind på aftenens daglige vagt. Begge de store boxerhunde tager deres ansvar og pligt som mor og bedstemor alvorligt og hjælper med at passe godt på de 8 små boxerhvalpe, når de er ude i mørket for at gå deres aftentur i den lille gårdhave. De mange små og store boxerpoter lyser fint op i mørket, da månen står lige ned i den lille gård og fanger de hvide sokker. De talrige stjerner lyser klart på himlen, vinden står stille, det er en smuk aften. Stilheden brydes pludselig af skriget. Skriget er gennemtrængende, det varer kort og ebber ud i en klynken. Min store boxer er skræmt, hun løber tværs gennem gården og vender sig dernæst om for at se, hvor skriget kom fra. Det løber koldt ned ad ryggen, den rolige og lune aften er på et kort øjeblik forvandlet til kaos, hvad er der sket, hvor kom skriget fra, er det slemt? Der står han midt inde i gården som den eneste, der står stille. Han ryster, halen er mellem benene, og hovedet er sænket. Min lille stjerne, min smukke røde han med de kønne hvide aftegninger, den modigste og mest driftige han i kuldet med testiklerne på plads 4 uger gammel, min bedste hvalp, min Blechnum. Blodet løber ned over hans snude og farver jorden rød, jeg kan mærke, at tårerne begynder at trille. Der er ingen tvivl, blodet kommer fra et bidsår placeret på den ene side af næsen, jeg ser grundigt efter, det er et bidsår, det kan kun være et bidsår. Hvalpenes mor kommer til undsætning og forsøger at vaske blodet væk fra lille Blechnums snude. Min skønne boxertæve, bedstemor til hvalpene, står et stykke derfra, hun ryster, og det står mig da klart, at hun har bidt ham. Min stærke og fantastiske 7 år gamle tæve, som aldrig har bidt og altid er blevet brugt som hjælp til at opdrage på de unge hunde, og dem der har haft svært ved at indpasse sig i en flok. Tusinde tanker farer gennem mit hoved, men jeg må fokusere, nu gælder det hvalpen. De efterfølgende dage og nætter blev en kamp mod hævelse og infektion, Blechnum havde svært ved at trække vejret gennem næsen pga. hævelse, så han skulle hjælpes med at holde munden åben for at få nok luft. Som dagene og ugerne gik blev hans tilstand bedre og bedre, og han blev også klar til at flytte hjem til sin nye familie, der havde fulgt ham på tæt hold siden ulykken. Det skulle dog vise sig at blive en kamp for livet, hvor alle ressourcer og kræfter blev opbrugt. Det gik ikke som det skulle, der var dannet arvæv i det ene næsebor efter bidsåret, og Blechnums vejrtrækning blev gradvis dårligere. I en periode på 7 uger blev Blechnum undersøgt med CT scanning og endoskopi af luftvejene op til flere gange, 5 gange klarede han at blive lagt i fuld narkose, han gennemgik 3 store operationer og blev kort efter første operation akut indlagt en aften, hvor han stoppede med at trække vejret. Når han skulle sove, måtte vi holde hans mund helt åben, så han kunne trække vejret ubesværet uden at vågne, han skulle samle kræfter og samtidig vokse som en normal lille hvalp. I vågen tilstand klarede han sig fint, han var en fighter uden sammenligning. Hver gang vi mistede modet af udmattelse af ikke at sove, kunne vi se hen på lille Blechnum, den lille fine boxerhvalp, der lystigt tævede sine søskende og andre besøgende og legede som om, intet var hændt, han gav os modet og viljen tilbage hver dag. Om natten kom problemerne, her blokkede han til i næsen og kunne ikke sove uden hjælp. Vi havde ham på skift og havde 24 timers vagt på, det fungerede, og vi kæmpede, desværre kæmpede vi forgæves. Efter den sidste operation, hvor vi endelig så gode fremskridt, gik det lige så hurtigt tilbage igen. Sidste CT scanning og endoskopi viste, at det ene næsebor udviklede sig forkert og lukkede helt sammen for luft et langt stykke oppe i næsen. Risikoen for at endnu en operation kunne ende i yderligere fejludvikling, ville vi ikke byde vores lille Blechnum. Vi havde gjort alt og afprøvet alle muligheder. Blechnum fik lov at sove ind i narkosen. Smerten var stor. At tage livet fra en så lille hvalp, der sund og rask fik en dårlig start på livet, var ikke til at 8 BOXEREN

9 bære. En lang kamp var slut, hverdagen skulle genoptages. Tiden, vi var igennem siden ulykken, begyndte så småt at forplante sig og stå klart for mig. Jeg havde fejlet, fejlet som opdrætter, som hundeejer og leder. tilfældig, da det var den mest driftige hvalp, der blev bidt efter, fik jeg vendt alt omkring hvalpe til noget negativt for hende. Hun var floklederen, det var ikke hendes hvalpe, og nu blev hun holdt uden for. Det satte sine spor. Min boxertæve, der aldrig før havde bidt, måtte jeg separere fra hvalpene. Det gik godt de første 3 uger sammen med hvalpene lige indtil, at det gik galt. Jeg var blevet advaret af gode venner, men nej ikke min hund, det sker ikke hos os, men det gjorde det. Selve separationen gik fint lige indtil, at det også gik galt. Min tæve lavede udfald mod hvalpene gennem hegnet, primært de stærke af hvalpene fik besked på at holde sig på afstand. Jeg måtte tage en hurtig beslutning, vi skulle jo gerne beholde en fin lille boxertæve fra kuldet. Igen med råd og vejledning fra boxerkyndige venner, måtte jeg sende min elskede tæve væk den sidste uge, vi havde med hvalpene. Det var hårdt at se hende forlade huset og hele det fine projekt, hun tidligere havde været en så stor del af, men det viste sig at være den bedste beslutning, jeg længe havde taget. Der kom ro i flokken. Vi fik ro og skulle ikke hele tiden tænke på at holde vores egen hund i passende afstand fra hvalpene, hun ville jo så gerne være en del af dem. Der faldt ro på boxermoderen. Pludselig havde hun ikke en stærk hund hængende over sig, der også ville være med til at passe hendes hvalpe, nu havde hun kun sig selv og hvalpene og kunne endelig koncentrere sig om den egentlige opgave efter 7 uger i konstant pres fra hundefloklederen. Min egen tæve savnede jeg som en gal, men hun havde det godt, hun var glad, der var tid til hende, hun var i centrum, og hun skulle jo være klar til at komme hjem igen til vores lille nye familiemedlem. Det tog dage før hun accepterede vores lille nye boxerpige, og det var et skridt ad gangen, men det lykkedes. Idag er de bedste venner, de hygger, leger, og min store tæve opdrager på den lille, ligesom hun altid har været god til at opdrage på andre hvalpe. Jeg kender min hund igen, eller den hund jeg kender, når jeg er en god leder af flokken og ikke giver mit eget ansvar videre. Spurgte man mig for 4 måneder siden om min boxer kunne finde på at bide, ville jeg svare aldrig på vilkår, jeg kender min hund, og jeg stoler på min hund, men jeg er også kun et menneske. Jeg ved nu, at min hund kan bide, hvis den bliver presset til det. Jeg ved nu, at min hund ikke skal have et større ansvar, end hvad dens naturlige adfærd og rangorden tillader i den flok, jeg vælger at placere den i. Jeg ved nu, at jeg som menneske kan drive min hund ud i ekstremer ved at fejlvurdere og fejlaflæse flokmentalitet og adfærd. Jeg ved nu, at næste gang har jeg lært af mine fejl. Vi vil altid mindes vores lille stjerne Kulsvierkrogen s Blechnum, som vi mistede grundet en menneskelig fejl. Han har lært os meget og har ikke levet sit korte liv forgæves. Tak Cecilia, for al din hjælp, tillid og tålmodighed. Dagen kom endelig, alle hvalpene var flyttet til deres nye ejere, og vi lod hundene mødes på neutral grund. Min store tæve stivnede allerede ved første møde med den lille, hun hadede hende, jeg kunne se det i hendes øjne, det var had. Vi tog hjem og gjorde alt efter bogen, det fungerede, men hun hadede hende stadig. Hvad havde jeg dog gjort ved min hund, hun som altid havde elsket hvalpe. Havde jeg virkelig formået at vende alt det positive omkring de skønne hvalpe til at være negativt for hende? Ja, det havde jeg faktisk. Jeg udsatte begge tæver for stort stress ved at bede dem hjælpe hinanden med en svær opgave, at passe 8 driftige hvalpe, hvor den ene var stærkere end den anden. Ved at separere min egen tæve fra flokken efter ulykken, der nok heller ikke havde været BOXEREN 9

10 En kort beretning fra Schweiz - Jahressieger Tekst og foto af Henning Egeblad I starten af oktober var vi taget til Schweiz - i første omgang for at træffe nogle af vore gode venner - men det blev til mere end det. Da vi kom frem til Basel om fredagen og havde installeret os på hotellet, tog vi hen til udstillingspladsen, som lå 500 m fra hotellet. Her mødte vi til vor overraskelse og glæde 2 hold danskere, nemlig Torben Beck og Heidi og Henrik Møller Thuesen. De skulle udstille deres hunde både i Basel om lørdagen og dagen efter i Lörrach (Tyskland) ca. 15 minutters kørsel fra Basel. Om lørdagen var der som sagt den schweiziske Jahressieger, med 116 hunde fra 10 forskellige nationer, heriblandt altså også Brina von Phobia (Torbens) og Carolinekilde s Healey (Heidi og Henriks) i hhv. Jugendklasse og Siegerklasse. Alt i alt en meget flot dag for de danske deltagere på en solbeskinnet dag i Schweiz. Om søndagen gik turen til den anden siden af grænsen i Lörrach. Dagen efter blev på alle områder en helt anden dag. Det regnede det meste af dagen og pladsen var et stort mudderhul. Også resultaterne blev anderledes: For Brina blev det til SG 4 i Jugendklasse - dommer: Oliver Erat og for Healy blev det til V3 i Siegerklasse - dommer: Walter Fiechter, Tyskland. Velvidende at sådan er gamet nu en gang imellem, så var humøret alligevel højt hos alle. Dejlig indstilling! I Jugendklasse var dommeren Miguel Torrents fra Spanien. Brina klarede sig flot i klassen og blev udtaget blandt de 4, der skulle i Æresringen og kæmpe om titlen CH Jahresjugendsieger. Efter at Torben og Brina havde fået styr på løbet, ja så endte det med at Brina von Phobia løb med den endelige sejr og blev Jahresjugendsiegerin med SG 1 m/cac. Tillykke igen. I Siegerklasse var dommeren Oliver Erat fra Østrig. Her klarede Healey sig også fantastisk og blev også taget ud blandt de fire bedste i klassen og skulle dermed også i Æresringen. Her gik det også rigtigt flot for Healey, som blev V1 i Siegerklasse. Herefter skulle han kæmpe mod alle de andre V1 fra Åben-, Mellem- og Brugshundeklasse. Her blev Healey slået af nr. 1 fra Brugshundeklassen, Full Monthy du Val d Europe, som blev Jahressieger. Vores egen tur sluttede med dejligt sammenvær med vore gode venner fra Tyskland, Østrig og Schweiz. Dagen efter tog vi en lille tur rundt om Vierwaldstättersøen ved Luzern, hvorefter vi den efterfølgende dag tog flyveren hjem fra Zürich til København. For os alle var det en dejlig forlænget weekend i Schweiz. Men flot klaret og igen tillykke. 10 BOXEREN

11 Nyt fra Atibox Ved Atibox IPO-VM i Italien d oktober, var Boxer-klubben repræsenteret ved Bjarne Petersen og Valde von Felix i IPO 3. Desværre for Bjarne og Valde lykkedes det ikke at opnå tilstrækkelige point til at få en placering, idet pointene blev A: 87, B: 79 C: 40. Ærgerligt, men dejligt at Danmark var repræsenteret. Tak til Bjarne og Valde. Atibox Spor-VM i Polen, løb af stabelen d november. Vi har undtagelsesvis fået lov til at få resultatet med selv om det er efter bladets deadline: Claus Jacobsen og Dyrup-box s Ascha opnået 87 point og dermed en placering som nr. 5 ved VM. Meget flot gjort og stort tillykke. Den 19. oktober blev der afholdt årsmøde i Atibox. Boxer-klubben havde besluttet, IKKE at sende en repræsentant (undertegnede) til Italien til dette møde. Årsagen til dette skyldtes flere ting, men bl.a. af økonomiske årsager. Hverken undertegnede eller klubben anså det for forsvarligt at bruge ressourcer på et møde i Italien, idet man tidligere på året havde aflyst et for alle planlagt møde i Frankrig i forbindelse med Atibox-udstillingen, hvor mange ville være til stede under alle omstændigheder. Mødet blev aflyst officielt med mindre end 1 uges varsel, til stor harme for mange medlemslande, som på lige fod med Danmark protesterede imod dette, da udskydelsen af årsmødet ville ske til efteråret, hvor de fleste lande har andre nationale arrangementer, og man havde brugt penge på at rejse til det aflyste møde i Frankrig Mange lande havde meldt afbud af samme årsag som Boxer-klubben. Der er ved redaktionens deadline endnu ikke kommet nogen melding fra Atibox mødet i Italien. Henning Egeblad BK s Atibox repræsentant og formand BOXEREN 11

12 Herpesvirus hos hunde Herpesvirus infektion (CHV-1) hos hunde blev første gang beskrevet i USA, i Siden har flere epidemiologiske studier vist en dramatisk stigning af forekomsten for CHV-1 i Europa. Undersøgelserne har vist at 40-88% af den raske hundepopulation har antistoffer mod CHV-1. CHV-1 er vidt udbredt i Europa, heriblandt Danmark. Karakteristik CHV-1tilhører underfamilien x-herpesvirus. Virus er temperaturfølsom og vikser bedst ved grader, hvilket svarer til temperaturen i de øvre luftveje og kønsorganerne. Ved infektion med CHV-1 opstår en livslang latent infektion, hvor virus ligger gemt i nervebaner og lymfatisk væv og reaktiveres når værtens immunforsvar er svækket, eksempelvis under løbetid eller drægtighed hos tæven. Herpesvirus og reproduktion Hos inficerede hunde og hvalpe over 4 uger, forårsager CHV-1 som regel kun en mild infektion i respirationsvejene, og man mener, at virus er en del af kennelhoste-komplekset. Dog kan CHV-1 hos den drægtige tæve forårsage infektion i livmoderen og give reproduktionsproblemer i form af resorption af fostre, abort eller dødfødte hvalpe. Hvordan bliver din hund smittet med CGV-1? Din hund kan blive smittet i forbindelse med parring, men langt de fleste hunde smittes gennem sekret, såsom spyt og flåd fra næsen. Hvalpe kan smittes via livmoderen i løbet af drægtigheden, under fødslen eller ved kontakt med andre hunde. Dødelighed hos hvalpe, som følge af CHV-1 Hos de nyfødte hvalpe er infektion med CHV-1 ofte dødelig på grund af hvalpenes manglende udvikling af immunsystem og temperaturregulering. Desuden kan en infektion med en herpesvirus medføre fødsel af tilsyneladende raske hvalpe, som i løbet af de første 3 leve uger dør af blodforgiftning og indre blødninger. Baggrund for specialet En hvalpedødelighed på mellem 15-25% har været anset som normalt af opdrættere gennem mange år, og baggrunden for specialet er at undersøge hvor ofte CHV-1 kan anses for dødsårsagen. Formål Formålet med specialet er, at undersøge dødsårsagen hos hvalpe, især forårsaget af CHV- 1. dette gøres ud fra en makroskopisk obduktion af udvalgt væv, og ved en særlig biokemisk teknologi, kaldet Polymerase- Chain- Reaction (PCR) Perspektivering Der findes en vaccine på markedet mod herpesvirus. I Danmark er danske dyrlæger blevet mere opmærksomme på at vaccinere drægtige tæver mod CHV-1, men det er langt fra alle drægtige tæver der bliver vaccineret. Ud fra resultatet af dette speciale kunne det tænkes, at der kunne iværksættes flere tiltag for at mindske dødeligheden af hvalpe inficeret med CHV-1. Et standardiseret vaccinationsprogram for drægtige tæver, kunne være én af de muligheder hvorved man kan sikre en bedre overlevelse hos hvalpene. Hvordan kan du hjælpe? Hvis du er opdrætter eller privat person, og har en drægtig tæve som føder dødfødte hvalpe eller du oplever at nogle af hvalpene dør indenfor de første 3 ugers levetid, så kontakt venligst omgående din dyrlæge eller mig. Din dyrlæge vil modtage hvalpen/hvalpene, hvorefter de transporteres til Landbohøjskolen. Hvalpene vil blive obduceret og undersøgt for dødsårsag. Prøvemateriale vil blive udtaget til en eventuel påvisning af virus med PCR og hvalpene vil efterfølgende bliver kremeret. Forsøget vil strække sig over en periode på 4-5 måneder, hvor jeg, i samarbejde med praktiserende dyrlæager i Danmark, får tilsendt hvalpe som er døde indenfor de første 3 uger af deres levetid. Hvornår får jeg svar, om min hvalp er død som følge af CHV-1? Du kan forvente at få svar i løbet af foråret Din dyrlæge vil udlevere et spørgeskema til dig ved aflevering af en hvalp, som du bedes udfylde og samtidig oplyse dine kontaktoplysninger. Jeg vil telefonisk kontakte dig i foråret 2013, hvor du vil få svar på laboratorieprøverne. Koster det penge at få den døde hvalp undersøgt? Nej, det koster ikke penge at få hvalpen/hvalpene undersøgt. Det eneste du skal gøre er, omgånede at kontakte din dyrlæhe ller mig, såfremt du har en hvalp der er død. Rikke W. Larsen, studerende i Veterinærmedicin Tlf.: BOXEREN

13 Årsvinderudstillingen 2012 I forlængelse af Boxer-klubbens 80 års jubilæum, blev dette års Årsvinderudstilling afviklet lørdag den 1 september Gruppe Årslev stod for afholdelsen af dette års Årsvinderudstilling og vejret var med arrangørerne, da det holdt tørt og ikke var for varmt, hvilket var perfekt udstillingsvejr for hundene. Gruppe Årslev havde gjort et kæmpe stykke arbejde, for at gøre dagen behagelig for alle udstillerne og opbakning var flot da hele 97 hunde var tilmeldt. Som det skal være på en Årsvinderudstilling, var der hård konkurrence i alle klasserne, det var lige fra baby- til veteranklasse. Der var også en flot opbakning fra syd for grænsen, da der var repræsentanter fra flere europæiske lande.. De 2 dommere fra Tyskland, Roland Bebber og Ralf Brinkmann, fik et flot udvalg af skønne boxere at bedømme, kvaliteten var i top og i alle klasserne var der tæt konkurrence om placeringerne. Et stort tillykke til alle deltagerne og et kæmpe stort tak til gruppe Årslev, for at gøre denne dag specielt for alle deltagerne og håber vi alle ses igen til næste år, hvor kampen igen vil blive kæmpet om Årsvindertitlerne. På gensyn i På udstillingsudvalget vegne Kenneth Kammersgaard. Foto: Henning Egeblad BOXEREN 13

14 Nyt fra udstillingsudvalget Udstillingsåret går nu på hæld og vi vil i denne forbindelse gerne takke alle vores medlemmer, der trofast har bakket op omkring de danske boxer udstillinger. Herfra ønskes tillykke med alle de flotte resultater og titler, der alle er med til at repræsentere vores race på bedste vis. Vi står overfor et svært udstillingsår 2013, der er på nuværende tidspunkt kun ansøgt om 2 special BK udstillinger og dette er et stort problem. Udstillingsresultater BK Årsvinderudstilling den Dommer Hanner: Roland Bebber (D) Dommer Tæver: Ralf Brinkmann (D) Babyklasse hanner Carolinekilde s Jaguar XKR Icon von der Schiffbek Carolinekilde s James Bond Hearts of Hope s Jumping Jack Imine s Dawson SL1, Bedste hanhvalp, Hvalpe Årsvinder SL2 SL3 SL4 SL Udstillingsudvalget vil gerne opfordre grupper til, at slå sig sammen eller lave en dobbelt udstilling, dette er før gjort med stor succes. Vi ved at det er en kæmpe opgave at afholde en udstilling, derfor står udvalget også til rådighed for alle grupper der har behov for en hjælpende hånd. Vi håber, at der sidder en gruppe eller to der kunne have lyst til, at prøve kræfter med at afholde en udstilling, dette vil vi gerne opfordre til. Med venlig hilsen. Udstillingudvalget Hvalpeklasse hanner Carolinekilde s Iego High On Life s Better Than you Næsby Daddy Mariehøjs Jory L Juniorklasse hanner Lazzaro Del Colle Dell infinito CarZa Ditmar Leone di Casa Vernice Hearts of Hope s High Roller Whelan von My-Tee Imine s Baktus Quality-Fashion von Khanbalic Yves von Ellinghaus Dyrup Box s Don Oscar SL1 SL2 SL3 SL4 EX1, CK, BIK3, Res. Cert, Junior Årsvinder EX2, CK EX3, CK EX4 EX EX EX Damkjærs Rasmine Foto: Malene Oldenborg Mellemklasse hanner Hearts of Hope s Ferrari FXX Bostobox Wasco CarZa Duncan EX1, CK EX2 3 Åbenklasse hanner Vincent von Ellinghaus Zeus vom Okler Forst Damkjærs Quincy Svalur Abel Bostobox Uggi El Akis v.d. Westermar Dalijano s Archi Schwartsbox Eikon Bostobox Ulu Dalijano s Argo Handler s Force Forward Bostobox Vamos Svalur Ama EX1, CK, BIK4 EX2, CK EX3 EX4 EX EX EX EX EX 14 BOXEREN

15 Brugshundeklasse hanner Hashish von Jess Box Xaphir vom Hanseatenhof EX1, CK, BIK1, Cert, KLBV-Cert, BIR, Årsvinder EX2, CK Mellemklasse tæver Xole von Ellinghaus Rihanna von My-Tee Bostobox Whoopi EX1, CK EX2 EX3 Championklasse hanner Utzon vom Hanseatenhof Q von Ellinghaus Veteranklasse hanner Vadim du Val d Europe Stald Dammann Zaba EX1, CK, BIK2, KLBCH-Cert EX2, CK EX1, CK, Bedste Veteran Veteran Årsvinder EX2, CK Åbenklasse tæver Næsby Cesi Arnakkekilden s Feline Kulsvirkrogen s Artemis Ophelia vom Rehfeld Fine von den Beuteostfriesen Balboabox Bekka Boxon Beauty Tjorven Næsby Chila Isodora von Messingsberg Dalijano Adina EX1, CK EX2, CK EX3, CK EX4 Babyklasse tæver Ivy-Blue von der Schiffbek Carolinekilde s Jeanne d Arc Hearts of Hope s Joya Of Juiliard Imine s Dior Carolinekilde s J adore L Or Hvalpeklasse tæver High On Life s Billie Jean Brina von Phobia Que Bella av Miraculix Arnakkekildens Glorius Gina G Arnakkekildens Gipsy Queen Schwartsbox Haylia High On Life s Black Velvet Kamabox Eleqtra Juniorklasse tæver Zafran von Ellinghaus Hearts of Hope s Inner Circle Esperanza Nostrum Hearts of Hope s Imagine Iowa Warwick s Burana Hearts of Hope s Indian Summer CarZa Doris Zophia von Ellinghaus Imine s Bikki Weber Oline Falka Hexia De Trix Verona von My-Tee CarZa Dagmar Dyrup Box s Diza Blümchen von Nirvalis Bibi SL1, Bedste tævehvalp, bedste hvalp, Hvalpeårsvinder SL2 SL3 SL4 SL SL1 SL2 SL3 SL4 SL SL SL L EX1, CK, BIK4 Junior Årsvinder EX2, CK EX3, CK EX4, CK EX EX EX EX EX EX Brugshundeklasse tæver Narnia s Lucy the Fifth Element Chinoki s Lucy Bostobox Pretty Zoey Bakira vom Alsterkrug Championklasse tæver Bostobox Vanilla Sky CarZa Bodil Qline von Ellinghaus Veteranklasse tæver Box Wina Nella von Nowarck Box Wina Ofelia von Nowarck Carolinekilde s Bernice Opdrætsklasser Kennel Von Ellinghaus v/gert Popp Kennel CarZa v/ Lone Røgilds Kennel Bostobox v/kirsten Jensen EX1, CK, BIK1, Cert, KLBV-Cert, BIM, Årsvinder EX2, CK, BIK2, Res cert. EX3 4 EX1, CK, BIK3, KLBCH-Cert EX2, CK EX3, CK EX1, CK, Besdste Veteran Veteran Årsvinder EX2 EX3 1 Plads 2 Plads 3 Plads BOXEREN 15

16 Udstillingsresultater Udstillingsresultater DKK Aarhus den Dommer: Jørgen Hindse (DK) DKK Vejen den Dommer: Annmarie Mæland (S) Babyklasse hanner Imine s Dawson SL 1, Bedste Baby Juniorklasse hanner Angelo von Phobia EX1 Hvalpeklasse hanner High On Life s Better Than you SL 1, Bedste Hvalp Juniorklasse hanner Angelo von Phobia Yves von Ellinghaus Imine s Claude Åbenklasse hanner Carolinekilde s Healey Hearts of Hope s Cult Shaker Bostobox Ulu Handler s Force Forward Bostobox Uggi Championklasse hanner Imine s Anders Q von Ellinghaus Hvalpeklasse tæver Arnakkekilden s Gipsy Queen High On Life s Black Velvet EX1, CK, BIK3, Cert EX2 3 EX1, CK, BIK4, Res cert. EX2 EX3 4 EX1, CK, BIK1, BIR EX2, CK, BIK2 SL1 ML Mellemklasse hanner Bostobox Wasco Åbenklasse hanner Carolinekilde s Healey Bostobox Vamos El Akis v.d. Westermar Bostobox Uggi G Hearts of Hope s Ferrari FXX Championklasse hanner Imine s Anders Babyklasse tæver Bostobox Xhunnibal Bostobox Xsara Mellemklasse tæver Bostobox Whoopi Falka Hexia De Trix Skovhøjs Joka EX1 EX1, CK, BIK1, Cert, CACIB, BIR DKCH på dagen EX2 EX3 4 EX1, CK, BIK2, Res Cacib SL1, Bedste Baby SL2 EX1 EX2 3 Juniorklasse tæver L amour vom Advokat Falka Hexia De Trix Mellemklasse tæver Warwick s Burana Xole von Ellinghaus Bostobox Whoopi Åbenklasse tæver Arnakkekilden s Feline Fine von den Beuteostfriesen Spirgårdens Rubin EX1, CK G EX1, CK,BIK3, Res cert EX2 EX3 EX1, CK, BIK1, Cert, BIM EX2, CK EX3 Åbenklasse tæver Fine von den Beuteostfriesen Brugshundeklasse tæver Bostobox Pretty Zoey Championklasse tæver Bostobox Vanilla Sky Veteranklasse tæver Box Wina Nella von Nowarck EX1 EX1 EX1, CK, BIK1, CACIB, BIM EX1, Bedste Veteran Brugshundeklasse tæver Chinoki s Lucy EX1, CK, BIK4 Championklasse tæver Bostobox Vanilla Sky EX1, CK, BIK2 Veteranklasse tæver Box Wina Nella von Nowarck EX1, CK, Bedste Veteran 16 BOXEREN

17 Udstillingsresultater Udenlandske resultater DKK Vejen den Dommer: Kresten Scheel (DK) Juniorklasse hanner Angelo von Phobia Åbenklasse hanner Herarts of Hope s Ferrari FXX El Akis v.d. Westermar Bostobox Vamos Bostobox Uggi G Championklasse hanner Imine s Anders Carolinekilden s Healey Babyklasse tæver Bostobox Xhunnibal Bostobox Xsara Juniorklasse tæver Bibi Mellemklasse tæver Bostobox Whoopi Skovhøjs Joka Falka Hexia De Trix Åbenklasse tæver Fine von den Beuteostfriesen Championklasse tæver Bostobox Vanilla Sky Veteranklasse tæver Box Wina Nella von Nowarck G EX1, CK, BIK3, Cert EX2 Disk 4 EX1, CK, BIK1, CACIB, BIR EX2, CK, BIK2, Res Cacib SL1, Bedste Baby SL2 EX1, CK, BIK3, Res cert. EX1, CK, BIK2, Cert, Res Cacib EX2 G EX EX1, CK, BIK1, CACIB, BIM EX1, CK, BIK4, Bedste Veteran Boxer-Klub München Gruppe Frankfurt den Dommer hanner: Ralf Brinkmann Dommer tæver: Beate Jodl Babyklasse Rüden gelb Kulsvierkrogen s Buglossoides V 1 Jugendklasse Rüden gelb Whelan von My-Tee Offeneklasse Hündinnen gelb Kulsvierkrogen s Artemis V 4 SG1 Anw. Dt. Jgd. Ch. (VDH) VDH International Hannover den Dommer: Peter Holzhausen Siegerklasse Hündinnen gestromt Bostobox Vanilla Sky V 1 Anw. Dt. Ch. VDH Zafran von Ellinghaus, på Bundessieger udstillingen i Tyskland Foto: Elke von Kolken BOXEREN 17

18 TOP-20 pr. 1. oktober 2012 Nr. Udstillinger Pointsum 5 bedste gennemsnit 1. Carolinekilde s Healey DK15717/ Ejer: Heidi og Henrik Møller Thuesen Heidi og Henrik Møller Thuesen (Far: ÖHZBDB18821 Tiwaz Del Colle Dell Infinito Mor: DK01128/2009 Honeybox Champagne) 2. Bostobox Vanilla Sky DK11647/ ,2 Ejer: Lone Grønbæk Jensen - Opdrætter: Kirsten Jensen Far: PKR Diamant Nordom Mor: 07711/2006 Bostobox Pusti 3. Imine s Anders 00035/ ,2 Ejer: Charlotte Højen Olsen - Opdrætter: Charlotte Højen Olsen Far: 08770/2005 Vadim du Val d Europe Mor: 20011/2003 Box Wina Nella von Nowarck 4. Schwartzbox Eyecja DK01443/ ,2 Ejer: Sheila og Kenneth Riis - Opdrætter: Helle og Henrik Schwartz Far: 22200/2006 Knarreborg s Castor Mor: 19657/2006 Schwartzbox Celina 5. Dara von der Wiedermannspforte DK03007/ ,8 Ejer: Rikke Ipsen & Kim Dahl - Opdrætter: Carsten Klopsch(D) Far: DBZB D accord v. Triskell Mor: DBZB Ronja von den Hellbergen 6. Svalur Abel DK11778/ ,0 Ejer: Lars Fischer - Opdrætter: Lars Fischer Far: DBZB Nestor v. d. Akazienbrucke Mor: 05812/2006 Carolinekilde s DeLuxe 7. Schwartzbox Ficca DK13899/ ,0 Ejer: Helle, Henrik og Katja Schwartz - Opdrætter: Kennel Schwartzbox. v/ Helle og Henrik Schwartz Far: S39843/2003 Tenzing des Coutillieres Mor: 21846/2004 Schwartzbox Akela 8. Q Von Ellinghaus DK15082/ ,6 Ejer: Torben Holt - Opdrætter: Gert Popp Far: 08770/2005 Vadim du Val d Europe Mor: 13536/2006 Jacqline von Ellinghaus 9. Hearts of Hope s Dawn of Daylight DK00280/ ,0 Ejer: Ninna og Per Hansen og Monica Køpke Opdrætter: Susanne F. Lund-Jensen Far: N21295/07 Kvadratens Opus Mor: 21186/2006 Vom Hause Chagall Bojana 10. Warwick s Burana DK15485/ ,8 Ejer: Lene & Kai Stennicke - Opdrætter: Martina Milius-Bischer Far: NHSB Wodan Vavonabox Mor: DBZB Zari von Maximilian 11. Angelo von Phobia DK09627/ ,0 Ejer: Hans Henrik K.Jensen - Opdrætter: Torben Beck Far: DBZB Empire vom Venusberg Mor: 21130/2007 Nokia von Ellinghaus 12. Hearts of Hope s Cult Shaker DK14357/ ,6 Ejer: Carina Wienholtz - Opdrætter: Susanne F. Lund-Jensen Far: N21295/07 Kvadratens Opus Mor: 09503/2006 Isolde von Ellinghaus 13. Hearts of Hope s Ferrari FXX DK17440/ ,0 Ejer: Patricia Meyer Halkjær/ Nicolai Asmussen - Opdrætter: Susanne F. Lund-jensen Far: DBZB Empire vom Venusberg Mor: 21186/2006 Vom Hause Chagall Bojana 14. Tisobox Aina DK22012/ ,0 Ejer: Kirsten Christensen - Opdrætter: Kennel Tisobox Far: 20207/2004 Arnakkekilden s Bono Mor: 01284/2005 Kulmosen Ellis 15. Hearts of Hopes Caterham Super 7 DK14354/ ,8 Ejer: Malene Petersen - Opdrætter: Susanne F. Lund-Jensen Far: N21295/07 Kvadratens Opus Mor: 09503/2006 Isolde von Ellinghaus 16. Bostobox Wasco DK01635/ ,6 Ejer: Kirsten Jensen - Opdrætter: Kirsten Jensen Far: PKR Diamant Nordom Mor: DK11791/2007 Bostobox Røssi 17 Bostobox Whoopi DK01637/ ,6 Ejer: Tove og Jan Larsen - Opdrætter: Kirsten Jensen Far: PKR Diamant Nordom Mor: DK11791/2007 Bostobox Røssi 18. Vincent Von Ellinghaus Vincent DK04160/ ,6 Ejer: Winnie Olsson - Opdrætter: Gert Popp Far: DK09959/2008 Hearts of Hope s Bugatti Veyron Mor: 21010/2002 Chakira von Ellinghaus 19. Handler s Force Forward DK14039/ ,4 Ejer: Anja Høygaard-Jørgensen - Opdrætter: Linda Näslund, Sverige Far: S13742/2006 Swedbox Mad Max Mor: S16457/2007 Sulez Fancy That 20. El Akis V.D. Westermar DK16156/ ,4 Ejer: Erik Pedersen - Opdrætter: Ria Hoekstra Far: NHSB White Sox Indy V.D. Matenhof Mor: NHSB Aideen V.D. Westermar 18 BOXEREN

19 Udstillingsterminer februar DKK Fredericia - Int. Dommer: Ulf Bråthen, DK 20. april BK Gr Darup Dommere: Margot Egeblad, DK Inge Gerwin, D 4. maj DKK Roskilde Int. Dommer: Marie Petersen, DK 5. maj DKK Roskilde Int. Dommer: Knut S Wilberg, GB maj DKK Svendborg Nat. Dommer: Carl Gunnar Staffberg, SE 16. juni DKK Vejen Int. Dommer: Bas Bosch, BE 17. august DKK Bornholm Int. Dommer: Petra Junehall, SE 18. august DKK Bornholm Int august DKK Varde Nat. Dommer: Svend Løvenkjær, DK 21. september - Københavnsvinder DKK Ballerup Int. Dommer: Andrzej Stepinski, PL 2. november DKK Herning Int. Dommer: Carsten Birk, DK 3. november - Dansk Vinder DKK Herning Int. Dommer: L.G. Henriquies, PT Coke og Uggi Foto: Helle Degn BOXEREN 19

20 C-Camp i Gr. Århus Tekst & foto:claus Jensen Weekenden i uge 34, var der C-camp i gr. Århus. Mere præcis på Alrø, en smuk dejlig ø i det jyske, hvor gruppen havde lejet sig ind, for at BK kunne afholde dette arrangement. Det blev ligesom stedet, en fantastisk weekend for de 16 deltager, med en masse godt hunde arbejde, hvor vi som vanligt havde delt os op i to hold, så man kunne prøve nogle forskellige figuranter og løsningsmodeller på sine problemer. BHR vil gerne takke for en fantastisk weekend, det var rigtig godt gået af gr. Århus, og tak til alle deltagerne, men håber at der er flere der vil deltage næste år, når vi besøger det jyske. 20 BOXEREN

21 Spor DM 2012 Tekst & foto: Claus Jensen Puha sikke et DM, sådan kunne overskriften også have lydt, for sådan var følelsen efter 7 timers DM,- men ikke lige dét man havde forventet da dagen skulle starte. Alt var på plads, dommer, sporlægger, pokaler, arealer og 8 tilmeldte hunde/-fører, henholdsvis 2 Stufe 1, 1 Stufe 2, 1 SPH 1 og 4 SPH 2, og selv vejret var med os, en kold men flot dag uden for meget vind lå foran os. Vi startede med en fin væsentest som forløb problemfrit, og så kørte vi ud til marken hvor vi skulle have aflagt de første 4 spor, 2 stufe 1, 1 stufe 2 og 1 SPH 1. Her var Prøvelederen (undertegnet) ikke lige klar over hvordan Stufe 2 sporet lå, så da den første Stufe 1 gik ud, råbte han at der var et spor han ville gå over, det skulle han så gøre og så ville dommeren tage højde for det under bedømmelsen, og heldigvis klarede begge hunde da også, de ikke planlagte afledninger fint, men ikke en speciel god start på selve DM. SPH 1 gik for så vidt rimeligt, bortset fra en bemærkning fra sporlægger, som skulle vise sig at blive begrundet senere, jeg husker ikke jeg var så tæt på skovkanten, men det havde han været, hunden gik dog sporet fint igennem. 4 prøver klaret, 4 tilbage vi kørte videre til næste mark hvor 4 x SPH 2 skulle aflægges. Fra første spor går det galt, man starter ud med en lang lige side som ender med en spidsvinkel som så ender ned i endnu en spidsvinkel, men de spidse vinkler er simpelthen for spidse, praktisk talt næsten parallelle med den første langside, og det er her at hundene går af sporet, man kan sige fint alle spor er ens men nej, de er for spidse og det er ikke rimelige spor. Da hundeførerne vil fortsætte op til næste genstand, kan sporlægger ikke påvise med sikkerhed hvor sporet er, det er her omkring, og det var det så ikke, kæmpe problem for undertegnede og jeg troede det var løgn det her, for sporlægger er BHR/undertegnedes ansvar og de her sporlæggere vidste bare ikke hvor vi var på sporet,- marken var heller ikke den nemmeste men ingen undskyldning,-bhr/undertegnede kunne jo selvfølgelig have kasseret arealet, men det havde jeg ikke, i stedet havde jeg lagt min lid til sporlæggerne. To deltagere ville derfor gerne have nye spor som er i deres ret, og undertegnede kontakter derfor gruppen for at høre om noget mere areal til nye spor, det har de så desværre ikke, som prøveleder må jeg derfor underrette de involverede om dette, og det synes at være dét,- men én del stod med følelsen af at det her var noget lort, der iblandt også mig selv. Så desværre på bekostning af deltagerne ved dette års DM, er BHR og undertegnede blevet mange erfaringer rigere, og lært at man ikke bare skal tro, at der er styr på det, som er ens ansvar, uden selv at vide det. DM er BHR s ansvar, trods hjælpende hænder til diverse opgaver. BHR og undertegnede vil derfor gerne give en uforbeholden undskyldning til deltagerne, og garantere at det er første og sidste gang man vil opleve dette til et DM, så længe vi sidder på posten. BOXEREN 21

22 IPO DM 2012 Tekst og foto: Kim Dahl Så nåede vi et af højdepunkterne for dem der arbejder med deres boxer nemlig IPO DM 2012, og man må sige der bliver lavet lidt ude i de forskellig klubber rundt om i landet. Hvis man ser på deltager antallet, har der ikke været så mange tilmeldte boxere siden i alt 12 stk. BHR vil gerne sige tak til Gruppe Årslev for et godt arrangement, og alle hundeførere + hunde og ikke mindst alle der var mødt op for at se lidt hundearbejde. Stor tak til Knud Rasmussen (brugsprøvedommer) og Brian Pedersen der figurerede på dagen. Bp-B: Nr. 1 Claus Jacobsen / Dyrup-box s Diza B 82 point bedste B Nr. 2 Bente Kingo Hansen / Næsby Cesi B 80 point Nr. 3 Peter Søborg / Boxon D arnold B 78 point Bp-AB: Nr. 1 Lars Fischer / Svalur Abel A 82 B 80 total 162 point bedste A SL 1: Nr. 1 Claus Jensen / Arnakkenkilde s D anton A 83 B 82 total 165 point IPO 1: Nr. 1 Anders Primdahl / CarZa Bertil A 95 B 87 C 89 total 271 point - bedste B og C Nr. 2 Mustafa Polat / Boxon Centa Bella A 75 B 78 C 88 total 241 point UDP IPO 3: Nr. 1 Bjarne Petersen / Valde von Felix A 98 B 80 C point UDP bedste A 22 BOXEREN

23 BOXEREN 23

24 Nyt fra Brugshunderådet BHR har her sidst i august afholdt C-camp i samarbejde med Gruppe Århus, tak til gruppen for et fantastisk samarbejde m.m. C-Campen havde desværre ikke så mange tilmeldte som vi havde håbet, og vi måtte trække os ud med et mindre underskud, men samlet set har de to c-camps vi har afholdt i år dog givet et mindre overskud, så det ikke har kostet vores øvrige medlemmer noget. Brugshunde DM blev afholdt den 22. september, i samarbejde med Gr. Årslev. Her havde vi et fint fremmøde af deltagere, 12 stk, hvilket vi synes var flot. Et stort tak til Gr. Årslev for samarbejdet, og en god dag. Spor DM blev afholdt den 27. oktober, i samarbejde med Gr. Ålborg. Her havde vi et fint fremmøde af deltagere, 8 stk, hvilket vi syntes var flot. Et stort tak til Gr. Ålborg for samarbejdet, trods diverse problemer(læs artikkel). Billeder fra IPO DM 2012 Desuden har der siden sidst været afholdt prøver i, Gr. Islev og Gr. Viborg. Og i skrivende stund vil der blive afholdt prøver i, Gr. Slangerup og Gr. Århus(se prøveresultater). BHR havde som et af vores mål at afholde diverse kurser, det er desværre ikke blevet realiseret i dette kalender år, men det er noget som vi vil arbejde videre med i det kommende år, og får vi ikke henvendelser fra nogle Grupper, som kunne være intereseret i at hjælpe med disse, vil vi selv sørge for at de bliver afviklet et sted i øst og vest. På BHR s vegne, Claus Jensen. 24 BOXEREN

25 Prøveresultater Gruppe Islev Dommer: Hans Hansen Hund Fører Prøve A B C DSB I alt +/- Arnakkekilden s D Anton Claus Jensen SL Troica s Fabian Henriette Egeblad IPO TS Schwartzbox Dixon Vilhelm Eilersen IPO 1 DISK Gruppe Vejle Dommer: Kurt Nielsen Hund Fører Prøve A B C DSB I alt +/- Kamabox Choko Lise Gerdes FP + Kamabox Django Lars Oldrup FP + Hearts of Hope Clover Patricia Halkjær FP + Dalijano Argo Jan Greiner FP + Damkjærs Nicodemus Lars Olsen FP + Næsby Chila Hans Jørn B. Andersen FP + Damkjærs Orlando Susse Isaksen FP Gruppe Årslev - Brugshunde DM Dommer: Knud Rasmussen Hund Fører Prøve A B C DSB I alt +/- Boxon D arnold Peter Søborg Bp-B Svalur Ama Søren Jensen Bp-B - DISK - Dyrup-Box s Diza Claus Jacobsen Bp-B Næsby Cesi Bente K Hansen Bp-B Svalur Abel Lars Fischer Bp-AB Arnakkekilden s D Anton Claus Jensen SL Boxon Centa Bella Mustafa Polat IPO UDP Carza Bertil Anders Primdahl IPO UDP Bostobox Pretty Zoey Jette Eklund IPO UTS Troica s Fabian Henriette Egeblad IPO DISK - Pereza von Ellinghaus Natty Dijkstra IPO TS Valde von Felix Bjarne Petersen IPO UDP Gruppe Ålborg. Spor DM Dommer: Knud Rasmussen. Hund Fører Prøve A B C DSB I alt +/- Svalur Abel Lars Fischer SPH Box Wina Nella von Nowarck Hans Henrik Bangsø SPH Dyrup-box s Ascha Claus Jacobsen SPH Schwartzbox Dijon Wiliam Willee SPH Bakira vom Alsterkrug Jørgen Gøhns SPH Næsby Cesi Bente K Hansen Stufe Næsby Chila Hans Jørn B. Andersen Stufe Asayake s Aine. Henrik Verdier Stufe BOXEREN 25

BOXEREN 1. Medlemsblad for Boxer-klubben Februar 2013. Årets hunde TOP-20 2012 Ny hjemmeside

BOXEREN 1. Medlemsblad for Boxer-klubben Februar 2013. Årets hunde TOP-20 2012 Ny hjemmeside BOXEREN 1 Medlemsblad for Boxer-klubben Februar 2013 Årets hunde TOP-20 2012 Ny hjemmeside BOXEREN 1 indbyder til Specialklub udstilling Lørdag den 20. april 2013 på vor træningsplads i Darup Darup Mosevej

Læs mere

BOXEREN 6. C-camp ATIBOX Brugshunde DM. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2011. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2011 BOXEREN 1

BOXEREN 6. C-camp ATIBOX Brugshunde DM. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2011. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2011 BOXEREN 1 6 Medlemsblad for Boxer-klubben December 2011 BOXEREN 6 Medlemsblad for Boxer-klubben December 2011 C-camp ATIBOX Brugshunde DM BOXEREN 1 STEDET HVOR DU KØBER DEN RIGTIGE MAD TIL DIN HUND! BARF TØRKOST

Læs mere

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad.

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Men først en stor tak til Lotte Jensen, for at vi igen kan få lov til at afholde den årlige generalforsamling her på hendes arbejdsplads.

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Velkommen til årets generalforsamling. Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2017. Igen i år tak til Peter, for at vi kan være her og senere når vi skal

Læs mere

Medlemsblad for Boxer-klubben januar 2014. Årets hunde Nyt fra grupperne Raceseminar i Norge

Medlemsblad for Boxer-klubben januar 2014. Årets hunde Nyt fra grupperne Raceseminar i Norge Medlemsblad for Boxer-klubben januar 2014 Årets hunde Nyt fra grupperne Raceseminar i Norge 1 Kascho 8 år Foto: Anne Mette Oxe Febæk s Rosita på skovtur Foto: Camilla Jørgensen Mariehøj s Ingeborg i 9.

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Spor DM Årets resultater 2010 Den anden side af medaljen

Spor DM Årets resultater 2010 Den anden side af medaljen 1 Medlemsblad for Boxer-klubben Februar 2011 BOXEREN 1 Medlemsblad for Boxer-klubben Februar 2011 Spor DM Årets resultater 2010 Den anden side af medaljen BOXEREN 1 indbyder til Specialklub udstilling

Læs mere

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2013

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2013 2 BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2013 Artikler & billeder Generalforsamling 2013 Læserbrev om hundeloven BOXEREN 1 Boxer-klubben indkalder herved til ordinær generalforsamling Søndag den 21.

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben August 2012

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben August 2012 4 BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben August 2012 Avlskåring i Aarslev Udstillingsresultater ATIBOX - 2012 BOXEREN 1 Boxer-klubben Gr. Årslev Afholder BETALING Til vores konto i Danske Bank - reg.nr.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Velkommen til årets generalforsamling, og traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2016. Først stor tak til Peter, for at vi kan få lov at være her og også

Læs mere

Særligt bedømmelsesforløb for Boxer-klubbens Årsvinderudstilling

Særligt bedømmelsesforløb for Boxer-klubbens Årsvinderudstilling Særligt bedømmelsesforløb for Boxer-klubbens Årsvinderudstilling Bedømmelsen foregår, som på en normal udstilling, med individuel kvalitetsbedømmelse og konkurrencebedømmelse i Baby-, Hvalpe-, Junior-,

Læs mere

BOXEREN 6. Nye udstillingsregler Artikler & billeder Brughunde DM. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2010 BOXEREN 1

BOXEREN 6. Nye udstillingsregler Artikler & billeder Brughunde DM. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2010 BOXEREN 1 6 BOXEREN 6 Medlemsblad for Boxer-klubben December 2010 Nye udstillingsregler Artikler & billeder Brughunde DM BOXEREN 1 Foto: Heidi Bach Jensen Bine (Spirgårdens Rubin) og Hector (Handler s Force Forward)

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Formandens beretning 2006

Formandens beretning 2006 Formandens beretning 2006 Når jeg tænker tilbage på år 2005, er succes og modgang ord som dukker op. Vi startede året med 113 medlemmer, aldrig har tallet været så højt. Det er dejligt med en så stor skare

Læs mere

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub.

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. I år har BHR valgt temaet Træningsweekend for alle, hvilket betyder at

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. marts 2007

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. marts 2007 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2007 i Langhårsklubben Fredag den 11. maj 2007 kl.: 18:00 på Hotel Hedegården i Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Frede Petersen,

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2015

FORMANDSBERETNING 2015 Kreds 56 Præstø Schæferhundeklub FORMANDSBERETNING 2015 Bestyrelsen Der har igen i år været et fint samarbejde i bestyrelsen. 8 møder er det blevet til. Det har igen været et godt år for kreds 56, vi har

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2015 Dato: 7. september 2015 Sted: VP Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Susanne Wærling SW Vernon Pedersen

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Mødedato: Søndag d. 17. januar 2016 Mødested: Deltagere: Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget,

Læs mere

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009.

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Nr. 2 Juni 2009 37. Årgang Formandens klumme Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Velkommen til dette nummers udgave af ordet. Nu er sommeren ved at nærme sig, og man kan jo håbe på, at også

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter Hermed en færdig redigeret resultatliste Af: Benny Lykke Så er tiden kommet til at det Danske Mesterskab for senior skal løbe af stablen, skytter

Læs mere

Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv.

Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Kære tæveejer. Dansk Stabyhoun Klub vil gerne med denne lille vejledning - hjælpe

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Møde med Sundhedsudvalg: Tina (TP) og Torben (TL) kl. 10.00 12.00:

Møde med Sundhedsudvalg: Tina (TP) og Torben (TL) kl. 10.00 12.00: Referat af bestyrelsesmøde nr. 36 Søndag d. 19. oktober 2014 kl. 09.00-16.00 Møde med Sundhedsudvalget kl. 10.00-12.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Månedens Hund - Fia. Vi takker Camilla og Cassie for titlen som månedens hund.

Månedens Hund - Fia. Vi takker Camilla og Cassie for titlen som månedens hund. Månedens Hund - Fia Vi takker Camilla og Cassie for titlen som månedens hund. Vanilla Joy Feeling Free, kaldenavn Fia er en engelsk Cocker Spaniel på 2 år og 3 mdr. Fia 7 uger gl. 1 Fia er en særdeles

Læs mere

Cpu årsberetning 2014

Cpu årsberetning 2014 Cpu årsberetning 2014 Generelt set er vi yderst tilfredse med sæsonen 2014, som har budt på mange gode resultater i udlandet, kæmpe opbakning til DM og fuld fart på CPU s projekter SP2014 og EP2014. Vi

Læs mere

BOXEREN 5. Årsvinderudstilling C-Camp VM i Finland. Medlemsblad for Boxer-klubben Oktober 2010 BOXEREN 1

BOXEREN 5. Årsvinderudstilling C-Camp VM i Finland. Medlemsblad for Boxer-klubben Oktober 2010 BOXEREN 1 5 Medlemsblad for Boxer-klubben Oktober 2010 BOXEREN 5 Årsvinderudstilling C-Camp VM i Finland BOXEREN 1 Sæt X i kalenderen og tilmeld til årets sidste udstilling Juleudstillingen i Gruppe Viborg Lørdag

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben. Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben. Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle Deltagere: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Just Mikkelsen, JM Henning Juul, HJ Frede

Læs mere

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Spidshundeklubben Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Revideret januar 2017 2 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN SPK UDSTILLING Der er 38 forskellige racer i SPK. Bedømmelsen på en SPK

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2015 i Langhårsklubben Fredag den 29. maj 2015 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Bent Hansen, BH Jens Jensen, JJ

Læs mere

BOXEREN 1. Medlemsblad for Boxer-klubben Februar 2010. Top placeringer 2009 Avlsstatistik Billeder

BOXEREN 1. Medlemsblad for Boxer-klubben Februar 2010. Top placeringer 2009 Avlsstatistik Billeder BOXEREN 1 Medlemsblad for Boxer-klubben Februar 2010 Top placeringer 2009 Avlsstatistik Billeder BOXEREN 1 indbyder til Specialklub udstilling Lørdag den 24.april 2010 på vor træningsplads i Darup Darup

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne.

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne. DKKs MENTALBESKRIVELSE Specialklubben opfordres til at arbejde med og evaluere de indkomne resultater. Flere specialklubber arbejder målrettet med avlsstrategier for racens mentalitet og følger udviklingen

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Tjekliste til BK Udstillinger

Tjekliste til BK Udstillinger Table of Contents 1 Før Udstillingen:... 2 1.1 Hvad bliver leveret fra BK til udstillingen... 2 1.1.1 IT Udstyret... 2 1.1.2 Dommer Telte... 3 1.1.3 2 Ring mapper & 1 Sekretariats mappe... 3 1.1.4 Udstillings

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Connie Birk med Slagterens Indi, Uddannet fig. og aktiv i konkurrencer!

Connie Birk med Slagterens Indi, Uddannet fig. og aktiv i konkurrencer! Søndag d. 5.9.10 Udtagelse til DM. Endelig kom dagen som vi har ventet på et helt år. Udtagelsen blev afhold af Vestjyllands PH. Så det har været nogle spændende mdr. op til, for Kim og Kjeld stod jo for

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2009

Nyhedsbrev marts 2009 Nyhedsbrev marts 2009 Orientering ved formanden Der er livlig aktivitet og stort fremmøde på træningspladsen hver lørdag. Der er nu i alt 17 ekvipager på hvalpeholdet. Derfor har vi valgt at lave to hold.

Læs mere

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Til stede: Susanne Forsberg Fagerberg, Marianne Christensen, Herdis Aagaard Petersen, Michael Nielsen, Janni Ysbæk-Nielsen, Ole Brydegaard Pedersen, Lisbeth

Læs mere

Nyhedsbrev august 2012

Nyhedsbrev august 2012 Nyhedsbrev august 2012 Kære medlemmer Hermed endnu et lille nyhedsbrev fra kreds 38. Selv om der har været aktivitet på træningspladsen i hele sommerferien, er træningen nu for alvor i gang. Holdtræningen

Læs mere

BOXEREN 4. Ny bestyrelse Top-20 listen Sundhed. Medlemsblad for Boxer-klubben August 2011. Medlemsblad for Boxer-klubben August 2011 BOXEREN 1

BOXEREN 4. Ny bestyrelse Top-20 listen Sundhed. Medlemsblad for Boxer-klubben August 2011. Medlemsblad for Boxer-klubben August 2011 BOXEREN 1 4 Medlemsblad for Boxer-klubben August 2011 BOXEREN 4 Medlemsblad for Boxer-klubben August 2011 Ny bestyrelse Top-20 listen Sundhed BOXEREN 1 Boxergruppe Kettinge Lolland Falster og Sydsjælland - gruppe

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem Schæferhundeklubben`s nye avlskåringssystem Fra 01.01.2015 indføres der i Danmark 2 måder at få avlskåret sin hund. * Dansk model, godkendt i alle FCI lande (undtagen Tyskland, heller ikke for en 2- årig

Læs mere

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2012

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2012 3 BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2012 Boxer-klubbens historie Generalforsamlingen Mønstring BOXEREN 1 Bboxerleg med Ingeborg på 10 mdr Foto: Ida Nørklit Nusjas Drusus Indsendt af: Bjarne &

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Raceledelsens beretning for året 2014

Raceledelsens beretning for året 2014 Raceledelsens beretning for året 2014 Raceledelsen for Labrador Retriever, kom for klubåret 2014, til at bestå af Connie Svane Petersen, Henrik Hansen, Peter Bloch, Camilla Juelsgaard, Lise Møller Frandsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Figurantarbejde ved udtagelser og DM 2012/2013

Figurantarbejde ved udtagelser og DM 2012/2013 Nyt fra formanden - Vivi Gilsager Ved repræsentantskabs mødet i marts, valgte klubben et nyt BHR, hele rådet var fuld af energi og vilje til at gå i gang med arbejdet. Desværre er formanden for rådet (Per

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Medlemsblad for Boxer-klubben december Atibox VM Avlskåring Brugshunde DM Udholdenhedsprøve

Medlemsblad for Boxer-klubben december Atibox VM Avlskåring Brugshunde DM Udholdenhedsprøve Medlemsblad for Boxer-klubben december 2013 Atibox VM Avlskåring Brugshunde DM Udholdenhedsprøve 1 BOXEREN udgivet af Indholdsfortegnelse Boxer-klubben Specialklub under DKK. December 2013. 44. årgang/nr.

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

Generalforsamling i ACK den 3. november 2014

Generalforsamling i ACK den 3. november 2014 Generalforsamling i ACK den 3. november 2014 00 Fremmøde: Der var mødt 35. 01 Valg af dirigent: Kirsten Nielsen 02 Valg af protokolfører: Erik 03 Formandens beretning: Der vedlægges bilag efter renskrivning

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Dansk Pointer Klub. Dansk Pointer Klub

Dansk Pointer Klub. Dansk Pointer Klub Dansk Pointer Klub RESULTATER UDSTILLINGER 2013 Dansk Pointer Klub RESULTATER UDSTILLINGER 2013 ARKIV 2008-05 2009-10 2011-2013 Wijchen 21.12 Holland Working Class Tæver Matresse`s Liva Herman Pol BIR

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Forspil. Sofiero den første dag.

Forspil. Sofiero den første dag. SOFIERO 2005. - iinntteerrnnaattiioonnaall hhuunnddeeddeebbuutt. Forspil. Ikke fordi det har meget med skønhedskonkurrence at gøre men altså, vi var lige til hyrdehundekursus hos Ditte og Christian ugen

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Nyhedsbrev Nov

Nyhedsbrev Nov Resultater Lokalkonkurrence Nyhedsbrev Nov. 2016. Agility lille 1.plads Mette Johannesen Bravo 2.plads Uffe Frederiksen Timmo Agility Mellem 1.plads Jan Hansen Luva Agility Stor 1.plads Dennis Diva Agility

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere

Michael Hartvig. Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub,

Michael Hartvig. Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub, Michael Hartvig Fra: Risskov Taekwondo Klub [ChungMoo@klub-modul.dk] Sendt: 3. april 2013 11:17 Emne: Nyhedsbrev april 2013 Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub, Foråret ser langsomt ud til også at være

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk TILLYKKE MED DIN/JERES NYE FLATCOAT! Raceledelsen for Flatcoated retriever, vil hermed ønske tillykke med den nye hvalp. I daglig tale kaldet: en "Flat". Vi håber ikke det kommer som en overraskelse, men

Læs mere