BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben December 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben December 2012"

Transkript

1 6 BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben December 2012 Brugshunde DM Jahressieger i Schweiz En beretning om Blechnum BOXEREN 1

2 Bestyrelse og udvalg ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår 40 års jubilæum Gruppe Helsinge har 40 års jubilæum den 19. februar 2013, hvilket skal fejres! Gruppens medlemmer er allerede gået i gang med planlægningen. Festen vil ikke blive holdt midt i vinteren, derfor er det besluttet at flytte fejring af jubilæet til forår/sommer. Formentlig som en reception fra kl , men meget kan ske endnu, vi er først begyndt at tænke. Oprindelig blev det første møde holdt den 16. januar 1973 på Mølledamsvej 6, Helsinge, i FDF s klubhus, hvor vi stadig bor. På det møde blev det besluttet at indkalde til stiftende generalforsamling den 19. februar Fra da af var Gruppe Helsinge en realitet, vi har endnu et af de stiftende medlemmer, der går til træning, nu med en tre-årig boxer, Guddi. I vil høre mere fra os om festen, når vi kender datoerne for Boxerklubbens generalforsamling og Atibox. Med logrende boxerhilsen Gruppe Helsinge 2 BOXEREN

3 BOXEREN Udgivet af BOXER-KLUBBEN - Specialklub under DKK 1. december årgang/nr.6 Oplag: ca. 775 BOXEREN udkommer den 1. i lige måneder. Stof skal være redaktionen i hænde senest den 1. i måneden før bladets udgivelse. Ønskes indsendt materiale retur, skal frankeret svarkuvert vedlægges. Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der indsendes uopfordret. Signerede artikler udtrykker forfatterens synspunkter og ikke nødvendigvis Boxerklubbens. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, samt at redigere eller afvise tekst og annoncer. Eftertryk, også i uddrag, må kun finde sted med tydelig kildeangivelse. Redaktion Rikke Bergqvist, Øllebøllevej 27, 4894 Øster Ulslev. Tlf.: Ansv. redaktør: Boxer-klubbens formand Annoncer Medlemmer 1/1 side 4-farve kr. 500,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 1,25 Ikke medlemmer / kommercielle 1/1 side 4-farve kr ,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 2,50 Alle priser er inkl. moms. Med mindre andet er skriftligt aftalt, skal annoncer være betalt ved deadline, forud for optagelse. Færdige annoncer skal leveres som PDF fil. Lederen De nye stambogsføringsregler er nu trådt i kraft (pr ). Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i bestyrelsen ikke sidder og klapper os på lårene af glæde over dem. De basale regler for at få stambogsført en boxer er i dag nemmere end tidligere. Tidligere var der bl.a. krav om præmieringsgrad på udstilling på mindst en Very Good eller en avlskåring og et krav om at HD ikke måtte være dårligere en C. Nu er kravet KUN at hunden er HD-fotograferet, uden nogen krav om graduering, bortset fra at D og E skal parres ved en hund med A eller B, og at opdrætteren skal have en god begrundelse for at benytte hunden i avl. I yderste konsekvens betyder det, at man rent faktisk kan parre en boxer der slet ikke har været udstillet (fremstillet for en eksteriørdommer for racen, som har bedømt om hunden nu ER en Boxer) eller med f.eks. en udstillingspræmiering på Good eller Sufficient, eller på dansk: God eller tilstrækkelig. Det man med tiden kunne befrygte er, at vor dejlige race med alle dens særlige kendetegn (eksteriørmæssigt) bliver totalt udvandet, således at man lige pludselig ikke kan genkende hunden i forhold til den standard der foreligger fra FCI og godkendt af DKK. Dette er naturligvis kun den negative side af sagen, men en side vi ikke må glemme. Hvordan bevarer vi så Boxerens særpræg og genkendelighed i FCI-standarden? Det kan blandt andet gøres ved at vi som seriøse opdrættere ikke slår os til tåls med blot at få en stambog, men at vi gerne vil have den påtegning på stambogen der hedder: Denne hund er avlet efter Boxerklubbens og DKK s avlsanbefalinger. Og dette opnås jo som bekendt ved at man som opdrætter, sørger for at begge forældredyr har en HDstatus på enten A, B eller C, at de begge er avlskåret og at der foreligger en kendt status på hjertet (SAS eller PS). Når alt dette er sagt - og der kan sikkert siges mere - så er det min klare opfattelse at hovedparten af vore boxeropdrættere rent faktisk ønsker dette. Som jeg startede med at skrive, så er vi ikke begejstrede for de nye regler, men der var ikke andre muligheder i de forhandlinger vi havde med DKK. Så det blev efter devisen If you can t beat them, then join them. Forside: Hearts of Hope s Kenya Foto & Ejer: Bitten Strikert - fortsættes på næste side - BOXEREN 3

4 Som det sikkert er alle bekendt, så har vi i Boxer-klubben fået godkendt Heidi Møller- Thuesen, som eksteriørdommer elev. At Boxer-klubben har fået godkendt een person i DKK, betyder dog ikke at man skal afholde sig fra at overveje, om det var noget man selv ville gå i kast med. Boxer-klubben har i fremtiden stadig brug for engagerede dommerelev-emner. Med tanke på at det kan tage op til 3-4 år inden vi har færdiguddannede dommere fra egne rækker, som kender klubben og ikke mindst kender racen til bunds, så er det ikke for tidligt at overveje det. Her på det sidste har vi i bestyrelse og udvalg intensiveret arbejdet med vor nye hjemmeside. Ikke mindst vor webmaster - Jan Anderschou - har været på arbejde, dog det meste af året, med dette projekt. Den nye hjemmeside ligger bestyrelse meget på sinde, og vi håber at medlemmerne vil tage godt imod den, når det bliver åbnet. Den prøve- og testside vi arbejder i, lover rigtig godt. Der er en hel del nytænkning i den og så er den opbygget på en hel ny måde. Dette skulle bevirke, at det er lettere at navigere rundt i den. Det er også her - da året er ved at rinde ud - at jeg på bestyrelsens vegne, vil sige tak til alle vores udvalg for deres indsats i årets løb, og det samme til ildsjælene rundt omkring i grupperne, som er en stor del af BK s ansigt udadtil - til alle som har ydet en indsats for vores klub og vores race på hver deres måde. Apport træning med Troica s Fabian Indsendt af: Henriette Egeblad Jeg vil også her benytte lejligheden til at sige tak til alle de medlemmer, som på bedste vis har deltaget i arrangementer med deres boxere i både indland og udland. Det er dejligt, når vi kan fremvise vor race rundt omkring og gøre god reklame for både race og klub. Endelig vil jeg her i årets sidste medlemsblad, benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig Glædelig Jul og et lykkebringende Nyt År. Henning Egeblad formand 4 BOXEREN

5 Nyt fra bestyrelsen Ny eksteriørdommer elev Det er en stor glæde at kunne meddele, at Heidi Møller Thuesen, efter bestyrelsens indstilling, er godkendt af Dansk Kennel Klub, som eksteriørdommer elev. Vi tror at Heidi har de rette forudsætninger/ kompetencer til hvervet som eksteriørdommer. Heidi opfylder alle de krav som DKK stiller til elevgerningen. Nu skal Heidi igennem en længere proces, som starter med et 2-dages elevkursus i april Vi ønsker Heidi al mulig held og lykke og vind i sejlene. Generalforsamling Boxer-klubbens ordinære generalforsamling i 2013, vil blive afholdt søndag d. 21. april 2013, øst for Storebælt. Endelig sted og indkaldelse med dagsorden vil blive offentliggjort i Boxeren nr. 2/2013 Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt og må være sekretæren i hænde senest den 1. januar Henvendelser til bestyrelse og udvalg Mange henvendelser fra medlemmer bliver ofte sendt til formanden for klubben. Det er sjældent at formanden har paratviden eller kompetence til at svare på henvendelsen eller sågar udføre det i praksis. Bestyrelsen anmoder derfor om at telefoniske eller skriftlige spørgsmål, rettes direkte til den person eller det udvalg, som har den pågældende kompetence. F.eks. meddelelse om flytning eller kontingent og lign., bedes rettet til klubbens kasserer eller forretningsfører. Eller f.eks. spørgsmål omkring avl, sundhedsregistrering, Avlsdatabasen mv., bedes rettet til Avlsrådet. Og på samme måde med Brugshunderådet og Udstillingsudvalget. Det vil gøre det nemmere for alle parter. På forhånd Tak. Alle adresser og telefonnumre fremgår bagerst i bladet. Alle klubbens medlemmer ønskes en rigtig Glædelig Jul og Et Godt Nytår. Kulsvierkrogens B-kuld Foto: Louise Pahle BOXEREN 5

6 Midlertidig nedlukning af opdatering af Avlsdatabasen på Boxer-klubbens hjemmeside Som det sikkert er de fleste bekendt, så arbejdes der på at klubbens hjemmeside skal fornyes og opdateres grundigt. Det betyder bl.a. nogle væsentlige ændringer med hensyn til Avlsdatabasen, som er en integreret del af hjemmesiden. Boxer-klubbens bestyrelse, udvalg og webmaster satser stærkt på at den nye hjemmeside inkl. databasen, kan starte op d. 1. januar Databasen har vist sig at være kolossal populær blandt klubbens medlemmer (og sandelig også for ikke-medlemmer). Der kommer til at ske store ændringer med denne database, og vi beder om forståelse for de ændringer, der kommer til at ske. Lidt historie: Databasens oprindelse ligger flere år tilbage, og starter faktisk med at 2 personer i klubbens kreds, sætter sig for at etablere denne database, bl.a. baseret på mange års fritidsarbejde med at indsamle oplysninger. Dengang var opstarten ca boxere, som strækker sig tilbage til racens stammoder. Det blev besluttet at overdrage alle disse data til Boxer-klubben, således at man havde et udgangspunkt til at udvikle på. Med tiden blev databasen inkorporeret i hjemmesiden, og den blev udviklet med flere oplysninger (bl.a. udstillings-, og prøveresultater, avlskårings- og mentalbeskrivelses resultater og flere sundhedsoplysninger.) Uheldigvis er der gennem årene sket en sammenblanding af forskellige data. Der har i databasens spæde start været forsøg på at sabotere den, og ikke mindst at indsætte ukorrekte og obskure oplysninger. Heldigvis har hovedparten været seriøse oplysninger, til glæde for mange. Men på trods af alt det der er sket gennem årene, så giver databasen desværre ikke et retvisende billede af de enkelte hunde. Nogle steder er der f.eks. kun sat de bedste udstillings- og prøveresultater ind, i andre tilfælde er flere hunde oprettet flere gange under forskellige stambogsnumre. Konklusion: Derfor er det i forbindelse med den nye hjemmeside og avlsdatabase, besluttet at alle hunde i databasen skal registreres af Boxerklubbens administratorer (i dette tilfælde Avlsrådet). Man kan som medlem forhåndsregistrere en hund (næsten på samme måde som nu), men hunden kommer ikke på Avlsdatabasen før oplysningerne er godkendt. På samme måde er det med udstillings- og prøveresultater. Her er det også Boxer-klubbens administratorer (hhv. Udstillingsudvalget og Brugshunderådet) der registrerer resultater. Resultaterne fra indland, bliver registreret på grundlag af præmieringslister og prøveresultatlister. Udenlandske resultater kan forhåndsregistreres af det pågældende medlem, og bliver efterfølgende registreret af udvalgene efter godkendelse. Dette sker efter indsendelse af dokumentation til udvalget. Fremtiden: På denne måde bliver Avlsdatabasen med tilhørende resultater administreret fra centralt hold, faktisk på lige fod med den medlemsdatabase, der også anvendes til flere formål på hjemmesiden. Der kommer til at ske en oprydning og ensretning af mange af de eksisterende oplysninger. Det være sig f.eks. dommernavne, opdrætternavne, stednavne osv., men også præmieringer bliver tilrettet. Det skulle gøre det hele mere overskueligt og gennemskueligt. Endelig vil et enkelt punkt i databasen helt falde bort, og det er Andre Resultater. Dette felt er i tidens løb, blevet anvendt til alskens oplysninger, hvoraf mange af dem i forvejen fremgår andre steder. Der vil som sagt også komme nye tiltag i denne forbindelse, bl.a. er der arbejdet hårdt på at lave elektroniske parringskort, som klubbens opdrættere vil få glæde af. Den centrale registrering betyder så også, at Boxerklubben vil få en unik Avlsdatabase, som indeholder korrekte og relevante oplysninger om hundene. Det vil også betyde at f.eks. diverse top-lister for udstilling og prøver mv, bliver opdateret samtidigt. Dvs. at systemet bliver sat til løbende at udregne og vedligeholde TOP-20, Årets Brugshund, Årets Hundefører etc. Een ting, som vi i det nye år og fremover vil bede om er, at medlemmerne ikke rykker for opdatering af database og diverse toplister. Hastværk er som bekendt lastværk. Det skal nok komme, men det kan ikke forventes at resultater kommer på hjemmesiden dagen efter en udstilling eller prøve. Den midlertidige nedlukning af opdatering på Avlsdatabasen kommer til at vare fra d. 1. december 2012 til Det er dog stadig muligt at se alle data der er registreret indtil I denne periode vil der blive arbejdet med test, overførsel og opdatering. Hjemmesiden vil i øvrigt være tilgængelig. Med venlig hilsen Boxer-klubbens bestyrelse Udstillingsudvalg Brugshunderåd Avlsråd og Webmaster 6 BOXEREN

7 Nye medlemmer Årsnåle Nedennævnte har opnået Boxer-klubbens årsnål for uafbrudt medlemskab: Damkjærs Rasmine Foto: Malene Oldenborg BOXEREN 7

8 Jeg stoler på min hund, men jeg er også kun et menneske - en opdrætterberetning Tekst & foto: Louise Pahle, Kennel Kulsvierkrogen Lyden af små boxerpoter, der tripper over gårdspladsen, den velkendte snøften og snusen efter nye dufte fylder den lune, men friske luft en sen aften i juli. 4 uger forinden kom 8 smukke boxerhvalpe til verden, stærke og livskraftige og med masser af mod på livet. Efter blot få dage viste flere af de små hvalpe en meget stærk og selvstændig karakter, vi var allerede her klar over, at vi stod med et specielt kuld, der ville blive mere udfordrende, end hvad vi tidligere havde oplevet. De store boxerhunde springer glade rundt i gården, de har lige været i haven for at klare aftenens fuglejagt (et par bolde skulle også lige indfanges), inden de blev kaldt ind på aftenens daglige vagt. Begge de store boxerhunde tager deres ansvar og pligt som mor og bedstemor alvorligt og hjælper med at passe godt på de 8 små boxerhvalpe, når de er ude i mørket for at gå deres aftentur i den lille gårdhave. De mange små og store boxerpoter lyser fint op i mørket, da månen står lige ned i den lille gård og fanger de hvide sokker. De talrige stjerner lyser klart på himlen, vinden står stille, det er en smuk aften. Stilheden brydes pludselig af skriget. Skriget er gennemtrængende, det varer kort og ebber ud i en klynken. Min store boxer er skræmt, hun løber tværs gennem gården og vender sig dernæst om for at se, hvor skriget kom fra. Det løber koldt ned ad ryggen, den rolige og lune aften er på et kort øjeblik forvandlet til kaos, hvad er der sket, hvor kom skriget fra, er det slemt? Der står han midt inde i gården som den eneste, der står stille. Han ryster, halen er mellem benene, og hovedet er sænket. Min lille stjerne, min smukke røde han med de kønne hvide aftegninger, den modigste og mest driftige han i kuldet med testiklerne på plads 4 uger gammel, min bedste hvalp, min Blechnum. Blodet løber ned over hans snude og farver jorden rød, jeg kan mærke, at tårerne begynder at trille. Der er ingen tvivl, blodet kommer fra et bidsår placeret på den ene side af næsen, jeg ser grundigt efter, det er et bidsår, det kan kun være et bidsår. Hvalpenes mor kommer til undsætning og forsøger at vaske blodet væk fra lille Blechnums snude. Min skønne boxertæve, bedstemor til hvalpene, står et stykke derfra, hun ryster, og det står mig da klart, at hun har bidt ham. Min stærke og fantastiske 7 år gamle tæve, som aldrig har bidt og altid er blevet brugt som hjælp til at opdrage på de unge hunde, og dem der har haft svært ved at indpasse sig i en flok. Tusinde tanker farer gennem mit hoved, men jeg må fokusere, nu gælder det hvalpen. De efterfølgende dage og nætter blev en kamp mod hævelse og infektion, Blechnum havde svært ved at trække vejret gennem næsen pga. hævelse, så han skulle hjælpes med at holde munden åben for at få nok luft. Som dagene og ugerne gik blev hans tilstand bedre og bedre, og han blev også klar til at flytte hjem til sin nye familie, der havde fulgt ham på tæt hold siden ulykken. Det skulle dog vise sig at blive en kamp for livet, hvor alle ressourcer og kræfter blev opbrugt. Det gik ikke som det skulle, der var dannet arvæv i det ene næsebor efter bidsåret, og Blechnums vejrtrækning blev gradvis dårligere. I en periode på 7 uger blev Blechnum undersøgt med CT scanning og endoskopi af luftvejene op til flere gange, 5 gange klarede han at blive lagt i fuld narkose, han gennemgik 3 store operationer og blev kort efter første operation akut indlagt en aften, hvor han stoppede med at trække vejret. Når han skulle sove, måtte vi holde hans mund helt åben, så han kunne trække vejret ubesværet uden at vågne, han skulle samle kræfter og samtidig vokse som en normal lille hvalp. I vågen tilstand klarede han sig fint, han var en fighter uden sammenligning. Hver gang vi mistede modet af udmattelse af ikke at sove, kunne vi se hen på lille Blechnum, den lille fine boxerhvalp, der lystigt tævede sine søskende og andre besøgende og legede som om, intet var hændt, han gav os modet og viljen tilbage hver dag. Om natten kom problemerne, her blokkede han til i næsen og kunne ikke sove uden hjælp. Vi havde ham på skift og havde 24 timers vagt på, det fungerede, og vi kæmpede, desværre kæmpede vi forgæves. Efter den sidste operation, hvor vi endelig så gode fremskridt, gik det lige så hurtigt tilbage igen. Sidste CT scanning og endoskopi viste, at det ene næsebor udviklede sig forkert og lukkede helt sammen for luft et langt stykke oppe i næsen. Risikoen for at endnu en operation kunne ende i yderligere fejludvikling, ville vi ikke byde vores lille Blechnum. Vi havde gjort alt og afprøvet alle muligheder. Blechnum fik lov at sove ind i narkosen. Smerten var stor. At tage livet fra en så lille hvalp, der sund og rask fik en dårlig start på livet, var ikke til at 8 BOXEREN

9 bære. En lang kamp var slut, hverdagen skulle genoptages. Tiden, vi var igennem siden ulykken, begyndte så småt at forplante sig og stå klart for mig. Jeg havde fejlet, fejlet som opdrætter, som hundeejer og leder. tilfældig, da det var den mest driftige hvalp, der blev bidt efter, fik jeg vendt alt omkring hvalpe til noget negativt for hende. Hun var floklederen, det var ikke hendes hvalpe, og nu blev hun holdt uden for. Det satte sine spor. Min boxertæve, der aldrig før havde bidt, måtte jeg separere fra hvalpene. Det gik godt de første 3 uger sammen med hvalpene lige indtil, at det gik galt. Jeg var blevet advaret af gode venner, men nej ikke min hund, det sker ikke hos os, men det gjorde det. Selve separationen gik fint lige indtil, at det også gik galt. Min tæve lavede udfald mod hvalpene gennem hegnet, primært de stærke af hvalpene fik besked på at holde sig på afstand. Jeg måtte tage en hurtig beslutning, vi skulle jo gerne beholde en fin lille boxertæve fra kuldet. Igen med råd og vejledning fra boxerkyndige venner, måtte jeg sende min elskede tæve væk den sidste uge, vi havde med hvalpene. Det var hårdt at se hende forlade huset og hele det fine projekt, hun tidligere havde været en så stor del af, men det viste sig at være den bedste beslutning, jeg længe havde taget. Der kom ro i flokken. Vi fik ro og skulle ikke hele tiden tænke på at holde vores egen hund i passende afstand fra hvalpene, hun ville jo så gerne være en del af dem. Der faldt ro på boxermoderen. Pludselig havde hun ikke en stærk hund hængende over sig, der også ville være med til at passe hendes hvalpe, nu havde hun kun sig selv og hvalpene og kunne endelig koncentrere sig om den egentlige opgave efter 7 uger i konstant pres fra hundefloklederen. Min egen tæve savnede jeg som en gal, men hun havde det godt, hun var glad, der var tid til hende, hun var i centrum, og hun skulle jo være klar til at komme hjem igen til vores lille nye familiemedlem. Det tog dage før hun accepterede vores lille nye boxerpige, og det var et skridt ad gangen, men det lykkedes. Idag er de bedste venner, de hygger, leger, og min store tæve opdrager på den lille, ligesom hun altid har været god til at opdrage på andre hvalpe. Jeg kender min hund igen, eller den hund jeg kender, når jeg er en god leder af flokken og ikke giver mit eget ansvar videre. Spurgte man mig for 4 måneder siden om min boxer kunne finde på at bide, ville jeg svare aldrig på vilkår, jeg kender min hund, og jeg stoler på min hund, men jeg er også kun et menneske. Jeg ved nu, at min hund kan bide, hvis den bliver presset til det. Jeg ved nu, at min hund ikke skal have et større ansvar, end hvad dens naturlige adfærd og rangorden tillader i den flok, jeg vælger at placere den i. Jeg ved nu, at jeg som menneske kan drive min hund ud i ekstremer ved at fejlvurdere og fejlaflæse flokmentalitet og adfærd. Jeg ved nu, at næste gang har jeg lært af mine fejl. Vi vil altid mindes vores lille stjerne Kulsvierkrogen s Blechnum, som vi mistede grundet en menneskelig fejl. Han har lært os meget og har ikke levet sit korte liv forgæves. Tak Cecilia, for al din hjælp, tillid og tålmodighed. Dagen kom endelig, alle hvalpene var flyttet til deres nye ejere, og vi lod hundene mødes på neutral grund. Min store tæve stivnede allerede ved første møde med den lille, hun hadede hende, jeg kunne se det i hendes øjne, det var had. Vi tog hjem og gjorde alt efter bogen, det fungerede, men hun hadede hende stadig. Hvad havde jeg dog gjort ved min hund, hun som altid havde elsket hvalpe. Havde jeg virkelig formået at vende alt det positive omkring de skønne hvalpe til at være negativt for hende? Ja, det havde jeg faktisk. Jeg udsatte begge tæver for stort stress ved at bede dem hjælpe hinanden med en svær opgave, at passe 8 driftige hvalpe, hvor den ene var stærkere end den anden. Ved at separere min egen tæve fra flokken efter ulykken, der nok heller ikke havde været BOXEREN 9

10 En kort beretning fra Schweiz - Jahressieger Tekst og foto af Henning Egeblad I starten af oktober var vi taget til Schweiz - i første omgang for at træffe nogle af vore gode venner - men det blev til mere end det. Da vi kom frem til Basel om fredagen og havde installeret os på hotellet, tog vi hen til udstillingspladsen, som lå 500 m fra hotellet. Her mødte vi til vor overraskelse og glæde 2 hold danskere, nemlig Torben Beck og Heidi og Henrik Møller Thuesen. De skulle udstille deres hunde både i Basel om lørdagen og dagen efter i Lörrach (Tyskland) ca. 15 minutters kørsel fra Basel. Om lørdagen var der som sagt den schweiziske Jahressieger, med 116 hunde fra 10 forskellige nationer, heriblandt altså også Brina von Phobia (Torbens) og Carolinekilde s Healey (Heidi og Henriks) i hhv. Jugendklasse og Siegerklasse. Alt i alt en meget flot dag for de danske deltagere på en solbeskinnet dag i Schweiz. Om søndagen gik turen til den anden siden af grænsen i Lörrach. Dagen efter blev på alle områder en helt anden dag. Det regnede det meste af dagen og pladsen var et stort mudderhul. Også resultaterne blev anderledes: For Brina blev det til SG 4 i Jugendklasse - dommer: Oliver Erat og for Healy blev det til V3 i Siegerklasse - dommer: Walter Fiechter, Tyskland. Velvidende at sådan er gamet nu en gang imellem, så var humøret alligevel højt hos alle. Dejlig indstilling! I Jugendklasse var dommeren Miguel Torrents fra Spanien. Brina klarede sig flot i klassen og blev udtaget blandt de 4, der skulle i Æresringen og kæmpe om titlen CH Jahresjugendsieger. Efter at Torben og Brina havde fået styr på løbet, ja så endte det med at Brina von Phobia løb med den endelige sejr og blev Jahresjugendsiegerin med SG 1 m/cac. Tillykke igen. I Siegerklasse var dommeren Oliver Erat fra Østrig. Her klarede Healey sig også fantastisk og blev også taget ud blandt de fire bedste i klassen og skulle dermed også i Æresringen. Her gik det også rigtigt flot for Healey, som blev V1 i Siegerklasse. Herefter skulle han kæmpe mod alle de andre V1 fra Åben-, Mellem- og Brugshundeklasse. Her blev Healey slået af nr. 1 fra Brugshundeklassen, Full Monthy du Val d Europe, som blev Jahressieger. Vores egen tur sluttede med dejligt sammenvær med vore gode venner fra Tyskland, Østrig og Schweiz. Dagen efter tog vi en lille tur rundt om Vierwaldstättersøen ved Luzern, hvorefter vi den efterfølgende dag tog flyveren hjem fra Zürich til København. For os alle var det en dejlig forlænget weekend i Schweiz. Men flot klaret og igen tillykke. 10 BOXEREN

11 Nyt fra Atibox Ved Atibox IPO-VM i Italien d oktober, var Boxer-klubben repræsenteret ved Bjarne Petersen og Valde von Felix i IPO 3. Desværre for Bjarne og Valde lykkedes det ikke at opnå tilstrækkelige point til at få en placering, idet pointene blev A: 87, B: 79 C: 40. Ærgerligt, men dejligt at Danmark var repræsenteret. Tak til Bjarne og Valde. Atibox Spor-VM i Polen, løb af stabelen d november. Vi har undtagelsesvis fået lov til at få resultatet med selv om det er efter bladets deadline: Claus Jacobsen og Dyrup-box s Ascha opnået 87 point og dermed en placering som nr. 5 ved VM. Meget flot gjort og stort tillykke. Den 19. oktober blev der afholdt årsmøde i Atibox. Boxer-klubben havde besluttet, IKKE at sende en repræsentant (undertegnede) til Italien til dette møde. Årsagen til dette skyldtes flere ting, men bl.a. af økonomiske årsager. Hverken undertegnede eller klubben anså det for forsvarligt at bruge ressourcer på et møde i Italien, idet man tidligere på året havde aflyst et for alle planlagt møde i Frankrig i forbindelse med Atibox-udstillingen, hvor mange ville være til stede under alle omstændigheder. Mødet blev aflyst officielt med mindre end 1 uges varsel, til stor harme for mange medlemslande, som på lige fod med Danmark protesterede imod dette, da udskydelsen af årsmødet ville ske til efteråret, hvor de fleste lande har andre nationale arrangementer, og man havde brugt penge på at rejse til det aflyste møde i Frankrig Mange lande havde meldt afbud af samme årsag som Boxer-klubben. Der er ved redaktionens deadline endnu ikke kommet nogen melding fra Atibox mødet i Italien. Henning Egeblad BK s Atibox repræsentant og formand BOXEREN 11

12 Herpesvirus hos hunde Herpesvirus infektion (CHV-1) hos hunde blev første gang beskrevet i USA, i Siden har flere epidemiologiske studier vist en dramatisk stigning af forekomsten for CHV-1 i Europa. Undersøgelserne har vist at 40-88% af den raske hundepopulation har antistoffer mod CHV-1. CHV-1 er vidt udbredt i Europa, heriblandt Danmark. Karakteristik CHV-1tilhører underfamilien x-herpesvirus. Virus er temperaturfølsom og vikser bedst ved grader, hvilket svarer til temperaturen i de øvre luftveje og kønsorganerne. Ved infektion med CHV-1 opstår en livslang latent infektion, hvor virus ligger gemt i nervebaner og lymfatisk væv og reaktiveres når værtens immunforsvar er svækket, eksempelvis under løbetid eller drægtighed hos tæven. Herpesvirus og reproduktion Hos inficerede hunde og hvalpe over 4 uger, forårsager CHV-1 som regel kun en mild infektion i respirationsvejene, og man mener, at virus er en del af kennelhoste-komplekset. Dog kan CHV-1 hos den drægtige tæve forårsage infektion i livmoderen og give reproduktionsproblemer i form af resorption af fostre, abort eller dødfødte hvalpe. Hvordan bliver din hund smittet med CGV-1? Din hund kan blive smittet i forbindelse med parring, men langt de fleste hunde smittes gennem sekret, såsom spyt og flåd fra næsen. Hvalpe kan smittes via livmoderen i løbet af drægtigheden, under fødslen eller ved kontakt med andre hunde. Dødelighed hos hvalpe, som følge af CHV-1 Hos de nyfødte hvalpe er infektion med CHV-1 ofte dødelig på grund af hvalpenes manglende udvikling af immunsystem og temperaturregulering. Desuden kan en infektion med en herpesvirus medføre fødsel af tilsyneladende raske hvalpe, som i løbet af de første 3 leve uger dør af blodforgiftning og indre blødninger. Baggrund for specialet En hvalpedødelighed på mellem 15-25% har været anset som normalt af opdrættere gennem mange år, og baggrunden for specialet er at undersøge hvor ofte CHV-1 kan anses for dødsårsagen. Formål Formålet med specialet er, at undersøge dødsårsagen hos hvalpe, især forårsaget af CHV- 1. dette gøres ud fra en makroskopisk obduktion af udvalgt væv, og ved en særlig biokemisk teknologi, kaldet Polymerase- Chain- Reaction (PCR) Perspektivering Der findes en vaccine på markedet mod herpesvirus. I Danmark er danske dyrlæger blevet mere opmærksomme på at vaccinere drægtige tæver mod CHV-1, men det er langt fra alle drægtige tæver der bliver vaccineret. Ud fra resultatet af dette speciale kunne det tænkes, at der kunne iværksættes flere tiltag for at mindske dødeligheden af hvalpe inficeret med CHV-1. Et standardiseret vaccinationsprogram for drægtige tæver, kunne være én af de muligheder hvorved man kan sikre en bedre overlevelse hos hvalpene. Hvordan kan du hjælpe? Hvis du er opdrætter eller privat person, og har en drægtig tæve som føder dødfødte hvalpe eller du oplever at nogle af hvalpene dør indenfor de første 3 ugers levetid, så kontakt venligst omgående din dyrlæge eller mig. Din dyrlæge vil modtage hvalpen/hvalpene, hvorefter de transporteres til Landbohøjskolen. Hvalpene vil blive obduceret og undersøgt for dødsårsag. Prøvemateriale vil blive udtaget til en eventuel påvisning af virus med PCR og hvalpene vil efterfølgende bliver kremeret. Forsøget vil strække sig over en periode på 4-5 måneder, hvor jeg, i samarbejde med praktiserende dyrlæager i Danmark, får tilsendt hvalpe som er døde indenfor de første 3 uger af deres levetid. Hvornår får jeg svar, om min hvalp er død som følge af CHV-1? Du kan forvente at få svar i løbet af foråret Din dyrlæge vil udlevere et spørgeskema til dig ved aflevering af en hvalp, som du bedes udfylde og samtidig oplyse dine kontaktoplysninger. Jeg vil telefonisk kontakte dig i foråret 2013, hvor du vil få svar på laboratorieprøverne. Koster det penge at få den døde hvalp undersøgt? Nej, det koster ikke penge at få hvalpen/hvalpene undersøgt. Det eneste du skal gøre er, omgånede at kontakte din dyrlæhe ller mig, såfremt du har en hvalp der er død. Rikke W. Larsen, studerende i Veterinærmedicin Tlf.: BOXEREN

13 Årsvinderudstillingen 2012 I forlængelse af Boxer-klubbens 80 års jubilæum, blev dette års Årsvinderudstilling afviklet lørdag den 1 september Gruppe Årslev stod for afholdelsen af dette års Årsvinderudstilling og vejret var med arrangørerne, da det holdt tørt og ikke var for varmt, hvilket var perfekt udstillingsvejr for hundene. Gruppe Årslev havde gjort et kæmpe stykke arbejde, for at gøre dagen behagelig for alle udstillerne og opbakning var flot da hele 97 hunde var tilmeldt. Som det skal være på en Årsvinderudstilling, var der hård konkurrence i alle klasserne, det var lige fra baby- til veteranklasse. Der var også en flot opbakning fra syd for grænsen, da der var repræsentanter fra flere europæiske lande.. De 2 dommere fra Tyskland, Roland Bebber og Ralf Brinkmann, fik et flot udvalg af skønne boxere at bedømme, kvaliteten var i top og i alle klasserne var der tæt konkurrence om placeringerne. Et stort tillykke til alle deltagerne og et kæmpe stort tak til gruppe Årslev, for at gøre denne dag specielt for alle deltagerne og håber vi alle ses igen til næste år, hvor kampen igen vil blive kæmpet om Årsvindertitlerne. På gensyn i På udstillingsudvalget vegne Kenneth Kammersgaard. Foto: Henning Egeblad BOXEREN 13

14 Nyt fra udstillingsudvalget Udstillingsåret går nu på hæld og vi vil i denne forbindelse gerne takke alle vores medlemmer, der trofast har bakket op omkring de danske boxer udstillinger. Herfra ønskes tillykke med alle de flotte resultater og titler, der alle er med til at repræsentere vores race på bedste vis. Vi står overfor et svært udstillingsår 2013, der er på nuværende tidspunkt kun ansøgt om 2 special BK udstillinger og dette er et stort problem. Udstillingsresultater BK Årsvinderudstilling den Dommer Hanner: Roland Bebber (D) Dommer Tæver: Ralf Brinkmann (D) Babyklasse hanner Carolinekilde s Jaguar XKR Icon von der Schiffbek Carolinekilde s James Bond Hearts of Hope s Jumping Jack Imine s Dawson SL1, Bedste hanhvalp, Hvalpe Årsvinder SL2 SL3 SL4 SL Udstillingsudvalget vil gerne opfordre grupper til, at slå sig sammen eller lave en dobbelt udstilling, dette er før gjort med stor succes. Vi ved at det er en kæmpe opgave at afholde en udstilling, derfor står udvalget også til rådighed for alle grupper der har behov for en hjælpende hånd. Vi håber, at der sidder en gruppe eller to der kunne have lyst til, at prøve kræfter med at afholde en udstilling, dette vil vi gerne opfordre til. Med venlig hilsen. Udstillingudvalget Hvalpeklasse hanner Carolinekilde s Iego High On Life s Better Than you Næsby Daddy Mariehøjs Jory L Juniorklasse hanner Lazzaro Del Colle Dell infinito CarZa Ditmar Leone di Casa Vernice Hearts of Hope s High Roller Whelan von My-Tee Imine s Baktus Quality-Fashion von Khanbalic Yves von Ellinghaus Dyrup Box s Don Oscar SL1 SL2 SL3 SL4 EX1, CK, BIK3, Res. Cert, Junior Årsvinder EX2, CK EX3, CK EX4 EX EX EX Damkjærs Rasmine Foto: Malene Oldenborg Mellemklasse hanner Hearts of Hope s Ferrari FXX Bostobox Wasco CarZa Duncan EX1, CK EX2 3 Åbenklasse hanner Vincent von Ellinghaus Zeus vom Okler Forst Damkjærs Quincy Svalur Abel Bostobox Uggi El Akis v.d. Westermar Dalijano s Archi Schwartsbox Eikon Bostobox Ulu Dalijano s Argo Handler s Force Forward Bostobox Vamos Svalur Ama EX1, CK, BIK4 EX2, CK EX3 EX4 EX EX EX EX EX 14 BOXEREN

15 Brugshundeklasse hanner Hashish von Jess Box Xaphir vom Hanseatenhof EX1, CK, BIK1, Cert, KLBV-Cert, BIR, Årsvinder EX2, CK Mellemklasse tæver Xole von Ellinghaus Rihanna von My-Tee Bostobox Whoopi EX1, CK EX2 EX3 Championklasse hanner Utzon vom Hanseatenhof Q von Ellinghaus Veteranklasse hanner Vadim du Val d Europe Stald Dammann Zaba EX1, CK, BIK2, KLBCH-Cert EX2, CK EX1, CK, Bedste Veteran Veteran Årsvinder EX2, CK Åbenklasse tæver Næsby Cesi Arnakkekilden s Feline Kulsvirkrogen s Artemis Ophelia vom Rehfeld Fine von den Beuteostfriesen Balboabox Bekka Boxon Beauty Tjorven Næsby Chila Isodora von Messingsberg Dalijano Adina EX1, CK EX2, CK EX3, CK EX4 Babyklasse tæver Ivy-Blue von der Schiffbek Carolinekilde s Jeanne d Arc Hearts of Hope s Joya Of Juiliard Imine s Dior Carolinekilde s J adore L Or Hvalpeklasse tæver High On Life s Billie Jean Brina von Phobia Que Bella av Miraculix Arnakkekildens Glorius Gina G Arnakkekildens Gipsy Queen Schwartsbox Haylia High On Life s Black Velvet Kamabox Eleqtra Juniorklasse tæver Zafran von Ellinghaus Hearts of Hope s Inner Circle Esperanza Nostrum Hearts of Hope s Imagine Iowa Warwick s Burana Hearts of Hope s Indian Summer CarZa Doris Zophia von Ellinghaus Imine s Bikki Weber Oline Falka Hexia De Trix Verona von My-Tee CarZa Dagmar Dyrup Box s Diza Blümchen von Nirvalis Bibi SL1, Bedste tævehvalp, bedste hvalp, Hvalpeårsvinder SL2 SL3 SL4 SL SL1 SL2 SL3 SL4 SL SL SL L EX1, CK, BIK4 Junior Årsvinder EX2, CK EX3, CK EX4, CK EX EX EX EX EX EX Brugshundeklasse tæver Narnia s Lucy the Fifth Element Chinoki s Lucy Bostobox Pretty Zoey Bakira vom Alsterkrug Championklasse tæver Bostobox Vanilla Sky CarZa Bodil Qline von Ellinghaus Veteranklasse tæver Box Wina Nella von Nowarck Box Wina Ofelia von Nowarck Carolinekilde s Bernice Opdrætsklasser Kennel Von Ellinghaus v/gert Popp Kennel CarZa v/ Lone Røgilds Kennel Bostobox v/kirsten Jensen EX1, CK, BIK1, Cert, KLBV-Cert, BIM, Årsvinder EX2, CK, BIK2, Res cert. EX3 4 EX1, CK, BIK3, KLBCH-Cert EX2, CK EX3, CK EX1, CK, Besdste Veteran Veteran Årsvinder EX2 EX3 1 Plads 2 Plads 3 Plads BOXEREN 15

16 Udstillingsresultater Udstillingsresultater DKK Aarhus den Dommer: Jørgen Hindse (DK) DKK Vejen den Dommer: Annmarie Mæland (S) Babyklasse hanner Imine s Dawson SL 1, Bedste Baby Juniorklasse hanner Angelo von Phobia EX1 Hvalpeklasse hanner High On Life s Better Than you SL 1, Bedste Hvalp Juniorklasse hanner Angelo von Phobia Yves von Ellinghaus Imine s Claude Åbenklasse hanner Carolinekilde s Healey Hearts of Hope s Cult Shaker Bostobox Ulu Handler s Force Forward Bostobox Uggi Championklasse hanner Imine s Anders Q von Ellinghaus Hvalpeklasse tæver Arnakkekilden s Gipsy Queen High On Life s Black Velvet EX1, CK, BIK3, Cert EX2 3 EX1, CK, BIK4, Res cert. EX2 EX3 4 EX1, CK, BIK1, BIR EX2, CK, BIK2 SL1 ML Mellemklasse hanner Bostobox Wasco Åbenklasse hanner Carolinekilde s Healey Bostobox Vamos El Akis v.d. Westermar Bostobox Uggi G Hearts of Hope s Ferrari FXX Championklasse hanner Imine s Anders Babyklasse tæver Bostobox Xhunnibal Bostobox Xsara Mellemklasse tæver Bostobox Whoopi Falka Hexia De Trix Skovhøjs Joka EX1 EX1, CK, BIK1, Cert, CACIB, BIR DKCH på dagen EX2 EX3 4 EX1, CK, BIK2, Res Cacib SL1, Bedste Baby SL2 EX1 EX2 3 Juniorklasse tæver L amour vom Advokat Falka Hexia De Trix Mellemklasse tæver Warwick s Burana Xole von Ellinghaus Bostobox Whoopi Åbenklasse tæver Arnakkekilden s Feline Fine von den Beuteostfriesen Spirgårdens Rubin EX1, CK G EX1, CK,BIK3, Res cert EX2 EX3 EX1, CK, BIK1, Cert, BIM EX2, CK EX3 Åbenklasse tæver Fine von den Beuteostfriesen Brugshundeklasse tæver Bostobox Pretty Zoey Championklasse tæver Bostobox Vanilla Sky Veteranklasse tæver Box Wina Nella von Nowarck EX1 EX1 EX1, CK, BIK1, CACIB, BIM EX1, Bedste Veteran Brugshundeklasse tæver Chinoki s Lucy EX1, CK, BIK4 Championklasse tæver Bostobox Vanilla Sky EX1, CK, BIK2 Veteranklasse tæver Box Wina Nella von Nowarck EX1, CK, Bedste Veteran 16 BOXEREN

17 Udstillingsresultater Udenlandske resultater DKK Vejen den Dommer: Kresten Scheel (DK) Juniorklasse hanner Angelo von Phobia Åbenklasse hanner Herarts of Hope s Ferrari FXX El Akis v.d. Westermar Bostobox Vamos Bostobox Uggi G Championklasse hanner Imine s Anders Carolinekilden s Healey Babyklasse tæver Bostobox Xhunnibal Bostobox Xsara Juniorklasse tæver Bibi Mellemklasse tæver Bostobox Whoopi Skovhøjs Joka Falka Hexia De Trix Åbenklasse tæver Fine von den Beuteostfriesen Championklasse tæver Bostobox Vanilla Sky Veteranklasse tæver Box Wina Nella von Nowarck G EX1, CK, BIK3, Cert EX2 Disk 4 EX1, CK, BIK1, CACIB, BIR EX2, CK, BIK2, Res Cacib SL1, Bedste Baby SL2 EX1, CK, BIK3, Res cert. EX1, CK, BIK2, Cert, Res Cacib EX2 G EX EX1, CK, BIK1, CACIB, BIM EX1, CK, BIK4, Bedste Veteran Boxer-Klub München Gruppe Frankfurt den Dommer hanner: Ralf Brinkmann Dommer tæver: Beate Jodl Babyklasse Rüden gelb Kulsvierkrogen s Buglossoides V 1 Jugendklasse Rüden gelb Whelan von My-Tee Offeneklasse Hündinnen gelb Kulsvierkrogen s Artemis V 4 SG1 Anw. Dt. Jgd. Ch. (VDH) VDH International Hannover den Dommer: Peter Holzhausen Siegerklasse Hündinnen gestromt Bostobox Vanilla Sky V 1 Anw. Dt. Ch. VDH Zafran von Ellinghaus, på Bundessieger udstillingen i Tyskland Foto: Elke von Kolken BOXEREN 17

18 TOP-20 pr. 1. oktober 2012 Nr. Udstillinger Pointsum 5 bedste gennemsnit 1. Carolinekilde s Healey DK15717/ Ejer: Heidi og Henrik Møller Thuesen Heidi og Henrik Møller Thuesen (Far: ÖHZBDB18821 Tiwaz Del Colle Dell Infinito Mor: DK01128/2009 Honeybox Champagne) 2. Bostobox Vanilla Sky DK11647/ ,2 Ejer: Lone Grønbæk Jensen - Opdrætter: Kirsten Jensen Far: PKR Diamant Nordom Mor: 07711/2006 Bostobox Pusti 3. Imine s Anders 00035/ ,2 Ejer: Charlotte Højen Olsen - Opdrætter: Charlotte Højen Olsen Far: 08770/2005 Vadim du Val d Europe Mor: 20011/2003 Box Wina Nella von Nowarck 4. Schwartzbox Eyecja DK01443/ ,2 Ejer: Sheila og Kenneth Riis - Opdrætter: Helle og Henrik Schwartz Far: 22200/2006 Knarreborg s Castor Mor: 19657/2006 Schwartzbox Celina 5. Dara von der Wiedermannspforte DK03007/ ,8 Ejer: Rikke Ipsen & Kim Dahl - Opdrætter: Carsten Klopsch(D) Far: DBZB D accord v. Triskell Mor: DBZB Ronja von den Hellbergen 6. Svalur Abel DK11778/ ,0 Ejer: Lars Fischer - Opdrætter: Lars Fischer Far: DBZB Nestor v. d. Akazienbrucke Mor: 05812/2006 Carolinekilde s DeLuxe 7. Schwartzbox Ficca DK13899/ ,0 Ejer: Helle, Henrik og Katja Schwartz - Opdrætter: Kennel Schwartzbox. v/ Helle og Henrik Schwartz Far: S39843/2003 Tenzing des Coutillieres Mor: 21846/2004 Schwartzbox Akela 8. Q Von Ellinghaus DK15082/ ,6 Ejer: Torben Holt - Opdrætter: Gert Popp Far: 08770/2005 Vadim du Val d Europe Mor: 13536/2006 Jacqline von Ellinghaus 9. Hearts of Hope s Dawn of Daylight DK00280/ ,0 Ejer: Ninna og Per Hansen og Monica Køpke Opdrætter: Susanne F. Lund-Jensen Far: N21295/07 Kvadratens Opus Mor: 21186/2006 Vom Hause Chagall Bojana 10. Warwick s Burana DK15485/ ,8 Ejer: Lene & Kai Stennicke - Opdrætter: Martina Milius-Bischer Far: NHSB Wodan Vavonabox Mor: DBZB Zari von Maximilian 11. Angelo von Phobia DK09627/ ,0 Ejer: Hans Henrik K.Jensen - Opdrætter: Torben Beck Far: DBZB Empire vom Venusberg Mor: 21130/2007 Nokia von Ellinghaus 12. Hearts of Hope s Cult Shaker DK14357/ ,6 Ejer: Carina Wienholtz - Opdrætter: Susanne F. Lund-Jensen Far: N21295/07 Kvadratens Opus Mor: 09503/2006 Isolde von Ellinghaus 13. Hearts of Hope s Ferrari FXX DK17440/ ,0 Ejer: Patricia Meyer Halkjær/ Nicolai Asmussen - Opdrætter: Susanne F. Lund-jensen Far: DBZB Empire vom Venusberg Mor: 21186/2006 Vom Hause Chagall Bojana 14. Tisobox Aina DK22012/ ,0 Ejer: Kirsten Christensen - Opdrætter: Kennel Tisobox Far: 20207/2004 Arnakkekilden s Bono Mor: 01284/2005 Kulmosen Ellis 15. Hearts of Hopes Caterham Super 7 DK14354/ ,8 Ejer: Malene Petersen - Opdrætter: Susanne F. Lund-Jensen Far: N21295/07 Kvadratens Opus Mor: 09503/2006 Isolde von Ellinghaus 16. Bostobox Wasco DK01635/ ,6 Ejer: Kirsten Jensen - Opdrætter: Kirsten Jensen Far: PKR Diamant Nordom Mor: DK11791/2007 Bostobox Røssi 17 Bostobox Whoopi DK01637/ ,6 Ejer: Tove og Jan Larsen - Opdrætter: Kirsten Jensen Far: PKR Diamant Nordom Mor: DK11791/2007 Bostobox Røssi 18. Vincent Von Ellinghaus Vincent DK04160/ ,6 Ejer: Winnie Olsson - Opdrætter: Gert Popp Far: DK09959/2008 Hearts of Hope s Bugatti Veyron Mor: 21010/2002 Chakira von Ellinghaus 19. Handler s Force Forward DK14039/ ,4 Ejer: Anja Høygaard-Jørgensen - Opdrætter: Linda Näslund, Sverige Far: S13742/2006 Swedbox Mad Max Mor: S16457/2007 Sulez Fancy That 20. El Akis V.D. Westermar DK16156/ ,4 Ejer: Erik Pedersen - Opdrætter: Ria Hoekstra Far: NHSB White Sox Indy V.D. Matenhof Mor: NHSB Aideen V.D. Westermar 18 BOXEREN

19 Udstillingsterminer februar DKK Fredericia - Int. Dommer: Ulf Bråthen, DK 20. april BK Gr Darup Dommere: Margot Egeblad, DK Inge Gerwin, D 4. maj DKK Roskilde Int. Dommer: Marie Petersen, DK 5. maj DKK Roskilde Int. Dommer: Knut S Wilberg, GB maj DKK Svendborg Nat. Dommer: Carl Gunnar Staffberg, SE 16. juni DKK Vejen Int. Dommer: Bas Bosch, BE 17. august DKK Bornholm Int. Dommer: Petra Junehall, SE 18. august DKK Bornholm Int august DKK Varde Nat. Dommer: Svend Løvenkjær, DK 21. september - Københavnsvinder DKK Ballerup Int. Dommer: Andrzej Stepinski, PL 2. november DKK Herning Int. Dommer: Carsten Birk, DK 3. november - Dansk Vinder DKK Herning Int. Dommer: L.G. Henriquies, PT Coke og Uggi Foto: Helle Degn BOXEREN 19

20 C-Camp i Gr. Århus Tekst & foto:claus Jensen Weekenden i uge 34, var der C-camp i gr. Århus. Mere præcis på Alrø, en smuk dejlig ø i det jyske, hvor gruppen havde lejet sig ind, for at BK kunne afholde dette arrangement. Det blev ligesom stedet, en fantastisk weekend for de 16 deltager, med en masse godt hunde arbejde, hvor vi som vanligt havde delt os op i to hold, så man kunne prøve nogle forskellige figuranter og løsningsmodeller på sine problemer. BHR vil gerne takke for en fantastisk weekend, det var rigtig godt gået af gr. Århus, og tak til alle deltagerne, men håber at der er flere der vil deltage næste år, når vi besøger det jyske. 20 BOXEREN

21 Spor DM 2012 Tekst & foto: Claus Jensen Puha sikke et DM, sådan kunne overskriften også have lydt, for sådan var følelsen efter 7 timers DM,- men ikke lige dét man havde forventet da dagen skulle starte. Alt var på plads, dommer, sporlægger, pokaler, arealer og 8 tilmeldte hunde/-fører, henholdsvis 2 Stufe 1, 1 Stufe 2, 1 SPH 1 og 4 SPH 2, og selv vejret var med os, en kold men flot dag uden for meget vind lå foran os. Vi startede med en fin væsentest som forløb problemfrit, og så kørte vi ud til marken hvor vi skulle have aflagt de første 4 spor, 2 stufe 1, 1 stufe 2 og 1 SPH 1. Her var Prøvelederen (undertegnet) ikke lige klar over hvordan Stufe 2 sporet lå, så da den første Stufe 1 gik ud, råbte han at der var et spor han ville gå over, det skulle han så gøre og så ville dommeren tage højde for det under bedømmelsen, og heldigvis klarede begge hunde da også, de ikke planlagte afledninger fint, men ikke en speciel god start på selve DM. SPH 1 gik for så vidt rimeligt, bortset fra en bemærkning fra sporlægger, som skulle vise sig at blive begrundet senere, jeg husker ikke jeg var så tæt på skovkanten, men det havde han været, hunden gik dog sporet fint igennem. 4 prøver klaret, 4 tilbage vi kørte videre til næste mark hvor 4 x SPH 2 skulle aflægges. Fra første spor går det galt, man starter ud med en lang lige side som ender med en spidsvinkel som så ender ned i endnu en spidsvinkel, men de spidse vinkler er simpelthen for spidse, praktisk talt næsten parallelle med den første langside, og det er her at hundene går af sporet, man kan sige fint alle spor er ens men nej, de er for spidse og det er ikke rimelige spor. Da hundeførerne vil fortsætte op til næste genstand, kan sporlægger ikke påvise med sikkerhed hvor sporet er, det er her omkring, og det var det så ikke, kæmpe problem for undertegnede og jeg troede det var løgn det her, for sporlægger er BHR/undertegnedes ansvar og de her sporlæggere vidste bare ikke hvor vi var på sporet,- marken var heller ikke den nemmeste men ingen undskyldning,-bhr/undertegnede kunne jo selvfølgelig have kasseret arealet, men det havde jeg ikke, i stedet havde jeg lagt min lid til sporlæggerne. To deltagere ville derfor gerne have nye spor som er i deres ret, og undertegnede kontakter derfor gruppen for at høre om noget mere areal til nye spor, det har de så desværre ikke, som prøveleder må jeg derfor underrette de involverede om dette, og det synes at være dét,- men én del stod med følelsen af at det her var noget lort, der iblandt også mig selv. Så desværre på bekostning af deltagerne ved dette års DM, er BHR og undertegnede blevet mange erfaringer rigere, og lært at man ikke bare skal tro, at der er styr på det, som er ens ansvar, uden selv at vide det. DM er BHR s ansvar, trods hjælpende hænder til diverse opgaver. BHR og undertegnede vil derfor gerne give en uforbeholden undskyldning til deltagerne, og garantere at det er første og sidste gang man vil opleve dette til et DM, så længe vi sidder på posten. BOXEREN 21

22 IPO DM 2012 Tekst og foto: Kim Dahl Så nåede vi et af højdepunkterne for dem der arbejder med deres boxer nemlig IPO DM 2012, og man må sige der bliver lavet lidt ude i de forskellig klubber rundt om i landet. Hvis man ser på deltager antallet, har der ikke været så mange tilmeldte boxere siden i alt 12 stk. BHR vil gerne sige tak til Gruppe Årslev for et godt arrangement, og alle hundeførere + hunde og ikke mindst alle der var mødt op for at se lidt hundearbejde. Stor tak til Knud Rasmussen (brugsprøvedommer) og Brian Pedersen der figurerede på dagen. Bp-B: Nr. 1 Claus Jacobsen / Dyrup-box s Diza B 82 point bedste B Nr. 2 Bente Kingo Hansen / Næsby Cesi B 80 point Nr. 3 Peter Søborg / Boxon D arnold B 78 point Bp-AB: Nr. 1 Lars Fischer / Svalur Abel A 82 B 80 total 162 point bedste A SL 1: Nr. 1 Claus Jensen / Arnakkenkilde s D anton A 83 B 82 total 165 point IPO 1: Nr. 1 Anders Primdahl / CarZa Bertil A 95 B 87 C 89 total 271 point - bedste B og C Nr. 2 Mustafa Polat / Boxon Centa Bella A 75 B 78 C 88 total 241 point UDP IPO 3: Nr. 1 Bjarne Petersen / Valde von Felix A 98 B 80 C point UDP bedste A 22 BOXEREN

23 BOXEREN 23

24 Nyt fra Brugshunderådet BHR har her sidst i august afholdt C-camp i samarbejde med Gruppe Århus, tak til gruppen for et fantastisk samarbejde m.m. C-Campen havde desværre ikke så mange tilmeldte som vi havde håbet, og vi måtte trække os ud med et mindre underskud, men samlet set har de to c-camps vi har afholdt i år dog givet et mindre overskud, så det ikke har kostet vores øvrige medlemmer noget. Brugshunde DM blev afholdt den 22. september, i samarbejde med Gr. Årslev. Her havde vi et fint fremmøde af deltagere, 12 stk, hvilket vi synes var flot. Et stort tak til Gr. Årslev for samarbejdet, og en god dag. Spor DM blev afholdt den 27. oktober, i samarbejde med Gr. Ålborg. Her havde vi et fint fremmøde af deltagere, 8 stk, hvilket vi syntes var flot. Et stort tak til Gr. Ålborg for samarbejdet, trods diverse problemer(læs artikkel). Billeder fra IPO DM 2012 Desuden har der siden sidst været afholdt prøver i, Gr. Islev og Gr. Viborg. Og i skrivende stund vil der blive afholdt prøver i, Gr. Slangerup og Gr. Århus(se prøveresultater). BHR havde som et af vores mål at afholde diverse kurser, det er desværre ikke blevet realiseret i dette kalender år, men det er noget som vi vil arbejde videre med i det kommende år, og får vi ikke henvendelser fra nogle Grupper, som kunne være intereseret i at hjælpe med disse, vil vi selv sørge for at de bliver afviklet et sted i øst og vest. På BHR s vegne, Claus Jensen. 24 BOXEREN

25 Prøveresultater Gruppe Islev Dommer: Hans Hansen Hund Fører Prøve A B C DSB I alt +/- Arnakkekilden s D Anton Claus Jensen SL Troica s Fabian Henriette Egeblad IPO TS Schwartzbox Dixon Vilhelm Eilersen IPO 1 DISK Gruppe Vejle Dommer: Kurt Nielsen Hund Fører Prøve A B C DSB I alt +/- Kamabox Choko Lise Gerdes FP + Kamabox Django Lars Oldrup FP + Hearts of Hope Clover Patricia Halkjær FP + Dalijano Argo Jan Greiner FP + Damkjærs Nicodemus Lars Olsen FP + Næsby Chila Hans Jørn B. Andersen FP + Damkjærs Orlando Susse Isaksen FP Gruppe Årslev - Brugshunde DM Dommer: Knud Rasmussen Hund Fører Prøve A B C DSB I alt +/- Boxon D arnold Peter Søborg Bp-B Svalur Ama Søren Jensen Bp-B - DISK - Dyrup-Box s Diza Claus Jacobsen Bp-B Næsby Cesi Bente K Hansen Bp-B Svalur Abel Lars Fischer Bp-AB Arnakkekilden s D Anton Claus Jensen SL Boxon Centa Bella Mustafa Polat IPO UDP Carza Bertil Anders Primdahl IPO UDP Bostobox Pretty Zoey Jette Eklund IPO UTS Troica s Fabian Henriette Egeblad IPO DISK - Pereza von Ellinghaus Natty Dijkstra IPO TS Valde von Felix Bjarne Petersen IPO UDP Gruppe Ålborg. Spor DM Dommer: Knud Rasmussen. Hund Fører Prøve A B C DSB I alt +/- Svalur Abel Lars Fischer SPH Box Wina Nella von Nowarck Hans Henrik Bangsø SPH Dyrup-box s Ascha Claus Jacobsen SPH Schwartzbox Dijon Wiliam Willee SPH Bakira vom Alsterkrug Jørgen Gøhns SPH Næsby Cesi Bente K Hansen Stufe Næsby Chila Hans Jørn B. Andersen Stufe Asayake s Aine. Henrik Verdier Stufe BOXEREN 25

Medlemsblad for Boxer-klubben januar 2014. Årets hunde Nyt fra grupperne Raceseminar i Norge

Medlemsblad for Boxer-klubben januar 2014. Årets hunde Nyt fra grupperne Raceseminar i Norge Medlemsblad for Boxer-klubben januar 2014 Årets hunde Nyt fra grupperne Raceseminar i Norge 1 Kascho 8 år Foto: Anne Mette Oxe Febæk s Rosita på skovtur Foto: Camilla Jørgensen Mariehøj s Ingeborg i 9.

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

BOXEREN 6. TOP-20 listen DM 2008 i Kettinge Prøveresultater. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2008 BOXEREN 1

BOXEREN 6. TOP-20 listen DM 2008 i Kettinge Prøveresultater. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2008 BOXEREN 1 BOXEREN 6 Medlemsblad for Boxer-klubben December 2008 TOP-20 listen DM 2008 i Kettinge Prøveresultater BOXEREN 1 Boxer-klubben indkalder herved til Ekstraordinær generalforsamling Søndag den 11. januar

Læs mere

Medlemsblad for Boxer-klubben oktober 2013. Årsvinderudstilling. Medlemsseminar. Et liv med spondylose

Medlemsblad for Boxer-klubben oktober 2013. Årsvinderudstilling. Medlemsseminar. Et liv med spondylose Medlemsblad for Boxer-klubben oktober 2013 Årsvinderudstilling Medlemsseminar Et liv med spondylose 1 2 BOXEREN udgivet af Boxer-klubben Specialklub under DKK. august 2013. 44. årgang/nr. 5 Oplag ca. 750.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Love og regler. August 2015. Boxer-klubbens love og regler (august 2015) 1

Love og regler. August 2015. Boxer-klubbens love og regler (august 2015) 1 Love og regler August 2015 Boxer-klubbens love og regler (august 2015) 1 1. Navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Boxer-klubben, i forkortelse benævnt BK. 1.2. Klubbens hjemsted er den kommune, hvor sekretæren

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012 2 BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012 Generalforsamling Spændende artikler Historien om Bette Baktus BOXEREN 1 Specialudstilling Hanner: Fru Beate Spelsberg TÆVER: Fru Ursula Heidelberg Tilmeldingsfrist

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Udstillings resultater for 2004. BCK Jule udstilling i Herlufmagle 2004, Dommer: Leif Ragner Hjort, Norge

Udstillings resultater for 2004. BCK Jule udstilling i Herlufmagle 2004, Dommer: Leif Ragner Hjort, Norge Udstillings resultater for 2004 BCK Jule udstilling i Herlufmagle 2004, Dommer: Leif Ragner Hjort, Norge Årets Bearded Collie : Shepherdess Sweet Sue Just You Årets Bearded Collie Hvalp: Tailwind Papaw

Læs mere

Den første tid med hunden

Den første tid med hunden Den første tid med hunden 1 Tillykke med din nye hund. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et nyt hjem, især hvis den er hvalp og kommer lige fra sin moder og sine kuldsøskende. Nedenfor

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Nyt fra dommersiden Vi har fået godkendt en ny brugsprøvedommer i Schæferhundeklubben. Et nok ikke helt ukendt ansigt.

Nyt fra dommersiden Vi har fået godkendt en ny brugsprøvedommer i Schæferhundeklubben. Et nok ikke helt ukendt ansigt. Årgang 2, Nummer 1 Nyheds- og infobrev! 1. Kvartal 2008 Så er det igen blevet tid for nyheder og generel information fra Brugshunderådet. Oplagt når vi ligeledes er startet på et nyt år Nyhedsbrevet er,

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30 Se bestyrelsens bud på et referat af generalforsamlingen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. juli.

Læs mere

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen Referat af specialklubmøde den 23. marts 2013. 1. Velkomst og navneopråb v/erik Vestergård 2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen LU foregik i Fredericia sammen med Dueforeningen.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere