Beretning for året 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for året 2007"

Transkript

1 Beretning for året 2007 Det bliver mere og mere klart, hvor vigtigt det er for en frivilligorganisation, at have et klart og tydeligt værdigrundlag. Søger man ind som frivillig, må man vide, hvad man går ind til. Man må kunne forholde sig til de fundamentale værdier, og man må være grundlæggende enig, så man kan være stolt af sit sted, og det man sammen udøver. Desuden er arbejdet mange gange uforudsigeligt, og der kan ikke ligge manualer for alt. Den frivillige må gang på gang selv tage stilling. Derfor er det nødvendigt med faste værdier, som angiver fundament og retning samtidig med, at der er plads til individuel udfoldelse. Liniens værdigrundlag er udtryk for vores måde at forstå os selv og andre på. Det er altså ikke alene et bud på, hvordan vi forholder os til de mennesker der ringer til os, men et bud på, hvordan vi skal omgås os selv og hinanden for at skabe trivsel. Liniens værdigrundlag er beskrevet på mange sider. Det revideres, diskuteres, udbygges og holdes levende og kan til enhver tid danne baggrund for undersøgelse og fordybelse. Nogle vigtige pejlemærker: Vi søger alle at finde os selv, at vide hvem vi er, og hvad vi står for. Vi kan ikke leve uden værdighed. Vi er alle afhængige af, at andre kan bekræfte vores eksistens, være medfølende, komme os i møde på en respektfuld måde og være ærlige og engagerede i kontakten med os. Den enkelte kan kun selv vide, hvad der er det gode liv, det rigtige for ham eller hende. Enhver teknik eller metode må vige for hensynet til den medfølende og respektfulde kontakt. Medfølelse og medleven er noget af det mest lindrende og livgivende. Også gerne faglighed Fælles for alle frivillige er, at de ytrer ønske om at lære noget mere, i hvert fald når de har nogen tid på bagen og ser, hvor vanskeligt det kan være at gennemføre en god samtale. Rigtig mange har allerede fra begyndelsen en solid baggrund, men en del har absolut intet kendskab til området. Der afholdes kun psykiatrikurser i meget begrænset omfang. Det giver ingen mening at tale diagnoser, når man er på bar bund, og diagnoser kan spærre for udsynet til den enkelte. Endelig er det sådan på Linien, at der ikke er bestemte måder at tale med skizofrene eller maniske mennesker på. Ethvert menneske er unikt. Til gengæld kan man blive ved at udvikle den gode samtale. Man bliver aldrig færdig heller ikke med at forstå mennesker og deres særlige måde at være i verden på. 1

2 Liniens uddannelsesudvalg besluttede, at vi i 07 skulle byde ind med følgende kurser: Grund- og overbygningskurser i Liniens værdigrundlag kursus om selvskadende adfærd ved læge og psykoterapeut Henrik Balth weekendkursus om telefonsamtalens særlige dialogform, om samtalens afslutning og den frivilliges rolle i samtalen ved Mogens Munch Nielsen og Kirsten Heldbjerg fra Kræftens bekæmpelse og om forholdene i hospitalspsykiatrien ved to frivillige, Randi Holdt og Rut Gøbel, begge psykiatriske sygeplejersker. Endelig bød kurset på gruppearbejde om aktuelle problemstillinger fra samtalerne. Kursus om recovery med tidligere psykiatribruger og psykiatrisk sygeplejerske Olga Runciman der p.t. arbejder som recoverycoach. Kursus om incest og skader som følge af incest ved psykolog Janne Lorenzen som er ansat medarbejder på Linien. Kursus om selvværd og selvtillid ved psykoterapeut Ea Vedel. Supervision På Linien arbejder vi med en ordning, hvor der altid er en ansat til stede i telefonernes åbningstid. Ud over at stå til rådighed ved komplicerede samtaler og give feed back eller egentlig supervision, er opgaven at sikre, at den frivillige ikke går hjem med ubearbejdede problemstillinger. Derudover er der et stående tilbud til alle frivillige om at gå i supervision hos en ekstern supervisor en gang om måneden. Det første år er den eksterne supervision obligatorisk, men mange vælger at fortsætte. Nogle frivillige har deltaget i supervision i op til 10 år. Det giver et fint fagligt og personligt udbytte og de enkelte i supervisionsgruppen kommer tæt på hinanden. Et fællesskab som mange sætter pris på. Rekruttering af frivillige medarbejdere I 2007 gennemførtes 2 indtag med i alt 26 nye frivillige. Et indtag finder sted over 2 weekender og er en blanding af teori og samtaletræning. De gamle frivillige har været inddraget i begge introduktionsforløb både som rollespillere ved samtaletræningen og som rollemodeller ved telefonerne. For 10 år siden var der op til 80 ansøgere, i dag er der omkring 30, og et hold kommer sjældent på over 15 frivillige. Ser man sig omkring, er det gældende for stort set alle de frivilligorganisationer. Det er blevet vanskeligt at rekruttere. Ved ansættelsessamtalerne er der spurgt ind til motiverne for at blive frivillig. De mest almindelige er et ønske om at ville hjælpe andre, et ønske om at ville lære nyt, ha kontakt med mennesker med en anden baggrund, skaffe sig erfaring, samle point til et studie, få et socialt netværk eller at der blev tid med efterlønnen. Liniens frivillige, der allerede er i jobbet, fortæller, hvorfor de er frivillige: 2

3 Der er ikke penge og kontrol i relationen mellem mig og den der ringer Brugerens anonymitet giver mulighed for helt særlige samtaler Vi møder mennesket og stiller ikke diagnoser Man slipper for at lægge halv- og helårsplaner Man slipper for alt det administrative Tid er ikke en begrænsning Det giver læring som man kan bruge i sit liv Vi har omsorg og engagement for hinanden på Linien Man får indblik i livets mangfoldighed Uddrag fra gruppearbejde april 07 Man skulle mene, at disse ønsker stadig er gældende for en masse mennesker. På Linien er der brugt tusindvis af kroner på annoncering, og der er skrevet til fagblade, til virksomheder og til efterlønsgrupper. Der er skrevet artikler til aviser og holdt oplæg i faglige klubber og efterlønsgrupper. Alligevel giver det ikke det ønskede. Så gode ideer modtages med glæde. Dem der rejser Set i lyset af ovenstående er det klart, at en grundig evaluering er nødvendig, når de frivillige forlader Linien. I 2007 valgte 29 at rejse. Deres begrundelser var ikke utilfredshed med at være på Linien; men årsager som flytning, sygdom, barsel, nye jobs og manglende tid. 5 frivillige har forladt Linien under introduktionsforløbet fordi jobbet var for krævende eller ikke svarede til deres forventninger. Hvem ringer til Linien Først lidt statistik I 07 modtog Linien i alt opkald. Heraf var af meget kort varighed eller så godt som uden kontakt, og de indgår derfor ikke i statistikken Efterfølgende er derfor baseret på de resterende samtaler. Det tilsvarende tal for 2006 er Samtalernes varighed Under 20 minutter opkald 37 % 33 % Mellem 21 og 40 minutter opkald 43 % 39 % Mellem 41 og 60 minutter opkald 16 % 21 % Over 60 minutter 324 opkald 4 % 7 % Den gennemsnitlige samtaletid var i 2007 på 29,1 minut hvor den i 2006 var på 32,4 minutter. Der har i årets løb været arbejdet med at nedbringe samtaletiden, især med mennesker der ringer jævnligt. En lang samtale er ikke nødvendigvis en god samtale, men den blokerer for, at andre kommer igennem. Og det er sådan, at ingen samtale afbrydes, med mindre den frivillige synes at det 3

4 er forsvarligt. Målet har været at skaffe plads til flere nye opkaldere, hvilket i nogen grad er lykkedes, idet der i 2006 var 451 førstegangssamtaler mod 609 i 07. Nye eller kendte brugere Ny opkalder 609 opkald 7 % 5 % Ringer sjældent 802 opkald 10 % 11 % Imellem ringer sjældent og fast bruger* opkald 26 % - Fast bruger* opkald 45 % 74 % Vides ikke 999 opkald 12 % 10 % *1Der har, på bestyrelsens foranledning, været lavet en mere differentieret opgørelse af, hvor ofte de kendte brugere ringer, hvorfor der i 2007 er indsat en ny kategori Imellem ringer sjældent og fast bruger. *2 En fast bruger af Linien er en periodevis fast bruger i løbet af året. Køn Kvinder opkald 70 % 76 % Mænd opkald 30 % 24 % Alder Personer under 20 år 47 opkald 1 % år opkald 13 % 11 % år opkald 34 % 31 % år* opkald 39 % 45 % Over 65 år* 97 opkald 1 % 1 % Vides ikke opkald 12 % 11 % *aldersgrænsen er i år flyttet fra 67 til 65 år, så den følger folkepensionsalderen. Hvem ringer Sindslidende mennesker opkald 87 % 84 % Pårørende 154 opkald 2 % 2 % Vides ikke/andet opkald 15 % 14 % Hvor ringes der fra Sjælland og øer (inkl. Bornholm) opkald 62 % 66 % Fyn og øer 138 opkald 2 % 2 % Jylland opkald 21 % 17 % Vides ikke opkald 16 % 12 % Opkalderens boform

5 Gift eller samlevende 498 opkald 6 % 5 % Bor alene opkald 81 % 84 % Ene voksen med barn* 80 opkald 1 % - Bor hos forældre eller anden familie 64 opkald 1 % - Psykiatrisk botilbud 231 opkald 3 % 4 % Andet/vides ikke 768 opkald 9 % 7 % *Fra 2007 er registreret hvor mange enlige brugere, der bor sammen med børn. Social status I arbejde 707 opkald 8 % 9 % Under uddannelse 259 opkald 3 % 4 % Kontanthjælpsmodtager 195 opkald 2 % - Pensioneret opkald 70 % 75 % Modtager arbejdsløshedsunderstøttelse 67 opkald 1 % 2 % I revalidering 35 opkald - - Vides ikke opkald 15 % 9 % Temaer i samtalen* Ensomhed opkald 48 % 73 % Glæde 393 opkald 5 % 4 % Fortælle om hverdagen opkald 58 % - Sorg 590 opkald 7 % 4 % Krise 551 opkald 7 % - Behov for sparring opkald 14 % 25 % Familiære problemer 869 opkald 11 % - Fysisk sygdom opkald 15 % - Psykisk sygdom opkald 21 % - Seksualitet 290 opkald 4 % 2 % Incest 363 opkald 4 % 6 % Økonomiske/juridiske problemer 181 opkald 2 % - Klage over behandling 234 opkald 3 % 2 % Problemer med medicin 378 opkald 5 % 2 % Tilfredshed med medicin 131 opkald 2 % - Angst opkald 18 % 17 % Hallucinationer 303 opkald 4 % 2 % Tvangstanker/-handlinger 411 opkald 5 % 3 % Depression 556 opkald 7 % 10 % Selvmordstanker 392 opkald 5 % 5 % Spiseforstyrrelser 65 opkald 1 % - Selvskadende adfærd 292 opkald 4 % - Misbrugsproblemer 682 opkald 8 % 7 % Filosofi og livets store spørgsmål 178 opkald 2 % - Søgte konkrete oplysninger 66 opkald 1 % 1 % Andet opkald 18 % 12 % 5

6 * Tidligere var overskriften henvendelsesårsager, dvs. der var fokus på baggrunden for opkaldet. Fra 2007 er opmærksomheden i stedet rettet mod samtalens temaer. Derfor er tallene fra forrige år ikke umiddelbart sammenlignelige med tallene fra 07. I 2007 blev der i 204 tilfælde henvist til andre instanser. Oftest, 41 gange, til vagtlæge eller psykiatrisk skadestue. I de øvrige tilfælde til seksualrådgivning, egen læge, psykologrådgivning, Landsforeningen bedre psykiatri, Landsforeningen SIND, Livslinien, Depressionsforeningen, Angstforeningen, retshjælp og en række andre. Ud over samtalerne besvarede de ansatte medarbejdere 206 henvendelser på ..men et er statistik Susanne, der nu er 24 år, er vokset op på Sjælland i en familie med far, mor og 2 store brødre. Hun har været udsat for seksuelt misbrug af faderen, fra hun var helt lille og fra den ene bror, fra hun kom i skolealderen. Faderen opsøger hende stadig. Hun har omsider fået en sagsbehandler, der har hjulpet hende. Sørget for psykologhjælp og for pension.. Men hun savner sin søn, som er i en plejefamilie, og lider i perioder af spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Hun deltager i en række sociale fællesskaber, hvor de ikke kender hendes fortid. Hun bruger Linien, når hun har det skidt og trænger til at græde eller give udtryk for vrede over sit liv. Og hun bruger den, når hun har brug for at tale om, hvordan andre gør som ansvarlige voksne. Jens blev skilt for 8 år siden da han fik diagnosen skizofreni. Han fik at vide, at det er en lidelse han skal leve med resten af livet. Hans baggrund er indre mission og han er overbevist om, at det skyldes hans syndige liv, at han er blevet psykisk syg. Han lever nu i dyb isolation, og straffer sig selv ved at påføre sig fysisk smerte. Har sidst set en psykiater for 2 år siden og ønsker ikke at få støtte i hverdagen fra hverken social- eller hospitalspsykiatrien. Mange af de mennesker der ringer fortæller, at deres psykiske lidelse betyder, at de ikke bliver taget alvorligt. De oplever f.eks., at de, når de går til egen læge, ikke får den opmærksomhed som er nødvendig i forhold til fysiske problemer. Når man er psykisk syg, så er det simpelt hen det, man fejler. Mange har tilbud om et værested. Og nogle bruger det og er tilfredse. Men mange takker nej efter at have prøvet det. Føler sig stigmatiserede og nedgjorte og taler om det evige kaffedrikkeri og manglende indhold: Det er som om, at alle individuelle interesser må stoppe, og man må lade sig glide ind i de fastlagte normer og aktiviteter, hvis man er psykisk syg. Er man lidt særlig, tillægges det den psykiske lidelse Som oftest er kontakten dårlig til familien - hvis der da overhovedet er en kontakt. En familiekomsammen er det svær, for hvis man til daglig sidder alene, er det vanskeligt at begå sig blandt andre mennesker. Nogle brugere af Linien har ringet jævnligt igennem 10 år. De er naturligvis velkendte af de gamle frivillige som har kunnet følge med i deres liv. Det kan være svært, når én, som de kender så godt, pludselig oplever, at der kommer stråler ud af radiatoren eller at der er spioner som holder øje med hende dag og nat. Alle ved, at det ikke nytter at fortælle at det handler om vrangforestillinger. Men det gik jo lige så godt så hvorfor nu det? Frivilligjobbet er bestemt ikke let. 6

7 Men der findes gode beretninger fra folk, der er kommet sig og lever et godt liv. Fælles for dem er, at de har haft god støtte i hverdagen. Med gode hjælpere og på deres egne præmisser. De har fundet deres styrke og livskraft. Det er stort at få lov at følge med i. Kirsten har levet i dyb isolation på grund af angst. Hun fik en god støtte/kontaktperson, som har forstået at hjælpe hende uden helt at tage over. De har trænet fra en lille tur udenfor på et minut, til at hun nu tager toget alene over lange strækninger. En proces der har varet flere år, men som betyder, at hjælpen langsomt har kunnet nedtrappes til et minimum. Hun er både stolt og meget lykkelig. Men det er stadig vigtigt for Kirsten, at hun kan få kontakt når hun har brug for det. Det er tungt at høre om hvor lidt hjælp der er at få ved højtiderne og i sommerferien. Mennesker der ringer til Linien fortæller, at de har deres sidste dag på værestedet nogle dage inden jul og først kan vende tilbage nogle dage inde i det nye år. Ofte et slip på 2 til 3 uger. Og det er netop i den tid på året hvor mange har det allersværest. Sommerferien er blevet et nyt problem. Det er som om, at alle medarbejdere, mange steder, holder ferie samtidig. I juli måned er det særlig slemt at få det dårligt. De kommunale ydelser støtte/kontaktpersoner, væresteder, klubber og sagsbehandlere holder ferie, og distriktspsykiatrien er nærmest umulig at komme i eller få hjælp fra. Samtidig, fortæller mange, er hjælpen i hjemmet beskåret voldsomt. Tidligere var det almindeligt, at et menneske med stort behov for støtte fik hjælp af en støtte-/kontaktperson i en halv til en hel dag om ugen. Det fortælles ikke mere. Der tales om støtte 1 til 2 timer om ugen. Råd og udvalg En organisation som Linien, med næsten 80 frivillige og 6 ansatte medarbejdere, må nødvendigvis have en række formelle organer. Linien ledes af en bredt sammensat bestyrelse. Formand for bestyrelsen, direktør i SUS, Per Holm - udpeget af socialministeren Bodil Brask, Virksomhedsleder i Næstved kommunes socialpsykiatri. Udpeget af socialministeriet som særligt sagkyndig Johanne Bratbo, centerchef i videnscenter for socialpsykiatri. Udpeget af socialministeriet som særligt sagkyndig Lilli Davids, konsulent på Linien og valgt af Liniens ansatte Sigrid Fleckner. Fuldmægtig. Udpeget af Kommunernes Landsforening Ellinor Palm Pedersen. Lokalkredsformand. Udpeget af Landsforeningen SIND Kjeld Ploug. Frivillig på Linien. Valgt af de frivillige medarbejdere. Anne-Dorthe Sørensen. Konsulent. Udpeget af Danske Regioner. I bestyrelsens møder deltager som sekretær, daglig leder Lisbet Møller og som referent, stedfortræder Solvej Eskildsen. 7

8 Bestyrelsen følger Liniens arbejde og deltager med mellemrum i kurser og sociale arrangementer. Alle har viden og erfaring fra socialpsykiatrien, og ud over de formelle forhold som bestyrelsen skal tage sig af, er der på alle bestyrelsesmøder en livlig debat om socialpsykiatrien i almindelighed og Liniens virksomhed i særdeleshed. I 2006 indstillede bestyrelsen til socialministeriet, at Liniens åbningstid med virkning fra april 2007, afkortedes fra kl til kl Det har vist sig at være en god idé. Antallet af samtaler er stort set uændret bl.a. fordi det er blevet lettere at bemande de sene vagter og fordi der er indført nye rutiner på vagten. Blandt frivillige og ansatte er der nedsat samarbejds- og kursusudvalg. Begge har været samlet 3 gange i årets løb. I samarbejdsudvalget har væsentlige temaer som åbningstider, arbejdsmiljø og naturligvis budget og regnskab været diskuteret, før eller efter de har været behandlet i bestyrelsen. Kursusudvalget har allerede i november lagt planen for det kommende års aktiviteter. 3 gange i årets løb blev der afholdt Liniemøder. Samtlige frivillige er inviteret, der spises og hygges og stort og småt fra hverdagen på Linien er på dagsordenen. Linien er repræsenteret i bestyrelsen for Frivilligt forum København, og der er arbejdende repræsentanter i flere netværk og faglige fora. De ansatte medarbejdere har skrevet, holdt oplæg og været i den elektroniske presse for at gøre opmærksom på det frivillige sociale arbejde og især på de sindslidende menneskers vanskelige tilværelse. Det går godt på Linien. I det kommende år afholdes weekendseminar for frivillige, der har været mere end 2½ år på Linien. Aktuelt drejer det sig om 38. Med baggrund i de gamle frivilliges egne erfaringer, skal det kortlægges, hvad der får dem til at blive, hvad der er godt, og hvad der er skidt i Liniens virksomhed, hvad de tror der skal til, for at flere vil søge ind, og hvad de forventer af de ansatte. Frivilligindtaget skal justeres. Der skal være flere indtag med færre deltagere, og det skal foregå i Liniens egne lokaler. Økonomisk vil det være en gevinst og de nye frivillige vil fra starten tage stedet til sig. Den eksterne supervision skal omlægges, så nye frivillige får deres eget supervisionshold i modsætning til tidligere, hvor gamle og nye var sammen. Dermed tages der højde for, at nye frivillige nødvendigvis er optaget af andre problemstillinger end dem, der gør sig gældende, når man har været frivillig i nogle år. Det bliver dejligt at tage hul på det nye år. Det en stor glæde, at arbejde i en organisation hvor alle, både frivillige og ansatte, yder deres bedste, og hvor det hver eneste dag er tydeligt, at det nytter. Lisbet Møller 8

Beretning for Liniens aktiviteter i 2006

Beretning for Liniens aktiviteter i 2006 Beretning for Liniens aktiviteter i 2006 Mennesker i nød skal have mad og drikke og tag over hovedet. Det sikrer vores danske velfærdssystem. Vi kan ikke have, at nogen sulter eller fryser. Men det er

Læs mere

Liniens virksomhed i 2004

Liniens virksomhed i 2004 Liniens virksomhed i 2004 Lige inden årsskiftet kom den endelige bekræftelse fra Socialministeriet på, at Linien er sikret økonomisk i de kommende fire år. Der var spænding til det sidste og en utrolig

Læs mere

Liniens virksomhed 2005. Samtalerne

Liniens virksomhed 2005. Samtalerne Liniens virksomhed 2005 Vi kan se tilbage på året 2005 med glæde og stolthed. Vi gjorde vores arbejde ordentligt. Det har været et år med store udfordringer, hvor Liniens brugere, mere end nogensinde tidligere,

Læs mere

Liniens virksomhed i 2003

Liniens virksomhed i 2003 Liniens virksomhed i 2003 Linien har nu eksisteret i 4 år som selvejende institution: Og igen har vi oplevet et godt år med nye tiltag og nye udfordringer. Hvor vi i 2002 satte fokus på frivilligarbejdet,

Læs mere

Liniens virksomhed i år 2002

Liniens virksomhed i år 2002 Liniens virksomhed i år 2002 Året 2002 blev et godt år for Linien. Det blev vores 3. år som en selvejende institution, og vi har fundet vores ben. Vi har fundet gode rutiner og arbejdsmåder og har fået

Læs mere

Beretning for året 2008

Beretning for året 2008 Beretning for året 2008 Indledning Ensomhed, angst og et uopfyldt behov for at dele sine oplevelser med andre er desværre følelser, som præger hverdagen for alt for mange mennesker. 10.434 til Linien i

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Fra Komplians til Konkordans

Fra Komplians til Konkordans Fra Komplians til Konkordans Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 12. Juni 2009- København Compliance puljen 2006-2010 Ansatte i projektet Projektleder Randi Boesen Jansdorf, sygeplejerske Projektmedarbejder

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig i Selvhjælp Sydvest og gør en forskel! Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker, der står i en vanskelig livssituation? I Selvhjælp Sydvest arbejder

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Der findes en masse teoretisk viden om hvad der ikke er godt for børn! Men hvad er det egentlig vi gerne vil hjælpe dem med? steffen christensen & jacob hulgard (stch@odense.dk & jacih@odense.dk) Børn

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mere end hver tredje mand, der har eller har haft en psykisk sygdom, fortalte først omgivelserne om det, da de ikke længere var i stand til at få en

Læs mere

Evaluering af recoveryomlægningen i psykiatrien i Århus Kommune

Evaluering af recoveryomlægningen i psykiatrien i Århus Kommune Evaluering af recoveryomlægningen i psykiatrien i Århus Kommune Delrapport- Oktober 2008 Rapport udarbejdet af Runa Bjørn og Malte Pihl Spørgeskema udarbejdet af Peter Rytter og Marianne ahn INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Velkommen Team børn af psykisk syge. Temadag mandag den 10. november 2008

Velkommen Team børn af psykisk syge. Temadag mandag den 10. november 2008 Velkommen Team børn af psykisk syge Temadag mandag den 10. november 2008 Præsentation af teamet Sekretær Helle Pedersen Psykolog Louise Holm Socialrådgiver Lene Madsen Pædagog Jan Sandberg www.boernafpsykisksyge.dk

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

PS Landsforenings generalforsamling 2009. "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann

PS Landsforenings generalforsamling 2009. At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser Psykolog Susanne Bargmann PS Landsforenings generalforsamling 2009 "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann 1 Forældre-perspektiv: Skyld - hvor er det jeg har fejlet som mor/far?

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Sundere socialpsykiatri Fra klient til agent Vejle Kommune Et Sundt Sind i et Sundt Legeme Horsens Kommune Sammen om Sundhed Ballerup Kommune Sundhedsfremme

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 9. september 2010 Tlf. dir.: 4477 3832 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: bib@balk.dk Kontakt: Bibi Lund Referat Fra

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret.

Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret. Rekruttering Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret. Spørgsmålenes anvendelighed beror i høj

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Begrebsafklaring psykiatri. Majbrith Schioldan Kusk

Begrebsafklaring psykiatri. Majbrith Schioldan Kusk Begrebsafklaring psykiatri Majbrith Schioldan Kusk Lidt om de gales historie Ordet gal Ordet gal kendes fra oldnordisk som "galr" (substantiv) eller "galder" (verbum) i betydningen "at skrige". Det er

Læs mere

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Idrætskoordinatortræf, 04.11.2015 Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Sprogets betydning: en case fra et feltarbejde Hvad vil det sige, at være patient i psykiatrien?: et forskningsprojekt om sprog og

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Landsbyen Sølund Sortesøvej 20 EMP hus 20 8660 Skanderborg Tlf.nr.: Institutionens Email: Hjemmeside

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering 5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering Linjefag i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen 9, stk. 2: Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...!

Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...! Hvad børn ikke ved... har de ondt af SNAK OM DET...! Side 1 Når børn er pårørende! Paradoks: Trods HØJ politisk prioritering gennem 20 år Der er fortsat ALT for mange oversete børn: Der var ingen, der

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

DE AFGØRENDE RELATIONER RETNING & RELATION

DE AFGØRENDE RELATIONER RETNING & RELATION DE AFGØRENDE RELATIONER RETNING & RELATION AT VÆRE PÅ VEJ...!! FULD FART FREM...! EN SKYGGESIDE...MEN PÅ VEJ...!! Men hvad jeg kun viste få... DEPRESSION Men hvad jeg kun viste få... SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Velkommen til Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Dagafsnittet modtager patienter med anoreksi og/eller bulimi. Behandlingen

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Kriseberedskab - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Akutte situationer En akut situation opstår pludseligt, er uforudsigelig og svær at forberede sig

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan

Læs mere

Borgeren skal opleve reel involvering!

Borgeren skal opleve reel involvering! Borgeren skal opleve reel involvering! Borgeren skal opleve at blive mødt, hørt og lyttet til! KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum Camilla Krogh MANGE FORTÆLLINGER OM MIG... 10 år siden Studerende

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Hvorfor er denne patient selvmordstruet?

Hvorfor er denne patient selvmordstruet? Hvorfor er denne patient selvmordstruet? Preben er en 55 år gammel mand, skilt for 2 år siden. Igennem flere år et stigende alkoholforbrug. Et meget lille netværk ser kun enkelte venner fra jagtklubben.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Bilag 1 Kommentarfelter brugerundersøgelsen

Bilag 1 Kommentarfelter brugerundersøgelsen Voksne der får støtte i eget hjem inden for socialpsykiatrien i Ballerup Kommune 13. Skriv gerne, hvis du synes, at Ballerup Kommune inden for Socialpsykiatrien gør Jeg synes Ballerup Kommune er en god

Læs mere

Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4

Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4 Lasse Rydberg / Foto Lasse Rydberg. København Livet som forældre. Interview med Markus moder Specialundervisning på Italiensk - No. 4 Det smukke er at se livet i et andet perspektiv Det er lykkedes at

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere