Helterejsen. - slip følgerne af din opvækst. Mette Glargaard Charlotte Lindhardt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helterejsen. - slip følgerne af din opvækst. Mette Glargaard Charlotte Lindhardt"

Transkript

1 Helterejsen - slip følgerne af din opvækst Mette Glargaard Charlotte Lindhardt

2 Indhold Forord Indledning: Helterejsen Vejen Ud Ad En Uhensigtsmæssig Barndom Del 1: Uhensigtsmæssige Mønstre og Følelsesmæssig Medafhængighed Kapitel 1: Hvem Påvirkes Af Uhensigtsmæssige Mønstre? Uhensigtsmæssige mønstre og følelsesmæssig medafhængighed Følelsesmæssig medafhængighed og uhensigtsmæssige mønstre Hvem påvirkes af de uhensigtsmæssige mønstre? Kapitel 2: Hvad Er En Familie Med Uhensigtsmæssige Mønstre? At blive den gode forælder for sig selv Kapitel 3: Hvad Er Følelsesmæssig Medafhængighed? Gøre, have og være hvordan skabes din personlighed? Den Selvopfyldende Profeti Hensynsbetændelse og de gode intentioner Krænker, offer og redder Kapitel 4: Uhensigtsmæssige Mønstre Sådan Viser De Sig Frygt for at vise svaghed Første skridt på din helterejse Kapitel 5: Forsvarsmekanismer Det usynlige menneske at skjule sit virkelige jeg Tegn på uhensigtsmæssige mønstre Kapitel 6: Tilgivelse Helterejsens Næste Skridt Tilgivelse sætter dig fri... At komme videre

3 Del 2: S.A.R-metoden Redskaber Til Din Egen Helterejse Kapitel 7: Introduktion til S.A.R.-metoden Kapitel 8: S = Selvbevidsthed (selvfølelse, selvværd, selvtillid) Selvbevidsthed hvorfor gør jeg, som jeg gør? Selvfølelse Selvværd Selvtillid Kapitel 9: A = Autenticitet (ærlighed, åbenhed, kommunikation) Ærlighed Åbenhed Kommunikation Kapitel 10: R = Relationer (relationer, grænser, flow) Relationer Grænser Flow og bevidst nærvær (mindfulness) Afslutning: Slottet Ved Sølvskoven Helten Finder Hjem Slottet ved Sølvskoven hele eventyret Henvisninger Om forfatterne HELTEREJSEN UDKOMMER 10/ Du kan forudbestille den her:

4 Kapitel 1 Hvem Påvirkes Af Uhensigtsmæssige Mønstre? Uhensigtsmæssige mønstre og følelsesmæssig medafhængighed Uhensigtsmæssige mønstre påvirker partnere, forældre, søskende, venner og kolleger til den person, der udviser dem. Barnet lærer at tilpasse sine egne handlinger og ord, så de passer ind i de voksnes verden. Barnets adfærd bliver dermed også uhensigtsmæssig i forhold til at udvikle kompetencer og ressourcer til at skabe et dejligt liv; barnet bliver følelsesmæssig medafhængig i forhold til omgivelsernes handlinger og væremåde. Bent Bent kommer i terapi, fordi han, som han selv siger, har brug for redskaber til at gøre sin kæreste glad. Han er følelsesmæssig medafhængig og kan ikke tåle, at kæresten ikke er glad. I virkeligheden handler hele problemet ikke om kæresten, men om ham selv. Han bliver urolig, når hun ikke er glad. Men i stedet for at tage sig af sig selv og finde ro i sig selv, vil han reparere hende, for kun når hun er glad, kan han slappe af. I sin opvækst har Bent lært, at det er vigtigere at tage sig af mors følelser end sine egne. For eksempel er han en dag ude at lege. Han falder og slår sig. Han løber hjem til sin mor for at blive trøstet, men da moren ser ham, bliver hun vred og spørger, om han har løbet grædende hen ad vejen. Det siger han ja til, og moren bliver irriteret over, at nogen kunne have set ham tude. Hun bryder sig ikke om, at nogen skal se, at hendes dreng er et 17

5 tudefjæs. Situationen kommer altså til at handle om hende i stedet for ham, og han lærer, at hendes følelser er vigtigere end hans. I terapien lærer Bent, at hans egne følelser er lige så værdifulde som andres, og at han ikke altid skal tilsidesætte sine egne behov. Følelsesmæssig medafhængighed og uhensigtsmæssige mønstre Oprindeligt var medafhængig et begreb, der blev brugt til at beskrive partnere i kemisk afhængighed; det vil sige personer, der er pårørende til eller lever i et forhold med en person afhængig af stoffer. Men lignende mønstre er set hos mennesker i relationer med kronisk eller psykisk syge personer. I dag er udtrykket udvidet til at omfatte og beskrive enhver person fra en familie med uhensigtsmæssige mønstre. På en måde kan man sige, at alle, der er vokset op i en familie med uhensigtsmæssige mønstre, udviser afhængighedssymptomer. Det gør de på den måde, at de for eksempel vælger det uhensigtsmæssige frem for det sunde. Det gør de ikke, fordi det er rart at vælge det uhensigtsmæssige, men fordi det er det, de kan, eller fordi det føles genkendeligt; det er forudsigeligt at skulle navigere i. Et godt eksempel på dette er kvinder, som vokser op med en voldelig far. Nogle af disse kvinder vælger også voldelige partnere. Det er jo ikke, fordi de kan lide at blive slået, men fordi de ved lige nøjagtig, hvordan de skal forholde sig. Sorgen, smerten og frustrationen er så velkendt, og det giver på en mærkelig måde en følelse af tryghed og genkendelighed at skulle forholde sig til en mand, der slår. De kan bekræfte sig selv i barndommens læring om, at mænd bare er nogle skiderikker. Desværre stigmatiserer eller fastholder de sig selv i et uhensigtsmæssigt mønster, og de får fortalt sig selv historien om, at der ikke er noget, de kan gøre ved det eller de tror, at mandens opførsel er hovedproblemet. 18

6 I bogen bruges udtrykkene person opvokset i en familie med uhensigtsmæssige mønstre og den følelsesmæssigt medafhængige. Uhensigtsmæssige mønstre er også det, man i fagsprog kalder dysfunktionelle mønstre, men vi synes, det lyder voldsomt, sygeliggørende og stigmatiserende, så her bruges ordet uhensigtsmæssige i stedet for. Når noget er dysfunktionelt, virker det ikke, men når noget er uhensigtsmæssigt, virker det bare ikke efter hensigten og så kan det ændres. Mette fortæller Min egen familie var ret speciel. Ni ud af de femten nærmeste familiemedlemmer havde en eller anden form for misbrug. Når familien er skruet sådan sammen, kan det betyde, at der ikke er nogen, der peger på det uhensigtsmæssige og måske udpeger alternativer. Det, der foregår, bliver ikke italesat, og derfor kommer følelsen af, at her er noget galt først en del år efter. Det gjorde den også for mig. Jeg troede, at sådan, som min familie var, var almindeligt. Der var druk, vold, selvmordsforsøg, utroskab, løgne, tyverier, seksuelle krænkelser og følelsesmæssig incest sådan var det bare. En af dragerne på min helterejse var tanken om, at DET var normalt. Den skulle nedkæmpes, før jeg turde tro på, at det, jeg havde oplevet, ikke var i orden. Hvem påvirkes af de uhensigtsmæssige mønstre? Når der findes uhensigtsmæssige mønstre i en familie, påvirker det ofte familiemedlemmerne på forskellig måde. Det skyldes, at vi alle har forskellige roller i familien. Det er ikke nødvendigvis de samme roller hele tiden (det vender vi tilbage til i kapitel 3), men ofte oplever familiemedlemmerne den samme begivenhed på forskellige måder. 19

7 Måske har en af dine søskende et barndomsminde, som for ham eller hende var traumatisk, og som ofte bliver omtalt. Du husker måske mindet helt anderledes og slet ikke så dramatisk, som det bliver gengivet. Det kan også være, at du husker din far som grov og manipulerende i sin tale over for dig, mens din bror eller søster kun husker en meget omsorgsfuld far. Der er ikke noget galt med hverken din eller de andres hukommelse. Vi opfører os forskelligt over for hinanden, og vi opfatter og husker forskelligt. Derfor er din barndom ikke nødvendigvis den samme barndom, som dine søskende husker. Det kan selvfølgelig også være, at en af eller begge dine forældre virkelig behandlede dig og dine søskende forskelligt. De mennesker, som påvirkes og bliver følelsesmæssigt medafhængige, er ofte dem, der er tættest på den eller de personer, der er misbrugere, voldelige, syge, har taget offerrollen eller er fraværende. Både mænd og kvinder påvirkes, og det er ikke dit mentale overskud, der afgør, om du bliver påvirket. Hvis du befinder dig i en skadelig eller uhensigtsmæssig situation længe nok, lærer du at styre dine egne følelser og handlinger efter det, som gør mindst ondt. Barnet lærer også at undlade at mærke det, der gør ondt, fordi et barn ikke kan vælge den voksne fra, fjerne sig fra den voksne eller stoppe den voksnes uhensigtsmæssige adfærd selv om mange børn prøver. I stedet bliver barnet følelsesmæssigt medafhængig. Måske er du den søn, som i mange timer sidder ved siden af din deprimerede mor og lytter til hendes beklagelser, mens du får at vide, at du vel nok er en god og tålmodig dreng. Du kan også være datteren, der beroliger din ophidsede far, når han bliver voldelig overfor din mor. Måske lærte du at undvige eller overhøre din mors spidse kommentarer, når du traf et valg, hun ikke var tilfreds med. Måske skulle du tage ansvaret for dig selv og dine mindre søskende, fordi dine forældre sjældent var til stede. De havde travlt med deres arbejde 20

8 (for din og dine søskendes skyld, naturligvis), med fritidsaktiviteter (de har jo også ret til et liv) eller med at redde verden og nødlidende børn (du er jo så privilegeret). Det er vigtigt at forstå, at uhensigtsmæssige mønstre kan opstå i alle slags familier og i alle sociale lag. Her er der ikke kun tale om for eksempel nomadefamilier, hvor tvangsfjernelse af børnene truer. Uhensigtsmæssige mønstre kan også forekomme i det, som på overfladen ligner en mønsterfamilie med en velklippet hæk, to biler og naturligvis glade, rene og smilende børn med overskud af legetøj. De uhensigtsmæssige mønstre opstår ikke for at skade nogen. Ofte er hensigten god nok, for børnene skal opdrages, og familien skal fungere. Det gør den bare ikke efter hensigten. Derfor bliver vi påvirket af det, og derfor kan personer med selv en lykkelig barndom i erindringen være følelsesmæssigt medafhængige i en grad, der rækker ind i voksenlivet. Her er tre eksempler på mennesker, der er opvokset i familier med uhensigtsmæssige mønstre. Line Line er 34 år, og hun kommer i terapi, fordi hendes mor er meget grov over for hende. Moren kalder hende doven og uduelig, sukker højt og proklamerer, at hun jo vidste, at Line aldrig ville blive til noget. Line kæmper for at holde på de jobs, hun får, men der er altid noget, der ikke fungerer for hende: Kollegerne, chefen, arbejdsstillingen, arbejdstiden eller afstanden til virksomheden, og hun ender med at sige op efter et års tid hvert sted. Line er tæt på at give op og holde op med at søge arbejde. Hun føler sig som en fiasko og synes ikke, at hendes liv har været andet end nederlag. Line afdækker i terapien, at hendes mor altid har stemplet hende sådan, som hun gør nu. Sætninger som Det kan du alligevel ikke finde ud af, Det er for svært for dig og lignende udtalelser fra moren er kravlet ind i Line og har lagret sig som gift i hende. 21

9 Line har en klar idé om, at hun er forkert og dum, men hun har også en stædighed, der handler om at modbevise morens definition af hende. Moren har ved tidligere lejligheder undskyldt sine udtalelser med, at hun ville beskytte Line imod nederlag og undgå, at hun kom til at bide over mere, end hun kunne tygge. Line har derfor også dårlig samvittighed over for sin mor, fordi hun tænker om sin mor, at hun er nedladende. Moren vil jo bare Line det bedste! Tim Tims mor har lidt af depressioner eller noget der ligner gennem hele hans opvækst. Familien har listet rundt og taget hensyn i perioder, hvor moren har haft det svært. Hun har ligget i sin seng med lyset slukket og ville kun have, at Tim, som er enebarn, skulle komme med mad til hende. Mange aftener har han siddet ved hendes sengekant og lyttet til hendes historier og hendes bitterhed. Han har tørret hendes tårer og trøstet hende eller givet hende ret, så hun skulle få det bedre. Tim kommer i terapi som 43-årig, fordi han har et job, han ikke synes er interessant, og et ægteskab med en kvinde, som han ikke kan mærke noget for. Han kan i det hele taget ikke rigtig mærke noget som helst andet, end at han ikke er tilfreds, men han kan ikke handle på det. Han kan ikke sige op, for så er han og familien nødt til at flytte fra deres dejlige hus, som konen er meget glad for. Han kan ikke blive skilt, for det vil rive børnenes verden i stykker. Han siger ikke nej til at besøge sin mor, selv om han får det fysisk ubehageligt, når han er i nærheden af hende. Tim opdager i terapien hvor lidt plads, der har været til ham i barndommen, og hvor store veksler, hans mor har trukket på den lille dreng, som blev bedt om at tage sig af sin mors følelser og være hendes hjælper og støtte i en alt for ung alder. 22

10 Dorte Dorte har haft en lykkelig barndom, siger hun. Hendes forældre havde travlt. De var begge selvstændige, men arbejdede hjemmefra og var derfor altid i hjemmet. De manglede ikke noget, og hun var meget privilegeret i forhold til flere af sine klassekammerater. Hun kommer i terapi, fordi hun har stress og ikke kan forstå hvorfor, hun har det sådan. I terapien afdækkes det, at Dortes familie godt nok ikke har haft store konflikter, slåskampe eller nogen form for misbrug. Men der har ikke været en ægte og oprigtig kontakt mellem familiens medlemmer. Hver har passet sit og haft travlt med det. At være fysisk til stede er ikke det samme som at være nærværende eller tilgængelig for sine børn. Dorte er derfor vokset op med en historie om, at hun kun er velkommen i verden, når hun arbejder. Hun skal ikke forvente eller ønske sig oprigtig kontakt med andre mennesker. Alle hendes relationer er velfungerende, men ikke dybe, og hun har derfor ingen steder, hvor hun kan gå hen og virkelig være Dorte med alt, hvad hun består af. Hendes mand er rejsende sælger og er ikke ret meget hjemme. Hun har videreført sine forældres mønstre, og hun kan mærke, at hun ikke er glad. Den kloge Else Ikke alle folkeeventyr ender godt. Nogle har en morale, som skal lære tilhøreren konsekvenserne af uhensigtsmæssige mønstre. Sådan et folkeeventyr er Den kloge Else, hvor hovedpersonen absolut ikke lærer noget af begivenhederne undervejs: Pigen Else bor hos sine forældre. De kalder hende for Kloge Else, og da hun nu er voksen, vil forældrene have hende gift. Der kommer en frier, Hans, som kun vil have hende, hvis hun er lige så klog, som rygtet siger. Hans bliver inviteret til middag, og Else skal hente øl i kælderen. Da hun kommer derned, ser hun en murhammer i væggen. Murerne har glemt at fjerne den, da de for mange år siden byggede huset. Kloge Else begynder at tænke: Hvis Hans og jeg nu bliver gift, får vi også børn. Så skal de også 23

11 besøge mine forældre, og måske skal børnene sendes ned i kælderen efter øl. Så kan de få murhammeren i hovedet og komme til skade. Denne lange tankerække får Else til at bryde ud i gråd, og hun kan ikke samle sig om andet end at sidde i kælderen og græde. Da hun er væk længe, bliver først tjenestepigen, så gårdskarlen sendt ned efter hende. Dem får hun også til at græde, da hun fortæller, hvad hun tænker. Siden følger faren, moren og frieren. Alle ender med at græde, og Hans gifter sig med Else, som rigtig nok er klog, siden hun kan tænke så meget over tingene. En dag skal Else ud i marken og meje kornet. Else har mad med, og hun tænker, at det er klogest først at spise. Maden gør hende søvnig, og hun beslutter sig for at hvile ud før pligterne, så hun kan være frisk til at arbejde. Hans finder hende sovende på marken, uden at der er høstet. Han løber hjem og henter et fuglenet med bjælder på, og det lægger han over hende. Derefter går han hjem og låser døren. Da Else vågner, bliver hun så forskrækket, at hun ikke er klar over, hvem hun selv er. Hun løber hjem til Hans, banker på og spørger, om Else er indenfor. Da Hans svarer, at det er hun, kan det jo ikke være hende selv, så derfor løber Kloge Else ud i verden for at lede efter sig og ingen ved, hvor hun blev af. Pointen er, at der her er et familiemedlem, som lader sine uhensigtsmæssige mønstre styre resten af familien. Elses klogskab handlede ikke om intelligens, men en evne til at tage sorgerne på forskud. Hun gennemtænkte situationerne så meget, at hun endte med at træffe de forkerte valg og tyranniserede sine omgivelser til at tænke som hende. Det er jo tankevækkende, at forældrene fastholdt hende i rollen som Kloge Else. Det er ikke her afgørende, om det er et barn eller en forælder, der er eventyrets hovedperson, men den pointe, at omgivelserne troede på Else, og dermed var hele husstanden (inklusive tjenestepige og karl) en del af det uhensigtsmæssige mønster. Eventyrets sande helt er frieren Hans, der formåede at bryde ud af en usund relation. Det kan også lade sig gøre for dig. Der er ingen grund til at fastholde uhensigtsmæssige mønstre fra din barndom. 24

Det perfekte parforhold

Det perfekte parforhold Det perfekte parforhold - sådan gør du Mette Glargaard Forlaget Grenen Andre bøger af Mette Glargaard Selvværd for begyndere Poul Glargaards datter det usynlige barn Helterejsen slip følgerne af din opvækst

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

ULLA DYRLØV PILOT FOR DIT BARN EN GUIDE TIL FORÆLD RE AKADEMISK FORLAG

ULLA DYRLØV PILOT FOR DIT BARN EN GUIDE TIL FORÆLD RE AKADEMISK FORLAG ULLA DYRLØV PILOT FOR DIT BARN EN GUIDE TIL FORÆLD RE AKADEMISK FORLAG PILOT FOR DIT BARN En guide til forældre ULLA DYRLØV Akademisk Forlag Pilot for dit barn En guide til forældre Af Ulla Dyrløv i samarbejde

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Hvem er jeg? Hvad skal vi de næste 25 minutter 25/10/12. Samarbejde med pårørende et lederansvar? Neuropsykolog

Hvem er jeg? Hvad skal vi de næste 25 minutter 25/10/12. Samarbejde med pårørende et lederansvar? Neuropsykolog Samarbejde med pårørende et lederansvar? Malene Schmidt Stoltze Rasmussen Cand.Psych.Aut. Neuropsykolog Hvem er jeg? Konsulent i VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) Håndbog om

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Netværksmødet Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010 Betingelser for at forandring lykkedes Forstyrrelse Forstyrrelsen skal være tilpas Tid til eftertanke Anerkendelse / værdsættelse Problem- og Mangeltænkning

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om

Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om INDLEDNING Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om selvværd med håb om, at så mange som muligt kan få indblik i selvværdets grundlæggende betydning for vores velbefindende og for at give nogle

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det? Vejledning Som en del af afrundingen til resten af materialet, er det vigtigt at eleverne får viden om hvordan de kan få hjælp. Denne tavleøvelse præsenteres af læreren, men giver eleverne mulighed for

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 996-27 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Side 1. Hvad nu hvis...

Side 1. Hvad nu hvis... Side 1 Hvad nu hvis... Hvad Nu Hvis et refleksionsværktøj i hjemmeplejen Hvad Nu Hvis er et IT-værktøj, som indeholder en række cases fra praksis. Casene omhandler situationer som er karakteristiske for

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Historien om det usynlige barn

Historien om det usynlige barn Historien om det usynlige barn af Mimi Jakobsen, generalsekretær for Red Barnet Alle bærer vi rundt på de historier, myter, rygter og fortællinger, der klæber til et menneske, og samtidig former dets identitet.

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk Delebørn hele børn børnegruppen.dk Delebørn hele børn Center for Familieudvikling og Egmont Fonden er gået sammen med kommunerne Egedal, Kolding og Randers om at styrke indsatsen for børn og unge, der

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

bedre Hvad er en god far, og hvordan bliver man sådan Mænd vil være Annette Jønsson

bedre Hvad er en god far, og hvordan bliver man sådan Mænd vil være Annette Jønsson Terapi for fædre Mænd vil være bedre Fædre Mandeterapeut Annette Jønsson oplever, at flere og flere klienter har brug for at arbejde med deres faderrolle. De føler nemlig, at deres koner eller ekskoner

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere