Skoleåret UU-Center Sydfyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleåret UU-Center Sydfyn"

Transkript

1 Skoleåret UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

2 Ydelseskatalog for skoleåret Dette katalog er en oversigt over de opgaver, som UU-Center Sydfyn varetager i de 4 center kommuner i det kommende skoleår. Samtidig er det for grundskolernes vedkommende præciseret, hvad der er UU-Center Sydfyns ansvar og hvad der er skolens ansvar. Kataloget har lovmæssig hjemmel i følgende bekendtgørelser: LBK nr. 995 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. BEK nr. 839 Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr. 838 Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne LBK nr Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov BEK nr Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse LBK nr.665 Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen LBK nr.781 Bekendtgørelse om produktionsskoler UU-Center Sydfyn indgår desuden i forskellige aktiviteter, aftalt med samarbejdspartnere i de 4 center kommuner. Hvis man som skole/institution/ samarbejdspartner ønsker ændringer i ydelser, andre prioriteringer m.v. af indsatserne, tilkøb af ydelser m.m. kan det kun ske efter aftale med lederen af UU-Center Sydfyn. Anne Marie Nyborg Leder UU-Center Sydfyn UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 2

3 Vejledning i 8. klasse Fælles for alle elever Kollektiv vejledning UU-Center Sydfyn har i samarbejde med skolen ansvaret for, at den kollektive vejledning udfordrer alle elevers ønsker og valg Uddannelse og job UU-Center Sydfyn samarbejder med skolen vedr. inspiration og materialer til undervisning i uddannelse og job; UU kan indgå i selve undervisningen Uddannelsesparathedsvurdering UU-Center Sydfyn har ansvaret for at revurdere elevernes uddannelsesparathed Introkurser UU-Center Sydfyn tilrettelægger og informerer om obligatoriske introkuser for alle 8.klasser og tilmelder eleverne i Afvikler kollektive vejledningsaktiviteter i samarbejde med og støtte fra UU- Center Sydfyn Sikrer, at uddannelse og job indgår i skolens kollektive vejledningsaktiviteter, og at faget støtter og udfordrer elevernes ønsker og valg Informere forældre om deres ansvar for deres barns uddannelsesplan og Har ansvar for planlægning og gennemførsel af uddannelse og job Inddrager og samarbejder med UU- Center Sydfyn om uddannelse og job Skolen har ansvaret for at foretage UPV. Skolen skal sikre, at standpunktskaraktererne og vurderingen af elevens personlige og sociale forudsætninger er indberettet til senest 1.12 i skoleåret Skolen ansvaret for eleverne i introugen og sørger desuden for at en lærer deltager i hele forløbet sammen med klassen UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 3

4 Vejledning i 8. klasse Fælles for alle elever (fortsat) Erhvervspraktik Har ansvar for at formalisere individuelle praktikforløb via Skolen afgør, om der skal være individuelle praktik for alle forsikringsordning Skolen orienterer UU-Center Sydfyn, Bistår med særpraktikker hvornår der er praktik i skoleåret Skolen forestår arbejdet med at iværksætte praktik, finde praktiksteder, forberedelse, kontakt og efterbehandling Skolen står for indsamling af praktiksedler og aflevering af disse til UU-Center Sydfyn, jvf. oprettelse og forsikring. Gældende regler. Der aftales deadlines for aflevering af praktik-sedler. Digital vejledning Understøtter skolen og elevgruppers kendskab til og brug af digitale vejledningsværktøjer som fx: E- vejledning, m.fl. Understøtter elevgruppers kendskab til og brug af digitale vejledningsværktøjer som fx: E-vejledning, m.fl. Forældresamarbejde Indgår i planlægningen af / deltager i forældremøder med kollektiv information om vejledningstilbud, uddannelsessystem, uddannelsesmuligheder, forældreansvar, uddannelsesforberedende aktiviteter Samarbejde generelt Kan efter aftale deltage i planlægningsmøder med ledelse/lærer/ kontaktpersoner i forhold til planlægning af vejledningsaktiviteter Forestår den generelle og individuelle vejledning i forhold til elevernes skolegang og uddannelsesplanlægning i forhold til alle elever og hjem. Inddrager UU-Center Sydfyn i samarbejde med forældre og ved forældremøder Inddrager UU-Center Sydfyn i planlægning af vejledningsaktiviteter UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 4

5 Vejledning i 8. klasse For elever i individuelle forløb og specialklasser Individuel vejledning individuel uddannelsesplanlægning Gennemfører samtaler, individuelt eller i grupper Sikrer at UU-Center Sydfyn har adgang til eleverne samt relevante dokumenter Introducerer til uddannelsessystemet, herunder EUD 10, EGU, KUU Støtter og udfordrer elevernes ønsker og valg Har ansvar for udarbejdelse af uddannelsesplan Sikrer, at eleverne støttes og udfordres på deres ønsker og valg UPV Har ansvaret for at revurdere elevernes uddannelsesparathed Skolen har ansvaret for at foretage UPV. Skolen skal sikre, at standpunktskaraktererne og vurderingen af elevens personlige og sociale forudsætninger er indberettet til senest 1.12 i skoleåret Revurdering af UPV Vurderer løbende i samarbejde med skolen elevernes uddannelsesparathed med henblik på at tilpasse undervisnings- og vejledningsindsatsen til eleverne Uddannelsesplan/elevplan Har ansvar for udarbejdelse af elevernes uddannelsesplan Samarbejder med skolen om elevens uddannelsesplan Vurderer og kommenterer planen og dennes indhold i samarbejde med skolen Vurderer løbende i samarbejde med UU-Center Sydfyn elevernes uddannelsesparathed med henblik på at tilpasse undervisnings- og vejledningsindsatsen til eleverne Har ansvar for elevplan Sikrer at elevernes elevplan/uddannelsesplan løbende ajourføres UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 5

6 Vejledning i 8. klasse For elever i individuelle forløb og specialklasser (fortsat) Særligt tilrettelagte vejledningsforløb og praktikker Samarbejder med skolen/lærerne om planlægning og gennemførelse af særlig tilrettelagte vejledningsaktiviteter og andre forløb, bl.a. brobygning, erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og tilbud efter Folkeskolelovens 9,4 og 33,4-7 Ansvar for tilrettelæggelse af vejledningsforløb for ikkeuddannelsesparate. Lærersamarbejde Deltager i proces-, statusmøder og dialog om individuelle elevers progression Har ansvar for tilrettelæggelse og gennemførsel af nødvendige og særligt tilrettelagte undervisningsforløb for gruppen(faglige, personlige og sociale udviklende forløb) Har ansvar for i samarbejde med UU- Center Sydfyn at følge op på den særlige indsats og uddannelsesplan. Inddrager UU-Center Sydfyn i relevante samarbejder og møder med skolens medarbejder og netværk. Skole-hjem samarbejde Tilbyder at deltage i netværksmøder og skole-hjem samtaler i forhold til afklaring/støtte, samarbejde i forhold til elevens afklaring af uddannelsesvalg efter grundskolen Forestår den generelle og individuelle vejledning i forhold til elevernes skolegang og uddannelsesparathed i forhold til elever og hjem Sikre at UU-Center Sydfyn inddrages i forælder samarbejdet i forhold til afklaring af uddannelsesvalg. UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 6

7 Vejledning i 9. klasse Fælles for alle elever Kollektiv vejledning Har i samarbejde med skolen ansvaret for, at den kollektive vejledning udfordrer alle elevers ønsker og valg Afvikler kollektive vejledningsaktiviteter i samarbejde med og støtte fra UU- Center Sydfyn Sikrer, at uddannelse og job indgår i skolens kollektive vejledningsaktiviteter, og at faget støtter og udfordrer elevernes ønsker og valg Informere forældre om deres ansvar for deres barns uddannelsesplan og Uddannelse og job Samarbejder med skolen vedr. inspiration og materialer til Har ansvar for planlægning og gennemførsel af uddannelse og job undervisning i uddannelse og job, kan indgå i selve undervisningen Inddrager og samarbejder med UU- Center Sydfyn om uddannelse og job Uddannelsesparathedsvurdering Har ansvaret for at revurdere elevernes uddannelsesparathed Skolen har ansvaret for at foretage UPV. Skolen skal sikre, at standpunktskaraktererne og vurderingen af elevens personlige og sociale forudsætninger er indberettet til senest 1.12 i skoleåret UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 7

8 Vejledning i 9. klasse Fælles for alle elever (fortsat) Erhvervspraktik Har ansvar for at formalisere individuelle praktikforløb via Skolen afgør om der skal være individuel praktik for alle forsikringsordning Skolen orienterer UU-Center Sydfyn om Har ansvar for særpraktikker såsom hvornår der er praktik i skoleåret militær og sygehuspraktikker m.v. Skolen forestår arbejdet med at iværksætte praktik, finde praktiksteder, forberedelse, kontakt og efterbehandling. Skolen står for indsamling af praktiksedler, og aflevering af disse til UU-Center Sydfyn, jvf. oprettelse og forsikring. Gældende regler. Der aftales deadlines for aflevering af praktiksedler. Digital vejledning Understøtter skolen og elevgruppers kendskab til og brugen af digitale vejledningsværktøjer som fx: E- vejledning, UG.dk m.fl. Understøtter elevgruppers kendskab til og brug af digitale vejledningsværktøjer som fx: E-vejledning, UG.dk m.fl. Tilmelding til Ungdomsuddannelse Forestår kollektiv vejledning til alle om Forældresamarbejde Indgår i planlægningen af / deltager i forældremøder med kollektiv information om vejledningstilbud, uddannelsessystem, uddannelsesmuligheder, forældre ansvar, uddannelsesforberedende aktiviteter Sikrer, at eleverne har adgang til Støtter via kollektiv vejledning alle elever og oplyser om forældreansvar i forbindelse med Forestår den generelle og individuelle vejledning i forhold til elevernes skolegang og uddannelsesplanlægning i forhold til alle elever og hjem. Inddrager UU-Center Sydfyn i samarbejde med forældre og ved forældremøder UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 8

9 Vejledning i 9. klasse Fælles for alle elever (fortsat) Samarbejde generelt Kan efter aftale deltage i planlægningsmøder med ledelse/lærer/ kontaktpersoner i forhold til planlægning af vejledningsaktiviteter Inddrager UU-Center Sydfyn i planlægning af vejledningsaktiviteter UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 9

10 Vejledning i 9. klasse For elever i individuelle forløb og specialklasser Individuel vejledning Individuel uddannelsesplanlægning Gennemfører samtaler, individuelt eller i grupper Sikrer at UU-Center Sydfyn har adgang til eleverne samt relevante dokumenter Introducerer til uddannelsessystemet, herunder EUD 10, EGU, KUU Støtter og udfordrer elevernes ønsker og valg Har ansvar for udarbejdelse af den endelige uddannelsesplan i Sikrer, at eleverne støttes og udfordres på deres ønsker og valg UPV Foretager i samarbejde med skolen en løbende vurdering af ikkeuddannelsesparate elever fra 8.klasse Skolen har ansvaret for at foretage UPV. Skolen skal sikre, at standpunktskaraktererne og vurderingen af elevens personlige og sociale forudsætninger er indberettet til senest 1.12 i skoleåret Revurdering af UPV Vurderer løbende i samarbejde med skolen elevernes uddannelsesparathed med henblik på at tilpasse undervisnings- og vejledningsindsatsen til eleverne. Særligt tilrettelagte vejledningsforløb og praktikker Samarbejder med skolen/lærerne om særlig tilrettelagte vejledningsaktiviteter og andre forløb, bl.a. brobygning, erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og tilbud efter Folkeskolelovens 9,4 og 33,4-7 Ansvar for tilrettelæggelse af vejledningsforløb for ikkeuddannelsesparate. Vurderer løbende i samarbejde med UU-Center Sydfyn elevernes uddannelsesparathed mhp. At tilpasse undervisnings- og vejledningsindsatsen til eleverne. Har ansvar for tilrettelæggelse og gennemførsel af nødvendige og særligt tilrettelagte undervisningsforløb for gruppen(faglige, personlige og sociale udviklende forløb) Har ansvar for i samarbejde med UU- Center Sydfyn at følge op på den særlige indsats og uddannelsesplan. UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 10

11 Vejledning i 9. klasse For elever i individuelle forløb og specialklasser (fortsat) Obligatorisk brobygning Organisere aftale med uddannelsesinstitutionerne om formål og indhold Samarbejder med UU-Center Sydfyn om forberedelse og efterbehandling af Inddragelse af brobygningsforløb i den elevernes brobygningsforløb individuelle vejledning Uddannelsesplan/elevplan Har ansvar for udarbejdelse af Har ansvar for elevplan elevernes uddannelsesplan Sikrer at elevernes Samarbejder med skolen om elevens uddannelsesplan elevplan/uddannelsesplan løbende ajourføres Vurderer og kommenterer planen og dennes indhold i samarbejde med skole SPS Iværksætter screening i forhold til elevers ikke tidligere identificerede ordblindhed med henblik på etablering af SPS fra starten på den søgte ungdomsuddannelse Bistår i indsamling af relevant information i forhold til SPS støtte Formidling og fremsendelse af dokumentation for andre former for funktionsnedsættelse Tilmelding til ungdomsuddannelse via Forestår individuel vejledning og støtte angående proceduren ved tilmelding til ungdomsuddannelse via Videresender uddannelsesplaner/ansøgninger via Optagelse på Ungdomsuddannelserne Vejleder de unge i sommerferien, der ikke kan optages på erhvervsuddannelserne, fordi de ikke opfylder optagelseskriterierne Vejleder eleverne om alternative muligheder, da de skal være i uddannelse /aktivitet Sikrer at elevere støttes kollektivt eller individuelt i forhold til www. Har ansvar for tildeling af digital signatur UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 11

12 Vejledning i 9. klasse For elever i individuelle forløb og specialklasser (fortsat) Skole-hjem samarbejde Tilbyder at deltage i netværksmøder og skole-hjem samtaler i forhold til afklaring/støtte, samarbejde i forhold til elevens afklaring af uddannelsesvalg efter grundskolen Forestår den generelle og individuelle vejledning i forhold til elevernes skolegang og uddannelsesparathed i forhold til til elever og hjem Sikre at UU-Center Sydfyn inddrages i forælder samarbejdet i forhold til afklaring af uddannelsesvalg. Lærersamarbejde Deltager i proces-, statusmøder og dialog om individuelle elevers progression Inddrager UU-Center Sydfyn i relevante samarbejder og møder med skolens medarbejder og netværk. UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 12

13 Vejledning i 10. klasse 10.klasse skal i skoleåret køre efter det gældende regler, det vil sige, at vi i princippet gør, som vi plejer. Dog vil andelen af individuelle vejledningssamtaler være mindre, da UU-Center Sydfyn vægter individuelle samtaler med de unge, der ikke er, er uddannelsesparate, og med de unge, som er uafklarede. Forældrene skal selv tilmelde de uddannelsesparate unge til ungdomsuddannelse i foråret Kollektiv vejledning Individuel vejledning Har i samarbejde med skolen ansvaret for, at den kollektive vejledning udfordrer alle elevers ønsker og valg Afvikler kollektive vejledningsaktiviteter i samarbejde med og støtte fra UU- Center Sydfyn OSO opgave Sikrer, at uddannelse og job indgår i skolens kollektive vejledningsaktiviteter, og at faget støtter og udfordrer elevernes ønsker og valg Informere forældre om deres ansvar for deres barns uddannelsesplan og Uddannelse og job Samarbejder med skolen vedr. inspiration og materialer til Har ansvar for planlægning og gennemførsel af uddannelse og job undervisning i uddannelse og job, kan indgå i selve undervisningen Inddrager og samarbejder med UU- Center Sydfyn om uddannelse og job Uddannelsesparathedsvurdering Har ansvaret for at revurdere elevernes uddannelsesparathed Skolen har ansvaret for at foretage UPV. Skolen skal sikre, at standpunktskaraktererne og vurderingen af elevens personlige og sociale forudsætninger er indberettet til senest 1.12 i skoleåret UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 13

14 Vejledning i 10. klasse (fortsat) Erhvervspraktik Har ansvar for at formalisere individuelle praktikforløb via Skolen afgør om der skal være individuel praktik for alle forsikringsordning Skolen orienterer UU-Center Sydfyn om Koordinerer særpraktikker såsom hvornår der er praktik i skoleåret militær og sygehuspraktikker m.v. Skolen forestår arbejdet med at iværksætte praktik, finde praktiksteder, forberedelse, kontakt og efterbehandling. Skolen står for indsamling af praktiksedler, og aflevering af disse til UU-Center Sydfyn, jvf. oprettelse og forsikring. Gældende regler. Der aftales deadlines for aflevering af praktiksedler. Digital vejledning Understøtter skolen og elevgruppers kendskab til og brugen af digitale vejledningsværktøjer som fx: E- vejledning, UG.dk m.fl. Understøtter elevgruppers kendskab til og brug af digitale vejledningsværktøjer som fx: E-vejledning, UG.dk m.fl. Tilmelding til Ungdomsuddannelse Forestår kollektiv vejledning til alle om Forældresamarbejde Indgår i planlægningen af / deltager i forældremøder med kollektiv information om vejledningstilbud, uddannelsessystem, uddannelsesmuligheder, forældre ansvar, uddannelsesforberedende aktiviteter Samarbejde generelt Kan efter aftale deltage i planlægningsmøder med ledelse/lærer/ kontaktpersoner i forhold til planlægning af vejledningsaktiviteter Sikrer, at eleverne har adgang til Støtter via kollektiv vejledning alle elever og oplyser om forældreansvar i forbindelse med Forestår den generelle og individuelle vejledning i forhold til elevernes skolegang og uddannelsesplanlægning i forhold til alle elever og hjem. Inddrager UU-Center Sydfyn i samarbejde med forældre og ved forældremøder Inddrager UU-Center Sydfyn i planlægning af vejledningsaktiviteter UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 14

15 Opgaver ved vejledning unge i alderen år UU-Center Sydfyn Samarbejdspartnere Målgruppevurdering til produktionsskoler Produktionsskolerne Indstilling/visitering KUU Produktionsskolerne EGU Produktionsskolerne Indstilling/visitering STU Alle relevante kommunale sagsbehandlere i de 4 kommuner, de af kommunerne udpegede udbydere af STU forløb, øvrige UU-Centre i DK, Specialskoler og opholdssteder, familierne og den unge 5+30 dages reglen Den unge Garantimodel for unge under uddannelse Svendborg Erhvervsskole, Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg Gymnasium, SOSU Fyn (Svendborg), Jobcenter Svendborg, Midtfyns Gymnasium Mentorarbejde i overgangen fra grundskole til Folkeskoler og ungdomsuddannelser, den unge og familien ungdomsuddannelse Deltagelse i relevante netværksmøder, vi deltager med fokus på uddannelse, der hvor det er relevant Sagsbehandlere fra familieafdelinger, sociale faglige enheder, handicap, folkeskoler m.v. UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 15

16 Opgaver ved vejledning for unge i alderen år (25-30 år) UU-Center Sydfyn Samarbejdspartnere Målgruppevurdering til produktionsskoler Produktionsskolerne Indstilling/visitering KUU Produktionsskolerne EGU Produktionsskolerne Indstilling/visitering STU Alle relevante kommunale sagsbehandlere i de 4 kommuner, de af kommunerne udpegede udbydere af STU forløb, øvrige UU-Centre i DK, Specialskoler og opholdssteder, familierne og den unge Visitation Jobcenter deltage i Jobcentrene i de 4 kommuner visitationssamtaler med unge i de 4 jobcentre Rehabiliteringsmøder Jobcentrene i de 4 kommuner Garantimodel for unge under uddannelse Svendborg Erhvervsskole, Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg Gymnasium, SOSU Fyn (Svendborg), Jobcenter Svendborg, Midtfyns Gymnasium Overdragelsesmøder fra unge til voksen Familieafdelingerne, jobcentrene og andre relevante samarbejdspartnere i de 4 Vi deltager i overdragelsesmødet, da vi følger kommuner den uge til d.25 år Vejledning af flygtninge under 25 år i forhold til Jobcentrene i de 4 kommuner uddannelsessystem, individuel vejledning Modtagelse i Ungekontakten Ledelse og medarbejdere i Ungekontakten UU-Center Sydfyn - Ydelsesoversigt 2015 (pr. 19. juni 2015) Side 16

Vejledning i 7. klasse Fælles for alle elever

Vejledning i 7. klasse Fælles for alle elever Bilag 1: Udspecificering af grundydelser Nedenstående er en oversigt over de opgaver, som Langeland og Ærø Kommuner, jf. samarbejdsaftale om UU Sydfyn, køber af Svendborg Kommune. Nedenstående er opstillet

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

UU Roskilde/Lejre Vejledning 2016/2017. Ydelseskatalog

UU Roskilde/Lejre Vejledning 2016/2017. Ydelseskatalog UU Roskilde/Lejre Vejledning 2016/2017 Ydelseskatalog INDHOLD Vejledning af elever i grundskolen Alle elever på Folke- og privatskoler I Roskilde og Lejre... 4 1. - 6. klasse - Alle elever... 5 7. klasse

Læs mere

Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1

Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1 Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1 1. Vejledning i grundskolen Målgruppe Individuel vejledning Gruppevejledning Kollektiv vejledning 4. - 6. klasse Tilbud om Undervisningsmateriale

Læs mere

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Ver. 21.12.2014 Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning 1.-10. klasse

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning Revideret november Revideret november 2017

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning   Revideret november Revideret november 2017 Revideret november 2017 1 Vejledning 1 10. klasse Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1. 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i emnet uddannelse

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG klasse

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG klasse SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG 7. - 10. klasse Skoleåret 2018/2019 SKOLEÅRET 2018/2019 1 Introduktion Formål Samarbejdsaftalen skal medvirke til at afklare opgave- og ansvarsfordelingen

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Ydelseskatalog 2018/19

Ydelseskatalog 2018/19 Grundskoleområdet 1. 9. klasse skal samarbejde med skolen om faget Uddannelse og Job Skoleleder har ansvar for, at der undervises i faget Uddannelse og Job kan deltage i undervisningen 7. klasse Undervisning

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning Revideret april Revideret april 2019

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning   Revideret april Revideret april 2019 Revideret april 2019 1 Vejledning 1. 10. klasse Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1. 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i emnet uddannelse

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

Om UU-Aalborg. UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-Aalborg - Anne Froberg

Om UU-Aalborg. UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-Aalborg - Anne Froberg Om 1. Hvad er UU 2. Vore opgaver NU og rammerne herfor (Analyse): I grundskolen 15-17-årige 18-24-årige Andre opgaver 3. Nye politiske aftaler: Kontanthjælpsreform Folkeskolereform EUD reform og vejledningslov

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Vejlederkonference Region Midtjylland. Anders Ladegaard

Vejlederkonference Region Midtjylland. Anders Ladegaard Vejlederkonference Region Midtjylland Anders Ladegaard størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet Globaliseringsaftalen Myndighedskravet EUD-reform og Kontanthjælpsreform Bedre veje til Uddannelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats.

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats. Social, Job og Sundhed Skole og Børn Sagsnr. 290007 Brevid. NOTAT: Organisering af en samlet kommunal ungeindsats Januar 2019 Indledning Processen for den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

UU-Vestegnen Albertslund Ballerup Glostrup Høje Tåstrup Rødovre /

UU-Vestegnen Albertslund Ballerup Glostrup Høje Tåstrup Rødovre / Uddannelsesvejledningens opgaver & kompleksitet Uddannelsesvejledning kan betegnes som en profession, der er kendetegnet ved, at vejlederen sætter den unges kompetencer og forudsætninger i spil sammen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2018

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2018 VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate fokus på udvikling af tiltag for de ikke uddannelsesparate UU Sydfyns vejeldning er med udgangspunkt

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning. 8. klasse

Uddannelses- og erhvervsvejledning. 8. klasse Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. klasse Punkter Ny lovgivning 95% målsætningen/ungepakken Ny vægtning i vejledningen Uddannelsespligt til 18 år Uddannelsesparathed UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-12-2014 Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Carl Jørgen Heide, Pia Dam Afbud: Lisa

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2018

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2018 VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate fokus på udvikling af tiltag for de ikke uddannelsesparate UU Sydfyns vejeldning er med udgangspunkt

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2017

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2017 VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2017 Nye elementer er kursiveret Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate fokus på udvikling af tiltag for de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2018

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2018 VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2018 Nye elementer er kursiveret Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate fokus på udvikling af tiltag for de ikke uddannelsesparate UU Sydfyns vejeldning er med

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne : Opgave UU-Vestegnen / Kollektiv vejledning Den kollektive vejledning skal være med til at kvalificere eleverne til at kunne

Læs mere

Brugerundersøgelse 2016

Brugerundersøgelse 2016 Brugerundersøgelse 216 Svar på spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen i 216 Antal besvarelser: Guldborgsund: 536 sidste år var 59 Lolland: 422 sidste år var 382 I alt: 958 sidste år

Læs mere

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte Denne Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier Barrierer - Støtte Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Vurdering af uddannelsesparathed... 4 Elevens faglige forudsætninger:... 4 Elevens personlige forudsætninger:...

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Horsens Kommune Formålet med UPV Undersøgelser viser, at personer

Læs mere

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Tidspunkt Aktivitet Eventuelle bemærkninger Samarbejde - Hvem har ansvaret? August /september. Deltagelse i forældremøder. Info om Årets gang med UU. Lærerne

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE

UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE PROCEDUREBESKRIVELSE - HVAD, HVEM & HVORNÅR Denne folder er et opslagsværk, hvor du kan orientere dig om opmærksomhedsområder, vurderingskriterierne, mulige tiltag

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014.

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2014 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2014 evalueret den vejledning, som de

Læs mere

UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014

UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014 UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014 Med ændringer der træder i kraft 1.08 2014 & 2015 Med angivelse af ansvars- og opgavefordeling mål, proces og evaluering Indholdsfortegnelse: Generelle

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 02-03-2016 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen,

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2013 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2013 evalueret den vejledning, som de har

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

Oplæg vedr. Status på Strategi for flere unge i Erhvervsuddannelse. Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 6. november 2017

Oplæg vedr. Status på Strategi for flere unge i Erhvervsuddannelse. Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 6. november 2017 Oplæg vedr. Status på Strategi for flere unge i Erhvervsuddannelse. Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 6. november 2017 Politisk målsætning Flere skal have en uddannelse Flere skal vælge den erhvervsrettede

Læs mere

Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem lærere og UU- vejleder

Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem lærere og UU- vejleder Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem lærere og UU- vejleder Processuelt arbejde med uddannelsesparathed (herunder klassekonference i 7. kl. med fokus på mulige ikke uddannelsesparate elever) Forberedelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv BEK nr 1496 af 12/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/15467 Senere ændringer

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2012 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Vers Det er målet:

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelserne i Skive Vers Det er målet: Handlingsplan vedr. indsatsområde 2: Valg af erhvervsuddannelse Fokusområde: Vejledning om erhvervsuddannelserne i grundskolen Det er et overordnet mål, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Indsatsområde

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

Lovtidende A. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv Lovtidende A Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 2 k, stk. 7 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk. 3, 12 c, stk. 2, og 15 e i lov om vejledning

Læs mere

Information om skole og uddannelsesvejledernes rolle

Information om skole og uddannelsesvejledernes rolle SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 1. juni 2018 Tlf. dir.: 2929 9244 E-mail: sas5@balk.dk Kontakt: Sanne Kjaer Askholm Sagsid: 17.27.00-A00-1-18 Information om skole og uddannelsesvejledernes rolle

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆRERNE OM FORLØBET 8. KLASSE PÅ EUD I SKOLEÅRET

VEJLEDNING TIL LÆRERNE OM FORLØBET 8. KLASSE PÅ EUD I SKOLEÅRET VEJLEDNING TIL LÆRERNE OM FORLØBET 8. KLASSE PÅ EUD I SKOLEÅRET 2018-2019 8. kl. på EUD er et praktisk, teoretisk og obligatorisk undervisningsforløb, der giver både elever og lærere mulighed for at stifte

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV

10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV 10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV 10. Aabenraa finder det vigtigt, at alle elever får de bedste betingelser for at starte og fuldføre en ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

INDLEDNING. Årsrapport UU-Lillebælt 2015 Johannes Lundsfryd Jensen 2 Formand for Centerrådet.

INDLEDNING. Årsrapport UU-Lillebælt 2015 Johannes Lundsfryd Jensen 2 Formand for Centerrådet. 1 INDLEDNING Reformer af uddannelsesområdet har sat sit store aftryk de seneste par år og gør det stadig. En folkeskolereform, en erhvervsuddannelsesreform, en fremdriftsreform, en kontanthjælpsreform

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt. og 15 e i lov

Læs mere