SKRÆPPEBLADET JULI Nr.06. Sommerdag ved Årslev Engsø. Se side 20. Efterårets afdelingsmøder se hvor og hvornår på side 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRÆPPEBLADET JULI 2006. Nr.06. Sommerdag ved Årslev Engsø. Se side 20. Efterårets afdelingsmøder se hvor og hvornår på side 19"

Transkript

1 SKRÆPPEBLADET JULI 2006 Sommerdag ved Årslev Engsø. Se side 20 Efterårets afdelingsmøder se hvor og hvornår på side 19 Nr.06

2 ISSN X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf E-post: stofanet.dk Hjemmeside: Åbent på deadlinedagen kl Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening. Redaktionen er valgt på beboermøderne. Bladets bestyrelse er den til enhver tid valgte foreningsbestyrelse. Bladet udkommer den første uge i hver måned, undtagen januar og august. Oplag: 5500 eksemplarer. Årsabonnement: 170 kr. Skræppebladet trykkes på 100% dansk genbrugspapir. KOLOFON SKRÆPPEBLADET Redaktion: Peter Kjellerup Tlf (afd. II) Birthe Graff (suppleant) Tlf (afd. II) Jan Berthelsen Tlf (afd. III) Hanne Løvig (suppleant) Tlf (afd. III) Sebastian Adorján Dyhr (ansvh. redaktør) Tlf (afd. IV) Helle Hansen (suppleant) Tlf (afd. IV) Bo Sigismund Tlf (afd. IV) Mohammad Hawa (afd IV) Jens Skriver Tlf (afd. VI) Lars Eg (suppleant) Tlf (afd. VI) Tom Niels Jensen Tlf (afd. X) Bent Jensen Tlf (afd. XXII) Hans Nikolajsen Tlf (afd. XXIII) Lise Vendelbo (suppleant) Tlf (afd. XXIII) Fotograf: Hans Grundsøe, tlf Tegner: Jesper Ankjær Internet: Birthe Graff Layout: Jesper Krogh, tlf Korrektur: Sebastian Adorján Dyhr, tlf Tryk: Uni Tryk A/S Indlæg sendes til: Skræppebladet Gudrunsvej 2, kld Brabrand. Stof modtages også gerne via e-post. Sidste frist for aflevering af stof til september-nummeret er: torsdag den 17. august kl LEDEREN Ejerskab af Bo Sigismund At eje noget betyder at have ansvar. Alle ejer vi noget, selvom det kan være ret abstrakt vi ejer holdninger, personlighed, tanker og udtryk for samme. Noget er originalt, og det meste er mere eller mindre kritisk kommet flydende til os. Somme tider er det en fordel, at der er nogen, der producerer tanker og erfaringer, hvor livet ville blive uoverkommeligt,hvis vi hver især skulle gøre hele arbejdet selv. Som almen-beboere tænker man ofte, at man lejer, ikke ejer og som boligejer føler man for nogles vedkommende en større selvbevidsthed over for sin bolig. Angiveligt skulle det være her, man finder årsagen til forskellen på, hvordan Vestervang og Gellerupparken fremtræder. Men den slags forsimplinger er skadelige, for ejerskab er andet og mere end besiddelse af et tinglyst skøde. Vore afdelinger er jo i den lange og sidste ende ejet af beboerne, og hvordan der ser ud og fungerer, står i høj grad i afhængighed af, hvordan beboerne påtager sig ejerskabet. Vi kan se i små afdelinger som Voldbækhave eller Sonnesgården eller en i forholdsvis stor afdeling som Holmstrup, hvordan et ejerskab, der giver sig udtryk i engagement, gør en forskel. Fritidsforeningen, Skræppebladet, Tousgårdsladen, Beboerrådgivningen og en uhyre mængde aktiviteter demonstrerer også tydeligt, hvordan et vækstlag, der stimuleres, kan sætte synlige resultater. Her i dette nummer erklærer et medlem af foreningsbestyrelsen, at han rejser tvivl om ejerskabet til beretningen. Hvis er den administrationens eller foreningsbestyrelsens? Vi selv på redaktionen har været i nød for kræfter og har nøje måttet overveje, hvor meget vi skulle lade administrationen om. For eksemplerne fra den store verden er mange, der viser at outsourcing og privatisering meget ofte fører til tab af indflydelse. Med ejerskabet forsvinder engagementet. Vi er et foreningsblad, ikke foreningens nyhedsbrev. Ud over det strengt informative må vi have kontakt til livet som beboer. Referater kan man læse andetsteds. Hver gang vi skal distancere os og gøre en forskel til at være godt administrerede og teknisk velfungerende, er det, som om vi skal agere som ejere. Den faktor kan man ikke købe eller uddanne sig til det er dialog og erfaringer, der skaber den, og intet giver luft under vingerne som synlige resultater. Så står man på noget, man har ejerskabet til. Derfor skal vi fortsætte og udbygge fællesskabet. Årstiden er velegnet til sociale kontakter og nye ideer. 4 Et levende repræsentantskabsmøde af Hanne Løvig & Birthe Graff Mange var mødt op til en lang og livlig debat blandt andet om kommunikation og visioner. 7 Ren Ghetto i højt humør af Helle Hansen Op mod 700 børn og voksne samlede skrald sammen på Toveshøj og i Gellerupparken 9 Farvel til Anita af Hanne Løvig Efter 12 år har Anita sagt sit job som beboerrådgiver op til fordel for en ny udfordring som psykolog ved Oustruplund. 27 Vi bygger i Tranbjerg af Marianne Stenberg I 2007 påbegyndes 165 nye lejligheder som både bliver spændende og billige. INDHOLD 7 Ren ghetto i højt humør børn og voksne samlede skrald i Gellerupparken og på Toveshøj. 8 IT-undervisning på højt niveau Nyt projekt i Herredsvang og Gellerup. 10 Flygtig som en tyv i natten Astronomiklub Capella - denne gang om Merkur. 11 Lang tradition for engagement og medleven Merete og Peter kæmper for de svage. 12 På sporet af en forsvunden kultur På tur til Friedrichstadt. 13 Hvem gør hvad? En lille pjece til hjælp ved genkommende problemer. 15 En EDB-mission er blevet født Tilbud til folk uden store EDB-kundskaber. 16 Modeopvisning i GlobusTekstil Op mod 300 besøgte åbningen. 18 Genbrugsdag i Holmstrup Overskud gik til Børn og Unge. 19 Ordinære afdelingsmøder efterår 2006 Se hvor og hvornår, der er møde i DIN afdeling. 20 Årslev Engsø et stykke smuk natur I 2003 blev engene omdannet til Sø. 21 Integrationsminister støtter dialog Fællesråd modtager kr til at skabe dialog. 22 Foreningen Beboerundersøgelse, nye boliger, personale m.m. 29 Kommentaren Om at bestemme og administrere. 29 Læserbreve En opsang til redaktionen m.m. /Rigtig god sommer. Afdelingerne Søvangen side 30 Sonnesgården side 30 Gellerupparken side Aktiviteter InterFemina, BBF udflugt, m.fl. Indstik på midtersideerne Nyttige informationer lige til at rive ud. Husk at sidste frist for huslejebetalinger er tirsdag den 6. juli. & frredag den 4. august Er huslejen ikke indbetalt til tiden, overgives den til retslig inkasso efter 3 dage.

3 ET LEVENDE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DER BLEV AFHOLDT ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 31. MAJ I SKOVGÅRDSPARKENS SELSKABSLOKALER Denne aften var der igen nærmest stuvende fuldt hus i lokalerne. 78 mennesker var talt op som stemmeberettiget, og så var der det løse såsom presse ved en journalist fra Århus Stiftstidende og her fra Skræppebladet. Keld Albrechtsen (tidligere formand for Brabrand Boligforening) blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at mødet var lovligt indkaldt, og mødets deltagere blev også godkendt. Herefter var der en mundtlig beretning aflagt af formand Jesper Pedersen: Der har været en tilfredshedsundersøgelse i afdelinger i Hasselager samt de nye afdelinger i Skovhøj. Den har været meget positiv. På spørgsmålet:»hvor tilfreds er du generelt som beboer«giver besvarelserne sammenlagt et gennemsnit på 3,95 på en skala fra 1-5, hvor 5 er værdien for den højeste tilfredshed. Samarbejdet mellem Brabrand Boligforening og Århus Omegn Af Hanne Løvig og Birthe Graff foto: Hans Grundsøe er jo som bekendt og beklageligvis ophørt, og man har kunnet konstatere, at nogle af afdelingsbestyrelserne i de to foreninger havde svært ved dialogen. Landsbyggefondens pulje på 600 mio. kr. søges af tolv boligafdelinger heriblandt Gellerupparken, Toveshøj og Søvangen. Der var orientering om institutionslejemål. En rådmand vil Keld Albrechtsen blev valgt ind i Foreningsbestyrelsen. Han har tidligere været formand have sat boligforeningen under administration. Han mener disse lejemål strider mod sideaktivitetsbekendtgørelser. At de bør udstykkes og sælges til kommunen. 152 beboere i Gellerupparken og 62 beboere på Toveshøj har valgt at få nyt køkken. I alt er der renoveret køkkener for godt 6 mio. kr. Kriminaliteten falder stadig i Gellerupparken. I Morgenavisen Jyllands- Posten nævnes det åbne brev om ophævelsessager som årsag til, at der har været en god udvikling med mindre kriminalitet. En undersøgelse har 4 vist, at folk der flytter fra almene boliger er gode ambassadører. Selv om de flytter, så er de så glade for at bo alment, at de gerne anbefaler det til andre. For at skabe en bedre kommunikation mellem afdelingerne og driftsafdelingen er afdelingssekretærerne tilknyttet driftsafdelingen som en stabsfunktion med reference til driftschefen. Med placering i samme lokale vil der samtidig i højere grad hurtigt kunne blive fulgt op på de enkelte opgaver, og alle i driftsafdelingen vil i et levende miljø løbende være orienteret om, hvad der sker i de enkelte afdelinger og dermed også drage nytte at gensidig erfaringsudveksling. (Uddrag fra skriftlig beretning). Flere opgaver i den nye organisering af driften er flyttet fra inspektøren til varmemesteren. Målet er at flere opgaver skal løses hurtigst muligt ved»det første kompetente led«, så opgaven ikke skal turnere rundt i driftsafdelingen, inden den løses. Skræppebladet Foreningsbestyrelsen har efter ønske fra redaktionen bevilget bladet sekretærhjælp fra administrationen. En del af de opgaver, der tidligere er udført af redaktøren af bladet, vil herefter blive udført fra administrationen. Posten som ansvarshavende redaktør varetages fortsat af medlemmer fra bladets redaktion. (Uddrag fra skriftlig beretning). Debatten En lang debat, selvom det stort det kun var de obligatoriske punkter der prægede dagsordenen. Debatten handlede bl.a. om kommunikation, opsigelse af kommunens lejemål af daginstitutionerne, beretningen, visioner, interne problemer i foreningsbestyrelsen, ønsker for fremtiden, besvarelse af spørgsmål og målsætningspro- grammet, der ikke var med i beretningen. Nedenstående er blot et uddrag af debatten Susanne Petersen fra afd. 5 ønsker mere oplysning/information til afdelingsbestyrelserne, om, hvad der sker på gården (invitere informere ang. de administrative tiltag). I beretningens fototek er afdeling 4 og 5 slået sammen. Susanne ønsker, at de bliver omtalt som to separate afdelinger, da det jo er det, de er. Jesper undskylder, det er en fejl, beretningen var gået i trykken, da fejlen blev opdaget. Endvidere kom et forslag om, at afdelingsbestyrelserne eller deres formand bliver indkaldt, til godkendelse eller gennemgang af beretningen, når den er færdig, og før den går i trykken. Spørgsmål fra Hassan afdeling V, angående problemer med daginstitutionerne og kommunens lejeaftaler, og opsigelse af dem, vil vide hvornår de opsiges, hvornår der kommer en afgørelse og hvor lang tid vil der gå? Jesper svarer at fristen er tæt på den 20. juni. Kommunen kan ikke finde ud af at overholde de lejeaftaler der er lavet, derfor opsigelse. Håber dog på kommunen besinder sig, så den tidligere indgåede aftale kan opretholde. Det vides ikke helt hvor lang tids frist der skal være, hvis lejemålene opsiges, måske 10 år, eller en rimelig måde/frist som kommunen kan være med til at acceptere, da der jo er børnene at tage hensyn til. Da der er problem me daginstitutionen i Hans Broges Parken beder Asger foreningsbestyrelsen om hjælp. Og når der alligevel skal tales med kommunen angående institutionerne i afd. V, at der også tales om problemet i afd. 1. Men Jesper mener ikke det var en god ide, da det er to forskellige sager. Men vil gerne gøre noget ved det. Til tider var der ønske om en anden debat, hvor der blev taget udgangspunkt i beretningen side for side, hvad står der? Rene Skau Björnsson ønskede ligeledes en anden debat med udgangspunkt i foreningens målsætningsprogram. Ros fra Vagn Eriksen afd. 3 til foreningsbestyrelsen - på side 13 er det slået fast, at man skal løse problemet på lavest mulige niveau på første kompetente led. Der var også både ris og ros mest ros, til den skriftlige beretning. Åse Christensen fra afdeling 10, roser beretningen og især den spændende afdeling der pryder for- og bagside, en afdeling uden ukrudt, uden snavs, måske det er en vision, men ved godt det er en fantomtegning af de nye lejligheder i Tranbjerg. Ser frem til et målsætningsprogram fra foreningsbestyrelsen Kommunikation til varmemestrene i afdelingen er problematisk, ikke pga. af menneskelig fejl, men med nuværende forældede radiosystem er der flere udfald end vellykkede samtaler. Søger/ønsker mobiltelefonen for at bedre kommunikationen til dem, der skal ha fat i varmemestrene. Nye mennesker på alle poster = megen kommunikation. Det må være tiden til at tage tigerspringet hvor varmemestrene bliver udstyret med mobiltelefoner. Foreningsbestyrelsen har interne problemer, grundet uenighed. Hvordan arbejdes der i foreningsbestyrelsen? når et medlem stemmer imod samtlige punkter, og der så bliver skrevet, foreningen har besluttet. 5 Edwin siger»hans, Herman og jeg er ikke bare nikkedukker der dukker nakken, hver gang der er en konflikt, ligesom et flertal i foreningen«. Desforuden ønskes der mere debat i bestyrelsen, før vedtagelse af forslag. Der bliver kæmpet og diskuteret i bestyrelsen. Aase Christensen talte varmt for kommunikation Henning Woller udtrykker, at foreningsbestyrelsen har meget der skal gøres, de har et vist ansvar og en vis måde at gøre det på. To medlemmer af Foreningsbestyrelsen ville ikke stemme for beretningen, da de mente tilfredshedsundersøgelsen var for lang og ikke hørte hjemme i beretningen. De undlod derfor at stemme. Beretning ellers godkendt. Ingen imod. 5 undlod at stemme. Regnskab Herefter var der fremlæggelse af årsregnskab ved direktør Torben Overgaard. Det har været et rimeligt fornuftigt regnskabsår, hvor udviklingen ikke har været meget anderledes end forventet, men det har været et svært regnskabsår, da regnskabschef Grethe Dam har været langtidssygemeldt pga. alvorlig sygdom. Hun er nu glædeligvis kommet tilbage igen. Resultatet er et overskud på små 2 mio. kr., hvilket er ok. Det skal helst balancere. Ved underskud kan der ses huslejestigning,

4 især hvis renten stiger samtidig. Regnskab blev enstemmigt godkendt. Budgetter fremlagt og enstemmigt godkendt, ligesom byggeregnskabet for Rødlundparken også blev enstemmigt godkendt. Valgene De tre medlemmer af foreningsbestyrelsen, der var på valg, stillede alle op René Skau Björnsson, Morten Fich, Søren Løkkegaard. 2 andre kandidater kom på listen, nemlig Keld Albrechten, afd. 6, og Susanne Petersen afd. 5. Følgende blev valgt: Rene Skau Björnsson, ikke bolighavende med 65 stemmer, Keld Albrechten afd. 6 med 63 stemmer og Morten Fich, afd. 6 med 50 stemmer. Valget af suppleanter faldt på Søren Løkkegaard afd. 5 med 48 stemmer og Michael Horn afd. 4 med 25 stemmer. Den flotte beretning med fantom billede af de nye lejligheder i Tranbjerg Eventuelt Under mødet blev der samlet underskrifter ind til støtte for Gellerup Badet, der er lukningstruet. Helle takkede for de mange underskrifter for Gellerup Badets bevarelse. Afdeling 4 er en stor afdeling og Herman forstår ønsket om at den skal flere med i foreningsbestyrelsen, der bliver arbejdet på det, de 1-2 udlændinge der skal med, skal de beherske det danske sprog og ha noget at give det danske samfund. Jesper sluttede mødet og takker for et godt repræsentantskabsmøde, det var en hyggelig og til tider en aggressiv debat, men debat det er godt for demokratiet og vi skal ikke være enige om alt. Mødet sluttede ca. kl med bespisning af de fremmødte. I mange år har der været fri bytteret uanset om man bor i udlejnings- almen- eller andelsbolig - men kun få benytter muligheden. Boligforeningen har modtaget et ønske om bytning, og vi viderebringer henvendelsen: BYTTELEJLIGHED BYTTELEJLIGHED BYTTELEJLIGHED Hundredvis af små og store skraldemand gik torsdag den 1. juni i krig mod papir, rustne cykler, pizzabakker og andet skidt og skrammel, som lå gemt i krat og buskadser rundt i Gellerup og Toveshøj. Fra Nordgårdskolen, Tovshøjskolen og Lykkeskole strømmede eleverne klokken ni om morgenen til boldbanen i Gellerup, hvor borgmester Nicolai REN GHETTO I HØJT HUMØR OPRYDNINGSDAG PÅ TOVESHØJ OG I GELLERUP FIK BØRN OG VOKSNE UD AT SAMLE SKRALD Tekst og foto: Helle Hansen Wammen satte oprydningsdagen i gang med tale og flaghejsning. Derefter var der uddeling af skaldeposer og handsker, og alle både store og små blev iklædt farverige røde T-shirts med skriggrønt påtryk»ren Ghetto«. Også fra børneinstitutionerne kom børnene strømmende til, og medarbejderne fra Socialcenter Vest havde for et par timer rejst sig fra deres skriveborde. Nærpolitiet, biblioteket, Sundhedshuset, Folkeinformation og repræsentanter fra områdets mange foreninger mødte også talstærkt op og sammen med borgmesteren kastede de sig alle frygtløst ind i krattet for at få skraldet samlet op. I løbet af to timer var hundredvis af skraldesække fyldt med al skins skrammel og skidt, som har fået de aktive skraldefolk trække sig tilbage til boldbanerne ved Klubberne i Gellerup, hvor der fortjent blev budt på lækker grillmad til frokost. Den festlige oprydningsdag sluttede med en række herlige fodboldkampe, hvor nærpolitiet udfordrede de forskellige klassetrin, som havde været med til at rydde op. Og her gik især de små fra sfo en rigtig til den, og 4. klasserne ligefrem bankede panserne 2-0. Dagen sluttede med fri svømning i Gellerup Badet for alle, som mødte op i deres røde»ren ghettotrøje«. Graffiti-patruljen rullede ud med malerbøtterne Det var ikke kun skidt og skrald, der blev fjernet på oprydningsdagen. En graffitipatrulje iført hvide malerdragter kørte hele formiddagen rundt i området med malergrej i en centervogn parat til at overmale grimme graffiti tags og frække ord, som var sprayed på blokkene ved kældergangene og på væggene. Jeg bor i en 3-værelses lejl. på knap 80 kvm, på 2. sal pa Hammershusvej, 8210 Århus V. Lejligheden koster brutto ca. kr ,- plus varme. I kælderen er der vaskefaciliteter og et kælderrum. Lejligheden ligger meget centralt, tæt på indkøb (Storcenter Nord), daginstitutioner, og busforbindelser. Da jeg ønsker at bytte til en større lejlighed/rækkehus, skyldes det. at vi er en familie bestående af 1 voksen og 5 børn i alderen 0-4 år. Det vi har brug for, er en stuelejlighed/rækkehus på 5 værelser. Jeg kan kontaktes på tlf lov at ligge og flyde i områdets vilde krat. Og det var mange spændende sager, der blev fundet, ikke mindst af et hold 4. klasses skolepiger fra Nordgårdskolen, som fandt en post pot i et krat. Efter et par timers koncentreret skidt og skrammel opsamling kunne alle 7

5 KÆRE ALLE BEBOERE! ET FARVEL FRA ANITA BERGMANN af Anita Bergmann FARVEL TIL ANITA ANITA BERGMANN HOLDER I BEBOERRÅDGIVNINGEN EFTER 12 ÅR af Hanne Løvig Da jeg fra den 1. august har fået tilbudt en stilling som psykolog ved Oustruplund, Viborg Amt, har jeg opsagt min stilling som beboerrådgiver fra denne dato. Som I alle ved, blev jeg uddannet som psykolog i Da Socialudvalget ikke har ønsket, at min stilling i beboerrådgivningen blev omkonverteret til en psykolog-stilling, så at jeg havde mulighed for faglig udvikling og at opnå autorisation, har jeg valgt at søge et andet arbejde, hvor jeg kunne få disse ønsker opfyldt. Jeg har arbejdet i beboerrådgivningen i 12 år, og jeg har været vild med arbejdet, området og dets beboere. Jeg synes, det er et meget spændende arbejde. Det har været fantastiskt givende og en stor gave at få lov til at møde så mange forskellige mennesker fra en mangfoldighed af kulturer meget tæt på i mit arbejde. Jeg er blevet mødt med stor varme og gæstfrihed i mange hjem. Det vil jeg altid huske. IT Open Learning Center er et brobygnings-projekt, der skal øge interessen hos unge til at påbegynde en kompetencegivende IT-uddannelse inden for området. Projektet er både for drenge og piger i aldersgruppen år, og undervisningen foregår formiddag eller aften i henholdsvis Globus1 i Gellerup og Millenium i Hasle. Projektet kommer til at udbyde gratis IT-kurser under Cisco Networking Academy Programmet, der giver de unge nogle praktiske og teoretiske færdigheder inden for hardware, software, netværk PROJEKT I HERREDSVANG OG GELLERUP: IT-UNDERVISNING PÅ HØJT NIVEAU FOR UNGE MELLEM 16 OG 28 ÅR Af Sebastian Adorján Dyhr I mit arbejde har jeg været meget fokuseret på kvindernes og de unge pigers situation i lokalområdet og i samfundet i det hele taget. Dette arbejde håber jeg vil fortsætte og også prioriteres politisk fremover. Det har en stor betydning for pigerne og de opvoksende generationers mulighed for integration og en plads i dette samfund. I mit nye arbejde på Oustruplund skal jeg arbejde med unge med adfærdsproblemer. Min opgave vil være efteruddannelse af personale, lave psykologiske udredninger, terapisamtaler med de unge og supervision af personale. Stedet har 85 ansatte og ca. 100 unge tilknyttet. Måske vil jeg møde nogle af drengene fra Gellerup i mit arbejde dér. Mine arbejdsopgaver vil være meget forskellige fra dem jeg har nu, og jeg vil helt sikkert savne»mine«beboere. Det er således med et lidt tungt hjerte og skælvende knæ, jeg bevæger mig ud på den usikre grund, det er at skifte arbejde. Men mit ønske om at opnå autorisation som psykolog og at videreudvikle mig fagligt gør, at jeg tager skridtet nu. Jeg håber og ønsker, at beboerrådgivningen fortsætter, og at Toveshøj også fremover er en del af den. Det ville være meget ulykkeligt, både for beboere og personale, at splitte den op. Som beboerrådgiver er det af stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø og den faglige standard, at man har en eller flere kollegaer, der er tæt på i det daglige arbejde. At have nogle, man kan få støtte af og mulighed for at drøfte faglige og personlige problemstillinger i arbejdet, er utroligt vigtigt. På landsplan kan vi se, at dem, der sidder alene, ofte bliver udbrændte. Jeg håber at jeg ser jer alle for at sige farvel, inden jeg tager på ferie i midten af juli. (Vagn har lovet at tage sig af det) Kærlig hilsen Anita Bergmann Fra redaktionens side skal der hermed lyde en stor tak til Anita for hendes mangeårige arbejde i boligforeningen og samtidig et held og lykke for fremtiden. /red og operativsystemer samt mulighed for en uges praktik i en IT-virksomhed og for at stifte et nyt personligt og fagligt netværk. De unge vil efter bestået prøve blive certificeret med et internationalt anerkendt certifikat, og der er mulighed for med tiden at hverve endnu nogle internationalt anerkendt certifikater: CompTIA A+, CompTIA Server+ og endelig CompTIA's Linux+. IT-professionelle kan som udgangspunkt ikke komme i betragtning, derimod optages gerne unge, der er stoppet på en uddannelse inden for IT. Hvis dette virker interessant, kan man henvende sig senest 3. august til Ahmed Jibril, e-post: Tlf eller John Iversen, e-post: Tlf: Der var liv i beboerrådgivningen den tirsdag eftermiddag, jeg havde aftalt møde med Anita. Tre mennesker sad i køkkenet og snakkede og lige idet jeg kommer ind af døren, ringer telefonen. Det er en hastesag som Anita Bergmann må tage sig af. Så jeg kommer til at vente i den hyggelige stue med en kop god kaffe i et lille kvarter. Grunden til dette møde denne tirsdag eftermiddag var, at Anita Bergmann har sagt sin stilling i beboerrådgivningen op efter 12 år. Anita er uddannet pædagog og blev i 2004 færdig med sin uddannelse som psykolog (cand. pæd. psyk.). Da socialudvalget ikke har ønsket at omkonvertere Anitas stilling til en psykologstilling, har hun valgt at søge et andet arbejde, hvor disse ønsker kan opfyldes. Socialudvalget består af medlemmer fra foto: Hans Grundsøe afdelingsbestyrelserne: 3, 4, 5, 6, 11 og 12. Én fra hver afdeling, dog to fra afdeling 4. Det bliver med noget vemod at holde i beboerrådgivningen for Anita, for hun har været rigtig glad for arbejdet her. Hun synes, det har været spændende og en stor udfordring i jobbet at møde mennesker med mange forskellige kulturelle baggrunde, og hun har især været glad for samarbejdet med kvinderne og de unge piger af mange forskellige nationaliteter. I alle de 12 år Anita har arbejdet i beboerrådgivninge,n har hun arbejdet tæt sammen med Jens Høgh. Jens kom først som praktikant fra Den Sociale Højskole og blev efter endt uddannelse ansat i beboerrådgivningen. De har været et særdeles godt team, og Anita mener, det er meget vigtigt at have en god sparringspartner, da alle undersøgelser viser stor risiko for udbrændthed i de tilfælde, hvor man sidder alene. Lige fra Anita startede i beboerrådgivningen har der været en pigeklub på unge piger, som er kommet ofte. Her havde de et godt og trygt sted at mødes. I 2002 blev et 4-årigt projekt etableret, som kom til at hedde Pigeliv. Meningen med projektet var, at de unge piger skulle støtte hinanden, komme i tale og være rollemodeller. 30 unge piger har været den faste kærne og har i alle 4 år kommet regelmæssigt. Lene Egebjerg og Britt Naundrup har været koordinatorer på Pigeliv. Projektet udløber i 2006, men det har været så god en succes, at pigerne vil danne en forening efter udløbet. Til arrangementerne har der været fra 20 piger og helt op til 400. Anita er fra Sverige. Hun har boet i Danmark i 30 år, men har lidt accent, så pigerne har ligefrem syntes, hun var nemmere at forstå end danskere. Det går tit bedre, når begge parter er på andet sprog sammen. Det bliver svært for Anita at sige farvel til de mange mennesker og hele familier, hun har fulgt og haft tæt og god kontakt til alle årene på beboerrådgivningen. Anita synes dog, det har været træls, at de i beboerrådgivningen ikke har fået større opbakning fra Boligforeningens side. De kunne godt have promoveret og støttet arbejdet i rådgivningen bedre. 1. august starter Anita Bergmann sit nye job, hvor hun skal arbejde med unge med adfærdsproblemer. Hun vil helt sikkert komme til at savne sine beboere siger hun. Især pigerne. Mon ikke der også er mange af pigerne, der vil komme til at savne svenske Anita. 8 9

6 FLYGTIG SOM EN TYV OM NATTEN PLANETEN MERKUR ER SVÆR AT FÅ ØJE PÅ, NÅR DEN DUKKER OP, OG DEN FORSVINDER HURTIGT IGEN LANG TRADITION FOR ENGAGEMENT OG MEDLEVEN MERETE BLICHER OG PETER IVERSEN ER POLITISK AKTIVE OG FÆLLES OM KAMP FOR DE SVAGE af Jens Skriver I oldtiden var Merkur eller Hermes, som han kaldes på græsk, ikke alene gud for handelsfolk og gudernes sendebud, men han var også gud for lommetyve. Hvis man vil iagttage planeten Merkur, forstår man godt, hvorfor den har fået navn efter ham. Den er den inderste planet og befinder sig derfor meget tæt på Solen. Samtidig er dens omløbstid kun 88 døgn, så den dukker op og forsvinder flere gange om året. Befinder den sig vest for solen optræder den som morgenstjerne, og er den øst for solen, er den aftenstjerne. Hvis den i det hele taget er synlig, står den op lige før solen, eller går ned lige efter. Dersom man ikke ved nøjagtigt, hvor man skal lede, kan den være svær at få øje på, men er man heldig, ses den som en kraftigt lysende stjerne i solens røde skær. Endnu i begyndelsen af juli skulle det være muligt at se den som aftenstjerne. En klippeplanet af metal. Bortset fra Pluto er Merkur den mindste planet. Ved en Merkurpassage, hvor planeten går direkte ind foran solskiven, ses den kun som en lille plet. Merkur kan vise faser ligesom Månen og Venus. Som bekendt har månen altid den samme side vendt mod jorden og drejer sig derfor i løbet af sin omløbstid kun én gang om sin akse. Indtil for nyligt blev det antaget, af Jens Skriver / Astronomiklub Capella at Merkur forholdt sig til solen på samme måde. Det er dog ikke helt rigtigt. Medens Merkur er 88 døgn om at nå rundt om solen, drejer den sig om sin egen akse i løbet af 59 døgn. Ikke desto mindre er der store temperaturforskelle på Merkur. På side, der vender ind mod solen, kan temperaturen nå op på 400 C, mens den på den modsatte side kan nå ned på minus 200 C. En forklaring på, at planeten kan holde til de meget store temperaturforskelle, er måske, at den er den planet i solsystemet, der indeholder mest metal. Merkur har for øvrigt en stærkt elliptisk bane. Den er meget mere aflang end Marses. Og så har den heller ingen måner. CAPELLA ASTRONOMIKLUB Kontaktperson: John Mikkelsen, Jernaldervej 259 B, tlf Husk også at kigge ind på vores hjemmeside som løbende bliver opdateret med nyheder Merete nedstammer fra forfatteren Steen Steensen Blicher; han var hendes tiptipoldefar. Tipoldefaderen hed Francisco og var degn i Harlev (Gl. Harlev). Oldefaderen kan Merete huske; det var Peder Daniel, som var gartner på Gersdorffslund og boede i Hou, og var altså barnebarn af Steen Steensen Blicher. Da den myreflittige og ihærdige folkemindesamler Evald Tang Kristensen, der var lærer i Gellerup ved Herning, som den første satte sig for at skrive en biografi over Steen Steensen Blicher, ville han opsøge sønnen i Harlev. Han tog derfor med toget til Mundelstrup og gik derfra til Harlev. Her fik han imidlertid at vide, at degnen sov til middag og endelig ikke måtte forstyrres. Den travle forsker måtte derfor vente i lang tid på kirkegården og i byen. (I dag er de mange bindingsværksbygninger i Gl. Harlev en seværdighed, men det var de næppe dengang.) Da han endelig kom ind, blev han godt nok budt på en kop kaffe, men Francisco kunne bidrage med meget lidt nyt om sin berømte far, så Evald Tang Kristensen måtte traske tilbage til Mundelstrup med så godt som uforrettet sag. Sådan var det ikke, da jeg besøgte Merete Blicher og hendes mand Peter Iversen. Jeg blev budt på en dejlig kop the, og de fortalte om meget af det, der rør sig i samfundet. For Merete er det ganske naturligt, at tipoldefaderen stadig er berømt.»det er der ikke noget at sige til. Han går ikke af mode. Han var den første socialrealist herhjemme og beskrev»de smås vilkår«. Han gav dem mæle og er derved enestående. Sikke et sprog han har. Det er nuanceret og fuld af kultur og liv.«siger hun.»merete har arvet det,«indskyder Peter.»Jeg har i hvert fald arvet hans engagement i samfundsforhold. Han var ikke meget for snobberiet i København og meget socialt engageret«, siger hun. Vi mindes Blichers folkemøder, og Peter siger, han var forløber for meget, men meget sammensat. Merete Merete har på mere end én måde taget tråden op efter Steen Steensen Blicher. Hun er folkeskolelærer og arbejdede i folkeskolen indtil 1980 erne. Hendes første liniefag er dansk og dernæst engelsk. Så har hun speciale i undervisning af svagtlæsende børn. Hvad enten det skyldes sociale problemer, ordblindhed eller noget helt tredje.»jeg elskede at undervise svage grupper«, fortæller hun.»det har altid haft min interesse. Jeg gjorde meget ud af at give dem selvtillid og tryghed samt skabe miljø i klassen.«siden blev Merete psykiatribruger og kom til at undervise på uddannelsesafdelingen for personale inden for psykiatrien. I årene underviste hun over hele landet både personale og psykiatribrugere, men også folk fra boligforeningerne, så de på bedste måde kunne tackle problemer med psykisk syge.»det er vigtigt erfaringerne som bruger formidles videre«, siger hun.»psykiatriramte er nogle af de bedste til at hjælpe andre. De ved, hvad det handler om, og der er mange ressourcestærke blandt psykiatriramte.«konfliktradio Merete mødte Peter Iversen i 1985 på Radio Århus, da de begge var med til at lave»konfliktradio«. Sammen med en række andre blev Peter bagefter sigtet efter den milde sabotageparagraf for forstyrrelse af offentlig transport.»jeg fik den»den hårdeste straf,««siger han.»i modsætning til de andre fik jeg ingen bøde, da mine udtalelser var for vattede«. For deres arbejde for radioen modtog de bibliotekarforbundets Thomas Døssingpris på kr Merete fik også en buket hvide roser.»siden har hvide roser betydet noget helt særligt for mig«, siger hun, der for øvrigt også har lavet græsrodsradio i Holmstrup og interviewet mange beboere. Peter Peter er grafisk trykker og formand for Århus Trykkerklub. Han forærer mig stolt foreningens jubilæumsskrift, som han har været med til at redigere og skrevet store dele af. Han arbejdede mange år på Purup, der var et formulartryk i Viby. Nu er han fast afløser på kartonnagevirksomheden Elopak i Lystrup, hvor de trykker mælkekartoner. Der arbejdes i treholdsskift, og Peter har ofte natarbejde. Indtil i foråret var Merete medlem af afdelingsbestyrelsen for Holmstrup. Nu har Peter taget over. De er begge medlemmer af Internationale Socialister og af Enhedslisten. De forklarer, at Internationale Socialister ønsker socialisme indført fra neden og ikke fra oven.»det er ikke noget, Folketinget kan vedtage«, uddyber de.»for os var Østeuropa ikke socialistisk, men statskapitalisme«. Merete har tidligere været med i bestyrelsen for Foreningen af Psykiatribrugere og brugerrepræsentant i Regionsrådet for psykiatrien. Da Centerrådet ved Lokalpsykiatrien eksisterede, var hun med her. Det var et rådgivende organ for amtet og psykiatrien. Afdelingsbestyrelsen Peter siger, at de i afdelingsbestyrelsen gerne vil gøre betingelserne for beboerne så gode som muligt for en rimelig husleje. Merete uddyber med, at de gerne vil skabe et bedre miljø for alle, der bor i Holmstrup, i flere henseender.»der skal være så meget beboerdemokrati som muligt, og det eksisterende beboerdemokrati skal støttes. Beboerne skal have det så godt som muligt både i individuelle boliger og sammen med andre. Der skal være så gode ydre omgivelser som muligt, og byggeriet skal forbedres. Lige for øjeblikket kunne der ønskes bedre omgivelser ved selskabslokalet, der bruges af mange mennesker«. Hun siger videre, at hun talte for hjælp til et bedre liv for psykisk syge og fremhæver Værestedet i Holmstrup, bl.a. fordi her kommer medarbejdere fra distriktspsykiatrien.»beboerne kan gøre et forebyggende arbejde ved at komme hinanden ved og være skabere af netværk. Her er Holmstrup ikke ringe«. Hendes sidste ord:»jeg var meget glad for arbejdet i afdelingsbestyrelsen. Arbejde for miljø og beboerdemokrati er en værdig sag«. Peters sidste ord er:»beboerne skal bestemme. Det er os og ikke administrationen, der skal bestemme. Ikke omvendt«

7 PÅ SPORET AF EN FORSVUNDEN KULTUR Lørdag den 27 maj gentog aktivitetsudvalget i Toveshøj tidligere succeser med en endagesbustur til Tyskland. Målet var denne gang Friedrichstadt vest for Slesvig. Vejrudsigten havde lovet regn den pågældende dag, men bortset fra en overgang på turen derned, holdt det tørt. Bussen, der var fyldt til sidste plads, kørte klokken 7.30, og traditionen tro var første stop sognegården i Hedensted, hvor der blev serveret et stort tag-selv morgenbord. Derefter kørte vi gennem det vestlige Sønderjylland og krydsede grænsen ved Sünder Lügum. Her var der mange kroer. Husum Området var gamle marsk- og engarealer med mange køer og får. Der var også gamle gårde med avlsbygninger i to etager, og en gårdbutik, der solgte produkter fra får. I skolen lærer man, at Slesvig er gammel dansk område, men det var samtidig i en lang periode både delt mellem forskellige fyrster og udgjorde i virkeligheden sin egen kultur. Vort første møde med den var byen Husum, hvor vi gjorde et kortere ophold ved havnen i centrum. Byen ligger ved Mühlenau, men et stykke fra udløbet i Nordsøen. Ikke desto mindre var havnen stor. I danskertiden var Husum en af de vigtigste udførselshavne mod vest. Straks efter tabet af vigtige havne i Slesvig blev havnen i Esbjerg anlagt. Der var mulighed for at konstatere, at der er flere jernbaner i Tyskland end i Danmark. Vi krydsede således Nord-Ostsee banen. Om de næste to sider SPOR AF DANMARK, NEDERLANDENE OG TYSKLAND I ET Med udgangspunkt i et forslag i boligforeningens foreningsråd har vi tre beboere lavet en lille pjece om genkommende problemstillinger, når man bor alment. Pjecen er ment som hjælp på det personlige plan og er aldeles foreløbig. Vi sætter den i Skræppebladet, for at interesserede beboere kan se, at pjecen eksisterer. Vi er interesseret i kritik og forslag til forbedringer, som også kan betyde udbygning. River du det næste side ud af Skræppebladet og folder, har du en udgave af den pjece, vi har forestillet os som hjælp. Hilsen Kim Mørch, Herman Nielsen og Hasse Vind. af Jens Skriver Friedrichstadt Ved middagstid kom vi til det egentlige mål, Friedrichstadt, hvor frokosten blev indtaget. Byen ligger, hvor floderne Ejderen og Trene løber sammen. Forskellen mellem en fjord og en flod er, at der er saltvand i fjorde, men ferskvand i floder. Ejderen dannede i sin tid sydgrænse for hertugdømmet Slesvig og dermed også for Danmark. Landskabet Holsten syd for var tysk, selv om det blev styret af den danske konge. En kanalrundfart startede på den brede Ejder, og derefter krydsede vi Trene. Trene har sit udløb syd for Flensborg og er en af de reneste floder i Tyskland. Vandet kan faktisk drikkes. Dette og meget mere kunne en dygtig dansktalende guide berette. Friedrichstadt er på mere end en måde noget for sig selv. Den blev anlagt af hertugen på Gottorp i Hertugen ønskede at sikre sig gode handelsforbindelser med Spanien og valgte derfor at modarbejde Spaniens fjende Nederlænderne. Det skete ved at invitere nogle hollandske remonstranter til at grundlægge byen Friedrichstadt. Remonstranterne var stærkt uenige med den hollandske statsreligion. Kort tid efter fulgte mennonitter, der gik ind for voksendåb. Religionsfrihed i byen måtte tolereres, så jøder, katolikker og kvækere kom også til. Selv socianere accepteredes. De anerkender ellers ikke Treenigheden og mener ikke, Jesus er en frelser. Dog er størstedelen af befolkningen lutheranere. I den lille by, der i dag har indbyggere, praktiseres således 13 religioner. Det er nærliggende at tro, her hersker en babylonisk forvirring, men religionerne fungerer gnidningsløst side om side og er af praktiske grunde fælles om kirkerne. De hollandske nybyggere anlagde straks et system af kanaler, som de kendte hjemmefra. De kaldes stadig»gracht«. Byens huse er gavlhuse ligesom i Holland. I byen gjaldt hollandsk lovgivning, hvor skat blev betalt efter husenes bredde til gaden. Gavlhuse kendes dog mange andre steder i det sydlige Jylland og Slesvig. Fra kanalbåden blev de kønne haver ned til kanalerne beundret. Vi fik også at vide, at byen har 14 storkepar. Guiden fremhævede nogle trappegavlhuse, som kunne tages i øjesyn på et kort smut i byen, inden turen gik videre til Duborg ved Flensborg, hvor der blev handlet livligt. På turen ad motorvejen hjem kunne det forårsgrønne landskab nydes i fulde drag. Inga og Elmer Bech har således endnu engang stået for et godt tilrettelagt arrangement.»hvem gør hvad?«i den almene sektor bor vi ofte tæt på hinanden og må helt selvfølgeligt anerkende hinandens tilstedeværelse og moderate hørbarhed. Instanser Vi er oftere end i parcelhusområder henvist til gensidig hensyntagen, snak og afklaring af eventuelle mellemværender. Det er i sig selv menneskeligt værdifuldt. Afdelingsbestyrelse (AFD-B) Afdelingsmøde (AFD-M) Boligforeningens administration (BB-A) Boligforeningens drift (BB-D) Lokalpsykiatriens udrykningsteam Politi Til hjælp med noget af det, man som beboer enten kan være usikker på eller måske ikke selv kan klare, har vi lavet denne skematiske oversigt med problemområder og lidt efterfølgende forklaring. SSP-Gruppen (Skole, Socialforvaltning, Politi) Århus Kommune (Å.K.) Inden du bruger skemaet, bør du selvfølgelig ha overvejet at klare sagen selv og eventuelt søgt råd i afdelingsbestyrelse eller hos varmemester. Godkendt i foreningsrådet i Brabrand Boligforening d Udarbejdet af Kim Mørch, Borumtoften Herman Nielsen, Holmstrup Hasse Vind, Toveshøj 12

8 Hærværk og graffiti mens det pågår (politi); ellers klage (BB-A) og (BB-D) for udbedring. Husspektakler Skænderi og slagsmål i lejlighed (politi) Husorden regulerer en lang række forhold i afdelingen; kan ændres (AFD-B / AFD-M) Huslejeproblemer bør søges ordnet (BB-A) inden tidsfrist udløber; meget dyrt at glemme Havereglement (private haver) måske Husorden; ellers netop privat Grønne arealer (fælles) Husorden og AFD-B /BB-D Temaer Chikane vanskeligt forhold, da det ofte er svært at bevise EN EDB-MISSION ER BLEVET FØDT! DER FINDES TILBUD TIL DEM, DER ELLERS IKKE HAR EDB-KUNDSKABER Vi er jo efterhånden kommet godt og grundigt ind i den teknologiske tidsalder, og det går jo hurtigere og hurtigere. Ja faktisk går det så hurtigt, at mange har svært ved at følge med på trods af deres daglige omgang med IT og EDB i forskellige afskygninger. I Brabrand Oplysningsforbund ønsker man at gøre noget ved det problem, og jeg har snakket med Piet, der derfor i snart 3 sæsoner har undervist i grundliggende EDB-færdigheder.»Jeg har, efter et stykke tids research, fundet ud af, at den mest forsømte gruppe af mennesker i den retning er kvinder over 40,«fortæller Piet. Kønsopdelte hold»det betyder så ikke, at alle mænd er helt med, men indtil videre er det min fornemmelse, at kønnene skal skilles af Sebastian Adorján Dyhr ad i hvert fald i begyndelsen«, slår Piet fast og citerer én af sine kvindelige kursister, der fotæller, at»kvinderne er bange for, at mændene bare overtager og overskygger undervisningen, så vi kvinder ikke selv får lært noget«! Og det er Piets fornemmelse, at hun ikke er ene om det synspunkt. Derfor vil der blive hold med»mænd over 40«og»kvinder over 40«. PC40plus»Og selvom det umiddelbart endnu er på et spinkelt grundlag, er der for mig ingen tvivl om, at den manglende viden om IT og EDB, er et stort problem for mange. Et problem som vil vokse sig større og større, i takt med bl.a. det offentliges digitalisering af kontaktfladen mellem os og dem«, fortæller Piet. Muligheden er der Alle mand som kvinde vil hos Piet lære de mest basale færdigheder med en PC, og kan drage nytte af alle de, i øvrigt meget fine tiltag, fra det offentliges side. GELLERUPBADETS VENNER KÆMPER FOR BADET Varetage børns tarv misrøgt af børn skal anmeldes (Å.K.) Uhumskheder affald (inklusive menneskeligt) på trapper mm. orientering for rengøring (BB-D / BB-A) Syn foretages af BB-D; AFD-B kan deltage med med-lem, hvis det ønskes af beboer Sindslidende Voldsomt generende eller lidende (Lokalpsykia-triens Udrykningsteam) Larm, støj umiddelbar og ulidelig (politi); klage (BB-A) Knallertkørsel Ulovlig (politi); BB-område og forbudt: oriente-ring (BB-A / BB-D) Børn indblandet (SSP-Gruppen) LÆSERBREVE, UNDERSKRIFTER OG SNAK MED RÅDMAND SKAL VÆRE MED TIL AT FÅ GELLERUP BADET PILLET UD AF KOMMUNENS SPAREKATALOG Sådan lød strategien på Gellerupbadets Venners generalforsamling torsdag den 22. juni. Den lille støtteforening, der tæller store medlemsklubber som AGF og seniorsvømmerne, kan næsten ikke tro på, at politikerne mener det alvorligt, når de overvejer at lukke vestbyens svømmebad i forbindelse med sparerunden. Det er under et år siden, at badet blev renoveret for over fem millioner kroner. Og det er uden visioner at lukke det nyrenoverede bad, som er byens bedste svømmehal. Det fastslår støtteforeningen, der samtidig gør opmærksom på, at en lukning af Gellerup Badet også vil være stik imod alle de indsatser, der gennem de senere år er sat i værk for at gøre Gellerup til et integreret sted, hvor alle århusianere kan lide at komme. af Helle Hansen Badevennerne kritiserer de besøgstal, som ligger til grund for forslaget til lukning. Det er tal, der viser, at Gellerup Badet er det mindst søgte bad pr gæst pr. åbningstime Gellerupbadets Venner ønsker at gøre politikerne opmærksom på, at de lave besøgstal kunne have set meget anderledes, hvis man blot havde konverteret den meget dårlig besøgte morgensvømmetime fra kl. 6-7 til et par ekstra timer med svømning kun for kvinder. Samtidig tæller kommunen i sine beregninger ikke foreninger og klubber med i kataloget. Og det er et faktum, at mange svømmehold gennem de sidste par år er blevet flyttet ud i Gellerup Badet for at skaffe mere offentlig åbningstid til svømmerne inde på Åboulevarden. Gellerupbadets Venner, der blev stiftet i forbindelse med lukningstruslerne mod badet i 2001, troede ellers at badet var sikre i mindst fem år frem, så det kom som en overraskelse, at det røg med i sparekataloget. Gellerupbadets Venner vil nu formulere et høringssvar til kommunen, som de inden udgangen af juni måned vil overrække til rådmanden for sport og fritid, Flemming Knudsen. Han vil ved samme lejlighed også få overrakt de mere en 700 underskrifter, som folk der støtter Gellerup Badet har skrevet under på i løb af de seneste uge. Gellerupbadets Venners bestyrelse består af formand Marianne Kennild, næstformand Steen Bech Nielsen, kassererer Bente Lund, Knud Jørgensen og Helle Hansen. 15

9 MODEOPVISNING I GLOBUSTEKSTIL I GELLERUP - ET TILLØBSSTYKKE»JORDEN RUNDT MED NÅL OG TRÅD«af Helle Hansen foto: Hans Grundsøe/Helle Hansen Mellem 250 og 300 besøgende aflagde et besøg under åbningsreceptionen i GlobusTekstil i Globus1. Ikke mindst de to modeopvisninger vakte stor interesse. Danske og etniske modeller mellem hinanden, superflotte frakker, velourbukser og snabelsko, T-shirts med print og masser af broderier, kjoler og tasker - alt med vestligt præg og etnisk touch - og alt fabrikeret fra bunden af de dygtige kvinder i projektet Globus- Tekstil. Begejstringen var stor - og den blev ikke mindre, da børnedansegruppen»diva«kom på scenen. Også de kunne deres kram. Åbningsarrangementet, der fandt sted lørdag den 17. juni, blev åbnet af Ingrid Jensen, tidligere formand for Gellerupparkens afdelingsbestyrelse. Hun bød velkommen og udtrykte håb om, at projektet kunne udvikle sig til en konkret levevej for de dygtige kvinder og at deres kunnen og formåen ville blive kendt også uden for Gjellerup. Amira Amin, som er dagligleder af tekstilværkstedet og selv uddannet modelsyer, var også ganske tilfreds med besøgstallet og med dagens forløb.»det var vor første modeopvisning - og selvom der var et par begynderfejl med blandt andet på lyssætning har vi bestemt mod på mere, så det er ikke sidste gang, vi præsenterer os på denne måde«, lovede Amira Amin. Som ramme om catwalken og modeopvisningen var landeopdelte boder med eksempler på de etniske kvinders formåen og de enkelte landes særpræg. Også her sås stor professionalitet, farveglæde og symæssig kunnen. den daglige leder i GlobusTekstil - Amira Amin GlobusTekstil er et projekt under Folkeinformation, Socialcenter Vest. Projektet ledes af projektleder i Folkeinformation Sami Saidana, mens Amira Amin er dagligleder i GlobusTekstil. Der er i øjeblikket tilknyttet syv kvinder i projektet. Foruden kvinderne i aktivering, kommer også mange kvinder med forskellige etniske baggrunde frivilligt og benytter tekstilværkstedet, der nu har eksisteret i GLOBUS1 siden oktober En smuk brudekjole sluttede modeopvisningen, hvor de mange spændende modeller, som kvinderne har syet blev vist frem på catwalken

10 GENBRUGSDAG I HOLMSTRUP MANGE GODE TING GAV STOR INTERESSE Af Jens Skriver Foto: Lars Eg NYTTIGE ADRESSER OG TELEFONNUMRE JULI 2006 BRABRAND BOLIGFORENING, GUDRUNSVEJ 10 A, 8220 BRABRAND, tlf , fax Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl , torsdag kl , fredag kl E-post: - Foreningsbestyrelsen Jesper Pedersen (formand) Udsigten 66, tlf Henning Woller (næstformand) Udsigten 82, tlf Morten Fich Jernaldervej 229 A, 1. tv., tlf René Skau Björnsson Lykkenshøj 66, tlf Hans Esmann Eriksen Sonnesgade 14, 2. lejl. 3, tlf Herman Nielsen Jernaldervej 263 B, st. th., tlf Keld Albrechtsen Jernaldervej 247 lejl. 7, tlf Inspektører Afdeling 1, 2, 3, 7/15, 8, 16, 17, 21, 23 & 24: Carsten Falck Gudrunsvej 10 A, tlf Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet: Ege Høst Hansen Edw. Rahrsvej 32, tlf Privat tlf Afd. 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19 & 22: Henrik Sørensen Gudrunsvej 10 A, tlf Beboerrådgivningen Gudrunsvej 16, 1. th Træffetider: tirsdag 10-12, torsdag Tlf: & Antenneservice Stofa Antenneservice: tlf Totalservice tlf eller Hverdage efter kl , weekend hele døgnet. SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER De fire aktiviteter Genbrugspladsen, Pensionistklubben (Loppen), Genbrugsen og Læsehesten, der hver især arbejder med genbrug, havde alle å- bent søndag d. 11 juni. Der var vist nok størst søgning til Genbrugspladsen, men her var også et usædvanligt stort udvalg af meget gode ting og vel at mærke i god stand. At nævne i flæng: skifterammer, stor vifte, opslagstavle, billeder, videoer, CD er, kaffemaskine, kikkert, gasudstyr til camping, masser af køkkenudstyr, lamper og mange telefoner. Handelen gik livligt, og der blev serveret øl og vand med snobrød til, der kunne nydes ved borde med teltdug over, så der var skygge for den meget stærke sol. I pensionistklubben blev der serveret kaffe og kage, og der var et stort udvalg af lopper. Som f.eks. fuglebure, modelsejlskibe, et stort udvalg af videoer og CD er, legetøj, køkkenudstyr, kaffemaskine og telefon. Genbrugsen havde et meget stort udvalg af»nyt«tøj. I princippet afleverer man noget brugt, men helt tøj og kan tage noget andet med tilbage. Alt skiftes ud hvert halve år, og der var netop kommet»nyt«tøj på hylderne. Som regel skiftes til påske. Det»gamle«fyldte 35 sække, der stod klar til at blive sendt til Allan Fisker i Gellerup. I Læsehesten kan man aflevere de bøger, man har læst, og tage andre med tilbage. Hele arrangementet gav et overskud på kr. 500, der går til Børn og Unge. Der var stor interesse for Genbrugsdagen, men tilsyneladende kom de fleste besøgende fra Holmstrup. HANS BROGESPARKEN Hans Brogesvej 17 kld. tv., 8220 Brabrand. Max. 30 personer. Leje: kr Depositum: kr Kun for beboere i afdelingen. Beboere i afd. 8 Drejergården kan ansøge afd. best. om leje af lokalet. Lokalet kan benyttes til kl SØVANGEN Selskabslokalet: Louisevej 18, 8220 Brabrand. Max. 40 personer. Leje: kr Depositum: kr Kun for beboere i afdelingen. Musik og støjende adfærd skal ophøre kl Lokalet forlades kl Kan ikke lejes onsdage samt den 2. tirsdag i hver måned. Beboerhuset, Birgittevej 1A: Leje kr. 600, depositum kr. 500 SKOVGÅRDSPARKEN Ingasvej Brabrand. 2 x 50 personer. Reservervationsgebyr på kr. 500 skal betales senest 3 dage efter ønske om reservation er meddelt Brabrand Boligforening. Ved reservation med 14 dages varsel eller mindre betales det fulde beløb inden 3 dage. Kan max. reserveres 6 mdr frem i tiden. Lokalerne kan KUN udlejes til beboere i afdelingen samt beboere i Arbejdernes Andels Boligforenings afdeling. 24 Skovgårdsparken. Nøglen udleveres hos varmemesteren i kontortiden. Ved annullering mindre end 2 mdr. før lejedato kan lejen kun returneres i tilfælde af pludselig meget alvorlig sygdom - forudsætter skriftlig begrundelse. Lokalerne kan kun udlejes én gang i weekenden. Lokale 1 eller 2 max 50 personer: kr. 800 Mødelokale u. køkken max 20 personer: kr. 400 Mødelokale m. køkken max 20 personer: kr. 600 Lokale 1 m. mødelokale max. 50 personer: kr Depositum: kr Telefon: Lokale 1: Lokale 2: HOLMSTRUP Jernaldervej 247, 8210 Århus V. Service til 72 personer. Reservering skal ske på tlf , afhentning af nøgler hos Helle Månsson, tlf Kun for beboere i Holmstrup. Beboere i boligforeningens øvrige afdelinger kan søge afdelingsbestyrelsen i Holmstrup om leje af lokalet. Kan max. lejes 4 mdr. frem. Lokalet kan ikke udlejes på søndage dog med undtagelse af konfirmationer. Dispensation kan evt. gives ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen. Leje af lokale u. køkken: kr Depositum: kr.125 Leje af lokale m. køkken: kr Depositum: kr. 250 Andre afdelinger: kr Depositum: kr. 250 Ekstra betaling ved leje 2 dage i træk: U. køkken + tillæg: kr. 150 pr. fortløbende dag M. køkken + tillæg: kr. 200 pr. fortløbende dag Leje musikanlæg ekstra: kr Depositum: kr. 100 Udlejning af stole tlf.: Al musik og støjende adfærd i og omkring selskabslokalet skal ophøre senest kl Strøm til stikkontakter afbrydes. DREJERGÅRDEN Hovedgaden 29, 8220 Brabrand. Max. 50 personer. Kun for beboere i Drejergården, Hans Brogesparken, Mølleparken og Højrisparken.. Leje: kr Depositum: kr Lokalet kan ikke udlejes på tirsdage. Minileje: kr for afdelingens beboere. Mandag - torsdag: Mandag - torsdag: Dog ikke tirsdag eftermiddag. Musik og støjende adfærd skal ophøre kl RØDLUNDPARKEN Selskabslokalet, Rødlundvej 8, 8462 Harlev. Møbler og service til 30 personer Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen Aktivitetslokalet, Næshøjvej 90, 8462 Harlev Møbler, service og køkkenfaciliteter til 16 personer Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen ODINSGÅRD Stenaldervej 209 st. 1, 8220 Brabrand - Valhalla Max. 30 personer. Mødelokale max. 15 personer. For alle beboere i Brabrand Boligforening Kan kun udlejes med 1 uges varsel. Kortere varsel skal ske i samråd med afdelingsformanden. Priser for beboere på Odinsgård og Thorsbjerg: Leje af festsal + køkken: kr Depositum: kr Priser for øvrige afdelinger: Leje af festsal + køkken: kr Depositum: kr Ved leje 2 dage i træk betales kr. 250,00 for 2. dagen. Børnefødselsdag: kr Depositum: kr Til og med 16 år er sluttidspunkt kl Forældre/værger skal være til stede. THORSBJERG Stenaldervej 77, 8220 Brabrand - Stenhytten Bestilles hos Lise Ledet mellem kl på tlf.: Max. 50 personer.. Priser for beboere på Thorsbjerg & Odinsgård: Leje hele huset: kr. 450 kr. Depositum: kr timers leje: kr Depositum: kr (slut senest kl ) 6 timers leje: kr Depositum: kr (børnefødselsdag slut senest kl ) Hyggerum: kr. 250 ekstra. Depositum: kr. 500 (kan kun udlejes sammen med resten af huset, ikke mandag til fredag). Priser for øvrige afdelinger: Leje hele huset: kr kr. Depositum: kr timers leje: kr Depositum: kr (slut senest kl ) 6 timers leje: kr Depositum: kr (børnefødselsdag sluttes senest kl ) Børn 0-16 år SKAL forældre/værger være til stede Hyggerum: kr. 250 ekstra. Depositum: kr. 500 (kan kun udlejes sammen med resten af huset, ikke mandag til fredag). Ved udlejning til samme person 2 dage i træk koster 2.dagen kun kr. 200 Telefon i lokale: Mødelokale: FÆLLESHUSET Hasselhøj 203, 8361 Hasselager.. Max. 50 personer. Kan udlejes til beboere i afdelingerne 7, 15 og 21. Fælleshuset kan lejes senest 3 uger før, dog kan der dispenseres for fristen for kortere varsel ved. f.eks. begravelse. Heldagsleje kl Leje 1. dag kr. 700,00 (dog ikke onsdage i perioden 1.sep maj) pr. efterfølgende dag: kr. 200,00. Depositum: kr. 500,00 Reservationsgebyrkr. 200,00 (senest 3 dage efter bestilling) Hverdage kl Leje 1. dag kr. 200,00 (dog ikke onsdage i perioden 1.sep maj) Depositum kr. 500,00 Reservationsgebyrkr. 200,00 (senest 3 dage efter bestilling) Aktiviteterne kan reservere fælleshuset uden beregning til afholdelse af aktiviteter. SKOVHØJ, AFDELING 23 Fælleshuset Skovhøj nr. 225, 8361 Hasselager. Max. 40 personer. Kan udlejes til beboere i afdeling 23 og 24, samt beboere i Århus og Omegns afdeling 17 Skovhøj. Lokalet kan ikke reserveres mere end 1 år frem. Fælleshuset kan lejes senest 14 dage før, dog kan dispenseres ved begravelser. Al musik og støjende adfærd i og omkring huset skal ophøre senest kl Aktiviteter der afholdes i afdelinsregi kan benytte lokalerne vederlagsfrit, tidsfristerne for reservation skal dog overholdes. Heldagsleje kl Hverdage kl Leje 1. dag kr. 450,00 Leje kr. 200,00 Pr. efterfølgende dag kr. 150,00 Depositum kr. 250,00 Depositum kr. 250,00 SKOVHØJ, AFDELING 24 Fælleshuset Skovhøj i Hasselager. Max. 100 personer kan udlejes til beboere i afdeling 23 og 24 samt beboere i Århus og Omegns afdeling 17 Skovhøj. Leje 1 dag kr ,00 Pr. efterfølgende dag kr. 500,00 Depositum kr ,00 Kan ikke udlejes til afholdelse af klasse- og ungdomsfester Reservation kan ske ved henvendelse til: Århus Omegn Skanderborgvej 168, 8260 Viby J. Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Tlf Fax Ønsker du mere info omkring værelserne se evt. her TOUSGÅRDSLADEN Kan reserveres på hverdage kl og torsdag kl på tlf.: GÆSTEVÆRELSER Hans Brogesparken, Hans Brogesvej 11 kld. Kun for beboere i Hans Brogesparken og Søvangen. kr. 100 pr. overnatning. Efterfølgende overnatninger kun kr. 75 Afdeling 2 betaler kr. 100 pr. overnatning Der er linned i værelset. Bruseniche. To stk. senge. Søvangen Louisevej sal, Kun for beboere i Hans Brogesparken og Søvangen. kr. 75 pr. overnatning. Efterfølgende overnatninger kun kr. 50 Der er linned i værelset. Medbring kun håndklæder. Rødlundparken Gæsteværelse 1 og 2, Næshøjvej 90, 8462 Harlev Værelser kan max. lejes for en periode på 14 dage Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening Linned og håndklæder skal medbringes Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen Thorsbjerg Stenaldervej sal værelse kr. 75 pr. overnatning + kr. 100 i depositum pr. værelse. Beboere i Thorsbjerg kan altid reservere disse værelser. Alle andre afdelinger i boligforeningen kan max. reservere værelserne 3 måneder før de skal bruges. Kan max. lejes for én uge. Linned og håndklæder skal medbringes. Lejeaftalen kan ophæves indtil to måneder før aftalte lejedato. I tilfælde af ophævelse herefter, tilfalder lejen afdelingen, hvis værelset ikke genudlejes igen. Sonnesgade Sonnesgade 14, vær. 1, 2, 3 & 4 beliggende v/fælleshuset. Kr. 75,00 pr. overnatning - Ingen depositum Linned og håndklæder skal medbringes. Kan kun lejes af beboere i afdelingen. Reservation sker hos varmemesteren i afdelingen, ved vamemesterens fravær kan det ske hos den vagthavende i afdelingen. Afdeling 24 Skovhøj Afdelingen råder i fællesskab med boligforeningen Århus og Omegn over 6 gæsteværelser. Værelserne kan lejes af beboere i afdeling 23 og 24 Skovhøj. kr. 100,00 pr. overnatning samt kr. 200,00 i depositum pr. værelse. Inventar: 2 boxmadrasser, 2 dyner, 2 hovedpuder, 2 lamper og 1 garderobeskab Rerservering af værelserne kan ske ved henvendelse til: Århus Omegn Skanderborgvej 168, 8260 Viby J. Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Tlf Fax Ønsker du mere info omkring værelserne se evt. her 18 Nyttige adresser og telefonnumre udkommer som tillæg til juli og december-numrene. Rettelser og tilføjelser bedes meddelt til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, kld., tlf , e-post: -

SKRÆPPEBLADET DECEMBER 2005. Nr.10. Nordisk Tivolipark på besøg i Gellerup

SKRÆPPEBLADET DECEMBER 2005. Nr.10. Nordisk Tivolipark på besøg i Gellerup SKRÆPPEBLADET DECEMBER 2005 Nordisk Tivolipark på besøg i Gellerup Nr.10 ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.dk Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk

Læs mere

SKRÆPPE BLADET JUBILÆUM I SENIORBOFÆLLESSKAB. Mølleparken fejrede 10-års jubilæum. Efterårets afdelingsmøder - se side 15

SKRÆPPE BLADET JUBILÆUM I SENIORBOFÆLLESSKAB. Mølleparken fejrede 10-års jubilæum. Efterårets afdelingsmøder - se side 15 J U L I 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET JUBILÆUM I SENIORBOFÆLLESSKAB Mølleparken fejrede 10-års jubilæum Efterårets afdelingsmøder - se side 15 N U M M E R 6 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220

Læs mere

SKRÆPPEBLADET JUNI 2006. Nr.05. Skræppebladet på besøg i Livsværkstederne

SKRÆPPEBLADET JUNI 2006. Nr.05. Skræppebladet på besøg i Livsværkstederne SKRÆPPEBLADET JUNI 2006 Nr.05 Skræppebladet på besøg i Livsværkstederne ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.dk Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere

lederen af Kirsten Hermansen

lederen af Kirsten Hermansen Toveshøj fejrede 40 års jubilæum - side 3 Repræsentantskabsmøde 2012 - side 4 Civil anholdelse i Madrid - side 11 Ordinære afd. møder efteråret 2012 - side 15 t 3 4 7 10 nr. 6 juli 2012 skræppebladet kolofon

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

skræppebladet nr. 08 OKTOBER 2007 Mange oplevelser i Brabrand Kulturuge - her gadeteater

skræppebladet nr. 08 OKTOBER 2007 Mange oplevelser i Brabrand Kulturuge - her gadeteater skræppebladet t OKTOBER 2007 Mange oplevelser i Brabrand Kulturuge - her gadeteater nr. 08 kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: redaktion@skraeppebladet.dk

Læs mere

skræppebladet nr. november 2014

skræppebladet nr. november 2014 Ny kommunikationschef i boligforeningen - side 4 Ikke flere klummer - side 6 Hasle Bakkerløb igen i regnvejr- side 8 Afdelingsmøder - side 12 t 4 6 8 12 9 nr. november 2014 skræppebladet kolofon skræppebladet

Læs mere

Et sidste farvel til Nordgårdskolen - side 5 Hånden på radiatoren - side 6 Fredens Moské - side 7 Fritidsforeningens sommerudflugt 2013 - side 10

Et sidste farvel til Nordgårdskolen - side 5 Hånden på radiatoren - side 6 Fredens Moské - side 7 Fritidsforeningens sommerudflugt 2013 - side 10 Et sidste farvel til Nordgårdskolen - side 5 Hånden på radiatoren - side 6 Fredens Moské - side 7 Fritidsforeningens sommerudflugt 2013 - side 10 t 5 6 7 10 03 nr. apr. 2013 skræppebladet kolofon skræppebladet

Læs mere

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05 skræppebladet tjuni 2008 nr. 05 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: redaktion@skraeppebladet.dk

Læs mere

skræppebladet Forårets afdelingsmøder (side 18) Helhedsplanen (side 23-28, 34, 36) Fastelavnsfester (side 40) Varmen stiger (side 33 )

skræppebladet Forårets afdelingsmøder (side 18) Helhedsplanen (side 23-28, 34, 36) Fastelavnsfester (side 40) Varmen stiger (side 33 ) Forårets afdelingsmøder (side 18) Helhedsplanen (side 23-28, 34, 36) Fastelavnsfester (side 40) Varmen stiger (side 33 ) t skræppebladet nr. 02marts 2010 kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

SKRÆPPEBLADET MARTS 2007. Nr.02. Der findes et rigt fugleliv på Holmstrup Mark

SKRÆPPEBLADET MARTS 2007. Nr.02. Der findes et rigt fugleliv på Holmstrup Mark SKRÆPPEBLADET MARTS 2007 Der findes et rigt fugleliv på Holmstrup Mark Nr.02 ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.dk Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk

Læs mere

SKRÆPPEBLADET JULI 2007. Nr.06. Sankt Hans i boligforeningen

SKRÆPPEBLADET JULI 2007. Nr.06. Sankt Hans i boligforeningen SKRÆPPEBLADET JULI 2007 Sankt Hans i boligforeningen Nr.06 ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.dk Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk Åbent

Læs mere

skræppebladet nr. 05 Sarah - Gellerupparkens smukke 1. maj-pige

skræppebladet nr. 05 Sarah - Gellerupparkens smukke 1. maj-pige skræppebladet tjuni 2009 nr. 05 Sarah - Gellerupparkens smukke 1. maj-pige kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: redaktion@skraeppebladet.dk

Læs mere

nr. 09november 2010 skræppebladet danmark er et foreningsland Store beløb mellem hænderne - portræt af en afdelingsformand

nr. 09november 2010 skræppebladet danmark er et foreningsland Store beløb mellem hænderne - portræt af en afdelingsformand danmark er et foreningsland (side 14) Store beløb mellem hænderne - portræt af en afdelingsformand (side 9) Farvel efter 41 år - En varmemester takker af (side 10) t skræppebladet Julehjælp - trængte kan

Læs mere

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig.

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig. Højt hurra for højstyrkebeton - side 3 Esbjerg fortæller om boligsocialt arbejde - side 5 Folketingsmedlem er flyttet til Gellerup - side 6 Afdelingerne - side 14 t 3 5 6 14 nr. 9 nov. 2012 skræppebladet

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. juni 2015

skræppebladet med andre øjne nr. juni 2015 Kontant repræsentantskabsmøde - side 4 Forsvarsministeren læser også Skræppebladet - side 9 Boligsocialt arbejde skal tænkes på langt sigt - side 12 Verdens mest berejste pølsevogn - side 15 t 4 9 12 15

Læs mere

skræppebladet nr. juli 2015

skræppebladet nr. juli 2015 Holmstrups 40-års jubilæum fejret med maner - side 4 Højt humør i Højriisparken - side 6 Kunstværket, der forsvandt i Sonnesgården - side 12 Efterårets ordinære afdelingsmøder - side 19 t 4 6 12 19 Ny

Læs mere

SKRfiPPE BLADET. På bustur med linie 26

SKRfiPPE BLADET. På bustur med linie 26 A P R I L 2 0 0 5 SKRfiPPE BLADET På bustur med linie 26 N U M M E R 3 K O L O F O N LEDEREN Valg eller fravalg ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1.

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015 Med andre øjne besøger Odinsgård - side 4 Alt sejler i Havnehusene - side 8 Afdelingssekretærer med mange opgaver - side 13 Ordinære afdelingsmøder foråret 2015 - side 15 t 4 8 13 15 med andre øjne Skræppebladet

Læs mere

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december.

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. t skræppebladet Det er planen at bygge et 28 etagers højhus på hjørnet af Edwin

Læs mere

skræppebladet tjuli 2008 Så blev endnu en heks brændt på bålet nr. 06

skræppebladet tjuli 2008 Så blev endnu en heks brændt på bålet nr. 06 skræppebladet tjuli 2008 nr. 06 Så blev endnu en heks brændt på bålet kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: redaktion@skraeppebladet.dk Hjemmeside:

Læs mere

skræppebladet Dialogbænkene blev vist frem - side 4 Parkruns 3-års-jubilæum blev fejret... - side 7 Konkurrence om beboerhuse og bypark - side 13

skræppebladet Dialogbænkene blev vist frem - side 4 Parkruns 3-års-jubilæum blev fejret... - side 7 Konkurrence om beboerhuse og bypark - side 13 Dialogbænkene blev vist frem - side 4 Skræppebladet skal have nyt magasin-design - side 5 Parkruns 3-års-jubilæum blev fejret... - side 7 Konkurrence om beboerhuse og bypark - side 13 t 4 5 7 13 05 nr.

Læs mere

skræppebladet nr. 10 december 2008 Danmarks største klatrecenter åbnet i Gellerup Badet

skræppebladet nr. 10 december 2008 Danmarks største klatrecenter åbnet i Gellerup Badet skræppebladet t december 2008 nr. 10 Danmarks største klatrecenter åbnet i Gellerup Badet kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: redaktion@skraeppebladet.dk

Læs mere

skræppebladet nr. nov. 2013

skræppebladet nr. nov. 2013 Brabrand Boligforening søger et dream-team - side 3 Ny medredaktør på Skræppebladet - side 6 Pearl - kvinde med soul i Søvangen - side 8 Bingo-banko og masser af sild - side 10 t 3 6 8 10 09 nr. nov. 2013

Læs mere

Månedens nørd - side 4 Lav TV i Gellerup - side 9 Forårets afdelingsmøder- side 22 Havnehusene- side 24. nr. februar 2014.

Månedens nørd - side 4 Lav TV i Gellerup - side 9 Forårets afdelingsmøder- side 22 Havnehusene- side 24. nr. februar 2014. Månedens nørd - side 4 Lav TV i Gellerup - side 9 Forårets afdelingsmøder- side 22 Havnehusene- side 24 t 4 6 22 24 tre nye chefer 1 nr. februar 2014 skræppebladet kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X

Læs mere

skræppebladet nr. 08 OKTOBEr 2008 På Holmstrup Mark fejrede man også Boligforeningens jubilæum

skræppebladet nr. 08 OKTOBEr 2008 På Holmstrup Mark fejrede man også Boligforeningens jubilæum skræppebladet t OKTOBEr 2008 nr. 08 På Holmstrup Mark fejrede man også Boligforeningens jubilæum kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: redaktion@skraeppebladet.dk

Læs mere

skræppebladet Sygeplejerske bag rabatter til pensionister (side 4) Naturfestival på Naturens Dag (side 6)

skræppebladet Sygeplejerske bag rabatter til pensionister (side 4) Naturfestival på Naturens Dag (side 6) Sygeplejerske bag rabatter til pensionister (side 4) Naturfestival på Naturens Dag (side 6) Kommunerne skal styre boligforeningerne ved hjælp af EDB (side 10) t skræppebladet Toveshøj stemte nej til budgettet

Læs mere

Gellerup Kulturuge bød på masser af underholdning SKRÆPPE BLADET

Gellerup Kulturuge bød på masser af underholdning SKRÆPPE BLADET Gellerup Kulturuge bød på masser af underholdning SKRÆPPE BLADET K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.dk Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk

Læs mere