PETER fortæller om PETER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PETER fortæller om PETER"

Transkript

1 PETER fortæller om PETER Psykisk udviklingshæmmede tilhører ikke én kategori, men er individer med forskellige potentialer. To psykologer interviewer Peter, der er mentalt handicappet. Når man som psykolog arbejder med voksne personer med psykisk udviklingshæmning, bliver det efterhånden tydeligt, at psykisk udviklingshæmmede er en meget heterogen gruppe. Den ene pol repræsenteres typisk af den sprogløse, blinde spastiker med en IQ på under 20, og i den anden pol ser man en gående, aktiv og tilsyneladende upåfaldende person. Spørgsmålet om deres udviklingspotentiale rejser sig meget hurtigt: Hvor langt kan disse personer udvikle sig med støtte og træning? Dette billede bryder med den forestilling, som vi i lighed med så mange andre har haft af de psykisk udviklingshæmmede som en udgrænset gruppe, der er helt anderledes og uflytbar. I kraft af vores arbejde som neuropsykologer på Lions Kollegiet i København har vi haft mulighed for at følge psykisk udviklingshæmmede over lang tid og set konkrete eksempler på, at de kan flytte sig udviklingsmæssigt. Den langsomme udvikling Når man dykker ned i IDC-10, finder man også en mere nuanceret beskrivelse af psykisk udviklingshæmmede. IDC-10 definerer mental retardering som en tilstand af forsinket eller mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau, som viser sig i løbet af barndommen, og som bidrager til det samlede intelligensniveau, dvs. de kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder. Graden af mental retardering bedømmes sædvanligvis ud fra standardiserede intelligenstests, suppleret med social tilpasningsskala og klinisk vurdering. I ICD-10 hedder det videre: Intellektuelle færdigheder og social tilpasning kan forandres over tid, og lige meget hvor dårlige, kan de blive bedre som et resultat af træning og rehabilitering. En diagnose bør baseres på det aktuelle funktionsniveau. ICD-10 opererer med fire undergrupper af psykisk udviklingshæmning: Mild retardering (IQ mellem 50 og 59; hos voksne mental alder 9-12 år). Moderat mental retardering (IQ mellem 35 og 49; hos voksne mental alder 6-9 år). Svært mental retardering (IQ mellem 20 og 34; hos voksne mental alder 3-6 år). Dyb mental retardering (IQ under 20; hos voksne mental alder under 3 år). Diagnosebeskrivelsen udmærker sig ved at fremhæve udviklingsperspektivet og evnen til social tilpasning. Det fine ved denne tilgang til psykisk udviklingshæmmede er således, at de altid skal vurderes ud fra deres aktuelle funk tionsniveau, hvilket må indebære en løbende evaluering. Diagram 1. Sattler og Hodges beskrivelse af mild retardering Niveau Mild retardering Førskolealderen 5 år Kan udvikle sociale og kommunikative evner. Den motoriske koordination er let forstyrret. Ofte ikke diagnosticeret før skolealder Skolealder 6 21 år Kan lære op til 6. klasseniveau i de sene pubertetsår. Har behov for speciel undervisning særligt i de senere skoleår. Kan lære passende sociale færdigheder Voksen over 21 år Kan opnå social og erhvervsmæssige evner med den rigtige uddannelse og træning. Behøver ofte rådgivning, når personen er under alvorlig socialt og økonomisk stress. 10 Psykolog nyt

2 Med egne øjne Af Ellen Juul Mogensen og Stine E. Ahlskog Illustrationer: Lisbeth Eugenie Christensen En nyttig uddybning har vi fundet hos Sattler og Hodge i deres amerikanske klassifikationssystem af psykisk udviklingshæmmede. Vi bringer nedenfor et eksempel på deres beskrivelse af mild retardering (Diagram 1). Sattler og Hodge har tilsvarende uddybende beskrivelser af moderat retardering, alvorlig retardering og dyb retardering. Vi finder, at deres diagnosticeringsredskab giver et klarere billede af de konkrete udviklingsmuligheder for psykisk udviklingshæmmede. Vores egen erfaring er, at psykisk udviklingshæmmede kan forandre og udvikle sig over tid. De gør det bare i et meget langsomt tempo! De har forskellig baggrund og forskellige muligheder som alle andre. Det fælles for gruppen er dog, at det hører til sjældenhederne, at de får en individuelt tilpasset skolegang, og den skolegang, de får, er ofte kortvarig. Endvidere er udbyttet af deres skolegang typisk magert. Dette handler om, at det danske undervisningssystem underprioriterer og marginaliserer denne gruppe. Derfor ved man ofte ikke, Psykolog nyt

3 hvad man skal stille op med dem efter endt skolegang: der tænkes ikke i fremtidsperspektiver, snarere i opbevaring! Heldigvis ses spæde tendenser i tiden til, at man gør noget på dette område. I foråret 2006 vedtog Folketinget en opfordring (B 51) til regeringen til at fremsætte et lovforslag, der skulle sikre, at udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov ville få ret til en treårig ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Den længe ventede ungdomsuddannelse til unge med særlige behov blev færdigbehandlet og vedtaget i Folketinget i foråret Uddannelsen har virkning fra august Den nye lov giver de unge et retskrav på en ungdomsuddannelse. Ordet til en udviklingshæmmet Eftersom de psykisk udviklingshæmmede har en marginaliseret samfundsmæssig position og ofte en utilstrækkelig skolegang, har de ikke let ved at udvikle et sundt selvværd. De kæmper med et vanskeligt identitetsarbejde. De har meget få rollemodeller. De psykisk udviklingshæmmede, der optræder i medierne, har gerne en klovneagtig karakter. Generelt har gruppen således ofte et stort behov for psykologisk støtte til at opbygge en identitet med basal selvværd og selvtillid. De psykisk udviklingshæmmede bliver sjældent hørt, når det gælder deres syn på deres mentale handicap og deres plads i samfundet. Vi har derfor valgt at give ordet til en psykisk udviklingshæmmet ung mand og bedt ham reflektere over det at være psykisk udviklingshæmmet. Vi har i vid udstrækning bevaret hans måde at fortælle på, men har komprimeret hans fortælling. Interview med Peter Hvad forstår du ved at være psykisk udviklingshæmmet? P: Jeg forstår det som noget med at gøre tingene så let som muligt. Jeg prøver mig frem. Det er svært at holde på livet. Fx er det svært at være på bostedet og være forelsket. Hvad ville du tænke om en person, der var psykisk udviklingshæmmet? P: Jeg ville tænke, at det var en, der prøvede at klare sig godt. På nogle punkter er det svært at klare sig, og på andre punkter kan man godt klare sig. Det er svært at være ude i trafikken. Man er hele tiden afhængig af hjælp. Hvad betyder det for dig, når du møder nye mennesker? P: Jeg taler med næsten alle, og så fortæller jeg dem om mit handicap, og hvordan jeg kom til verden. Hvordan forklarer du dem om dit handicap? P: Jeg fortæller, at jeg har en lille smule hjerneskade. Hvad er følgerne af din hjerneskade? P: Jeg har svært ved at rumme tingene i mit hoved. Jeg skal have tid til at tænke. Jeg siger ikke til alle mennesker, at jeg har en hjerneskade, fx ikke til fars venner. Jeg tror ikke, at de ved, hvad et handicap er. De må tage mig, som jeg er, og hvis de ikke kan tage mit handicap, må de lade være med at være sammen med mig. Du oplever altså, at der er nogen, der ikke accepterer dit handicap? P: (Prompte) Ja. Hvad betyder det for dig i forhold til at have kærester? P: Det er straks noget andet. De stiller spørgsmål om, hvor 12 Psykolog nyt

4 P: Jeg havde svært ved at gå. Jeg gik med rollator. Jeg legede med andre børn, men det var svært. De drillede mig med, at jeg gik underligt og sådan noget. Hvem hjalp dig? P: Det gjorde pædagogerne. Hvordan hjalp de dig? P: De trøstede mig og sagde til de andre, at de ikke måtte drille. Jeg gik i en speciel børnehave. Hvad gjorde du selv for at komme videre? P: Jeg gik væk fra de børn, der drillede mig. Jeg gad ikke høre på dem. Jeg gik mig en lille tur og gik op og gyngede. Hvordan var det at begynde i skolen? P: Det var godt. Det var hårdt i starten. Vi skulle have matematik, pennalhus og skoleskema. Jeg blev ikke sådan drillet i skolen. Det var bedre at gå i skolen end i børnehaven. Jeg var også begyndt at gå bedre. Den første skole, jeg gik på var Skolen ved Sundet. Jeg gik der i ti år, og så kom jeg på Ungdomsskolen i Utterslev. Jeg sad og hørte bånd i det meste af dansk- og regnetimerne. Så sagde min mor til skolen: Han lærer ikke noget af at høre bånd i dansk- og regnetimerne. Så ansøgte de kommunen om en computer, men fik afslag mange gange. Kommunen gav en computer til sidst. Vi havde et computerrum, hvor jeg ofte sad, og vi havde datalære på skolen. Og her skrev jeg forskellige sætninger og spillede. Og jeg regnede og alt muligt. Det synes jeg var sjovt. Var der noget, du var god til? P: Da jeg endelig fik en computer, blev jeg god til at stave. Jeg var god til computer. Jeg var god til at synge. Var der nogle, der hjalp dig i skolen? P: Det var dansklæreren og regnelæreren. De hjalp mig med at få nogle programmer til computeren, fx Tænk på et Tal. I dansk brugte jeg meget Papyrus. for man bor på Lions Kollegiet. Jeg forklarer, at jeg er handicappet, fordi jeg kom for tidligt ud af maven. Hvis jeg møder en sød pige, så vil jeg være lidt nervøs, men jeg bider i det sure æble. Der er ikke noget, der er decideret svært. Jeg står lidt og venter, og så spørger jeg: Vil du komme sammen med mig?, og så siger de: Hvad er du for en? Normale mennesker kan gå i byen og på diskotek for at finde en kæreste. Det kan jeg jo ikke. Kan du huske, hvad du havde svært ved, før du begyndte i skolen? Hvordan var det at være teenager? P: Det var rart og godt at komme videre med skolegangen. Jeg kom ud i Ungdomsskolen i Utterslev. Jeg fik nogle kammerater og fik de rigtige hjælpemidler, gymnastik, og vi kom på lejrskole. Havde du haft venner før, du kom på UIU? P: Ja, jeg havde en del venner. De kunne lide mig. Jeg rejste på højskole (Krummerup). Mine forældre synes, at jeg var blevet stor nok til at flytte hjemmefra. Hvordan var det at være der? P: Det var en kæmpestor oplevelse. Tiden stod ikke stille Psykolog nyt

5 fra morgen til aften. Der var gang i den. Der var både teater, københavnerture, svømmeture, bowlingture og mere. Lærte du noget om dig selv? P: Ja, før i tiden turde jeg næsten ikke sige min egen mening. Nu gjorde jeg et forsøg. Jeg lærte noget teater. Vi spillede et stykke, der hed Det Muntre Køkken. Jeg skulle gå med en høj hat, i stor frakke og i kæmpe sko. Det var ikke så let i starten. Der var mange nye mennesker. Jeg savnede også mine forældre. Men da der var gået et stykke tid (det varede bare et par dage, forf.), så var der ikke et øje tørt, da jeg vænnede mig til at være der. Så ville jeg slet ikke hjem igen. Hvordan var det at være forelsket og få kærester? P: I starten var det meget, meget svært. Hver gang jeg så noget personale, så forelskede jeg mig, og jeg vidste godt, at det ikke kunne lade sig gøre. Jeg kunne ikke få dem, og jeg måtte heller ikke. Man føler, hvad man føler, men man kan bare ikke leve det ud. Så en skønne dag så kom det endeligt. Jeg fandt mig en sød pige ude i klubben. Vi sad i computerrummet, og hun sagde: Jeg mangler en kæreste. Så spørger hun: Er du meget sød, Peter? Så så jeg ind i computerskærmen meget længe. Efter en tid spurgte hun: Vil du komme sammen? Jeg kiggede ind i skærmen, og så sagde jeg: Ja. Hvad gjorde du for at hjælpe dig selv? P: Jeg gjorde ikke noget til at begynde med. Men senere hen, sagde jeg til mig selv: Nu skal du tage dig sammen. Du skal sige din mening. Så begyndte det at komme lige så stille og roligt. Da jeg flyttede ind på Lions Kollegiet, sagde min afdelingsleder også, at jeg skulle bakke mig selv op og sige fra, når nogen drillede mig. En dag sagde jeg faktisk også fra til den, der drillede mig. Jeg fik ham til at holde mund, og det føltes godt. Jeg fik en anden bruger med til at hjælpe mig. Hvordan er dit liv i dag? Hvad synes du, at du har lært? P: Jeg har lært meget. Jeg har lært at gå op til kiosken i huset, gå udendørs og sige fra, når nogen driller mig, især over for vennerne, når de provokerer. Jeg kan begynde at hjælpe andre. Jeg har lært at stave, skrive på computeren. Hvad oplever du som dine problemer i dag? P: Hm, hm Er dit liv fuldkommen, som du gerne vil have det? P: Nej. Det er svært at være afhængig af hjælp. Jeg kan ikke få lynet mine bukser op selv. Jeg har svært ved at gøre de ting, jeg har lyst til uden hjælp. Jeg skal have en hjælper med alle vegne, når jeg skal ud at besøge min veninde. Det er svært at bo så mange mennesker i så stort et hus. Det kan gøre mig irriteret. Jeg har nogle gange svært ved at håndtere mine forældre, fx den måde min far taler til mig på. Hvordan tackler du dine problemer? P: Jeg tackler dem ikke særlig godt, men jeg må se dem i øjnene, at der er nogle ting, jeg ikke kan. Hvad vil du gerne blive bedre til i det kommende år? P: Jeg vil gerne blive bedre til at sige min mening noget mere. Jeg vil gerne lære ikke at tænke så meget over tingene. Nogle gange tænker jeg flere timer over noget. Personalet siger nogle gange til mig, at jeg tænker for meget over tingene, og jeg skal tænke det færdigt, og så skal jeg slippe det. Jeg ville gerne blive bedre til at tage en bus, men der er bare det problem, at jeg ikke kan se stoppestedet. Hvad tænker du om fremtiden? P: At jeg er sammen med veninden, og kærligheden holder. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde på en radiostation for handicappede fx Radio Råstof. Ellen Juul Mogensen, cand.psych., og Stine Enevoldsen Ahlskog Psykologer på Lions Kollegiet, København Referencer Ungdomsuddannelse til alle, politisk vedtaget Lovteksten kan downloades fra > Temaområder > Uddannelse. Jerome Sattler & Robert D. Hodge: Assessment of children behavioural, social and clinical foundations. Jerome M. Sattler Inc., 5 udg., Psykolog nyt

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Redaktørernes introduktion

Redaktørernes introduktion Redaktørernes introduktion På dette site kan du læse 16 historier fortalt af kvinder, der sent i livet vælger at leve lesbisk. De fleste har levet i et mangeårigt ægteskab med mand og børn. For nogle kvinder

Læs mere

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha Samlet bilag Logbog observationer Matematik v/britt Dato og tidspunkt: d. 7/10 2013, kl. 12:00-12:45 Observationer af Mathias Siger ikke så meget. Sidder stille og arbejder med sin siddemand. Skriver ned,

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010.

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. I juni 2010 udførte klub Diget, i samarbejde med udefrakommende konsulent 10 børneinterview. Børnebrugerundersøgelsen er en del af et 3 årigt udviklingsprojekt,

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 996-27 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE?

KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? Seksualundervisning til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? Seksualundervisning også til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? seksualundervisning

Læs mere

Recovery fortalt gennem livshistorier

Recovery fortalt gennem livshistorier fra TRAUME til RECOVERY Recovery fortalt gennem livshistorier ALICIA: Alt dette er sket, fordi jeg tog et valg! Jeg er en pige på 27 år. Jeg blev indlagt første gang i 2001. De følgende 6 år tilbragte

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Der er altid nogen, der elsker dig

Der er altid nogen, der elsker dig Der er altid nogen, der elsker dig Hvis der er folk, der siger, du er dum, mærkelig eller anderledes, skal du tænke på, at der altid er nogen, der elsker dig, siger 20årige Mads. Mads blev selv mobbet

Læs mere

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015 Indhold Bilag 1... 2 Observation 1 2-3 Skole 1... 2 Bilag 2... 5 Det kvalitative Semistrukturerede Interview - skole 1... 5 Bilag 3... 9 Observation 1-2-3 Skole 2... 9 Bilag 4... 13 Det kvalitative Semistrukturerede

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys.

M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys. Interview med Maria M: Jeg blev først gravid ved nummer ni gang faktisk. I: Når for søren. 5 M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys. I: Okay.

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

Interview med Charlotte

Interview med Charlotte Interview med Charlotte I = Interviewer + talangivelse = forskellige gruppemedlemmer der taler Charlotte = Charlotte Kasper = hendes mand Hvor Signe fra Bilag 3 bor: er erstattet med: En anden fra TUBA.

Læs mere