KRIS. Årsberetning Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte. Lægedom for et sønderknust hjerte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRIS. Årsberetning 2005. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte. Lægedom for et sønderknust hjerte"

Transkript

1 KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte Årsberetning 2005 Lægedom for et sønderknust hjerte

2 Indhold 3. Hvor skal vi hen - KRIS? 4. Udgangspunkt i mennesket 4. Problemets omfang 6. Når det mest dyrebare krænkes 8. KRIS tilbyder terapi, rådgivning og undervisning 11. Her møder du KRIS og KRIS - Århus 12. KRIS - Herning 13. KRIS - Sydjylland/Fyn og KRIS - Sjælland 15. Bag om KRIS 16. Samarbejde i ind- og udland 17. Kurser og uddannelse - internt 18. Kurser og uddannelse - eksternt 19. Forlag og bibliotek 20. Hvis du vil vide mere. Adresser, tlf. m.v. Årsberetning 2005 Udgivet af KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, Fredens Torv 2, 8000 Århus C. Tlf Landsleder: Vibeke Møller, tlf Formand: Mogens Svendsen, tlf Tekst: Hanne Baltzer, Baltzers bureau. Layout og grafik: Erik Andersen Fotos: Peter Andersen og danskefoto.dk Tegning: Edith Laursen Tryk: Videbæk Bogtrykkeri Denne årsberetning er sponsoreret af: Carpe Diem 05 A/S (direktør Henry Jakobsen), Vildbjerg Klient i KRIS: Jeg har gået til samtaler hos KRIS siden sommeren 2005, og jeg var som én, der er ved at gå under i et oprørt hav. Når man ligger dér, griber man ud efter de redningskranse, der måtte blive smidt til én, og jeg havde allerede forsøgt et par stykker uden resultat, da jeg stødte på KRIS. I begyndelsen klamrede jeg mig bare til KRIS med hovedet skiftevis over og under vand og plaskede stadigt panisk rundt i ring. Men med beroligende ord og en velgørende sikkerhed fik KRIS mig halet om bord i et mere sikkert fartøj. At lære at sejle Langsomt er jeg ved at lære at sejle båden selv! Jeg ved ikke, hvad KRIS gør anderledes... og dog: Jeg tror, det har noget at gøre med tålmodighed og lydhørhed over for Guds ord og indgriben. Hos KRIS har jeg oplevet at blive mødt dér, hvor jeg er, og som den, jeg er. Jeg møder stor lydhørhed, oprigtig interesse, åbenhed og medfølelse. Og respekt - jeg får lov til at udtrykke mig (eller lade være!), som jeg har det bedst med - tvinges/manipuleres ikke ud i terapeutiske metoder, som føles kunstige for mig.

3 Hvor skal vi hen - KRIS? Af Mogens P. C. Svendsen, formand for KRIS Lægedom for et sønderbrudt hjerte er stadig vort motto. Det minder os om, at vor vigtigste opgave også i fremtiden vil være at formidle lægedom til så mange sårede og krænkede mennesker som overhovedet muligt. Det vil vi fortsat gøre gennem rådgivning og forbøn, selvhjælps- og støttegrupper. Vi har et presserende behov for flere rådgivere og bisiddere. Der er afgjort også behov for flere udadvendte kurser, som kan sætte os i stand til at møde både de mange skjulte krænkede, men også skabe kontakt til deres pårørende og andre positivt interesserede, som har behov for at få grundlæggende og fagligt solid viden om seksuelle overgreb og krænkelser. Det er også et afgørende mål for os at komme bredt ud i det kirkelige landskab, fordi overgreb er en del af den smertelige virkelighed, som også møder os i kirkelige kredse. Alt for mange med ansvar for børn og unge i kirker og kirkelige organisationer har alt for ringe indsigt i problemets karakter og omfang. Vi vil forsøge at opbygge lokalgrupper ud over landet, der kan være med til at udbrede kendskabet til vort arbejde. Solid information forebygger Den seneste meget omfattende straffesag i Danmark vedrørende seksuelle overgreb på mindreårige piger minder os om, at vi også har et ansvar for at stå op i kampen for de sårbare mod den pornofisering af vort samfund, der finder sted i disse år. Særlig gennem unges forbrug af pornografi lægges frøene til senere seksuelle overgreb på kvinder og børn i vort folk. Det er afgørende, at der kommer solid information om, Det gør KRIS Rådgivning og terapi til incestofre og seksuelt misbrugte Rådgivning af enkelt personer, par og familier Information og undervisning Hjælper med at fremme kirkens, kristne institutioners og organisationer ansvarlighed og forståelse af seksuelt krænkede mennesker. Hjælp til pårørende hvorledes porno også i kirkelige kredse er med til at forme morgendagens krænker. Forbrug af porno fylder mennesker med et potentiale for både verbale og kropslige overgreb overfor andre i deres varetægt. Der er også brug for holdningsbearbejdelse i forhold til den nedværdigelse af menneskesynet, som specielt pornoen medfører. Nemlig den, at det andet menneske reduceres til en ting, der kun tjener til tilfredsstillelse af eget begær. Grundlaget for tryg identitet Menneskets høje værdi er afgørende for vort arbejde i KRIS. Den værdi har sin grund i troen på, at den enkelte er skabt i Guds billede. Grundlaget for en tryg identitet og et sundt selvværd finder vi kun, om vi søger efter det i Guds ord. Vi er alle bærere af Gudsbilledet. Vel er det vansiret af egen og andres synd, men det er der dog stadig. Og det kan renses og fornyes i fællesskab med Kristus. Vi må være med til at hjælpe så mange som muligt til at få del i Guds anerkendelse af den enkelte som hans elskede barn til erstatning for en udbredt oplevelse af skam og forkastelse. Vort kald er at tilhøre Kristus, og han sætter os fortsat i KRIS til at tjene ham i de sårede, misbrugte og krænkede. KRIS Årsberetning 2005 Side 3

4 Udgangspunkt i mennesket Det giver mening at gøre en indsats, og det er muligt at hjælpe et menneske videre i livet, så det ikke behøver at være fanget i destruktive mønstre, men i stedet kan fokusere på LIVET. For incestofre og de seksuelt misbrugte kræver det et opgør med en smertelig fortid, men gevinsten er et liv i frihed og respekt. KRIS udfører et professionelt terapeutisk arbejde med udgangspunkt i et kristent livs og menneskesyn, der bl.a. peger på det enkelte menneske som unik og enestående. Overlevere efter seksuelt misbrug har længe levet i tavshed. I KRIS er der mulighed for at få sat ord og følelser på oplevelser, man allerhelst havde været foruden. Landsorganisationen er fælleskirkelig, politisk uafhængig og tværfaglig. Selv om KRIS er en eksplicit kristen organisation, er der også ikke-troende eller ikke-kristne, der søger hjælp hos KRIS. Ca. en fjerdedel af dem, der søger hjælp hos KRIS, betegner sig selv som enten ikke-troende eller ikke-kristne. Det primære formål for KRIS er at hjælpe mennesker videre, ikke at missionere. Vi ønsker at give rum til den enkelte. Engagement for dette arbejde begynder med en vilje til at tage vare på et andet menneske. Problemets omfang Ingen ved med sikkerhed, hvor mange mennesker der bliver udsat for seksuelle overgreb. Der findes en række indenog udenlandske undersøgelser over omfanget, men tallene varierer, bl.a. fordi definitioner af seksuelle overgreb er forskellige, og fordi undersøgelserne omfatter forskellige dele af befolkningen og forskellige aldersgrupper. Derfor kan undersøgelserne ikke sammenlignes. I Danmark De fleste undersøgelser peger på, at procenttallet af seksuelt misbrugte børn i Danmark ligger omkring 10 procent med en overvægt af piger. Den nyeste danske undersøgelse er fra 2002, udkommet i 2006, og lavet af Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøvig Larsen, Statens Institut for Folkesundhed. Det er resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6000 elever i 9. klasse. 656 af de unge, svarende til 10% af dem, havde været udsat for et strafbart seksuelt forhold. På spørgsmålet om, hvad der kan gøres for at forhindre overgreb, foreslår de unge, at der bl.a. skal være let adgang til rådgivning. Tavshedens pris Seksuelle overgreb - specielt overgreb mod børn - er ofte præget af hemmeligholdelse og trusler, hvis tavsheden Side 4 KRIS Årsberetning 2005

5 brydes. Derfor er antallet af seksuelle overgreb svært at afdække, men tendensen vil være, at undersøgelsernes tal er lavere end det reelle antal overgreb. Kun få overgreb mod børn bliver meldt til politiet, og dermed er der kun få overgreb, der figurerer i statistikkerne. De seneste år er antallet dog steget på grund af et øget fokus på problemet. Måske også som resultat af, at flere børn selv er blevet informeret og bevidste om, at seksuelle overgreb er en forbrydelse og forkert. Og måske som resultat af at professionelle, dvs. pædagoger, lærere og behandlere, er blevet mere opmærksomme på symptomerne på seksuelt misbrug og derfor anmelder det. Krænker uanset alder Når en voksen har seksuel omgang med et barn, er der tale om seksuelt misbrug. Men det er ikke kun voksne, som misbruger børn. Krænkeren kender ingen alder. Nogle børn, som måske selv er eller har været udsat for misbrug, kan misbruge andre børn. Nyere viden om seksuelt misbrug har også vist, at børn med funktionsnedsættelser og handicaps udgør en særlig udsat gruppe. Misbruget af disse børn bagatelliseres ofte, og der mangler opmærksomhed på, at disse børn har særlige behov for støtte og hjælp, når de skal fortælle myndighederne om de krænkelser, de har været udsat for. Kun få overgreb mod børn bliver meldt til politiet, og dermed er der kun få overgreb, der figurerer i statistikkerne. (modelfoto) Internet påvirker Ifølge Red Barnet er der flere end hjemmesider, der indeholder porno med børn, og bag hver enkelt billede er der et offer. De mange billeder på internettet kan være med til at stimulere unge eller voksne i deres seksuelle interesse for børn og medføre, at de til sidst begår overgreb. En udfordring er også den lette adgang til at se porno på internettet. Det er problematisk, fordi pornofilm kan ændre menneskers opfattelse af, hvad sex er. Og hvad der er normalt og abnormt. Ifølge undersøgelsen SAFT fra Medierådet i 2004 besøger 20 % af de årige drenge pornosider regelmæs- sigt. Piger og yngre børn ser ikke porno. 10 % har prøvet det en enkelt gang. Voksne i behandling Ud fra KRIS arbejde og samarbejde med beslægtede organisationer i ind- og udland formodes det, at seksuelle overgreb forekommer lige så hyppigt inden for kristne familier og kirkesamfund som andre steder. Der findes ikke nogen samlet opgørelse over, hvor mange seksuelt misbrugte, der senere kommer i behandling. Men de, der henvender sig, er ifølge Vidensog Formidlingscenter for Socialt Udsatte fortrinsvis voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. KRIS Årsberetning 2005 Side 5

6 Når det mest dyrebare krænkes Af gode grunde står seksuelt misbrug og incest i de flestes bevidshed som noget af det værste, man kan forestille sig. Sexovergreb er magtovergreb, for her bliver nogle af menneskets mest dyrebare værdier og leveregler krænket, når et barns uskyldighed negligeres: Det er voksnes opgave at have omsorg for børn og unge og - så vidt de kan - beskytte dem mod lidelser. Seksualiteten skal udleves mellem ligebyrdige voksne mennesker. Børn og unge skal ikke bære på smerte og sorg alene, men de har brug for omsorg og empati. Store omkostninger Når et barn oplever en helt anden virkelighed - én, hvor den, der skulle give omsorg og vejledning, misbruger sin overmagt til opfylde sine egne behov på bekostning af barnets - vil barnet helt eller delvist miste tilliden til livet og menneskene - ikke mindst til sig selv. Det føler, at virkeligheden er ubærlig. Undersøgelser tyder desuden på, at børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, får regulære hjerneskader. Den, som allerede tidligt i sit liv bliver udnyttet og undertrykt, vil næsten altid lade undertrykkelsen blive en del af sig selv og leve med selvhad og selvforagt. Resultatet er en tilværelse fyldt med angst for at blive krænket og svigtet igen, hvor den krænkede ubevidst bruger det meste af sin energi på at overleve på trods af angsten, smerten og ensomheden. Ofte sker det i form af fortrængning, der skubber de ubærlige følelser ud af bevidstheden og ned i det ubevidste og ud i kroppen, hvor de så volder problemer, der ikke umiddelbart kan kædes sammen med overgrebet/overgrebene. Når det handler om overgreb af seksuel karakter, kan barnet blive yderligere belastet af kulturbetingede skyld- og skamfølelser. Alt sammen giftige følelser, der undergraver børns og unges udvikling til selvstændige og livskraftige voksne mennesker. Vrede kræver plads, tilgivelse kræver tid Langt de fleste ofre for overgreb bærer på stor vrede og overvældende følelser af afmagt og hjælpeløshed. Hele KRIS behandlingskoncept er bygget op om den ide, at klienten skal gå gennem sin vrede og andre følelser for at muliggøre forandring og fred. Andre kan ikke Klient i KRIS: Det har været skræmmende og grænseoverskridende for mig at skulle gå i terapi. Jeg følte det, som om jeg blottede mig totalt. Indtil jeg mødte terapeuten. Intet var pinligt eller ubehageligt. Det er en lettelse at føle, at der er en, der lytter til mig; en der ikke er bange for mine tårer, en der ikke med det samme prøver at trøste mig med det velmente det skal nok gå. En der stiller krav til mig, og som viser mig, hvem jeg var, er og kan blive igen. Mit forløb i KRIS er noget af det bedste, jeg har gjort. Jeg plejer min krop og mine tænder, men hvad med min sjæl - det dyrebareste i mig - fortjener den ikke den samme opmærksomhed? Sjæle-mentalhygiejne er vigtig. Side 6 KRIS Årsberetning 2005

7 tvinge processen frem eller tilskynde den. Udviklingen går derimod hurtigere, når terapeuten støtter klienten i at acceptere og lytte til de følelser, som er i nuet også selv om det drejer sig om vrede og had. Faktisk skal klienten til at lære at være menneske, sætte grænser, og bygge sig selv op. Vække sig selv af den destruktive dvale. Til liv. Hvis Gud bliver væk Når et menneske, der vokser op i et kristent hjem og en kristen kultur, bliver udsat for incest eller seksuelt misbrug, kan personen opleve at blive dobbeltramt. Ikke nok med at en voksen, som barnet stolede på og måske holder af, har krænket og øvet vold mod barnet. Også det personlige gudsforhold kan blive problematisk. Tilliden til en kærlig og barmhjertig Gud, der interesserer sig for det enkelte menneske, kan briste. I stedet for ses Gud som en straffende og ukærlig overmagt. Mange krænkede kæmper med spørgsmål om, hvor Gud var, da overgrebene fandt sted, hvorfor det lige skulle ske for mig, og hvorfor Han ikke greb ind? Stærkt krænkende oplevelser har ofte den effekt, at det enkelte menneske bliver angst og ude af stand til at give sig hen til livet, til Gud og til andre mennesker. Behandlingskonceptet hos KRIS er bygget op om den ide, at klienten skal gå gennem sin vrede og andre følelser for at muliggøre forandring og fred. KRIS har den åndelige dimension med som et ekstra værktøj i sit arbejde. Hvis klienten ønsker det. Det er meget forskelligt, hvor meget den åndelige dimension fylder i en samtale, men det afgør klienten. Typiske problemer for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb, er: Lavt selvværd, selvhad Skyld- og skamfølelser Mistillid og angst Depression og selvmordstanker Seksuel dysfunktion Problemer i parforholdet Besvær med at indgå i nære relationer Spiseforstyrrelser og afhængighedsmønstre Dårlig kropsbevidsthed Kroniske smerter og anspændthed Manglende personlige grænser Social isolation Søvnbesvær Koncentrationsbesvær Uforklarlige reaktioner på situationer, lyde, lugte mm. i hverdagen. Uden hjælp er følgevirkningerne ofte livsvarige og stærkt invaliderende. KRIS Årsberetning 2005 Side 7

8 KRIS tilbyder terapi, rådgivning og undervisning Som de eneste i Danmark har KRIS siden 1991 tilbudt rådgivning, terapi og undervisning om incest og seksuelle overgreb med udgangspunkt i et kristent livssyn. KRIS dækker bl.a. en målgruppe, som ellers ikke bliver dækket, hverken af det offentlige system eller i tilstrækkelig grad inden for de kirkelige samfund, nemlig den gruppe at kristne, for hvem kristendommen er deres livsgrundlag. Målet med terapien kan være, at den krænkede kommer ud af en offerrolle, hvor svære følelser og et skadet selvbillede dominerer hele tilværelsen. I stedet lærer hun/han at håndtere egne følelser med omsorg og egenkærlighed. For troende kan det også handle om at overgive smerten til Gud og bede om fred og kraft, i stedet for at bære det hele på egne skuldre. Samtaler er hjørnesten i arbejdet De terapeutiske samtaler er hjørnestenen i KRIS behandlingstilbud, og her er forståelse, empati og accept nøgleord. De sætter måske for første gang ord på både de sønderknusende oplevelser og lidelser, de har været igennem og de følgevirkninger, det har i deres nuværende liv. Heling er en lang proces De enkelte terapiforløb varierer både i indhold og varighed. Det tager lang tid at komme igennem den helbredelsesproces, der kan føre til et tilfredsstillende og meningsfuldt liv ofte flere år. Det sker da heller ikke sjældent, at en klient efter et vist antal samtaler vælger at holde en pause, så hun/han kan integrere den udvikling, der har fundet sted i forbindelse med terapien. Efter nogle måneder eller år fortsætter terapien måske igen. KRIS kerneydelser dækker tre overordnede områder: Direkte hjælp til incestofre og seksuelt misbrugte - og deres pårørende Undervisning om incest og seksuelt misbrug Generel folkelig oplysning om temaet incest og seksuelt misbrug KRIS hjælper hovedsagligt mennesker, der lider af senfølger efter seksuelle overgreb. Hvis der er tale om klienter under 18 år, skal der være en godkendelse fra forældrene/værgen og socialforvaltningen, før terapien kan begynde. I mindre omfang tager KRIS også klienter ind, som ikke har været udsat for seksuelle krænkelser, men af andre grunde søger terapi. KRIS ønsker ikke at afvise mennesker, som gerne vil have netop det, KRIS har at byde på. Professionel terapi med erfaring Terapi skal forestås af terapeuter. Det er et ufravigeligt princip hos KRIS, og for alle, der ønsker at arbejde i KRIS, forudsættes det, at man er uddannet terapeut, har fungeret som bisidder i mindst et halvt år og har deltaget i flest mulige KRIS-kurser. De mennesker, der henvender sig til KRIS for at få hjælp og støtte, bærer oftest på stærke følelser og stor lidelse. Terapi skal forestås af terapeuter. Det er et ufravigeligt princip hos KRIS. Side 8 KRIS Årsberetning 2005

9 Langt de fleste er meget sårbare i starten af terapiforløbet og en del af dem er selvmordstruede. Alle, både lønnede og frivillige, som udfører terapi hos KRIS, har en terapeutisk uddannelse enten som psykologer med klinisk erfaring eller andre anerkendte terapeutiske uddannelser. Ca. en tredjedel af de praktiserende terapeuter hos KRIS er uddannet ved ISARPAC en international skole, der uddanner rådgivere og terapeuter ud fra en kristen tankegang til arbejdet med krænkede. Det er en særlig uddannelse i terapi rettet mod ofre for seksuelle overgreb. (The International School of sexual Abuse Related PAstoral Counselling.) En del af medarbejderne i KRIS har selv været udsat for incest og seksuelle overgreb. Bisidder I KRIS er der oftest to medarbejdere med ved en terapeutisk samtale; en terapeut og en bisidder. For det første Mette, bisidder i KRIS: Det er en ære at få lov til at komme tæt på klienterne. Desuden er det lærerigt som kommende psykolog. Klienternes vilje til overlevelse og deres styrke imponerer mig. Linna, bisidder i KRIS: Jeg kan lide det og trives med det. Jeg får redskaber, der kan bruges i mit eget liv, og det er positivt at skulle omstille sig til de forskellige klienter og deres personlige historie. kan det opfylde klientens behov for sikkerhed, at der sidder tre mennesker i rummet stedet for kun to, især hvis vedkommende har erfaringer, hvor det at være alene med et andet menneske betød fare og udsathed. For KRIS giver denne ordning mulighed for at sikre uddannelse, indsigt og personlig udvikling for nye medarbejdere. Terapi med professionelt afsæt De terapeutiske virkemidler spænder vidt og indbefatter f.eks. kognitiv terapi, tegneterapi, gestaltterapi, refocusing og forskellige psykodynamiske metoder. Som noget særligt anvender KRIS terapeuter også metoder fra konceptet Kraftfuld fred, som er udviklet af den hollandske teolog Teo J. van der Weele. Hovedbegrebet i denne måde at arbejde på er shalom et hebraisk ord, der står for fred, og yderligere betegner en tilstand af sundhed, helhed og ny kraft. I terapien kan ønsket om shalom indgå i bøn og forbøn, hvis klienten ønsker det. Bønnen kan også gælde enkelte kropsdele og områder, der volder klienten problemer. For mange troende klienter er det virkningsfuldt og helende at inddrage bøn og forbøn som et supplement til samtaleterapien, ligesom den omsorgsfulde inddragelse af kroppen kan have en tydelig terapeutisk effekt. Et andet redskab i terapien er LIVS- LINIEN, hvor den enkelte kronologisk skriver vigtige begivenheder ned fra sit liv. På godt og ondt. Senere hen farvelægges LIVSLINIEN, og man kan for alvor få øje på de mørke pletter, som terapien så skal vaske lysere gennem hårdt arbejde i den enkelte. Ligeledes er de lysere områder udtryk for positive oplevelser. KRIS Årsberetning 2005 Side 9

10 Et trejde redskab er arbejdet med det indre barn, hvor man går ind og arbejder med mennesket på det tidspunkt, hvor det blev traumatiseret. Vedkommende går nemlig psykisk i stå på flere måder, og ved at gå tilbage og træde ind i situationen fra dengang, bliver det muligt for den enkelte at arbejde sig ud af lidelsen. Par- og familieterapi KRIS tilbyder også terapi for par, hvor begge deltager hver gang. Ligeledes kan partneren være med i ægtefællens terapi. Også egentlig familieterapi er en del af tilbuddet. Gratis for grupper KRIS kører dels gruppeterapeutiske forløb, hvor deltagerne arbejder med individuelle problematikker, dels støtte/ selvhjælpsgrupper, hvor fokus er på social kontakt og gensidig hjælp. Deltagelse i grupperne er for det meste et supplement til den individuelle rådgivning og terapi. Og det er gratis at deltage. Ud over de terapeutiske effekter, bidrager arbejdet i grupperne også til at opbygge kontakter med ligestillede og kan være første skridt på vejen mod et velfungerende socialt liv. Der bliver oprettet grupper efter behov og kapacitet. Oplysning til kirken Nogle gange lyder det: Sådan noget har vi ikke her hos os, når KRIS henvender sig til kirkerne med tilbud om undervisning og oplysning. Men seksuelle overgreb finder sted i alle kirkesamfund. Det kan de hundredvis af mænd og kvinder, der i de sidste 15 år har søgt hjælp hos KRIS, bevidne. Derfor har KRIS også oplysning som en af sine hovedopgaver gennem kurser, foredrag og artikler i kirkelige blade og aviser. Rosengudstjenester de eneste i Danmark Rosengudstjenester er særlige gudstjenester for mennesker, som har været udsat for seksuelle overgreb. Her går kirken ind med sit sprog og støtter den misbrugte og er på ofrets side. To gange om året holder KRIS Århus Rosengudstjenester i samarbejde med Sct. Pauls Kirke i Århus. I København holdes der Rosengudstjeneste en gang årligt, og det gør der også i Herningområdet. Arbejdet i grupperne kan være første skridt på vejen mod nye venner og nyt netværk. (Modelfoto) Betaling Hos KRIS betaler klienterne 300 kr. pr. samtale. For mindre bemidlede klienter er der mulighed for afslag i prisen, men generelt holdes fast i en delvis medfinansiering. Langt de fleste klienter bibeholder lettere en følelse af værdighed og ligeværd, når de betaler for samtalerne. Side 10 KRIS Årsberetning 2005

11 Her møder du KRIS KRIS blev startet af ildsjæle i I dag dækker organisationens virke hele landet og en del af den kristne kirke i Danmark. KRIS har hovedsæde på Fredens Torv 2 i Århus, afdelingskontorer i Fredericia og Hellerup og to lokalgrupper i henholdsvis Herning-området og Hellerup. Der er tre deltidsansatte, som hver har 30 timers lønnet arbejde samt en deltidsansat medarbejder, som har 10 timer ugentligt. Derudover er der på landsplan fast tilknyttet ca. 40 frivillige medarbejdere, der arbejder som terapeuter eller bisiddere. Nogle har arbejdet som frivillige i mere end 10 år. Klient i KRIS: 65-årig kvinde, der har været udsat for voldtægt og seksuelle overgreb udenfor hjemmet. Hun siger i forbindelse med behandling i KRIS: Jeg er blevet mere åben i forhold til at tale om seksuelle overgreb. Nu er jeg hurtigere til mit arbejde og spekulerer ikke længere så meget over de ting, der er sket. Og så har jeg fået min pæne håndskrift tilbage. Jeg er ikke det offer længere. Jeg står ved mine meninger nu. Tidligere var jeg hunderæd for min chef, men det er jeg ikke længere. KRIS - Århus KRIS - Århus bor sammen med landsorganisationens sekretariat og Forlaget KRIS. Her arbejder to lønnede medarbejdere: landsleder Vibeke Møller, som er læge og terapeut og Jette Friis Jacobsen, der varetager diverse sekretæropgaver og ligeledes arbejder som terapeut. Desuden er der 22 frivillige medarbejdere. I 2005 havde KRIS i Århus 56 henvendelser. KRIS Årsberetning 2005 Derudover kom der 40 klienter kontinuerligt på KRIS-Århus. 88,9 % af dem var kvinder. Ud over 400 klientsamtaler og telefonrådgivning har KRIS Århus også klienter, der får rådgivning pr. . Det kan være mennesker, der bor for langt væk til at kunne møde regelmæssigt op til samtaler eller det kan dreje sig om mennesker, der af andre årsager har det Side 11

12 bedre med at kommunikere på den måde. 26,8 % af henvendelserne kom via mail. Lokalt samarbejde Lokalt samarbejder KRIS Århus tæt med blandt andre Joan-Søstrene, Christinecenteret og Kvisten. Den 24. september 2005 blev der holdt en synlighedsdag i samarbejde mellem disse fire organisationer, hvor problematikken om incest og seksuelt misbrugte, var på dagsordenen. Tidligere borgmester i Århus, Louise Gade, indledte dagen, inden forfatter Lars Sander Jørgensen og psykolog Marianne Gram holdt foredrag. En interessant og velbesøgt dag. Fokus på unge Som noget nyt har KRIS i samarbejde med Århus kommune en samtalegruppe for teenagere mellem 15 og 18 år. Det er også typisk unge, der henvender sig for at søge informationer til skoleopgaver om f.eks. incest et vigtigt stykke informationsarbejde. Fysiurgisk massør og fysioterapeut Ludwiga Lindegaard tilbyder gratis massage til to klienter hver 14. dag. Massage kan virke understøttende på den terapeutiske proces og hjælpe klienterne, som tit har kroniske spændinger, med at slappe af. Café Esther KRIS har Café Esther på Fredens Torv i Århus. Hver 14. dag fra kl. 19 er der hyggeligt, socialt samvær i trygge rammer og en aktivitet inden for kultur, litteratur eller hobby, hvis gæsterne har lyst til det. Caféen er ikke et rådgivningstilbud, men caféværterne fra KRIS har et godt kendskab til følgerne af seksuelle overgreb. Der lægges stor vægt på, at alle respekterer den indbyrdes fortrolighed. Medarbejderpleje Hver 14 dag er der medarbejdermøde og supervision for alle medarbejdere i Århus afdelingen. KRIS - Herning Bliv medarbejder i KRIS Vil du være med i et spændende arbejde for andre mennesker? KRIS har brug for frivillige medarbejdere med hjerte for at hjælpe incestofre og seksuelt krænkede. Din hjælp er kærkommen. KRIS - Herning Hver 14 dag har Vibeke Møller samtaler ud fra Herning Frivillighedscenter. Side 12 Kontakt KRIS på tlf Lægedom for et sønderknust hjerte KRIS Årsberetning 2005

13 KRIS - Sydjylland/Fyn Geografisk dækker KRIS i Fredericia det sydlige Jylland samt Fyn. Afdelingen her drives udelukkende på basis af frivillig, ulønnet arbejdskraft. Områdeleder er sygeplejerske og terapeut Rie Bjerre og desuden er der tilknyttet tre terapeuter. KRIS Sydjylland/Fyn har haft 25 telefonopkald. En del ringer for at få informationer om arbejdet, f.eks. lærere, socialforvaltninger eller mennesker, der vil have klarhed over, om de selv er blevet misbrugt. Desuden har der været 53 rådgivninger og terapiforløb. Nogle har været i rådgivning få gange, andre har været i et forløb over hele året. Vibeke Møller har haft supervision i afdelingen en gang hver måned og holdt en samtaler i løbet af KRIS Sydjylland/Fyn arbejder fortsat med at synliggøre arbejdet overfor f.eks. sagsbehandlere, psykologer og psykiatere for at få flere henvendelser end det har været muligt i Desuden satser afdelingen i KRIS på at starte støttegrupper op. KRIS - Sjælland KRIS - Sjælland har til huse i Sankt Lukas Stiftelsens hyggelige lokaler i Hellerup, ca. 10 minutters gang fra Hellerup Station. Socialrådgiver og terapeut Inger Andersen har en 30 timers stilling som koordinator af det regionale arbejkris Årsberetning 2005 de og som terapeut. I 2005 er der blevet ansat en lønnet psykolog, Marian Bridget Connolly, 10 timer ugentligt for at imødekomme det stigende antal henvendelser. Desuden er der tilknyttet 14 frivillige medarbejdere, heraf seks der arbejder som terapeuter og otte, der primært fungerer som bisiddere. Intensionen er at hjælpe det enkelte menneske på bedst mulig måde. Derfor er KRIS også opmærksom på at inddrage andre terapeuters kompetencer, som f.eks. musikterapeuter, der er gode til stemmetræning eller afspændingspæda- goger. Hvis man nu har været vant til at være så stille som muligt for at eliminere faren for at blive misbrugt igen, kan man f.eks. have brug for at lære at tale højt og tydeligt, som en del af terapien. Mennesker med engagement Lokalgrupperne, som består af mennesker med interesse for arbejdet i KRIS, mødes to gange årligt til en inspirationsdag et sted på Sjælland. Netværket, som tæller de frivillige medarbejdere, mødes hver 14. dag, hvor de bl.a. får undervisning af en praktiserende psykiater eller der er individuel supervision Side 13

14 i gruppe. Det er en form for supervision, hvor man bruger gruppens ideer og tanker ind i den enkeltes supervision, så KRIS til stadighed kan blive bedre til arbejdet med mennesker. I 2005 havde KRIS Sjælland 75 klienter i alt, hvoraf de 53 var seksuelt misbrugte. Langt de fleste af klienterne er i længerevarende terapiforløb. KRIS Sjælland brugte også i 2005 tid på f.eks. at tage til møder med kommuner, hvor terapeuten var medindkaldt eller var opfordret af en klient til at tage med til samtaler. Udveksling af erfaringer er vigtige, når terapeuter mødes. KRIS Sjælland havde i 2005 tilbud om afspænding med afspændingspædagog Gobaneh Ella D. Poulsen på frivillig basis. Undervisning giver viden Inger Andersen var ude at undervise to gange i Den første gang var kursisterne kommunale sagsbehandlere, og emnet Svære samtaler med personer med senfølger af seksuelle overgreb. Siden hen er kursusmaterialet blevet brugt i et materiale Videns- & Formidlingscenter for Socialt Udsatte har sendt ud til de danske kommuner. Det andet kursus var arrangeret af Baptistkirkerne i hovedstadsområdet, hvor Inger Andersen underviste i, hvordan man som voksen i en frivillig kirkelig organisation bliver opmærksom på seksuelt misbrug af børn. Lærer at se tegnene på, at noget er helt galt. Den slags forebyggende arbejde, f.eks. inden for de kristne børne-/ungdomsorganisationer, ønsker KRIS-København at opprioritere. 49-årig tidligere klient i KRIS Jeg er dybt taknemmelig for den hjælp, jeg har fået i KRIS. Jeg er blevet et menneske igen efter et langt ægteskab i angst og frygt for nye livstruende overgreb. De år, jeg har gået i terapi, har givet mig mod på livet igen og vist mig en vej ud af offerrollen. Jeg er et menneske, der har ret til at blive elsket, som den jeg er, og ikke blive behandlet som en ting. En oplysningsdag, der skal gøre opmærksom på og skabe debat om problematikken seksuelle overgreb. Til alle, der ønsker at få indsigt i et problem, der omfatter omkring hver tiende ung under femten år Synlighedsdag om den seksuelle overgrebsproblematik Lørdag d. 24 september kl. 10:00-10:15: Præsentation og åbning af dagen kl. 10:15-11:15: Karin Dyhr Glaspigen om skyld, skam, incest og vejen til livet kl. 11:20-12:15: Jakob Hjuler Tamsmark om at være mand og offer kl. 12:15-13:00: Pause kl. 13:00-13:20: Gospel & soulmusik v. Christina Boelskifte samt pianist kl. 13:20-13:25: Jacob Billing: Præsentation af Jannie Petersen kl. 13:25-14:10: Jannie Petersen Glædespigen om selvopfattelse og livet efter overgreb kl. 14:10-14:55: Jacob Billing Mænd i mørket en rystende beretning om pædofili i Danmark kl. 14:55-16:00: Paneldiskussion kl. 19:00 Rosengudstjeneste i Fredens Kirke, Ryesgade 68, 2100 København Ø. v/ sognepræst Niels Underbjerg og Landsorganisationen KRIS Efter gudstjenesten er der kaffe i kirken Synlighedsdagen finder sted i Krudttønden Serridslevvej 2 B, København Ø. lørdag den 24. september 2005 i tidsrummet Arrangementet henvender sig til alle og er gratis. Se for yderligere information. Arrangører: Thora Center - Center for Seksuelt Misbrugte og KRIS (Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte). I 2005 samarbejdede KRIS Sjælland med Thora Center om en Synlighedsdag den 24. september. Det blev et vellykket arrangement, hvor foredragsholderne Karin Dyhr, Jakob Hjuler Tamsmark og Jannie Petersen gjorde et stort indtryk. Mange fik noget med hjem. Marianne, som har fulgt bisidderuddannelsen i KRIS: Det har været godt. Jeg er blevet udfordret på nogle områder i min måde at tænke på, og uddannelsen har både indeholdt teori/praksis og supervision. Side 14 KRIS Årsberetning 2005

15 Bag om KRIS Alle, der er interesserede i KRIS arbejde, kan blive optaget i repræsentantskabet for KRIS. Nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen og repræsentantskabet. Repræsentantskabet, der har 85 medlemmer, skal indstille og godkende nye bestyrelsesmedlemmer. Det sker på det årlige repræsentantskabsmøde. Derudover kan medlemmer af repræsentantskabet komme med forslag til organisationens arbejde og påtage sig enkelte opgaver f.eks. i arbejdsgrupper eller lokalgrupper. Bestyrelse KRIS bestyrelse består af seks medlemmer, som for tiden repræsenterer Folkekirken, Pinsekirken, Kristent Fællesskab, Apostolsk Kirke og Fælleskirken. Økonomi Finansiering af landsorganisationens aktiviteter sker hovedsageligt via forskellige offentlige tilskud. I 2005 fra Socialministeriet og Århus kommune. Men KRIS er også godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver. KRIS i tal: I 2005 var der: Indtægter på kr. Udgifter på kr. Egenkapitalen i KRIS er på kr. Bestyrelsen i 2005 har bestået af formand Mogens P. C. Svendsen, Vibeke Møller, Inger Andersen, Anni Moslev, Helene Christiansen og Mette Brolykke. Klient i KRIS 21-årig kvinde, der har været udsat for seksuelle overgreb udenfor hjemmet. Hun siger i forbindelse med behandling i KRIS: Jeg har fået styr på, hvad der skete og har bearbejdet det. Med mig har jeg nu hjælpemidler til, hvad jeg skal gøre, når jeg har det skidt. F.eks. tegner jeg. Lokalgrupper Mange ønsker at yde en indsats for at støtte KRIS, uden dog at nære ønske om at engagere sig i selve behandlingsarbejdet. Derfor er der lokalgrupper i henholdsvis Herning-området og en i København, der dækker hele Sjælland. Lokalgrupperne udbreder kendskabet til KRIS lokalt ved f.eks. at uddele brochurer, arrangere foredrag og kontakte lokale kirker og andre dele af lokalsamfundet. Desuden orienterer de om aktuelle begivenheder, som for eksempel Rosengudstjenester (se side 10). Desuden er der flere studiegrupper i Herning-området under ledelse af formanden, Mogens P. C. Svendsen. KRIS Årsberetning 2005 Side 15

16 Samarbejde i ind- og udland Samarbejde med det offentlige KRIS samarbejder med det offentlige system. Nogle klienter bliver henvist gennem socialforvaltninger, lægehuse eller uddannelsesinstitutioner. Siden 2002 er KRIS arbejde hovedsagligt blevet finansieret af Socialministeriets satspuljemidler, og KRIS håber, at samarbejdet med Socialministeriet og den værdifulde finansielle støtte til arbejdet kan fortsætte. I forbindelse med forsøgsordningen Psykolog-ordning for mennesker som har senfølger af incest sidder Vibeke Møller, landsleder i KRIS, i det officielle ekspertråd, der skal evaluere forsøgsordningen i august Der er to møder årligt i rådet. Hos KRIS kan man forvente Tavshedspligt Professionalisme Forbøn, hvis du ønsker det. Anonymitet At blive set som en kostbar perle. Områdeleder Inger Andersen, KRIS- Sjælland, er udpeget som repræsentant for de frivillige incestorganisationer i Danmark til den faglige følgegruppe Seksuelle overgreb i Videns- og Formidlingscenteret for Socialt Udsatte i København. Information til f.eks. psykologer, læger og kommuner KRIS arbejder for tiden på at udarbejde et materiale til ovennævnte grupper for at gøre opmærksom på kompetencer, undervisning og muligheder for terapi til incestofre og seksuelt misbrugte. INTERNATIONALT Uddannelse på internationalt plan Gennem arbejdet i ISARPAC, holder KRIS sig orienteret om den internationale udvikling inden for arbejdsfeltet. Forkortelsen ISARPAC står for The International School of (Sexual) Abuse Related Pastoral Counselling. Dette er navnet på en international skole i flere lande, der tilbyder den 3-årige uddannelse Christian Counselling Training. Eleverne er mennesker, der ønsker at arbejde med behandling, sjæle- sorg og terapi ud fra en kristen tilgang og med særligt fokus på at blive i stand til at hjælpe overlevere af seksuelt misbrug. Skaberne bag er den hollandske præst Teo J. van der Weele og læge Vibeke Møller fra KRIS. Siden skolens start i 1993 har 70 personer fra 12 nationer gennemgået uddannelsen. Vibeke Møller har haft flere opgaver med undervisning i udlandet. I 2005 i Indien, Tyskland, Norge, Schweiz, Libanon, Egypten og Sverige. Desuden har hun undervist de danske lærere i Flensborg. Side 16 KRIS Årsberetning 2005

17 Kurser og uddannelse - internt 1. Ny uddannelse af bisiddere For at sikre, at den store faglige viden og erfaring, der samles hos KRIS medarbejdere især terapeuter og bisiddere bliver givet videre til den næste generation, har KRIS kreeret en uddannelse til bisidder. Det første hold startede i september 2005, og varede ni måneder. Der optages deltagere, som alle forpligter sig til at indgå en bisidderaftale med KRIS. Det vil sige, at deltagerne forventes at være bisiddere hos mindst en klient hver 14. dag og stå til rådighed for samtaler i deres kirkelige bagland under hele forløbet. Uddannelsen ledes af Torsten H. Pedersen i samarbejde med Vibeke Møller. Danskerne mangler viden om følgerne efter overgreb og seksuelt misbrug. Derfor underviser KRIS-terapeuter gerne. Her Marian Bridget Connolly. Klient i KRIS Jeg er en ung kvinde, der har været udsat for incest, svigt og voldtægt. Jeg har også været narkoman og har været psykisk syg, siden jeg var 17. Hos KRIS har terapeuten haft en uudtømmelig pakke tændstikker, der hver gang vi mødes tænder det lys forude, som gang på gang bliver pustet ud af fortvivlelsens kulde og håbløshedens blæst. Støtten fra KRIS er en kyndig og inspirerende støtte i at bygge mit liv op igen. 2. Supervision Både for at sikre kompetence-udvikling, men også for at støtte medarbejderne i at drage omsorg for sig selv i det belastende arbejde, de udfører i KRIS, arrangerer KRIS kurser af 2-3 dages varighed for medarbejderstaben. I 2005 var Judith Gjøen fra Norge på besøg for at holde kursus om emnet afhængighed og medafhængighed. I 2006 kommer Rosanne de Druin og underviser i spiseforstyrrelser. Supervision er et vigtigt redskab til faglig og personlig udvikling af medarbejdere. Samtidigt modvirker det udbrændthed og sekundær traumatisering, som kan opstå, når man arbejder intensivt med mennesker, der har svære lidelser og problemer. Alle medarbejdere i KRIS både de ansatte og de frivillige - modtager regelmæssig supervision. Desuden ydes supervision til enkelt personer uden for KRIS samt som noget nyt til medarbejdere, der arbejder med incestofre på Lundevanns Senter i Norge. KRIS Årsberetning 2005 Side 17

18 Kurser og uddannelse - eksternt Rådgivning og oplysning der forebygger Danskerne mangler viden om følgerne efter overgreb og seksuelt misbrug i barndommen eller ungdommen. Ofte bliver de krænkedes problemer mistolket og deres lidelser fejldiagnosticeret eller man vender ryggen til og forholder sig ikke til en skræmmende eller ubehagelig virkelighed. Er tavs. Kursus I 2005 arrangerede KRIS kurset Krop, kraft og trygge steder, hvor en fitnessinstruktør og diætist under uddannelse, en massør og stud. fys. og Vibeke Møller fra KRIS gav krænkede mennesker nye indsigter og erfaringer, så de kunne blive bedre til at tage sig omsorgsfuldt af sig selv og deres kroppe. Desuden blev der uddelt KRIS-materiale om gruppeterapi til f.eks. socialrådgivere i Ålborg. Der er også holdt kurser på Sjælland. Se side 14. KRIS i 15 år Mennesker, der har været udsat for incest, seksuelt misbrug eller andre krænkende overgreb, lever ofte et liv, der er domineret af svære psykiske og fysiske lidelser. Derfor arbejder KRIS for at modvirke tabuisering, passivitet og fejlbehandling: 1. Rådgiver og vejleder medarbejdere i private og offentlige virksomheder samt kirkesamfund. F.eks. i forbindelse med konkrete tilfælde af overgreb eller bistand til at udarbejde regelsæt og handlingsplaner på området. 2. Oplyser og vejleder skoleelever og studerende. Det er vigtigt, at den kommende generation kender til problematikken og dens omfang, lige såvel som muligheder for hjælp. 3. Deltager aktivt i mediernes debat om temaet, som en måde at bidrage til bred folkelig oplysning og samtidig påvirke den sociale og politiske udvikling i retning af bedre støtte til krænkede og deres nærmeste. Men der er håb - selv for den, som i årevis har lidt under følgerne af traumatiske oplevelser. KRIS har i de sidste 15 år hjulpet i hundredvis af mennesker, der har overlevet seksuelle overgreb, til at bearbejde deres traumer og genvinde en tillid til livet. Det kræver både mod, vilje, viden og indsigt at støtte andre i denne proces, og netop her har KRIS sin force: Årelang erfaring kombineret med kvalificerede medarbejdere. Udgangspunktet er, at hvert menneske har uendelig stor værdi og fortjener at blive set som enestående. Side 18 KRIS Årsberetning 2005

19 Forlag og bibliotek Forlagsvirksomhed og biblioteksdrift er med til at give interesserede let adgang til relevant litteratur på dansk. Forlaget KRIS oversætter og udgiver bøger om seksuelt misbrug, hovedsagligt bøger, der inddrager det kristne perspektiv. Desuden er der udgivet et stort antal kasettebånd med optagelser af KRIS-kurser. Alle udgivelser kan købes ved henvendelse til KRIS. Kraftfuld fred af Teo J. Van der Weele. En bog om håb for overlevere efter seksuelt misbrug set fra et kristent perspektiv. Kraftfuld fred udfordrer kirken til ikke at efterlade traumatiserede mennesker i grøften, men møde dem med fred og omsorg. Pris: 99 kr. Spøgelser i ægteskabet af Clark Barshinger, Lojan LaRove og Andrés Tapia. Pris: 119 kr. Bogen er en praktisk guide til de mænd, hvis koner er incestofre eller er blevet seksuelt misbrugt. En bibelsk og velskrevet overskuelig bog, der på en præcis måde rejser problemstillinger og prøver at give rådgive ægtemanden. Bogen er den eneste af sin slags i Skandinavien. BESTIL BØGERNE HOS Forlaget KRIS Fredens Torv 2, 1. sal tv Postboks Århus Telefon/fax: Tre studiehæfter for alle Vejledninger til heling af Dale og Juanita Ryan. 1. Heling af forvrængede gudsbilleder 2. Heling af forvrængede selvbilleder 3. Heling efter overgreb Studiehæfterne kan man arbejde med individuelt eller i grupper. Pris pr. hæfte: 75 kr. Alle tre hæfter: 200 kr. KRIS Årsberetning 2005 Side 19

20 Her træffes KRIS - Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte Hos KRIS kan du altid lægge en besked, og alle får svar hurtigst muligt - på hverdage inden for 24 timer. KRIS (Landskontoret i Århus) og Forlaget KRIS Fredens Torv 2, 1. sal tv. Postboks Århus Telefon/fax: (KRIS): (Forlaget): Landsleder: Læge og familieterapeut Vibeke Møller KRIS (Sjælland) Sankt Lukas Vej 6 A, 1. sal 2900 Hellerup Telefon: Områdeleder: Socialrådgiver og terapeut Inger Andersen KRIS (Sydjylland/Fyn) Sjællandsgade 25, stuen 7000 Fredericia Telefon: Områdeleder: Sygeplejerske og terapeut Rie Bjerre Hvis du vil vide mere:

Årsberetning 2004. KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte

Årsberetning 2004. KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte Årsberetning 2004 Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte 2 Årsberetning 2004 Indholdsfortegnelse Forord................................ 3 En solstrålehistorie..................... 3 Frivillig

Læs mere

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte Årsberetning 2007 Indhold 3. Vi har alle et ansvar 4. Hjælper mennesker videre i livet 5. Her møder du KRIS 6. KRIS - Århus KRIS - Nordjylland

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning 2009 En troværdig indsats bærer frugt Af formand Mogens P.C. Svendsen Indhold: En troværdig indsats

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning 2010 Hvad kan KRIS hjælpe med? KRIS kan hjælpe med information om seksuelt misbrug, rådgivning, terapi,

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug Pdf-fil til underskriftindsamling Garanti for hjælp til ofre for seksuelt misbrug fra hjemmesiden www.barndombyttes.dk Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp,

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

KRIS. Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske. Årsberetning 2011-2012

KRIS. Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske. Årsberetning 2011-2012 KRIS Kristen terapi og Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning 2011-2012 Hvad kan KRIS hjælpe med? KRIS kan hjælpe med rådgivning, terapi, selvhjælps-

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB Kontakt CSM Østs anonyme rådgivning på telefon eller chat Hvad er CSM Øst? Hvordan foregår rådgivningen? Hvem taler du med? VOKSNE MED SENFØLGER EFTER

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden. Introduktion til psykoterapeutisk behandling. Min baggrund: Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk SEXOLOG og PARterapeut Skolen Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk Sexolog uddannelse Max. 14 elever. 8 weekender og et ugekursus inkl. kost, logi og materialer.

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010 Servicestyrelsen 2010 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

SIND's På rø ren de råd giv ning

SIND's På rø ren de råd giv ning SIND's På rø ren de råd giv ning Idé Aktiviteter til brug i børnegrupper kata log for børn med psykisk syge forældre Udarbejdet af Joan Stæhr SIND s Pårørenderådgivning 2006 Journal nr.: 87131-0988 Dette

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

Ensomhed, der dræber

Ensomhed, der dræber Ensomhed, der dræber Elene Fleischer,Ph.d Mail: fleischer@elene.dk www.nefos.dk og www.laeger.dk www.ensomhed.info og efterladteforskning.dk www.selvmordsforebyggelse.info www.elene.dk ensomhed Den udstødte

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard Psykiatriugen 2014 Birgitte Bjerregaard Præsentation Hvorfor arbejde med stemmer? Hvordan arbejde med stemmer? Lene Mike Spørgsmål Relationen. Eks Johns historie. Tale om det, som er vigtigt! Fra fejlfinding

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

En overlevendes beretninger

En overlevendes beretninger En overlevendes beretninger Forord til Kirsten Kallesøe: "Lige om lidt " af Finn Skårderud 1 Kirsten Kallesøe har været med i krigen. Og hun har skrevet rapport derfra. Det er denne bog. Det er ikke krigen

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

Vågetjeneste hvordan kommer vi i gang?

Vågetjeneste hvordan kommer vi i gang? Vågetjeneste hvordan kommer vi i gang? Af Birgitte Viftrup Mortensen Forord Hvert år dør mange helt alene i deres eget hjem eller på plejehjem i deres egen lejlighed. De ansatte forsøger at kigge ind så

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst Det handler om angst Børn og unge med angst - tirsdag d. 20 august kl. 19.00* Angstlidelser hos børn og unge er udbredte og udgør et seriøst problem. Er du forældre til et barn/en ung med angst, kan du

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere