Voldtægt undersøgelse og behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voldtægt undersøgelse og behandling"

Transkript

1 Sexologi Voldtægt undersøgelse og behandling Af Mie-Louise J.Ø. Larsen og Malene Hilden Biografi Mie-Louise J.Ø. Larsen er uddannet i 2009 og ansat på Center for seksuelle overgreb, Rigshospitalet, som læge og ph.d.-studerende. Malene Hilden er speciallæge i gynækologi/obstetrik 2010 og nu afdelingslæge på Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet, med lægeligt ansvar for Center for Seksuelle Overgreb samme sted. Mie-Louise J.Ø. Larsens adresse Gynækologisk/ obstetrisk Afdeling, Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. 734 Seksuelle overgreb er krænkende i en grad, så offeret ofte vælger at tie eller først efter en tid søger hjælp eller anmelder det. Artiklen giver en oversigt over voldtægtscentre i Danmark, hvor man kan hente hjælp, og hvordan den udøves. Forfatterne arbejder på Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb, hvor erfaringerne med håndtering af disse alvorlige sager samles og udbredes. I Danmark har der i de seneste 25 år været ca. 500 politianmeldelser årligt fra kvinder, der er blevet udsat for et seksuelt overgreb (1). Hertil kommer et stort mørketal af sager, som aldrig politianmeldes. Spørgeskemaundersøgelser indikerer, at måske op til kvinder årligt udsættes for et seksuelt overgreb (1). Derudover anmeldes ca. 400 sager årligt vedrørende seksuelle overgreb på børn. Justitsministeriet og Sundhedsministeriet vedtog i 1999 en model for en integreret og tværfaglig indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb. Dette medførte oprettelse af modtagecentre i Aarhus, Odense og København samt på en række Centralsygehuse (Boks 1). I 2000 åbnede Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet i København (CSO), som i dag er landets største med ca. 300 henvendelser årligt. I november 2011 nedsatte Sundhedsstyrelsen en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde anbefalinger til at optimere de eksisterende behandlingstilbud til ofre for seksuelle overgreb, samt til at ensrette tilbuddet over hele landet. Arbejdsgruppens anbefalinger blev fremlagt i marts 2012 (2) og lægger sig tæt op ad det behandlingstilbud, der tilbydes på CSO i København, og som vil blive beskrevet i denne artikel. Sammenhængen mellem seksuelle overgreb og senere helbreds-

2 Boks 1 / Kontaktoplysninger. København Gynækologisk Afdeling, Rigshospitalet Børneteamet: Ved alle henvendelser angående børn under 12 år ringes før kl. 14 og efter kl. 14 Voksen/ungeteamet: Akutte henvendelser >12 år ring til vagthavende sygeplejerske på døgnet rundt Råd, vejledning samt litteratur findes på hjemmesiden: Aarhus Skadestuen, Aarhus Universitetshospital Årlige antal henvendelser 160 Kontakt døgnet rundt på Råd, vejledning samt litteratur findes på hjemmesiden: Odense Gynækologisk akutmodtagelse, Odense Universitetshospital Årlige antal henvendelser Kontakt døgnet rundt på Råd, vejledning samt litteratur findes på hjemmesiden: Aalborg Skadestuen på Aalborg Syd Årlige antal henvendelser 35 Kontakt døgnet rundt på Råd, vejledning samt litteratur findes på hjemmesiden: Herning Skadestuen, Herning Regionshospital Årlige antal henvendelser Kontakt døgnet rundt på Kolding Center for voldtægtsofre, Kolding Sygehus Årlige antal henvendelser 70 Kontakt døgnet rundt på , afvent klartone, tast 7800 Hillerød Satelitfunktion for CSO København Klinik for voldtægtsofre, Hillerød Hospital Modtager også ikke-akutte henvendelser op til et år efter overgreb Årlige antal henvendelser Kontakt døgnet rundt på Bornholm Skadestuen, Bornholms Hospital Årlige antal henvendelser 1-4 Kontakt døgnet rundt på problemer er belyst i talrige undersøgelser (3-10). Der er blandt andet påvist en sammenhæng mellem seksuelle overgreb og dårligt selvrapporteret helbred samt øget brug af sundhedsydelser (11, 12). 735

3 Månedsskrift for almen praksis september 2012 Sexologi 736 Ofre for seksuelle overgreb er også i øget risiko for at udvikle psykiske lidelser såsom postraumatisk stress, angst, depression og spiseforstyrrelser (13). Med etableringen af modtagecentre for voldtægtsofre var ønsket at tilbyde ofrene et samlet tilbud, som ud over den nødvendige retslægelige personundersøgelse også skulle indeholde tilbud om almen lægelige undersøgelse og behandling samt tilbud om psykologsamtaler og evt. socialrådgiverbistand. Denne tværfaglige og hurtige indsats forventedes at reducere risikoen for senfølger. Denne artikel giver et overblik over CSO i København, det arbejde, vi udfører ved den akutte undersøgelse, ligesom indholdet i det tilbud, der gives som opfølgning, beskrives. Det vil derudover blive beskrevet, hvilke alternative muligheder der er for henvisning, såfremt personen ikke kan modtage hjælp på CSO. Beskrivelse af centret CSO er organiseret som et samarbejde imellem Gynækologisk Klinik, Pædiatrisk Klinik samt Klinik for psykologi, pædagogik og socialrådgivning. Centret er opdelt i tre funktioner: børne-, unge- og voksenteamet. Børneteamet varetager undersøgelser og opfølgning af børn under 12 år samt den psykosociale opfølgning af unge mellem 12 og 15 år, som er blevet akut undersøgt i voksenteamet. Der er ingen begrænsning for tidsintervallet mellem hændelse og henvendelse ved disse undersøgelser. Dvs. at er der mistanke om at et barn har været eller er udsat for seksuelle overgreb, kan barnet/familien modtage hjælp på centret, uanset om forholdet politianmeldes eller ej. Voksenteamet varetager undersøgelse og behandling af kvinder og mænd > 12 år, der er blevet voldtaget eller forsøgt voldtaget uanset politianmeldelse (vi modtager kun ganske få henvendelser fra mænd, og ofret omtales derfor i det følgende som kvinden, selvom tilbuddet er ens for begge køn). Der er en tidsgrænse på tre døgn fra hændelse til henvendelse ved de ikkeanmeldte sager. Hvis tidsfristen er overskredet, kan der stadig tages kontakt til CSO. Der kan være omstændigheder, der gør, at tidsbegrænsningen kan overskrides, eller man kan få råd og vejledning omkring andre behandlingsmuligheder. Ungeteamet er et treårigt projekt, der er påbegyndt i oktober 2011 og omfatter unge på år, som ikke er underlagt den ovennævnte tidsbegrænsning. Et eksempel på unge i denne gruppe kunne være en 17-årig pige, som ved den gynækologiske undersøgelse hos egen læge fortæller, at hun som 13-årig blev udsat for et overgreb. I dette tilfælde kan vi nu tilbyde mulighed for forløb med en psykolog og/eller socialrådgiver i centret. For alle aldersgrupper gælder det, at der ved politianmeldelse ikke er nogen tidsgrænse, og at den akutte undersøgelse i dette tilfælde udføres i samarbejde med en retsmediciner.

4 Boks 2 / Patientforløb på Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet. Akut medicinsk undersøgelse og behandling Akut behandling af skader Retsmedicinsk undersøgelse samt blodprøver og urin til undersøgelse for alkohol, medicin og stoffer Gynækologisk undersøgelse med podning for klamydia og evt. gonorré Blodprøvetagning for hiv, hepatitis B og evt. syfilis Urin-HCG Evt. Profylaktisk behandling for klamydia (1 g azithromycin) Nødprævention (1,5 mg levonorgestrel) Hepatitis B-vaccine (Engerix) I samarbejde med infektionsmedicinsk afdeling kan der i sjældne tilfælde påbegyn- des profylaktisk hiv-behandling Medicinsk opfølgning Dag 3: Samtale med sygeplejerske Dag 14: Graviditetstest, 2. hepatitis B-vaccination 4-5 uger: Blodprøve for hiv, fornyet gynækologisk undersøgelse ved primær positiv klamydia-podning 3. hepatitis B-vaccination 3 mdr.: Blodprøve for hiv, hepatitis B Psykocosial opfølgning Dag 2: Tværfaglig konference og psykosocial telefonvisitation, typisk dagen efter den akutte henvendelse, hvorefter der efter individuel vurdering tilbydes: Samtaler med psykolog Samtaler med socialrådgiver Pårørendesamtaler Mægling Visitering til viderebehandling i andet regi, som f.eks. psykiatrien, eller misbrugsbehandlilng Formidling af kontakt til krisecenter Information om patientneværket CSO har endvidere status som nationalt videnscenter, og en stor del af vores arbejde består derfor også i at forske samt udvikle standarder, procedurer og instrukser samt undervise og formidle viden inden for området (14, 15). Patientforløb Den akutte undersøgelse Denne undersøgelse foregår på Gynækologiske Afdeling på Rigshospitalet. Der er en specialtrænet sygeplejerske på vagt døgnet rundt, og kvinden vil blive modtaget af denne ved ankomst til afdelingen. Hvis kvinden har anmeldt eller anmelder til politiet efter ankomst til centret, vil undersøgelsen blive foretaget af en retsmediciner og sygeplejersken. Hvis sagen ikke politianmeldes, tilbydes kvinden alligevel en retsmedicinsk undersøgelse, som så udføres af den gynækolog, der er 737

5 Sexologi tilknyttet CSO, eller af vagthavende gynækolog. Spor, som sikres ved denne undersøgelse, vil blive gemt i afdelingen i tre måneder, således at de sikrede spor kan videresendes til Retsmedicinsk Institut, hvis kvinden alligevel ønsker at politianmelde senere. Den almen medicinske/gynækologiske undersøgelse vil blive tilrettelagt ud fra kvindens oplysninger om overgrebet ved ankomsten og på baggrund af en vurdering af risiko for smitte ud fra overgrebets art og kendskabet til gerningsmand. Undersøgelsen er rettet mod behandling af akutte skader og undersøgelse for seksuelt overførte infektioner. Se Boks 2 for yderligere om indholdet af den akutte undersøgelse. Psykosocial opfølgning Alle tilbydes psykosocial opfølgning, medmindre de specifikt frabeder sig dette. Behovet for denne opfølgning klarlægges ved en telefonvisitation dagen efter den akutte undersøgelse. Er kvinden allerede i et behandlingsforløb hos en psykolog eller en psykiater, tilbydes der kontakt og supervision af denne ved behov. Der er intet øvre loft for antallet af samtaler med psykolog, men der tilstræbes et maksimum på ti samtaler. Ved behov, der strækker ud over dette, kan der eventuelt henvises til viderebehandling uden for centret. Se Boks 2 for yderligere om indholdet af den psykosociale opfølgning. Månedsskrift for almen praksis september Case Maja er 15 år og bor med sin mor og stedfar og en mindre halvsøster på syv år. Siden forældrenes skilsmisse for ti år siden har Maja ikke haft meget kontakt med sin biologiske far, og pga. problemer mellem hende og hendes mor er Maja i øjeblikket på efterskole, hvor hun er ved at afslutte 10. klasse. Maja og to af de andre piger på skolen har igennem de sidste par uger haft kontakt til fire ældre drenge, som de har mødt i ungdomsklubben i byen. Drengene er alle omkring 18 år, og de beslutter sig en lørdag aften for at mødes på en af pigernes værelse og holde fest. Drengene har vodka med, og Maja får drukket fire store glas vodka med sodavand i løbet af aftenen. På et tidspunkt bliver Maja dårlig og går udenfor og kaster op. En af de ældre drenge, som Maja har snakket med i løbet af aftenen, går efter hende og tilbyder at følge hende ned til hendes værelse. Da de kommer ind på værelset, trækker han Maja ud på badeværelset og begynder at kysse hende. Maja forsøger at skubbe ham væk og fortæller ham, at hun er jomfru og ikke vil være sammen med ham. Drengen holder hende fast og får gennemført vaginalt samleje. Maja løber herefter tilbage til festen og fortæller en veninde hvad der er sket. De fortæller det til hendes lærer, som ringer til politiet. Politiet ringer efter Majas mor, som følger med Maja til CSO, hvor hun undersøges af en retsmediciner og en sygeplejerske. Maja ses af en sygeplejerske tre og 14 dage efter overgrebet. Maja ønsker ikke yderligere medicinsk opfølgning i CSO, og det

6 Foto: Colourbox. aftales, at hun får taget hiv- og hepatitis-blodprøver efter en og tre måneder hos egen læge. Dagen efter overgrebet kontaktes Maja af en psykolog fra CSO, og da både Maja og hendes mor ønsker en samtale omkring overgrebet, aftales en indledende fælles samtale. Her rådgives der bl.a. om, hvordan forældrene bedst håndterer Majas reaktioner, og hvordan de sammen bedst takler situationen i forhold til klassekammeraterne og det øvrige netværk. Maja har efterfølgende i alt fem samtaler alene med en psykolog og hendes mor tre samtaler med en socialrådgiver. Da Maja er under 18 år sendes der, i samarbejde med hendes mor, en underretning omkring hændelsen til kommunen. Majas sag afsluttes herefter fra CSO uden yderligere tiltag. Fem måneder efter tager Majas mor igen kontakt til CSO. Sagen skal nu for retten, og hun er bekymret for, hvordan Maja vil blive påvirket af dette. Maja tilbydes derfor tre samtaler med en psykolog i forbindelse med retssagen, hvilket hun tager imod. Medicinsk opfølgning Den medicinske opfølgning afhænger af, hvilket tiltag der er gjort ved den akutte undersøgelse. Har man påbegyndt profylaktisk hepatitis 739

7 Månedsskrift for almen praksis september 2012 Sexologi 740 B-vaccination, gentages vaccinationen efter to og fire uger. Ved visitationssamtalen spørges der til både somatiske og psykologiske reaktioner. Der sikres, at kvinden er klar over de juridiske aspekter og har fået tildelt en bistandsadvokat, hvis sagen er politianmeldt, og hun ønsker dette. Da CSO dækker hele Sjælland, har mange af kvinderne lang transport, hvis de skal følges på CSO, og vi forsøger derfor tit at lægge den medicinske opfølgning ud til egen læge i deres nærområde. Der sendes ikke automatisk udskrivningsbrev til egen læge, men hvis opfølgningen skal foregå her, vil vi, med kvindens accept, sende et brev med oplysninger om, hvilke undersøgelser der er udført og et forslag til passende opfølgning. Praktisk info Ved behov for akut undersøgelse kan der døgnet rundt ringes til vagthavende sygeplejerske (Boks 1). Ved sager, der omhandler kvinder og mænd over 18, og hvor overgrebet falder uden for vores tredagestidsbegrænsning, kan der henvises til psykologordningen ved Servicestyrelsen, hvis overgrebet har fundet sted inden det fyldte 18. år. Derudover kan der henvises til en privatpraktiserende psykolog, og der kan efter behov tages kontakt til f.eks. Joansøstrene, LOKK, Offerrådgivningen, Patientnetværket, Reden m.fl. Der kan enten tages kontakt til centret for mundtlig vejledning i forhold til ovenstående, eller der kan findes yderligere information på vores hjemmeside (14). Det nye ungeprojekt giver nu mulighed for, at unge under 18 år kan henvises til centret til psykosocial opfølgning. Vi forventer, at dette vil øge antallet af henvisninger fra egen læge, da det ofte er i forbindelse med undersøgelser og samtaler her, at patienter fortæller om tidligere overgreb. Vores tidsgrænse på 72 timer er blandt andet iværksat, fordi det er den tidsgrænse, der er relevant i forhold til den retsmedicinske sporsikring. Der kan derfor være mange sager, hvor en gynækologisk undersøgelse, podning for seksuelt overførte sygdomme, blodprøver m.m. kan være relevant, selvom det er for sent at sporsikre. Da vores nye ungeprojekt ikke som udgangspunkt involverer lægeundersøgelse, kan det i mange af disse tilfælde være relevant med medicinsk undersøgelse og/eller opfølgning hos egen læge. Konklusion Vi har ønsket at synliggøre vores arbejde i centret og styrke vores netværk i form af samarbejde og koordinering med relevante instanser. Som det fremgår af ovenstående beskrivelse af de kvinder, vi ser i centret, er det nødvendigt med et samarbejde med de sociale myndigheder, politi og retsvæsen. Inden for sundhedsvæsenet drejer dette samarbejde sig primært om den alment praktiserende læge, psykiatrisk afdeling og infektionsmedicinsk afdeling.

8 Statistik fra Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet. Kun 2% af henvendelserne kommer fra drenge/mænd Ca. 30% ønsker ikke at anmelde hændelsen til politiet. Årsagen er oftest, at de ønsker at glemme overgrebet, er bange for konsekvenser og evt. repressalier ved anmeldelse. Størstedelen er mellem12 og 24 år, unge under 18 år udgør næsten 40%. Ca. 6% bor på undersøgelsestidspunktet på en institution pga. sociale eller psykia- triske problematikker. 47% af kvinderne har været udsat for såkaldt bekendtskabsvoldtægt, endtskabsvoldtægt, hvor gernings- manden er en ven, bekendt, kæreste, familie m.m. 22% har været udsat for en kontaktvoldtægt, hvor de møder og har kontakt med deres gerningsmand i mindre end 24 timer. Overfaldsvoldtægter, hvor kvinden aldrig før har set deres gerningsmand, udgør 25%. De sidste 6% er en rodebunke der hedder»andet«, som bl.a. dækker over sager, hvor ofret intet husker (mulig drug rape), og hvor relationen til en evt. gerningsmand derfor ikke ke kan besvares. Lidt over halvdelen af overgrebene finder sted i kvindens, gerningsmandens eller fælles bolig. Ca. 40% af kvinderne angiver, at de har indtaget > 5 genstande i forbindelse med overgrebet, og 11% mener, de ufrivilligt er blevet påført stoffer og udsat for drug rape. Ved den akutte undersøgelse bliver knap 10% af kvinderne vurderet til at have en psykiske lidelser, typisk depressive tilstande. Ca. 15% angiver, at de dagligt indtager psykofarmaka. ka. Der bliver observeret fysiske skader på lidt over halvdelen af de undersøgte kvinder. Disse skader varierer fra små hudafskrabninger og blå mærker til petekkier efter kvælningsforsøg. Kun ganske få kvinder har skader, der kræver yderligere akut behandling. I omkring 30% af sagerne bliver der observeret anogenitale skader. Vi ved, at de kvinder/piger, vi ser hos os, har et øget brug af sundhedssystemet, og en del af pigerne er socialt og/eller psykisk udsatte og vil derfor ofte komme i kontakt med deres alment praktiserende læge. Denne kontakt kan både være i forbindelse med det akutte overgreb eller i efterforløbet, hvor de er i øget risiko for mange kontakter omkring diffuse somatiske symptomer. De alment praktiserende læger har en vigtig rolle i forhold til at informere om vores tilbud ved behov, og derfor er det vigtigt, at det er klart, hvor man kan henvende sig. For bedst muligt at forberede sine patienter på, hvad man kan forvente af et forløb hos os, er det vigtigt med kendskab til de tilbud, vi har her. Vi står over for flere udfordringer i forhold til at styrke den efterfølgende medicinske opfølgning. I flere sager er den geografiske afstand til centret en hindring for fremmøder, og det betyder, at det er vigtigt med et godt samarbejde, så opfølgningen i disse tilfælde kan gennemføres via den alment praktiserende læge. Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet. 741

9 Sexologi Se også supplerende materiale fra MediBOX Voldtægt patientvejledning/lægevejledning Voldtægtsofre håndbog for fagpersoner Den professionelle tvivl tegn og reaktioner på seksuelle overgreb på børn og unge Litteratur 1. Balvig F. Voldtægt der anmeldes Senn TE, Carey MP, Vanable PA. Childhood and adolescent sexual abuse and subsequent sexual risk behavior: evidence from controlled studies, methodological critique, and suggestions for research. Clin Psychol Rev 2008;28: Paras ML, Murad MH, Chen LP et al. Sexual abuse and lifetime diagnosis of somatic disorders: a systematic review and metaanalysis. JAMA 2009;302: Schwartz IL. Sexual violence against women: prevalence, consequences, societal factors, and prevention. Am J Prev Med 1991;7: Eberhard-Gran M, Schei B, Eskild A. Somatic symptoms and diseases are more common in women exposed to violence. J Gen Intern Med 2007;22: Koss MP, Heslet L. Somatic consequences of violence against women. Arch Fam Med 1992;1: Watts C, Zimmerman C. Violence against women: global scope and magnitude. Lancet 2002;359: Ellsberg M, Jansen HA, Heise L et al. Intimate partner violence and women s physical and mental health in the WHO multi-country study on women s health and domestic violence: an observational study. Lancet 2008;371: McCauley J, Kern DE, Kolodner K et al. Clinical characteristics of women with a history of childhood abuse: unhealed wounds. JAMA 1997;277: Hilden M, Schei B, Swahnberg K et al. A history of sexual abuse and health: a Nordic multicentre study. BJOG 2004;111: Campbell JC. Health consequences of intimate partner violence. Lancet 2002;359: Chen LP, Murad MH, Paras ML et al. Sexual abuse and lifetime diagnosis of psychiatric disorders: systematic review and meta-analysis. Mayo Clin Proc 2010;85: Månedsskrift for almen praksis september

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

Center for Seksuelle Overgreb Årsrapport 2011. Årsrapport 2011 Center for seksuelle overgreb

Center for Seksuelle Overgreb Årsrapport 2011. Årsrapport 2011 Center for seksuelle overgreb Center for Seksuelle Overgreb Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Center for seksuelle overgreb Årsrapport 2011 Center for Seksuelle Overgreb Udgivet af Center for Seksuelle Overgreb Rigshospitalet Blegdamsvej

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Redigeret af Katrine Sidenius og Karin Sten Madsen

Redigeret af Katrine Sidenius og Karin Sten Madsen Center for oldtægtsofre Status 2000-2004 & Årsrapport 2003 Center for oldtægtsofre Status 2000-2004 & Årsrapport 2003 Redigeret af Katrine Sidenius og Karin Sten Madsen Bidragydere til rapporten Overlæge

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Når ofre ikke søger hjælp

Når ofre ikke søger hjælp Når ofre ikke søger hjælp Man forsøger at imødekomme de voldtægtsramte bedst muligt på landets centre for voldtægtsofre. Alligevel søger relativt mange voldtægtsramte ikke hjælp efter overgrebet. Hvorfor?

Læs mere

Center for Voldtægtsofre Odense. Årsrapport 2008

Center for Voldtægtsofre Odense. Årsrapport 2008 Center for Voldtægtsofre Odense Årsrapport 2008 Forord 2008 blev året, hvor det vigtige arbejde for voldtægtsramte fik en endnu fastere forankring i OUH s organisation, i og med at hospitalets direktion

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Pæne piger bliver da ikke voldtaget

Pæne piger bliver da ikke voldtaget Pæne piger bliver da ikke voldtaget Jeg talte ikke om det i halvandet år. Jeg har aldrig set på den hændelse som en voldtægt. En stærk pige som mig kunne ikke blive udsat for sådanne ydmygelser. Jeg er

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014 Børnehus Midt Møde i KKR. 18. November 2014 Lovgrundlag Med virkning fra 1.oktober 2013 er lov om social service ændret. 50a Kommunerne i de fem regioner I Danmark skal oprette et børnehus til undersøgelse

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

gode råd når skaden er sket

gode råd når skaden er sket En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd når skaden er sket 2 Seksuelle overgreb. Gode råd

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug Pdf-fil til underskriftindsamling Garanti for hjælp til ofre for seksuelt misbrug fra hjemmesiden www.barndombyttes.dk Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp,

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm.

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm. Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk En ideologi og en praksis der indebærer engagement i patienternes

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2012-13 LIU alm. del Bilag 25, SOU alm. del Bilag 94 Offentligt Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Omfanget, karakteren og udviklingen samt

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb Kapitel 13 Vold og seksuelle overgreb 13. Vold og seksuelle overgreb Voldskriminaliteten i det danske samfund vækker bekymring og fører jævnligt til forslag om skærpelse af strafferammen for vold og voldtægt.

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Barrierer for at søge hjælp efter voldtægt. - En fænomenologisk undersøgelse af barrierer for at søge offentlig hjælp blandt voldtægtsramte i Danmark

Barrierer for at søge hjælp efter voldtægt. - En fænomenologisk undersøgelse af barrierer for at søge offentlig hjælp blandt voldtægtsramte i Danmark Barrierer for at søge hjælp efter voldtægt - En fænomenologisk undersøgelse af barrierer for at søge offentlig hjælp blandt voldtægtsramte i Danmark Marianne Lyngby 2009 Barrierer for at søge hjælp efter

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Information til pårørende

Information til pårørende Information til pårørende Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Information til pårørende Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Psykologerne Louise Due og Maria Houe samt kommunikationsmedarbejderne

Læs mere

center for seksuelle overgreb

center for seksuelle overgreb center for seksuelle overgreb Årsrapport 2009 og 2010 center for seksuelle overgreb Bidragsydere til rapporten Afd. Læge Malene Hilden Læge/ PhD studerende Mie-louise Larsen Klinisk sygeplejevejleder Hanne

Læs mere

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Preben Cramon, sundhedsfaglig chef Region Sjælland Annette Palle Andersen, programchef Broen til bedre sundhed Mulighederne En fælles udfordring! Socio-økonomisk

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder Patientvejledning Kondylomer Kønsvorter - kvinder Kondylomer i daglig tale kaldet kønsvorter er små vortelignende knopper, der sidder enkeltvis eller i grupper. De kan være flade, stilkede eller blomkålslignende.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. Center for Voldtægtsofre. Aarhus Universitetshospital. Center for Voldtægtsofre. Skadestuen

ÅRSRAPPORT 2010. Center for Voldtægtsofre. Aarhus Universitetshospital. Center for Voldtægtsofre. Skadestuen ÅRSRAPPORT 2010 Center for Voldtægtsofre Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapport 2010 Redigeret af: Sara Parding, Informationsmedarbejder,

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart KONFERENCE Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart Konferencen sætter fokus på centrale temaer i indsatsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE

ÅRSRAPPORT 2013 CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE ÅRSRAPPORT 2013 CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE ÅRSRAPPORT 2013 CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE WWW.VOLDTAEGT.DK Nogle ting er svære at sige......sig det til os. Årsrapport 2013 Redigeret af: Sara Parding, kommunikationsmedarbejder,

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere