SKRÆPPEBLADET JULI Nr.06. Sommerdag ved Årslev Engsø. Se side 20. Efterårets afdelingsmøder se hvor og hvornår på side 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRÆPPEBLADET JULI 2006. Nr.06. Sommerdag ved Årslev Engsø. Se side 20. Efterårets afdelingsmøder se hvor og hvornår på side 19"

Transkript

1 SKRÆPPEBLADET JULI 2006 Sommerdag ved Årslev Engsø. Se side 20 Efterårets afdelingsmøder se hvor og hvornår på side 19 Nr.06

2 ISSN X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf E-post: stofanet.dk Hjemmeside: Åbent på deadlinedagen kl Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening. Redaktionen er valgt på beboermøderne. Bladets bestyrelse er den til enhver tid valgte foreningsbestyrelse. Bladet udkommer den første uge i hver måned, undtagen januar og august. Oplag: 5500 eksemplarer. Årsabonnement: 170 kr. Skræppebladet trykkes på 100% dansk genbrugspapir. KOLOFON SKRÆPPEBLADET Redaktion: Peter Kjellerup Tlf (afd. II) Birthe Graff (suppleant) Tlf (afd. II) Jan Berthelsen Tlf (afd. III) Hanne Løvig (suppleant) Tlf (afd. III) Sebastian Adorján Dyhr (ansvh. redaktør) Tlf (afd. IV) Helle Hansen (suppleant) Tlf (afd. IV) Bo Sigismund Tlf (afd. IV) Mohammad Hawa (afd IV) Jens Skriver Tlf (afd. VI) Lars Eg (suppleant) Tlf (afd. VI) Tom Niels Jensen Tlf (afd. X) Bent Jensen Tlf (afd. XXII) Hans Nikolajsen Tlf (afd. XXIII) Lise Vendelbo (suppleant) Tlf (afd. XXIII) Fotograf: Hans Grundsøe, tlf Tegner: Jesper Ankjær Internet: Birthe Graff Layout: Jesper Krogh, tlf Korrektur: Sebastian Adorján Dyhr, tlf Tryk: Uni Tryk A/S Indlæg sendes til: Skræppebladet Gudrunsvej 2, kld Brabrand. Stof modtages også gerne via e-post. Sidste frist for aflevering af stof til september-nummeret er: torsdag den 17. august kl LEDEREN Ejerskab af Bo Sigismund At eje noget betyder at have ansvar. Alle ejer vi noget, selvom det kan være ret abstrakt vi ejer holdninger, personlighed, tanker og udtryk for samme. Noget er originalt, og det meste er mere eller mindre kritisk kommet flydende til os. Somme tider er det en fordel, at der er nogen, der producerer tanker og erfaringer, hvor livet ville blive uoverkommeligt,hvis vi hver især skulle gøre hele arbejdet selv. Som almen-beboere tænker man ofte, at man lejer, ikke ejer og som boligejer føler man for nogles vedkommende en større selvbevidsthed over for sin bolig. Angiveligt skulle det være her, man finder årsagen til forskellen på, hvordan Vestervang og Gellerupparken fremtræder. Men den slags forsimplinger er skadelige, for ejerskab er andet og mere end besiddelse af et tinglyst skøde. Vore afdelinger er jo i den lange og sidste ende ejet af beboerne, og hvordan der ser ud og fungerer, står i høj grad i afhængighed af, hvordan beboerne påtager sig ejerskabet. Vi kan se i små afdelinger som Voldbækhave eller Sonnesgården eller en i forholdsvis stor afdeling som Holmstrup, hvordan et ejerskab, der giver sig udtryk i engagement, gør en forskel. Fritidsforeningen, Skræppebladet, Tousgårdsladen, Beboerrådgivningen og en uhyre mængde aktiviteter demonstrerer også tydeligt, hvordan et vækstlag, der stimuleres, kan sætte synlige resultater. Her i dette nummer erklærer et medlem af foreningsbestyrelsen, at han rejser tvivl om ejerskabet til beretningen. Hvis er den administrationens eller foreningsbestyrelsens? Vi selv på redaktionen har været i nød for kræfter og har nøje måttet overveje, hvor meget vi skulle lade administrationen om. For eksemplerne fra den store verden er mange, der viser at outsourcing og privatisering meget ofte fører til tab af indflydelse. Med ejerskabet forsvinder engagementet. Vi er et foreningsblad, ikke foreningens nyhedsbrev. Ud over det strengt informative må vi have kontakt til livet som beboer. Referater kan man læse andetsteds. Hver gang vi skal distancere os og gøre en forskel til at være godt administrerede og teknisk velfungerende, er det, som om vi skal agere som ejere. Den faktor kan man ikke købe eller uddanne sig til det er dialog og erfaringer, der skaber den, og intet giver luft under vingerne som synlige resultater. Så står man på noget, man har ejerskabet til. Derfor skal vi fortsætte og udbygge fællesskabet. Årstiden er velegnet til sociale kontakter og nye ideer. 4 Et levende repræsentantskabsmøde af Hanne Løvig & Birthe Graff Mange var mødt op til en lang og livlig debat blandt andet om kommunikation og visioner. 7 Ren Ghetto i højt humør af Helle Hansen Op mod 700 børn og voksne samlede skrald sammen på Toveshøj og i Gellerupparken 9 Farvel til Anita af Hanne Løvig Efter 12 år har Anita sagt sit job som beboerrådgiver op til fordel for en ny udfordring som psykolog ved Oustruplund. 27 Vi bygger i Tranbjerg af Marianne Stenberg I 2007 påbegyndes 165 nye lejligheder som både bliver spændende og billige. INDHOLD 7 Ren ghetto i højt humør børn og voksne samlede skrald i Gellerupparken og på Toveshøj. 8 IT-undervisning på højt niveau Nyt projekt i Herredsvang og Gellerup. 10 Flygtig som en tyv i natten Astronomiklub Capella - denne gang om Merkur. 11 Lang tradition for engagement og medleven Merete og Peter kæmper for de svage. 12 På sporet af en forsvunden kultur På tur til Friedrichstadt. 13 Hvem gør hvad? En lille pjece til hjælp ved genkommende problemer. 15 En EDB-mission er blevet født Tilbud til folk uden store EDB-kundskaber. 16 Modeopvisning i GlobusTekstil Op mod 300 besøgte åbningen. 18 Genbrugsdag i Holmstrup Overskud gik til Børn og Unge. 19 Ordinære afdelingsmøder efterår 2006 Se hvor og hvornår, der er møde i DIN afdeling. 20 Årslev Engsø et stykke smuk natur I 2003 blev engene omdannet til Sø. 21 Integrationsminister støtter dialog Fællesråd modtager kr til at skabe dialog. 22 Foreningen Beboerundersøgelse, nye boliger, personale m.m. 29 Kommentaren Om at bestemme og administrere. 29 Læserbreve En opsang til redaktionen m.m. /Rigtig god sommer. Afdelingerne Søvangen side 30 Sonnesgården side 30 Gellerupparken side Aktiviteter InterFemina, BBF udflugt, m.fl. Indstik på midtersideerne Nyttige informationer lige til at rive ud. Husk at sidste frist for huslejebetalinger er tirsdag den 6. juli. & frredag den 4. august Er huslejen ikke indbetalt til tiden, overgives den til retslig inkasso efter 3 dage.

3 ET LEVENDE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DER BLEV AFHOLDT ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 31. MAJ I SKOVGÅRDSPARKENS SELSKABSLOKALER Denne aften var der igen nærmest stuvende fuldt hus i lokalerne. 78 mennesker var talt op som stemmeberettiget, og så var der det løse såsom presse ved en journalist fra Århus Stiftstidende og her fra Skræppebladet. Keld Albrechtsen (tidligere formand for Brabrand Boligforening) blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at mødet var lovligt indkaldt, og mødets deltagere blev også godkendt. Herefter var der en mundtlig beretning aflagt af formand Jesper Pedersen: Der har været en tilfredshedsundersøgelse i afdelinger i Hasselager samt de nye afdelinger i Skovhøj. Den har været meget positiv. På spørgsmålet:»hvor tilfreds er du generelt som beboer«giver besvarelserne sammenlagt et gennemsnit på 3,95 på en skala fra 1-5, hvor 5 er værdien for den højeste tilfredshed. Samarbejdet mellem Brabrand Boligforening og Århus Omegn Af Hanne Løvig og Birthe Graff foto: Hans Grundsøe er jo som bekendt og beklageligvis ophørt, og man har kunnet konstatere, at nogle af afdelingsbestyrelserne i de to foreninger havde svært ved dialogen. Landsbyggefondens pulje på 600 mio. kr. søges af tolv boligafdelinger heriblandt Gellerupparken, Toveshøj og Søvangen. Der var orientering om institutionslejemål. En rådmand vil Keld Albrechtsen blev valgt ind i Foreningsbestyrelsen. Han har tidligere været formand have sat boligforeningen under administration. Han mener disse lejemål strider mod sideaktivitetsbekendtgørelser. At de bør udstykkes og sælges til kommunen. 152 beboere i Gellerupparken og 62 beboere på Toveshøj har valgt at få nyt køkken. I alt er der renoveret køkkener for godt 6 mio. kr. Kriminaliteten falder stadig i Gellerupparken. I Morgenavisen Jyllands- Posten nævnes det åbne brev om ophævelsessager som årsag til, at der har været en god udvikling med mindre kriminalitet. En undersøgelse har 4 vist, at folk der flytter fra almene boliger er gode ambassadører. Selv om de flytter, så er de så glade for at bo alment, at de gerne anbefaler det til andre. For at skabe en bedre kommunikation mellem afdelingerne og driftsafdelingen er afdelingssekretærerne tilknyttet driftsafdelingen som en stabsfunktion med reference til driftschefen. Med placering i samme lokale vil der samtidig i højere grad hurtigt kunne blive fulgt op på de enkelte opgaver, og alle i driftsafdelingen vil i et levende miljø løbende være orienteret om, hvad der sker i de enkelte afdelinger og dermed også drage nytte at gensidig erfaringsudveksling. (Uddrag fra skriftlig beretning). Flere opgaver i den nye organisering af driften er flyttet fra inspektøren til varmemesteren. Målet er at flere opgaver skal løses hurtigst muligt ved»det første kompetente led«, så opgaven ikke skal turnere rundt i driftsafdelingen, inden den løses. Skræppebladet Foreningsbestyrelsen har efter ønske fra redaktionen bevilget bladet sekretærhjælp fra administrationen. En del af de opgaver, der tidligere er udført af redaktøren af bladet, vil herefter blive udført fra administrationen. Posten som ansvarshavende redaktør varetages fortsat af medlemmer fra bladets redaktion. (Uddrag fra skriftlig beretning). Debatten En lang debat, selvom det stort det kun var de obligatoriske punkter der prægede dagsordenen. Debatten handlede bl.a. om kommunikation, opsigelse af kommunens lejemål af daginstitutionerne, beretningen, visioner, interne problemer i foreningsbestyrelsen, ønsker for fremtiden, besvarelse af spørgsmål og målsætningspro- grammet, der ikke var med i beretningen. Nedenstående er blot et uddrag af debatten Susanne Petersen fra afd. 5 ønsker mere oplysning/information til afdelingsbestyrelserne, om, hvad der sker på gården (invitere informere ang. de administrative tiltag). I beretningens fototek er afdeling 4 og 5 slået sammen. Susanne ønsker, at de bliver omtalt som to separate afdelinger, da det jo er det, de er. Jesper undskylder, det er en fejl, beretningen var gået i trykken, da fejlen blev opdaget. Endvidere kom et forslag om, at afdelingsbestyrelserne eller deres formand bliver indkaldt, til godkendelse eller gennemgang af beretningen, når den er færdig, og før den går i trykken. Spørgsmål fra Hassan afdeling V, angående problemer med daginstitutionerne og kommunens lejeaftaler, og opsigelse af dem, vil vide hvornår de opsiges, hvornår der kommer en afgørelse og hvor lang tid vil der gå? Jesper svarer at fristen er tæt på den 20. juni. Kommunen kan ikke finde ud af at overholde de lejeaftaler der er lavet, derfor opsigelse. Håber dog på kommunen besinder sig, så den tidligere indgåede aftale kan opretholde. Det vides ikke helt hvor lang tids frist der skal være, hvis lejemålene opsiges, måske 10 år, eller en rimelig måde/frist som kommunen kan være med til at acceptere, da der jo er børnene at tage hensyn til. Da der er problem me daginstitutionen i Hans Broges Parken beder Asger foreningsbestyrelsen om hjælp. Og når der alligevel skal tales med kommunen angående institutionerne i afd. V, at der også tales om problemet i afd. 1. Men Jesper mener ikke det var en god ide, da det er to forskellige sager. Men vil gerne gøre noget ved det. Til tider var der ønske om en anden debat, hvor der blev taget udgangspunkt i beretningen side for side, hvad står der? Rene Skau Björnsson ønskede ligeledes en anden debat med udgangspunkt i foreningens målsætningsprogram. Ros fra Vagn Eriksen afd. 3 til foreningsbestyrelsen - på side 13 er det slået fast, at man skal løse problemet på lavest mulige niveau på første kompetente led. Der var også både ris og ros mest ros, til den skriftlige beretning. Åse Christensen fra afdeling 10, roser beretningen og især den spændende afdeling der pryder for- og bagside, en afdeling uden ukrudt, uden snavs, måske det er en vision, men ved godt det er en fantomtegning af de nye lejligheder i Tranbjerg. Ser frem til et målsætningsprogram fra foreningsbestyrelsen Kommunikation til varmemestrene i afdelingen er problematisk, ikke pga. af menneskelig fejl, men med nuværende forældede radiosystem er der flere udfald end vellykkede samtaler. Søger/ønsker mobiltelefonen for at bedre kommunikationen til dem, der skal ha fat i varmemestrene. Nye mennesker på alle poster = megen kommunikation. Det må være tiden til at tage tigerspringet hvor varmemestrene bliver udstyret med mobiltelefoner. Foreningsbestyrelsen har interne problemer, grundet uenighed. Hvordan arbejdes der i foreningsbestyrelsen? når et medlem stemmer imod samtlige punkter, og der så bliver skrevet, foreningen har besluttet. 5 Edwin siger»hans, Herman og jeg er ikke bare nikkedukker der dukker nakken, hver gang der er en konflikt, ligesom et flertal i foreningen«. Desforuden ønskes der mere debat i bestyrelsen, før vedtagelse af forslag. Der bliver kæmpet og diskuteret i bestyrelsen. Aase Christensen talte varmt for kommunikation Henning Woller udtrykker, at foreningsbestyrelsen har meget der skal gøres, de har et vist ansvar og en vis måde at gøre det på. To medlemmer af Foreningsbestyrelsen ville ikke stemme for beretningen, da de mente tilfredshedsundersøgelsen var for lang og ikke hørte hjemme i beretningen. De undlod derfor at stemme. Beretning ellers godkendt. Ingen imod. 5 undlod at stemme. Regnskab Herefter var der fremlæggelse af årsregnskab ved direktør Torben Overgaard. Det har været et rimeligt fornuftigt regnskabsår, hvor udviklingen ikke har været meget anderledes end forventet, men det har været et svært regnskabsår, da regnskabschef Grethe Dam har været langtidssygemeldt pga. alvorlig sygdom. Hun er nu glædeligvis kommet tilbage igen. Resultatet er et overskud på små 2 mio. kr., hvilket er ok. Det skal helst balancere. Ved underskud kan der ses huslejestigning,

4 især hvis renten stiger samtidig. Regnskab blev enstemmigt godkendt. Budgetter fremlagt og enstemmigt godkendt, ligesom byggeregnskabet for Rødlundparken også blev enstemmigt godkendt. Valgene De tre medlemmer af foreningsbestyrelsen, der var på valg, stillede alle op René Skau Björnsson, Morten Fich, Søren Løkkegaard. 2 andre kandidater kom på listen, nemlig Keld Albrechten, afd. 6, og Susanne Petersen afd. 5. Følgende blev valgt: Rene Skau Björnsson, ikke bolighavende med 65 stemmer, Keld Albrechten afd. 6 med 63 stemmer og Morten Fich, afd. 6 med 50 stemmer. Valget af suppleanter faldt på Søren Løkkegaard afd. 5 med 48 stemmer og Michael Horn afd. 4 med 25 stemmer. Den flotte beretning med fantom billede af de nye lejligheder i Tranbjerg Eventuelt Under mødet blev der samlet underskrifter ind til støtte for Gellerup Badet, der er lukningstruet. Helle takkede for de mange underskrifter for Gellerup Badets bevarelse. Afdeling 4 er en stor afdeling og Herman forstår ønsket om at den skal flere med i foreningsbestyrelsen, der bliver arbejdet på det, de 1-2 udlændinge der skal med, skal de beherske det danske sprog og ha noget at give det danske samfund. Jesper sluttede mødet og takker for et godt repræsentantskabsmøde, det var en hyggelig og til tider en aggressiv debat, men debat det er godt for demokratiet og vi skal ikke være enige om alt. Mødet sluttede ca. kl med bespisning af de fremmødte. I mange år har der været fri bytteret uanset om man bor i udlejnings- almen- eller andelsbolig - men kun få benytter muligheden. Boligforeningen har modtaget et ønske om bytning, og vi viderebringer henvendelsen: BYTTELEJLIGHED BYTTELEJLIGHED BYTTELEJLIGHED Hundredvis af små og store skraldemand gik torsdag den 1. juni i krig mod papir, rustne cykler, pizzabakker og andet skidt og skrammel, som lå gemt i krat og buskadser rundt i Gellerup og Toveshøj. Fra Nordgårdskolen, Tovshøjskolen og Lykkeskole strømmede eleverne klokken ni om morgenen til boldbanen i Gellerup, hvor borgmester Nicolai REN GHETTO I HØJT HUMØR OPRYDNINGSDAG PÅ TOVESHØJ OG I GELLERUP FIK BØRN OG VOKSNE UD AT SAMLE SKRALD Tekst og foto: Helle Hansen Wammen satte oprydningsdagen i gang med tale og flaghejsning. Derefter var der uddeling af skaldeposer og handsker, og alle både store og små blev iklædt farverige røde T-shirts med skriggrønt påtryk»ren Ghetto«. Også fra børneinstitutionerne kom børnene strømmende til, og medarbejderne fra Socialcenter Vest havde for et par timer rejst sig fra deres skriveborde. Nærpolitiet, biblioteket, Sundhedshuset, Folkeinformation og repræsentanter fra områdets mange foreninger mødte også talstærkt op og sammen med borgmesteren kastede de sig alle frygtløst ind i krattet for at få skraldet samlet op. I løbet af to timer var hundredvis af skraldesække fyldt med al skins skrammel og skidt, som har fået de aktive skraldefolk trække sig tilbage til boldbanerne ved Klubberne i Gellerup, hvor der fortjent blev budt på lækker grillmad til frokost. Den festlige oprydningsdag sluttede med en række herlige fodboldkampe, hvor nærpolitiet udfordrede de forskellige klassetrin, som havde været med til at rydde op. Og her gik især de små fra sfo en rigtig til den, og 4. klasserne ligefrem bankede panserne 2-0. Dagen sluttede med fri svømning i Gellerup Badet for alle, som mødte op i deres røde»ren ghettotrøje«. Graffiti-patruljen rullede ud med malerbøtterne Det var ikke kun skidt og skrald, der blev fjernet på oprydningsdagen. En graffitipatrulje iført hvide malerdragter kørte hele formiddagen rundt i området med malergrej i en centervogn parat til at overmale grimme graffiti tags og frække ord, som var sprayed på blokkene ved kældergangene og på væggene. Jeg bor i en 3-værelses lejl. på knap 80 kvm, på 2. sal pa Hammershusvej, 8210 Århus V. Lejligheden koster brutto ca. kr ,- plus varme. I kælderen er der vaskefaciliteter og et kælderrum. Lejligheden ligger meget centralt, tæt på indkøb (Storcenter Nord), daginstitutioner, og busforbindelser. Da jeg ønsker at bytte til en større lejlighed/rækkehus, skyldes det. at vi er en familie bestående af 1 voksen og 5 børn i alderen 0-4 år. Det vi har brug for, er en stuelejlighed/rækkehus på 5 værelser. Jeg kan kontaktes på tlf lov at ligge og flyde i områdets vilde krat. Og det var mange spændende sager, der blev fundet, ikke mindst af et hold 4. klasses skolepiger fra Nordgårdskolen, som fandt en post pot i et krat. Efter et par timers koncentreret skidt og skrammel opsamling kunne alle 7

5 KÆRE ALLE BEBOERE! ET FARVEL FRA ANITA BERGMANN af Anita Bergmann FARVEL TIL ANITA ANITA BERGMANN HOLDER I BEBOERRÅDGIVNINGEN EFTER 12 ÅR af Hanne Løvig Da jeg fra den 1. august har fået tilbudt en stilling som psykolog ved Oustruplund, Viborg Amt, har jeg opsagt min stilling som beboerrådgiver fra denne dato. Som I alle ved, blev jeg uddannet som psykolog i Da Socialudvalget ikke har ønsket, at min stilling i beboerrådgivningen blev omkonverteret til en psykolog-stilling, så at jeg havde mulighed for faglig udvikling og at opnå autorisation, har jeg valgt at søge et andet arbejde, hvor jeg kunne få disse ønsker opfyldt. Jeg har arbejdet i beboerrådgivningen i 12 år, og jeg har været vild med arbejdet, området og dets beboere. Jeg synes, det er et meget spændende arbejde. Det har været fantastiskt givende og en stor gave at få lov til at møde så mange forskellige mennesker fra en mangfoldighed af kulturer meget tæt på i mit arbejde. Jeg er blevet mødt med stor varme og gæstfrihed i mange hjem. Det vil jeg altid huske. IT Open Learning Center er et brobygnings-projekt, der skal øge interessen hos unge til at påbegynde en kompetencegivende IT-uddannelse inden for området. Projektet er både for drenge og piger i aldersgruppen år, og undervisningen foregår formiddag eller aften i henholdsvis Globus1 i Gellerup og Millenium i Hasle. Projektet kommer til at udbyde gratis IT-kurser under Cisco Networking Academy Programmet, der giver de unge nogle praktiske og teoretiske færdigheder inden for hardware, software, netværk PROJEKT I HERREDSVANG OG GELLERUP: IT-UNDERVISNING PÅ HØJT NIVEAU FOR UNGE MELLEM 16 OG 28 ÅR Af Sebastian Adorján Dyhr I mit arbejde har jeg været meget fokuseret på kvindernes og de unge pigers situation i lokalområdet og i samfundet i det hele taget. Dette arbejde håber jeg vil fortsætte og også prioriteres politisk fremover. Det har en stor betydning for pigerne og de opvoksende generationers mulighed for integration og en plads i dette samfund. I mit nye arbejde på Oustruplund skal jeg arbejde med unge med adfærdsproblemer. Min opgave vil være efteruddannelse af personale, lave psykologiske udredninger, terapisamtaler med de unge og supervision af personale. Stedet har 85 ansatte og ca. 100 unge tilknyttet. Måske vil jeg møde nogle af drengene fra Gellerup i mit arbejde dér. Mine arbejdsopgaver vil være meget forskellige fra dem jeg har nu, og jeg vil helt sikkert savne»mine«beboere. Det er således med et lidt tungt hjerte og skælvende knæ, jeg bevæger mig ud på den usikre grund, det er at skifte arbejde. Men mit ønske om at opnå autorisation som psykolog og at videreudvikle mig fagligt gør, at jeg tager skridtet nu. Jeg håber og ønsker, at beboerrådgivningen fortsætter, og at Toveshøj også fremover er en del af den. Det ville være meget ulykkeligt, både for beboere og personale, at splitte den op. Som beboerrådgiver er det af stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø og den faglige standard, at man har en eller flere kollegaer, der er tæt på i det daglige arbejde. At have nogle, man kan få støtte af og mulighed for at drøfte faglige og personlige problemstillinger i arbejdet, er utroligt vigtigt. På landsplan kan vi se, at dem, der sidder alene, ofte bliver udbrændte. Jeg håber at jeg ser jer alle for at sige farvel, inden jeg tager på ferie i midten af juli. (Vagn har lovet at tage sig af det) Kærlig hilsen Anita Bergmann Fra redaktionens side skal der hermed lyde en stor tak til Anita for hendes mangeårige arbejde i boligforeningen og samtidig et held og lykke for fremtiden. /red og operativsystemer samt mulighed for en uges praktik i en IT-virksomhed og for at stifte et nyt personligt og fagligt netværk. De unge vil efter bestået prøve blive certificeret med et internationalt anerkendt certifikat, og der er mulighed for med tiden at hverve endnu nogle internationalt anerkendt certifikater: CompTIA A+, CompTIA Server+ og endelig CompTIA's Linux+. IT-professionelle kan som udgangspunkt ikke komme i betragtning, derimod optages gerne unge, der er stoppet på en uddannelse inden for IT. Hvis dette virker interessant, kan man henvende sig senest 3. august til Ahmed Jibril, e-post: Tlf eller John Iversen, e-post: Tlf: Der var liv i beboerrådgivningen den tirsdag eftermiddag, jeg havde aftalt møde med Anita. Tre mennesker sad i køkkenet og snakkede og lige idet jeg kommer ind af døren, ringer telefonen. Det er en hastesag som Anita Bergmann må tage sig af. Så jeg kommer til at vente i den hyggelige stue med en kop god kaffe i et lille kvarter. Grunden til dette møde denne tirsdag eftermiddag var, at Anita Bergmann har sagt sin stilling i beboerrådgivningen op efter 12 år. Anita er uddannet pædagog og blev i 2004 færdig med sin uddannelse som psykolog (cand. pæd. psyk.). Da socialudvalget ikke har ønsket at omkonvertere Anitas stilling til en psykologstilling, har hun valgt at søge et andet arbejde, hvor disse ønsker kan opfyldes. Socialudvalget består af medlemmer fra foto: Hans Grundsøe afdelingsbestyrelserne: 3, 4, 5, 6, 11 og 12. Én fra hver afdeling, dog to fra afdeling 4. Det bliver med noget vemod at holde i beboerrådgivningen for Anita, for hun har været rigtig glad for arbejdet her. Hun synes, det har været spændende og en stor udfordring i jobbet at møde mennesker med mange forskellige kulturelle baggrunde, og hun har især været glad for samarbejdet med kvinderne og de unge piger af mange forskellige nationaliteter. I alle de 12 år Anita har arbejdet i beboerrådgivninge,n har hun arbejdet tæt sammen med Jens Høgh. Jens kom først som praktikant fra Den Sociale Højskole og blev efter endt uddannelse ansat i beboerrådgivningen. De har været et særdeles godt team, og Anita mener, det er meget vigtigt at have en god sparringspartner, da alle undersøgelser viser stor risiko for udbrændthed i de tilfælde, hvor man sidder alene. Lige fra Anita startede i beboerrådgivningen har der været en pigeklub på unge piger, som er kommet ofte. Her havde de et godt og trygt sted at mødes. I 2002 blev et 4-årigt projekt etableret, som kom til at hedde Pigeliv. Meningen med projektet var, at de unge piger skulle støtte hinanden, komme i tale og være rollemodeller. 30 unge piger har været den faste kærne og har i alle 4 år kommet regelmæssigt. Lene Egebjerg og Britt Naundrup har været koordinatorer på Pigeliv. Projektet udløber i 2006, men det har været så god en succes, at pigerne vil danne en forening efter udløbet. Til arrangementerne har der været fra 20 piger og helt op til 400. Anita er fra Sverige. Hun har boet i Danmark i 30 år, men har lidt accent, så pigerne har ligefrem syntes, hun var nemmere at forstå end danskere. Det går tit bedre, når begge parter er på andet sprog sammen. Det bliver svært for Anita at sige farvel til de mange mennesker og hele familier, hun har fulgt og haft tæt og god kontakt til alle årene på beboerrådgivningen. Anita synes dog, det har været træls, at de i beboerrådgivningen ikke har fået større opbakning fra Boligforeningens side. De kunne godt have promoveret og støttet arbejdet i rådgivningen bedre. 1. august starter Anita Bergmann sit nye job, hvor hun skal arbejde med unge med adfærdsproblemer. Hun vil helt sikkert komme til at savne sine beboere siger hun. Især pigerne. Mon ikke der også er mange af pigerne, der vil komme til at savne svenske Anita. 8 9

6 FLYGTIG SOM EN TYV OM NATTEN PLANETEN MERKUR ER SVÆR AT FÅ ØJE PÅ, NÅR DEN DUKKER OP, OG DEN FORSVINDER HURTIGT IGEN LANG TRADITION FOR ENGAGEMENT OG MEDLEVEN MERETE BLICHER OG PETER IVERSEN ER POLITISK AKTIVE OG FÆLLES OM KAMP FOR DE SVAGE af Jens Skriver I oldtiden var Merkur eller Hermes, som han kaldes på græsk, ikke alene gud for handelsfolk og gudernes sendebud, men han var også gud for lommetyve. Hvis man vil iagttage planeten Merkur, forstår man godt, hvorfor den har fået navn efter ham. Den er den inderste planet og befinder sig derfor meget tæt på Solen. Samtidig er dens omløbstid kun 88 døgn, så den dukker op og forsvinder flere gange om året. Befinder den sig vest for solen optræder den som morgenstjerne, og er den øst for solen, er den aftenstjerne. Hvis den i det hele taget er synlig, står den op lige før solen, eller går ned lige efter. Dersom man ikke ved nøjagtigt, hvor man skal lede, kan den være svær at få øje på, men er man heldig, ses den som en kraftigt lysende stjerne i solens røde skær. Endnu i begyndelsen af juli skulle det være muligt at se den som aftenstjerne. En klippeplanet af metal. Bortset fra Pluto er Merkur den mindste planet. Ved en Merkurpassage, hvor planeten går direkte ind foran solskiven, ses den kun som en lille plet. Merkur kan vise faser ligesom Månen og Venus. Som bekendt har månen altid den samme side vendt mod jorden og drejer sig derfor i løbet af sin omløbstid kun én gang om sin akse. Indtil for nyligt blev det antaget, af Jens Skriver / Astronomiklub Capella at Merkur forholdt sig til solen på samme måde. Det er dog ikke helt rigtigt. Medens Merkur er 88 døgn om at nå rundt om solen, drejer den sig om sin egen akse i løbet af 59 døgn. Ikke desto mindre er der store temperaturforskelle på Merkur. På side, der vender ind mod solen, kan temperaturen nå op på 400 C, mens den på den modsatte side kan nå ned på minus 200 C. En forklaring på, at planeten kan holde til de meget store temperaturforskelle, er måske, at den er den planet i solsystemet, der indeholder mest metal. Merkur har for øvrigt en stærkt elliptisk bane. Den er meget mere aflang end Marses. Og så har den heller ingen måner. CAPELLA ASTRONOMIKLUB Kontaktperson: John Mikkelsen, Jernaldervej 259 B, tlf Husk også at kigge ind på vores hjemmeside som løbende bliver opdateret med nyheder Merete nedstammer fra forfatteren Steen Steensen Blicher; han var hendes tiptipoldefar. Tipoldefaderen hed Francisco og var degn i Harlev (Gl. Harlev). Oldefaderen kan Merete huske; det var Peder Daniel, som var gartner på Gersdorffslund og boede i Hou, og var altså barnebarn af Steen Steensen Blicher. Da den myreflittige og ihærdige folkemindesamler Evald Tang Kristensen, der var lærer i Gellerup ved Herning, som den første satte sig for at skrive en biografi over Steen Steensen Blicher, ville han opsøge sønnen i Harlev. Han tog derfor med toget til Mundelstrup og gik derfra til Harlev. Her fik han imidlertid at vide, at degnen sov til middag og endelig ikke måtte forstyrres. Den travle forsker måtte derfor vente i lang tid på kirkegården og i byen. (I dag er de mange bindingsværksbygninger i Gl. Harlev en seværdighed, men det var de næppe dengang.) Da han endelig kom ind, blev han godt nok budt på en kop kaffe, men Francisco kunne bidrage med meget lidt nyt om sin berømte far, så Evald Tang Kristensen måtte traske tilbage til Mundelstrup med så godt som uforrettet sag. Sådan var det ikke, da jeg besøgte Merete Blicher og hendes mand Peter Iversen. Jeg blev budt på en dejlig kop the, og de fortalte om meget af det, der rør sig i samfundet. For Merete er det ganske naturligt, at tipoldefaderen stadig er berømt.»det er der ikke noget at sige til. Han går ikke af mode. Han var den første socialrealist herhjemme og beskrev»de smås vilkår«. Han gav dem mæle og er derved enestående. Sikke et sprog han har. Det er nuanceret og fuld af kultur og liv.«siger hun.»merete har arvet det,«indskyder Peter.»Jeg har i hvert fald arvet hans engagement i samfundsforhold. Han var ikke meget for snobberiet i København og meget socialt engageret«, siger hun. Vi mindes Blichers folkemøder, og Peter siger, han var forløber for meget, men meget sammensat. Merete Merete har på mere end én måde taget tråden op efter Steen Steensen Blicher. Hun er folkeskolelærer og arbejdede i folkeskolen indtil 1980 erne. Hendes første liniefag er dansk og dernæst engelsk. Så har hun speciale i undervisning af svagtlæsende børn. Hvad enten det skyldes sociale problemer, ordblindhed eller noget helt tredje.»jeg elskede at undervise svage grupper«, fortæller hun.»det har altid haft min interesse. Jeg gjorde meget ud af at give dem selvtillid og tryghed samt skabe miljø i klassen.«siden blev Merete psykiatribruger og kom til at undervise på uddannelsesafdelingen for personale inden for psykiatrien. I årene underviste hun over hele landet både personale og psykiatribrugere, men også folk fra boligforeningerne, så de på bedste måde kunne tackle problemer med psykisk syge.»det er vigtigt erfaringerne som bruger formidles videre«, siger hun.»psykiatriramte er nogle af de bedste til at hjælpe andre. De ved, hvad det handler om, og der er mange ressourcestærke blandt psykiatriramte.«konfliktradio Merete mødte Peter Iversen i 1985 på Radio Århus, da de begge var med til at lave»konfliktradio«. Sammen med en række andre blev Peter bagefter sigtet efter den milde sabotageparagraf for forstyrrelse af offentlig transport.»jeg fik den»den hårdeste straf,««siger han.»i modsætning til de andre fik jeg ingen bøde, da mine udtalelser var for vattede«. For deres arbejde for radioen modtog de bibliotekarforbundets Thomas Døssingpris på kr Merete fik også en buket hvide roser.»siden har hvide roser betydet noget helt særligt for mig«, siger hun, der for øvrigt også har lavet græsrodsradio i Holmstrup og interviewet mange beboere. Peter Peter er grafisk trykker og formand for Århus Trykkerklub. Han forærer mig stolt foreningens jubilæumsskrift, som han har været med til at redigere og skrevet store dele af. Han arbejdede mange år på Purup, der var et formulartryk i Viby. Nu er han fast afløser på kartonnagevirksomheden Elopak i Lystrup, hvor de trykker mælkekartoner. Der arbejdes i treholdsskift, og Peter har ofte natarbejde. Indtil i foråret var Merete medlem af afdelingsbestyrelsen for Holmstrup. Nu har Peter taget over. De er begge medlemmer af Internationale Socialister og af Enhedslisten. De forklarer, at Internationale Socialister ønsker socialisme indført fra neden og ikke fra oven.»det er ikke noget, Folketinget kan vedtage«, uddyber de.»for os var Østeuropa ikke socialistisk, men statskapitalisme«. Merete har tidligere været med i bestyrelsen for Foreningen af Psykiatribrugere og brugerrepræsentant i Regionsrådet for psykiatrien. Da Centerrådet ved Lokalpsykiatrien eksisterede, var hun med her. Det var et rådgivende organ for amtet og psykiatrien. Afdelingsbestyrelsen Peter siger, at de i afdelingsbestyrelsen gerne vil gøre betingelserne for beboerne så gode som muligt for en rimelig husleje. Merete uddyber med, at de gerne vil skabe et bedre miljø for alle, der bor i Holmstrup, i flere henseender.»der skal være så meget beboerdemokrati som muligt, og det eksisterende beboerdemokrati skal støttes. Beboerne skal have det så godt som muligt både i individuelle boliger og sammen med andre. Der skal være så gode ydre omgivelser som muligt, og byggeriet skal forbedres. Lige for øjeblikket kunne der ønskes bedre omgivelser ved selskabslokalet, der bruges af mange mennesker«. Hun siger videre, at hun talte for hjælp til et bedre liv for psykisk syge og fremhæver Værestedet i Holmstrup, bl.a. fordi her kommer medarbejdere fra distriktspsykiatrien.»beboerne kan gøre et forebyggende arbejde ved at komme hinanden ved og være skabere af netværk. Her er Holmstrup ikke ringe«. Hendes sidste ord:»jeg var meget glad for arbejdet i afdelingsbestyrelsen. Arbejde for miljø og beboerdemokrati er en værdig sag«. Peters sidste ord er:»beboerne skal bestemme. Det er os og ikke administrationen, der skal bestemme. Ikke omvendt«

7 PÅ SPORET AF EN FORSVUNDEN KULTUR Lørdag den 27 maj gentog aktivitetsudvalget i Toveshøj tidligere succeser med en endagesbustur til Tyskland. Målet var denne gang Friedrichstadt vest for Slesvig. Vejrudsigten havde lovet regn den pågældende dag, men bortset fra en overgang på turen derned, holdt det tørt. Bussen, der var fyldt til sidste plads, kørte klokken 7.30, og traditionen tro var første stop sognegården i Hedensted, hvor der blev serveret et stort tag-selv morgenbord. Derefter kørte vi gennem det vestlige Sønderjylland og krydsede grænsen ved Sünder Lügum. Her var der mange kroer. Husum Området var gamle marsk- og engarealer med mange køer og får. Der var også gamle gårde med avlsbygninger i to etager, og en gårdbutik, der solgte produkter fra får. I skolen lærer man, at Slesvig er gammel dansk område, men det var samtidig i en lang periode både delt mellem forskellige fyrster og udgjorde i virkeligheden sin egen kultur. Vort første møde med den var byen Husum, hvor vi gjorde et kortere ophold ved havnen i centrum. Byen ligger ved Mühlenau, men et stykke fra udløbet i Nordsøen. Ikke desto mindre var havnen stor. I danskertiden var Husum en af de vigtigste udførselshavne mod vest. Straks efter tabet af vigtige havne i Slesvig blev havnen i Esbjerg anlagt. Der var mulighed for at konstatere, at der er flere jernbaner i Tyskland end i Danmark. Vi krydsede således Nord-Ostsee banen. Om de næste to sider SPOR AF DANMARK, NEDERLANDENE OG TYSKLAND I ET Med udgangspunkt i et forslag i boligforeningens foreningsråd har vi tre beboere lavet en lille pjece om genkommende problemstillinger, når man bor alment. Pjecen er ment som hjælp på det personlige plan og er aldeles foreløbig. Vi sætter den i Skræppebladet, for at interesserede beboere kan se, at pjecen eksisterer. Vi er interesseret i kritik og forslag til forbedringer, som også kan betyde udbygning. River du det næste side ud af Skræppebladet og folder, har du en udgave af den pjece, vi har forestillet os som hjælp. Hilsen Kim Mørch, Herman Nielsen og Hasse Vind. af Jens Skriver Friedrichstadt Ved middagstid kom vi til det egentlige mål, Friedrichstadt, hvor frokosten blev indtaget. Byen ligger, hvor floderne Ejderen og Trene løber sammen. Forskellen mellem en fjord og en flod er, at der er saltvand i fjorde, men ferskvand i floder. Ejderen dannede i sin tid sydgrænse for hertugdømmet Slesvig og dermed også for Danmark. Landskabet Holsten syd for var tysk, selv om det blev styret af den danske konge. En kanalrundfart startede på den brede Ejder, og derefter krydsede vi Trene. Trene har sit udløb syd for Flensborg og er en af de reneste floder i Tyskland. Vandet kan faktisk drikkes. Dette og meget mere kunne en dygtig dansktalende guide berette. Friedrichstadt er på mere end en måde noget for sig selv. Den blev anlagt af hertugen på Gottorp i Hertugen ønskede at sikre sig gode handelsforbindelser med Spanien og valgte derfor at modarbejde Spaniens fjende Nederlænderne. Det skete ved at invitere nogle hollandske remonstranter til at grundlægge byen Friedrichstadt. Remonstranterne var stærkt uenige med den hollandske statsreligion. Kort tid efter fulgte mennonitter, der gik ind for voksendåb. Religionsfrihed i byen måtte tolereres, så jøder, katolikker og kvækere kom også til. Selv socianere accepteredes. De anerkender ellers ikke Treenigheden og mener ikke, Jesus er en frelser. Dog er størstedelen af befolkningen lutheranere. I den lille by, der i dag har indbyggere, praktiseres således 13 religioner. Det er nærliggende at tro, her hersker en babylonisk forvirring, men religionerne fungerer gnidningsløst side om side og er af praktiske grunde fælles om kirkerne. De hollandske nybyggere anlagde straks et system af kanaler, som de kendte hjemmefra. De kaldes stadig»gracht«. Byens huse er gavlhuse ligesom i Holland. I byen gjaldt hollandsk lovgivning, hvor skat blev betalt efter husenes bredde til gaden. Gavlhuse kendes dog mange andre steder i det sydlige Jylland og Slesvig. Fra kanalbåden blev de kønne haver ned til kanalerne beundret. Vi fik også at vide, at byen har 14 storkepar. Guiden fremhævede nogle trappegavlhuse, som kunne tages i øjesyn på et kort smut i byen, inden turen gik videre til Duborg ved Flensborg, hvor der blev handlet livligt. På turen ad motorvejen hjem kunne det forårsgrønne landskab nydes i fulde drag. Inga og Elmer Bech har således endnu engang stået for et godt tilrettelagt arrangement.»hvem gør hvad?«i den almene sektor bor vi ofte tæt på hinanden og må helt selvfølgeligt anerkende hinandens tilstedeværelse og moderate hørbarhed. Instanser Vi er oftere end i parcelhusområder henvist til gensidig hensyntagen, snak og afklaring af eventuelle mellemværender. Det er i sig selv menneskeligt værdifuldt. Afdelingsbestyrelse (AFD-B) Afdelingsmøde (AFD-M) Boligforeningens administration (BB-A) Boligforeningens drift (BB-D) Lokalpsykiatriens udrykningsteam Politi Til hjælp med noget af det, man som beboer enten kan være usikker på eller måske ikke selv kan klare, har vi lavet denne skematiske oversigt med problemområder og lidt efterfølgende forklaring. SSP-Gruppen (Skole, Socialforvaltning, Politi) Århus Kommune (Å.K.) Inden du bruger skemaet, bør du selvfølgelig ha overvejet at klare sagen selv og eventuelt søgt råd i afdelingsbestyrelse eller hos varmemester. Godkendt i foreningsrådet i Brabrand Boligforening d Udarbejdet af Kim Mørch, Borumtoften Herman Nielsen, Holmstrup Hasse Vind, Toveshøj 12

8 Hærværk og graffiti mens det pågår (politi); ellers klage (BB-A) og (BB-D) for udbedring. Husspektakler Skænderi og slagsmål i lejlighed (politi) Husorden regulerer en lang række forhold i afdelingen; kan ændres (AFD-B / AFD-M) Huslejeproblemer bør søges ordnet (BB-A) inden tidsfrist udløber; meget dyrt at glemme Havereglement (private haver) måske Husorden; ellers netop privat Grønne arealer (fælles) Husorden og AFD-B /BB-D Temaer Chikane vanskeligt forhold, da det ofte er svært at bevise EN EDB-MISSION ER BLEVET FØDT! DER FINDES TILBUD TIL DEM, DER ELLERS IKKE HAR EDB-KUNDSKABER Vi er jo efterhånden kommet godt og grundigt ind i den teknologiske tidsalder, og det går jo hurtigere og hurtigere. Ja faktisk går det så hurtigt, at mange har svært ved at følge med på trods af deres daglige omgang med IT og EDB i forskellige afskygninger. I Brabrand Oplysningsforbund ønsker man at gøre noget ved det problem, og jeg har snakket med Piet, der derfor i snart 3 sæsoner har undervist i grundliggende EDB-færdigheder.»Jeg har, efter et stykke tids research, fundet ud af, at den mest forsømte gruppe af mennesker i den retning er kvinder over 40,«fortæller Piet. Kønsopdelte hold»det betyder så ikke, at alle mænd er helt med, men indtil videre er det min fornemmelse, at kønnene skal skilles af Sebastian Adorján Dyhr ad i hvert fald i begyndelsen«, slår Piet fast og citerer én af sine kvindelige kursister, der fotæller, at»kvinderne er bange for, at mændene bare overtager og overskygger undervisningen, så vi kvinder ikke selv får lært noget«! Og det er Piets fornemmelse, at hun ikke er ene om det synspunkt. Derfor vil der blive hold med»mænd over 40«og»kvinder over 40«. PC40plus»Og selvom det umiddelbart endnu er på et spinkelt grundlag, er der for mig ingen tvivl om, at den manglende viden om IT og EDB, er et stort problem for mange. Et problem som vil vokse sig større og større, i takt med bl.a. det offentliges digitalisering af kontaktfladen mellem os og dem«, fortæller Piet. Muligheden er der Alle mand som kvinde vil hos Piet lære de mest basale færdigheder med en PC, og kan drage nytte af alle de, i øvrigt meget fine tiltag, fra det offentliges side. GELLERUPBADETS VENNER KÆMPER FOR BADET Varetage børns tarv misrøgt af børn skal anmeldes (Å.K.) Uhumskheder affald (inklusive menneskeligt) på trapper mm. orientering for rengøring (BB-D / BB-A) Syn foretages af BB-D; AFD-B kan deltage med med-lem, hvis det ønskes af beboer Sindslidende Voldsomt generende eller lidende (Lokalpsykia-triens Udrykningsteam) Larm, støj umiddelbar og ulidelig (politi); klage (BB-A) Knallertkørsel Ulovlig (politi); BB-område og forbudt: oriente-ring (BB-A / BB-D) Børn indblandet (SSP-Gruppen) LÆSERBREVE, UNDERSKRIFTER OG SNAK MED RÅDMAND SKAL VÆRE MED TIL AT FÅ GELLERUP BADET PILLET UD AF KOMMUNENS SPAREKATALOG Sådan lød strategien på Gellerupbadets Venners generalforsamling torsdag den 22. juni. Den lille støtteforening, der tæller store medlemsklubber som AGF og seniorsvømmerne, kan næsten ikke tro på, at politikerne mener det alvorligt, når de overvejer at lukke vestbyens svømmebad i forbindelse med sparerunden. Det er under et år siden, at badet blev renoveret for over fem millioner kroner. Og det er uden visioner at lukke det nyrenoverede bad, som er byens bedste svømmehal. Det fastslår støtteforeningen, der samtidig gør opmærksom på, at en lukning af Gellerup Badet også vil være stik imod alle de indsatser, der gennem de senere år er sat i værk for at gøre Gellerup til et integreret sted, hvor alle århusianere kan lide at komme. af Helle Hansen Badevennerne kritiserer de besøgstal, som ligger til grund for forslaget til lukning. Det er tal, der viser, at Gellerup Badet er det mindst søgte bad pr gæst pr. åbningstime Gellerupbadets Venner ønsker at gøre politikerne opmærksom på, at de lave besøgstal kunne have set meget anderledes, hvis man blot havde konverteret den meget dårlig besøgte morgensvømmetime fra kl. 6-7 til et par ekstra timer med svømning kun for kvinder. Samtidig tæller kommunen i sine beregninger ikke foreninger og klubber med i kataloget. Og det er et faktum, at mange svømmehold gennem de sidste par år er blevet flyttet ud i Gellerup Badet for at skaffe mere offentlig åbningstid til svømmerne inde på Åboulevarden. Gellerupbadets Venner, der blev stiftet i forbindelse med lukningstruslerne mod badet i 2001, troede ellers at badet var sikre i mindst fem år frem, så det kom som en overraskelse, at det røg med i sparekataloget. Gellerupbadets Venner vil nu formulere et høringssvar til kommunen, som de inden udgangen af juni måned vil overrække til rådmanden for sport og fritid, Flemming Knudsen. Han vil ved samme lejlighed også få overrakt de mere en 700 underskrifter, som folk der støtter Gellerup Badet har skrevet under på i løb af de seneste uge. Gellerupbadets Venners bestyrelse består af formand Marianne Kennild, næstformand Steen Bech Nielsen, kassererer Bente Lund, Knud Jørgensen og Helle Hansen. 15

9 MODEOPVISNING I GLOBUSTEKSTIL I GELLERUP - ET TILLØBSSTYKKE»JORDEN RUNDT MED NÅL OG TRÅD«af Helle Hansen foto: Hans Grundsøe/Helle Hansen Mellem 250 og 300 besøgende aflagde et besøg under åbningsreceptionen i GlobusTekstil i Globus1. Ikke mindst de to modeopvisninger vakte stor interesse. Danske og etniske modeller mellem hinanden, superflotte frakker, velourbukser og snabelsko, T-shirts med print og masser af broderier, kjoler og tasker - alt med vestligt præg og etnisk touch - og alt fabrikeret fra bunden af de dygtige kvinder i projektet Globus- Tekstil. Begejstringen var stor - og den blev ikke mindre, da børnedansegruppen»diva«kom på scenen. Også de kunne deres kram. Åbningsarrangementet, der fandt sted lørdag den 17. juni, blev åbnet af Ingrid Jensen, tidligere formand for Gellerupparkens afdelingsbestyrelse. Hun bød velkommen og udtrykte håb om, at projektet kunne udvikle sig til en konkret levevej for de dygtige kvinder og at deres kunnen og formåen ville blive kendt også uden for Gjellerup. Amira Amin, som er dagligleder af tekstilværkstedet og selv uddannet modelsyer, var også ganske tilfreds med besøgstallet og med dagens forløb.»det var vor første modeopvisning - og selvom der var et par begynderfejl med blandt andet på lyssætning har vi bestemt mod på mere, så det er ikke sidste gang, vi præsenterer os på denne måde«, lovede Amira Amin. Som ramme om catwalken og modeopvisningen var landeopdelte boder med eksempler på de etniske kvinders formåen og de enkelte landes særpræg. Også her sås stor professionalitet, farveglæde og symæssig kunnen. den daglige leder i GlobusTekstil - Amira Amin GlobusTekstil er et projekt under Folkeinformation, Socialcenter Vest. Projektet ledes af projektleder i Folkeinformation Sami Saidana, mens Amira Amin er dagligleder i GlobusTekstil. Der er i øjeblikket tilknyttet syv kvinder i projektet. Foruden kvinderne i aktivering, kommer også mange kvinder med forskellige etniske baggrunde frivilligt og benytter tekstilværkstedet, der nu har eksisteret i GLOBUS1 siden oktober En smuk brudekjole sluttede modeopvisningen, hvor de mange spændende modeller, som kvinderne har syet blev vist frem på catwalken

10 GENBRUGSDAG I HOLMSTRUP MANGE GODE TING GAV STOR INTERESSE Af Jens Skriver Foto: Lars Eg NYTTIGE ADRESSER OG TELEFONNUMRE JULI 2006 BRABRAND BOLIGFORENING, GUDRUNSVEJ 10 A, 8220 BRABRAND, tlf , fax Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl , torsdag kl , fredag kl E-post: - Foreningsbestyrelsen Jesper Pedersen (formand) Udsigten 66, tlf Henning Woller (næstformand) Udsigten 82, tlf Morten Fich Jernaldervej 229 A, 1. tv., tlf René Skau Björnsson Lykkenshøj 66, tlf Hans Esmann Eriksen Sonnesgade 14, 2. lejl. 3, tlf Herman Nielsen Jernaldervej 263 B, st. th., tlf Keld Albrechtsen Jernaldervej 247 lejl. 7, tlf Inspektører Afdeling 1, 2, 3, 7/15, 8, 16, 17, 21, 23 & 24: Carsten Falck Gudrunsvej 10 A, tlf Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet: Ege Høst Hansen Edw. Rahrsvej 32, tlf Privat tlf Afd. 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19 & 22: Henrik Sørensen Gudrunsvej 10 A, tlf Beboerrådgivningen Gudrunsvej 16, 1. th Træffetider: tirsdag 10-12, torsdag Tlf: & Antenneservice Stofa Antenneservice: tlf Totalservice tlf eller Hverdage efter kl , weekend hele døgnet. SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER De fire aktiviteter Genbrugspladsen, Pensionistklubben (Loppen), Genbrugsen og Læsehesten, der hver især arbejder med genbrug, havde alle å- bent søndag d. 11 juni. Der var vist nok størst søgning til Genbrugspladsen, men her var også et usædvanligt stort udvalg af meget gode ting og vel at mærke i god stand. At nævne i flæng: skifterammer, stor vifte, opslagstavle, billeder, videoer, CD er, kaffemaskine, kikkert, gasudstyr til camping, masser af køkkenudstyr, lamper og mange telefoner. Handelen gik livligt, og der blev serveret øl og vand med snobrød til, der kunne nydes ved borde med teltdug over, så der var skygge for den meget stærke sol. I pensionistklubben blev der serveret kaffe og kage, og der var et stort udvalg af lopper. Som f.eks. fuglebure, modelsejlskibe, et stort udvalg af videoer og CD er, legetøj, køkkenudstyr, kaffemaskine og telefon. Genbrugsen havde et meget stort udvalg af»nyt«tøj. I princippet afleverer man noget brugt, men helt tøj og kan tage noget andet med tilbage. Alt skiftes ud hvert halve år, og der var netop kommet»nyt«tøj på hylderne. Som regel skiftes til påske. Det»gamle«fyldte 35 sække, der stod klar til at blive sendt til Allan Fisker i Gellerup. I Læsehesten kan man aflevere de bøger, man har læst, og tage andre med tilbage. Hele arrangementet gav et overskud på kr. 500, der går til Børn og Unge. Der var stor interesse for Genbrugsdagen, men tilsyneladende kom de fleste besøgende fra Holmstrup. HANS BROGESPARKEN Hans Brogesvej 17 kld. tv., 8220 Brabrand. Max. 30 personer. Leje: kr Depositum: kr Kun for beboere i afdelingen. Beboere i afd. 8 Drejergården kan ansøge afd. best. om leje af lokalet. Lokalet kan benyttes til kl SØVANGEN Selskabslokalet: Louisevej 18, 8220 Brabrand. Max. 40 personer. Leje: kr Depositum: kr Kun for beboere i afdelingen. Musik og støjende adfærd skal ophøre kl Lokalet forlades kl Kan ikke lejes onsdage samt den 2. tirsdag i hver måned. Beboerhuset, Birgittevej 1A: Leje kr. 600, depositum kr. 500 SKOVGÅRDSPARKEN Ingasvej Brabrand. 2 x 50 personer. Reservervationsgebyr på kr. 500 skal betales senest 3 dage efter ønske om reservation er meddelt Brabrand Boligforening. Ved reservation med 14 dages varsel eller mindre betales det fulde beløb inden 3 dage. Kan max. reserveres 6 mdr frem i tiden. Lokalerne kan KUN udlejes til beboere i afdelingen samt beboere i Arbejdernes Andels Boligforenings afdeling. 24 Skovgårdsparken. Nøglen udleveres hos varmemesteren i kontortiden. Ved annullering mindre end 2 mdr. før lejedato kan lejen kun returneres i tilfælde af pludselig meget alvorlig sygdom - forudsætter skriftlig begrundelse. Lokalerne kan kun udlejes én gang i weekenden. Lokale 1 eller 2 max 50 personer: kr. 800 Mødelokale u. køkken max 20 personer: kr. 400 Mødelokale m. køkken max 20 personer: kr. 600 Lokale 1 m. mødelokale max. 50 personer: kr Depositum: kr Telefon: Lokale 1: Lokale 2: HOLMSTRUP Jernaldervej 247, 8210 Århus V. Service til 72 personer. Reservering skal ske på tlf , afhentning af nøgler hos Helle Månsson, tlf Kun for beboere i Holmstrup. Beboere i boligforeningens øvrige afdelinger kan søge afdelingsbestyrelsen i Holmstrup om leje af lokalet. Kan max. lejes 4 mdr. frem. Lokalet kan ikke udlejes på søndage dog med undtagelse af konfirmationer. Dispensation kan evt. gives ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen. Leje af lokale u. køkken: kr Depositum: kr.125 Leje af lokale m. køkken: kr Depositum: kr. 250 Andre afdelinger: kr Depositum: kr. 250 Ekstra betaling ved leje 2 dage i træk: U. køkken + tillæg: kr. 150 pr. fortløbende dag M. køkken + tillæg: kr. 200 pr. fortløbende dag Leje musikanlæg ekstra: kr Depositum: kr. 100 Udlejning af stole tlf.: Al musik og støjende adfærd i og omkring selskabslokalet skal ophøre senest kl Strøm til stikkontakter afbrydes. DREJERGÅRDEN Hovedgaden 29, 8220 Brabrand. Max. 50 personer. Kun for beboere i Drejergården, Hans Brogesparken, Mølleparken og Højrisparken.. Leje: kr Depositum: kr Lokalet kan ikke udlejes på tirsdage. Minileje: kr for afdelingens beboere. Mandag - torsdag: Mandag - torsdag: Dog ikke tirsdag eftermiddag. Musik og støjende adfærd skal ophøre kl RØDLUNDPARKEN Selskabslokalet, Rødlundvej 8, 8462 Harlev. Møbler og service til 30 personer Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen Aktivitetslokalet, Næshøjvej 90, 8462 Harlev Møbler, service og køkkenfaciliteter til 16 personer Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen ODINSGÅRD Stenaldervej 209 st. 1, 8220 Brabrand - Valhalla Max. 30 personer. Mødelokale max. 15 personer. For alle beboere i Brabrand Boligforening Kan kun udlejes med 1 uges varsel. Kortere varsel skal ske i samråd med afdelingsformanden. Priser for beboere på Odinsgård og Thorsbjerg: Leje af festsal + køkken: kr Depositum: kr Priser for øvrige afdelinger: Leje af festsal + køkken: kr Depositum: kr Ved leje 2 dage i træk betales kr. 250,00 for 2. dagen. Børnefødselsdag: kr Depositum: kr Til og med 16 år er sluttidspunkt kl Forældre/værger skal være til stede. THORSBJERG Stenaldervej 77, 8220 Brabrand - Stenhytten Bestilles hos Lise Ledet mellem kl på tlf.: Max. 50 personer.. Priser for beboere på Thorsbjerg & Odinsgård: Leje hele huset: kr. 450 kr. Depositum: kr timers leje: kr Depositum: kr (slut senest kl ) 6 timers leje: kr Depositum: kr (børnefødselsdag slut senest kl ) Hyggerum: kr. 250 ekstra. Depositum: kr. 500 (kan kun udlejes sammen med resten af huset, ikke mandag til fredag). Priser for øvrige afdelinger: Leje hele huset: kr kr. Depositum: kr timers leje: kr Depositum: kr (slut senest kl ) 6 timers leje: kr Depositum: kr (børnefødselsdag sluttes senest kl ) Børn 0-16 år SKAL forældre/værger være til stede Hyggerum: kr. 250 ekstra. Depositum: kr. 500 (kan kun udlejes sammen med resten af huset, ikke mandag til fredag). Ved udlejning til samme person 2 dage i træk koster 2.dagen kun kr. 200 Telefon i lokale: Mødelokale: FÆLLESHUSET Hasselhøj 203, 8361 Hasselager.. Max. 50 personer. Kan udlejes til beboere i afdelingerne 7, 15 og 21. Fælleshuset kan lejes senest 3 uger før, dog kan der dispenseres for fristen for kortere varsel ved. f.eks. begravelse. Heldagsleje kl Leje 1. dag kr. 700,00 (dog ikke onsdage i perioden 1.sep maj) pr. efterfølgende dag: kr. 200,00. Depositum: kr. 500,00 Reservationsgebyrkr. 200,00 (senest 3 dage efter bestilling) Hverdage kl Leje 1. dag kr. 200,00 (dog ikke onsdage i perioden 1.sep maj) Depositum kr. 500,00 Reservationsgebyrkr. 200,00 (senest 3 dage efter bestilling) Aktiviteterne kan reservere fælleshuset uden beregning til afholdelse af aktiviteter. SKOVHØJ, AFDELING 23 Fælleshuset Skovhøj nr. 225, 8361 Hasselager. Max. 40 personer. Kan udlejes til beboere i afdeling 23 og 24, samt beboere i Århus og Omegns afdeling 17 Skovhøj. Lokalet kan ikke reserveres mere end 1 år frem. Fælleshuset kan lejes senest 14 dage før, dog kan dispenseres ved begravelser. Al musik og støjende adfærd i og omkring huset skal ophøre senest kl Aktiviteter der afholdes i afdelinsregi kan benytte lokalerne vederlagsfrit, tidsfristerne for reservation skal dog overholdes. Heldagsleje kl Hverdage kl Leje 1. dag kr. 450,00 Leje kr. 200,00 Pr. efterfølgende dag kr. 150,00 Depositum kr. 250,00 Depositum kr. 250,00 SKOVHØJ, AFDELING 24 Fælleshuset Skovhøj i Hasselager. Max. 100 personer kan udlejes til beboere i afdeling 23 og 24 samt beboere i Århus og Omegns afdeling 17 Skovhøj. Leje 1 dag kr ,00 Pr. efterfølgende dag kr. 500,00 Depositum kr ,00 Kan ikke udlejes til afholdelse af klasse- og ungdomsfester Reservation kan ske ved henvendelse til: Århus Omegn Skanderborgvej 168, 8260 Viby J. Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Tlf Fax Ønsker du mere info omkring værelserne se evt. her TOUSGÅRDSLADEN Kan reserveres på hverdage kl og torsdag kl på tlf.: GÆSTEVÆRELSER Hans Brogesparken, Hans Brogesvej 11 kld. Kun for beboere i Hans Brogesparken og Søvangen. kr. 100 pr. overnatning. Efterfølgende overnatninger kun kr. 75 Afdeling 2 betaler kr. 100 pr. overnatning Der er linned i værelset. Bruseniche. To stk. senge. Søvangen Louisevej sal, Kun for beboere i Hans Brogesparken og Søvangen. kr. 75 pr. overnatning. Efterfølgende overnatninger kun kr. 50 Der er linned i værelset. Medbring kun håndklæder. Rødlundparken Gæsteværelse 1 og 2, Næshøjvej 90, 8462 Harlev Værelser kan max. lejes for en periode på 14 dage Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening Linned og håndklæder skal medbringes Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen Thorsbjerg Stenaldervej sal værelse kr. 75 pr. overnatning + kr. 100 i depositum pr. værelse. Beboere i Thorsbjerg kan altid reservere disse værelser. Alle andre afdelinger i boligforeningen kan max. reservere værelserne 3 måneder før de skal bruges. Kan max. lejes for én uge. Linned og håndklæder skal medbringes. Lejeaftalen kan ophæves indtil to måneder før aftalte lejedato. I tilfælde af ophævelse herefter, tilfalder lejen afdelingen, hvis værelset ikke genudlejes igen. Sonnesgade Sonnesgade 14, vær. 1, 2, 3 & 4 beliggende v/fælleshuset. Kr. 75,00 pr. overnatning - Ingen depositum Linned og håndklæder skal medbringes. Kan kun lejes af beboere i afdelingen. Reservation sker hos varmemesteren i afdelingen, ved vamemesterens fravær kan det ske hos den vagthavende i afdelingen. Afdeling 24 Skovhøj Afdelingen råder i fællesskab med boligforeningen Århus og Omegn over 6 gæsteværelser. Værelserne kan lejes af beboere i afdeling 23 og 24 Skovhøj. kr. 100,00 pr. overnatning samt kr. 200,00 i depositum pr. værelse. Inventar: 2 boxmadrasser, 2 dyner, 2 hovedpuder, 2 lamper og 1 garderobeskab Rerservering af værelserne kan ske ved henvendelse til: Århus Omegn Skanderborgvej 168, 8260 Viby J. Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Tlf Fax Ønsker du mere info omkring værelserne se evt. her 18 Nyttige adresser og telefonnumre udkommer som tillæg til juli og december-numrene. Rettelser og tilføjelser bedes meddelt til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, kld., tlf , e-post: -

11 BØRN OG UNGE Al-Nour Ungdomsforening Kontaktperson: Khaled Mansour, Dortesvej 21, 2. th., tlf Børneaktiviteter for piger og drenge Brabrand Ungdoms- og Kulturforening Edw. Rahrsvej 6 B. Hverdage kl Kontaktperson: Abdulla Demitaz. tlf Brabrand-Tilst Ungdomsskole For unge mellem 14 og 18 år Kontakt Nordgårdskolen: Otto Thorup, tlf eller Kontakt Engdal-/Gellerupskolen: Erik Dybdal, tlf Byggelegepladsen Troldhøjen Janesvej 4, tlf Hverdage kl Dyrehold, bygge-by, træværksted m.m.. Dramok KFUM/K Gellerup kirke, ungdomslokalet Dramaklub for 7-13 årige, torsdag kl Kontaktperson: Louise D. Nygaard, tlf Fri Vietnamesisk Ungdomsforening Bentesvej 45, kld., tlf Kontaktperson: Hoynh Huu Long, tlf J.B. Disco Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6B. Sodavandsdiskotek for 6-14 årige. Mødes den 1. og 3. fredag. Kontaktperson: Esben Trige tlf: eller Karsten Nielsen, tlf Klubberne i Gellerup (KIG) Dortesvej 45, tlf Fritidsklub: år. Mandag, onsdag, fredag Tirsdag og torsdag Søndag Ungdomsklub: år. Mandag, onsdag, søndag Tirsdag og torsdag Fredag Torsdag er gæstedag for børn der ikke er medlem. Legepladsen - Dortesvej 47, tlf Forskellige dyr, gratis for alle. Åben alle hverdage Smølfen - Børn og unge på Holmstrup Mark. Åben tirsdag, torsdag kl Kontaktpersoner: Lisbeth Holmskov tlf Vinnie Gabel tlf Støtte på tværs For unge mellem 14 og 20 år, med behov for særlig støtte. Gudrunsvej 78 st., tlf Tusindfryd, lektiehjælp Frivillig lektiehjælpsgruppe, tilbyder lektiehjælp og samtaletræning. Lokaler på Gudrunsvej 78 (biblioteket). tirsdag og onsdag klokken , torsdag klokken Kontakt: Anne-Dorthe Lilledal, tlf , eller Rie Bihlet, tlf Århus Ungdomsforening - Lottesvej 12, kld. Kontaktperson: Halit Balikci, Bentesvej7, 3. th., tlf Hverdage kl , Lørdag og søndag kl SPORT Fodboldklubben ACFC v/ KiG Dortesvej Kontaktperson: Afif tlf Anatolsk Sportsklub Fodbold på banen ved Engdalskolen.Træning hver tirsdag og torsdag kl Kontaktperson: Ismet Simsek. Henvendelse: Anatolsk Kulturforening, tlf Brabrand Bokseklub Gellerupbadet, Dortesvej 43. Formand: Jan Thielemann tlf.: Brabrand IF - Engdalsvej tlf Kontortid: tirsdag og torsdag kl Forretningsudvalg: Niels Jacob Sennels, tlf Basketball, badminton, håndbold, fodbold, tennis, gymnastik, bordtennis, petanque, svømning. Brabrand Skytteforening Gjellerupskolen. Kontaktperson: Allan Paquet, tlf KULTUR- OG FRITIDSAKTIVITETER Underhuset Dart Underhuset, Ingasvej 66 torsdag kl F.C. Kammeraterne Tovshøjskolens fodboldbaner. Klub: Bag Tovshøjskolen. tlf Formand: Per Secher, Annettevej 28, tlf Træning: ring og hør. Gellerupbadet - Dortesvej 43, tlf Mandag, onsdag og fredag kl Mandag kl svømning voksne over 15 år. Onsdag tillige kl Onsdag kl Svømning kun for piger og kvinder Tirsdag og torsdag kl Lørdag og søndag kl (kl AGF babysvømning) Gellerup Billard Club Gudrunsvej 78, under biblioteket, tlf Hverdage , lørdag , søndag Formand: Bent H. Kanstrup, e-post: - Idræt og trivsel Idræt i dagtimerne, bl.a. på Tovshøjsskolen og i Brabrandhallen Åben for alle. Yderligere oplysninger: Idræt og trivsel, tlf , mandag-tordag kl IF Bacchus af 1972 Volleyball for voksne m/k, øvede Onsdag kl i Nordgårdhallen Kontaktperson: Anne Birte Jørgensen Idrætsforeningen InterFemina Gymnastik for kvinder Formand: Helle Hansen, tlf Gudrunsvej 76, 7. th, 8200 Brabrand Nordgårdens Idrætsforening Badminton: Jørn Frydendall tlf Håndbold: Helle Hansen, tlf Svømning: Kenny Jakobsen tlf Tennisklubben BBT Gellerup Gudrunsvej 58, kld. kontaktpersoner: Helle Hansen, tlf Trieu Van Cao, tlf ÆLDRE-AKTIVITETER Gellerup Pensionistklub Lokalcentret Gellerup, Gudrunsvej 80 Kontaktperson: Svend Erik Sørensen Holmstrup Pensionistklub Jernaldervej 277. Tirsdag kl Kontaktperson: Lars Tohde Nielsen, tlf Lokalcenter Brabrand Voldbækvej 92, 8220 Brabrand. Tlf Åbningstider: Mandag-fredag kl Lokalcentret Gellerup Gudrunsvej 80, tlf (lokal 117, 118) Åbningstid: Mandag-torsdag kl , fredag kl Brugerrådets træffetid: Torsdag kl Søvangens Pensionistklub Louisevej 18 mødetid: Onsdag kl Kontaktperson: Pierre Peugot, tlf Drejerklubben Hyggeligt samvær, hver tirsdag kl Kontaktperson: Ellen Johansen, Hovedgaden 29, 2. lejl. 3, Underhuset Billard Underhuset, Ingasvej 66. Onsdag For pensionister og efterlønnere. HAVEFORENINGER Haveforeningen Grønærten Dortesvej 13, kld, tv. Formand: Vagn Schmidt, tlf Kasserer: Gerda Jensen, tlf Holmstrup Haver Kontaktperson: Ragnhild Hansen, Jernaldervej 257A, tlf Haveforeningen Mariehønen Lenesvej 29. Kontaktperson: Poul Christensen, tlf Haveforeningen Persillerækken Kontaktperson: Poul Erik Hansen, Jernaldervej 257A, tlf TEATER FILM CIRKUS Cirkus Tværs Gudrunsvej 78, tlf , fax Kontaktperson: Joop Poelman. Cirkus med børn fra området Optræder både i Danmark og i udlandet Gellerup Scenen Teaterforestillinger og kulturelle arrangementer. Teaterskolen for Unge i Århus; undervisning i skuespiltekning, teater, drama, sang og dans. Gudrunsvej 80, 8220 Brabrand, tlf Hverdage e-post: Fritidsforeningens filmudvalg Underhuset, Ingasvej 66. Viser film gratis for børn hver anden uge i vinterhalvåret, hver anden fredag kl Kontakt: John Norh, tlf BEBOERAKTIVITETER Anatolsk Kulturforening Gudrunsvej 48, kld., postboks 1458, tlf , fax Hjemmeside: Kontaktperson: Bünyamin Simsek Hverdag kl Lørdag og søndag kl Arabisk forældreråd Kontaktperson: Ramaes Chabaan, Dortesvej 19 Brabrand Oplysningsforbund Den lokale aftenskole, arrangerer alle former for kursus Janesvej 29, kld. th., tlf Mandag, onsdag og fredag kl Kontaktperson: Kirsten Jacobsen, tlf Capella Astronomiklub Kontaktperson: John Mikkelsen, Jernaldervej 259 B Tlf Dansk-Iransk kulturforening City Vest. Postbox 1114 Kontaktperson: Nouri Balahang, tlf Den Arabiske-Danske forening Kontaktperson: Faten Hacem Laz, Gudrunsvej 68, 7. th. Den Arabiske kulturforening Klosterport 2 A, 8000 Århus C, tlf v/radwan Mansour Den Irakiske klub Kontaktperson: Muna Aisa, Gudrunsvej 64, 1. Folkeinformation - Gudrunsvej 78 st., tlf Åben alle dage fra kl , torsdag Rådgivning og tolkebistand til somaliere, arabere og tyrkere. Genbrugsen Holmstrup Modtager brugt tøj, reparationsmuligheder.kun for beboere i Holmstrup Åben tirsdag og søndag Jernaldervej 215, 1., tlf (Sanne Hemmingsen) Hasselhøj/Hasselengen aktiviteter: Kortklubben Hasselbladet Vi spiller hver mandag aften i fælleshuset med indskrivning kl spillet starter klokken Formand: Per Abild, HE 93 b, tlf Musikklubben Bøfferne Klubaften: Tirsdag fra kl Nye medlemmer ses og høres gerne! I fælleshuset. Kontakt: Kaj Karstensen, HH 47, tlf Petanqueklubben Hasselgrisen Der spilles på banerne hver onsdag fra klokken Lørdag fra klokken og søndag fra klokken Alle er velkomne. Formand: Rene (Gumse) Jensen, HE 95 A, tlf Klub 97 Klub for pensionister og efterlønnere. Der holdes åbent hver mandag fra kl. 13 til 17 i Fælleshuse. Første mandag i måneden banko. Formand Orla Jensen HE, 22 tlf Hyggestuen Arrangerer fællesspisning i huset. Medlemskab 10 kroner. Formand: Bent Larsen, HH 35, tlf Loppen Genbrugsforening, som holder til i kælderen Hasselengen 9. Åbningstid torsdage fra kl Kontaktperson: Tove Christensen, tlf for afhentning af effekter. Bankoklubben Fælleshuset s Venner s Hver onsdag - dørene åbnes klokken Kvarterbanko fra klokken Nærmere oplysninger: Henning Øgendahl, tlf Festforeningen: Formand: Rene (Gumse) Jensen, HE 95 A, tlf Holmstrup aktiviteter: Auto Klub Jernaldervej 245. Værksted til reparation af medlemmernes egne biler Formand og kontaktperson: Poul Jørgensen, tlf Loppen I pensionistklubben, søndag 14-16, Gitte Poulsen tlf Holmstrup Beboerforeningen Jernaldevej 215, 1., tlf Holmstrup Dyreklub Jernaldervej 255, st. tv., Kontaktperson: Edvin Juhl, tlf Holmstrup Hønse og Biavlerforening Kontaktperson: Margrethe Borchhorst, tlf Holmstrup Marks Cykelværksted Tirsdag kl på Jernaldervej 245 Holmstrup Værestedet Jernaldervej 245, 1, tlf Åbent onsdage kl Mad klokken 18. Ingen tilmelding Vægtvogterne i Holmstrup i Pensionistklubben Jernaldervej 277. Åben mandag fra kl. 11. Kontakt Rigmor Frederiksen tlf Haandbryggerlauget af 1970 Tousgården, Edw. Rahrsvej 6 B, tlf Laugsaften: tirsdag og torsdag kl Kontaktperson: Mariette Brügge, tlf: IDFAD Indvandrer-Dansk forening for Anti-diskrimination Dortesvej 31, kld. tv. Postbox 1417 Mandag, onsdag og torsdag fra 13-14, torsdag Tlf , International Kvindeforening Gudrunsvej 3, postboks 1484, tlf Forkvinde: Özcan Erbillur Kontaktperson: Lussin Canakci, tlf Åben lørdag kl Irakisk Forening Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6B Mødes tirsdag og fredag kl Kontaktperson: Hussein Ali, tlf Keramikklubben Toveshøj Janesvej 1, kld. Klubaften mandag kl Klub Søvangen Brabrand - Louisevej 30, tlf Nøgleklub med flere aktiviteter Kontaktperson: Villy Jensen, tlf Læsehesten Holmstrup Mark Lokalet over Brugsen v. siden af Genbrugsen. Åben onsdag kl (juni, juli og august ) Kontaktpersoner: Lars Eg, tlf , Rudolf Bay Jensen, tlf , Svend Erik Andersen, tlf Lørdagsklubben Beboerhuset Tousgårdsladen. 1 og 3 lørdag klokken Ole Pedersen, formand, Janesvej 31 Bente Christiansen, næstforman, Edwin Rahrsvej 10 Kirsten Eberhard, kasserer/sekretær, Østermøllevej 9A, 8380 Trige Karen Margrethe Pedersen, Janesvej 31 Marianne Nielsen, Byvænget 7 Stautrup, 8260 Viby M IT Markens Informationsteknologi. Stenaldervej 77. Tlf / Lise Ledet og Esben Trige med flere. Et tilbud til beboerne på Holmstrup Mark. For børn/unge. Lektiehjælp og aktiviteter. Surfing med videre. Samt tilbud om undervisning for alle aldersgrupper. Somaliere i Gellerup Kontaktperson: Khalid M. Ali, Dortesvej 7, 2. tv. Multikulturel Forening Fælleshuset Yggdrasil, Dortesvej 35 A, tlf Kontakt: Rabih Azad-Ahmad, tlf Multikulturel Café: mandag-lørdag klokken Børneklubben Regnbuen Aktiviteter for børn mellem 6 og 13 år. Mandag-lørdag kl Østens Hus: Ældre værested. mandag-lørdag klokken Somalisk kvindeforening Kontaktperson: Zahra, Sigridsvej 57, st. Turkmenske Kulturforening i Århus Bentesvej 45, kld. Kontaktperson: Ibrahim Saleh, Dortesvej 25, 3. th. Vietnamesisk Forening i DK. Kontaktperson: Dung Qouc Tran, Dortesvej 33, 1. th. Vinklubben»Skovlauget«Underhuset, Ingasvej 66. Onsdag kl Kontakt: Oldermand Peder Bach Poulsen, tlf BEBOERHUSE OG LIGNENDE Beboerhuset Laden - Edw. Rahrsvej 6 B, tlf Kontortider: mandag og onsdag kl Torsdag kl Telefontid: alle dage kl torsdag kl Hjemmeside: E-post: Ladens folkekøkken - Folkekøkken. Tlf Spisning hverdage mellem kl og Tilmelding senest samme dag kl Fælleshuset Yggdrasil Dortesvej 35A, v. Den røde Plads, tlf / Stenhytten Stenaldervej 77, tlf (lokale), (kontor) Underhuset Ingasvej 66. Torsdag kl , søndag kl Formand: Keld Jensen, Tlf BEBOERBLADE Hassel - nyt Willy Werell, Hasselengen 30, tlf e-mal: Ole Ryolf, Hasselengen 23A, tlf Hjemmeside: Deadline er normalt den 22. i måneden. Mjølner Stenaldervej 77, 8220 Brabrand. kontaktperson: Esben Trige, tlf / Skræppebladet Peter Kjellerup Tlf (afd. II) Birthe Graff (suppleant) Tlf (afd. II) Jan Berthelsen Tlf (afd. III) Hanne Løvig (suppleant) Tlf (afd. III) Sebastian Adorján Dyhr (ansvh. redaktør) Tlf (afd. IV) Helle Hansen (suppleant) Tlf (afd. IV) Bo Sigismund Tlf (afd. IV) Mohammad Hawa (afd IV) Jens Skriver Tlf (afd. VI) Lars Eg (suppleant) (afd. VI) Tom Niels Jensen Tlf (afd. X) Bent Jensen Tlf (afd. 22) Hans Nikolajsen Tlf (afd. 23) Lise Vendelbo (suppleant) Tlf (afd 23) Fotograf: Hans Grundsøe, tlf Tegner: Jesper Ankjær Internet: Birthe Graff Layout: Jesper Krogh, tlf Sebastian Adorján Dyhr Korrektur: ANDET Basen - Edw. Rahrsvej 52, tlf Er du ensom eller har du et misbrug i hverdagen? Basen arrangerer dagkurser, hvor emnet er kvalitet i livet. Der er mulighed for at bo i et af vores bofællesskaber. Du er velkommen til at kontakte os anonymt. Brabrand Fællesråd Har til formål, at koordinere initiativer i Brabrandområdet Kontaktperson: Max Gaarsted, tlf Brabrand-Årslev lokalhistoriske arkiv Gellerup bibliotek, Gudrunsvej 78, Åben hver lørdag kl Telefon i åbningstiden: Kontaktperson: Børge Nielsen, tlf Det Kulturelle Tværfaglige Samarbejde Janesvej 29, kld. th. Kontaktperson: Kirsten Jacobsen, tlf Samarbejdsorgan mellem kommunale og statslige organer, Brabrand Boligforening og enkelte beboeraktiviteter. FAS (Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte) bestyrelse: Knud Holt (formand), Sonnesgade 14, 4. 8, tlf Birgit Sonja Leth Jensen, Baunevej 50 Niels Jensen, Jernaldervej 225 B Hartvig Vendelboe, Birgittevej 25 Kirsten Hansen, Hasselhøj 41 Marit Asmussen, Bronzealdervænget 12 Adam Hansen, Jernaldervej 265 A, 2. tv. Arthur Sletting, Astridsvej 7, Erik Lauritzen, Årslev Møllevej 55, 1. Hasse Vind, Edwin Rahrsvej 24 Leif Petersen, Skovhøj 224 st. Fritidsforeningen Tousgården, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand Inga Andersen (formand) Jernaldervej 241 A, 1. th, tlf Dagny Mikkelsen, Astridsvej 7, 6. lejl.10, tlf Maher Hussein Taha, Edwin Rahrsvej 18, 3.1., tlf Yousuf Abdul Kadar, Jettesvej 5, 3. tv., tlf Adam Hansen, Gudrunsvej 4, 2. th., tlf Ingrid Jensen, Gudrunsvej 16 Ib Møller, Jernaldervej 259 A Naif Moustafa, Jettesvej 21, 1. th. Jytte Poulsen, Årslev Møllevej 47 st. Materialeforvaltning: Tommy Ø. Møller, tlf Træffetid mandag til fredag mellem Mødedag: den 2. tirsdag i måneden Mødelokale: Edw. Rahrsvej 26, kld. Gellerup Bibliotek - Gudrunsvej 78, tlf Mandag, onsdag, fredag Torsdag Lørdag Gellerup Fællesråd Har til formål at koordinere initiativer i Gellerupområdet Kontaktperson: Ingrid Jensen tlf.: Gellerupparkens Retshjælp Gratis juridisk og social rådgivning, Dortesvej 1, st. th., tlf Mandag og onsdag og , torsdag Grøn Guide i Gellerup Gode råd om miljø. Vagn Eriksen, Louisevej 40 Tlf eller Kældershoppen - Janesvej 43 tlf Livsværkstederne City Vest (ovenpå Føtex), Gudrunsvej 7, Postboks Brabrand, tlf Naboskaberne Dortesvej 35 (Gellerupparken, Skovgårdsparken og Toveshøj) Lise Ledet og Lene Drøjdal, tlf , fax E-post: Kontortid: mandag 11-15, tirsdag 10-15, onsdag lukket, torsdag 10-15, fredag eller efter aftale. Natursamarbejdet Samarbejdsprojekt om naturen mellem tre generationer Gellerupvej 111, Naturcentret Sølyst, tlf Nærpolitiet City Vest, Gudrunsvej 7, tlf Man. - Fre. kl , tors. desuden kl E-post: Sundhedshuset - Gudrunsvej 78 (Gellerup Bibliotek). Hver dag Tlf:

12 Hans Broges Parken afd. 1 Hans Broges Vej og Udsigten, 8220 Brabrand Varmemester i Hans Broges Parken Kai Berg, Udsigten 86, tlf , privat tlf Afdelingsbestyrelsen i Hans Broges Parken Asger Frederiksen (formand), Hans Brogesvej 4, st. tv., tlf Jens Stefansen, Hans Brogesvej 23, 2. tv. Torben Petersen, Hans Brogesvej 23, 1. tv. Birger Hansen, Udsigten 32, tlf Inger Bloch, Hans Brogesvej 23, 2. th., tlf Mødedag 1. mandag i måneden. Søvangen afd. 2 Louisevej 2-62, Annettevej 1-49, Birgittevej 1-39 og Brabrand Skovvej 31-69, 8220 Brabrand Varmemester i Søvangen Arne Østergaard Nielsen, tlf , privat tlf Afdelingsbestyrelsen i Søvangen Georg Nielsen (formand), Annettevej 8, 1. mf, tlf Birthe Wisen (næstform), Brabrand Skovvej 67, tlf Margit Nørhave, Louisevej 24, st. tlf Poul Pallesen, Annettevej 3, tlf Joop de Vries, Louisevej 8, 3. th., tlf Kirsten Wisen, Brabrand Skovvej 65, tlf Else Høgh, Brabrand Skovvej 63 Mødedag: den 2. tirsdag i måneden kl , Louisevej 18 Skovgårdsparken afd. 3 Sigridsvej, Ingasvej, Karensvej og Astridsvej, 8220 Brabrand Varmemester i Skovgårdsparken Kent Hansen, Ingasvej 66, tlf , privat tlf Afdelingsbestyrelsen i Skovgårdsparken Conny Jepsen (formand), Karensvej 29, st. tv., tlf Jan Viborg (næstform), Karensvej 3, tlf Vagn Eriksen, Karensvej 39, tlf Petra Hall, Karensvej 3, tlf Jan Berthelsen, Ingasvej 62, st. lejl. 7, tlf Martin Hansen, Karensvej 76, tlf Afdelingsbestyrelsens mødelokale har tlf Mødedag 3. torsdag i måneden. Gellerupparken afd. 4 Gudrunsvej, Jettesvej, Dortesvej, Lottesvej og Bentesvej, 8220 Brabrand Varmemester i Gellerupparken Gudrunsvej Robert Sørensen, Edw. Rahrsvej 32, tlf , privat tlf Dortesvej, Jettesvej, Lottesvej og Bentesvej: Youssef Kader, Edw. Rahrsvej 32, tlf , privat tlf Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken Khaled Mansour (form), Dortesvej 21, 2. th., tlf Ingrid Jensen (næstform.), Gudrunsvej 16, tlf Ghaasan Hassoun, Bentesvej 13, 1. th., tlf Naif Moustafa, Jettesvej 21, 1. th. Helle Hansen, Gudrunsvej 76, 7. th., tlf Walid Mahmoud, Gudrunsvej 76, 1. tv. Ahmad A. Rahman, Gudrunsvej 2, 5. tv. Michael Horn, Bentesvej 51, 3. th. Michael Hertel, Gudrunsvej 70, 1. tv. Adil Ibrahim Amin, Jettesvej 13, 1. th. Hassan Mousliman, Gudrunsvej 20, 2. th. Bent Rasmussen, Gudrunsvej 60, 7. tv. Mohammed Hawa, Gudrunsvej 52 Mohammad Ali Keiss, Bentesvej 19, 1. th. Mødedage: 1. onsdag i måneden, Gudrunsvej 10 A, kl Alle udvalgsmøder afholdes Gudrunsvej 14, 7.mf., kl Toveshøj afd. 5 Edwin Rahrsvej 8-26, Janesvej og Lenesvej, 8220 Brabrand Varmemester i Toveshøj og kollegiet Jens Brandt, Edwin Rahrsvej 32, tlf , privat tlf Afdelingsbestyrelsen i Toveshøj Susanne Petersen (formand), Janesvej 33, 2. lejl. 3, tlf Hasse Vind, Edwin Rahrsvej 24, st. tv. Søren Løkkegaard, Janesvej 9, 1. lejl. 1, tlf Ibrahim Abou-Chaker, Lenesvej 5, 2. th. Jørn Frandsen, Janesvej 23, 1. mf. Inga Bech, Janesvej 39, st. tv. Henning Bay Thomsen, Lenesvej 9, 1. mf. Mødelokale: Edwin Rahrsvej 16, kld. th. tlf AFDELINGSBESTYRELSERNE I BRABRAND BOLIGFORENING Holmstrup afd. 6 Jernaldervej , 8210 Århus N Varmemester i Holmstrup Mogens Rasmussen, Jernaldervej 277, tlf , privat tlf Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup Edvin Juhl, Jernaldervej 241 A, 1. tv. Lars Eg, Jernaldervej 239 B Elly Lindved Nielsen, Jernaldervej 231 A, 2. th. Niels Jensen, Jernaldervej 225 B, tlf Rudolf S. Jensen, Jernaldervej 255 B, 1. tv. Peter Iversen, Jernaldervej 245, 3. Annette Knight, Jernaldervej 221 A, 2. tv. Afdelingsbestyrelsens adresse: Jernaldervej 215, tlf Hasselhøj/Hasselengen afd. 7/15 Hasselhøj/Hasselengen, 8361 Hasselager Varmemester i Hasselhøj/Hasselengen Tage Damsbo, Hasselhøj 203, tlf , privat tlf Afdelingsbestyrelsen i Hasselhøj Erik L. Andersen (formand), Hasselhøj 185, tlf Kirsten Larsen (næstform.), Hasselhøj 35, tlf René Jensen, Hasselengen 95 A, tlf Bjarne Fangel, Hasselhøj 183, tlf Johanne Munkholm, Hasselengen 87, tlf Eli Bønding Olesen, Hasselhøj 65, tlf Tove Christensen, Hasselhøj 85 Drejergården afd. 8 Brabrand Hovedgade, 8220 Brabrand Varmemester i Drejergården Kai Berg, Udsigten 86, tlf , privat tlf Rødlundparken afd. 10 Rødlundvej og Næshøjvej, 8462 Harlev Varmemester i Rødlundparken Olav Jensen, Rødlundvej 152, tlf , privat tlf Afdelingsbestyrelsen i Rødlundparken Aase Christensen (formand), Rødlundvej 44 A, tlf Anne Olesen (næstform.), Rødlundvej 162, tf Finn Quist Sørensen, Rødlundvej 268 D, 1. Else Stokholm, Næshøjvej 76, tlf Randi Thinnesen, Rødlundvej 216 B, tlf Afdelingsbestyrelsens kontor har tlf Odinsgård afd. 11 Stenaldervej , 8220 Brabrand Varmemester i Odinsgård Mogens Rasmussen, Jernaldervej 277, tlf , privat tlf Kontaktperson: Sonja E. Jensen (kontaktp.), Stenaldervej 197, st. 2 Thorsbjerg afd. 12 Stenaldervej, 8220 Brabrand Varmemester i Thorsbjerg Mogens Rasmussen, Jernaldervej 277, tlf , privat tlf Afdelingsbestyrelsen i Thorsbjerg Esben Trige (formand), Stenaldervej 63, st., tlf Ulla B. Jellesen, Stenaldervej 5,1. th., tlf Mikkel Herold, Stenaldervej 65, 1. Jens Olaf Høvring, Stenaldervej 5, 1. th. Mødedag: sidste torsdag i måneden kl i Stenhytten, tlf Borumtoften afd. 14 Borumtoften, 8471 Sabro Varmemester i Borumtoften Olav Jensen, Rødlundvej 152, tlf , privat tlf Afdelingsbestyrelsen i Borumtoften Kim Mørch (kontaktp.), Borumtoften 10, tlf Birthe Vessø, Borumtoften 14 Henrik Andersen, Borumtoften 12 Voldbækhave afd. 16 Årslev Møllevej, 8220 Brabrand Varmemester i Voldbækhave Anne Østergaard Nielsen, tlf , privat Afdelingsbestyrelsen i Voldbækhave Søren Erichsen (formand) tlf Ole Christensen, Årslev Møllevej 29, st. Jytte Margrethe Poulsen, Årslev Møllevej 47 st, tlf Højriisparken afd. 17 Truevej 2-46 Varmemester i Højriisparken Arne Østergaard Nielsen tlf , privat Afdelingsbestyrelsen i Højriisparken Preben F. Jensen (formand), Truevej 14, 2. Henny Frederiksen, Truevej 36 Gert Sørensen, Truevej 6, st. Lyngby afd. 18 Lyngbygaardsvej 37A-37D Varmemester i Lyngby Olav Jensen, Rødlundvej 152, tlf , privat tlf Kontaktperson: Morten L. Nielsen Bronzealdervænget afd. 19 Bronzealdervænget 10-18, 8210 Århus V Varmemester i Bronzealdervænget Søren Hammel, tlf Bronzealdervænget 14, privat tlf Afdelingsbestyrelsen i Bronzealdervænget Jørgen Lund (formand), Bronzealdervænget 18, 1. 8, tlf Marit Asmussen, Bronzealdervænget 12, 1. lejl 3, tlf Hergeir Vang, Bronzealdervænget 10, st. lejl. 11, tlf Hasselager afd. 21 Baunevej, 8361 Hasselager Varmemester i Hasselager Tage Damsbo, Hasselhøj 203, tlf , privat tlf Kontaktperson Birgit Sonja Leth Jensen, Baunevej 50 Sonnesgården afd. 22 Sonnesgade 14, 8000 Århus C Varmemester i Sonnesgården Erik H. Jensen tlf , privat tlf Afdelingsbestyrelsen i Sonnesgade Hanne Grunnet (formand), Sonnesgade 14, st. lejl. 7 tlf Gert Brügge, Sonnesgade 14, Uffe Adelørn, Sonnesgade 14, 1. lejl. 3 Kirsten Jensen, Sonnesgade 14, Bent Lund, Sonnesgade 14, Bent Jensen, Sonnesgade 14, st. 15 Alice Olesen, Sonnesgade 14, 2. lejl. 14 Skovhøj afd. 23 Skovhøj, 8361 Hasselager Varmemester i Skovhøj Tage Damsbo, Hasselhøj 203, tlf , privat tlf Afdelingsbestyrelsen i Skovhøj Lise Vendelbo (kontaktp.), Skovhøj 277 st., tlf Gitte Nielsen, Skovhøj 217, 1. th., tlf Karl Emil Torp, Skovhøj 255, 1. th. Skovhøj afd. 24 Skovhøj, 8361 Hasselager Varmemester i Skovhøj Tage Damsbo, Hasselhøj 203, tlf , privat tlf Afdelingsbestyrelsen i Skovhøj Ib Frandsen (formand), tlf Claus Bech, Skovhøj 132 st, tlf Jan Kjærsgaard, Skovhøj 218 st. Ikke bolighavende medlemmer Hans Henrik Bech, Engdalsvej 69 A, 1. mf. Joan Berg, Edithvej 22 Kurt Følleslev, Havrevej 32 Træffetider for varmemestrene i afdeling 1, 2, 3, 6, 7/15, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23 og 24: Mandag, tirsdag onsdag, fredag kl Torsdag kl Træffetider for varmemestrene i afdeling 4, 5 og kollegiet: Mandag, tirsdag, onsdag kl Torsdag kl Fredag kl ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I EFTERÅRET 2006 HERVED INDKALDES TIL ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNES 21 SAMT DE BESLUTNINGER, DER ER BLEVET TAGET PÅ DE ENKELTE AFDELINGSMØDER OMKRING AFHOLDELSE AF ORDINÆRE AFDELINGSMØDER. FORELØBIG DAGSORDEN FOR DE AFDELINGER, DER KUN HAR BUDGET TIL GODKENDELSE PÅ DAGSORDENEN OM EFTERÅRET: 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen 3. Afdelingens budget for 2007 til godkendelse 4. Evt. forslag 5. Eventuelt DENNE DAGSORDEN GÆLDER FOR FØLGENDE AFDELINGER Afdeling V, Toveshøj torsdag, den 7. september kl i Tousgårdsladen Afdeling VI, Holmstrup tirsdag, den 12. september kl i afdelingens selskabslokale FORELØBIG DAGSORDEN FOR DE AFDELINGER, DER OGSÅ HAR VALG TIL AFDELINGSBESTYRELSEN M.M. OM EFTERÅRET: 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen 3. Afdelingens budget for 2007 til godkendelse og årsregnskab for 2005 til forelæggelse 4. Evt. forslag 5. Valg: a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter b. Repræsentant til FAS (i afdelinger med lige numre) c. Medlem + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med lige numre) d. Evt. andet 6. Eventuelt DENNE DAGSORDEN GÆLDER FOR FØLGENDE AFDELINGER: Afdeling I, Hans Brogesparken mandag, den 4. september kl i Skovgårdsparkens selskabslokaler Afdeling II, Søvangen tirsdag, den 5. september kl i Skovgårdsparkens selskabslokaler Afdeling III, Skovgårdsparken torsdag, den 7. september kl i Skovgårdsparkens selskabslokaler Afdeling IV, Gellerupparken onsdag, den 6. september kl i Skovgårdsparkens selskabslokaler Afdeling VII, Hasselhøj/afdeling XV, Hasselengen (årsregnskab 2005 blev godkendt på forårets afdelingsmøde) torsdag, den 14. september kl i afdelingernes fælleshus Afdeling VIII, Drejergården onsdag den 6. september kl i afdelingens selskabslokale Afdeling X, Rødlundparken tirsdag, den 5. september kl i Næshøjcentret Afdeling XI, Odinsgården torsdag, den 7. september kl i afdelingens fælleshus Valhalla Afdeling XII, Thorsbjerg mandag, den 4. september kl i afdelingens fælleshus Stenhytten Afdeling XIV, Borum mandag, den 11. september kl i afdelingens fælleslokale Afdeling XVI, Voldbækhave tirsdag, den 12. september kl i afdelingens fælleslokale Afdeling XVII, Højriisparken mandag, den 11. september kl i Drejergårdens selskabslokale Afdeling XVIII, Lyngby mandag, den 11. september kl i afdelingens fællesrum Afdeling XIX, Bronzealdervænget mandag, den 11. september kl i afdelingen Afdeling XXI, Hasselager torsdag, den 7. september kl i fælleshuset Skovhøj 225 Afdeling XXII, Sonnesgården (årsregnskab 2005 blev godkendt på forårets afdelingsmøde) tirsdag, den 12. september kl i afdelingens fælleshus Afdeling XXIII, Skovhøj onsdag, den 13. september kl i afdelingens fælleshus Afdeling XXIV, Skovhøj onsdag, den 6. september kl i afdelingens fælleshus Ikke bolighavende medlemmer torsdag, den 14. september kl i Skovgårdsparkens selskabslokaler Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne, skal være indsendt til Boligforeningens kontor senest 14 dage før det pågældende møde 19 Med venlig hilsen - afdelingsbestyrelserne

13 ÅRSLEV ENGSØ ET STYKKE SMUK NATUR OTTE KILOMETER NATURSTI RUNDT OM SØEN af Hanne Løvig Der er udgivet en bog med titlen:»brabrand Sø og Årslev Engsø natur og mennesker«af Jan Kahr Sørensen, Peter Jacob Jørgensen og Christian A. Jensen. På Gellerup Bibliotek findes en folder om Årslev Engsø, og her kan man også låne en dvd-film med titlen:»årslev Engsø en ny sø ved Århus.«foto: Hans Grundsøe I 2003 blev engene mellem Brabrand og Skibby omdannet til en sø Årslev Engsø efter området havde været dyrket i mere end 100 år. Det valgte man at gøre for at skabe bedre levevilkår for dyr og planter, der er tilknyttet våde områder, og for at nedsætte belastningen af næringssalte til Brabrand Sø og Århus Bugt, men også for at øge områdets rekreative værdi. Der er ca. otte kilometer rundt om søen, hvor man kan følge en natursti. Det er en smuk og dejlig cykeltur, som er lidt kortere end rundt om Brabrand Sø. Man kan selvfølgelig også gå rundt om søen, og så er det lige ved at passe med de skridt, der anbefales at gå hver dag, for det siger man, er ca. syv kilometer. På turen rundt om søen, er der to fugletårne: ét nord og ét syd for søen, hvor der er mulighed for at betragte det rige fugleliv. Disse fugletårne er indrettet i de gamle pumpehuse, og indenfor hænger der billeder af mange fugle med lidt oplysende tekst til. Fiskehejren suser Der er rigtig mange dyr at se ved Årslev Engsø. Der går får, heste og køer på græs. Der er mange svaner, og fiskehejren er også nem at få øje på. Med sit store vingefang suser den over søen fra tid til anden. Det er en smuk og nærmest malerisk natur, der er at finde ved søen, og der er så stille og fredeligt, at det er helt mærkeligt, at man her faktisk befinder sig så tæt på byen. Man kommer helt tæt på naturen ved søen, og det er tydeligt, at dyrene, der lever der, befinder sig rigtig godt og her har fundet et dejligt sted, som de ikke har noget imod at dele med de mange mennesker, som besøger søen hver dag. Et pragtfuldt natursted ved Brabrand, som man virkelig skulle unde sig selv at tage ud og opleve på helt nært hold enten på cykel eller på gåben. Hele vejen rundt om søen er der natursti, som er bred nok til, at to mennesker kan cykle side om side. INTEGRATIONSMINISTEREN STØTTER DIALOGEN MELLEM GELLERUP OG GL. BRABRAND FÆLLESRÅDENE HAR MODTAGET KR. FRA INTEGRATIONSMINISTERENS DIALOGPULJE TIL PROJEKT, DER SKAL BRINGE DE TO BYDELE I DIALOG af Helle Hansen» Kendskab giver naboskab«dialogmøder mellem Gellerup og Gl. Brabrand - to bydele med to forskellige verdner mødes inden for samme postnummer! Sådan lyder overskriften på det projekt, som Brabrand og Gellerup Fællesråd har fået kroner i tilskud til fra integrationsministerens dialogpulje. Der blev i alt uddelt fire millioner kroner til dialogprojekter rundt i hele landet. Målet er; at det via skabelsen af et fælles projekt»8220 Integrationsdag/ ugen«lykkes at bringe de to bydele Gellerup og Brabrand sammen i postnummeret 8220 under mottoet»kendskab giver naboskab«. Vigtigst er vejen på vej mod målet, hvor borgerne i de to bydele på mange forskellige niveauer bliver nødt til at gå i dialog med hinanden for at få forberedt initiativer og aktiviteter til arrangementet. Der vil undervejs i projektet blive arbejdet med borgerinddragelse og borgerinvolvering. Og hele arbejdet med at forberede den fælles integrationsdag/uge skal være med til at bringe borgere fra Gellerup og Gl. Brabrand sammen. Lige nu er fællesrådene ved at gå på sommerferie, men i starten af august vil projektet blive dialogprojektet blive skudt i gang. Afslag fra Socialfonden Desværre var der ikke penge til Gellerup Fællesråd ansøgning til Socialfondens Integrationsindsats, hvor man i et samarbejde med Århus Kommune Arbejdsmarkedsnetværk (AMN) og Socialcenter Vest havde søgt om støtte til at gennemføre projektet:»fra drømme til job for beboere i Gellerup gennem værdsættende samtaler«

14 t FORENINGEN t t FORENINGEN t Mens ventelisten har været stigende, så har antallet af fraflytninger også været for opadgående og det siden 2002, hvor fraflytningspocenten var 18,54. I 2005 er den steget til 21,8. Forklaringen på dette antages at være den samme som med ventelisten nemlig indførelse af den fælles udlejning aarhusbolig, hvor medlemmer har fået langt flere boliger at vælge mellem. Bortset fra ungdomsboligerne på Bronzealdervænget var fraflytningen i 2005 størst i afdelingerne: Odinsgård, Skovhøj 23, Thorsbjerg, Skovhøj 24 og Rødlundparken. Færrest fraflytninger var der i afdelingerne: Hans Brogesparken, Baunevej, Mølleparken, Holmstrup, Søvangen og Højriisparken. Størst udsving har der været i afdelinger Hasselhøj og Baunevej. I Hasselhøj faldt fraflytningen fra 31% til 16% fra 2004 til På Baunevej faldt den fra 18% til 6%. I 2005 var der 281 interne flytninger i Brabrand Boligforening. Af 131 interne flytninger i Gellerupparken var 56 flytninger til andre afdelinger. 20 beboere fra Gellerupparken valgte at flytte på Toveshøj. De restende 36 beboere valgte at bosætte sig i Hans Brogesparken, Søvangen, Skovgårdsparken, Holmstrup, Hasselhøj, Drejergården, Odinsgård, Thorsbjerg, Hasselengen, Baunevej samt de to nye afdelinger i Skovhøj. På Toveshøj var 26 ud af 51 flytninger til andre afdelinger i boligforeningen. FLERE FLYTNINGER MEN DER ER STOR SPREDNING I TALLENE af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening Keld Albrechtsen blev valgt til foreningsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet i Brabrand Boligforening d. 31. maj. På valg var René Skau Björnsson, Søren Løkkegaard og Morten Fich. Keld Albrechtsen fra Holmstrup og Susanne Petersen fra Toveshøj stillede op som nye kandidater. Stemmerne placerede sig som vist her: René Skau Björnsson 65 stemmer Keld Albrechtsen 63 stemmer Morten Fich 50 stemmer VALG TIL BESTYRELSEN KELD ALBRECHTSEN VALGT TIL FORENING af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening Søren Løkkegaard 36 stemmer Susanne Petersen 11 stemmer Herefter er foreningsbestyrelsens medlemmer: Jesper Pedersen, formand, Henning Woller, René Skau Björnsson, Morten Fich, Hans Esmann Eriksen, Herman Nielsen og Keld Albrechtsen. Søren Løkkegaard blev med 48 stemmer valgt som 1. suppleant. Michael Horn blev med 25 stemmer valgt som 2. suppleant FINE BOLIGER, GOD SERVICE OG FLINKE NABOER»Stort set alt er fint herude bortset fra småting. Fine boliger, god service, fint vaskeri, fredeligt område, flinke naboer. Det kan vist ikke blive meget bedre«. Sådan lyder det i en kommentar fra en beboer fra Hasselager, hvor Brabrand Boligforening her i foråret har gennemført en beboerundersøgelse i afdelingerne Hasselhøj, Hasselengen, Hasselager samt de to nye afdelinger i Skovhøj. På spørgsmålet:»hvor tilfreds er du generelt som beboer«giver besvarelserne sammenlagt et gennemsnit på 3,95 på en skala fra 1 5, hvor 5 er værdien for den højeste tilfredshed. Konklusionen er, at tilfredsheden ligger pænt over gennemsnittet men også kan blive bedre. BEBOERUNDERSØGELSE I HASSELAGER af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening På spørgsmålet:»du har lyst til at bo i afdelingen om to år«svarer 81 procent af deltagerne ja. 84% siger ja til, at de vil anbefale boligen til andre. Generelt kan Brabrand Boligforening være stolt af undersøgelsens resultat, som viser en stor tilfredshed hos beboerne og understreger, at boligforeningen i det store og hele lever op til de forventninger, beboerne har. Dog viser undersøgelsen også, at der er punkter, hvor der ikke gives en tilstrækkelig service og dermed er undersøgelsens resultater et godt redskab til at blive bedre. Svarprocent på 34, beboere har deltaget i undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 34,42, hvilket er meget tilfredsstillende i forhold til undersøgelsens omfang. I foråret 2005 gennemførte boligforeningen en lignende undersøgelse i Rødlundparken og her blev svarprocenten 32,77. Deltagere har ligesom i Rødlundparken gjort sig stor umage med at udfylde med kommentarer med ris, ros og forslag til forbedringer. Af de 137 har 28 valgt at besvare over internettet. Hvert spørgsmål i undersøgelsen skulle have to karakterer. Fra 1-5 for betydning og derefter fra 1-5 for tilfredshed. Det vil sige, at beboerne skulle give karakter for, hvor meget det betyder det for dem, og hvor tilfreds de er med det. Ved at lægge disse to tal sammen for alle besvarelser, får man et beboertilfredshedsindeks (BTI), som siger, hvor tilfredse beboerne er i forhold til, hvor meget de forskellige emner betyder. Det samlede BTI blev 3,32. Rapporten fra Hasselager og Rødlundparken kan ses på Brabrand Boligforenings hjemmeside Undersøgel se i alle afdelinger Undersøgelserne i Hasselager og Rødlundparken er gennemført i samarbejde med afdelingsbestyrelserne. Der har været nedsat fokusgrupper, som har udarbejdet spørgeskemaer. Disse grupper har haft deltagelse af repræsentanter fra beboere, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, foreningsbestyrelse og ansatte. Målet er at gennemføre undersøgelser i alle afdelinger i Brabrand Boligforening. Formålet er at måle beboernes tilfredshed for derigennem at finde frem til styrker og indsatser. Hvor gør vi det godt, og hvor kan vi gøre det bedre

15 t FORENINGEN t t FORENINGEN t 1. Den service du får, når du henvender dig til administrationen personligt 2. Beboerbladet Hasselnyt 3. Fælleshuset 4. Dit forhold til andre beboere i afdelingen 5. Administrationens åbningstider 5 spørgsmål med mindst tilfredshed 1. Reglen om at boligerne i afd. 23 kun er for beboere over 55 år 2. De øvrige beboeres ansvar over for afd./fællesskabet 3. Renovation og affaldssortering 4. Den måde administrationen behandlede din klage på STØRST OG MINDST 5 SPØRGSMÅL MED STØRST TILFREDSHED 5. Den måde beboerne behandler fællesarealerne på 5 spørgsmål med størst betydning 1. Tilladelse til at holde husdyr 2. Huslejen i forhold til det du får 3. Standarden af din bolig 4. Den service der ydes ved indflytning 5. Renholdningen af fællesarealerne 5 spørgsmål med mindst betydning 1. Hjemmeside for afd. 23 Skovhøj 2. Nyhedsbrev for afd. 23 Skovhøj 3. Din deltagelse i planlægning af aktiviteter HVEM SVAREDE 4. Hjemmeside for afd. 7 og Reglen om at boliger i ad. 23 kun er for beboere over 55 år 5 spørgsmål med større betydning end tilfredshed 1. Den måde beboerne behandler fællesarealerne på 2. Renovation og affaldssortering 3. Servicen fra varmemester/gårdmænd 4. De øvrige beboeres ansvar overfor afd./fællesskabet 5. Den måde administrationen behandlede din klage på Undersøgelserne i Hasselager og Rødlundparken viser, at beboerne bruger den service, der følger med det at bo i Brabrand Boligforening. Især gælder det, at beboerne i høj grad kontakter deres varmemester. Godt halvdelen har været i kontakt med varmemesteren inden for de seneste 4 uger. I Rødlundparken havde 94% været i kontakt med varmemesteren inden for de seneste 6 måneder. Har været i kontakt med administrationen de seneste 4 måneder: Hasselager 40% Rødlundparken 45% BEBOERNE BRUGER SERVICE Har været i kontakt med udlejningen: Hasselager 62% Rødlundparken 71% Henvender sig telefonisk: Hasselager 72% Rødlundparken 55% Møder op personligt Hasselager 29% Rødlundparken 34% Henvender sig pr. e-post Hasselager 16% Rødlundparken 11% Har været i kontakt med varmemester de seneste 4 uger Hasselager 47% Rødlundparken 58% GOD BOLIG, LAV HUSLEJE OG GOD SERVICE RESULTATERNE ER ET GODT REDSKAB TIL AT BLIVE BEDRE Har været i kontakt med varmemester de seneste 6 måneder Hasselager 60% Rødlundparken 94% Har besøgt boligforeningens hjemmeside Hasselager 60% Rødlundparken 36% Læser Skræppebladet Hasselager 76% Rødlundparken 81% Læser skrivelser fra administrationen Hasselager 94% Rødlundparken 93% Gennem en række baggrundsspørgsmål får man en lille karakteristik af de beboere, der har deltaget i undersøgelsen. 96% bor i familiebolig 68% har boet i deres afdeling mellem 0 og 5 år EN LILLE KARAKTERISTIK AF DE DELTAGENDE 78% af deltagerne er mellem 31 og 70 år. 55% er mellem 31 og 50 år 60% er enlige 57% har bil. 41% har ikke bil 51% er lønmodtagere. 29% er pensionister. 9% er ledige. 34% har en årsindkomst mellem kr og kr % har en årsindkomst mellem kr og kr % har computer med internetadgang 62% har ingen hjemmeboende børn Resultaterne fra Hasselager og Rødlundparken er et godt redskab for både ledelse, ansatte og folkevalgte til at blive bedre til at leve op til de forventninger, beboerne har. Konklusionen er, at de beboere, der har deltaget, er ganske godt tilfredse med at bo i Hasselager og Rødlundparken, og at stort set alle gerne vil blive boende. Det, der betyder mest for beboerne, er: - at huslejen ikke er for høj - at boligen er i orden - at fællesarealerne bliver holdt pæne og rene - at man får en god service ved varmemesteren Til gengæld finder de fleste beboere det mindre vigtigt at deltage i beboermøderne, og de har ikke det store kendskab til, hvem der er medlem af afdelingsbestyrelsen. Fællesaktiviteter har heller ikke den store prioritet hos en stor del af deltagerne. For både deltagerne i Rødlundparken og i Hasselager er det økonomien, der er grunden til, at de bor til leje. 46% af deltagerne i Hasselager bor i lejebolig på grund af personlig økonomi og 16% på grund af huslejen. Det er stort set det samme billede for Rødlundparken. Hvorfor bor du til leje: R H På grund af personlig økonomi 46% 31% HVORFOR BOR DE TIL LEJE ØKONOMI DEN STØRSTE GRUND På grund af huslejen 16% 14,5% På grund af»andet«27% 24% På grund af beliggenhed 24% 9,7% På grund af det sociale fællesskab 18% 9,7% På grund af service 14% 11% Over halvdelen af deltagerne fra Hasselager vil hellere bo i ejerbolig, hvis de havde mulighed for det. 54% svarer ja og 40% svarer nej. I Rødlundparken sagde 51% nej og 49% ja.»den fred og ro der er herude. At jeg har min egen have og gode naboer. Jeg er aldrig bange for at komme sent hjem med bus. Jeg føler mig tryg, og det betyder alt for migjeg foreslår, at der bruges penge til legepladser til børnenekæmpe ønske om et nyt køkken :-)Lejligheden er lidt dyr, men den er billigere, end hvis jeg havde lejet privatde er bare gode de gårdmænd«kort OG GODT KOMMENTARER»Vi vil gerne have kattene fjernet fra området. De render på vores møbler og hyler om nattenbeboerdemokratiet. Dette emne interesserer mig ikke særligtvarmemesteren kunne godt have åbent mere end én eftermiddag om ugenbare alle beboere ville rydde op efter sigher er generelt sjusket. Jeg er flov over, så misligholdt her ser ud. Græsset er nogle steder for langtjeg ville ønske, at gårdmændene havde mulighed for at ansætte mere hjælp, så områderne omkring boligerne ville være bedre holdt«24 25

16 t FORENINGEN t t FORENINGEN t PERSONALE Varmemester i Sonnesgården og gårdmand i Rødlundparken Erik H. Jensen er d. 1. juni startet som varmemester i Sonnesgården, hvor han arbejder 25 timer om ugen. Derudover arbejder Erik som gårdmand i Rødlundparken 12 timer om ugen Erik H. Jensen Varmemester på Toveshøj Den 1. juli starter Jens Brandt som ny varmemester på Toveshøj. Han afløser Finn Poulsen. DRIFTSKONTORET Nye åbningstider Fra 1. august får Driftskontoret nye åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag Torsdag Fredag Tlf Driftskontoret, Edwin Rahrsvej 30, 8220 Brabrand Åbningstiden er udvidet, så den nu svarer til administrationens. FERIELUKKET Brabrand Boligforenings administration holder ferielukket fra mandag d. 17. juli til fredag d. 28. juli. Begge dage inklusive. Telefonen er i disse to uger åben for henvendelser mellem på tlf.nr Vi ønsker beboerne en god sommer Med venlig hilsen Brabrand Boligforening vinder af lodtrækningen i forbindelse med beboerundersøgelsen Helene J. Høeg afdeling 7/15 foto: Hans Grundsøe I begyndelsen af 2007 har Brabrand Boligforening i samarbejde med AL2- bolig byggestart på en ny bebyggelse i Tranbjerg. Der er i alt tale om 165 boliger placeret på et areal ved Ingerslevvej og Osholt Allé i Tranbjerg Syd. Der er store forventninger til det nye byggeri, som Brabrand Boligforening og AL2bolig introducerer som kvalitetsrigt industrielt byggeri med det formål at sikre beboerne en både spændende, kvalitativ, robust og ikke mindst billigere bolig. De to boligforeninger er dermed de første i landet til at præsentere en ny byggemetode, som skal sikre både bedre og billigere boliger. VI BYGGER I TRANBJERG 165 BOLIGER OPFØRES MED INDUSTRIELLE BYGGEMETODER af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening Leveres som færdige bokse I princippet laves boligerne som trækonstruktioner på en fabrik i to eller fire dele og køres med lastbiler direkte til byggepladsen i Tranbjerg. I Brabrand Boligforening kender vi det præfabrikerede byggeri fra vores træboliger i Harlev og Hasselager, hvor der færdig fra fabrik er leveret store træflader, som så er monteret på byggepladsen. Med byggeriet i Tranbjerg udvides begrebet til at omfatte hele rumstore elementer. Det vil sige levering af færdige»bokse«, som herefter sammensættes i forskellige moduler. Det er det traditionelle byggeris metoder og priser, der får AL2bolig og Brabrand Boligforening til at satse på det industrielle byggeri, der kan produceres betydeligt under det traditionelle rammebeløb for almene boliger. Det giver i sidste ende en billigere husleje for beboerne, uden at der bliver gået på kompromis med kvaliteten. Der arbejdes således tæt med arkitekten omkring det arkitektoniske udtryk. Beboerne får mulighed for tilkøb, så boligerne designes efter den enkeltes behov, og endelig er der hos elementleverandørerne indarbejdet en kvalitetssikring, som sikrer en høj grad af finish. Der er på den måde taget hånd om, at boligerne bygges efter industrielle metoder uden på nogen måde at ligne ensartet industrielt byggeri. Arealet i Tranbjerg giver plads til 165 boliger. Ud over dette har Brabrand Boligforening erhvervet en nabogrund, som ifølge lokalplanen er udlagt til fritliggende parcelhuse. Hermed er det målet at få skabt et boligområde med blandede bolig- og ejerformer og dermed også en varieret beboersammensætning. Af de 165 boliger opføres 15 som seniorboliger og 150 som familieboliger: 50 stk. 4-rums boliger på 110 m 2 65 stk. 3-rums boliger på 90m 2 og 98 m 2 50 stk. 2-rums boliger på 70 m 2 Bebyggelsen består af to boligtyper: Rækkehuset og gårdhavehuset. Gårdhavehuset får sin særlige karakter af at integrere de landskabelige rum med husets opholdsrum, mens rækkehuset er udstyret med et karakteristisk dobbelthøjt rum, som vil forsyne boligen med lys og udsigt til landskabet. For begge boligtyper gælder det, at beboeren kan parkere bilen lige uden for boligen. Byggeriet er tegnet af Dissing + Weitling A/S sammen med AI Gruppen

17 l KOMMENTAREN l n LÆSERBREVE n FORENING OG FORSKELLIGE PROCESSER For et par måneder siden, da bestyrelsens beretning til repræsentantskabet næsten var færdig, skrev jeg et lille notat i bestyrelsen om min (nærmest sædvanlige) opfattelse af opgaven, og jeg fandt anledning til også at fremlægge notatet på det netop afholdte repræsentantskabsmøde.»jeg finder beretningen forkert som bestyrelsens beretning. Det er i det store og hele administrationens beretning og bør efter min mening fremstå som sådan. Bestyrelse og administration er i beretningen ét fedt, hvad der for mig medfører, at vi ikke har nogen bestyrelse. Det er faktisk værre: Vi har den bestyrelse, som vil underkaste sig administrationens leder, Torben Overgaard. Et mindretal i bestyrelsen må finde sig i det, og flertallet vil benægte det. Ole Thyssen har lavet en flot opdeling af arbejdet mellem administration og bestyrelse: Administrationen står for»teknisk styring af saglige processer«. Bestyrelsen står for»politisk styring af sociale processer«. I dag bruger bestyrelsen sin tid på at høre, hvad det sker i administrationen helt til alle ansættelserne, som vi er totalt udenfor bortset fra det endelige gummistempel. Det får vi så kr for om året. Jeg er selvfølgelig ikke uenig i alt, der står i beretningen. Men de, der i årets løb har hørt og læst mig, ved, hvor uenighed og afmægtig jeg har været undervejs. Dermed er jeg også uenig i en stor del af beretningen (sikkert fin som administrationens) og helt uenig i, at en ansat skal skrive den for bestyrelsen. Det er i det politiske og sociale, at nutidens opgaver ligger. Det andet er klaret af en lang række mennesker, som opretholder deres økonomiske liv ved at klare det for os. I min forståelse har vi herefter meget vigtige, tilbageværende opgaver, som kun vi kan ta HVEM SKAL BESTEMME, OG HVEM ADMINISTRERE? af Herman Nielsen os af, fordi de er vores også som eventuelt uløste. De ansatte har tilsvarende opgaver i deres liv uden for deres lønarbejde.«teknisk styring af saglige processer Når vores køleskab ikke virker, kommer der en kyndig og laver det. Efter uddannelse, videreuddannelse og indsigt i køleskabsdrift er den sag i gode hænder, når reparatøren dukker op, eller vores varmemester siger, at køleskabet skal udskiftes. Selvfølgelig kan man snakke med hjælperne, hvis man ønsker det, og de har tid, men sagen er deres. Er man utilfreds, går vejen over afdelingsbestyrelsen, som har mulighed for at få en grundig forklaring på noget mærkeligt, underligt eller uforståeligt. Her slutter sagen, idet afdelingsbestyrelse og varmemester forudsættes at kunne finde ud af det sammen, og afdelingsbestyrelsen at kunne informere beboerne. Går det galt, kan en sådan sag sendes videre til foreningsbestyrelsen, hvad det er ulykkeligt. Selvfølgelig kan bestyrelse træffe afgørelse, men indsigt og saglighed vil ligge lokalt, og sager bør ordnes dér. Jeg har taget køleskab som eksempel, men alle, definerede arbejdsopgaver, bør forløbe på denne måde. Politisk styring af sociale processer Næsten alt det, jeg har skrevet og talt om i foreningen gennem 30 år, omhandler sociale processer, som der så oplagt er mindre og mindre interesse for. Næsten alle vil hellere blande sig i andres arbejde, og det vil meget ofte gå galt (jævnfør ovenfor). Sociale processer er alt det, vi vælger eller tvinges til at gøre sammen eller i forhold til hinanden indbyrdes. Måden, det gøres på, hører med. Bestemmer en tyran; orker vi at blande os i formelt demokratiske processer; skal et flertal bestemme uden argumentation; skal det gode arguments tvangfrie tvang regere; har en gud pålagt mennesker en bestemt adfærd osv. Det er dette felt bestyrelse og afdelingsbestyrelse efter min mening skal beskæftige sig med og (prøve at) finde politiske retningslinier for. Det indebærer at gå ud fra (ganske rimeligt), at alt det praktiske arbejde klarer andre ud fra saglighed og velforstået egeninteresse. Jeg ser imidlertid en klar tendens til, at tillidsvalgte hæver sig ud af det almindelige rod mellem mennesker og påtager sig en form for lokal dommerfunktion, som alt for mange accepterer, formentlig i afmagt eller måske i håbet om selv en dag at kunne blive blandt de styrende. Det er i min forståelse demokratiets langsomme og sikre afskaffelse, nu hvor det er etableret formelt og er ganske brugbart i vores almindelige omgang. Rigtigt og forkert Når jeg skriver»jeg ser«og»i min forståelse«er det helt bevidst. Jeg har ingen sandheder på dette mellemmenneskelige rodeniveau, men foretrækker selvfølgelig noget frem for andet. Sådan har andre det i min forståelse også, samtidig med at mange yderligere altså har sandheder eller noget, de bare vil ha igennem. For at vende tilbage til bestyrelsen, så finder jeg ikke det, et flertal har stået for (jeg taler selvfølgelig førnutid, da fremtiden altid er åben!) for forkert. Sådan finder det åbenbart bestyrelsesarbejde ansvarligt og meningsfyldt, og på et menneskeligt plan er vi selvfølgelig lige men altså med forskellige vurderinger, som vi så i min forståelse må belyse for hinanden og repræsentantskabet. Sådan forstår jeg så også selv min skrift og tale ind i det bestyrelsesarbejde, hvor administration og drift varetages godt men hvor jeg finder det ligeværdige, menneskelige engagement varetaget gennem information, argumentation og kommunikation alt for lidt nærværende. Redaktionens kommentar til Susanne Petersen: Ifølge Brabrand Boligforenings hjemmeside 38-Itm henvises der til til en e-postadresse, som foreningen åbenbart har betalt for. Det overrasker os derfor at du ikke har mail? Vi har været i god tro og beder dig foranledige, at den fejlagtige henvisning bliver rettet. Ifølge din egen ordlyd har du en mobiltelefon med telefonsvarer som afdelingen har betalt. Da jeg lagde besked i så god tid før vores deadline, ville jeg have ventet et svar. Der er telefonsvarer og nummervisning på Skræppebladet, på mit fastnetnummer og mit mobilnummer, men der er ikke registreret noget opkald fra dig. Derfor skrev jeg således til dig den 9. juni: Hej Susanne! Du har sendt noget stof til Skræppebladet, og jeg lagde besked på din telefonsvarer, at vi tager det med til næste nummer, men gerne vil have det sendt som vedhæftet word- eller rtf-fil pr. e-post - for at spare et besværligt og tidsrøvende arbejde med indscannning og rekonstruktion af teksten. Billederne scanner vi uden videre. Herfra kan jeg ikke se, om du har sendt det, men jeg vil lige bede dig om at bekræfte, så vi ikke pludselig er i tidsnød i næste uge. Redaktionen har fået refereret, at du har udtalt dig kritisk over for Skræppebladet til repræsentantskabsmødet. Det er du naturligvis altid berettiget til, men hvis vi skal vende kritik til praktiske forandringer, er det langt mere virkningsfuldt, hvis du henvender dig direkte og taler til os frem for om os. Du er velkommen til at skrive til redaktionen eller mødes med en eller flere af os. Vi er faktisk enige i det synspunkt, at Toveshøj er en stor afdeling med alt for lav synlighed. Renovering ? Ja så er vi nogle beboere, der gerne vil have at vide, hvornår vi skal i gang med vores renovering (i afdeling 3). Jeg ser på min vej, Bispehaven renoveres og Gellerup med flere. Vi er de sidste, og vi var næsten de første, der blev bygget i Brabrand Boligforening. Prøv for en gangs skyld at sætte det i Skræppen, så kan beboerne finde ud af hvor langt. Vi skal vel ikke kun have besked hvert år i september måneds eneste beboermøde som Bo Sigismund skrev i lederen i aprilnummeret: Kommuniker! Alle bestyrelser og demokratisk valgte organer bør stå i kontakt med beboerne altså opsøgende og bruge Skræppen! Margit Fohlmann Hvorfor kommer afdelingsbestyrelsen ikke med noget svar? I april nummeret af Skræppebladet havde jeg et indlæg vedrørende renovering i afdeling III og jeg venter stadig på svar fra afdelingsbestyrelsen. Er det ikke umagen værd at svare? Er det for besværligt at en beboer stiller spørgsmål? En ting er helt sikkert det er ubehøvlet og arrogant ikke at besvare mit spørgsmål. Jonna Sørensen - Karensvej 29 Nu valgte du så at aflevere et skriftligt indlæg i postkassen, som først tømmes ved deadline den 16. juni. Tekstgenkendelse er en mangelfuld teknologi. Som illustration af manglerne har vi bragt dit brev uredigeret. Det er vist til at se, hvorfor en gennemgang er nødvendig. Det er derfor, vi foretrækker en fil frem for et stykke papir. Du kan til enhver tid klage, hvor og så meget du har lyst, men for læsernes skyld skal jeg fastslå, at redaktionen ikke er ansat af administrationen, og at Torben Overgaard er direktør for boligforeningens administration, ikke for Skræppebladet. Redaktionen er valgt af beboerne. Så det nemmeste og mest konstruktive er fremdeles at tage telefonen og/eller komme til et redaktionsmøde. Vi behandler folk høfligt, men skylder ingen falsk underdanighed. På redaktionens vegne Venlig hilsen Bo Sigismund 28 29

18 d AFDELINGERNE d d AFDELINGERNE d 2 - Søvangen 4 - Gellerupparken MØD OP! På opfordring af nogle beboer vil vi fremover arrangere fælles VANDRETUR / STAVGANG fra beboerhuset hver mandag kl Der vil blive lavet kaffe, når vi er tilbage, til hvem der ønsker det. BEBOERHUSET, Birgittevej l A har åben SØNDAGSCAFÉ igen. Vi starter efter ferien d. 20. august fra kl til Bemærk den ændrede åbningstid. Med hilsen fra beboerhusudvalget Sonnesgården KULTURINDSLAG I SONNESGÅRDEN: ÅRHUS PROMENADEORKESTER TIL SOMMERKONCERT af Bo Sigismund GELLERUPPARKEN HAR FÅET NY HJEMMESIDE LET TILGÆNGELIG HJEMMESIDE SKAL INFORMERE BEBOERNE OM DET STED, HVOR DE BOR 1. juli åbner Gellerupparkens nye hjemmeside med et helt nyt design. Afdelingsbestyrelsen håber i fremtiden i meget højere grad via hjemmesiden at kunne informere beboerne om, hvad der foregår i Gellerup. Hjemmesiden præsenterer blandt andet afdelingsbestyrelsen og de forskellige udvalg, som findes. Der kommer også forskellige nyheder fra afdelingsbestyrelsen, og så vil der g AKTIVITETER g INTERFEMINA I BLOMSTERLAND DEJLIGT FORÅRSVEJR DA INTERFEMINA BESØGTE JESPERHUS BLOMSTERPARK af Helle Hansen blive mulighed for at læse om området mange foreninger og aktiviteter. Du kan selv se på Beboerne i Sonnesgården betegnes som seniorer, hvilket i denne forbindelse kan oversættes til at de har lyttet til Danmarks Radio tilbage i 1950-erne. Dengang der var noget der hed Middagskoncerter, Lørdagskoncerter, Radiounderholdningsorkestret, Tivolis Koncertorkester og andre orkestre, der levendegjorde den lettere klassiske underholdningsmusik, og dirigenterne hed Teddy Petersen, Erik Tuxen, Grete Kolbe mfl. Måske er det ikke lige det der er så meget af i radioen mere, men derfor skal man på ingen måde tro at musikken er uddød. Et publikum af entusiastiske seniorer fik en varm dag i juni genhørt et alsidigt program Århus Promenadeorkester sluttede sæsonen med en sommerkoncert i afdelingens smukke fælleshus, der således nu også er blevet koncertsal. Århus Promenadeorkester er et seriøst arbejdende koncertorkester på 30 musikere. Det har eksisteret siden 1980, tidligere under navnet Århus Pensionistorkester. Gennem de sidste 3 år har dirigenten været Max Kielgast, der også kunne præsentere numrene og de tilhørende anekdoter. Nu ved jeg, at det er en virkelig dame, der har lagt navn til Britta-polka. Og at Schrammel-musik har at gøre med navnet på en komponist og ikke sigter til udførel-sen! Blandt orkestrets medlemmer sidder også Bent Lund med sin cello. Bent er et kendt ansigt og en aktiv beboer i afdelingen, medlem af afdelingsbestyrelsen og kan nu notere en succes ved at have føjet sådan en oplevelse til afdelingens liv og trivsel. Andre beboere havde bagt boller og kage og rigget et kaffebord op udendørs, så der var en venlig og hyggelig stemning om arrangementet. Ingen tvivl om, at oplevelsen var glad musik og fællesskab. At anmelde koncerter har Deres udsendte ingen forstand på, men en medtilhører kunne ikke nære sig for en tanke om forskellige generationers og kulturers musikbegejstring: - det er nok ikke den slags musik man hører mest af på Toveshøj! Men som Duke Ellington engang udtalte: Om musikken er god har intet at gøre med dens stilart. Og her nød man stadig i 2006 stilen fra dengang der var underholdningsmusik til. Lad os meget gerne få mere! 67 kvinder og børn fra idrætsforeningen InterFemina tog Kristi himmelfartsdag på udflugt til Jesperhus Blomsterpark på Mors i Limfjorden, hvor den store flotte blomsterpark ligger. Der var afgang fra Gellerup klokke 9 om morgenen og hjemkomst klokken 18. Brabrand Boligforening s Fritidsforenings bestyrelse har besluttet, at vores udflugt skal finde sted onsdag, den 16. august 2006 Vi skal besøge Fregatten Jylland og Kattegatcenteret. Vi kører hjemmefra kl. ca og kører direkte til Fregatten Jylland, hvor vi får en guidet rundvisning. Herefter Blomsterparken viste sig fra sin smukkeste side i det dejlige forårsvejr. Og der var masser at sjove aktiviteter for både store og voksne, som også kunne besøge blomsterhave mini-zoo, hvor der både var fugle og slange og tusser, aber og sommerfugle. VOKSEN- & PENSIONISTUDFLUGT BESØG PÅ FREGATTEN JYLLAND OG KATTEGATCENTRET af Inga Andersen, formand BBF er der middag ombord på fregatten med sild og skipperlabskovs. Fra kl. ca er der ophold i Kattegatcenteret, hvor dagen afsluttes med kaffe og lagkage. Der køres hjem fra Kattegatcenteret kl. ca Hele turen koster for dig kr Tilmelding til voksen/pensionist udflugt til Fredatten Jylland og Kattegatcenteret: Navn: adresse: Antal: Antal kørestole: vedlagt kr. Udflugten blev støttet af afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken og Fritidsforeningen Var det noget for dig/jer, kan der købes billetter på Brabrand Boligforenings kontor torsdag den 3. august 2006 mellem kl og Når du har købt billet og ca. 8 dage før udflugten, vil du få direkte besked om, hvor og hvornår du skal med bussen

19 Ladens folkekøkken Madplan for juli 2006 Til brugerne Brabrand Boligforening Gudrunsvej 10 A 8220 Brabrand Tlf Åbningstider: Mandag, tirsdag & onsdag kl Torsdag kl Fredag EFTERLYSNING - TIL TVÆRKULTUREL JAMSESSION Hvis der er nogen, der hjemme hos sig selv eller sammen med andre er amatørmusikere, vil Naboskaberne og Livsværkstederne gerne høre fra jer Det kan være arabisk tyrkisk dansk afrikansk grønlandsk eller alt muligt andet. Det drejer sig om frivilligt at spille, synge og hygge sig med musik. Til glæde for både sanger/musiker og tilhørere. Det er en kendt sag, at musik og sang giver glæde og livskvalitet. Det er planen, at samspillet foregår i Livsværkstederne i Café Vita. Henvendelse til Verner i Livsværkstederne tlf: eller Naboskaberne tlf: Torsdag 1 Karbonader m/ærter-gulerødder Fredag 2 Biksemad m/spejlæg Mandag 5 Lukket Tirsdag 6 Bøf Stroganoff m/mos Onsdag 7 Stegt kylling Torsdag 8 Ugens fiskeret Fredag 9 Stegt flæsk Mandag 12 Kalkun i karry Tirsdag 13 Boller i karry Onsdag 14 Forloren hare Torsdag 15 Skovhuggerens livret Fredag 16 Frikadeller m/rødkål Mandag 19 Pølser m/varm kartoffelsalat Tirsdag 20 Paneret flæsk Onsdag 21 Dansk bøf Torsdag 22 Stegt medister m/rødkål Fredag 23 Lasagne m/flûtes Mandag 26 Ugens fiskeret Tirsdag 27 Kogt skinke m/gemüse Onsdag 28 Kalkunschnitzel Torsdag 29 Svensk pølseret Fredag 30 Flæskesteg m/rødkål Madplan for august 2006 Mandag 14 Kalkunschnitzel Tirsdag 15 Svensk pølseret Onsdag 16 Dansk bøf m/løg Torsdag 17 Ugens fiskeret Fredag 18 Ungarsk gullash Mandag 21 Stegt Kylling Tirsdag 22 Sammenkogt ret m/ris Onsdag 23 Forloren hare Torsdag 24 Karbonade m/gemüse Fredag 25 Boller i karry Mandag 28 Stegt flæsk Tirsdag 29 Medister Onsdag 30 Stegt lever Torsdag 31 Bøfstroganoff m/mos Maden bliver severet fra kl til kl Priser Voksne 25 kr. Børn 12 kr. Kan du lide at lave mad Kom og berig vores folkekøkken med dine færdigheder. Vi har friske råvarer og friske medarbejdere. Du må lave engelsk, arabisk, somalisk, chilensk mad m.v. Vi kan godt lide forandringer. Er du den, der har lyst til det, er det alletiders mulighed for at berige dig selv og Ladens Folkekøkken med lækker»ikke-dansk«mad. Arbejdet er frivilligt, så hygge og samvær er lønnen. Bestilling Af hensyn til planlægning bedes du tilmelde dig på de dertil ophængte bestillingssedler, meget gerne dagen før. Du kan tilmelde dig på tlf Bemærk, at mad, der er bestilt, skal afhentes inden kl , ellers bliver den solgt til anden side. Ret til ændringer forbeholdes

20 g AKTIVITETER g z børneside z GELLERUP BADET DIN LOKALE SVØMMEHAL Åbningstider: Mandag, onsdag og fredag kl Mandag kl svømning voksne over 15 år. Onsdag tillige kl Onsdag kl Svømning kun for piger og kvinder Tirsdag og torsdag kl Lørdag og søndag kl (kl AGF babysvømning) Priser: Voksne kr. 30,00 Rabatkort voksne 12 bade kr. 300,00 Børn og pensionister kr. 16,50 Rabatkort børn og pens. 12 bade kr. 165,00 Nøglepolet kr. 20,00 Sauna er gratis. Man bliver kaldt op af vandet en halv time før lukketid. Svømmeaktiviteter: Seniorsvømning er udvidet til både mandag, onsdag og fredag formiddag. AGF: Tilbyder svømmeundervisning. Børnehold for begyndere og viderekomne, hold for overvægtige, undervisning for voksne, aqua-aerobic og nu også babysvømning Se alt om holdene på under Gellerup Badet Tilkørsel: Buslinie 5, 15, 16 og 18 lige til døren Der er P-pladser lige udenfor badet. Find kodeordet i børnekrydsen. Kodeordet i juni var»lotteri«vinderne af et gavekort på 50 kroner blev: TOMAS BRAGI REYNISSON Gudrunsvej 10, 3. tv Brabrand SIMON SØRENSEN Udsigten Brabrand CAMILLA SØMOD Rødlundvej Harlev J. Bemærk at gavekortene gælder til G.E.C. GADs boghandel Hjemmeside: Løsningen i Børne-kryds og tværs'en er: Indsendt af: NAVN: ADRESSE: Løsningen sendes til SKRÆPPEBLADET, GUDRUNSVEJ 2, KLD., 8220 BRABRAND, så vi har den senest torsdag den 17. august kl

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg. Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup

Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg. Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup Ny Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup Dette særnummer af Ny Sofus er en orientering

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011 Formanden bød velkommen og konstaterede at 45 husstande var fremmødt. Efterfølgende blev "panelet" præsenteret. Fra Vibo: Dinah,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet Sidst opdateret maj 2014 Toftegaarden HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer KUNST OG NATUR MIDT I BYEN MIDT I NATUREN Bo med fællesskab og tryghed i højsædet CENTRALT ELLER GRØNT HØJT

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen 8. kreds 2 Indledning Danmarks almene boliger har igennem tiden været en meget væsentlig del af løsningen, når borgere med en anden baggrund

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os.

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Kære nye beboer Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Vi giver dig trygge og private rammer midt i det fælleskab, som er Boligselskabet

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3.

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3. Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 5 oktober 2013 Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3. Næste blad laves onsdag den 4. december

Læs mere

BELLASUND AVIS. Byrådet MGP. Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen.

BELLASUND AVIS. Byrådet MGP. Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen. Store klager over bankens korte åbningstider, læs mere side 8 Onsdag 1. feb. 2012 BELLASUND AVIS Byrådet Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen. MGP Vinderen af dette års MGP var Energy

Læs mere

NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO.

NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO. NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO. 1 Referat af Afd.bst.møde den 2. november 2010. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Siden sidst. 3. Haverundgang fremover.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup Referat Glostrup Ejendomsselskab Møde den 30. september 2014 Udsendt den 2. oktober 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl. 18.00, Sportsvej

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Nu er festsalen færdig!

Nu er festsalen færdig! TORBENHUSEBLADET Nr. 1 februar 2000 Information fra Afdelingsbestyrelsen m.v. Indlæg modtages gerne Nu er festsalen færdig! Vi fejrer det med en reception torsdag den 16. marts klokken 17 til 20 Pindemadder

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

JULI KVARTAL RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21 ET GODT STED AT BO.

JULI KVARTAL RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21 ET GODT STED AT BO. JULI KVARTAL RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21 ET GODT STED AT BO. 1 En sommerhilsen: Afdelingsbestyrelsen vil gerne ønske Jer en rigtig god sommer. Vi håber på sol, varme og vand, så alle kan få energireserverne

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Nyhedsbrev. Bestyrelsen sammensætning: Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen

Nyhedsbrev. Bestyrelsen sammensætning: Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Bestyrelsen sammensætning: Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Nyhedsbrev Email til bestyrelsen: bestyrelsen@runddyssen36.dk Bestyrelsen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Hæfte med praktisk information og Forslag til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Nørrebrohallen Mandag d. 30. juni, kl. 19:00 (18:30) Registrering og uddeling af stemmesedler fra kl. 18:30 Generalforsamlingen

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere