Årsrapport beretningen. n Nyt i FDM test og bilsyn. n Stadig flere medlemmer. n Flere fordele og rabatter CMYK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005 - beretningen. n Nyt i 2005 - FDM test og bilsyn. n Stadig flere medlemmer. n Flere fordele og rabatter CMYK 100-45-0-4"

Transkript

1 CMYK Årsrapport beretningen n Nyt i FDM test og bilsyn n Stadig flere medlemmer n Flere fordele og rabatter

2 FDM i 2005 side 3 FDM nøgletal side 6 Det gode råd side 8 Fritid side 12 Fordele side 15 FDMs organisation side 16 Repræsentantskabet side 17 FDM kredse - oversigtskort side 19

3 FDM i 2005 Den mangeårige medlemsfremgang fortsatte i 2005 og cementerede FDMs position som Danmarks største forbruger- og interesseorganisation. Det betød på ingen måde, at vi lagde os til at hvile på de berømte laurbær. værtimod var også det forgangne år præget af ekspansion og initiativer, som bidrog til at gøre et FDM medlemskab lidt bedre, end det var i forvejen. En bilist er også en forbruger, og for mange danske familier er bilen den største investering, de foretager over et helt liv. På den baggrund kan det undre, at bilisternes retsstilling siden bilens indtog i Danmark har været svækket af, at klagemulighederne har været temmelig begrænsede. Efter mange års forgæves forsøg på at etablere et slagkraftigt og troværdigt ankenævn, besluttede FDM derfor at gribe om nældens rod, og sammen med brancheorganisationen Bilbranchen tog vi de første spadestik til bilklage.dk. Efter en del medieomtale af bilklage.dk viste en række af de øvrige organisationer fra bilbranchen interesse for at være med. På baggrund af drøftelserne håber FDM, at flere organisationer er med, når bilklage.dk forventes at gå i luften i I ankenævnet vil FDM stå på bilistens side og sammen med repræsentanter fra autobranchen og en neutral opmand træffe afgørelse i sagerne. At der er brug for at styrke bilisternes ankemuligheder blev kraftigt understreget af FDMs store, tilbagevendende værkstedstest. I 2005 udgaven af testen blev 20 biler kørt til service på en række mærkeværksteder og frie værksteder rundt om i landet, og til manges overraskelse klarede de frie værksteder sig markant dårligere end mærkeværkstederne. Blandt de sidste kunne FDM endda notere markante forbedringer siden FDMs værkstedtest i 2001, et sundt tegn på, at man i branchen tager FDMs rolle som bilisternes vagthund alvorligt. esten blev omtalt i flere medier, og forbrugerprogrammet Kontant valgte at gå dybt ned i testens resultater. At det ikke kun er på værkstederne, at tingene kan blive bedre, men også blandt myndighederne afslørede FDMs analyse af de mange forskellige kommunale regler for parkering. Som de første i landet kunne vi præsentere en samlet liste over de 171 kommunale parkeringsbekendtgørelser, der gjorde den samme parkering til et lovbrud i en kommune og ganske tilladt i nabokommunen. I det værste tilfælde kunne FDM demonstrere to biler parkeret på samme måde ved siden af hinanden på samme villavej, hvor den usynlige kommunegrænse gjorde den ene bilist til lovbryder. Vi benyttede os af lejligheden til kraftigt at opfordre kommunerne til i det mindste at skilte med de lokale regler. Men også landspolitikerne og myndighederne trænger til en opsang en gang imellem, og FDMs størrelse og ressourcer taget i betragtning har mange danske bilister en naturlig forventning til, at vi taler deres sag i den forbindelse. Den rolle påtager vi os gerne, og løbende dialog med og inspiration af de folkevalgte ikke mindst på Christiansborg var også i 2005 et vigtigt led i FDMs aktiviteter. I 2005 blev flere års pres fra FDM således kronet med regeringens indførelse af et afgiftsfradrag for dieselbiler med partikelfilter. Vi blev ved med at minde politikerne om det groteske i, at miljøvenlige bilkøbere, som ville investere i et filter, blev straffet med statens rekordhøje registreringsafgift, og til sidst bar anstrengelserne frugt. FDMs undersøgelse af kommunale færdselsregler afslørede: n 171 kommuner har en lokal parkeringsbekendtgørelse n 48 kommuner har indgreb mod tomgangskørsel n 32 kommuner har begge dele n 131 kommuner har parkeringsregler for personbiler n 15 kommuner har også for motorcykler n 149 kommuner regulerer campingvogne og trailere n 24 kommuner har forbud mod parkering imod færdselsretningen n 82 kommuner har forbud mod hel eller delvis parkering på fortove n 95 kommuner har ingen lokale bestemmelser Side 3x

4 Motor er et af Danmarks ti mest læste magasiner og langt det største bilblad: n Motor læsere n Bilmagasinet læsere n Vmax læsere n Nyt om Biler læsere Kilde: Gallup I efteråret 2005 havde FDM den måske lidt tvivlsomme fornøjelse at forære både regeringen og Folketingets miljøordførere en syltekrukke hver. I krukken var en model af oyota Prius, og anledningen var, at denne enestående miljøvenlige familiebil blev taget af det danske marked. Slået ud af registreringsafgiften, som gør den dyre miljøteknologi tre gange dyrere og dermed bilen usælgelig herhjemme. Det ville FDM gerne minde politikerne om, og historien vakte berettiget opsigt i medier landet over. FDMs medlemsblad Motor kunne i 2005 notere endnu et år med fremgang i både oplag og læsertal. Forbrugersiden fik endnu et løft med flere tests af både nye og brugte biler, og bladet lagde spalter til FDMs store test af barnestole, som blandt andet viste, at den største fare for børnene ikke er dårlige stole, men forkert montering af stolene. Det understreger ansvaret hos forhandlere af barnestole, og i FDM er vi det ansvar meget bevidst og gør os umage med rådgivningen af kunderne i vores bilistbutik. Umage gør FDM sig også i de talrige råd, nævn og udvalg, hvor vores erfarne specialister bidrager med kompetent og relevant rådgivning fra et bilist perspektiv. Et led i denne indsats var deltagelsen i den gruppe af specialister, som var med til at udforme klippekortordningen for kørekortet, der trådte i kraft i FDM har store forventninger til ordningen, som vi mener vil ramme akkurat de mest hensynsløse bilister, og dermed yde et betragteligt bidrag til at forbedre trafiksikkerheden. Men trafiksikkerhedsarbejdet handler ikke kun om bilisternes opførsel, men også om køretøjernes standard, og derfor spiller det periodiske syn også en vigtig rolle i bestræbelserne på at reducere antallet af trafikulykker mest muligt. Statens monopol på bilsyn blev brudt i 2005, og det betød, at FDM i konkurrence med mange andre begyndte at syne biler med udgangspunkt i vores landsdækkende net af testcentre. At friske øjne ofte er en gevinst demonstrerede FDM, da vi opdagede, at den normale procedure for syn af sikkerhedsseler ikke var god nok. Efter en henvendelse til transport- og energiministeren har FDMs opdagelse ført til, at bestemmelserne for syn er blevet strammet, hvilket i sig selv er en lille forbedring af trafiksikkerheden. Med bilsyn har FDM sagt velkommen til mange nye medarbejdere i det forgangne år, og 2005 bød også på en helt ny gren af vores forening: Kommunikationsafdelingen. Den har styrket FDMs kommunikation både med omverdenen og medarbejdere og afdelinger imellem, og blandt mange synlige resultater er FDMs nye intranet, der har fået et markant løft. Afdelingen har også systematiseret og intensiveret FDMs kommunikation i og med medierne og skabt et stærkere fundament for sådanne initiativer på tværs af foreningens mange aktiviteter. FDMs stærkeste middel til kommunikation med vores medlemmer er medlemsbladet Motor. Vi tillader os uden tøven at betegne bladet som Danmarks førende bilblad. Det skal ikke kun vurderes i antal læsere, men også på det faktum, at man intet andet sted finder så meget viden og erfaring om biler og trafik som i Motor. Bladets oplag steg i 2005 til rekordhøje og med over månedlige læsere er Motor et af landets mest populære publikationer. Andel af indmeldinger i FDM via internettet Pct Side

5 Internettet bliver stadig vigtigere for FDM over en bred front. Vores kontakt med medlemmerne, rekruttering af nye og salg af produkter og serviceydelser foregår i stigende omfang via fdm.dk. I 2005 fik vores portal fdmbenzinpriser.dk en markant fremgang i antallet af brugere. De stærkt stigende priser på benzin og diesel gjorde det ekstra fordelagtigt at se sig godt for, inden man tanker, og fdmbenzinpriser.dk er blevet et vigtigt værktøj for mange bilister på jagt efter lidt billigere brændstof. For første gang i en årrække brugte FDM tv som reklamemedie i Som et led i markedsføringen af FDM blev der produceret tre reklamefilm med hvert sit tema: Sikkerhed, rådgivning og medlemsfordele. Sidstnævnte eksemplificeret ved vejhjælp. v-reklamerne blev fulgt op med husstandsomdelte breve, ligesom vi også var synlige på nettet bl.a. gennem bannerannoncering. Sidst på året gennemførte FDM en politisk kampagne, hvor der var fokus på bilafgifter, de danske veje, de komplicerede færdselsregler samt en opfordring til medlemskab. Budskaberne blev kommunikeret ud i et indstik som tillæg i de tre landsdækkende morgenaviser. Side 5

6 FDM - nøgletal Indtægter: FDM forsikring FDM travel Medlemskontingent Camping est og bilsyn Finansielle indtægter FDM Jyllandsringen Øvrige I alt Udgifter: Administration FDM forsikring Internet Juridisk og teknisk rådgivning Motor Camping est og bilsyn FDM Jyllandsringen Diverse Nye tiltag Markedsafdeling og medlemsservice FDM travel I alt Årets resultat: FDMs indtægter 2005 Finansielle FDM Jyllandsringen FDMs udgifter 2005 FDM camping 30Pct. est & Bilsyn Kontingent 25Pct. 20Pct. 15Pct. 10Pct. FDM travel 5Pct. Side x6 0Pct. ravel est og Bilsyn Motor Adm. & markedsf. Camping Rådgivning Øvr.

7 Side 7x

8 Det gode råd For en stor forbrugerorganisation som FDM er rådgivning af vores mange medlemmer naturligvis et kerneområde, som vi bruger mange ressourcer på. Viden og troværdighed er nøgleordene i arbejdet, og med næsten et århundredes erfaringer på bagen er FDM godt klædt på til at yde medlemmerne den bedst mulige rådgivning. Det gælder ikke mindst, når det drejer sig om medlemmernes biler, for selv om FDM har mange aktiviteter, er vi jo en bilklub, og 2005 blev året, hvor FDM kunne tilbyde danske bilister at syne deres bil. af brugte biler. Det er et klart mål at udvide markedet i takt med testcentrenes øgede geografiske spredning, som kommer til at fortsætte i fremtiden. Implementeringen af bilsyn og kapacitetsudvidelsen har fyldt meget i Alle vores erfarne testassistenter er blevet synsuddannet, og de mange nye medarbejdere har ligeledes gennemgået en omfattende uddannelse inden for såvel FDM test som syn. Alle medarbejdere har i det forgangne år bidraget til at organisationen har kunnet kapere denne udfordring, og organisationen står nu godt rustet til fremtidens udfordringer. Med vores landsdækkende net af testcentre og mangeårige erfaring med test af biler var bilsyn et naturligt valg for FDM. Samtidigt ønsker vi også at være med til at sikre og øge kvaliteten af bilsyn i Danmark, og efter i årevis at have efterspurgt konkurrence på bilsyn, havde vi næsten en pligt til at gå ind på markedet, da det endeligt blev muligt. Det er FDMs mål at spille en væsentlig rolle indenfor bilsyn, og vores indtræden understøtter foreningens overordnede ønske om at skabe et stærkere, mere synligt og mere offensivt FDM. Bilisterne har taget godt imod tilbuddet, og det har nødvendiggjort en stor udvidelse af kapaciteten på FDMs testcentre. Antallet af medarbejdere er i løbet af 2005 blevet mere end fordoblet, og vi har åbnet flere og større testcentre. Derudover er tidsbestilling og resten af organisationen blevet tilpasset de nye opgaver. FDM test og bilsyn har således fået et godt afsæt og bidrager til at sikre tilgængelighed, kvalitet og fornuftige priser for landets bilister. FDMs øgede kapacitet indenfor test af biler giver grundlag for en forstærket satsning på test Antallet af gennemførte test af brugte biler havde i sidste halvår af 2005 en stadig stigende tendens, som også fortsætter ind i Samtidigt har FDM arbejdet med at forbedre udbudet af test for at sikre, at testindhold og testkoncept passer til dagens biler og bilisternes behov. Mens FDMs testcentre er målrettet brugte biler, har vores medlemsblad Motor primært sin fokus på de nye af slagsen. Bladets erfarne testkørere tager hver år et kritisk blik på et bredt udsnit af bilmarkedet og giver på den måde et godt råd med på vejen til alle bilkøbere, uanset behov eller pengepung. Det gælder også de læsere, som ser på brugte biler. Derfor valgte Motor i 2005 at udvide redaktionens ressourcer inden for test af og rådgivning om brugte biler. Sammen med testcentrene giver Motor hver måned enten en opadvendt eller i nogle tilfælde nedadvendt tommelfinger til en af brugtmarkedets mange modeller. Det sker i øvrigt i samarbejde med vores medlemmer, som fortæller Motor om deres erfaringer med konkrete bilmodeller og dermed videregiver den vigtige ejer-vurdering til læserne. Udviklingen i antal syn i FDM bilsyn Side x8 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

9 Side 9

10 Bilferie er fortsat danskernes foretrukne ferieform, og i FDM udarbejdede vi i 2005 en kvart million turplaner til rejselystne medlemmer. Vores ferieservice udgav den nye FDM-guide med præsentation af 231 seværdigheder og andre medlemsfordele i Danmark, og Show Your Card! brochuren med et udvalg af de mange rabatter, man som FDM medlem kan opnå i Europa og USA. Online Campingguiden, der året før blev indarbejdet på hjemmesiden, havde et stort besøgstal, og campingpladserne blev i 2005 indarbejdet i vores turplaner, så det er nu muligt at vælge campingpladser langs med ferieruten. I marts udkom Campingguiden i bogform. I samarbejde med vores tyske søsterklub ADAC udvalgte FDM campingpladser i 25 af de mest populære rejselande i Europa. Oplysningerne, som er et resultat af ADAC inspektørernes meget grundige arbejde med at indsamle nye og opdaterede informationer, er oversat til dansk og giver et ensartet indtryk af campingpladserne. Guiden er blevet solgt i de fleste af landets boghandlere, samt hos bilklubber i Norge, Sverige og på Island. Guiden er blevet meget vel modtaget, og der blev solgt eksemplarer, ligesom den blev godt modtaget af medierne. Juridisk og teknisk rådgivning af medlemmerne er meget efterspurgt blandt FDMs medlemmer og en væsentlig årsag til, at de er medlemmer af vores forening. Rådgivningen var i 2005 præget af to væsentlige tiltag. For det første blev projekt Retssager ført ud i livet. Med udgangen af året var FDM involveret i 16 retssager. Otte retssager var blevet afsluttet, en tabt, en hævet af modparten, to vundet og fire endt i forlig med tilfredsstillende resultat for medlemmet. Derudover er den juridiske og tekniske telefonrådgivning nu samlet i et callcenter. Callcentret har medført et markant fald i ventetiden til juridisk rådgivning. Bemandingen er udvidet, og der er længere åbningstid. Som forbrugerorganisation ligger bilisternes retsstilling naturligvis FDM meget på sinde, og i den forbindelse ser vi det som vores opgave i vidt omfang at oplyse medlemmerne om vilkårene på bilmarkedet. Som opfølgning på garantiartiklen i Motor året før udarbejdede vores jurister derfor en opdateret oversigt i Motor i 2005, og endnu en gang gav den kraftig medieomtale. Vi førte drøftelser med et bilmærke og Forbrugerombudsmanden om, hvorvidt bilmærket overhovedet kunne anvende begrebet garanti om deres købsvilkår, når de kun dækker den to års periode, der i forvejen er fastsat i købeloven. Enden på diskussionen blev, at Forbrugerombudsmanden accepterede, at en garanti også godt kan være på to år, forudsat at den stiller forbrugerne væsentlig bedre end købeloven, hvilket vil sige, at den skal omfatte fejl, som opstår i garantiperioden. Det svarer helt til FDMs opfattelse af, hvad der skal til, for at man kan kalde det en garanti. FDM fortsætter arbejdet for, at garantiperioder bliver tre år, og har med glæde kunne konstatere, at garantier er kommet på dagsordenen som et led i bilmærkernes markedsføring. I en fortsættelse af garantisagerne har FDM undersøgt de forskellige bilmærkers tilbud på serviceaftaler. Det viste en ganske stor forskel i både priser og i dækning. Lige fra at nogle serviceaftaler svarer til en udvidelse af garantien, til at det alene er en månedlig fordeling af bilejerens udgifter til serviceeftersynene uden yderligere indhold. Medlemmernes måde at søge teknisk eller juridisk rådgivning Pct elefonisk Brev og Personligt 20 Side

11 Der har i 2005 været kraftig fokus på parallelimport af nye og nyere biler, og en række forhandlere er gået ind i denne niche. Det har givet anledning til megen omtale i pressen, og til en strøm af henvendelser til juridisk og teknisk rådgivning, både fra medlemmer og journalister. FDM vil fortsat holde meget nøje øje med dette marked, da det for køberne både indeholder muligheder for en god handel og grimme overraskelser. hed udgiver FDM en gratis folder om, hvordan man spænder sine børn forsvarligt fast i bilen. I FDM butikken, både den fysiske og den virtuelle, tilbyder vi et bredt udvalg af markedets sikreste autostole, og vores personale er altid opdateret med den nyeste viden om børns sikkerhed. I FDM er vi glade for på den vis at gøre en indsats for trafiksikkerheden for de mindste. Som ejer af FDM Jyllandsringen er FDM med til at sikre motorsporten gode vilkår i Danmark, men det er ikke kun racerkørerne og de stadig flere tilskuere og seere, der får glæde af de 2,3 km velplejet asfalt udenfor Silkeborg. Banen bliver året rundt brugt både af de lokale køreskoler, myndigheder og virksomheder, og yder dermed et lille bidrag til at forbedre trafiksikkerheden. Også i 2005 havde FDM Jyllandsringen en positiv udvikling i antallet af køreskoleelever, der både skyldes en generel stigning antallet af køreskoleelever, men også at vi kunne byde nye køreskoler velkomne som brugere af anlægget. Antallet af person- og varevognskurser steg også i forhold til året før, hvorimod lastbilkurserne ligger konstant med afvikling af kurser for Beredskabsstyrelsen og private virksomheder. Et nyt initiativ på FDM Jyllandsringen i 2005 var afvikling af todages kurser for motorcykler. Kurserne gav langt større tilslutning, end vi havde turdet håbe på, og antallet af motorcykelkurser vil derfor blive forøget i Blandt FDMs store medlemskreds er ca familier i alderen, hvor man har små børn. Vi gør derfor meget ud af at informere om børns sikkerhed i bilen. Motor bringer med jævne mellemrum artikler om eksempelvis den sikre skolevej og tester løbende autostole, og i samarbejde med Rådet For Større Færdselssikker- FDMs medlemmer fordelt på aldersgrupper Pct FDM Hele landet Side 11

12 Fritid Alle FDMs campingpladser er 3-stjernede. Det betyder, at de blandt andet har: n ilsyn døgnet rundt n Indkøbsmuligheder n Informationsmateriale om lokalområdet n Vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler n Særligt bord til rensning af fisk n Legeplads n Faciliteter for autocampere I FDM gør vi os umage med at give medlemmerne inspiration og gode råd til deres ferie og fritid, men også gennem vores egne aktiviteter at bidrage konkret til dette. Vores 14 trestjernede campingpladser rundt om i Danmark tilbyder trygge ferieoplevelser i smukke omgivelser, og som en af Danmarks største rejsearrangører inden for individuelle rejser har FDM travel et godt tilbud til rejselystne danskere. Motor har tilknyttet et hold af erfarne rejseskribenter, som skriver spændende og inspirerende historier om rejser til både nære og fjerne egne af verden. FDMs campingpladser rundt om i landet markerede sig i 2005 med en ny, dynamisk og moderne profil klar til at erobre campister, der sætter pris på kvalitet, der er til at betale. I den forbindelse har vi opprioriteret markedsføringen af brochurer, messer, annoncer, internetportaler og kontakt til nationale og internationale turistaktører. Et værktøj, som skal bidrage til at nå FDM campings vision: Ferie for Alle. Alle eksterne arbejdsopgaver er udfærdiget i samarbejde med FDMs marketingsafdeling og web redaktion. I 2005 har FDM camping indpasset alle annoncer, brochurer, messestande og lignende til FDMs nye logo og designlinie. Uanset hvilken sammenhæng kunden møder os i, er den visuelle genkendelighed til stede, selv i yderste led på campingpladserne. FDM camping skal drives lønsomt, og det skal nås ved god købmandskab og omkostningsreducering, der i høj grad og med succes er lagt i hænderne på de enkelte lejrchefer. FDM camping bygger det interne fællesskab på tryghed, kvalitet, service og oplevelser og tilstræber på dette grundlag at medvirke til medlemsvækst for foreningen For campingbranchen generelt gælder, at selve overnatningen på pladsen ikke længere er trækplaster nok for kunderne. Derfor skal også FDMs campingpladser medvirke til at iscenesætte ferien for hver enkelte familie, således at der er størst mulig sandsynlighed for en succesoplevelse. Som et led i dette har vores 14 campingpladser valgt et tema for deres egen plads ud fra egne forudsætninger og ønsker. Vi har i sæsonen 2005 testet blandt andet golf, vandsport og tværkulturelle aktiviteter. Erfaringerne har hidtil været meget positive, og vi fortsætter arbejdet med at specialisere campingpladserne indenfor det fælles koncept. Side 12

13 Side 13

14 Hvor en meget våd sommer kom lidt i vejen på vores campingpladser, var det flodbølgen i Sydøstasien og dens frygtelige konsekvenser, der gjorde størst indtryk på FDM travel og rejsebranchen som helhed, ikke mindst på det menneskelige plan. Katastrofen fik konsekvenser for hele rejsemarkedet og kunne mest tydeligt ses ved, at rejselysten i første halvår af 2005 blev rettet mod nordamerikanske og europæiske rejsemål, hvor FDM travel står stærkt. Godt støttet af en attraktiv dollarkurs kunne vi positionere os som en af de primære udbydere på dette marked. FDM travel havde også en positiv udvikling indenfor det europæiske Kør-selv marked, som omsætningsmæssigt opvejede det fortsatte prisfald på flybilletter i Europa. Omsætningen i andet halvår blev præget af betydelige udsving fra måned til måned, der samlet betød, at FDM travel ikke nåede sit budget i For at modvirke disse udsving, samt en vigende efterspørgsel i årets sidste måneder, begyndte FDM travel i 2005 at tilbyde læserrejser, som er blevet afsat både i Motor og andre medier. Indsatsen blev primært sat ind på rejser til Kina, hvor FDM travel i løbet af ganske få måneder opnåede en størrelse, der placerer rejsebureauet blandt de største aktører på dette voksende marked. Vores udvikling af oversøiske rejseprodukter blev i 2005 intensiveret med rejser til Sydafrika, Australien og New Zealand, således at rejsebureauets egen produktion nu omfatter de vigtigste oversøiske destinationer i den fremtidige udvikling. På de indre linier arbejdede FDM travel i 2005 på at definere vores fremtidige markedsposition gennem et stærkt og operationelt kommunikationskoncept samt udvikling af rejsebureauets produktsammensætning og distributionsnet. Som et led i denne proces fik FDM travel nyt logo, og der blev gennemført et nyt koncept for FDM travels kommunikation, herunder udformet en ny designmanual og mediestrategi. På distributionssiden implementerede FDM travel en moderniseret og forbedret fly og hotel internetbooking, som med succes gik i luften i årets sidste måned. Introduktionen medførte en umiddelbar og markant forøgelse af antallet af bookinger, og grundlaget er lagt for en positiv udvikling på dette prisfølsomme marked. Endvidere har vi i 2005 gennemført en række salgs- og produktmæssige uddannelsestiltag overfor vores medarbejdere for at kunne fastholde det høje faglige niveau i FDM travel og gennem personlig udvikling bidrage til at fastholde medarbejdere i en periode med en stor medarbejderefterspørgsel. Side 14

15 Fordele At være medlem af FDM indebærer mange fordele, herunder de mange økonomiske gevinster der er i at være mange i flok. Vi arbejder hele tiden på at forbedre medlemmernes mange rabatter og tilbud, og i 2005 blev der hver måned skabt nye rabataftaler indenfor områderne biler samt familie, ferie, bolig og fritid. Fokus har i modsætning til tidligere perioder især været på den sidste gruppe. Der er bl.a. lavet aftale om attraktive billån, køkkenelementer og maling, lige som rabataftaler på tøj, golfudstyr, chokolade og vin blev tilbudt medlemmerne. I 2005 var FDM for første gang selv arrangør af vores årlige rejse til Le Mans med 450 deltagere og 50 hjælpere i en særlig FDM-lejr. Arrangementet var en stor succes og har været med til at markedsføre FDM som arrangør af motorsportsrejser. Der har også været rejser til fire Formel 1 løb, afholdelse af Go Cart Grand Prix, flere arrangementer på FDM Jyllandsringen samt rejser til diverse europæiske motorshows. Vi har løbende afholdt arrangementer indenfor det kulturelle område bl.a. rundvisninger og forestillinger på operaen i København, rejseforedrag, oprettelse af en FDM filmklub samt rabat på flere oplevelser i teatre, messer, cirkusrevyen og ture for hele familien i bl.a. veterantog. FDM forsikring kom for alvor ud af starthullerne i 2005, hvor vi kunne sige velkommen til nye kunder. Vores frugtbare samarbejde med Lærerstandens Brandforsikring har gjort det attraktivt for mange medlemmer at skifte til FDM forsikring, og dermed har endnu flere danskere fået endnu en god grund til at være medlem af FDM. Side 15x

16 FDMs organisation - bestyrelsen Bent Halkier, formand samt forretningsudvalget Steen orp-hansen, næstformand samt forretningsudvalget Chr. Haugaard Andersen forretningsudvalget Bent Lauritzen Ina-Maria Nielsen orkil Hattel Michael Mathiesen Peter Bang Jeppesen Henning Pedersen Lars Munk Mogens Christensen medarbejdervalgt age Svendsen medarbejdervalgt FDMs organisation - direktion og ledelse homas Møller homsen adm. direktør Carsten Møller økonomidirektør Bo Christian Koch Motor Ingrid Falkenham marked Lars Ellegaard juridisk og teknisk rådgivning Morten Andersen politisk sekretariat Henning Pedersen test og bilsyn Søren Dahlin camping Jesper Ewald FDM travel indkøb Ulla Bruhn FDM travel salg offline Brian Andersen, FDM travel salg online Barbara Borre Clausen presse og kommunikation Side x16

17 Repræsentantskabet Kreds 1 1 Prokurist René Honoré Ribegade København Ø Advokat Bent Lauritzen Ny Vestergade København K Cand. jur. Louise Halkier Rosenvængets Hovedvej 48, 2, København Ø Direktør Jan Holmegaard Jensen Ingeniørforeningen Kalvebodbrygge København V 8 Kørelærer Karsten Kræmer Nordstrandparken Dragør Kreds 2 3 Kontorchef Hans Skytte Pedersen Høyrups Alle Hellerup Investeringschef Peter Goldsmidt Jægersborg Allé Charlottenlund 4 Internetchef orben Weber Andersen Rude Vang Holte Overlæge Jens Juel hiis Kikhanebakken Holte Kontorchef Chr. Haugaard Andersen Paradisbakken Holte 5 Driftschef Kenth Sørensen Buddingevej Lyngby Salgsingeniør Finn Geslau Mårvænget Søborg Kreds 3 2 Vakant 6 Salgskonsulent Karl-Erik Høholt Jensen Strandbovej Hvidovre Civilingeniør Svend Carstensen Rødovrevej Rødovre 7 Lektor Ina-Maria Nielsen Gyvelvej 4, 1. sal tv Glostrup ekniker Jørgen Sjøland Baunevej aastrup 22 Statsaut. revisor Knud Verner Westh St. Søstræde Rønne 55 Lærer Bergur Godtfred Breidablik 2B FR 100 orshavn Kreds 4 9 Overlærer L. Vange Søndermarken Espergærde Politiassistent orkil Hattel Kirsebærhaven Fredensborg Advokat Oluf Olsen Søndermarken Espergærde 10 Direktør Bent Byskov Christian IV s Vej Hillerød Ingeniør Eggert Neistrup Skovbakken Farum Advokat Christian Petri Københavnsvej 16 Postboks Hillerød 11 Salgskonsulent orben Carlsson Løngangen 8, st.tv Hundested 12 Ingeniør Stig Hoffmann Johansen Skolevej Havdrup Prokurist Jes Lyngsie Peterssæde 6, Svogerslev 4000 Roskilde Advokat Lars Holm Rasmussen Greve Strandvej Greve Civiløkonom Mogens Lundbech Englerupvej 57 Kirke Sonnerup 4060 Kirke Såby 13 Projekt-manager Peer K. Kristjansen Nørreledet 16 Lellinge 4600 Køge Kreds 5 14 aksator Kim Madsen Vallestrupvejen Holbæk El-installatør Carsten H. Jensen Nykøbingvej 72 Stigs Bjergby 4440 Mørkøv 15 Regionschef Palle C. Castbak Bredekildevej Kalundborg 16 Viceforstander Kjeld Krageskov Kisaq Søndermarksvej Dianalund 17 Administrationschef Helle Jürgensen Schubertsvej Slagelse 18 Reg. revisor Helge Christensen Sct. Peders Kirkeplads 13, 2.th Næstved Journalist Claus Würsten Carl Nielsens Vej Næstved 19 Major Steen orp-hansen Rosagervej Præstø 20 Politiassistent Dorthe Larsen Bruntoftevej 1, Sørup 4863 Eskildstrup 21 Faglærer Finn Birger Jensen Jødevej Nakskov Kreds 6 23 Ingeniør Erling Uhrbrand Jensen Fredensgade Odense C Automobilforhandler P. H. Pedersen Svendborgvej Odense S Fabriksdirektør E. Brix Jørgensen Blåklokkevej Odense SV 24 Møbelhandler Finn Boye Englandsvej Svendborg Side 17x

18 Radioforhandler Palle Pagel Hansen vedvej Svendborg 25 Politiassistent Michael Mathiesen Granvej Ullerslev 26 Ekpeditionschef Ole Gundersen Pilehaven Assens 27 Lærer Ole Eggert Odensevej Middelfart Kreds 7 38 Inspektør Ib Poulsen Hårupvej Brædstrup Glarmester Hans Aasberg Hulvej Horsens 42 Lærer Peter Bang Jeppesen Klokkerbakken Århus V Adm. direktør Michael Flintholm Lobeliavej Skødstrup Læge Arne Chr. Fiellau Orla Lehmanns Alle 7, 8000 Århus C Sekretariatschef Helle oft Hansen Lupinvej Hinnerup Filialdirektør Peter Sørensen Schenker A/S Jens Olsens Vej Århus N 43 Værkfører Frede Borg-Jensen Splidholmvej 41, Gylling 8300 Odder Ingeniør Jørgen Olsen Kildeparken Skanderborg 44 Skatterådgiver René Møller Jensen Buskelundtoften Silkeborg Kreds 8 37 Radiotekniker homas Sindberg Martinsen Niels Kjeldsensvej Give Fuldmægtig Bodil Kolbæk Rasmussen Johannebjergparken Vejle Øst 39 Systemprogrammør age Gejl Nygårdparken 2, Gjellerup 7400 Herning Ungdomsskoleinspektør Niels Jørn Jeppesen Højager Aulum 40 Skatteinspektør Marius rip Klostervænget Skjern 41 Elektromester Henning Pedersen Sarpsborgvej Struer Afdelingsdirektør Birger Føgh Bjerggade Struer 47 Civiløkonom Carsten Baun-Christensen Lupinmarken Viborg Autotekniker Johnni Bager Sønderhøjvej 11 Vinkel 8800 Viborg 48 Poul Erik Jørgensen Kærmindevej Skive 49 andlæge Knud Hagger Odgaard Møllevej histed Kreds 9 45 Direktør Lars Germann Egevangen Randers Advokat Niels Grønbæk Middelbovej Randers 46 Direktør John Bernth Madsen Æblerosevej 11 st. th Grenå 50 Læge Erik Bruun Nielsen Rådhusgade 8, Løgstør 51 Bankbestyrer Jørgen Maibom Møllevænget Vadum Bureauchef Poul-Erik Madsen C. h. Zahlesvej Aalborg SØ Logistikchef orben Egebo Gabriel A/S Hjulmagervej Aalborg 52 Afdelingsdirektør Claus Brink eglvænget 92, Als 9560 Hadsund 53 Souschef Erik Husted Henriksen Langbaksmindevej Asaa 54 Advokat Bent Halkier Sct. Cathrinevej Hjørring Direktør orben Holt Sct. Cathrinevej Hjørring Kreds Værkstedsleder Ernst Kold Ravnskobbel Sønderborg 29 Politiassistent Lars Rydhard Skovbakken Aabenraa 30 Lærer Hjalmar Nielsen Carstensgade ønder 31 andlæge Lars Munk Nørregade Haderslev 32 Områdechef Willi Weber Linde Allé Ribe 33 Forretningsfører Poul Adler Svanholm Birkedals Alle Esbjerg 34 Repræsentant H. P. høgersen Færøvej Grindsted 35 Projektchef Hans Verner Jensen Østerbyvej 48, relde 7000 Fredericia 36 Direktør Bent Andersen Vonsildvej Kolding Ingeniør Finn K. Møller Strandvænget Kolding Side x18

19 1-10: FDM kredse 1-55: FDM lokalområder (politikredse) 51 FDM test og bilsyn FDM travel FDM camping FDM Jyllandsringen

Årsrapport 2006 - beretningen. n FDM etablerer FDM Sjællandsringen. n Stadig på den politiske dagsorden. n 237.000 medlemmer

Årsrapport 2006 - beretningen. n FDM etablerer FDM Sjællandsringen. n Stadig på den politiske dagsorden. n 237.000 medlemmer Årsrapport 2006 - beretningen n FDM etablerer FDM Sjællandsringen n Stadig på den politiske dagsorden n 237.000 medlemmer Indhold Bilisternes talerør............................................. 3 Medlem

Læs mere

Indhold. FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1. Medlemmernes FDM... 6. En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8. Med FDM ud i verden...

Indhold. FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1. Medlemmernes FDM... 6. En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8. Med FDM ud i verden... Indhold FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1 Medlemmernes FDM... 6 En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8 Med FDM ud i verden...12 Koncernoversigt....14 Nøgletal....15 Resultatopgørelse og

Læs mere

FDM Danmarks største forbruger- og interesseorganisation

FDM Danmarks største forbruger- og interesseorganisation FDM Danmarks største forbruger- og interesseorganisation FDM er med næsten en kvart million husstande som medlemmer landets største forbruger- og interesseorganisation. På den politiske bane arbejder FDM

Læs mere

fdm.dk FDM forsikringer GPS

fdm.dk FDM forsikringer GPS fdm.dk FDM forsikringer GPS Billån Kør-selv-ferie Bilsyn eknisk rådgivning Ferierådgivning Autostole Autohjælp Uvildig rådgivning BilsalgÅrsrapport :: 2010 jek-ind af leasing biler Dæk Campingpladser n

Læs mere

Indhold. FDMs mærkesager... 1. Forbrugernes vagthund... 4. Samfundshensyn... 6. FDMs medlemstilbud og services... 8. FDMs forretninger...

Indhold. FDMs mærkesager... 1. Forbrugernes vagthund... 4. Samfundshensyn... 6. FDMs medlemstilbud og services... 8. FDMs forretninger... Årsberetning 2011 rådgivning ferie råd om privatleasing autohjælp køretekniske kurser periodisk syn netbutik privatforsikringer fritrækning fordele og rabatter camping ferierådgivning Motor bilforsikring

Læs mere

Indhold. Bilisternes repræsentant... 4. FDM som forbrugerrepræsentant... 6. Samfundshensyn... 11. FDMs medlemstilbud og services...

Indhold. Bilisternes repræsentant... 4. FDM som forbrugerrepræsentant... 6. Samfundshensyn... 11. FDMs medlemstilbud og services... ÅRSBERENING 2012 FDM Danmarks største forbruger- og interesseorganisation FDM er med næsten en kvart million husstande som medlemmer landets største forbruger- og interesseorganisation. På den politiske

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 Indhold Velkommen til oplevelsesøkonomien...................................... 3 Vækst & Vision.......................................................

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

DRF's sekretariat. 2005 Positive økonomiske toner og øget individualisme. Årsberetning

DRF's sekretariat. 2005 Positive økonomiske toner og øget individualisme. Årsberetning DRF's sekretariat Bemandingen i 2005 var som følger: Direktør Lars Thykier Konsulent Kirsten E. Jordahn Konsulent Pernille Thorup Konsulent Jakob Hahn Kontorassistent Annette Pagels Madsen Fra 15. november

Læs mere

Ældre Sagen årsrapport. www.aeldresagen.dk

Ældre Sagen årsrapport. www.aeldresagen.dk Ældre Sagen årsrapport 2013 www.aeldresagen.dk Forening Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København k www.aeldresagen.dk Hjemstedskommune: København Landsbestyrelse: Søren Rand, landsformand Ebbe Johansen,

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Racismen trives i nattetimerne Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Racismen trives i nattetimerne Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2011-8. årgang Tonen er tunet i Taxa Selandia, der har sendt alle medarbejdere på kursus i korpsånd og kundeservice side 10 Nyt afgiftssystem har

Læs mere

Årsberetning 2013-14

Årsberetning 2013-14 Årsberetning 2013-14 AutoBranchen Danmark Årsberetning 2013-14 Redaktion: Kommunikationschef Lisa Sandager Ramlow, kommunikationskonsulent Jacob Folkmar Lauridsen, politisk konsulent Emil Sierczynski og

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening Danmarks Rejsebureau Forening Årsberetning 2007 Beretning fra formanden 2007 - endnu et godt år for DRF og vores medlemmer Det er med stor tilfredshed at kunne indlede DRF's årsberetning 2007 med at konstatere,

Læs mere

DEN EVIGE JÆGER SIDE 6. NEM LUKKER ASSURAN- DØR-AFDELING side 2. BUNDET PÅ HÆNDER OG FØDDER Side 4. TRE UD AF FIRE SYNES GODT OM BLADET Side 8

DEN EVIGE JÆGER SIDE 6. NEM LUKKER ASSURAN- DØR-AFDELING side 2. BUNDET PÅ HÆNDER OG FØDDER Side 4. TRE UD AF FIRE SYNES GODT OM BLADET Side 8 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØRKREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / MARTS 2014 DEN EVIGE JÆGER Torben Cramer, der er pensionskundechef hos Nordea Liv og Pension, har i 28 år skudt med bue og pil og

Læs mere

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger Beretning 2011/2012 bl danmarks almene boliger BOLIGEN har de seneste år gennemgået en betydelig forandring. Fra at være et oplysningsorgan er bladet blevet en aktør i samfundsudvikling. Udover at referere

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

Vi gør Danmark verdenskendt. www.visitdenmark.com/danskturisme

Vi gør Danmark verdenskendt. www.visitdenmark.com/danskturisme Vi gør Danmark verdenskendt www.visitdenmark.com/danskturisme Årsberetning 2006 Indhold 3 Vækst gennem fornyelse og samarbejde 6 Større gennemslagskraft i udlandet 8 Brand position: Danmark er et trygt,

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

Beretning for Ledernes Hovedorganisation

Beretning for Ledernes Hovedorganisation 2001 Beretning for Ledernes Hovedorganisation Indholdsfortegnelse Beretning Ledernes Hoveorganisation 2001 Tryk: Århus Stiftsbogtrykkerie, april 2002 Oplag: 2500 eksemplarer Design: Bysted HQ Ansvarshavende

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012 Priskrig på pensionsmarkedet/4 Dørsalgsloven under angreb/6 Overvej om lønsystemet bør ændres/8 Døren åbnet til en lederkarriere/9

Læs mere

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online Politisk Vi sikrer fremtiden! Det første år Interview med Lene Espersen Frihed til dig Fokus på den konservative frihedsreform Demokratisk integration - en ny vej Konservatisme -frihed under ansvar af

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Branchen har brug for en modig minister

Branchen har brug for en modig minister Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2013-10. årgang Branchen har brug for en modig minister side 7 Plyndret af pirater En lokal pirattaxi har i årevis plyndret de rigtige taxier i

Læs mere

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår Nr. 26 - juni 2014 Paradis ligger på Gammel Havn i Holbæk Lokale råvarer er sund fornuft En ledestjerne for oplevelser og læring Erhvervsfolk rystet sammen på vej ned gennem Europa Skarp debattør har fået

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2013 nyt TEMA Seniorboliger med succes FOKUS Bidragssatser på himmelflugt EN ILDSJÆL Økonomi og ejerskab

nr. 3 SEPTEMBER 2013 nyt TEMA Seniorboliger med succes FOKUS Bidragssatser på himmelflugt EN ILDSJÆL Økonomi og ejerskab nr. 3 SEPTEMBER 2013 nyt MEDLEMSBLAD for andelshavere TEMA Seniorboliger med succes FOKUS Bidragssatser på himmelflugt EN ILDSJÆL Økonomi og ejerskab leder Realkredit på himmelflugt Traditionelt set har

Læs mere

BERETNING FRA DRF s FORMAND

BERETNING FRA DRF s FORMAND ÅRSBERETNING 2014 BERETNING FRA DRF s FORMAND 2014 har været et travlt år for DRF med mange store sager. Lad mig sætte et par ord på nogle af dem. I skrivende stund er det nye lovforslag om Rejsegarantifonden

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere