Strategiske Mål for 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiske Mål for 2016"

Transkript

1 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal pege op på et overordnet mål, kan alle målene præsenteres i såkaldte målhierarkier. På de kommende sider præsenteres målhierarkierne for 2016 i figurer opdelt i de fire strategiske emner. Øverst i figurerne ses det i en blå kasse, dette mål er uændret i alle fire budgetår. Under dette ses en række røde kasser, som indeholder for De nederste kasser med gul basisramme er for Den smalle ramme i forskellige farver, angiver hvilket center, der er ansvarlig for målet. ne er forklaret nederst i det ene hjørne af hver figur. Hvis der er afsat budget fra de strategiske midler til et centermål, er dette specificeret ved et beløb under målet. Alle de mål der ikke er beløb på, gennemføres inden for centrenes egne rammer.

2 Involvering af civilsamfundet 2016 Egedal er kendetegnet ved engagerede borgere, der frivilligt bidrager med aktiviteter til gavn for andre. Et fortsat fundament som ramme for rekruttering af frivillige og støtte til opstart af frivillige initiativer. Medskabe frivillighed blandt flygtninge f.eks. ved brug af kulturhuse og etablerede foreninger. At CSO via sin proceskoordinator og medarbejdere bygger bro mellem frivillige og de svageste ældre borgere ved at: spotte og afdække behov samt ved at rekruttere, vejlede og koble frivillige til de ældre og deres behov. CBS informerer og inviterer flygtninge på bibliotekerne, heri information på engelsk, om det danske Demokrati og foreningsarbejde. CSS implementerer et frivilligkorps og frivillige beboere på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter kr. CBS inviterer aktivt flygtninge til arrangementer i kulturhuset, som er bredt funderet for alle. CPK bidrager med medarbejdere i Kulturhuset i Stenløse, som understøtter de frivillige initiativer. CPK støtter op omkring initiativerne i Kulturhusene og ved kontakten til foreningslivet. CTM involverer relevante foreninger i naturplejeindsatsen. Brug af pulje på natur og miljøområdet kr. CBS understøtter to frivillige igangværende tilbud Strikkeklubben på Ølstykke Bibliotek, og IT cafeerne. CBS er medskabende i sociale frivillige tiltag i Stenløse Kulturhus, her i bruge Biblioteket på stedet som ramme. Støtte til opstart af frivillig økonomisk rådgivning i Kulturhuset understøtte projekt under Bedre psykiatri, i det at være anderledes. CBS understøtter Stenløse Kulturhus som samlingssted for uformelle frivillige tiltag, her i understøtte de Sociale tiltag kr.

3 Promovering af Egedals byudviklingsområder 2016 Egedals byudviklingsområder skal være eftertragtede for deres fokus på klima, energi og sundhed kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktivt liv. Styrke regionalt og internationalt samarbejde blandt andet gennem smart citys koncept Fra delt by til hel by Skab liv i byen, inden husene/byen kommer Professionalisere markedsføringen af Egedal kommune CPK arbejder på certificering af Egedal by efter den internationale DGNB metode. Byområderne Egedal by, Ølstykke og Stenløse opleves som en samlet by. Der er igangsat et samarbejde med Realdania kr. Egedal by aktiveres og tages i brug gennem afholdelse af arrangementer og events kr. CPK arbejder med professionaliseringen af Egedal Kommunes byudviklingsområder kr. At lade Egedal By, indgå som smart city "Living Lab" i Gate21/DOLL og evt. som en ny partner i aftalen med Cisco om Copenhagen IoE Lighthouse programmet. CTM vil bidrage til CPK mål med relevant arbejde til samarbejdet med Realdania. CTM etablerer en græsridesti ved Amaliestien. CEI arbejder med at professionalisere markedsføringen af Egedal Kommune. CPK tager initiativ til at etablere nytte, skole og integrationshaver i den grønne fletning, som inspirerer til et aktivt liv i naturen.

4 Sund i Egedal 2016 I Egedal gør vi det lettere at leve sundt! At arbejde med konkrete initiativer, der udspringer af Sundhedspolitikkens 25 indsatsområder At kvalitetssikre implementeringen af forebyggelsespakkernes grundniveau At skabe sammenhæng i, og kendskab til, de mange sundhedstiltag via en målrettet kommunikationsindsats At CSO etablerer en udekørende funktion, der har til opgave at støtte ensomme ældre borgere med at styrke deres sociale relationer CSD sætter fokus på mad og måltidskulturen kr. At CSO, i samarbejde med forebyggelsespakkernes tovholdere, gennemfører en dialogbaseret evaluering af hvordan anbefalingerne reelt er implementeret. At der igangsættes et arbejde med at få udviklet en Sund Egedal app, der både kan bruges af medarbejdere og borgere. At CSO tilbyder et kursusforløb for ansatte i Egedal Kommune med fokus på work-life-balance (stresshåndtering). CSD arbejder for en tidlig og forebyggende indsats i vores dagtilbud, skoler, fritidsklubber, ungdomsskolen mv i forhold til børn og unges mentale og sociale sundhed kr. CSD Arbejder med at implementering af forebyggelsespakkerne skal forankres i MED (lokal og centerniveau) kr. At Sundhedspolitikkens visioner og indsatsområder bliver udbredt til og kendt af kommunens borgere kr. Særligt fokus på ensomhed og andre barrierer; konkret at visitere klippekortsordningen til de 110 borgere inden for målgruppen, her i via rehabiliteringsprojektet at have fokus, på det der for den enkelte borger giver mening i rehabiliteringen, konkret skal det kunne ses på hvor mange der visiteres via 83 a. Alle børn og unges mentale og sociale sundhed skal styrkes. Dette ved at fokusere yderligere på, at styre arbejdet med de sociale relationer i skoler og dagtilbud kr. CPK bidrager med tiltag på kultur og fritidsområdet på CSOs initiativer. JC og CAS understøtter fortsat indsatsen med at nedbringe stress blandt medarbejderne i Egedal Kommune med fokus på CSD og CSO kr. CPK bidrager med tiltag på kultur og fritidsområdet på CSOs initiativer. CSS vil sætte fokus på sundhedsfremmende tiltag for borgeren, så det indgår i handleplaner og indsatsplaner. CTM skaber kontakt til skolerne for i fællesskab at skabe et trafiksikkert miljø omkring skolerne for at fremme, at der cykles til skole.

5 Ung i Egedal 2016 De unge skal trives og føle sig trygge i Egedal Kommune De unge skal inddrages og mødes i fleksible rammer af tydelige voksne Vi arbejder videre med temaerne fra ungekonferencen Vi skaber en samlet børne- og ungepolitik Vi skaber et sammenhængende ungeliv for alle unge CSD sikrer, at styregruppen fordeler de strategiske puljemidler til målet for Kr. CSD koordinerer arbejdet omkring udarbejdelsen af en samlet børne- og ungepolitik kr. CSD undersøger muligheder for at understøtte (nye) interessefællesskaber. CSS arbejder videre med temaerne fra CSS undersøger ønsker, behov og muligheder for en tværgående og koordinerende ungeenhed/-funktion. CSO arbejder videre med temaerne fra CPK bidrager i de andre centres mål bl.a. i Kulturhusene. CSS arbejder med ung-til-ung-støtte. et arbejder videre med et tema fra CTM arbejder videre med temaerne fra CBS arbejder videre med temaerne fra CSD arbejder videre med temaerne fra et arbejder på at forbedre samarbejdet med CSS og CSD om overgangen fra barn til voksen. CPK vil gøre Kulturhuset i Stenløse attraktivt for de unge i samarbejde med Ung Egedal og Musikskolen. CBS skaber inspirerende mødesteder både inde og ude, bl.a. ved at øge tilgængeligheden til eksisterende faciliteter kr.

6

Vision, politikker og strategiske mål

Vision, politikker og strategiske mål 2. Vision, politikker og strategiske mål 2. Fra og med budget 2013 indeholder mål- og budget en beskrivelse af kommunens vision, politikker og strategiske mål. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for 2014-17. Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

UDKAST TIL UDVIDELSESKATALOG BUDGET 2013-2016

UDKAST TIL UDVIDELSESKATALOG BUDGET 2013-2016 UDKAST TIL UDVIDELSESKATALOG BUDGET 2013-2016 Udvidelseskatalog for budget 2013-2016 Det samlede udvidelseskatalog for budget 2013-2016 indeholder 25 forslag fordelt på de seks temaer i Vision Furesø.

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016

CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016 CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016 Center for Bo-området Center for Bo-området er en enhed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Socialforvaltningen i Aarhus Kommune. Centeret består af 7

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015

HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015 HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015 Læs om hvordan Albertslund Kommune vil udmønte erhvervsstrategien i 10 strategiske og 17 tværgående målbare initiativer www.albertslund.dk/erhvervsstrategi Indledning

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Sundhedspolitik. forslag til debat. for jammerbugt kommune - et godt sted at leve og være

Sundhedspolitik. forslag til debat. for jammerbugt kommune - et godt sted at leve og være M e n ta l s u n d h e d F y s i s k A k t i v i t e t M a d o g m å lt i d o v e r væ g t a l ko h o l t o b a k l i g h e d i s u n d h e d I n d s at s f o r b ø r n o g u n g e ko m p e t e n t e b

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere