Årsberetning Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2011. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen"

Transkript

1 1 Årsberetning 2011 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

2 2 Indholdsfortegnelse SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 3 DEN DAGLIGE DRIFT... 4 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 4 Styregruppen/Årsmøde... 6 Styregruppens sammensætning... 7 Årsmødet... 7 Personalemøder... 7 ARBEJDSGRUPPER OG UDVALG... 8 Regionalt... 8 Kommunalt... 8 RÅDGIVNINGSTILBUD Telefonrådgivning Juridisk rådgivning/socialrådgiver funktionen Selvhjælpsgrupper Bisidderfunktion og hjemmebesøg Konsulentfunktion Ekstern undervisning Kurser og efteruddannelse PR OG INFORMATIONSARBEJDE Hjemmeside Markedsføring og PR Informationsarbejde Annoncer RECEPTIONER/ KONFERENCER o.l SAMARBEJDSPARTNERE DE9 Foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midt Landsforeningen SIND SIND Kredsforeningen Århus Pårørende Udvalget PsykInfo Øvrige samarbejdspartnere PROJEKTER Tal med børnene og om børnene Netværksgrupper Lukket gruppe for voksne Ungegrupper Seniorgruppe ØKONOMI/LOKALER OG STATUSRAPPORTER... 21

3 3 SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING SINDs Pårørenderådgivning startede som en græsrodsbevægelse i 1987 og blev en juridisk enhed 1. juni 1991 med egne vedtægter, økonomi, sekretariat og daglig ledelse. SINDs Pårørenderådgivning fungerer i tæt samarbejde med Landsforeningen SIND og SIND Århus Kredsforening. Hovedformålet for SINDs Pårørenderådgivning er at rådgive, vejlede, støtte og undervise pårørende til psykisk syge. Således er et væsentligt aspekt af vores arbejde at forebygge psykiske og sociale problemer gennem vores tilbud til børn, unge og voksne. Vi deltager gerne i den offentlige debat vedr. emner, som har relevans for psykisk syge og deres pårørende, ligesom vi deltager i arbejdsgrupper, kommissorier o.l. såvel i kommunen som i regionen. Desuden kvalificerer vi vores egne frivillige til at blive rådgivere og/eller undervisere. Rådgivningens arbejde dokumenterer vi gennem rapporter og evalueringer. Vore primære aktiviteter er: Telefonrådgivning Åben rådgivning Juridisk rådgivning 1. mandag i hver måned Familiesamtaler med børn ned til 3 år Individuelle samtaler Gruppetilbud: Børne og ungegrupper (6 18 år) Ungegrupper (18 30 år) Voksengrupper - forældre, ægtefællegrupper og mandegrupper Netværksgrupper til forældre med psykisk syge børn Seniorgruppen Derudover tilbyder SINDs Pårørenderådgivning også bisidderfunktion, juridisk rådgivning, kunstgruppe, livshistoriefortællingskurser, psykoedukation, frivilligkurser, undervisning og foredrag.

4 4 DEN DAGLIGE DRIFT Fastansatte og faste frivillige medarbejdere Styregruppeformand Næstformand Daglig leder Sekretær Voksengruppeledere Ungegruppeleder Børnegruppeledere Tommy Midtgaard Jensen Tinna Boesdal Anne Margrethe Gad Jørgensen Lena Høegh Lisbeth Vad-Nielsen Joan Stæhr Ann-Dorthe Pedersen Birgit Østergaard Jensen Lisbeth Vad-Nielsen Joan Stæhr Ann-Dorthe Pedersen Familierådgiver Karen Glistrup (stoppet den ) Odder og seniorgruppeleder Jeannette Cold Uddannelseskoordinator Juridiske rådgivere Åben rådgivning/telefonrådgivning Rådgivere i Randers og Silkeborg Pia Skadhede Pia Skadhede Bente Nymark Knud Kristensen Karin Haugaard Joan Stæhr Pia Skadhede Bente Nymark Anne Margrethe Gad Jørgensen Ann-Dorthe Pedersen Anne Merete Nielsen(stoppet ) Jane Kølsen Jytte Kokholm Elin Suhr Mikkelsen Maria Louise Bjerregaard Jensen Ane Thoft Mikkelsen (Stoppet ) Birgit Østergaard Jensen Lise Loft Larsen Ingelise Dalberg-Larsen Karen Marie Kristensen Linda Soelberg Else Hede Anne-Merete Nielsen

5 5 Birgit Østergaard Jensen Pia Skadhede Kerstin Nielsen Ingelise D. L. Annesen Rådgivere i Herning Pia Skadhede Bogholder Marie Louise Bjerregaard Jensen (stoppet ) Lone Westergaard Interne revisorer IT-medarbejder Løntilskudsmedarbejdere Antropologistuderende Supervisor Hanne Westergaard Uffe Gad Jørgensen Keld Sørensen Frank Bo Nielsen (Fundraiser) Henning Lisby Pedersen (Fundraiser/Projektleder) Kamilla Pedersen Hanna Hvidtfeldt

6 6 Vi har i alt haft frivillige medarbejdere, der beskæftiger sig med telefonrådgivning, kontorarbejde, undervisning, temaaftener samt deltagelse ved messer og konferencer. Der ydes et stort frivilligt arbejde i SINDs Pårørenderådgivning. Selv om man er ansat på et fast timetal, lægger de ansatte mange frivillige timer i organisationen. Uanset om man er ansat eller frivillig, ydes der et stort uegennyttigt arbejde for andre pårørende til psykisk syge. Der er en voksende tendens til, at unge søger ind i SINDs Pårørenderådgivning for at få det frivillige arbejde på deres C.V. De unge frivillige, som oftest er psykologistuderende, er stræbsomme og målbevidste unge mennesker, der ved, hvad de vil have, men også hvad de kan yde. Det betyder, at vi fokuserer mest på fagligheden frem for princippet i at være pårørende. SINDs Pårørenderådgivning har i 2011 varetaget en del undervisning og oplæg sammen med de andre organisationer i DE9. Det er stadig AMGJ, der i fællesskab med DE9, står for tilbud til 7. semester studerende, på ergoterapeut-, sygepleje-, fysioterapeut-, pædagog-, ernærings og sundheds- samt bioanalytikerstudiet. Det specielle tilbud til sygeplejestuderende, som vi har i fællesskab med Lok. Centrum, hvor temaet er pårørendeinddragelse, består stadig. Kravet til uddannelsesstedet er, at den person, som varetager uddannelsesansvaret, har en videregående eller mellemlang uddannelse. Ud over de daglige driftsfunktioner med personaleledelse, rådgivning og økonomi skal den daglige leder også fundraise, deltage i møder i hospitalsregi i Viborg, Randers, Horsens og i Syd, Nord i Århus samt deltage i møder med Århus, Randers, Viborg, Horsens, Silkeborg og Skanderborg Kommune. Samarbejdet i Region Midtjylland udvides stadig; vi har god kontakt til såvel regionspsykiatrien som den kommunale psykiatri i Århus, Syddjurs, Randers, Silkeborg og Skanderborg. Favrskov, Horsens, Viborg, og Herning Kommune viser også interesse nu. I Odder og Randers er der en åben rådgivning (Se de særskilte årsrapporter). Rådgivningen i Silkeborg blev omstruktureret til grupper pga for få henvendelser. Styregruppen/Årsmøde Styregruppen er Pårørenderådgivningens øverste myndighed. Der har i alt været afholdt 7 styregruppemøder i Anne Merete Nielsen udtrådte af vores styregruppe i marts måned. Som nye suppleanter er Birgit Ilona Andersen, Kirsten Strandby Knudsen og Jens Westergaard trådt ind styregruppen. Møderne har været præget af diskussioner om vores økonomi og nye projekter, bl.a. Innovationsprojektet og indførelsen af den landsdækkende telefonrådgivning.

7 7 Styregruppens sammensætning De valgte og udpegede medlemmer til styregruppen er følgende: Styregruppeformand: Næstformand: Pårørenderepræsentant: Pårørenderepræsentant: Repræsentant for SIND: Driftsområdechef: Oversygeplejerske: Oversygeplejerske: Daglig leder: Suppleanter: Tommy Midtgaard Jensen Tinna Boesdal Ellen Margrethe Basse Jane Kølsen Hans Greve Niels Schwartz Valborg Iversen (udpeget af Distrikt Øst) Elsebeth Vesterheden (udpeget BUC Region Midt) Anne Margrethe Gad Jørgensen Inge Kring Birgit Ilona Andersen Jens Westergaard Kisten Strandbygaard Knudsen Årsmødet Den 23. februar afholdt vi Årsmøde. Årsmødet indledtes kl. 18 med et oplæg af Karen Glistrup om sin nye bog SNAK OM ANGST OG DEPRESSION med børn og voksne i alle aldre Personalemøder Vi afholder personalemøder den 1. tirsdag i hver måned mellem kl eller afhængig af indholdet til mødet. Den første tirsdag i hver måned har alle gruppelederne supervision. Den første onsdag har alle individuelle rådgivere supervision mellem

8 8 ARBEJDSGRUPPER OG UDVALG SINDs Pårørenderådgivning har deltaget i arbejdsgrupper, kommissorier og udvalg såvel regionalt som kommunalt. Regionalt SINDs Pårørenderådgivning har været indbudt til adskillige møder i Viborg, navnlig har samarbejdet om vore gruppeforløb fyldt meget. Vi har afviklet 6 gruppeforløb for voksne pårørende og 2 ungegrupper i alt for Regionen, Ungegrupperne afvikles som slow-open forløb. Der har deltaget omkring 20 unge kvinder ml år i forløbene i De 6 grupper har været fordelt på tre ægtefællegrupper, ledet af psykolog Birgit Østergaard, en blandet gruppe af søskende/forældre til psykisk syge, ledet af Ann-Dorthe Pedersen, psykiatrisk sygeplejerske, en forældregruppe, ledet af ergoterapeut og terapeut Joan Stæhr og en gruppe til pårørende til personer med borderline, ledet af socialrådgiver Pia Skadhede. AMGJ har i samarbejde med uddannelseskoordinator Kirsten Stoklund Larsen planlagt undervisningsforløb til nye pårørende i psykiatrien. Der bliver afviklet ét forløb i foråret og ét i efteråret, hvor AMGJ også har undervist. Der har begge gange været en stor søgning til kurserne, som har været en stor succes. Kurset har til formål at give en kort, allround beskrivelse af det etablerede system, det være sig på hospitalet som i kommunen; et kort indblik i psykiske sygdomme, de pårørendes roller og rettigheder, kost og psykiatri samt information om PsykInfo og frivillige organisationer. Vi har også en fælles informationsaften med Uddannelsesafdelingen, PsykInfo og Lokal Psykiatrierne. Forældre i OPUS har fået undervisning og information 4 gange i OPUS. Selv om OPUS har en stor ekspertise, mener personalet, at det er gavnligt at høre om portræt af en pårørende set i pårørendeperspektivet. Det er nu en fast rutine at nye sygeplejestuderende får undervisning i portræt af en pårørende samt noget om tavshedspligtens dilemmaer. AMGJ har undervist 7. semesterstuderende sygeplejersker 3 gange i år samt nyansatte i psykiatrien 4 gange. Der er deltagere hver gang. Som noget nyt har hun også undervist regionale SOSU-medarbejdere på et kompetenceudviklingskursus. Derudover har vi undervist personalet på BUC. Kommunalt Århus Kommune Igen i år har SIND, SINDs Pårørenderådgivning og DE9 i fællesskab planlagt Sindets Dag den 10. oktober, seniormessen samt Plant et smil. Der har været rigtigt mange møder i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Bl.a. har AMGJ været med i hele processen vedrørende udarbejdelse af en model til pårørendesamarbejde. Ann Dorthe Pedersen ydede sit bidrag vedrørende børn som

9 9 pårørende. AMGJ har deltaget i en del møder med Århus Kommune af forskellig karakter. AMGJ fortsætter som medlem af Styregruppen for styrket recoveryorientering. Hun har siddet i forskellige udvalg og deltaget i temadage. Bl.a. har AMGJ været inviteret til at sidde i et panel omhandlende Den åbne Dialog. Hun har deltaget i de møder som Aarhus kommune har afholdt med bruger/ pårørendeorganisationer. Afdelingen for Familie, Børn og Unge har igen i år inviteret til adskillige møder. Bl.a. har vi indgået et partnerskab med afdelingen om et tilbud til forældre, der har psykisk syge børn, vores Netværksprojekt, som vi fik en 4 års forlængelse på. Vi afvikler 2 børnegruppeforløb om året som et tilbud til børn, der er pårørende, et i samarbejde med Ungdomscentret og et for børn under 10 år. Som noget nyt har vi i samarbejde med Ungdomscentret opstartet et nyt netværksprojekt rettet mod forældre, der har psykisk syge børn (se under Projekter). Der har også i år været et godt samarbejde med lokalpsykiatrierne, selv om det har været mærkbart, at der sker vældig mange omrokeringer i Kommunen. Vi har været til adskillige møder med Magistraten for Sundhed og Beskæftigelse, bl.a. har vi diskuteret bedsteforældrerollen som pårørende. I den sammenhæng inviterede vi også Tove Jørvang fra Ældresagen. Jane Kølsen er som repræsentant for Sinds Pårørenderådgivning medlem af Århus Kommune Sundhed/Omsorgs Frivilligråd. Den vigtigste arbejdsopgave er tildeling/fordeling to gange om året af 18 midler til de mange ansøgninger, der indkommer fra organisationer, der anvender frivillig "arbejdskraft". Som grundlag for diskussion i frivilligrådet ligger nedskrevne retningsgivende principper. Sinds Pårørenderådgivning tildeles en fast årlig bevilling på kr til aktiviteter målrettet seniorer, foreløbig i perioden Ni organisationer får et fast årligt beløb. Der er faste møder - ud over de to årlige tildelingsmøder, hvor aktuelle emner bliver diskuteret. Ofte bliver møderne afholdt forskellige steder i Kommunen, så mødedeltagerne kan få indblik i nogle af de mange frivillige organisationer - eks: datastuen på Fortegården, Klostergadecafeen, kvindehuset i Viby. Medlemmerne i Frivilligrådet vælges for en 4-årig periode. Jeannette Cold har i flere perioder haft et udstillingsvindue til disposition i Klostergade til diverse info om SPR s seniorarbejde. Hun har desuden holdt foredrag i KlosterCafeen og deltaget i udstillingen Socialt arbejde og rådgivning. Hun har desuden undervist i Kost og Psykiatri i Århus og Horsens. Derudover har vi siddet som repræsentant for patienter og pårørende i DNU panelet (Det nye Universitetshospital). Vi deltager i møde 3-4 gange pr år med børnegruppelederne i Århus Kommune. I 2011 har vi haft 1 husmøde i Nørre Alle 31. Kommuner i Region Midt Randers og Odder Kommune udarbejder egen årsberetning, som lægges ud på henholdsvis eller eller rekvireres her.

10 10 Randers Kommune Randers har egen rådgivning hver mandag, som varetages af to frivillige: Kerstin Nielsen og Ingelise D.L. Annesen og desuden Pia Skadhede, socialrådgiver i SPR og Birgit Østergaard, psykolog i SPR. Rådgivningen flyttede i december 2011 til Thorsbakke, det nye Sundhedscenter, i et dejligt nyt og lyst lokale. På grund af omlægning af registreringen, så den er ens med Århus-rådgivningen, har vi ikke det eksakte antal henvendelser, men der har været ca 88 henvendelser (personligt og telefonisk). Der arbejdes lokalt på at udbrede kendskabet til Rådgivningen og planlægges bl.a. infoaften. Kerstin Nielsen har deltaget i adskillige møder og aktiviteter, bl.a. informationsdag for kommende pensionister, Frivillighedsdagen d. 30. september, Sindets dag osv. Det ser lyst ud fremover for rådgivningen, der er etableret en del kontakter til at udbrede kendskabet til rådgivningen. Derudover har AMGJ deltaget i møder med såvel kommune som regionen samt siddet i en styregruppe nedsat af Udsatterådet. Silkeborg. Her har der været stor forandring og omlægning. D. 1. marts 2011 holdt den daglige leder i Silkeborg. Indtil sommerferien holdt andre rådgivere liv i rådgivningen i Silkeborg, men da der stadig ikke var den store søgning til den åbne rådgivning, blev den lukket d Vi havde flere møder med folk fra kommunen, og december 2011 var vi klar til at afvikle to gruppeforløb for voksne pårørende. Grupperne bliver ledet af Betina Duelund, psykiatrisk sygeplejerske og terapeut, og Dorthe Hedegaard, psykiatrisk sygeplejerske og terapeut. Skanderborg. Der har været en mindre aktivitet i Skanderborg i år, vi har afviklet tre børnegrupper i Skanderborg i 2011, samt deltaget i møder med lederen for Frivillighedshuset i Skanderborg og AMGJ har deltaget i Socialt Frivilliges Dag Lørdag den 5. November Odder Kommune. I Odder er der en selvstændig rådgivning ved Jeannette Cold og Hanne Westergaard. Der har været afholdt 21 dialogmøder, 11 rådgivninger, 1 bisidderfunktion og 3 borgermøder: Psykisk sårbar, arbejde, uddannelse, inklusion og rummelighed i Odder Kommune, Bevar håbet. Spiseforstyrrelser ved Kirsten Kallesøe og Drikker vi for meget ved Carl Christian Randow. Endvidere et møde med formand for Det Sociale Udvalg, Sanne Rubinke, og med Britta Kempel, Social Service i Odder. I forbindelse med den landsdækkende Frivilligdag, havde dialoggruppen politiker Anne Bonefeld (V) i praktik ved et af vore møder. I Senior TVs udsendelse om Frivillig Fredag var der et indslag med Leder af Frivilligcentret Pernille Helbo, Politiker Anne Bonefeld samt Hanne Westergaard foran standen. Der er afviklet en børnegruppe og en netværksgruppe for forældre med psykisk syge børn.

11 11 Skive Kommune. Skive Kommune fylder også ret meget i vores rådgivning. AMGJ har været bisidder for et hold forældre tre gange. Derudover har hun deltaget i Frivillighedsdag i Skive. Viborg Kommune. Sammen med andre interesseorganisationer har AMGJ deltaget i Dialogforums møde. Syddjurs Kommune. Vi har et godt og udbytterigt samarbejde med Syddjurs Kommune. Vi har afviklet et gruppeforløb for børn, hvis forældre har en psykisk sygdom. Samtidigt har vi haft den raske og syge forælder i et parallelforløb. Derudover har vi afviklet et børnegruppeforløb i projektet frirum (se under Projekter) Favrskov Kommune. Vi har haft et godt samarbejde med Favrskov Kommune og har forsøgt at få et børnegruppeforløb op at stå. Det er desværre ikke lykkedes, men vi håber, at det vil lykkes i Herning Kommune. Den nye rådgivning i Herning startede op i efteråret i Frivillighuset og varetages af Pia Skadhede, socialrådgiver i SPR. Der har været ca 4 mdl rådgivninger i Herning. Der er stor velvilje i kommunen over for opstart af det nye samarbejde, og der er skabt mange gode kontakter til fremtidig udbredelse og oplysning om pårørenderådgivningen. RÅDGIVNINGSTILBUD Telefonrådgivning/ Åben Rådgivning/Juridisk rådgivning I Sinds Pårørenderådgivning rådgiver vi personligt og telefonisk. Åbningstiden er: Telefonrådgivning Mandag-torsdag 11-17, og 18-22, fredag 11-14, og Søndag Åben rådgivning: Mandag-torsdag 13-17, fredag 12-14, dog kun efter aftale Juridisk rådgivning 1. mandag i hver måned Telefonrådgivning Den første og vigtigste kontakt til SINDs Pårørenderådgivning er gennem telefonen i den faste åbningstid. Der har i alt været 2371 telefonhenvendelser i rådgivningen, heraf 2031 fra pårørende og brugere.

12 Åben rådgivning Vi har haft 350 individuelle rådgivninger i Risskov; dertil kommer 225 rådgivninger fra Projekt Vi skal tale med og om børnene. 12

13 13 Vi har i SINDs Pårørenderådgivning erfaring for, at kompetent og målrettet rådgivning til pårørende som regel kan afværge, formindske og af og til forhindre de alvorlige ulykker, menneskelige tragedier og katastrofer, som kan følge i kølvandet på psykisk sygdom. Vi ved også, at professionel rådgivning på det rigtige tidspunkt kan afhjælpe tilbagefald hos den psykiske syge samt forebygge psykisk sygdom hos de pårørende. Vi tilbyder en målrettet professionel individuel rådgivning, hvor vi med afsæt i de pårørendes aktuelle livssituation og personlige ressourcer rådgiver om hjælpe- og henvisningsmuligheder for pårørende og for psykisk syge. Vi hjælper pårørende videre fx til psykolog, egen læge, psykiatrisk skadestue, psykiatriske specialenheder, speciallæge, lokalpsykiatri, socialforvaltning, skole, familiebehandling, daginstitution, statsforvaltning, Mødrehjælpen, præst, pengeinstitut og retshjælp. Rådgiverne i SINDs Pårørenderådgivning er modne mennesker, som har en social-, samfundseller sundhedsfaglig uddannelse som for eksempel sygeplejerske, psykolog, psykoterapeut, ergoterapeut, pædagog og socialrådgiver. Vi har både frivillige og lønnede rådgivere. Den åbne rådgivning er altid bemandet med mindst to personer, en uddannet terapeut, psykolog eller en socialrådgiver samt en frivillig. Der skal være to personer tilstede, dels fordi vi ikke ved hvem eller hvor mange, der kommer ind ad døren, dels fordi der skal være en kollega at vende problemstillingen med, hvis situationen har været vanskelig. I den åbne rådgivning får vi henvendelser fra pårørende, som kommer uanmeldt, fordi de er i en akut krisesituation. Andre ringer, inden de møder op. En gruppe henvender sig telefonisk eller i den åbne rådgivning for at få en bisidder med til et møde på hospitalet eller i kommunen. De sidste henvendelser kræver meget tid samt omstillingsparathed fra de personer, som er på kontoret. En del pårørende henvender sig ofte uden for vores åbningstider, både telefonisk, pr mail og i den akutte rådgivning. Da SINDs Pårørenderådgivning, som den eneste forening, altid har personale i lokalerne, er det således os, der tager os af disse henvendelser. Vi har desværre et stigende antal henvendelser fra pårørende, hvis psykisk syge familiemedlemmer har begået eller forsøgt at begå selvmord. Juridisk rådgivning/socialrådgiver funktionen. Den juridiske rådgivning i SINDs Pårørenderådgivning har som rådgivningen et stigende antal henvendelser. Vi får flere og flere forespørgsler gående på sager, som kræver et grundigt lovgivnings researcharbejde. Disse opgaver bliver primært varetaget af socialrådgiverne Karin Haugaard, Pia Skadhede, Bente Nymark og Knud Kristensen. Cirka hver tredje henvendelse kræver juridisk bistand, mens flere sager har krævet massiv juridisk/socialrådgiver bistand, vi har hjulpet med klager over afgørelser efter den eksisterende danske lovgivning indenfor det psykiatriske område, det socialretslige område, det familieretslige område og konkurslovgivning. Vi udfærdiger sociale underretninger efter Lov om Social service gående på både voksne og børn. Vi forsøger at samarbejde med de berørte mennesker i udarbejdelsen af underretninger, men somme tider skal der handles yderst hurtigt. I 2011har vi lavet 9 underretninger. Derudover har vi haft flere henvendelser fra pårørende til alvorligt psykisk syge, der har truet med at slå ihjel. De sager, vi får kendskab til, har i år været tunge og egentlig hjemmehørende i systemet. Selvhjælpsgrupper Der har som sædvanlig været selvhjælpsgrupper, som har mødtes i lokalerne på Nørre Allé 31. Der er altid en frivillig erfaren pårørende med i introduktionen til selvhjælps- og

14 14 gruppeforløbet, ligesom der altid er et åbent tilbud om hjælp fra en af vores terapeuter, hvis gruppen får problemer. Bisidderfunktion og hjemmebesøg SINDs Pårørenderådgivning har i alt haft 26 bisidninger, heraf de 25 i Århus Kommune. En af sagerne var et alvorligt overgreb på en indlagt, denne sag krævede ved sin afslutning, at AMGJ var bisidder i tre dage i retten i Århus. At være bisidder er et meget omfattende arbejde. Der kræves et formøde med den pårørende, således at den, der er bisidder, kender problemstillingen. Selve mødet varer ofte 1-1½ time. Efter mødet er der igen en evaluering af mødet samt udarbejdelse af et skriftligt notat til internt brug. Dvs. at hver bisidderfunktion kræver 6-8 timer pr. gang. Da bisidderfunktionen er meget tidskrævende, forsøger vi i stedet at klæde de pårørende på til møderne med systemet. Der har været en bisidning uden for kommunen, som også har været yderst krævende. Konsulentfunktion Tilsyneladende er der flere og flere, som interesserer sig for, hvordan SINDs Pårørenderådgivning arbejder i hverdagen; herunder hvordan organisationen er bygget op, og hvordan vi samarbejder med Universitetshospitalet, Kommunerne o.a. Vi får forespørgsler fra hele landet fra folk, som gerne vil aflægge os et besøg, så vi har såvel besøgende fra egen organisation som fra psykiatrien rundt omkring. Det gode samarbejde, som vi fik etableret til Færøerne, med Maria Olivant, fortsætter. Vi kan via mail korrespondance med Maria følge med i, hvordan rådgivningen udvikler sig deroppe, Maria ringer stadig eller mailer, når hun har et mindre problem, hun bliver sat over for. SINDs Pårørenderådgivning har også været konsulent i DE9s regi, hvor målet er at få en så ensartet rådgivning som muligt. Denne strategi er nu så småt ved at blive indført i SIND regi, hvor der udbydes fælles kurser til nye rådgivere. Ekstern undervisning Som nævnt er vort samarbejde med Uddannelsesafdelingen fast, RetsPsyk er begyndt at interessere sig for vores arbejde, hvilket er dejligt. AMGJ underviste 3 gange på et kompetencegivende kursus for ansatte på hospitalet, 4 gange for forældre i OPUS og 1 gang på BUC, samt 4 gange for sygeplejerskestuderende. Der har været 5 studerende fra sygeplejehøjskolen, som vil skrive opgaver om emnet, de får så den nødvendige undervisning og vejledning. Hertil er der kommet undervisning ind for SOSU-medarbejdere, som deltager i et kompetencekursus. Kurser og efteruddannelse Vores kurser for nye frivillige blev afholdt over 2 weekender. Et lærerigt forløb efter kursisternes evalueringer. Kurset blev ledet af Pia Skadhede. Kurset rummede undervisning, generel information om SINDs Pårørenderådgivning, DE9 og Sind, Portræt af en pårørende, og pårørendeproblematikker, herunder juridiske problemstillinger. Der blev undervist i psykotiske og ikke psykotiske sygdomme, herunder psykopati, borderline, spiseforstyrrelser og ADHD. Der blev sat fokus på forskelle mellem en rådgivning af pårørende til borderline og psykopati og psykotiske sygdomme. Et særdeles vellykket kursus, hvor vi tilsyneladende har fået mange gode frivillige.

15 15 I 2011 afholdt vi igen et kursus i livshistoriefortælling. Psykiatrisk sygeplejerske Ann-Dorthe Pedersen var kursusleder. Hvis man vil ud og fortælle sin livshistorie, så har vi den regel i SINDs Pårørenderådgivning, at man skal have gennemgået et livshistoriefortællingskursus. Formålet med kurset er at give den pårørende hjælp og støtte til at finde egne ressourcer som giver ballast til at stå frem og fortælle sin historie. (Der forefindes en selvstændig beskrivelses- samt evalueringsrapport.) Den maj blev der afholdt et fælles weekendkursus for SIND, SINDs Pårørenderådgivning og DE9 s frivillige og ansatte rådgivere. Temaet var Rådgivning og psykiske sygdomme. Undervisningen blev lørdag varetaget af AMGJ og Susanne Lyngsø, socialrådgiver. Søndag underviste overlæge ph.d. Thomas Toft. I weekenden d september blev der i fællesskab med DE9 afholdt et kursus i Livshistoriefortælling. Kurset blev fulgt op med en ekstra dag i Underviser var Ann- Dorthe Pedersen. I tre måneder har SINDs Pårørenderådgivning haft psykiatrisk sygeplejerske Kamilla Pedersen gående rundt i vore lokaler K.P tager en overbygning i antropologi. Hun har lavet en antropologsik rapport, hvor hun peger på de pårørendes status. Når rådgivningen møder dem, er de at betragte som værende i en liminalfase, hvor rådgivningen så enten med få samtaler eller gruppeforløb hjælper med at få styr på deres nye status (reorientering) PR OG INFORMATIONSARBEJDE Hjemmeside Mie Boesdal, frivillig i SPR arbejder hårdt på at etablere en gennemført ny hjemmeside. Markedsføring og PR Der sendes løbende både opfordret og uopfordret materiale ud til interesserede. Vores folder er sendt til praktiserende læger, præster og bedemænd i bl.a. Århus, Silkeborg, Syd- og Norddjurs. I fællesskab med DE9 har vi igen i år udleveret vore hovedbrochurer til alle afdelinger på Psykiatrisk Hospital. Vi sender løbende relevante brochurer ud til lokalpsykiatriske centre i Århus. Derudover sender vi løbende materiale ud til lokalpsykiatrien. Vores PR i de forskellige kommuner i regionen har båret frugt, nye kommuner kommer til i vores statistik. I marts måned havde vi besøg af Socialordfører Anne Mette Winther (V), vi diskuterede de økonomiske forhold i vore børnegrupper; hun var yderst lydhør og interesseret i vort arbejde vi besøgte hende senere på året på Christiansborg. Ligeledes havde vi besøg af René Skau (S), som også mente at vores arbejde burde på finansloven. Børnegruppeprojektet har haft et fint samarbejde med børnegruppeprojektet i IOGT. Der blev lavet en fin artikel i Aarhus Stifttidende om vores fælles arbejde og økonomiske problemer. PR med Diana Benneweis. Diana Benneweis har holdt foredrag sammen med AMGJ i Randers med et stort antal deltagere. Det er en stor dag for såvel indlagte som personalet og andre, når Benneweis optræder i Hospitalsparken, i 2011 var der ca 500 tilskuere. Et arrangement, som giver os masser af gratis PR.

16 16 Informationsarbejde Årets store PR kampagne/informationsdag er Sindets Dag den 10. oktober, dette år holdt vi det sammen med SIND og DE9, og vi havde boder i City Vest. Der var igen i år en konkurrence bestående af et spørgeskema om DE9. Intentionen var, at folk skulle læse vores brochure og forholde sig til indholdet. Annoncer SINDs Pårørenderådgivning har haft massiv annoncekampagne i de forskellige blade. RECEPTIONER/ KONFERENCER o.l. I 2011 har SINDs Pårørenderådgivning alene eller i fællesskab med DE9 deltaget i talrige konferencer og receptioner i Århus og andre kommuner. SAMARBEJDSPARTNERE DE9 Foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midt. Fællesskabet med DE9 fylder stadig meget i SINDs Pårørenderådgivning. Det afhænger meget af, om der er en leder eller ej. I 2011 har opgaverne ligget på information/undervisning og møder med nye ansatte. I efteråret ansattes Morten Lind Pedersen som ny leder af DE9. Vi har været inviteret til at undervise i Århus Kommune, og vi har deltaget i temadage og kurser af forskellig art. For at øge informationsniveauet har vi deltaget ved så mange arrangementer som overhovedet muligt. Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder og 1 generalforsamling. Som sædvanligt er der en livlig mødeaktivitet i vores lokaler. I løbet af dagen er vi typisk 7-9 personer, som arbejder på kontorene samt i rådgivningen, hvilket gør at vi har lokaleproblemer, om aftenen er der flere forskellige foreninger, der afholder møder samtidigt. Landsforeningen SIND. Samarbejdet med Landsforeningen er udbygget betydeligt i Der har været afholdt en udviklingsdag i SIND, hvor AMGJ deltog. Den Landsdækkende telefonrådgivning har fyldt meget i hverdagen, der er afholdt flere møder i Kbh. og Odense, Bo Nielsen har været ansat ½ år for at udføre de tekniske detaljer. Vi håber at kunne gå i luften med et reelt tilbud i foråret Der er udarbejdet manualer over, hvordan rådgivningerne kan udfylde en åbningstid fra 11 til 23 hver dag undtagen lørdag. AMGJ har også udarbejdet forslag til, hvordan man kan uddanne nye frivillige rådgivere. SIND Kredsforeningen Århus Der er et fint samarbejde med SIND Kredsforeningen Århus. Tove Tolstrup og AMGJ arbejder på at få faste rutiner mht at afholde orienteringsmøder. Vi har også holdt oplæg i forskellige kredse. Pårørende Udvalget PU er igen i år blevet inviteret med til de to weekendkurser, dog var der ikke stor tilslutning til Livshistoriefortællingskurset. Se ovennævnte kurser.

17 17 Århus Kommune Har som ovennævnt uddybet været vores vigtigste samarbejdspartner i PsykInfo PsykInfo har også i år været en nær og god samarbejdspartner både mht. temaaftener og forskellige konferencer. SINDs Pårørenderådgivning har deltaget i alle de temaaftener, som PsykInfo har afholdt. Vi har sammen deltaget i kampagnen En af os, hvor der har været foredrag i Ringkøbing- Skjern (Pia Skadhede) og Randers (AMGJ). Derudover har vi arbejdet sammen om udgivelsen af Mette Egelunds bog Mor er indlagt. Manuskriptet blev os foræret af Mette Egelund, en gave vi har modtaget med stor tak og glæde. Øvrige samarbejdspartnere I Odder Kommune har vi afviklet et børnegruppeforløb og en netværksgruppe for forældre med psykisk syge børn. Vi har derudover deltaget i møder i Skanderborg, Odder, Hedensted, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommune. Vi har samarbejdet med kommunerne i forbindelse med fastlagte regionsmøder og temadage eller vedrørende afvikling af voksen- og børnegrupper eller individuelle samtaler. Vi arbejder stadig hårdt på at få nye samarbejdsrelationer mht driftsaftaler, som vi har med Aarhus, hvilket slet ikke er nemt. Vi har fortsat en aftale med Syddjurs, og i år har vi fået en 2 års aftale med Randers Kommune. Vi deltager stadig i et netværk sammen med Mødrehjælpen, Lut (Lokalpsykiatriens udrykningstjeneste), politiets Chikanekontor, repræsentanter for Bostedet Ellengården. Vi har afholdt 3 møder, hvor Pia Skadhede og Joan Stæhr har repræsenteret SPR. PROJEKTER (Se statusrapporterne på hjemmesiden) Tal med børnene og om børnene Det største projekt i SINDs Pårørenderådgivning er projektet Tal med børnene og om børnene. Projektet er støttet af det tidligere Velfærdsministeriet, og vi har kunnet tilbyde følgende: Børnegruppeforløb Åben rådgivning for forældre og familier Søskendegruppeforløb Forældregruppe. Til at varetage tilbuddet er det stadig vore trofaste medarbejdere: Ergoterapeut og psykoterapeut Joan Stæhr, psykiatrisk sygeplejerske og gruppeterapeut Ann-Dorthe Pedersen og socialrådgiver og familie terapeut Karen Glistrup. Der har i år været tilknyttet flere frivillige.

18 18 Der blev i 2011 afviklet 8 gruppeforløb fordelt på 7 børnegruppeforløb og 1 forældregruppeforløb. 49 børn og 7 forældre har deltaget i gruppeforløb med tilhørende visitation- og afslutningssamtale. Endvidere har 129 børn fået rådgivning i form af enten familiesamtale, forældrerådgivning og/eller individuel samtale. Samtalerne fordeler sig på 78 forældrerådgivninger, 105 familiesamtaler og 42 individuelle samtaler. Dertil kommer rådgivende telefonsamtaler med unge, forældre eller andre voksne, der har bekymringer for et barn, der er pårørende. Familierne har oplyst, hvilke diagnose/diagnoser, der er repræsenteret i deres familie. For størstedelens vedkommende er det depression, angst eller en personlighedsforstyrrelse. En mindre del af forældrene oplyser skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse, PTSD psykose, stress, spiseforstyrrelse, ADHD, autisme, alkohol/misbrug og suicidalforsøg. Det nye med at afvikle parallelforløb med børn og deres forældre har været en stor succes. Der er udarbejdet rapporter over forløbene. Både Joan Stæhr og Ann-Dorthe Pedersen har været ude i forskellige kommuner for at fortælle om vores tilbud, og hvordan vi arbejder. Projektet har haft et fint samarbejde med børnegruppeprojektet i IOGT. SINDs Pårørenderådgivning her igen i år samarbejdet med Ungdomscenteret i Århus Kommune vedrørende afvikling af et ungegruppeforløb. Der blev afviklet to gruppeforløb, og der har været afholdt møder med ungdomscentrets leder Kurt Vadgaard fra Socialpsykiatrisk team, samt Esper Sørensen. frirum Røde Kors og Landsforeningen SIND har igennem 2½ år samarbejdet om projektet frirum, som har udviklet og afprøvet metoder til gruppeforløb for børn og unge i traumatiserede flygtningefamilier. Projektet har i Københavns- og Århus-området afviklet 8 børnegrupper (heraf de 4 i Østjylland) med deltagelse af 39 børn og udviklet en tilgang i krydsfeltet mellem psykoedukation, børneorienteret pårørenderådgivining og joyful play. Alle børnegrupperne er blevet afviklet i samarbejde med en lokal praktiker fra f.eks. den kommunale familiebehandling, skoler, rehabiliteringscentre, socialforvaltninger, fritidshjemstilbud, asylcentre mv. For at markere afslutningen på projektet og udgivelsen af en praksisrettet publikation om metoderne i arbejdet med børnegrupper, afholdtes et heldags-seminar den 22. november. Netværksgrupper Vores næststørste projekt er netværksgrupperne. Ann-Dorthe Pedersen er sammen med AMGJ tovholder på projektet. Projektet sluttede 31. oktober 2011, AMGJ har allerede søgt om at få de overskydende penge flyttet til 2012 og anvendt til tre gruppeforløb. Der er i alt afviklet tre netværksgrupper. AMGJ har sammen med Århus Kommune ansøgt om at få projektet forlænget, og SINDs Pårørenderådgivning var så heldig at få penge til at fortsætte projektet endnu 4 år, men under lidt andre rammer. Der er nu en deltids projektleder på: Birgit Østergaard. Det nye er, at der er 15 mødegange i stedet for som tidligere 10. Første forløb er i gang sammen med Århus Kommunes Børne og Ungeafdeling, repræsenteret ved psykolog Jonas F. Friedrichsen.

19 19 Innovationsprojektet Det sidst tilkomne projekt er Innovationsprojektet et projekt, hvor SPR fik midler sammen med 23 andre organisationer ud af 263 ansøgere. Projektet har bevågenhed fra Tilskudskontoret ved Lise Poulsen. Projektet blev bevilget med opstart 8 dage efter bevilling i juni 2011, så pga af det korte varsel gik Anne Margrethe ind som konstitueret projektleder og afsatte timer pr. uge for at få projektet til at følge projektplanen. Den 1. oktober ansattes Jakob Terp og Morten Lind Pedersen som henholdsvis projektleder og sekretær. Anne Margrethe fortsatte i projektet som projektejer. Den kommende udfordring var at afholde det første møde i UdviklingsForum, hvor deltagerne kunne møde hinanden og processen med at finde nye ydelser kunne begynde. Dette møde blev afholdt den 14. november med stor tilslutning og rigtig god energi. Der blev drøftet forslag til nye ydelser til pårørende og brugere, inden for henholdsvis arbejdsmarkedet og familielivet. På baggrund af disse ydelsesforslag udarbejdede sekretariatet mere konkrete forslag til ydelser, med særlig vægt på arbejdsmarkedet. Disse forslag blev efterfølgende præsenteret på individuelle møder med hver af deltagerne i UdviklingsForummet. Deres feedback kommer til at danne grundlag for møde nr. 2 i UdviklingsForum, der er planlagt til at blive afholdt den 19. marts På dette møde er det målet at den første ydelse skal vælges. Den landsdækkende telefonrådgivning I samarbejde med SIND åbnede den landsdækkende telefonrådgivning i 2011, således, at telefontiden nu er oppe på 60 t. Der er desuden nu tre linier mod før én i SPR. Fra d. 1. oktober 2011 havde både brugere og pårørende mulighed for at få telefonisk rådgivning i 60 timer pr uge på telefon Formålet er at afhjælpe og lindre her og nu situationer, give mulighed for sparring og lytning samt henvise til relevant professionel hjælp. Ved professionel hjælp forstås; kommunal psykiatri, regional psykiatri, hospital, læge, socialforvaltning, politi, forsorgshjem og andre relevante instanser og myndigheder i privat og offentlig regi. Der er ikke mulighed for og kapacitet til at rekvirere en personlig bisidder fra Telefonrådgivningen. Bemanding: Telefonrådgiverne er en blanding af erfarne uddannede og frivillige rådgivere med en social eller sundhedsfaglig baggrund, socialrådgivere og psykologer. Den landsdækkende telefonrådgivning er oprettet med tilskud fra SIND. Lukket gruppe for voksne SINDs Pårørenderådgivning har i 2011 afviklet 6 voksengrupper. De ledes af Birgit Østergaard, Joan Stæhr, og Ann-Dorthe Pedersen med tilknyttede frivillige hjælpere. Den faste rutine med supervision én gang om måneden er bibeholdt, og kommer der nye gruppeledere til, skal de slutte sig til supervisionsgruppen. Vi har igen i år holdt forældre og ægtefæller adskilt i gruppeforløbene. Alle gruppeforløb strækker sig over 10 gange med 2 timer hver gang. Hver deltager får 1-2 individuelle samtaler før gruppeforløbet samt tilbud om at få professionel assistance, hvis de får problemer efter forløbet. Den generelle udmelding til vores gruppeleder er, at man er forbavset over den manglende pårørendeundervisning på Psykiatrisk Hospital og manglende information om, hvad der findes af tilbud til pårørende. Der ønskes stadig generelt mere opmærksomhed mod de pårørendes situation, rettigheder, muligheder, tilbud etc. Det lyder så smukt, at de pårørende ikke skal være behandlere, men

20 20 forældre. Virkeligheden er en anden, når den syge kommer hjem, og i nogle tilfælde ikke har andre steder at være end hos forældrene. Psykoedukationsgruppe for pårørende til mennesker med borderline Vi også i 2011 tilbudt pårørende til mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse at deltage i en psykoedukationsgruppe over 10 gange á 3 timer. Gruppen blev ledet af Pia Skadhede. Vi møder ofte pårørende, som forståeligt nok er stressede, forvirrede, deprimerede, angste og trætte, fordi mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse ofte lever et kaotisk, smertefuldt og vanskeligt liv. De har konstante eller periodiske problemer med depression, angst, massive konflikter, selvmordstanker, selvskade, selvdestruktive handlingsmønstre og misbrug. Det slider hårdt på kræfterne at være pårørende til et menneske med borderline. Første forløb blev afsluttet med en evalueringsrapport, som efterfølgende blev sendt til Styregruppens medlemmer. (Kan rekvireres) Vores erfaringer med gruppeforløbet er rigtigt gode. Deltagerne gav udtryk for, at forløbet gav dem sygdomsindsigt, erkendelse, håb og pårørendeværktøj. Mødet med andre ligestillede pårørende gjorde også en mærkbar positiv forskel for gruppedeltagerne fra den første gruppe. Flere af de pårørende har efterfølgende tilkendegivet, at det går fremad med den syge forstået på den måde at, flere af de syge har fået grundig professionel hjælp til deres borderlinediagnose siden pårørendeforløbet. Vi kan konstatere, at når pårørende får hjælp, hjælper det også den syge. Ungegrupper Den nye struktur for ungegrupper som en slow-open model kører kontinuerligt. Det betyder, at de unge får et tilbud om at deltage i et gruppeforløb højst 24 gange, men de kan vælge at stoppe efter 12 gange. Lisbet Nielsen oplever den nye struktur som positiv, idet den halvdel, som fortsætter, er gode rollemodeller for de nye, som kommer ind i gruppen. Det betyder, at gruppeprocessen kommer hurtigt i gang. Søgningen til ungegrupperne kan til tider være overvældende, men desværre viser det sig også, at en del springer fra, før de overhovedet får startet. Samlet kan vi konkludere, at de unge, som henvender sig til vore gruppeforløb, ofte selv er traumatiserede pga. familiemedlemmers selvmord, incest eller vold. Vi synes ikke, at problemstillingerne blandt de pårørende bliver nemmere at løse med årene. Seniorgruppe Seniormøderne er åbne for alle seniorer i DE9. Der har været afholdt 11 møder i Møderne har været præget af svære situationer, som de pårørende var i. Derudover har emner som håb, medicin, rettigheder som pårørende og brug af tankefeltterapi været i fokus. Der lægges også vægt på aktuelle psykiatriske emner, der er oppe i tiden og ikke mindst psykiatritopmødet i oktober, som blev fyldigt refereret. Seniorpårørende har endvidere deltaget aktivt i seniormessen i april. Malergruppe. SINDs Pårørenderådgivning har fortsat malergruppe for pårørende, gruppen er et tilbud til pårørende, som gerne vil udtrykke sig kunstnerisk. Gruppen ledes af Jytte Kokholm, og der har været 4-6 deltagere hver gang. Initiativet har været vellykket, så vi agter at fortsætte projektet.

21 21 ØKONOMI/LOKALER OG STATUSRAPPORTER SINDs Pårørenderådgivning har søgt om økonomiske midler fra Satspuljerne på omkring 21 mill til 4 år. Vi fik 2.6 mill til de næste 4 år; til to projekter. 2 mill til fortsættelse af vore Netværksgrupper og 2,6 til et nyt Innovationsprojekt Social- og Sundhedsministeriet har i form af satspuljemidler været den største bidragsyder i 2011, hvad angår vores økonomi. Ministeriet har ydet tilskud til projekt Netværksgrupper for forældre til psykisk syge/handicappede børn og unge, til projektet Tal med børnene og om børnene. Statusrapporterne ligger på vores hjemmeside Driften i SINDs Pårørenderådgivning er økonomisk støttet af Århus Kommune via et driftstilskud til den daglige leders løn samt 18 midler fra såvel Magistraten for Socialt Arbejde og Beskæftigelse og fra Magistraten for Sundhed og Omsorg. Regionen huser os gratis samt yder tilskud til voksen- og ungegrupperne. Derudover har vi fået støtte fra private fonde herunder Trygfonden. Vi har fået donationer fra Odd Fellows søsterloge Nr. 31 Benedicte. Der er givet tilskud fra de fleste af de kommuner, der er i Region Midt, i alt Fra Regionskommunerne er de største tilskud kommet fra Randers, Silkeborg og Herning. Dette har betydet, at vi har kunnet beholde den åbne rådgivning i Randers, og opstarte en helt ny rådgivning i Herning Kommune. Silkeborg er omdannet til gruppeforløb. De store beløb, som er indkommet fra omegnskommunerne, har vi dels anvendt til den åbne rådgivning for borgere uden for Århus, dels målrettet mod indsatsen for aktiviteterne i vore børnegrupper samt afvikling af 3 netværksgrupper, 6 voksengrupper og to kontinuerlige ungegrupper. Lokalerne på Psykiatrisk Hospital er stillet til rådighed fra Universitetshospitalet, som også har ydet støtte til vores lukkede grupper, underviserkoordinator samt et tilskud til bisidderfunktionen. Århus Kommune sponsorerede lokalerne i Nørre Allé. Aarhus den 6 marts Tommy Midtgaard Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 1 Årsberetning 2012 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse DEN DAGLIGE DRIFT... 5 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 5 Styregruppen/Årsmøde... 7 Styregruppens sammensætning...

Læs mere

Årsberetning 2009. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2009. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen Årsberetning 2009 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen Indholdsfortegnelse SIND s PÅRØRENDERÅDGIVNING... 2 DEN DAGLIGE DRIFT... 4 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 4 Styregruppen/Generalforsamling...

Læs mere

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9.

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Årsberetning 2011 Til behandling på generalforsamlingen d. 7. juni 2012 Indledning 2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Presset på det psykiatriske område fortsatte

Læs mere

SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 6

SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 6 Årsberetning 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... 4 SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 6 STYREGRUPPEN/ÅRSMØDE... 6 Styregruppens sammensætning... 6 Årsmøde...

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

SIND PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 5

SIND PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 5 Årsberetning 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... 4 SIND PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 5 STYREGRUPPEN/ÅRSMØDE... 6 Styregruppens sammensætning... 6 Årsmøde...

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning 1. Foreningens navn er SIND Pårørenderådgivning. 2. Foreningens formål: SIND Pårørenderådgivnings formål er: at tilbyde pårørende til sindslidende rådgivning,

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer:

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer: Årsberetning 2012 Netværk og arrangementer: Vi har nu 12 netværk fordelt over vores kreds, så det netop afsluttede Netværksprojekt som vi fik midler fra Socialministeriet til at lave, har båret frugt.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2014

Nyhedsbrev Juni 2014 Nyhedsbrev Juni 2014, Formand Metrologerne kalder månederne juni, juli og august for sommernånederne: I år kan vi også godt sige, at sommeren begyndte med juni måned, og snart er ferien over os alle. I

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Kristian Buhr, Formand Med dette nyhedsbrev tager vi informationsmæssigt fat på et nyt foreningsår, hvor nye opgaver ligger foran os. Vi har p.t. ansøgninger om midler til projekter

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

SIND's På rø ren de råd giv ning

SIND's På rø ren de råd giv ning SIND's På rø ren de råd giv ning Idé Aktiviteter til brug i børnegrupper kata log for børn med psykisk syge forældre Udarbejdet af Joan Stæhr SIND s Pårørenderådgivning 2006 Journal nr.: 87131-0988 Dette

Læs mere

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE Et recoveryorienteret jobstøtteprojekt for fleksjobgodkendte borgere med psykiske lidelser. Vi vil sikre mennesker med en psykisk lidelse en plads på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

ÅRSBERETNING. om Lokalafdelingens virksomhed BEDRE PSYKIATRI Aarhus Lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende

ÅRSBERETNING. om Lokalafdelingens virksomhed BEDRE PSYKIATRI Aarhus Lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende ÅRSBERETNING om Lokalafdelingens virksomhed 2014 Skrevet af: Kristian Buhr, formand Lise Buhr, næstformand Heidi Christensen, bestyrelsesmedlem Thyge Buhr, bestyrelsesmedlem Lykke Garding, bestyrelsesmedlem

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Kristian Buhr, Formand Lokalafdelingens regnskabsår følger kalenderåret. For bestyrelsen begynder det nye år med generalforsamlingen, som jo blev afholdt den 24. februar. Den er omtalt

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2 ScreeningsNyt Nr. 02 - Marts 2011 WEB-OMBOOKING ScreeningsNyt Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland Nyt om side 1 Nyt om side 2 Regionshospitalet Randers Afdeling

Læs mere

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Bevar Barndommen Regionspsykiatrien Vest Baggrund for kurset Det er naturligt, at børn påvirkes, når

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder i 2010 For brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune

Statusrapport vedr. dialogmøder i 2010 For brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune Statusrapport vedr. dialogmøder i 2010 For brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune Jeannette Cold og Hanne Westergaard Januar 2011 Der er så hård en kamp om magten alle kæmper

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. Referat Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Michael Henningsen, Lokalpolitileder + Kent T. Soelberg, Leder

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Tillid, Tryghed og Troværdighed

Tillid, Tryghed og Troværdighed Tillid, Tryghed og Troværdighed Samarbejde med pårørende i Psykiatrien, Distrikt Holbæk Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus Annebergparken 62

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse d Koordinator for sorggrupper for børn og unge Børn og unge, som mister, har brug for sorggrupper Hvert år mister 4.000 danske børn og unge én af deres forældre.

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Bevar Barndommen. Nøglepersonkursus Baggrund for

Læs mere

FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM

FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM SIND'S PÅRØRENDERÅDGIVNING FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM SAMLET OVERSIGT OVER AKTIVITETER I SIND S PÅRØRENDERÅDGIVNING Administration Skovagervej 2, bygn. 23 8240 Risskov Tlf. rådgivning:

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Referat fra Skolepraktikrådsmøde 6. september 2012

Referat fra Skolepraktikrådsmøde 6. september 2012 Referat fra Skolepraktikrådsmøde 6. september 2012 Fra praksis: Line Kristensen, Susanne Pallesen, Annette Dippel, Birgitte Sandahl, Annemarie Sørensen, Fra skolen: Vibeke Nielsen, Else Ravn Rasmussen,

Læs mere

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Årsberetning 2013 Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Opsætning og tryk Selvhjælp Fredericia-Middelfart Årsberetning 2013 Selvhjælp

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Nyt i Frivilligcenteret

Nyt i Frivilligcenteret Nyt i Frivilligcenteret Nye medarbejdere Projektkoordinator for projekt Selvhjælp Vores nye projektkoordinator for selvhjælp Anders B. Jeppesen har mange spændende tanker om selvhjælp og glæder sig til

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen PSP Hvad er PSP-samarbejdet? et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland

Læs mere

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge August 2015 Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge Indhold Projekttitel, -varighed og -organisering.. 2

Læs mere

Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse. Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation

Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse. Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation Annalene Eskerod, Netværket, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune, www.netvaerketaarhus.dk Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd. Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov

Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd. Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov Deltagere: Uddannelsesregion Syd Konstitueret koordinator Elisabeth

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Årsberetning for året 2013.

Årsberetning for året 2013. Årsberetning for året 2013. Indledning. Vores landsforening har fået nyt medlemssystem og det har betydet at man har fået ryddet lidt op i medlemslisterne, så i år har vi her i Østjylland 1138 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Om OPUS OPUS er et specialiseret, ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til unge i alderen 18 til 35 år, der for første gang oplever tegn på

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012

Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012 Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012 Indledning: Baggrunden for denne rapport er drøftelser i de to Overordnede Samarbejdsorganer for

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende

Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende Når et menneske får kræft rammes ikke kun familien men alle i den kræftramtes omgangskreds. Sygdommen påvirker ofte andres liv både praktisk, socialt

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for socialrådgiverstuderende. Center for Bostøtte i eget Hjem

Praktikstedsbeskrivelse for socialrådgiverstuderende. Center for Bostøtte i eget Hjem Praktikstedsbeskrivelse for socialrådgiverstuderende Center for Bostøtte i eget Hjem 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn, nr.: Center for Bostøtte i eget Hjem (CBH) Adresse: Postnr. og

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere