At tænke medfamilien Oplæg Ejbyhus Svend Aage Rasmussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At tænke medfamilien Oplæg Ejbyhus 19-4-2010. Svend Aage Rasmussen"

Transkript

1 At tænke medfamilien Oplæg Ejbyhus Svend Aage Rasmussen

2 Prolog Our attitude to what is alive and to what is dead is not the same. All our reactions are different (Wittgenstein, 1953 no. 284) An utterance is never just a reflection or an expression of something already existing... It always creates something that never existed before, something absolutely new and unrepeatable (Bakhtin, 1986: 119) For if we use in our talk about people`s intimate relationships the kind of specially invented, abstract terms we usually feel free to use in our theorizing in psychology, then, we end by putting their words into our terms, inviting a ideological dilemma of a very particular kind: for our words work to colonize, so to speak, the mode of being of those we study. (Shotter 1993: 181)

3 Om-tænkning og Med-tænkning: Fra at tænke omklienter som abstrakte individer til at tænke med dem i en dialogisk struktureret, social praksis (Shotter 2008)

4 Det klassisk systemiske The ills of the individual are not really separable from the ills of the social context he creates and inhabits, and one cannot with good conscience pull out the individual from his cultural milieu and label him sick or well. (Haley s. 63)

5 Basale systemiske principper Det systemiske I modsætning til Det cirkulære Lineær tænkning Det relationelle Egenskabstænkning Det processuelle Indholdstænkning Det kontekstuelle Elementtænkning

6

7 Den terapeutiske relation Most of our current empirical findings indicate a need to the more meaningful understanding of our essential intersubjectivity, of the fundamental importance of relationships and, significantly, of the healing potential of a well-managed therapeutic alliance. In opposition to these findings, there is an effort to reintroduce a reductionist mechanical model of the mind (and therapy) in the name of accountabiliy and efficiacy. This move appears to stem more from political and perhaps economic motives rather than scientific evidence. (Bachelor & Horvath 1999, s. 164)

8 Den gode terapeutiske relation En nødvendig forudsætning for forandring Dannes tidligt i terapien Opleves forskelligt af klient og terapeut Skabes af begge parter Påforskellig måde fra klient til klient Er i sig selv terapeutisk Er skiftende Præges af parterne i relationen (Bachelor & Horvath 1999, s )

9 Den epistemologiske revolution i familieterapien 2. ordens kybernetik Det postmoderne Konstruktivisme Social konstruktionisme Poststrukturalisme Dekonstruktion

10 Poststrukturalisme Maybe the target nowaday is not to discover what we are but to refuse what we are. (Foucault, 1982) Verden skabes i sproget og præges af herskende diskurser Nogle diskurser er potentielt undertrykkende Klienter og familier har ikke en essens. Vi er, hvad vi i fælleskab gør hinanden til. Familierne er ikke deres problemer

11 Det fjendtlige sprog Et sprog der beskriver mennesket eller menneskelige systemer (f. eks. familien) påen måde, hvor der ses bort fra kontekst, helhed, relationer, cirkulære sammenhænge (1. ordens kybernetik) og beskriver mennesket eller menneskelige systemer påen måde, der skjuler beskriveren, dennes position, forforståelse og samspil med systemet (2. ordens kybernetik). Sproget er ofte negativt ladet og direkte eller indirekte afstandtagende. Et almindeligt dagligsprog bruges sjældent, men et teknisk-videnskabeligt sprog med hyppig brug af fremmedord. (Rasmussen 2003, s. 231)

12 Virkninger af det fjendtlige sprog Skaber sociale hierarkier Underminerer det relationelle Medvirker til en svækkelse af selvopfattelsen Skaber negative selvopfyldende profetier Modvirker narrativ dybde Fremmer psedovidenskabelighed

13 Hvad skaber uproduktive kampe i terapi 1. Ekspertise og hierarkier 2. Konfrontation 3. Fortolkning 4. Etikettering / Diagnose (Butler & Bird, 2000)

14 The killer Ds Diagnosis Deficits Disorders Diseases Disabilities Dysfunction (Duncan, Miller & Sparks, 2004)

15 Sådanne mennesker De evner ikke at udvise en genuin interesse for andre, de kan ikke rumme såvel det sikre som det usikre i relationer, endsige reflektere nuanceret over dem. De mangler indsigt i deres egen udvikling, formår ikke at være selvkritiske og er ikke rigtigt opmærksomme på, hvordan deres følelser og eventuelle udbrud påvirker andre. Endeligt mangler de generelt set et indre liv, herunder at opleve kontinuitet i tilværelsen, have solide evner til at forklare, lytte, føle sig forsigtigt frem i forhold til andre, være ydmyg i positiv forstand, have humor, kunne tilgive, udvise gensidighed, ansvarlighed og troværdighed. Det bør bemærkes, at sættes der positivt fortegn foran disse mangler, toner der et billede frem af vigtige evner hos den kompetente psykolog (Christiansen 2008: 12)

16 Tanker om med-tænkning og om-tænkning Vi kan ikke, ikke tænke om familien Vores tanker omfamilien bør være postmoderne inspireret, fx bør vi: Være skeptiske over for metanarrativer og universel viden Ikke se viden som ubestridt Se viden som udtryk for magtforhold Være situerede og personlige Være bevidste om sprogets formende kraft Vi bør såmeget som muligt tænke med patienten

17 Eksempler påmed-tænkning i praksis (Klinik for Spiseforstyrrelser, Stolpegård) Postmoderne gruppebehandling Overvejelsesgruppen Familieterapi og flerfamiliemøder Refleksion og bevidning

18 Reflekterende processer og bevidning En anerkendende postmoderne refleksiv praksis som er situeret og personlig og en kreativ og kollektiv proces, hvorforskellen mellem insidere og outsidere ses som et bidrag til diskursiv mangfoldighed (Rasmussen & Svarrer 2008, s. 166)

19 En dansk pioner om hjælpekunst, nu evidensbaseret Sympathie skal man have, men denne Sympathie er først sand, naar man ret dybt tilstaar sig selv, at hvad der er hændet eet Menneske, kan hænde alle Den Læge ved en Daareanstalt, der er dum nok til at troe sig i al Evighed klog og sin smule Forstand assureret for al Skade i Livet, han er vel i en vis Forstand klogere end de Afsindige, men han er tillige dummere, og han skal vist ej helbrede Mange (Søren Kierkegaard 1844)

20 Epilog: Om fortalere for simplistisk naturvidenskabelig tankegang siger Wittgenstein, at de: bestandig har naturvidenskabens metode i tankerne og fristes uimodståeligt til at spørge og svare påsamme måde som i naturvidenskaben. Den tilbøjelighed fører ind i fuldstændigt mørke (1958: 18)

21 Litteratur Asay, T. P., & Lambert, M. (1999). The empirical case for the commons factors in therapy: Quantitative findings. I M. A. Hubble, B. L. Duncan, & S. D. Miller (Red.), The heart and soul of change: What works in therapy(s ). Washington DC: APA. Bachelor, A., & Horwath, A. (1999). The therapeutic relationship. I M. A. Hubble, B. L. Duncan, & S. D. Miller (Red.), The Heart and Soul of Change(s ). Washington DC: APA. Butler, M. H., & Bird, M. H. (2000). Narrative and interactionalprocess for preventing harmful struggle in therapy: An integrative and empirical model. Journal og marital and family therapy, 26, s Christiansen, I. (2008). Mentalisering - vejen til sindet. Psykolog Nyt(9), s Duncan, B. L., Miller, S. D., & Sparks, J. A. (2004). The heroic client(2 udg.). San Francisco: Jossey-Bass. Foucault, M. (1982). Afterword: The subject and power. I H. L. Dreyfus, & P. Rabinow, Michel Foucault. Beyond structuralism and hermeneutics(s ). Brighton: The Harvester Press. Haley, J. (1963). Strategies of psychotherapy. New York: Grune & Stratton. Kierkegaard, S. (1844). Begrebet Angest. København. Rasmussen, S. A. (2003). Det fjendtlige sprog. Refleksioner over udviklinger i psykiatrien. Fokus på familien, 31(4), s Rasmussen, S. A., & Svarrer, T. (2008). Reflekterende processer og bevidning: En kritisk sammenligning af teori og praksis med synspunkter fra insidere. Fokus på Familien, 36(3), s Shotter, J. (2008). Conversational realities revisited: Life, language, body and world.chagrin Falls: Taos Institute Publications. Shotter, J. (1993). Cultural Politics of Everyday Life. Buckingham: Open University Press. Wittgenstein, L. (1953). Philosophical Investigations. Oxford: Blackwell. Wittgenstein, L. (1958). The Blue and Brown Books. Oxford: Basil Blackwell.

Overskridelse, overførsel og kompleksitet

Overskridelse, overførsel og kompleksitet Psykoterapi, supervision og undervisning Overskridelse, overførsel og kompleksitet At gøre terapi til en forskel, der kan gøre en forskel Af Jacob Mosgaard Fra: Systemisk Forum, vol. 23, nr. 2. 2010 Paradokser

Læs mere

Truslen fra fortiden: Om psykologiens nye kritiske historiografi

Truslen fra fortiden: Om psykologiens nye kritiske historiografi Fagartikkel Vitenskap og psykologi Svend Brinkmann Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Kontakt svendb@hum.aau.dk Truslen fra fortiden: Om psykologiens nye kritiske historiografi En ny kritisk

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

Forandring i organisationer

Forandring i organisationer Forandring i organisationer - Den traditionelle tilgang og Appreciative Inquiry Kandidatafhandling Anders Peder Lysholm Hansen Cand.merc. Organisation og Strategi Aalborg Universitet 2009 Vejleder: Michael

Læs mere

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af Os og dem - en kritisk diskursanalyse af indvandrerdebatten i udvalgte danske medier i nyere tid - Kandidatafhandling - Af: Ana Ilinca Mihai Cand. ling. merc. - Translatør & Tolk Vejleder: Jon Milner Institut

Læs mere

Sprogspil, relationer og pædagogik. At frigøre sig fra snærende begreber

Sprogspil, relationer og pædagogik. At frigøre sig fra snærende begreber Sprogspil, relationer og pædagogik. At frigøre sig fra snærende begreber Af Allan Holmgren, DISPUK, holmgren@dispuk.dk November, 2003 Denne artikel er skrevet som oplæg til mit indlæg på konferencen om

Læs mere

Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori

Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori UTBILDNING & DEMOKRATI 2005, VOL 14, NR 3, 97 118 Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori Thomas Aastrup Rømer In this article, two major postmodern contributions are discussed: the book

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Proces og resultat...2. 3. Redegørelse...3. 4. Proces...5. 4.1 Ritual...5. 4.2 Social erindring...8. 5. Resultat...

1. Indledning... 2. 2. Proces og resultat...2. 3. Redegørelse...3. 4. Proces...5. 4.1 Ritual...5. 4.2 Social erindring...8. 5. Resultat... Opgformulering: Redegør for flere forskellige analyser som behandler ritualer og social errindring. Diskuter begreberne, og illustrer med empiriske eksempler. 1. Indledning.... 2 2. Proces og resultat...2

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Arbejdsglæde anno 2011

Arbejdsglæde anno 2011 Arbejdsglæde anno 2011 En undersøgelse af hvordan ledere kan skabe større arbejdsglæde for medarbejdere - herunder en kritisk diskursanalyse af hvordan der tales om arbejdsglæde i danske medier Udarbejdet

Læs mere

Et hjem på institutionen

Et hjem på institutionen Et hjem på institutionen En undersøgelse af ældres oplevelser på et københavnsk plejehjem Et integreret speciale fra fagene Et hjem på institutionen En undersøgelse af ældres oplevelser på et københavnsk

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

SYSTEMISK FORUM DODO BIRD VERDICT TEMA: 2010 23. årgang nr. 3 MEDLEMSBLAD FOR DANSK FORENING FOR SYSTEMISK TERAPI OG KONSULTATION

SYSTEMISK FORUM DODO BIRD VERDICT TEMA: 2010 23. årgang nr. 3 MEDLEMSBLAD FOR DANSK FORENING FOR SYSTEMISK TERAPI OG KONSULTATION SYSTEMISK FORUM 2010 23. årgang nr. 3 MEDLEMSBLAD FOR DANSK FORENING FOR SYSTEMISK TERAPI OG KONSULTATION TEMA: DODO BIRD VERDICT KONTAKTINFO Bestyrelsen Lokale kontaktpersoner Lisbeth Villumsen (formand)

Læs mere

På udkig efter de unges invitationer

På udkig efter de unges invitationer vol. fokus 34 25 41 Universitetsforlaget 2006 På udkig efter de unges invitationer Søren HERTZ Denne artikel skal ses i forlængelse af «At arbejde systemisk i et diagnostisk felt» og «De unge og ungdomspsykiatrien

Læs mere

Afdeling for Antropologi og Etnografi,

Afdeling for Antropologi og Etnografi, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg ANTROPOLOGI & ETNOGRAFI, kandidatuddannelse, 2005-studieordning Fri, skriftlig projektformulering i Organisationsantropologi

Læs mere

Institut for Psykologi KU Forside og Tro & love erklæring til elektronisk aflevering af opgaver (SKAL indsættes som første side i opgaven)

Institut for Psykologi KU Forside og Tro & love erklæring til elektronisk aflevering af opgaver (SKAL indsættes som første side i opgaven) Institut for Psykologi KU Forside og Tro & love erklæring til elektronisk aflevering af opgaver (SKAL indsættes som første side i opgaven) Bachelor (sæt kryds) Tilvalg- eller ÅU (sæt kryds) Kandidat (sæt

Læs mere

Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler

Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler Vejleder: Sine Carlsen Humbach Hus 9.1 3. Semester Efterår 2014 Anslag: 169.281 Gruppe 8 Heiðrún Arna Óttarrsdóttir 52236 Jeppe Hee Rømer 51773 Maria

Læs mere

Dette fyldige nummer af GF

Dette fyldige nummer af GF Dette fyldige nummer af GF følger op på konferencen i marts med Ruth Skovgaards åbningstale og med referater af konferencens to inviterede talere, Frank Staemmler og Sean Gaffney. Men vi følger også op

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtalen et strategisk ledelsesværktøj

Medarbejderudviklingssamtalen et strategisk ledelsesværktøj Medarbejderudviklingssamtalen et strategisk ledelsesværktøj Om medarbejderudviklingssamtalens betingelser og betydning i et strategisk perspektiv 10. semesters specialerapport på uddannelsen Læring og

Læs mere

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

Humberto Maturana & ledelse. - Bud på hvad en biolog kan bidrage med af perspektiver på ledelse.

Humberto Maturana & ledelse. - Bud på hvad en biolog kan bidrage med af perspektiver på ledelse. Humberto Maturana & ledelse. - Bud på hvad en biolog kan bidrage med af perspektiver på ledelse. Andreas Juhl & Thorkil Molly Søholm (c) 2003 Målet med denne artikel er at give en præsentation af udvalgte

Læs mere

Spindet. Er jeg mine tanker? Coaching. På sporet af Sprogpsykologerne.. Mindfulness. Kognition. Det medgørlige sind

Spindet. Er jeg mine tanker? Coaching. På sporet af Sprogpsykologerne.. Mindfulness. Kognition. Det medgørlige sind Spindet 11. årgang, 1 nr. Juni 2011 ISSN 1603 7979 Er jeg mine tanker? Coaching På sporet af Sprogpsykologerne.. Kognition Mindfulness Det medgørlige sind Leder Så er der kommet nye runer i stenen og nye

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Debathæfte Opgør med halvdannelsens folkeskole SOPHIA På bagkant af reformerne På forkant med konsekvenserne DEBATHÆFTE Copyright: SOPHIA tænketank

Læs mere

Coaching og dialogisk praksis i en relationel optik

Coaching og dialogisk praksis i en relationel optik Coaching og dialogisk praksis i en relationel optik Lone Hersted Institut for Læring og Filosofi E-mail: lhersted@learning.aau.dk 1 Præsentation Professionel baggrund: uddannet skuespiller, cand.mag. i

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION Kenneth Mølbjerg Jørgensen Ledelse og Filosofi Nr. 2, 2007 1 Forandringsledelse gennem kommunikation Ledelse og Filosofi, Nr. 2, 2007 ISBN: 87-91943-28-0 EAN: 9788791943287

Læs mere

Supervision af novicemusikterapeuter i arbejde med børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser

Supervision af novicemusikterapeuter i arbejde med børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser Supervision af novicemusikterapeuter i arbejde med børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser Ulla Holck Indledning Denne artikel handler om supervision af novicemusikterapeuter, dvs. studerende

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 - introduktion

Indholdsfortegnelse. Del 1 - introduktion Indholdsfortegnelse Del 1 - introduktion 1. Indledning... 5 1.1 Specialets opbygning... 6 2. Teori... 8 2.1 Videnskabsteori... 8 2.1.1 Socialkonstruktivisme... 9 2.1.2 Fænomenologisk sociologi...10 2.2

Læs mere