BRIEFING. For i sandhed at kunne hjælpe en Anden, må jeg forstå mere end men dog først og fremmest forstå det, han forstår Søren Kierkegaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRIEFING. For i sandhed at kunne hjælpe en Anden, må jeg forstå mere end men dog først og fremmest forstå det, han forstår Søren Kierkegaard"

Transkript

1 BRIEFING For i sandhed at kunne hjælpe en Anden, må jeg forstå mere end men dog først og fremmest forstå det, han forstår Søren Kierkegaard

2 1. Indledning I 1990 fik bureaumanden Ottar Samuelsen en idé. Han ville vise, at reklamebranchens samfundsengagement og indsatsvilje var bedre end sit rygte. Idéen gik ud på at lade alle landets kreative konkurrere om at lave én kampagne, som kom en ubemidlet velgørenhedsorganisation til gode, og som fik medieplads og produktion fuldstændig uden vederlag. 50 indsendte kampagner til den første norske konkurrence bekræftede, at Reklame for Alvors initiativtager havde ret. Siden har Reklame for Alvor været en årligt tilbagevendende begivenhed i Norge. I 1998 kom Reklame for Alvor til Danmark og lagde ud med en holdningskampagne for psykiske sygdomme og problemer. Siden hen har følgende emner være taget op: integration af nydanskere på arbejdsmarkedet (1999), spiseforstyrrelser (2000), flygtning i Danmark (2001) og ældres angst for vold (2002). I år modtog Reklame for Alvor 89 ansøgninger fra velgørende organisationer, der havde et budskab. Arrangementet er prioriteret som en af Reklameklubbens og Dansk Marketing Forums fornemmeste opgaver, og har allerede trofast og stor tilslutning akkurat som i oprindelseslandet Norge. Årets afsender er Offerrådgivningen. 2. Opgavestiller Offerrådgivning blev etableret i 1997, på baggrund af en ændring i retsplejeloven også kendt som Voldspakken. Lovændringen skete med et ønske om at forbedre ofrenes retsstilling, når der er sket en forbrydelse. Typisk har været, at de kriminelle er blevet beskyttet og hjulpet igennem systemet, mens ofrene mange gange er overladt til sig selv. I forbindelse med lovændringen foreslog landets daværende justitsminister Frank Jensen en række initiativer. Landets 54 politikredse blev blandt andet opfordret til at etablere en offerrådgivning i samarbejde med frivillige. Justitsministeren udtalte i en pressemeddelelse følgende omkring hensigten med offerrådgivningen: Sigtet er, at der skal være en frivillig, uafhængig og let tilgængelig mulighed for rådgivning, hvis man har været udsat for en forbrydelse. Jeg håber at de nye, lokale offerrådgivninger både kan blive et led i bekæmpelse af kriminaliteten og en personlig hjælp for de mennesker, der bliver udsat for vold og anden kriminalitet (Justistministeriet, 25. juni 1998). Offerrådgivningen fungerer i dag som en 100% frivillig organisation baseret på græsrodsprincippet, uafhængig af myndigheder. Offerrådgivningen tilbyder ofrene fuldstændig anonymitet. Rådgivningen yder ingen behandling, men udelukkende medmenneskelig kontakt og forståelse, samt råd og vejledning. Rådgivningen er i dag bredere målrettet alle personer, samt eventuelt pårørende, som har været udsat for en forbrydelse eller en ulykke. I 2002 var der i alt 329 frivillige og ulønnede offerrådgivere tilknyttet ordningen fra de 54 politikredse, fordelt på i alt 7 regioner. Målsætningen med den frivillige rådgivning er: At være der når ofret har brug for det man kan få fat i nogen døgnet rundt At tage alle henvendelser alvorligt At skabe ro og tryghed for ofret At have tid til at lytte At vise forståelse og respekt for ofret At hjælpe ofret med at få styr på den hændelse, han eller hun har været ude for Der afholdes løbende kurser og regionsmøder for de frivillige. Der udgives et nyhedsbrev fire gange årligt, som sendes til alle offerrådgivninger og politiets kontaktpersoner. Offerrådgivningen har udarbejdet deres egen hjemmeside, der kan ses på 2

3 3. Kontakt til Offerrådgivning Offerrådgivningen tilbyder øjeblikkelig hjælp til ofre for kriminalitet og ulykker. De frivillige offerrådgivere yder personlig støtte til ofrene gennem samtale. Offerrådgivningen supplerer eksisterende muligheder ved at være særlig koncentreret omkring den menneskelige kontakt til og samtale med ofret. Rådgiveren hjælper med at få styr på hvad der skal ske, så ofret ikke skal bruge kræfter på at kontakte den ene instans efter den anden for at blive vejledt. Således kan rådgiverne hjælpe med en masse praktiske ting, som at udfylde skadesanmeldelser, eventuelt anmelde forbrydelsen til politiet eller få ofrene hjulpet videre i et professionelt behandlingssystem, hvis der f.eks er behov for læge- eller psykologhjælp. Herudover tilbyder de at tage med ofret i retten, hvis det er nødvendigt. Offerrådgivningen henviser til andre organisationer, hvor det er relevant og informerer om øvrige støttemuligheder. Det kan være en jungle at finde rundt i de mange forskellige rådgivningsmuligheder og tilbud, der er findes. Offerrådgiverne skaber overblik og yder støtte, når det ser allermest sort ud. Der oprettes et centralt telefonnummer, der kan ringes til døgnet rundt. Rådgiverne har tavshedspligt og tilbyder i første omgang at lytte. Ofrene kan være anonyme, og der stilles ikke krav om, at de skal udfylde en masse skemaer eller tage stilling til en masse spørgsmål. 4. Offerrådgiverne Offerrådgiverne er bredt favnende og har dyb indsigt i, hvilke muligheder et offer har, samt i de psykiske mekanismer der gør sig gældende, når man er udsat for en krise. (jf. bilag 1). Rådgiverne har typisk en baggrund inden for social- og sygehusvæsenet, men det er ikke et krav. Rådgiverne bruger sig selv som redskab til at forstå og imødekomme ofrene. Udgangspunktet er deres erfaring og viden, men også mere eller mindre bevidste værdier og holdninger spiller ind. Rådgiverne er mennesker med en stor livserfaring og et kæmpe overskud, der gør, at de kan yde stor støtte til mennesker i krise. Alle rådgiverne arbejder frivilligt og bruger deres fritid på at hjælpe andre. Fælles for rådgiverne er deres engagement, kompetence og evne til at skabe tillid. Der arrangeres løbende kurser for rådgiverne, hvor de uddannes og opdateres omkring ofrenes muligheder, og hvordan de støttes bedst muligt. I bilag 2 er vedlagt nogle af de hovedpunkter, som offerrådgiverne arbejder efter. 5. Målgruppen Hvad er et offer? Et offer er en person, der har været udsat for en udefrakommende og belastende begivenhed. Det kan være alt lige fra vold, overfald, røveri og incest til trafikuheld eller indbrud. Et offer er en person, der enten direkte har været udsat for overgreb, eller indirekte ved at være vidne til en ubehagelig begivenhed. Et offer behøves ikke nødvendigvis at have været til stede i situationen for efterfølgende at lide overlast. Fælles for ofrene er, at de umiddelbart efter er i en tilstand af mental krise, der gør, at de ikke kan tænke klart. Tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder er ikke tilstrækkelige til, at de kan forstå og beherske den aktuelle situation. Ofret har behov for hjælp. Hjælpen kan være konkret i form af rådgivning og information, men først og fremmest har et menneske i krise brug for hjælp til at udholde at være i en uudholdelig situation. Alle kan som udgangspunkt ringe til en offerrådgiver. Hvor mange ofre er der? Både kriminalitet og ulykker rammer bredt og vilkårligt, enhver kan pludselig få behov for akut støtte. I 2002 var der på landsplan henvendelser til offerrådgivningen, hvilket er en stigning på næsten 1000 henvendelser i forhold til året før. De fleste henvendelser kommer fra mennesker, der har været udsat for vold enten på gaden, overfald/vold eller ægteskabelig vold i hjemmet. Størsteparten af ofrene, 3

4 2.724, blev direkte henvist fra politiet, resten har fået kendskab til rådgivningen via en folder på et offentligt kontor, annoncer i lokalaviser eller gennem en bekendt. Offerrrådgivningerne modtager for få henvendelser i forhold til antallet af overgreb. Der er to årsager hertil: 1. Mange kender ikke tilbuddet, når krisen pludselig indtræffer 2. Mange som får tilbuddet efter et overgreb føler sig skamfulde over at søge fremmed hjælp, selvom følelserne er i oprør I bilag 3 er fakta om ofre i Danmark og omfanget nærmere beskrevet. 6. Indsigter Når man har været offer for en ubehagelig hændelse er første reaktion typisk chok. I chokfasen er ofret som regel ude af stand til at tænke klart og reagere hensigtsmæssigt. Chokfasen kan vare alt fra nogle få minutter til flere dage. Efter chokfasen kommer en reaktionsfase, der forbindes med mange følelser lige fra angst, krænkelse, til skam og skyldfølelse og i vise tilfælde ligefrem selvmordstanker. Ofret føler sig ensom og forladt. Alene i hele verden med sine følelser og sine oplevelser. Mange føler det er flovt, at det er et svaghedstegn, at man er ude af stand til at tage vare på sig selv og sin egen situation Ofrets omgivelser har ofte meget svært ved at forholde sig til situationen, ligesom ofrene selv kan have svært ved i det hele taget at vedkende sig, at de er ofre. Det er ikke generelt accepteret i samfundet at være handlingslammet og uden dømmekraft. Det at være offer er et negativt ladet begreb. Ofrene kan have svært ved at erkende, at de kan have brug for hjælp. Udfordringen ligger i at få ofret til at føle, at det er helt normalt og acceptabelt, at de har brug for hjælp fra andre mennesker. Også mennesker som ikke er en del af ens normale omgangskreds. Men netop det, at der er mulighed for anonymt at tale med et andet menneske, hvor samtalen drejer sig 100% om ofret og om ofrets følelser og opfattelse af situationen, kan hjælpe den enkelte videre i bearbejdningen af det skete. I bilag 1 er vedlagt beskrivelse af den psykiske krises faser og de reaktioner, der er forbundet hermed. 7. Målsætningen Den primære målsætning med kampagnen er at gøre opmærksom på offerrådgivningen og få ofrene til at henvende sig pr. telefon for at hjælp. Kampagen skal udbrede kendskabet til offerrådgivningen bredt, så man husker den, når der pludselig er brug for det. Som en afledt effekt af kampagnen ønskes en holdningsændring henimod almindelig accept af behovet for at søge hjælp efter kriminalitet og ulykker. 8. Budskabet Offerrådgivningerne har en vigtig rolle i forhold til de mange mennesker, der er udsat for overgreb og ulykker. En rolle, som i dag ikke kan udfyldes af andre tilbud fordi: De kriminelle ikke følger samfundets normale åbningstid offerrådgiverne kan kontaktes døgnet rundt, når behovet opstår. Et chokeret menneske har svært ved at finde initiativ til at søge hjælp Det kan være svært at finde rundt i tilbudene og vælge de relevante Mange har stadig en skamfølelse ved at erkende, at de er i en psykisk krise Det målgruppen skal tænke er: Nå jeg pludselig møder kriminalitet og ulykker, er det naturligt for mig, at følelserne gør oprør et telefonopkald giver mig gratis og anonym rådgivning og støtte til at komme videre 4

5 Det løfte, som binder målgruppen sammen med offerrådgivningerne, er: Du er ikke alene Det er troværdigt fordi: Hos offerrådgivningen sidder der erfarne personer med tid til at lytte 9. Logo Offerrådgivningen har i dag et logo, som ikke udstråler de rette værdier for denne type rådgivning. Som en del af årets opgave, skal der udfærdiges udkast til et nyt logo, der råder bod på dette. Offerrådgivningens nye logo bør give indtryk af en seriøs, lyttende og hjertevarm organisation, eventuelt med et gran græsrodsbevægelse i sig. En grundig gennemlæsning af denne brief vil give en god ide om, hvilke ting, man lægger vægt på hos Offerrådgivningen. Der er ingen restriktioner omkring typografi, farver mm., men det vil være hensigtsmæssigt at gengivelse af logoet ikke er betinget af tryk i 4 farver. Det bør således kunne fungere i både sort/hvid og med eksempelvis en staffagefarve. Logoet skal som minimum indeholde ordet Offerrådgivningen. Hvis muligt må der gerne indgå en trekant i logoet; den er indeholdt i det nuværende logo og symboliserer forholdet mellem offer, Offerrådgivningen og de offentlige instanser. Man har valgt at gøre dette til en separat vurderet opgave, eftersom der ikke er nogen garanti for, at den, der laver den rigtige kampagne, også er i stand til at lave det rigtige logo. Logoforslagene deltager således i en egentlig logokonkurrence, som er uafhængig af udfaldet på kampagnen. Kampagnevinderen er forpligtet til at benytte det vindende logo. Logoforslaget indsendes som en del af kampagnen. Der indsendes to versioner af logoet, et i farver og et i sort/hvid. Begge opklæbes som A4 ark på eet stykke pap, der ligesom resten af materialets baggrunde ikke må overstige 35x70 cm. Vinderen af logokonkurrencen forpligter sig til at gøre logoet klar til tryk (som eksempelvis.eps fil) uden beregning. 10. Tone og stil Kampagnen skal henvende sig bredt. Tonen skal være saglig og seriøs og tage hensyn til de meget stærke følelser, der er på spil. Vi skal tale i øjenhøjde, vise åbenhed, accept, og engagement. Kampagnen skal skabe tillid, uden at virke bedrevidende eller på nogen måde forsøge at skabe mening, neglicere eller fornedre det skete. 5

6 11. Bilag 1. Den psykiske krises faser og reaktioner Krisetilstanden, som et offer gennemgår, indeles i fire faser: 1. Chokfasen 2. Reaktionsfasen 3. Bearbejdsningsfasen 4. Nyorienteringsfasen 1. Chokfasen Følelse af uvirkelighed Benægtelse af det skete Tænker ulogisk, handler usædvanligt Følelsesblokeret eller oversvømmet Overaktiv/apatisk Rolig udadtil kaos indvendig 2. Reaktionsfasen Langsom erkendelse af den nye situation Benægtelse af realiteterne Voldsomme følelser, feks. fortvivlelse, angst, vrede, skyld/skam Isolation, f.eks. udeblivelse fra arbejde Desperate handlinger Kropslig utilpashed, f.eks.: træthed, søvn, spiseforstyrrelser, spændinger, uro, rastløshed, hovedpine. 3. Bearbejdningsfasen Fuld erkendelse Accept af det skete Begynder at kunne se fordele ved det skete 4. Nyorienteringsfasen Blikket rettes fremad Akutte reaktioner, der er forbundet med en krisetilstand: Det skete forekommer uvirkeligt Man føler sig fremmed for sig selv Bevidsthedstilstanden ændres Opfattelsen af tid ændres Det faktuelle huskes dårligt Sansemæssige indtryk huskes stærkt Reaktionen betinges af: Hvor voldsom hændelsen er Hvor længe den varer Om hændelsen er forudset eller pludselig Hvor magtesløs man har følt sig Ens livshistorie/erfaring Den øjeblikkelige livssituation Det sociale netværks støtte Ens forståelse af det hændte 6

7 2. Vejledning til offerrådgiverne Det gælder om, at man som hjælper: Er nærværende og til rådighed for den anden som den person, man selv er Opmærksomt følger den anden, dvs. ser og hører ham eller hende Respektfuldt deler med den anden, hvad der sker med en selv i mødet Gode råd til hjælperen: At man lytter og rummer At man undlader at trøste At man accepterer stærke følelser At man afstår fra at forsøge at skabe menning i det, der er sket At man bremser overilede handlinger 3. Fakta om ofre i Danmark Ifølge politiets statistik blev der i år 2001 anmeldt i alt 493 voldtægtssager i Danmark. Hertil kommer 407 sædelighedsforbrydelser, hvoraf 220 var begået mod børn. Samme år blev anmeldt blufærdighedskrænkelser og 160 forbrydelser mod kønssædeligheden i øvrigt. Ligeledes blev anmeldt 52 manddrab og 147 forsøg på manddrab, samt 111 uagtsomme mandrab, herunder 101 i forbindelse med færdselsuheld. Der blev anmeldt i alt voldssager, samt 262 forbrydelser mod liv og legeme i øvrigt. Hertil kommer 188 uagtsomme sager i forbindelse med trafikuheld. Der blev begået i alt indbrud. Det er ikke oplyst, hvor ofte beboerne var hjemme imens. Der blev begået tyverier og røverier, heraf var 768 røverier begået på tankstationer og i forretninger. Alt i alt blev der i 2001 anmeldt sager til politiet, hvor der direkte eller indirekte har været et offer involveret. Ud fra ovenstående må det konstateres, at et stort antal danskere hvert år er ofre for enten vold, uheld, røveri eller voldtægt. Men mange sager anmeldes aldrig til politiet, hvorfor omfanget af ofre formodes at være betydeligt større. Således estimeres det at kun ca. 30% af alle voldsager anmeldes til politiet. (den danske offerundersøgelse 1995/96) 7

8 CASES Pige 7 år, voldtægt. Moderen kontakter os kl. 0.15, er meget ked af det og græder. Hendes problem er, at hun føler, hun står helt alene med problemerne. Hun ville ikke på dette tidspunkt tale med familien, før gerningsmand var afhørt af politiet. Vi talte sammen ca. en time og blev enige om, at hun kunne kontakte os igen, hvis hun ikke kunne finde ro. Endvidere aftalte vi at mødes dagen efter på Centret, så vi sammen kunne finde ud af, hvad hun gerne ville have vi hjalp hende med. Hun ringede 2 gange mere i løbet af natten. Aftalen blev efter mødet, at jeg kontaktede hendes kontaktperson hos politiet for at få at vide, hvad der videre skulle ske i sagen. Vi fik koblet en bistandsadvokat på, som med det samme fik en aftale om at mødes med moderen. Vi havde tæt kontakt til moderen de næste dage, som også bad os om at kontakte kommunen, da hun syntes, hun havde svært ved at huske, hvad der blev sagt. Vi blev spurgt om være bisidder ved afhøring hos politiet, da barnet skulle ind til videoafhøring. Jeg tilbød dem at hente dem, så de ikke skulle tage offentlige transportmiddel kl. 7. om morgenen. Jeg opholdt mig i kantinen med moderen under afhøringen af barnet. Derefter havde vi kontakt jævnligt, når moderen syntes, hun havde brug for en snak. Der gik ca. 8 mdr., inden sagen skulle for retten, som vi selvfølgelig også bistod moderen med efter hendes ønske. Sagen blev anket, så det er en af de sager, der kommer til at fylde meget over lang tid. Kvinde, vold: Vi blev kontaktet af 39-årig, grædende kvinde. Hun havde et par dage kørt rundt i systemerne og vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Hun havde kontaktet krisecenter, men der kunne man ikke hjælpe hende, da hun ikke ønskede at bo der. Hun havde bare brug for at snakke, hun havde også henvendt sig på P s skadestue, men det de kunne tilbyde var noget at sove på, og det havde hun prøvet uden held. Vi aftalte at mødes med hende med det samme på Centret. Hun var meget forslået efter volden og havde mange smerter. Vi fik talt om, at hun havde været på skadestue, så der forelå lægelige papirer. Hun var også fotograferet på sygehuset, så den side af sagen var i orden. Jeg kontaktede en bistandsadvokat efter kvindens ønske, som fik et møde med hende, hvor hun bad os om at være med. Det var en sag med mange trusler fra gerningsmanden og hans venner, da kvinden ikke ville trække anmeldelsen tilbage. Vi måtte gennem kommunen for at skaffe ny bolig til familien, som også omfattede en datter på 8 år, og selvfølgelig havde vi også sammen med moderen kontakt til Børn- og Ungeforvaltningen. Der blev også givet beskyttet adresse og nyt tlf. nr. Vi fik kommunen til at betale for psykologbehandlinger til moderen, da hun havde det utroligt dårligt psykisk. Vi blev mange gange kontaktet, da kvinden havde meget brug for at tale med nogen, og vi mødtes mange gange med hende på Centret i de måneder der gik, inden retssagen kom. Her gik der desværre også meget lang tid, hvorefter gerningsmand ankede. I denne sag var jeg også bisidder i retten. 8

9 Mand, vold, indtrængen på privat grund og tyveri. En ældre mand ringede og bad om en snak. Han havde altid kunnet klare sit liv selv, men denne hændelse havde gjort, at han havde det så dårligt, at han blev nødt til at få nogen til at hjælpe sig. Han turde ikke være hjemme på sin bopæl, da det var der, det var sket en sen aften. Han havde ikke sovet ordentligt siden. Der var gået 3 uger, inden han henvendte sig hos os. Vi aftalte et møde hurtigt med ham og fik sat tingene på plads sammen med ham. Han ville meget gerne have en bistandsadvokat, selvom han havde sagt nej ovre ved politiet, da han blev afhørt. Vi ringede med det samme til kontaktpersonen og fik ønsket lagt i hans sagsmappe. Jeg ringede til politiet og spurgte, om man i denne konkrete sag kunne tilbyde ofret en overfaldsalarm, og det syntes de, var en god løsning. Vi talte med ham om det kunne være en idé at få en overfaldsalarm udleveret hos politiet, om det kunne være med til at skabe en tryghed for ham, og det tilbud blev han meget glad for. Næste dag fik han én udleveret hos sin sagsbehandler på politigården. Samme dag var han til møde med bistandsadvokaten. Vi har modtaget et meget sødt brev fra ofret, som takker os for den hjælp, han fik hos os. Vi var 2 rådgivere på. En mand og en kvinde, (hensyn til mandens alder). Han skriver, at inden han havde fået kontakten og hjælpen, overvejede han at tage sit eget liv. Nørrebro, væbnet røveri mod ekspedient En ung mand på 20 år passer om lørdagen en mindre fotoforretning for sine forældre. Han er gennem flere år godt bekendt med forretningsgangen. Midt på en lørdag formiddag kommer en yngre mand ind i forretningen for at købe film. Ekspedienten henter forskellige filmtyper for at præsentere dem. Da han igen vender sig mod kunden, har denne trukket en kniv, som han holder op mod ekspedienten, mens han siger, at han skal have kassens indhold. Ekspedienten udleverer hurtigt de 1000 kr., som kassen på det tidspunkt indeholder, og røveren forsvinder i en fart. Ekspedienten ringer straks efter til sine forældre for at fortælle om episoden. Under fortællingen bryder han sammen i gråd. Forældrene siger, at de straks vil komme og ringer derefter til politiet, som hurtigt indfinder sig. Under afhøringen fra en kvindelig betjent er ekspedienten flere gange uligevægtig, men behandles hensynsfuldt af politiet. Politiet udleverer Offerrådgivningens kontaktnummer, og sent samme aften ringer den unge mand for at få en samtale. Manden vælger, at samtalen skal foregå sammen med hans kæreste i hendes lejlighed. Ud over selve hændelsesforløbet, kom det under samtalen frem, at den unge mand var flov over at have sat forældrenes penge til, over ikke at have ydet modstand, og over at have flæbet over for forældrene og politiet. Desuden var han naturligvis ydmyget af den kontante trussel fra røveren og magtesløsheden. Ud fra beretninger fra venner og presse om lignende optrin havde han før sin egen oplevelse dannet sig et klart indtyk af, hvordan han selv ville reagere i sådan en situation. Men virkeligheden var anderledes. Manden havde stor opbakning fra et godt netværk af familie, venner og en sød kæreste, som alle viste ham stor forståelse for hans ydmygelse og frygt. Men han var bange for, at de alle havde ondt af ham, fordi han ikke havde ydet, hvad han burde. Rådgiveren vurderede, at samtalen med en fremmed mand om hændelsens fornuftige forløb, om værdier som penge/førlighed/liv og om macho/kærlighed/tålmodighed kunne blåstemple de gode omgivelsers attitude. Rådgiveren foreslog ingen opfølgning. 9

10 Kvinde, mistet søn ved fejlfix En enlig kvinde i omegnen opsøges en aften af to betjente fra City, som meddeler hende, at hendes søn, som har været narkoman i København i flere år, er død af et fejlfix (for stærk eller uren narkotika, som af og til anvendes af pushere til at advare andre debitorer). Kvinden blev for år tilbage forladt af sin mand, som ved samme lejlighed slog hånden af sin søn. Ved kvindens seneste mange samvær med sønnen har han opsøgt hende om natten. Efter at være blevet lukket ind har han slået hende og bestjålet hende. Den forfærdelige opførsel fra sønnen har opfyldt meget af hendes seneste liv, men har ikke opløst hendes kærlighed til ham. Ved meddelelsen om hans død følte hun at have mistet det sidste, hun havde. Venner og bekendte var gradvist forsvundet i takt med hendes solidaritet med sønnen og forbindelsens ofte bizarre følger. Hun havde ingen at tale med om det værste. Politiet fra City efterlod ved besøget nummeret til Offerrådgivningen, som hun opsøgte dagen efter den frygtelige meddelelse. Kvinden var under samtalen tynget af sorg og skyld over sønnens skæbne sammen med vrede over sønnens opførsel og mandens ansvarsløshed. Aktuelt var hun mest bekymret over, at hun ikke vidste, hvor sønnens lig befandt sig, så hun kunne se ham. Rådgiveren fik kontakt med Retsmedicinsk Institut og fulgte kvinden derind for at tage afsked med sønnen. I den efterfølgende samtale vurderede rådgiveren, at kvinden havde brug for psykologisk behandling og anden samtaleterapi. Efter aftale med kvinden kontaktede rådgiveren samme aften foreningen Vi har mistet et barn for en senere aftale med en samtalegruppe. Kvinden fik oplyst sine muligheder for at få psykologisk hjælp med offentligt tilskud. En opgave den følgende dag var at kontakte det lokale, offentlige nummer for at forfølge denne mulighed. En anden opgave var at kontakte den lokale bedemand og sørge for sønnens begravelse. En brutal skæbne med ringe trøst. Mand, røveri mod handicappet En mand på 40 år har i en årrække været antikvitetshandler. Tunge møbler har ødelagt hans ryg og delvist lammet hans ben. Han kan kun bevæge sig i en trippende gang og venter på en operation. Han er tilkendt revalidering til omskoling. Manden bevæger sig en dag til sit nye studium i sin mærkelige gangart med en skuldertaske indeholdende en lille laptop-pc og et par nye bøger. Denne formiddag er gaden på Frederiksberg næsten mennesketom. Det eneste menneske i syne er en modgående yngre mand i konditøj. Da han tror, at manden skal til at passere ham, får han et hårdt spark i skridtet, så han går i knæ på fortovet. Smerten i ryggen lægger ham helt ned. Den yngre mand griber fat i hans taske. Han beder ham om at lade tasken være, da han er økonomisk på røven og ikke kan undvære indholdet. Den yngre mand slår hans hoved hårdt i flisen, så han mister bevidstheden. Da han vågner, er tasken væk, og nogle behjertede mennesker hjælper ham på skadestuen. Denne antikvitetshandler havde i for vejen svært ved at gå på gaden, nu er han også bange for at opholde sig der. Rådgiveren vurderede, at manden havde brug for psykologisk behandling for traumet og kontaktede kommunen for at formidle den. Desuden kontaktedes en bistandsadvokat med henblik på erstatning. Manden blev tilbudt ledsagning i den efterfølgende retssag. 10

11 PRAKTISKE OPLYSNINGER Media Kampagnen skal køre i de medier, som gratis stiller plads til rådighed for Reklame for Alvor. Der er tale om følgende mediekanaler: Dagspresse Ugepresse Månedspresse Fagpresse TV Radio Go-Cards Outdoor Internet Den konkrete opgave Udarbejd kommunikationsstrategi og løsning/layouts til kampagnen baseret på denne briefing. Det står deltagerne frit at indsende flere forslag. Bureauet skal være i stand til at færdiggøre den endelige kampagne. Et kampagneforslag skal således bestå af layouts/løsninger til: Dagspresse: Uge-/måneds-/fagpresse: TV: Radio: Outdoor: Postkort: 3 helsides annoncer 1-3 helsiders annoncer 1-3 TV-spots 1-3 radiospots 1-3 bushængeskilte 1 postkort Samt en kortfattet kommunikationsstrategi på maksimalt 2 A4 sider. Afleveringsmateriale Annoncer og øvrige elementer (herunder logo) opklæbes på karton (max 35 x 70 cm). Idéer til film og radio leveres som storyboard, manuskript eller VHS/DVD/kassettebånd. Idéerne skal kunne produceres til lave omkostninger og må ikke overstige 30 sekunder. Bureauets navn, adresse og telefonnummer, team og overskrifter fra kampagnen skrives ned og lægges i en anonym konvolut mærket Bureau. I en anden anonym konvolut mærket Kommunikationsstrategi, lægges kommunikationsstrategi på max. 2 A4 sider. Begge konvolutter limes på bagsiden af den første annonce i kampagnen. Indsendes der mere en én kampagne, skal hver kampagne indsendes for sig. Bureauets navn må ikke fremgå af kampagneelementerne. Alle elementer i hver kampagne skal nummereres på bagsiden: 1/12, 2/12, 3/12 osv. Teknisk gennemførelse Vinder-teamet og disses bureau vinder æren og ansvaret for færdiggørelsen af kampagnen. Det vil sige produktion af annoncer, tv-spots, radiospots, outdoor, postkort m.m. Dette gøres i samarbejde med leverandører og producenter, der støtter Reklame for Alvor. Det forudsættes, at vinderteamet færdiggør kampagnen mellem den 1. november 2003 og 1. januar Indsendelses- og øvrige tidsfrister Mandag den 20. oktober 2003 kl er sidste frist for indsendelse af kampagneforslag. Alt materiale sendes til Dansk Marketing Forum, Att.: Bolette Hagen, Nordre Fasanvej , Postbox 40, 2000 Frederiksberg C. Vinderen findes den 23. oktober 2003, og kåres ved en prisoverrækkelse den 29. oktober i Turbinehallerne i København. Her vil alle indsendte kampagner være udstillet. Fra den 29. oktober 2003 har vinderen frem til den 1. januar 2004 i alt ca. 8 uger til at færdiggøre kampagnen til indrykning. Dog skal enkelte medier have materialet tidligere. 11

12 Sponsorering I perioden fra 29, oktober 2003 til den 1. januar 2003 står en række sponsorer klar til at hjælpe det vindende bureau med eksekvering af kampagnen. Se de tilmeldte sponsorer på Analyse Reklame for Alvor har allieret sig med analysebranchen, som vederlagsfrit skal vurdere kampagnens effektivitet. Med dette tiltag ønskes en øget fokus på de konkrete resultater i befolkningens/målgruppens opfattelse af problemstillingen. Se de tilmeldte sponsorer på 8. Kampagneperiode Kampagnen starter den 2. januar 2004 og kører 6-8 uger frem. 9. Yderligere information For yderligere information omkring den konkrete problemstilling, kontakt: Offerrådgivningen Inge Christensen (efter kl. 18) For yderligere information omkring briefingen, kontakt: b1 Planning Strategisk planner Bettine Ortmann Frederiksborggade 22, København K Tlf: For yderligere information omkring Reklame for Alvor, kontakt: Dansk Marketing Forum Formand Niels Heilberg PeopleGroup Vester Farimagsgade Kbh. V Tlf: Dansk Marketing Forum Projektleder Bolette Hagen Nordre Fasanvej Postbox Frederiksberg C Tlf:

Briefing 2006. HjerneSagen

Briefing 2006. HjerneSagen Briefing 2006 HjerneSagen 1 In an industry that is unfairly accused of being selfish and spoilt, it is good to see advertising people demonstrating how they can help a good cause. It makes it even more

Læs mere

Briefing 2005. Dansk Førstehjælpsråd

Briefing 2005. Dansk Førstehjælpsråd Briefing 2005 Dansk Førstehjælpsråd 1 In an industry that is unfairly accused of being selfish and spoilt, it is good to see advertising people demonstrating how they can help a good cause. It makes it

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser

Omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser Intensivafdeling Omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser Patient- og pårørendeinformation www.koldingsygehus.dk Voldsomme oplevelser Denne pjece er til patienter og pårørende, der har oplevet en

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

BRIEF. Briefing Del II Praktiske informationer

BRIEF. Briefing Del II Praktiske informationer Briefing Del II Praktiske informationer Indholdsfortegnelse: 5: Praktiske oplysninger side 3 6: Kontaktpersoner side 7 7: Juridiske forhold side 8 5. Praktiske oplysninger 5.1 Afsender af kampagnen: Alzheimerforeningen

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Sorghandleplan for Østerbyskolen

Sorghandleplan for Østerbyskolen Sorghandleplan for Østerbyskolen Denne omsorgsplan indeholder planer for hvordan skolen/medarbejderne skal handle i svære livssituationer for: skolens elever forældre/søskende til skolens elever personale

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg Omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie 3. Når børnehaven Bakgården

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Viby Gymnasium og HF. Viby Gymnasium og HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt eleverne

Viby Gymnasium og HF. Viby Gymnasium og HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt eleverne Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt eleverne Til Klasselæreren 2007 Denne folder skal hjælpe klasselæreren og

Læs mere

MURENE. Uden for. - Disse PÅRØRENDE DORTHE LA COUR OG ANETTE KETLER

MURENE. Uden for. - Disse PÅRØRENDE DORTHE LA COUR OG ANETTE KETLER PÅRØRENDE DORTHE LA COUR OG ANETTE KETLER Uden for MURENE At være pårørende til en indsat er problematisk man er splittet mellem savn og kærlighed på den ene side og sorg, skam og vrede på den anden. Alligevel

Læs mere

Krise. Krise kommer af græsk (Crisis) og betyder Vendepunkt. Vendepunkt - nyt udvikling. Miste fodfæste i kortere eller længere tid.

Krise. Krise kommer af græsk (Crisis) og betyder Vendepunkt. Vendepunkt - nyt udvikling. Miste fodfæste i kortere eller længere tid. Krise og TV s rolle Krise En krise er: En tilstand af kortere varighed, udløst af en ydre begivenhed, som af den pågældende opleves som et tab og opstår, når tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder

Læs mere

SORG/KRISE. At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske.

SORG/KRISE. At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske. SORG/KRISE At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske. Ovenstående citat er grundlaget for denne handleplan. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave

Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave At være i sorg og at være i krise kan være forårsaget af mange ting: - Alvorlig fysisk og psykisk sygdom - Dødsfald - Skilsmisse - Omsorgssvigt -

Læs mere

Beredskabsplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Frederikssund Gymnasium

Beredskabsplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Frederikssund Gymnasium Beredskabsplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Frederikssund Gymnasium 1 November 2005 Indholdsfortegnelse: Ressourcegruppens sammensætning og opgaver

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Råd og vejledning Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Hvorfor denne pjece? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking.

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Omsorgsplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser November 2009 Omsorgsplan November 2009 1 Indholdsfortegnelse: EN ELEVS DØDSFALD...

Læs mere

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by.

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. "Du kan ikke forhindre sorgens fugl i, at flyve over dit hoved - du kan forhindre den i at bygge rede i dit hår." - Kinesisk ordsprog Omsorg og omsorgshandleplan

Læs mere

Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2. Information til børnegruppen/forældre/personale...2. Hvad gør vi hvis et barn dør:...

Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2. Information til børnegruppen/forældre/personale...2. Hvad gør vi hvis et barn dør:... Sorg og Krise 2009 Indholdsfortegnelse Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2 Information til børnegruppen/forældre/personale...2 Hvad gør vi hvis et barn dør:...2 Hvad gør vi hvis et barn

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard

v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard BLIV BEDRE RUSTET TIL AT YDE PSYKISK FØRSTEHJÆLP Onsdag d. 13/11 2013 kl. 14:00 15:30 v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard 70 10 86 00 / 24 28 91 51 FORMÅL Give handlemuligheder og større sikkerhed

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Psykologisk kriseintervention

Psykologisk kriseintervention Psykologisk kriseintervention i daginstitution og skole Psykologenheden Indhold Forord... 4 1. Struktur, omsorg og information...5 Struktur... 5 Omsorg... 5 Information... 6 2. Børns typiske krisereaktioner...7

Læs mere

Psykologisk kriseintervention

Psykologisk kriseintervention Psykologisk kriseintervention i daginstitution og skole Psykologenheden Lay out: Vejen Kommune Tekst: Psykologenheden Fotos: Colourbox.dk Ordrenr.: 639-16 Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Januar 2016 Indhold

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Årsberetning 2006/2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Mål...2 Formål...2 Målgruppe...2 Organisatorisk...3 Funktioner i klinikken...3 Henvendelser

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

KRISER OG FOREBYGGELSE AF KRISER. Dansk Krisekorps ApS www.danskkrisekorps.dk

KRISER OG FOREBYGGELSE AF KRISER. Dansk Krisekorps ApS www.danskkrisekorps.dk KRISER OG FOREBYGGELSE AF KRISER PRIVAT IDENTITET SØN FAR PROFESSIONEL IDENTITET PÅVIRKNING NABO PRIVAT FRITID PERSON KULTUR BEREDSKAB GRUNDLAG -VILKÅR LEVEREGLER VÆRDIER NORMER TANKER FØLELSER KROP -

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Tab og sorg i skolehverdagen

Tab og sorg i skolehverdagen Indhold: Tab og sorg i skolehverdagen Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når "det, der ikke må ske, sker". 1.Alvorlige ulykker og pludselige dødsfald. 2.Når skolen mister en elev.

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

KRISER TIL SØS. - sådan kommer du videre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende

KRISER TIL SØS. - sådan kommer du videre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende KRISER TIL SØS - sådan kommer du videre En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende Gode råd til besætningen om krisereaktioner Mennesker, der har været involveret i en traumatisk

Læs mere

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende Omsorg, sorg og krise - information til offer og pårørende Denne pjece er til personer, der har oplevet en alvorlig og voldsom hændelse - samt deres pårørende. VOLDSOMME HÆNDELSER Denne pjece er til personer,

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os Fra smerte til minde Fra mig til dig om mig og os U - virkeligt Jeg kan ikke be gribe det Jeg kan ikke fatte det Jeg kan ikke hånd-tere det Jeg er ude af mig selv Du prøver at begribe det u-begribelige

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Bryndum Skoles antimobbestrategi

Bryndum Skoles antimobbestrategi Bryndum Skoles antimobbestrategi God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling Skolens overordnede mobbepolitik er klar: Vi vil overhovedet ikke tolerere mobning på Bryndum Skole Bryndum

Læs mere

Rådighedslønsforeningen

Rådighedslønsforeningen Bestyrelsen 2013-2014 Dagsorden Præsentation. Hvorfor er vi her i dag? Reaktioner. Hvad kan jeg selv gøre? Hvad kan vi tilbyde? Hvordan kommer jeg med? Hvem er Vi? Hvem er I? Det er rarest selv at bestemme

Læs mere

rfaoo8 rfaoo8 Reklame for Alvor Briefing 2008 HopeNow - Menneskehandel reklame for alvor Reklame for Alvor 2oo8 Reklame for Alvor 2oo8

rfaoo8 rfaoo8 Reklame for Alvor Briefing 2008 HopeNow - Menneskehandel reklame for alvor Reklame for Alvor 2oo8 Reklame for Alvor 2oo8 Reklame for Alvor Briefing 2008 HopeNow - Menneskehandel 1 In an industry that is unfairly accused of being selfish and spoilt, it is good to see advertising people demonstrating how they can help a good

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager 2011/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. oktober 2011 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere