Din brugermanual NAVIGON SUNGOO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning NAVIGON SUNGOO Betjeningsvejledning NAVIGON SUNGOO Brugervejledning NAVIGON SUNGOO Brugermanual NAVIGON SUNGOO Brugsvejledning NAVIGON SUNGOO Din brugermanual NAVIGON SUNGOO

2 Manual abstract: Fremhæver vigtige dele af teksten. Betegnelser på aktiveringsflader, indtastningsfelter og andre elementer på brugeroverfladen Symboler Følgende symboler henviser til bestemte tekstafsnit: Informationer og gode tips til brug af softwaren: Yderligere informationer og forklaringer Advarsler Juridiske informationer Garanti Vi forbeholder os uvarslede indholdsmæssige ændringer af dokumentation og software. NAVIGON AG er ikke ansvarlig for indholdets korrekthed eller for skader, der opstår pga. brugen af denne manual. Vi er altid taknemmelige for at modtage informationer vedrørende fejl eller forbedringsforslag, for at kunne tilbyde endnu bedre produkter i fremtiden. -6- Indledning Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Varemærke Alle varemærker der nævnes i denne manual, inklusive evt. tredjemands beskyttede varemærker er uindskrænket underlagt bestemmelserne i den pågældende ophavsretslige lovgivning og de pågældende registrerede ejendomsrettigheder af den pågældende registrerede ejer. er et beskyttet varemærke af NAVIGON AG. os inden for 14 dage efter købet, hvis det ikke er tilfældet. Sammen med produktet har du modtaget: Navigationsanlæg SUNGOO Mobile Navigation Holder Billadekabel (12-volt netadapter til cigartænderen) USB-kabel TMC-antenne SD-kort med software og navigationskort Manual CD med manualer, (PDF, også sprog, der ikke findes på tryk) Inden du starter -7- Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Beskrivelse af SUNGOO Mobile Navigation Touchscreen Mini-USB-bøsning til bilopladekabel / USB-kabel LED Bøsning til hovedtelefoner (også tilslutning til TMCantenne) Slot til SD-memory card On/Off/Standby Tilslutning for ekstern GPS-antenne SUNGOO Mobile Navigation inden første brug Opladning af batteriet Forbind billadekablet med navigationsanlægget og din bils cigartænder. (se også "Navigationsanlæggets strømforsyning", side 11 ) Inden du starter -8- Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Under opladningen lyser LED på SUNGOO Mobile Navigation orange. Når SUNGOO Mobile Navigation er helt opladet, lyser LED grøn. Info: Opladningstiden ved tomt batteri er ca. 4-5 timer. Dritfstiden ved helt opladet batteri er ca. 4 timer Memory card Memory card med navigationssoftwaren er allerede lagt ind i anlægget. Fjernelse af memory card Hvis det bliver nødvendigt at fjerne memory card fra anlægget, gør følgende: 1. Sluk for navigationsanlægget. Hold tast mindst 6 sekunder. (On/Off/Standby) ned i 2. Tryk memory card let ind i anlægget, indtil det frigives. Isætning af memory card Sæt memory-card, som følger med leveringen, ind i anlægget (se billedet). Tryk det let ind i anlægget, til det går i indgreb Første start af navigationssystemet OBS! Vær altid opmærksom på sikkerhedshenvisninger i kapitel "Vigtige sikkerhedsinformationer", side 11. Iskal beskyttes mod fugt. Det er ikke vandtæt og heller ikke stænkbeskyttet. OBS! Før ikke el-kabler i umiddelbar nærhed af sikkerhedsrelevante apparater og forsyningsledninger. OBS! Kontrollér alle sikkerhedsrelevante indstillinger i bilen efter installationen. OBS! Træk stikket til elforsyningen af navigationsanlægget når du parkerer bilen. Når navigationsanlægget står i standby-funktion, forbruger det stadig strøm og kunne aflade bilens batteri. OBS! Navigationsanlæggets indre må aldrig åbnes. OBS! Udsæt aldrig navigationsanlægget for stærk varme eller kulde. Derved kan det beskadiges eller dets funktion kan svigte Inden du starter Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation OBS! Der må kun bruges det ladeapparat, der følger med leveringen eller et ladeapparet, som producenten har godkendt til dette navigationsanlæg. Tilslut ladeapparatet til en egnet strømkilde. Den nødvendige spænding er angivet på ladeapparatet og/eller emballagen. Info: Kablerne må ikke knækkes. Der skal sørges for at de ikke kan beskadiges af skarpkantede genstande. Info: Rengør kun navigationsanlægget med en fugtig klud. Info: Træk ikke stikket ud af stikdåsen ved at hive i kablet. Kablet kan tage skade. Info: Opret en sikkerhedskopi af data på det medfølgende memory card. Info: Memory card skal ved brug af navigationssystemet sidde i anlægget. Info: Anvend kun SD- eller MMC- memory card! Sørg for at kontakterne på memory card hverken beskadiges eller tilsnavses Sikkerhedsinformationer til idrifttagning i bilen OBS! Fastgør holderen og TMC-antennen således at de ikke hindrer udsynet for bilens fører. OBS! Holderen må ikke monteres i airbaggenes funktionsområder. OBS! Sørg ved installering af holderen for at denne ikke udgør en sikkerhedsrisiko, heller ikke ved uheld. OBS! Før ikke el-kabler i umiddelbar nærhed af sikkerhedsrelevante apparater og forsyningsledninger. OBS! Kontrollér alle sikkerhedsrelevante indstillinger for bilen efter installationen. Inden du starter Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation OBS! Billadekablet må kun tilsluttes cigartændere der arbejder med en spænding på 12 V Betjening af navigationssoftwaren Lydstyrke Lydstyrken på de indtalte kørselsinstruktioner kan indstilles under kørselen. Der er startet en navigation. Kortet er åbent i funktion Navigation eller i funktion Søg destination. 1. Klik på aktiveringsfladen Lydstyrke. Lydstyrkebjælken åbnes. Den indeholder tre aktiveringsflader til regulering af lydstyrken. Øg, Reducer, Lyd til/fra. Lydstyrke. 2. Klik igen på aktiveringsfladen Lydstyrkebjælken lukkes Information Ved skærmens øverste kant vises der forskellige ikoner med informationer. GPS Ikonet GPS kan vise følgende tilstande af GPS-modtagelse: Ingen GPS: Den indbyggede GPS-modtager er ikke klar. Kontakt kundeservice hvis dette problem fortsætter. Intet signal: Der modtages data fra færre end tre satellitter. Positionen kan ikke beregnes. GPS klar: Der modtages data fra mindst 3 satellitter. Positionen kan beregnes. Yderligere informationer vedr. GPSstatus finder du i kapitel "GPS status" på side Betjening af navigationssoftwaren Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Energi Ikonet Energi kan vise følgende tilstande for det indbyggede batteri. Din brugermanual NAVIGON SUNGOO

3 Anlægget forsynes af en ekstern strømkilde. Batteriet oplades. Anlægget forsynes af sit interne batteri. Opladningstilstanden på batteriet er tilstrækkelig. Anlægget forsynes af sit interne batteri. Opladningstilstanden på batteriet er svag. Retning Ikonet Retning viser i hvilken retning du bevæger dig lige nu. Det kan vise følgende retninger: N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. TMC (Trafikmeldinger) Der er en TMC-modtager integreret i SUNGOO Mobile Navigation, der leverer de aktuelle trafikmeldinger til navigationssystemet. Ved behov kan den ændre ruten dynamisk f. eks. for at undgå en kø. Info: Denne funktion kan kun anvendes, såfremt der i det land, hvor du rejser, udsendes trafikmeldinger via TMC. Dette er ikke tilfældet i alle lande. Ikonet TMC kan vise følgende tilstande for TMC-modtagelse: Intet symbol: Der er ikke tilsluttet en TMC-modtager, eller den tilsluttede eller monterede TMC-modtager er ikke klar til brug. Stationssøgning: TMC-modtageren er klar til modtagelse, men finder ingen station, der udsender TMC-signaler. TMC på standby: Trafikmeldinger kann modtages. En beskrivelse af TMC-funktionen findes i kapitel "TMC (Trafikmeldinger)" på side Softwaretastatur Hvis der kræves tekstindtastninger, vises der et software-tastatur på skærmen. På software-tastaturet kan alle indtastninger ske med fingeren. Der kan kun indtastes store bogstaver. Betjening af navigationssoftwaren Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Ved indtastninger af by- og vejnavne skal der ikke indtastes specialtegn og umlaut. Navigationssystemet indsætter tegnene automatisk. Hvis du f. eks. søger efter byen "München", indtast bare "MUNCHEN". Specialtegn kan være nyttige ved betegnelsen af gemte til-adresser og ruter. Særlige taster indføjer et blanktegn. sletter tegnet foran markøren. åbner taltastaturet. åbner bogstavtastaturet. åbner specialtegntastaturet. Så snart du har indtastet et specialtegn, vises der automatisk et bogstavtastatur igen. 3.4 Lister Ofte vises lister hvor du kan vælge et punkt. Dette sker f. eks. hvis du indtaster en by. Så snart du har indtastet det første bogstav, fremkommer den største by med dette første bogstav i det angivne land. Så snart du har indtastet det andet bogstav, fremkommer der en liste, der indeholder alle byer, der begynder med det indtastede bogstav. Hvis du indtaster det andet bogstav, tilpasses listen automatisk til dine indtastninger. Den indeholder altid kun de punkter, der begynder med den indtastede tekst eller som indeholder den indtastede tekst i deres navn. Jo flere bogstaver du indtaster, jo kortere bliver listen. Ved hjælp af aktiveringsfladerne dig på listen. Op og Ned kan du bevæge For at vælge et punkt på listen, klik bare på dette punkt. Så snart du har valgt dette punkt, lukker listen Optioner I nogle af vinduerne findes optioner, der fører dig til yderligere funktioner. En beskrivelse af alle optioner findes i kapitel "Optioner" på side Betjening af navigationssoftwaren Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Menuer Nogle aktiveringsflader indeholder en menu, der åbnes ved aktivering Klik på et menupunkt for at udføre dettes funktion. Når du lukker menuen uden at udføre en funktion, klik på kontaktfladen du brugte for at åbne menuen. 3.7 Aktivering af SUNGOO Mobile Navigation Hold tast (On/Off/Standby) ned i mindst 6 sekunder. 4 Navigation Brugen af navigationssystemet sker på eget ansvar. OBS! Vær altid opmærksom på sikkerhedshenvisninger i kapitel "Vigtige sikkerhedsinformationer", side 11. Mangelfuld GPS-modtagelse Hvis GPSmodtagelsen er forstyrret, stoppes navigationen. Navigationssoftwaren forbliver åben. Så snart der igen modtages GPS-signaler, genkender navigationssystemet, om din position i mellemtiden har ændret sig. Du kan nu fortsætte navigationen. Ankomst ved destinationen Når den angivne destination er nået, vises en tilsvarende meddelelse. På kortet vises kun den aktuelle position (orange trekant). 4.1 Start af SUNGOO Mobile Navigation Tænd for navigationsapparatet. Hver gang navigationsanlægget er slukket helt, d.v.s. når tasten (On/Off/Standby) er holdt nede i mindst 6 sekunder, vises følgende meddelelse når softwaren startes: "Bemærk at trafikloven gælder over for navigationssystemets anvisninger. Apparatet må ikke betjenes under kørslen." 2. Når du har læst og forstået hele teksten, klik på aktiveringstfladen OK. 3. Hvis du ikke vil acceptere denne Information, klik p&aringærvej, klik på feltet Tværvej og indtast navnet der. Navigationssystemet beregner så en rute til krydset mellem de to angivne veje. Navigation Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Info: Du behøver ikke angive alle adressedata. Når du kun angiver byen, beregner navigationsnlægget en rute til byens geografiske midtpunkt. Hvis du kun angiver by og vej, men hverken husnummer eller tværvej, beregner navigationsanlægget en rute til midten af den angivne vej. 5. Klik på aktiveringsfladen Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Info: Informationer til start af navigationen findes i kapitel "Start navigationen" på side 25. Læs videre der Særlig til-adresse Særlige adresser, også kort kaldt POI (Points of Interest) er nyttige adresser, der er opdelt efter visse kategorier. De særlige tiladresser omfatter bl.a. luft- og færgehavne, restauranter, hoteller, tankstationer, offentlige myndigheder, læger, sygehuse, indkøbscentre og flere. Særlige til-adresser kan vises ved hjælp af et symbol på kortet. Klik i HOVEDVINDUET på Optioner > Indstillinger > Særlige adresser for at indstille hvilke kategorier der vises på kortet. Særlig adresse i nærheden Særlige adresser i nærheden er særlige adresser, der befinder sig i en vis radius omkring din aktuelle placering. På den måde kan du f. eks. altid finde den nærmeste tankstation, uafhængigt af hvor du befinder dig. Info: GPS-modtagelsen skal være tilstrækkelig til definition af positionen. Tilstrækkelig GPS-modtagelse erkendes ved symbolet (GPS klar). I de direkte adresser står tre kategorier af særlige adresser fra de umiddelbare omgivelser til rådighed, efter hvilke der kan søges hurtigt og uden videre indtastning. Din brugermanual NAVIGON SUNGOO

4 Nærmere informationer findes i kapitel "Særlige adresser som direkte adresser" på side Klik i HOVEDVINDUET på Ny destination > Søg særlig adresse > i nærheden. Vinduet SÆRLIG ADRESSE I NÆRHEDEN åbnes. 2. Angiv, i hvilken kategori du vi finde en særlig adresse Navigation Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Hvis der findes underkategorier til den valgte adresse, åbnes listen Underkategori. 3. Angiv i hvilken underkategori du vil finde en særlig adresse. Listen Destinationens betegnelse åbnes. Den indeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest beliggende særlige adresser i den angivne kategori. 4. Klik på navnet på en særlig adresse. 5. Klik på aktiveringsfladen Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet"start navigationen" på side 25. Læs videre der. Særlig adresse med overregional betydning Særlige adresser af overregional betydning er lufthavne og seværdigheder af national betydning, større havne og andet. På denne måde kan du også finde kendte seværdigheder uden at vide, til hvilken by de hører. 1. Klik i HOVEDVINDUET på Ny destination > Søg særlig adresse > overregionalt. Vinduet SÆRLIG ADRESSE MED OVERREGIONAL BETYDNING åbnes. 2. Angiv, i hvilken kategori du vi finde en særlig adresse. Listen Destinationens betegnelse åbnes. Den indeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest beliggende særlige adresser i den angivne kategori. 3. Klik på navnet på en særlig adresse. 4. Klik på aktiveringsfladen Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Start navigationen" på side 25. Læs videre der. Særlig til-adresse fra en bestemt by Særlige adresser i en bestemt by kan være en hjælp ved navigationen ind i en fremmed by. 1. Klik i HOVEDVINDUET på Ny destination > Søg særlig adresse > i en by. Vinduet SÆRLIG ADRESSE I EN BY åbnes. 2. Angiv destinationsbyens postnummer eller navn. Navigation Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Angiv, i hvilken kategori du vi finde en særlig adresse. Hvis der findes underkategorier til den valgte kategori, åbnes listen Underkategori. 4. Angiv i hvilken underkategori du vil finde en særlig adresse. Listen Destinationens betegnelse åbnes. Den indeholder, alfabetisk sorteret, særlige adresser i den angivne kategori. 5. Klik på navnet på en særlig adresse. 6. Klik på aktiveringsfladen Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Start navigationen" på side 25. Læs videre der Særlige adresser som direkte adresser I de direkte adresser står tre kategorier af særlige adresser til rådighed. Destinationer i nærheden, der svarer til en af disse kategorier, kan oplistes hurtigt og uden yderligere indtastninger. Klik i HOVEDVINDUET på Optioner > Indstillinger > Særlige adresser for at indstille hvilke kategorier der står til rådighed under de direkte adresser. Info: GPS-modtagelsen skal være tilstrækkelig til definition af positionen. Tilstrækkelig GPS-modtagelse erkendes ved symbolet (GPS klar). Klik i HOVEDVINDUET på Ny destination. Menuen NY DESTINATION åbnes. Nederst i menuen vises ikonerne for kategorierne, hvor der står særlige adresser til rådighed som direkte adresser. 2. Klik på den kategori, hvor du vil finde en særlig adresse. Listen Destinationens betegnelse åbnes. Den indeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest beliggende særlige adresser i den angivne kategori. 3. Klik på navnet på en særlig adresse. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer om start af navigationen findes i kapitel "Start navigationen" på side 25. Læs videre der Navigation Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Informationer om destinationen Der findes nærmere informationer om mange destinationer, der angivest, i navigationssystemets database. Ved mange restauranter er der f.eks. gemt et telefonnummer. Så kan du telefonisk bestille et bord der. At af de ovennævnte vinduer til indtastning af destinationen er åbent. Klik på aktiveringsfladen (Informationer til destinationen). Vinduet INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. Det indeholder alle informationer der findes i databasen vedrørende den angivne destination. Klik på aktiveringsfladen Afbryd for at lukke vinduet INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN igen. Klik på aktiveringsfladen destinationen på kortet. (Vis på kortet), for at få vist 4.3 Valg af gemt destination Under Mine destinationer kan du i SUNGOO Mobile Navigation vælge mellem følgende lister over destinationer eller adresser. SENESTE DESTINATIONER: Destinationer, der før er anvendt til navigationen, FORETRUKNE: Alle destinationer, der er gemt i SUNGOO Mobile Navigation Seneste destinationer SUNGOO Mobile Navigation gemmer de seneste 30 destinationer, hvor der er startet en navigation, i listen SENESTE DESTINATIONER. 1. Klik i HOVEDVINDUET på Mine destinationer > Seneste destinationer. 2. Klik på den til-adresse, du vil navigere til. 3. Klik på aktiveringsfladen Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Start navigationen" på side 25. Læs videre der Foretrukne Destinationer som du vil køre til oftere, kan gemmes i listen FORETRUKNE. Navigation Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation I listen FORETRUKNE kan der gemmes op til 300 destinationer. Informationer til lagring og bearbejdning af en til-adresse findes i kapitel "Lagring af destinationer" på side Klik i HOVEDVINDUET på Mine destinationer > Foretrukne. 2. Klik på den til-adresse, du vil navigere til. 3. Klik på aktiveringsfladen Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Start navigationen" på side 25. Læs videre der. 4.4 Navigation hjem I SUNGOO Mobile Navigation kan en adresse gemmes om hjemmeadresse. Navigationen til denne adresse kan altid aktiveres ved at klikke på en enkel aktiveringsflade. Hvis du første gang klikker på aktiveringsfladen Hjem, opfordres du til at angive din adresse. Din brugermanual NAVIGON SUNGOO

5 Yderligere informationer om indtastning af hjemmeadresse findes i kapitel "Definition af destination som hjemmeadresse" på side 27. Klik i HOVEDVINDUET på Hjem. Hvis du endnu ikke har angivet din adresse, gøres du opmærksom på dette i et dialogvindue. Navigationen starter. Der gælder den samme ruteprofil som ved seneste navigation. 4.5 Definition af destination på kortet Ved hjælp af denne funktion kan til-adressen til en navigation vælges direkte på kortet. Ud over byer og veje kan du også hurtigt vælge særlige adresser på denne måde. 1. Klik i HOVEDVINDUET på Vis kort. 2. Klik på aktiveringsfladen (Søg destination). Kortet åbnes i funktion Søg destination. 3. Klik på det punkt, du vil navigere til Navigation Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Info: Hvordan du ændrer det viste kortudsnit således at din destination er bedre synlig, fremgår af kapitel "Kort i funktion Søg destination" på side 38. Det punkt du har klikket på vises under sigtekornet. I feltet på skærmens nederste tredjedel vises de geografiske koordinater for destinationen og den pågældende adresse. 4. Klik på aktiveringsfladen (OK). Vinduet DESTINATION PÅ KORTET åbnes. I øverste venstre hjørne vises de detaljerede adressedata for den valgte destination. 5. Klik på aktiveringsfladen Kør derhen. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Start navigationen" på side 25. Læs videre der. 4.6 Start navigationen Kortet er åbnet i funktion Preview. Navigationsdestinationen er vist ved et lille flag. på aktiveringsfladen Afbryd. HOVEDVINDUE åbnes. Din destination er gemt i listen over SENESTE DESTINATIONER. Klik på aktiveringsfladen Demo. Ruten beregnes med bymidten i den angivne by som udgangspunkt. Derefter simuleres navigationen på denne rute. Klik på aktiveringsfladen demonstrationen. ikke på aktiveringsfladen Start navigation! 2. Tryk på Optioner > Gem destination. - ELLER 1. ikke på aktiveringsfladen Start navigation! 2. Tryk på Optioner > Gem under foretrukne. 3. Indtast en betegnelse for destinationen. 4. Hvis du vil definere destinationen til din hjemmeadresse, klik på kontaktfladen med hvid. (Ændr), således at værdien Ja er fremhævet Administration af destinationer Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation kapitel "Foretrukne", side 23). 2. Tryk på Optioner > Fra-adresse. Den valgte destination er nu valgt som din hjemmeadresse. derhjemme. eks. til ferien. 6.1 Ruteplanlægning 1. Klik i HOVEDVINDUET på aktiveringsfladen Optioner. Listen over optioner åbnes. 2. Klik på optionen Ruteplanlægning. angive din hoteladresse som startpunkt. Klik på feltet Fastlæg startpunkt. på menupunktet Aktuel position. Hvis du vil angive et andet startpunkt. 2. Klik på den pågældende aktiveringsflade. 3. Angiv startpunktet. på aktiveringsfladen Sæt startpunkt. kan du angive et andet startpunkt. Klik på feltet Tilføj rutepunkt. Menuen RUTEPUNKT åbnes. 2. Angiv rutepunkt. på aktiveringsfladen Tilføj. Det valgte rutepunkt vises nu ved siden af sit løbende nummer. rækkefølge kan frit ændres. dialogvindue opfordrer dig at bekræfte sletningen. 6.2 Administration af ruter Hver planlagt rute kan gemmes under et bestemt navn. Info: Der gemmes kun start- og rutepunkter, men ikke den beregnede rute. Hvis du henter en gemt rute, skal den genberegnes inden navigationen. Gemte ruter kan hentes, omdøbes eller slettes Lagring af ruten Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbent nu. Du har angivet startpunktet og mindst et rutepunkt. 1. Tryk på Optioner > Gem rute. 2. Indtast en betegnelse for ruten. 3. Klik på aktiveringsfladen Gem. Destinationen er nu optaget i listen GEMTE RUTER. Dialogvinduet lukkes Hentning af ruten 1. Klik på aktiveringsfladen Optioner > Gemte ruter. 2. Klik på den rute der skal hentes. 3. Klik på aktiveringsfladen Hent rute. Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes. Startpunktet og rutepunkterne for den hentede rute er registreret. 6.3 Navigation Ruten skal først beregnes. Derefter kan navigationen startes eller kun simuleres. Rute med delstrækninger Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Beregning og visning af rute En planlagt rute kan også beregnes og vises på kortet uden GPSmodtagelse, for at danne sig et overblik over strækningen. Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbent nu. Du har angivet startpunktet og mindst et rutepunkt. 1. Klik på aktiveringsfladen Vis rute. Kortet åbnes i funktion Preview. Startpunktet og rutepunkterne er vist ved små flag. For hver delstrækning er afstanden og den estimerede kørselstid angivet. Derudover er de samme data også angivet for hele ruten Simulering af rute En navigationen kan også kun simuleres. Info: For en simulering er ingen GPS-modtagelse nødvendig. Der kan kun simuleres ruter på op til maks. 100 km længde. Du har fået beregnet og vist en rute. Klik på aktiveringsfladen Optioner > Simulering. Ruten genberegnes til simulering. Efter beregningen startes simuleringen. Afslutning af simulering Simuleringen kan altid stoppes. Klik på aktiveringsfladen (Tilbage). Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes Start navigationen Du har fået beregnet og vist en rute. Ruteprofil Såkaldte ruteoptioner danner basis for ruteberegning. Hvis du nu vil se eller ændre ruteoptionerne, klik på aktiveringsfladen Ruteprofil Rute med delstrækninger Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation vedrørende funktionerne i vinduet VEJBESKRIVELSE findes i kapitel "Vejbeskrivelse" på side 41. Start navigationen Tryk på aktiveringsfladen Start navigation eller bare start kørselen. Ingen GPS-modtagelse Hvis der ikke modtages et tilstrækkeligt GPS-signal, fremkommer følgende meddelelse: "I øjeblikket står intet GPS-signal til rådighed. på kontaktfladen Afbryd. HOVEDVINDUET åbnes. Din destination er gemt i listen over SENESTE DESTINATIONER. 7 Optioner I nogle af vinduerne findes optioner, der fører dig til yderligere funktioner. Klik på aktiveringsfladen Optioner for at åbne listen over optioner. Din brugermanual NAVIGON SUNGOO

6 Klik på den option, du vil udføre. Når du lukker listen over optioner uden at udføre en option, klik på aktiveringsfladen Optioner igen. Slet alt: Sletter alle destinationer fra listen SENESTE DESTINATIONER. Listen er derefter tom. Et dialogvindue opfordrer dig til at bekræfte sletningen. Optioner Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Gem under foretrukne: Gemmer den angivne destination i listen FORETRUKNE. Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af destinationer" på side 26. Vis på kortet: Viser den angivne adresse på kortet. Indstillinger: Åbner vinduet INDSTILLINGER. Her kan du konfigurere navigationssystemet. Nærmere informationer findes i kapitel "Konfigurering af " på side 44. Kørebog: Åbner vinduet KØREBOG. Her kan du starte eller afslutte logbogens optegnelser. Nærmere informationer findes i kapitel "Logbog" på side 44. Gemte ruter: Åbner vinduet, hvor du kan hente en gemt rute. GPS status: Åbner vinduet GPS STATUS. Der kan du se detaljer om GPSmodtagelse. Du kan gemme data for din aktuelle position. Gemmer den valgte adresse som din hjemmeadresse. kort: Kortet åbnes i funktion Søg destination. eventuelt den før planlagte rute! Åbner vinduet RUTEPROFIL. Her kan du se optionerne for ruteberegningen og evt. ændre dem. Simulering: Simulerer en navigation på den viste rute. Simuleringen kan også gennemføres uden GPS-modtagelse- Der kan dog kun simuleres ruter med en længde på maks. 100 km. Omdøb: Åbner et vindue hvor du kan ændre betegnelsen for den valgte destination eller den valgte rute. Trafik: Åbner vinduet TRAFIKMELDINGER hvor de eksisterende meldinger oplistes. Nærmere informationer findes i kapitel "TMC (Trafikmeldinger)" fra side 42. Vis vejbeskrivelse: Viser en detaljeret beskrivelse af ruten med alle punkter, hvor du skal dreje af. Nærmere informationer findes i kapitel "Vejbeskrivelse" på side 41. Fabriksindstillinger: Åbner et vindue hvor du kan genindstille alle indstillinger til fabriksindstillinger. Slet destination: Sletter den markerede destination fra listen (SENESTE DESTINATIONER eller FORETRUKNE). Et dialogvindue opfordrer dig til at bekræfte sletningen. Gem destination: Gemmer den angivne adresse i listen FORETRUKNE. Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af destinationer" på side 26. Tilføj som rute: Åbner ruteplanlægningen. Den angivne adresse indføjes som førte rutepunkt i en ny rute Arbejdet med kortet Kortmateriale Også hvis du har flere navigationskort på hukommelseskortet i dit navigationsapparat kan SUNGOO Mobile Navigation altid kun arbejde med et kort. Arbejdet med kortet Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Klik på Optioner > Indstillinger > Aktuelt kort for at se hvilket kort der benyttes aktuelt. Der kan du også vælge et andet kort Kort i funktion Preview Du har angivet en destination og klikket på aktiveringsfladen Start navigation. - ELLER Du har planlagt eller hentet en rute og klikket på aktiveringsfladen Vis rute. Kortet åbnes i funktion Preview. Du ser hele ruten. 1 Destinationen er markeret ved et lille flag. Hvis du får vist en planlagt eller hentet rute, er startpunktet og hver rutepunkt markeret med et lille flag. 2 3 Ruten er fremhævet orange. En orange trekant viser den aktuelle position. Hvis du vil have vist en planlagt eller hentet rute og det angivne startpunkt er ikke din aktuelle position, vises den aktuelle position måske ikke i preview. 4 I et lille infofelt ser du hele kørestrækning, den estimerede køretid og den estimerede ankomsttid. Disse informationer kan vises eller skjules via Optioner > Indstillinger > Grundindstillinger. Hvis du vil have vist en rute med flere delstrækninger, ser du også disse informationer for hver delstrækning Arbejdet med kortet Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Klik på kontaktfladen Ruteprofil for at se og evt. ændre indstillinger, der danner basis for ruteberegningen. Klik på aktiveringsfladen Start navigation for at starte. Hvis du får vist en planlagt eller hentet rute, genberegnes ruten evt. Som startpunkt omfattes nu din aktuelle position af beregningen. Navigationen fører dig til det første oplyste rutepunkt. Hvis du vil have vist en detaljeret beskrivelse af vejen, klik på Optioner > Vis vejbeskrivelse. (se kapitel "Vejbeskrivelse" på side 41. Klik på kontaktfladen (Søg destination), for at se kortet i funktion Søg destination. (se kapitel "Kort i funktion Søg destination" på side 38) 8.3 Kort i funktion Navigation Efter at ruten er blevet vist på kortet i funktion Preview, er navigationen startet. Kortet åbnes i funktion Navigation Her vises hvilke skilte du bør følge. Her vises evt. hastighedsbegrænsninger. I det lille pilefelt vises ved handlinger kort efter hinanden, hvilken handling der er den overnæste. Det store pilefelt viser skematisk det næse vejkryds hvor du skal dreje af. Derunder er afstanden til dette kryds angivet. Arbejdet med kortet Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Når du nærmer dig vejkrydset, vises en punktfremstilling i stedet for afstandsangivelsen: Jo flere gule punkter der vises, jo tættere er du på krydset. Hvis det tager lang tid inden du skal dreje af, vises der bare en lige pil med afstandsangivelse, der viser hvor længe du skal følge vejen. Hvis du klikker på det store pilefelt, gentages den aktuelle kørselsinstruktion Ruten er markeret i farven orange. Her vises højden over NN og den aktuelle hastighed. I feltet I alt ser du den resterende kørestrækning, den estimerede kørselstid og den estimerede ankomsttid. En orange trekant viser den aktuelle position. Herved hjælper et stadigt skiftende kortudsnit for at den aktuelle position gengives i centrum på kortet. Hvis du navigerer på en rute med flere delstrækninger, ser du i feltet Afsnit den resterende kørestrækning, den estimerede kørselstid og den estimerede ankomsttid for den aktuelle delstrækning. Kørebaner, der fører til din destination er fremhævet i farven orange. I det øverste vejfelt står betegnelsen på det vejafsnit, du skal køre på næst. I nederste vejfelt står betegnelsen på det vejafsnit, du aktuelt kører på. Din brugermanual NAVIGON SUNGOO

7 Info: Visning af mange af de ovennævnte områder kan konfigureres via Optioner > Indstillinger > Grundindstillinger. Nogle punkter fungerer kun hvis de pågældende informationer er indeholdt i kortmaterialet. Info: Hvis du klikke på det store pilefelt, gentages den aktuelle kørselsinstruktion Hvis du vil have vist en detaljeret beskrivelse af vejen, klik på Optioner > Vis vejbeskrivelse. (se kapitel "Vejbeskrivelse" på side 41) Arbejdet med kortet Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Klik på aktiveringsfladen (Søg destination), for at se kortet i funktion Søg destination. (se kapitel "Kort i funktion Søg destination" på side 38) Afslutning af navigationen Klik på aktiveringsfladen (Tilbage) for at afslutte navigationen. I et dialogvindue opfordres du til at bekræfte afslutningen. Kortfunktioner i funktion Navigation Klik på et tilfældigt punkt på kortet i funktion Navigation. Der vises aktiveringsflader med forskellige funktioner. 2D/3D: Skifter mellem 2D- og 3D-funktion. Ikonet på den aktuelt indstillede funktion vises med orange. Dag/nat: Skifter mellem visningsfunktioneren "Dag" og "Nat". Ikonet på den aktuelt indstillede funktion vises med orange. Via-adresse: Åbner en menu til indtastning af et rutepunkt. Navigationen fører i så fald først til denne via-adresse. Derefter kan navigationen fortsættes til den oprindelige destination. Udelad rutepunkt: Klik på denne aktiveringsflade for at undlade det næste rutepunkt. Aktiveringsfladen er inaktiv, hvis der ikke ligger mindst 2 rutepunkter foran dig. Spærring: Klik på denne kontaktflade for at spærre et vejafsnit foran dig, d.v.s beregne en rute omkring dette vejafsnit, f.eks. hvis du i radioen har hørt om trafikale problemer på dette vejafsnit. Tryk på aktiveringsfladen en gang til for at ophæve funktionen spærring. Særlige adresser på ruten: Klik på denne aktiveringsflade for at få vist særlige adresser på din rute. På denne måde kan du hurtigt erfare hvor lang vej der er til nærmeste rasteplads. En her vist destination kan også tilføjes som rutepunkt, ved at klikke på aktiveringsfladen højre for punktet på listen. (Via-adresse) til 8.4 Reality View Hvis du nærmer dig et motorvejskryds under navigationen, skifter kortet til funktionen Reality View. Arbejdet med kortet Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Funktionen Reality View viser meget tydeligt, hvilke skilte og hvilke spor du skal følge. Dette billede forbliver uforandret, indtil du har passeret motorvejskrydset. Derefter skifter kortet tilbage til funktion Navigation. Klik på et tilfældigt punkt på kortet for før at skifte tilbage til funktion Navigation. Info: Funktionen Reality View står ikke til rådighed for alle motorvejskryds. Funktionen er afhængig af det benyttede kortmateriale. 8.5 Kort i funktion Søg destination Kortet er altid i funktion Søg destination, når der fremkommer et sigtekorn. Hvis du er undervejs, ændres kortet ikke. Det er altid udrettet så nord er øverst Arbejdet med kortet Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Zoom ud: Det viste kortudsnit bliver større, men du ser færre detaljer. Zoom ind: Det viste kortudsnit bliver mindre, men du ser flere detaljer. Zoom: Når denne kontaktflade er aktiv, kan du tegne et kortudsnit med pennen eller fingeren. Tegnes kortudsnittet fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne, zoomes der bagefter til displaystørrelse. Tegnes kortudsnittet fra nederste højre til øverste venstre hjørne, zoomes ud af kortet. Forskyd: Når denne kontaktflade er aktiv, kan du forandre det viste kortudsnit med pennen eller fingeren. Skub kortet i den ønskede retning. Hele ruten: Zoomer kortet så hele ruten er synlig. Aktuel position: Vælger det viste kortudsnit så den aktuelle position er centreret. Arbejdet med kortet Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Arbejdet i funktion Søg destination 1. Klik på det punkt, du vil navigere til. Det punkt du har klikket på vises under sigtekornet. I feltet på skærmens nederste tredjedel vises de geografiske koordinater for destinationen og den pågældende adresse. 2. Klik på aktiveringsfladen (OK). Der vises aktiveringsflader med forskellige funktioner. Kør derhen: Starter navigationen til det valgte punkt. Hvis du lige befinder dig i en navigation, afbrydes denne. Via-adresse: Indsætter det valgte punkt som rutepunkt. Navigationen fører i så fald først til denne via-adresse. Derefter kan navigationen fortsættes til den oprindelige destination. Denne funktion er kun aktiveret, når du lige befinder dig i en navigation. Tilføj som rute: Tilføjer det aktuelle punkt som sidste punkt i en navigation. Hvis du endnu ikke havde åbnet ruteplanlægningen, er det valgte punkt det første rutepunkt i en ny ruteplanlægning. Gem: Åbner vinduet GEM DESTINATIONEN SOM.... Du kan indtaste en betegnelse, hvorunder det angivne punkt gemmes i listen FORETRUKNE. Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af destinationer" på side 26. Søgning i området: Åbner vinduet SÆRLIG ADRESSE I NÆRHEDEN. Her kan du søge efter destinationer i nærheden af det angivne punkt. (se "Særlig adresse i nærheden" på side 20.) Klik på aktiveringsfladen (Søg destination), for at afslutte funktionen Søg destination. Du vender tilbage til det vindue, hvor denne funktion blev startet. Klik på kontaktfladen (Tilbage) for at vende tilbage til HOVEDMENUEN. Hvis du lige befinder dig i en navigation, opfordres du til at bekræfte at navigationen bliver afbrudt Arbejdet med kortet Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Nyttige funktioner GPS status, gem aktuel position I vinduet GPS STATUS findes et overblik over de data, navigationssystemet beregner ud fra de modtagne GPS-signaler. GPS-status er tilgængelig fra mange vinduer. 1. Klik på Optioner > GPS status. Den aktuelle position kan gemmes i listen FORETRUKNE. 2. Klik på aktiveringsfladen Gem position. Dialogvinduet GEM DESTINATIONEN SOM... åbnes. Markøren blinker i feltet Navn. 3. Indtast en betegnelse for destinationen. 4. Angiv om du vil gemme den aktuelle position som hjemmeadresse. 5. Klik på aktiveringsfladen Gem. Din brugermanual NAVIGON SUNGOO

8 9.2 Vejbeskrivelse Inden start eller altid under navigationen kan du hente en detaljeret vejbeskrivelse af den beregnede rute. I denne liste er alle kørselsinstruktioner vist i tabelform. Kortet er åbent i funktion Preview, i funktion Navigation eller i funktion Reality View. Klik på Optioner > Vis vejbeskrivelse. Vinduet VEJBESKRIVELSE åbnes. 1 Skematisk visning af næste vejkryds, hvor du skal dreje af. Nyttige funktioner Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Afstand til dette kryds. Navnet på den vej du skal dreje af til. Viser om du vil køre på det pågældende vejafsnit eller ej. (Tillad): Vejafsnittet må være en del af ruten. (Forbyd): Ruten må ikke føre via det pågældende vejafnsit Spærring af ruteafsnit 1. Klik på de ruteafsnit du ikke vil køre på, således at der vises ikonet (Forbyd) ved siden af dem. 2. Klik på aktiveringsfladen (Ændr rute). Navigationssystemet beregner en alternativ rute, således at ruteafsnittene undgås. I vinduet VEJBESKRIVELSE vises de nye kørselesinstruktioner. 3. Klik på aktiveringsfladen VEJBESKRIVELSE igen. (Tilbage) for at lukke vinduet Ophævning af spærringer og genoptagelse af den oprindelige rute Spærring af afsnit kan altid ophæves igen. Klik i vinduet VEJBESKRIVELSE på Optioner > Beregn oprindelig rute. 9.3 TMC (Trafikmeldinger) Ved hjælp af sin integrerede TMC-modtager har navigationssystemet tilgang til aktuelle trafikmeldinger. Det kan, hvis det er nødvendigt, ændre ruten dynamisk, f. eks. for at køre uden om en kø Visning af trafikmeldinger De aktuelt gældende trafikmeldinger er tilgængelige via mange vinduer. 1. Klik på Optioner > Trafik. Vinduet TRAFIKMELDINGER åbnes. Over listen viser aktiveringsfladen Trafikmeldinger, hvilken type trafikmeldinger der oplistes og hvor mange meldinger af denne type foreligger Nyttige funktioner Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Klik på aktiveringsfladen Trafikmeldinger for at fastlægge hvilke meldinger der vises. For hver trafikmelding i listen vises informationer vedrørende trafikproblemets sted og type. Klik på en melding for at få den vist detaljeret. ) eller Forhindringer på ruten kan navigationsystemet Omkør ( Ignorer ( ). Aktiveringsfladen Omkør / Ignorer viser den pågældende status. Klik på aktiveringsfladen for at vælge den anden indstilling. Klik på aktiveringsfladen TRAFIKMELDINGER. (Tilbage) for at lukke vinduet Indstillinger TMC Klik i vinduet TRAFIKMELDINGER på Optioner > Indstillinger TMC. I vinduet INDSTILLINGER TMC kan du indstille TMC-stationen og konfigurere, om og hvordan modtagelsen af en trafikmelding, der angår din rute, skal påvirke ruteforløbet. Stationssøgnings-indstillinger Klik på aktiveringsfladen Stationssøgnings-indstillinger og fastlæg hvordan stationen indstilles, hvorfra der skal modtages trafikmeldinger. Automatisk: Ved hjælp af piletasterne i området station kan du indstille en anden station. Systemet søger en anden station hvis modtagelsen ikke er god nok. Hold station: Ved hjælp af piletasterne i området station kan du indstille en anden station. Systemet søger den samme station på en anden frekvens når modtagelsen bliver dårlig. anfordring: Meldingen vises. gemmes i filen "Logbook. xls". Den kan åbnes ved hjælp af Microsoft Excel. Hver registreret tur tilføjes denne fil til sidst i tabellen. du sletter eller flytter denne fil, oprettes en ny fil ved næste registrering af en kørsel. Info: Samtidigt registreres kørslerne også i en anden fil, der er kompatibel med programmet WISO Sparbuch Denne fil har navnet "MN6DriversLog.bin". Den ligger ligeledes i mappen "MN6\Logbook" på navigationsanlæggets memory card. Info: Når registreringen i logbogen er startet, optegnes hver bevægelse af bilen selv om du ikke har startet navigationen. Start af registrering 1. Tryk på Optioner > Kørebog. 2. Indtast alle nødvendige oplysninger. 3. Klik på aktiveringsfladen Start. Afslutning af registrering 1. Tryk på Optioner > Kørebog. 2. Klik på aktiveringsfladen Stop. hjælp af aktiveringsfladerne kan du bladre. indstillinger genkendes på aktiveringsfladen (Ændr). Alle mulige værdier vises. Den aktuelt gældende værdi er fremhævet hvid. Klik på aktiveringsfladen værdier. (Ændr) for at skifte mellem de mulige Nogle indstillinger kan antage mange forskellige værdier. Disse indstillinger genkendes på aktiveringsfladen gældende værdi er synlig. 1. Klik på aktiveringsfladen (Liste). (Liste). Den aktuelt En liste med de mulige værdier åbnes. Den aktuelt gældende værdi er markeret. 2. Klik på den ønskede værdi. Den er nu markeret. 3. Klik på aktiveringsfladen OK. Listen lukkes igen. Den nye værdi vises. Til hver indstilling findes en aktiveringsflade (Hjælp). Hvis du klikker her finder du en detaljeret forklaring på den pågældende indstilling. Du kan lukke indstillingsvinduer på to måder. Klik på aktiveringsfladen Færdig. Ændringer du har foretaget, anvendes. Klik på aktiveringsfladen Afbryd. Ændringer du har foretaget, anvendes ikke. Vinduet INDSTILLINGER er åbent igen. Konfigurering af SUNGOO Mobile Navigation Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Appendiks Tekniske data Dimensioner Vægt Temperatur opbevaring Rel. luftfugtighed 108,7x 83,5 x 22,3mm ca. 145 g Temperatur drift -10 C bis 60 C Driftsbetingelser -20 C bis 70 C 0% til 90%, ikke kondenserende Samsung Mhz Microsoft Windows CE Net 5.0 3,5"-LCD-farvedisplay med resistivt touch panel 320 x 240 pixel (WQVGA) Tværformat, transmissivt Hukommelse ROM RAM 256 MB 64 MB indbygget (SiRF GPS III, 20 kanaler) GPS TMC Tastatur Højtaler I/O Memory card USB Batteri Opladning Billadekabel Type Driftstid Elektronik Varighed Indgang Udgang Indbygget antenne Bøsning til ekstern antenne indbygget (GNS FM6) Software-tastatur indbygget SD, MMC USB 1.1 Li-Ion, 1200 mah op til 4 timer indbygget ca. 4-5 timer 12 V = (jævnstrøm, DC) 5V =, 1A (jævnstrøm, DC) CPU Operativsystem Display Hovedtelefoner 3,5 mm jack-stik Appendiks Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35. Din brugermanual NAVIGON SUNGOO

9 Overensstemmelseserklæring Produkter med et CE-mærke stemmer overens med Direktivet om radio- og teleterminaludstyr (R&TTE) (1999/5/EØF), Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF) og Lavspændingsdirektivet (73/23/EØF) ændret af Direktiv 93/68/EØF, udgivet af Kommissionen af det Europæisk fællesskab. En overensstemmelse med disse direktiver betyder overensstemmelse med følgende europæiske normer: EN EN EN55022 EN55024 EN EN EN60950 / IEC Producenten hæfter hverken for ændringer, foretaget af brugeren, som berører anlæggets konformitet med CE-mærket, eller for de deraf opståede følger. Appendiks Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation A Stikordfortegnelse Trafikmeldinger Indtast data Indtastning af data Indtastningsrækkefølge. 19 Aktuel position Gem E Energi , 15 K Kalibrering. 32 Konfiguration.. 44 Kørebog... 32, 44 Kort Navigation.. 35 Preview...

10 Reality View Søg destination F Fabriksindstillinger Fra-adresse... 24, 27 G Garanti Genberegning GPS Initialisér Modtagelse forstyrret Signaler Symboler GPS status...

11 .. 41 L Leveringsomfang Lydstyrke M Manual Symboler Memory card Menu Mine destinationer H Hjem , 27 Hovedvindue.. 18 N Navigation Ingen GPS-modtagelse 26, 31 Ruteprofil.. 25, 31 Særlige adresser på ruten Spærring.

12 .. 37, 42 Start , 31 Udelad rutepunkt Vejbeskrivelse , 31 Via-adresse Ny destination I Indstillinger Fabriksindstillinger Kalibrering.. 32 Konfiguration Lydstyrke Produktinformationer Indstillinger TMC Genberegning Stationssøgnings-indstillinger.. 43 TMC...

13 Stikordfortegnelse Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation O Optioner , 32 P POI Direkte adresse i en by i nærheden. 20 overregionalt Produktinformationer overregionalt Spærring , 42 Stationssøgnings-indstillinger SUNGOO Mobile Navigation Beskrivelse.. 8 Energi Installation

14 ... 9 Leveringsomfang... 7 Memory card Start TMC Symboler i manualen R Reality View Ruteplanlægning Ruteprofil.. 25, 31 Rutepunkter Angiv Rækkefølge Slet

15 Ruter Administration Beregn.. 30 Gem Ruteprofil Rutepunkter Simulering.. 30 Start navigation Startpunkt.. 28 Vejbeskrivelse Ruter Planlægning T Tastatur...

16 .. 15 Til-adresse Direkte adresse Foretrukne. 24 Fra kort Fra-adresse... 24, 27 Gem. 27 Hjem... 24, 27 Indtast adresse Indtastningsrækkefølge. 19 Mine destinationer Ny destination. 19 Seneste destinationer Søg særlig adresse.. 20 i en by...

17 22 i nærheden. 20 overregionalt Start navigation Vejbeskrivelse TMC Genberegning Stationssøgnings-indstillinger.. 43 Symboler Vis Trafikmeldinger Genberegning Stationssøgnings-indstillinger.. 43 Vis S Særlige adresser på ruten.. 37 Sikkerhedshenvisninger Simulering Afslut...

18 .. 30 Start Software-tastatur Søg særlig adresse Direkte adresse i en by i nærheden Stikordfortegnelse U Udelad rutepunkt Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation V Varemærke.. 7 Vejbeskrivelse Spærring Vis.. 26, 31, 41 Via-adresse...

19 Powered by TCPDF ( Stikordfortegnelse Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra NAVIGON AG må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller overføres for ethvert formål, uafhængigt af på hvilken måde eller ved hjælp af hvilke midler dette sker. Alle tekniske angivelser, tegninger etc. er underlagt ophavsretslige love og bestemmelser. 2007, NAVIGON AG Alle rettigheder forbeholdes.. Din brugermanual NAVIGON SUNGOO

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version: August 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk Brugermanual NAVIGON 7100 7110 Dansk Februar 2008 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 12xx 22xx Dansk September 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0 Bærbart Navigationssystem CN-GP50N Betjeningsvejledning Navigationssoftware Dansk V1.0 Læs "Sikkerhedsinformationer" i dokument "Vigtige informationer", inden du benytter dette produkt. Copyright Informationerne

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk Brugermanual NAVIGON 2100 2110 max Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA Brugermanual MobileNavigator 6 PDA Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden utrykkelig skriftlig

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk Brugermanual NAVIGON Primo Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 3100

Din brugermanual NAVIGON 3100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 14xx 24xx Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42

Din brugermanual NAVIGON 42 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 33xx 43xx max Dansk Januar 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 72xx Dansk August 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

Brugermanual. Navigation

Brugermanual. Navigation Brugermanual Navigation Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clarion må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 2100 MAX i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 83xx Dansk Maj 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk Brugermanual NAVIGON 7310 Dansk Marts 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brugermanual Dansk Februar 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 21xx max Dansk Juni 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8110

Din brugermanual NAVIGON 8110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8110 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brugermanual Dansk August 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 5

Brugermanual. MobileNavigator 5 Brugermanual MobileNavigator 5 Udgave Juni 2006 Impressum NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 90 13 10 33 (DKK 3,00/min.) Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 81xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 81xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 81xx Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 EASY i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Brugermanual Dansk August 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Din brugermanual MIO 269+

Din brugermanual MIO 269+ Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 269+ i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version juni 2006 Impressum 81HNAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE i brugermanualen (information,

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Din brugermanual CLARION MAP360

Din brugermanual CLARION MAP360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual MIO A701

Din brugermanual MIO A701 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO A701 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SKODA MOVE AND FUN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM LIVE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1. Power (skærm TIL/FRA): Langt

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON Live Services Dansk Oktober 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Juni 2012 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. MEDION-Navigator 4.4. Version 2005

Brugermanual. MEDION-Navigator 4.4. Version 2005 Brugermanual MEDION-Navigator 4.4 Version 2005 Udgave januar 2005 Impressum MEDION AG Gänsemarkt 16-18 D-45127 Essen Hotline: (+45) 70 20 42 33 Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden

Læs mere

SEAT Portable System. Brugermanual. Dansk

SEAT Portable System. Brugermanual. Dansk SEAT Portable System Brugermanual Dansk Juli 2013 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere