NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD"

Transkript

1 NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 28. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2013 Derfor tændes der lys ved dåben Dåbslyset har længe været brugt i den katolske kirke, hvor det at tænde lys ved dåben allerede var en fast skik i de første kristne menigheder. Dåbskandidaterne var dengang voksne, og de mødtes påskenat med stearinlys som optakt til påskedag, der dengang var fast, årlig dåbsdag. Siden hen blev dåbslysene taget med ind i kirkens rum. Her blev lyset overrakt som et symbol på, at dåbsbarnet nu var optaget i det kristne fællesskab. I vores danske folkekirke, der er baseret på kirkereformatoren Martin Luthers lære, har dåbslysene imidlertid været fjernet fra dåbsceremonien siden reformationstiden. Luther havde ganske vist intet imod dåbslyset, som han oven i købet kaldte håbets fakkel. Alligevel fjernede han alt fra dåbsritualet, der ikke var strengt nødvendigt. Flere folkekirker har dog valgt at genindføre dåbslyset som en del af dåbshandlingen. Det skyldes, at dåbslyset kan være en hjælp i dåbsoplæringen, idet forældrene opfordres til at tænde lyset på barnets dåbsdag. Dermed bliver der en helt konkret ting som forbinder barnet med dets egen dåb, og som kan danne udgangspunkt for gode samtaler. I Nr. Lyndelse Kirke er det en af fadderne, der tænder lyset og bærer det, når barnet døbes. Efter dåben sættes lyset på alteret for at vise, at barnet nu også er Guds. Til allersidst i gudstjenesten, når dåbsbarnet og dets følge føres ud, bærer en af fadderne lyset ned igennem kirken som et symbol på, at barnet nu også er den del af fællesskabet i kirken.

2 Langt fra alle er klar over, at dåbsritualet indledes af de samme ord, som også lyder ved en begravelse. At lyset tændes symboliserer derfor også den ring, som Gud tegner om menneskelivet. Han er med, fra livet begynder til det ender. Ja, mere end det han er også med i livet efter døden. Derfor er dåbens lys tændt - også når livets slukkes. Det brænder billedlig sagt med en evig flamme. Det hænger også godt sammen med tanken om Jesus som verdens lys. Når barnet bliver døbt, får det Jesus som følgesvend. Med ham er der for barnet tændt et lys, der gør, at det aldrig bliver helt mørkt. Mette Behrndtz. NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Kirketælling Under overskriften Den gode historie har bis kop Tine Lindhardt anmodet menighedsrådene i Fyens Stift om fra den 1. april i år at tælle, hvor mange der kommer til gudstjenester og kirkelige handlinger. I menighedsrådet mener vi naturligvis ikke, at gudstjenester og kirkelige handlinger kan gøres op i tal, men vi har alligevel valgt at påtage os opgaven med at tælle. (Nej, det er ikke menighedsrådets medlemmer, der tæller, men kirkesangerne.) Vi tør godt tælle, vi tør godt lægge tallene frem. Og efter et år (så længe skal optællingen køre) kan vi måske oven i købet bruge tallene til noget positivt både hos os selv her i Nr. Lyndelse og i Fyens Stift. Nu er den første måned med optælling så gået. Hvad viser den? Der har været 5 gudstjenester, heraf 1 højmesse og 1 familiegudstjeneste med dåb. Gudstjenesterne har været på forskellige tidspunkter, kl , og To af guds tjenesterne var med fremmede præster, nemlig Birte Jacobsen og provst Inge Dalsgaard. Til disse 5 gudstjenester har der været 160 kirkegængere. Slet ikke ligeligt fordelt, så her er måske noget at arbejde med. April bød også på to gange konfirmation, 34 konfirmander og 544 kirkegængere. Der har været 3 bisættelser med i alt 200 kirkegængere. Kirken har altså haft lidt over 900 besøgende i april måned. Vedligeholdelse af kirken I sidste nummer af Kirkebladet omtalte jeg kort, at kirken nok ikke bliver kalket i år, da der er murankre, der er alvorligt tærede og derfor skal udskiftes. På selve murværket skal der også udføres diverse reparationer. Kirke- og kirkegårdsudvalget har sammen med kyndige folk kigget kirken efter, hvilket har betydet, at vi har fremsendt et projekt til provstiet og Fyens Stift på udvendige reparationer på i alt 3,6 millioner kr. Personalia Noget helt andet er, at vores kirkesanger gennem 25 år, Hans Peter Larsen, har meddelt os, at han holder som kirkesanger med udgangen af september i år. Han mener, hans sangstemme skal på pension. Så også derfor, mød op i kirken, og hør Hans Peters dejlige røst, så længe det varer. Menighedsrådet planlægger naturligvis et passende afskedsarrangement for Hans Peter i september. Venlig hilsen på menighedsrådets vegne Eva Lauritsen

3 Set i kirken Døbefonten i Nr. Lyndelse Kirke er lige så gammel som kirken selv, nemlig fra 1100-tallet, og den er således kirkens ældste inventar. Oprindeligt var reliefferne på døbefonten bemalede, så man tydeligere kunne se dem, men sidst i 1800-tallet er de blevet hugget tydeligere op, og ethvert spor af farve er forsvundet. I Middelalderen har fonten stået i kirkens vestende sandsynligvis mellem nord- og syddøren - så dåbsbørnene ikke kom længere ind i kirken end højst nødvendigt, før de var blevet døbt. Bisp Jakob Madsen skriver i sin visitatsbog (1689), at fonten står i tårnet, og det skal nok tolkes som en reminder til sognepræsten om, at fonten (150 år efter efter reformationen!) bør placeres oppe nær alteret. Hvornår døbefonten får sin nuværende placering vides ikke. I hvert fald én af de figurer, der er afbildet på fonten, fore stiller en scene fra Sct. Nicolais liv, og det er fristende at forestille sig, at kirken oprindeligt har været indviet til denne helgen, der i dag stadig kendes og elskes af mange i skikkelse af Santa Claus, altså ingen ringere end Julemanden! Det er tanken, at tre små artikler her i Kirkebladet skal handle om døbefonten: den første som følger herunder om dåbsritualet i middelalderen, den anden om fontens relieffer og den tredje om Sct. Nicolai. I Middelalderen blev nyfødte børn døbt så hurtigt som muligt efter fødslen, for før dåben var de jo små hedninge. Døde de inden dåben, ville de komme i helvede. Dåben star tede allerede uden for kirken, hvor barnet blev primsignet : først åndede præsten dåbsbarnet tre gange i ansigtet, mens han spurgte fadderne om barnets navn, derpå opfordrede han djævlen til at forlade barnet, og han sagde: Jeg anbringer tegnet for den Herre Jesu Kristi hellige kors på din pande. Ordene blev gentaget dog sådan, at på din pande blev udskiftet med på dit bryst. Alt også de følgende ord var selvfølgelig på latin. Efter to bønner velsignede præsten lidt salt, som efterfølgende blev anbragt i barnets mund med ordene: Modtag visdommens salt, for at Herren kan være dig nådig med henblik på det evige liv. Amen. Så fulgte flere bønner og exorcismer, dvs. opfordringer til djævlen om at forlade barnet med bl.a. følgende ord: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn besværger jeg dig, du urene ånd, at du forlader og går bort fra denne din tjener. Efter endnu en bøn fulgte oplæsning af Matthæusevangeliet, kapitel 11, vers 25-30, hvor Jesus indbyder de ydmyge og besværede til hvile. Derpå lagde præsten sin hånd på barnets hoved og sagde Pater Noster (Fader Vor) og Credo (Trosbekendelsen). Så berørte han barnets ører og næse med en finger, han havde spyttet på, med ordene: Effata. Quod est aperire. In odorem suavitatis ( Effata. Det vil sige, åbn dig. Til den søde velduft ). Nu var barnet blevet så exorciseret, at det gik an at tage det med ind i selve kirken, hvor døbefonten som nævnt befandt sig i kirkens vestende, så langt væk som muligt fra alteret, der jo ikke skulle besudles af den lille hedning, der stadig var fuld af arvesynd. Ved fonten spurgte præsten barnet stadig på latin: Forsager du Satan?, hvortil fadderne på barnets vegne svarede: Jeg forsager. Præsten fortsatte: og al hans gerning? hvortil fadderne igen svarede: Jeg forsager. Nu spurgte præsten igen om barnets navn, derpå om det troede på Gud, og om det ønskede at blive døbt. Efter at fadderne på barnets vegne havde svaret Ja, jeg vil, fulgte selve dåben med ordene: Et ego baptizo te (barnets navn) in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen ( Og jeg døber dig (barnets navn) i Faderens og Søn

4 nens og Helligåndens navn ). Medens dåbsordene blev fremsagt, blev barnet nedsænket i dåbsvandet tre gange, nemlig efter ordene Patris, Filii og Spiritus Sancti, Amen. Dåbsvandet var i forvejen blevet velsignet af præsten med ritualer og ord, der relaterede vandet til Paradisets fire livgivende floder. Dåbshandlingen afsluttedes med, at barnet blev salvet med krisma - hellig olie - og derpå modtog fadderne på barnets vegne en hvid klædning og et tændt lys. (Den hvide klædning er et minde om dengang i oldkirken, da det endnu var almindeligt med voksendåb. Den store dåbsdag i oldkirken var påskemorgen. Her blev de nydøbte kvinder og mænd iført en hvid dragt, vestis candida, som de bar en uge frem til den efterfølgende søndag, som derfor kaldtes hvide søndag.) Nu blev fadderne formanet om, at de skulle sørge for, at barnet lærte Fader Vor og Trosbekendelsen, og derefter gik man hver til sit, og det hårdtprøvede barn kunne komme hjem til sin mor, der ikke var med ved dåben, da hun blev betragtet som uren i 40 dage efter fødselen og derfor ikke måtte komme i kirken. I løbet af 1400-tallet blev det almindeligt kun at overøse dåbsbørnene med vand, og fra 1700-tallet af begynder man at anvende dåbsfade. Karen Dreyer Jørgensen (Kilder: Kirkerne i Thy udg. af Museet for Thy og Vester Hanherred Gotfredsen og Frederiksen: Troens billeder. Romansk kunst i Danmark. Gads Forlag 2003.)

5 DET SKER Søndag den 25. august kl : Pilgrimsvandring. Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at gå den! Sådan lyder Birgitta af Vadstenas berømte bøn. Da efterårets arrangementer i Nr. Lyndelse Kirke er præget af temaet Kristen spiritualitet og ny-åndelighed, har kulturudvalget sammen med præsten i Nr. Lyndelse arrangereret en mindre pilgrimsvandring, søndag den 25. august. Vi mødes kl i Kirkesalen. Herefter vil vi sammen vandre ud i Nr. Lyndelses smukke natur. Vi regner med at være tilbage i Kirkesalen igen omkring. kl til en kop kaffe og en franskbrødsmad. Konfirmandindskrivning Søndag den 1. september er der konfirmandindskrivning efter gudstjenesten kl Sognemøde Søndag den 8. september er der sognemøde efter gudstjenesten. Tirsdag den 24. september kl Foredrag i Kirkesalen Anne-Cathrine Riebnitzsky, sprogofficer og forfatter, har været i Afg hanistan først som soldat, siden som udenrigsministeriets rådgiver; vandt sidste år Bogforums deutantpris for Den stjålne vej, som foredraget handler om. Kaffemik holder sommerferie. Efterårets første Kaffemik bliver onsdag den 11. september fra kl til kl i Kirkesalen. Herefter er der som sædvanligt kaffemik på onsdage i ulige uger. Fredag den 27. september kl Humlehavens venner holder café i Kirkesalen fredag den 27. september kl Humlehavens caféer vil foregå i Kirkesalen, ind til det nye Humlehaven er færdig. Følgende arrangementer er planlagt og vil blive omtalt nærmere i næste nummer af Kirkebladet. Torsdag den 26. september kl i kirken. Orgelkoncert med Anders Grankvist Schou, organist ved Sct. Knuds Kirke i Odense. Søndag den 29. september kl er der afskedsgudstjeneste og efterfølgende reception i Kirkesalen i forbindelse med, at kirkesanger Hans Peter Larsen har ønsket at trække sig tilbage. Søndag den 6. oktober kl i kirken. John-Dowland-koncert med Nr. Lyndelse Koret og Helge Amossen på lut. Onsdag den 6. november kl i kirken (tårnrummet). Keltisk gudstjeneste. Et foredrag ved speciallæge i psykiatri, Bodil Andersen, om mindfulness er ligeledes planlagt til at finde sted i november måned.

6 Kære konfirmander Du for lækker lækker lækker lækker Sådan sang Nik og Jay i et stort hit, som de havde for flere siden. I var ganske vist ikke så gamle, da det hærgede radioen og dansegulvet; men jeg er ret sikker på, at I har hørt hittet. For det er stadig meget aktuelt, når man er ung, at være lækker. Ja, der er ligefrem en serie på TV3, der hedder For lækker til love! Den handler om nogle unge, der er så lækre, at de har svært ved at finde en kæreste, simpelthen fordi ingen kan matche de unge på lækkerheds-barometret. Derfor er de for lækker til love. At være lækker når jeg hører ordet, så tænker jeg uvilkårligt på noget, der behager sanserne, fx en stor, lækker kage, som man bare har lyst til at sætte tænderne i. Men jeg har fundet ud af, at ordet bruges ligeså meget som slang i betydningen dejlig dvs. at have en lækker ven er det samme som at have en dejlig ven. Når jeg derfor kigger på jer, smukke konfirmander, så kan jeg med sindsro sige: Hvor er I fine - ja, lækre. Men det er også jeres dag i dag. Og jeg ved, at I har glædet jer. Se, inden vi gik ind, udleverede jeg en konvolut til jer konfirmander. Jeg bad jer vente med at åbne den; men nu må I gerne åbne den. Som I kan se, er det noget lækkert det er hjemmelavede bolsjer fra selveste Bolcheriet i Løkken i Nordjylland. Hvis I ser nærmere på bolsjerne, kan I se, at det er hjertebolsjer! I har ikke bare fået hjertebolsjerne, fordi de er lækre, men fordi det skal handle om kærlighed den kærlighed ingen af os kan leve uden, uanset hvor lækre vi end måtte være. Nu er jeg ret sikker på, at I forældre er lidt rørte i dag. Kan I huske, da I så jeres barn første gang og holdt ham eller hende i armene. Tænk, at sådan et lille menneske kan fylde så meget. Hvilken gave at få, hvilken opgave. Svimlende er det. Den glæde over sit lækre, dvs. dejlige barn, man som forældre føler i første omgang, møder dog også hurtigt virkeligheden. For der er også en knap så spændende ble, der skal skiftes, og et barn, der skal trøstes flere gange om natten; og når barnet bliver større, så følger der andre nogle vil sige endnu større udfordringer. Men det er jo netop, hvad kærlighed er, at vi Gud og mennesker, smøger ærmerne op og går i gang. Kærlighed er action; kærlighed er en omsorg, der kommer til udtryk i praksis. Og her vil jeg fortælle en historie fra det virkelige liv. Vi hopper til Berlin 1961, dengang man byggede en meget lang mur, der delte byen i to dele; den ene del kom til at høre til Vesttyskland her var man rig og fri; mens den anden del kom til høre til Østtyskland her var man fattig og blev undertrykt. Man kunne kun krydse muren ét sted, nemlig på Checkpoint Charlie. Men her skulle man have en særlig tilladelse for at komme igennem, og det var der ikke mange der fik. Krydsede man muren andre steder, blev man skudt. I den del af byen, der kom til at høre til Østtyskland boede Hugo Herschel. For ham lykkedes det umulige. Ved hjælp af et falsk pas og et kunstigt overskæg krydsede han Checkpoint Charlie og kom dermed ind i Vesttyskland, som rigtig mange i Østberlin drømte om. Nu kunne jeg slutte min fortælling, og vi ville kunne glæde os over at have hørt om en, der klarede at komme forbi muren. Men Herschel var ikke glad, for nok var han fri, men det var han så alligevel ikke. Hans hjerte var bundet til søsteren, som han måtte efterlade i Østberlin. Muren var imellem dem. Og det kunne Herschel ikke leve med. Derfor fik han en rablende vanvittig ide en ide så vanvittig, at kun kærligheden kan få den. Nemlig at grave en tunnel under muren fra Vest til Øst og så hente søsteren hjem til sig ad den vej. Et er at grave den modsatte vej, fra øst ud til

7 friheden i vest det kan man da forstå! Men det omvendte, at sætte sig selv sit liv og sin frihed - på spil for at redde en anden, det er en ide, som kun kan fødes af grænseløs kærlighed. En kærlighed der ikke er bange for at få beskidte hænder. Herschels vovede planer rygtedes hurtigt blandt andre, der var flygtet til Vesttyskland, og inden længe var 28 mennesker i gang med projekt udgravning. Der var fx manden, hvis gravide kone fór vild i kloakken og aldrig nåede ud; og den unge pige, hvis kæreste sad fast i pigtråden, og blev fanget under deres fælles flugt. Disse mennesker havde efterladt en del af deres hjerte i Østberlin og havde indset, at frihed og retten til at bestemme selv ikke kunne erstatte fællesskabet med deres kære. Derfor greb de hver en skovl og gik i gang. Syv meter dyb og 145 m lang skulle tunnelen være. Og for nu at gøre en lang historie kort: den 14. september 1962, knap et år efter det første spadestik, var tunnelen gravet ud. Nu skulle de så hentes, de kære. Og det bliv de! Til denne historie kunne vi sige: Frihed er nok det bedste guld. Men størst af alt er kærligheden. Og kærligheden kræver altså nogen gange, at vi tager en skovl og graver løs. For hinandens skyld. Eller at vi, som vi hørte i fortællingen lige før, lader os stoppe af de mennesker, vi møder på vores vej, at vi som samaritaneren tør smøge ærmerne op, når det er nødvendigt. Kærlighed kan være noget rod, for den kan skabe opstandelse. Den kan gå på tværs af alle vores fastlåste forestillinger, om hvad livet er, og hvordan vi bør handle. Men samtidig graver kærlighed tunneler og bygger bro. For kærlighed er det største af alt. Kære Konfirmander. Det skal også være mine ord til jer her i dag. Kærlighed er størst af alt. Og sker det, at I oplever, at kærligheden i jeres liv gør for ondt, da er det vigtigt at

8 vide, at I udover jeres familie og venner altid har et sted at gå hen. I kirken står døren nemlig altid åben, så alle kan komme og høre de vigtige ord, ikke ordene om, at vi er for lækre til love, det er der forhåbentligt ingen af os, der er, men budskabet om, at her styrer L.O.C.! Og nej, jeg tænker ikke på rapperen Liam O Connor, der bl.a. er kendt for sin rolle som gæstedommer i TV2-programmet, Voice, Danmarks største stemme. Som præst vil jeg sige, at L.O.C. - det står da for Love of Christ altså Kristi Kærlighed. Med hele sin måde at leve på ja, at elske og at dø på har Jesus ikke rappet, men gravet en tunnel mellem os og Gud, så vi aldrig skal være helt alene. Jeg håber derfor, at I vil tænke tilbage på jeres konfirmandtid og sige: L.O.C! Kære Konfirmander. På nogle områder har I været et typisk konfirmandhold, kendetegnet af de tre FFF er: Fart, fart og mere fart. Der skal action til; og helst hele tiden. Og I er klart årsagen til, at det endnu ikke har været nødvendigt for mig at indløse fitnesskort til Skullerodsholm, for I holder mig simpelthen i topform. Ja, selv om vi kun har fået fem måneder sammen, er jeg utrolig glad for at have lært jer at kende. Jeg ser jer som et hold, der aldrig har været bange for nye udfordringer. Da I for eksempel deltog i rollespillet Luthers nøgle i Hillerslev, trodsede I både spedalskhed, skærsild og stive fingre og tæer. Der var nemlig en isnende kulde, der mest mindede om fimbulvinteren i den nordiske mytologi. Det var derfor meget nærliggende, da jeg skulle finde en Bibel til jer i anledning af jeres konfirmation, at lede efter en udgave, der kan klare alle slags udfordringer. Og ja, sådan en findes faktisk. Den hedder: Det Terrængående Testa mente! Testamentet er ligefrem testet af TV2 s satireprogram Natholdet, hvor værten Anders Breinholt fra de sorte spejdere lagde den i et akvarium med guldfisk i en halv time. Samme forsøg har vi gjort her i Nr. Lyndelse Kirke i dag dog uden guldfisk! Og jeg vil formulere det positive resultat, som Anders Breinholt også nåede frem til, på denne måde: Bibelen holder vand! Kære konfirmander. Jeg håber, at I synes, at jeres konfirmandtid også har holdt vand. Jeg vil i hvert fald gerne her til sidst sige: Tak for jeres indsats! Det har været en fornøjelse! Jeg håber, at I sammen med jeres familie og venner må få en fantastisk dag uden kulde og regn, der ødelægger frisuren og dermed truer lækkerhedsbarometret, men at I bare må juble over, at I har lært selveste L.O.C. love of Christ at kende, og at Gud i dag bekræfter, at han altid vil være ved jeres side uanset hvor lækre, I så end er. Amen. Mette Behrndtz

9 BØGER OG FILM Litteraturkredsen Litteraturkredsen mødes i Kirkesalen, og det er hver gang kl Onsdag den 4. september: Anne-Cathrine Riebnitzsky: Den stjålne vej. Torsdag den 3. oktober: K. M. Baldursdottir: Fra hus til hus. Mandag den 11. november: Sørine Gotfredsen: Regine. Mandag den 2. december: Haruki Murakami: Trækopfuglens krønike. Tirsdag den 7. januar: Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden. Den 24. September kommer Anne-Cathrine Riebnitzsky til Nr.Lyndelse og holder foredrag om Den stjålne vej. Se yderligere under Det sker. Inge Filt tlf: Karen Dreyer Jørgensen tlf: Filmklubben Efterårets filmaftener ligger på følgende datoer: Onsdag den 18. september. Tirsdag den 22. oktober. Mandag den 18. november. Tirsdag den 10. december. Onsdag den 18. september fastlægger vi efterårets program. Filmaftenerne begynder kl i Kirkesalen, og hver gang er der tid til diskussion, lidt ost og et glas rødvin. Man kan få nærmere information og melde sig ind (50 kr. pr. sæson) ved at ringe eller skrive til Bodil Andersen tlf

10 MUSIK OG SANG Syng i kor Det skaber glæde - er godt for koncentrationen - gør dig god til at lytte til andre. Alle kor ved Nr. Lyndelse kirke starter onsdag den 28. august Kor for de mindste børn Koret øver onsdag kl Koret er for alle sangglade børn fra 1. og 2. kl. Vi synger sange, salmer, leger med sangen og medvirker ved gudstjenester og koncerter et par gange i løbet af året. Forældre er velkomne de første par gange. Kor for de lidt større børn Børne- og Ungdomskoret øver hver onsdag kl Koret er for børn fra 3. kl. og opefter. Vi synger sange og salmer og korsatser til gudstjenester og koncerter. Desuden deltager koret i korstævner et par gange i hver sæson. 4. gange i løber af sæsonen. I det kommende år medvirker koret første gang den 6. oktober ved koncerten med musik af John Dowland. Nye sangere er velkomne i alle kor. Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, så ring eller skriv til: Organist Ulla Poulsen Tlf: Babysalmesang Nr. Lyndelse Kirke tilbyder babysalmesang for små børn op til 12 mdr. og deres mor/far i et forløb på 7 gange. Vi begynder i september hold derfor øje med Nr. Lyndelse Kirkes hjemmeside for nærmere information. Babysalmesangen ledes af musikpædagog Lisbeth Buhl, der kan kontaktes på mail: eller tlf (sms på ). I dette efterår bliver børne- og ungdomskorets første medvirken ved høstgudstjenesten søndag den 8. september. I november skal vi til børnekorstævne med andre kirkekor fra Fyn. Det plejer at være en stor oplevelse at synge mange sammen. Jeg glæder mig til gensyn med gamle korsangere og håber, at mange nye korsangere har lyst til at prøve at synge i kor. Kor for de voksne Nr. Lyndelse Koret (kirkens voksenkor) øver hver onsdag kl Koret er for alle med lyst til at prøve at synge flerstemmigt. Koret medvirker ved gudstjenester ca.

11 HUSK! Menighedsrådsmøder Onsdag den 14. aug Torsdag den 19. sept Tirsdag den 8. okt Tirsdag den 19. nov Konstituerende møde. Torsdag den 12. dec. kl Søndag den 8. september er der sognemøde efter høstgudstjenesten. Kirkebil Kirkebilen er et gratis tilbud til alle, der har svært ved selv at komme til gudstjenester i Nr. Lyndelse kirke. Senest dagen i forvejen bestilles kirkebilen ved at kontakte Ferritslev Taxi: tlf SIDEN SIDST Døbte Aske Hørlück Benjamin Pellegård Maja Johanne Tanderup Ditlevsen Mathilde Hauge Bachmann Kasper Albæk Nielsen Sander Dyrehave Helms Aleksander Eskemose Ergemann Samuel Valter Bech Set fra præstegården Luthers nøgle Hav medlidenhed gode Herre. Sådan lød det fra en kvinde, der stod ved indgangen til rollespillet Luthers nøgle, der bragte årets konfirmander tilbage til 1500-tallet i området omkring Hillerslev Kirke den 23. marts i år. Det var sådan set heller ikke svært at have medlidenhed med kvinden, som så rigtig usund ud. Med sår i ansigtet og gusten hud, haltede hun omkring og tiggede blandt hestehandlere, selvhøjtidelige gejstlige, skjalde og pestbefængte stakler. Selv havde jeg fået tildelt rollen som lykkelig, protestantisk mandlig præst. Ikke at kvindelige, protestantiske præster er ulykkelige; de var bare ikke opfundet endnu. Mit held i den sammenhæng var da uden tvivl det iskolde vejr, der tillod, at jeg kunne lade mit korpus vokse ved hjælp af tre vinterjakker og et sæt meget store skibukser. Hermed kunne jeg udfylde den gamle herrepræstekjole, jeg havde fundet på loftet i Nr. Lyndelse præstegård. Rollespillet gik i gang, og provstiets konfirmander, der var inddelt i mindre grupper, rejste nu rundt som pilgrimme til forskellige stationer. Disse omfattede bl.a.: Nikolajs Kirke i København, et munkekloster, en hellig kilde, Kærlighedsstien, den katolske kirke, et handelsmarked og skærsilden. Ideen med dette stort opsatte rollespil var at lære konfirmanderne om tiden og dens fortrædeligheder, og konfirmanderne fik da uden tvivl også en oplevelse ud over det sædvanlige. I løbet af rollespillet blev de således konfronteret med datidens samfund og dilemmaer om sjælens fred, himmerigets nøgler, magtmisbrug, sygdomme, kærlighed, forandringer og tro. Spillet er udviklet af Hans Henrik Engberg og Kristian Dreinø og er et frit fortolket rollespil om reformationen i Danmark i et samarbejde mellem præster fra Midtfyns provsti. Mette Behrndtz Døde Verner Holm Ruth Elinor Stråby Gunner Hansen Kurt Pedersen Elly Marie Sydel Else Jensen Niels Erik Andersen

12 ADRESSER: SEPTEMBER AUGUST JULI JUNI GUDSTJENESTELISTE Mette Behrndtz 1. s. e. trin. (Luk 16,19-31) Børnekoret medvirker Birte Jacobsen 2. s. e. trin. (Luk 14,16-24) Mette Behrndtz 3. s. e. trin. (Luk 15,1-10) Mette Behrndtz 4. s. e. trin. (Luk 6,36-42) Mette Behrndtz 5. s. e. i trin. (Luk 5,1-11) Birte Jakobsen 6. s. e. trin. (Matt 5,20-26) Birte Jakobsen 7. s. e. trin. (Luk 19,1-10) Ingen gudstjeneste Mette Behrndtz 9. s. e. trin. (Luk 16,1-9) Mette Behrndtz 10. s. e. trin. (Luk 19,41-48) Mette Behrndtz 11. s. e. trin. (Luk 18,9-14) Mette Behrndtz 12. s. e. trin. (Mark 7,31-37) Mette Behrndtz 13. s. e. trin. (Luk 10,23-37) Mette Behrndtz 14. s. e. trin. (Luk 17,11-19) Mette Behrndtz 15. s. e. trin. (Matt. 6,24-34) Høstgudstjeneste Mette Behrndtz 16. s. e. trin. (Luk 7,11-17) MARK & STORM GRAFISK 5750 RINGE Sognepræst Mette Behrndtz Albanivej 15, Nr. Lyndelse Tlf Mail: Graver David Bøgetoft, Tlf Mail: (Træffetid på kontoret tirsdag-fredag kl ) Organist Ulla Poulsen, Tlf Mail: Kirkesangere Hans Peter Larsen, Tlf Tascha Wahl, Tlf Formand Eva Lauritsen, Tlf Mail: Næstformand og sekretær Birka I. Lund Tlf postnet: Mail: Kirkeværge Bodil Andersen, Tlf Mail: Forretningsfører Dorrit Jensen Slotsalléen 7, Diernæs 5600, Faaborg Tlf / Mail: Kasserer Elisa Rasmussen, Tlf Mail: Fmd. for Kirke- og kirkegårdsudvalg Jürgen Hansen, Tlf Mail: Fmd. for Præstegårdsudvalg Bodil Andersen, Tlf Mail: Fmd. for Kulturudvalg Karen Dreyer Jørgensen Tlf Mail: Menighedsrådsmedlem Folke Bové, Tlf

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 26. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2011 Babysalmesang Babysalmesang i Nr. Lyndelse Kirke er et forholdsvis nyt tilbud til forældre og deres 0-6 mdr. gamle babyer. Jeg, Lisbeth Buhl,

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. Lyndelse Sogn

KIRKEBLAD. Nr. Lyndelse Sogn KIRKEBLAD Nr. Lyndelse Sogn Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted 29. årgang nr. 2. september december 2014 Nyt fra menighedsrådet Årets konfirmander Renovering af kirken Fra præstegården

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 26. ÅRGANG NR. 2 MAJ 2011 Davids kamp mod Goliat Nu er det 10 måneder siden, jeg startede som graver ved Nr. Lyndelse kirke. I den første tid brugte jeg en del energi på at

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 24. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2009 Gør noget godt for kærligheden At skabe gode parforhold og trygge familier er et stort ønske for mange. Alligevel er der mange, der bakser med

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 25. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 Jesus og Josefine - og kristendom i børnehøjde I december genudsendte TV2 julekalenderen Jesus og Josefine. Da den første gang blev vist i 2003,

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

FRA KIRKEN MARTS - MAJ 2008

FRA KIRKEN MARTS - MAJ 2008 FRA KIRKEN MARTS - MAJ 2008 KALENDER Marts - Maj 2008 MARTS Søndag den 2. Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Mandag den 3. kl. 19.30 Læsekreds i Hvalsø Sognegård Mandag den 3. kl. 19.30 Menighedsmøde

Læs mere

Troende on-off KIRKE BLADET

Troende on-off KIRKE BLADET Troende on-off WWW.CHRISTIANSKIRKEN.DK NR. 3 2014 JULI - OKTOBER KIRKE BLADET Velkommen til Christians sogns nye kirkeblad! Christians sogn har fået et nyt kirkeblad. Designet er blevet frisket op i forbindelse

Læs mere

VEJE Folkekirken på Fyn 2012

VEJE Folkekirken på Fyn 2012 VEJE Folkekirken på Fyn 2012 5 forord Af Kirsten Jørgensen 6 Kirken mere end bygning og gudstjeneste Af Lone Wellner Jensen og Kirsten Jørgensen 12 Man kan mærke vinen helt op i Hjernen Af Christina Mertz

Læs mere

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Grundlovstale ved Frank Hvam Grundlovsfest i vive læs artiklen side 12 - program på bagsiden! 1 Adresser Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

De ni sogne. Sommerkirke

De ni sogne. Sommerkirke De ni sogne Sommer 2011 Juni, juli og august Frydendal Hjembæk Holmstrup Jyderup Kundby Mørkøv Skamstrup Stigs Bjergby Svinninge Sommerkirke Børn fra 4., 5. og 6. klasse var sidste år med til Sommerkirke

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang INDHOLD: Siden sidst og informationer s. 2 Adresser s. 3 Fyld Danmarks kirker s. 3 Tanker fra en kirkegårdstur s. 4

Læs mere

Nr. Lyndelse Sogn. Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted. 30. årgang nr. 1. marts september 2015

Nr. Lyndelse Sogn. Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted. 30. årgang nr. 1. marts september 2015 KIRKEBLAD Nr. Lyndelse Sogn Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted 30. årgang nr. 1. marts september 2015 Nyt fra menighedsrådet Renovering af kirken Det sker! Bøger og film Gudstjenester

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Lidt trosinspiration

Lidt trosinspiration kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lidt trosinspiration Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for

Læs mere

Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang

Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang Påskeklokken Det er de mærkeligste ting, der kan blive siddende i en! God integration, sagde hun, da omvisningen

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2 LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2 Spillemandsmessen søndag d. 15. juni 2014 ved Østerby kirke LÆS BL.A. OM: Du må ikke misbruge Herren din Guds navn Syng solen

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Skibet. Glædelig Jul! T SO

Skibet. Glædelig Jul! T SO SKI Skibet Glædelig Jul! GN T SO BE Sogne og Kirkenyt december 2014 februar 2015 Indholdsfortegnelse Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Menighedsrådet... 5 Nyt fra FDF i Skibet... 6 Bogen, der rørte mig...

Læs mere