Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk"

Transkript

1 Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf Mail: Mail: Kontor: Kontor: Kirkevej Kirkevej 9, , 7560 Hjerm Hjerm Hjemmeside for for kirkerne kirkerne i Hjerm. i Hjerm. Her Her Sekretær og og regnskabsfører: er det er det ud over ud over det det aktuelle aktuelle nummer nummer Britta Britta Sunesen Sunesen af af Hjermposten - muligt - muligt at finde at finde en en tlf. 20 tlf lang lang række række oplysninger om om kirkerne kirkerne mail: mail: og og livet livet i og i og omkring omkring dem. dem. Endvidere Kontortid: Onsdag Onsdag kl kl er er det det muligt muligt at søge at søge informationer Telefontid: Tirsdag-torsdag angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: navneændring, konfirmation, vielse, vielse, Susanne Susanne Madsen Madsen dødsfald og og attester. attester. Oplysninger om om Rosenparken 90, 90, Skave, Skave, gudstjenester længere længere frem frem i tiden i tiden Holstebro kan kan også også søges søges her. her. tlf. 97 tlf el el mail: mail: På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: man man finde finde information om om folkekirken, Vestre: Vestre: Egon Egon Bech-Pedersen, samt samt meget meget mere. mere. Ewaldsvej 3, 3, Holstebro Her Her kan kan man man finde finde vejledning om om Østre: Østre: Bjarne Bjarne Aarkrogh Aarkrogh hvordan hvordan man man gør gør ved ved anmeldelse af af Danmarksgade 5, 1.th., 5, 1.th., fadderskab, dåb, dåb, navneændring, Holstebro bryllup bryllup og og begravelse. Og Og man man kan kan tlf. 40 tlf finde finde og og udfylde/udskrive formularer. Graver Graver og og kirketjener: Vestre: Vestre: Morten Morten Gert Gert Hansen Hansen Folkekirkens fælles fælles internetportal med med Kirkevej Kirkevej 18, 18, Hjerm Hjerm links links til til alle alle kirker, kirker, der der har har en en tlf. 21 tlf hjemmeside. Her Her finder finder man man artikler artikler mail: mail: om om kristendom samt samt information til til Østre: Østre: Ruth Ruth Mose Mose medlemmerne. Øster Øster Hjermvej Hjermvej 18, 18, Hjerm Hjerm tlf. 21 tlf mail: mail: Her Her står står oplysningerne på alle på alle sogne sogne i i hele hele Danmark med med navn navn og og adresse adresse Menighedsrådsformand: på på præst, præst, kirkepersonale og og menig- menighedsrådsmedlemmer. Kongsgårdvej 2, , 7560 Hjerm Hjerm Vestre Vestre : Peder : Peder Clausen Clausen tlf. 97 tlf Kristeligt Dagblads hjemmeside hvor hvor Østre: Østre: Johan Johan Johansen man man kan kan læse læse artikler artikler om om tro, tro, religion religion Højgårdsparken 47, 47, Hjerm Hjerm og og etik, etik, samt samt deltage deltage i batten. batten. Redaktion: i religionsde- tlf. 97 tlf Robert Robert Stoltenberg og Else og Else Pasgaard Britta Britta L. Sunesen L. Sunesen HJERM POSTEN I

2 P Der kan ikke holdes en pinsegudstjeneste uden salmen I al sin glans nu stråler solen. I denne salme er der en vidunderlig stemning af dansk sommer. Grundtvig skrev den i 1843 på et gods i Sydsjælland. Der oplevede han den danske sommer med alt, hvad den kan rumme: Sol og lyse nætter, nattergalesang, lyse bøge og rislende bække. Når han i sin salme skriver om sommeren med liv og vækst, gør han det ikke for at beskrive, hvordan en dansk sommer er. Ved hjælp af disse billeder forkynder han Åndens sommer. Grundtvig kaldes med rette Pinsens salmedigter. Hans navn står under flertallet af vore pinsesalmer. Men nu er der jo også andre salmer, hvor vi synger om Helligånden og dens gerning. Bl.a. har Grundtvig skrevet en salme, der hedder Gud, vi er i gode hænder, dine hænder, gode Gud! (Nr.675). Også i denne salme skriver han om Helligånden. Han skriver om Guds 2 hænder. Guds ene hånd er Jesus Kristus. Han er hånden, der er rakt til frelse for os. Og det var en blodig hånd, der blev rakt os fra korset. Grundtvig skriver, at Gud ville løse os fra trællekårene under syndens og Djævelens magt og give os gode Guds 2 hænder kår som sine børn. Når vi er døbt og lever i troen på Jesus, kan vi leve som dem, der er i den almægtige og kærlige Guds hånd. Jo, Jesus er Guds hånd, som er rakt til frelse for os. Helligånden er Guds anden hånd. Med denne hånd fører han os ind i frelsen. Han har ikke overladt det til os selv bare at skulle famle os frem i et forsøg på at finde hånden og gribe fat i den. Når vi hører hans ord, virker hans Ånd. Så viser han os, at han har givet os Jesus som vores eneste mulighed for frelse. Som solens lys afslører skidtet, sådan afsløres vi af Ånden. Vi ser, at vi er syndere, der har noget i os, som bestemt ikke er rent og pænt. Og da viser Gud os gennem sit Ord og ved sin Ånd hen til den frelsende hånd, som er rakt os i Jesus Kristus. Glædelig Pinse! Erik Lunde HJERM POSTEN I

3 Genåbning af Hjerm Østre Kirke Efter at ha været lukket i næsten 5 måneder, hvor håndværkere har gjort et stort og godt stykke arbejde med udskiftning af den sydlige indermur, renovering af de sydvendte vinduer, udbedret forskellige vedligeholdelsesmæssige mangler, samt udskiftet en stor del af elinstallationen så den kan opfylde de nutidige krav, bliver kirken genåbnet med festgudstjeneste pinsedag d. 27. maj kl Udover pastor Erik Lunde, vil vores biskop Karsten Nissen også medvirke ved gudstjenesten, hvor der også vil være barnedåb. Udsmykningen af prædikestolen, udført af kunstneren Arne Haugen Sørensen, og som blev muliggjort ved at kirken modtag en arv efter Andrea Thusgaard, er også fuldført. Da Arne Haugen Sørensen ikke kan være til stede pinsedag, får vi i stedet for besøg af sognepræst Søren Nielsen, Holstebro, som har været vores rådgiver vedrørende udsmykningen, samt vores kontakt til Arne Haugen Sørensen, der er bosat i Spanien. Søren Nielsen vil mod slutningen af gudstjenesten fortælle om billederne og motivernes betydning. Efter gudstjenesten serveres der champagne og kransekage. Menighedsrådet. Fangekoret i Østre Kirke Søndag den 17. juni kl er der lagt op til en stor oplevelse i Østre kirke. Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel under ledelse af Louise Adrian medvirker ved musikgudstjenesten. Koret har eksisteret i over 15 år og synger ved fængslets søndagsgudstjenester og giver koncerter over hele Danmark. Her i maj rejser 12 korsangere til Grønland for at lave workshops og give koncerter sammen med grønlandske indsatte. HJERM POSTEN I

4 Velkommen Hjerm Vestre Menighedsråd har ansat nye medarbejdere til arbejdet på kirkegården og som kirketjener. Der er fra 1. april ansat en graver og efter påske begyndte også en ny gravermedhjælper. Vi har bedt dem præsentere sig selv her i kirkebladet. Jeg hedder Morten Gert Hansen, og er den nye graver ved Hjerm Vestre Kirke. Jeg er lige flyttet fra Kalundborg til Ulfborg, hvor jeg bor sammen med min kæreste. I Kalundborg har jeg arbejdet på Sct. Olai Kirkegård i hen ved 20 år, så jeg kender meget til årets gang på kirkegården. Min funktion som kirketjener er ny for mig, men jeg lærer undervejs. Min fritid bruger jeg sammen med min kæreste og min bonussøn på 12 år. Hej. Jeg hedder Laila Højris. Jeg bor i Sahl, er gift med Keld og har 3 dejlige unger - en pige på 22 og et par ret livlige tvillingedrenge på 12. I 2010/2011 var jeg ansat som gravervikar ved Handbjerg kirke, hvilket jeg fandt utroligt spændende og lærerigt. Så nu glæder jeg mig over at have fået chancen som medhjælper her ved Hjerm Vestre Kirke. Menighedsrådet byder jer velkommen og vi glæder os til samarbejdet. Efter gudstjenesten den 10. juni inviteres der til kaffe og småkager i våbenhuset. HJERM POSTEN I

5 Årets pinsekollekt går til kirkerne og kirkerådet i Burma/Myanmar og til deres arbejde for de undertrykte og fattigste dele af befolkningen. Burma/Myanmar er et smukt land rigt på kultur og rigt på betydelige naturressourcer. Alligevel er en stor del af befolkningen fanget i dyb fattigdom. Burma er samtidig et land, der gennem flere årtier har været præget af interne konflikter og et undertrykkende militærstyre. Derfor er områder som uddannelse, sundhed og andre basale menneskerettigheder groft forsømte. Kirkerne i Burma/Myanmar løfter en stor humanitær opgave og har gennem årene løbet stor risiko ved at huse flygtninge og ved at bruge deres ret til mission, til oplysning og mobilisering af befolkningen. Kirkerne har så at sige fungeret som et demokratiskabende asyl og spillet en central rolle i kampen for forsoning, retfærdighed og menneskerettigheder. Tak for en god gave til Folkekirkens Nødhjælp Pinsedag den 27. maj i Hjerm Østre Kirke Dåb Mia-Maja Hoelgaard Frederiksen Ludwig Wibroe Henneberg Døde og begravede Tage Hauge Madsen Børge Østergaard Jensen Børge Skindhøj Pedersen Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp Siden sidst Menighedsmødet Referat fra mødet den 28. marts i Hjerm Sognegård kan læses på kirkernes hjemmeside eller HJERM POSTEN I

6 Fælles gudstjeneste for kirkerne i Struer Provsti 2. pinsedag 28. maj kl.»volstrup, Volstrupvej 2, Hjerm Efter gudstjenesten er der underholdning for børnene samt mulighed for at høre om gården Volstrups spændende historie. Der kan købes pølser m.v. Tæpper/stole medbringes. HJERM POSTEN I

7 Gudstjenester i Vestre- og Østre kirke Vestre Østre Dato Vestre Vestre Østre Østre Fredag den 4. maj Bededag Lukket p.g.a. renovering Søndag den 6. maj 4. s. e. påske Søndag den 13. maj 5. s. e. påske Torsdag den 17. maj Kr. Himmelfart Søndag den 20. maj 6. s. e. påske Søndag den 27. maj Pinsedag Mandag den 28. maj 2. pinsedag Søndag den 3. juni Trinitatis Se Østre * Festgudstjeneste med genåbning af kirken v/biskop Karsten Nissen * Fælles provstigudstjeneste på Volstrup Byfest-gudstjeneste ved Hallen Hvis intet andet er nævnt, prædiker pastor Erik Lunde. * Se omtale inde i bladet. Solglimt: 9. maj kl. Hyggestund 23. maj kl. Gudstjeneste Alle, som har problemer med transport til og fra kirkens gudstjenester samt gudstjenester og hyggestunder på Solglimt, er velkomne til at benytte kirkebilen, som bestilles dagen forinden på tlf. nr Konstitueret under sognepræstens sygdom: Pastor Erik Lunde træffes på tlf mail: HJERM POSTEN I

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

HJeRM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I MARTS I NR. 7 I 2012 I 36. ÅRGANG I

HJeRM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I MARTS I NR. 7 I 2012 I 36. ÅRGANG I HJeRM POSTEN Udgives af Hjerm FIF I MARTS I NR. 7 I 2012 I 36. ÅRGANG I Ø. HJERM BYGNINGSARTIKLER Ø. HJERMVEJ 19. TLF. 97 46 45 11 Besøg også vores hjemmeside www.hjerm-byg.dk HJERM POSTEN I 3.2012 2 Hjerm

Læs mere

HJeRM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I JUNI I NR. 10 I 2013 I 37. ÅRGANG I

HJeRM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I JUNI I NR. 10 I 2013 I 37. ÅRGANG I HJeRM POSTEN Udgives af Hjerm FIF I JUNI I NR. 10 I 2013 I 37. ÅRGANG I Ø. HJERM BYGNINGSARTIKLER Ø. HJERMVEJ 19. TLF. 97 46 45 11 Besøg også vores hjemmeside www.hjerm-byg.dk HJERM POSTEN I 10.2013 2

Læs mere

HJeRM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I OKTOBER I NR. 2 I 2013 I 38. ÅRGANG I

HJeRM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I OKTOBER I NR. 2 I 2013 I 38. ÅRGANG I HJeRM POSTEN Udgives af Hjerm FIF I OKTOBER I NR. 2 I 2013 I 38. ÅRGANG I Ø. HJERM BYGNINGSARTIKLER Ø. HJERMVEJ 19. TLF. 97 46 45 11 Besøg også vores hjemmeside www.hjerm-byg.dk HJERM POSTEN I 2.2013 2

Læs mere

HJeRM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I NOVEMBER I NR. 3 I 2012 I 37. ÅRGANG I

HJeRM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I NOVEMBER I NR. 3 I 2012 I 37. ÅRGANG I HJeRM POSTEN Udgives af Hjerm FIF I NOVEMBER I NR. 3 I 2012 I 37. ÅRGANG I Ø. HJERM BYGNINGSARTIKLER Ø. HJERMVEJ 19. TLF. 97 46 45 11 Besøg også vores hjemmeside www.hjerm-byg.dk HJERM POSTEN I 3.2012

Læs mere

HJeRM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I MAJ I NR. 9 I 2013 I 37. ÅRGANG I

HJeRM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I MAJ I NR. 9 I 2013 I 37. ÅRGANG I HJeRM POSTEN Udgives af Hjerm FIF I MAJ I NR. 9 I 2013 I 37. ÅRGANG I Ø. HJERM BYGNINGSARTIKLER Ø. HJERMVEJ 19. TLF. 97 46 45 11 Besøg også vores hjemmeside www.hjerm-byg.dk HJERM POSTEN I 9.2013 2 Hjerm

Læs mere

HJERM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I DECEMBER I NR. 4 I 2009 I 33. ÅRGANG I

HJERM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I DECEMBER I NR. 4 I 2009 I 33. ÅRGANG I HJERM POSTEN Udgives af Hjerm FIF I DECEMBER I NR. 4 I 2009 I 33. ÅRGANG I Et håndværkertilbud Et godt sted at starte, når du går med boligplaner. Velkommen. www.handelsbanken.dk www.handelsbanken.dk Tlf.

Læs mere

HJERM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I APRIL I NR. 8 I 2010 I 34. ÅRGANG I

HJERM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I APRIL I NR. 8 I 2010 I 34. ÅRGANG I HJERM POSTEN Udgives af Hjerm FIF I APRIL I NR. 8 I 2010 I 34. ÅRGANG I Et håndværkertilbud Et godt sted at starte, når du går med boligplaner. Velkommen. www.handelsbanken.dk www.handelsbanken.dk Tlf.

Læs mere

HJERM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I JANUAR I NR. 5 I 2011 I 35. ÅRGANG I

HJERM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I JANUAR I NR. 5 I 2011 I 35. ÅRGANG I HJERM POSTEN Udgives af Hjerm FIF I JANUAR I NR. 5 I 2011 I 35. ÅRGANG I En tryg og stabil bank Med en konsekvent kreditpolitik samt fokus på tilfredse kunder og lave omkostninger er Handelsbanken rustet

Læs mere

HJERM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I MARTS I NR. 7 I 2010 I 34. ÅRGANG I

HJERM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I MARTS I NR. 7 I 2010 I 34. ÅRGANG I HJERM POSTEN Udgives af Hjerm FIF I MARTS I NR. 7 I 2010 I 34. ÅRGANG I Et håndværkertilbud Et godt sted at starte, når du går med boligplaner. Velkommen. www.handelsbanken.dk www.handelsbanken.dk Tlf.

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015 Nr. 2-31. årgang Foto: Inger Grønborg Opstandelse Kristus er opstanden! Sådan skal det lyde i landets kirker den 1. søndag i april påskedag. De fleste

Læs mere

HJERM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I DECEMBER I NR. 4 I 2008 I 31. ÅRGANG I

HJERM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I DECEMBER I NR. 4 I 2008 I 31. ÅRGANG I HJERM POSTEN Udgives af Hjerm FIF I DECEMBER I NR. 4 I 2008 I 31. ÅRGANG I Et håndværkertilbud Et godt sted at starte, når du går med boligplaner. Velkommen. www.handelsbanken.dk www.handelsbanken.dk Tlf.

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 2 Marts - April - Maj 2015 - fremover også for Heltborg sogn - en lovsang for Kristi opstandelse Den første linje, som vi vurderer en salme efter, siger: Sikke en ufestlig festsalme.

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2014

JUNI JULI AUGUST 2014 1 JUNI JULI AUGUST 2014 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive Omsorgs- og ansvarserklæring

Læs mere

HJeRM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I SEPTEMBER I NR. 1 I 2013 I 38. ÅRGANG I

HJeRM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I SEPTEMBER I NR. 1 I 2013 I 38. ÅRGANG I HJeRM POSTEN Udgives af Hjerm FIF I SEPTEMBER I NR. 1 I 2013 I 38. ÅRGANG I Ø. HJERM BYGNINGSARTIKLER Ø. HJERMVEJ 19. TLF. 97 46 45 11 Besøg også vores hjemmeside www.hjerm-byg.dk HJERM POSTEN I 1.2013

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

HJERM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I NOVEMBER I NR. 3 I 2008 I 31. ÅRGANG I

HJERM POSTEN. Udgives af Hjerm FIF I NOVEMBER I NR. 3 I 2008 I 31. ÅRGANG I HJERM POSTEN Udgives af Hjerm FIF I NOVEMBER I NR. 3 I 2008 I 31. ÅRGANG I Et håndværkertilbud Et godt sted at starte, når du går med boligplaner. Velkommen. www.handelsbanken.dk www.handelsbanken.dk Tlf.

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Sognehuset blev taget i brug!

Sognehuset blev taget i brug! April - Juli 2011 Sognehuset blev taget i brug! 200 borgere fra Seest, borgmester og biskop, unge og ældre kom til reception, taler, sang og underholdning, da sognehuset åbnede. SE I BLADET: Seest Kirkes

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Sidste Søndag i Kirkeåret. Juleaften - Kristi fødselsdag. 22. Søndag efter Trinitatis. 1. Søndag i Advent. 2. juledag - Sankt Stefans Dag

Sidste Søndag i Kirkeåret. Juleaften - Kristi fødselsdag. 22. Søndag efter Trinitatis. 1. Søndag i Advent. 2. juledag - Sankt Stefans Dag 11. 10. 9. 5. 26. Sidste Søndag i Kirkeåret 3. Kirkebladet Vorgod-Barde & Fjelstervang 14. 13. 12. 16. 17. 15. 8. 7. 18. 19. 6. 22. Søndag efter Trinitatis Alle Helgens Dag 20. 21. 23. 24. 25. 1. Søndag

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR 2 MARTS 2014 ÅRG. 46 Er det forår? Er det for tidligt at drømme om forår? I hvert fald er dagene tiltaget i synlig grad. Græsset er frit for sne, og erantis og vintergækker

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Vinter 2014/2015 December Januar Februar Nr. 1 30. årg. www.skivesogn.dk Karsten Nissens afskedsprædiken Søndag d. 28. september holdt Karsten Nissen sin afskedsprædiken, og satte

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere