DUBORG-SKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUBORG-SKOLEN 2001-2002"

Transkript

1 DUBORG-SKOLEN

2 Duborg-Skolen Ritterstraße Flensborg Skolens telefonnummer: tlf / l fax / Rektor Erik Jensen træffes hver dag fra 8-10 samt efter aftale Ledende inspektor Lars Weitemeyer Inspektorer Peter Dammann Kim Kragholm Olesen Jens Overgaard Jørgen Milert Møller Lars Kofoed-Jensen Sekretærer Susanne Larsen Hilda Zöllner kontortid daglig fra 9-13 Pedel Claus Petersen træffes ikke mellem Studievejledere Birgitte Dohm Susanne Klüver Hans Christian Böwes oplysning om træffetid via kontoret Skolevejleder Kjeld Beck Kontoret kan ikke påtage sig henvendelser til elever med mindre det drejer sig om absolut påtrængende anliggender Forsiden er fra Uganda-projektdagen Bagsiden viser Duborg-Skolens tidligere pedel Willy Johannsen der sætter huen på barnebarnet Dennis.

3 Velkommen til skoleåret Ferien fortaber sig snart bagude som gode sommerminder, og hverdagene ruller afsted. Hver enkelt dag rummer masser af muligheder - både skolemæssige udfordringer og tusind andre ting, som skal nås. Vi kan tilbyde dig masser af spændende ting, for en skole er og skal være meget mere end summen af skoletimer. Vi håber, at du - om du nu er ny her eller fortsætterelev - møder med mod på at tage del og yde dit til, at dette år bliver et godt år for dig og for os alle. Samtidig er skolen naturligt nok en forberedelse til senere erhvervskarriere og til videre studier. Det betyder ikke blot, at man skal hænge i med de enkelte fag, men navnlig at man skal udvikle gode arbejdsvaner. Hvis man derved får styr på sin tid, betyder det også, at man får mere tid til alt det, der også skal være plads til i de vigtige år. Jeg tænker på fritidsinteresser som idræt og musik. Også skolens fritidstilbud er åbne for alle ligesom det er mit håb, at du har lyst til at tage del i det almindelige liv omkring elevråd og elevforening og din egen klasses trivsel. Vi lægger vægt på, at man er tryg i skolen. Derfor er det noget helt centralt, at man tager hensyn og er hjælpsom mod hinanden. Jeg vil ønske for dig, at dette skoleår og kommende skoleår må blive berigende år. Hver eneste elev kan øve indflydelse og tage del. Det er min faste overbevisning, at man får en endnu sjovere skoletid, hvis man blander sig i tingene. Jeg ser frem til samarbejdet og byder dig velkommen til Duborg-Skolen Erik Jensen 3

4 Beretning 2002 Sidste års beretning var præget af et højlydt suk over skolens situation. Pladsproblemer, der presser bygningen til det yderste, som hindrer fornyelser og smidiggørelse af undervisningen og indførelse af nye arbejdsformer. Store klasser giver flere gnidninger og større nedslidning af skolens lærere. Jeg skal ikke gentage mig, for nødråbet blev hørt. Skoleforeningen har fundet midler til indkøb og opstilling af en pavillon med to klasseværelser på Den røde plads. Jeg går ud fra som givet, at de står klar, når vi åbner porten for skoleåret Men det skal understreges, at denne løsning, så vigtig og nødvendig den end er, kun er en nødløsning. For det første godkendt for blot fem år af myndighederne, for det andet giver den ikke den luft, der skal til for de egentlige fornyelser, der trænger sig på med nye læseplaner både fra Skoleforeningen og for overbygningens vedkommende fra Kultusministeriet i Kiel. Der er klare og tydelige tegn på, at en omlægning er nødvendig, hvis vi skal leve op til kravene og være ajour. Lærerkollegiet har taget hul på drøftelsen af de konsekvenser, de nye læseplaner får. Det giver øgede krav om tid til samarbejde, øgede krav om efteruddannelse. Der er tale om et helt nyt koncept, hvor vi så at sige skal lære at tale samme pædagogiske sprog. Hvordan kan vi ellers leve op til de nye krav om udvikling af kompetencer hos vore unge? Det forgangne skoleår var atter præget af arbejdet med udviklingen af IT-færdighederne hos lærerne ligesom der er brugt en del midler på teamteachinguddannelse. Personalemæssigt har skolen haft for få lærere. Derfor er det glædeligt, at vi nu har kunnet ansætte 3 nye lærere, heraf en cand. mag., uden at der er nogle af de 86 lærere, der går af. Alle fortsætter, om end en enkelt med lidt reduceret timetal her, idet Niels Ole Lindgaard er blevet knyttet til Skoleforeningen som konsulent i matematik. I samme rolle har skolen fortsat Claus Fischer på fuld tid som konsulent i fysik og som IT-konsulent. På grund af lang tids sygdom må vi også i det kommende år have en vikar for Birgitte Arker. Herfra sender jeg mange tanker og ønsker om helbredelse til hende. På dette sted vil jeg gerne sige tak til Tonie Svinth, der har været vikar i dette skoleår. Der er grund til at bringe en varm tak for en god og stabil indsats. Jeg vil ønske dig alt godt og også sige klart, at skolen gerne havde bevaret forbindelsen, men du vil nu engang hjem til Ringkøbing. Fra Kirsten Reeses afskedskedsreception 4

5 En enkelt ændring i skolens medarbejderstab er det blevet til, idet skolens mangeårige sekretær Kirsten Reese tog sin afsked pr og nu nyder sin pensionisttilværelse. Vi har haft lejlighed til at tage afsked ved en sammenkomst på dagen, men herfra skal lyde en varm tak for mere 26 års god og flot indsats for skolen. Efter påskeferien kunne vi så byde velkommen til Susanne Larsen, der med erfaringer som skolesekretær ved en anden dansk skole, hurtigt var inde i sagerne og ser ud til at befinde sig vel i huset. Det, jeg nu vil sige, har jeg overvejet at bringe i talen til studenterne, men jeg valgte at tage det i beretningen, da det bestemt ikke kun er studenternes skyld, at Halløj gik i fisk. De forkerte studenter kom med en flot undskyldning, men andre bør tage langt den største part af ansvaret for, at det gik som det gik - og dermed for, at der ikke bliver halløj næste år. Hvad der kommer i stedet, skal naturligvis drøftes med 12. årgang. Begrundelser: Det er for farligt, når man - som det skete - henlægger halløj til trafikerede gader. Dette ansvar kan studenterne ikke tage. Lærerne bakkede forståeligt nok ud af arrangementet, med det resultat, at vi er ganske få, der skal holde sammen på huset. De øvrige elever respekterer ikke halløj som studenternes projekt, og de meget store årgange - også studenternes gør arrangementet ustyrligt i sig selv. Traditionen må anses for død, når det, der skulle være en fælles fest, bliver til vandpantomime og forulempning af sagesløse kammerater. Henvendt til halløjudvalget blot dette: I må ikke sidde tilbage med den store skyldfølelse. Da jeg kom til skolen for over 13 år siden, kom jeg til at formulere en sætning, der lød noget i retning af at arbejde for at gøre en god skole bedre, som jeg ser det nu, er opgaven at fastholde den gode skole trods de evidente pladsproblemer, der gør alle drømme om bedre lokaler for undervisningen, for et påtrængende nødvendigt studiecenter, for studievejledere og for administrationens inspektorer til illusioner. Jeg retter hermed ikke anklager mod nogen, men konstaterer, at sådan er det. Af samme årsag hilser jeg det velkomment, at skolens Samarbejdsråd har taget positivt imod forslaget om at nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg, der skal kulegrave de muligheder, der på et lidt længere sigt er for at sikre skolen de optimale arbejdsbetingelser. Udvalget, som har alle brugergrupper med, skulle gerne lave en rapport før jul om forholdene. Selv ser jeg tre veje: a. gymnasium nr. 2 et eller andet sted længere syd på i Sydslesvig. Dette kunne måske indebære fordele mht. besparelser på elevtransporten. b. udvidelse af de bestående bygninger med en tilbygning, evt. i hjørnet Riddergade-Kongegade. Hvor ellers? Samtidig kunne man måske inddrage den nuværende rektorbolig til kontorafsnit. Endelig c. kunne man kigge på strukturen. Der er rundt om Sydslesvig kræfter, der arbejder for fællesskoler. Den kan man mene meget om, men hvis det bliver modellen for flere områder i Sydslesvig vil det betyde, at Duborg-Skolen får 5

6 eleverne eller en stor del af dem senere end nu i 7. klasse. Det vil jo i sig selv give bedre plads. Samtidig vil det så og det kan man fastslå med beklagelse, betyde et farvel til en unik konstruktion med det 7 år lange skoleforløb. Der findes ikke andre danske skoler med samme konstruktion og opbygning, men det er måske prisen for at redde gymnasieundervisningen over i den fremtidige gymnasiestruktur. Det koster nu engang at have et up-to-date gymnasium. Her tænker jeg ikke på vedligeholdelsesudgifter alene, selv om guderne skal vide, at den gamle bygning, der for resten blev taget i brug for knapt 80 år siden, kræver vedvarende vedligeholdelse og pleje, men just på de nødvendige udviklingsmuligheder. Jeg håber, at disse bemærkninger bliver opfattet rigtigt, for jeg ville nødigt bryde det gode samarbejde, vi i øvrigt har med Skoleforeningen i alle forhold. En tak for det. Tak skal også være sidste afsnits nøgleord. En tak til det afgående Samarbejdsråd der er kun to af de hidtidige medlemmer, der fortsætter det har været en god og frugtbar periode med et positivt samarbejde. En særlig tak til John Windberg, der som formand har skullet holde trådene sammen. Afsluttende en tak til skolens medarbejdere uanset stillingskategori. Det kræver mange gode kræfters samspil at få den store skole til at hænge sammen. Jeg synes, at der ydes et godt arbejde i hverdagene. Erik Jensen Gymnasielærernes Fadderskab for Duborg-Skolen 2001 Vi modtog i år ca kr. gennem frivillige bidrag fra dansk gymnasielærere, nuværende og tidligere, hovedsageligt sønderjyske, men også lærere fra Munkensdam i Kolding. Vi takker for de modtagne beløb, som er én måde at udtrykke interessen for og samhørigheden med de danske i Sydslesvig, men må også indrømme, at interessen for Fadderskabet er dalende, og dét giver anledning til overvejelser. Næste år skal legaterne tilmed uddeles i Euro. Dét bli r små legater! Vi kunne i år uddele 2 legater å 400 DM og 4 å 200. Beløb modtages på Gymnasielærernes Fadderskab for Duborg-Skolen v/kassereren, Nøddehegnet 18, 6400 Sønderborg. Giro Henning Ladefoged Sørensen 6

7 Dansk Sundhedstjeneste Til skolen er der tilknyttet en skolesygeplejerske en skolelæge og en socialrådgiver, alle ansat ved Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, Waldstraße 45, Flensborg, tlf.: , fax: Annette O. Feddersen har som skolesygeplejerske konsultation èn gang om måneden. For tiden er det den første mandag i måneden fra kl. 9:30 11:00 på det gamle lærerværelse, samt efter aftale. Kontakt kan desuden ske via Ved skoleårets begyndelse vil der, på tavlen ved kantinen, blive sat et opslag op om tiderne. I konsultationen eller efter individuel aftale vil eleverne have mulighed for at få en samtale med Annette O. Feddersen om de ting der fylder i deres hverdag. Det være sig alt fra generelle sundhedsmæssige spørgsmål til spørgsmål af mere personlig karakter (eks. spiseforstyrrelser, astma, prævention, m.m.). Som skolesygeplejerske har Annette O. Feddersen tavshedspligt, medmindre et brud af tavshedspligten bliver nødvendigt i forhold til elevens tarv. Samtalerne er altid frivillige og kan efter ønske være anonyme, de er rådgivende og vil tillige være af sundhedsfremmende og forebyggende karakter. Socialrådgiver Anders Kring træffes efter aftale ved henvendelse til Sundhedstjenesten på ovenstående telefonnummer eller pr. Socialrådgiveren tilbyder samtaler på Sundhedstjenesten, i hjemmet eller på den respektive institution (skole, børnehave, fritidshjem o. l.). Socialrådgiverens opgaver er kendetegnet ved, information, vejledning, koordinering og ledsagelse indenfor de sociale områder. Der ydes også ankevejledning i forbindelse med afgørelser truffet af sociale instanser. Endvidere tilbyder socialrådgiveren samtaler med eleven og dens familie samt krisehjælp. Socialrådgiveren understøtter ligeledes eleven ved samtaler i hjemmet, såfremt eleven ønsker dette. Som socialrådgiver har Anders Kring tavshedspligt. Diskretion og fortrolighed er en selvfølge medmindre et brud af tavshedspligten bliver nødvendigt i forhold til elevens tarv. Samtalerne er altid frivillige og kan efter ønske være anonyme. Gunhild Cordes er ansvarlig skolelæge og kan ligeledes ved behov kontaktes på ovenstående telefonnummer. Gunhild Cordes er sammen med skolesygeplejerske ansvarlig for gennemførelse af lægeundersøgelse af 8.-klassernes elever. 7

8 Nye læseplaner på Duborg-Skolen. ved KJ Hvorfor kommer der nye læseplaner? Der kommer først og fremmest nye læseplaner, fordi der er en erkendelse af at samfundet har ændret sig meget, siden de gældende læseplaner blev udformet i 80 erne. Det er især erkendelsen af fremtidens uforudsigelighed, der har fået uddannelsespolitikerne til at tænke i nye baner. Det er svært (umuligt) at fortælle eleverne,hvad de vil være afhængige af at kunne i fremtiden. Vi ved kun, at I skal være gode til at lære nyt, for I vil være afhængige af en stadig fornyelse af jeres viden. Det beskriver man i læseplanen på følgende måde: Eleverne lærer i en omverden præget af forskellige måder at leve sit liv på og forskellige opfattelser af værdier. De påvirkes af forskellige kulturelle traditioner, religiøse retninger, videnskabelige forklaringer og politiske interesser. Denne mangfoldighed i et åbent samfund opfattes som en berigelse, men også som et usikkerhedsmoment. Eleverne lærer i et samfund præget af forskellige medier og mangfoldige informationskanaler. Dette giver en udvidet horisont, men påvirker også muligheden for at gøre helt egne erfaringer og påvirker tilliden til egne erfaringer. Eleverne lærer i en verden hvor arbejdslivet forandrer sig meget hurtigt. Dette betyder såvel chancer som risici. Eleverne frigør sig skridt for skridt fra forældrene, søger nye grupper at identificere sig med. Dermed møder eleven nye krav til eget ansvar og selvstændighed. Dette stiller også nye krav til skolen. Efter afslutningen af de pligtige skoleår må skolen i sine normer, roller og indretninger forholde sig til, at eleven deltager frivilligt i skolelivet. Det første skridt var nye læseplaner for de yngste elever. Efter revisionen af de slesvig-holstenske læseplaner fra (Sekundarstufe I), som trådte i kraft i 1997, kom turen til (Sekundarstufe II 8

9 eller valggymnasiet, som vi plejer at kalde det). Arbejdet blev sat i gang i 1997 og styringsgruppen fik til opgave at lave forslag til nye læseplaner, som skulle opfylde en række krav, der er opstillet af KMK (KultusMinisterKonferenz, som er et koordinationsorgan for delstaternes kulturministre): Formidling og sikring af kompetencer (især de grundlæggende) Udvikling af nye læringsformer (sammenknytning af faglig og tværfaglig læring, projektundervisning) Styrkelse af orienteringen mod erhvervslivet Ud over disse punkter, som altså er aftalt mellem alle delstaterne, skulle man fortsætte udviklingen på en række områder, hvor Schleswig-Holstein allerede havde igangsat noget, f.eks.udviklingen af: temacentreret og tværfagligt arbejde, som det er indført i læseplanerne for fordybende undervisning (Vertiefender Unterricht) og projektundervisning, som det er indført i bekendtgørelsen for valggymnasiet (OVO ) faggymnasiets (Fachgymnasium) erfaringer med mere handlingsorienterede undervisningsformer Man skulle også tage udgangspunkt i resultater af såvel nationale som internationale undersøgelser (her tænkes på TIMSS, som er et studie af naturvidenskabsundervisningen, og siden er PISA kommet til) og komme med tiltag, som kan øge effektiviteten af læringen i skolen og sikre kvaliteten af eksamen også i fremtiden. Disse undersøgelsesresultater kunne samles i følgende udsagn om undervisningen på baggrund af de nuværende, overfyldte læseplaner: for meget lagt an på at eleverne skal vise hvad de allerede kan for lidt orienteret mod at eleverne skal lære (også: lære at lære) for meget lagt an på at aflevere store mængder stof for lidt orienteret mod at eleverne skal opnå forståelse/ indsigt for meget lagt an på at aflevere store mængder viden for lidt orienteret mod anvendelsen af erhvervet viden Undervejs har man flere gange betonet det vigtige i at have et samlende koncept, som nok respekterer forskelle mellem fagene, men som først og fremmest tydeliggør en samlet tilgang til hele undervisningen i valggymnasiet (som en naturlig fortsættelse af gymnasiets ). Der er påfaldende ligheder mellem de slesvigholstenske ideer og de ideer, som er under udvikling i Danmark. Vi får nok en læseplan, der er speciel for vores område, men den er samtidig i god overensstemmelse med danske og i det hele taget europæiske tanker om uddannelse. Det sidste kan ikke overraske, idet informationssamfundet er ret ligeglad med grænser på kort. Man må idag fastslå, at der er flere ligheder end forskelle mellem unges vilkår. En ny måde at lave læseplaner på! Det har været vigtigt for læseplanens ophavsmænd, at gymnasiets sammenhæng blev gjort så tydelig som muligt. Studentereksamen skal opfattes som et hele og ikke som en tilfældig sammensætning af løsdele, der hver for sig er ligeglade med helheden. Derfor har man taget udgangspunkt i noget som helt sikkert er fælles for alle fag, nemlig det at man skal 9

10 lære noget. Nyere forskning og teoridannelse om hvordan man egentlig lærer betyder at man må forkaste den mekaniske opfattelse, som har præget tidligere læseplaner. Den mekaniske går ud på, at eleverne lærer det læreren formidler, så læreren skal bare hælde på. Denne model kaldes på dansk også tankpasser-modellen. Men alle lærere og elever ved godt, at det ikke er sådan, man lærer bedst. Det er vigtigt, at eleven møder noget, som er inden for rækkevidde, dvs. som passer ovenpå det man allerede kan, noget, som føles relevant, dvs. noget, man på en eller anden måde kan forholde sig til og engagere sig i, og endelig lærer man særligt godt, når man selv arbejder sig ind i den nye viden, når man selv er den aktive. Denne aktivitet søger man at udtrykke med begrebet læring. Man taler således mindre om hvad læreren skal undervise i og mere om hvilken læring eleven skal opnå. Samtidig vil man dog gerne fastholde, at ikke alle indhold er lige væsentlige og lige egnede til læring. Det har ført til et læringskoncept med to perspektiver: 1. Det indholdsmæssige: Læringen som det at arbejde med kerne-problemer og der opregnes fem kerneproblemer: grundlæggende livsværdier bæredygtig udvikling samfundsmæssige strukturforandringer ligestilling samfundsmæssigt engagement 2. Det formmæssige: Læringen som erhvervelse af kompetencer (dette kan du læse mere om på næste side). Hidtil har man mest beskrevet det, som lærerne skulle fortælle eleverne, idet man gik ud fra, at eleverne ville lære det hele, hvis de bare hørte godt efter. Eleverne kom som tomme tanke, som lærerne skulle fylde op. Ud fra dette grundkoncept udvikler man en fælles struktur og et fælles sprog til alle fagene, idet man ønsker at understøtte samarbejdet mellem fagene, så eleverne i højere grad får øje på sammenhængen i gymnasiet. Kompetencer. Det nye læringskoncept betyder at det bliver vigtigere at kunne tale om hvad eleven er i stand til at gøre end hvilken viden eleven har. For at fastholde denne vinkel vælger man at tale om en særlig læringskompetence, som målet for undervisningen i gymnasiet. Læringskompetencen består af fire kompetencer: sagskompetencen (Sachkompetenz, i Danmark kaldes den faglig kompetence) hermed menes det at være i stand til at sætte sig ind i og behandle et 10

11 sagsområde på passende vis, til at anvende erhvervet viden i handlings- og nye læringssammenhænge, til at sætte sig ind i og bedømme nye erkendelsessammenhænge. metodekompetencen (Methodenkompetenz, DK: almen / tværfaglig kompetence) hermed menes det at være i stand til at anvende regler og metoder for at opnå resultater ved arbejdet med nye sagsområder, sikker omgang med grundlæggende arbejdsteknikker herunder informationsteknologi. den personlige kompetence (Selbstkompetenz) hermed menes det at være i stand til at opfatte egen læringssituation, kunne formulere egne behov og interesse, kunne planlægge og gennemføre sine læringsprocesser selvstændigt, kunne kontrollere, evt. korrigere og bedømme læringsresultater. Opfattelse af og respekt for særlige kønsbestemte mønstre nævnes både ved denne og den næste kompetence. Her til brug for egen identitetsopfattelse, ved den sociale kompetence som forudsætning for samarbejde. den social kompetence (Sozialkompetenz) hermed menes det at være i stand til at opfatte andre lærendes behov og interesser, kunne gå i (selv)kritisk dialog med deres opfattelser af læringssituationen og kunne samarbejde sig frem til et resultat. Det er meningen at tilrettelæggelsen af undervisningen skal tage udgangspunkt i disse kompetencer. Det er endvidere meningen, at klausurer og eksaminer skal afspejle alle fire kompetencer. Her skal man dog nok ikke vente at se gruppearbejde til skriftlig matematik, men man kan forvente at se opgave-typer, der stiller anderledes krav til eleverne. Man bør nok opfatte kompetencerne som en blanding af teori og praksis. F.eks. kan man have den sociale kompetence, at man kan se og forklare en sag fra andres synsvinkel men når det så i praksis drejer sig om at arbejde sammen med nogen, der har denne anden synsvinkel, ja så kniber det med kompetencen. Det første kan testes til eksamen, det andet kan ses i den daglige undervisning. Du skal bedømmes på dine kompetencer! Det er meningen, at de fire kompetencer også skal spille en rolle for bedømmelsen af eleverne. Det er stadig en helhedsbedømmelse, men man skal i princippet forholde sig til alle fire aspekter. Som eksempel vil jeg inddrage et oplæg til bedømmelseskriterier som er formuleret for faget tysk: Sagskompetencen!relevans for sagen og temaet!faglig fundering og korrekthed!sproglig og fagterminologisk præcision!aspektrigdom og diffenrentierethed!problembevidsthed og udvikling af problemstillinger (særligt også ved projekter)!originalitet og selvstændighed!fagrelateret dømmekraft Metodekompetencen!citatteknik og bibliografi!skelnen mellem egne og andres udsagn!logisk tankegang!planlægning og gennemførelse af arbejdsskridtene ved projekter!overholdelse af konceptmæssige retningslinier og beslutninger (også især ved projekter) 11

12 !klarhed, strukturering, visualisering ved præsentation af information!brug af forskellige medier ved udarbejdelsen og præsentationen!brug af passende indsats og midler i forhold til en arbejdsopgave!metoderekfleksion Den personlige kompetence!engagement!spørgelyst!tydeliggørelse og begrundelse af egen position!evne til at tage og give kritik Den sociale kompetence!det at gå ind på andres impulser og læringsbehov!pålidelighed i partner- og gruppearbejde!evnen til at samtale!evnen til at indgå kompromisser ved fælles opgaver De 4 kompetencer: Sags- og metodekompetencen. Learning to know og learning to do. Den personlige og den sociale kompetence. Learning to be og learning to live together. Nye elevroller? Det er især afsnittet om principperne for undervisningens tilrettelæggelse, der siger noget om den rolle, eleverne er tiltænkt med den nye læseplan. Her genfinder vi nogle af de punkter, som var en del af læseplanskommissionens opdrag. Fra dette afsnit stammer følgende sammendrag: Læring i tematiske sammenhænge Temaer udgør meningsdannende helheder og læringssammenhænge. Temaorienteret arbejde er forpligtende. Disse helheder sammensættes med forskellig vægt af A. elevernes erfaringer og forestillinger B. arbejdet med kerneproblemer og erhvervelsen af kompetencer C. den faglige stræben efter viden, kunnen og erkendelse Denne læring er! handlingsorienteret, dvs. den retter sig mod udfordringer, som eleven skal tage op i sit private, erhvervs-mæssige eller politiske liv, det er læring gennem handling, fordi handlingen forstærker læringsprocessen! livsverdensorienteret, dvs. den tager udgangspunkt i situationer med betydning for eleven og knytter an til disse, den retter sig i hele lærings-processen mod elevernes erfaringer! erkendelsesstyret, dvs. den indøver en måde at forholde sig på, som stræber efter indsigt og som lader sig lede af indsigt, den ændrer adfærd gennem indsigt, den styrer handlingen gennem refleksionen over komplekse sammenhænge. 12

13 Læring i mangfoldige arbejdsformer Læringen sigter mod selvstændighed og personligt ansvar hos eleverne. Derfor vælges arbejdsformer, der fremmer dette mål, dvs. arbejdsformer der lader eleverne træffe beslutninger og gennem selvstyrede læringsprocesser være aktive og reflekterende, kreative og produktive. Undervisningsformerne orienterer sig mod -kooperativ læring, læring gennem samarbejde, lige fra planlægningen til præsentationen. -læring med transfermuligheder, men også med indsigt i begrænsningerne for en sådan overførsel af erkendelser og metoder -komplekse problemer fra livs- eller erhvervsverden, dvs. især projekt-arbejdsformer. Alle disse arbejdsformer skal tilgodese læringen som erhvervelse af kompetencer. Læring i en skole der åbner sig Arbejdslivet skal integreres i undervisningen gennem praktikperioder, virksomhedsbesøg eller - undersøgelser, projektdage til erhvervsorientering, simulation af virksomheds- og samfundsøkonomiske processer, deltagelse i arrangementer på højere læreanstalter, grundlæggelse og drift af skolefirmaer. Omverden spiller også en væsentlig rolle gennem udlandsophold, internationale sammenkomster, udvekslingsprogrammer, deltagelse i konkurrencer (især med henblik på de særligt begavede). Hvordan skal det mon forstås? Hvis man sammenholder ovenstående med bedømmelseskriterierne fra siden med kompetencegennemgangen, må man slå fast at vægtningen af skole-arbejdet vil ændre sig. Der lægges meget vægt på den aktive deltagelse i egne og andres læreprocesser. Med udtrykket kooperativ læring gøres det tydeligt, at den egenskab, som ansættende chefer fra erhvervslivet nu nævner som den første, nemlig samarbejdsevnen, også har holdt sit indtog i gymnasiet. Men det er den arbejdsmæssige vinkel, der betones. Det er ikke belønningen, for at være klassens festligste eller sødeste, men derimod belønningen for at være i stand til at dygtiggøre sig sammen med andre. Den nye læseplan må også betyde øget elevindflydelse, men selvfølgelig under forudsætning af at eleverne aktivt går ind i den fælles proces, som tilrettelæggelsen af undervisningen ideelt kan være. Projektarbejdet vil få større vægt. Både med tværfagligt arbejde og med skabelsen af et fælles metodisk grund-lag i 11., med faglige linjefagsprojekter i 12. og projektkurserne i 13., der nok vil se noget anderledes ud end i dag. Denne krævende, men også givende arbejdsform indtager en central stilling i de nye læseplaner, fordi den er central på videregående studier og i manges arbejdsmæssige hverdag så på det område er det virkeligheden, der trænger sig ind i gymnasiet. Min foreløbige konklusion er: Læseplanerne kan bruges til at forny undervisningen på en positiv og meget fornuftig måde, hvis de bruges aktivt, og hvis vi gennem en indsats og dialog gør den tyske læseplan til vores læseplan med de tilpasninger og fortolkninger, som hører til vores skole. 13

14 Uddrag fra kalenderen Claude Akiré september skoledag: kl arrangement for lærerne med cand.psych. Lene Iversen om de stille elever 4.9. velkommen til fire nye G7-klasser med i alt 112 elever 6.9. Besøg af studievejledere fra DK besøg af russiske lærere morgensamling v Morten Meisner i anledning af terrorangrebene i USA. Der blev sunget Kringsatt av fiender 1. og sidste vers) (?) lærere deltog i seminar om teamteaching skolen iagttog 2 minutters stilhed kl. 12 for at vise solidaritet med det amerikanske folk estisk besøg (BuNi/KO) elevrådsdag på Aktivitetshuset fra 9-13 Elevrepræsentanten for G7-11 deltager + linjefagsrepræsentanterne for 12. og 13. og suppleanterne fra de 4 G7-klasser Claude Akiré optræder med sange og chansons om Den Franske Revolution for udvalgte hold på 12. og13. årg (linjefag tysk, fransk, historie) kl besøg af rumænske studerende Martina Bich læste op af kriminalromanen Flensburg - alte Liebe afsked med skolens kantinebestyrer i mere end 20 år Inge Kiesow besøg af Esbjerg Håndværkerforening. uge OP, EN, Ls og TN på en uges lærerudveksling i Århus, Åbo, Bergen og Göteborg. oktober nordiske gæster her Infoarrangement med film, diashow, foredrag & koncert for alle elever i 10. kl.- 13.årg. vedr. dette års Operation Dagsværk. 14

15 Uge 40 VUK (PP) samt besøg af nordiske gæster. Uge 41 bassiskrivekursus 11.årg bio1 og Föh på Vadehavsekskursion efterårsferie 24. og arrangementer i forbindelse med Gustav Johannsens 100-års dødsdag eftermiddag, besøg af dansk rektorgruppe november STORM-arrangement G8d/HF/Sc aften vedr. alkohol forældreaften for K1 og K elever deltog i Operation Dagsværk og der indkom dkr G7a/Mn/LM introduktionstur Elevforeningen har et arrangement med temaet øl i Kantineområdet Kollegial tur til Essen Besøg af Grænseforeningen (ca.25 lærere) Årets gang Elevforeningen snakker om øl Uddannelsesdag på Syddansk Universitet for 12.årgang Skolelederkonference på Christianslyst time Thomas Luckow, Berlin, om Staatssicherheit und DDR-Geschichte i Festsalen for diverse historiehold på 12. og 13. årg dansk rektormøde Besøg af statskundskabsstuderende Afrikadag - projektgruppe på 13. årgang med Lone Anker Jakobsen lavede indsamling med 15

16 loppemarked, foredrag og underholdning ved ugandesiske trommedansere. Der indkom DM Besøg fra Slagelse Pædagogseminarium kl G9d i Det lille Teater i forbindelse med PR-møde gav Karen Margrethe Petersen fra Grænseforskningsinstituttet et oplæg om sprogpolitik KUN1+2KUN1+BD+Sal på kunstekskursion til Hamborg årgang og K-klasserne i Hamborg Fagkonsulenten i idræt Jette Engelbreth på besøg. december Besøg fra Købmandsskolen i Aabenraa møde i Duborg-Skolens Fadderskab G10q,G10y/KHa/Ka/SA i Århus Elevforeningen arrangerer rundvisning for interesserede elever. Start v. Festsalen/EJ Elevforeningen gentager køkkenkursus Boldspildag for G10 +K-klasserne i Idrætshallen Jule-volley 9. klasse i Boldspilsalen juleafslutning juleferie januar 9.1. Kinder brauchen Zeit, arrangement med DROBS for G10q og r s forældre time fællestime med kor fra Nordhorgelands Højskole, Norge morgensamling med uropførelse af G10zs værk til Harreslev Banegårds mindearrangement fællestime for 12. årgang med Professor Michael Loebig om fredspolitik Skolefest for G dobbelttime med Professor Michael Loebig for hele 13. årgang om fredspolitik time auditoriet. Et portræt bliver til. Edel Lind om Trampedachs portræt af Vincent Lind for linjefagsholdene i kunst Besøg af 75 praktikanter (Akademie Sankelmark) i Festsalen. Der er morgensang Basketturnering for årgang/KS arrangør lærervolleyball om aftenen G.8.b.avisprojekt:besøg af journalist Tilla Rebsdorf, Flensborg Avis G.8.b avisprojekt : arbejde i computerrummet arrangement ved Harreslev Banegård KUN1+2KUN1+BD+Sal på ekskursion til Odense Duborg-Skolens elever deltager hvert år i mindehøjtideligheden ved Harreslev Banegård. 16

17 Mange af vore elever deltog i den store Chess-koncert februar 5.2. To hold fra 11-13årg. deltager i Gymnasieskolernes Basketturnering fra kl på Aabenraa Gymnasium time møde i det interne udvalg 7.2. Den 3. koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester og de sønderjyske gymnasiekor opførte Chess for et fuldt hus i Det tyske Hus med efterfølgende Nachspiel på Duborg-Skolen med 340 deltagere fastelavnsfest for G Jan Bartsch på besøg på samf.hold/laj/bø ENG 1+2 i Kiel til Macbeth, afgang kl fra Duborg-Skolen DIS-besøg, ca.40 deltagere besøg af studerende fra Skive Seminarium VU for Koncert med Pianoforte for hele skolen fra?-22 fest for G9-klasserne Kyllingekursus i festsalen Teamteaching, opfølgningskursus VU for elever fra Gulde Skole (5.-6.klasse) besøger Duborg-Skolen - kontakt til elever i G7c kl. 20 besøg fra fællesskolen i Eckernförde i 4. time eksamensorientering for 13. årgang i Festsalen CD og 3 elever fra ESP-klassen deltager i avisprojekt i Limerick marts 2.3. koncert på skolen skriftlig eksamen begynder - se særlig plan herfor. Der er normal undervisning for 13. årgang fra og med 12.3.! møde vedr. valget ml. fransk og latin for G8-klassernes forældre Regionalt dansklærerkursus kl i Festsalen 6.3. Besøg fra Handelslehranstalt, ca. 50 deltagere i Auditoriet Besøg af Grænseforeningen Sidste arbejdsdag for Kirsten Reese Besøg fra Grænseforeningen, Fyn, ca.45 deltagere inspektorgruppen fraværende fra 8.45 grundet lederseminar Besøg fra Skjern Husflidskole (ca.60) fra Besøg fra Sønderborg Handelsskole (en tysk udvekslingsgruppe fra Freudenstadt) 21.3.rotest for G7 +8-klasserne i Boldspilhallen Teamteachingkursus Årets gang 17

18 23.4. Det store Forældremøde kl med foredrag af Anne Knudsen, Chefredaktør for Weekendavisen og nyvalg til Samarbejdsråd og Fællesråd Anne Knudsen om Danske værdier for et udvalg af elever fra 13. årgang Forfatteren Antti Tuuri læser af Vinterkrigen og beretter om sit forfatterskab Seminar for skoleledelser om de nye tyske læseplaner(da og KJ) årgang latinhold til Trier Besøg af Erik Haunstrup-Clemmensen Erik Haunstrup-Clemmensen oplæg og interview ved Trine Meinfeldt med efterfølgende diskussion - for 12. årgang /LAJ/JL på ekskursion til Slesvig uddannelsesdag for 12. og 13. årgang Erik Veje-Rasmussen indledte med oplæg: Hvordan bliver man en succes? april påskeferie Besøg fra Onsild Efterskole (ca.45) Besøg af gruppe fra Gustav Johannsen-Skolen Besøg af 6. klasse fra Jens Jessen-Skolen besøg af gruppe fra Oppeln. K-J modtager den foredrag ved kunsthistoriker Lone Erhardsen Besøg fra Jysk Pædagogseminarium rejseuge for 12. årgang + enkelthold fra 13.(grundet sidste års aflysning). maj Awola Leckband og Johan Dal deltog i ungdomskonferencen Baltic Bridges, arrangeret af Ministerpräsidentin des Landes S-H Heide Simonis Besøg fra Dianalund skole (8.kl.) besøg fra DIG (Dansk Institut for Gymnasiepædagogik) uge praktikuger for G10-klasserne uge danskopgave for 11. årgang Lejrskoleophold i Hillerød G8c Ved det store forældremøde fortalte Anne Knudsen om danskernes forkærlighed for at opfatte sig som en stor familie - med deraf følgende mistro mod fremmede. 18

19 I år havde vi studenter på årsmødet Besøg fra Bakkeskolen Hørning (40 pers.) Besøg fra Halskovskolen (7.kl.) Besøg fra EUC Slagelse(1.HH) årgang arrangerer Blåbogfest ESP-klassen udgav Independent Thoughts ved en lille reception årgangs sidste skoledag kl møde for kontaktudvalget og kontakteleverne Willenserklärung boldspildag for G7 og G8-klasserne lejrskole for G7b/KHa/BS kl. 16 besøg af Grænseforeningen fra Agerskov - 40 personer mundtlig studentereksamen årsmøder besøg af Landdagens Ældsteråd dimission af årets 148 studenter atletikdag for G9-klasserne kl møde for de 110 nye elever til G7- klasserne og deres forældre atletikdag for G10 og K-klasserne G10x/BuNi på ekskursion til Moesgaard atletikdag for G10 og K-klasserne Årets gang juni G9b, HZ, GN i Norge på lejrskole 4.6. kl Læseplansmøde og efterfølgende kursusfaglærermøde To elever opnåede guld med fakkel ved atletikdagene. 19

20 2MUS1 s studietur til Budapest For at følge traditionen besluttede vi at vores studietur skulle føre os til oplevelsesbyen Budapest. Vi kørte afsted mandag middag med Deutsche Bahn (Die Bahn kommt... zu spät som altid!). Men med solskin og musik (tak til Fabian S., Karsten T. og Finn!) bliver selv den længste ventetid i Hamborg til en fornøjelse. Da vi i München steg ind i det ungarske nattog, blev vi klar over, at vi skulle have nydt turen med DB. Nu startede oplevelsen for alvor: Hede kupèer; støvede senge; 1,5 timers ophold i Salzburg (her tændte de pludselig for kold luft, så vi frøs); råbende toldvæsen med kalashnikovs; tyve, der stjal Heikes penge mens hun sov og tør, ulækker morgenmad til dem, der havde den luxus at have betalt for en liggevogn. En af vores sparsommelige kammerater valgte en Gepäckablage under loftet som sovested! (Var det hyggeligt, Heike?) Omkring kl. 8 ankom vi til Budapest. Vores hotel var et skib på Donau. Værelserne var hyggelige, men ofte stod der bare en seng for meget i dem så der var lidt trangt. Trapperne inde i skibet var så stejle at Britta snublede med det samme og forstuvede sin fod. Drengene havde lidt problemer med at gå i bad fordi bruserne var kun beregnet til folk under 1,70 m. Efter at vi havde fået noget vand i hovedet og spist morgenmad, startede lærernes kulturelle program: Vi begyndte med en tur til Budas gamle bydel. Derefter tog vi en lille middagslur for at indhente den manglende søvn fra togturen.nu gjorde vi os klare til operaen (Rasmus må have gjort noget andet han havde glemt fint tøj og gik i sin knaldrøde jakke!). Vi så Verdis La Traviata og Ann Kristin var så emotionalt overvældet at hun besvimede i pausen! (Eller var det den dårlige luft deroppe, som ramte dig så hårdt?!) Onsdagen startede med et besøg på Franz- Lisztmuseet hvorefter vi havde tid til egen disposition. Denne lejlighed benyttede nogen til at spise rigtig ungarsk mad: Sejt-burger hos verdens ædelste Mc Donald`s. (det viste sig at Sejt- er en helt normal Cheese-burger!) Om aftenen besøgte vi operaen for anden gang, nu for at se (og høre) Lucia di Lammermoor af Donizetti. Efter operaen ville vi fejre ind i Brittas fødselsdag. Vi fandt godt nok en hyggelig restaurant, men desværre var tjenerne ret uhøflige, skrev en stor sum af drikkepenge med på regningen og smed os til sidst ud, fordi de mente, vi ikke havde betalt nok! (Problemet er, at man i Budapest aldrig må betale enkeltvis!) Derfor var vi allerede hjemme før midnat. (Lisa og Heike løb sure gennem byen med planer om at printe t.shirts : Bescheiß mich! Ich bin Tourist! ) Samtidig trænede Sandra, Jorinde og Karsten deres løbemuskler: Først søgte de efter de andre, så søgte 20

21 de Alcatraz (angeblich dèr Geheimtipp) hvor de desværre ikke måtte ind. Da de efter en 10km s løbetur kom hjem kl.2 fandt de sig nogle sydtirolere, som også boede på skibet, for at godtgøre deres trang efter fest og ballade. De sang sammen foran skibet til sent om natten. Tredje dag var Ries og Brittas fødselsdag, som vi indledte med vores (rettere sagt Lisbets, Annies og Claus ) kreativitet idet vi sang en selvtekstet sang. Og for at det ikke skulle være det hele, fik Britta lige, helt spontant, besøg af sin kæreste, sin søster mm. Denne dag havde vi fuldt program: Bela- Bartok. musem, besøg på et musikgymnasium (igen, igen, igen, igen,...igen!), fllesspisning på en rigtig ungarsk restaurant hvor de spillede An der Nordseeküste... i radioen og kylede pommesfritterne under bordet. Højdepunktet denne aften skulle være en symfonikoncert. For at nyde vores sidste aften, inviterede Per os allesammen ud på en øl, så vi sad og hyggede og drak os lidt halvfulde: Rie havde Sex on the beach og Franziska muterede efter en After eight til en engelsk ernæringsvejlederinde. Da Rie og Per mærkede, at vi (eller dem selv) ikke længere var til at styre, søgte de vejen hjem. Vi delte os for at opleve Budapests night-life (oder auch nicht)! Fjerde og sidste dag fik vi to guider på: Philipp og Claus førte os over heltepladsen og gennem byparken. Termalbadet og vores yndlingspizzaria Pinoccio fik et sidste besøg og en masse drikkepenge ( vi skulle jo af med vores Forinter!). I Pinoccio kunne man altid finde Kimmy og Marit, hvis de ellers ikke var til at finde. Hjemrejsen var lidt mere luxeriøs end rejsen til Budapest. Men dem uden liggevogn kunne nyde en nat med ca. 15 syngende fodboldfans ( de lød, som om de var 4 gange så mange)!!! Så vi ankom trætte og udmattede til Flensborg. Alt i alt har det været en utrolig hyggelig tur med mange gode og informative oplevelser! Mange tusind tak for en fed rejse til Rie og Per!!!! Studietur til Island Da det i begyndelsen af skoleåret stod til debat, hvor man skulle tage hen, var der delte meninger. Nogle foretrak de varme lande, andre de lidt mere tempererede. Nogle ville tage nordpå, andre sydpå og enkelte endda østpå. Der blev diskuteret frem og tilbage og mulighederne, for at realisere en tur til de forskellige steder rundt omkring i Europa undersøgt. I sidste ende blev Island målet for studieturen for de tre 12.-årgangs linjehold: biologi, geografi og historie. De 30 elever, der var så heldige, at få dette Årets gang 21

22 levn fra istiden at se, blev ledsaget af de tre holds respektive linjefagslærere: Föh, LW og Kro. Dette ærgerrige projekt kunne udelukkende finansieres ved hjælp af fondsmidler fra forskellige både interne og eksterne fonde. På trods af de store udgifter slap deltagerne altså med, endda at betale lidt mindre end det af Samarbejdsrådet fastsatte maksimum for studieture. Sådan gik det til, at gruppen en søndag i april mødtes på stationen i Tinglev, for at tage toget til Hovedbanen og videre til Kastrup. Det skal nok siges, at disse få udkårne mennesker var de eneste fra hele årgangen, der nåede frem til målet for deres studietur med fly. Flyveturen tog ca. 2 timer og man ankom til Keflavik, Reykjaviks internationale lufthavn, uden nævneværdige problemer. Derfra fortsatte man med bus hen til det vandrerhjem, man skulle tage som udgangspunkt for alle udflugter o.l. resten af ugen. Der var ikke planlagt noget til søndag aften og tiden gik, som den kom til at gå hver aften, når man ikke havde andet at se til: fodbold, kortspil, udflugter til byen og ikke mindst druk. Den første heldagsekskursion var sat til mandag. Tidligt på morgenen gik der således bus fra vandrerhjemmet ud til den islandske naturs mest seværdige steder. Oprindeligt var det meningen, vi skulle have set en gletscher, men desværre var vejen derhen spærret. Af denne grund blev det Guldfoss, gejsere, vulkaner og meget andet, der lagde beslag på store dele af for- og eftermiddagen. Om tirsdagen var det så Islands hovedstad, Reykjavik, der skulle ses nærmere på. Udstyret med turistkort til busser og museer drog dele af flokken mere eller mindre samlet af sted for at se kirker, museer, sagaer og andre spændende ting. Om onsdagen besøgtes en islandsk gymnasieskole, som Erik Kromann havde fået kontakt til igennem Foreningen Norden. De 33 deltagere i rejsen fulgte undervisningen i forskellige fag og fik et vist indblik i det islandske uddannelsessystem. Og så var det om torsdagen, at man da lige skulle have set en gletscher. Fulde af forventninger drog historikerne, biologerne og geograferne nordpå i,,teiturs gamle rumlebus, som Rudolf Föh senere kom til at sige. Turen frem og tilbage tog ca. 9 timer, men heller ikke denne gang kom man sådan rigtig tæt på gletscheren. Igen var der en vej, som ikke var egnet til busser og den slags. Omsider blev det fredag og dermed tid til at tage hjem. For størstedelens vedkommende hverken frisk eller veludhvilet, lykkedes det, samlet at nå frem til lufthavnen, for dér at konstatere, at flyet til København var fire timer forsinket. Der var ikke andet at gøre end at checke in og at vente. Da gruppen så omsider ankom til København var der problemer med, at finde en togforbindelse der matchede. Det var mildest talt ret svært og heldigvis var flyselskabet da i sidste ende parat til, at betale for en bus til Padborg. Klokken tre om natten kørte bussen ind på området foran stationsbygningen i Padborg og en interessant og spændende rejse tog en ende. Takket var de mange tilskud og organisationen, må det konstateres, at rejsen virkelig var en succes. Derfor skal der fra dette sted lyde en tak til alle dem, der bidrog til dette. 22

23 Prag im Frühling Den 22. april rejste 22 elever fra 2TY1 og 2TY2 til Tjekkiets hovedstad Prag sammen med deres liniefagslærere Anni Hattesen og Arne Sørensen. Turen var deklareret som en studietur, og studeret blev der: Stadtführung sammen med Betty, vores guide på turen, halvdagstur til Theresienstadt, oplevelse af Prags imponerende borgområde og af byens jødiske kvarter med den næsten 800 år gamle Altneusynagoge, Europas ældste af slagsen, og den tilgrænsende Jüdischer Friedhof med grave tilbage til 1400-tallet. Kafkamuseet var en decideret skuffelse; den kunne vi godt have været foruden; læs i stedet Kafka! Desuden sattes en række frivillige projekter i værk hvor eleverne i mindre grupper schwärmede aus i byens historiske og kulturelle skattekiste. Aftenerne bod på to teateroplevelser af de lidt mere specielle: Laterna Magicas store scene der blander dans, teater og optiske projektioner, og Schwarzes Theater hvis virtuose skægge leg med lys og mørke nok mere hører hjemme på grænsen mellem Kleinkunst og Bühnenschau. De to andre aftener tog eleverne sig selv af, og det med så rigt udbytte (nogen havde bl.a. været til Cranberries-koncert) at hotellets fortørnede reception følte sig kaldet til at ringe op på værelset til den blidt slumrende lektor klokken 2.00 om natten - efter sigende pga. klager fra de italienischen Gäste over ungdommens støjende udfoldelse. Lektoren var nu mest fortrædelig over at blive vækket på hint ukristelige tidspunkt - og det ikke af eleverne - så et par hvasse grynt til både elever og receptionist satte tingene på plads; herregud, værre var det vel heller ikke! Vores hotel var i øvrigt splinternyt og bød på en fornem standard - måske bortset fra maden, som en del af eleverne mente siden hen; mon vi er lidt forvænte? Prag er en vidunderlig by man bestemt ikke bliver færdig med i løbet af fire dage. Uberørt som den er af verdenskrigens ødelæggelser, blander den fortid og nutid på ofte så overraskende vis at næppe nogen anden storby har magen til. Som den efterfølgende evaluering af turen klart viste: Prag ist mehr als eine Reise wert! AS Latinekskursion Trier 11.årgang d Torsdag eftermiddag den 25. april, klokken var allerede 13:45, men ingen bus at se. Anna, Helle og Poul blev allerede lidt nervøse, man kunne tydeligt se panikken i deres ansigter. Endelig, klokken 14:00 kom bussen. Inden vores lærere havde registreret dette, sad vi allerede på vores pladser af sted gik turen. Årets gang 23

24 Den første by, vi skulle holde ved, var Haltern. Et idyllisk vandrerhjem, midt i naturen blev vores natkvarter. Fredag morgen besøgte vi Römermuseum i Haltern, hvor vi bl.a. fik en yderst interessant og lærerig rundvisning, lærte at male mel på traditionel romersk måde og mange andre spændende ting. Dernæst fortsatte vores odyssé til den Arkæologiske park i Xanten. Der så vi på mange imponerende bygninger, der var bygget efter de romerske originaler. Efter en ordentlig spadseretur nød vi i en af bygningerne, et hospitium / herberge et romersk måltid med brød og mulsum, en romersk hvidvin med krydderier. Efter nogle problemer med at finde den rigtige vej, nåede vi fredag aften kl.21:00 endelig vores vandrerhjem i Trier. Selv om vi var enormt udmattede, gik en del af os straks i retning af centrum. I håb om at finde en pizzeria, McDonalds eller noget lignende for at spise varmt. Selv om natten for de flestes vedkommende blev ret langt, sad alle elever næste dag friske ved morgenmaden, i håb om at se på flere spændende ting. Vores første stop var Porta Nigra, Triers gamle byport. Dernæst gik det videre til Domkirken, hvor Poul gav os et lille historisk foredrag. Kejsertermerne var blandt de mest interessante seværdigheder i Trier. Allerede måneder før, fortalte Anna vildt begejstret om dem og man må sige, hun havde ret. Efter at have set på næsten alle romerske bygninger fik vi nogen timers fritid. (Nok også, fordi Helle, Poul og Anna imidlertid var temmelig udkørte). Klokken 19:00 mødtes vi igen ved Basilikaen, med en vag forestilling om, hvad der ville vente os. Vores lærer fortalte bare, at vi skulle se på en arena, hvor vi desuden ville få en lille rundvisning. Denne lille rundvisning viste sig dog at være et grandiost teaterstykke, selvom der kun var én skuespiller. Aktøren kunne begejstre os, få os til at lytte spændt og til at lære om romerske gladiatorkampe og alt hvad der hører til, på en helt ny, vidunderlig spændende måde. Man må sige, det var den bedste afslutning på en dag, men også på en tur, fuld af godt humør, begejstring og lærerige oplevelser. Søndag morgen nåede vi Flensborg udmattede, men dog yderst tilfredse. Vi siger mange tak til vores lærere Anna, Helle og Poul for en god, lærerig, spændende og interessant tur. Vi håber, at også andre elever i fremtiden vil få glæde af en sådan tur og en lige så god oplevelse, som vi havde den. 24

25 Baguette contra pizza, part II I sidste år kunne vores hold 3KUN1 efter en meget spændende grafik-uge konstatere, at sådan en uge er noget af det bedste, man kan opleve i skolen. I dette år blev vores studietur ikke forhindret af vanvittige køer og gale politikere, så vi fik muligheden til at komme til Paris og kan hermed konstatere, at det er noget af det bedste, man kan opleve udenfor skolen!!! Kunst oplevede vi også dér (masser af museer + en masse spændende andre ting, f.eks. opera-besøg med kontrast-program bestående i demonstrationer imod Le Pen -, Monets have i Giverny, La grande Arche osv.), men det er sikkert ikke det mest interessante for JER... Selvfølgelig kunne vi skrive, at hotellet var flot, buschaufføren fantastisk, vejret bombastisk 24 C!- men det kan i læse i næsten hver studietursbeskrivelse og desuden vil vi ikke gøre jer for misundelig... Efter vi kom hjem læste nogen af os i en Insider- Paris-Guide, at det værste i Paris var pariserne selv. Strawberry Fields Forever! 4 kunstinteresserede piger fra 3KUN1 i Paris Man bliver simpelthen lidt arrogante hvis man lever i en så smuk by. Som ægte Paris-insider kan vi bekræfte det fuldstændigt: Pariserne er arrogante. De er uhøflige ( Det her er en gruppegarderobe, i er ingen gruppe, i har hver især en billet, i er individer i må ikke aflevere jeres ting her ), de er påtrængende ( Jolie, jeune fille, vil du købe denne kæde ægte guld, 100 Euro. 50 Euro. 20 Euro? 10!!! - Sarah J.: Was, echt?, igen parisere: Hvad hedder du her er min adresse ) og alligevel kan mange af dem også være rigtig søde ( Det her er en enkel-garderobe, i er en gruppe... Men i kan alligevel aflevere jeres ting... ) hvad der ikke ændrer noget på, at de er påtrængende (manden i garderoben: Vil du ikke gå ud i byen i aften sammen med mig? ) Nogen parisere er også bare sjovt, som f.eks. tjeneren på det restaurant vi spiste aftensmad på den sidste aften. Da vi kom, var han stresset og i dårlig humør. Senere den aften var han stadig stresset, men blev dog opmærksom på, at vi jo var 14 flotte piger (Einbildung ist auch ne Bildung, men vi citerer kun pariserne!), hvad der fik ham til at sige til vores eneste mand, Thorben: Quelle chance! og så sang han for os: Prost Kamerad, Prost Kamerad, Prost, Prost, Prost, Prost... Ja, det var en hyggelig aften, og vi skulle til at sige Prost (a chanté?) nogle flere gange. Ingen studietur foregår da uden alkohol. Og hvis rødvin er billigere end Cola... Vi havde det sjovt. Og det var ikke KUN drikkeri og kedelige museer (standard studietur). Det var drikkeri og SPÆNDENDE museer Birgitte er god til at vælge de rigtige. Årets gang 25

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

3.b s studieophold i Sydtyskland september/oktober 2013 Elevernes dagbogstekst på Facebook samt billeder fra opholdet

3.b s studieophold i Sydtyskland september/oktober 2013 Elevernes dagbogstekst på Facebook samt billeder fra opholdet 3.b s studieophold i Sydtyskland september/oktober 2013 Elevernes dagbogstekst på Facebook samt billeder fra opholdet 30.09.13 Så er 3b TYF ankommet til Mosbach i Tyskland, hvor dagen er gået med skolebesøg

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Kære 2.v, Hermed følger relevante informationer til jer og jeres forældre omkring studieturen. Temaet for studieturen er øst og vest, og de deltagende fag

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Åbo Akademi, Turku (Åbo), Finland Kaja Hønsen Brandt, a07kabr@dbstud.db Tlf: 41598251 Efterårssemesteret 2009 5.semester 1. Forberedelsen Jeg havde bestemt mig

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere