Andet materiale om lige muligheder for alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andet materiale om lige muligheder for alle"

Transkript

1

2 Debatmateriale om 'lige muligheder for alle Indhold Lige muligheder for alle en introduktion... 3 Øvelser om rettigheder og lige muligheder for alle Øvelse 1: Lige muligheder for alle hvordan?... 4 Fortællinger om forskelsbehandling (varighed: minutter) Interview om forskelsbehandling (varighed: minutter) Fremlæg interviews om forskelsbehandling (varighed: minutter) Diskussion af forskelsbehandling og lige muligheder for alle (varighed: minutter) Skriv og syng en sang om forskelsbehandling (varighed: 45 minutter) Øvelse 2: Den forbandede kærlighed What doesn t kill you, makes you stronger (varighed: minutter) Diskussion af Jamilas fortælling (varighed: minutter) Jamila på Politiskolen skriv en filmscene (varighed: 30 minutter) Fremlæg filmscener om Jamila på Politiskolen (varighed: minutter) Øvelse 3: Rettigheder Rettighedsspil (varighed: minutter) Udform jeres egne spilspørgsmål og spil et nyt rettighedsspil (varighed: minutter) Andet materiale om lige muligheder for alle en inspirationsliste Titel Debatmateriale om Lige muligheder for alle 1. udgave december 2007 Titel Debatmateriale om Lige muligheder for alle 1. udgave december 2007 Oplag 2500 stk. Grafisk opsætning og illustrationer Grafiraf og Jonas Springborg Foto Hanne Bielefeldt og Ricky John Molloy Tryk og bogbind Silkeborg Bogtryk Trykt version ISBN Elektronisk version ISBN Udleveres så længe lager haves hos Ligestillingsafdelingen, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Tlf Fax E-post: Debatmaterialet kan downloades på Debatmaterialet udgives i forbindelse med EU s år for lige muligheder for alle 2007 af minister for ligestilling og Styregruppen for EU s år for lige muligheder for alle.

3 Lige muligheder for alle - en introduktion Dette debatmateriale indeholder forskellige øvelser, fortællinger og oplysninger, som handler om rettigheder og lige muligheder for alle uanset forskelle som alder, køn, etnisk baggrund, handicap, religion eller seksuel orientering. Ud fra materialet skal I tage stilling til og diskutere spørgsmål som: Hvad skal der til, for at vi alle har lige muligheder for at leve det liv, vi ønsker? Hvad vil det sige at have rettigheder? Hvad skal der til, for at vi kan vælge den uddannelse, det job og den kæreste, vi ønsker? Hvordan skaber vi et samfund, hvor det der tæller, er hvad vi kan, og ikke hvordan vi ser ud? Hvordan skaber vi en fælles fremtid med plads til det enkelte individ og forskellene mellem os? Ha en rigtig god diskussion. FAKTABOKS Etnicitet: bruges om en gruppe mennesker, der kommer fra samme geografiske område og for eksempel har fælles sprog, historie, religion, traditioner og kulturel baggrund. Seksuel orientering: betyder, om man for eksempel er heteroseksuel eller homoseksuel. Heteroseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af det modsatte køn. Homoseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af sit eget køn. 3

4 velse 1 Lige muligheder for alle -hvordan?? FAKTABOKS Forskelsbehandle: at gøre forskel i behandlingen af nogen; det kan for eksempel være på grund af deres køn, religion, race eller etniske baggrund. Denne øvelse handler om jeres oplevelser med forskelsbehandling. Hvad mener I, der kan og skal gøres for at sikre lige muligheder for alle i hverdagen? Øvelsen består af nogle forskellige deløvelser. Læsedelen og interviewdelen ligger til grund for den samlede øvelse. Alt efter hvor meget tid, I har, kan I vælge at gennemføre de andre deløvelser i rækkefølge eller blot en enkelt af dem efter eget valg. Ud for hver enkelt deløvelse står der hvor lang tid, det tager at gennemføre den. Læs de forskellige faktabokse nederst på siderne, hvis I støder på ord eller love, I ikke ved, hvad betyder eller handler om. 4

5 s dan g r I INDIVIDUELT: Start med at læse de seks fortællinger på side 6-7. Skriv de ting ned, som I synes er særligt vigtige, eller som I ikke forstår. Fortællingerne handler om mennesker, der har følt, at de er blevet forskelsbehandlet enten på grund af deres etniske baggrund, køn, handicap eller alder. Fortællingerne er omskrevne historier om virkelige menneskers liv. FAKTABOKS Etnicitet: bruges om en gruppe mennesker, der kommer fra samme geografiske område og for eksempel har fælles sprog, historie, religion, traditioner og kulturel baggrund. I GRUPPER: Når I har læst fortællingerne, skal I interviewe hinanden om en oplevelse, hvor I selv har følt jer forskelsbehandlet. Det kan også være en oplevelse, hvor én I kender, én I har hørt om eller set i fjernsynet, er blevet udsat for forskelsbehandling. På side 8 er der en interviewguide, som I kan hente inspiration i, når I skal interviewe hinanden.

6 Fort llinger om forskelsbehandling L s Varighed: minutter Adil maria ole Adil er 25 år og forretningsmand. Han er vokset op i Danmark hos sine forældre, der er indvandret fra Tyrkiet. En tidlig morgen er Adil og hans kollega Hans Hansen på vej til et møde i London. I lufthavnen opdager Adil, at Hans, men ikke han selv, har mulighed for at foretage check-in ved en selvbetjeningsskranke. Han finder ud af, at flyselskabet ikke tillader, at personer med fremmedklingende navne foretager check-in ved deres forskellige selvbetjeningsskranker, fordi de så risikerer at få en bøde af de britiske myndigheder. Adil føler sig i den grad forskelsbehandlet på grund af sin etniske oprindelse og vælger derfor at klage til Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling over flyselskabets praksis. Maria går i gymnasiet. Ved siden af gymnasiet har hun et fritidsjob som kassemedarbejder i en spillehal. Da Maria skal på sommerferie, bliver Christian ansat som hendes ferieafløser. Maria kommer tilbage fra sin ferie og opdager, at Christian har fået 35 kr. mere i timen, end hun har. Det synes hun ikke er i orden. Derfor klager hun over lønforskellen til Ligestillingsnævnet og tilkendes et beløb, der svarer til forskellen på hendes og Christians løn. Ole er en mand, der godt kan lide at gå i dametøj. Han er iklædt en lyserød kjole den dag, han går ind i en TV- og radioforretning for at købe en brugt pladespiller, der står i vinduet. Indehaveren af butikken synes ikke om Oles valg af tøj. Han synes, Ole er ulækker, fordi han går klædt, som han gør. Derfor kræver han kr. for pladespilleren, selvom det beløb er meget højt i forhold til dens værdi. Oles oplevelse af situationen er, at han bliver nægtet at handle i butikken alene på grund af den måde, han går klædt. Det får ham nu ikke til at ændre sin tøjstil. Til gengæld sørger han for, at TV- og radioindehaveren bliver meldt til politiet for forskelsbehandling. FAKTABOKS Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling: behandler konkrete sager om forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse (www.klagekomite.dk). Lov om etnisk ligebehandling: har til formål at forhindre forskelsbehandling og fremme ligebehandling af alle mennesker uanset race eller etnisk oprindelse (www.retsinfo.dk). Ligestillingsnævnet: behandler konkrete klager over forskelsbehandling på grund af køn. Nævnet er nedsat af minister for ligestilling (www.ligenaevn.dk). Lov om lige løn til mænd og kvinder: forbyder, at mænd og kvinder får forskellig løn for samme arbejde, eller for arbejde, der tillægges samme værdi, på grund af deres køn (www.retsinfo.dk). Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.: indeholder blandt andet forbud mod, at virksomheder på grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering nægter at betjene den pågældende på samme vilkår som andre (www.retsinfo.dk). 6

7 l rke Lærke er 35 år og uddannet jurist. For 6 år siden mistede hun førligheden i arme og ben på grund af en trafikulykke. Derfor sidder hun i dag i kørestol. Da Lærke søger et job som juridisk sagsbehandler i et forsikringsselskab, får hun afslag. Selskabet begrunder deres afslag med, at Lærke ikke vil kunne udføre det skrivearbejde, som hører med til jobbet, på grund af sit handicap. For det første er Lærke uenig i selskabets vurdering af, at hun ikke er i stand til at udføre jobbet. For det andet kender Lærke en del til lovgivning. Hun gør derfor selskabet opmærksom på, at deres begrundelse er i strid med forskelsbehandlingsloven. Ifølge loven har selskabet faktisk pligt til at undersøge, hvad der skal til for, at Lærke kan fungere i stillingen. Lærke informerer derudover selskabet om, at de kan søge om offentligt tilskud til for eksempel arbejdsindretninger, der kan hjælpe hende eller andre med handicap i deres arbejde. rune Rune er 20 år og studerende. I weekenden kan han godt lide at gå i byen med sine venner. En lørdag aften skal han og hans veninde Lisbet på et nyt diskotek, der er åbnet i København. Da de skal til at betale for at komme ind på diskoteket, finder de ud af, at Rune og andre mandlige gæster skal betale 200 kr. mere for at få adgang, end Lisbet og andre kvindelige gæster skal. Rune synes, det er langt ude og fortæller sin historie til sine studiekammerater som det første mandag morgen. En af hans studiekammerater siger, at Rune faktisk kan klage over forskelsbehandlingen til Ligestillingsnævnet. Det gør Rune, og nævnet tilkender ham en godtgørelse på 200 kr., som diskoteket skal betale. Beløbet svarer til det beløb, Rune skulle betale mere end Lisbet for at komme ind på diskoteket. hanne Hanne er 52 år. Hele sit liv har hun arbejdet inden for reklamebranchen. For fem år siden gik det firma, hun var ansat i, desværre konkurs, og Hanne blev arbejdsløs. Hun søger job efter job og bliver også kaldt til samtale flere steder - uden held. Hendes oplevelse er, at ingen ønsker at ansatte hende på grund af hendes alder. Det er som om, de lige kigger en ekstra gang på hendes grå hår, når hun dukker op til samtale. Når hun får afslag på et job, får hun at vide, at hendes kvalifikationer ikke fejler noget der er bare lige en anden, som er lidt bedre kvalificeret. Hannes selvtillid er på nulpunktet. Heldigvis har hun en familie, der støtter hende og bliver ved med at opfordre hende til at søge nye jobs. Efter i alt 3 år væk fra arbejdsmarkedet og en masse jobsamtaler rigere, lykkes det endelig for Hanne at få et job gennem en tidligere kollega ikke inden for reklamebranchen, men som PR-medarbejder i en ITvirksomhed. FAKTABOKS Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.: forbyder arbejdsgivere at forskelsbehandle jobansøgere og ansatte på grund deres af race, hudfarve, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national, social eller etnisk oprindelse (www.retsinfo.dk). Lov om ligestilling af mænd og kvinder: forbyder, at mænd og kvinder forskelsbehandles på grund af deres køn (www.retsinfo.dk). 7

8 Interview velse om forskelsbehandling Varighed: minutter s dan g r I INDIVIDUELT: Start med at tænke fem minutter over en oplevelse, hvor I selv har følt jer forskelsbehandlet. Det kan også være en oplevelse, hvor én I kender, én I har hørt om eller set i fjernsynet, er blevet udsat for forskelsbehandling. Skriv oplevelsen ned i stikord. OVERVEJ: Før I vælger at bruge en oplevelse med forskelsbehandling, I selv har haft, så tænk over, om I har det ok med, at oplevelsen bliver fortalt videre til hele klassen. Hvis ikke, så vælg en oplevelse, hvor det er en anden end jer selv, der er blevet udsat for forskelsbehandling. I GRUPPER: Sæt jer sammen i grupper på tre elever. Lav en opdeling, hvor: 1) den ene af jer fortæller de andre om sin egen eller en anden persons oplevelse med forskelsbehandling 2) den anden af jer interviewer den, der fortæller 3) den tredje af jer skriver oplevelsen ned og giver efter interviewet et kort resumé af fortællingen til resten af klassen. Hvis I har mere tid, efter at I har gennemført ét interview, så prøv at bytte roller, sådan at I interviewer en anden fra gruppen. I kan finde inspiration i interviewguiden både i forhold til interviewet og i forhold til fremlæggelse af fortællingen til resten af klassen. Interviewguide Hvem er det, der har oplevet at blive forskelsbehandlet? Hvem var ellers involveret i situationen? Hvad skete der? Hvor og hvordan? Hvad blev der sagt og gjort? Hvad betød forskelsbehandlingen følelsesmæssigt for de personer, der var involverede? Var der noget, man kunne have gjort for at have undgået forskelsbehandlingen? Hvad? Er der noget, man kan gøre fremover for at hindre, at der sker forskelsbehandling i lignende situationer? Hvad? FAKTABOKS Resumé: en kort oversigt over noget; et referat af noget. 8

9 Freml ggelse af interviews om forskelsbehandling Varighed: minutter s dan g r I I KLASSEN: De af jer, der har skrevet oplevelsen med forskelsbehandling ned, fremlægger på skift oplevelsen for resten af klassen. I kan bruge spørgsmålene i interviewguiden til at strukturere jeres fremlæggelse. Brug 2-5 minutter på at fremlægge hver af de forskellige oplevelser. I KLASSEN: Stil spørgsmål til hinandens oplevelser med forskelsbehandling under fremlæggelserne, hvis der er noget, der undrer jer, noget I ikke lige forstår, eller noget I gerne vil have uddybet. 9

10 Diskussion af forskelsbehandling og lige muligheder for alle Varighed: minutter s dan g r I I KLASSEN: Vælg en ordstyrer. Diskuter diskussionsspørgsmålene sammen i klassen med udgangspunkt i jeres forskellige oplevelser med forskelsbehandling. Diskussionsspørgsmål Hvad vil det sige at blive forskelsbehandlet? Hvad kan føre til, at en person bliver forskelsbehandlet? Hvad kan det betyde for den enkelte person at blive udsat for forskelsbehandling? Hvad kan der gøres for at undgå, at mennesker bliver forskelsbehandlet? Hvad mener I, at der skal gøres? Kom med eksempler. Hvad vil det sige at have rettigheder? Hvilke rettigheder har I for eksempel i skolen og i forhold til jeres forældre? Kom med eksempler. Hvad vil det sige at have lige muligheder for at vælge den uddannelse, det job og den kæreste, man ønsker? Kom med eksempler. Synes I, at der i det danske samfund er lige muligheder for alle uanset alder, køn, handicap, etnisk baggrund, seksuel orientering eller religion? Hvorfor? Hvorfor ikke? Kom med eksempler. Mener I, at der skal være lige muligheder for alle i samfundet? Hvis ja hvordan kan der blive det? Hvad kan I gøre for, at det sker? Hvis nej hvorfor ikke? 10

11 Skriv og syng en sang om forskelsbehandling ( Varighed: 45 minutter s dan g r I I GRUPPER: Opdel jer i de samme grupper, I var i under interviewøvelsen. Brug 20 minutter på at skrive ét eller flere vers til en sang, der handler om den oplevelse med forskelsbehandling, som I interviewede hinanden om. I kan vælge selv at lave en melodi til sangen for eksempel ved hjælp af lidt beatboxing eller I kan skrive sangteksten til en melodi, I kender i forvejen. I KLASSEN: Stil jer op foran resten af klassen og syng, rap eller læs sangen op. Alle burde behandles ens Melodi: Eget beat Hvorfor skal der være forskelsbehandling? Alle burde behandles ens Alle burde sige rend og hop, jeg er in Jeg er min egen - ingen kan eller må komme i vejen Vær glad for den, du er Lad ingen bestemme, for det er din egen stemme Din egen stemme, som gælder Det er os, der fortæller - et håb om, at alle er lige Uanset om det er dreng eller pige Om man er kristen eller muslim Det den samme slags stil - mand eller kvinde - alle vil vinde Alle burde behandles ens Ikke al den smerte, for inderst inde har alle det samme slags hjerte 9 C, Vejlebroskolen i Ishøj 11

12 12

13 velse 2 Den forbandede k rlighed Denne øvelse handler om homoseksualitet. Hvad hvis man som pige er blevet forelsket i en pige? Som dreng er blevet forelsket i en dreng? Kan man så på samme måde, som hvis man var blevet forelsket i en af det modsatte køn, for eksempel snakke med sine venner og sin familie og ikke mindst den person, man er blevet forelsket i, om sine følelser? Hvordan kan vi holde fast i at være den, vi ønsker at være, selvom vi skiller os ud fra flertallet? Hvordan sikrer vi, at vi alle har muligheden for at leve det liv, vi ønsker at leve? Øvelsen består af nogle forskellige deløvelser. Deløvelserne skal udføres i den rækkefølge, de kommer i. Ud for hver enkelt deløvelse står der hvor lang tid, det tager at gennemføre den. Læs de forskellige faktabokse nederst på siderne, hvis I for eksempel støder på ord, I ikke ved, hvad betyder. s dan g r I INDIVIDUELT: Start med at læse fortællingen om Jamila og hendes liv. Skriv de ting ned, som I synes er særligt vigtige, eller som I ikke forstår. I GRUPPER: Når I har læst om Jamila, skal I diskutere hendes historie ud fra de nedskrevne spørgsmål på side 17. I GRUPPER: Hvis I har mere tid, skal I bagefter leve jer ind i Jamilas tanker og følelser og skrive en filmscene om hendes liv. På side er der introduktion til, hvordan I gør. I KLASSEN: Bagefter skal I spille, læse op eller på en anden måde fremlægge jeres filmscener for resten af klassen. På side 19 er der en introduktion til, hvordan I gør. FAKTABOKS Homoseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af sit eget køn. 13

14 What doesn t kill you, makes you stronger Varighed: minutter L s Jamila, 22 år: Sanger, DJ, danser og basketballspiller. Ægypter, dansker og verdensborger. Muslim og lesbisk. Et af kodeordene for Jamilas liv er mangfoldighed, og hun har sat sig for at bevise, at alting kan kombineres, hvis man kæmper for det. For en måned siden var min kæreste og jeg på vej hjem i bussen, og vi sad og holdt hinanden i hånden, og jeg gav hende et kys. Så kommer der en fyr med udenlandsk baggrund hen og spørger, om han må filme os med sin mobiltelefon. Min kæreste siger, at nej, selvfølgelig må han ikke det, og så spørger han mig hvor kommer du fra?. Jeg svarer, at jeg er ægypter. Ægypter og lesbisk? Ægypter og lesbisk!, siger han så. Han gentager det, som om han simpelthen ikke forstår det. Jamila har fået den slags spørgsmål og kommentarer mange gange; episoden i bussen er blot en blandt mange, hvor hun er stødt på fordomme om, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre at kombinere en arabisk baggrund med at være homoseksuel. Kan vi ikke bare smide dem ud? Den 22-årige pige, der har en bornholmsk mor og en ægyptisk far, er både musiker, sanger og danser. Hun arbejder som bartender på en homobar, er ved at starte en hiphop-klub, danser selv hiphop og er ved at lægge sidste hånd på sin første solo-cd, hvis musik hun beskriver som: A combo of R&B, soul and hiphop with an oriental influence. Hun har spillet basketball på topplan, men lige nu må det vige for musikken, selvom hun savner det. Hun har planer om at søge ind på Politiskolen, og midt i det hele får hun også tid til at være sammen med sin kæreste. Til gengæld forsøger hun at lade være med at bruge energi på at ærgre sig over de fordomme, som hun møder i dagligdagen. Der er masser af fordomme i Danmark, ikke kun blandt arabere. Min ekskærestes mormor havde rigtig svært ved at acceptere mig. Når vi sad og så nyheder, og der var et indslag om indvandrere, udbrød hun kan vi ikke bare smide dem ud?. Og hun kunne finde på at sige til min kæreste hvornår finder du en sød fyr?, selv om jeg var lige ved siden af. Min mor har gjort det let for mig Alt i alt oplever Jamila nu Danmark som et land med stor frihed. Et sted, hvor hun kan udfolde alle sine evner og få plads til at skabe sig den tilværelse, hun ønsker. Det var derfor, hun flyttede hertil fra Ægypten for fire år siden. Dengang var Jamila 18 år og følte sig spærret inde i et samfund, hvor holdningen til homoseksualitet er meget negativ. Derfor besluttede hun at forlade Ægypten og flytte til et andet land. At det lige blev Danmark, skyldes, at hendes mor var flyttet tilbage til Danmark tre år tidligere, da hun blev skilt fra Jamilas far. Da jeg blev 18 år og var færdig med skolen, sagde jeg til min far, at jeg ville på ferie hos min mor i Danmark. Da jeg så kom hertil, ringede jeg til Kairo og sagde, at jeg ikke kom tilbage. Det er ikke, fordi jeg ikke holder af min far. Jeg elsker ham og synes, at han er fantastisk. Men meget af det, jeg har med ham, bygger på en løgn, fordi jeg ikke har kunnet være mig selv 100 %. Han ved ikke, at jeg er lesbisk, og jeg har heller ikke tænkt mig at fortælle ham det, siger Jamila. Til gengæld har hun fortalt sin mor det. Jeg sprang ud over for hende et halvt år efter, at jeg var kommet til Danmark. Min mor er min bedste ven, og jeg har altid fortalt hende alting, så det var vigtigt 14

15 for mig, at jeg også kunne fortælle hende det her. Jeg var sikker på, at hun ville acceptere det, men det er stadig en stor ting at sige det højt; én ting er at sige det til sig selv, indeni, men det er meget større at sige det højt. Men jeg fik sagt det til sidst. Og hun sagde bare jamen skat, det har jeg da vidst længe. Jeg svarede, at så kunne hun have sagt det, så jeg ikke havde skullet gå med det så længe og haft svært ved at sige det! Men hun sagde, at hun syntes, jeg skulle sige det selv. Og hun sagde Jeg elsker dig lige meget hvad. Du vil altid være min datter tons sten blev løftet af mit hjerte Også Jamilas første kæreste, som hun mødte til basket, var en stor hjælp, da hun skulle tage springet ud i den frihed, hun havde længtes sådan efter. I Ægypten havde jeg mødt rigtig mange kvinder, som jeg følte mig tiltrukket af, men hver gang tænkte jeg pres følelserne ned igen, du skal ikke vise dem, hvad du føler, du må lade som ingenting. Men så mødte jeg min ekskæreste, der spillede i en anden klub. Først blev vi veninder, men jeg kunne mærke, at jeg havde andre følelser for hende; jeg havde sommerfugle i maven Jeg stod lige der på kanten, og hun hjalp mig med at skubbe mig ud over. Da jeg sprang, og vi blev kærester, var det, som om tons sten blev løftet af mit hjerte. Og jeg tænkte hvorfor har jeg ikke gjort det her før, det er jo naturligt for mig at være på den måde, jeg er, husker Jamila. Deres forhold varede i tre år, og selv om de ikke længere er kærester, er de stadig gode venner og meget fortrolige. Udfordringer gør stærk Hun virker stærk og fuld af selvtillid og ligner en, der ikke lige lader sig slå ud. Sådan føler hun sig også, siger hun. Men sådan har det ikke altid været. For et par år siden følte hun sig langt mere sårbar og skrøbelig, husker hun. Dengang havde jeg det sindssygt svært. Jeg havde svært ved at acceptere, at jeg var lesbisk, og havde det i det hele taget rigtig dårligt. Hvad betød det, at jeg var lesbisk? Var jeg et dårligt menneske? Jeg havde alle de der tanker, og jeg kunne ikke finde ud af at tale om det, så mine aggressioner kom ud på alle mulige andre måder. Jeg havde meget temperament, og jeg blev meget aggressiv, når jeg spillede basket. I dag får jeg det ud på en anden måde, i min musik og mine sange. Mine tekster handler meget om, at man skal stå ved sig selv og acceptere sig selv, og at der skal være plads til forskellighed, siger hun. Hun kigger lidt frem for sig og tilføjer så: Jeg ville have et ti gange nemmere liv, hvis jeg var hetero, men jeg kan godt lide udfordringer. Det får man som lesbisk. Og som udlænding. Det er nok derfor, et af mine mottoer er, What doesn t kill you, makes you stronger. Fortællingen om Jamila er et uddrag fra bogen Den forbandede kærlighed 14 fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed skrevet af Malene Fenger-Grøndahl og Marianne Nøhr Larsen. I kan læse flere fortællinger og mere om bogen på hjemmesiden 15

16 16

17 Diskussion af Jamilas fort lling Varighed: minutter s dan g r I I GRUPPER: Del jer ind i grupper med 4-6 elever i hver. Start med at skrive de tre pointer ned fra fortællingen om Jamila, som I lagde mest mærke til. Snak om pointerne sammen. Diskuter bagefter de forskellige diskussionsspørgsmål. Diskussionsspørgsmål Hvad betyder det for Jamilas hverdag, at hun er homoseksuel? Hvad er det for nogle fordomme, Jamila støder på, fordi hun er lesbisk? Hvordan tackler hun de fordomme, hun møder? Jamila siger, at der er mange, der ikke kan forstå, at hun kan være lesbisk, når hun også er ægypter. Hvorfor tror I, det er sådan? Hvad er det, der gør det så svært for Jamila at springe ud som lesbisk? Har I selv prøvet at stå I en situation, hvor I skulle springe ud i noget nyt som for eksempel at skifte skole eller flytte? Noget som ændrede jeres liv? Hvis ja - hvilke tanker gjorde I jer? Kom med eksempler. Er der forskel på at være forelsket som homoseksuel og som heteroseksuel? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvorfor er det, at Jamila ikke vil fortælle sin far, at hun er lesbisk? Synes I, at Jamila skal fortælle det til ham? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvad mener Jamila med sit motto om: 'What doesn t kill you, makes you stronger'? Er I enige med Jamila i hendes motto? Hvorfor? Hvorfor ikke? FAKTABOKS Homoseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af sit eget køn. Heteroseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af det modsatte køn. 17

18 Jamila p å politiskolen -skriv en filmscene Varighed: 30 minutter Som I kan læse i fortællingen om Jamila, har hun planer om i fremtiden at uddanne sig til politibetjent. Lad os nu antage, at det er lykkedes for Jamila at blive optaget på Politiskolen. Ved at skrive en scene til en film om Jamila, skal I forsøge at sætte jer ind i de tanker, hun gør sig i forbindelse med sin start på uddannelsen til politibetjent. I skal forestille jer, at I er Jamila. I har nu gået på Politiskolen i et par uger og synes, at uddannelsen er rigtig spændende. I har også mødt nogle søde studiekammerater. En dag i frokostpausen falder snakken på det med kærester hvad gør og siger Jamila? Hvad gør og siger hendes studiekammerater? Hvad vil der ske, hvis hun fortæller dem, at hun er kæreste med en kvinde? Vil de fryse hende ud? Vil de acceptere hende, som den hun er og ønsker at være? Vil de synes, hun er lidt sej og spændende, fordi hun skiller sig ud fra flertallet? At hun er modig, fordi hun tør fortælle dem, at hun er lesbisk? s dan g r I I GRUPPER: Del jer ind i grupper med 3-4 elever i hver gruppe. Vælg en, der skriver ned. Skriv en filmscene til en film, der handler om Jamila og hendes start på Politiskolen. Start med at læse alle de nedskrevne filmspørgsmål på side 19. Svar bagefter på hvert enkelt af spørgsmålene. I KLASSEN: Hvis I har mere tid, når I er færdige med at skrive filmscenen, skal I som gruppe spille, læse op eller på en anden måde fremlægge scenen for resten af klassen. 18

19 Filmsp rgsm l: Hvad skal filmen om Jamila hedde? Skriv titlen ned. Hvad skal filmen om Jamila overordnet handle om hvad er filmens overordnede budskab? Skriv stikord om filmens overordnede handling og budskab ned. Hvad handler den specifikke filmscene om? Hvad er budskabet med den specifikke filmscene? Skriv stikord om filmscenens handling og budskab ned. Hvor foregår filmscenen henne? Beskriv stedet, hvor filmscenen udspiller sig. Hvilke personer er med i scenen? Hvad hedder de? Hvor gamle er de? Har de for eksempel en kæreste? Hvordan forholder de sig til homoseksualitet? Hvad er deres relation til Jamila? Beskriv de personer, der er med i scenen. Beskriv deres baggrunde og holdninger til homoseksualitet. Hvad siger de forskellige personer, der er med i scenen? Hvad siger Jamila? Skriv filmscenens dialog mellem Jamila og hendes nye studiekammerater ned. Dialogen skrives ved hjælp af konkrete replikker. Freml g filmscener om Jamila p å politiskolen Varighed: minutter s dan g r I I GRUPPER: Brug 5 minutter på at finde ud af, hvordan I som gruppe skal fremlægge jeres filmscene om Jamila på Politiskolen for resten af klassen. I kan vælge at spille jeres filmscene, hvor I selv er de medvirkende personer. I kan også vælge at læse filmscenen op. Brug filmspørgsmålene til at strukturere jeres fremlæggelser. I KLASSEN: Spil, læs eller fremlæg på en anden måde jeres forskellige filmscener for resten af klassen. Brug 3-5 minutter på hver fremlæggelse. FAKTABOKS Dialog: en samtale. Replik: en sætning en person siger for eksempel i en film. 19

20 velse 3: Rettigheder Denne øvelse handler om, hvilke rettigheder I og andre har. Den handler om, hvordan I kan bruge jeres rettigheder. Derudover handler øvelsen om, at I får diskuteret, hvilke rettigheder, I synes, det er vigtigt, vi har? Den samlede øvelse består af: 1) Et rettighedsspil med en spilleplade og tre selvstændige ark med spilspørgsmål. 2) Udformning af jeres egne spilspørgsmål, som I skal spille et nyt rettighedsspil med. Først skal I spille rettighedsspillet. Hvis I har mere tid, skal I bagefter lave nye spilspørgsmål. Ud for hver enkelt deløvelse står der hvor lang tid, det tager at gennemføre den. Slå op i de forskellige faktabokse nederst på siderne, hvis I støder på ord, I ikke ved, hvad betyder. 20

21 Rettighedsspil Varighed: minutter s dan g r I I GRUPPER: Del jer op i grupper med 6-12 elever i hver gruppe. Hver gruppe får udleveret et spil det vil sige én spilleplade og tre ark med spilspørgsmål. Del hver gruppe op i tre hold med 2-4 elever på hvert hold. Hvert hold tager hvert sit ark med spilspørgsmål. Hvert hold læser spilspørgsmål op for et af de andre hold. Hvert hold finder en lille ting, der kan bruges som spillebrik. Læs spillereglerne og begynd spillet. SPILLEREGLER Træk lod om, hvilket hold der begynder. Hver gang det er et holds tur, starter I med at rykke et felt frem. Hvis I svarer rigtigt på jeres spørgsmål, må I fortsætte jeres tur og blive ved med at rykke et felt frem for hver gang, I skal have et nyt spørgsmål. Det betyder, at det først er det næste holds tur, når det forrige hold har svaret forkert. Når et hold har svaret på et spørgsmål, læses kortets svar op. Bagefter læses de informationer op, der står under svaret. Til sidst læses diskussionsspørgsmålet op, som hele gruppen skal diskutere. Det hold, der kommer først i mål, har vundet! 21

22 Udform jeres egne spilsp rgsm l og spil et nyt rettighedsspil Varighed: minutter ØVELSEN KRÆVER ADGANG TIL INTERNET ELLER BIBLIOTEK. s dan g r I I GRUPPER: Inddel jer i de samme hold, som I var i, da I spillede rettighedsspillet. Lav minimum fem nye spilspørgsmål, svar og diskussionsspørgsmål, der handler om rettigheder. Brug de hjemmesider og henvisninger, der står på de forskellige ark med spilspørgsmål og på inspirationslisten over andet materiale om lige muligheder for alle på side 23. I kan også gå på biblioteket. 22

23 Andet materiale om lige muligheder for alle en inspirationsliste Denne inspirationsliste indeholder en oversigt over forskellige hjemmesider, der oplyser om og beskæftiger sig med temaerne: rettigheder, ligestilling og lige muligheder for alle uanset alder, køn, etnisk baggrund, handicap, religion eller seksuel orientering. Lige muligheder for alle EU s år for lige muligheder for alle: Rollespillet Mars Spirit of Humanity : Skoleavisen: Ung-bladet: Køn og ligestilling Beskæftigelsesministeriet: Kvinderådet: Kvinfo: Minister for ligestilling: Handicap Center for Ligebehandling for Handicappede: De Samvirkende Invalideorganisationer: Udviklings- og formidlingscentret på handicapområdet: Alder Børnerådet: / Dansk Ungdoms Fællesråd: Ældremobiliseringen: Ældresagen: Race eller etnisk baggrund Dansk Flygtningehjælp: Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination: Institut for Menneskerettigheder: Minister for ligestilling: Rådet for etniske minoriteter: Seksuel orientering Bogen Den forbandede kærlighed 14 fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed : Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske: Ministerier Beskæftigelsesministeriet: Forsvarsministeriet: Integrationsministeriet: Justitsministeriet: Kirkeministeriet: Minister for ligestilling: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Velfærdsministeriet: Undervisningsministeriet: Økonomi- og Erhvervsministeriet: Love Andre organisationer, der arbejder med lige muligheder for alle Akademikernes Centralorganisation: Arbejdsmarkedsstyrelsen: Dansk Arbejdsgiverforening: Danske Regioner: Finanssektorens Arbejdsgiverforening: Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd: Kommunernes Landsforening: Landsorganisationen i Danmark: Ledernes Hovedorganisation: Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger: 23

24

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Seksualitet, køn og normer

Seksualitet, køn og normer C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N FILMFESTIVAL 2 0 0 8 Seksualitet, køn og normer Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard TIL LÆREREN Introduktion til Seksualitet,

Læs mere

4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov?

4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? Information: Efter fødslen har moren ret til 14 ugers barselsorlov, mens faren har ret til 2 ugers fædreorlov. Derudover har forældre ret til hver at

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Virkelighedens Frodo. Torkils historie

Virkelighedens Frodo. Torkils historie 1 Virkelighedens Frodo. Torkils historie Material Time Age C5 2x45+5+45 16-17 min Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Øvelsen handler om identitet og normer. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske homopjece:layout 1 09/08/07 9:38 Side 1 Kan du være DIG SELV på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Indledning I Danmark har vi alle

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Her får du mere at vide

Her får du mere at vide Her får du mere at vide er Ligestillingsnævnet? Har du brug for flere oplysninger, kan du læse mere om Ligestillingsnævnet på Internettet på adressen www.ligenaevn.dk Her finder du en klagevejledning og

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Inde i hovedet kan jeg alting

Inde i hovedet kan jeg alting Artikel i Muskelkraft nr. 8, 2000 Inde i hovedet kan jeg alting Mette Have Justsen, 19 år, vil ikke acceptere ret mange begrænsninger i sit liv. En 70 dages rundrejse i Australien var derfor en selvfølge

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over for tynde modeller i H&M reklamer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 5. oktober 2011 Sagsnr: 2010-027129 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980)

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980) Beskæftigelsesministeriet Att.: Birgitte Buchwald Jørgensen (bbj@bm.dk) STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

2.Lek&on: Samfundsfag

2.Lek&on: Samfundsfag 2.Lek&on: Samfundsfag 2.lek'on i undervisningsforløbet Samfundet og samfundsfagets fagområder baseret på kapitel 1 i bogen Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen, Forlaget Columbus 2010 Dagsorden 1. Hvad

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Vi er ude. Gu er vi ej. PerlePosten. Bidrager. Unge får hjælp i livet Side 2. - Og der blev jeg muslim! Side 3. Side 2. Side 3

Vi er ude. Gu er vi ej. PerlePosten. Bidrager. Unge får hjælp i livet Side 2. - Og der blev jeg muslim! Side 3. Side 2. Side 3 PerlePosten Vi er ude Gu er vi ej Der er mange fordomme, om hvem der er med, og hvem der ikke er med i samfundet. Spørgsmålet er hvem der bidrager, og hvem der ikke bidager til samfundet. Vi elever fra

Læs mere

IKS og ligebehandlingsarbejdet

IKS og ligebehandlingsarbejdet IKS og ligebehandlingsarbejdet af Eva Bernhagen, cand.theol., IKS-repræsentant i Ligebehandlingsudvalget Islamisk-Kristent Studiecenter er involveret i ligebehandlingsarbejde i flere sammenhænge. Via vort

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været

Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været kæreste med Mette i to år. 1 Jeg kendte ikke noget til lesbiske,

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Progression i arbejdsmarkedsparathed

Progression i arbejdsmarkedsparathed Progression i arbejdsmarkedsparathed Et kvalitativt forløbsstudie af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres forløb mod arbejdsmarkedet Sophie Danneris Ph.d. stipendiat v. Væksthuset & Aalborg Universitet,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Den som flaskehalsen peger på...!"

Den som flaskehalsen peger på...! Den som flaskehalsen peger på...!" Filmen er bygget op omkring 5 små afsnit, som sker under den samme fest, hvor 14 unge deltager. De unge skuespillere har selv bidraget med egne og andres erfaringer til

Læs mere

Scor i Sommerferien EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

Scor i Sommerferien EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Scor i Sommerferien Score i sommerferien hvorfor? Hvorfor har jeg valgt at skrive en e-bog om at score i sommerferien? Fordi jeg igen og igen hører fra fyre at de tager til Lloret de Mar, Bulgarien,

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere