NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD"

Transkript

1 NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 28. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2013 Derfor tændes der lys ved dåben Dåbslyset har længe været brugt i den katolske kirke, hvor det at tænde lys ved dåben allerede var en fast skik i de første kristne menigheder. Dåbskandidaterne var dengang voksne, og de mødtes påskenat med stearinlys som optakt til påskedag, der dengang var fast, årlig dåbsdag. Siden hen blev dåbslysene taget med ind i kirkens rum. Her blev lyset overrakt som et symbol på, at dåbsbarnet nu var optaget i det kristne fællesskab. I vores danske folkekirke, der er baseret på kirkereformatoren Martin Luthers lære, har dåbslysene imidlertid været fjernet fra dåbsceremonien siden reformationstiden. Luther havde ganske vist intet imod dåbslyset, som han oven i købet kaldte håbets fakkel. Alligevel fjernede han alt fra dåbsritualet, der ikke var strengt nødvendigt. Flere folkekirker har dog valgt at genindføre dåbslyset som en del af dåbshandlingen. Det skyldes, at dåbslyset kan være en hjælp i dåbsoplæringen, idet forældrene opfordres til at tænde lyset på barnets dåbsdag. Dermed bliver der en helt konkret ting som forbinder barnet med dets egen dåb, og som kan danne udgangspunkt for gode samtaler. I Nr. Lyndelse Kirke er det en af fadderne, der tænder lyset og bærer det, når barnet døbes. Efter dåben sættes lyset på alteret for at vise, at barnet nu også er Guds. Til allersidst i gudstjenesten, når dåbsbarnet og dets følge føres ud, bærer en af fadderne lyset ned igennem kirken som et symbol på, at barnet nu også er den del af fællesskabet i kirken.

2 Langt fra alle er klar over, at dåbsritualet indledes af de samme ord, som også lyder ved en begravelse. At lyset tændes symboliserer derfor også den ring, som Gud tegner om menneskelivet. Han er med, fra livet begynder til det ender. Ja, mere end det han er også med i livet efter døden. Derfor er dåbens lys tændt - også når livets slukkes. Det brænder billedlig sagt med en evig flamme. Det hænger også godt sammen med tanken om Jesus som verdens lys. Når barnet bliver døbt, får det Jesus som følgesvend. Med ham er der for barnet tændt et lys, der gør, at det aldrig bliver helt mørkt. Mette Behrndtz. NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Kirketælling Under overskriften Den gode historie har bis kop Tine Lindhardt anmodet menighedsrådene i Fyens Stift om fra den 1. april i år at tælle, hvor mange der kommer til gudstjenester og kirkelige handlinger. I menighedsrådet mener vi naturligvis ikke, at gudstjenester og kirkelige handlinger kan gøres op i tal, men vi har alligevel valgt at påtage os opgaven med at tælle. (Nej, det er ikke menighedsrådets medlemmer, der tæller, men kirkesangerne.) Vi tør godt tælle, vi tør godt lægge tallene frem. Og efter et år (så længe skal optællingen køre) kan vi måske oven i købet bruge tallene til noget positivt både hos os selv her i Nr. Lyndelse og i Fyens Stift. Nu er den første måned med optælling så gået. Hvad viser den? Der har været 5 gudstjenester, heraf 1 højmesse og 1 familiegudstjeneste med dåb. Gudstjenesterne har været på forskellige tidspunkter, kl , og To af guds tjenesterne var med fremmede præster, nemlig Birte Jacobsen og provst Inge Dalsgaard. Til disse 5 gudstjenester har der været 160 kirkegængere. Slet ikke ligeligt fordelt, så her er måske noget at arbejde med. April bød også på to gange konfirmation, 34 konfirmander og 544 kirkegængere. Der har været 3 bisættelser med i alt 200 kirkegængere. Kirken har altså haft lidt over 900 besøgende i april måned. Vedligeholdelse af kirken I sidste nummer af Kirkebladet omtalte jeg kort, at kirken nok ikke bliver kalket i år, da der er murankre, der er alvorligt tærede og derfor skal udskiftes. På selve murværket skal der også udføres diverse reparationer. Kirke- og kirkegårdsudvalget har sammen med kyndige folk kigget kirken efter, hvilket har betydet, at vi har fremsendt et projekt til provstiet og Fyens Stift på udvendige reparationer på i alt 3,6 millioner kr. Personalia Noget helt andet er, at vores kirkesanger gennem 25 år, Hans Peter Larsen, har meddelt os, at han holder som kirkesanger med udgangen af september i år. Han mener, hans sangstemme skal på pension. Så også derfor, mød op i kirken, og hør Hans Peters dejlige røst, så længe det varer. Menighedsrådet planlægger naturligvis et passende afskedsarrangement for Hans Peter i september. Venlig hilsen på menighedsrådets vegne Eva Lauritsen

3 Set i kirken Døbefonten i Nr. Lyndelse Kirke er lige så gammel som kirken selv, nemlig fra 1100-tallet, og den er således kirkens ældste inventar. Oprindeligt var reliefferne på døbefonten bemalede, så man tydeligere kunne se dem, men sidst i 1800-tallet er de blevet hugget tydeligere op, og ethvert spor af farve er forsvundet. I Middelalderen har fonten stået i kirkens vestende sandsynligvis mellem nord- og syddøren - så dåbsbørnene ikke kom længere ind i kirken end højst nødvendigt, før de var blevet døbt. Bisp Jakob Madsen skriver i sin visitatsbog (1689), at fonten står i tårnet, og det skal nok tolkes som en reminder til sognepræsten om, at fonten (150 år efter efter reformationen!) bør placeres oppe nær alteret. Hvornår døbefonten får sin nuværende placering vides ikke. I hvert fald én af de figurer, der er afbildet på fonten, fore stiller en scene fra Sct. Nicolais liv, og det er fristende at forestille sig, at kirken oprindeligt har været indviet til denne helgen, der i dag stadig kendes og elskes af mange i skikkelse af Santa Claus, altså ingen ringere end Julemanden! Det er tanken, at tre små artikler her i Kirkebladet skal handle om døbefonten: den første som følger herunder om dåbsritualet i middelalderen, den anden om fontens relieffer og den tredje om Sct. Nicolai. I Middelalderen blev nyfødte børn døbt så hurtigt som muligt efter fødslen, for før dåben var de jo små hedninge. Døde de inden dåben, ville de komme i helvede. Dåben star tede allerede uden for kirken, hvor barnet blev primsignet : først åndede præsten dåbsbarnet tre gange i ansigtet, mens han spurgte fadderne om barnets navn, derpå opfordrede han djævlen til at forlade barnet, og han sagde: Jeg anbringer tegnet for den Herre Jesu Kristi hellige kors på din pande. Ordene blev gentaget dog sådan, at på din pande blev udskiftet med på dit bryst. Alt også de følgende ord var selvfølgelig på latin. Efter to bønner velsignede præsten lidt salt, som efterfølgende blev anbragt i barnets mund med ordene: Modtag visdommens salt, for at Herren kan være dig nådig med henblik på det evige liv. Amen. Så fulgte flere bønner og exorcismer, dvs. opfordringer til djævlen om at forlade barnet med bl.a. følgende ord: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn besværger jeg dig, du urene ånd, at du forlader og går bort fra denne din tjener. Efter endnu en bøn fulgte oplæsning af Matthæusevangeliet, kapitel 11, vers 25-30, hvor Jesus indbyder de ydmyge og besværede til hvile. Derpå lagde præsten sin hånd på barnets hoved og sagde Pater Noster (Fader Vor) og Credo (Trosbekendelsen). Så berørte han barnets ører og næse med en finger, han havde spyttet på, med ordene: Effata. Quod est aperire. In odorem suavitatis ( Effata. Det vil sige, åbn dig. Til den søde velduft ). Nu var barnet blevet så exorciseret, at det gik an at tage det med ind i selve kirken, hvor døbefonten som nævnt befandt sig i kirkens vestende, så langt væk som muligt fra alteret, der jo ikke skulle besudles af den lille hedning, der stadig var fuld af arvesynd. Ved fonten spurgte præsten barnet stadig på latin: Forsager du Satan?, hvortil fadderne på barnets vegne svarede: Jeg forsager. Præsten fortsatte: og al hans gerning? hvortil fadderne igen svarede: Jeg forsager. Nu spurgte præsten igen om barnets navn, derpå om det troede på Gud, og om det ønskede at blive døbt. Efter at fadderne på barnets vegne havde svaret Ja, jeg vil, fulgte selve dåben med ordene: Et ego baptizo te (barnets navn) in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen ( Og jeg døber dig (barnets navn) i Faderens og Søn

4 nens og Helligåndens navn ). Medens dåbsordene blev fremsagt, blev barnet nedsænket i dåbsvandet tre gange, nemlig efter ordene Patris, Filii og Spiritus Sancti, Amen. Dåbsvandet var i forvejen blevet velsignet af præsten med ritualer og ord, der relaterede vandet til Paradisets fire livgivende floder. Dåbshandlingen afsluttedes med, at barnet blev salvet med krisma - hellig olie - og derpå modtog fadderne på barnets vegne en hvid klædning og et tændt lys. (Den hvide klædning er et minde om dengang i oldkirken, da det endnu var almindeligt med voksendåb. Den store dåbsdag i oldkirken var påskemorgen. Her blev de nydøbte kvinder og mænd iført en hvid dragt, vestis candida, som de bar en uge frem til den efterfølgende søndag, som derfor kaldtes hvide søndag.) Nu blev fadderne formanet om, at de skulle sørge for, at barnet lærte Fader Vor og Trosbekendelsen, og derefter gik man hver til sit, og det hårdtprøvede barn kunne komme hjem til sin mor, der ikke var med ved dåben, da hun blev betragtet som uren i 40 dage efter fødselen og derfor ikke måtte komme i kirken. I løbet af 1400-tallet blev det almindeligt kun at overøse dåbsbørnene med vand, og fra 1700-tallet af begynder man at anvende dåbsfade. Karen Dreyer Jørgensen (Kilder: Kirkerne i Thy udg. af Museet for Thy og Vester Hanherred Gotfredsen og Frederiksen: Troens billeder. Romansk kunst i Danmark. Gads Forlag 2003.)

5 DET SKER Søndag den 25. august kl : Pilgrimsvandring. Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at gå den! Sådan lyder Birgitta af Vadstenas berømte bøn. Da efterårets arrangementer i Nr. Lyndelse Kirke er præget af temaet Kristen spiritualitet og ny-åndelighed, har kulturudvalget sammen med præsten i Nr. Lyndelse arrangereret en mindre pilgrimsvandring, søndag den 25. august. Vi mødes kl i Kirkesalen. Herefter vil vi sammen vandre ud i Nr. Lyndelses smukke natur. Vi regner med at være tilbage i Kirkesalen igen omkring. kl til en kop kaffe og en franskbrødsmad. Konfirmandindskrivning Søndag den 1. september er der konfirmandindskrivning efter gudstjenesten kl Sognemøde Søndag den 8. september er der sognemøde efter gudstjenesten. Tirsdag den 24. september kl Foredrag i Kirkesalen Anne-Cathrine Riebnitzsky, sprogofficer og forfatter, har været i Afg hanistan først som soldat, siden som udenrigsministeriets rådgiver; vandt sidste år Bogforums deutantpris for Den stjålne vej, som foredraget handler om. Kaffemik holder sommerferie. Efterårets første Kaffemik bliver onsdag den 11. september fra kl til kl i Kirkesalen. Herefter er der som sædvanligt kaffemik på onsdage i ulige uger. Fredag den 27. september kl Humlehavens venner holder café i Kirkesalen fredag den 27. september kl Humlehavens caféer vil foregå i Kirkesalen, ind til det nye Humlehaven er færdig. Følgende arrangementer er planlagt og vil blive omtalt nærmere i næste nummer af Kirkebladet. Torsdag den 26. september kl i kirken. Orgelkoncert med Anders Grankvist Schou, organist ved Sct. Knuds Kirke i Odense. Søndag den 29. september kl er der afskedsgudstjeneste og efterfølgende reception i Kirkesalen i forbindelse med, at kirkesanger Hans Peter Larsen har ønsket at trække sig tilbage. Søndag den 6. oktober kl i kirken. John-Dowland-koncert med Nr. Lyndelse Koret og Helge Amossen på lut. Onsdag den 6. november kl i kirken (tårnrummet). Keltisk gudstjeneste. Et foredrag ved speciallæge i psykiatri, Bodil Andersen, om mindfulness er ligeledes planlagt til at finde sted i november måned.

6 Kære konfirmander Du for lækker lækker lækker lækker Sådan sang Nik og Jay i et stort hit, som de havde for flere siden. I var ganske vist ikke så gamle, da det hærgede radioen og dansegulvet; men jeg er ret sikker på, at I har hørt hittet. For det er stadig meget aktuelt, når man er ung, at være lækker. Ja, der er ligefrem en serie på TV3, der hedder For lækker til love! Den handler om nogle unge, der er så lækre, at de har svært ved at finde en kæreste, simpelthen fordi ingen kan matche de unge på lækkerheds-barometret. Derfor er de for lækker til love. At være lækker når jeg hører ordet, så tænker jeg uvilkårligt på noget, der behager sanserne, fx en stor, lækker kage, som man bare har lyst til at sætte tænderne i. Men jeg har fundet ud af, at ordet bruges ligeså meget som slang i betydningen dejlig dvs. at have en lækker ven er det samme som at have en dejlig ven. Når jeg derfor kigger på jer, smukke konfirmander, så kan jeg med sindsro sige: Hvor er I fine - ja, lækre. Men det er også jeres dag i dag. Og jeg ved, at I har glædet jer. Se, inden vi gik ind, udleverede jeg en konvolut til jer konfirmander. Jeg bad jer vente med at åbne den; men nu må I gerne åbne den. Som I kan se, er det noget lækkert det er hjemmelavede bolsjer fra selveste Bolcheriet i Løkken i Nordjylland. Hvis I ser nærmere på bolsjerne, kan I se, at det er hjertebolsjer! I har ikke bare fået hjertebolsjerne, fordi de er lækre, men fordi det skal handle om kærlighed den kærlighed ingen af os kan leve uden, uanset hvor lækre vi end måtte være. Nu er jeg ret sikker på, at I forældre er lidt rørte i dag. Kan I huske, da I så jeres barn første gang og holdt ham eller hende i armene. Tænk, at sådan et lille menneske kan fylde så meget. Hvilken gave at få, hvilken opgave. Svimlende er det. Den glæde over sit lækre, dvs. dejlige barn, man som forældre føler i første omgang, møder dog også hurtigt virkeligheden. For der er også en knap så spændende ble, der skal skiftes, og et barn, der skal trøstes flere gange om natten; og når barnet bliver større, så følger der andre nogle vil sige endnu større udfordringer. Men det er jo netop, hvad kærlighed er, at vi Gud og mennesker, smøger ærmerne op og går i gang. Kærlighed er action; kærlighed er en omsorg, der kommer til udtryk i praksis. Og her vil jeg fortælle en historie fra det virkelige liv. Vi hopper til Berlin 1961, dengang man byggede en meget lang mur, der delte byen i to dele; den ene del kom til at høre til Vesttyskland her var man rig og fri; mens den anden del kom til høre til Østtyskland her var man fattig og blev undertrykt. Man kunne kun krydse muren ét sted, nemlig på Checkpoint Charlie. Men her skulle man have en særlig tilladelse for at komme igennem, og det var der ikke mange der fik. Krydsede man muren andre steder, blev man skudt. I den del af byen, der kom til at høre til Østtyskland boede Hugo Herschel. For ham lykkedes det umulige. Ved hjælp af et falsk pas og et kunstigt overskæg krydsede han Checkpoint Charlie og kom dermed ind i Vesttyskland, som rigtig mange i Østberlin drømte om. Nu kunne jeg slutte min fortælling, og vi ville kunne glæde os over at have hørt om en, der klarede at komme forbi muren. Men Herschel var ikke glad, for nok var han fri, men det var han så alligevel ikke. Hans hjerte var bundet til søsteren, som han måtte efterlade i Østberlin. Muren var imellem dem. Og det kunne Herschel ikke leve med. Derfor fik han en rablende vanvittig ide en ide så vanvittig, at kun kærligheden kan få den. Nemlig at grave en tunnel under muren fra Vest til Øst og så hente søsteren hjem til sig ad den vej. Et er at grave den modsatte vej, fra øst ud til

7 friheden i vest det kan man da forstå! Men det omvendte, at sætte sig selv sit liv og sin frihed - på spil for at redde en anden, det er en ide, som kun kan fødes af grænseløs kærlighed. En kærlighed der ikke er bange for at få beskidte hænder. Herschels vovede planer rygtedes hurtigt blandt andre, der var flygtet til Vesttyskland, og inden længe var 28 mennesker i gang med projekt udgravning. Der var fx manden, hvis gravide kone fór vild i kloakken og aldrig nåede ud; og den unge pige, hvis kæreste sad fast i pigtråden, og blev fanget under deres fælles flugt. Disse mennesker havde efterladt en del af deres hjerte i Østberlin og havde indset, at frihed og retten til at bestemme selv ikke kunne erstatte fællesskabet med deres kære. Derfor greb de hver en skovl og gik i gang. Syv meter dyb og 145 m lang skulle tunnelen være. Og for nu at gøre en lang historie kort: den 14. september 1962, knap et år efter det første spadestik, var tunnelen gravet ud. Nu skulle de så hentes, de kære. Og det bliv de! Til denne historie kunne vi sige: Frihed er nok det bedste guld. Men størst af alt er kærligheden. Og kærligheden kræver altså nogen gange, at vi tager en skovl og graver løs. For hinandens skyld. Eller at vi, som vi hørte i fortællingen lige før, lader os stoppe af de mennesker, vi møder på vores vej, at vi som samaritaneren tør smøge ærmerne op, når det er nødvendigt. Kærlighed kan være noget rod, for den kan skabe opstandelse. Den kan gå på tværs af alle vores fastlåste forestillinger, om hvad livet er, og hvordan vi bør handle. Men samtidig graver kærlighed tunneler og bygger bro. For kærlighed er det største af alt. Kære Konfirmander. Det skal også være mine ord til jer her i dag. Kærlighed er størst af alt. Og sker det, at I oplever, at kærligheden i jeres liv gør for ondt, da er det vigtigt at

8 vide, at I udover jeres familie og venner altid har et sted at gå hen. I kirken står døren nemlig altid åben, så alle kan komme og høre de vigtige ord, ikke ordene om, at vi er for lækre til love, det er der forhåbentligt ingen af os, der er, men budskabet om, at her styrer L.O.C.! Og nej, jeg tænker ikke på rapperen Liam O Connor, der bl.a. er kendt for sin rolle som gæstedommer i TV2-programmet, Voice, Danmarks største stemme. Som præst vil jeg sige, at L.O.C. - det står da for Love of Christ altså Kristi Kærlighed. Med hele sin måde at leve på ja, at elske og at dø på har Jesus ikke rappet, men gravet en tunnel mellem os og Gud, så vi aldrig skal være helt alene. Jeg håber derfor, at I vil tænke tilbage på jeres konfirmandtid og sige: L.O.C! Kære Konfirmander. På nogle områder har I været et typisk konfirmandhold, kendetegnet af de tre FFF er: Fart, fart og mere fart. Der skal action til; og helst hele tiden. Og I er klart årsagen til, at det endnu ikke har været nødvendigt for mig at indløse fitnesskort til Skullerodsholm, for I holder mig simpelthen i topform. Ja, selv om vi kun har fået fem måneder sammen, er jeg utrolig glad for at have lært jer at kende. Jeg ser jer som et hold, der aldrig har været bange for nye udfordringer. Da I for eksempel deltog i rollespillet Luthers nøgle i Hillerslev, trodsede I både spedalskhed, skærsild og stive fingre og tæer. Der var nemlig en isnende kulde, der mest mindede om fimbulvinteren i den nordiske mytologi. Det var derfor meget nærliggende, da jeg skulle finde en Bibel til jer i anledning af jeres konfirmation, at lede efter en udgave, der kan klare alle slags udfordringer. Og ja, sådan en findes faktisk. Den hedder: Det Terrængående Testa mente! Testamentet er ligefrem testet af TV2 s satireprogram Natholdet, hvor værten Anders Breinholt fra de sorte spejdere lagde den i et akvarium med guldfisk i en halv time. Samme forsøg har vi gjort her i Nr. Lyndelse Kirke i dag dog uden guldfisk! Og jeg vil formulere det positive resultat, som Anders Breinholt også nåede frem til, på denne måde: Bibelen holder vand! Kære konfirmander. Jeg håber, at I synes, at jeres konfirmandtid også har holdt vand. Jeg vil i hvert fald gerne her til sidst sige: Tak for jeres indsats! Det har været en fornøjelse! Jeg håber, at I sammen med jeres familie og venner må få en fantastisk dag uden kulde og regn, der ødelægger frisuren og dermed truer lækkerhedsbarometret, men at I bare må juble over, at I har lært selveste L.O.C. love of Christ at kende, og at Gud i dag bekræfter, at han altid vil være ved jeres side uanset hvor lækre, I så end er. Amen. Mette Behrndtz

9 BØGER OG FILM Litteraturkredsen Litteraturkredsen mødes i Kirkesalen, og det er hver gang kl Onsdag den 4. september: Anne-Cathrine Riebnitzsky: Den stjålne vej. Torsdag den 3. oktober: K. M. Baldursdottir: Fra hus til hus. Mandag den 11. november: Sørine Gotfredsen: Regine. Mandag den 2. december: Haruki Murakami: Trækopfuglens krønike. Tirsdag den 7. januar: Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden. Den 24. September kommer Anne-Cathrine Riebnitzsky til Nr.Lyndelse og holder foredrag om Den stjålne vej. Se yderligere under Det sker. Inge Filt tlf: Karen Dreyer Jørgensen tlf: Filmklubben Efterårets filmaftener ligger på følgende datoer: Onsdag den 18. september. Tirsdag den 22. oktober. Mandag den 18. november. Tirsdag den 10. december. Onsdag den 18. september fastlægger vi efterårets program. Filmaftenerne begynder kl i Kirkesalen, og hver gang er der tid til diskussion, lidt ost og et glas rødvin. Man kan få nærmere information og melde sig ind (50 kr. pr. sæson) ved at ringe eller skrive til Bodil Andersen tlf

10 MUSIK OG SANG Syng i kor Det skaber glæde - er godt for koncentrationen - gør dig god til at lytte til andre. Alle kor ved Nr. Lyndelse kirke starter onsdag den 28. august Kor for de mindste børn Koret øver onsdag kl Koret er for alle sangglade børn fra 1. og 2. kl. Vi synger sange, salmer, leger med sangen og medvirker ved gudstjenester og koncerter et par gange i løbet af året. Forældre er velkomne de første par gange. Kor for de lidt større børn Børne- og Ungdomskoret øver hver onsdag kl Koret er for børn fra 3. kl. og opefter. Vi synger sange og salmer og korsatser til gudstjenester og koncerter. Desuden deltager koret i korstævner et par gange i hver sæson. 4. gange i løber af sæsonen. I det kommende år medvirker koret første gang den 6. oktober ved koncerten med musik af John Dowland. Nye sangere er velkomne i alle kor. Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, så ring eller skriv til: Organist Ulla Poulsen Tlf: Babysalmesang Nr. Lyndelse Kirke tilbyder babysalmesang for små børn op til 12 mdr. og deres mor/far i et forløb på 7 gange. Vi begynder i september hold derfor øje med Nr. Lyndelse Kirkes hjemmeside for nærmere information. Babysalmesangen ledes af musikpædagog Lisbeth Buhl, der kan kontaktes på mail: eller tlf (sms på ). I dette efterår bliver børne- og ungdomskorets første medvirken ved høstgudstjenesten søndag den 8. september. I november skal vi til børnekorstævne med andre kirkekor fra Fyn. Det plejer at være en stor oplevelse at synge mange sammen. Jeg glæder mig til gensyn med gamle korsangere og håber, at mange nye korsangere har lyst til at prøve at synge i kor. Kor for de voksne Nr. Lyndelse Koret (kirkens voksenkor) øver hver onsdag kl Koret er for alle med lyst til at prøve at synge flerstemmigt. Koret medvirker ved gudstjenester ca.

11 HUSK! Menighedsrådsmøder Onsdag den 14. aug Torsdag den 19. sept Tirsdag den 8. okt Tirsdag den 19. nov Konstituerende møde. Torsdag den 12. dec. kl Søndag den 8. september er der sognemøde efter høstgudstjenesten. Kirkebil Kirkebilen er et gratis tilbud til alle, der har svært ved selv at komme til gudstjenester i Nr. Lyndelse kirke. Senest dagen i forvejen bestilles kirkebilen ved at kontakte Ferritslev Taxi: tlf SIDEN SIDST Døbte Aske Hørlück Benjamin Pellegård Maja Johanne Tanderup Ditlevsen Mathilde Hauge Bachmann Kasper Albæk Nielsen Sander Dyrehave Helms Aleksander Eskemose Ergemann Samuel Valter Bech Set fra præstegården Luthers nøgle Hav medlidenhed gode Herre. Sådan lød det fra en kvinde, der stod ved indgangen til rollespillet Luthers nøgle, der bragte årets konfirmander tilbage til 1500-tallet i området omkring Hillerslev Kirke den 23. marts i år. Det var sådan set heller ikke svært at have medlidenhed med kvinden, som så rigtig usund ud. Med sår i ansigtet og gusten hud, haltede hun omkring og tiggede blandt hestehandlere, selvhøjtidelige gejstlige, skjalde og pestbefængte stakler. Selv havde jeg fået tildelt rollen som lykkelig, protestantisk mandlig præst. Ikke at kvindelige, protestantiske præster er ulykkelige; de var bare ikke opfundet endnu. Mit held i den sammenhæng var da uden tvivl det iskolde vejr, der tillod, at jeg kunne lade mit korpus vokse ved hjælp af tre vinterjakker og et sæt meget store skibukser. Hermed kunne jeg udfylde den gamle herrepræstekjole, jeg havde fundet på loftet i Nr. Lyndelse præstegård. Rollespillet gik i gang, og provstiets konfirmander, der var inddelt i mindre grupper, rejste nu rundt som pilgrimme til forskellige stationer. Disse omfattede bl.a.: Nikolajs Kirke i København, et munkekloster, en hellig kilde, Kærlighedsstien, den katolske kirke, et handelsmarked og skærsilden. Ideen med dette stort opsatte rollespil var at lære konfirmanderne om tiden og dens fortrædeligheder, og konfirmanderne fik da uden tvivl også en oplevelse ud over det sædvanlige. I løbet af rollespillet blev de således konfronteret med datidens samfund og dilemmaer om sjælens fred, himmerigets nøgler, magtmisbrug, sygdomme, kærlighed, forandringer og tro. Spillet er udviklet af Hans Henrik Engberg og Kristian Dreinø og er et frit fortolket rollespil om reformationen i Danmark i et samarbejde mellem præster fra Midtfyns provsti. Mette Behrndtz Døde Verner Holm Ruth Elinor Stråby Gunner Hansen Kurt Pedersen Elly Marie Sydel Else Jensen Niels Erik Andersen

12 ADRESSER: SEPTEMBER AUGUST JULI JUNI GUDSTJENESTELISTE Mette Behrndtz 1. s. e. trin. (Luk 16,19-31) Børnekoret medvirker Birte Jacobsen 2. s. e. trin. (Luk 14,16-24) Mette Behrndtz 3. s. e. trin. (Luk 15,1-10) Mette Behrndtz 4. s. e. trin. (Luk 6,36-42) Mette Behrndtz 5. s. e. i trin. (Luk 5,1-11) Birte Jakobsen 6. s. e. trin. (Matt 5,20-26) Birte Jakobsen 7. s. e. trin. (Luk 19,1-10) Ingen gudstjeneste Mette Behrndtz 9. s. e. trin. (Luk 16,1-9) Mette Behrndtz 10. s. e. trin. (Luk 19,41-48) Mette Behrndtz 11. s. e. trin. (Luk 18,9-14) Mette Behrndtz 12. s. e. trin. (Mark 7,31-37) Mette Behrndtz 13. s. e. trin. (Luk 10,23-37) Mette Behrndtz 14. s. e. trin. (Luk 17,11-19) Mette Behrndtz 15. s. e. trin. (Matt. 6,24-34) Høstgudstjeneste Mette Behrndtz 16. s. e. trin. (Luk 7,11-17) MARK & STORM GRAFISK 5750 RINGE Sognepræst Mette Behrndtz Albanivej 15, Nr. Lyndelse Tlf Mail: Graver David Bøgetoft, Tlf Mail: (Træffetid på kontoret tirsdag-fredag kl ) Organist Ulla Poulsen, Tlf Mail: Kirkesangere Hans Peter Larsen, Tlf Tascha Wahl, Tlf Formand Eva Lauritsen, Tlf Mail: Næstformand og sekretær Birka I. Lund Tlf postnet: Mail: Kirkeværge Bodil Andersen, Tlf Mail: Forretningsfører Dorrit Jensen Slotsalléen 7, Diernæs 5600, Faaborg Tlf / Mail: Kasserer Elisa Rasmussen, Tlf Mail: Fmd. for Kirke- og kirkegårdsudvalg Jürgen Hansen, Tlf Mail: Fmd. for Præstegårdsudvalg Bodil Andersen, Tlf Mail: Fmd. for Kulturudvalg Karen Dreyer Jørgensen Tlf Mail: Menighedsrådsmedlem Folke Bové, Tlf

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. Lyndelse Sogn

KIRKEBLAD. Nr. Lyndelse Sogn KIRKEBLAD Nr. Lyndelse Sogn Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted 29. årgang nr. 2. september december 2014 Nyt fra menighedsrådet Årets konfirmander Renovering af kirken Fra præstegården

Læs mere

Nr. Lyndelse Sogn. Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted. 30. årgang nr. 1. marts september 2015

Nr. Lyndelse Sogn. Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted. 30. årgang nr. 1. marts september 2015 KIRKEBLAD Nr. Lyndelse Sogn Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted 30. årgang nr. 1. marts september 2015 Nyt fra menighedsrådet Renovering af kirken Det sker! Bøger og film Gudstjenester

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken

Biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken Biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken Indledning De formelle bestemmelser om dåb i folkekirken findes i Anordning om dåb i folkekirken af den 2. januar 2008. I denne anordning forudsættes det, at

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Søndag d. 15. september Stine Munch I dag holder vi høstgudstjeneste her i kirken. Og vi har lige hørt historien om en mor, der

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere