Årsrapport beretningen. n Nyt i FDM test og bilsyn. n Stadig flere medlemmer. n Flere fordele og rabatter CMYK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005 - beretningen. n Nyt i 2005 - FDM test og bilsyn. n Stadig flere medlemmer. n Flere fordele og rabatter CMYK 100-45-0-4"

Transkript

1 CMYK Årsrapport beretningen n Nyt i FDM test og bilsyn n Stadig flere medlemmer n Flere fordele og rabatter

2 FDM i 2005 side 3 FDM nøgletal side 6 Det gode råd side 8 Fritid side 12 Fordele side 15 FDMs organisation side 16 Repræsentantskabet side 17 FDM kredse - oversigtskort side 19

3 FDM i 2005 Den mangeårige medlemsfremgang fortsatte i 2005 og cementerede FDMs position som Danmarks største forbruger- og interesseorganisation. Det betød på ingen måde, at vi lagde os til at hvile på de berømte laurbær. værtimod var også det forgangne år præget af ekspansion og initiativer, som bidrog til at gøre et FDM medlemskab lidt bedre, end det var i forvejen. En bilist er også en forbruger, og for mange danske familier er bilen den største investering, de foretager over et helt liv. På den baggrund kan det undre, at bilisternes retsstilling siden bilens indtog i Danmark har været svækket af, at klagemulighederne har været temmelig begrænsede. Efter mange års forgæves forsøg på at etablere et slagkraftigt og troværdigt ankenævn, besluttede FDM derfor at gribe om nældens rod, og sammen med brancheorganisationen Bilbranchen tog vi de første spadestik til bilklage.dk. Efter en del medieomtale af bilklage.dk viste en række af de øvrige organisationer fra bilbranchen interesse for at være med. På baggrund af drøftelserne håber FDM, at flere organisationer er med, når bilklage.dk forventes at gå i luften i I ankenævnet vil FDM stå på bilistens side og sammen med repræsentanter fra autobranchen og en neutral opmand træffe afgørelse i sagerne. At der er brug for at styrke bilisternes ankemuligheder blev kraftigt understreget af FDMs store, tilbagevendende værkstedstest. I 2005 udgaven af testen blev 20 biler kørt til service på en række mærkeværksteder og frie værksteder rundt om i landet, og til manges overraskelse klarede de frie værksteder sig markant dårligere end mærkeværkstederne. Blandt de sidste kunne FDM endda notere markante forbedringer siden FDMs værkstedtest i 2001, et sundt tegn på, at man i branchen tager FDMs rolle som bilisternes vagthund alvorligt. esten blev omtalt i flere medier, og forbrugerprogrammet Kontant valgte at gå dybt ned i testens resultater. At det ikke kun er på værkstederne, at tingene kan blive bedre, men også blandt myndighederne afslørede FDMs analyse af de mange forskellige kommunale regler for parkering. Som de første i landet kunne vi præsentere en samlet liste over de 171 kommunale parkeringsbekendtgørelser, der gjorde den samme parkering til et lovbrud i en kommune og ganske tilladt i nabokommunen. I det værste tilfælde kunne FDM demonstrere to biler parkeret på samme måde ved siden af hinanden på samme villavej, hvor den usynlige kommunegrænse gjorde den ene bilist til lovbryder. Vi benyttede os af lejligheden til kraftigt at opfordre kommunerne til i det mindste at skilte med de lokale regler. Men også landspolitikerne og myndighederne trænger til en opsang en gang imellem, og FDMs størrelse og ressourcer taget i betragtning har mange danske bilister en naturlig forventning til, at vi taler deres sag i den forbindelse. Den rolle påtager vi os gerne, og løbende dialog med og inspiration af de folkevalgte ikke mindst på Christiansborg var også i 2005 et vigtigt led i FDMs aktiviteter. I 2005 blev flere års pres fra FDM således kronet med regeringens indførelse af et afgiftsfradrag for dieselbiler med partikelfilter. Vi blev ved med at minde politikerne om det groteske i, at miljøvenlige bilkøbere, som ville investere i et filter, blev straffet med statens rekordhøje registreringsafgift, og til sidst bar anstrengelserne frugt. FDMs undersøgelse af kommunale færdselsregler afslørede: n 171 kommuner har en lokal parkeringsbekendtgørelse n 48 kommuner har indgreb mod tomgangskørsel n 32 kommuner har begge dele n 131 kommuner har parkeringsregler for personbiler n 15 kommuner har også for motorcykler n 149 kommuner regulerer campingvogne og trailere n 24 kommuner har forbud mod parkering imod færdselsretningen n 82 kommuner har forbud mod hel eller delvis parkering på fortove n 95 kommuner har ingen lokale bestemmelser Side 3x

4 Motor er et af Danmarks ti mest læste magasiner og langt det største bilblad: n Motor læsere n Bilmagasinet læsere n Vmax læsere n Nyt om Biler læsere Kilde: Gallup I efteråret 2005 havde FDM den måske lidt tvivlsomme fornøjelse at forære både regeringen og Folketingets miljøordførere en syltekrukke hver. I krukken var en model af oyota Prius, og anledningen var, at denne enestående miljøvenlige familiebil blev taget af det danske marked. Slået ud af registreringsafgiften, som gør den dyre miljøteknologi tre gange dyrere og dermed bilen usælgelig herhjemme. Det ville FDM gerne minde politikerne om, og historien vakte berettiget opsigt i medier landet over. FDMs medlemsblad Motor kunne i 2005 notere endnu et år med fremgang i både oplag og læsertal. Forbrugersiden fik endnu et løft med flere tests af både nye og brugte biler, og bladet lagde spalter til FDMs store test af barnestole, som blandt andet viste, at den største fare for børnene ikke er dårlige stole, men forkert montering af stolene. Det understreger ansvaret hos forhandlere af barnestole, og i FDM er vi det ansvar meget bevidst og gør os umage med rådgivningen af kunderne i vores bilistbutik. Umage gør FDM sig også i de talrige råd, nævn og udvalg, hvor vores erfarne specialister bidrager med kompetent og relevant rådgivning fra et bilist perspektiv. Et led i denne indsats var deltagelsen i den gruppe af specialister, som var med til at udforme klippekortordningen for kørekortet, der trådte i kraft i FDM har store forventninger til ordningen, som vi mener vil ramme akkurat de mest hensynsløse bilister, og dermed yde et betragteligt bidrag til at forbedre trafiksikkerheden. Men trafiksikkerhedsarbejdet handler ikke kun om bilisternes opførsel, men også om køretøjernes standard, og derfor spiller det periodiske syn også en vigtig rolle i bestræbelserne på at reducere antallet af trafikulykker mest muligt. Statens monopol på bilsyn blev brudt i 2005, og det betød, at FDM i konkurrence med mange andre begyndte at syne biler med udgangspunkt i vores landsdækkende net af testcentre. At friske øjne ofte er en gevinst demonstrerede FDM, da vi opdagede, at den normale procedure for syn af sikkerhedsseler ikke var god nok. Efter en henvendelse til transport- og energiministeren har FDMs opdagelse ført til, at bestemmelserne for syn er blevet strammet, hvilket i sig selv er en lille forbedring af trafiksikkerheden. Med bilsyn har FDM sagt velkommen til mange nye medarbejdere i det forgangne år, og 2005 bød også på en helt ny gren af vores forening: Kommunikationsafdelingen. Den har styrket FDMs kommunikation både med omverdenen og medarbejdere og afdelinger imellem, og blandt mange synlige resultater er FDMs nye intranet, der har fået et markant løft. Afdelingen har også systematiseret og intensiveret FDMs kommunikation i og med medierne og skabt et stærkere fundament for sådanne initiativer på tværs af foreningens mange aktiviteter. FDMs stærkeste middel til kommunikation med vores medlemmer er medlemsbladet Motor. Vi tillader os uden tøven at betegne bladet som Danmarks førende bilblad. Det skal ikke kun vurderes i antal læsere, men også på det faktum, at man intet andet sted finder så meget viden og erfaring om biler og trafik som i Motor. Bladets oplag steg i 2005 til rekordhøje og med over månedlige læsere er Motor et af landets mest populære publikationer. Andel af indmeldinger i FDM via internettet Pct Side

5 Internettet bliver stadig vigtigere for FDM over en bred front. Vores kontakt med medlemmerne, rekruttering af nye og salg af produkter og serviceydelser foregår i stigende omfang via fdm.dk. I 2005 fik vores portal fdmbenzinpriser.dk en markant fremgang i antallet af brugere. De stærkt stigende priser på benzin og diesel gjorde det ekstra fordelagtigt at se sig godt for, inden man tanker, og fdmbenzinpriser.dk er blevet et vigtigt værktøj for mange bilister på jagt efter lidt billigere brændstof. For første gang i en årrække brugte FDM tv som reklamemedie i Som et led i markedsføringen af FDM blev der produceret tre reklamefilm med hvert sit tema: Sikkerhed, rådgivning og medlemsfordele. Sidstnævnte eksemplificeret ved vejhjælp. v-reklamerne blev fulgt op med husstandsomdelte breve, ligesom vi også var synlige på nettet bl.a. gennem bannerannoncering. Sidst på året gennemførte FDM en politisk kampagne, hvor der var fokus på bilafgifter, de danske veje, de komplicerede færdselsregler samt en opfordring til medlemskab. Budskaberne blev kommunikeret ud i et indstik som tillæg i de tre landsdækkende morgenaviser. Side 5

6 FDM - nøgletal Indtægter: FDM forsikring FDM travel Medlemskontingent Camping est og bilsyn Finansielle indtægter FDM Jyllandsringen Øvrige I alt Udgifter: Administration FDM forsikring Internet Juridisk og teknisk rådgivning Motor Camping est og bilsyn FDM Jyllandsringen Diverse Nye tiltag Markedsafdeling og medlemsservice FDM travel I alt Årets resultat: FDMs indtægter 2005 Finansielle FDM Jyllandsringen FDMs udgifter 2005 FDM camping 30Pct. est & Bilsyn Kontingent 25Pct. 20Pct. 15Pct. 10Pct. FDM travel 5Pct. Side x6 0Pct. ravel est og Bilsyn Motor Adm. & markedsf. Camping Rådgivning Øvr.

7 Side 7x

8 Det gode råd For en stor forbrugerorganisation som FDM er rådgivning af vores mange medlemmer naturligvis et kerneområde, som vi bruger mange ressourcer på. Viden og troværdighed er nøgleordene i arbejdet, og med næsten et århundredes erfaringer på bagen er FDM godt klædt på til at yde medlemmerne den bedst mulige rådgivning. Det gælder ikke mindst, når det drejer sig om medlemmernes biler, for selv om FDM har mange aktiviteter, er vi jo en bilklub, og 2005 blev året, hvor FDM kunne tilbyde danske bilister at syne deres bil. af brugte biler. Det er et klart mål at udvide markedet i takt med testcentrenes øgede geografiske spredning, som kommer til at fortsætte i fremtiden. Implementeringen af bilsyn og kapacitetsudvidelsen har fyldt meget i Alle vores erfarne testassistenter er blevet synsuddannet, og de mange nye medarbejdere har ligeledes gennemgået en omfattende uddannelse inden for såvel FDM test som syn. Alle medarbejdere har i det forgangne år bidraget til at organisationen har kunnet kapere denne udfordring, og organisationen står nu godt rustet til fremtidens udfordringer. Med vores landsdækkende net af testcentre og mangeårige erfaring med test af biler var bilsyn et naturligt valg for FDM. Samtidigt ønsker vi også at være med til at sikre og øge kvaliteten af bilsyn i Danmark, og efter i årevis at have efterspurgt konkurrence på bilsyn, havde vi næsten en pligt til at gå ind på markedet, da det endeligt blev muligt. Det er FDMs mål at spille en væsentlig rolle indenfor bilsyn, og vores indtræden understøtter foreningens overordnede ønske om at skabe et stærkere, mere synligt og mere offensivt FDM. Bilisterne har taget godt imod tilbuddet, og det har nødvendiggjort en stor udvidelse af kapaciteten på FDMs testcentre. Antallet af medarbejdere er i løbet af 2005 blevet mere end fordoblet, og vi har åbnet flere og større testcentre. Derudover er tidsbestilling og resten af organisationen blevet tilpasset de nye opgaver. FDM test og bilsyn har således fået et godt afsæt og bidrager til at sikre tilgængelighed, kvalitet og fornuftige priser for landets bilister. FDMs øgede kapacitet indenfor test af biler giver grundlag for en forstærket satsning på test Antallet af gennemførte test af brugte biler havde i sidste halvår af 2005 en stadig stigende tendens, som også fortsætter ind i Samtidigt har FDM arbejdet med at forbedre udbudet af test for at sikre, at testindhold og testkoncept passer til dagens biler og bilisternes behov. Mens FDMs testcentre er målrettet brugte biler, har vores medlemsblad Motor primært sin fokus på de nye af slagsen. Bladets erfarne testkørere tager hver år et kritisk blik på et bredt udsnit af bilmarkedet og giver på den måde et godt råd med på vejen til alle bilkøbere, uanset behov eller pengepung. Det gælder også de læsere, som ser på brugte biler. Derfor valgte Motor i 2005 at udvide redaktionens ressourcer inden for test af og rådgivning om brugte biler. Sammen med testcentrene giver Motor hver måned enten en opadvendt eller i nogle tilfælde nedadvendt tommelfinger til en af brugtmarkedets mange modeller. Det sker i øvrigt i samarbejde med vores medlemmer, som fortæller Motor om deres erfaringer med konkrete bilmodeller og dermed videregiver den vigtige ejer-vurdering til læserne. Udviklingen i antal syn i FDM bilsyn Side x8 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

9 Side 9

10 Bilferie er fortsat danskernes foretrukne ferieform, og i FDM udarbejdede vi i 2005 en kvart million turplaner til rejselystne medlemmer. Vores ferieservice udgav den nye FDM-guide med præsentation af 231 seværdigheder og andre medlemsfordele i Danmark, og Show Your Card! brochuren med et udvalg af de mange rabatter, man som FDM medlem kan opnå i Europa og USA. Online Campingguiden, der året før blev indarbejdet på hjemmesiden, havde et stort besøgstal, og campingpladserne blev i 2005 indarbejdet i vores turplaner, så det er nu muligt at vælge campingpladser langs med ferieruten. I marts udkom Campingguiden i bogform. I samarbejde med vores tyske søsterklub ADAC udvalgte FDM campingpladser i 25 af de mest populære rejselande i Europa. Oplysningerne, som er et resultat af ADAC inspektørernes meget grundige arbejde med at indsamle nye og opdaterede informationer, er oversat til dansk og giver et ensartet indtryk af campingpladserne. Guiden er blevet solgt i de fleste af landets boghandlere, samt hos bilklubber i Norge, Sverige og på Island. Guiden er blevet meget vel modtaget, og der blev solgt eksemplarer, ligesom den blev godt modtaget af medierne. Juridisk og teknisk rådgivning af medlemmerne er meget efterspurgt blandt FDMs medlemmer og en væsentlig årsag til, at de er medlemmer af vores forening. Rådgivningen var i 2005 præget af to væsentlige tiltag. For det første blev projekt Retssager ført ud i livet. Med udgangen af året var FDM involveret i 16 retssager. Otte retssager var blevet afsluttet, en tabt, en hævet af modparten, to vundet og fire endt i forlig med tilfredsstillende resultat for medlemmet. Derudover er den juridiske og tekniske telefonrådgivning nu samlet i et callcenter. Callcentret har medført et markant fald i ventetiden til juridisk rådgivning. Bemandingen er udvidet, og der er længere åbningstid. Som forbrugerorganisation ligger bilisternes retsstilling naturligvis FDM meget på sinde, og i den forbindelse ser vi det som vores opgave i vidt omfang at oplyse medlemmerne om vilkårene på bilmarkedet. Som opfølgning på garantiartiklen i Motor året før udarbejdede vores jurister derfor en opdateret oversigt i Motor i 2005, og endnu en gang gav den kraftig medieomtale. Vi førte drøftelser med et bilmærke og Forbrugerombudsmanden om, hvorvidt bilmærket overhovedet kunne anvende begrebet garanti om deres købsvilkår, når de kun dækker den to års periode, der i forvejen er fastsat i købeloven. Enden på diskussionen blev, at Forbrugerombudsmanden accepterede, at en garanti også godt kan være på to år, forudsat at den stiller forbrugerne væsentlig bedre end købeloven, hvilket vil sige, at den skal omfatte fejl, som opstår i garantiperioden. Det svarer helt til FDMs opfattelse af, hvad der skal til, for at man kan kalde det en garanti. FDM fortsætter arbejdet for, at garantiperioder bliver tre år, og har med glæde kunne konstatere, at garantier er kommet på dagsordenen som et led i bilmærkernes markedsføring. I en fortsættelse af garantisagerne har FDM undersøgt de forskellige bilmærkers tilbud på serviceaftaler. Det viste en ganske stor forskel i både priser og i dækning. Lige fra at nogle serviceaftaler svarer til en udvidelse af garantien, til at det alene er en månedlig fordeling af bilejerens udgifter til serviceeftersynene uden yderligere indhold. Medlemmernes måde at søge teknisk eller juridisk rådgivning Pct elefonisk Brev og Personligt 20 Side

11 Der har i 2005 været kraftig fokus på parallelimport af nye og nyere biler, og en række forhandlere er gået ind i denne niche. Det har givet anledning til megen omtale i pressen, og til en strøm af henvendelser til juridisk og teknisk rådgivning, både fra medlemmer og journalister. FDM vil fortsat holde meget nøje øje med dette marked, da det for køberne både indeholder muligheder for en god handel og grimme overraskelser. hed udgiver FDM en gratis folder om, hvordan man spænder sine børn forsvarligt fast i bilen. I FDM butikken, både den fysiske og den virtuelle, tilbyder vi et bredt udvalg af markedets sikreste autostole, og vores personale er altid opdateret med den nyeste viden om børns sikkerhed. I FDM er vi glade for på den vis at gøre en indsats for trafiksikkerheden for de mindste. Som ejer af FDM Jyllandsringen er FDM med til at sikre motorsporten gode vilkår i Danmark, men det er ikke kun racerkørerne og de stadig flere tilskuere og seere, der får glæde af de 2,3 km velplejet asfalt udenfor Silkeborg. Banen bliver året rundt brugt både af de lokale køreskoler, myndigheder og virksomheder, og yder dermed et lille bidrag til at forbedre trafiksikkerheden. Også i 2005 havde FDM Jyllandsringen en positiv udvikling i antallet af køreskoleelever, der både skyldes en generel stigning antallet af køreskoleelever, men også at vi kunne byde nye køreskoler velkomne som brugere af anlægget. Antallet af person- og varevognskurser steg også i forhold til året før, hvorimod lastbilkurserne ligger konstant med afvikling af kurser for Beredskabsstyrelsen og private virksomheder. Et nyt initiativ på FDM Jyllandsringen i 2005 var afvikling af todages kurser for motorcykler. Kurserne gav langt større tilslutning, end vi havde turdet håbe på, og antallet af motorcykelkurser vil derfor blive forøget i Blandt FDMs store medlemskreds er ca familier i alderen, hvor man har små børn. Vi gør derfor meget ud af at informere om børns sikkerhed i bilen. Motor bringer med jævne mellemrum artikler om eksempelvis den sikre skolevej og tester løbende autostole, og i samarbejde med Rådet For Større Færdselssikker- FDMs medlemmer fordelt på aldersgrupper Pct FDM Hele landet Side 11

12 Fritid Alle FDMs campingpladser er 3-stjernede. Det betyder, at de blandt andet har: n ilsyn døgnet rundt n Indkøbsmuligheder n Informationsmateriale om lokalområdet n Vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler n Særligt bord til rensning af fisk n Legeplads n Faciliteter for autocampere I FDM gør vi os umage med at give medlemmerne inspiration og gode råd til deres ferie og fritid, men også gennem vores egne aktiviteter at bidrage konkret til dette. Vores 14 trestjernede campingpladser rundt om i Danmark tilbyder trygge ferieoplevelser i smukke omgivelser, og som en af Danmarks største rejsearrangører inden for individuelle rejser har FDM travel et godt tilbud til rejselystne danskere. Motor har tilknyttet et hold af erfarne rejseskribenter, som skriver spændende og inspirerende historier om rejser til både nære og fjerne egne af verden. FDMs campingpladser rundt om i landet markerede sig i 2005 med en ny, dynamisk og moderne profil klar til at erobre campister, der sætter pris på kvalitet, der er til at betale. I den forbindelse har vi opprioriteret markedsføringen af brochurer, messer, annoncer, internetportaler og kontakt til nationale og internationale turistaktører. Et værktøj, som skal bidrage til at nå FDM campings vision: Ferie for Alle. Alle eksterne arbejdsopgaver er udfærdiget i samarbejde med FDMs marketingsafdeling og web redaktion. I 2005 har FDM camping indpasset alle annoncer, brochurer, messestande og lignende til FDMs nye logo og designlinie. Uanset hvilken sammenhæng kunden møder os i, er den visuelle genkendelighed til stede, selv i yderste led på campingpladserne. FDM camping skal drives lønsomt, og det skal nås ved god købmandskab og omkostningsreducering, der i høj grad og med succes er lagt i hænderne på de enkelte lejrchefer. FDM camping bygger det interne fællesskab på tryghed, kvalitet, service og oplevelser og tilstræber på dette grundlag at medvirke til medlemsvækst for foreningen For campingbranchen generelt gælder, at selve overnatningen på pladsen ikke længere er trækplaster nok for kunderne. Derfor skal også FDMs campingpladser medvirke til at iscenesætte ferien for hver enkelte familie, således at der er størst mulig sandsynlighed for en succesoplevelse. Som et led i dette har vores 14 campingpladser valgt et tema for deres egen plads ud fra egne forudsætninger og ønsker. Vi har i sæsonen 2005 testet blandt andet golf, vandsport og tværkulturelle aktiviteter. Erfaringerne har hidtil været meget positive, og vi fortsætter arbejdet med at specialisere campingpladserne indenfor det fælles koncept. Side 12

13 Side 13

14 Hvor en meget våd sommer kom lidt i vejen på vores campingpladser, var det flodbølgen i Sydøstasien og dens frygtelige konsekvenser, der gjorde størst indtryk på FDM travel og rejsebranchen som helhed, ikke mindst på det menneskelige plan. Katastrofen fik konsekvenser for hele rejsemarkedet og kunne mest tydeligt ses ved, at rejselysten i første halvår af 2005 blev rettet mod nordamerikanske og europæiske rejsemål, hvor FDM travel står stærkt. Godt støttet af en attraktiv dollarkurs kunne vi positionere os som en af de primære udbydere på dette marked. FDM travel havde også en positiv udvikling indenfor det europæiske Kør-selv marked, som omsætningsmæssigt opvejede det fortsatte prisfald på flybilletter i Europa. Omsætningen i andet halvår blev præget af betydelige udsving fra måned til måned, der samlet betød, at FDM travel ikke nåede sit budget i For at modvirke disse udsving, samt en vigende efterspørgsel i årets sidste måneder, begyndte FDM travel i 2005 at tilbyde læserrejser, som er blevet afsat både i Motor og andre medier. Indsatsen blev primært sat ind på rejser til Kina, hvor FDM travel i løbet af ganske få måneder opnåede en størrelse, der placerer rejsebureauet blandt de største aktører på dette voksende marked. Vores udvikling af oversøiske rejseprodukter blev i 2005 intensiveret med rejser til Sydafrika, Australien og New Zealand, således at rejsebureauets egen produktion nu omfatter de vigtigste oversøiske destinationer i den fremtidige udvikling. På de indre linier arbejdede FDM travel i 2005 på at definere vores fremtidige markedsposition gennem et stærkt og operationelt kommunikationskoncept samt udvikling af rejsebureauets produktsammensætning og distributionsnet. Som et led i denne proces fik FDM travel nyt logo, og der blev gennemført et nyt koncept for FDM travels kommunikation, herunder udformet en ny designmanual og mediestrategi. På distributionssiden implementerede FDM travel en moderniseret og forbedret fly og hotel internetbooking, som med succes gik i luften i årets sidste måned. Introduktionen medførte en umiddelbar og markant forøgelse af antallet af bookinger, og grundlaget er lagt for en positiv udvikling på dette prisfølsomme marked. Endvidere har vi i 2005 gennemført en række salgs- og produktmæssige uddannelsestiltag overfor vores medarbejdere for at kunne fastholde det høje faglige niveau i FDM travel og gennem personlig udvikling bidrage til at fastholde medarbejdere i en periode med en stor medarbejderefterspørgsel. Side 14

15 Fordele At være medlem af FDM indebærer mange fordele, herunder de mange økonomiske gevinster der er i at være mange i flok. Vi arbejder hele tiden på at forbedre medlemmernes mange rabatter og tilbud, og i 2005 blev der hver måned skabt nye rabataftaler indenfor områderne biler samt familie, ferie, bolig og fritid. Fokus har i modsætning til tidligere perioder især været på den sidste gruppe. Der er bl.a. lavet aftale om attraktive billån, køkkenelementer og maling, lige som rabataftaler på tøj, golfudstyr, chokolade og vin blev tilbudt medlemmerne. I 2005 var FDM for første gang selv arrangør af vores årlige rejse til Le Mans med 450 deltagere og 50 hjælpere i en særlig FDM-lejr. Arrangementet var en stor succes og har været med til at markedsføre FDM som arrangør af motorsportsrejser. Der har også været rejser til fire Formel 1 løb, afholdelse af Go Cart Grand Prix, flere arrangementer på FDM Jyllandsringen samt rejser til diverse europæiske motorshows. Vi har løbende afholdt arrangementer indenfor det kulturelle område bl.a. rundvisninger og forestillinger på operaen i København, rejseforedrag, oprettelse af en FDM filmklub samt rabat på flere oplevelser i teatre, messer, cirkusrevyen og ture for hele familien i bl.a. veterantog. FDM forsikring kom for alvor ud af starthullerne i 2005, hvor vi kunne sige velkommen til nye kunder. Vores frugtbare samarbejde med Lærerstandens Brandforsikring har gjort det attraktivt for mange medlemmer at skifte til FDM forsikring, og dermed har endnu flere danskere fået endnu en god grund til at være medlem af FDM. Side 15x

16 FDMs organisation - bestyrelsen Bent Halkier, formand samt forretningsudvalget Steen orp-hansen, næstformand samt forretningsudvalget Chr. Haugaard Andersen forretningsudvalget Bent Lauritzen Ina-Maria Nielsen orkil Hattel Michael Mathiesen Peter Bang Jeppesen Henning Pedersen Lars Munk Mogens Christensen medarbejdervalgt age Svendsen medarbejdervalgt FDMs organisation - direktion og ledelse homas Møller homsen adm. direktør Carsten Møller økonomidirektør Bo Christian Koch Motor Ingrid Falkenham marked Lars Ellegaard juridisk og teknisk rådgivning Morten Andersen politisk sekretariat Henning Pedersen test og bilsyn Søren Dahlin camping Jesper Ewald FDM travel indkøb Ulla Bruhn FDM travel salg offline Brian Andersen, FDM travel salg online Barbara Borre Clausen presse og kommunikation Side x16

17 Repræsentantskabet Kreds 1 1 Prokurist René Honoré Ribegade København Ø Advokat Bent Lauritzen Ny Vestergade København K Cand. jur. Louise Halkier Rosenvængets Hovedvej 48, 2, København Ø Direktør Jan Holmegaard Jensen Ingeniørforeningen Kalvebodbrygge København V 8 Kørelærer Karsten Kræmer Nordstrandparken Dragør Kreds 2 3 Kontorchef Hans Skytte Pedersen Høyrups Alle Hellerup Investeringschef Peter Goldsmidt Jægersborg Allé Charlottenlund 4 Internetchef orben Weber Andersen Rude Vang Holte Overlæge Jens Juel hiis Kikhanebakken Holte Kontorchef Chr. Haugaard Andersen Paradisbakken Holte 5 Driftschef Kenth Sørensen Buddingevej Lyngby Salgsingeniør Finn Geslau Mårvænget Søborg Kreds 3 2 Vakant 6 Salgskonsulent Karl-Erik Høholt Jensen Strandbovej Hvidovre Civilingeniør Svend Carstensen Rødovrevej Rødovre 7 Lektor Ina-Maria Nielsen Gyvelvej 4, 1. sal tv Glostrup ekniker Jørgen Sjøland Baunevej aastrup 22 Statsaut. revisor Knud Verner Westh St. Søstræde Rønne 55 Lærer Bergur Godtfred Breidablik 2B FR 100 orshavn Kreds 4 9 Overlærer L. Vange Søndermarken Espergærde Politiassistent orkil Hattel Kirsebærhaven Fredensborg Advokat Oluf Olsen Søndermarken Espergærde 10 Direktør Bent Byskov Christian IV s Vej Hillerød Ingeniør Eggert Neistrup Skovbakken Farum Advokat Christian Petri Københavnsvej 16 Postboks Hillerød 11 Salgskonsulent orben Carlsson Løngangen 8, st.tv Hundested 12 Ingeniør Stig Hoffmann Johansen Skolevej Havdrup Prokurist Jes Lyngsie Peterssæde 6, Svogerslev 4000 Roskilde Advokat Lars Holm Rasmussen Greve Strandvej Greve Civiløkonom Mogens Lundbech Englerupvej 57 Kirke Sonnerup 4060 Kirke Såby 13 Projekt-manager Peer K. Kristjansen Nørreledet 16 Lellinge 4600 Køge Kreds 5 14 aksator Kim Madsen Vallestrupvejen Holbæk El-installatør Carsten H. Jensen Nykøbingvej 72 Stigs Bjergby 4440 Mørkøv 15 Regionschef Palle C. Castbak Bredekildevej Kalundborg 16 Viceforstander Kjeld Krageskov Kisaq Søndermarksvej Dianalund 17 Administrationschef Helle Jürgensen Schubertsvej Slagelse 18 Reg. revisor Helge Christensen Sct. Peders Kirkeplads 13, 2.th Næstved Journalist Claus Würsten Carl Nielsens Vej Næstved 19 Major Steen orp-hansen Rosagervej Præstø 20 Politiassistent Dorthe Larsen Bruntoftevej 1, Sørup 4863 Eskildstrup 21 Faglærer Finn Birger Jensen Jødevej Nakskov Kreds 6 23 Ingeniør Erling Uhrbrand Jensen Fredensgade Odense C Automobilforhandler P. H. Pedersen Svendborgvej Odense S Fabriksdirektør E. Brix Jørgensen Blåklokkevej Odense SV 24 Møbelhandler Finn Boye Englandsvej Svendborg Side 17x

18 Radioforhandler Palle Pagel Hansen vedvej Svendborg 25 Politiassistent Michael Mathiesen Granvej Ullerslev 26 Ekpeditionschef Ole Gundersen Pilehaven Assens 27 Lærer Ole Eggert Odensevej Middelfart Kreds 7 38 Inspektør Ib Poulsen Hårupvej Brædstrup Glarmester Hans Aasberg Hulvej Horsens 42 Lærer Peter Bang Jeppesen Klokkerbakken Århus V Adm. direktør Michael Flintholm Lobeliavej Skødstrup Læge Arne Chr. Fiellau Orla Lehmanns Alle 7, 8000 Århus C Sekretariatschef Helle oft Hansen Lupinvej Hinnerup Filialdirektør Peter Sørensen Schenker A/S Jens Olsens Vej Århus N 43 Værkfører Frede Borg-Jensen Splidholmvej 41, Gylling 8300 Odder Ingeniør Jørgen Olsen Kildeparken Skanderborg 44 Skatterådgiver René Møller Jensen Buskelundtoften Silkeborg Kreds 8 37 Radiotekniker homas Sindberg Martinsen Niels Kjeldsensvej Give Fuldmægtig Bodil Kolbæk Rasmussen Johannebjergparken Vejle Øst 39 Systemprogrammør age Gejl Nygårdparken 2, Gjellerup 7400 Herning Ungdomsskoleinspektør Niels Jørn Jeppesen Højager Aulum 40 Skatteinspektør Marius rip Klostervænget Skjern 41 Elektromester Henning Pedersen Sarpsborgvej Struer Afdelingsdirektør Birger Føgh Bjerggade Struer 47 Civiløkonom Carsten Baun-Christensen Lupinmarken Viborg Autotekniker Johnni Bager Sønderhøjvej 11 Vinkel 8800 Viborg 48 Poul Erik Jørgensen Kærmindevej Skive 49 andlæge Knud Hagger Odgaard Møllevej histed Kreds 9 45 Direktør Lars Germann Egevangen Randers Advokat Niels Grønbæk Middelbovej Randers 46 Direktør John Bernth Madsen Æblerosevej 11 st. th Grenå 50 Læge Erik Bruun Nielsen Rådhusgade 8, Løgstør 51 Bankbestyrer Jørgen Maibom Møllevænget Vadum Bureauchef Poul-Erik Madsen C. h. Zahlesvej Aalborg SØ Logistikchef orben Egebo Gabriel A/S Hjulmagervej Aalborg 52 Afdelingsdirektør Claus Brink eglvænget 92, Als 9560 Hadsund 53 Souschef Erik Husted Henriksen Langbaksmindevej Asaa 54 Advokat Bent Halkier Sct. Cathrinevej Hjørring Direktør orben Holt Sct. Cathrinevej Hjørring Kreds Værkstedsleder Ernst Kold Ravnskobbel Sønderborg 29 Politiassistent Lars Rydhard Skovbakken Aabenraa 30 Lærer Hjalmar Nielsen Carstensgade ønder 31 andlæge Lars Munk Nørregade Haderslev 32 Områdechef Willi Weber Linde Allé Ribe 33 Forretningsfører Poul Adler Svanholm Birkedals Alle Esbjerg 34 Repræsentant H. P. høgersen Færøvej Grindsted 35 Projektchef Hans Verner Jensen Østerbyvej 48, relde 7000 Fredericia 36 Direktør Bent Andersen Vonsildvej Kolding Ingeniør Finn K. Møller Strandvænget Kolding Side x18

19 1-10: FDM kredse 1-55: FDM lokalområder (politikredse) 51 FDM test og bilsyn FDM travel FDM camping FDM Jyllandsringen

Årsrapport 2004. Beretningen

Årsrapport 2004. Beretningen Årsrapport 2004 Beretningen Indhold I bilistens tjeneste side 2 FDM Koncernen - nøgletal side 6 Motor side 8 Medlemmer og omverden side 10 www.fdm.dk side 12 Rådgivning og forbruger beskyttelse side 14

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Årsrapport 2006 - beretningen. n FDM etablerer FDM Sjællandsringen. n Stadig på den politiske dagsorden. n 237.000 medlemmer

Årsrapport 2006 - beretningen. n FDM etablerer FDM Sjællandsringen. n Stadig på den politiske dagsorden. n 237.000 medlemmer Årsrapport 2006 - beretningen n FDM etablerer FDM Sjællandsringen n Stadig på den politiske dagsorden n 237.000 medlemmer Indhold Bilisternes talerør............................................. 3 Medlem

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Hvorfor FORSIKRINGS e-nyt Det er os en stor glæde at kunne præsentere det første nummer af FORSIKRINGS e-nyt. Med dette elektroniske nyhedsbrev ønsker vi fremover

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Indhold. FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1. Medlemmernes FDM... 6. En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8. Med FDM ud i verden...

Indhold. FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1. Medlemmernes FDM... 6. En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8. Med FDM ud i verden... Indhold FDM, en vigtig og aktiv aktør... 1 Medlemmernes FDM... 6 En mangfoldig forbruger- og interesseorganisation... 8 Med FDM ud i verden...12 Koncernoversigt....14 Nøgletal....15 Resultatopgørelse og

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013)

Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013) Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013) AOF Center Fyn Sprogskole Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 73 73 E-post: info@aofcenterfyn.dk AOF Dronninglund Daghøjskole Leder:

Læs mere

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Foreningen Kollegienet Odense Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M Mike Rostermund Teknisk kontakt Martin Dissing, Formand Anders Jørgensen, Næstformand

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Generalforsamling DRF-2015 Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Forslag fra medlemmerne.

Læs mere

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons 1 FAMILIEGAVEN Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons så er Familiegaven som skabt for dig og din virksomhed! 2 Opmærksomhed Med Familiegaven får du maksimal

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin.

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin. Til investorerne i I/S Difko XXVIII (28) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere