Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Oktober Version 1.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Oktober Version 1.4"

Transkript

1 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Oktober 2016 Version 1.4

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Ændringsønsker til Mit Sygefravær... 4 Teknisk support... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit Sygefravær (Digital vs. fysisk post)... 5 Mit forløb (forsiden i Mit Sygefravær)... 6 Mit forløb... 6 Upload af dokumentation... 8 Fuldmagt... 9 Love og paragraffer Kommentér oplysninger indsendt af arbejdsgiver/a-kasse (UDP) Hvis den sygemeldte er enig i arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger Hvis den sygemeldte ikke er enig i oplysningerne fra arbejdsgiveren/a-kassen Opsummering efter UDP Underskriv med NemID efter kommentering (UDP) Kvittering efter kontrol af arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger (UDP) Kommentarer (UDP) fremsendt Anmodning om sygedagpenge Hvis sygemeldte ikke ønsker at anmode om sygedagpenge Hvis den sygemeldte ønsker at anmode om sygedagpenge Opsummering efter anmodning Underskriv med NemID efter anmodning Kvittering på anmodning Anmodning fremsendt Oplysningsskema Om oplysningsskemaet Din sygdom Arbejds- og personskade Stilling og uddannelsesbaggrund Tilbage i arbejde Behandling Arbejdsplads og arbejdsfunktioner Kontaktoplysninger Afgiv samtykke Opsummering efter oplysningsskemaet Underskriv med NemID efter oplysningsskemaet Kvittering på oplysningsskema Oplysningsskema fremsendt Øvrige funktioner i Mit Sygefravær /39

3 Opdater internet-browser NemSMS med reminder om ventende opgaver i Mit Sygefravær Selvstændige skal logge ind med personligt nøglekort Fejltekster i Mit Sygefravær Undtagelse fra selvbetjening i Mit Sygefravær /39

4 Forord Mit Sygefravær er den borgervendte selvbetjeningsløsning for landets sygemeldte borgere. Løsningen er indkøbt af kommunernes it-fællesskab KOMBIT og udviklet af KMD A/S. Brugergrænsefladen er udviklet af In2Media A/S. I dette hæfte gennemgås løsningen side for side, så du som sagsbehandler kan orientere dig og forstå, hvor en sygemeldt borger evt. har brug for hjælp til at anvende og udfylde oplysninger i den digitale selvbetjeningsløsning. Hæftet er opbygget med de samme overskrifter, som findes i Mit Sygefravær, så du nemt kan bruge det som opslagsværk når du skal forstå, hvad den sygemeldte henviser til i løsningen. Løsningen blev den 1. december 2015 obligatorisk at benytte for alle landets sygemeldte borgere. Bemærk, at samtlige skærmbilleder fra Mit Sygefravær kan findes i onlineserviceværktøjet Selvbejtening.nu. Ved at benytte serviceværktøjet kan medarbejderen i kommunen nemmere give vejledning, når en borger er gået i stå i løsningen. Abonnerer en kommune på Selvbetjening.nu kan værktøjet bruges ubegrænset af samtlige afdelinger og medarbejdere i kommunen. Hør derfor din kommunes borgerservice-afdeling, om I har adgang til Selvbetjening.nu eller kontakt Mads Bechgaard eller Vitus Nielsen for mere information. Teknisk support I forbindelse med tekniske fejl, anvend dette link for først at se om der er driftsfejl: Ved support spørgsmål, bedes I kontakte supporten hos KMD: Mail: Tlf: Bemærk: Supporten har kun mulighed for at supportere opkald fra kommuner de har ikke mulighed for at yde support til borgere. Kommunen skal derfor kontakte supporten på vegne af den sygemeldte, i tilfælde hvor den sygemeldte støder på tekniske udfordringer i Mit Sygefravær. Ændringsønsker til Mit Sygefravær Ændringsønsker til Mit Sygefravær kan sendes til 4/39

5 Når en borger bliver sygemeldt Når en sygemeldt borger er længerevarende syg, anmelder arbejdsgiveren eller a-kassen medarbejderens sygefravær i NemRefusion det samme gælder for selvstændige, her er det blot den selvstændige selv, som foretager anmeldelsen. Den sygemeldte modtager herefter besked via Digital post om, at han/hun skal afgive oplysninger til sin sag i Mit Sygefravær. Den sygemeldte tilgår Mit Sygefravær enten via link i det brev, som han/hun modtager fra NemRefusion med Digital post, via eller på hvor selvbetjeningsløsningen ligger. Kommunen modtager de sygemeldtes besvarelser fra Mit Sygefravær som sikker mail i den postkasse, som kommunen har valgt til de indkomne svar. Når kommunerne har implementeret det nye fagsystem KSD, vil sygemeldtes besvarelser komme direkte ind i det nye fagsystem. Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit Sygefravær (Digital vs. fysisk post) Når arbejdsgiveren/a-kassen har anmeldt sygefraværet i NemRefusion, kommer der opgaver til den sygemeldte i Mit Sygefravær. Den sygemeldte modtager orientering om dette enten i et brev i den digitale postkasse eller som fysisk post: Digital post Er den sygemeldte tilmeldt digital post, modtager vedkommende et brev i sin digitale postkasse om, at der er kommet opgaver i Mit Sygefravær, som den sygemeldte skal forholde sig til. Det vil fx være udfyldelse af en anmodning om sygedagpenge eller et oplysningsskema. Via et link i brevet kan den sygemeldte komme direkte til Mit Sygefravær. Hvis den sygemeldte åbner brevet i eboks, skal der logges på med NemID. Fysisk post Er den sygemeldte fritaget for digital post, modtager vedkommende et fysisk brev på bopælsadressen. I brevet står der, at den sygemeldte har ventende opgaver i Mit Sygefravær. Dvs. at hvis den sygemeldte er fritaget for digital post, er vedkommende ikke automatisk undtaget fra selvbetjening i Mit Sygefravær. Læs mere om regler for undtagelse fra selvbetjeningsløsningen, i KOMBITs vejledning om undtagelse, som kan findes her. I det følgende gennemgås de enkelte opgaver og skærmbilleder i Mit Sygefravær. 5/39

6 Mit forløb (forsiden i Mit Sygefravær) Den første side den sygemeldte bliver præsenteret for, når han/hun tilgår Mit Sygefravær, er siden Mit forløb. Siden Mit forløb er opdelt i tre faneblade, hhv. - Mit forløb - Upload dokumentation - Fuldmagt Alle faneblade er vist på de følgende sider, med tilhørende informationstekst. Mit forløb Fanen Mit forløb præsenterer de opgaver, som vedrører sygefraværssagen, og som skal udfyldes. Opgaveløsningen foregår i op til tre forløb, afhængig af antallet af opgaver. Tømmerhandel A/S senest den 07. Tømmerhandel A/S Tømmerhandel A/S I ovenstående eksempel skal den sygemeldte udføre tre opgaver, nemlig Kommentér oplysninger indsendt af arbejdsgiveren (i dette eksempel Tømmerhandel A/S ) Udfyld ansøgning om sygedagpenge Udfyld oplysningsskema 6/39

7 Hvor mange opgaver en sygemeldt skal udføre, afhænger af de oplysninger arbejdsgiveren (eller a-kassen) har indtastet i NemRefusion. Eksempelvis vil der ikke blive vist et oplysningsskema, hvis arbejdsgiveren har indtastet en sidste fraværsdag i forbindelse med anmeldelsen i NemRefusion. Opgaverne udføres automatisk i den rækkefølge de står angivet i. Første forløb igangsættes ved at trykke Start. Vær opmærksom på, at NemID skal anvendes hver gang en opgave er udført, hvorfor den sygemeldte kan blive bedt om at benytte sit NemID flere gange. Nederst på siden Mit forløb, vises kommunikationen mellem kommune og borger i blokken Modtaget fra Kommunen og Indsendt af dig / Kvittering. I ovenstående eksempel har den sygemeldte bl.a. modtaget et oplysningsskema vedrørende sit sygefravær hos Tømmerhandel A/S, som skal udfyldes. Når opgaven er udført, vil der i højre blok/spalte Indsendt af dig / Kvittering ligge en kopi af indsendelsen (kvittering), og opgaven fjernes fra opgavelisten. Den sygemeldte kan således altid tjekke, om en opgave er udført, ved at se om der ligger en kvittering for den konkrete opgave under Indsendt af dig / Kvittering. 7/39

8 Upload af dokumentation Klikker den sygemeldte på fanen Upload dokumentation, vises ovenstående skærmbillede. Her har den sygemeldte mulighed for at vedhæfte dokumentation til sin sag, eksempelvis en lønseddel. I forbindelse med upload af dokumentation, skal den sygemeldte: - Vælge det relevante sygefravær i rullemenuen. (Hvis den sygemeldte kun er syg hos én arbejdsgiver, vil der kun være én valgmulighed i rullemenuen) - Skrive titlen på dokumentet der uploades - Skrive en årsag til, hvorfor dokumentet indsendes (fritekstfelt) - Vedhæfte filen og trykke Gem og send. Den sygemeldte kan uploade filer af typen pdf, GIF, PNG og JPEG. Når den sygemeldte har indsendt dokumentationen, vil der på forsiden Mit forløb ligge en kvittering for indsendelsen på tidslinjen under Indsendt af dig / Kvittering. Kvitteringen kan altid åbnes ved at klikke på den specifikke aktivitet på tidslinjen. I dette eksempel har den sygemeldte indsendt en fil med titlen Lønseddel (september): Den uploadede dokumentation sendes (ligesom de øvrige dokumenter fra Mit Sygefravær) til kommunen med sikker mail. 8/39

9 Fuldmagt Under fanebladet Fuldmagt kan den sygemeldte få information omkring muligheden for at give pårørende eller en anden person fuldmagt til Mit Sygefravær. Her er der også link til Borger.dk, hvor man kan udfylde selve fuldmagten. Opmærksomhedspunkter i forbindelse med fuldmagt Selv om den sygemeldte giver en person en digital fuldmagt til at logge ind på Mit Sygefravær og agere på den sygemeldtes vegne, vil den sygemeldte fortsat selv modtage underretningsbreve fra kommunen, når der er nye opgaver i Mit Sygefravær. Den sygemeldte skal derfor huske at informere fuldmagtshaver, når han/hun modtager underretningsbreve vedrørende sit sygefravær, som han/hun ønsker, at vedkommende skal reagere på. Alternativt skal personen med fuldmagt til Mit Sygefravær, også have fuldmagt til den sygemeldtes digitale postkasse. 9/39

10 Fuldmagt til Digital Post Som udgangspunkt modtager den sygemeldte underretningsbreve fra kommunen vedrørende sygefraværet via Digital Post, medmindre den sygemeldte er fritaget for Digital Post. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at den person, der får fuldmagt til at agere på den sygemeldtes vegne i Mit Sygefravær, også får læseadgang til den sygemeldtes breve i Digital Post, så vedkommende kan holde øje med, om der kommer nye underretningsbreve vedrørende sygefraværet. Bemærk: Hvis en person bliver givet læseadgang til breve i Digital Post, så får vedkommende adgang til at læse al digital post i postkassen, og ikke kun de underretningsbreve, der vedrører sygefraværet. 10/39

11 Love og paragraffer Inden borgeren får mulighed for at gå i gang med opgaverne i Mit Sygefravær, skal han/hun bekræfte at have læst om de rettigheder og pligter, der følger af dagpengeindberetningen. Konkret bliver borgeren bedt om at sætte kryds i en checkboks som bekræftelse på, at han/hun har læst de relevante love og paragraffer. Lovteksten åbnes op i en pop-up, som borgeren kan lukke når teksten er læst. Når først borgeren én gang har bekræftet at have læst lovteksten, vises teksten ikke igen. Hvis eksempelvis en borger bekræfter at have læst oplysningerne, og næste dag vender tilbage til Mit Sygefravær for at løse en opgave, vil borgeren således ikke blive præsenteret for lovteksten igen. Dette gælder dog kun inden for samme sygeforhold. Dvs. bliver borgeren senere syg igen, eller sygemeldes fra endnu et arbejdsforhold, vises lovteksten igen i forbindelse med de nye opgaver. 11/39

12 Kommentér oplysninger indsendt af arbejdsgiver/a-kasse (UDP) Den sygemeldtes første opgave er at kontrollere og evt. kommentere på de oplysninger, som arbejdsgiveren/a-kassen har indberettet. I dette eksempel arbejder den sygemeldte hos Tømmerhandel A/S. (Hvis den sygemeldte er sygemeldt fra to arbejdsgivere, vil vedkommende blive bedt om at kommentere oplysningerne fra begge arbejdsgivere. I det tilfælde vil der således være to kommenterings-opgaver) Tømmerhandel A/S Forløbet igangsættes ved at trykke Start. Den sygemeldte bliver nu præsenteret for arbejdsgivers/a-kassens indsendte oplysninger (UDP) i form af en række felter, der er udfyldt af arbejdsgiveren i NemRefusion. Den sygemeldte skal nu gennemgå og sikre, at oplysningerne er korrekte. På næste side er vist et skærmbillede med et eksempel på oplysninger fra en arbejdsgiver. Felterne vil variere afhængig af, hvad arbejdsgiveren har indberettet i NemRefusion om sygefraværet. (OBS: Selvstændige skal ikke igennem denne opgave, da de selv har foretaget anmeldelsen i NemRefusion, og derfor allerede har bekræftet, at oplysningerne er korrekte). 12/39

13 Tømmerhandel A/S Hvis den sygemeldte er enig i arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger Nederst på siden med arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger, bliver den sygemeldte spurgt, om han/hun er enig i oplysningerne. Hvis den sygemeldte er enig i oplysningerne vælges Ja, og den sygemeldte klikker herefter Gem og fortsæt. Her skal den sygemeldte ikke underskrive med NemID. I tilfælde som dette, hvor den sygemeldte er enig i arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger, sendes der ikke en kopi af svaret til kommunen. Dette svarer til situationen før Mit Sygefravær blev sat i drift, hvor den sygemeldte kun skulle ringe til kommunen, hvis han/hun var uenig i oplysningerne. Tavshed er således samtykke. 13/39

14 Hvis den sygemeldte ikke er enig i oplysningerne fra arbejdsgiveren/a-kassen Hvis den sygemeldte ikke er enig i oplysningerne fra arbejdsgiverens a-kassen har indtastet, vælges Nej, og et kommentarfelt bliver tilgængeligt. Her skal den sygemeldte angive, hvorfor oplysningerne ikke kan bekræftes. Herefter trykker den sygemeldte Gem og fortsæt, og underskriver med NemID. 14/39

15 Opsummering efter UDP På opsummeringssiden efter arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger, får den sygemeldte en opsummering af det svar, han/hun har afgivet til arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger. I eksemplet nedenfor, har den sygemeldte svaret, at han/hun enig i oplysningerne fra arbejdsgiveren. Dette er angivet med et Ja. Hvis den sygemeldte ikke kunne bekræfte oplysningerne fra arbejdsgiveren, ville der stå Nej, samt den kommentar den sygemeldte skrev. Underskriv med NemID efter kommentering (UDP) Den sygemeldte skal kun underskrive med NemID efter siden med arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger, såfremt han/hun ikke kan bekræfte, at oplysningerne er korrekte. 15/39

16 Kvittering efter kontrol af arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger (UDP) Den sygemeldte modtager altid en kvittering for sin handling. Kvitteringsiden kan indeholde en af to mulige tekster, afhængig af om den sygemeldte kan bekræfte oplysningerne eller ej. Herunder er et eksempel hvor den sygemeldte har svaret, at han/hun er enig i oplysningerne. Idet borgeren er enig, skal der ikke underskrives med NemID. Hvis borgeren også skal udfylde en ansøgning og/eller et oplysningsskema, vil der som i eksemplet nedenfor være en tydelig tekst der angiver dette. Herunder er et eksempel på, at den sygemeldte ikke kan bekræfte oplysningerne: 16/39

17 Kommentarer (UDP) fremsendt Når den sygemeldte har fremsendt underretningsbrevet, fjernes opgaven forsiden ( Mit forløb ), og næste opgave ligger nu klar. Kvittering er altid til at finde på forsiden under overskriften Indsendt af dig/kvittering, som vist herunder: Tømmerhandel A/S Anmodning om sygedagpenge Hvis den sygemeldte ikke modtager løn under sygdom, er næste opgave en anmodning om sygedagpenge. Forløbet igangsættes ved at trykke Start. Hvis sygemeldte ikke ønsker at anmode om sygedagpenge Den sygemeldte skal nu svare på, om han/hun er interesseret i at ansøge om sygedagpenge. Såfremt den sygemeldte ikke ønsker at ansøge om sygedagpenge, vælges Nej, og derefter Gem og fortsæt. Herefter skal den sygemeldte underskrive med NemID, og opgaven vedr. anmodning er løst. 17/39

18 Hvis den sygemeldte ønsker at anmode om sygedagpenge Hvis den sygemeldte ønsker at ansøge om sygedagpenge, vælges Ja. Den sygemeldte bliver nu præsenteret for en række spørgsmål, som skal besvares. På næste side er vist et skærmbillede af alle de felter, som ansøgningen kan indeholde. Vær opmærksom på, at felterne kan variere afhængig af om den sygemeldte er ledig, selvstændig eller lønmodtager. 18/39

19 Hvis den sygemeldte også er sygemeldt fra andre ansættelsesforhold, vælges Ja, og et kommentarfelt åbnes. Sygemeldte skal her oplyse navn på den/de arbejdsgivere. Uanset hvilken sygdom der vælges, skal den sygemeldte i det efterfølgende felt, uddybe præcis hvad årsagen til fraværet er. Hvis den sygemeldtes fravær skyldes en personskade, vælges Personskade, og et kommentarfelt åbnes. Sygemeldte skal her oplyse navn på skadevolderens forsikringsselskab, skadenummer samt policenummer. 19/39

20 Opsummering efter anmodning På opsummeringssiden efter anmodningen, bliver den sygemeldte præsenteret for de oplysninger, han/hun har indtastet i anmodningen. Derefter signeres med NemID. Underskriv med NemID efter anmodning Efter besvarelse af anmodningen skal den sygemeldte underskrive med NemID. Først når der er underskrevet med NemID, er oplysningerne sendt til kommunen. 20/39

21 Kvittering på anmodning Den sygemeldte modtager altid en kvittering efter besvarelse af anmodningen. Kvitteringsiden kan indeholde en af to mulige tekster, afhængig af om den sygemeldte har ansøgt om sygedagpenge eller ej. Herunder er et eksempel på, at den sygemeldte har ansøgt om sygedagpenge. På kvitteringen er der en påmindelse til den sygemeldte om, at han/hun skal huske at udfylde det efterfølgende oplysningsskema også (påmindelsesteksten vises naturligvis kun i de tilfælde, hvor den sygemeldte skal udfylde et oplysningsskema). Herunder er et eksempel på, at den sygemeldte ikke har ansøgt om sygedagpenge. Hvis den sygemeldte også skal udfylde et oplysningsskema, vil der være en påmindelsestekst om dette på kvitteringen, svarende til eksemplet ovenfor. 21/39

22 Anmodning fremsendt Når den sygemeldte har udfyldt ansøgningen, fjernes opgaven fra opgaveoverblikket. Kvittering er altid til at finde på forsiden Mit forløb under overskriften Indsendt af dig / Kvittering, som vist herunder. Tømmerhandel A/S Tømmerhandel A/S Tømmerhandel A/S 22/39

23 Oplysningsskema Den sygemeldtes sidste opgave er at udfylde et oplysningsskema: Forløbet igangsættes ved at trykke Start. Om oplysningsskemaet Når den sygemeldte går i gang med at løse opgaven vedr. oplysningsskemaet, vises først en introducerende tekst. I bjælken til venstre er vist alle de emner, som den sygemeldte skal igennem. Emnerne forekommer i den rækkefølge de står angivet i. Afhængig af den sygemeldtes besvarelser, vil emner og felter automatisk tilpasse sig. 23/39

24 (OBS: Den sygemeldte kan ikke hoppe fra emne til emne ved at klikke på de forskellige blokke. Dette skyldes, at de enkelte emner er indbyrdes afhængige. Hvad den sygemeldte svarer under et emne, afgør om han/hun skal igennem næste emne eller ej). Kladdefunktionalitet i oplysningsskemaet Vær opmærksom på, at der i oplysningsskemaet er en hel del spørgsmål som skal besvares. Derfor er der under udfyldelsen af skemaet mulighed for, at den sygemeldte kan gemme en kladde med de allerede indtastede oplysninger, for senere at vende tilbage og at udfylde resten. Hvis den sygemeldte ønsker at benytte sig af kladdefunktionaliteten, vælges Gem og gå til forsiden. Kladden gemmes også selvom den sygemeldte logger helt ud af Mit Sygefravær. Næste gang den sygemeldte klikker start, vil den sygemeldte så blive ledt hen på den side, han/hun nåede til. NB. Det er kun på oplysningsskemaet, der er kladdefunktion. 24/39

25 Din sygdom På denne side i oplysningsskemaet skal den sygemeldte besvare et antal spørgsmål om baggrunden for sygemeldingen. Uanset hvilken sygdom der vælges, skal den sygemeldte i det efterfølgende felt uddybe, præcis hvad årsagen til fraværet er. Svarer den sygemeldte Ja, skal den sygemeldte efterfølgende svare på, om vedkommende ønsker at benytte standby-ordningen. 25/39

26 Arbejds- og personskade På denne side i oplysningsskemaet skal den sygemeldte svare på, om der er tale om en arbejdsskade eller en personskade. Denne vises kun, hvis den sygemeldte har svaret Ja til, at fraværet skyldes en arbejdsskade. Det er kun, hvis den sygemeldte svarer Ja til personskade, at skadeoplysningsfelterne bliver vist. 26/39

27 Stilling og uddannelsesbaggrund Til brug for Jobcenterets opfølgningsindsats, skal den sygemeldte på denne side i oplysningsskemaet indtaste stilling og uddannelse. 27/39

28 Tilbage i arbejde På denne side i oplysningsskemaet udfylder den sygemeldte oplysninger om vedkommendes mulighed for at komme tilbage i arbejde. Mit Sygefravær indsætter automatisk datoen, der ligger 8 uger fra første fraværsdag. Det er kun, hvis den sygemeldte svarer Nej til at vende tilbage til sin arbejdsplads, at disse spørgsmål vises. 28/39

29 Behandling På denne side oplysningsskemaet skal den sygemeldte oplyse, hvorvidt han/hun er i behandling for sin sygdom, og om vedkommende afventer operation. Det er kun, hvis den sygemeldte svarer Ja til at være i behandling, at der skal angives hvor. 29/39

30 Arbejdsplads og arbejdsfunktioner På denne side i oplysningsskemaet skal den sygemeldte svare på, hvor længe sygdommen har påvirket arbejdet. Derudover vises arbejdsgiverens svar på de tre fastholdelsesspørgsmål, såfremt arbejdsgiveren har svaret på disse i indberetningen. I feltet Dit svar skal den sygemeldte komme med supplerende bemærkninger til arbejdsgiverens svar, eller selv at svare på spørgsmålet, hvis arbejdsgiveren ikke har svaret. Nederst på skærmbilledet (se næste side) skal den sygemeldte svare på, om der er udarbejdet en fastholdelsesplan, og om der er udarbejdet en lægeerklæring til arbejdsgiveren. Skærmbilledet fortsætter på næste side. 30/39

31 31/39

32 Kontaktoplysninger Den sygemeldte skal på denne side i oplysningsskemaet skrive sit telefonnummer, samt informationer om en eventuel kontaktperson på arbejdspladsen, som Jobcentret kan kontakte. 32/39

33 Afgiv samtykke Inden den sygemeldte er helt færdig med oplysningsskemaet, skal vedkommende give samtykke til, at kommunen har tilladelse til at indhente helbredsoplysninger hos de behandlingssteder, den sygemeldte tidligere har oplyst. Derudover skal den sygemeldte give samtykke vedr. registersamkøring (samtykke til, at kommunen må undersøge om der i Udbetaling Danmark er oprettet en kontrolsag på borgeren vedr. andre kontante ydelser eller økonomiske tilskud, og hvad sagen i så fald drejer sig om). 33/39

34 Opsummering efter oplysningsskemaet På oplysningsskemaets opsummeringsside bliver den sygemeldte præsenteret for de oplysninger, han/hun har indtastet i oplysningsskemaet. Derefter skal den sygemeldte signere med NemID. 34/39

35 Underskriv med NemID efter oplysningsskemaet Den sygemeldte skal nu underskrive med NemID. Først når den sygemeldte har underskrevet med NemID, er oplysningsskemaet sendt til kommunen. Kvittering på oplysningsskema Den sygemeldte modtager altid en kvittering efter fremsendelsen af oplysningsskemaet. 35/39

36 Oplysningsskema fremsendt Når den sygemeldte har udfyldt oplysningsskemaet, fjernes opgaven fra forsiden ( Mit forløb ). Den sygemeldte kan altid genfremfinde kvitteringen på denne side under overskriften Indsendt af dig/kvittering. Når den sygemeldte her klikker på den konkrete blok/aktivitet, åbnes en pdf med kvitteringen. Tømmerhandel A/S 36/39

37 Øvrige funktioner i Mit Sygefravær Opdater internet-browser For at sikre, at den sygemeldte ikke oplever uhensigtsmæssigheder i Mit Sygefravær, skal den sygemeldte have en af de supporterede browser-versioner. Såfremt borgerens internet-browser ikke er opdateret, vil den sygemeldte få vist en popup-besked, som vist herunder: Når den sygemeldte klikker OPDATER BROWSER, guides den sygemeldte over på en side på borger.dk, som indeholder links til download af nyere browser-versioner. (Siden åbner i en ny fane dvs. siden med Mit Sygefravær lukkes ikke). Siden på borger.dk, hvor den sygemeldte kan opdatere sin browser, ser ud som nedenfor. Den kan findes under overskriften Krav til din browser på denne side: 37/39

38 38/39

39 NemSMS med reminder om ventende opgaver i Mit Sygefravær Det er muligt for sygemeldte at modtage en sms med reminder om ventende opgaver i Mit Sygefravær (fx et ubesvaret oplysningsskema). Hvis den sygemeldte ikke har besvaret alle sine opgaver i Mit Sygefravær på dag 6 (dvs. to dage inden fristen), vil vedkommende modtage en sms med en påmindelse om, at der ligger uafsluttede opgaver i Mit Sygefravær, som skal løses inden fristen. Denne funktionalitet skal være med til at sikre, at de sygemeldte ikke overser opgaver i Mit Sygefravær, og at de husker at indsende og signere besvarelserne inden fristen. Modtagelse af sms en kræver, at den sygemeldte er tilmeldt NemSMS. Tilmelding kan ske på borger.dk s side om NemSMS: Selvstændige skal logge ind med personligt nøglekort Når en selvstændig anmelder sit eget sygefravær i NemRefusion, benytter vedkommende sin NemID medarbejdersignatur. Hvis den selvstændige efterfølgende skal løse opgaver i Mit Sygefravær, skal vedkommendes personlige NemID benyttes. Hvis en selvstændig forsøger at logge ind i Mit Sygefravær med medarbejdersignatur, vises følgende fejltekst: Du har forsøgt at logge ind i Mit Sygefravær med din NemID medarbejdersignatur. Du skal i stedet bruge dit personlige nøglekort. Fejltekster i Mit Sygefravær De fleste felter i Mit Sygefravær er obligatoriske. Hvis borgeren glemmer at svare på et spørgsmål, eller de indtastede oplysninger ikke overholder feltvalideringen, vises en fejltekst vises lige under det relevante felt. Cursoren/musen sættes automatisk i det fejlede felt, så borgeren ledes direkte hen til det relevante sted. Skærmbilledet viser et eksempel på fejltekst (teksten med den gule markering): Undtagelse fra selvbetjening i Mit Sygefravær Mit Sygefravær er en obligatorisk selvbetjeningsløsning. Der vil imidlertid være sygemeldte, som er ude af stand til at betjene sig digitalt og som derfor skal undtages fra Mit Sygefravær. Det er kommunen der har kompetencen til at afgøre, om der foreligger særlige forhold, der gør, at den sygemeldte ikke kan betjene sig i Mit Sygefravær. Læs mere om reglerne for undtagelse, og hvordan undtagelser gennemføres, i vejledningen vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. Vejledningen kan findes her. 39/39

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Juni Version 1.5

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Juni Version 1.5 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Juni 2017 Version 1.5 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Ændringsønsker til Mit Sygefravær... 4 Teknisk support... 4 Når en borger bliver

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE. Ved Pernille Østerbye, KOMBIT

BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE. Ved Pernille Østerbye, KOMBIT BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE Ved Pernille Østerbye, KOMBIT Hvorfor skal vi have en Borgervendt Selvbetjeningsløsning? Den fællesoffentlige bølgeplan for selvbetjening siger, at selvbetjening

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig,

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion. Guiden giver ikke

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb. Privat udhus under 50 m²

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb. Privat udhus under 50 m² Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb Privat udhus under 50 m² Når du skal søge en byggetilladelse, eller anmelde et byggeri til kommunen, skal du søge igennem selvbetjeningsportalen Byg og Miljø.

Læs mere

Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk. Log ind med nemid så gemmes dit projekt.

Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk. Log ind med nemid så gemmes dit projekt. Du finder systemet her: www.bygogmiljoe.dk Log ind med nemid så gemmes dit projekt. Revideret den 28. november 204 Du kan få en introduktion til Byg og Miljø (nr på billedet) Start dit projekt på én af

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere 15. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Rollen som Bedømmer og Vejleder... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 15. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

Brugervejledning OnlineAt

Brugervejledning OnlineAt Brugervejledning OnlineAt V1.2 - effektiv fra 31.01.2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til OnlineAt... Forside før login... Startside efter login... Forside efter login... Tilbagemelding på afgørelser

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Guide til ansøgning i Byg & Miljø

Guide til ansøgning i Byg & Miljø Guide til ansøgning i Byg & Miljø Digital selvbetjeningsløsning Fra d. 1. december 2014 er det obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning Byg & Miljø ved ansøgning om byggetilladelse. Dette

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug INFORMATIONSMØDE 1 Agenda Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug Udfordringerne Driftsstatus Support Kommende

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt.

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Vil du give en digital fuldmagt? Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at du skal ud at rejse, og

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen

Vejledning i brug af Foreningsportalen Vejledning i brug af Foreningsportalen ved ansøgning om deltagertilskud 2009 rettelser i oplysninger ved ansøgning om andre tilskud Denne vejledning viser, hvordan foreninger kan søge deltagertilskud digitalt.

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode Modul 0 Internet Sådan bruger du Borger.dk Borger.dk er din internetportal, som giver let adgang til tusindvis af offentlige hjemmesider og servicer. Her viser vi, hvordan du bruger Borger.dk og fx kommunikerer

Læs mere

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN Et godt tip Tryk på F11 for at få ansøgningssystemet til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget ind på Ansøgningsportalen,

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har NemID. Har du ikke NemID, kan det bestilles online via dette link eller

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

Informationsmøde for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Informationsmøde for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander kommunen sig i borgernes sygdom. Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk kompensation

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser 2014 Sådan tilmelder du dig efteruddannelse Tilbuddene er mange, når det gælder efteruddannelse. Hvis du overvejer at efteruddanne dig,

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Manual til eksaminator / intern medbedømmer

Manual til eksaminator / intern medbedømmer Manual til eksaminator / intern medbedømmer Indhold o Log på Digital Eksamen Side 2 o Oversigten Mine Prøver Side 3 o Funktioner i Digital Eksamen Side 4 10 o Åbn besvarelse i browser Side 11 o Gennemgang

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema Udbetaling Danmark skal bruge et ankeskema, når de videresender klager i sociale og beskæftigelsesmæssige sager til Ankestyrelsen. Her finder du dels en generel

Læs mere

Sygedagpengereformen. Samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre i forhold til sygemeldte medarbejdere. Vivian Hansen Sygedagpengehuset, JC Aalborg

Sygedagpengereformen. Samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre i forhold til sygemeldte medarbejdere. Vivian Hansen Sygedagpengehuset, JC Aalborg Sygedagpengereformen Samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre i forhold til sygemeldte medarbejdere Vivian Hansen Sygedagpengehuset, JC Aalborg Eftermiddagens indhold Den forebyggende indsats via Virksomhedsservice

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 2 Nødvendige installationer på PC... 2 1. Log på Tilskudsportalen... 3 2. Forsiden af Tilskudsportalen... 4 2.1. Mit overblik...

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere