HAVREGÅRDEN KOSTSKOLE. Havregårdsvej Gilleleje Telefon Telefax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015-2016 HAVREGÅRDEN KOSTSKOLE. Havregårdsvej 24 3250 Gilleleje Telefon 48 31 84 07 Telefax 48 31 93 16 info@havregaarden.dk www.havregaarden."

Transkript

1 HAVREGÅRDEN KOSTSKOLE Havregårdsvej Gilleleje Telefon Telefax

2 Velkommen til HAVREGÅRDEN Hvad er Havregården? Havregården er en selvejende kostskole for 60 elever fra 6. til 9./10. skoleår. Skolen blev oprettet i Den er godkendt og under tilsyn af Undervisningsministeriet i.h.t. lov om friskoler og private grundskoler m.v. Tilsynet med kostafdelingen føres af Socialtilsyn Hovedstaden (Frederiksberg). Hvor ligger den? Havregården ligger i Nordsjælland 700 m fra stranden 6 km. fra Gilleleje. Bustransport til / fra Hillerød og hurtig forbindelse til Fyn og Jylland. Hvilke elever? Målgruppen er normaltbegavede elever, der har brug for et støttende og omsorgsfuldt skoletilbud i døgnregi. Henvisningsårsager kan være faglige, sociale og/eller personlighedsmæssige problemstillinger. Alle elever er henvist via socialforvaltninger (SEL og 52a -1-2). Hvordan bor eleverne? Eleverne bor i 6 bo-grupper med max 10 elever i hver og 4 faste voksne. Hvordan er undervisningen? Næsten alle elever har ved optagelsen brug for en særlig støttende og hensyntagende undervisning på grund af div. problemstillinger. Vi underviser differentieret på små hold og iværksætter div. ekstra støtte samt specialundervisning efter behov. Hvem er de voksne? Forstander, viceforstander, 2 socialrådgivere, 2 psykologer, 25 lærere/pædagoger, bogholder, sekretær, køkkenleder, 2 køkkenassistenter, 4 rengøringsmedarbejdere og 4 pedeller. I alt 44 medarbejdere + weekendmedarbejdere, faglærere på linje- og valgfag samt vikarer. 1

3 MILJØ OG OMSORG Den afgørende forskel Hverdagen - Pædagogik Dagligdagen på en kostskole, miljøet - det tætte samvær blandt kammerater og voksne, bliver en periode i elevernes liv, som de aldrig glemmer. Udgangspunktet i skolens pædagogik er den anerkendende relations- og ressourceorienterede tænkning, idet positiv udvikling kun kan ske i et positivt defineret felt. Bo-grupper De 6 bo-grupper (max 10 elever) er en boform, der skaber trygge og overskuelige rammer. Grupperne har 7-8 værelser. Der er både enkelt- og dobbeltværelser. Herudover er der i hver bo-gruppe: 2-3 badeværelser, vaskemaskine/tumbler, terrasse og køkken/alrum/stue, hvor eleverne spiser morgenmad, aftensmad og hygger med aftendrik. Gruppe 5 og Havrehuset De ældste elever bor i en stor villa tæt på hovedbygningen. Her får de langsomt større ansvar med henblik på at forberede sig på voksenlivet. Udover aktiv deltagelse omkring madlavning og indkøb, deltager de også i praktiske ting omkring hus og have, f.eks. rengøring, græsslåning m.m. Elever her går i 9. kl. på HG, i 10. kl. i Helsinge, på erhvervsskole, handelsskole, gymnasium m.v. Kontaktlærer Alle elever har en kontaktlærer. Det er kontaktlærers opgave at følge eleven tæt og sikre, at eleven trives i undervisning og fritid. Kontaktlærer og forældre samarbejder tæt via tlf. og møder. Børnemøder (Uddannelse i refleksion og demokrati - Fokus på det positive) 1 x mdl. holdes møder i alle bo-grupper. Formålet er at have tid til at drøfte gruppens "liv" og HG-livet i almindelighed. Der er fast dagsorden for at sikre, at der altid først kommer fokus på det positive, det "der virker", og herefter på de områder, der løbende skal "gribes fat i". Samtalegrupper Vi har gennem hele året løbende samtalegrupper blandt eleverne. De ledes af medarbejdere med videreuddannelse / særlig erfaring inden for området. Indholdet tager udgangspunkt i fælles temaer / særlige problematikker. Eks: at have oplevet mobning, at have psykisk syge / alkoholiserede forældre eller have mistet en forælder. Psykolog Psykolog: 3-5 afklarende samtaler med en af vores psykologer. Hvis sagsbehandler, forældre og/eller Havregården finder det hensigtsmæssigt for eleven at gøre brug af tilbuddet, iværksættes samtalerne når eleven skønnes parat. I forlængelse af de afklarende samtaler er der mulighed for at tilkøbe intensive terapeutiske forløb af varierende længde, og evt. mere omfattende udredninger. 2

4 UNDERVISNINGEN Ikke flere nederlag Arbejdsmarkedet efterspørger andet end karakterer En afgangsprøve er nødvendig i.f.t. de fleste senere uddannelsesforløb, men en pæn eksamen er ikke det eneste, der tæller, når eleverne skal ud på arbejdsmarkedet. På Havregården ønsker vi, sideløbende med den almindelige boglige undervisning, at udvikle elevernes personlighed og kreativitet på mange områder. Af den grund vægtes viden, erfaringer og fællesskab omkring idræt, valgfag, temauger, kulturelle oplevelser og rejser i ind- og udland. Dagligdagen er læring på alle felter. Klasser - Fagligt niveau - Egen bærbar pc - 6 Linjefag - Valgfag Skolen har elever fra 6. til 10. skoleår. Vi har 5 klasser, inddelt efter alder / fagligt niveau, max 14 elever i hver klasse og 2 lærere i de fleste timer. På Havregården er det normalt, at være mellem ½ år og op til 4 år bagud fagligt, når man begynder på skolen. Ingen elev behøver at være nervøs for sit faglige niveau i.f.t. til andre elever. Udover alm. differentieret undervisning, opmærksomhed omkring læringsstile og stor kreativitet omkring undervisningens tilrettelæggelse, tager vi ofte på ture til f.eks. Det gamle København, museer, udstillinger, kulturelle arrangementer eller lærer om naturen ved at færdes aktivt i den. It-teknologien betyder også mange nye muligheder for kreativ og udfordrende individuel læring. Alle elever har egne bærbar pc i undervisningen. Der er valgfag i bl.a. svømning, idræt og hjemkundskab. Havregården har med stor succes haft linjefag siden aug Der undervises 2 dage ugl. fra kl Linjerne er i : Design, Ridning/horsemanship, Sundhed/Skønhed, Fodbold og Musik. Alle linjer vil indeholde teori indenfor området og særlige kursusforløb med mulighed for fordybelse. Det er vores forventning, at linjernes mange forskelligartede udfordringer betyder, at eleverne opnår særlige kompetencer, der på sigt betyder et både fagligt og personligt løft = større selvtillid. Når barometret står lavt Indimellem kan vores elever have særlige akutte problematikker, der hindrer indlæring og samtidig betyder uro i klassen for de øvrige elever. Udover at tale med eleven og forsøge at løse de aktuelle problemer, har vi gode erfaringer med at lade dem komme ud af klassen i 1-2 dage. De arbejder så i stedet i køkkenet eller sammen med pedellerne. Vi har f.eks. også aftaler med lokale håndværkere om særlige praktikker i 1-2 uger, når barometret står særlig lavt. Afgangsprøve (FP) 9. kl. / 10. kl. Uanset faglige vanskeligheder og mangelfulde skoleforløb inden eleven kommer til Havregården, vil langt de fleste forlade skolen med en afgangsprøve (FP) efter 9. eller 10. skoleår. Ønskes en 10. klasses afgangsprøve (FP10), kan eleven bo på skolen og gå i 10. kl. i Helsinge. Alle elever får et afgangsbevis, så de kan fortsætte i et uddannelsesforløb. Havregården følger folkeskolen m.h.t. regler omkring eksamen, fag, udtrækning m.m. Skolen indgår i det fælleskommunale censorsamarbejde. 3

5 SÆRLIG STØTTE OG LÆSELEJRSKOLER Den målbare udvikling Når det er svært at følge med Havregårdens speciallærer screener alle nye elever i dansk for at kunne give de implicerede lærere en briefing om, hvor den nye elev befinder sig fagligt. Herefter er det lærerens ansvar at udfordre eleven på et niveau svarende til det aktuelle standpunkt. Der er mulighed for, i samarbejde med forældre og sagsbehandler, at aftale andre mål end en fuld afgangseksamen. Specialundervisning i klassen Hvis en screening viser, at eleven er ordblind eller har svære læse-skrivevanskeligheder, er det specialundervisningslærerens opgave, i samarbejde med klasselæreren, at støtte vedkommende elev i dagligdagen og oplære vedkommende i brugen af kompenserende it-hjælpemidler. Stjernerummet - specialundervisning uden for klassen Havregården har indrettet 2 hyggelige mindre lokaler til testning/undervisning af 1-4 elever i henholdsvis dansk og matematik. Det er vores vurdering, at ingen oplever specialundervisning "pinlig", fordi det er almindeligt at få ekstra hjælp på Havregården. Vi er meget opmærksomme på, at intensiv specialundervisning altid kun skal strække sig over en forud aftalt periode, som eleven kan overskue. Læselejrskoler 2 gange årligt tager 2 lærere og 6 elever på læselejrskole i Gilleleje ferieby. Vi bor i en hytte med bøger, bærbare pc-er, puder, dyner og "masser af forkælelse". Det er et særligt tilbud til elever, der trænger til et "ekstra-ekstra-skub" i deres læseudvikling. Vores læselejrskoler har med stor succes eksisteret i mange år, bl.a. fordi alle elever oplever en målbar fremgang efter forløbet. Læselejr: Citater fra elever: Man finder ud af, at man faktisk godt kan læse! Man læser hele tiden, også om aftenen Nu har jeg fået lyst til at læse Vi hygger os, vi er sammen om alting! - Fedt! Jeg har fundet ud af, at jeg også kan skrive Det bedste er, at man bliver træt på en god måde! 4

6 FRITIDEN Vi udfordrer og støtter Mange fritidstilbud - Multihal Havregården har mange fritidstilbud både på skolen og i nærområdet. Hver dag "annonceres" dagens voksenstyrede aktiviteter. Det kan f.eks. være en bytur, tur til svømmehal, cykeltur, sportsaktivitet i hallen, musiksammenspil, smykkefremstilling m.m. Herudover kan eleverne benytte de mange værksteder, div. redskaber til sport, skolens motionsrum, karaokeanlæg, trampolin, bordtennis og meget mere, der er til fri afbenyttelse. I sportshallen er der baner til badminton, basket, fodbold m.m. Nogle elever er optaget af rollespil, nogle af pc-spil og nogle elever dyrker sang og musik. Råhyggen med kammerater skal der også være tid til. Der ses TV/film, høres musik og følges (aktivt) med i hinandens liv. I nærområdet har vi elever, der p.t. går til fodbold, ridning, knallertkørekort og motocross. Dyr Havregården er en gammel landbrugsejendom, og vi har altid dyr, bl.a. køer / kalve, høns og kaniner. Hesteinteresserede elever går til ridning på nærliggende rideskole. Vi har siden aug haft en aktiv ridelinje. Sport og sportsstævner Havregården har mangeårig tradition for at dyrke sport. En del af vores elever har aldrig eller næsten aldrig tidligere dyrket sport, men når muligheden og kammeraterne "lokker", så bliver det pludselig interessant. Vi deltager i 2 store atletik- og fodboldstævner årligt, bl.a. et kostskolestævne, hvor 8 kostskoler dyster mod hinanden. Der overnattes i telte eller på skoler. Stævnerne er meget populære, både på grund af konkurrencerne, men også fordi eleverne nyder samværet med ca. 175 andre unge fra hele landet. Andre stævner er f.eks. 1-dags fodbold- og bordtennisturneringer rundt omkring på Sjælland. 5

7 TRADITIONER OG FESTER En vigtig del af kostskolelivet Vi holder fast i de (fleste) gamle traditioner, men vi er også parate til at indføre nye traditioner. I løbet af et skoleår har vi en række faste arrangementer med og uden familie. Der er altid bus fra / til Hillerød, når forældrene inviteres, idet vi ønsker at se så mange familier som muligt på skolen. Vi gør generelt meget ud af rammerne omkring de store fester, så alle elever oplever de danske traditioner omkring højtider og lærer lidt fra Emma Gad. Året indeholder bl.a. flg.: Gammel elev fest Den første lørdag i oktober holder vi fest for skolens gamle elever. Dagen indeholder forskellige aktiviteter, hvor nuv. elever bl.a. udfordrer de gamle i fodbold. Der betales kun lidt for drikkevarer til maden, da vi ønsker at se flest mulige af vores gamle elever denne dag. (Se hjemmesiden) Skole-/hjemsamtaler (m. familie) Forældre inviteres til skole-/hjemsamtaler i oktober. Her er der både et klasse-møde og individuelle samtaler med lærerne i de enkelte fag. Julefest (m. familie) Vi holder en stor julefest i starten af december med nærmeste familie. Vi glæder os hvert år til at møde forældre/søskende til julehygge. Fælles underholdning for alle bogrupper. Julefest (u. familie) I slutningen af december holder vi stor julefest med eleverne. Der pyntes op ude og inde med hjemmelavet julepynt, juledekorationer og lys. Børn og voksne giver hinanden gaver. Vi spiser flæskesteg, and og risalamande med mandelgaver. Vi slutter af med gåtur/fakkeltog. Fastelavnsfest (u. familie) Vi har en stor udklædningskælder, og alle skal være klædt ud for at deltage. Vi har tradition for, at eleverne gør rigtig meget ud af udklædning, make-up og hår. For den generte elev er det ok blot at tage hat, slips eller lignende på. Konfirmationsfest (u. familie) Hvert forår holdes stor fest. Alle møder i festtøj. Festmenu og musik under middagen. Kontaktlærerne skriver personlige sange og taler samt køber gaver til hovedpersonerne. Efter middagen er der fællesdans, sange m.m. En stor flot fest, der altid huskes tilbage på med glæde. 15 år / Gallafest (u. familie) I november holder vi stor gallafest, hvor vi bl.a. fejrer de elever, der fylder 15 år i indeværende skoleår og som ikke skal konfirmeres. Dimissionsfest / sommerfest (m. familie) Sidst i juni holder vi årets største fest. Festen holdes i hallen, så der er god plads til hele familien. Eksamensbeviser overrækkes, og der vil være underholdning / musik samt ikke mindst vores store "anmelderroste festbuffet. 6

8 OPTAGELSE PÅ SKOLEN Alle kostelever visiteres via hjemkommunen Målgruppe Havregården optager normaltbegavede børn/unge fra 6. til 10. skoleår. Alle Havregårdens elever har brug for et skolemiljø med særlig omsorg og støtte på grund af faglige, sociale og/eller personlighedsmæssige problemstillinger. Eleverne skal, på trods af div. problemstillinger, almindeligvis kunne deltage i klasseundervisning 7-8 timer dagligt sammen med elever. Særlige behov Der kan lejlighedsvis optages elever med behov for 1 til 1 støtte i en opstartsperiode, såfremt der foreligger en ekstrabevilling, og der er formodning om, at eleven indenfor en overskuelig periode vil kunne indgå mere ligeligt i undervisningen. Særligt gode erfaringer med elever, der har flg. problematikker: (symptomer og årsager ikke adskilt) Faglige vanskeligheder - Vi underviser individuelt fra et niveau på ca. 3. kl. Usikkerhed og lavt selvværd - Årsag kan f.eks. være problematiske familieforhold, grov mobning, sygdom m.m. Evt. har eleven ikke gået i skole igennem lang tid. Stille og indadvendt - Kan ikke trives på skoler med megen uro. Tilsidesat egne behov - F.eks. for at kunne drage omsorg for forældre og søskende p.g.a. forældres sygdom og/eller misbrug. For tæt relation til forældre - Forældre skal være bevidste om problemstillingen og ønske at indgå i et samarbejde. Mindre spiseforstyrrelser Lettere grader af selvdestruktivitet Behov for miljøskifte Brug for flytning til en anden landsdel for at komme væk fra uhensigtsmæssige kammeratrelationer. Vi optager ikke elever der er udadreagerende med kriminalitets- og misbrugsproblemer med sværere psykiske lidelser 7

9 Den grundige visitation Vi ønsker så vidt muligt at undgå fejlplaceringer, da det kan opleves som et stort nederlag for eleven og også skaber uro på Havregården. Elev og forældre Hvis elev og forældre ønsker at høre nærmere om mulighed for plads, skal de kontakte en sagsbehandler i kommunen, da alle elever er henvist via socialforvaltninger. Sagsbehandler Sagsbehandler kontakter én af Havregårdens 2 socialrådgivere og drøfter overordnet elevens anbringelsesbehov i forhold til målgruppen. Er der enighed, sendes div. papirer/undersøgelser til visitationsudvalget, der består af socialrådgiverne Mette Bonné og Annette Nelsson samt skolens psykolog. Vi visiterer indenfor få dage og er svaret positivt, kommer elev, forældre og sagsbehandler på besøg snarest muligt. Som udgangspunkt vurderer vi ud fra de fremsendte sagsakter + evt. yderligere rekvirerede oplysninger. Materialet er oplysninger fra fagpersoner, der har kendt eleven gennem længere tid. Hertil kommer (almindeligvis) en grundig 50-undersøgelse fra sagsbehandleren. Denne fremgangsmåde betyder, at eleven ikke oplever 1. besøg på skolen som "eksamen", hvilket især er hensigtsmæssigt for den usikre og nervøse elev. Der er en plads til eleven, hvis han/hun og familien efterfølgende er interesseret. I særlige situationer kan anden visitationsform vælges, f.eks. hvis vi og/eller sagsbehandler er usikre på, om Havregården er en tilstrækkelig foranstaltning. Besøg på Havregården Et besøg begynder med en rundvisning og herefter en samtale, hvor de forskellige forhold omkring eleven tales igennem. Det er væsentligt at sikre, at der er overensstemmelse mellem ønsker og forventninger og Havregårdens grundlæggende holdninger og arbejdsmetoder. Vi opfordrer herefter altid elev og forældre til at sove på oplevelserne, inden de melder tilbage, om de ønsker pladsen. Elev og forældre kan kun besøge skolen, når visitationsudvalget har vurderet, at vi ser vores skoletilbud som velegnet for eleven. Dette både af hensyn til elev/forældre, der ellers unødigt kan få positive forventninger i tilfælde, hvor vi efterfølgende vurderer, at placering ikke er mulig, samt af hensyn til vores nuværende elever, der oplever Havregården som deres hjem i dagligdagen. Samarbejdspartnere vil altid være velkomne på besøg. Det kan dreje sig om rundvisning og generel orientering om vores skole eller om en konference om et konkret barn. 8

10 INDIVIDUEL AKUTAFTALE Indimellem opstår der uforudsete ting i en kostelevs familie, så eleven ikke kan komme hjem på weekend / ferie, eller der opstår problemer hjemme, når Havregården er lukket. Alternativ til hjemmet kan være en akutinstitution, en løsning der kan være utryg og af flere grunde uhensigtsmæssig for en del elever på et sårbart tidspunkt. I disse situationer kan forvaltningen kontakte skolens forstander/viceforstander, og der kan etableres en akut-ordning indenfor almindeligvis max 3 timer. Eleven vil herefter kunne bo på Havregården sammen med en pæd. medarbejder. Betaling aftales individuelt i forhold til problematik / tidsramme m.m. SKOLEÅRET / TRANSPORT Skoleåret Skolen har åbent 200 hverdage samt weekender på et skoleår. En skoleuge begynder søndag aften eller sidste dag i en ferie. I sommerferien har vi 2-3 ugers ferietilbud inkl. i opholdsbetalingen. Transport Havregården har elever fra Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og Jylland. Elever får netkort og/eller klippekort til længere afstande. Efter weekender / ferier tager eleverne med tog til / fra Gilleleje station, hvor de bliver hentet i bus. KONTAKT Ønsker du flere oplysninger, eller har du en konkret forespørgsel, så ring til én af skolens 2 socialrådgivere. Vi glæder os til at høre fra dig. Morten Ulrik Jørgensen Trine Pantmann Annette Nelsson Mette Bonné Forstander Viceforstander Socialrådgiver Socialrådgiver 9

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation Beskrivelse af den vidtgående specialundervisning på Rudehøj Efterskole Rudehøj Efterskole (RE) arbejder med et undervisningstilbud til normaltbegavede unge med handicap. Af skolens ca. 100 elever er der

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Velkommen til SkoleGården

Velkommen til SkoleGården Velkommen til SkoleGården 1 10:48:37 Velkommen til SkoleGården SkoleGården er et alternativt tilbud til elever, hvis udvikling kræver hensyn og støtte, som den almindelige folkeskole ikke kan give. Det

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Fortællingen om Aarhus

Fortællingen om Aarhus Program Velkommen v. Kurt Præsentation af HU v. Lone Grosen og Jens Erik Stryhn Hvad er HU s opgave? Hvem er HU til for? HU som netværksskaber/relationel koordinering HU og Min Vej et tværmagistralt samarbejde

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning Erhvervstræning, ADL, undervisning og mentor STU på

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Haraldslund Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Haraldslund Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Haraldslund Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 25.

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Formålsbeskrivelse forældre: Konkret viden, værktøjer og

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Vold er ikke løsningen, Katuaq 25-26 november

Vold er ikke løsningen, Katuaq 25-26 november Krisecenter i en Kommunal kontekst tværfaglig samarbejde og borgertilbud Ved: Mette Sonniks: Grethe Siegstad: Annette Broberg: Organisatorisk Daglige arbejde i Nuuk krisecenter Arbejdet i samtalegruppen

Læs mere

VI LÆRER DIG AT KUNNE

VI LÆRER DIG AT KUNNE 6 SPÆNDENDE UDDANNELSER DU IKKE KAN LÆSE DIG TIL! LYDTEKNIKER KØKKENASSISTENT EJENDOMSTEKNIKASSISTENT MUSIKER VÆRKSTEDSLÆRE METAL/TRÆ FILM- OG BILLEDMEDARBEJDER VI LÆRER DIG AT KUNNE AT VILLE, SØRGER DU

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 3. februar 2014 NYHEDSBREV OM EGEHØJSKOLEN

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 3. februar 2014 NYHEDSBREV OM EGEHØJSKOLEN Notatark Sagsnr. 15.20.00-A00-4-10 Sagsbehandler Pia Hermanstad UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 3. februar 2014 NYHEDSBREV OM EGEHØJSKOLEN Om Egehøjskolen Egehøjskolen indeholder fire elementer, som alle

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger.

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Nordisk Film TV Mosedalvej 14 2500 Valby Att: Mette Kathrine Larsen 24-04-2015 Sagsnr. 2015-0092984 Dokumentnr. 2015-0092984-9 Besvarelse af anmodning

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Til unge med særlige udfordringer BE YOURSELF; EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN Oscar Wilde Basen STU & EUA Basen

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere