Helterejsen. - slip følgerne af din opvækst. Mette Glargaard Charlotte Lindhardt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helterejsen. - slip følgerne af din opvækst. Mette Glargaard Charlotte Lindhardt"

Transkript

1 Helterejsen - slip følgerne af din opvækst Mette Glargaard Charlotte Lindhardt

2 Indhold Forord Indledning: Helterejsen Vejen Ud Ad En Uhensigtsmæssig Barndom Del 1: Uhensigtsmæssige Mønstre og Følelsesmæssig Medafhængighed Kapitel 1: Hvem Påvirkes Af Uhensigtsmæssige Mønstre? Uhensigtsmæssige mønstre og følelsesmæssig medafhængighed Følelsesmæssig medafhængighed og uhensigtsmæssige mønstre Hvem påvirkes af de uhensigtsmæssige mønstre? Kapitel 2: Hvad Er En Familie Med Uhensigtsmæssige Mønstre? At blive den gode forælder for sig selv Kapitel 3: Hvad Er Følelsesmæssig Medafhængighed? Gøre, have og være hvordan skabes din personlighed? Den Selvopfyldende Profeti Hensynsbetændelse og de gode intentioner Krænker, offer og redder Kapitel 4: Uhensigtsmæssige Mønstre Sådan Viser De Sig Frygt for at vise svaghed Første skridt på din helterejse Kapitel 5: Forsvarsmekanismer Det usynlige menneske at skjule sit virkelige jeg Tegn på uhensigtsmæssige mønstre Kapitel 6: Tilgivelse Helterejsens Næste Skridt Tilgivelse sætter dig fri... At komme videre

3 Del 2: S.A.R-metoden Redskaber Til Din Egen Helterejse Kapitel 7: Introduktion til S.A.R.-metoden Kapitel 8: S = Selvbevidsthed (selvfølelse, selvværd, selvtillid) Selvbevidsthed hvorfor gør jeg, som jeg gør? Selvfølelse Selvværd Selvtillid Kapitel 9: A = Autenticitet (ærlighed, åbenhed, kommunikation) Ærlighed Åbenhed Kommunikation Kapitel 10: R = Relationer (relationer, grænser, flow) Relationer Grænser Flow og bevidst nærvær (mindfulness) Afslutning: Slottet Ved Sølvskoven Helten Finder Hjem Slottet ved Sølvskoven hele eventyret Henvisninger Om forfatterne HELTEREJSEN UDKOMMER 10/ Du kan forudbestille den her:

4 Kapitel 1 Hvem Påvirkes Af Uhensigtsmæssige Mønstre? Uhensigtsmæssige mønstre og følelsesmæssig medafhængighed Uhensigtsmæssige mønstre påvirker partnere, forældre, søskende, venner og kolleger til den person, der udviser dem. Barnet lærer at tilpasse sine egne handlinger og ord, så de passer ind i de voksnes verden. Barnets adfærd bliver dermed også uhensigtsmæssig i forhold til at udvikle kompetencer og ressourcer til at skabe et dejligt liv; barnet bliver følelsesmæssig medafhængig i forhold til omgivelsernes handlinger og væremåde. Bent Bent kommer i terapi, fordi han, som han selv siger, har brug for redskaber til at gøre sin kæreste glad. Han er følelsesmæssig medafhængig og kan ikke tåle, at kæresten ikke er glad. I virkeligheden handler hele problemet ikke om kæresten, men om ham selv. Han bliver urolig, når hun ikke er glad. Men i stedet for at tage sig af sig selv og finde ro i sig selv, vil han reparere hende, for kun når hun er glad, kan han slappe af. I sin opvækst har Bent lært, at det er vigtigere at tage sig af mors følelser end sine egne. For eksempel er han en dag ude at lege. Han falder og slår sig. Han løber hjem til sin mor for at blive trøstet, men da moren ser ham, bliver hun vred og spørger, om han har løbet grædende hen ad vejen. Det siger han ja til, og moren bliver irriteret over, at nogen kunne have set ham tude. Hun bryder sig ikke om, at nogen skal se, at hendes dreng er et 17

5 tudefjæs. Situationen kommer altså til at handle om hende i stedet for ham, og han lærer, at hendes følelser er vigtigere end hans. I terapien lærer Bent, at hans egne følelser er lige så værdifulde som andres, og at han ikke altid skal tilsidesætte sine egne behov. Følelsesmæssig medafhængighed og uhensigtsmæssige mønstre Oprindeligt var medafhængig et begreb, der blev brugt til at beskrive partnere i kemisk afhængighed; det vil sige personer, der er pårørende til eller lever i et forhold med en person afhængig af stoffer. Men lignende mønstre er set hos mennesker i relationer med kronisk eller psykisk syge personer. I dag er udtrykket udvidet til at omfatte og beskrive enhver person fra en familie med uhensigtsmæssige mønstre. På en måde kan man sige, at alle, der er vokset op i en familie med uhensigtsmæssige mønstre, udviser afhængighedssymptomer. Det gør de på den måde, at de for eksempel vælger det uhensigtsmæssige frem for det sunde. Det gør de ikke, fordi det er rart at vælge det uhensigtsmæssige, men fordi det er det, de kan, eller fordi det føles genkendeligt; det er forudsigeligt at skulle navigere i. Et godt eksempel på dette er kvinder, som vokser op med en voldelig far. Nogle af disse kvinder vælger også voldelige partnere. Det er jo ikke, fordi de kan lide at blive slået, men fordi de ved lige nøjagtig, hvordan de skal forholde sig. Sorgen, smerten og frustrationen er så velkendt, og det giver på en mærkelig måde en følelse af tryghed og genkendelighed at skulle forholde sig til en mand, der slår. De kan bekræfte sig selv i barndommens læring om, at mænd bare er nogle skiderikker. Desværre stigmatiserer eller fastholder de sig selv i et uhensigtsmæssigt mønster, og de får fortalt sig selv historien om, at der ikke er noget, de kan gøre ved det eller de tror, at mandens opførsel er hovedproblemet. 18

6 I bogen bruges udtrykkene person opvokset i en familie med uhensigtsmæssige mønstre og den følelsesmæssigt medafhængige. Uhensigtsmæssige mønstre er også det, man i fagsprog kalder dysfunktionelle mønstre, men vi synes, det lyder voldsomt, sygeliggørende og stigmatiserende, så her bruges ordet uhensigtsmæssige i stedet for. Når noget er dysfunktionelt, virker det ikke, men når noget er uhensigtsmæssigt, virker det bare ikke efter hensigten og så kan det ændres. Mette fortæller Min egen familie var ret speciel. Ni ud af de femten nærmeste familiemedlemmer havde en eller anden form for misbrug. Når familien er skruet sådan sammen, kan det betyde, at der ikke er nogen, der peger på det uhensigtsmæssige og måske udpeger alternativer. Det, der foregår, bliver ikke italesat, og derfor kommer følelsen af, at her er noget galt først en del år efter. Det gjorde den også for mig. Jeg troede, at sådan, som min familie var, var almindeligt. Der var druk, vold, selvmordsforsøg, utroskab, løgne, tyverier, seksuelle krænkelser og følelsesmæssig incest sådan var det bare. En af dragerne på min helterejse var tanken om, at DET var normalt. Den skulle nedkæmpes, før jeg turde tro på, at det, jeg havde oplevet, ikke var i orden. Hvem påvirkes af de uhensigtsmæssige mønstre? Når der findes uhensigtsmæssige mønstre i en familie, påvirker det ofte familiemedlemmerne på forskellig måde. Det skyldes, at vi alle har forskellige roller i familien. Det er ikke nødvendigvis de samme roller hele tiden (det vender vi tilbage til i kapitel 3), men ofte oplever familiemedlemmerne den samme begivenhed på forskellige måder. 19

7 Måske har en af dine søskende et barndomsminde, som for ham eller hende var traumatisk, og som ofte bliver omtalt. Du husker måske mindet helt anderledes og slet ikke så dramatisk, som det bliver gengivet. Det kan også være, at du husker din far som grov og manipulerende i sin tale over for dig, mens din bror eller søster kun husker en meget omsorgsfuld far. Der er ikke noget galt med hverken din eller de andres hukommelse. Vi opfører os forskelligt over for hinanden, og vi opfatter og husker forskelligt. Derfor er din barndom ikke nødvendigvis den samme barndom, som dine søskende husker. Det kan selvfølgelig også være, at en af eller begge dine forældre virkelig behandlede dig og dine søskende forskelligt. De mennesker, som påvirkes og bliver følelsesmæssigt medafhængige, er ofte dem, der er tættest på den eller de personer, der er misbrugere, voldelige, syge, har taget offerrollen eller er fraværende. Både mænd og kvinder påvirkes, og det er ikke dit mentale overskud, der afgør, om du bliver påvirket. Hvis du befinder dig i en skadelig eller uhensigtsmæssig situation længe nok, lærer du at styre dine egne følelser og handlinger efter det, som gør mindst ondt. Barnet lærer også at undlade at mærke det, der gør ondt, fordi et barn ikke kan vælge den voksne fra, fjerne sig fra den voksne eller stoppe den voksnes uhensigtsmæssige adfærd selv om mange børn prøver. I stedet bliver barnet følelsesmæssigt medafhængig. Måske er du den søn, som i mange timer sidder ved siden af din deprimerede mor og lytter til hendes beklagelser, mens du får at vide, at du vel nok er en god og tålmodig dreng. Du kan også være datteren, der beroliger din ophidsede far, når han bliver voldelig overfor din mor. Måske lærte du at undvige eller overhøre din mors spidse kommentarer, når du traf et valg, hun ikke var tilfreds med. Måske skulle du tage ansvaret for dig selv og dine mindre søskende, fordi dine forældre sjældent var til stede. De havde travlt med deres arbejde 20

8 (for din og dine søskendes skyld, naturligvis), med fritidsaktiviteter (de har jo også ret til et liv) eller med at redde verden og nødlidende børn (du er jo så privilegeret). Det er vigtigt at forstå, at uhensigtsmæssige mønstre kan opstå i alle slags familier og i alle sociale lag. Her er der ikke kun tale om for eksempel nomadefamilier, hvor tvangsfjernelse af børnene truer. Uhensigtsmæssige mønstre kan også forekomme i det, som på overfladen ligner en mønsterfamilie med en velklippet hæk, to biler og naturligvis glade, rene og smilende børn med overskud af legetøj. De uhensigtsmæssige mønstre opstår ikke for at skade nogen. Ofte er hensigten god nok, for børnene skal opdrages, og familien skal fungere. Det gør den bare ikke efter hensigten. Derfor bliver vi påvirket af det, og derfor kan personer med selv en lykkelig barndom i erindringen være følelsesmæssigt medafhængige i en grad, der rækker ind i voksenlivet. Her er tre eksempler på mennesker, der er opvokset i familier med uhensigtsmæssige mønstre. Line Line er 34 år, og hun kommer i terapi, fordi hendes mor er meget grov over for hende. Moren kalder hende doven og uduelig, sukker højt og proklamerer, at hun jo vidste, at Line aldrig ville blive til noget. Line kæmper for at holde på de jobs, hun får, men der er altid noget, der ikke fungerer for hende: Kollegerne, chefen, arbejdsstillingen, arbejdstiden eller afstanden til virksomheden, og hun ender med at sige op efter et års tid hvert sted. Line er tæt på at give op og holde op med at søge arbejde. Hun føler sig som en fiasko og synes ikke, at hendes liv har været andet end nederlag. Line afdækker i terapien, at hendes mor altid har stemplet hende sådan, som hun gør nu. Sætninger som Det kan du alligevel ikke finde ud af, Det er for svært for dig og lignende udtalelser fra moren er kravlet ind i Line og har lagret sig som gift i hende. 21

9 Line har en klar idé om, at hun er forkert og dum, men hun har også en stædighed, der handler om at modbevise morens definition af hende. Moren har ved tidligere lejligheder undskyldt sine udtalelser med, at hun ville beskytte Line imod nederlag og undgå, at hun kom til at bide over mere, end hun kunne tygge. Line har derfor også dårlig samvittighed over for sin mor, fordi hun tænker om sin mor, at hun er nedladende. Moren vil jo bare Line det bedste! Tim Tims mor har lidt af depressioner eller noget der ligner gennem hele hans opvækst. Familien har listet rundt og taget hensyn i perioder, hvor moren har haft det svært. Hun har ligget i sin seng med lyset slukket og ville kun have, at Tim, som er enebarn, skulle komme med mad til hende. Mange aftener har han siddet ved hendes sengekant og lyttet til hendes historier og hendes bitterhed. Han har tørret hendes tårer og trøstet hende eller givet hende ret, så hun skulle få det bedre. Tim kommer i terapi som 43-årig, fordi han har et job, han ikke synes er interessant, og et ægteskab med en kvinde, som han ikke kan mærke noget for. Han kan i det hele taget ikke rigtig mærke noget som helst andet, end at han ikke er tilfreds, men han kan ikke handle på det. Han kan ikke sige op, for så er han og familien nødt til at flytte fra deres dejlige hus, som konen er meget glad for. Han kan ikke blive skilt, for det vil rive børnenes verden i stykker. Han siger ikke nej til at besøge sin mor, selv om han får det fysisk ubehageligt, når han er i nærheden af hende. Tim opdager i terapien hvor lidt plads, der har været til ham i barndommen, og hvor store veksler, hans mor har trukket på den lille dreng, som blev bedt om at tage sig af sin mors følelser og være hendes hjælper og støtte i en alt for ung alder. 22

10 Dorte Dorte har haft en lykkelig barndom, siger hun. Hendes forældre havde travlt. De var begge selvstændige, men arbejdede hjemmefra og var derfor altid i hjemmet. De manglede ikke noget, og hun var meget privilegeret i forhold til flere af sine klassekammerater. Hun kommer i terapi, fordi hun har stress og ikke kan forstå hvorfor, hun har det sådan. I terapien afdækkes det, at Dortes familie godt nok ikke har haft store konflikter, slåskampe eller nogen form for misbrug. Men der har ikke været en ægte og oprigtig kontakt mellem familiens medlemmer. Hver har passet sit og haft travlt med det. At være fysisk til stede er ikke det samme som at være nærværende eller tilgængelig for sine børn. Dorte er derfor vokset op med en historie om, at hun kun er velkommen i verden, når hun arbejder. Hun skal ikke forvente eller ønske sig oprigtig kontakt med andre mennesker. Alle hendes relationer er velfungerende, men ikke dybe, og hun har derfor ingen steder, hvor hun kan gå hen og virkelig være Dorte med alt, hvad hun består af. Hendes mand er rejsende sælger og er ikke ret meget hjemme. Hun har videreført sine forældres mønstre, og hun kan mærke, at hun ikke er glad. Den kloge Else Ikke alle folkeeventyr ender godt. Nogle har en morale, som skal lære tilhøreren konsekvenserne af uhensigtsmæssige mønstre. Sådan et folkeeventyr er Den kloge Else, hvor hovedpersonen absolut ikke lærer noget af begivenhederne undervejs: Pigen Else bor hos sine forældre. De kalder hende for Kloge Else, og da hun nu er voksen, vil forældrene have hende gift. Der kommer en frier, Hans, som kun vil have hende, hvis hun er lige så klog, som rygtet siger. Hans bliver inviteret til middag, og Else skal hente øl i kælderen. Da hun kommer derned, ser hun en murhammer i væggen. Murerne har glemt at fjerne den, da de for mange år siden byggede huset. Kloge Else begynder at tænke: Hvis Hans og jeg nu bliver gift, får vi også børn. Så skal de også 23

11 besøge mine forældre, og måske skal børnene sendes ned i kælderen efter øl. Så kan de få murhammeren i hovedet og komme til skade. Denne lange tankerække får Else til at bryde ud i gråd, og hun kan ikke samle sig om andet end at sidde i kælderen og græde. Da hun er væk længe, bliver først tjenestepigen, så gårdskarlen sendt ned efter hende. Dem får hun også til at græde, da hun fortæller, hvad hun tænker. Siden følger faren, moren og frieren. Alle ender med at græde, og Hans gifter sig med Else, som rigtig nok er klog, siden hun kan tænke så meget over tingene. En dag skal Else ud i marken og meje kornet. Else har mad med, og hun tænker, at det er klogest først at spise. Maden gør hende søvnig, og hun beslutter sig for at hvile ud før pligterne, så hun kan være frisk til at arbejde. Hans finder hende sovende på marken, uden at der er høstet. Han løber hjem og henter et fuglenet med bjælder på, og det lægger han over hende. Derefter går han hjem og låser døren. Da Else vågner, bliver hun så forskrækket, at hun ikke er klar over, hvem hun selv er. Hun løber hjem til Hans, banker på og spørger, om Else er indenfor. Da Hans svarer, at det er hun, kan det jo ikke være hende selv, så derfor løber Kloge Else ud i verden for at lede efter sig og ingen ved, hvor hun blev af. Pointen er, at der her er et familiemedlem, som lader sine uhensigtsmæssige mønstre styre resten af familien. Elses klogskab handlede ikke om intelligens, men en evne til at tage sorgerne på forskud. Hun gennemtænkte situationerne så meget, at hun endte med at træffe de forkerte valg og tyranniserede sine omgivelser til at tænke som hende. Det er jo tankevækkende, at forældrene fastholdt hende i rollen som Kloge Else. Det er ikke her afgørende, om det er et barn eller en forælder, der er eventyrets hovedperson, men den pointe, at omgivelserne troede på Else, og dermed var hele husstanden (inklusive tjenestepige og karl) en del af det uhensigtsmæssige mønster. Eventyrets sande helt er frieren Hans, der formåede at bryde ud af en usund relation. Det kan også lade sig gøre for dig. Der er ingen grund til at fastholde uhensigtsmæssige mønstre fra din barndom. 24

Lene. Jeg er født og opvokset i Randers med min mor, far og storesøster. Min mor og far er sammen det første år af mit liv, hvorefter de blev skilt pga. min fars utroskab med flere kvinder. Jeg bliver

Læs mere

Poul Glargaards. Mette Glargaard Andersen

Poul Glargaards. Mette Glargaard Andersen Poul Glargaards Mette Glargaard Andersen Myten om Narcissus Myten stammer fra den gamle græske kultur og er fortællingen om to ulykkelige længselsfulde sjæle, der kun kan opnå ensidig kærlighed, men aldrig

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sund og usund skam og skyld

Sund og usund skam og skyld Sund og usund skam og skyld Skyld og skam er to begreber jeg har været og er meget optaget af. Enkeltvis og sammen. Skyld: Jeg har gjort noget forkert. Skam: Jeg er forkert. Det er de to gængse definitioner

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

tema familie- hemmeligheder

tema familie- hemmeligheder tema familie- hemmeligheder 26 PSYKOLOGI 06/2012 PSYKOLOGIMAGASINET.DK Bærer du på en familiehemmelighed? Alle familier har hemmeligheder. Nogle af dem er tunge at bære og kan gå i arv gennem generationer.

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog. www.livviadialog.dk Liv via dialog. Hvad er en efterfødselsreaktion? Er man syg eller sund når man reagerer på overbelastning? Hvad sker der? Hvem kan hjælpe? Kan både kvinder og mænd få en efterfødselsreaktion?

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

#2009. til stofmisbrugere i behandling. Jeg har fået min mor tilbage. Her kan alt det usagte blive sagt. Projekt med effekt

#2009. til stofmisbrugere i behandling. Jeg har fået min mor tilbage. Her kan alt det usagte blive sagt. Projekt med effekt PROJEKT PÅRØRENDE til stofmisbrugere i behandling Jeg har fået min mor tilbage - Om relationssamtaler mellem stofmisbruger og pårørende Her kan alt det usagte blive sagt - Det er trygt at mødes i en pårørendegruppe

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

ENERGIENS HEMMELIGHEDER

ENERGIENS HEMMELIGHEDER ENERGIENS HEMMELIGHEDER Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar.dk www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

U D K A S T. Kærlighedsmanualen. - fra tanke til handling. Nina Askov Charita Vegeberg Poulsen

U D K A S T. Kærlighedsmanualen. - fra tanke til handling. Nina Askov Charita Vegeberg Poulsen U D K A S T Kærlighedsmanualen - fra tanke til handling. Nina Askov Charita Vegeberg Poulsen Nina Askov & Charita V Poulsen Kærlighedsmanualen - fra tanke til handling. 2013, Nina Askov & Charita V Poulsen

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Interview med Charlotte

Interview med Charlotte Interview med Charlotte I = Interviewer + talangivelse = forskellige gruppemedlemmer der taler Charlotte = Charlotte Kasper = hendes mand Hvor Signe fra Bilag 3 bor: er erstattet med: En anden fra TUBA.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

bedre Hvad er en god far, og hvordan bliver man sådan Mænd vil være Annette Jønsson

bedre Hvad er en god far, og hvordan bliver man sådan Mænd vil være Annette Jønsson Terapi for fædre Mænd vil være bedre Fædre Mandeterapeut Annette Jønsson oplever, at flere og flere klienter har brug for at arbejde med deres faderrolle. De føler nemlig, at deres koner eller ekskoner

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere