NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD"

Transkript

1 NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 28. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2013 Derfor tændes der lys ved dåben Dåbslyset har længe været brugt i den katolske kirke, hvor det at tænde lys ved dåben allerede var en fast skik i de første kristne menigheder. Dåbskandidaterne var dengang voksne, og de mødtes påskenat med stearinlys som optakt til påskedag, der dengang var fast, årlig dåbsdag. Siden hen blev dåbslysene taget med ind i kirkens rum. Her blev lyset overrakt som et symbol på, at dåbsbarnet nu var optaget i det kristne fællesskab. I vores danske folkekirke, der er baseret på kirkereformatoren Martin Luthers lære, har dåbslysene imidlertid været fjernet fra dåbsceremonien siden reformationstiden. Luther havde ganske vist intet imod dåbslyset, som han oven i købet kaldte håbets fakkel. Alligevel fjernede han alt fra dåbsritualet, der ikke var strengt nødvendigt. Flere folkekirker har dog valgt at genindføre dåbslyset som en del af dåbshandlingen. Det skyldes, at dåbslyset kan være en hjælp i dåbsoplæringen, idet forældrene opfordres til at tænde lyset på barnets dåbsdag. Dermed bliver der en helt konkret ting som forbinder barnet med dets egen dåb, og som kan danne udgangspunkt for gode samtaler. I Nr. Lyndelse Kirke er det en af fadderne, der tænder lyset og bærer det, når barnet døbes. Efter dåben sættes lyset på alteret for at vise, at barnet nu også er Guds. Til allersidst i gudstjenesten, når dåbsbarnet og dets følge føres ud, bærer en af fadderne lyset ned igennem kirken som et symbol på, at barnet nu også er den del af fællesskabet i kirken.

2 Langt fra alle er klar over, at dåbsritualet indledes af de samme ord, som også lyder ved en begravelse. At lyset tændes symboliserer derfor også den ring, som Gud tegner om menneskelivet. Han er med, fra livet begynder til det ender. Ja, mere end det han er også med i livet efter døden. Derfor er dåbens lys tændt - også når livets slukkes. Det brænder billedlig sagt med en evig flamme. Det hænger også godt sammen med tanken om Jesus som verdens lys. Når barnet bliver døbt, får det Jesus som følgesvend. Med ham er der for barnet tændt et lys, der gør, at det aldrig bliver helt mørkt. Mette Behrndtz. NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Kirketælling Under overskriften Den gode historie har bis kop Tine Lindhardt anmodet menighedsrådene i Fyens Stift om fra den 1. april i år at tælle, hvor mange der kommer til gudstjenester og kirkelige handlinger. I menighedsrådet mener vi naturligvis ikke, at gudstjenester og kirkelige handlinger kan gøres op i tal, men vi har alligevel valgt at påtage os opgaven med at tælle. (Nej, det er ikke menighedsrådets medlemmer, der tæller, men kirkesangerne.) Vi tør godt tælle, vi tør godt lægge tallene frem. Og efter et år (så længe skal optællingen køre) kan vi måske oven i købet bruge tallene til noget positivt både hos os selv her i Nr. Lyndelse og i Fyens Stift. Nu er den første måned med optælling så gået. Hvad viser den? Der har været 5 gudstjenester, heraf 1 højmesse og 1 familiegudstjeneste med dåb. Gudstjenesterne har været på forskellige tidspunkter, kl , og To af guds tjenesterne var med fremmede præster, nemlig Birte Jacobsen og provst Inge Dalsgaard. Til disse 5 gudstjenester har der været 160 kirkegængere. Slet ikke ligeligt fordelt, så her er måske noget at arbejde med. April bød også på to gange konfirmation, 34 konfirmander og 544 kirkegængere. Der har været 3 bisættelser med i alt 200 kirkegængere. Kirken har altså haft lidt over 900 besøgende i april måned. Vedligeholdelse af kirken I sidste nummer af Kirkebladet omtalte jeg kort, at kirken nok ikke bliver kalket i år, da der er murankre, der er alvorligt tærede og derfor skal udskiftes. På selve murværket skal der også udføres diverse reparationer. Kirke- og kirkegårdsudvalget har sammen med kyndige folk kigget kirken efter, hvilket har betydet, at vi har fremsendt et projekt til provstiet og Fyens Stift på udvendige reparationer på i alt 3,6 millioner kr. Personalia Noget helt andet er, at vores kirkesanger gennem 25 år, Hans Peter Larsen, har meddelt os, at han holder som kirkesanger med udgangen af september i år. Han mener, hans sangstemme skal på pension. Så også derfor, mød op i kirken, og hør Hans Peters dejlige røst, så længe det varer. Menighedsrådet planlægger naturligvis et passende afskedsarrangement for Hans Peter i september. Venlig hilsen på menighedsrådets vegne Eva Lauritsen

3 Set i kirken Døbefonten i Nr. Lyndelse Kirke er lige så gammel som kirken selv, nemlig fra 1100-tallet, og den er således kirkens ældste inventar. Oprindeligt var reliefferne på døbefonten bemalede, så man tydeligere kunne se dem, men sidst i 1800-tallet er de blevet hugget tydeligere op, og ethvert spor af farve er forsvundet. I Middelalderen har fonten stået i kirkens vestende sandsynligvis mellem nord- og syddøren - så dåbsbørnene ikke kom længere ind i kirken end højst nødvendigt, før de var blevet døbt. Bisp Jakob Madsen skriver i sin visitatsbog (1689), at fonten står i tårnet, og det skal nok tolkes som en reminder til sognepræsten om, at fonten (150 år efter efter reformationen!) bør placeres oppe nær alteret. Hvornår døbefonten får sin nuværende placering vides ikke. I hvert fald én af de figurer, der er afbildet på fonten, fore stiller en scene fra Sct. Nicolais liv, og det er fristende at forestille sig, at kirken oprindeligt har været indviet til denne helgen, der i dag stadig kendes og elskes af mange i skikkelse af Santa Claus, altså ingen ringere end Julemanden! Det er tanken, at tre små artikler her i Kirkebladet skal handle om døbefonten: den første som følger herunder om dåbsritualet i middelalderen, den anden om fontens relieffer og den tredje om Sct. Nicolai. I Middelalderen blev nyfødte børn døbt så hurtigt som muligt efter fødslen, for før dåben var de jo små hedninge. Døde de inden dåben, ville de komme i helvede. Dåben star tede allerede uden for kirken, hvor barnet blev primsignet : først åndede præsten dåbsbarnet tre gange i ansigtet, mens han spurgte fadderne om barnets navn, derpå opfordrede han djævlen til at forlade barnet, og han sagde: Jeg anbringer tegnet for den Herre Jesu Kristi hellige kors på din pande. Ordene blev gentaget dog sådan, at på din pande blev udskiftet med på dit bryst. Alt også de følgende ord var selvfølgelig på latin. Efter to bønner velsignede præsten lidt salt, som efterfølgende blev anbragt i barnets mund med ordene: Modtag visdommens salt, for at Herren kan være dig nådig med henblik på det evige liv. Amen. Så fulgte flere bønner og exorcismer, dvs. opfordringer til djævlen om at forlade barnet med bl.a. følgende ord: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn besværger jeg dig, du urene ånd, at du forlader og går bort fra denne din tjener. Efter endnu en bøn fulgte oplæsning af Matthæusevangeliet, kapitel 11, vers 25-30, hvor Jesus indbyder de ydmyge og besværede til hvile. Derpå lagde præsten sin hånd på barnets hoved og sagde Pater Noster (Fader Vor) og Credo (Trosbekendelsen). Så berørte han barnets ører og næse med en finger, han havde spyttet på, med ordene: Effata. Quod est aperire. In odorem suavitatis ( Effata. Det vil sige, åbn dig. Til den søde velduft ). Nu var barnet blevet så exorciseret, at det gik an at tage det med ind i selve kirken, hvor døbefonten som nævnt befandt sig i kirkens vestende, så langt væk som muligt fra alteret, der jo ikke skulle besudles af den lille hedning, der stadig var fuld af arvesynd. Ved fonten spurgte præsten barnet stadig på latin: Forsager du Satan?, hvortil fadderne på barnets vegne svarede: Jeg forsager. Præsten fortsatte: og al hans gerning? hvortil fadderne igen svarede: Jeg forsager. Nu spurgte præsten igen om barnets navn, derpå om det troede på Gud, og om det ønskede at blive døbt. Efter at fadderne på barnets vegne havde svaret Ja, jeg vil, fulgte selve dåben med ordene: Et ego baptizo te (barnets navn) in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen ( Og jeg døber dig (barnets navn) i Faderens og Søn

4 nens og Helligåndens navn ). Medens dåbsordene blev fremsagt, blev barnet nedsænket i dåbsvandet tre gange, nemlig efter ordene Patris, Filii og Spiritus Sancti, Amen. Dåbsvandet var i forvejen blevet velsignet af præsten med ritualer og ord, der relaterede vandet til Paradisets fire livgivende floder. Dåbshandlingen afsluttedes med, at barnet blev salvet med krisma - hellig olie - og derpå modtog fadderne på barnets vegne en hvid klædning og et tændt lys. (Den hvide klædning er et minde om dengang i oldkirken, da det endnu var almindeligt med voksendåb. Den store dåbsdag i oldkirken var påskemorgen. Her blev de nydøbte kvinder og mænd iført en hvid dragt, vestis candida, som de bar en uge frem til den efterfølgende søndag, som derfor kaldtes hvide søndag.) Nu blev fadderne formanet om, at de skulle sørge for, at barnet lærte Fader Vor og Trosbekendelsen, og derefter gik man hver til sit, og det hårdtprøvede barn kunne komme hjem til sin mor, der ikke var med ved dåben, da hun blev betragtet som uren i 40 dage efter fødselen og derfor ikke måtte komme i kirken. I løbet af 1400-tallet blev det almindeligt kun at overøse dåbsbørnene med vand, og fra 1700-tallet af begynder man at anvende dåbsfade. Karen Dreyer Jørgensen (Kilder: Kirkerne i Thy udg. af Museet for Thy og Vester Hanherred Gotfredsen og Frederiksen: Troens billeder. Romansk kunst i Danmark. Gads Forlag 2003.)

5 DET SKER Søndag den 25. august kl : Pilgrimsvandring. Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at gå den! Sådan lyder Birgitta af Vadstenas berømte bøn. Da efterårets arrangementer i Nr. Lyndelse Kirke er præget af temaet Kristen spiritualitet og ny-åndelighed, har kulturudvalget sammen med præsten i Nr. Lyndelse arrangereret en mindre pilgrimsvandring, søndag den 25. august. Vi mødes kl i Kirkesalen. Herefter vil vi sammen vandre ud i Nr. Lyndelses smukke natur. Vi regner med at være tilbage i Kirkesalen igen omkring. kl til en kop kaffe og en franskbrødsmad. Konfirmandindskrivning Søndag den 1. september er der konfirmandindskrivning efter gudstjenesten kl Sognemøde Søndag den 8. september er der sognemøde efter gudstjenesten. Tirsdag den 24. september kl Foredrag i Kirkesalen Anne-Cathrine Riebnitzsky, sprogofficer og forfatter, har været i Afg hanistan først som soldat, siden som udenrigsministeriets rådgiver; vandt sidste år Bogforums deutantpris for Den stjålne vej, som foredraget handler om. Kaffemik holder sommerferie. Efterårets første Kaffemik bliver onsdag den 11. september fra kl til kl i Kirkesalen. Herefter er der som sædvanligt kaffemik på onsdage i ulige uger. Fredag den 27. september kl Humlehavens venner holder café i Kirkesalen fredag den 27. september kl Humlehavens caféer vil foregå i Kirkesalen, ind til det nye Humlehaven er færdig. Følgende arrangementer er planlagt og vil blive omtalt nærmere i næste nummer af Kirkebladet. Torsdag den 26. september kl i kirken. Orgelkoncert med Anders Grankvist Schou, organist ved Sct. Knuds Kirke i Odense. Søndag den 29. september kl er der afskedsgudstjeneste og efterfølgende reception i Kirkesalen i forbindelse med, at kirkesanger Hans Peter Larsen har ønsket at trække sig tilbage. Søndag den 6. oktober kl i kirken. John-Dowland-koncert med Nr. Lyndelse Koret og Helge Amossen på lut. Onsdag den 6. november kl i kirken (tårnrummet). Keltisk gudstjeneste. Et foredrag ved speciallæge i psykiatri, Bodil Andersen, om mindfulness er ligeledes planlagt til at finde sted i november måned.

6 Kære konfirmander Du for lækker lækker lækker lækker Sådan sang Nik og Jay i et stort hit, som de havde for flere siden. I var ganske vist ikke så gamle, da det hærgede radioen og dansegulvet; men jeg er ret sikker på, at I har hørt hittet. For det er stadig meget aktuelt, når man er ung, at være lækker. Ja, der er ligefrem en serie på TV3, der hedder For lækker til love! Den handler om nogle unge, der er så lækre, at de har svært ved at finde en kæreste, simpelthen fordi ingen kan matche de unge på lækkerheds-barometret. Derfor er de for lækker til love. At være lækker når jeg hører ordet, så tænker jeg uvilkårligt på noget, der behager sanserne, fx en stor, lækker kage, som man bare har lyst til at sætte tænderne i. Men jeg har fundet ud af, at ordet bruges ligeså meget som slang i betydningen dejlig dvs. at have en lækker ven er det samme som at have en dejlig ven. Når jeg derfor kigger på jer, smukke konfirmander, så kan jeg med sindsro sige: Hvor er I fine - ja, lækre. Men det er også jeres dag i dag. Og jeg ved, at I har glædet jer. Se, inden vi gik ind, udleverede jeg en konvolut til jer konfirmander. Jeg bad jer vente med at åbne den; men nu må I gerne åbne den. Som I kan se, er det noget lækkert det er hjemmelavede bolsjer fra selveste Bolcheriet i Løkken i Nordjylland. Hvis I ser nærmere på bolsjerne, kan I se, at det er hjertebolsjer! I har ikke bare fået hjertebolsjerne, fordi de er lækre, men fordi det skal handle om kærlighed den kærlighed ingen af os kan leve uden, uanset hvor lækre vi end måtte være. Nu er jeg ret sikker på, at I forældre er lidt rørte i dag. Kan I huske, da I så jeres barn første gang og holdt ham eller hende i armene. Tænk, at sådan et lille menneske kan fylde så meget. Hvilken gave at få, hvilken opgave. Svimlende er det. Den glæde over sit lækre, dvs. dejlige barn, man som forældre føler i første omgang, møder dog også hurtigt virkeligheden. For der er også en knap så spændende ble, der skal skiftes, og et barn, der skal trøstes flere gange om natten; og når barnet bliver større, så følger der andre nogle vil sige endnu større udfordringer. Men det er jo netop, hvad kærlighed er, at vi Gud og mennesker, smøger ærmerne op og går i gang. Kærlighed er action; kærlighed er en omsorg, der kommer til udtryk i praksis. Og her vil jeg fortælle en historie fra det virkelige liv. Vi hopper til Berlin 1961, dengang man byggede en meget lang mur, der delte byen i to dele; den ene del kom til at høre til Vesttyskland her var man rig og fri; mens den anden del kom til høre til Østtyskland her var man fattig og blev undertrykt. Man kunne kun krydse muren ét sted, nemlig på Checkpoint Charlie. Men her skulle man have en særlig tilladelse for at komme igennem, og det var der ikke mange der fik. Krydsede man muren andre steder, blev man skudt. I den del af byen, der kom til at høre til Østtyskland boede Hugo Herschel. For ham lykkedes det umulige. Ved hjælp af et falsk pas og et kunstigt overskæg krydsede han Checkpoint Charlie og kom dermed ind i Vesttyskland, som rigtig mange i Østberlin drømte om. Nu kunne jeg slutte min fortælling, og vi ville kunne glæde os over at have hørt om en, der klarede at komme forbi muren. Men Herschel var ikke glad, for nok var han fri, men det var han så alligevel ikke. Hans hjerte var bundet til søsteren, som han måtte efterlade i Østberlin. Muren var imellem dem. Og det kunne Herschel ikke leve med. Derfor fik han en rablende vanvittig ide en ide så vanvittig, at kun kærligheden kan få den. Nemlig at grave en tunnel under muren fra Vest til Øst og så hente søsteren hjem til sig ad den vej. Et er at grave den modsatte vej, fra øst ud til

7 friheden i vest det kan man da forstå! Men det omvendte, at sætte sig selv sit liv og sin frihed - på spil for at redde en anden, det er en ide, som kun kan fødes af grænseløs kærlighed. En kærlighed der ikke er bange for at få beskidte hænder. Herschels vovede planer rygtedes hurtigt blandt andre, der var flygtet til Vesttyskland, og inden længe var 28 mennesker i gang med projekt udgravning. Der var fx manden, hvis gravide kone fór vild i kloakken og aldrig nåede ud; og den unge pige, hvis kæreste sad fast i pigtråden, og blev fanget under deres fælles flugt. Disse mennesker havde efterladt en del af deres hjerte i Østberlin og havde indset, at frihed og retten til at bestemme selv ikke kunne erstatte fællesskabet med deres kære. Derfor greb de hver en skovl og gik i gang. Syv meter dyb og 145 m lang skulle tunnelen være. Og for nu at gøre en lang historie kort: den 14. september 1962, knap et år efter det første spadestik, var tunnelen gravet ud. Nu skulle de så hentes, de kære. Og det bliv de! Til denne historie kunne vi sige: Frihed er nok det bedste guld. Men størst af alt er kærligheden. Og kærligheden kræver altså nogen gange, at vi tager en skovl og graver løs. For hinandens skyld. Eller at vi, som vi hørte i fortællingen lige før, lader os stoppe af de mennesker, vi møder på vores vej, at vi som samaritaneren tør smøge ærmerne op, når det er nødvendigt. Kærlighed kan være noget rod, for den kan skabe opstandelse. Den kan gå på tværs af alle vores fastlåste forestillinger, om hvad livet er, og hvordan vi bør handle. Men samtidig graver kærlighed tunneler og bygger bro. For kærlighed er det største af alt. Kære Konfirmander. Det skal også være mine ord til jer her i dag. Kærlighed er størst af alt. Og sker det, at I oplever, at kærligheden i jeres liv gør for ondt, da er det vigtigt at

8 vide, at I udover jeres familie og venner altid har et sted at gå hen. I kirken står døren nemlig altid åben, så alle kan komme og høre de vigtige ord, ikke ordene om, at vi er for lækre til love, det er der forhåbentligt ingen af os, der er, men budskabet om, at her styrer L.O.C.! Og nej, jeg tænker ikke på rapperen Liam O Connor, der bl.a. er kendt for sin rolle som gæstedommer i TV2-programmet, Voice, Danmarks største stemme. Som præst vil jeg sige, at L.O.C. - det står da for Love of Christ altså Kristi Kærlighed. Med hele sin måde at leve på ja, at elske og at dø på har Jesus ikke rappet, men gravet en tunnel mellem os og Gud, så vi aldrig skal være helt alene. Jeg håber derfor, at I vil tænke tilbage på jeres konfirmandtid og sige: L.O.C! Kære Konfirmander. På nogle områder har I været et typisk konfirmandhold, kendetegnet af de tre FFF er: Fart, fart og mere fart. Der skal action til; og helst hele tiden. Og I er klart årsagen til, at det endnu ikke har været nødvendigt for mig at indløse fitnesskort til Skullerodsholm, for I holder mig simpelthen i topform. Ja, selv om vi kun har fået fem måneder sammen, er jeg utrolig glad for at have lært jer at kende. Jeg ser jer som et hold, der aldrig har været bange for nye udfordringer. Da I for eksempel deltog i rollespillet Luthers nøgle i Hillerslev, trodsede I både spedalskhed, skærsild og stive fingre og tæer. Der var nemlig en isnende kulde, der mest mindede om fimbulvinteren i den nordiske mytologi. Det var derfor meget nærliggende, da jeg skulle finde en Bibel til jer i anledning af jeres konfirmation, at lede efter en udgave, der kan klare alle slags udfordringer. Og ja, sådan en findes faktisk. Den hedder: Det Terrængående Testa mente! Testamentet er ligefrem testet af TV2 s satireprogram Natholdet, hvor værten Anders Breinholt fra de sorte spejdere lagde den i et akvarium med guldfisk i en halv time. Samme forsøg har vi gjort her i Nr. Lyndelse Kirke i dag dog uden guldfisk! Og jeg vil formulere det positive resultat, som Anders Breinholt også nåede frem til, på denne måde: Bibelen holder vand! Kære konfirmander. Jeg håber, at I synes, at jeres konfirmandtid også har holdt vand. Jeg vil i hvert fald gerne her til sidst sige: Tak for jeres indsats! Det har været en fornøjelse! Jeg håber, at I sammen med jeres familie og venner må få en fantastisk dag uden kulde og regn, der ødelægger frisuren og dermed truer lækkerhedsbarometret, men at I bare må juble over, at I har lært selveste L.O.C. love of Christ at kende, og at Gud i dag bekræfter, at han altid vil være ved jeres side uanset hvor lækre, I så end er. Amen. Mette Behrndtz

9 BØGER OG FILM Litteraturkredsen Litteraturkredsen mødes i Kirkesalen, og det er hver gang kl Onsdag den 4. september: Anne-Cathrine Riebnitzsky: Den stjålne vej. Torsdag den 3. oktober: K. M. Baldursdottir: Fra hus til hus. Mandag den 11. november: Sørine Gotfredsen: Regine. Mandag den 2. december: Haruki Murakami: Trækopfuglens krønike. Tirsdag den 7. januar: Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden. Den 24. September kommer Anne-Cathrine Riebnitzsky til Nr.Lyndelse og holder foredrag om Den stjålne vej. Se yderligere under Det sker. Inge Filt tlf: Karen Dreyer Jørgensen tlf: Filmklubben Efterårets filmaftener ligger på følgende datoer: Onsdag den 18. september. Tirsdag den 22. oktober. Mandag den 18. november. Tirsdag den 10. december. Onsdag den 18. september fastlægger vi efterårets program. Filmaftenerne begynder kl i Kirkesalen, og hver gang er der tid til diskussion, lidt ost og et glas rødvin. Man kan få nærmere information og melde sig ind (50 kr. pr. sæson) ved at ringe eller skrive til Bodil Andersen tlf

10 MUSIK OG SANG Syng i kor Det skaber glæde - er godt for koncentrationen - gør dig god til at lytte til andre. Alle kor ved Nr. Lyndelse kirke starter onsdag den 28. august Kor for de mindste børn Koret øver onsdag kl Koret er for alle sangglade børn fra 1. og 2. kl. Vi synger sange, salmer, leger med sangen og medvirker ved gudstjenester og koncerter et par gange i løbet af året. Forældre er velkomne de første par gange. Kor for de lidt større børn Børne- og Ungdomskoret øver hver onsdag kl Koret er for børn fra 3. kl. og opefter. Vi synger sange og salmer og korsatser til gudstjenester og koncerter. Desuden deltager koret i korstævner et par gange i hver sæson. 4. gange i løber af sæsonen. I det kommende år medvirker koret første gang den 6. oktober ved koncerten med musik af John Dowland. Nye sangere er velkomne i alle kor. Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, så ring eller skriv til: Organist Ulla Poulsen Tlf: Babysalmesang Nr. Lyndelse Kirke tilbyder babysalmesang for små børn op til 12 mdr. og deres mor/far i et forløb på 7 gange. Vi begynder i september hold derfor øje med Nr. Lyndelse Kirkes hjemmeside for nærmere information. Babysalmesangen ledes af musikpædagog Lisbeth Buhl, der kan kontaktes på mail: eller tlf (sms på ). I dette efterår bliver børne- og ungdomskorets første medvirken ved høstgudstjenesten søndag den 8. september. I november skal vi til børnekorstævne med andre kirkekor fra Fyn. Det plejer at være en stor oplevelse at synge mange sammen. Jeg glæder mig til gensyn med gamle korsangere og håber, at mange nye korsangere har lyst til at prøve at synge i kor. Kor for de voksne Nr. Lyndelse Koret (kirkens voksenkor) øver hver onsdag kl Koret er for alle med lyst til at prøve at synge flerstemmigt. Koret medvirker ved gudstjenester ca.

11 HUSK! Menighedsrådsmøder Onsdag den 14. aug Torsdag den 19. sept Tirsdag den 8. okt Tirsdag den 19. nov Konstituerende møde. Torsdag den 12. dec. kl Søndag den 8. september er der sognemøde efter høstgudstjenesten. Kirkebil Kirkebilen er et gratis tilbud til alle, der har svært ved selv at komme til gudstjenester i Nr. Lyndelse kirke. Senest dagen i forvejen bestilles kirkebilen ved at kontakte Ferritslev Taxi: tlf SIDEN SIDST Døbte Aske Hørlück Benjamin Pellegård Maja Johanne Tanderup Ditlevsen Mathilde Hauge Bachmann Kasper Albæk Nielsen Sander Dyrehave Helms Aleksander Eskemose Ergemann Samuel Valter Bech Set fra præstegården Luthers nøgle Hav medlidenhed gode Herre. Sådan lød det fra en kvinde, der stod ved indgangen til rollespillet Luthers nøgle, der bragte årets konfirmander tilbage til 1500-tallet i området omkring Hillerslev Kirke den 23. marts i år. Det var sådan set heller ikke svært at have medlidenhed med kvinden, som så rigtig usund ud. Med sår i ansigtet og gusten hud, haltede hun omkring og tiggede blandt hestehandlere, selvhøjtidelige gejstlige, skjalde og pestbefængte stakler. Selv havde jeg fået tildelt rollen som lykkelig, protestantisk mandlig præst. Ikke at kvindelige, protestantiske præster er ulykkelige; de var bare ikke opfundet endnu. Mit held i den sammenhæng var da uden tvivl det iskolde vejr, der tillod, at jeg kunne lade mit korpus vokse ved hjælp af tre vinterjakker og et sæt meget store skibukser. Hermed kunne jeg udfylde den gamle herrepræstekjole, jeg havde fundet på loftet i Nr. Lyndelse præstegård. Rollespillet gik i gang, og provstiets konfirmander, der var inddelt i mindre grupper, rejste nu rundt som pilgrimme til forskellige stationer. Disse omfattede bl.a.: Nikolajs Kirke i København, et munkekloster, en hellig kilde, Kærlighedsstien, den katolske kirke, et handelsmarked og skærsilden. Ideen med dette stort opsatte rollespil var at lære konfirmanderne om tiden og dens fortrædeligheder, og konfirmanderne fik da uden tvivl også en oplevelse ud over det sædvanlige. I løbet af rollespillet blev de således konfronteret med datidens samfund og dilemmaer om sjælens fred, himmerigets nøgler, magtmisbrug, sygdomme, kærlighed, forandringer og tro. Spillet er udviklet af Hans Henrik Engberg og Kristian Dreinø og er et frit fortolket rollespil om reformationen i Danmark i et samarbejde mellem præster fra Midtfyns provsti. Mette Behrndtz Døde Verner Holm Ruth Elinor Stråby Gunner Hansen Kurt Pedersen Elly Marie Sydel Else Jensen Niels Erik Andersen

12 ADRESSER: SEPTEMBER AUGUST JULI JUNI GUDSTJENESTELISTE Mette Behrndtz 1. s. e. trin. (Luk 16,19-31) Børnekoret medvirker Birte Jacobsen 2. s. e. trin. (Luk 14,16-24) Mette Behrndtz 3. s. e. trin. (Luk 15,1-10) Mette Behrndtz 4. s. e. trin. (Luk 6,36-42) Mette Behrndtz 5. s. e. i trin. (Luk 5,1-11) Birte Jakobsen 6. s. e. trin. (Matt 5,20-26) Birte Jakobsen 7. s. e. trin. (Luk 19,1-10) Ingen gudstjeneste Mette Behrndtz 9. s. e. trin. (Luk 16,1-9) Mette Behrndtz 10. s. e. trin. (Luk 19,41-48) Mette Behrndtz 11. s. e. trin. (Luk 18,9-14) Mette Behrndtz 12. s. e. trin. (Mark 7,31-37) Mette Behrndtz 13. s. e. trin. (Luk 10,23-37) Mette Behrndtz 14. s. e. trin. (Luk 17,11-19) Mette Behrndtz 15. s. e. trin. (Matt. 6,24-34) Høstgudstjeneste Mette Behrndtz 16. s. e. trin. (Luk 7,11-17) MARK & STORM GRAFISK 5750 RINGE Sognepræst Mette Behrndtz Albanivej 15, Nr. Lyndelse Tlf Mail: Graver David Bøgetoft, Tlf Mail: (Træffetid på kontoret tirsdag-fredag kl ) Organist Ulla Poulsen, Tlf Mail: Kirkesangere Hans Peter Larsen, Tlf Tascha Wahl, Tlf Formand Eva Lauritsen, Tlf Mail: Næstformand og sekretær Birka I. Lund Tlf postnet: Mail: Kirkeværge Bodil Andersen, Tlf Mail: Forretningsfører Dorrit Jensen Slotsalléen 7, Diernæs 5600, Faaborg Tlf / Mail: Kasserer Elisa Rasmussen, Tlf Mail: Fmd. for Kirke- og kirkegårdsudvalg Jürgen Hansen, Tlf Mail: Fmd. for Præstegårdsudvalg Bodil Andersen, Tlf Mail: Fmd. for Kulturudvalg Karen Dreyer Jørgensen Tlf Mail: Menighedsrådsmedlem Folke Bové, Tlf

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 28. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2013 Set i kirken Døbefonten i Nr. Lyndelse Kirke hører med i en gruppe af fonte, der har så mange træk til fælles, at de med sikkerhed kommer fra

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke.

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31) 1. s. e. påske I 23. april 2017 Sundkirken 10 Salmer: 408 Nu ringer alle klokker 749 I østen 875 Tak Gud 582 At tro er at komme 427 Tak for al 235 Verdens igenfødelse Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Kære dåbsforældre, Tillykke med jeres barn! - Velkommen til barnedåb i kirken!

Kære dåbsforældre, Tillykke med jeres barn! - Velkommen til barnedåb i kirken! Kære dåbsforældre, Tillykke med jeres barn! - Velkommen til barnedåb i kirken! Her er nogle praktiske oplysninger om barnedåben i kirken: I møder op i kirkens våbenhus ca. 5-10 minutter før gudstjenestens

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017

Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017 Fastelavnssøndag d. 26. februar 2017 Salmer 736 Den mørke nat forgangen er 441 Alle mine kilder 70 Du kom til vor runde jord --- 141 Mig lyster nu at træde 192,7 Du, som har dig selv mig givet 192 Hil

Læs mere

Den barmhjertige samaritaner

Den barmhjertige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 9.søndag efter trinitatis 2013 lukas 16,1-9 salmer: 749, 750, 335, 283, 728 Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Sakramenterne og dåben

Sakramenterne og dåben Lektion 17 Sakramenterne og dåben Dåb og nadver er mere end vand, vin og brød. Kristne tror at både dåben og nadveren har afgørende betydning i den kristne tro. Hverken dåb eller nadver er til at forstå,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Alle Helgens Dag. 2.nov.2014. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

Alle Helgens Dag. 2.nov.2014. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Alle Helgens Dag. 2.nov.2014. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 9 570/ 571-569 Hinge kl.10.30: 9-574- 570/571-475- 569 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

/ Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl Matt

/ Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl Matt Prædiken holdt i Haderslev Domkirke søndag 15. februar 2015 af sognepræst Henning Wehner 402-441 - 450-192 / 142-208 29 Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl.10.00 Matt 3.13-17 Ved gudstjenesten i dag handler

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

At gå til begravelse er noget af det vigtigste at gøre.

At gå til begravelse er noget af det vigtigste at gøre. Vi står på klipper tragedien i Nice Prædiken den 17. juli 2016 i Havdrup kirke. Salmer: 726, 634, 612, 656, 660 Evangelieteksten der prædikes over er fra Matthæusevangeliet: Jesus sagde:»mange vil den

Læs mere

Prædiken sidste søndag i H3K Søndag den 9.februar 2014 i Skibet og Bredsten. Dette hellige evangelium skriver evangelisten.

Prædiken sidste søndag i H3K Søndag den 9.februar 2014 i Skibet og Bredsten. Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Prædiken sidste søndag i H3K Søndag den 9.februar 2014 i Skibet og Bredsten kirker Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Jesus svarede disciplene:»timen er kommet, da Menneskesønnen

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere