Voldtægt undersøgelse og behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voldtægt undersøgelse og behandling"

Transkript

1 Sexologi Voldtægt undersøgelse og behandling Af Mie-Louise J.Ø. Larsen og Malene Hilden Biografi Mie-Louise J.Ø. Larsen er uddannet i 2009 og ansat på Center for seksuelle overgreb, Rigshospitalet, som læge og ph.d.-studerende. Malene Hilden er speciallæge i gynækologi/obstetrik 2010 og nu afdelingslæge på Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet, med lægeligt ansvar for Center for Seksuelle Overgreb samme sted. Mie-Louise J.Ø. Larsens adresse Gynækologisk/ obstetrisk Afdeling, Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. 734 Seksuelle overgreb er krænkende i en grad, så offeret ofte vælger at tie eller først efter en tid søger hjælp eller anmelder det. Artiklen giver en oversigt over voldtægtscentre i Danmark, hvor man kan hente hjælp, og hvordan den udøves. Forfatterne arbejder på Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb, hvor erfaringerne med håndtering af disse alvorlige sager samles og udbredes. I Danmark har der i de seneste 25 år været ca. 500 politianmeldelser årligt fra kvinder, der er blevet udsat for et seksuelt overgreb (1). Hertil kommer et stort mørketal af sager, som aldrig politianmeldes. Spørgeskemaundersøgelser indikerer, at måske op til kvinder årligt udsættes for et seksuelt overgreb (1). Derudover anmeldes ca. 400 sager årligt vedrørende seksuelle overgreb på børn. Justitsministeriet og Sundhedsministeriet vedtog i 1999 en model for en integreret og tværfaglig indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb. Dette medførte oprettelse af modtagecentre i Aarhus, Odense og København samt på en række Centralsygehuse (Boks 1). I 2000 åbnede Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet i København (CSO), som i dag er landets største med ca. 300 henvendelser årligt. I november 2011 nedsatte Sundhedsstyrelsen en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde anbefalinger til at optimere de eksisterende behandlingstilbud til ofre for seksuelle overgreb, samt til at ensrette tilbuddet over hele landet. Arbejdsgruppens anbefalinger blev fremlagt i marts 2012 (2) og lægger sig tæt op ad det behandlingstilbud, der tilbydes på CSO i København, og som vil blive beskrevet i denne artikel. Sammenhængen mellem seksuelle overgreb og senere helbreds-

2 Boks 1 / Kontaktoplysninger. København Gynækologisk Afdeling, Rigshospitalet Børneteamet: Ved alle henvendelser angående børn under 12 år ringes før kl. 14 og efter kl. 14 Voksen/ungeteamet: Akutte henvendelser >12 år ring til vagthavende sygeplejerske på døgnet rundt Råd, vejledning samt litteratur findes på hjemmesiden: Aarhus Skadestuen, Aarhus Universitetshospital Årlige antal henvendelser 160 Kontakt døgnet rundt på Råd, vejledning samt litteratur findes på hjemmesiden: Odense Gynækologisk akutmodtagelse, Odense Universitetshospital Årlige antal henvendelser Kontakt døgnet rundt på Råd, vejledning samt litteratur findes på hjemmesiden: Aalborg Skadestuen på Aalborg Syd Årlige antal henvendelser 35 Kontakt døgnet rundt på Råd, vejledning samt litteratur findes på hjemmesiden: Herning Skadestuen, Herning Regionshospital Årlige antal henvendelser Kontakt døgnet rundt på Kolding Center for voldtægtsofre, Kolding Sygehus Årlige antal henvendelser 70 Kontakt døgnet rundt på , afvent klartone, tast 7800 Hillerød Satelitfunktion for CSO København Klinik for voldtægtsofre, Hillerød Hospital Modtager også ikke-akutte henvendelser op til et år efter overgreb Årlige antal henvendelser Kontakt døgnet rundt på Bornholm Skadestuen, Bornholms Hospital Årlige antal henvendelser 1-4 Kontakt døgnet rundt på problemer er belyst i talrige undersøgelser (3-10). Der er blandt andet påvist en sammenhæng mellem seksuelle overgreb og dårligt selvrapporteret helbred samt øget brug af sundhedsydelser (11, 12). 735

3 Månedsskrift for almen praksis september 2012 Sexologi 736 Ofre for seksuelle overgreb er også i øget risiko for at udvikle psykiske lidelser såsom postraumatisk stress, angst, depression og spiseforstyrrelser (13). Med etableringen af modtagecentre for voldtægtsofre var ønsket at tilbyde ofrene et samlet tilbud, som ud over den nødvendige retslægelige personundersøgelse også skulle indeholde tilbud om almen lægelige undersøgelse og behandling samt tilbud om psykologsamtaler og evt. socialrådgiverbistand. Denne tværfaglige og hurtige indsats forventedes at reducere risikoen for senfølger. Denne artikel giver et overblik over CSO i København, det arbejde, vi udfører ved den akutte undersøgelse, ligesom indholdet i det tilbud, der gives som opfølgning, beskrives. Det vil derudover blive beskrevet, hvilke alternative muligheder der er for henvisning, såfremt personen ikke kan modtage hjælp på CSO. Beskrivelse af centret CSO er organiseret som et samarbejde imellem Gynækologisk Klinik, Pædiatrisk Klinik samt Klinik for psykologi, pædagogik og socialrådgivning. Centret er opdelt i tre funktioner: børne-, unge- og voksenteamet. Børneteamet varetager undersøgelser og opfølgning af børn under 12 år samt den psykosociale opfølgning af unge mellem 12 og 15 år, som er blevet akut undersøgt i voksenteamet. Der er ingen begrænsning for tidsintervallet mellem hændelse og henvendelse ved disse undersøgelser. Dvs. at er der mistanke om at et barn har været eller er udsat for seksuelle overgreb, kan barnet/familien modtage hjælp på centret, uanset om forholdet politianmeldes eller ej. Voksenteamet varetager undersøgelse og behandling af kvinder og mænd > 12 år, der er blevet voldtaget eller forsøgt voldtaget uanset politianmeldelse (vi modtager kun ganske få henvendelser fra mænd, og ofret omtales derfor i det følgende som kvinden, selvom tilbuddet er ens for begge køn). Der er en tidsgrænse på tre døgn fra hændelse til henvendelse ved de ikkeanmeldte sager. Hvis tidsfristen er overskredet, kan der stadig tages kontakt til CSO. Der kan være omstændigheder, der gør, at tidsbegrænsningen kan overskrides, eller man kan få råd og vejledning omkring andre behandlingsmuligheder. Ungeteamet er et treårigt projekt, der er påbegyndt i oktober 2011 og omfatter unge på år, som ikke er underlagt den ovennævnte tidsbegrænsning. Et eksempel på unge i denne gruppe kunne være en 17-årig pige, som ved den gynækologiske undersøgelse hos egen læge fortæller, at hun som 13-årig blev udsat for et overgreb. I dette tilfælde kan vi nu tilbyde mulighed for forløb med en psykolog og/eller socialrådgiver i centret. For alle aldersgrupper gælder det, at der ved politianmeldelse ikke er nogen tidsgrænse, og at den akutte undersøgelse i dette tilfælde udføres i samarbejde med en retsmediciner.

4 Boks 2 / Patientforløb på Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet. Akut medicinsk undersøgelse og behandling Akut behandling af skader Retsmedicinsk undersøgelse samt blodprøver og urin til undersøgelse for alkohol, medicin og stoffer Gynækologisk undersøgelse med podning for klamydia og evt. gonorré Blodprøvetagning for hiv, hepatitis B og evt. syfilis Urin-HCG Evt. Profylaktisk behandling for klamydia (1 g azithromycin) Nødprævention (1,5 mg levonorgestrel) Hepatitis B-vaccine (Engerix) I samarbejde med infektionsmedicinsk afdeling kan der i sjældne tilfælde påbegyn- des profylaktisk hiv-behandling Medicinsk opfølgning Dag 3: Samtale med sygeplejerske Dag 14: Graviditetstest, 2. hepatitis B-vaccination 4-5 uger: Blodprøve for hiv, fornyet gynækologisk undersøgelse ved primær positiv klamydia-podning 3. hepatitis B-vaccination 3 mdr.: Blodprøve for hiv, hepatitis B Psykocosial opfølgning Dag 2: Tværfaglig konference og psykosocial telefonvisitation, typisk dagen efter den akutte henvendelse, hvorefter der efter individuel vurdering tilbydes: Samtaler med psykolog Samtaler med socialrådgiver Pårørendesamtaler Mægling Visitering til viderebehandling i andet regi, som f.eks. psykiatrien, eller misbrugsbehandlilng Formidling af kontakt til krisecenter Information om patientneværket CSO har endvidere status som nationalt videnscenter, og en stor del af vores arbejde består derfor også i at forske samt udvikle standarder, procedurer og instrukser samt undervise og formidle viden inden for området (14, 15). Patientforløb Den akutte undersøgelse Denne undersøgelse foregår på Gynækologiske Afdeling på Rigshospitalet. Der er en specialtrænet sygeplejerske på vagt døgnet rundt, og kvinden vil blive modtaget af denne ved ankomst til afdelingen. Hvis kvinden har anmeldt eller anmelder til politiet efter ankomst til centret, vil undersøgelsen blive foretaget af en retsmediciner og sygeplejersken. Hvis sagen ikke politianmeldes, tilbydes kvinden alligevel en retsmedicinsk undersøgelse, som så udføres af den gynækolog, der er 737

5 Sexologi tilknyttet CSO, eller af vagthavende gynækolog. Spor, som sikres ved denne undersøgelse, vil blive gemt i afdelingen i tre måneder, således at de sikrede spor kan videresendes til Retsmedicinsk Institut, hvis kvinden alligevel ønsker at politianmelde senere. Den almen medicinske/gynækologiske undersøgelse vil blive tilrettelagt ud fra kvindens oplysninger om overgrebet ved ankomsten og på baggrund af en vurdering af risiko for smitte ud fra overgrebets art og kendskabet til gerningsmand. Undersøgelsen er rettet mod behandling af akutte skader og undersøgelse for seksuelt overførte infektioner. Se Boks 2 for yderligere om indholdet af den akutte undersøgelse. Psykosocial opfølgning Alle tilbydes psykosocial opfølgning, medmindre de specifikt frabeder sig dette. Behovet for denne opfølgning klarlægges ved en telefonvisitation dagen efter den akutte undersøgelse. Er kvinden allerede i et behandlingsforløb hos en psykolog eller en psykiater, tilbydes der kontakt og supervision af denne ved behov. Der er intet øvre loft for antallet af samtaler med psykolog, men der tilstræbes et maksimum på ti samtaler. Ved behov, der strækker ud over dette, kan der eventuelt henvises til viderebehandling uden for centret. Se Boks 2 for yderligere om indholdet af den psykosociale opfølgning. Månedsskrift for almen praksis september Case Maja er 15 år og bor med sin mor og stedfar og en mindre halvsøster på syv år. Siden forældrenes skilsmisse for ti år siden har Maja ikke haft meget kontakt med sin biologiske far, og pga. problemer mellem hende og hendes mor er Maja i øjeblikket på efterskole, hvor hun er ved at afslutte 10. klasse. Maja og to af de andre piger på skolen har igennem de sidste par uger haft kontakt til fire ældre drenge, som de har mødt i ungdomsklubben i byen. Drengene er alle omkring 18 år, og de beslutter sig en lørdag aften for at mødes på en af pigernes værelse og holde fest. Drengene har vodka med, og Maja får drukket fire store glas vodka med sodavand i løbet af aftenen. På et tidspunkt bliver Maja dårlig og går udenfor og kaster op. En af de ældre drenge, som Maja har snakket med i løbet af aftenen, går efter hende og tilbyder at følge hende ned til hendes værelse. Da de kommer ind på værelset, trækker han Maja ud på badeværelset og begynder at kysse hende. Maja forsøger at skubbe ham væk og fortæller ham, at hun er jomfru og ikke vil være sammen med ham. Drengen holder hende fast og får gennemført vaginalt samleje. Maja løber herefter tilbage til festen og fortæller en veninde hvad der er sket. De fortæller det til hendes lærer, som ringer til politiet. Politiet ringer efter Majas mor, som følger med Maja til CSO, hvor hun undersøges af en retsmediciner og en sygeplejerske. Maja ses af en sygeplejerske tre og 14 dage efter overgrebet. Maja ønsker ikke yderligere medicinsk opfølgning i CSO, og det

6 Foto: Colourbox. aftales, at hun får taget hiv- og hepatitis-blodprøver efter en og tre måneder hos egen læge. Dagen efter overgrebet kontaktes Maja af en psykolog fra CSO, og da både Maja og hendes mor ønsker en samtale omkring overgrebet, aftales en indledende fælles samtale. Her rådgives der bl.a. om, hvordan forældrene bedst håndterer Majas reaktioner, og hvordan de sammen bedst takler situationen i forhold til klassekammeraterne og det øvrige netværk. Maja har efterfølgende i alt fem samtaler alene med en psykolog og hendes mor tre samtaler med en socialrådgiver. Da Maja er under 18 år sendes der, i samarbejde med hendes mor, en underretning omkring hændelsen til kommunen. Majas sag afsluttes herefter fra CSO uden yderligere tiltag. Fem måneder efter tager Majas mor igen kontakt til CSO. Sagen skal nu for retten, og hun er bekymret for, hvordan Maja vil blive påvirket af dette. Maja tilbydes derfor tre samtaler med en psykolog i forbindelse med retssagen, hvilket hun tager imod. Medicinsk opfølgning Den medicinske opfølgning afhænger af, hvilket tiltag der er gjort ved den akutte undersøgelse. Har man påbegyndt profylaktisk hepatitis 739

7 Månedsskrift for almen praksis september 2012 Sexologi 740 B-vaccination, gentages vaccinationen efter to og fire uger. Ved visitationssamtalen spørges der til både somatiske og psykologiske reaktioner. Der sikres, at kvinden er klar over de juridiske aspekter og har fået tildelt en bistandsadvokat, hvis sagen er politianmeldt, og hun ønsker dette. Da CSO dækker hele Sjælland, har mange af kvinderne lang transport, hvis de skal følges på CSO, og vi forsøger derfor tit at lægge den medicinske opfølgning ud til egen læge i deres nærområde. Der sendes ikke automatisk udskrivningsbrev til egen læge, men hvis opfølgningen skal foregå her, vil vi, med kvindens accept, sende et brev med oplysninger om, hvilke undersøgelser der er udført og et forslag til passende opfølgning. Praktisk info Ved behov for akut undersøgelse kan der døgnet rundt ringes til vagthavende sygeplejerske (Boks 1). Ved sager, der omhandler kvinder og mænd over 18, og hvor overgrebet falder uden for vores tredagestidsbegrænsning, kan der henvises til psykologordningen ved Servicestyrelsen, hvis overgrebet har fundet sted inden det fyldte 18. år. Derudover kan der henvises til en privatpraktiserende psykolog, og der kan efter behov tages kontakt til f.eks. Joansøstrene, LOKK, Offerrådgivningen, Patientnetværket, Reden m.fl. Der kan enten tages kontakt til centret for mundtlig vejledning i forhold til ovenstående, eller der kan findes yderligere information på vores hjemmeside (14). Det nye ungeprojekt giver nu mulighed for, at unge under 18 år kan henvises til centret til psykosocial opfølgning. Vi forventer, at dette vil øge antallet af henvisninger fra egen læge, da det ofte er i forbindelse med undersøgelser og samtaler her, at patienter fortæller om tidligere overgreb. Vores tidsgrænse på 72 timer er blandt andet iværksat, fordi det er den tidsgrænse, der er relevant i forhold til den retsmedicinske sporsikring. Der kan derfor være mange sager, hvor en gynækologisk undersøgelse, podning for seksuelt overførte sygdomme, blodprøver m.m. kan være relevant, selvom det er for sent at sporsikre. Da vores nye ungeprojekt ikke som udgangspunkt involverer lægeundersøgelse, kan det i mange af disse tilfælde være relevant med medicinsk undersøgelse og/eller opfølgning hos egen læge. Konklusion Vi har ønsket at synliggøre vores arbejde i centret og styrke vores netværk i form af samarbejde og koordinering med relevante instanser. Som det fremgår af ovenstående beskrivelse af de kvinder, vi ser i centret, er det nødvendigt med et samarbejde med de sociale myndigheder, politi og retsvæsen. Inden for sundhedsvæsenet drejer dette samarbejde sig primært om den alment praktiserende læge, psykiatrisk afdeling og infektionsmedicinsk afdeling.

8 Statistik fra Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet. Kun 2% af henvendelserne kommer fra drenge/mænd Ca. 30% ønsker ikke at anmelde hændelsen til politiet. Årsagen er oftest, at de ønsker at glemme overgrebet, er bange for konsekvenser og evt. repressalier ved anmeldelse. Størstedelen er mellem12 og 24 år, unge under 18 år udgør næsten 40%. Ca. 6% bor på undersøgelsestidspunktet på en institution pga. sociale eller psykia- triske problematikker. 47% af kvinderne har været udsat for såkaldt bekendtskabsvoldtægt, endtskabsvoldtægt, hvor gernings- manden er en ven, bekendt, kæreste, familie m.m. 22% har været udsat for en kontaktvoldtægt, hvor de møder og har kontakt med deres gerningsmand i mindre end 24 timer. Overfaldsvoldtægter, hvor kvinden aldrig før har set deres gerningsmand, udgør 25%. De sidste 6% er en rodebunke der hedder»andet«, som bl.a. dækker over sager, hvor ofret intet husker (mulig drug rape), og hvor relationen til en evt. gerningsmand derfor ikke ke kan besvares. Lidt over halvdelen af overgrebene finder sted i kvindens, gerningsmandens eller fælles bolig. Ca. 40% af kvinderne angiver, at de har indtaget > 5 genstande i forbindelse med overgrebet, og 11% mener, de ufrivilligt er blevet påført stoffer og udsat for drug rape. Ved den akutte undersøgelse bliver knap 10% af kvinderne vurderet til at have en psykiske lidelser, typisk depressive tilstande. Ca. 15% angiver, at de dagligt indtager psykofarmaka. ka. Der bliver observeret fysiske skader på lidt over halvdelen af de undersøgte kvinder. Disse skader varierer fra små hudafskrabninger og blå mærker til petekkier efter kvælningsforsøg. Kun ganske få kvinder har skader, der kræver yderligere akut behandling. I omkring 30% af sagerne bliver der observeret anogenitale skader. Vi ved, at de kvinder/piger, vi ser hos os, har et øget brug af sundhedssystemet, og en del af pigerne er socialt og/eller psykisk udsatte og vil derfor ofte komme i kontakt med deres alment praktiserende læge. Denne kontakt kan både være i forbindelse med det akutte overgreb eller i efterforløbet, hvor de er i øget risiko for mange kontakter omkring diffuse somatiske symptomer. De alment praktiserende læger har en vigtig rolle i forhold til at informere om vores tilbud ved behov, og derfor er det vigtigt, at det er klart, hvor man kan henvende sig. For bedst muligt at forberede sine patienter på, hvad man kan forvente af et forløb hos os, er det vigtigt med kendskab til de tilbud, vi har her. Vi står over for flere udfordringer i forhold til at styrke den efterfølgende medicinske opfølgning. I flere sager er den geografiske afstand til centret en hindring for fremmøder, og det betyder, at det er vigtigt med et godt samarbejde, så opfølgningen i disse tilfælde kan gennemføres via den alment praktiserende læge. Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet. 741

9 Sexologi Se også supplerende materiale fra MediBOX Voldtægt patientvejledning/lægevejledning Voldtægtsofre håndbog for fagpersoner Den professionelle tvivl tegn og reaktioner på seksuelle overgreb på børn og unge Litteratur 1. Balvig F. Voldtægt der anmeldes Senn TE, Carey MP, Vanable PA. Childhood and adolescent sexual abuse and subsequent sexual risk behavior: evidence from controlled studies, methodological critique, and suggestions for research. Clin Psychol Rev 2008;28: Paras ML, Murad MH, Chen LP et al. Sexual abuse and lifetime diagnosis of somatic disorders: a systematic review and metaanalysis. JAMA 2009;302: Schwartz IL. Sexual violence against women: prevalence, consequences, societal factors, and prevention. Am J Prev Med 1991;7: Eberhard-Gran M, Schei B, Eskild A. Somatic symptoms and diseases are more common in women exposed to violence. J Gen Intern Med 2007;22: Koss MP, Heslet L. Somatic consequences of violence against women. Arch Fam Med 1992;1: Watts C, Zimmerman C. Violence against women: global scope and magnitude. Lancet 2002;359: Ellsberg M, Jansen HA, Heise L et al. Intimate partner violence and women s physical and mental health in the WHO multi-country study on women s health and domestic violence: an observational study. Lancet 2008;371: McCauley J, Kern DE, Kolodner K et al. Clinical characteristics of women with a history of childhood abuse: unhealed wounds. JAMA 1997;277: Hilden M, Schei B, Swahnberg K et al. A history of sexual abuse and health: a Nordic multicentre study. BJOG 2004;111: Campbell JC. Health consequences of intimate partner violence. Lancet 2002;359: Chen LP, Murad MH, Paras ML et al. Sexual abuse and lifetime diagnosis of psychiatric disorders: systematic review and meta-analysis. Mayo Clin Proc 2010;85: Månedsskrift for almen praksis september

Sociale konsekvenser ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper

Sociale konsekvenser ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper Ved psykolog og Videnscenterkoordinator Børne- og Ungeteamets Temadag 7. September 2015 1 Indhold Baggrund og tidligere forskning Design Kvantitative og kvalitative

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, er der flere myndigheder, man kan henvende

Læs mere

Information til ofre for seksuelt overgreb

Information til ofre for seksuelt overgreb Denne pjece er skrevet til kvinder og mænd, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Det kan være voldtægt, forsøg på voldtægt eller anden form for seksuelt overgreb. Formålet med pjecen er at informere

Læs mere

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Årsberetning 2006/2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Mål...2 Formål...2 Målgruppe...2 Organisatorisk...3 Funktioner i klinikken...3 Henvendelser

Læs mere

Barnets kontakt til læge og sygeplejerske

Barnets kontakt til læge og sygeplejerske Barnets kontakt til læge og sygeplejerske Temadag i BørneUngeteamet, Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet Ved afdelingslæge, ph.d. Birgitte Boysen Kjær og sygeplejerske Louise Baastrup Spørgsmål

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Center for Voldtægtsofre

Center for Voldtægtsofre Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Center for Voldtægtsofre www.koldingsygehus.dk Center for Voldtægtsofre Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Kolding Sygehus en del af Sygehus Lillebælt Skovvangen 2-8 6000

Læs mere

Information til ofre for seksuelt overgreb

Information til ofre for seksuelt overgreb Denne pjece er skrevet til kvinder og mænd, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Det kan være voldtægt, forsøg på voldtægt eller anden form for seksuelt overgreb. Formålet med pjecen er at informere

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 BØRNEHUSE I DANMARK EN LANDSDÆKKENDE INDSATS Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 PRÆSENTATION Den danske børnehusmodel Baggrund, lovgivning

Læs mere

Center for Seksuelle Overgreb Årsrapport 2011. Årsrapport 2011 Center for seksuelle overgreb

Center for Seksuelle Overgreb Årsrapport 2011. Årsrapport 2011 Center for seksuelle overgreb Center for Seksuelle Overgreb Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Center for seksuelle overgreb Årsrapport 2011 Center for Seksuelle Overgreb Udgivet af Center for Seksuelle Overgreb Rigshospitalet Blegdamsvej

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 270 Offentligt BEHANDLINGSTILBUD VED CENTRE FOR MODTAGELSE AF VOLDTÆGTSOFRE

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 270 Offentligt BEHANDLINGSTILBUD VED CENTRE FOR MODTAGELSE AF VOLDTÆGTSOFRE Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 270 Offentligt BEHANDLINGSTILBUD VED CENTRE FOR MODTAGELSE AF VOLDTÆGTSOFRE 2012 Behandlingstilbud ved centre for modtagelse af voldtægtsofre

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb N O T A T Social- og Integrationsministeriet Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb Danske Regioner er blevet bedt om at give kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7 Oplysninger om steder, hvor du kan få yderligere hjælp og rådgivning Indhold Børn og unge... 1 Voksne udsat for overgreb i barndommen... 2 Særligt til mænd... 4 Fagfolk... 4 Pårørende... 7 Rådgivning ved

Læs mere

Evaluering af Center for Voldtægtsofre i Aarhus

Evaluering af Center for Voldtægtsofre i Aarhus Evaluering af Center for Voldtægtsofre i Aarhus Ved Louise Hjort Nielsen Seksuelle overgreb forebyggelse og behandling Videnscenter for Psykotraumatologi 11. januar, 2013 Disposition Hvad ved vi? Voldtægt:

Læs mere

Generelle informationer efter et seksuelt overgreb

Generelle informationer efter et seksuelt overgreb Rigshospitalet Generelle informationer efter et seksuelt overgreb Omstændighederne og reaktionerne efter et overgreb kan være forskellige. Ligesom det kan være forskelligt fra person til person hvad man

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Samtale om seksualitet

Samtale om seksualitet Samtale om seksualitet - Samtaler med 14 kvinder i alderen 15-30 år set akut i Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet, København Af sygeplejerske Charlotte Ejsing Sex?? Prævention? Forældre?? Kæreste???????????????

Læs mere

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Disposition: Hjerteptt. og pårørendes oplevelser af rehabilitering i DK.

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). I forbindelse med fejringen af NKVTS 10-års jubilæum, har de valgt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene på landets voldtægtscentre

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene på landets voldtægtscentre Beslutningsforslag nr. B 117 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. april 2011 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene

Læs mere

De nye vejledninger i Region Sjælland

De nye vejledninger i Region Sjælland De nye vejledninger i Region Sjælland Ved Praksiskonsulent Børne- Ungdomspsykiatrien Kitt Larsen De nye vejledninger Vejledningerne Den gode henvisning samarbejde ADHD kontrol i almen praksis - Gir det

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Kvinder, kræft og seksualitet. Temaeftermiddag SKA Herlev 2014

Kvinder, kræft og seksualitet. Temaeftermiddag SKA Herlev 2014 Kvinder, kræft og seksualitet Temaeftermiddag SKA Herlev 2014 Sygeplejerske og sexologisk vejleder Ditte Maria Bjerno Nielsen, 2014 Hvem er jeg? Uddannet fra Sygeplejerskeuddannelsen København i 2008 Ansat

Læs mere

Redigeret af Katrine Sidenius og Karin Sten Madsen

Redigeret af Katrine Sidenius og Karin Sten Madsen Center for oldtægtsofre Status 2000-2004 & Årsrapport 2003 Center for oldtægtsofre Status 2000-2004 & Årsrapport 2003 Redigeret af Katrine Sidenius og Karin Sten Madsen Bidragydere til rapporten Overlæge

Læs mere

Pæne piger bliver da ikke voldtaget

Pæne piger bliver da ikke voldtaget Pæne piger bliver da ikke voldtaget Jeg talte ikke om det i halvandet år. Jeg har aldrig set på den hændelse som en voldtægt. En stærk pige som mig kunne ikke blive udsat for sådanne ydmygelser. Jeg er

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

BILAG 2: TRANSSKRIBERING SARA PARDING

BILAG 2: TRANSSKRIBERING SARA PARDING BILAG 2: TRANSSKRIBERING SARA PARDING Transskribering af interviewet med Sara Parding, kommunikationsansvarlig for Center for Voldtægtsofre Aarhus. Interviewet er foretaget den 27. november 2015 kl. 11.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014 Børnehus Midt Møde i KKR. 18. November 2014 Lovgrundlag Med virkning fra 1.oktober 2013 er lov om social service ændret. 50a Kommunerne i de fem regioner I Danmark skal oprette et børnehus til undersøgelse

Læs mere

Center for Voldtægtsofre Årsrapport 2010. Center for Voldtægtsofre Odense

Center for Voldtægtsofre Årsrapport 2010. Center for Voldtægtsofre Odense Center for Voldtægtsofre Odense Årsrapport 2010 Forord Årsrapporten 2010 for Center for voldtægtsofre på Odense Universitetshospital giver et billede af omfanget og karakteren af de henvendelser der har

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik Februar 2014 Saaffiks Nyhedsbrev Billede: Samtalerum i Saaffik Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen Politiets arbejde i Saaffik Det fortsatte arbejde i 2014 Ilaqutariinnermut

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.:

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd N, O, P (10 min.) Tid og sted: Folketinget,

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk. Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boernehuse.dk/hovedstaden Leder Pernille P.

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB 1 ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Rikke Holm Bramsen, Institut for Psykologi, SDU. Introduktion 2 Rikke Holm Bramsen, Cand. Psych. Post doc. ved Institut for Psykologi, SDU i

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS

HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS DENNE PJECE GIVER ET OVER BLIK OVER, HVAD DU SOM PÅRØRENDE KAN FORVENTE DIG, NÅR DIT BARN SKAL UDREDES I ET BØRNEHUS. Børnehusets opgave

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk akutmodtagelse Slagelse: 12 sengepladser Sengeafsnit V1

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Behandlingsteam. Transseksualitet

Behandlingsteam. Transseksualitet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 189 Bilag 3 Offentligt Sexologisk Klinik Behandling i Danmark af personer med transseksuelle symptomer. Annamaria Giraldi, Overlæge, Ph.d Jørgen Bech-Jessen,

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Arbejdsmarkedskonference. EN AF OS 3.november 2014 Helena Galina Nielsen Tidl. Praktiserende læge

Arbejdsmarkedskonference. EN AF OS 3.november 2014 Helena Galina Nielsen Tidl. Praktiserende læge Arbejdsmarkedskonference EN AF OS 3.november 2014 Helena Galina Nielsen Tidl. Praktiserende læge Lidt om min baggrund Tidligere erfaringer fra psykiatrien, erfaringer fra almen praksis 1994-2007 Rapport

Læs mere

Hvorfor er denne patient selvmordstruet?

Hvorfor er denne patient selvmordstruet? Hvorfor er denne patient selvmordstruet? Preben er en 55 år gammel mand, skilt for 2 år siden. Igennem flere år et stigende alkoholforbrug. Et meget lille netværk ser kun enkelte venner fra jagtklubben.

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

BØRNE- og FAMILIESAMTALER

BØRNE- og FAMILIESAMTALER BØRNE- og FAMILIESAMTALER I CTP Ramme og erfaringer fra ambulant psykiatri Ida Ghiai og Matilde Kromann-Larsen socialrådgivere Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) Lidt om.. 1) Kompetencecenter

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Center for Voldtægtsofre Odense. Årsrapport 2008

Center for Voldtægtsofre Odense. Årsrapport 2008 Center for Voldtægtsofre Odense Årsrapport 2008 Forord 2008 blev året, hvor det vigtige arbejde for voldtægtsramte fik en endnu fastere forankring i OUH s organisation, i og med at hospitalets direktion

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Når ofre ikke søger hjælp

Når ofre ikke søger hjælp Når ofre ikke søger hjælp Man forsøger at imødekomme de voldtægtsramte bedst muligt på landets centre for voldtægtsofre. Alligevel søger relativt mange voldtægtsramte ikke hjælp efter overgrebet. Hvorfor?

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno?

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno? Mariam på 14 år er anbragt uden for hjemmet. En dag fortæller hun dig, at Sara, som er en 13-årig pige, der også er anbragt på stedet, har fortalt hende, at hendes stedfar piller ved hende, når hun er

Læs mere

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322 Personer, der er dømt for incest eller anden form for seksualkriminalitet har i visse tilfælde mulighed for at få behandling i stedet for at komme i fængsel. I denne folder kan du læse, hvad denne behandlingsordning

Læs mere

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I PERIODEN 1. OKTOBER 2013 TIL 30. SEPTEMBER 2014 2 DATA Statusopgørelsens

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere