Årsberetning Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2011. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen"

Transkript

1 1 Årsberetning 2011 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

2 2 Indholdsfortegnelse SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 3 DEN DAGLIGE DRIFT... 4 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 4 Styregruppen/Årsmøde... 6 Styregruppens sammensætning... 7 Årsmødet... 7 Personalemøder... 7 ARBEJDSGRUPPER OG UDVALG... 8 Regionalt... 8 Kommunalt... 8 RÅDGIVNINGSTILBUD Telefonrådgivning Juridisk rådgivning/socialrådgiver funktionen Selvhjælpsgrupper Bisidderfunktion og hjemmebesøg Konsulentfunktion Ekstern undervisning Kurser og efteruddannelse PR OG INFORMATIONSARBEJDE Hjemmeside Markedsføring og PR Informationsarbejde Annoncer RECEPTIONER/ KONFERENCER o.l SAMARBEJDSPARTNERE DE9 Foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midt Landsforeningen SIND SIND Kredsforeningen Århus Pårørende Udvalget PsykInfo Øvrige samarbejdspartnere PROJEKTER Tal med børnene og om børnene Netværksgrupper Lukket gruppe for voksne Ungegrupper Seniorgruppe ØKONOMI/LOKALER OG STATUSRAPPORTER... 21

3 3 SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING SINDs Pårørenderådgivning startede som en græsrodsbevægelse i 1987 og blev en juridisk enhed 1. juni 1991 med egne vedtægter, økonomi, sekretariat og daglig ledelse. SINDs Pårørenderådgivning fungerer i tæt samarbejde med Landsforeningen SIND og SIND Århus Kredsforening. Hovedformålet for SINDs Pårørenderådgivning er at rådgive, vejlede, støtte og undervise pårørende til psykisk syge. Således er et væsentligt aspekt af vores arbejde at forebygge psykiske og sociale problemer gennem vores tilbud til børn, unge og voksne. Vi deltager gerne i den offentlige debat vedr. emner, som har relevans for psykisk syge og deres pårørende, ligesom vi deltager i arbejdsgrupper, kommissorier o.l. såvel i kommunen som i regionen. Desuden kvalificerer vi vores egne frivillige til at blive rådgivere og/eller undervisere. Rådgivningens arbejde dokumenterer vi gennem rapporter og evalueringer. Vore primære aktiviteter er: Telefonrådgivning Åben rådgivning Juridisk rådgivning 1. mandag i hver måned Familiesamtaler med børn ned til 3 år Individuelle samtaler Gruppetilbud: Børne og ungegrupper (6 18 år) Ungegrupper (18 30 år) Voksengrupper - forældre, ægtefællegrupper og mandegrupper Netværksgrupper til forældre med psykisk syge børn Seniorgruppen Derudover tilbyder SINDs Pårørenderådgivning også bisidderfunktion, juridisk rådgivning, kunstgruppe, livshistoriefortællingskurser, psykoedukation, frivilligkurser, undervisning og foredrag.

4 4 DEN DAGLIGE DRIFT Fastansatte og faste frivillige medarbejdere Styregruppeformand Næstformand Daglig leder Sekretær Voksengruppeledere Ungegruppeleder Børnegruppeledere Tommy Midtgaard Jensen Tinna Boesdal Anne Margrethe Gad Jørgensen Lena Høegh Lisbeth Vad-Nielsen Joan Stæhr Ann-Dorthe Pedersen Birgit Østergaard Jensen Lisbeth Vad-Nielsen Joan Stæhr Ann-Dorthe Pedersen Familierådgiver Karen Glistrup (stoppet den ) Odder og seniorgruppeleder Jeannette Cold Uddannelseskoordinator Juridiske rådgivere Åben rådgivning/telefonrådgivning Rådgivere i Randers og Silkeborg Pia Skadhede Pia Skadhede Bente Nymark Knud Kristensen Karin Haugaard Joan Stæhr Pia Skadhede Bente Nymark Anne Margrethe Gad Jørgensen Ann-Dorthe Pedersen Anne Merete Nielsen(stoppet ) Jane Kølsen Jytte Kokholm Elin Suhr Mikkelsen Maria Louise Bjerregaard Jensen Ane Thoft Mikkelsen (Stoppet ) Birgit Østergaard Jensen Lise Loft Larsen Ingelise Dalberg-Larsen Karen Marie Kristensen Linda Soelberg Else Hede Anne-Merete Nielsen

5 5 Birgit Østergaard Jensen Pia Skadhede Kerstin Nielsen Ingelise D. L. Annesen Rådgivere i Herning Pia Skadhede Bogholder Marie Louise Bjerregaard Jensen (stoppet ) Lone Westergaard Interne revisorer IT-medarbejder Løntilskudsmedarbejdere Antropologistuderende Supervisor Hanne Westergaard Uffe Gad Jørgensen Keld Sørensen Frank Bo Nielsen (Fundraiser) Henning Lisby Pedersen (Fundraiser/Projektleder) Kamilla Pedersen Hanna Hvidtfeldt

6 6 Vi har i alt haft frivillige medarbejdere, der beskæftiger sig med telefonrådgivning, kontorarbejde, undervisning, temaaftener samt deltagelse ved messer og konferencer. Der ydes et stort frivilligt arbejde i SINDs Pårørenderådgivning. Selv om man er ansat på et fast timetal, lægger de ansatte mange frivillige timer i organisationen. Uanset om man er ansat eller frivillig, ydes der et stort uegennyttigt arbejde for andre pårørende til psykisk syge. Der er en voksende tendens til, at unge søger ind i SINDs Pårørenderådgivning for at få det frivillige arbejde på deres C.V. De unge frivillige, som oftest er psykologistuderende, er stræbsomme og målbevidste unge mennesker, der ved, hvad de vil have, men også hvad de kan yde. Det betyder, at vi fokuserer mest på fagligheden frem for princippet i at være pårørende. SINDs Pårørenderådgivning har i 2011 varetaget en del undervisning og oplæg sammen med de andre organisationer i DE9. Det er stadig AMGJ, der i fællesskab med DE9, står for tilbud til 7. semester studerende, på ergoterapeut-, sygepleje-, fysioterapeut-, pædagog-, ernærings og sundheds- samt bioanalytikerstudiet. Det specielle tilbud til sygeplejestuderende, som vi har i fællesskab med Lok. Centrum, hvor temaet er pårørendeinddragelse, består stadig. Kravet til uddannelsesstedet er, at den person, som varetager uddannelsesansvaret, har en videregående eller mellemlang uddannelse. Ud over de daglige driftsfunktioner med personaleledelse, rådgivning og økonomi skal den daglige leder også fundraise, deltage i møder i hospitalsregi i Viborg, Randers, Horsens og i Syd, Nord i Århus samt deltage i møder med Århus, Randers, Viborg, Horsens, Silkeborg og Skanderborg Kommune. Samarbejdet i Region Midtjylland udvides stadig; vi har god kontakt til såvel regionspsykiatrien som den kommunale psykiatri i Århus, Syddjurs, Randers, Silkeborg og Skanderborg. Favrskov, Horsens, Viborg, og Herning Kommune viser også interesse nu. I Odder og Randers er der en åben rådgivning (Se de særskilte årsrapporter). Rådgivningen i Silkeborg blev omstruktureret til grupper pga for få henvendelser. Styregruppen/Årsmøde Styregruppen er Pårørenderådgivningens øverste myndighed. Der har i alt været afholdt 7 styregruppemøder i Anne Merete Nielsen udtrådte af vores styregruppe i marts måned. Som nye suppleanter er Birgit Ilona Andersen, Kirsten Strandby Knudsen og Jens Westergaard trådt ind styregruppen. Møderne har været præget af diskussioner om vores økonomi og nye projekter, bl.a. Innovationsprojektet og indførelsen af den landsdækkende telefonrådgivning.

7 7 Styregruppens sammensætning De valgte og udpegede medlemmer til styregruppen er følgende: Styregruppeformand: Næstformand: Pårørenderepræsentant: Pårørenderepræsentant: Repræsentant for SIND: Driftsområdechef: Oversygeplejerske: Oversygeplejerske: Daglig leder: Suppleanter: Tommy Midtgaard Jensen Tinna Boesdal Ellen Margrethe Basse Jane Kølsen Hans Greve Niels Schwartz Valborg Iversen (udpeget af Distrikt Øst) Elsebeth Vesterheden (udpeget BUC Region Midt) Anne Margrethe Gad Jørgensen Inge Kring Birgit Ilona Andersen Jens Westergaard Kisten Strandbygaard Knudsen Årsmødet Den 23. februar afholdt vi Årsmøde. Årsmødet indledtes kl. 18 med et oplæg af Karen Glistrup om sin nye bog SNAK OM ANGST OG DEPRESSION med børn og voksne i alle aldre Personalemøder Vi afholder personalemøder den 1. tirsdag i hver måned mellem kl eller afhængig af indholdet til mødet. Den første tirsdag i hver måned har alle gruppelederne supervision. Den første onsdag har alle individuelle rådgivere supervision mellem

8 8 ARBEJDSGRUPPER OG UDVALG SINDs Pårørenderådgivning har deltaget i arbejdsgrupper, kommissorier og udvalg såvel regionalt som kommunalt. Regionalt SINDs Pårørenderådgivning har været indbudt til adskillige møder i Viborg, navnlig har samarbejdet om vore gruppeforløb fyldt meget. Vi har afviklet 6 gruppeforløb for voksne pårørende og 2 ungegrupper i alt for Regionen, Ungegrupperne afvikles som slow-open forløb. Der har deltaget omkring 20 unge kvinder ml år i forløbene i De 6 grupper har været fordelt på tre ægtefællegrupper, ledet af psykolog Birgit Østergaard, en blandet gruppe af søskende/forældre til psykisk syge, ledet af Ann-Dorthe Pedersen, psykiatrisk sygeplejerske, en forældregruppe, ledet af ergoterapeut og terapeut Joan Stæhr og en gruppe til pårørende til personer med borderline, ledet af socialrådgiver Pia Skadhede. AMGJ har i samarbejde med uddannelseskoordinator Kirsten Stoklund Larsen planlagt undervisningsforløb til nye pårørende i psykiatrien. Der bliver afviklet ét forløb i foråret og ét i efteråret, hvor AMGJ også har undervist. Der har begge gange været en stor søgning til kurserne, som har været en stor succes. Kurset har til formål at give en kort, allround beskrivelse af det etablerede system, det være sig på hospitalet som i kommunen; et kort indblik i psykiske sygdomme, de pårørendes roller og rettigheder, kost og psykiatri samt information om PsykInfo og frivillige organisationer. Vi har også en fælles informationsaften med Uddannelsesafdelingen, PsykInfo og Lokal Psykiatrierne. Forældre i OPUS har fået undervisning og information 4 gange i OPUS. Selv om OPUS har en stor ekspertise, mener personalet, at det er gavnligt at høre om portræt af en pårørende set i pårørendeperspektivet. Det er nu en fast rutine at nye sygeplejestuderende får undervisning i portræt af en pårørende samt noget om tavshedspligtens dilemmaer. AMGJ har undervist 7. semesterstuderende sygeplejersker 3 gange i år samt nyansatte i psykiatrien 4 gange. Der er deltagere hver gang. Som noget nyt har hun også undervist regionale SOSU-medarbejdere på et kompetenceudviklingskursus. Derudover har vi undervist personalet på BUC. Kommunalt Århus Kommune Igen i år har SIND, SINDs Pårørenderådgivning og DE9 i fællesskab planlagt Sindets Dag den 10. oktober, seniormessen samt Plant et smil. Der har været rigtigt mange møder i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Bl.a. har AMGJ været med i hele processen vedrørende udarbejdelse af en model til pårørendesamarbejde. Ann Dorthe Pedersen ydede sit bidrag vedrørende børn som

9 9 pårørende. AMGJ har deltaget i en del møder med Århus Kommune af forskellig karakter. AMGJ fortsætter som medlem af Styregruppen for styrket recoveryorientering. Hun har siddet i forskellige udvalg og deltaget i temadage. Bl.a. har AMGJ været inviteret til at sidde i et panel omhandlende Den åbne Dialog. Hun har deltaget i de møder som Aarhus kommune har afholdt med bruger/ pårørendeorganisationer. Afdelingen for Familie, Børn og Unge har igen i år inviteret til adskillige møder. Bl.a. har vi indgået et partnerskab med afdelingen om et tilbud til forældre, der har psykisk syge børn, vores Netværksprojekt, som vi fik en 4 års forlængelse på. Vi afvikler 2 børnegruppeforløb om året som et tilbud til børn, der er pårørende, et i samarbejde med Ungdomscentret og et for børn under 10 år. Som noget nyt har vi i samarbejde med Ungdomscentret opstartet et nyt netværksprojekt rettet mod forældre, der har psykisk syge børn (se under Projekter). Der har også i år været et godt samarbejde med lokalpsykiatrierne, selv om det har været mærkbart, at der sker vældig mange omrokeringer i Kommunen. Vi har været til adskillige møder med Magistraten for Sundhed og Beskæftigelse, bl.a. har vi diskuteret bedsteforældrerollen som pårørende. I den sammenhæng inviterede vi også Tove Jørvang fra Ældresagen. Jane Kølsen er som repræsentant for Sinds Pårørenderådgivning medlem af Århus Kommune Sundhed/Omsorgs Frivilligråd. Den vigtigste arbejdsopgave er tildeling/fordeling to gange om året af 18 midler til de mange ansøgninger, der indkommer fra organisationer, der anvender frivillig "arbejdskraft". Som grundlag for diskussion i frivilligrådet ligger nedskrevne retningsgivende principper. Sinds Pårørenderådgivning tildeles en fast årlig bevilling på kr til aktiviteter målrettet seniorer, foreløbig i perioden Ni organisationer får et fast årligt beløb. Der er faste møder - ud over de to årlige tildelingsmøder, hvor aktuelle emner bliver diskuteret. Ofte bliver møderne afholdt forskellige steder i Kommunen, så mødedeltagerne kan få indblik i nogle af de mange frivillige organisationer - eks: datastuen på Fortegården, Klostergadecafeen, kvindehuset i Viby. Medlemmerne i Frivilligrådet vælges for en 4-årig periode. Jeannette Cold har i flere perioder haft et udstillingsvindue til disposition i Klostergade til diverse info om SPR s seniorarbejde. Hun har desuden holdt foredrag i KlosterCafeen og deltaget i udstillingen Socialt arbejde og rådgivning. Hun har desuden undervist i Kost og Psykiatri i Århus og Horsens. Derudover har vi siddet som repræsentant for patienter og pårørende i DNU panelet (Det nye Universitetshospital). Vi deltager i møde 3-4 gange pr år med børnegruppelederne i Århus Kommune. I 2011 har vi haft 1 husmøde i Nørre Alle 31. Kommuner i Region Midt Randers og Odder Kommune udarbejder egen årsberetning, som lægges ud på henholdsvis eller eller rekvireres her.

10 10 Randers Kommune Randers har egen rådgivning hver mandag, som varetages af to frivillige: Kerstin Nielsen og Ingelise D.L. Annesen og desuden Pia Skadhede, socialrådgiver i SPR og Birgit Østergaard, psykolog i SPR. Rådgivningen flyttede i december 2011 til Thorsbakke, det nye Sundhedscenter, i et dejligt nyt og lyst lokale. På grund af omlægning af registreringen, så den er ens med Århus-rådgivningen, har vi ikke det eksakte antal henvendelser, men der har været ca 88 henvendelser (personligt og telefonisk). Der arbejdes lokalt på at udbrede kendskabet til Rådgivningen og planlægges bl.a. infoaften. Kerstin Nielsen har deltaget i adskillige møder og aktiviteter, bl.a. informationsdag for kommende pensionister, Frivillighedsdagen d. 30. september, Sindets dag osv. Det ser lyst ud fremover for rådgivningen, der er etableret en del kontakter til at udbrede kendskabet til rådgivningen. Derudover har AMGJ deltaget i møder med såvel kommune som regionen samt siddet i en styregruppe nedsat af Udsatterådet. Silkeborg. Her har der været stor forandring og omlægning. D. 1. marts 2011 holdt den daglige leder i Silkeborg. Indtil sommerferien holdt andre rådgivere liv i rådgivningen i Silkeborg, men da der stadig ikke var den store søgning til den åbne rådgivning, blev den lukket d Vi havde flere møder med folk fra kommunen, og december 2011 var vi klar til at afvikle to gruppeforløb for voksne pårørende. Grupperne bliver ledet af Betina Duelund, psykiatrisk sygeplejerske og terapeut, og Dorthe Hedegaard, psykiatrisk sygeplejerske og terapeut. Skanderborg. Der har været en mindre aktivitet i Skanderborg i år, vi har afviklet tre børnegrupper i Skanderborg i 2011, samt deltaget i møder med lederen for Frivillighedshuset i Skanderborg og AMGJ har deltaget i Socialt Frivilliges Dag Lørdag den 5. November Odder Kommune. I Odder er der en selvstændig rådgivning ved Jeannette Cold og Hanne Westergaard. Der har været afholdt 21 dialogmøder, 11 rådgivninger, 1 bisidderfunktion og 3 borgermøder: Psykisk sårbar, arbejde, uddannelse, inklusion og rummelighed i Odder Kommune, Bevar håbet. Spiseforstyrrelser ved Kirsten Kallesøe og Drikker vi for meget ved Carl Christian Randow. Endvidere et møde med formand for Det Sociale Udvalg, Sanne Rubinke, og med Britta Kempel, Social Service i Odder. I forbindelse med den landsdækkende Frivilligdag, havde dialoggruppen politiker Anne Bonefeld (V) i praktik ved et af vore møder. I Senior TVs udsendelse om Frivillig Fredag var der et indslag med Leder af Frivilligcentret Pernille Helbo, Politiker Anne Bonefeld samt Hanne Westergaard foran standen. Der er afviklet en børnegruppe og en netværksgruppe for forældre med psykisk syge børn.

11 11 Skive Kommune. Skive Kommune fylder også ret meget i vores rådgivning. AMGJ har været bisidder for et hold forældre tre gange. Derudover har hun deltaget i Frivillighedsdag i Skive. Viborg Kommune. Sammen med andre interesseorganisationer har AMGJ deltaget i Dialogforums møde. Syddjurs Kommune. Vi har et godt og udbytterigt samarbejde med Syddjurs Kommune. Vi har afviklet et gruppeforløb for børn, hvis forældre har en psykisk sygdom. Samtidigt har vi haft den raske og syge forælder i et parallelforløb. Derudover har vi afviklet et børnegruppeforløb i projektet frirum (se under Projekter) Favrskov Kommune. Vi har haft et godt samarbejde med Favrskov Kommune og har forsøgt at få et børnegruppeforløb op at stå. Det er desværre ikke lykkedes, men vi håber, at det vil lykkes i Herning Kommune. Den nye rådgivning i Herning startede op i efteråret i Frivillighuset og varetages af Pia Skadhede, socialrådgiver i SPR. Der har været ca 4 mdl rådgivninger i Herning. Der er stor velvilje i kommunen over for opstart af det nye samarbejde, og der er skabt mange gode kontakter til fremtidig udbredelse og oplysning om pårørenderådgivningen. RÅDGIVNINGSTILBUD Telefonrådgivning/ Åben Rådgivning/Juridisk rådgivning I Sinds Pårørenderådgivning rådgiver vi personligt og telefonisk. Åbningstiden er: Telefonrådgivning Mandag-torsdag 11-17, og 18-22, fredag 11-14, og Søndag Åben rådgivning: Mandag-torsdag 13-17, fredag 12-14, dog kun efter aftale Juridisk rådgivning 1. mandag i hver måned Telefonrådgivning Den første og vigtigste kontakt til SINDs Pårørenderådgivning er gennem telefonen i den faste åbningstid. Der har i alt været 2371 telefonhenvendelser i rådgivningen, heraf 2031 fra pårørende og brugere.

12 Åben rådgivning Vi har haft 350 individuelle rådgivninger i Risskov; dertil kommer 225 rådgivninger fra Projekt Vi skal tale med og om børnene. 12

13 13 Vi har i SINDs Pårørenderådgivning erfaring for, at kompetent og målrettet rådgivning til pårørende som regel kan afværge, formindske og af og til forhindre de alvorlige ulykker, menneskelige tragedier og katastrofer, som kan følge i kølvandet på psykisk sygdom. Vi ved også, at professionel rådgivning på det rigtige tidspunkt kan afhjælpe tilbagefald hos den psykiske syge samt forebygge psykisk sygdom hos de pårørende. Vi tilbyder en målrettet professionel individuel rådgivning, hvor vi med afsæt i de pårørendes aktuelle livssituation og personlige ressourcer rådgiver om hjælpe- og henvisningsmuligheder for pårørende og for psykisk syge. Vi hjælper pårørende videre fx til psykolog, egen læge, psykiatrisk skadestue, psykiatriske specialenheder, speciallæge, lokalpsykiatri, socialforvaltning, skole, familiebehandling, daginstitution, statsforvaltning, Mødrehjælpen, præst, pengeinstitut og retshjælp. Rådgiverne i SINDs Pårørenderådgivning er modne mennesker, som har en social-, samfundseller sundhedsfaglig uddannelse som for eksempel sygeplejerske, psykolog, psykoterapeut, ergoterapeut, pædagog og socialrådgiver. Vi har både frivillige og lønnede rådgivere. Den åbne rådgivning er altid bemandet med mindst to personer, en uddannet terapeut, psykolog eller en socialrådgiver samt en frivillig. Der skal være to personer tilstede, dels fordi vi ikke ved hvem eller hvor mange, der kommer ind ad døren, dels fordi der skal være en kollega at vende problemstillingen med, hvis situationen har været vanskelig. I den åbne rådgivning får vi henvendelser fra pårørende, som kommer uanmeldt, fordi de er i en akut krisesituation. Andre ringer, inden de møder op. En gruppe henvender sig telefonisk eller i den åbne rådgivning for at få en bisidder med til et møde på hospitalet eller i kommunen. De sidste henvendelser kræver meget tid samt omstillingsparathed fra de personer, som er på kontoret. En del pårørende henvender sig ofte uden for vores åbningstider, både telefonisk, pr mail og i den akutte rådgivning. Da SINDs Pårørenderådgivning, som den eneste forening, altid har personale i lokalerne, er det således os, der tager os af disse henvendelser. Vi har desværre et stigende antal henvendelser fra pårørende, hvis psykisk syge familiemedlemmer har begået eller forsøgt at begå selvmord. Juridisk rådgivning/socialrådgiver funktionen. Den juridiske rådgivning i SINDs Pårørenderådgivning har som rådgivningen et stigende antal henvendelser. Vi får flere og flere forespørgsler gående på sager, som kræver et grundigt lovgivnings researcharbejde. Disse opgaver bliver primært varetaget af socialrådgiverne Karin Haugaard, Pia Skadhede, Bente Nymark og Knud Kristensen. Cirka hver tredje henvendelse kræver juridisk bistand, mens flere sager har krævet massiv juridisk/socialrådgiver bistand, vi har hjulpet med klager over afgørelser efter den eksisterende danske lovgivning indenfor det psykiatriske område, det socialretslige område, det familieretslige område og konkurslovgivning. Vi udfærdiger sociale underretninger efter Lov om Social service gående på både voksne og børn. Vi forsøger at samarbejde med de berørte mennesker i udarbejdelsen af underretninger, men somme tider skal der handles yderst hurtigt. I 2011har vi lavet 9 underretninger. Derudover har vi haft flere henvendelser fra pårørende til alvorligt psykisk syge, der har truet med at slå ihjel. De sager, vi får kendskab til, har i år været tunge og egentlig hjemmehørende i systemet. Selvhjælpsgrupper Der har som sædvanlig været selvhjælpsgrupper, som har mødtes i lokalerne på Nørre Allé 31. Der er altid en frivillig erfaren pårørende med i introduktionen til selvhjælps- og

14 14 gruppeforløbet, ligesom der altid er et åbent tilbud om hjælp fra en af vores terapeuter, hvis gruppen får problemer. Bisidderfunktion og hjemmebesøg SINDs Pårørenderådgivning har i alt haft 26 bisidninger, heraf de 25 i Århus Kommune. En af sagerne var et alvorligt overgreb på en indlagt, denne sag krævede ved sin afslutning, at AMGJ var bisidder i tre dage i retten i Århus. At være bisidder er et meget omfattende arbejde. Der kræves et formøde med den pårørende, således at den, der er bisidder, kender problemstillingen. Selve mødet varer ofte 1-1½ time. Efter mødet er der igen en evaluering af mødet samt udarbejdelse af et skriftligt notat til internt brug. Dvs. at hver bisidderfunktion kræver 6-8 timer pr. gang. Da bisidderfunktionen er meget tidskrævende, forsøger vi i stedet at klæde de pårørende på til møderne med systemet. Der har været en bisidning uden for kommunen, som også har været yderst krævende. Konsulentfunktion Tilsyneladende er der flere og flere, som interesserer sig for, hvordan SINDs Pårørenderådgivning arbejder i hverdagen; herunder hvordan organisationen er bygget op, og hvordan vi samarbejder med Universitetshospitalet, Kommunerne o.a. Vi får forespørgsler fra hele landet fra folk, som gerne vil aflægge os et besøg, så vi har såvel besøgende fra egen organisation som fra psykiatrien rundt omkring. Det gode samarbejde, som vi fik etableret til Færøerne, med Maria Olivant, fortsætter. Vi kan via mail korrespondance med Maria følge med i, hvordan rådgivningen udvikler sig deroppe, Maria ringer stadig eller mailer, når hun har et mindre problem, hun bliver sat over for. SINDs Pårørenderådgivning har også været konsulent i DE9s regi, hvor målet er at få en så ensartet rådgivning som muligt. Denne strategi er nu så småt ved at blive indført i SIND regi, hvor der udbydes fælles kurser til nye rådgivere. Ekstern undervisning Som nævnt er vort samarbejde med Uddannelsesafdelingen fast, RetsPsyk er begyndt at interessere sig for vores arbejde, hvilket er dejligt. AMGJ underviste 3 gange på et kompetencegivende kursus for ansatte på hospitalet, 4 gange for forældre i OPUS og 1 gang på BUC, samt 4 gange for sygeplejerskestuderende. Der har været 5 studerende fra sygeplejehøjskolen, som vil skrive opgaver om emnet, de får så den nødvendige undervisning og vejledning. Hertil er der kommet undervisning ind for SOSU-medarbejdere, som deltager i et kompetencekursus. Kurser og efteruddannelse Vores kurser for nye frivillige blev afholdt over 2 weekender. Et lærerigt forløb efter kursisternes evalueringer. Kurset blev ledet af Pia Skadhede. Kurset rummede undervisning, generel information om SINDs Pårørenderådgivning, DE9 og Sind, Portræt af en pårørende, og pårørendeproblematikker, herunder juridiske problemstillinger. Der blev undervist i psykotiske og ikke psykotiske sygdomme, herunder psykopati, borderline, spiseforstyrrelser og ADHD. Der blev sat fokus på forskelle mellem en rådgivning af pårørende til borderline og psykopati og psykotiske sygdomme. Et særdeles vellykket kursus, hvor vi tilsyneladende har fået mange gode frivillige.

15 15 I 2011 afholdt vi igen et kursus i livshistoriefortælling. Psykiatrisk sygeplejerske Ann-Dorthe Pedersen var kursusleder. Hvis man vil ud og fortælle sin livshistorie, så har vi den regel i SINDs Pårørenderådgivning, at man skal have gennemgået et livshistoriefortællingskursus. Formålet med kurset er at give den pårørende hjælp og støtte til at finde egne ressourcer som giver ballast til at stå frem og fortælle sin historie. (Der forefindes en selvstændig beskrivelses- samt evalueringsrapport.) Den maj blev der afholdt et fælles weekendkursus for SIND, SINDs Pårørenderådgivning og DE9 s frivillige og ansatte rådgivere. Temaet var Rådgivning og psykiske sygdomme. Undervisningen blev lørdag varetaget af AMGJ og Susanne Lyngsø, socialrådgiver. Søndag underviste overlæge ph.d. Thomas Toft. I weekenden d september blev der i fællesskab med DE9 afholdt et kursus i Livshistoriefortælling. Kurset blev fulgt op med en ekstra dag i Underviser var Ann- Dorthe Pedersen. I tre måneder har SINDs Pårørenderådgivning haft psykiatrisk sygeplejerske Kamilla Pedersen gående rundt i vore lokaler K.P tager en overbygning i antropologi. Hun har lavet en antropologsik rapport, hvor hun peger på de pårørendes status. Når rådgivningen møder dem, er de at betragte som værende i en liminalfase, hvor rådgivningen så enten med få samtaler eller gruppeforløb hjælper med at få styr på deres nye status (reorientering) PR OG INFORMATIONSARBEJDE Hjemmeside Mie Boesdal, frivillig i SPR arbejder hårdt på at etablere en gennemført ny hjemmeside. Markedsføring og PR Der sendes løbende både opfordret og uopfordret materiale ud til interesserede. Vores folder er sendt til praktiserende læger, præster og bedemænd i bl.a. Århus, Silkeborg, Syd- og Norddjurs. I fællesskab med DE9 har vi igen i år udleveret vore hovedbrochurer til alle afdelinger på Psykiatrisk Hospital. Vi sender løbende relevante brochurer ud til lokalpsykiatriske centre i Århus. Derudover sender vi løbende materiale ud til lokalpsykiatrien. Vores PR i de forskellige kommuner i regionen har båret frugt, nye kommuner kommer til i vores statistik. I marts måned havde vi besøg af Socialordfører Anne Mette Winther (V), vi diskuterede de økonomiske forhold i vore børnegrupper; hun var yderst lydhør og interesseret i vort arbejde vi besøgte hende senere på året på Christiansborg. Ligeledes havde vi besøg af René Skau (S), som også mente at vores arbejde burde på finansloven. Børnegruppeprojektet har haft et fint samarbejde med børnegruppeprojektet i IOGT. Der blev lavet en fin artikel i Aarhus Stifttidende om vores fælles arbejde og økonomiske problemer. PR med Diana Benneweis. Diana Benneweis har holdt foredrag sammen med AMGJ i Randers med et stort antal deltagere. Det er en stor dag for såvel indlagte som personalet og andre, når Benneweis optræder i Hospitalsparken, i 2011 var der ca 500 tilskuere. Et arrangement, som giver os masser af gratis PR.

16 16 Informationsarbejde Årets store PR kampagne/informationsdag er Sindets Dag den 10. oktober, dette år holdt vi det sammen med SIND og DE9, og vi havde boder i City Vest. Der var igen i år en konkurrence bestående af et spørgeskema om DE9. Intentionen var, at folk skulle læse vores brochure og forholde sig til indholdet. Annoncer SINDs Pårørenderådgivning har haft massiv annoncekampagne i de forskellige blade. RECEPTIONER/ KONFERENCER o.l. I 2011 har SINDs Pårørenderådgivning alene eller i fællesskab med DE9 deltaget i talrige konferencer og receptioner i Århus og andre kommuner. SAMARBEJDSPARTNERE DE9 Foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midt. Fællesskabet med DE9 fylder stadig meget i SINDs Pårørenderådgivning. Det afhænger meget af, om der er en leder eller ej. I 2011 har opgaverne ligget på information/undervisning og møder med nye ansatte. I efteråret ansattes Morten Lind Pedersen som ny leder af DE9. Vi har været inviteret til at undervise i Århus Kommune, og vi har deltaget i temadage og kurser af forskellig art. For at øge informationsniveauet har vi deltaget ved så mange arrangementer som overhovedet muligt. Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder og 1 generalforsamling. Som sædvanligt er der en livlig mødeaktivitet i vores lokaler. I løbet af dagen er vi typisk 7-9 personer, som arbejder på kontorene samt i rådgivningen, hvilket gør at vi har lokaleproblemer, om aftenen er der flere forskellige foreninger, der afholder møder samtidigt. Landsforeningen SIND. Samarbejdet med Landsforeningen er udbygget betydeligt i Der har været afholdt en udviklingsdag i SIND, hvor AMGJ deltog. Den Landsdækkende telefonrådgivning har fyldt meget i hverdagen, der er afholdt flere møder i Kbh. og Odense, Bo Nielsen har været ansat ½ år for at udføre de tekniske detaljer. Vi håber at kunne gå i luften med et reelt tilbud i foråret Der er udarbejdet manualer over, hvordan rådgivningerne kan udfylde en åbningstid fra 11 til 23 hver dag undtagen lørdag. AMGJ har også udarbejdet forslag til, hvordan man kan uddanne nye frivillige rådgivere. SIND Kredsforeningen Århus Der er et fint samarbejde med SIND Kredsforeningen Århus. Tove Tolstrup og AMGJ arbejder på at få faste rutiner mht at afholde orienteringsmøder. Vi har også holdt oplæg i forskellige kredse. Pårørende Udvalget PU er igen i år blevet inviteret med til de to weekendkurser, dog var der ikke stor tilslutning til Livshistoriefortællingskurset. Se ovennævnte kurser.

17 17 Århus Kommune Har som ovennævnt uddybet været vores vigtigste samarbejdspartner i PsykInfo PsykInfo har også i år været en nær og god samarbejdspartner både mht. temaaftener og forskellige konferencer. SINDs Pårørenderådgivning har deltaget i alle de temaaftener, som PsykInfo har afholdt. Vi har sammen deltaget i kampagnen En af os, hvor der har været foredrag i Ringkøbing- Skjern (Pia Skadhede) og Randers (AMGJ). Derudover har vi arbejdet sammen om udgivelsen af Mette Egelunds bog Mor er indlagt. Manuskriptet blev os foræret af Mette Egelund, en gave vi har modtaget med stor tak og glæde. Øvrige samarbejdspartnere I Odder Kommune har vi afviklet et børnegruppeforløb og en netværksgruppe for forældre med psykisk syge børn. Vi har derudover deltaget i møder i Skanderborg, Odder, Hedensted, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommune. Vi har samarbejdet med kommunerne i forbindelse med fastlagte regionsmøder og temadage eller vedrørende afvikling af voksen- og børnegrupper eller individuelle samtaler. Vi arbejder stadig hårdt på at få nye samarbejdsrelationer mht driftsaftaler, som vi har med Aarhus, hvilket slet ikke er nemt. Vi har fortsat en aftale med Syddjurs, og i år har vi fået en 2 års aftale med Randers Kommune. Vi deltager stadig i et netværk sammen med Mødrehjælpen, Lut (Lokalpsykiatriens udrykningstjeneste), politiets Chikanekontor, repræsentanter for Bostedet Ellengården. Vi har afholdt 3 møder, hvor Pia Skadhede og Joan Stæhr har repræsenteret SPR. PROJEKTER (Se statusrapporterne på hjemmesiden) Tal med børnene og om børnene Det største projekt i SINDs Pårørenderådgivning er projektet Tal med børnene og om børnene. Projektet er støttet af det tidligere Velfærdsministeriet, og vi har kunnet tilbyde følgende: Børnegruppeforløb Åben rådgivning for forældre og familier Søskendegruppeforløb Forældregruppe. Til at varetage tilbuddet er det stadig vore trofaste medarbejdere: Ergoterapeut og psykoterapeut Joan Stæhr, psykiatrisk sygeplejerske og gruppeterapeut Ann-Dorthe Pedersen og socialrådgiver og familie terapeut Karen Glistrup. Der har i år været tilknyttet flere frivillige.

18 18 Der blev i 2011 afviklet 8 gruppeforløb fordelt på 7 børnegruppeforløb og 1 forældregruppeforløb. 49 børn og 7 forældre har deltaget i gruppeforløb med tilhørende visitation- og afslutningssamtale. Endvidere har 129 børn fået rådgivning i form af enten familiesamtale, forældrerådgivning og/eller individuel samtale. Samtalerne fordeler sig på 78 forældrerådgivninger, 105 familiesamtaler og 42 individuelle samtaler. Dertil kommer rådgivende telefonsamtaler med unge, forældre eller andre voksne, der har bekymringer for et barn, der er pårørende. Familierne har oplyst, hvilke diagnose/diagnoser, der er repræsenteret i deres familie. For størstedelens vedkommende er det depression, angst eller en personlighedsforstyrrelse. En mindre del af forældrene oplyser skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse, PTSD psykose, stress, spiseforstyrrelse, ADHD, autisme, alkohol/misbrug og suicidalforsøg. Det nye med at afvikle parallelforløb med børn og deres forældre har været en stor succes. Der er udarbejdet rapporter over forløbene. Både Joan Stæhr og Ann-Dorthe Pedersen har været ude i forskellige kommuner for at fortælle om vores tilbud, og hvordan vi arbejder. Projektet har haft et fint samarbejde med børnegruppeprojektet i IOGT. SINDs Pårørenderådgivning her igen i år samarbejdet med Ungdomscenteret i Århus Kommune vedrørende afvikling af et ungegruppeforløb. Der blev afviklet to gruppeforløb, og der har været afholdt møder med ungdomscentrets leder Kurt Vadgaard fra Socialpsykiatrisk team, samt Esper Sørensen. frirum Røde Kors og Landsforeningen SIND har igennem 2½ år samarbejdet om projektet frirum, som har udviklet og afprøvet metoder til gruppeforløb for børn og unge i traumatiserede flygtningefamilier. Projektet har i Københavns- og Århus-området afviklet 8 børnegrupper (heraf de 4 i Østjylland) med deltagelse af 39 børn og udviklet en tilgang i krydsfeltet mellem psykoedukation, børneorienteret pårørenderådgivining og joyful play. Alle børnegrupperne er blevet afviklet i samarbejde med en lokal praktiker fra f.eks. den kommunale familiebehandling, skoler, rehabiliteringscentre, socialforvaltninger, fritidshjemstilbud, asylcentre mv. For at markere afslutningen på projektet og udgivelsen af en praksisrettet publikation om metoderne i arbejdet med børnegrupper, afholdtes et heldags-seminar den 22. november. Netværksgrupper Vores næststørste projekt er netværksgrupperne. Ann-Dorthe Pedersen er sammen med AMGJ tovholder på projektet. Projektet sluttede 31. oktober 2011, AMGJ har allerede søgt om at få de overskydende penge flyttet til 2012 og anvendt til tre gruppeforløb. Der er i alt afviklet tre netværksgrupper. AMGJ har sammen med Århus Kommune ansøgt om at få projektet forlænget, og SINDs Pårørenderådgivning var så heldig at få penge til at fortsætte projektet endnu 4 år, men under lidt andre rammer. Der er nu en deltids projektleder på: Birgit Østergaard. Det nye er, at der er 15 mødegange i stedet for som tidligere 10. Første forløb er i gang sammen med Århus Kommunes Børne og Ungeafdeling, repræsenteret ved psykolog Jonas F. Friedrichsen.

19 19 Innovationsprojektet Det sidst tilkomne projekt er Innovationsprojektet et projekt, hvor SPR fik midler sammen med 23 andre organisationer ud af 263 ansøgere. Projektet har bevågenhed fra Tilskudskontoret ved Lise Poulsen. Projektet blev bevilget med opstart 8 dage efter bevilling i juni 2011, så pga af det korte varsel gik Anne Margrethe ind som konstitueret projektleder og afsatte timer pr. uge for at få projektet til at følge projektplanen. Den 1. oktober ansattes Jakob Terp og Morten Lind Pedersen som henholdsvis projektleder og sekretær. Anne Margrethe fortsatte i projektet som projektejer. Den kommende udfordring var at afholde det første møde i UdviklingsForum, hvor deltagerne kunne møde hinanden og processen med at finde nye ydelser kunne begynde. Dette møde blev afholdt den 14. november med stor tilslutning og rigtig god energi. Der blev drøftet forslag til nye ydelser til pårørende og brugere, inden for henholdsvis arbejdsmarkedet og familielivet. På baggrund af disse ydelsesforslag udarbejdede sekretariatet mere konkrete forslag til ydelser, med særlig vægt på arbejdsmarkedet. Disse forslag blev efterfølgende præsenteret på individuelle møder med hver af deltagerne i UdviklingsForummet. Deres feedback kommer til at danne grundlag for møde nr. 2 i UdviklingsForum, der er planlagt til at blive afholdt den 19. marts På dette møde er det målet at den første ydelse skal vælges. Den landsdækkende telefonrådgivning I samarbejde med SIND åbnede den landsdækkende telefonrådgivning i 2011, således, at telefontiden nu er oppe på 60 t. Der er desuden nu tre linier mod før én i SPR. Fra d. 1. oktober 2011 havde både brugere og pårørende mulighed for at få telefonisk rådgivning i 60 timer pr uge på telefon Formålet er at afhjælpe og lindre her og nu situationer, give mulighed for sparring og lytning samt henvise til relevant professionel hjælp. Ved professionel hjælp forstås; kommunal psykiatri, regional psykiatri, hospital, læge, socialforvaltning, politi, forsorgshjem og andre relevante instanser og myndigheder i privat og offentlig regi. Der er ikke mulighed for og kapacitet til at rekvirere en personlig bisidder fra Telefonrådgivningen. Bemanding: Telefonrådgiverne er en blanding af erfarne uddannede og frivillige rådgivere med en social eller sundhedsfaglig baggrund, socialrådgivere og psykologer. Den landsdækkende telefonrådgivning er oprettet med tilskud fra SIND. Lukket gruppe for voksne SINDs Pårørenderådgivning har i 2011 afviklet 6 voksengrupper. De ledes af Birgit Østergaard, Joan Stæhr, og Ann-Dorthe Pedersen med tilknyttede frivillige hjælpere. Den faste rutine med supervision én gang om måneden er bibeholdt, og kommer der nye gruppeledere til, skal de slutte sig til supervisionsgruppen. Vi har igen i år holdt forældre og ægtefæller adskilt i gruppeforløbene. Alle gruppeforløb strækker sig over 10 gange med 2 timer hver gang. Hver deltager får 1-2 individuelle samtaler før gruppeforløbet samt tilbud om at få professionel assistance, hvis de får problemer efter forløbet. Den generelle udmelding til vores gruppeleder er, at man er forbavset over den manglende pårørendeundervisning på Psykiatrisk Hospital og manglende information om, hvad der findes af tilbud til pårørende. Der ønskes stadig generelt mere opmærksomhed mod de pårørendes situation, rettigheder, muligheder, tilbud etc. Det lyder så smukt, at de pårørende ikke skal være behandlere, men

20 20 forældre. Virkeligheden er en anden, når den syge kommer hjem, og i nogle tilfælde ikke har andre steder at være end hos forældrene. Psykoedukationsgruppe for pårørende til mennesker med borderline Vi også i 2011 tilbudt pårørende til mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse at deltage i en psykoedukationsgruppe over 10 gange á 3 timer. Gruppen blev ledet af Pia Skadhede. Vi møder ofte pårørende, som forståeligt nok er stressede, forvirrede, deprimerede, angste og trætte, fordi mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse ofte lever et kaotisk, smertefuldt og vanskeligt liv. De har konstante eller periodiske problemer med depression, angst, massive konflikter, selvmordstanker, selvskade, selvdestruktive handlingsmønstre og misbrug. Det slider hårdt på kræfterne at være pårørende til et menneske med borderline. Første forløb blev afsluttet med en evalueringsrapport, som efterfølgende blev sendt til Styregruppens medlemmer. (Kan rekvireres) Vores erfaringer med gruppeforløbet er rigtigt gode. Deltagerne gav udtryk for, at forløbet gav dem sygdomsindsigt, erkendelse, håb og pårørendeværktøj. Mødet med andre ligestillede pårørende gjorde også en mærkbar positiv forskel for gruppedeltagerne fra den første gruppe. Flere af de pårørende har efterfølgende tilkendegivet, at det går fremad med den syge forstået på den måde at, flere af de syge har fået grundig professionel hjælp til deres borderlinediagnose siden pårørendeforløbet. Vi kan konstatere, at når pårørende får hjælp, hjælper det også den syge. Ungegrupper Den nye struktur for ungegrupper som en slow-open model kører kontinuerligt. Det betyder, at de unge får et tilbud om at deltage i et gruppeforløb højst 24 gange, men de kan vælge at stoppe efter 12 gange. Lisbet Nielsen oplever den nye struktur som positiv, idet den halvdel, som fortsætter, er gode rollemodeller for de nye, som kommer ind i gruppen. Det betyder, at gruppeprocessen kommer hurtigt i gang. Søgningen til ungegrupperne kan til tider være overvældende, men desværre viser det sig også, at en del springer fra, før de overhovedet får startet. Samlet kan vi konkludere, at de unge, som henvender sig til vore gruppeforløb, ofte selv er traumatiserede pga. familiemedlemmers selvmord, incest eller vold. Vi synes ikke, at problemstillingerne blandt de pårørende bliver nemmere at løse med årene. Seniorgruppe Seniormøderne er åbne for alle seniorer i DE9. Der har været afholdt 11 møder i Møderne har været præget af svære situationer, som de pårørende var i. Derudover har emner som håb, medicin, rettigheder som pårørende og brug af tankefeltterapi været i fokus. Der lægges også vægt på aktuelle psykiatriske emner, der er oppe i tiden og ikke mindst psykiatritopmødet i oktober, som blev fyldigt refereret. Seniorpårørende har endvidere deltaget aktivt i seniormessen i april. Malergruppe. SINDs Pårørenderådgivning har fortsat malergruppe for pårørende, gruppen er et tilbud til pårørende, som gerne vil udtrykke sig kunstnerisk. Gruppen ledes af Jytte Kokholm, og der har været 4-6 deltagere hver gang. Initiativet har været vellykket, så vi agter at fortsætte projektet.

21 21 ØKONOMI/LOKALER OG STATUSRAPPORTER SINDs Pårørenderådgivning har søgt om økonomiske midler fra Satspuljerne på omkring 21 mill til 4 år. Vi fik 2.6 mill til de næste 4 år; til to projekter. 2 mill til fortsættelse af vore Netværksgrupper og 2,6 til et nyt Innovationsprojekt Social- og Sundhedsministeriet har i form af satspuljemidler været den største bidragsyder i 2011, hvad angår vores økonomi. Ministeriet har ydet tilskud til projekt Netværksgrupper for forældre til psykisk syge/handicappede børn og unge, til projektet Tal med børnene og om børnene. Statusrapporterne ligger på vores hjemmeside Driften i SINDs Pårørenderådgivning er økonomisk støttet af Århus Kommune via et driftstilskud til den daglige leders løn samt 18 midler fra såvel Magistraten for Socialt Arbejde og Beskæftigelse og fra Magistraten for Sundhed og Omsorg. Regionen huser os gratis samt yder tilskud til voksen- og ungegrupperne. Derudover har vi fået støtte fra private fonde herunder Trygfonden. Vi har fået donationer fra Odd Fellows søsterloge Nr. 31 Benedicte. Der er givet tilskud fra de fleste af de kommuner, der er i Region Midt, i alt Fra Regionskommunerne er de største tilskud kommet fra Randers, Silkeborg og Herning. Dette har betydet, at vi har kunnet beholde den åbne rådgivning i Randers, og opstarte en helt ny rådgivning i Herning Kommune. Silkeborg er omdannet til gruppeforløb. De store beløb, som er indkommet fra omegnskommunerne, har vi dels anvendt til den åbne rådgivning for borgere uden for Århus, dels målrettet mod indsatsen for aktiviteterne i vore børnegrupper samt afvikling af 3 netværksgrupper, 6 voksengrupper og to kontinuerlige ungegrupper. Lokalerne på Psykiatrisk Hospital er stillet til rådighed fra Universitetshospitalet, som også har ydet støtte til vores lukkede grupper, underviserkoordinator samt et tilskud til bisidderfunktionen. Århus Kommune sponsorerede lokalerne i Nørre Allé. Aarhus den 6 marts Tommy Midtgaard Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 1 Årsberetning 2012 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse DEN DAGLIGE DRIFT... 5 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 5 Styregruppen/Årsmøde... 7 Styregruppens sammensætning...

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

TEMA: B rn som pårørende

TEMA: B rn som pårørende DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 6 2012 TEMA: B rn som pårørende DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Frivillighedsåret

Læs mere

DE9 INFO. TEMA: Samarbejde NR. 7 2013 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND

DE9 INFO. TEMA: Samarbejde NR. 7 2013 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 7 2013 TEMA: Samarbejde DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Velkommen hos DE9

Læs mere

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland NYHEDSBREV Nr. 1 September 2006 DE9 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2 8240 Risskov Psykiatrisk Hospital Bygning 23 stuen th. www.de9.dk info@de9.dk Pårørendepolitikken

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning Årsberetning 2013 1 Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Årsberetning 2014 Indhold Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Redaktion: LOKK Sekretariat Grafisk design:

Læs mere

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2012 TEMA Frivillige Den væsentligste årsag til, at jeg er frivillig, er at man giver noget af sig selv til et andet menneske, men får meget mere tilbage. Giv en

Læs mere

HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen

HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015 HVEM GØR HVAD? Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Udgivet af: Center for Voksne, Badehusvej 1, 1., 9000 Aalborg

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2011

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2011 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2011 Informationsaften for nye frivillige Tirsdag 15. november 2011 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus 43% af danskerne over 16 år udfører frivilligt arbejde,

Læs mere

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2014. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2014. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus Årsberetning 2014 1 Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. For børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune

Hjælp til selvhjælp. For børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune Hjælp til selvhjælp For børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune 1 2 Forord Kataloget er udviklet på tværs af de faglige organisationer i Ringkøbing- Skjern Kommune, og i samarbejde

Læs mere

Beretning for året 2008

Beretning for året 2008 Beretning for året 2008 Indledning Ensomhed, angst og et uopfyldt behov for at dele sine oplevelser med andre er desværre følelser, som præger hverdagen for alt for mange mennesker. 10.434 til Linien i

Læs mere

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag 5 8 16 NYT: Søskende-netværk Har du en søster eller bror, der er sindslidende, kan du måske hjælpe en anden med det svar, han eller hun søger efter Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Patienternes ressourcer

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Udgiver: Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Frederiksgade 78B, 1. 8000 Aarhus E-mail: frise@frise.dk Tlf.: 98 12 24 24 www.frise.dk Redaktør: Marianne

Læs mere

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side 22-25 Kurser til voksne Side 17 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET I 2013 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

PsykiatriFondens Børne- og Ungeprojekt

PsykiatriFondens Børne- og Ungeprojekt PsykiatriFondens Børne- og Ungeprojekt Statusrapport 2011 En landsdækkende informationsindsats, der har til formål at oplyse børn og unge om psykisk sygdom, at aftabuisere og forebygge psykiske sygdomme

Læs mere

PsykInfo. Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo

PsykInfo. Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo PsykInfo Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland PsykInfo januar juni 2014 PsykInfo Telefon: 70 25 02 60 Telefonrådgivning alle hverdage kl. 9.00-15.00 torsdage dog kl. 14.00-18.00 psykinfo@regionsjaelland.dk

Læs mere