Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige."

Transkript

1 Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker og hvordan soldaternes familier havde det derhjemme. I brevene kan man også fornemme den alvorlige stemning der var på grund af krigen. Referat af brev fra Vælg et brev. Lav et referat af brevet med dine egne ord. Hvad fortæller personen i brevet? Skriv som en person fra krigen Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Skriv et brev til en du holder af i samme stil som de breve, du lige har læst. Vælg en af følgende personer og skriv et brev ud fra personens perspektiv: Soldat Sygeplejeske Journalist Politiker Krigsfange Familie

2 Brev 1: Brev fra Schønning til moder På næste side kan du finde en ordliste og viden om brevet. 1. Bataljon, Slesvig, d. 20. maj 1848 Kære moder! Da to af vore læger har fået tilladelse til at vende tilbage til armeen, vil jeg benytte mig af denne gunstige lejlighed for at tilkende dig disse linjer. Jeg vil nu, kære moder, såfremt kræfterne tillade, da det jo er temmelig anstrengende at skrive med venstre hånd, forsøge at give dig en kort beskrivelse om min tilværelse siden påskedag den 23. april Efter at bataljonen havde været så heldig ved et rask angreb at kaste fjenden tilbage til Dannevirke, måtte vi dog snart trække os tilbage for den overlegne styrke, preusserne kastede imod os. Det var på dette tilbagetog, at skæbnen var mig så ugunstig at sende mig en kugle i min højre arm. Som en følge af det stærke slag, faldt jeg naturligvis bagover, men jeg rejste mig dog straks igen, og nu mærkede jeg, at skuddet var gået igennem min albue, og da gennemfor mig også straks den tanke, at jeg måtte miste armen. Jeg søgte nu, bærende den sønderskudte arm i den venstre hånd, at trække mig ud af ilden, og efter at have tilbagelagt en 100 skridt var jeg så heldig at træffe min oppasser, der førte mig hen til vor læge Berg, som vi fandt bag en bakke i færd med, og det uagtet en heftig kugleregn, at forbinde de sårede. Her blev jeg, efter at have fået armen forbundet, lagt på en båre og nu gik det med preusserne i hælene og kuglerne om ørene ad Slesvig til. Her blev jeg indlagt på hospitalet, og efter at lægerne i nogen tid med rystende hoveder havde undersøgt min arm, erklærede de mig, at den måtte afsættes. Siden amputationen har jeg befundet mig ret vel; jeg er blevet uhyre afkræftet, men har dog ikke haft synderlige smerter. Hvad plejen angår, da er den så god, som jeg kan ønske mig den, og det er en trøst for os alle, at vi her ligger under preussisk herredømme. Jeg er nu, hvad min helbredelse angår, kommen så langt frem, at jeg kan være en 6 a 7 timer oppe af sengen om dagen og håber om et par dage at komme ud i luften. Der blev ikke noget af fangernes udveksling, så derfor kommer jeg nok til at vandre til Rendsborg, når jeg bliver helbredt. Vil du takke Maria og Wilhelm for deres 3 tilsendte breve. Hils fader og søskende fra din hengivne søn. W. Schønning.

3 Brev 1: Brev fra Schønning til moder Kilde til brevet Allen, C.F., Breve fra danske Krigsmænd, Gyldendalske boghandel: Thieles bogtrykkeri, Kjøbenhavn; 1873) Viden om brevet Brevet er fra Første Slesvigske krig fra Danmark tabte Slaget ved Slesvig 23. april 1848 og trak sig tilbage til Fyn. Der døde ikke mange mænd under selve slaget, men derimod døde mange efterfølgende af deres kvæstelser og følgende infektioner. Efter slaget ved Slesvig skrev løjtnant Waldemar Schønning et brev til sin familie. Schønning blev såret i slaget, taget til fange og fik efterfølgende amputeret sin højre arm. Schønning døde under krigen af sine kvæstelser. Ordliste Bataljon: en gruppe soldater Armeen: hæren Gunstige lejlighed: chance, mulighed Tilkende: (her) skrive Rask: (her) hurtigt Dannevirke: et forsvarsværk, som bestod af jordvolde og mure, der gav de danske soldater dækning, når de skulle forsvare Danmark fra syd Overlegne: (her) større og stærkere Preusserne: tyskerne Ugunstig: uheldig Oppasser: tjener Uagtet: på trods af Afsættes: (her) skæres af, amputeres Herredømme: magt, kontrol

4 Brev 2: Brev fra soldat Svend til sin kone På næste side kan du finde en ordliste og viden om brevet. Sønderborg, juli 1850 Kære kone Jeg kan ej andet end at lade dig vide, at jeg er ved helsen og har det godt; men jeg har det på en måde ikke godt, når du rinder mig i tanker, og jeg har så mange underlige drømme hver nat; det er mit ønske både nat og dag, at jeg måtte nyde den glæde at samles med dig igen i mit kære hjem, men desværre sker det ikke, at jeg kommer hjem i sommer. Men du må være tålmodig, for min skyld må du ikke sørge, da du ved, at jeg dog elsker dig så højt, min bedste ven, og dersom du skulle dø fra mig, så ville jeg ønske, at jeg ikke skulle komme til at sætte mine ben på Sjællands grund mere, for det ville blive tungt for mig at komme hjem til mine børn og ingen moder have til dem; men vorherre hjælper os nok og du må ikke trøste mig så ilde, men du må endelig tænke på hvad jeg beder dig om, at du ikke selv skal forkorte dine dage, for du kan tro, min allerbedste ven, at min sorg er også stor, men jeg må finde mig i det. Dette har jeg skrevet med mine grædende tårer, men nu håber jeg at du opfylder hvad jeg har bedt dig så meget om, min kære, elskelige kone, så går det med guds hjælp nok godt. Du skal snart få et brev igen, min bedste ven, vær kun bare tålmodig. Din højt elskelige mand Svend Nielsen

5 Brev 2: Brev fra soldat Svend til sin kone Kilde til brevet (Kilde: Allen, C.F., Breve fra danske Krigsmænd, Gyldendalske boghandel: Thieles bogtrykkeri, Kjøbenhavn; 1873) Viden om brevet Efter to års krig, i juli 1850 skrev soldat Svend Nielsen et brev til sin kone. Ordliste Ved helsen: ved godt helbred, rask Rinder mig i tanker: er i mine tanker Dersom: hvis Ilde: dårligt Forkorte dine dage: tage livet af dig (begå selvmord)

6 Brev 3: Kærestebrev fra Ane Dorthe til soldaten Hans Peter På næste side kan du finde en ordliste og viden om brevet Slagelse den 22 Juni 1864 Min Kjære Ven Dit Brev og din Pakke haver jeg med glæde modtaget hvori jeg ser at du ereved hilsen og det samme gode kan jeg Gudskelov tilmelde dig igjen Pakken haver jeg ikke seet. Jeg er fortiden ikke i Slagelse. Jeg er i Skelleberg [?] hos Madams forældre for deres Datter er syg men jeg tænker snart at komme hjem jeg har været der nu i 14 Dage men du skal da sende Brevene til Slagelse. Jeg skal nok besørge Støvlerne saasnart jeg faar Orden paa det. Jeg kan ikke fortælle dig nyt. Jeg har ikke hørt noget fra din Moder men nu har jeg ogsaa været borte saalænge. Sæden den staaer jo overmaade godt paa Marken. Gud give at i allesammenkundenaae den Glæde at komme hjem at være med at høste nu faaer it [?] det vel snart at vide. Jeg skuldeogsaahavt skrevet til min Broder. Jeg glemte Adressen hjemme og jeg kan ikke huske det altsammen. Saasnart jeg kommer hjem skal jeg nok samle Tøiet til Sludstrup [?] Nu ikke videre for denne gang. Du være hilsen paa det hjerteligste fra mig din elskede Ven. Lev vel til vi ses igjen. Gud give det snart kunde skee. Ane Dorthe Jensen

7 Brev 3: Kærestebrev fra Ane Dorthe til soldaten Hans Peter Kilde til brevet Statens Forsvarshistoriske Museum Viden om brevet Brevet er fra Anden Slesvigske Krig Brevet blev fundet i brystlommen på den danske soldat, Hans Peter Hansen fra Hallagermagle. Hans titel som soldat var underkorporal nummer 155 i tredje infanteri-regiments tredje kompagni. Hans Peter Hansen døde i kampen om Als den 29. Juni Brevene er hullede efter de skud som ramte ham i brystet. Ordliste til brev Haver jeg: har jeg Hvori: i hvilket Ere: (her) er Ved hilsen: (er sandsynligvis en stavefejl) ved godt helbred, rask Tilmelde dig igjen: også fortælle dig Besørge: (her) sørge for Sæden: (her) kornet Staaer: står Faaer: får Skulde: skulle Kunde skee: kunne ske

8 Brev 4: Brev til soldaten Hans Peter fra hans bror Christian

9 Brev 4: Brev til soldaten Hans Peter fra hans bror Christian På næste side kan du finde en ordliste og viden om brevet Brandholdt den Kjære Broder Da jeg i saa Lang Tid ikke har hørt noget dig, længes jeg meget efter at hvorledes du har det. Nu først bringe dig i kundskab om at jeg Gudskelov er ved en God helsen og har det efter omstændihederne Godt, og ønsker at spørge det samme fra dig igen. I har vel ligesom vi megen Øvelse for i har vel ogsaafaaet Rekrudter og de har jo ingenting Lært. Dengang vi kom her til Fyen blev jeg tvungen til at være Undercorporal men man maa jo finde sig i aldt. Jeg hilse dig fra Chr. Madsen jeg har et Brev fra ham og skrevet igen jeg ogsaanyligfaaet Brev fra ham nogenlunde Rask, nu Beder jeg dig at sende mig et par Ord snarest muligt. Hils alle gode Venner og Vaabenbrødre og du hilses fra mig din hengivne Broder. Chrs Hansen

10 Brev 4: Brev til soldaten Hans Peter fra hans bror Christian Kilde til brevet Statens Forsvarshistoriske Museum Viden om brevet Der mangler mange ord i brevet. Det er fordi der er hul i brevet. Hullet kom af den geværkugle, der skød hans Christian. Der hvor der er hul i brevet og hvor vi ikke kan læse teksten har vi sat prikker. Ordliste Hvorledes: hvordan Bringe dig i kundskab: fortælle dig Ved en God helsen: ved godt helbred, rask Rekrudter: rekrutter, nye soldater Undercorporal: underofficer, soldat Aldt: alt Nylig: for nylig Vaabenbrødre: soldater i samme hær, kampfæller Chrs: Christian

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno Gröning den 9. september 1949 holdt på Traberhof i Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Der var engang et par folk; det var kun husmandsfolk, og de havde tre sønner. Den ældste hed Per, den anden hed Povl, og den yngste hed Hans; han gik for

Læs mere

Live-rollespil 3 Krig mellem brødre, Fredericia 1849

Live-rollespil 3 Krig mellem brødre, Fredericia 1849 Live-rollespil 3 Krig mellem brødre, Fredericia 1849 Temaer: Døden. Fædrelandet. Udfaldet fra Fredericia. Sejren og fornedrelsen Spiloplæg: Treårskrigen var en borgerkrig; en krig mellem brødre. I en almindelig

Læs mere

NYHEDSBREV. Svært at vende tilbage til arbejdet?

NYHEDSBREV. Svært at vende tilbage til arbejdet? NYHEDSBREV Svært at vende tilbage til arbejdet? Både på Facebook og i rådgivningssamtalerne fylder det, hvornår I skal vende tilbage, hvordan arbejdsgiverne håndterer jeres tab, og det faktum, at mange

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

DETTE NUMMERS TEMA. Parforhold og sorg

DETTE NUMMERS TEMA. Parforhold og sorg DETTE NUMMERS TEMA Parforhold og sorg Mange af de forældre som Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød taler med i rådgivningen påpeger forandringer i deres parforhold, og mange forældre oplever deres

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

Formålet med turen var, at få et overblik over de ældres sundhedstilstand i Bagaciu.

Formålet med turen var, at få et overblik over de ældres sundhedstilstand i Bagaciu. Referat fra turen til Bagaciu oktober 2013 Projekt helbredstilstand Med på turen var Læge Cheme Andersen og Laila Christensen Formålet med turen var, at få et overblik over de ældres sundhedstilstand i

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Soldaten fra Nybøl. Af Arne Jessen, Nybøl

Soldaten fra Nybøl. Af Arne Jessen, Nybøl Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 1 Soldaten fra Nybøl Af Arne Jessen, Nybøl Dette er beretningen om en soldat fra 1864. Fortællingen er uddrag af soldatens dagbog og materiale hentet på diverse

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere