NYHEDSBLAD FRA GI. Nr Alt om altanen. tips og inspiration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 4 2013. Alt om altanen. tips og inspiration"

Transkript

1 NYHEDSBLAD FRA GI Nr Alt om altanen tips og inspiration

2 Investering i fremtiden Altaner giver nye muligheder for beboeren og gør lejemålene mere attraktive Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen, Altanen giver lys og luft til beboeren, som får let adgang til ophold under åben himmel. Et løft for enhver lejlighed, vil de fleste sige, og en drøm for mange beboere. Men det er også en stor investering, som medfører huslejestigninger. Hermed kan uenighederne begynde! Beboerne ville selv Søndergården er en boligkarré beliggende på Amager ved København. Ejendommen har fået etableret hele 208 altaner. Ejeren Privatbo brugte et halvt år på byggeprocessen, og ideen kom fra beboerne. Beboerrådet kom til os med forslag om at få lavet et altanprojekt, og vi var positive over for ideen, fortæller Jeannett Lass-Meyer ejendomsinspektør hos Privatbo. Men en undersøgelse blandt lejerne viste, at blot lidt over halvdelen ønskede projektet. Vi gjorde det alligevel, fordi vi gerne selv ville, og et lille flertal var nok for os, lyder det fra Jeannet Lass-Meyer. Og det viste sig, at Privatbo med den tilgang havde set helt rigtigt, for en efterfølgende undersøgelse, udført et år efter etableringen, viste, at 85 % af beboerne nu var glade for altanerne. Privatbo har i en anden ejendom gennemført et endnu større altanprojekt med næsten 500 altaner, hvor mønstret var det samme. kroner. Jeg havde en kolonihave dengang. Og jeg mente, at det var nok for mig, fortæller Gunnar Hansen. Men efterfølgende er Gunnar Hansen blevet glad for altanen, og han nyder at gå derud, når han er kommet hjem fra arbejde. Altanen betyder, at naturen kommer lidt ind. Du følger bedre med i årstidernes gang, der kan ligge sne og blade derude, lyder det videre fra Gunnar Hansen, som med et grin fortæller, at han faktisk er opkaldt efter sin navnebroder med det berømte mellemnavn Nu. Hos beboeren Nanna bruges altanen blandt andet til rygning. Jeg sagde nej Gunnar Hansen er blandt de omvendte. I begyndelse sagde jeg nej til projektet, fordi jeg ikke syntes, at jeg havde brug for en altan, og så var jeg ikke interesseret i en huslejestigning på 470 Sol og kold hvidvin Beboeren Søren Schølte er også blandt de lejere, som stemte imod, men som nu er glad for altanen. Når jeg kommer hjem, nyder jeg at kunne sidde på altanen, og drikke et køligt glas hvidvin. Søren har lagt mærke til, at flere tørrer tøj på altanen, og at mange har planter på altanen. Enkelte soler sig derude om sommeren, men generelt bruger de fleste den til en hurtig lufter, fortæl- 2 BEDRE BOLIGER nr

3 ler Søren Schølte. Det gælder også Sørens voksne datter, som også bor i ejendommen. Hun byder inden for, og stiller i modsætning til sin far og Gunnar Hansen gerne op til fotografering. Røg på altanen Min kæreste ryger, og det foregår altid på altanen, men vi spiser også derude og drikker kaffe, fortæller Nanna, som også oplyser, at hun mest kommer på altanen i korte ophold. Der er dobbeltdøre til Nannas altan, og det betyder, at der kommer rigtig meget lys ind i lejligheden. Sådan er det bygget Altanerne er etableret ved at indstøbe indskudte stålprofiler, som er fastgjort til gulvbjælkerne 30 centimeter ind under gulvet. Ved indføring af stålprofilen i muren ved foden af altanen, opnår man en fornemmelse af, at altanen hænger på muren uden synlige beslag. Ofte er monteringen anderledes på øverste etage, hvor murværket er tyndere. Her fastgøres i en større afstand ind under gulvet. Man har kunnet tilkøbe afskærmningsglas. Det har Nanna valgt, og det er for at undgå direkte indkig. Ejerens fordele Jeannet Lass-Meyer opridser en række fordele, som man kan få som ejer ved investering i altaner. Vi oplever, at altanerne gør lejlighederne mere populære, så du kan lettere tiltrække fx velfungerende børnefamilier, fortæller Jeannet, som også peger på at ejendomsværdien stiger. Det gør den samlede økonomi også i kraft af den højere husleje. BEDRE BOLIGER nr

4 ALTANTYPER I ÆLDRE ETAGEEJENDOMME Ifølge flere altanproducenter tegner der sig et klart billede af, at disse altantyper er dækkende for, hvad der i disse år bliver etableret. 1. Stålprofil Stålprofiler monteret på facaden, som altaner hænger på. Stålprofilerne er markante og ændrer facadens udtryk. 2. Indspændt altan Typen er monteret diskret og uden synlige beslag. Metoden er vundet meget frem og er nu dominerende i Danmark. Den kan udføres både med betonbund, i aluminium eller stål. Billedet til højre er et eksempel på at etablering af altaner også kan løses på overraskende måder. 3. Stræbekonsoller Montering er også ret diskret, med en skråt placeret stang, der holder altanen. 4 BEDRE BOLIGER nr

5 4. Søjlekonstruktion En udvendig konstruktion som bærer altanen som et tårn. Konstruktionen tillader større altanarealer. 5. Tagaltan Specialproduktioner som indbefatter sammenbygninger med fx kvist, tag osv. 6. Fransk En åbning, hvor man kan læne sig ud i den friske luft, og få en del mere lys ind. BEDRE BOLIGER nr

6 Ejer kæmpede med kommunen og fik sin vilje Jeg løb panden mod en mur igennem 10 måneder, men da jeg fik lavet tegninger, som gjorde det nemmere at forestille sig slutresultatet, blødte kommunen op. Det fortæller Jeanne Offersen fra sin 12.5 m 2 store altan. En usædvanligt rummelig altan, som har betydet meget for beboerne. Det er noget helt andet, end at gå ned i gården, jeg kunne jo ikke have alle mine planter i gården, siger Jeanne med et stort smil og plukker et æble. Og planter er der rigtig mange af. Chili, paprika, alskens krydderurter, et lille æbletræ, roser, blåregn osv. Vi plukker stort set noget til maden hver aften, og det er så frisk og sprødt, lyder det fra Jeanne, som også fortæller, at familien spiser på altanen, så snart vejret tillader det. Lån til altan GI kan yde lån både ved renovering, udskiftning eller nyetablering af altaner. Har du konto i GI, kan du låne til 90 % af udgifterne, ligesom det er gældende for andre arbejde. Få et gratis teknikerbesøg, hvis du har tanker om at gøre noget. Hvis det ikke går ud over bygningens arkitektoniske kvaliteter, så anbefaler GI at overveje altaner, for det giver en god komfort til beboerne og øger ejendomsværdien. Er det noget for dig, så bestil et gratis teknikerbesøg fra GI. Kommunale barrierer Kravene ved etablering af altaner fra kommunal side varierer fra kommune til kommune. Du er derfor nødt til, at indhente information om krav fra din kommune, så du ved, hvad der kræves for at få byggetilladelse. Bedre sammenhold Altanerne har også åbnet op for mere snak beboerne imellem. Når man er på altanen, kan man lige udveksle bemærkninger med dem der færdes i gården, og pludselig har vi fået mere med hinanden at gøre, beretter Jeanne. Skal man låne til etablering af altaner, så vil GI ofte sige nej til søjlekonstruktionen. Den gør ofte skade på det arkitektoniske udtryk, men som det er udført her, synes jeg, at det er virkelig vellykket, siger Teknisk Chef John Skovmand Thomsen fra GI. Gratis publikation om altaner Du kan downloade eller bestille en trykt version på gi.dk under topmenupunktet Bestil materialer. Publikationen kommer omkring relevante forhold vedrørende etablering og reparation af altaner på etageejendomme. Altanerne bæres af den gennemgående søjle, og det er netop den, som gør det mulig med et stort areal. Jeanne Offersen plukker sine smukke æbler. 6 BEDRE BOLIGER nr

7 Nye publikationer Hvidbogen om bygningsrenovering er udkommet i en revideret udgave. I forhold til den første udgave, er den opdateret med nye data og andre rettelser. I en flot opsat bog, kan du læse om de nominerede projekter til Renoverprisen Flotte fotoserier ledsager teksterne om de enkelte projekter. Hvornår kan vedligeholdelseskontoen dække udgiften til en forbedring? Hvis du ejer en bindingspligtig ejendom, er det muligt at tage lejeretlige forbedringer med over vedligeholdelseskontoen. Det er arbejder, der giver en øget brugsværdi. Som regel vil man kræve en forhøjelse af lejen, eller indregne forbedringen i en ny højere leje, så man får dækket udgiften via lejen. Men mange ved ikke, at det er muligt at tage udgiften med over vedligeholdelseskontoen, hvis man vælger ikke at få den dækket over lejen. Betingelsen er, at et flertal af lejerne eller beboerrepræsentationen positivt har godkendt, at vedligeholdelseskontoen bruges til at dække den pågældende forbedring. Udlejer skal kunne dokumentere lejernes accept. Du kan se mere om reglerne på gi.dk: SERIE OM EJENDOM DER TØRLÆGGER KÆLDEREN Endeligt tørre rum Efter årtier med fugtig kælder, som end ikke kunne anvendes til opbevaring, er der nu etableret rum med tør atmosfære, der hvor fugtstandsningsarbejdet er gennemført. I sidste nummer kunne du blandt læse om indsavning af membran til standsning af den opstigende grundfugt. Nu har ejer Bjørn Moe fået støbt gulve, og dermed er lokalerne ved at være klar til næste skridt, som er at blive indrettet som pulterrum med bure. Det meste af fortovet er også lukket, men arbejdet er dog ikke nået helt til ende. De sidste 10 meter er endnu ikke gravet op. Før var der bar jord og fugtige murstensvægge. Nu er der støbte gulve og vægge med indlagte fugtspærrende membraner. BEDRE BOLIGER nr

8 NÅR DET GÅR GALT Vind Renoverprisen 2014 Fra 1. december kan du indstille til Renoverprisen Udfyld en kort formular på renover.dk og upload et eller flere fotos. Du må gerne indstille flere projekter, og det behøver ikke være dit eget renoveringsprojekt.du kan også følge processen frem til uddeling af prisen på facebook og twitter. Vinderen i 2013 var en bindingspligtig murstensejendom beliggende på Nørrebro ved København. Kender du lovkravene ved renovering? Utæt tagrende Her svigter tagrenden, en enkelt tagsten er knækket og vandet har frit løb ned ad en vandskuret mur, som ovenikøbet er relativt nyrenoveret. Vandets dryppen har allerede skabt et hul i overfladen, og nedbrydningen er kun lige begyndt. Løses problemet ikke, så venter der frostskader, og inden for kort tid begyndende nedbrydning af murværket. Der er skrappe krav, når man som bygningsejer fx vil renovere sin bygning. Men undersøgelser fra bl.a. SBi viser, at mange bygningsejere og udførende ikke er bekendt med, hvordan disse regler er skruet sammen. Det siger chefkonsulent Niels Strange fra Dansk Byggeris Træsektion, som har udgivet en publikation, som på et let tilgængelig måde indfører i kravene fra bygningsreglementet. Du kan fx, se hvornår en bygningsrenovering udløser krav om relse og efterisolering? energibespa- Her drejer det sige om tagkonstruktion og tagbeklædning, facadekonstruktion, ud- og indvendig beklædning, gulvkonstruktion og gulvbelægning, loftkonstruktion og loftsbeklædning. Og udover det kan du se, hvornår ændring eller udskiftning af vinduer, lemme og døre udløser komponentkrav? Mange som ejer en ældre ejendom, vil gerne bevare den, men selv dige bygninger er omfattet af kravene undtagen de speci- bevaringsværfikke bygningsdele som er omfattet af bevaringsværdien, fortæller Niels Strange. Publikationen kan hentes gratis som pdf fra traesektionen.dk (vælg publikationer). sektionen? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? Udgiver: Grundejernes Investeringsfond Ny Kongensgade København K Telefon: Ansvarshavende redaktør: Lars Axelsen Redaktion: Bo Bjerre Hansen, Design og produktion: Datagraf Oplag: GI er en fond, som løser lovopgaver med det formål at sikre bedre boliger. Vi admini strerer penge til vedligeholdelse af private udlejningsboliger, yder billige lån og støtter innovative udviklingsprojekter.

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København

GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København GRØNNE TAGE Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København Kataloget er udgivet af: Miljøpunkt Østerbro Vennemindevej 39 2100 København Ø www.miljopunkt-osterbro.dk info@miljopunkt-osterbro.dk

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Vi mangler respekt for maden

Vi mangler respekt for maden Vi mangler respekt for maden Enorme mængder mad bliver årligt kasseret i Danmark. Det sker både i madvareproduktionen, i detailhandelen og hjemme hos forbrugerne. Er vi for sippede, og hænger vi os for

Læs mere