Andet materiale om lige muligheder for alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andet materiale om lige muligheder for alle"

Transkript

1

2 Debatmateriale om 'lige muligheder for alle Indhold Lige muligheder for alle en introduktion... 3 Øvelser om rettigheder og lige muligheder for alle Øvelse 1: Lige muligheder for alle hvordan?... 4 Fortællinger om forskelsbehandling (varighed: minutter) Interview om forskelsbehandling (varighed: minutter) Fremlæg interviews om forskelsbehandling (varighed: minutter) Diskussion af forskelsbehandling og lige muligheder for alle (varighed: minutter) Skriv og syng en sang om forskelsbehandling (varighed: 45 minutter) Øvelse 2: Den forbandede kærlighed What doesn t kill you, makes you stronger (varighed: minutter) Diskussion af Jamilas fortælling (varighed: minutter) Jamila på Politiskolen skriv en filmscene (varighed: 30 minutter) Fremlæg filmscener om Jamila på Politiskolen (varighed: minutter) Øvelse 3: Rettigheder Rettighedsspil (varighed: minutter) Udform jeres egne spilspørgsmål og spil et nyt rettighedsspil (varighed: minutter) Andet materiale om lige muligheder for alle en inspirationsliste Titel Debatmateriale om Lige muligheder for alle 1. udgave december 2007 Titel Debatmateriale om Lige muligheder for alle 1. udgave december 2007 Oplag 2500 stk. Grafisk opsætning og illustrationer Grafiraf og Jonas Springborg Foto Hanne Bielefeldt og Ricky John Molloy Tryk og bogbind Silkeborg Bogtryk Trykt version ISBN Elektronisk version ISBN Udleveres så længe lager haves hos Ligestillingsafdelingen, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Tlf Fax E-post: Debatmaterialet kan downloades på Debatmaterialet udgives i forbindelse med EU s år for lige muligheder for alle 2007 af minister for ligestilling og Styregruppen for EU s år for lige muligheder for alle.

3 Lige muligheder for alle - en introduktion Dette debatmateriale indeholder forskellige øvelser, fortællinger og oplysninger, som handler om rettigheder og lige muligheder for alle uanset forskelle som alder, køn, etnisk baggrund, handicap, religion eller seksuel orientering. Ud fra materialet skal I tage stilling til og diskutere spørgsmål som: Hvad skal der til, for at vi alle har lige muligheder for at leve det liv, vi ønsker? Hvad vil det sige at have rettigheder? Hvad skal der til, for at vi kan vælge den uddannelse, det job og den kæreste, vi ønsker? Hvordan skaber vi et samfund, hvor det der tæller, er hvad vi kan, og ikke hvordan vi ser ud? Hvordan skaber vi en fælles fremtid med plads til det enkelte individ og forskellene mellem os? Ha en rigtig god diskussion. FAKTABOKS Etnicitet: bruges om en gruppe mennesker, der kommer fra samme geografiske område og for eksempel har fælles sprog, historie, religion, traditioner og kulturel baggrund. Seksuel orientering: betyder, om man for eksempel er heteroseksuel eller homoseksuel. Heteroseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af det modsatte køn. Homoseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af sit eget køn. 3

4 velse 1 Lige muligheder for alle -hvordan?? FAKTABOKS Forskelsbehandle: at gøre forskel i behandlingen af nogen; det kan for eksempel være på grund af deres køn, religion, race eller etniske baggrund. Denne øvelse handler om jeres oplevelser med forskelsbehandling. Hvad mener I, der kan og skal gøres for at sikre lige muligheder for alle i hverdagen? Øvelsen består af nogle forskellige deløvelser. Læsedelen og interviewdelen ligger til grund for den samlede øvelse. Alt efter hvor meget tid, I har, kan I vælge at gennemføre de andre deløvelser i rækkefølge eller blot en enkelt af dem efter eget valg. Ud for hver enkelt deløvelse står der hvor lang tid, det tager at gennemføre den. Læs de forskellige faktabokse nederst på siderne, hvis I støder på ord eller love, I ikke ved, hvad betyder eller handler om. 4

5 s dan g r I INDIVIDUELT: Start med at læse de seks fortællinger på side 6-7. Skriv de ting ned, som I synes er særligt vigtige, eller som I ikke forstår. Fortællingerne handler om mennesker, der har følt, at de er blevet forskelsbehandlet enten på grund af deres etniske baggrund, køn, handicap eller alder. Fortællingerne er omskrevne historier om virkelige menneskers liv. FAKTABOKS Etnicitet: bruges om en gruppe mennesker, der kommer fra samme geografiske område og for eksempel har fælles sprog, historie, religion, traditioner og kulturel baggrund. I GRUPPER: Når I har læst fortællingerne, skal I interviewe hinanden om en oplevelse, hvor I selv har følt jer forskelsbehandlet. Det kan også være en oplevelse, hvor én I kender, én I har hørt om eller set i fjernsynet, er blevet udsat for forskelsbehandling. På side 8 er der en interviewguide, som I kan hente inspiration i, når I skal interviewe hinanden.

6 Fort llinger om forskelsbehandling L s Varighed: minutter Adil maria ole Adil er 25 år og forretningsmand. Han er vokset op i Danmark hos sine forældre, der er indvandret fra Tyrkiet. En tidlig morgen er Adil og hans kollega Hans Hansen på vej til et møde i London. I lufthavnen opdager Adil, at Hans, men ikke han selv, har mulighed for at foretage check-in ved en selvbetjeningsskranke. Han finder ud af, at flyselskabet ikke tillader, at personer med fremmedklingende navne foretager check-in ved deres forskellige selvbetjeningsskranker, fordi de så risikerer at få en bøde af de britiske myndigheder. Adil føler sig i den grad forskelsbehandlet på grund af sin etniske oprindelse og vælger derfor at klage til Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling over flyselskabets praksis. Maria går i gymnasiet. Ved siden af gymnasiet har hun et fritidsjob som kassemedarbejder i en spillehal. Da Maria skal på sommerferie, bliver Christian ansat som hendes ferieafløser. Maria kommer tilbage fra sin ferie og opdager, at Christian har fået 35 kr. mere i timen, end hun har. Det synes hun ikke er i orden. Derfor klager hun over lønforskellen til Ligestillingsnævnet og tilkendes et beløb, der svarer til forskellen på hendes og Christians løn. Ole er en mand, der godt kan lide at gå i dametøj. Han er iklædt en lyserød kjole den dag, han går ind i en TV- og radioforretning for at købe en brugt pladespiller, der står i vinduet. Indehaveren af butikken synes ikke om Oles valg af tøj. Han synes, Ole er ulækker, fordi han går klædt, som han gør. Derfor kræver han kr. for pladespilleren, selvom det beløb er meget højt i forhold til dens værdi. Oles oplevelse af situationen er, at han bliver nægtet at handle i butikken alene på grund af den måde, han går klædt. Det får ham nu ikke til at ændre sin tøjstil. Til gengæld sørger han for, at TV- og radioindehaveren bliver meldt til politiet for forskelsbehandling. FAKTABOKS Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling: behandler konkrete sager om forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse (www.klagekomite.dk). Lov om etnisk ligebehandling: har til formål at forhindre forskelsbehandling og fremme ligebehandling af alle mennesker uanset race eller etnisk oprindelse (www.retsinfo.dk). Ligestillingsnævnet: behandler konkrete klager over forskelsbehandling på grund af køn. Nævnet er nedsat af minister for ligestilling (www.ligenaevn.dk). Lov om lige løn til mænd og kvinder: forbyder, at mænd og kvinder får forskellig løn for samme arbejde, eller for arbejde, der tillægges samme værdi, på grund af deres køn (www.retsinfo.dk). Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.: indeholder blandt andet forbud mod, at virksomheder på grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering nægter at betjene den pågældende på samme vilkår som andre (www.retsinfo.dk). 6

7 l rke Lærke er 35 år og uddannet jurist. For 6 år siden mistede hun førligheden i arme og ben på grund af en trafikulykke. Derfor sidder hun i dag i kørestol. Da Lærke søger et job som juridisk sagsbehandler i et forsikringsselskab, får hun afslag. Selskabet begrunder deres afslag med, at Lærke ikke vil kunne udføre det skrivearbejde, som hører med til jobbet, på grund af sit handicap. For det første er Lærke uenig i selskabets vurdering af, at hun ikke er i stand til at udføre jobbet. For det andet kender Lærke en del til lovgivning. Hun gør derfor selskabet opmærksom på, at deres begrundelse er i strid med forskelsbehandlingsloven. Ifølge loven har selskabet faktisk pligt til at undersøge, hvad der skal til for, at Lærke kan fungere i stillingen. Lærke informerer derudover selskabet om, at de kan søge om offentligt tilskud til for eksempel arbejdsindretninger, der kan hjælpe hende eller andre med handicap i deres arbejde. rune Rune er 20 år og studerende. I weekenden kan han godt lide at gå i byen med sine venner. En lørdag aften skal han og hans veninde Lisbet på et nyt diskotek, der er åbnet i København. Da de skal til at betale for at komme ind på diskoteket, finder de ud af, at Rune og andre mandlige gæster skal betale 200 kr. mere for at få adgang, end Lisbet og andre kvindelige gæster skal. Rune synes, det er langt ude og fortæller sin historie til sine studiekammerater som det første mandag morgen. En af hans studiekammerater siger, at Rune faktisk kan klage over forskelsbehandlingen til Ligestillingsnævnet. Det gør Rune, og nævnet tilkender ham en godtgørelse på 200 kr., som diskoteket skal betale. Beløbet svarer til det beløb, Rune skulle betale mere end Lisbet for at komme ind på diskoteket. hanne Hanne er 52 år. Hele sit liv har hun arbejdet inden for reklamebranchen. For fem år siden gik det firma, hun var ansat i, desværre konkurs, og Hanne blev arbejdsløs. Hun søger job efter job og bliver også kaldt til samtale flere steder - uden held. Hendes oplevelse er, at ingen ønsker at ansatte hende på grund af hendes alder. Det er som om, de lige kigger en ekstra gang på hendes grå hår, når hun dukker op til samtale. Når hun får afslag på et job, får hun at vide, at hendes kvalifikationer ikke fejler noget der er bare lige en anden, som er lidt bedre kvalificeret. Hannes selvtillid er på nulpunktet. Heldigvis har hun en familie, der støtter hende og bliver ved med at opfordre hende til at søge nye jobs. Efter i alt 3 år væk fra arbejdsmarkedet og en masse jobsamtaler rigere, lykkes det endelig for Hanne at få et job gennem en tidligere kollega ikke inden for reklamebranchen, men som PR-medarbejder i en ITvirksomhed. FAKTABOKS Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.: forbyder arbejdsgivere at forskelsbehandle jobansøgere og ansatte på grund deres af race, hudfarve, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national, social eller etnisk oprindelse (www.retsinfo.dk). Lov om ligestilling af mænd og kvinder: forbyder, at mænd og kvinder forskelsbehandles på grund af deres køn (www.retsinfo.dk). 7

8 Interview velse om forskelsbehandling Varighed: minutter s dan g r I INDIVIDUELT: Start med at tænke fem minutter over en oplevelse, hvor I selv har følt jer forskelsbehandlet. Det kan også være en oplevelse, hvor én I kender, én I har hørt om eller set i fjernsynet, er blevet udsat for forskelsbehandling. Skriv oplevelsen ned i stikord. OVERVEJ: Før I vælger at bruge en oplevelse med forskelsbehandling, I selv har haft, så tænk over, om I har det ok med, at oplevelsen bliver fortalt videre til hele klassen. Hvis ikke, så vælg en oplevelse, hvor det er en anden end jer selv, der er blevet udsat for forskelsbehandling. I GRUPPER: Sæt jer sammen i grupper på tre elever. Lav en opdeling, hvor: 1) den ene af jer fortæller de andre om sin egen eller en anden persons oplevelse med forskelsbehandling 2) den anden af jer interviewer den, der fortæller 3) den tredje af jer skriver oplevelsen ned og giver efter interviewet et kort resumé af fortællingen til resten af klassen. Hvis I har mere tid, efter at I har gennemført ét interview, så prøv at bytte roller, sådan at I interviewer en anden fra gruppen. I kan finde inspiration i interviewguiden både i forhold til interviewet og i forhold til fremlæggelse af fortællingen til resten af klassen. Interviewguide Hvem er det, der har oplevet at blive forskelsbehandlet? Hvem var ellers involveret i situationen? Hvad skete der? Hvor og hvordan? Hvad blev der sagt og gjort? Hvad betød forskelsbehandlingen følelsesmæssigt for de personer, der var involverede? Var der noget, man kunne have gjort for at have undgået forskelsbehandlingen? Hvad? Er der noget, man kan gøre fremover for at hindre, at der sker forskelsbehandling i lignende situationer? Hvad? FAKTABOKS Resumé: en kort oversigt over noget; et referat af noget. 8

9 Freml ggelse af interviews om forskelsbehandling Varighed: minutter s dan g r I I KLASSEN: De af jer, der har skrevet oplevelsen med forskelsbehandling ned, fremlægger på skift oplevelsen for resten af klassen. I kan bruge spørgsmålene i interviewguiden til at strukturere jeres fremlæggelse. Brug 2-5 minutter på at fremlægge hver af de forskellige oplevelser. I KLASSEN: Stil spørgsmål til hinandens oplevelser med forskelsbehandling under fremlæggelserne, hvis der er noget, der undrer jer, noget I ikke lige forstår, eller noget I gerne vil have uddybet. 9

10 Diskussion af forskelsbehandling og lige muligheder for alle Varighed: minutter s dan g r I I KLASSEN: Vælg en ordstyrer. Diskuter diskussionsspørgsmålene sammen i klassen med udgangspunkt i jeres forskellige oplevelser med forskelsbehandling. Diskussionsspørgsmål Hvad vil det sige at blive forskelsbehandlet? Hvad kan føre til, at en person bliver forskelsbehandlet? Hvad kan det betyde for den enkelte person at blive udsat for forskelsbehandling? Hvad kan der gøres for at undgå, at mennesker bliver forskelsbehandlet? Hvad mener I, at der skal gøres? Kom med eksempler. Hvad vil det sige at have rettigheder? Hvilke rettigheder har I for eksempel i skolen og i forhold til jeres forældre? Kom med eksempler. Hvad vil det sige at have lige muligheder for at vælge den uddannelse, det job og den kæreste, man ønsker? Kom med eksempler. Synes I, at der i det danske samfund er lige muligheder for alle uanset alder, køn, handicap, etnisk baggrund, seksuel orientering eller religion? Hvorfor? Hvorfor ikke? Kom med eksempler. Mener I, at der skal være lige muligheder for alle i samfundet? Hvis ja hvordan kan der blive det? Hvad kan I gøre for, at det sker? Hvis nej hvorfor ikke? 10

11 Skriv og syng en sang om forskelsbehandling ( Varighed: 45 minutter s dan g r I I GRUPPER: Opdel jer i de samme grupper, I var i under interviewøvelsen. Brug 20 minutter på at skrive ét eller flere vers til en sang, der handler om den oplevelse med forskelsbehandling, som I interviewede hinanden om. I kan vælge selv at lave en melodi til sangen for eksempel ved hjælp af lidt beatboxing eller I kan skrive sangteksten til en melodi, I kender i forvejen. I KLASSEN: Stil jer op foran resten af klassen og syng, rap eller læs sangen op. Alle burde behandles ens Melodi: Eget beat Hvorfor skal der være forskelsbehandling? Alle burde behandles ens Alle burde sige rend og hop, jeg er in Jeg er min egen - ingen kan eller må komme i vejen Vær glad for den, du er Lad ingen bestemme, for det er din egen stemme Din egen stemme, som gælder Det er os, der fortæller - et håb om, at alle er lige Uanset om det er dreng eller pige Om man er kristen eller muslim Det den samme slags stil - mand eller kvinde - alle vil vinde Alle burde behandles ens Ikke al den smerte, for inderst inde har alle det samme slags hjerte 9 C, Vejlebroskolen i Ishøj 11

12 12

13 velse 2 Den forbandede k rlighed Denne øvelse handler om homoseksualitet. Hvad hvis man som pige er blevet forelsket i en pige? Som dreng er blevet forelsket i en dreng? Kan man så på samme måde, som hvis man var blevet forelsket i en af det modsatte køn, for eksempel snakke med sine venner og sin familie og ikke mindst den person, man er blevet forelsket i, om sine følelser? Hvordan kan vi holde fast i at være den, vi ønsker at være, selvom vi skiller os ud fra flertallet? Hvordan sikrer vi, at vi alle har muligheden for at leve det liv, vi ønsker at leve? Øvelsen består af nogle forskellige deløvelser. Deløvelserne skal udføres i den rækkefølge, de kommer i. Ud for hver enkelt deløvelse står der hvor lang tid, det tager at gennemføre den. Læs de forskellige faktabokse nederst på siderne, hvis I for eksempel støder på ord, I ikke ved, hvad betyder. s dan g r I INDIVIDUELT: Start med at læse fortællingen om Jamila og hendes liv. Skriv de ting ned, som I synes er særligt vigtige, eller som I ikke forstår. I GRUPPER: Når I har læst om Jamila, skal I diskutere hendes historie ud fra de nedskrevne spørgsmål på side 17. I GRUPPER: Hvis I har mere tid, skal I bagefter leve jer ind i Jamilas tanker og følelser og skrive en filmscene om hendes liv. På side er der introduktion til, hvordan I gør. I KLASSEN: Bagefter skal I spille, læse op eller på en anden måde fremlægge jeres filmscener for resten af klassen. På side 19 er der en introduktion til, hvordan I gør. FAKTABOKS Homoseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af sit eget køn. 13

14 What doesn t kill you, makes you stronger Varighed: minutter L s Jamila, 22 år: Sanger, DJ, danser og basketballspiller. Ægypter, dansker og verdensborger. Muslim og lesbisk. Et af kodeordene for Jamilas liv er mangfoldighed, og hun har sat sig for at bevise, at alting kan kombineres, hvis man kæmper for det. For en måned siden var min kæreste og jeg på vej hjem i bussen, og vi sad og holdt hinanden i hånden, og jeg gav hende et kys. Så kommer der en fyr med udenlandsk baggrund hen og spørger, om han må filme os med sin mobiltelefon. Min kæreste siger, at nej, selvfølgelig må han ikke det, og så spørger han mig hvor kommer du fra?. Jeg svarer, at jeg er ægypter. Ægypter og lesbisk? Ægypter og lesbisk!, siger han så. Han gentager det, som om han simpelthen ikke forstår det. Jamila har fået den slags spørgsmål og kommentarer mange gange; episoden i bussen er blot en blandt mange, hvor hun er stødt på fordomme om, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre at kombinere en arabisk baggrund med at være homoseksuel. Kan vi ikke bare smide dem ud? Den 22-årige pige, der har en bornholmsk mor og en ægyptisk far, er både musiker, sanger og danser. Hun arbejder som bartender på en homobar, er ved at starte en hiphop-klub, danser selv hiphop og er ved at lægge sidste hånd på sin første solo-cd, hvis musik hun beskriver som: A combo of R&B, soul and hiphop with an oriental influence. Hun har spillet basketball på topplan, men lige nu må det vige for musikken, selvom hun savner det. Hun har planer om at søge ind på Politiskolen, og midt i det hele får hun også tid til at være sammen med sin kæreste. Til gengæld forsøger hun at lade være med at bruge energi på at ærgre sig over de fordomme, som hun møder i dagligdagen. Der er masser af fordomme i Danmark, ikke kun blandt arabere. Min ekskærestes mormor havde rigtig svært ved at acceptere mig. Når vi sad og så nyheder, og der var et indslag om indvandrere, udbrød hun kan vi ikke bare smide dem ud?. Og hun kunne finde på at sige til min kæreste hvornår finder du en sød fyr?, selv om jeg var lige ved siden af. Min mor har gjort det let for mig Alt i alt oplever Jamila nu Danmark som et land med stor frihed. Et sted, hvor hun kan udfolde alle sine evner og få plads til at skabe sig den tilværelse, hun ønsker. Det var derfor, hun flyttede hertil fra Ægypten for fire år siden. Dengang var Jamila 18 år og følte sig spærret inde i et samfund, hvor holdningen til homoseksualitet er meget negativ. Derfor besluttede hun at forlade Ægypten og flytte til et andet land. At det lige blev Danmark, skyldes, at hendes mor var flyttet tilbage til Danmark tre år tidligere, da hun blev skilt fra Jamilas far. Da jeg blev 18 år og var færdig med skolen, sagde jeg til min far, at jeg ville på ferie hos min mor i Danmark. Da jeg så kom hertil, ringede jeg til Kairo og sagde, at jeg ikke kom tilbage. Det er ikke, fordi jeg ikke holder af min far. Jeg elsker ham og synes, at han er fantastisk. Men meget af det, jeg har med ham, bygger på en løgn, fordi jeg ikke har kunnet være mig selv 100 %. Han ved ikke, at jeg er lesbisk, og jeg har heller ikke tænkt mig at fortælle ham det, siger Jamila. Til gengæld har hun fortalt sin mor det. Jeg sprang ud over for hende et halvt år efter, at jeg var kommet til Danmark. Min mor er min bedste ven, og jeg har altid fortalt hende alting, så det var vigtigt 14

15 for mig, at jeg også kunne fortælle hende det her. Jeg var sikker på, at hun ville acceptere det, men det er stadig en stor ting at sige det højt; én ting er at sige det til sig selv, indeni, men det er meget større at sige det højt. Men jeg fik sagt det til sidst. Og hun sagde bare jamen skat, det har jeg da vidst længe. Jeg svarede, at så kunne hun have sagt det, så jeg ikke havde skullet gå med det så længe og haft svært ved at sige det! Men hun sagde, at hun syntes, jeg skulle sige det selv. Og hun sagde Jeg elsker dig lige meget hvad. Du vil altid være min datter tons sten blev løftet af mit hjerte Også Jamilas første kæreste, som hun mødte til basket, var en stor hjælp, da hun skulle tage springet ud i den frihed, hun havde længtes sådan efter. I Ægypten havde jeg mødt rigtig mange kvinder, som jeg følte mig tiltrukket af, men hver gang tænkte jeg pres følelserne ned igen, du skal ikke vise dem, hvad du føler, du må lade som ingenting. Men så mødte jeg min ekskæreste, der spillede i en anden klub. Først blev vi veninder, men jeg kunne mærke, at jeg havde andre følelser for hende; jeg havde sommerfugle i maven Jeg stod lige der på kanten, og hun hjalp mig med at skubbe mig ud over. Da jeg sprang, og vi blev kærester, var det, som om tons sten blev løftet af mit hjerte. Og jeg tænkte hvorfor har jeg ikke gjort det her før, det er jo naturligt for mig at være på den måde, jeg er, husker Jamila. Deres forhold varede i tre år, og selv om de ikke længere er kærester, er de stadig gode venner og meget fortrolige. Udfordringer gør stærk Hun virker stærk og fuld af selvtillid og ligner en, der ikke lige lader sig slå ud. Sådan føler hun sig også, siger hun. Men sådan har det ikke altid været. For et par år siden følte hun sig langt mere sårbar og skrøbelig, husker hun. Dengang havde jeg det sindssygt svært. Jeg havde svært ved at acceptere, at jeg var lesbisk, og havde det i det hele taget rigtig dårligt. Hvad betød det, at jeg var lesbisk? Var jeg et dårligt menneske? Jeg havde alle de der tanker, og jeg kunne ikke finde ud af at tale om det, så mine aggressioner kom ud på alle mulige andre måder. Jeg havde meget temperament, og jeg blev meget aggressiv, når jeg spillede basket. I dag får jeg det ud på en anden måde, i min musik og mine sange. Mine tekster handler meget om, at man skal stå ved sig selv og acceptere sig selv, og at der skal være plads til forskellighed, siger hun. Hun kigger lidt frem for sig og tilføjer så: Jeg ville have et ti gange nemmere liv, hvis jeg var hetero, men jeg kan godt lide udfordringer. Det får man som lesbisk. Og som udlænding. Det er nok derfor, et af mine mottoer er, What doesn t kill you, makes you stronger. Fortællingen om Jamila er et uddrag fra bogen Den forbandede kærlighed 14 fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed skrevet af Malene Fenger-Grøndahl og Marianne Nøhr Larsen. I kan læse flere fortællinger og mere om bogen på hjemmesiden 15

16 16

17 Diskussion af Jamilas fort lling Varighed: minutter s dan g r I I GRUPPER: Del jer ind i grupper med 4-6 elever i hver. Start med at skrive de tre pointer ned fra fortællingen om Jamila, som I lagde mest mærke til. Snak om pointerne sammen. Diskuter bagefter de forskellige diskussionsspørgsmål. Diskussionsspørgsmål Hvad betyder det for Jamilas hverdag, at hun er homoseksuel? Hvad er det for nogle fordomme, Jamila støder på, fordi hun er lesbisk? Hvordan tackler hun de fordomme, hun møder? Jamila siger, at der er mange, der ikke kan forstå, at hun kan være lesbisk, når hun også er ægypter. Hvorfor tror I, det er sådan? Hvad er det, der gør det så svært for Jamila at springe ud som lesbisk? Har I selv prøvet at stå I en situation, hvor I skulle springe ud i noget nyt som for eksempel at skifte skole eller flytte? Noget som ændrede jeres liv? Hvis ja - hvilke tanker gjorde I jer? Kom med eksempler. Er der forskel på at være forelsket som homoseksuel og som heteroseksuel? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvorfor er det, at Jamila ikke vil fortælle sin far, at hun er lesbisk? Synes I, at Jamila skal fortælle det til ham? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvad mener Jamila med sit motto om: 'What doesn t kill you, makes you stronger'? Er I enige med Jamila i hendes motto? Hvorfor? Hvorfor ikke? FAKTABOKS Homoseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af sit eget køn. Heteroseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af det modsatte køn. 17

18 Jamila p å politiskolen -skriv en filmscene Varighed: 30 minutter Som I kan læse i fortællingen om Jamila, har hun planer om i fremtiden at uddanne sig til politibetjent. Lad os nu antage, at det er lykkedes for Jamila at blive optaget på Politiskolen. Ved at skrive en scene til en film om Jamila, skal I forsøge at sætte jer ind i de tanker, hun gør sig i forbindelse med sin start på uddannelsen til politibetjent. I skal forestille jer, at I er Jamila. I har nu gået på Politiskolen i et par uger og synes, at uddannelsen er rigtig spændende. I har også mødt nogle søde studiekammerater. En dag i frokostpausen falder snakken på det med kærester hvad gør og siger Jamila? Hvad gør og siger hendes studiekammerater? Hvad vil der ske, hvis hun fortæller dem, at hun er kæreste med en kvinde? Vil de fryse hende ud? Vil de acceptere hende, som den hun er og ønsker at være? Vil de synes, hun er lidt sej og spændende, fordi hun skiller sig ud fra flertallet? At hun er modig, fordi hun tør fortælle dem, at hun er lesbisk? s dan g r I I GRUPPER: Del jer ind i grupper med 3-4 elever i hver gruppe. Vælg en, der skriver ned. Skriv en filmscene til en film, der handler om Jamila og hendes start på Politiskolen. Start med at læse alle de nedskrevne filmspørgsmål på side 19. Svar bagefter på hvert enkelt af spørgsmålene. I KLASSEN: Hvis I har mere tid, når I er færdige med at skrive filmscenen, skal I som gruppe spille, læse op eller på en anden måde fremlægge scenen for resten af klassen. 18

19 Filmsp rgsm l: Hvad skal filmen om Jamila hedde? Skriv titlen ned. Hvad skal filmen om Jamila overordnet handle om hvad er filmens overordnede budskab? Skriv stikord om filmens overordnede handling og budskab ned. Hvad handler den specifikke filmscene om? Hvad er budskabet med den specifikke filmscene? Skriv stikord om filmscenens handling og budskab ned. Hvor foregår filmscenen henne? Beskriv stedet, hvor filmscenen udspiller sig. Hvilke personer er med i scenen? Hvad hedder de? Hvor gamle er de? Har de for eksempel en kæreste? Hvordan forholder de sig til homoseksualitet? Hvad er deres relation til Jamila? Beskriv de personer, der er med i scenen. Beskriv deres baggrunde og holdninger til homoseksualitet. Hvad siger de forskellige personer, der er med i scenen? Hvad siger Jamila? Skriv filmscenens dialog mellem Jamila og hendes nye studiekammerater ned. Dialogen skrives ved hjælp af konkrete replikker. Freml g filmscener om Jamila p å politiskolen Varighed: minutter s dan g r I I GRUPPER: Brug 5 minutter på at finde ud af, hvordan I som gruppe skal fremlægge jeres filmscene om Jamila på Politiskolen for resten af klassen. I kan vælge at spille jeres filmscene, hvor I selv er de medvirkende personer. I kan også vælge at læse filmscenen op. Brug filmspørgsmålene til at strukturere jeres fremlæggelser. I KLASSEN: Spil, læs eller fremlæg på en anden måde jeres forskellige filmscener for resten af klassen. Brug 3-5 minutter på hver fremlæggelse. FAKTABOKS Dialog: en samtale. Replik: en sætning en person siger for eksempel i en film. 19

20 velse 3: Rettigheder Denne øvelse handler om, hvilke rettigheder I og andre har. Den handler om, hvordan I kan bruge jeres rettigheder. Derudover handler øvelsen om, at I får diskuteret, hvilke rettigheder, I synes, det er vigtigt, vi har? Den samlede øvelse består af: 1) Et rettighedsspil med en spilleplade og tre selvstændige ark med spilspørgsmål. 2) Udformning af jeres egne spilspørgsmål, som I skal spille et nyt rettighedsspil med. Først skal I spille rettighedsspillet. Hvis I har mere tid, skal I bagefter lave nye spilspørgsmål. Ud for hver enkelt deløvelse står der hvor lang tid, det tager at gennemføre den. Slå op i de forskellige faktabokse nederst på siderne, hvis I støder på ord, I ikke ved, hvad betyder. 20

21 Rettighedsspil Varighed: minutter s dan g r I I GRUPPER: Del jer op i grupper med 6-12 elever i hver gruppe. Hver gruppe får udleveret et spil det vil sige én spilleplade og tre ark med spilspørgsmål. Del hver gruppe op i tre hold med 2-4 elever på hvert hold. Hvert hold tager hvert sit ark med spilspørgsmål. Hvert hold læser spilspørgsmål op for et af de andre hold. Hvert hold finder en lille ting, der kan bruges som spillebrik. Læs spillereglerne og begynd spillet. SPILLEREGLER Træk lod om, hvilket hold der begynder. Hver gang det er et holds tur, starter I med at rykke et felt frem. Hvis I svarer rigtigt på jeres spørgsmål, må I fortsætte jeres tur og blive ved med at rykke et felt frem for hver gang, I skal have et nyt spørgsmål. Det betyder, at det først er det næste holds tur, når det forrige hold har svaret forkert. Når et hold har svaret på et spørgsmål, læses kortets svar op. Bagefter læses de informationer op, der står under svaret. Til sidst læses diskussionsspørgsmålet op, som hele gruppen skal diskutere. Det hold, der kommer først i mål, har vundet! 21

22 Udform jeres egne spilsp rgsm l og spil et nyt rettighedsspil Varighed: minutter ØVELSEN KRÆVER ADGANG TIL INTERNET ELLER BIBLIOTEK. s dan g r I I GRUPPER: Inddel jer i de samme hold, som I var i, da I spillede rettighedsspillet. Lav minimum fem nye spilspørgsmål, svar og diskussionsspørgsmål, der handler om rettigheder. Brug de hjemmesider og henvisninger, der står på de forskellige ark med spilspørgsmål og på inspirationslisten over andet materiale om lige muligheder for alle på side 23. I kan også gå på biblioteket. 22

23 Andet materiale om lige muligheder for alle en inspirationsliste Denne inspirationsliste indeholder en oversigt over forskellige hjemmesider, der oplyser om og beskæftiger sig med temaerne: rettigheder, ligestilling og lige muligheder for alle uanset alder, køn, etnisk baggrund, handicap, religion eller seksuel orientering. Lige muligheder for alle EU s år for lige muligheder for alle: Rollespillet Mars Spirit of Humanity : Skoleavisen: Ung-bladet: Køn og ligestilling Beskæftigelsesministeriet: Kvinderådet: Kvinfo: Minister for ligestilling: Handicap Center for Ligebehandling for Handicappede: De Samvirkende Invalideorganisationer: Udviklings- og formidlingscentret på handicapområdet: Alder Børnerådet: / Dansk Ungdoms Fællesråd: Ældremobiliseringen: Ældresagen: Race eller etnisk baggrund Dansk Flygtningehjælp: Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination: Institut for Menneskerettigheder: Minister for ligestilling: Rådet for etniske minoriteter: Seksuel orientering Bogen Den forbandede kærlighed 14 fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed : Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske: Ministerier Beskæftigelsesministeriet: Forsvarsministeriet: Integrationsministeriet: Justitsministeriet: Kirkeministeriet: Minister for ligestilling: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Velfærdsministeriet: Undervisningsministeriet: Økonomi- og Erhvervsministeriet: Love Andre organisationer, der arbejder med lige muligheder for alle Akademikernes Centralorganisation: Arbejdsmarkedsstyrelsen: Dansk Arbejdsgiverforening: Danske Regioner: Finanssektorens Arbejdsgiverforening: Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd: Kommunernes Landsforening: Landsorganisationen i Danmark: Ledernes Hovedorganisation: Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger: 23

24

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Etnohomoerne på spring og på vej

Etnohomoerne på spring og på vej Etnohomoerne på spring og på vej Det kan godt være hårdt at være både homoseksuel og etnisk minoritet. Men etnohomoerne vil ikke have medlidenhed. De vil bare have plads til at være sig selv. Af Marianne

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

dit liv. dine muligheder to kulturer

dit liv. dine muligheder to kulturer dit liv. dine muligheder Ung i to kulturer hvad vælger du? At være ung handler bl.a. om at vælge. At vælge til og vælge fra og at finde svar på et uendeligt antal spørgsmål. Med valg følger nye muligheder,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Den transe Verden. - hvis du vil vide noget om deres liv

Den transe Verden. - hvis du vil vide noget om deres liv Den transe Verden - hvis du vil vide noget om deres liv Indholdsfortegnelse. Mit emne. Emnebegrundelse. Problemformulering. Ole bole gik i skole, med sin mors fine kjole. Interviews. - Tina. - Henriette.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

TANKE-EKSPERIMENTER:

TANKE-EKSPERIMENTER: TANKE-EKSPERIMENTER: Samfundsfilosofisk og etisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 2 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Seksualitet, køn og normer

Seksualitet, køn og normer C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N FILMFESTIVAL 2 0 0 8 Seksualitet, køn og normer Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard TIL LÆREREN Introduktion til Seksualitet,

Læs mere

Du må være med! -5. Den, der er lidt mærkelig

Du må være med! -5. Den, der er lidt mærkelig Du må være med! -5 Den, der er lidt mærkelig Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Et liv med dit barn og mit barn er langtfra uden konflikter. Og tabuerne er svære at bryde Af Susanne Johansson, 30. september 2012 03 Bonusmor med skyld på 06

Læs mere

4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov?

4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? Information: Efter fødslen har moren ret til 14 ugers barselsorlov, mens faren har ret til 2 ugers fædreorlov. Derudover har forældre ret til hver at

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Jeg siger op OPGAVER TIL

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Jeg siger op OPGAVER TIL OPGAVER TIL Jeg siger op NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES FÆLLES I KLASSEN Før I læser romanen Kig på bogens forside og bagside og kapitel-overskrifter. Hvad tror I, den handler om? Lav en brainstorm med alle

Læs mere

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love (FINAL DRAFT2) af Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love SCENE 1: S VÆRELSE Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker. (14)

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

For meget og for meget?

For meget og for meget? For meget og for meget? 8 historier med kant om etik og livsfilosofi af Henrik Krog Nielsen Forlaget X Indledning Målgruppe Bogen henvender sig især til folkeskolens ældste klasser, efterskoler og ungdomsskoler.

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI KVINDE 32 ÅR KRISTEN-ARMENIER TO BØRN PÅ HHV. 2 OG 4 ÅR UDDANNET REGNSKABSMEDARBEJDER INGEN ARBEJDSERFARING ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1)

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

PERSONLIGE HISTORIER OM AT VÆRE SIG SELV - FOR 8.-10. KLASSETRIN

PERSONLIGE HISTORIER OM AT VÆRE SIG SELV - FOR 8.-10. KLASSETRIN PERSONLIGE HISTORIER OM AT VÆRE SIG SELV - FOR 8.-10. KLASSETRIN Uge Sex, Temamateriale 8. - 10. klasse 18 AT VÆRE LESBISK OG LIDT TIL Navn: Sarah Alder: 25 Beskæftigelse: Studerer medievidenskab, ansat

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren Stemmer fra Hulbjerg Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren v/ Anette Wilhjelm Jahn Her er forslag til opgaver, der sætter fantasien

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Foredrag for folkeskoler

Foredrag for folkeskoler Foredrag for folkeskoler Tina vil fortælle om, at hun som barn ikke vidste, vold ikke var normalt. Tina følte, hun fortjente volden og turde ikke fortælle om den. Tina vidste heller ikke, hvem hun skulle

Læs mere

Vi er ude. Gu er vi ej. PerlePosten. Bidrager. Unge får hjælp i livet Side 2. - Og der blev jeg muslim! Side 3. Side 2. Side 3

Vi er ude. Gu er vi ej. PerlePosten. Bidrager. Unge får hjælp i livet Side 2. - Og der blev jeg muslim! Side 3. Side 2. Side 3 PerlePosten Vi er ude Gu er vi ej Der er mange fordomme, om hvem der er med, og hvem der ikke er med i samfundet. Spørgsmålet er hvem der bidrager, og hvem der ikke bidager til samfundet. Vi elever fra

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere