HAVREGÅRDEN KOSTSKOLE. Havregårdsvej Gilleleje Telefon Telefax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015-2016 HAVREGÅRDEN KOSTSKOLE. Havregårdsvej 24 3250 Gilleleje Telefon 48 31 84 07 Telefax 48 31 93 16 info@havregaarden.dk www.havregaarden."

Transkript

1 HAVREGÅRDEN KOSTSKOLE Havregårdsvej Gilleleje Telefon Telefax

2 Velkommen til HAVREGÅRDEN Hvad er Havregården? Havregården er en selvejende kostskole for 60 elever fra 6. til 9./10. skoleår. Skolen blev oprettet i Den er godkendt og under tilsyn af Undervisningsministeriet i.h.t. lov om friskoler og private grundskoler m.v. Tilsynet med kostafdelingen føres af Socialtilsyn Hovedstaden (Frederiksberg). Hvor ligger den? Havregården ligger i Nordsjælland 700 m fra stranden 6 km. fra Gilleleje. Bustransport til / fra Hillerød og hurtig forbindelse til Fyn og Jylland. Hvilke elever? Målgruppen er normaltbegavede elever, der har brug for et støttende og omsorgsfuldt skoletilbud i døgnregi. Henvisningsårsager kan være faglige, sociale og/eller personlighedsmæssige problemstillinger. Alle elever er henvist via socialforvaltninger (SEL og 52a -1-2). Hvordan bor eleverne? Eleverne bor i 6 bo-grupper med max 10 elever i hver og 4 faste voksne. Hvordan er undervisningen? Næsten alle elever har ved optagelsen brug for en særlig støttende og hensyntagende undervisning på grund af div. problemstillinger. Vi underviser differentieret på små hold og iværksætter div. ekstra støtte samt specialundervisning efter behov. Hvem er de voksne? Forstander, viceforstander, 2 socialrådgivere, 2 psykologer, 25 lærere/pædagoger, bogholder, sekretær, køkkenleder, 2 køkkenassistenter, 4 rengøringsmedarbejdere og 4 pedeller. I alt 44 medarbejdere + weekendmedarbejdere, faglærere på linje- og valgfag samt vikarer. 1

3 MILJØ OG OMSORG Den afgørende forskel Hverdagen - Pædagogik Dagligdagen på en kostskole, miljøet - det tætte samvær blandt kammerater og voksne, bliver en periode i elevernes liv, som de aldrig glemmer. Udgangspunktet i skolens pædagogik er den anerkendende relations- og ressourceorienterede tænkning, idet positiv udvikling kun kan ske i et positivt defineret felt. Bo-grupper De 6 bo-grupper (max 10 elever) er en boform, der skaber trygge og overskuelige rammer. Grupperne har 7-8 værelser. Der er både enkelt- og dobbeltværelser. Herudover er der i hver bo-gruppe: 2-3 badeværelser, vaskemaskine/tumbler, terrasse og køkken/alrum/stue, hvor eleverne spiser morgenmad, aftensmad og hygger med aftendrik. Gruppe 5 og Havrehuset De ældste elever bor i en stor villa tæt på hovedbygningen. Her får de langsomt større ansvar med henblik på at forberede sig på voksenlivet. Udover aktiv deltagelse omkring madlavning og indkøb, deltager de også i praktiske ting omkring hus og have, f.eks. rengøring, græsslåning m.m. Elever her går i 9. kl. på HG, i 10. kl. i Helsinge, på erhvervsskole, handelsskole, gymnasium m.v. Kontaktlærer Alle elever har en kontaktlærer. Det er kontaktlærers opgave at følge eleven tæt og sikre, at eleven trives i undervisning og fritid. Kontaktlærer og forældre samarbejder tæt via tlf. og møder. Børnemøder (Uddannelse i refleksion og demokrati - Fokus på det positive) 1 x mdl. holdes møder i alle bo-grupper. Formålet er at have tid til at drøfte gruppens "liv" og HG-livet i almindelighed. Der er fast dagsorden for at sikre, at der altid først kommer fokus på det positive, det "der virker", og herefter på de områder, der løbende skal "gribes fat i". Samtalegrupper Vi har gennem hele året løbende samtalegrupper blandt eleverne. De ledes af medarbejdere med videreuddannelse / særlig erfaring inden for området. Indholdet tager udgangspunkt i fælles temaer / særlige problematikker. Eks: at have oplevet mobning, at have psykisk syge / alkoholiserede forældre eller have mistet en forælder. Psykolog Psykolog: 3-5 afklarende samtaler med en af vores psykologer. Hvis sagsbehandler, forældre og/eller Havregården finder det hensigtsmæssigt for eleven at gøre brug af tilbuddet, iværksættes samtalerne når eleven skønnes parat. I forlængelse af de afklarende samtaler er der mulighed for at tilkøbe intensive terapeutiske forløb af varierende længde, og evt. mere omfattende udredninger. 2

4 UNDERVISNINGEN Ikke flere nederlag Arbejdsmarkedet efterspørger andet end karakterer En afgangsprøve er nødvendig i.f.t. de fleste senere uddannelsesforløb, men en pæn eksamen er ikke det eneste, der tæller, når eleverne skal ud på arbejdsmarkedet. På Havregården ønsker vi, sideløbende med den almindelige boglige undervisning, at udvikle elevernes personlighed og kreativitet på mange områder. Af den grund vægtes viden, erfaringer og fællesskab omkring idræt, valgfag, temauger, kulturelle oplevelser og rejser i ind- og udland. Dagligdagen er læring på alle felter. Klasser - Fagligt niveau - Egen bærbar pc - 6 Linjefag - Valgfag Skolen har elever fra 6. til 10. skoleår. Vi har 5 klasser, inddelt efter alder / fagligt niveau, max 14 elever i hver klasse og 2 lærere i de fleste timer. På Havregården er det normalt, at være mellem ½ år og op til 4 år bagud fagligt, når man begynder på skolen. Ingen elev behøver at være nervøs for sit faglige niveau i.f.t. til andre elever. Udover alm. differentieret undervisning, opmærksomhed omkring læringsstile og stor kreativitet omkring undervisningens tilrettelæggelse, tager vi ofte på ture til f.eks. Det gamle København, museer, udstillinger, kulturelle arrangementer eller lærer om naturen ved at færdes aktivt i den. It-teknologien betyder også mange nye muligheder for kreativ og udfordrende individuel læring. Alle elever har egne bærbar pc i undervisningen. Der er valgfag i bl.a. svømning, idræt og hjemkundskab. Havregården har med stor succes haft linjefag siden aug Der undervises 2 dage ugl. fra kl Linjerne er i : Design, Ridning/horsemanship, Sundhed/Skønhed, Fodbold og Musik. Alle linjer vil indeholde teori indenfor området og særlige kursusforløb med mulighed for fordybelse. Det er vores forventning, at linjernes mange forskelligartede udfordringer betyder, at eleverne opnår særlige kompetencer, der på sigt betyder et både fagligt og personligt løft = større selvtillid. Når barometret står lavt Indimellem kan vores elever have særlige akutte problematikker, der hindrer indlæring og samtidig betyder uro i klassen for de øvrige elever. Udover at tale med eleven og forsøge at løse de aktuelle problemer, har vi gode erfaringer med at lade dem komme ud af klassen i 1-2 dage. De arbejder så i stedet i køkkenet eller sammen med pedellerne. Vi har f.eks. også aftaler med lokale håndværkere om særlige praktikker i 1-2 uger, når barometret står særlig lavt. Afgangsprøve (FP) 9. kl. / 10. kl. Uanset faglige vanskeligheder og mangelfulde skoleforløb inden eleven kommer til Havregården, vil langt de fleste forlade skolen med en afgangsprøve (FP) efter 9. eller 10. skoleår. Ønskes en 10. klasses afgangsprøve (FP10), kan eleven bo på skolen og gå i 10. kl. i Helsinge. Alle elever får et afgangsbevis, så de kan fortsætte i et uddannelsesforløb. Havregården følger folkeskolen m.h.t. regler omkring eksamen, fag, udtrækning m.m. Skolen indgår i det fælleskommunale censorsamarbejde. 3

5 SÆRLIG STØTTE OG LÆSELEJRSKOLER Den målbare udvikling Når det er svært at følge med Havregårdens speciallærer screener alle nye elever i dansk for at kunne give de implicerede lærere en briefing om, hvor den nye elev befinder sig fagligt. Herefter er det lærerens ansvar at udfordre eleven på et niveau svarende til det aktuelle standpunkt. Der er mulighed for, i samarbejde med forældre og sagsbehandler, at aftale andre mål end en fuld afgangseksamen. Specialundervisning i klassen Hvis en screening viser, at eleven er ordblind eller har svære læse-skrivevanskeligheder, er det specialundervisningslærerens opgave, i samarbejde med klasselæreren, at støtte vedkommende elev i dagligdagen og oplære vedkommende i brugen af kompenserende it-hjælpemidler. Stjernerummet - specialundervisning uden for klassen Havregården har indrettet 2 hyggelige mindre lokaler til testning/undervisning af 1-4 elever i henholdsvis dansk og matematik. Det er vores vurdering, at ingen oplever specialundervisning "pinlig", fordi det er almindeligt at få ekstra hjælp på Havregården. Vi er meget opmærksomme på, at intensiv specialundervisning altid kun skal strække sig over en forud aftalt periode, som eleven kan overskue. Læselejrskoler 2 gange årligt tager 2 lærere og 6 elever på læselejrskole i Gilleleje ferieby. Vi bor i en hytte med bøger, bærbare pc-er, puder, dyner og "masser af forkælelse". Det er et særligt tilbud til elever, der trænger til et "ekstra-ekstra-skub" i deres læseudvikling. Vores læselejrskoler har med stor succes eksisteret i mange år, bl.a. fordi alle elever oplever en målbar fremgang efter forløbet. Læselejr: Citater fra elever: Man finder ud af, at man faktisk godt kan læse! Man læser hele tiden, også om aftenen Nu har jeg fået lyst til at læse Vi hygger os, vi er sammen om alting! - Fedt! Jeg har fundet ud af, at jeg også kan skrive Det bedste er, at man bliver træt på en god måde! 4

6 FRITIDEN Vi udfordrer og støtter Mange fritidstilbud - Multihal Havregården har mange fritidstilbud både på skolen og i nærområdet. Hver dag "annonceres" dagens voksenstyrede aktiviteter. Det kan f.eks. være en bytur, tur til svømmehal, cykeltur, sportsaktivitet i hallen, musiksammenspil, smykkefremstilling m.m. Herudover kan eleverne benytte de mange værksteder, div. redskaber til sport, skolens motionsrum, karaokeanlæg, trampolin, bordtennis og meget mere, der er til fri afbenyttelse. I sportshallen er der baner til badminton, basket, fodbold m.m. Nogle elever er optaget af rollespil, nogle af pc-spil og nogle elever dyrker sang og musik. Råhyggen med kammerater skal der også være tid til. Der ses TV/film, høres musik og følges (aktivt) med i hinandens liv. I nærområdet har vi elever, der p.t. går til fodbold, ridning, knallertkørekort og motocross. Dyr Havregården er en gammel landbrugsejendom, og vi har altid dyr, bl.a. køer / kalve, høns og kaniner. Hesteinteresserede elever går til ridning på nærliggende rideskole. Vi har siden aug haft en aktiv ridelinje. Sport og sportsstævner Havregården har mangeårig tradition for at dyrke sport. En del af vores elever har aldrig eller næsten aldrig tidligere dyrket sport, men når muligheden og kammeraterne "lokker", så bliver det pludselig interessant. Vi deltager i 2 store atletik- og fodboldstævner årligt, bl.a. et kostskolestævne, hvor 8 kostskoler dyster mod hinanden. Der overnattes i telte eller på skoler. Stævnerne er meget populære, både på grund af konkurrencerne, men også fordi eleverne nyder samværet med ca. 175 andre unge fra hele landet. Andre stævner er f.eks. 1-dags fodbold- og bordtennisturneringer rundt omkring på Sjælland. 5

7 TRADITIONER OG FESTER En vigtig del af kostskolelivet Vi holder fast i de (fleste) gamle traditioner, men vi er også parate til at indføre nye traditioner. I løbet af et skoleår har vi en række faste arrangementer med og uden familie. Der er altid bus fra / til Hillerød, når forældrene inviteres, idet vi ønsker at se så mange familier som muligt på skolen. Vi gør generelt meget ud af rammerne omkring de store fester, så alle elever oplever de danske traditioner omkring højtider og lærer lidt fra Emma Gad. Året indeholder bl.a. flg.: Gammel elev fest Den første lørdag i oktober holder vi fest for skolens gamle elever. Dagen indeholder forskellige aktiviteter, hvor nuv. elever bl.a. udfordrer de gamle i fodbold. Der betales kun lidt for drikkevarer til maden, da vi ønsker at se flest mulige af vores gamle elever denne dag. (Se hjemmesiden) Skole-/hjemsamtaler (m. familie) Forældre inviteres til skole-/hjemsamtaler i oktober. Her er der både et klasse-møde og individuelle samtaler med lærerne i de enkelte fag. Julefest (m. familie) Vi holder en stor julefest i starten af december med nærmeste familie. Vi glæder os hvert år til at møde forældre/søskende til julehygge. Fælles underholdning for alle bogrupper. Julefest (u. familie) I slutningen af december holder vi stor julefest med eleverne. Der pyntes op ude og inde med hjemmelavet julepynt, juledekorationer og lys. Børn og voksne giver hinanden gaver. Vi spiser flæskesteg, and og risalamande med mandelgaver. Vi slutter af med gåtur/fakkeltog. Fastelavnsfest (u. familie) Vi har en stor udklædningskælder, og alle skal være klædt ud for at deltage. Vi har tradition for, at eleverne gør rigtig meget ud af udklædning, make-up og hår. For den generte elev er det ok blot at tage hat, slips eller lignende på. Konfirmationsfest (u. familie) Hvert forår holdes stor fest. Alle møder i festtøj. Festmenu og musik under middagen. Kontaktlærerne skriver personlige sange og taler samt køber gaver til hovedpersonerne. Efter middagen er der fællesdans, sange m.m. En stor flot fest, der altid huskes tilbage på med glæde. 15 år / Gallafest (u. familie) I november holder vi stor gallafest, hvor vi bl.a. fejrer de elever, der fylder 15 år i indeværende skoleår og som ikke skal konfirmeres. Dimissionsfest / sommerfest (m. familie) Sidst i juni holder vi årets største fest. Festen holdes i hallen, så der er god plads til hele familien. Eksamensbeviser overrækkes, og der vil være underholdning / musik samt ikke mindst vores store "anmelderroste festbuffet. 6

8 OPTAGELSE PÅ SKOLEN Alle kostelever visiteres via hjemkommunen Målgruppe Havregården optager normaltbegavede børn/unge fra 6. til 10. skoleår. Alle Havregårdens elever har brug for et skolemiljø med særlig omsorg og støtte på grund af faglige, sociale og/eller personlighedsmæssige problemstillinger. Eleverne skal, på trods af div. problemstillinger, almindeligvis kunne deltage i klasseundervisning 7-8 timer dagligt sammen med elever. Særlige behov Der kan lejlighedsvis optages elever med behov for 1 til 1 støtte i en opstartsperiode, såfremt der foreligger en ekstrabevilling, og der er formodning om, at eleven indenfor en overskuelig periode vil kunne indgå mere ligeligt i undervisningen. Særligt gode erfaringer med elever, der har flg. problematikker: (symptomer og årsager ikke adskilt) Faglige vanskeligheder - Vi underviser individuelt fra et niveau på ca. 3. kl. Usikkerhed og lavt selvværd - Årsag kan f.eks. være problematiske familieforhold, grov mobning, sygdom m.m. Evt. har eleven ikke gået i skole igennem lang tid. Stille og indadvendt - Kan ikke trives på skoler med megen uro. Tilsidesat egne behov - F.eks. for at kunne drage omsorg for forældre og søskende p.g.a. forældres sygdom og/eller misbrug. For tæt relation til forældre - Forældre skal være bevidste om problemstillingen og ønske at indgå i et samarbejde. Mindre spiseforstyrrelser Lettere grader af selvdestruktivitet Behov for miljøskifte Brug for flytning til en anden landsdel for at komme væk fra uhensigtsmæssige kammeratrelationer. Vi optager ikke elever der er udadreagerende med kriminalitets- og misbrugsproblemer med sværere psykiske lidelser 7

9 Den grundige visitation Vi ønsker så vidt muligt at undgå fejlplaceringer, da det kan opleves som et stort nederlag for eleven og også skaber uro på Havregården. Elev og forældre Hvis elev og forældre ønsker at høre nærmere om mulighed for plads, skal de kontakte en sagsbehandler i kommunen, da alle elever er henvist via socialforvaltninger. Sagsbehandler Sagsbehandler kontakter én af Havregårdens 2 socialrådgivere og drøfter overordnet elevens anbringelsesbehov i forhold til målgruppen. Er der enighed, sendes div. papirer/undersøgelser til visitationsudvalget, der består af socialrådgiverne Mette Bonné og Annette Nelsson samt skolens psykolog. Vi visiterer indenfor få dage og er svaret positivt, kommer elev, forældre og sagsbehandler på besøg snarest muligt. Som udgangspunkt vurderer vi ud fra de fremsendte sagsakter + evt. yderligere rekvirerede oplysninger. Materialet er oplysninger fra fagpersoner, der har kendt eleven gennem længere tid. Hertil kommer (almindeligvis) en grundig 50-undersøgelse fra sagsbehandleren. Denne fremgangsmåde betyder, at eleven ikke oplever 1. besøg på skolen som "eksamen", hvilket især er hensigtsmæssigt for den usikre og nervøse elev. Der er en plads til eleven, hvis han/hun og familien efterfølgende er interesseret. I særlige situationer kan anden visitationsform vælges, f.eks. hvis vi og/eller sagsbehandler er usikre på, om Havregården er en tilstrækkelig foranstaltning. Besøg på Havregården Et besøg begynder med en rundvisning og herefter en samtale, hvor de forskellige forhold omkring eleven tales igennem. Det er væsentligt at sikre, at der er overensstemmelse mellem ønsker og forventninger og Havregårdens grundlæggende holdninger og arbejdsmetoder. Vi opfordrer herefter altid elev og forældre til at sove på oplevelserne, inden de melder tilbage, om de ønsker pladsen. Elev og forældre kan kun besøge skolen, når visitationsudvalget har vurderet, at vi ser vores skoletilbud som velegnet for eleven. Dette både af hensyn til elev/forældre, der ellers unødigt kan få positive forventninger i tilfælde, hvor vi efterfølgende vurderer, at placering ikke er mulig, samt af hensyn til vores nuværende elever, der oplever Havregården som deres hjem i dagligdagen. Samarbejdspartnere vil altid være velkomne på besøg. Det kan dreje sig om rundvisning og generel orientering om vores skole eller om en konference om et konkret barn. 8

10 INDIVIDUEL AKUTAFTALE Indimellem opstår der uforudsete ting i en kostelevs familie, så eleven ikke kan komme hjem på weekend / ferie, eller der opstår problemer hjemme, når Havregården er lukket. Alternativ til hjemmet kan være en akutinstitution, en løsning der kan være utryg og af flere grunde uhensigtsmæssig for en del elever på et sårbart tidspunkt. I disse situationer kan forvaltningen kontakte skolens forstander/viceforstander, og der kan etableres en akut-ordning indenfor almindeligvis max 3 timer. Eleven vil herefter kunne bo på Havregården sammen med en pæd. medarbejder. Betaling aftales individuelt i forhold til problematik / tidsramme m.m. SKOLEÅRET / TRANSPORT Skoleåret Skolen har åbent 200 hverdage samt weekender på et skoleår. En skoleuge begynder søndag aften eller sidste dag i en ferie. I sommerferien har vi 2-3 ugers ferietilbud inkl. i opholdsbetalingen. Transport Havregården har elever fra Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og Jylland. Elever får netkort og/eller klippekort til længere afstande. Efter weekender / ferier tager eleverne med tog til / fra Gilleleje station, hvor de bliver hentet i bus. KONTAKT Ønsker du flere oplysninger, eller har du en konkret forespørgsel, så ring til én af skolens 2 socialrådgivere. Vi glæder os til at høre fra dig. Morten Ulrik Jørgensen Trine Pantmann Annette Nelsson Mette Bonné Forstander Viceforstander Socialrådgiver Socialrådgiver 9

Velkommen til HAVREGÅRDEN

Velkommen til HAVREGÅRDEN HAVREGÅRDEN 1 Velkommen til HAVREGÅRDEN Hvad er Havregården? Havregården er en selvejende kostskole for 54 elever fra 6. til 9./10. skoleår. Skolen blev oprettet i 1969. Den er godkendt og under tilsyn

Læs mere

HAVREGÅRDEN 2011-2012

HAVREGÅRDEN 2011-2012 HAVREGÅRDEN RDEN 2011-2012 Velkommen til HAVREGÅRDEN Hvad er Havregården? Havregården er en selvejende kostskole for 52 elever fra 6. til 9./10. skoleår. Skolen blev oprettet i 1969. Den er godkendt og

Læs mere

Velkommen til HAVREGÅRDEN

Velkommen til HAVREGÅRDEN HAVREGÅRDEN RDEN 2010 Velkommen til HAVREGÅRDEN Hvad er Havregården? Havregården er en selvejende kostskole for 54 elever fra 6. til 9./10. skoleår. Skolen blev oprettet i 1969. Den er godkendt og under

Læs mere

HAVREGÅRDEN KOSTSKOLE. Havregårdsvej Gilleleje Telefon Telefax

HAVREGÅRDEN KOSTSKOLE. Havregårdsvej Gilleleje Telefon Telefax 2016-2017 HAVREGÅRDEN KOSTSKOLE Havregårdsvej 24 3250 Gilleleje Telefon 48 31 84 07 Telefax 48 31 93 16 info@havregaarden.dk www.havregaarden.dk Velkommen til HAVREGÅRDEN Hvad er Havregården? Havregården

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Ja Nej - Gå til Hvem præsenterede første gang forslaget om at gå på efterskole? (Vælg en svarmulighed)

Ja Nej - Gå til Hvem præsenterede første gang forslaget om at gå på efterskole? (Vælg en svarmulighed) 1. Har du et eller flere børn i 10. klasse på efterskole i skoleåret 2014/15? Ja Nej - Gå til 25 2. Hvilket køn er jeres barn på efterskole? Pige Dreng 3. Har jeres barn også gået på efterskole i 9. klasse?

Læs mere

SFO-VINDINGES MÅLSÆTNING

SFO-VINDINGES MÅLSÆTNING SFO-VINDINGES MÅLSÆTNING Det pædagogiske arbejde i SFO-Vindinge tager udgangspunkt i, at SFO en er børnenes fristed, hvor det enkelte barn kan tilrettelægge sin fritid under hensyntagen til omgivelserne.

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Kildebjerget Kostskole

Kildebjerget Kostskole Kildebjerget Kostskole Skole- og botilbud for børn og unge med særlige behov Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Kostskole 2 KILDEBJERGET KOSTSKOLE Læringsforløbene

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Velkommen til SkoleGården

Velkommen til SkoleGården Velkommen til SkoleGården 1 10:48:37 Velkommen til SkoleGården SkoleGården er et alternativt tilbud til elever, hvis udvikling kræver hensyn og støtte, som den almindelige folkeskole ikke kan give. Det

Læs mere

Informationsfolder 1

Informationsfolder 1 Informationsfolder 1 Vi giver eleverne nye redskaber til livet Om Dannevirke Kostskole Dannevirke Kostskole åbnede dørene 1. august 1993. Vi har 25 års erfaring i at skabe trygge læringsmiljøer, hvor den

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 50 / 2015. Festklædte elever parat til Gallafest 12. november 2015

Nyhedsbrev. uge 50 / 2015. Festklædte elever parat til Gallafest 12. november 2015 Nyhedsbrev uge 50 / 2015 Festklædte elever parat til Gallafest 12. november 2015 Indhold Nyt fra administrationen v. skoleleder Jesper Harrsen Nyt fra kostafdelingen v. afdelingsleder Lotte Gjerlufsen

Læs mere

Fortællingen om Aarhus

Fortællingen om Aarhus Program Velkommen v. Kurt Præsentation af HU v. Lone Grosen og Jens Erik Stryhn Hvad er HU s opgave? Hvem er HU til for? HU som netværksskaber/relationel koordinering HU og Min Vej et tværmagistralt samarbejde

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Midtfyns Gymnasium tilbyder unge med autisme/aspergers Syndrom et særligt tilrettelagt forløb, som fører til studentereksamen. Der er for tilflyttere

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

godt vælge selskab Tre år Derfor skal du Elleslettegård

godt vælge selskab Tre år Derfor skal du Elleslettegård Tre år godt i selskab vælge Derfor skal du Elleslettegård Du skal søge ind på Elleslettegård, fordi Du får 3 sjove, vigtige og spændende år. Du får en uddannelse på dine præmisser. Du får nye venner. Du

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

Lille Tjørnegård. en ny start

Lille Tjørnegård. en ny start Lille Tjørnegård en ny start Velkommen til Lille Tjørnegård Målgruppen Lille Tjørnegård er et heldagstilbud til normalt begavede børn med adfærdsproblemer, og til elever, hvis udvikling er så truet, at

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE INDLEDNING På Tolstrup-Stenum Friskole er samarbejdet mellem skole og hjem en forudsætning for at lave god skole, og derfor valgte vi, at der

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i gang med en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker Pædagogik og værdier: Barnet skal blive så dygtig som det overhovedet kan! Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK

SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK SØBÆK POSTEN FORÅRS & PÅSKENYT FRA OS PÅ SØBÆK BEHANDLINGSSTEDERNE SØBÆK SØBÆKSPARKEN 10 4450 JYDERUP. 59248300 Jyderup 20 marts 2015 Kære alle Benny Andersen skrev Det er forår og alting klippes ned.

Læs mere

For børn med epilepsi BØRNESKOLEN

For børn med epilepsi BØRNESKOLEN For børn med epilepsi BØRNESKOLEN Børneskolen ved Epilepsihospitalet Børneskolen underviser og observerer børn fra børnehaveklasse til 9. klasse, mens de er indlagt på Epilepsihospitalet. Børnene, som

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer.

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Englegårdskolen Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Hersnap Bygade 14 5380 Dalby Tlf. 65 34 12 10 E-mail: info@englegaardskolen.dk Hjemmeside: www.englegaardskolen.dk

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård.

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. Lovgrundlag: Opholdssteder for børn og unge, Servicelovens 49 Opholdsstedets navn: Søndertoftegård. Adresse: Toftevej 33, Postnr. og by: 3250 Gilleleje.

Læs mere

STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE MÅLGRUPPPE? Unge, som ikke er klar til at starte på en ordinær ungdomsuddannelse, kan søge om, at blive optaget på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse:

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Svalegruppe: 2 Svalegruppens personale: 2 Visitering til Svalegruppen 2 Start i Svalegruppe: 3 Primærpædagogens rolle: 3 Forældresamarbejde 4 Opfølgningssamtale og handleplan:

Læs mere

AST-tilbud. for unge med diagnose indenfor autismespektret

AST-tilbud. for unge med diagnose indenfor autismespektret AST-tilbud for unge med diagnose indenfor autismespektret MÅLGRUPPPE? Målgruppen er unge mellem 16-22 år med diagnoser indenfor autismespektret. Den unge skal med moderat støtte kunne klare et år hjemmefra

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

SommerCamp 2016. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2016. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2016 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker.

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker. Lautrupgårdskolen. Lautrupgårdskolen er en specialskole inden for rammerne af folkeskoleloven, hvor der er afsat ekstra ressourcer til eleverne. Vi arbejder med et anerkendende børnesyn i en tillids skabende

Læs mere

Emmerske Efterskoles antimobbestrategi

Emmerske Efterskoles antimobbestrategi Emmerske Efterskoles antimobbestrategi På Emmerske Efterskole arbejder vi for at: Alle har ret til et mobbefrit børne- og ungdomsliv i et trygt miljø Alle skal have en hverdag med sammenhold, fællesskab

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Peder Lykke Skolens ide katalog

Peder Lykke Skolens ide katalog Peder Lykke Skolens ide katalog for aktiviteter, som kan understøtte det sociale liv i klasserne Vi lægger stor vægt på de menneskelige værdier, der er en vigtig forudsætning for en høj faglighed - både

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

STU Ellemosevej er for unge udviklingshæmmede med et funktionsniveau svarende til førskolealderen og som er i målgruppen til førtidspension.

STU Ellemosevej er for unge udviklingshæmmede med et funktionsniveau svarende til førskolealderen og som er i målgruppen til førtidspension. Uddannelsen STU er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge 18-25 årige, der har særlige behov og derfor ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Målet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

- et varmt og rart sted

- et varmt og rart sted - et varmt og rart sted KOSTSKOLEN I SØNDERJYLLAND Kostskolen er et dejligt sted, hvor alle mennesker kan være. Lærerne er gode til at lære os nye ting. Man får mange venner her nede og alle er næsten

Læs mere

STU. ved NBU-Skolen. Nordjysk Børne- Ungecenter. STU Særligt tilrettelagt 3 årigt uddannelsesforløb

STU. ved NBU-Skolen. Nordjysk Børne- Ungecenter. STU Særligt tilrettelagt 3 årigt uddannelsesforløb STU ved NBU-Skolen STU Særligt tilrettelagt 3 årigt uddannelsesforløb Nordjysk Børne- Ungecenter DIT LIV, DIN UDDANNELSE Kunne du tænke dig en spændende og udfordrende uddannelse, hvor du selv har indflydelse

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

E klasserne på Vildbjerg Skole

E klasserne på Vildbjerg Skole VILDBJERG SKOLE - EN SKOLE I BEVÆGELSE BJØRNKÆRVEJ 2 7480 VILDBJERG E klasserne på Vildbjerg Skole Specialklasserækken består af flg.: 2. E med elever fortrinsvis fra 0. kl. til 3. kl. 5. E med elever

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

EMU Klassen på Erhvervsskolen.

EMU Klassen på Erhvervsskolen. EMU Klassen på Erhvervsskolen. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Erhvervs modning & Udviklings forløb. Vi visiterer Unge henvist fra Jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelse 32 Unge henvist

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere