PÅ REJSE TIL ØSTERSØREGIONENS NATURSKATTE ON TOUR TO THE NATURAL TREASURES AROUND THE BALTIC SEA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ REJSE TIL ØSTERSØREGIONENS NATURSKATTE ON TOUR TO THE NATURAL TREASURES AROUND THE BALTIC SEA"

Transkript

1 The PARKS PARKS & BENEFITS & BENEFITS projektet project præsenterer presents... PÅ REJSE TIL ØSTERSØREGIONENS NATURSKATTE ON TOUR TO THE NATURAL TREASURES AROUND THE BALTIC SEA

2 Nature knows no boundares 03 Naturen knows kender no ngen boundares grænser 03 DEAR OUTDOOR ENTHUSIASTS, KÆRE DEAR OUTDOOR FRILUFTSENTUSIASTER ENTHUSIASTS, NATURE KNOWS NO BOUNDARIES NATUREN KENDER KNOWS INGEN NO BOUNDARIES GRÆNSER... Wthn framework EU-Strategy Baltc Sea Regon (BSR) state Mecklenburg-Vorpommern s coordnatng prorty area ursm, whch Inden Wthn rammerne framework EU s EU-Strategy Strateg Baltc Østersøregonen Sea Regon (BSR) har den state tyske Mecklenburg-Vorpommern s coordnatng taget prorty sg area at ursm, koordnere whch delstat Mecklenburg-Vorpommern ncludes fl agshp-project Sustanable ursm strateges BSR. prortetsområdet ncludes fl agshp-project tursme, som Sustanable bl.a. omfatter ursm The project PARKS & BENEFITS, whch my flagskbsprojektet strateges BSR. Strateger bæredygtg tursme mnstry The project s Østersøregonen. very pleased be lead partner, s PARKS & BENEFITS, whch my Projektet an mportant mnstry s PARKS contrbuton very pleased & BENEFITS, ths strategy. be som lead mt partner, mnste- s rum PARKS an mportant er meget & BENEFITS contrbuton slt at have supports ths en strategy. ledende mplementaton PARKS vgtg wthn del & BENEFITS Baltc denne Sea strateg. Regon European supports mplementa- rolle, er en PARKS ton wthn & BENEFITS Baltc Sea støtter Regon mplementern- European gen det europæske charter bæredygtg Charter Sustanable Toursm n Protected Areas. In partcular, cooperaton wth enterprses reg- Charter Sustanable Toursm n Protected Areas. onal tursme stakeholders naturbeskyttelsesområder wll be deepened Østersøregonen. Samarbejdet products In partcular, cooperaton wth enterprses regonal lokale stakeholders nteressenter wll skal be deepened udvdes produkter products nternatonal guests, people vrksomheder wth dsabltes envronmentally frendly transport wll be created, tl nternatonale guests, besøgende, people hcappede wth dsabltes reby demonstratng potental large protected envronmentally mljøvenlge transportmdler frendly transport skal wll skabes created, areas fer sustanable regonal development. reby der demonstratng understrege det potentale, large som protected areas sre naturbeskyttelsesområder fer sustanable regonal har development. m Ths bæredygtg brochure regonal draws attenton udvklng. partcpatng protected areas. I would be delghted f more areas n Ths brochure draws attenton partcpatng protected Denne areas. brochure I would fokuserer be delghted deltagende f more areas n naturbeskyttelsesområder. Det vlle glæde mg, Baltc Sea Regon were commt mselves workng wth European Charter. hvs Baltc flere Sea områder Regon Østersøregonen were commt mselves vlle en- workng wth European Charter. Schwern, gagere sg 1st arbejdet June 2010 det europæske charter. Schwern, 1st 1. jun June Dr. Dr. Tll Tll Backhaus Backhaus Mnster Dr. Lbrugs-, Agrculture, Tll Backhaus Mljø- Forbrugermnster Envronment Consumer Protecton Mnster Naturbeskyttelse Mecklenburg-Vorpommern Agrculture, Mecklenburg-Vorpommern / Germany Envronment Consumer / Protecton Tyskl Mecklenburg-Vorpommern / Germany Protected areas are vtal reserves our shared natural hertage. They are dedcated preservaton Naturbeskyttelsesområder Protected areas are vtal reserves er en gørende our shared del natural hertage. fælles They naturarv. are dedcated De har opnået preservaton beskyttelse, speces ecosystems. Moreover y allow wellmanaged access, understng enjoyment. In vores d speces man ønsker ecosystems. at bevare Moreover arter y økosyste- allow wellmanaged Derudover access, gver understng god adgang, enjoyment. bedrer In a hghly engneered world y are our lnk nature mer. ståelse as t s unfected, a hghly engneered er vgtg unpredctable, world klde y are tl nøjelse. followng ts our lnk I nature en own nøje laws as t s planlagt lnk unfected, verden our unpredctable, er orgn dsse områder great followng vores context ts b- own ndelse lfe. laws tl den lnk se our orgn natur uvrket, great uuds- context gelg lfe. lovløs vores bndelse tl vores egen Ths close oprndelse relatonshp lvet between som helhed. people, place nature s at heart natonal nature parks, Ths close relatonshp between people, place Dette or tætte protected bånd mellem areas. mennesker, Savng our steder natural nhe- nature s at heart natonal nature parks, natur rtance er hele future déen generatons natonal- can only be naturparker succeeded or protected areas. Savng our natural nhertance by understng re naturbeskyttelsesområder. ts meanng us. Det vl kun lykkes os future at redde generatons vores naturarv can only tl kommende be succeeded generatoner, by understng ts meanng us. The PARKS & BENEFITS hvs v står, project hvor focusng meget dsse Baltc områder Sea Regon betyder wants os. facltate nternatonal co-ope- The PARKS & BENEFITS project focusng Baltc raton n all aspects protected area management PARKS Sea Regon & BENEFITS-projektet wants facltate nternatonal som fokuserer co-operaton n all aspects ønsker protected at fremme area det management nterna- usng a well establshed ol from EUROPARC Federaton: European Charter Sustanable Toursm. Østersøregonen tonale usng a samarbejde well establshed om ol naturbeskyttelsesom- from EUROPARC Federaton: generelt European ved at Charter anvende Sustanable et godt prøvet råder Toursm. Thnkng holstcally we work n a network eght large protected areas, regonal authortes, stake- Thnkng værktøj fra holstcally organsatonen we work EUROPARC: n a network Det eght holders n ursm & envronment, academc large europæske protected charter areas, bæredygtg regonal authortes, tursme. stakeholders n ursm & envronment, academc nsttutons backed by EUROPARC Federaton as European nsttutons Helt overordnet umbrella backed arbejder organzaton. by EUROPARC v et netværk Federaton as European otte sre umbrella naturbeskyttelsesområder, organzaton. regonale myndgheder, nteressenter nden tursme mljø læreanstalter, der støttes EUROPARC som en europæsk paraplyorgansaton. Sammen ønsker v at dentfcere de økonomske, økolske samfundsmæssge dele ved Ter we aspre pont out economc, ecolcal socal benef ts a sustanable ursm Ter bæredygtg we tursme aspre pont både out naturparker economc, ecolcal regonale socal nteressenter benef ts ved a at: sustanable ursm both parks regonal stakeholders by: mplementng European Charter Sustan- both parks regonal stakeholders by: + mplementere det europæske charter able + mplementng bæredygtg Toursm tursme as practcal European som et nstrument praktsk Charter redskab generate Sustanable tl at Toursm skabe socoøkonomske effects wthn protected as practcal nstrument resultater areas generate be- soco-economc nef soco-economc naturbeskyttelsesområderne, tng also regonal development effects wthn protected hvlket så areas kan benef komme tng also den an regonale ntegratve regonal udvklng & harmonzed development tl gode spatal + plannng developng + developng udvkle en by ntegreret lnkng an ntegratve protected harmonsk areas & harmonzed fyssk spatal planlægnng ved at sammenkæde naturbeskyt- plannng by lnkng protected areas r r regons + establshng telsesområderne publc prvate regonen partnershps som helhed between regons + protected stfte fentlgt/prvat areas, SME s samarbejde & regonal authortes mellem establshng publc prvate partnershps between + ncreasng naturbeskyttelsesområderne, qualty eco-ursm små fers mellemsre vrksomheder qualty stard regonale myndgheder ncreasng qualty eco-ursm fers by a + promotng øge kvalteten certf økotursmetlbud ed Charter s ved va hjælp Euro- common qualty stard by a protected areas, SME s & regonal authortes common pean-wde en fælles kvaltetsstard EUROPARC br + promotng markedsføre certf de certfcerede ed Charter s parker va ved hjælp Euro- provdng verf ed arguments polcy makng & pean-wde det europæske EUROPARC EUROPARC-varemærke br securng poltcal commtment nature protecton + provdng fremsætte verf velfunderede ed arguments argumenter polcy tl makng & securng poltkerne poltcal skre commtment poltsk engagement nature protecton We exchange expertse, experence best practse as well as collaborate on marketng protected We exchange expertse, experence best prac- naturbeskyttelse. areas, tse V udveksler secure as well as vden, a sustanable collaborate erfarnger management on marketng best practces secure samarbejder develop a sustanable om a European markedsførngen vssr manage- management natural natural protected resources areas, ment stard. resources naturbeskyttelsesområderne, develop a European skrer vssr en management bæredygtg stard. admnstraton naturressourcer udvkler en europæske stard besøgsadmnstraton. Watch famly at r walk on wld sde: Holday f lm clp at Watch famly at r walk on wld sde: Holday Følg famlens f lm clp vlde at tur: Fereklp

3 04 Norge Norway I Dovrefjell-Sundalsfjella I Dovrefjell-Sunndalsfjella Natonalpark Norway Norge I Dovrefjell-Sunndalsfjella I Dovrefjell-Sundalsfjella Natonal Natonalpark 05 DOVREFJELL-SUNNDALSFJELLA PARK NATIONALPARK NORWAY NORGE Dovrefjell er s Norges Norway s natonalbjerg! mountan! Da den Fnshng norske our grundlov consttuton blev underskrevet on May 17th 1814, den 17. our maj frst Parlament 1814, swore svor den Unte første regerng true untl at blve mountans enge Dovre tro do nntl crumble! Dovre faller! Der fndes utallge myter om Myths Dovrefjell, about som Dovrefjell har ht are en særlg nnumerable plads nord-havmændenes central hsre. n Norwegan Jutuler mnd. (kæmper Jutuler eller (gants trolde) or been trolls) fra Dovrefjell from Dovrefjell var nordmændenes were ancesrs fædre. Da Norwegans. Norges første The f konge, rst Kng Harald Norway, I, var Harald dreng, I, slap as a boy let han loose Dovre Dovre, en a jutul, jutul der captured var blevet by hs fanget far, because Harald pted t. Harald was banned by hs far hans far løs, d han havde ondt den. Harald blev samme årsag vst sn far flygtede op ths, fl ed n mountans was saved bjergene, hvor han blev reddet opfostret fostered by jutul, came back became kng. selvsamme jutul derefter senere vendte tlbage blev konge. DISCOVER OPDAG VORES OUR NATURSKATTE Natonalparken skal bevare dette sre træk The uspolerede shall bjergområde preserve ths mostly lskabet unspoled mountan geolske area wth lejrnger, ts lscape det ntakte geolcal alpne øko- deposts, de ntact system alpne bodversteten ecosystem bodversty, særlgt fokus emphaszng den unkke unque vldren wld rendeer beskytte takng kulturarven care cultural hertage lskaberne. lscapes. Offentlgheden The publc kan færdes may use parken on tl foot fods eller sks through sk tl tradtonelle, tradtonal, smple enkle outdoor udendørsoplevelser, lfe, wthout any heavy der kke techncal kræver nfrastructure. tung, teknsk nfrastruktur. Geoly, praphy & flora Geol, pr flora West east spans 145 km over a wde en strækker sg fra vest tl øst over 145 km gradent praphy, geoly clmate. The markante skelle pr, geol western klma. Den parts vestlge have del alpne parken lms har en wth alpn ragged peaks, lskabsmaton carved out by glacers revne n hard tnder, met nutrentpoor gletsjere gness, stretchng hårdt nærngsfattgt from fjords gnejs, wards der 1900 metres. strækker The sg clmate fra fjordene s oceanc. op mod meter. Området har kystklma. Eastwards lms becomes gradually less rugged, Øsver n blver lskabsmatonen central part we f Norway s gradvst hghest mndre mountan reven, outsde den Jotunhemen mdterste del mountans fnder Snøhetta, man Norges 2286 højeste m. East bjerg Snøhetta uden we Jotunhemen, f nd rounded lms, nemlg Snøhetta sedmentary bedrock m. Øst rch n nutrents, Snøhetta consequentally fnder man rundede a rch lskabsmatoner, fl ora. Ths area are nternatonally nærngsholdge renowned by sedmentbjerarter botansts t s dversty, som følge rare her, en rg flora. Dette område er nternatonalt anerkendt botankere sn dverstet speces endemsms. The clmate n ths part s contnental. sjældne arter, der er unkke området. Området her har fastlsklma. Fauna Our en rummer s an almost et praktsk ntact talt mountan ntakt fjeldøkosystem mountan bjergrensdyret rendeer som as en a key de speces, vgtgste 4,000 ecosystem wth anmals arter blt roamng de our. dyr, Norway der er at has fnde Europe s parken. only wld I Norge rendeer, fnder our man sck de eneste s dstnctvely vldrener more Europa, shy than wld besten rendeer n or er Norwegan markant mere mountan sky, end areas. Important! vldrenerne Do Norges not go near re fjeldområder. f rendeer spot Vgtgt! or smell you Hold less dg than st! half a klometre Renerne away, kan se y eller wll få fl ee 2-4 klometres, færden dg usng nden valuable 500 energy meters needed st survvng flygter 2-4 wnter. km væk. De bruger der den energ, der er så vgtg at overleve vnteren. Man has thouss years been man predar on rendeer. Wolverne may take t s harvest, lea- I tusnder år har mennesket været rensdyrets værste fjende. Jærven gør st ndhug, men efterladevng food så føde tl arctc polarræven, fox, rentroduced der blev ter genudsat beng extnct efter at have 20 været years. svundet Mor mere ecosystem end 20 s år. small Økosystemets rodents ncludng drvkrt er Norwegan de små gnavere, lemmng. derblt den cycles norske used lemmng. gve Deres food n freårge abundance cyk- predars lus gav førhen every rovdyrene 3rd 5th year, rgelgt ths cycle føde has hvert almost Ther four-year vanshed, tredje tl femte due partly år, men clmate denne cyklus change. ekssterer Dovrefjell s also næsten home kke mere, golden tl eagles, dels gyrfalcons grund klmarnger. brds Dovrefjell Fokstumyra er så s hjem famous kongeørne, t s wetl a lot or brds. jagtfalke mange re fugle Fokstumyra er The berømt musk ox sne was vadefugle. ntroduced n 1930-tes. Today re s a sck about 250 anmals. They are easy Moskusoksen observe, don t blev get sat fooled ud by 1930erne. r peaceful I dag appearance! They are swft, heavy, wth sharp horns er besten ca. 250 dyr. De er lette at få øje, men lad dg kke narre det fredelge udseende! aggressve f threatened. Wthn a crcle 200 m y De er hurtge, tunge, har skarpe horn blver can attack as an act self defence. The recommended se dstance are your sety, follow a gude aggressve, hvs de føler sg truet. De angrber selvsvar nden en radus 200 m. Den preferably. anbefalede st er tl dn skkerhed, du bør følges en gude. HUMAN INFLUENCES MENNESKELIG PÅVIRKNING Mennesket Man mountan fjeldet Rensdyrjægere Rendeer hunters har dd fulgt follow dyrene sden anmals stdens snce slutnng, ce cap wthdraw, hvlket proven fundet by human artefacts år gamle menneskeskabte years old. Today, wth genste meltng har glacers, bevst. a lucky Eftersom hker gletsjerne stll may f nd smelter, a lost arrow kan en that heldg mssed vrer a rendeer stadg escapng dag dag fl es fnde at en glacer pl, der n a mssede tme long et gotten. rensdyr den In flugt area fra gletsjerens re are numerous teltlejr en or fjern huntng td. artefacts as rummer ptfalls, talrge bowman s re hdes jagtgenste shelters som some Området faldgruber, two bueskytternes latter have been skjulesteder used contnuously lejre by de sdstnævnte har været brugt jægere fra hunters from Sne Age present, ptfalls were stenalderen frem tl dag men faldgruberne banned 300 years ago. Along E6 / ralway re s a blev budt 300 år sden. Langs E6/jernbanen system 1,250 ptfalls a thous years old crossng Dovrefjell, løber et system tværs Dovrefjell faldgruber, der provng er tusnd a huge år gamle, seasonal hvlket mgraton bevser, by at rendeer der har across været en sr area, sæsonbenet day blocked rensdyrvrng nfrastructure området. rendeer Ruten falls er dag combs blokeret made ant- by human menneskeskabt lers were mportant nfrastruktur. products exported Tdlgere from var kamme Norway lavet those tmes. gevr en Norges vgtge eksportvarer. Fjeldene Our mountans har været have en been vgtg mportant klde tl kød provdng hovedsagelgt meat, manly fra rensdyr from rendeer, men så but also fra fjeldryper from ptarmgan dalryper wllow grouse, naturlgvs får, course geder sheep, kvæg. goats Der er cattle. ørreder Trout de s found fleste n søer most lakes vløb. streams. Søerne There are floderne very good er fantastske condtons steder f shng at fske trout efter n lakes ørreder, rvers, men f shng man lcences skal huske are et avalable. fsketegn. en har praktsk talt aldrg været beboet The has vrtually never been nhabted, only kun dalene har været benyttet tl lbrug om valleys have been used summer farmng. Nowadays, only a few those are stll n use. The sommeren. I dag er kun meget få dsse brug. en har været vgtg som bndelsesled mellem has bosættelserne been mportant rundt connectng omkrng området settlements ved hjælp around talrge area gamle through stsystemer numerous old tværs paths crossng fjeldene. mountans. SÅRBAR BUT VERY VÆRT FRAGILE Aktvteter Actvtes en Our er s deel deal tl mponerende spectacular vreture. hkng. Due Men long vreture walks between gennem unstfed parken huts, anbefales great areas kun wthout erfarne huts or trals, vrere harsh grund wear, de lange hkng ste through mellem s ubee recommended hytter, experenced de sre områder hkers only. uden Vulnerable hytter wldlfe vrester makes heavy det trf barske c n vejr. central grund areas unwanted det sårbare please dyrelv follow er al marked tung trk paths! På de Around centrale area, områder you wll uønsket f nd many følg nce venlgst marked de day mærkede trps, bcycle ster! routes I området opportuntes fnder du mange canoeng, flotte mærkede dagture, f.eks. cykelruter mulghed kanosejlads, gudede ture, rtng eller partcpatng n guded urs, rtng or a musk sar. moskussar. Dovrefjell- Sunndalsfjella Natonal I By bl: car: Adgang Accessble fra alle from retnnger all drectons Med By bus: bus: Bus Busserne servce on spper most routes de leadng fleste /around veje tl/ omkrng Dovrefjell Dovrefjell. Læs See: mere : eller By tran: Dovrebanen Oslo Trondhem, Raumabanen Med t: Dovrebanen: Oslo Trondhem, Dombås Åndalsnes, Rørosbanen Oslo Trondhem Raumabanen: Dombås See: Åndalsnes, Rørosbanen: Oslo Trondhem. Læs By shp: mere Coastal : steamer (Hurtgruten) Bergen Ålesund Med Molde båd: Krstansund Hurtgruten: Trondhem Bergen Ålesund Krkenes Molde Krstansund Rapd boat between Trondhem Krkenes. Krstansund Hurtgrute mellem Trondhem Krstansund ACCOMMODATION Toursm assocaton: Turstenng: Net: CONTACT Accommodaton / travel: Overnatnng/rejse: Net: E-mal: Mal: Besøgscenter: Vsr centre Net: E-mal: Mal:

4 06 Letl Latva I I Kemer Natonalpark Latva Letl I I Kemer Natonalpark 07 EMERI NATIONAL KEMERI PARK NATIONALPARK LATVIA LETLAND The Tranesang trumpetng genlyder cranes den through fredfyldte, serenty uberørte vrgn højmose, rased spætternes bs, vbratng trommelyde drums woodpeckers vbrerer, vgorous klderne klukker murmur lvlgt sprng den waters solfyldte, n a sunny, vågnende awakenng skov rparan de est; mange vløb. run or not Farlg run eller sght fredelg? står a group skrevet roe-deer rådyrenes n remote øjne fl oodplan de sde- mea- n eyes dows, slggende warm flodenge, cuddles varme mld, strøg martme fra solen clmate det sun on mlde a sy kystklma beach, kærtegner temptng sstren, fl avour smoked duften f sh throughout røget fsk lokker seasde havnebyerne, vllages, challengng den lokale patterns festvals Latvan lettske tradtonal folkedans dances uddrer n a local festval sanserne. se Dette er blot et udpluk de oplevelser, der venter dg Kemer Natonalpark. are just some experences watng you here n Kemer Natonal. DISCOVER OUR OPDAG VORES NATURSKATTE Størstedelen natonalparkens areal består Most skellge mer terrry vådområder. Natonal Dversteten s covered by er utrolg. dfferent Der wetls. er skellge Ther dversty mer s amazng, moser ncludng (højmoser, dfferent mdlertdge types moser marshes engmoser), (rased transtonal sumpskov bs, (flodnære fens), wet rødel ests skove/sumpe, (rparan black oversvøme områder beaver fl bævere), oodngs), flodenge, oodplan mea- alder ests/swamps, dows, lavvede shallow lagunesøer coastal lagoon ved kysten, lakes, rvers, floder seacoast. All havets se kyst. provde Alle dsse excellent områder habtats gver helt hundreds unkke levesteder hundredvs skellge plante- speces plants anmals. In heart dyrearter. I hjertet natonalparken fnder man Natonal les a 5000 ha large, vrgn rased b en ha sr uberørt højmose, der ndeholder en ferng række home unkke hghly plante- specalzed dyrearter plant samtdg anmal er speces hvlested a gæs restng place træk. I flodnære mgratng skove fl ocks rødel geese. bor Rparan den hvdryggede black alder spætte ests are symbolet home Kemer symbol Natonalpark Kemer Natonal som er ekstremt Whte-backed sjælden det Woodpecker meste that Europa. has become extremely rare n most Europe. Søen Kaners er en parkens vgtgste vådområder Lake Kaners en lagunesø s one ved kysten most mportant blot ca. wetls 1 meters Kemer dybde, Natonal der ndeholder beng sre, a coastal ugennemtrængelge lagoon lake just labyrnter about 1 m depth rørskov, adskllge comprsng naturlge large, mpassable labyrnths reedbeds, several natural kunstge øer samt en massv vækst undervsplanter. I Kaners bor op mod 200 fuglearter, artf cal sls as well as vast growths underwater det er et vgtgt hvlested fugle træk. Dsse plants, t s home almost 200 brd speces mportant sp-over place durng brd mgratons. These egenskaber har gvet Kaners status som en de seks Ramsarområder Letl. På aspects de største have flodenge made Kaners Kemer one Natonalpark 6 Ramsar græsser stes n Latva. Heck-kvæg halvvlde Konk-heste. Flodengene er samtdg jagtrevr llle skrgeørn The stedet, largest hvor fl oodplan man kan meadows høre engsnarren Kemer om Natonal natten. are grazed by auroxen sem-wld Konk horses. These are huntng grounds Lesser Det Spotted svovlholdge Eagle v a place helbredende lsten Corncrake mudder er at nok nght. de karakterstka, der bdrager mest tl _emer Natonalparks unkke fremnng. Det mneralrge v Sulphurous de mneral stærkt waters helbredende curatve egenskaber mud are peculartes meget markant probably lugt most contrbutng rådne æg er gennem unque en mange appearance år blevet Kemer dannet Natonal dybt under. den Mneral nærlggende højmose. Det har sdenhen fundet vej tl waters wth strong healng qualtes very specf c smell overfladen m adskllge åbne klder Kemer rotten eggs have been mng deep underneath skrer der produktonen det helbredende nearby rased bs many centures, eruptng mudder. Forekomsten dsse helbredende naturressourcer as a number lokkede open allerede sprngs n flere surroundngs hundrede år Kemer sden menneskene securng producton tl dette sdeslggende curatve mud. Pre- sence ufremkommelge se curatve sted, resources beskyttelse brought human den lfe naturlge ths remote dannelsesproces naccessble er blt place de centures vgtgste ago mål protecton Naturfrednngsstyrelsen r maton processes Kemer s one Natonalpark. man tasks Nature Conservaton Agency Kemer Natonal Admnstraton. MENNESKELIG PÅVIRKNING HUMAN INFLUENCES Der har boet mennesker Kemer Natonalparks område sden stenalderen, hver befolknngsgruppe har sat sne unkke spor tlført parken People have been present n terrry Kemer Natonal snce Sne Age, each group leavng ts own traces addng new colours nye udtryk. På appearance grund sne Kemer helende Natonal egenskaber. blev Kemer første gang omtalt 1561 udvklede sg Frst gradvst mentoned tl et n berømt, 1561, blomstrende thanks kursted, ts healng der resources, 1838 blev Kemer fcelt gradually anerkendt. developed Kemer n var a well known, sne fl ourshng udsøgte bygnnger resort, f tl cally kurbehlnger, recnzed n overnatnng Embellshed underholdnng, by exquste buldngs understreget healng den procedures, smukke lvng lskabspark entertanment, klometervs perfected by a blledskønne wonderful lscape ster park romantske wth klometres broer over pctureque flod paths Versuplte, romantc brdges et levende over nattelv small rver den llle eksklusve Veršup te, f frtdsaktvteter lled wth sparklng nght løbende lfe besøgt exclusve pastmes, samfundets elte honoured et yndet by tlflugtssted regular appearances både før under sovjetstyret. Stedets tdlgere srhed kan cream socety, Kemer was a place n spotlght both, bee durng Sovet Era. Some stadg mærkes dag det samme kan kurbehlngerne d en meget mndre størrelsesorden. glamour can stll be felt day, healng procedures, though, on a much smaller scale, are stll Kystbyerne avalable. Bgauncems, Lapmezcems Ragacems har holdt de gamle fskeres hsre hævd, hvlket Seasde der vllages gver as Bgauncems, mulghed Lapmezcems, at få et ndblk Ragacems hsren. stll keep hsry ancent f sher- men provde opportunty get know some t closer. SÅRBAR BUT VERY VÆRT FRAGILE Aktvteter Actvtes Naturster Nature trals -fænomener: & objects several Adskllge nature naturster trals three tre brdwatchng fugleudsgtstårne wers er are åbne open daglgt every day året all rundt year round er en sr wll hjælp, be a great hvs du help vl vde learn mere more om about de skellge slags skove, flodsletter, engområder dfferent types ests, fl oodplans, meadows fuglearter. varety brds. Cykelruter: Kemer Natonalpark har fre mærkede Bcycle routes cykelruter re skellge are 4 marked sværhedsgrader. n Kemer Det er mulgt Natonal at, leje cykler. each m dfferent le- bcycle routes vel dff culty. Bcycle rent s also avalable. Arrangementer: Kemer Natonalparks admnstraton Events arrangerer each year hvert Kemer år en Natonal række skellge Admnstraton organzes der a number skal brnge events folk tættere brng people na- arrangementer, turen, closer f.eks. nature, fugleudflugtsdage e.g. sprng autumn om året brdwatchng efteråret, days, Bat flagermusenætter, Nght, etc. And re osv. s Derudover a number vkler events lokalsamfundene organzed by local en communtes, række arrangementer, most popular hvor det beng mest populære annual Fshermen s den årlge Festval lystfskerfestval on second den weekend en weekend July. jul. Beskyttelse Protectng our treasures vores skatte Man er velkommen tl at udske natonalparken You are free dscover our park on your own route egen hånd så væk fra alfarvej da der er f beaten track as you are allowed walk freely n all fr adgang tl hele natonalparken, d undtagelse naturreservatet. terrry Natonal, except nature reserve zone. Kemer Natonal I By bl: car: Morvej E22 P128 Med Man morways t: Forbndelser (E22, P128) fra Rga By tran: Tran connectons from Rga Den lettske turstenng: ACCOMMODATION E-mal: Latvan Country Toursm Assocaton Tlf.: Net: Mal: Fon: Kemer Natonalparks nmatonscenter: CONTACT Tlf.: Kemer +371 Natonal Inmaton Centre Åbent: Net: maj-september Fon: Openng tmes: May - September

5 08 Germany Tyskl I I Bosfærereservatet South-East Ruegen Sydøstrügen Bosphere Reserve Germany Tyskl I South-East I Bosfærereservatet Ruegen Bosphere Sydøstrügen Reserve 09 SOUTH-EAST BIOSFÆRERESERVATET RUEGEN BIOSPEHRE SYDØSTRÜGEN RESERVE GERMANY TYSKLAND DISCOVER OUR OPDAG VORES NATURSKATTE Det erlge lskab hsrske jordbrug bosfærereservatet The dverse lscape har født hsry en utrolg l mangfoldghed Bosphere levesteder Reserve has led flora an extraordnary fauna. vare- use n ty habtats fl ora fauna. Tørre græsjorder gver regonen en helt særegen charme. Dry grassls De tørre provde græsjorder a partcular nærheden charm den regon. lsby From sprng Groß Zcker autumn byder fra dry år grassls tl efterår near llle en small bjergtagende vllage Groß overflod Zcker fer blomster. a magnf Selv cent fl oral sorter, som har tlpasset sg de ekstremt tørre dversty. Even speces that have adapted very dry græsjorder mddelhavslene Sydøsteuropa, grassls lke n Medterranean Regon n har været st tl at fnde optmale vlkår dette South-East Europe are able f nd r optmal envronment here. mljø. Blledskønne bøgeskove, der støder drekte op tl Østersøkysten, Scenc beech ests spreder drectly sg over borderng den nordlge Baltc del Sea coastlne bosfærereservatet, are spread over som så norrn kaldes part Grantz. Bosphere fnder Reserve, man små called sumpe Grantz. Small de tlhørende swamps wth Her typske typcal plants planter anmals dyr. are be found here. Sre Along rørskove coastlnes saltenge har nshore udvklet waters, sg nearly langs separated kystfarvet, from Baltc der næsten Sea, large er skåret reed belts fra Østersøen. salt meadows Dsse have økosystemer developed. er These fyldt ecosystems truede plantearter, are full endangered hvs overlevelse plants, blev whose skret exstence den was lbrugsaktvtet, mantaned by agrcultural der egk actvty stedet, people dengang that området lved here stadg once. var Ths beboet. dversty Denne s now dverstet threatened er due nu truet grund den manglende dyrknng. mssng l use. A dversty plants, anmals ecosystems can Bosfærereservatets havmljø rummer desuden also be found n marne envronment Bosphere Reserve. en mangfoldghed planter, dyr økosystemer. Særlgt tangområderne Especally Grefswald seaweed Bodden areas er n uhyre Grefswald vgtge Bodden adskllge are partcular fskearter. mportance Dsse ve several er nternatonalt f sh speces. anerkendt These waters som opholdssted are nternatonally recnzed yngleområde as stagng trækfugle breedng skellge areas lokale mgrary vadefuglearter. brds speces local water brds. HUMAN INFLUENCES MENNESKELIG PÅVIRKNING Cultvaton Jordbrug Den sydøstlge del øen Rügen har været beboet mennesker sden stenalderen. Den dag Humans have been lvng n South-East part Rügen sl snce Sne Age. Today many Neolthc dag fndes der stadg mange megaltter fra den megalths tumul Bronze Age stll exst. yngre stenalder gravhøje fra bronzealderen. Centures For århundreder ago nearly tlbage all wooden blev næsten areas alle were skovområderne order gan fældet space at f elds gve plads grazng tl marker l. La- cleared n ter some græsnngsarealer. areas were reested. Nle områderne blev senere genplantet. Prnce Wlhelm Malte I. Putbus lad out wde areas Prns Wlhelm aestc Malte needs. I He Putbus bult nddr hs resdence vdstrakte Putbus områder wth a tl lscape æstetsk anvendelse. garden nspred Han byggede Alexer von sn resdens Humboldt. Putbus By n -- romantc en lskabshave receved nspreret sgnf cant Alexer mpulses von Humboldt. harmonc På lscape pantng countrysde daværende tdspunkt Rügen sl t det was romantske a bg attracton lskabsmaler The sl fart, de Vlm harmonske near Putbus lskaber temporarly artsts. developed øen Rügen an blev artsts en sr colony. attrakton Famous blt artsts lke Caspar kunstnere. Davd Øen Fredrch Vlm tæt worked Putbus here. udvklede sg en overgang tl en s kunstnerkolon. Berømte kunstnere som Caspar Davd Fredrch arbejdede Fshery blt et her. Every year n sprngtme so called Rügen herrng mgrates n Grefswalder Bodden spawn. For a long tme, t has been man ncome local Fsker f shermen. Because ts low salnty, Baltc Sea welcomes both saltwater freshwater f sh. There Hvert are many år well-known ankommer coastal den såkaldte f sh sres Rügensld n tl Bosphere Reserve. Bodden Today, f at shng gyde. s stll Denne done sld n har a tra- Grefswalder gennem dtonal, small-scale tden været way den wth vgtgste statonary ndtægtsklde nets, usng materals de lokale fskere. shery technques Østersøen that rummer do not threaten grund f sh sck. det lave saltndhold både saltvs- ferskvfsk. Der er mange kendte kystfskeretnnger Farmng bosfærereservatet. f shng are man Fskeret facrs egår havng dag stadg tradtonel vs llle målesk shaped cultural lscape hsry faste net brug materaler fsketeknkker, South-East Rügen. der kke truer fskebesten. Sydøstrügens The summer bathng kulturelle season lskab on Rügen hsre Isl er has høj been grad sgnf met cant lbrug economcal mportance fsker. more n 100 years now. The Baltc Sea resorts stll attract r guests wth Rügen r har unque mere resort end archtecture 100 år Badesæsonen været charm. en særdeles vgtg økonomsk fakr øen. Østersøens badehoteller tltrækker stadg gæster The South grund East Rügen deres s unkke one arktektur most popular charme. holday areas n Germany. The problems ths attracton s meanwhle causng lscape people Sydøstrügen lvng here can er not et be Tyskls dened any mest longer. populære Toursm s fereområder. greatest hope Desværre har regon dette but skabt t also så s mange a threat tself. problemer We lskabet do strengn de our fastboende, common efts at det kke længere kan gnoreres. Tursme er én preserve ths lscape future generatons but t gang regonens vgtgste ndustr største trussel. Indsatsen at bevare lskabet tl kom- also s up you preserve beauty South-East Rügen. mende generatoner er styrket markant, men det er så op tl besøgende at hjælpe at bevare Sydøstrügens skønhed. BUT VERY FRAGILE SÅRBAR Please read VÆRT nmaton boards at entrance protected areas, whch explan rules that Læs must nmatonstavlerne be respected preserve ved nature ndgangen lscape. tl de Our beskyttede Rangers wll områder. be happy De klarer answer your de regler, questons. der skal overholdes at beskytte naturen You lskabet. can dscover Vores parkbetjente wonderful besvarer countrysde gerne UNESCO spørgsmål. South-East Rügen Bosphere Reserve along more than 200 km hkng trals wth a lot Man scenc kan vews gå opdagelse restng places. lskabet In addton det a large network smukke UNESCO bke paths bosfærereservat s avalable. Sydøstrügen langs mere end 200 km vrester masser Please dyllske use udsgter publc transport hvleområder. e.g. Området dscover har South-East desuden et Rügen srt netværk Bosphere Reserve cykelster. by hsrc small coal-f red tran Rasender Rol runnng from V opdrer harbour besøgende Lauterbach tl at benytte sea sde fentlge resort Göhren. You wll have an ungettable journey! transportmdler f.eks. udske bosfærereservatet ved hjælp det kulfyrede veterant Rasender Rol, der kører fra havnen Lauterbach tl badehotellet Göhren. Turen er aldeles Vst our exhbton n Grantzhaus close famous uglemmelg! castle Jagdschloss Grantz. Ths exhbton presents dfferent areas nature conservaton, Besøg ams udstllngen South-East Grantzhaus Rügen Bosphere tæt det Reserve berømte slot Grantzhaus Jagdschloss tself, Grantz. whose hsry Udstllngen s closely connected vser skellge emner castle Jagdschloss. nden naturbeskyttelse, The admsson målet s free. bosfærereservatet selve Grantzhaus, hvs hsre er tæt knyttet tl jagtslottet. Der er grats adgang. South East Rügen Bosphere Reserve I By bl: car: Va Stralsund Rügendamm-broen Med Va Stralsund bus: Der kører Rügendamm busser Brdge hele øen. Læs By bus: mere : Med Bus servce t: Forbndelse all-around tl sl Bnz/Rügen Putbus/Rügen See: By tran: Connectons Bnz/Rügen Putbus/Rügen Reservatoner: Toursmuszentrale Rügen GmbH: ACCOMMODATION E-mal: Bookng Center: Toursmuszentrale Rügen GmbH Tlf.: Net: Åbnngstder: Man.-fre.: Mal: Fon: Admnstraton Openng tmes: Bosphärenreservat Südost-Rügen: Mo - Fr: 8.00 a.m p.m. E-mal: Tlf.: CONTACT Admnstraton Bosphere Reserve South-East Rügen Net: Mal: Fon:

6 10 Lthuana Ltauen I Kurtuvena I Dscover Regonalpark treasures Kurtuvena Regonal Lthuana I Dscover treasures Ltauen I Kurtuvena Regonalpark 11 KURTUVĖNAI KURTEVENAI REGIONAL REGIONALPARK LITHUANIA LITAUEN Hvs If you du mss savner den freshness frske skov est trænger tl respte, et bræk, vst Kurtuvena så besøg Kurtuvena Regonal regonalpark n Norrn det Lthuana. Glancng Ltauen. at Når lscape du ser ud over panorama lska- eye nordlge bet, catches vl dt hlls øje covered blve mødt wth deep skovklædte ests, streams bakker, runnng n gennem valleys, dalene, botmless bundløse lttle lakes små hdng, skjulte vløb søer swamps sumpe, showng der r ses black som openngs. sorte huller. 15,000 Smeltende ago, meltng gletsjere glacers dannede have år an sden mpressve en years mponerende rdge wth crest højderyg labyrnths between labyrnter hgh banks, bakkekamme contnental mellem dunes høje a bredder, spectacular fastlskltter canyon-lke valley. en spektakulær, dyb dal. Cozy granges n est openngs Manor Hyggelge lsteder skovlysnngerne Kurtuvena gods byder dg velkommen sn dums Kurtuvena speakng ts palm days nvte you on srhed. a vst. Old Gamle legends legender tell about taler om svundne bells lost krkers churches klokkeslag, ll, gants grædende cryng leavng kæmper, r footsteps der on efterlod boulders, fodtryk treasures kampesten bured crosses nedgravede chapels skatte, speak people s kors lves kapeller present tæller past. hsren om befolknngens td nutd. OPDAG VORES NATURSKATTE DISCOVER OUR Boler har opgjort antallet plantearter Kurtuvena regonalpark tl over 1.000, hvor 40 er Naturalsts at fnde count Ltauens over 1,000 lste over speces udryddede plants n truede Kurtuvena arter, Regonal fre arter, anses 40 som whch vgtge are ncluded Europa. I skovene omkrng de uddøde lsbyer n lst extnct endangered speces Lthuana four speces are European mportance. vokser kolossale, ensomme træer: Zukskes-egen står vlde grennger, Napoleons fyrretræ In est, at outskrts extnct vllages huge gemmer skatte grantræerne er vklet nd heksekoste. sngle trees grow: På de re våde ramfes enge udfolder Zukškes gøgeurten Oak, sne Napoleon s lyserøde blomster, Pne s hdng mens treasures de sede bakker spruces byder have wtches sg tl brooms åben entangled kobjælde, n nkkende m. In wet kobjælde vld me- gpsurt. Fskedammene adows orchses Kurtuvena have r tltrækker pnk blossoms sre unfold, fugleflokke, whle on særlgt sy hlls når de one er can f træk. nd Her Eastern fnder Pasquefl ower, fskehejrer, Small Pasque lappedykkere, Flower sangsvaner Fastgate både traner, de Gypsophla skellge ntrnsc. ænder, der lever sumpene, føde. I de sdeslggende områder bygger havørnen Kurtuvena den sorte f shery srk ponds rede. attract Oddere swarms bor dammene, brds, especally bæverne durng har mgraton. fuld gang Here deres s a aktvteter feedng area vløbenes cranes, gray herons, breder. grebes, Om vnteren whooper kan swans man fnde varous ducks efter lvng hermeln swamps. sneen. De Remote mørke areas graner are fodspor gemmer place where huler, hvor Whte-taled ulvene opfostrer Eagle deres Black unger, skumrngen fyldes luften de gamle Srk buld r nests breed. The ponds provde parker ladte lsteder flagermus jagt. home otters, beavers pursue r actvtes on banks streams. In wnter, one can f nd footprnts ermnes n snow. In dark f rs le hdden lars where wolves brng th r fsprng. At dusk, old parks aboned homesteads are full huntng bats. MENNESKELIG HUMAN INFLUENCES PÅVIRKNING Det It s sad sges, that bakkerne hlls Kurtuvena were blev made skabt by gants. The De people mennesker, who settled der here senere later sl sacrf sg ced ned kæmper. her, bragte mounds re buld byggede tf volde ed castles at upon opføre m. stærkede The f fteenth slotte century s dem. perod I det femtende when århundrede were buldng opførte r adelen homesteads deres lsteder, f rst manors de noblty første were establshed. godser blev The bygget. Kurtuvena Kurtuvena Manor gods, whch der s går known tlbage snce tl 1495, blosso sygnede hen out under n famlen eghteenth Nagurska century under det Nagurska attende århundrede, famly, later t men was blev revved det n nttende nneteenth århundrede century atter when bragt t became tl lve, da grev resdence count Platers. Even day re sts a Platers gjorde det tl sn bolg. Den dag dag står der stadg en etagers trælade, en barokkrke two-srey wooden barn, a baroque church, a workshop, lmes park sgh, ponds manor are et værksted, mens parkens lndetræer sukker, godsets damme er fyldt en lokal karpeart. Vmøllerne full local breed Mrsske carp. Dengtlts, Wooden watermlls laden ved Slas Mrsške Pavezups Dengtlts, gods poppelalléen barn Šlas Buba Pavezups manor om re Buba tdens poplar alley godser. speak lves vdner past or manors. Venta-Dybysa-kanalen vdner om det russske mperums The Venta-Dybysa ambtoner. canal Arbejdet speaks blev ambtons begyndt Russan 1825 Empre. at bnde In order floder connect two skabe rvers en vvej establsh tl a Østersøen water route va floden Baltc Venta. Sea Desværre va Venta gjorde Rver, canal de hsrske constructon begvenheder work was started 1831 det n umulgt Untunately, realsere planen, hsrcal som events senere mstede 1831 dd sn not strategske allow realzng ths økonomske plan betydnng. later t lost Den ts strategc sre menneskelge economc mportance. ndsats nedbrydes The great nu human gradvst eft s naturens beng gradually kræfter destroyed tdens by t, nature hvlket skaber tme creatng new envronments or nye mljøer re beboere. nhabtants. SÅRBAR BUT VERY VÆRT FRAGILE Aktvteter Actvtes Regonens Today, people erhverv er dag regon præget pursue små actvtes uhængge farmng at lbrug, small ndvdual fsker farms, gæstgver. f shng Den res- hos- lke taurerede tng guests. gartnerbolg The resred Kurtuvena gardener s gods house byder gæsterne Kurtuvena velkommen manor welcomes ejendommens guest at ts campngplads. ground. Former Godsets stables gamle staldbygnnger manor host rummer a Horse campng et Rdng rdecenter. Servce Tlpassede Center. Meanngful menneskelge human aktvteter actvtes komplementerer are a harmonous complement harmonsk vs mljøet envronment omkrng Kurtuvena Kurtuvena sometmes er hghlghtng tl at understrege natural beauty den naturlge skønhed gve lskabet nye mer. or provdng lscape wth new shapes. When Man kan vælge at besøge de mange natur- travelng on foot, bke or rdng a horse, one may vst menneskeskabte skatte tl fods, cykel eller most stes natural man-made values, however, hesteryg men det er stadg skovene, der lokker de t s rejsende est where deres extraordnary ekstraordnære natural natur. treasures hde every traveler. Kurtuvena Regonal By ferry: Med Arrval færge: at Klapeda Ankomst or Rga Klapeda eller Rga Med By bus/car: bus/ bl: Fra Rga tl Saula by Med From t, Rga bus Saula eller cty bl: Fra Klapeda Vlnus tl Saula By tran, bus or car: From Klapeda Vlnus Saula Kurtuvena ACCOMMODATION campng: E-mal: Campng Kurtuvena Mal: Drekratet CONTACT Kurtuvena regonalpark: Drecrate Kurtuvena Regonal E-mal: Net: Mal:

7 12 Denmark Danmark I Naturpark Nature Marbosøerne Denmark Danmark I Nature I Naturpark Marbosøerne 13 NATURE PARK MARIBOSØERNE DENMARK Mdt In heart Loll Loll, lgger Marbosøerne Lakes som (Marbosoerne) le n a naturområde. unque nature park, Natonalt one set er most Marbo- out- et enestående søerne stng blt natural vore areas ypperste n Denmark naturområder nternatonal nterest sammenhænge n many ways er det as well. så The et naturom- Marbo Lakes vsse rådeområde surroundng nternatonal reed beds, marshes, betydnng. meadows, Marbosøerne broad-leed est consttute de sønære an arealer area extremely skovene er et bolsk nteresseområde meget høj hgh bolcal nterest because unque plant, værd grund de unkke naturtyper deres brd, anmal lfe, wth r specalzed organsms found re. The area also contans many cultural specalserede organsmer, herunder kke mndst det øjnefaldende plante-, fugle- dyrelv. Derudover hsrc rummer attractons området mange ancent kulturhsrske remans. seværdgheder bl.a. mange tdsmnder. The Naturpark Marbo Marbosøerne Lakes Nature er en comprses fællesbetegnelse four lakes (Soendersoe, Søndersø, Roegboelle, Røgbølle Sø, Hjerede, Hejrede Sø Noerresoe) Nørresø surroundng omkrnglggende l, whch consttutes opl, der an udgør ecolcal en wth økolsk cultural/hsrc helhed eller whole. ndgår Soendersoe kulturhsrsk Denmark s eghth sammenhæng largest lake (852 denne. hectares). Marbo Around Søndersø lakes er are large sne manor 852 ha. houses Danmarks wth 8. woodls, største sø. cultvated Næststørst er Røgbølle 197 ha. derefter kommer Hejrede Sø 51 ha. Nørresø 40 ha. f elds as well as fallow farml, n some places freestng oaks. Søerne lgger et srslået herregårdslskab, omkranset eng-, mose- skovarealer samt The dyrkede concept marker, Marbo vsse Lakes steder Nature endnu was frtstående by ege. Srstroems County n 1991 n ntroduced cooperaton Selve wth betegnelsen four surroundng naturpark old muncpaltes er ntroduceret Marbo, Srstrøms Holeby, Sakskoebng, Amt 1991 Nysted at understrege ter områdets local sre lowners. naturmæssge The purpose værd was underlne at skabe wth fokus great natural omkrng benyttelsen cultural/hsrcal beskyttelsen mportance samme area område. focus on ts use protecton. Idag Today er naturparken s governed valtet by de two muncpaltes, kommuner: Loll Guldborgsund Guldborgsund, Loll, samarbejde has an actve en user aktv group Brugergruppe consstng local bestående stakeholders, lodsejere, entrepreneurs retnngsdrvende, turstfolk ornansatoner NGO s wth specal nterest n area. særlg nteresse naturparken. OPDAG DISCOVER VORE OUR NATURSKATTE Efter danske hold er Marbosøerne et meget højt Marbo prorteret Lakes consttute naturområde. a very Det hghly er det prortzed eneste natural area n Denmark. It Østdanmark s a scheduled som wldlfe er om- preser- ferskvsområde fattet ve a Ramsarkonventonen, Natura 2000 habtat area. en It nternatonal s only fresh konventon water area n tl beskyttelse East Denmark vådområder. whch has been Søerne desgnated tlhørende a Ramsar enge ste (an skove nternatonal desuden conventon l-skabsfredede. protecton wetls). Området In 2000, er Marbo udpeget Wldlfe som Preserve was created, whch restrcts EU-fuglebeskyttelsesområde habtamråde. access use Endelg blev søerne 2000 va en bekendtgørelse area, ncludng lmtatons on salng huntng. udpeget som vldtreservat bestemmelser om færdsel sejlads uden regulerng de EUROPARC Federaton jagtlge hold. EUROPARC The Marbo Lakes FEDERATION Nature s f rst natural area n Denmark that has been admtted EURO- Naturpark PARC Federaton Marbosøerne as a member er den første Nordc-Baltc naturpark Danmark Secton. der blev lem EUROPARC FEDERATION, Nordsk Baltsk Sekton. The Marbosøerne Lakes Soendersoe Søndersø. Med s et largest vareal Marbo 852 hektar lakes, er wth a water Søndersø area den 852 største hectares Marbo a Søerne. shorelne Den 32 klometers består long. tre It bassner conssts three er basns sne 13 regulære has more sls øer, 6 småholme than any or 3 lake hængesækøer n Denmark uden 13 sls, sammenlgnng slets, Danmarks 3 b slets. mest The ørge average sø. Gennem- depth s meters sntsdybden er greatest 1,7 m, depth den s største 5 m. dybde er 5 m. Søens måler hele 32 km omkreds. Roegboelle Soe contans four wooded sls n Røgbølle Sø. Der lgger fre skovklædte øer den 197 hectare lake n addton an almost closed-f 197 hektar sre sø. Søens gennemsntsdybde area n souastern corner, Soerup Soe (8 hectares). The average depth s 1 m, but small holes can er 1 m, sre dybder op tl 4 m fndes kun små huller. be up 4 m deep. Hejrede Sø. Den 51 hektar sre sø har en gennemsntsdybde has an area 90 cm 51 hectares, er op wth tl 3,5 an m average dyb. Hejrede depth 90 centmeters holes up 3.5 m deep. Nørresø. Noerresoe Den 40 has hektar an area sre sø 40 har hectares, en gennemsntlg depth dybde 1.3 1,3 m m holes er op up tl 3,3 3.3 m deep. an average dyb. HUMAN INFLUENCES MENNESKELIG PÅVIRKNING Rch Culture Rge kulturlevn Its roots reach far back n hsry. Traces habtaton I området from er der Sne spor Age bosættelse almost helt 3000 tlbage year-old fra stenalderen mange gravhøje fra bronzealderen er bevaret skovene. Der er så spor et mounds from Bronze Age le spread around area. There are also remans from an Iron Age tf - voldanlæg fra jernalderen rester adskllge caton traces several eval castles. borge fra mddelalderen. Marbo The wn by blev Marbo tl s dronnng closely assocated Margrete wth den Queen førstes Margre ntatv. 1 Denmark Hun opførte wth nemlg et Brdgettne brgttnerklostester bult ved on søen ste byen opsd present så omkrng Cadral. klos- The cloteret two large klosterkrken, manor estates, der Engesfte dag er domkrke. Soeholt, To domnated godser, area Engesfte centures Søholt rght up har domneret sre present, området when y lge have op tl been dag combned hvor de prvatejede under a sngle jorder owner. Efts størstedelen are beng made naturparken. preserve På traces Frlsmu- our udgør seet most kan recent man hsry, se en samlng nstance huse lokal lvng byggeskk hedge pollarded studere poplars gamle at håndværk. Alsoe or Der vllage samarbejdes pond n Bursoe. In woods lodsejerne are traces mellem a m om at a bevare coppce kommunerne de est. tradtonelt Local lowners græssede enge omkrng two muncpaltes søerne, både are cooperatng grund den preserve kulturhsrske hsrc grazng værd meadows by de naturmæssge lakes, both r værder. cultural natural grund value. SÅRBAR VÆRT BUT VERY FRAGILE Aktvteter Naturskole naturvejledere m.m. Actvtes Der Nature er en school Naturskole rangers ved Søndersø, den ejes drves Loll Kommune. Skoler uddannelsesnsttutoner There s a Nature kan School bruge faclteterne by Soendersoe, året rundt. whch s Naturvejlederne owned run by fra Loll de kommuner Muncpalty. tlbyder Schools gudede or educatonal ture naturparken nsttutons året can rundt. use ts facltes Alle year-round. aktvteter The annonceres Rangers arrange publc urs n area all year round. Nature Marbosøerne Med Please t, use: bus onlne eller map bl: servce Fra Nykøbng or GPS Falster, Rødby eller Nakskov. ACCOMMODATION Tl fods eller cykel: se Marbo Turstbureau Det Gamle Rådhus, Torvet Marbo 4930 Marbo Turstkonr Det Net: Gamle Rådhus, Torvet 4930 Fon: Marbo More nmaton: Net: Der er hoteller, campngplads, vrehjem B&B CONTACT omkrng naturparken Naturpark Marbosøerne mere Net: nmaton: Naturpark Marbosøerne

8 14 Esna Estl I Matsalu Natonalpark Esna Estl I I Matsalu Natonalpark 15 MATSALU NATIONAL MATSALU PARK NATIONALPARK ESTONIA ESTLAND Matsalu Natonalpark lgger s stuated det n vestlge western Estl. part Området Esna. blev The et reserve reservat was 1957, founded hovedsagelgt n 1957 manly protect at beskytte nestng, ynglefugle, moultng fjerskftende mgrary fugle brds. Snce trækfugle Matsalu Natonalpark s har ncluded sden 1976 n Ramsar været optaget Lst Wetls lsten over Internatonal Ramsarvådområder Importance. nternatonal betydnng. Matsalu Natonal protects sem-natural grassls Matsalu Natonalpark (coastal, alluvan, beskytter dry de delvst wooded naturskabte græsjorder (kystnære, llejrnger, meadows, reed beds, small sls) that are characterstcal West-Esna, also cultural hertage tørre skovklædte enge, rørskov, små øer), der kendetegner Vestestl, samt Vänamers kulturarv ynglefugle, fjerskftende fugle trækfu- Vänamer nestng, moultng mgratng brds. The park s known largest reed beds n gle. Baltc en Sea. It er has kendt a fl ooded største botm-l, rørskove lmesnes Østersøen. as well as dverse Området coastal rummer borders oversvøme (shallow bay flade coves, relc lakes vløb, small kalksten sls). samt skellgar- områder tede kystlnjer (lavvede bugter, hsrske søer Snce 2003, små Matsalu øer). has European Dploma Protected Areas Councl Europe ( only Europarådet one n Baltcs!) tldelte The 2003 dploma Matsalu s gven det Europæsktected areas Naturbeskyttelsesdplom who have outstng (det scentf eneste c, cultu- those pro- ral Baltkum!) or aestc Dplomet qualtes. tldeles Those naturbeskyttelsesområder ekstraordnær vdenskabelg, kulturel areas are also subject a sutable conservaton scheme whch may eller æstetsk karakter. Områderne er desuden be combned wth a sustanable development prramme. underlagt en specel bevarngsplan, som kan kombneres en bæredygtg udvklngsndsats. DISCOVER OUR OPDAG VORES NATURSKATTE Lskabet Matsalu Natonalpark er hovedsagelgt In Matsalu fladt. Den area, ældste lm pr s natonalparken mostly plan. The blev oldest dannet praphes Slurtden. n Matsalu Slurtdens Natonal byggesten date består back Slur dolomt ages. The skfer rudments (nselberg), Slur der consst har dannet dolomte terrasse-lgnende slates (sl mountans), skrånnger, whch besøgende some slopes kan opleve lke terraces, skferhøjdedragene. where vsrs can see has made slate downs. Natonalparken er ha sr omfatter Matsalu-bugten, Matsalu Natonal delvs floden area Vänamer s about 48 (ved 610 deltaet), hectare det nedre løb floden Kasar, bugtens flodens t embraces Matsalu bay, around delta also vådområder, den oversvøme Kasar flodeng, partly Vänamer, Kasar rver lower course, wetls kystnære græsnngsarealer, skovklædte enge bay rver, fl ooded Kasar rver meadow, ca. 50 småøer. Gennemsntsdybden Matsalubugten coastal er grazng kun 1,5 areas, meter. wooded Lokalbefolknngen meadows about passer 50 slets. næsten The average ha depth delvst Matsalu naturlskab, bay s only mens 1,5 metres ha Almost er tradtonel 6500 hectares lbrugsjord. sem-natural Matsalu lscapes har are regstreret mantaned alt by ca. local 280 people fuglearter, fskearter, ha tradtonal 47 pattedyr farmls. 772 karplantearter. Den østatlantske trækrute følger Estls vestkyst, det Alter betyder, Matsalu mlloner has regstered trækfugle ca. følger 280 brd, denne 49 rute f sh, 47 deres mammal vej fra Vesteuropa 772 vascular at plant yngle speces. de The arktske eastern egne. Atlantc Mange mgraton fuglene route gør runs længere along ophold western ved Esnan kysten. coast, whch means that mllons mgrary brds follow ths route on r way from Om western året Europe flyver mere breed end n Arctc mlloner regons. vfugle Many gennem Matsalu træk, herunder se brds sp on our coast qute some tme. mndre svaner, bjergænder, hvnænder talrge troldænder sr skallesluger. På Durng sprng tme over two mllon water fowls de kystnære græsområder ler der op mod mgrate bramgæs, through Matsalu, mere end ths ncludes gæs, tusndvs small swans, vadefugle Scaup tager et Ducks hvl. En sr Whstlers, del trækfuglene numerous Tufted er havltter Ducks (op tl Goosers. 1,6 mllon), On de fleste coastal gør pasture ophold ls Vänamer. up 20 Om 000 efteråret Barnacle flyver Geese, næsten over Geese vfugle thouss træk gennem Waders Matsalu. restng. Vådområdet Numerous kendt mgratng som brds et are de Long-Taled største come opholdssteder Ducks (up 1,6 Europa mllon), most traner m træk stay n op Vänamer. Durng ndvder. autumn almost water fowls tl mgrate Matsalu area. The wetl s well-known as Matsalus one vådområde bggest restng er et stes vgtgt n Europe sted fskene Cranes, up Vänamer, der specmen. yngler her samler energ. Bugterne de gamle floder er værdfulde gedder, Matsalu skaller wetl s rmter. an mportant Langs breedng Matsalu-bugtens garng energy ste Vänamer f shes. Bays old r- nordlge kyst fnder man mange små fskelsbyer, der stadg holder fskernes lvsstl tradtoner vers are valuable Pkes, Roaches Ides. Along hævd. Matsalu bay s norrn coast, re are several small coastal f shng vllages that stll honour f shery lfestyle tradtons. MENNESKELIG HUMAN INFLUENCES PÅVIRKNING Gode Good grunde reasons tl at vst besøge Matsalu: Matsalu: + Massve Enorme brd fugletræk mgraton om n året sprng efteråret autumn + Internatonal Internatonal Crane tranesamlng Assembly ungettable en uglemmelg oplevelse experence + Natural Naturlgt rural llv: lfe: frendly Venlge people mennesker delcous velsmagende, local food lokal mad + Tradtonelle lskaber mere end 20 orkdé- Tradtonal lscapes more than arter 20 speces orchds + Vdunderlgt netværk uspolerede vådområder, Wonderful network unspolt wetl habtats åbne vdder ro + Naturundervsnng a lot open space (udstllng, slence eprram + Nature Matsalus educaton naturcenter), (exhbton, arrangerede a prramme båd- n kanoture. Matsalu Nature Centre), organzed boat canoe trps Aktvteter Actvtes Matsalu værdsætter balancen mellem naturen Matsalu mennesket. values en symboss er et godt between eksempel nature samarbejdet human. The park mellem s a et good naturbeskyttelsesområde example cooperaton den between lokale protected befolknng area de omkrnglggende locals developng samfund neghbourhood. udvklng. SÅRBAR BUT VERY VÆRT FRAGILE Gude Vsr tl Gude besøgende 1. 1 På Whle en n tur naturreservatet nature reserve you kan may man enjoy nyde actvtes aktvteter such as som mushroomng, svampejagt, swmmng, svømnng, pckng bærpluknng wld berres ndsamlng nuts. nødder. 2. Med mndre man har et fcelt ærnde 2 Unless on f cal park busness you may park parken, er det kun tlladt at benytte mordrevne operate mor vehcle only n desgnated køretøjer de dertl anvste områder.det er kun areas. tlladt at opsætte telte tænde bål de dertl ndrettede områder kun efter udgående tale 3 Settng områdets up tents ledelse. lghtng Det er tlladt camp at f slå res lejr are permtted grund only efter n specally tale ndcated ejeren. areas by pror prvat approval manager protected area. You 3. Det may er set kke up camp tlladt on at prvate fske property natonalparken, by permsson mndre man lowner. har en særlg tlladelse eller et fsketegn så fald kun den perode tlladelsen/ tegnet 4 Fshng dækker. n teerry natonal park s bdden wthout lcence or f shng card only 4. Benyt length de særlgt tme anlagte ndcated ruter on gennem documents. græsnngsarealerne, husk at lukke lågerne omhyggelgt. 5 Use specally constructed routes pass through pastures remember carefully close 5. Hunde skal holdes snor hele natonalparken gates. er kke tlladt græsnngsarealerne. 6 Ds must be kept on lead whle n natonal 6. Man bedes underrette mljønspektøren, hvs man park er vdne are tl overtrædelse not permtted at reglerne all n eller grazng en areas. mljøskadelg adfærd. Rng venlgst Please notfy envronmental nspecr f you see any actvtes unlawful or that threaten envronment n some way. The number call s Matsalu Natonal I By bl/ car/bke/hkng: cykel/ tl fods: Der The er adgang s accessble tl parken by bus, car, bus, bke bl, on foot. cykel tl By fods bus: Sp Lhula Med See: Bus bus: connetons Sppested: at Lhula. Busbndelser: ACCOMMODATION Lhula Toursm Inmaton Centre Lhula Lnnuse turstnmatonscenter tee 1, Lhula (Lhula manor) Lnnuse Mal: tee 1, Lhula (Lhula gods) E-mal: CONTACT Authorty: Envronmental Board Myndghed: Matsalu Natonal Mljøstyrelsen, Penjõe, Lhula, Matsalu Läänemaa, Natonalpark, Esna Penjõe, Lhula, Läänemaa, Estl Net: Mal: E-mal: Vsr management: Admnstraton besøgende: Centeret admnstraton statsskovene State Forest Management Centre Matsalu Inmaton nmatoncenter, Centre, Penjõe, Penjõe, Lhula, Lhula, Läänemaa, Esna Estl Net: E-mal: Mal:

9 16 Germany Tyskl I I Mürtz Natonalpark Germany Tyskl I I Mürtz Natonalpark 17 MÜRITZ NATIONAL MÜRITZ PARK NATIONALPARK GERMANY TYSKLAND HUMAN INFLUENCES MENNESKELIG PÅVIRKNING Regonen The hvor Mürtz Mürtz Natonalpark s at lgger, centre er centrum Me- Mecklenburgs Lake Dstrct, søområde, one et de least tyndest populated befolkede parts Germany. områder Untl Tyskl. 1990, Indtl Mürtz 1990 Natonal var regonen regon wth lsbyerne rural wns Waren (Mürtz), Waren (Mürtz), Mrow, Neustreltz Mrow, Neustreltz Feldberg Feldberg, domneret was domnated tradtonelle by erhverv tradtonal som actvtes lbrug, such skovbrug as agrculture, fsker. estry Områdets f shng. naturrgdomme However, area s bjergtagende natural wealth lskaber stun- har nng mdlertd lscape gjort have tursme made mere ursm ncreasngly mere vgtg. mportant. Fra Between maj tl May okber Ocber gver blletten Mürtz tl Mürtz Natonal Na-Partonalpark Tcket fers så envronmentally adgang tl mljøvenlg frendly travel transport n Na- natonalparken an hourly m bus bustransport servce from hver Waren tme (Mürtz) Waren Rechln. (Mürtz) Combned tl Techln. wth Hvs a boat man ur kombnerer on Lake fra det Mürtz en a bådtur free bcycle Mürtz transport, sø t makes grats cykeltransport, day trp explore får man en Mecklenburg perfekt dagstur, Lake hvor Dstrct. man a perfect kan udske Mecklenburgs søområde. Snce 2005, a group 40 Mürtz Natonal Partners have Sden 2005 pledged har en gruppe r support 40 samarbejdspartnere støttet natonalparkens lskaber natur. lscape nature Natonal regon. These motvated enterprses seek ensure that Natonal Dsse engagerede vrksomheder ønsker at skre, at natonalparkens naturrgdomme bevares os regon s natural wealth s preserved us vores efterkommere. our descendants. Mürtz Natonal The Mürtz Mürtz Natonalpark spreder spreads sg over 322 square km2 klometers er de s smukkeste one most naturområder beautful natural Nordøsttyskl. n norast Den Germany, berømt fa st krystalklare ts crystal-clear areas water v eventyrlge magcal lscape. lskaber. The Natonalparken ncludes rummer a en m m wde bred strp ltange along langs East den shore øst-ovendte Lake Mürtz bred wth søen 114 Mürtz, m² Germany s der largest sne 114 lake. m2 er Tyskls største sø. More than 100 lakes n Mürtz Natonal exceed one hectare n sze. Extensve pne ests De mere end 100 søer natonalparken optager mere end en hektar. De sre nåleskove moser bs kendetegner characterze natonalparkens area område Natonal øst søen Mürtz, East der Lake udgør Mürtz, størstedelen whch ms parken. larger part park. Gamle The smaller bøgeskove area around bakket Serrahn terræn features mange mpressve old søer beech ests moser n er a karakterstsk hlly lscape wth det many mndre mndre smaller område lakes omkrng bs. Ter Serrahn. wth Bøgeskoven four or areas Serrahn n Germany, sammen Serrahn fre beech re est områder s nomna- Tyskl ted as a UNESCO optaget World UNESCOs Natural lste Hertage over Ste. Verdensnaturarvområder. DISCOVER OUR OPDAG VORES NATURSKATTE Mürtz Natonalpark er berømt st sre antal sre The Mürtz fuglearter. Natonal Og ntet s et famous sted Tyskl ts large numbers mpressve brd speces. At no or place yn- n gler Germany så mange so many havørne, sea eagles, fskeørne ospreys traner som cranes dette breed søområde as n Mecklenburg Lake natonalparken. Dstrct Om Natonal efteråret. samles In autumn, tusndvs thouss traner cranes den gar østvendte on East bred shore Mürtz Lake sø. Mürtz. Med Wth oprettelsen establshment Mürtz Natonalpark Mürtz Natonal efteråret n 1990 kom dsse unkke naturskatte under særlg autumn 1990, se unque natural treasures were beskyttelse. V opdrer besøgende tl at opleve, placed under specal protecton. We nvte you experence, underst enjoy Mürtz Natonal stå nyde Mürtz Natonalpark hlse den lokale befolknng. regon meet people lvng here. SÅRBAR VÆRT Aktvteter BUT VERY FRAGILE Besøgende Actvtes kan dag opleve natonalparken cykel, vre ad de alt 450 km ster eller tage en Today, kanotur vsrs dscover den øvre del Natonal floden Havel. on bcycle, Vores parkbetjente hke on trals wth byder a besøgende tal length velkommen 450 km or take et a natonalparkens canoe ur mange Upper nmatonscentre Havel rver. Our Rangers nvterer welcome dem guests several en gudet Natonal tur. I Waren Inmaton (Mürtz) ndeholder Centres det nvte fascnerende m jon naturoplevelsescenteren Mürtzeum (Mürtz), mange fascnatng skellge Nature seværdgheder, Dscovery Center guded urs. In Wa- derblt Mürtzeum et contans unkt akvarecenter. attractons ncludng a unque aquarum area. Natonalparken tlbyder som en enestående destnaton naturnydere desuden et bredt As an outstng destnaton nature ursm, udvalg hoteller restauranter, gæstgverer, Natonal regon fers a wde varety hotels lejlgheder servceydelser, som gver mulghed hyggelge restaurants, overnatnnger guest houses, apartments uglemmelge servce facltes, provdng cosy accommodaton un- naturoplevelser. gettable nature experences. To f nd out more about Mürtz Natonal regon s best servces products, have a look at Med By tran: t: Sps Staton: Neustreltz Neustreltz Waren Waren (Mürtz) (Mürtz). Læs See: mere : or eller Med By bus: bus: Local Lokale bus connectons busbndelser specal særtlbud fer tl Mürtz Natonalpark., See: Læs mere : or eller I By bl: car: Morvej Morway A19 A 19 A24, A 24, frakørsel ext Röbel/Mürtz, Röbel/Mürtz. Morvej Morway A A20, ext frakørsel Fredl Fredl. ACCOMMODATION Mecklenburg Toursm Assocaton søområdes Mecklenburg turstenng: Lake Dstrct Tlf.: Fon: , Fax: Net: Net: CONTACT Natonalparkens Natonal Offce konr: Schlossplatz 3, Hohenzertz, Tyskl Schlossplatz 3, Hohenzertz, Germany Tlf.: , Fax: Fon: , Fax: Net: Mürtzeum Net: besøgscenter tusnd søers hjem Tlf.: Mürtzeum Vsr Center House a Thous Lakes muertzeum.de Fon: E-mal: Net: muertzeum.de

10 18 Ltauen Lthuana I Zematja I Ž Natonalpark Lthuana Ltauen I I Ž Zematja Natonalpark 19 ŽEMAITIJA NATIONAL ZEMAITIJA PARK NATIONALPARK LITHUANIA LITAUEN Zematja Natonalpark er s a en real s dscovery oplevelsesrejse travellers dem, who wsh der ønsker explore at udske wld nature regonens orgnal vlde tra- natur dtons oprndelge regon. It tradtoner. s recommended Området naturalsts, kan anbefales cyclng ursts, tl både naturelskere, yachtsmen cykelturster, scuba-dvers sejlere snce dykkere, fers eftersom a number natonalparken opportuntes gver talrge actve mulgheder nterestng aktve lesure tme. nteressante The lake compound frtdsaktvteter. Platela, Søområdet vast woodls, Platela, archtecture udstrakte skovom- trad- råder, tonal archac arktekturen relgous de feast tradtonelle, Zemaca hsrske Calvary as relgøse fejrnger Zemaca-korshøjen samt well as artcles wood crtsmen, a tradtonal Pancake Tuesday festval, possblty hear, uch træsnt, en tradtonel trsdagspekagefestval, mulgheden at høre, røre nemme Zemacas legendarske kendetegn tltrækker alt sam- feel all that legendary character Zemaca all men that besøgende attracts vsrs tl Zematja Zematja Natonalpark. Natonal. Søen Platela The Lake (1.205 Platela ha), (1205 som er ha), den største bggest reneste cleanest Zematja, lake n Zematja, byder sammen along wth anor yderlgere 25 lakes, 25 sø søer provdes et opportuntes væld mulgheder water sport vsportsen- ursm, tusater scuba dvng, -turster, f shng dykkere, brd fskere observaton fuglenteresserede well as pressonal samt pressonelle scentsts. fans as vdenskabsfolk. OPDAG VORES NATURSKATTE DISCOVER OUR Komplekse processer dannede den plescæne Complcated plocæne processes epoke bakkede glacal skrånende post glacal matoner, perods sblokke hlly, skrabede rdged conmaton, dybe huller tl blocks søer, smeltev lagde sg kløfterne dannede et ce scraped deep waterholes lakes, drfts meltng spndelvæv banker, øer halvøer. Høje bakker ce subsded n rfts mng cobweb shoals, sls pennsulas. Tll hlls surround deep valleys omkranser dybe dale søer marskl. Natonalparken har et specelt mkroklma. Sneen blver lakes lggende marsh. længere, The regn, has tåge a pecular dug mcroclmate. The året snow stays sommeren longer, ran, kommer f senere. mst are ses tere, more frequent, sprng summer come later. Flora There s a rch dverse world plants wth 811 speces en rummer plants, en 214 rg speces mangfoldg mosses, flora (66 speces 811 plantearter plants are lsted 214 n mosarter Red (hvor book Lthuana 66 as rare plantearter endangered). er optaget There Ltauens are also lste some over speces sjældne plants that truede are under arter). protecton Samtdg n fndes European her en Unon: række plantearter, Botryhum smplex, der er fredede Lpars loesel, EU: Enkelt Hamacauls månerude, verncosus, mygblomst, etc. Some blank speces seglmos, lke osv. Cladum Vsse marscus, arter som Trchoparum f.eks. hvas avneknppe, cespsum, tuekleaks, Carex magellanca, frynse-star, Lunara flerårg redvva, måneskulpe, Salx lapponum, lapls-pl, Prmula farnosa are relcs glacal tmes. melet kodrver er alle levn fra efterstden. Fauna Fauna 191 fuglearter er allerede dentfceret parken, 191 ud speces de 191 er brds 52 ekstremt have already sjældne, been som dented f.eks. n den sorte srk 52 (ccona m are ngra), extremely hvepsevågen rare lke black srk (perns (Ccona apvorus) ngra), engsnarren pern (Perns (crex apvorus), crex). Der corncrake fndes (Crex her 49 crex). skellge There are pattedyr, 49 speces hvor mammals 13 er fredede, 13 derblt m such den as Lynx eurasske (Lynx lynx), los, odderen, Otter (Lutra lutra), sneharen. Whte hare 10 ud (Lepus de tmdus), 15 flagermusearter, etc. are protected. der 10 fndes speces Ltauen, bats er out regstreret 15 speces natonalparken. found n Lthuana Udover are regstered de mere almndelge ZNP. In fskearter, addton fnder common her så speces mere sjældne f sh, re fsk are laksefamlen also rare f sh som man Salmon f.eks. heltlng famly (coregonus European Csco albula) (Coregonus europæsk albula) helt European (coregonus Whtef lavaretus sh (Coregonus holsatus), lavaretus som har holsatus) holdt tl Platela-søen that have exsted sden n Lake efterstden. Platela De snce fleste postglacal era. Most lakes streams are nhabted by søer vløb er beboet krebs sre kløer. Desuden fndes her så sjældne møl, bller large-clawed crawf sh. Some rare moths, beetles bløddyr. mollusca are also found. HUMAN INFLUENCES MENNESKELIG PÅVIRKNING Zematja Natonalpark s er famous berømt ts sn rch rge cultural hertage kulturarv from fra stenalderen. Sne Age. Områdets The people befolknng så Zemaca, kendt som have Zemaca preserved har r bevaret dalect, sn ths area, so-called cusms, egen dalekt, characterstc skkke, karakterstka, trats, orgnal oprndelge buldngs vernacular bygnnger archtecture. særegne arktektur. There are Her more fnder than man 200 tems mere end cultural 200 værdfulde value ncludng kulturarvgenste, hllts, sacrf ce hlls, bural herunder mounds bakketer, ancent ferhøje, settlements. gravhøje More ældgamle bopladser. Mere end 90 antkke kunstgen- than 90 ancent art works are preserved, mostly crosses, ste er bevaret, hovedsagelgt m kors, chapels, roadsde poles wth statuettes a sant that kapeller pæle helgenstatuetter, der er have been bult alongsde roads or f xed on trees. opsat langs vejene eller monteret træer. BUT SÅRBAR VERY VÆRT FRAGILE Actvtes Aktvteter You I Zematja wll receve Natonalparks nmaton besøgscenter about hertage Platela objects kan du sghtseeng få yderlgere places oplysnnger at Zematja om de Natonal betydnngsfulde Centre genste n Platela. sghtseengsteder. Here you can book Her guded Vsr urs, kan du receve så bestlle nmaton gudede about ture, accommodaton få oplysnnger campng om overnatnngsmulgheder condtons acqure permts. campnghold Accommodaton få udstedt s provded tlladelser. at Plokštne Blt Ecolcal overnatnngsmulghederne fnder man Plokstne økolske Educaton Centre, a small hostel Dvaro Svetane, rural ursm uddannelsescenter, Dvaro Svetane (et mndre farmsteads, holday homes a recreaton faclty. vrehjem), lokale turstgårde, ferebolger et rekreatonscenter. A survey ste by Platela Lake reveals a beautful panorama En udsgtspost ved lake. Platela-søen Šarnele mound, gver Mkyta en smuk hll Alka, panoramaudsgt sceneres over søen. Jauda Den vde horsont Paplatele open panorerer up wde over horzons. Sarnele-højen, Those Mkyta-bakken who lke hkng ved wll enjoy Alka our lskaberne varous sghtseeng omkrng trals. Jauda Šere nature Paplatele. km Hvs long) man ntroduces er glad relef, vreture, fl ora vl man fauna tral (4.1 typcal nyde de mange ths regon. skellge seghtseengster. Sere Naturst (4,1 km) går b gennem en flora fauna, der er typsk regonen. Platela-søen The Lake Platela er perfekt s perfectly tl sejlads, sutable bådture, salng, boatng, water cyclng, surfng surf ng, re yachtng aktvteter, usng der kke or vcyklng, kræver engne-free morkrt. vehcles. Udbuddet The supply er srt servces omfatter here s blt very wde et dyknng, ncludes cykeludlejnng scuba dvng, bke -reparaton repar, samt pedal udlejnng boat pedalbåde boat rent. It also almndelge fers good rent både. condtons Der er desuden f shng. The fantastske permts fskemulgheder. are ssued at Fsketegn Platela Vsr udstedes Centre Zematja Zematja Natonalparks besøgscenter Admnstraton. Platela. Zematja Natonalpark er slt at kunne byde Zematja Natonal boasts as well perfect condtons organzaton conferences (hall rent, optmale faclteter tl holdelse konferencer (leje sal, overnatnngsmulgheder bespsnng). Særlge ndslag som f.eks. Samtan-folke- accommodaton caterng servces). Specalzed events lke Samtan tradtonal songs dances sang -dans kan arrangeres efter eget ønske. can be booked on request. Ž ematja Natonal Med By bus: bus: Regular Regelmæssge bus connectons gange Plunge tl Plunge vdere tl furr Platela on Platela I By bl: car: Retnng: Drecton Plunge nord northwards ad Plunge-Mazeka on Med Mazeka t: road Regelmæssge gange tl Plunge vdere By tran: bus Regular tl Platela tran connectons Plunge furr on by bus Platela Ferehuse, ACCOMMODATION rastesteder, gårde, vrehjem campngpladser Summer houses, venter rest vores houses, besøgende. farmsteads, hostels & campstes awat our vsrs For yderlgere oplysnnger henvser v tl Platela besøgscenter More nmaton: Platela Vsr Centre CONTACT Zematja Management Natonalparks Ž ematja Natonal admnstraton Platela Platela Vsr besøgscenter Centre Ddzoj 8, Platela, Plunge regon, Ltauen Ddzoj 8, Platela, regon Plunge, Lthuana Net: E-mal: Tlf.: Mal: Åbent: Fon: +370 Året rundt Openng tmes: all year round

11 20 Velkommen Welcome tl det European europæske Charter charter Velkommen Welcome tl det europæske European Charter charter 21 Velkommen Welcome tl det europæske European charter Charter bæredygtg Sustanable tursme Toursm naturbeskyttelsesområder n Protected Areas Det The European europæske Charter charter Sustanable bæredygtg Toursm n Protected Areas naturbeskyttelsesområder s a practcal management ol er et that en- tursme ables protected areas develop ursm sustanably. praktsk ledelsesværktøj, som gør det mulgt The core element Charter s workng n partnershp wth all relevant stakeholders develop a com- naturbeskyttelsesområder at udvkle tursme en bæredygtg måde. Charterets mon sustanable ursm strategy an acton plan vgtgste element er samarbejdet alle on bass a thorough stuaton analyss. The am relevante nteressenter om udvklngen en all Charter projects actvtes s protecton fælles bæredygtg strateg tursme en natural cultural hertage contnuous hlngsplan mprovement ursm baggrund n protected en tlbundsgående stuatonsanalyse. Formålet alle area n terms projekterne aktvteterne under charteret er at beskytte envronment, natur- local populaton kulturarv busnesses løbende as bedre well as vsrs. tursmen de beskyttede områder relaton tl mljø, lokalbefolknngen vrksomheder såvel som besøgende. The Charter Charter Network s owned, managed coordnated by EUROPARC Federaton. It represents more than 400 members n 36 countres, who mselves manage green jewels Charteret charternetværket hører under, admnstreres koordneres organsatonen EUROPARC, der repræsenterer mere Europe s l, sea, mountans, ests, rvers cultural hertage. Nature knows no boundares as end such 400 EUROPARC lemmer ree 36 le, facltates som hver nterna- sær admnstrerer Europas grønne juveler m jord, hav, bjerge, skove, floder tonal kulturarv. co-operaton Naturen n kender all aspects ngen grænser, protected area management nep der fremmer furr EUROPARC mprove enhvert conserve our shared natural nhertance. EUROPARC endeavours exchange expertse, experence best henseende det nternatonale samarbejde om at admnstrere beskyttede områder practse as well as collaborate wth ors ensure at fremme, bedre bevare vores fælles value recnton protected areas at naturarv. EUROPARCs mål er at udveksle heart Europe. vden, erfarnger best practces samt gennem samarbejde at skre, at de beskyttede områder værdsættes anerkendes, hvlket er vgtgt Europa. CERTIFICEREDE BECOME A CHARTER PARKER PARK Et The naturlgt qualty mljø natural høj stard envronment anses s ncreasngly besøgende seen as stgende a major grad attracton som en by sr vsrs. attrakton. The many De mange thouss tusnde nature naturparker, parks, natonal natonalparker parks or re areas n europæske Europe protected områder, r der er lscapes fredet grund bolcal deres dversty lskaber provde bodverstet, an amazngly udgør rch resource en utrolg sr turstmæssg ressource. Denne tursme kan, hvs den admnstreres nuftgt, blve ursm. Hled senstvely, ths can be a strong ce conservaton sustanable development, en gørende fakr tl bevarelse bæredygtg generatng ncome parks r local communtes udvklng, generere ndtægter tl parkerne de omkrnglggende awareness lokalsamfund support from skabe vsrs større wthn a bevdsd wder publc hos arena. støtte On fra or besøgende h, pressure den from brede vsrs fentlghed. ursm På development den en sde can be a kan threat belastnngen protected fra areas. besøgende The challenge udvklngen s ensure that tursme ursm udgøre n se en trussel areas s well naturbeskyttelsesområdernestanable. Uddrngen består at skre, managed su- at tursmen The European dsse Charter områder Sustanable admnstreres Toursm nuftgt n Protected er bæredygtg. Areas s a vtal practcal ol that supports protected areas all knds, as well as local ursm Det busnesses europæske develop charter bæredygtg mplement sustanable tursme ursm naturbeskyttelsesområder strateges. It s based er on et gørende 10 Charter Prncples redskab, sustanable som ursm støtter alle comprses mer a set praktsk beskyttede gudelnes, check-lsts områder samt methodoles. lokale turstvrksomheder at udvkle mplementere bæredygtge strateger The Charter tursme. Sustanable Charteret Toursm er baseret brngs partcpatng protected areas: 10 prncpper bæredygtg tursme ndeholder en række retnngslnjer, tjeklster er. + A bass strengnng relatonshps wth local Charteret ursm stakeholders bæredygtg tursme wder gver ursm naturbeskyttelsesområderne: ndustry + The Et grundlag opportunty tl at styrke nfl uence holdet ursm tl development lokale turstnteressenter n area den overordnede turstbranche + A En hgher mulghed pr le n at vrke European udvklngen arena as an tursme området sustanable ursm area devoted + En mere markant prl europæsk sammenhæng relatons som et område, awareness-rasng der engagerer opportun- sg + Publc tes bæredygtg wth vsrs tursme local natonal a + Mulghed PR øget bevdsd blt An besøgende opportunty samt work lokale wth natonale learn from er or + En mulghed at samarbejde lære European Charter parks n a network re europæske certfcerede parker et netværk Helpful nternal external assessment, leadng + Nyttg ntern ekstern vurderng, som føder nye new déer deas bedrnger mprovements + Større troværdghed hos potentelle nvesrer + Greater Helt overordnet credblty vl alle amongst de parker potental beskyttede fundng partners områder, der opfylder charterets krterer drage nytte de økonomske, socale mljømæssge dele, som parks følger nuftgt protected admnstreret areas whch + Fundamentally, meet bæredygtg requrements tursme. Charter wll benef t from economc, socal envronmental advantages well managed, sustanable ursm. Fnd ud out, how hvordan become man blver a Charter certfceret partcpate n et one de største bggest netværk networks naturbeskyt- protected kan deltage telsesområder areas n Europe Europa, dedcated der har sustanable fokus ursm bæredygtg development: udvklng tursme: KONTAKT CONTACT EUROPARC Wfnergasse EUROPARC Federaton 6 D Regensburg Wfnergasse 6 Tyskl Regensburg Tlf.: Germany E-mal: Fon: Mal: f Net:

12 22 Lskabsvaratoner Lscape varatons around Østersøregonen Baltc Sea Lscape Lskabsvaratoner varatons around Østersøregonen Baltc Sea 23 NORWAY DENMARK GERMANY GERMANY LITHUANIA ESTONIA LATVIA LITHUANIA DOVREFJELL-SUNNDALSFJELLA NATIONALPARK NATURE NATURPARK MARIBOSØERNE MÜRITZ NATIONALPARK BIOSPHERE BIOSFÆRERESERVATET RESERVE SOUTH-EAST SYDØSTRÜGEN RÜGEN ZEMAITIJA NATIONALPARK MATSALU NATIONALPARK KEMERI NATIONALPARK KURTUVENAI REGIONAL PARK en West strækker east sg fra spans vest 145 tl km øst over over a wde 145 gradent km markante praphy, varatoner geoly pr, clmate. The geol western klma. parts have Den alpne vestlge lms del parken wth har ragged en alpn peaks, lskabsmaton carved out by glacers revne n hard tnder, nutrent-poor met gletsjere gness, stretchng hårdt from nærngsfattgt fjords gnejs, wards der 1900 løfter metres. sg fra The fjordene clmate op mod meter. Området har s oceanc. kystklma. Eastwards lms becomes Øsver blver lskabet gradvst gradually less rugged, n central mndre revet, den mdterste part del we fnder Norway s man Norges hghest højeste bjerg mountan uden outsde Jotunhemen, Jotunhemen nemlg mountans Snøhetta Snøhetta, m. m. Øst East Snøhetta Snøhetta fnder re man are rundede rounded lskabsmatoner, lms, sedmentary nærngsholdge rch n nutrents, sedmentbjerarter consequental-, bedrock som ly a rch følge fl ora. her, Ths en area rg s flora. nternatonally renowned er nternatonalt by botansts kendt Dette område blt ts dversty botankere rare speces sn dverstet endemsms. sjældne arter, The clmate der er unkke n ths part s contnental. området. Dette område har fastlsklma. Naturpark Nature Marbosøerne er s et one de mest most berømte hghly classf naturområder ed natural Danmark. areas n Denmark. Lskabet Wth er ts kendetegnecape sre by large lavvede shallow søer, lakes ls- t provdes er et perfekt deal breedng ynglested grounds mlloner mllons vfugle. water brds. Søndersø Soendersoe den s største largest Marbosøerne er lakes, et wth areal a water 852 area ha 852 en hectares bred, der er a shorelne 32 km lang. 32 klometers Søen har tre bassner flere øer end long. It conssts three basns nen en sø Danmark. Den has more sls than any or næststørste Røgbølle sø har lake n Denmark. The seconds largest fre skovklædte øer det 197 ha sre søareal. Roegboelle Også Soe Hejrede contans sø four Nørresø wooded er sls lavvede n ts 197 hectare gennemsntsdybde large waters. Also Hejrede mellem en 90 Noerresoe cm 1,3 provde m, men shallow er enkelte waters steder wth average helt op depths tl 3,5 between m dyb. 90 cm 1.3 m, but sngle holes are up 3.5 m deep. Mürtz Natonalpark s er fa berømt st ts crystal-clear krystalklare v water magske magcal lskab. lscape. Natonalparken The rummecludes blt a 500 et m wde en strp 500 along m bred n- ltange East shore Lake den østlge Mürtz. bred Mürtz More than sø. 100 De mere lakes end n 100 Mürtz søer Mürtz Natonal Natonalpark exceed udgør one hectare tlsammen n sze. mere Extensve end en pne hektar. ests De sre nåleskove moser kendetegner bs characterze area natonalparkens område øst Natonal East Lake søen Mürtz, der udgør størstedelen parken. Mürtz, whch ms larger part park. Det mndre område omkrng Serrahn The smaller er kendetegnet area around Serrahn gamle bøgeskove features mpressve bakket old terræn beech mange ests n mndre a hlly søer lscape moser. wth Mürtz many smaller Natonalpark lakes er berømt bs. The st Mürtz sre Natonal antal sre fuglearter. s famous I ntet ts large et numbers sted Tyskl mpressve yngler så brd mange speces. havørne, At no or fskeørne place n traner Germany som breed dette as søområde many sea eagles, ospreys cranes natonalparken. as n Mecklenburg Mecklenburg Lake Dstrct Natonal. About Ca. 5050% % bosfærereservatet Bosphere Reserve er dækket s water s surface, v wth mange a lot habtats levesteder, lke som seagrass f.eks. banks bredder wrack s ests søgræs ooze skove calm water. havplanter, emmer Reserve smult counts ve. a Moreover, lot Derudover coastal rummer bopes reservatet whch have et a srt great antal ecolcal kystboper value. sr Steep økolsk shale værd. clffs were shaped by De stejle klpper skfer blev rse water level, mudslde mng rocky beaches wth met den stgende vst, mudderskred dannede glacal erratc, but also pebble beaches. Above bank, s clffs stenstre vreblokke, men så småsten. Oven were over bredden set downed. eroderede sklpperne. coastal Bodden s also made The wth Bodden steep ved banks kysten har gentle så slopes. stejle skrænter slope s bløde gentle skrånnger. reed bed When Når salt skrånngen meadows kke occur. er stejl, opstår der rørskove saltenge. LANDSKABS- FORMATIONER LANDSCAPE FORMATIONS Processer Processes dannede glacal den post plescæncal perods plocæne ths td hlly, bakkede, rdged gla- skrånende conmaton, matoner, blocks ce sblokke scraped skar deep dybe waterholes huller tl søer, lakes, smeltev meltng samlede ce subsded sg n kløfterne rfts mng drfts dannede cobweb et spndelvæv shoals, sls banker, øer pennsulas. halvøer. Tll hlls Høje surround bakker omkranser deep valleys dybe lakes dale marsh. søer marskl. The has a pecular mcroclmate. The snow stays longer, ran, Natonalparken har et helt specelt mkroklma. Sneen blver lggende f mst are more frequent, længere, regn, tåge dug ses tere, sprng året summer come sommeren later. kommer Both on hgher senere. hlls Der er n tætte deep skyggefulde hollows re granlunde are dense shady både f r- høje groves. bakker They are dybe pecular dale. valuables Dsse er særlgt. værdfulde Natural old conferous natonalparken. woods, f De r-trees naturskabte mxed wth gamle pnetrees very lttle grantræer brches blet nåletræsskove, asps fyrretræer are called Western meget taga få små followng asp classf kaldes caton henhold bops tl brk klassfcerngen European Unon. boper EU vestlg taga. Matsalu Natonalpark area er ca. s about hectare ha sr omfatter t embraces Matsalu-bugten, Matsalu bay, dele around floden delta Vänamer partly (ved Vänamere, deltaet), Kasar det nedre rver løb lower also floden course, Kasar, wetls bugtens bay flodens vådområder, rver, fl ooded Kasar den oversvøme rver meadow, Kasar coastal flodeng, grazng areas, kystnære wooded græsnngsarealer, meadows skovklædte about 50 slets. enge The ca. average 50 småøer. depth Gennemsntsdybden Matsalu-bugten er kun 1,5 Matsalu bay s only 1,5 metres. Almost meter hectares sem-natural Lokalbefolknngen passer næsten lscapes ha delvst are mantaned naturlskab, by local mens people ha er ha tradtonel s tradtonal lbrugsjord. farmls. Det Most meste terrry natonalparkens Natonal er s covered dækket by skel- dfferent område lge wetls mer an amazng vådområder dversty, en ncludng utrolg dfferent dverstet, types herunder marshes, wet ests mer (rparan marskl, black skellge sumpskov alder ests/swamps, (flodnære rødel beaver skove/ sumpe, fl oodngs), oversvøme fl oodplan meadows, områder shallow bævere), coastal flodenge, lagoon lakes, lavvede rvers lagunesøer seacoast. ved kysten, floder havets kyst. They provde excellent habtats Dsse områder udgør helt unkke hundreds speces plants levesteder hundredvs skellge anmals. plante- In heart dyrearter. I Natonal hjertet natonalparken les a 5000 ha fnder large, man vrgn en rased moor ha sr ferng uberørt home højmose, hghly specalzed der huser en plant række unkke anmal plante- speces dyrearter a restng place samtdg hvlested mgratng fl ocks gæs geese. træk. Rparan I de flodnære black alder rødel ests skove are bor home den hvdryggede Whte-backed spætte, Woodpecker som er that blevet become ekstremt extremely sjælden rare n Europa. has Europe. Når Glancng du ser at ud over lscape lskabet, panorama øje blve eye catches mødt hlls skovklædte covered vl dt bakker, wth deep vløb ests, gennem streams dalene, runnng bundløse n valleys, små botmless skjulte søer lttle lakes sumpe, hdng, der swamps ses som showng sorte huller. r Smeltende black openngs. gletsjere dannede år sden en mponerende højderyg 15,000 years ago, labyrnter meltng glacers bakkekamme have mellem an mpressve høje bredder, rdge fastlskltter en spektakulær, wth crest labyrnths, hgh banks, dyb dal. De smeltende sblokke contnental dunes a spectacular canyon-lke valley. The thawed er stadg synlge dag m dverse små søer. De sblokke, der sngle var ce begravet blocks have under endured jorden, tll har dannet day n spalter m varous op tl lttle 13 meters lakes. dybde, The ce da blocks de smeltede. whch were bured deeper under ground have trenches up 13 meters deep whle meltng.

13 24 Seasonal Årstdens højdepunkter Hghlghts Årstdens Seasonal højdepunkter Hghlghts 25 DOVREFJELL-SUNNDALSFJELLA NATIONALPARK NORGE NORWAY NATURPARK NATURE PARK MARIBOSØERNE DANMARK DENMARK MÜRITZ NATIONALPARK GERMANY TYSKLAND BIOSPHERE BIOSFÆRERESERVATET RESERVE SOUTH- EAST SYDØSTRÜGEN GERMANY TYSKLAND ZEMAITIJA NATIONALPARK LITHUANIA LITAUEN MATSALU NATIONALPARK ESTONIA ESTLAND KEMERI NATIONALPARK LATVIA LETLAND KURTUVENAI KURTEVENAI REGIONALE PARK PARK LITHUANIA LITAUEN All year round skng hkng Be prepared rough wear condtons at all tmes year! SEASONAL HIGHLIGHTS ÅRSTIDENS HØJDEPUNKTER SPRING FORÅR Bloomng Blomstrende fl owers blomster n broad-leed løvskove. woods. Tusnder Thouss vfugle mgratng træk restng ophold: waterfowls: Grågæs, greylag blsgæs, goose, whte-fronted bramgæs, knarænder, goose, barnacle skeænder, goose, tfelænder gadwall, troldænder. shoveler, pochard tufted duck. SOMMER SUMMER Ynglefugle: Lappedykkere, Breedng grågæs brds: skellge grebes, ænder. greylag Eneste ynglested Danmark goose dfferent ducks. Only kolbeænder. Mange flagermusearter kan opleves jagt ved place n Denmark breedng redcrested pochard. Many speces solnedgang -opgang. Sommerfugle bats can be skovområderne seen huntng n dusk heden dawn. blomstrende Butterfl es orkdéer fl yng n woodls græsjordene moors skovene. bloomng orchds n grassl woods. EFTERÅR Fugle træk ophold: Vfugle, rovfugle spurvefugle. AUTUMN Mgratng Mange skellge restng brds: sjældne waterfowls, svampearter. brds prey passernes; Many dfferent rare speces fungs. VINTER Overvntrende fugle: Blsgæs, sædgæs, bramgæs, grågæs, WINTER gravænder llle sr skallesluger. Mange havørne samles Wnterng brds: whte-fronted goose, bean goose, barnacle overnatter naturparkområdet. goose, Man kan greylag opleve goose, rådyr shell dådyr. duck, smew gooser. Many whte taled eagles are garng overnghtng n nature park area. Roe deer fallow deer can be seen. FORÅR SPRING Utallge Dozens traner cranes ankommer arrve trumpetng høj skrgen n r breedng tl deres grounds ynglesteder varous moors heder Natonal natonalparken.. de skellge Fskeørnene Ospreys arrve ankommer from Afrca fra Afrka start nestng. bygger rede. SOMMER SUMMER Fskeørnene Osprey sea eagle havørnene take går vngerne. skes. Kngf Isfuglen sher nearly næsten re fuglearter lever her. or brd speces f nd r habtat here. EFTERÅR Tusndvs traner fra Sknaven AUTUMN samles de østvendte breder Thouss Mürtz sø. Oplev cranes dem from sept.-okt. Scnava gudede gar ture on East tranebllet- shore ten! Lake Mürtz - see m Sept-Oct. on guded urs wth crane tcket! WINTER VINTER Naturen takes holder a break. pause. Frozen De frosne lakes nvte søer byder ceskatng. skøjteløb. SPRING FORÅR TIL TO SOMMER SUMMER Fnd Oplev a en magnf srslået cent fl plantedverstet dry de grassls tørre græsjorder wth lots oral dversty at unque massevs speces unkke plants plante- anmals dyrearter, especally særlgt n den south-eastern sydøstlge part del bosfærereservatet. Bosphere Reserve. FROM FRA EFTERÅR AUTUMN TIL TO SLUTNINGEN THE END AF VINTEREN OF WINTER Thouss Tusndvs vfugle water brds som lke scaups, bjergænder, geese, gæs, swans svaner goosers sr skallesluger are restng gør at ophold coastal kysterne bosfærereservatet. waters Bosphere Reserve. SPRING FORÅR 2 To mlloner water vfugle fowls mgrate flyver through gennem Matsalu, ncludng træk, small swans, herunder scaup små ducks svaner, bjergænder, whstlers, hvnænder numerous utallge tufted ducks troldænder, goosers sr skallesluger, Barnacle bramgæs, Geese, geese gæs waders vadefugle rest gør here. ophold. Mllons Mlloner long-taled havltter ducks mgrate flyver through træk Matsalu gennem Natonal Matsalu. Natonalpark. SOMMER SUMMER en The står s bloomng. blomst. Her 780 fndes dfferent 780 speces skellge are be arter, found herunder here, ncludng orchds. orkdéer. EFTERÅR AUTUMN Vfugle Water fowls traner cranes flyver mgrate træk gennem Matsalu through Matsalus wetl vådområder. area. VINTER WINTER Naturen hvler sg. Nature rests n hbernaton. FORÅR SPRING Flokke Sp over gæs fl ocks re geese fuglearter mellemler. or brd speces SOMMER SUMMER I Kemer Natonalpark s lever home mere end brd fuglearter. speces. På The de large sre flodenge fl oodplan græsser meadows Heck-kvæg are grazed by halvvlde auroxes Konk-heste. sem-wld Konk Flodengene er samtdg jagtrevr llle horses. Here are huntng grounds skrgeørn stedet, hvor man kan Lesser Spotted Eagle a place høre engsnarren om natten. lsten Corncrake at nght. EFTERÅR Ophold AUTUMN trækfugle. Sp-over place durng brd mgraton FORÅR SPRING Fskedammene Kurtuvena f shery Kurtuv_na ponds are er spsekammer feedng area cranes, traner, grey fskehejrer, herons, lappedykkere grebes, whooper sangsvaner. swans. Her Whte-taled yngler havørnen eagle black den srk sorte srk. f nd r breedng grounds here. SOMMER SUMMER Odder Otters bævere beavers er pursue fuld r vgør vløbenes bredder. De mørke actvtes on banks streams. graner gemmer huler, hvor In dark f rs le hdden lars where ulvene opfostrer deres unger, wolves brng th r fsprng. skumrngen er luften de gamle parker At dusk, old ladte parks lsteder aboned fuld homesteads flagermus are full jagt. huntng bats. AUTUMN EFTERÅR Mgraton Tranerne, tme fskehejrerne, cranes, lappedykkerne grebes sangsvanerne whooper flyver swans. grey herons, træk. WINTER In VINTER wnter tme you can f nd footprnts Om vnteren ermnes kan n man fnde snow fodspor efter hermelner sneen.

14 TRYK IMPRINT COLOFON The Projektet PARKS PARKS & BENEFITS & BENEFITS project s runnng er en del under EU s Strateg Baltc Sea Regon Prramme Østersøregonen Koordnar Lead Partner Mnsterum für Lwrtscht, Mnstry Agrculture, Umwelt und Verbraucherschutz Envronment Naturschutz Meckelnburg-Vorpommern Mecklenburg- Consumer Protecton Vorpommern Paulshöher Weg 1 Paulshöher D Schwern Weg 1 D Tyskl Schwern Germany Kontaktperson: Contact Ol Ostermann person: Mr. Tlf.: Ol + 49 Ostermann Fax: Tel.: Fax: o.ostermann(at)lu.mv-regerung.de Project Projektkoordnerng coordnaton PR: publc Anmare relatons: Projektmanagement anmare Toursmus projektmanagement ursmus Rosa-Luxemburg-Str. 14 Rosa-Luxemburg-Str. D Rosck 14 Tyskl D Rosck Tlf.: Germany Fax: Tel: Fax: sra.lorr(at)anmare.net Vl du se mere? Følg famlens vlde tur fereklp projekthjemmesden: Do you want take a closer look? Watch Yderlgere our oplysnnger famly at r om walk certfcerng: on wld sde. Holday flm clp at project webste: Vdenskabelg bst: Rosklde Unverstet / Danmark Ernst-Mortz-Arndt-Unverstät furr Grefswald nmaton / Tyskl on certfcaton: Forenngen bæredygtg trk / Tyskl scentfc support: Unversty Fos: Hvs fotrens Rosklde / Denmark navn kke Unversty fremgår, tlhører Grefswald alle rettgheder / Germany Assocaton parkens admnstraton Sustanable Moblty den / lokale turstenng. Germany Øvrge pctures: fos: Grats fos fra Sckpho As far as photraphers LP are not drectly mentoned respectve park admnstratons ursm Mecklenburg-Vorpommern assocatons retan all rghts. Turstbund Or pctures: Anmare Lcensefree Projectmanagement phos from Sckpho LP Toursmusverb Mecklenburg-Vorpommern anmare project management texts Tekst & edtng: redgerng: park ernes admnstratons admnstraton & ursm assocatons de lokale turstennger, partnerng n der PARKS deltager & BENEFITS PARKS & BENE- project anmare FITS-projektet project management Anmare Projectmanagement desgned by: Oversættelse tl dansk: Marco Both AdHoc Translatørservce, Dpl. Des. Angela Menke Layout: prnt: Marco Both Stadtdruckere Wedner Dpl. Des. Angela Menke

15

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Restoration management in Lille Vildmose:

Restoration management in Lille Vildmose: Restoration management in Lille Vildmose: Little Wild Bog Finland Norge Sverige Estland Danmark Letland Kaliningrad Litauen Tyskland Polen Geology and landscape Lindenborg å Kongerslev Kongstedlund Smidie

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere