HAVREGÅRDEN KOSTSKOLE. Havregårdsvej Gilleleje Telefon Telefax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015-2016 HAVREGÅRDEN KOSTSKOLE. Havregårdsvej 24 3250 Gilleleje Telefon 48 31 84 07 Telefax 48 31 93 16 info@havregaarden.dk www.havregaarden."

Transkript

1 HAVREGÅRDEN KOSTSKOLE Havregårdsvej Gilleleje Telefon Telefax

2 Velkommen til HAVREGÅRDEN Hvad er Havregården? Havregården er en selvejende kostskole for 60 elever fra 6. til 9./10. skoleår. Skolen blev oprettet i Den er godkendt og under tilsyn af Undervisningsministeriet i.h.t. lov om friskoler og private grundskoler m.v. Tilsynet med kostafdelingen føres af Socialtilsyn Hovedstaden (Frederiksberg). Hvor ligger den? Havregården ligger i Nordsjælland 700 m fra stranden 6 km. fra Gilleleje. Bustransport til / fra Hillerød og hurtig forbindelse til Fyn og Jylland. Hvilke elever? Målgruppen er normaltbegavede elever, der har brug for et støttende og omsorgsfuldt skoletilbud i døgnregi. Henvisningsårsager kan være faglige, sociale og/eller personlighedsmæssige problemstillinger. Alle elever er henvist via socialforvaltninger (SEL og 52a -1-2). Hvordan bor eleverne? Eleverne bor i 6 bo-grupper med max 10 elever i hver og 4 faste voksne. Hvordan er undervisningen? Næsten alle elever har ved optagelsen brug for en særlig støttende og hensyntagende undervisning på grund af div. problemstillinger. Vi underviser differentieret på små hold og iværksætter div. ekstra støtte samt specialundervisning efter behov. Hvem er de voksne? Forstander, viceforstander, 2 socialrådgivere, 2 psykologer, 25 lærere/pædagoger, bogholder, sekretær, køkkenleder, 2 køkkenassistenter, 4 rengøringsmedarbejdere og 4 pedeller. I alt 44 medarbejdere + weekendmedarbejdere, faglærere på linje- og valgfag samt vikarer. 1

3 MILJØ OG OMSORG Den afgørende forskel Hverdagen - Pædagogik Dagligdagen på en kostskole, miljøet - det tætte samvær blandt kammerater og voksne, bliver en periode i elevernes liv, som de aldrig glemmer. Udgangspunktet i skolens pædagogik er den anerkendende relations- og ressourceorienterede tænkning, idet positiv udvikling kun kan ske i et positivt defineret felt. Bo-grupper De 6 bo-grupper (max 10 elever) er en boform, der skaber trygge og overskuelige rammer. Grupperne har 7-8 værelser. Der er både enkelt- og dobbeltværelser. Herudover er der i hver bo-gruppe: 2-3 badeværelser, vaskemaskine/tumbler, terrasse og køkken/alrum/stue, hvor eleverne spiser morgenmad, aftensmad og hygger med aftendrik. Gruppe 5 og Havrehuset De ældste elever bor i en stor villa tæt på hovedbygningen. Her får de langsomt større ansvar med henblik på at forberede sig på voksenlivet. Udover aktiv deltagelse omkring madlavning og indkøb, deltager de også i praktiske ting omkring hus og have, f.eks. rengøring, græsslåning m.m. Elever her går i 9. kl. på HG, i 10. kl. i Helsinge, på erhvervsskole, handelsskole, gymnasium m.v. Kontaktlærer Alle elever har en kontaktlærer. Det er kontaktlærers opgave at følge eleven tæt og sikre, at eleven trives i undervisning og fritid. Kontaktlærer og forældre samarbejder tæt via tlf. og møder. Børnemøder (Uddannelse i refleksion og demokrati - Fokus på det positive) 1 x mdl. holdes møder i alle bo-grupper. Formålet er at have tid til at drøfte gruppens "liv" og HG-livet i almindelighed. Der er fast dagsorden for at sikre, at der altid først kommer fokus på det positive, det "der virker", og herefter på de områder, der løbende skal "gribes fat i". Samtalegrupper Vi har gennem hele året løbende samtalegrupper blandt eleverne. De ledes af medarbejdere med videreuddannelse / særlig erfaring inden for området. Indholdet tager udgangspunkt i fælles temaer / særlige problematikker. Eks: at have oplevet mobning, at have psykisk syge / alkoholiserede forældre eller have mistet en forælder. Psykolog Psykolog: 3-5 afklarende samtaler med en af vores psykologer. Hvis sagsbehandler, forældre og/eller Havregården finder det hensigtsmæssigt for eleven at gøre brug af tilbuddet, iværksættes samtalerne når eleven skønnes parat. I forlængelse af de afklarende samtaler er der mulighed for at tilkøbe intensive terapeutiske forløb af varierende længde, og evt. mere omfattende udredninger. 2

4 UNDERVISNINGEN Ikke flere nederlag Arbejdsmarkedet efterspørger andet end karakterer En afgangsprøve er nødvendig i.f.t. de fleste senere uddannelsesforløb, men en pæn eksamen er ikke det eneste, der tæller, når eleverne skal ud på arbejdsmarkedet. På Havregården ønsker vi, sideløbende med den almindelige boglige undervisning, at udvikle elevernes personlighed og kreativitet på mange områder. Af den grund vægtes viden, erfaringer og fællesskab omkring idræt, valgfag, temauger, kulturelle oplevelser og rejser i ind- og udland. Dagligdagen er læring på alle felter. Klasser - Fagligt niveau - Egen bærbar pc - 6 Linjefag - Valgfag Skolen har elever fra 6. til 10. skoleår. Vi har 5 klasser, inddelt efter alder / fagligt niveau, max 14 elever i hver klasse og 2 lærere i de fleste timer. På Havregården er det normalt, at være mellem ½ år og op til 4 år bagud fagligt, når man begynder på skolen. Ingen elev behøver at være nervøs for sit faglige niveau i.f.t. til andre elever. Udover alm. differentieret undervisning, opmærksomhed omkring læringsstile og stor kreativitet omkring undervisningens tilrettelæggelse, tager vi ofte på ture til f.eks. Det gamle København, museer, udstillinger, kulturelle arrangementer eller lærer om naturen ved at færdes aktivt i den. It-teknologien betyder også mange nye muligheder for kreativ og udfordrende individuel læring. Alle elever har egne bærbar pc i undervisningen. Der er valgfag i bl.a. svømning, idræt og hjemkundskab. Havregården har med stor succes haft linjefag siden aug Der undervises 2 dage ugl. fra kl Linjerne er i : Design, Ridning/horsemanship, Sundhed/Skønhed, Fodbold og Musik. Alle linjer vil indeholde teori indenfor området og særlige kursusforløb med mulighed for fordybelse. Det er vores forventning, at linjernes mange forskelligartede udfordringer betyder, at eleverne opnår særlige kompetencer, der på sigt betyder et både fagligt og personligt løft = større selvtillid. Når barometret står lavt Indimellem kan vores elever have særlige akutte problematikker, der hindrer indlæring og samtidig betyder uro i klassen for de øvrige elever. Udover at tale med eleven og forsøge at løse de aktuelle problemer, har vi gode erfaringer med at lade dem komme ud af klassen i 1-2 dage. De arbejder så i stedet i køkkenet eller sammen med pedellerne. Vi har f.eks. også aftaler med lokale håndværkere om særlige praktikker i 1-2 uger, når barometret står særlig lavt. Afgangsprøve (FP) 9. kl. / 10. kl. Uanset faglige vanskeligheder og mangelfulde skoleforløb inden eleven kommer til Havregården, vil langt de fleste forlade skolen med en afgangsprøve (FP) efter 9. eller 10. skoleår. Ønskes en 10. klasses afgangsprøve (FP10), kan eleven bo på skolen og gå i 10. kl. i Helsinge. Alle elever får et afgangsbevis, så de kan fortsætte i et uddannelsesforløb. Havregården følger folkeskolen m.h.t. regler omkring eksamen, fag, udtrækning m.m. Skolen indgår i det fælleskommunale censorsamarbejde. 3

5 SÆRLIG STØTTE OG LÆSELEJRSKOLER Den målbare udvikling Når det er svært at følge med Havregårdens speciallærer screener alle nye elever i dansk for at kunne give de implicerede lærere en briefing om, hvor den nye elev befinder sig fagligt. Herefter er det lærerens ansvar at udfordre eleven på et niveau svarende til det aktuelle standpunkt. Der er mulighed for, i samarbejde med forældre og sagsbehandler, at aftale andre mål end en fuld afgangseksamen. Specialundervisning i klassen Hvis en screening viser, at eleven er ordblind eller har svære læse-skrivevanskeligheder, er det specialundervisningslærerens opgave, i samarbejde med klasselæreren, at støtte vedkommende elev i dagligdagen og oplære vedkommende i brugen af kompenserende it-hjælpemidler. Stjernerummet - specialundervisning uden for klassen Havregården har indrettet 2 hyggelige mindre lokaler til testning/undervisning af 1-4 elever i henholdsvis dansk og matematik. Det er vores vurdering, at ingen oplever specialundervisning "pinlig", fordi det er almindeligt at få ekstra hjælp på Havregården. Vi er meget opmærksomme på, at intensiv specialundervisning altid kun skal strække sig over en forud aftalt periode, som eleven kan overskue. Læselejrskoler 2 gange årligt tager 2 lærere og 6 elever på læselejrskole i Gilleleje ferieby. Vi bor i en hytte med bøger, bærbare pc-er, puder, dyner og "masser af forkælelse". Det er et særligt tilbud til elever, der trænger til et "ekstra-ekstra-skub" i deres læseudvikling. Vores læselejrskoler har med stor succes eksisteret i mange år, bl.a. fordi alle elever oplever en målbar fremgang efter forløbet. Læselejr: Citater fra elever: Man finder ud af, at man faktisk godt kan læse! Man læser hele tiden, også om aftenen Nu har jeg fået lyst til at læse Vi hygger os, vi er sammen om alting! - Fedt! Jeg har fundet ud af, at jeg også kan skrive Det bedste er, at man bliver træt på en god måde! 4

6 FRITIDEN Vi udfordrer og støtter Mange fritidstilbud - Multihal Havregården har mange fritidstilbud både på skolen og i nærområdet. Hver dag "annonceres" dagens voksenstyrede aktiviteter. Det kan f.eks. være en bytur, tur til svømmehal, cykeltur, sportsaktivitet i hallen, musiksammenspil, smykkefremstilling m.m. Herudover kan eleverne benytte de mange værksteder, div. redskaber til sport, skolens motionsrum, karaokeanlæg, trampolin, bordtennis og meget mere, der er til fri afbenyttelse. I sportshallen er der baner til badminton, basket, fodbold m.m. Nogle elever er optaget af rollespil, nogle af pc-spil og nogle elever dyrker sang og musik. Råhyggen med kammerater skal der også være tid til. Der ses TV/film, høres musik og følges (aktivt) med i hinandens liv. I nærområdet har vi elever, der p.t. går til fodbold, ridning, knallertkørekort og motocross. Dyr Havregården er en gammel landbrugsejendom, og vi har altid dyr, bl.a. køer / kalve, høns og kaniner. Hesteinteresserede elever går til ridning på nærliggende rideskole. Vi har siden aug haft en aktiv ridelinje. Sport og sportsstævner Havregården har mangeårig tradition for at dyrke sport. En del af vores elever har aldrig eller næsten aldrig tidligere dyrket sport, men når muligheden og kammeraterne "lokker", så bliver det pludselig interessant. Vi deltager i 2 store atletik- og fodboldstævner årligt, bl.a. et kostskolestævne, hvor 8 kostskoler dyster mod hinanden. Der overnattes i telte eller på skoler. Stævnerne er meget populære, både på grund af konkurrencerne, men også fordi eleverne nyder samværet med ca. 175 andre unge fra hele landet. Andre stævner er f.eks. 1-dags fodbold- og bordtennisturneringer rundt omkring på Sjælland. 5

7 TRADITIONER OG FESTER En vigtig del af kostskolelivet Vi holder fast i de (fleste) gamle traditioner, men vi er også parate til at indføre nye traditioner. I løbet af et skoleår har vi en række faste arrangementer med og uden familie. Der er altid bus fra / til Hillerød, når forældrene inviteres, idet vi ønsker at se så mange familier som muligt på skolen. Vi gør generelt meget ud af rammerne omkring de store fester, så alle elever oplever de danske traditioner omkring højtider og lærer lidt fra Emma Gad. Året indeholder bl.a. flg.: Gammel elev fest Den første lørdag i oktober holder vi fest for skolens gamle elever. Dagen indeholder forskellige aktiviteter, hvor nuv. elever bl.a. udfordrer de gamle i fodbold. Der betales kun lidt for drikkevarer til maden, da vi ønsker at se flest mulige af vores gamle elever denne dag. (Se hjemmesiden) Skole-/hjemsamtaler (m. familie) Forældre inviteres til skole-/hjemsamtaler i oktober. Her er der både et klasse-møde og individuelle samtaler med lærerne i de enkelte fag. Julefest (m. familie) Vi holder en stor julefest i starten af december med nærmeste familie. Vi glæder os hvert år til at møde forældre/søskende til julehygge. Fælles underholdning for alle bogrupper. Julefest (u. familie) I slutningen af december holder vi stor julefest med eleverne. Der pyntes op ude og inde med hjemmelavet julepynt, juledekorationer og lys. Børn og voksne giver hinanden gaver. Vi spiser flæskesteg, and og risalamande med mandelgaver. Vi slutter af med gåtur/fakkeltog. Fastelavnsfest (u. familie) Vi har en stor udklædningskælder, og alle skal være klædt ud for at deltage. Vi har tradition for, at eleverne gør rigtig meget ud af udklædning, make-up og hår. For den generte elev er det ok blot at tage hat, slips eller lignende på. Konfirmationsfest (u. familie) Hvert forår holdes stor fest. Alle møder i festtøj. Festmenu og musik under middagen. Kontaktlærerne skriver personlige sange og taler samt køber gaver til hovedpersonerne. Efter middagen er der fællesdans, sange m.m. En stor flot fest, der altid huskes tilbage på med glæde. 15 år / Gallafest (u. familie) I november holder vi stor gallafest, hvor vi bl.a. fejrer de elever, der fylder 15 år i indeværende skoleår og som ikke skal konfirmeres. Dimissionsfest / sommerfest (m. familie) Sidst i juni holder vi årets største fest. Festen holdes i hallen, så der er god plads til hele familien. Eksamensbeviser overrækkes, og der vil være underholdning / musik samt ikke mindst vores store "anmelderroste festbuffet. 6

8 OPTAGELSE PÅ SKOLEN Alle kostelever visiteres via hjemkommunen Målgruppe Havregården optager normaltbegavede børn/unge fra 6. til 10. skoleår. Alle Havregårdens elever har brug for et skolemiljø med særlig omsorg og støtte på grund af faglige, sociale og/eller personlighedsmæssige problemstillinger. Eleverne skal, på trods af div. problemstillinger, almindeligvis kunne deltage i klasseundervisning 7-8 timer dagligt sammen med elever. Særlige behov Der kan lejlighedsvis optages elever med behov for 1 til 1 støtte i en opstartsperiode, såfremt der foreligger en ekstrabevilling, og der er formodning om, at eleven indenfor en overskuelig periode vil kunne indgå mere ligeligt i undervisningen. Særligt gode erfaringer med elever, der har flg. problematikker: (symptomer og årsager ikke adskilt) Faglige vanskeligheder - Vi underviser individuelt fra et niveau på ca. 3. kl. Usikkerhed og lavt selvværd - Årsag kan f.eks. være problematiske familieforhold, grov mobning, sygdom m.m. Evt. har eleven ikke gået i skole igennem lang tid. Stille og indadvendt - Kan ikke trives på skoler med megen uro. Tilsidesat egne behov - F.eks. for at kunne drage omsorg for forældre og søskende p.g.a. forældres sygdom og/eller misbrug. For tæt relation til forældre - Forældre skal være bevidste om problemstillingen og ønske at indgå i et samarbejde. Mindre spiseforstyrrelser Lettere grader af selvdestruktivitet Behov for miljøskifte Brug for flytning til en anden landsdel for at komme væk fra uhensigtsmæssige kammeratrelationer. Vi optager ikke elever der er udadreagerende med kriminalitets- og misbrugsproblemer med sværere psykiske lidelser 7

9 Den grundige visitation Vi ønsker så vidt muligt at undgå fejlplaceringer, da det kan opleves som et stort nederlag for eleven og også skaber uro på Havregården. Elev og forældre Hvis elev og forældre ønsker at høre nærmere om mulighed for plads, skal de kontakte en sagsbehandler i kommunen, da alle elever er henvist via socialforvaltninger. Sagsbehandler Sagsbehandler kontakter én af Havregårdens 2 socialrådgivere og drøfter overordnet elevens anbringelsesbehov i forhold til målgruppen. Er der enighed, sendes div. papirer/undersøgelser til visitationsudvalget, der består af socialrådgiverne Mette Bonné og Annette Nelsson samt skolens psykolog. Vi visiterer indenfor få dage og er svaret positivt, kommer elev, forældre og sagsbehandler på besøg snarest muligt. Som udgangspunkt vurderer vi ud fra de fremsendte sagsakter + evt. yderligere rekvirerede oplysninger. Materialet er oplysninger fra fagpersoner, der har kendt eleven gennem længere tid. Hertil kommer (almindeligvis) en grundig 50-undersøgelse fra sagsbehandleren. Denne fremgangsmåde betyder, at eleven ikke oplever 1. besøg på skolen som "eksamen", hvilket især er hensigtsmæssigt for den usikre og nervøse elev. Der er en plads til eleven, hvis han/hun og familien efterfølgende er interesseret. I særlige situationer kan anden visitationsform vælges, f.eks. hvis vi og/eller sagsbehandler er usikre på, om Havregården er en tilstrækkelig foranstaltning. Besøg på Havregården Et besøg begynder med en rundvisning og herefter en samtale, hvor de forskellige forhold omkring eleven tales igennem. Det er væsentligt at sikre, at der er overensstemmelse mellem ønsker og forventninger og Havregårdens grundlæggende holdninger og arbejdsmetoder. Vi opfordrer herefter altid elev og forældre til at sove på oplevelserne, inden de melder tilbage, om de ønsker pladsen. Elev og forældre kan kun besøge skolen, når visitationsudvalget har vurderet, at vi ser vores skoletilbud som velegnet for eleven. Dette både af hensyn til elev/forældre, der ellers unødigt kan få positive forventninger i tilfælde, hvor vi efterfølgende vurderer, at placering ikke er mulig, samt af hensyn til vores nuværende elever, der oplever Havregården som deres hjem i dagligdagen. Samarbejdspartnere vil altid være velkomne på besøg. Det kan dreje sig om rundvisning og generel orientering om vores skole eller om en konference om et konkret barn. 8

10 INDIVIDUEL AKUTAFTALE Indimellem opstår der uforudsete ting i en kostelevs familie, så eleven ikke kan komme hjem på weekend / ferie, eller der opstår problemer hjemme, når Havregården er lukket. Alternativ til hjemmet kan være en akutinstitution, en løsning der kan være utryg og af flere grunde uhensigtsmæssig for en del elever på et sårbart tidspunkt. I disse situationer kan forvaltningen kontakte skolens forstander/viceforstander, og der kan etableres en akut-ordning indenfor almindeligvis max 3 timer. Eleven vil herefter kunne bo på Havregården sammen med en pæd. medarbejder. Betaling aftales individuelt i forhold til problematik / tidsramme m.m. SKOLEÅRET / TRANSPORT Skoleåret Skolen har åbent 200 hverdage samt weekender på et skoleår. En skoleuge begynder søndag aften eller sidste dag i en ferie. I sommerferien har vi 2-3 ugers ferietilbud inkl. i opholdsbetalingen. Transport Havregården har elever fra Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og Jylland. Elever får netkort og/eller klippekort til længere afstande. Efter weekender / ferier tager eleverne med tog til / fra Gilleleje station, hvor de bliver hentet i bus. KONTAKT Ønsker du flere oplysninger, eller har du en konkret forespørgsel, så ring til én af skolens 2 socialrådgivere. Vi glæder os til at høre fra dig. Morten Ulrik Jørgensen Trine Pantmann Annette Nelsson Mette Bonné Forstander Viceforstander Socialrådgiver Socialrådgiver 9

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Hjortholm Kostskole Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Af Susanne Bülow og Arne Fribo

Af Susanne Bülow og Arne Fribo Af Susanne Bülow og Arne Fribo Kapitlet giver et indblik i hverdagen i børnehjemmet Josephine Schneiders Hus på Frederiksberg. Der er fokus på konkrete beskrivelser af en praksis, hvor det hjemlige præg

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk Virksomhedsplan Fritid-og ungdomsklubben Lavuk 1 Indledning... 3 Præsentation af Lavuk... 4 Lavuks Bestyrelse... 4 Daglig ledelse i Lavuk... 4 Links til Lavuks øvrige afdelinger... 4 Fritids og ungdomsklubben

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan 2014 2015 UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Livsoplysning, folkelig

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Sårbare unge på efterskole

Sårbare unge på efterskole Sårbare unge på efterskole Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole 1 2 Indhold Forord...

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 2) Målgruppe afgrænsning Godkendelse... Side 4 Skolegang... Side 5 Opholdets varighed... Side 5 Faglige

Læs mere

Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk

Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk Den lille hvide Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk Indhold Elmehuset 04 Kom indenfor i Elmehuset 08 Hvordan vi arbejder 10 Vores mål og værdier 12 Vores pædagogik 14

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 35 / 2015. Indhold. Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet

Nyhedsbrev. uge 35 / 2015. Indhold. Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet Nyhedsbrev uge 35 / 2015 Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet Indhold Nyt fra Administrationen v. skoleleder Jesper Harrsen Nyt fra Kostafdelingen v. souschef Lotte Gjerulfsen Nyt

Læs mere

Bilag 1: Efterskoleforeningens anbefalinger til oplysninger om unge på efterskole

Bilag 1: Efterskoleforeningens anbefalinger til oplysninger om unge på efterskole Bilag 1: Efterskoleforeningens anbefalinger til oplysninger om unge på efterskole Hvilke oplysninger en efterskole har brug for, for at arbejde med den unge, kan variere. Men i Efterskoleforeningen vil

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan 2015 / 16

Indholdsplan 2015 / 16 Indholdsplan 2015 / 16 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Almindelige uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere