Beretning for året 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for året 2007"

Transkript

1 Beretning for året 2007 Det bliver mere og mere klart, hvor vigtigt det er for en frivilligorganisation, at have et klart og tydeligt værdigrundlag. Søger man ind som frivillig, må man vide, hvad man går ind til. Man må kunne forholde sig til de fundamentale værdier, og man må være grundlæggende enig, så man kan være stolt af sit sted, og det man sammen udøver. Desuden er arbejdet mange gange uforudsigeligt, og der kan ikke ligge manualer for alt. Den frivillige må gang på gang selv tage stilling. Derfor er det nødvendigt med faste værdier, som angiver fundament og retning samtidig med, at der er plads til individuel udfoldelse. Liniens værdigrundlag er udtryk for vores måde at forstå os selv og andre på. Det er altså ikke alene et bud på, hvordan vi forholder os til de mennesker der ringer til os, men et bud på, hvordan vi skal omgås os selv og hinanden for at skabe trivsel. Liniens værdigrundlag er beskrevet på mange sider. Det revideres, diskuteres, udbygges og holdes levende og kan til enhver tid danne baggrund for undersøgelse og fordybelse. Nogle vigtige pejlemærker: Vi søger alle at finde os selv, at vide hvem vi er, og hvad vi står for. Vi kan ikke leve uden værdighed. Vi er alle afhængige af, at andre kan bekræfte vores eksistens, være medfølende, komme os i møde på en respektfuld måde og være ærlige og engagerede i kontakten med os. Den enkelte kan kun selv vide, hvad der er det gode liv, det rigtige for ham eller hende. Enhver teknik eller metode må vige for hensynet til den medfølende og respektfulde kontakt. Medfølelse og medleven er noget af det mest lindrende og livgivende. Også gerne faglighed Fælles for alle frivillige er, at de ytrer ønske om at lære noget mere, i hvert fald når de har nogen tid på bagen og ser, hvor vanskeligt det kan være at gennemføre en god samtale. Rigtig mange har allerede fra begyndelsen en solid baggrund, men en del har absolut intet kendskab til området. Der afholdes kun psykiatrikurser i meget begrænset omfang. Det giver ingen mening at tale diagnoser, når man er på bar bund, og diagnoser kan spærre for udsynet til den enkelte. Endelig er det sådan på Linien, at der ikke er bestemte måder at tale med skizofrene eller maniske mennesker på. Ethvert menneske er unikt. Til gengæld kan man blive ved at udvikle den gode samtale. Man bliver aldrig færdig heller ikke med at forstå mennesker og deres særlige måde at være i verden på. 1

2 Liniens uddannelsesudvalg besluttede, at vi i 07 skulle byde ind med følgende kurser: Grund- og overbygningskurser i Liniens værdigrundlag kursus om selvskadende adfærd ved læge og psykoterapeut Henrik Balth weekendkursus om telefonsamtalens særlige dialogform, om samtalens afslutning og den frivilliges rolle i samtalen ved Mogens Munch Nielsen og Kirsten Heldbjerg fra Kræftens bekæmpelse og om forholdene i hospitalspsykiatrien ved to frivillige, Randi Holdt og Rut Gøbel, begge psykiatriske sygeplejersker. Endelig bød kurset på gruppearbejde om aktuelle problemstillinger fra samtalerne. Kursus om recovery med tidligere psykiatribruger og psykiatrisk sygeplejerske Olga Runciman der p.t. arbejder som recoverycoach. Kursus om incest og skader som følge af incest ved psykolog Janne Lorenzen som er ansat medarbejder på Linien. Kursus om selvværd og selvtillid ved psykoterapeut Ea Vedel. Supervision På Linien arbejder vi med en ordning, hvor der altid er en ansat til stede i telefonernes åbningstid. Ud over at stå til rådighed ved komplicerede samtaler og give feed back eller egentlig supervision, er opgaven at sikre, at den frivillige ikke går hjem med ubearbejdede problemstillinger. Derudover er der et stående tilbud til alle frivillige om at gå i supervision hos en ekstern supervisor en gang om måneden. Det første år er den eksterne supervision obligatorisk, men mange vælger at fortsætte. Nogle frivillige har deltaget i supervision i op til 10 år. Det giver et fint fagligt og personligt udbytte og de enkelte i supervisionsgruppen kommer tæt på hinanden. Et fællesskab som mange sætter pris på. Rekruttering af frivillige medarbejdere I 2007 gennemførtes 2 indtag med i alt 26 nye frivillige. Et indtag finder sted over 2 weekender og er en blanding af teori og samtaletræning. De gamle frivillige har været inddraget i begge introduktionsforløb både som rollespillere ved samtaletræningen og som rollemodeller ved telefonerne. For 10 år siden var der op til 80 ansøgere, i dag er der omkring 30, og et hold kommer sjældent på over 15 frivillige. Ser man sig omkring, er det gældende for stort set alle de frivilligorganisationer. Det er blevet vanskeligt at rekruttere. Ved ansættelsessamtalerne er der spurgt ind til motiverne for at blive frivillig. De mest almindelige er et ønske om at ville hjælpe andre, et ønske om at ville lære nyt, ha kontakt med mennesker med en anden baggrund, skaffe sig erfaring, samle point til et studie, få et socialt netværk eller at der blev tid med efterlønnen. Liniens frivillige, der allerede er i jobbet, fortæller, hvorfor de er frivillige: 2

3 Der er ikke penge og kontrol i relationen mellem mig og den der ringer Brugerens anonymitet giver mulighed for helt særlige samtaler Vi møder mennesket og stiller ikke diagnoser Man slipper for at lægge halv- og helårsplaner Man slipper for alt det administrative Tid er ikke en begrænsning Det giver læring som man kan bruge i sit liv Vi har omsorg og engagement for hinanden på Linien Man får indblik i livets mangfoldighed Uddrag fra gruppearbejde april 07 Man skulle mene, at disse ønsker stadig er gældende for en masse mennesker. På Linien er der brugt tusindvis af kroner på annoncering, og der er skrevet til fagblade, til virksomheder og til efterlønsgrupper. Der er skrevet artikler til aviser og holdt oplæg i faglige klubber og efterlønsgrupper. Alligevel giver det ikke det ønskede. Så gode ideer modtages med glæde. Dem der rejser Set i lyset af ovenstående er det klart, at en grundig evaluering er nødvendig, når de frivillige forlader Linien. I 2007 valgte 29 at rejse. Deres begrundelser var ikke utilfredshed med at være på Linien; men årsager som flytning, sygdom, barsel, nye jobs og manglende tid. 5 frivillige har forladt Linien under introduktionsforløbet fordi jobbet var for krævende eller ikke svarede til deres forventninger. Hvem ringer til Linien Først lidt statistik I 07 modtog Linien i alt opkald. Heraf var af meget kort varighed eller så godt som uden kontakt, og de indgår derfor ikke i statistikken Efterfølgende er derfor baseret på de resterende samtaler. Det tilsvarende tal for 2006 er Samtalernes varighed Under 20 minutter opkald 37 % 33 % Mellem 21 og 40 minutter opkald 43 % 39 % Mellem 41 og 60 minutter opkald 16 % 21 % Over 60 minutter 324 opkald 4 % 7 % Den gennemsnitlige samtaletid var i 2007 på 29,1 minut hvor den i 2006 var på 32,4 minutter. Der har i årets løb været arbejdet med at nedbringe samtaletiden, især med mennesker der ringer jævnligt. En lang samtale er ikke nødvendigvis en god samtale, men den blokerer for, at andre kommer igennem. Og det er sådan, at ingen samtale afbrydes, med mindre den frivillige synes at det 3

4 er forsvarligt. Målet har været at skaffe plads til flere nye opkaldere, hvilket i nogen grad er lykkedes, idet der i 2006 var 451 førstegangssamtaler mod 609 i 07. Nye eller kendte brugere Ny opkalder 609 opkald 7 % 5 % Ringer sjældent 802 opkald 10 % 11 % Imellem ringer sjældent og fast bruger* opkald 26 % - Fast bruger* opkald 45 % 74 % Vides ikke 999 opkald 12 % 10 % *1Der har, på bestyrelsens foranledning, været lavet en mere differentieret opgørelse af, hvor ofte de kendte brugere ringer, hvorfor der i 2007 er indsat en ny kategori Imellem ringer sjældent og fast bruger. *2 En fast bruger af Linien er en periodevis fast bruger i løbet af året. Køn Kvinder opkald 70 % 76 % Mænd opkald 30 % 24 % Alder Personer under 20 år 47 opkald 1 % år opkald 13 % 11 % år opkald 34 % 31 % år* opkald 39 % 45 % Over 65 år* 97 opkald 1 % 1 % Vides ikke opkald 12 % 11 % *aldersgrænsen er i år flyttet fra 67 til 65 år, så den følger folkepensionsalderen. Hvem ringer Sindslidende mennesker opkald 87 % 84 % Pårørende 154 opkald 2 % 2 % Vides ikke/andet opkald 15 % 14 % Hvor ringes der fra Sjælland og øer (inkl. Bornholm) opkald 62 % 66 % Fyn og øer 138 opkald 2 % 2 % Jylland opkald 21 % 17 % Vides ikke opkald 16 % 12 % Opkalderens boform

5 Gift eller samlevende 498 opkald 6 % 5 % Bor alene opkald 81 % 84 % Ene voksen med barn* 80 opkald 1 % - Bor hos forældre eller anden familie 64 opkald 1 % - Psykiatrisk botilbud 231 opkald 3 % 4 % Andet/vides ikke 768 opkald 9 % 7 % *Fra 2007 er registreret hvor mange enlige brugere, der bor sammen med børn. Social status I arbejde 707 opkald 8 % 9 % Under uddannelse 259 opkald 3 % 4 % Kontanthjælpsmodtager 195 opkald 2 % - Pensioneret opkald 70 % 75 % Modtager arbejdsløshedsunderstøttelse 67 opkald 1 % 2 % I revalidering 35 opkald - - Vides ikke opkald 15 % 9 % Temaer i samtalen* Ensomhed opkald 48 % 73 % Glæde 393 opkald 5 % 4 % Fortælle om hverdagen opkald 58 % - Sorg 590 opkald 7 % 4 % Krise 551 opkald 7 % - Behov for sparring opkald 14 % 25 % Familiære problemer 869 opkald 11 % - Fysisk sygdom opkald 15 % - Psykisk sygdom opkald 21 % - Seksualitet 290 opkald 4 % 2 % Incest 363 opkald 4 % 6 % Økonomiske/juridiske problemer 181 opkald 2 % - Klage over behandling 234 opkald 3 % 2 % Problemer med medicin 378 opkald 5 % 2 % Tilfredshed med medicin 131 opkald 2 % - Angst opkald 18 % 17 % Hallucinationer 303 opkald 4 % 2 % Tvangstanker/-handlinger 411 opkald 5 % 3 % Depression 556 opkald 7 % 10 % Selvmordstanker 392 opkald 5 % 5 % Spiseforstyrrelser 65 opkald 1 % - Selvskadende adfærd 292 opkald 4 % - Misbrugsproblemer 682 opkald 8 % 7 % Filosofi og livets store spørgsmål 178 opkald 2 % - Søgte konkrete oplysninger 66 opkald 1 % 1 % Andet opkald 18 % 12 % 5

6 * Tidligere var overskriften henvendelsesårsager, dvs. der var fokus på baggrunden for opkaldet. Fra 2007 er opmærksomheden i stedet rettet mod samtalens temaer. Derfor er tallene fra forrige år ikke umiddelbart sammenlignelige med tallene fra 07. I 2007 blev der i 204 tilfælde henvist til andre instanser. Oftest, 41 gange, til vagtlæge eller psykiatrisk skadestue. I de øvrige tilfælde til seksualrådgivning, egen læge, psykologrådgivning, Landsforeningen bedre psykiatri, Landsforeningen SIND, Livslinien, Depressionsforeningen, Angstforeningen, retshjælp og en række andre. Ud over samtalerne besvarede de ansatte medarbejdere 206 henvendelser på ..men et er statistik Susanne, der nu er 24 år, er vokset op på Sjælland i en familie med far, mor og 2 store brødre. Hun har været udsat for seksuelt misbrug af faderen, fra hun var helt lille og fra den ene bror, fra hun kom i skolealderen. Faderen opsøger hende stadig. Hun har omsider fået en sagsbehandler, der har hjulpet hende. Sørget for psykologhjælp og for pension.. Men hun savner sin søn, som er i en plejefamilie, og lider i perioder af spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Hun deltager i en række sociale fællesskaber, hvor de ikke kender hendes fortid. Hun bruger Linien, når hun har det skidt og trænger til at græde eller give udtryk for vrede over sit liv. Og hun bruger den, når hun har brug for at tale om, hvordan andre gør som ansvarlige voksne. Jens blev skilt for 8 år siden da han fik diagnosen skizofreni. Han fik at vide, at det er en lidelse han skal leve med resten af livet. Hans baggrund er indre mission og han er overbevist om, at det skyldes hans syndige liv, at han er blevet psykisk syg. Han lever nu i dyb isolation, og straffer sig selv ved at påføre sig fysisk smerte. Har sidst set en psykiater for 2 år siden og ønsker ikke at få støtte i hverdagen fra hverken social- eller hospitalspsykiatrien. Mange af de mennesker der ringer fortæller, at deres psykiske lidelse betyder, at de ikke bliver taget alvorligt. De oplever f.eks., at de, når de går til egen læge, ikke får den opmærksomhed som er nødvendig i forhold til fysiske problemer. Når man er psykisk syg, så er det simpelt hen det, man fejler. Mange har tilbud om et værested. Og nogle bruger det og er tilfredse. Men mange takker nej efter at have prøvet det. Føler sig stigmatiserede og nedgjorte og taler om det evige kaffedrikkeri og manglende indhold: Det er som om, at alle individuelle interesser må stoppe, og man må lade sig glide ind i de fastlagte normer og aktiviteter, hvis man er psykisk syg. Er man lidt særlig, tillægges det den psykiske lidelse Som oftest er kontakten dårlig til familien - hvis der da overhovedet er en kontakt. En familiekomsammen er det svær, for hvis man til daglig sidder alene, er det vanskeligt at begå sig blandt andre mennesker. Nogle brugere af Linien har ringet jævnligt igennem 10 år. De er naturligvis velkendte af de gamle frivillige som har kunnet følge med i deres liv. Det kan være svært, når én, som de kender så godt, pludselig oplever, at der kommer stråler ud af radiatoren eller at der er spioner som holder øje med hende dag og nat. Alle ved, at det ikke nytter at fortælle at det handler om vrangforestillinger. Men det gik jo lige så godt så hvorfor nu det? Frivilligjobbet er bestemt ikke let. 6

7 Men der findes gode beretninger fra folk, der er kommet sig og lever et godt liv. Fælles for dem er, at de har haft god støtte i hverdagen. Med gode hjælpere og på deres egne præmisser. De har fundet deres styrke og livskraft. Det er stort at få lov at følge med i. Kirsten har levet i dyb isolation på grund af angst. Hun fik en god støtte/kontaktperson, som har forstået at hjælpe hende uden helt at tage over. De har trænet fra en lille tur udenfor på et minut, til at hun nu tager toget alene over lange strækninger. En proces der har varet flere år, men som betyder, at hjælpen langsomt har kunnet nedtrappes til et minimum. Hun er både stolt og meget lykkelig. Men det er stadig vigtigt for Kirsten, at hun kan få kontakt når hun har brug for det. Det er tungt at høre om hvor lidt hjælp der er at få ved højtiderne og i sommerferien. Mennesker der ringer til Linien fortæller, at de har deres sidste dag på værestedet nogle dage inden jul og først kan vende tilbage nogle dage inde i det nye år. Ofte et slip på 2 til 3 uger. Og det er netop i den tid på året hvor mange har det allersværest. Sommerferien er blevet et nyt problem. Det er som om, at alle medarbejdere, mange steder, holder ferie samtidig. I juli måned er det særlig slemt at få det dårligt. De kommunale ydelser støtte/kontaktpersoner, væresteder, klubber og sagsbehandlere holder ferie, og distriktspsykiatrien er nærmest umulig at komme i eller få hjælp fra. Samtidig, fortæller mange, er hjælpen i hjemmet beskåret voldsomt. Tidligere var det almindeligt, at et menneske med stort behov for støtte fik hjælp af en støtte-/kontaktperson i en halv til en hel dag om ugen. Det fortælles ikke mere. Der tales om støtte 1 til 2 timer om ugen. Råd og udvalg En organisation som Linien, med næsten 80 frivillige og 6 ansatte medarbejdere, må nødvendigvis have en række formelle organer. Linien ledes af en bredt sammensat bestyrelse. Formand for bestyrelsen, direktør i SUS, Per Holm - udpeget af socialministeren Bodil Brask, Virksomhedsleder i Næstved kommunes socialpsykiatri. Udpeget af socialministeriet som særligt sagkyndig Johanne Bratbo, centerchef i videnscenter for socialpsykiatri. Udpeget af socialministeriet som særligt sagkyndig Lilli Davids, konsulent på Linien og valgt af Liniens ansatte Sigrid Fleckner. Fuldmægtig. Udpeget af Kommunernes Landsforening Ellinor Palm Pedersen. Lokalkredsformand. Udpeget af Landsforeningen SIND Kjeld Ploug. Frivillig på Linien. Valgt af de frivillige medarbejdere. Anne-Dorthe Sørensen. Konsulent. Udpeget af Danske Regioner. I bestyrelsens møder deltager som sekretær, daglig leder Lisbet Møller og som referent, stedfortræder Solvej Eskildsen. 7

8 Bestyrelsen følger Liniens arbejde og deltager med mellemrum i kurser og sociale arrangementer. Alle har viden og erfaring fra socialpsykiatrien, og ud over de formelle forhold som bestyrelsen skal tage sig af, er der på alle bestyrelsesmøder en livlig debat om socialpsykiatrien i almindelighed og Liniens virksomhed i særdeleshed. I 2006 indstillede bestyrelsen til socialministeriet, at Liniens åbningstid med virkning fra april 2007, afkortedes fra kl til kl Det har vist sig at være en god idé. Antallet af samtaler er stort set uændret bl.a. fordi det er blevet lettere at bemande de sene vagter og fordi der er indført nye rutiner på vagten. Blandt frivillige og ansatte er der nedsat samarbejds- og kursusudvalg. Begge har været samlet 3 gange i årets løb. I samarbejdsudvalget har væsentlige temaer som åbningstider, arbejdsmiljø og naturligvis budget og regnskab været diskuteret, før eller efter de har været behandlet i bestyrelsen. Kursusudvalget har allerede i november lagt planen for det kommende års aktiviteter. 3 gange i årets løb blev der afholdt Liniemøder. Samtlige frivillige er inviteret, der spises og hygges og stort og småt fra hverdagen på Linien er på dagsordenen. Linien er repræsenteret i bestyrelsen for Frivilligt forum København, og der er arbejdende repræsentanter i flere netværk og faglige fora. De ansatte medarbejdere har skrevet, holdt oplæg og været i den elektroniske presse for at gøre opmærksom på det frivillige sociale arbejde og især på de sindslidende menneskers vanskelige tilværelse. Det går godt på Linien. I det kommende år afholdes weekendseminar for frivillige, der har været mere end 2½ år på Linien. Aktuelt drejer det sig om 38. Med baggrund i de gamle frivilliges egne erfaringer, skal det kortlægges, hvad der får dem til at blive, hvad der er godt, og hvad der er skidt i Liniens virksomhed, hvad de tror der skal til, for at flere vil søge ind, og hvad de forventer af de ansatte. Frivilligindtaget skal justeres. Der skal være flere indtag med færre deltagere, og det skal foregå i Liniens egne lokaler. Økonomisk vil det være en gevinst og de nye frivillige vil fra starten tage stedet til sig. Den eksterne supervision skal omlægges, så nye frivillige får deres eget supervisionshold i modsætning til tidligere, hvor gamle og nye var sammen. Dermed tages der højde for, at nye frivillige nødvendigvis er optaget af andre problemstillinger end dem, der gør sig gældende, når man har været frivillig i nogle år. Det bliver dejligt at tage hul på det nye år. Det en stor glæde, at arbejde i en organisation hvor alle, både frivillige og ansatte, yder deres bedste, og hvor det hver eneste dag er tydeligt, at det nytter. Lisbet Møller 8

Beretning for Liniens aktiviteter i 2006

Beretning for Liniens aktiviteter i 2006 Beretning for Liniens aktiviteter i 2006 Mennesker i nød skal have mad og drikke og tag over hovedet. Det sikrer vores danske velfærdssystem. Vi kan ikke have, at nogen sulter eller fryser. Men det er

Læs mere

Liniens virksomhed 2005. Samtalerne

Liniens virksomhed 2005. Samtalerne Liniens virksomhed 2005 Vi kan se tilbage på året 2005 med glæde og stolthed. Vi gjorde vores arbejde ordentligt. Det har været et år med store udfordringer, hvor Liniens brugere, mere end nogensinde tidligere,

Læs mere

Liniens virksomhed i år 2002

Liniens virksomhed i år 2002 Liniens virksomhed i år 2002 Året 2002 blev et godt år for Linien. Det blev vores 3. år som en selvejende institution, og vi har fundet vores ben. Vi har fundet gode rutiner og arbejdsmåder og har fået

Læs mere

Beretning for året 2008

Beretning for året 2008 Beretning for året 2008 Indledning Ensomhed, angst og et uopfyldt behov for at dele sine oplevelser med andre er desværre følelser, som præger hverdagen for alt for mange mennesker. 10.434 til Linien i

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE OG HANDICAPPEDE I MIDTJYLLAND 1 Rollen som pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Det anerkendende møde Oplægsholder: Projektleder, psykolog Johanne Bratbo

Det anerkendende møde Oplægsholder: Projektleder, psykolog Johanne Bratbo Temadag: Mødet mellem mennesker Region Sjælland, den 7.november 2013 Det anerkendende møde Oplægsholder: Projektleder, psykolog Johanne Bratbo EN AF OS en kampagne for alle Disposition Meget kort om Landskampagnen

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Der findes en masse teoretisk viden om hvad der ikke er godt for børn! Men hvad er det egentlig vi gerne vil hjælpe dem med? steffen christensen & jacob hulgard (stch@odense.dk & jacih@odense.dk) Børn

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende v/ Anna Staal Center for Handicap og Bevægelsesfremme Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Temadag om

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

Foredrag. Der er en mening med galskaben. En personlig beretning med almengyldige sandheder. om Paranoid skizofreni - og at komme sig

Foredrag. Der er en mening med galskaben. En personlig beretning med almengyldige sandheder. om Paranoid skizofreni - og at komme sig Foredrag om Paranoid skizofreni - og at komme sig Der er en mening med galskaben En personlig beretning med almengyldige sandheder Man skal leve i lyset af sig selv, ikke i skyggen af andre Jeg tilbyder

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

Beskrivelser af medlemmerne i foredragsgruppen Michael Martin

Beskrivelser af medlemmerne i foredragsgruppen Michael Martin Beskrivelser af medlemmerne i foredragsgruppen Michael Jeg er 37 år, uddannet pædagog i sommeren 2006 og arbejder lige nu på et socialpsykiatrisk botilbud. I efteråret 2004 gik jeg ned med en svær depression,

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Selvmordsproblematik

Selvmordsproblematik Selvmordsproblematik V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen 1. Hvad ved vi generelt om selvmordsproblematik? 2. Vurdering af selvmordsrisiko Fakta Selvmord I Danmark i 2012: 661 heraf 494 mænd

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Projekt PUST Psykologisk Unge-STøtte Center for Inklusion/PPR Odense Kommune KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Opgørelser over indsatser Effekt Perspektiver og fremtid 5 erhvervsrettede

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Det gode børneliv i dagplejen

Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger, som dagplejen i Silkeborg gerne vil kendes på. Det er værdier og holdninger, som vi tænker ind i alt arbejde

Læs mere

Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014

Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014 Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014 Uddybende bilag til Ballerup Kommune Udvikling i antal henvendelser i rådgivningen 2001-2012 Antallet af børn og unge som henvender sig til Børns Vilkårs

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig i Selvhjælp Sydvest og gør en forskel! Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker, der står i en vanskelig livssituation? I Selvhjælp Sydvest arbejder

Læs mere