NR. 14. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April Entomologisk Årsmøde 2004 Af Jan Boe Runge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 14. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 2004. Entomologisk Årsmøde 2004 Af Jan Boe Runge"

Transkript

1 NR. 14 Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 2004 Entomologisk Årsmøde 2004 Af Jan Boe Runge I år var det Fynske Entomologer der stod for dette arrangement -der foregik lørdag d. 13. og søndag d. 14. marts- på Tornbjerg Gymnasium i Odense. Mødelokalet, der i det daglige er skolens aula og kantine, var indrettet med udstilling af medbragte insekter anbragt i kasser. Der var planche- og temaudstilling der kunne beses. Peder Skou viste udklip af artikler og notitser om indsamling af insekter, samt om to netop nye sommerfuglearter (Xanthorhoe-arter) for videnskaben. Palle Jørum havde medbragt et par kasser med beskrevne rødlistede løbebiller. Kurt Højgaard viste de europæiske randøjer, Coenonympha. Tom Nygaard Kristensen viste 4 plancheudstillinger om sommerfugle i naturen. Bjarne Skule havde en udstilling om Noctuider fra Kreta og Karl Erik Stovgaard én om emnet 'Fra det sydlige Småland'. Den værste tørst og sult kunne stilles i Café Flyvehullet, hvor der i løbet af eftermiddagen var mulighed for at købe kaffe, te, wienerbrød og sandwichs samt øl, vin og vand. Mødet blev åbnet ved formanden for Fynske Entomologer, Michael Kavin, der bød velkommen med ønsket om et godt årsmøde. Herefter havde omkring fremmødte entomologer fri lejlighed til at bese de udstillede insekter og tema-udstillinger. Side 1

2 for at drøfte faglige emner, der var således stillet et par mindre lokaler til rådighed for mindre interne møder, dette benyttede billefolket sig af.. Billemødet blev som traditionen tro holdt midt på eftermiddagen. Det foregik i et af de mindre lokaler, samt i auditoriet, hvor følgende billefolk var til stede: Palle Jørum, Jonas Kristensen, Sigvald Kristensen, Henning Liljehult, Viggo Mahler, Torkild Munk, Maria Sloth Nielsen, Jan Pedersen, Jan Boe Runge og Søren Tolsgaard. Efter at vi havde siddet og småsludret lidt blev Viggo valgt til ordstyrer, og forfatteren af dette skrift fik besked på at nedfælde de vigtigste guldkorn. Følgende emner blev drøftet: Heterocerus Regnskabet blev fremlagt, og Palle kunne fremvise et overskud på kassebeholdningen på kr. 197,-, revisionen ved Viggo samt de fremmødte kunne således godkende regnskabet. Der blev herefter aftalt af udgive nok et nr. af Heterocerus. Der blev for at dække yderlige udgifter, indsamlet kr. 10,- pr. deltager (øvrige modtagere af Heterocerus bedes indsende dette kontingentbeløb til redaktionen, evt. som frimærker). Redaktionen kunne oplyse at der var indkommet flere indlæg, samt at der var et eller flere undervejs. Ekskursion med nordtyske billefolk Viggo oplyste at nu måtte han nok snart få inviteret 'tyskerne' og få arrangeret den længe ventede fællesekskursion. Fælles ekskursion til det mørke Jylland Der blev aftalt en ekskursion på langs i Jylland med emnet 'Løbebiller', med start ved Bygholm Å vest for Horsens.. Hjemmeside I forbindelse med snakken om tyskerne blev der oplyst at nordtyskerne har udarbejdet en hjemmeside. Senere på mødet, i auditoriet, blev denne hjemmeside beset. Man var enige om at en sådan kunne vi også bruge. Der blev vist en beskrivelse og prikkort af de enkelte arter. Adressen er: entomologie.de/ hamburg/karten Redaktionen af 'Fund af biller i Danmark 2003' Efter en drøftelse frem og tilbage blev vi enige om hvem der skal stå for dette projekt, følgende ønskede at deltage: Jan P, Palle og Ole Vagtholm (sidstnævnte havde grundet fravær på forhånd tilkendegivet at han gerne vil deltage). I disse mail-tider blev vi enige om at fristen for indsendelse kan ligge senere end tidligere (hold dig dog orienteret hos redaktionen). Side 2

3 Billefortegnelsen Et emne der gav anledning til nogen drøftelse. Hvor langt er man nået? Hvem arbejder på hvad? og meget mere! Det viste sig at flere af de fremmødte faktisk sidder og laver deres 'egen' billefortegnelse. Det vil sige dobbeltarbejde. Sigvald har arbejdet en del med at lægge oplysninger ind på en database, og Jan R er godt i gang med et tilsvarende arbejde, som han sagde: et arbejdsmateriale til eget brug, men dog ikke mere end at andre kan anvende materialet (dette materiale blev senere vist, på pc, i auditoriet). Der blev drøftet om en fremtidig fortegnelse skal komme i en traditionel papirudgave eller den snarere skal foreligge i IT-version. Den sidste model har den fordel, at fortegnelsen så kan laves skridt for skridt og de enkelte familier lægges ud på hjemmesiden (Zoologisk Museums, hvis de en villige hertil) efterhånden som de bliver færdige. Man blev enige om at koordinere arbejdet. Jan P ønskede ikke at fortsætte med arbejdet med fortegnelsen, da han finder det urimeligt at der p.t. 'foreligger' et materiale der ikke ønskes anvendt af flere af deltagerne. Rødlistearbejdet Palle orienterede om rødlistearbejdet og fremviste i auditoriet på pc nogle eksempler på hvorledes listen kommer til at se ud Rødlisten på DMU s hjemmeside: er-funk/3_fdc_bio/projekter/ redlist/redlist.asp 11. europæiske Carabidologmøde Maria orienterede om det 11. europæiske Carabiolog-møde på Århus Universitet sidste sommer. Hun oplyste at det er et arrangement der foregår hvert år, mellem forskellige lande. Emnet er løbebiller hvor hovedemnet denne gang var 'Surprises in Carabiology'. Det var en gennemgang af mange nye metoder og ny forskning, for at få et indblik i hvad der rører sig i EU. Hun oplyste også at der sideløbende blev afholdt en ekskursion til Mols, 'Strandkær', her bemærkede hun at de deltagende udlændinge var yderst interesseret i vore almindelige Carabus-arter, det lader til at de er noget sjældnere hvor deltagerne kommer fra. Hun bemærkede at mødet ikke var det helt store tilløbsstykke fra dansk side - ærgerligt! Til sidst ønskede hun at fortælle om en snak hun havde haft med en hr. Sklodowski der er redaktør af et (forholdsvis) nyt entomologisk tidsskrift: Baltic Journal of Colepterology, som efter det oplyste er et ret interessant tidsskrift. Tidsskriftet er interesseret i at modtage manuskripter. Heterocerus-redaktionen modta- Side 3

4 ger gerne en anmeldelse af tidsskriftet, fx til det næste nummer. Senere på dagen kl var der i et tilstødende lokale dækket op til en lækker varm buffet. Det var skolens kok der stod for dette arrangement. Snakken gik derefter videre til sent på aftenen. Næste dag om søndagen, mødtes man igen. Nu i auditoriet hvor der var en række korte foredrag. Emnerne var om sommerfugle, lige fra de nye bestemmelser om de frivillige fredninger, om nye arter, biologiske iagttagelser, sukkerlokningssnore og emnet 'Entomologen - en truet art. Et lille men tidsbesparende redskab til montering af biller på karton. Af Hans Gønget Gennem mange år har jeg haft stor glæde af et lille redskab, som er en kombination af limpensel og præparérnål. Tag en god mårhårspensel (spids) i den lille størrelse, stik en mindre synål omvendt ind i penslen, der hvor hårene sidder og bøj den yderste halvdel eller trediedel af nålen nedad ca 45 grader. Hvad kan den så bruges til? Jeg går ud fra, at de fleste, som monterer mindre og mellemstore biller på karton, gør det under en standlup eller et stereomikroskop. Man lægger dyret på ryggen og pensler ben og følehorn ud til siderne, mens man holder dyret fast med en strimmel karton eller en anden pensel. Hertil er en flad pensel i øvrigt meget nyttig. Når billens ben og følehorn vender så meget som muligt i de rigtige retninger, tager man et passende stykke karton og smører lim på hele den yderste del, der, hvor billen skal sidde. Her er en flad pensel igen nyttig, da man kan dække kartonen i et strøg. Kartonstykket presses let ned over dyret og vendes rundt, så dyret komme opad. Så er man klar til finmontering af ben og følehorn, og jo hurtigere man kan gøre dette inden limen tørrer op, jo bedre. Det er her den kombinerede pensel og preparérnål kommer ind i billedet. Kom lidt lim på penslen og begynd at rette krop, ben og følehorn til med nålen. Svæver et ben, kan man ofte trække det ned på kartonen med penslen under fodsålen, hvorefter man straks drejer penslen en halv gang rundt og bruger nålen til at finjustere ben og fod med. Kommer man til at mangle lim på penslen eller et sted på kartonen, kan man nemt låne lidt fra et andet sted på kartonen, Side 4

5 hvor det ikke skal bruges. Bøjningen på nålen gør den mere fleksibel og man kan arbejde på begge sider af dyret uden at behøve at dreje det rundt. Fordelen ved denne kombinerede pensel og preparérnål er, at man ikke behøver at skulle skifte om på limpensel og preparernål, men blot kan dreje redskabet. Man undgår således også på noget tidspunkt at skulle have øjnene væk fra præparatet, hvilket i sig selv er særdeles tidsbesparende. Prøv det! Formentlig (og forhåbentlig) vil mange billefolk smile lidt overbærende til noget af det ovenstående og velkendte, men tro mig, jeg har gennem tiderne set selv rutinerede billefolk sidde og kæmpe krampagtigt med tidskrævende, uhyrlige og upraktiske monteringsmetoder, blot fordi man aldrig har fået talt med sine kolleger om, hvordan de gjorde. PS.: Og så er vi vel alle gået over til at bruge celluloseklister i stedet for tragant? Det har vi vist talt om før! Olaf Gudmann Christiani portræt af en fynsk billesamler Af Palle Jørum Olaf Gudmann Christiani blev født den 14. september 1877 og er dermed rent kronologisk nr. 2 af de 3 store gamle coleopterologer, der har boet og indsamlet biller på Fyn med omgivende øer; de øvrige er N.P.Jørgensen ( ) og K. Hartvig Jensen ( ). Den viden vi som billefolk hidtil har om Christiani, kan først og fremmest tilskrives den nekrolog over ham som August West skrev i Entomologiske Meddelelser i 1947, men også hans mange gode billefund, der blev publiceret af West i samme tidsskrift (West, 1933, & 1947), er med til at komplettere billedet af ham. Desværre efterlod Christiani sig ingen skriftlige arbejder, og heller ingen ekskursionsbøger. I foråret 2003 lykkedes det mig at få kontakt til flere af O.G. Christianis efterkommere, dels til en af hans sønner, Frode G.Christiani i Allerød, dels til flere af hans børnebørn. Med hjælp fra familien og i særdeleshed fra Frode G.Christiani - der hermed takkes for stor imødekommenhed, er det Side 5

6 Christiani blev født på Søllerødgård i Holte nord for København, som nummer 5 i en søskendeflok på 10. Allerede i 1878 flyttede familien imidlertid til Hovedgården Stensmark ved Fornæs Fyr nord for Grenå, hvor faderen blev forpagter under godset Katholm. I disse herskabelige omgivelser blev de sidste 5 børn født, og det var her i den varierede og storladne natur på tippen af Djursland, Cristiani fik sin opvækst og måske hentede inspirationen til sin senere passion for billerne. Portræt af Olaf Gudmann Christiani blevet muligt at tegne et noget mere detaljeret portræt af en af de mest aktive billesamlere der har virket på Fyn. Skolekundskaberne blev erhvervet på den måde at en skolefrøken klarede noget, som Frode Christiani beretter, og far og hans brødre red derpå til skole i Grenå. At skolegangen bar frugt, ses af at både Christiani selv og flere af hans brødre fik markante karriereforløb. En af brødrene, Harald, blev uddannet til farmaceut og giftede sig med apotekerdatteren i Grenå, Inger Krogh en søster til August Krogh. De kom til at bo i et palads på Jawa, hvor Harald blev generaldirektør for et hollandsk firma der ejede sukkerplantager på øen. Siden etablerede han frugtplantagen JAWA i Fredensborg. En anden bror, Axel, blev ingeniør og anlagde Shell-depoterne ved norske havne og blev direktør for norsk Shell. Han var ligesom Olaf meget Side 6

7 optaget af naturen med fugle som sit interessefelt og efterlod sig ved sin død i 1931 en betydelig samling af fugleskind. Frode Christiani fortæller, at han for nogle år siden fra Haslev Gymnasium erhvervede en vandrefalk, der stammede fra hans onkel Axels samling, skudt på Stensmark ca Hans belgiske enkelt-løbede haglgevær med tilhørende ammunitionskasse med patroner, krudtmål og hagldåse har jeg netop foræret Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. Olafs yngre bror Christian skulle efter planen have overtaget Stensmark, men ved faderens tidlige død kom han i stedet til faderens ejendom Bøllingsø, vest for Silkeborg. Frode Christiani fortæller at hans onkel her ved sine søskendes hjælp rejste bygninger på heden i sand pionerånd. Fra Bøllingsøs 300 avlsgæs leveredes daggamle gæslinger til hele landet. Også Christian var udpræget naturkyndig, og kandidaten, som han blev kaldt på egnen, var vært for mange interessante mennesker. En af dem, der hyppigt kom på besøg, var zoologen, docent R.H.Stamm, som har foreviget stemning, personer og natur i talrige fremragende fotografier. Frode Christiani tilbragte i skoleårene i 1930 erne altid sommerferierne på Bøllingsø s 300 tdr.land land udtørret søbund, der førhen var landets højest beliggende sø. For Olaf selv gik det sådan, at han allerede som 16-årig kom ud at sejle, først for Thingvalla-Selskabet, senere i en årrække for Ø.K., hvor han blev uddannet til skibsfører, og hvor han som kaptajn bl.a. sejlede på Dansk Vestindien, men også på Østen. August West skriver i sin nekrolog over Christiani: Paa sine Rejser i Østen samlede han baade Insekter og Hvirveldyr, som han gav til sin gode Ven Docent Stamm, med hvis Samling de senere er kommet til Zoologisk Museum. R. H. Stamms morsomme Afhandling om Rhipidius, Kakerlak-Snylteren, er et Resultat af Christianis Indsamlinger. På en af turene til Dansk Vestindien, hvor han var styrmand på Samui, traf han Inga Charlotte Qvist, som kom fra Nyborg, og som var inviteret til Dansk Vestindien af guvernørfruen på St. Croix. Inga Qvist var en af 3 døtre efter en sagfører som var godsforvalter på Holckenhavn syd for Nyborg. De to blev gift i Malmø i 1913, og bryllupsrejsen gik til Oslo hvor parret besøgte Olafs bror Axel. I 1920 opgav Olaf Christiani livet til søs og gik i land, idet han blev ansat i det daværende Overskibsinspektorat i København. Familien boede i en villa på Hovmarksvej i Charlottenlund. I 1924 søgte og fik Christiani stillingen som skibsinspektør i Side 7

8 Svendborg en stilling som indebar at han skulle forestå godkendelser af skibenes sikkerhedsmæssige udstyr. Hans ansvarsområde var Fyn og Sønderjylland. Bopælen i Svendborg blev Rønneallé 12. Olaf og Inga fik 3 sønner sammen: Torben, der blev politiasessor; Axel, der blev ingeniør; og Frode der blev lærer. Ægteskabet holdt dog ikke; parret blev skilt, vistnok omkring 1930, og Olaf Christiani indgik siden et nyt ægteskab. Christiani s karriere som billesamler tog først sin begyndelse efter at han havde bosat sig i Svendborg, og hans indsamlinger var koncentreret til Svendborg-egnen - det daværende Svendborg Amt. Blandt de steder han samlede, kan fremhæves Engene, Græsholmene, Hvidkilde, skovene syd for Kirkeby, Holmdrup Mose og Turø; men også på øerne Tåsinge, Langeland og Ærø foretog han indsamlinger - Ristinge Klint var han således, ikke uden grund, meget begejstret for. I løbet af årene i Svendborg lykkedes det Christiani at opbygge en "en ret betydelig Samling af danske Biller, indeholdende adskillige interessante Arter (West), og netop fordi Christianis indsamlinger blev foretaget inden for et meget begrænset område, har samlingen stor værdi som lokalsamling. Frode G. Christiani fortæller følgende episode der belyser at det udelukkende var lokalfaunaen, som havde faderens interesse. En af de gange Olaf var på besøg hos broderen Christian på Bøllingsø fandt de en bille som Olaf tog op i hånden. Den har jeg ikke set før. Nå, ja, det er jo også... (og så fulgte navnet på billen på latin). Den er uhyre sjælden. Derpå fik billen et lille knips med fingeren, og væk var den. Den er jo ikke fra Svendborg, lød det lakonisk - så havde den ikke Christiani s interesse. På spørgsmålet om hvorfor det mon lige netop blev billerne, der fangede interessen, huske Frode Christiani at faderen med reference til en kendt biskop i Århus havde svaret at sommerfugle er der så mange der samler på.frode Christiani giver følgende erindringsbillede af faderen: Far lavede en fin kasse med biller til mig; bare lille. Fremstillet i fineste snedkeri af snedkermester Petersen, som alle hans egne fra skabet i verandaen. Systemet var: paraffin støbt i bunden, med nøje tilklippet hvidt papir over; billerne på snorlige rækker under det næsten lufttæt-sluttende låg i brunt ædeltræ; ruden kittet med brunt. Æske over æske. Messingøsken til det første træk, dernæst sikkert greb i begge sider, dreje rundt og varsomt placere den kostbare last. Til højre sad far med ryggen til skabet, bøjet over mikroskopet med sit gråsprængte hår. Med bagenden af den spæde sorte pensel, som tungen havde fugtet på håndryggen af venstre hånd, blev dyret løftet sirligt på plads på sit kartonstykke, hvor ganske lidt gum- Side 8

9 miarabicum tog imod; fodstillinger og følehorn blev korrigeret med aende bevægelser med den fine pensel, som på glaskanten er strøget ren for overflødig væske. Kartonen klippes passende til og anbringes på den lille træklods med hul, hvorpå den sorte nål med messinghoved trykkes lodret igennem. Derpå karton med data under dyret, evt. navn hvis det ikke fremgår af opstillingen. Christiani havde kontakt til adskillige af datidens førende coleopterologer, hvoraf flere kom på visit. West skriver i nekrologen over Christiani: De Entomologer, som havde Lejlighed til at besøge ham, blev gæstfrit modtaget af ham og hans Hustru, og han var altid yderst villig til at tage dem med paa Ekskursioner og vise dem sine Fangstlokaliteter. Et særligt varmt forhold havde han iflg. Frode Christiani til advokat Andersen i Haderslev, der af og til kom på besøg. Så blev der budt på gode sjusser og cigarer - de to havde det godt i hinandens selskab. Christiani besøgte også Andersen i forbindelse med embedsrejser. Også senere højesteretsdommer Victor Hansen besøgte en enkelt gang Christiani. Han var en helt anderledes slags person end Andersen, fortæller Frode Christiani. Faderen viste Victor Hansen en træstub, hvori han havde fundet en meget sjælden bille. Da de var nået frem til stubben, gik Christiani diskret væk, så Victor Hansen i uforstyrrethed kunne finde sin bille. Men da Christiani så kom tilbage, havde Victor Hansen fuldstændig splittet stubben ad og den var tømt for alt levende. Det var ikke noget der passede Christiani, og højesteretsdommeren blev ikke inviteret til at komme igen senere! Samtidig med Christiani virkede også en anden billesamler på Fyn, nemlig K.Hartvig Jensen, der kom til Fyn i 1939 og boede i Odense. De to havde god kontakt til hinanden og var på ekskursioner sammen, men bekendtskabet blev af relativ kort varighed, da Christiani døde i Christiani blev medlem af Entomologisk Forening i 1940 og forblev medlem af foreningen til sin død. Christiani gik på pension i foråret 1944 og døde i Svendborg samme år, den 20. december. Han ligger begravet på Søllerød Kirkegård. Efter hans død kom billesamlingen til Zoologisk Museum, København. Frode Christiani erindrer hvordan insektskabet blev afhentet af 2 herrer iført store seler, hvormed de holdt skabet svævende. Det blev kørt til havnen og derfra udskibet til København. Hvor stor Christianis samling var, foreligger der ikke nogen præcis opgørelse over. Ole Martin, Zoologisk Museum, anslår at den formentlig har omfattet ca individer, alle med en etiket påtrykt Svendborg Amt ; han karakteriserer den som en flot præpareret samling. Side 9

10 Det lykkedes Christiani at finde flere nye billearter for den danske fauna, således løbebillen Tachys bistriatus og torbisten Rhyssemus germanus, som han begge fandt på sydkysten af Ærø, ved Trappeskov. Den lille vandkalv Bidessus grossepunctatus var også ny for landet, da Christiani i 1939 fandt 2 eksemplarer af den ved Kirkeby ved Svendborg, men arten blev dengang sammenblandet med Bidessus unistriatus (jf. Holmen, 1979). Blandt Christianis mange andre interessante billefund kan særligt fremhæves fund af løbebillen Pterostichus punctulatus fra Ristinge Klint, 1 eks. 1941; det er det eneste fund der foreligger af arten fra Fyns-området, og arten er i dag yderst sjælden her i landet. Løbebillen Ophonus signaticornis fandt Christiani på Tåsinge i 1929 (West, 1933) omstændighederne ved fundet er ikke beskrevet, men formentlig har der været tale om et strandfund; arten er inden for de senere år fundet i antal på strandbredder på det sydlige Langeland. Fra Svendborgområdet kan der også være grund til at fremhæve løbebillerne Stenolophus skrimshiranus (i antal ved et leret vandhul i Græsholmene v. Svendborg, sept. 1930; West 1933) og Harpalus xanthopus (Tåsinge og Svendborg; West 1947) samt den spanske flue, Lytta vesicatoria (Svendborg, 1 eks.; West 1947), som nu synes at være helt forsvundet fra landet. Også træbukken Strangalia nigra og heteroméren Tetratoma ancora hører til blandt Christianis gode fund fra Svendborg-egnen. Fra Tranekær på Langeland foreligger fund af skyggebillen Diaperis boleti og af rovbillerne Quedius truncicola og Velleius dilatatus sidstnævnte iagttaget flyvende til Vespa crabro s redehul, og på Ristinge og Ærø fandt han brakvandssivbukken Macroplea mutica (West 1947). Referencer: Holmen, M., 1979: Fire vandkalve nye for Danmark med oplysninger om deres udbredelse og levevis (Coleoptera: Dytiscidae). - Entomologiske Meddelelser 47: West, A., 1933: Tillæg og rettelser til fortegnelserne over de danske Coleoptera. II. Entomologiske Meddelelser 18: , 1942: Fortegnelse over Danmarks Biller. - Entomologiske Meddelelser 21: , 1947: Tillæg I til Fortegnelse over Danmarks Biller. - Entomologiske Meddelelser 25: , 1947: O. G. Christiani. - Entomologiske Meddelelser 25: 148. Side 10

11 Billeundersøgelser i Tofte Skov Af Viggo Mahler I midten af 1970erne så jeg et ældre foto af en gammel eg med to kæmpemæssige reder af sort stork. I teksten blev desuden oplyst, at den ene rede havde været benyttet af både havørn og ravn. Fotoet var fra Tofte Skov, og lige siden har området for mig været et ønskemål for billeundersøgelser. Det har samtidig været utilgængeligt med et 25 km langt, højt hegn og afvisende ejere, først Lindenborg Gods og siden Codan. I 2001 blev Tofte Skov købt af Aage V. Jensens Fonde, og dermed var mulighederne for at undersøge området meget større. En henvendelse til Fondene i februar 2003 gav det meget positive svar, at vi var hjertelig velkomne til at foretage billeundersøgelser, og at vi kunne bo i Fondenes hus, Bækhuset, når der ikke er optaget. Det ligger lige udenfor hegnet. Hvis man vil besøge området, skal man have en aftale med skovfoged Birgit Knudsen, tlf Det er dog bedst, at denne aftale går gennem mig (tlf ), idet Birgit har udnævnt mig til koordinator af indsamlinger og registreringer. Det betyder også, at jeg modtager og sammenskriver fundlister, med angivelse af delområde for hvert fund. Tofte Skov området er stort, over 4000 ha, hvoraf halvdelen er højmose ha er heder og sletter, og der er 500 ha løvskov og 500 ha nåleskov, foruden næsten 7 km Kattegatkyst. Der er en ret stor bestand af vildsvin, kronvildt og råvildt. De bedst undersøgte områder indtil nu er Bøgebakken og Bønderskoven. Bøgebakken er en stejl bakke, der som en ø rager ud i højmosen mod vest. På skrænterne er der gammel bøgeskov med mange døde og knækkede eller væltede træer. Ved foden af skrænten er der en flot ellesump, der går over i birkemose, inden højmosen begynder. Bønderskoven i den sydlige del af området er en flot, åben græsningsskov med især gammel eg og birk. Resultater I løbet af 2003 har flere billefolk undersøgt området. Ole Martin har bidraget med relativt få fund, men ellers har kun Jan P. og Palle færdiggjort deres fundliste for Palle har en meget fyldig liste, og Jan P. har (som ventet) en kolossal lang liste. Jeg har selv en del fund, men er langtfra færdig med gennemgangen (nu igen!). Desuden kan der snart forventes lister fra enkelte andre. Der er indtil nu registreret ca. 800 billearter, og totalen for 2003 vil nok blive ca. 850 arter. Det mest spændende fund er nok den nye danske art Plectophloeus erichsoni, som Palle sigtede et eks. af på Bøgebakken. Desværre har vi endnu ikke kunnet finde flere af den. Det er vel også værd at nævne Side 11

12 den tidligere så omtalte Hoplocephala, Neomida haemorrhoidalis, der er ret udbredt i tønder svampe i Bønderskoven. Nogle af de interessante arter fra forskellige biotoper. Indikatorarter for gammel skov Ptenidium gressneri Ptenidium turgidum Stenichnus godarti Microscydmus nanus Microscydmus minimus Acrulia inflata Phyllodrepa melanocephala Phyllodrepa gracilicornis Euplectus brunneus Euplectus bescidicus Euplectus infirmus Plectophloeus erichsoni Plectophloeus nubigena Batrisodes venustus Quedius truncicola Quedius microps Quedius scitus Atrecus longiceps Mycetoporus eppelsheimianus Acrotona sylvicola Acrotona troglodytes Gyrophaena boleti Abraeus granulum Abraeus perpusillus Agrilus laticornis Aplotarsus incanus Calambus bipustulatus Ampedus nigrinus Pyropterus nigroruber Absidia schoenherri Tillus elongatus Epuraea neglecta Epuraea silacea Rhizophagus cribratus Uleiota planata Cryptophagus pallidus Triplax russica Latridius consimilis Enicmus testaceus Stephostethus alternans Cis lineatocribratus Hallomenus axillaris Abdera affinis Neomida haemorrhoidalis Anaspis marginicollis Anoplodera scutellata Pyrrhidium sanguineum Mniophila muscorum Dissoleucas niveirostris Attelabus nitens Anthonomus humeralis Øvrige biotoper Agonum ericeti Trechus rivularis Pterostichus anthracinus Phyllodrepa melis Staphylinus caesareus Thiasophila canaliculata Dinarda hagensii Atheta strandiella Cypha nitida Aphodius coenosus Aphodius uliginosus Aphodius borealis Meligethes bidentatus Corticaria fulva Meloe violaceus Pelenomus waltoni Coeliodes nigritarsis højmose skovsump skovsump grævlingegrave skovsletter Formica exsecta Formica exsecta højmose kompost gødning gødning gødning Genista kompost skovsletter Polygonum højmose Side 12

13 Danske navne på Danske biller Af Palle Jørum Med publikationen Danske navne på danske biller fik vi præsenteret navnene på ca af de henved 4700 arter af biller der lever i Danmark Mange af navnene er heldigvis gode, ikke underligt især de gamle folkenavne som gåsebille, bøghjort og hvad de nu alle sammen hedder. Men også flere nykonstruerede navne gør sig godt - fx Sv.E.Abrahamsens navn til Endomychiderne: Svampe-høns. Men andre er absolut ikke vellykkede og bør erstattes af noget bedre - eventuelt helt udgå, indtil vi står med mere acceptable alternativer. Nogle af navnene er for lange og omstændelige, eller de ligger bare ikke godt i munden (det sidste er naturligvis en smagssag - undskyld!), andre misvisende eller intetsigende. Jeg har tidligere berørt emnet i Heterocerus (nr. 8) hvor jeg slog til lyd for at vi netop brugte Heterocerus som et forum, hvor nye navneforslag kunne bringes frem og diskuteres. Nu tager jeg mig selv på ordet og foreslår en række justeringer af de danske navne på en række løbebiller. Jeg håber du vil tage dig tid til at overveje nedenstående liste, hvor jeg netop dels foreslår nye navne, dels går ind for at en række navne ties ihjel indtil vi har noget bedre. En af grundene til at der er så mange umulige navne på løbebiller er at forfatterne til bogen har medtaget alle Jensen-Haarups gamle navne, hvor der ikke var noget nyere og bedre alternativ (J.-H. satte navn på samtlige dengang kendte danske løbebiller - et stort projekt som uundgåeligt førte til et kvalitetsmæssigt noget blandet produkt). Ud over de arter, jeg har medtaget, er du naturligvis meget velkommen til at tage navne på andre arter op til revision. Jeg foreslår at du mailer dine navneforslag til mig; så vil jeg, alt afhængig af omfanget af tilbagemeldinger, enten bringe en liste med navneændringsforslag i det næste nummer af Heterocerus eller maile direkte med dem der har interesse i sagen. For interesserede kan nævnes, at Håkan Ljungberg i det svenske Entomologisk Tidskrift (vol.120, hft.4, 1999) har præsenteret svenske navne på samtlige de i Sverige forekommende løbebiller. Jeg forestiller mig nu ikke, at vi partout skal have danske navne på samtlige vore løbebiller - for især mange af de små arter er værdien heraf vist til at overse Forfattergruppen bag Danske navne... har en række anbefalinger til hvad der bør lægges vægt på ved fastlæggelsen af de danske Side 13

14 navne. Hovedindholdet er gengivet i Heterocerus nr. 8. Jeg synes det er vigtigt at alle de rød- og gullistede arter får et dansk navn. Derudover vil det jo nok være rimeligt at begrænse ændringerne i forhold til bogen til det mindst mulige. Jeg ser frem til at modtage dine navneforslag! Projekt Danske Dyrenavne : Forslag til ændringer eller blot idéer til overvejelse Nebria salina - Hedefladløber Notiophilus aesthuans - Smal spejlløber Notiophilus germinyi - Hedespejlløber Notiophilus rufipes - Rødbenet spejlløber Calosoma auropunctatum Strandpupperøver Ikke helt dækkende. Skal det ændres? evt. til guldplettet pupperøver Carabus clathratus Dyndløber Skal det ændres? Carabus cancellatus Overdrevsløber Skal det ændres? Carabus problematicus Jysk Løber Skal det ændres? evt. blå løber Cicindela sylvatica Stor Sandspringer Hedesandspringer kunne være et måske bedre alternativ (tysk: Heide Sandläufer) Cicindela maritima Klitsandspringer Er strand- eller måske kystsandspringer bedre? Dyschirius luedersi -? (navn næppe nødvendigt) Dyschirius intermedius -? (navn næppe nødvendigt) Dyschirius laeviusculus -? Bør have navn. Klinttunnelløber? -Skrænttunnelløber? Bembidion lampros Markglansløber Er blank glansløber bedre (passer bedre med det latinske navn) Side 14

15 Bembidion properans -? (navn næppe nødvendigt) Bembidion obtusum But Glansløber Dårligt navn but kan ikke stå Bembidion bipunctatum Grubet Glansløber Kan vi ikke finde et der ligger tættere op ad det latinske? fx Bembidion obliquum Foskelligplettet Virker tungt og intetsigende. Drop- Bembidion ephippium - Forslag: Saddelglansløber (ep hip- Bembidion articulatum Bembidion doris Forskelligfarvet Glansløber Rødbenet Glansløber Virker tungt og intetsigende. Droppes! (articulatum = leddet, men det Dorisk glansløber kunne være et alternativ Bembidion gilvipes Kortstribet Glansløber Gulbenet er bedre (gilvus = bleggul) Bembidion clarkii Clarks Glansløber Det er den slags navne forfatterne af Danske navne.. fraråder.? Bembidion transparens -? (navn næppe nødvendigt) Bembidion quadrimaculatum Lille Firplettet Glansløber 3-leddede navne bør undgås. Men her nok o.k. (bør det være Bembidion humerale Bembidion quadripustulatum Skulderplettet Glansløber Korrekt og dækkende men lidt langt. Alternativer: højmoseglans- - Forslag: Fireprikket glansløber Bembidion iricolor Marskglansløber Muligt alternativ: Perlemorsglansløber eller Iriserende glansløber Bembidion lunulatum -? (navn næppe nødvendigt) Bembidion aeneum Strandglansløber Muligt alternativ: Bronzeglansløber Bembidion mannerheimii Mannerheims Glansløber Det er den slags navne forfatterne af Danske navne.. fraråder.? (navn næppe nødvendigt) Bembidion deletum Lille Grøn Glansløber Bembidion stephensi Stor Grøn Glansløber Bembidion maritimum Vadeglansløber 3-leddede navne bør undgås. Forslag: Skinnende glansløber 3-leddede navne bør undgås. Forslag: Grøn glansløber Muligt alternativ: Kystglansløber ell. havglansløber Side 15

16 Bembidion tetracolum Stor Glansløber Bembidion bruxellense Brysselsk Glansløber Ikke ret dækkende (lunatum er jo større) kan der ikke findes noget bedre? Et træls navn!! Bembidion obscurellum -? (navn næppe nødvendigt) evt. Klitglansløber Tachyta nana - Forslag: stubløber (svensk: stubblöpare) Pterostichus longicollis Lille Flad Jordløber 3-leddede navne bør undgås. Forslag: Langhalset jordløber Pterostichus crenatus Uanselig Jordløber Ikke noget godt navn. Forslag: Engjordløber Calathus ambiguus -?? Calathus cinctus -?? Calathus mollis Brun Torpedoløber Forslag: Klittorpedoløber Calathus micropterus Uvinget Torpedoløber Calathus rotundicollis Begsort Torpedoløber Forslag: Skovtorpedoløber Forslag: Krattorpedoløber Olisthopus rotundatus Planløber Navnet ikke godt. Kan evt. indlemmes i kvikløberne? - (så fx flad kvikløber eller måske he- Agonum viduum -? (er navn nødvendigt?) (Panzer, 1797) Agonum hypocrita -? Bør have navn. Forslag: Mosekvikløber Agonum afrum Alm. Kvikløber Intetsigende men det er måske svært at finde noget andet? Agonum duftschmidi -? Agonum fuliginosum Kort Kvikløber Kan vi ikke finde noget bedre? Mørk kvikløber?? Agonum thoreyi Langstrakt Kvikløber Jeg synes ikke det er godt. Alternativ: Sumpkvikløber (lever i rørsumpen ved søer) Amara strenua Vadehavsovalløber Helt i skoven, set i lys af seneste fund. Alternativ: Engovalløber??? Side 16

17 Amara tricuspidata - Bør have navn. Forslag: Tretornet Amara communis But Ovalløber But bør ikke stå alene. Forslag: Amara convexior Bred Ovalløber Dårligt. Droppes. Amara lunicollis Dansk Ovalløber Giver ikke megen mening. Droppes. Amara aenea Alm. Ovalløber Kan vel bruges. Men er noget i retning af messing- eller bronzeovalløber mon ikke bedre? Amara spreta Variabel Ovalløber Dårligt. Forslag: Klitovalløber. Amara eurynota Flad Ovalløber Kan vel bruges. Forslag: Markovalløber Amara tibialis Dværgagtig Ovalløber Hvorfor ikke bare: Dværgovalløber Amara fusca - Forslag: mørk ovalløber Amara cursitans Mørk Ovalløber Dårligt valgt til denne art. Udgår. Forslag?? Amara municipalis For- Elendigt navn. slag:?? Amara quenseli Smalbrystet Oval- Dårligt. Udgår. Forslag?? Amara bifrons Lys Ovalløber Dårligt? Forslag:?? Amara praetermissa Lysrandet Ovalløber Amara crenata Smal Ovalløber?? Tvivlsom Ovalløber Ikke dækkende. Måske noget der går på det brede pronotum. Bredhalset ovalløber?? Amara apricaria Mørkebrun?? Ovalløber Amara majuscula - Bør have et navn Amara consularis - Navn næppe nødvendigt (konsulens ovalløber er vist for Amara gebleri -?? Badister meridionalis - Forslag: Engsumpløber Harpalus rufipalpis - Harpalus anxius - Side 17

18 Anisodactylus Bredløbere Virker ikke godt. Andre forslag?? Kan Engløbere måske bruges? Trichocellus cognatus Hedemosevinterløber Er det ikke lidt for omstændeligt? hvad med tørvevinterløber? Acupalpus consputus Forlænget Moseløber Forslag: Lang eller aflang moseløber Lebia cyanocephala - Forslag: Blåvinget græsløber Demetrias atricapillus -?.smalløber (Krat- eller marksmalløber??) Fra Heterocerusredaktionen Alle læsere af HETEROCERUS opfordres til allerede nu at tænke på indlæg til det næste nummer. Bemærk at HETEROCERUS er skrevet for dig for at du og vi øvrige billefolk har mulighed for at følge med i hvad der sker af spændende nyt indenfor den danske billeverden. Oapfordring De modtagere af HETEROCERUS, som ikke var til stede på årsmødet og som derfor af gode grunde ikke har betalt, opfordres hermed til at indbetale kr. 10,- til redaktionen gerne i form af frimærker. Bemærk det lave beløb i år der er fremkommet ved et lille overskud i kassebeholdningen. Manglende indbetaling vil vi tillade os at betragte som udtryk for, at man ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover. Redaktionens adresse: Palle Jørum Åløkken 11, 5250 Odense SV Tlf.: Jan Boe Runge Sneglehatten 90, 5220 Odense SØ Tlf.: Ønsker du at sende en mail til en af ovennævnte personer kan du benytte Dansk Entomologisk Forenings hjemmeside: klik på downloads Side 18

NR. 1. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1994. Noget om formålet med dette "Nyhedsbrev"

NR. 1. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1994. Noget om formålet med dette Nyhedsbrev NR. 1 Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1994 Noget om formålet med dette "Nyhedsbrev" AF Sigvald Kristensen Ved det entomologiske årsmøde i marts, snakkede en del af de danske entomologer om

Læs mere

NR. 3. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1996. Bille nyt fra årsmødet

NR. 3. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1996. Bille nyt fra årsmødet NR. 3 Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1996 Bille nyt fra årsmødet Jan Boe Runge & Palle Jørum Det entomologiske årsmøde Denne gang blev årsmødet afholdt på Zoologisk Institut i København, med

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Søren Hertz Kari Killén Benny Andersen Lisbeth Zornig Andersen Stinne Højer Mathiasen Jan Trøjborg

Søren Hertz Kari Killén Benny Andersen Lisbeth Zornig Andersen Stinne Højer Mathiasen Jan Trøjborg Søren Hertz Kari Killén Benny Andersen Lisbeth Zornig Andersen Stinne Højer Mathiasen Jan Trøjborg Velkommen til Børnekonferencen 2012 Børnekonferencen 2012 bliver afholdt tirsdag d. 20. marts 2012 på

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

L-F Airsport maj 2008

L-F Airsport maj 2008 L-F Airsport maj 2008 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Formanden orienterer Shell Flyvekort anno 1960 Kommende arrangementer: 1. januar 2008 Maribo Radio fik ny frekvens: 130,575 MHz. 17.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012 Fælles info Studerende. Vi har fast studerende fra pædagogseminarierne. Vi syntes man som arbejdsplads har pligt til at deltage i uddannelsen af de kommende personer indenfor ens eget fag! Ud over at have

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Tirsdag d. 5. marts 2013 Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Jan Skriver s fotoudstilling på Nordkraft blev en stor suces: Udstillingen åbnede officielt med fernisering søndag d. 10. februar kl. 16.00. Mange

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen ligger lige uden for Middelfart. Det er et dejligt sted med mange muligheder.

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-)

Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-) Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-) I sommers fyldte en helt særlig lille pige 5 år, og jeg ville gerne give hende en hjemmelavet gave. Jeg spurgte hendes mor, om der var nogen særlige

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Ny matematikeksamen på Teknisk Gymnasium hæver karaktergennemsnittet med mere end 2 karaktertrin

Ny matematikeksamen på Teknisk Gymnasium hæver karaktergennemsnittet med mere end 2 karaktertrin Ny matematikeksamen på Teknisk Gymnasium hæver karaktergennemsnittet med mere end 2 karaktertrin Til den skriftlige eksamen for 2. htx i Matematik B i juni 2006 blev den traditionelle 4-timers eksamen

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

En dejlig dag for hele familien i Zoologisk Have

En dejlig dag for hele familien i Zoologisk Have Invitation: En dejlig dag for hele familien i Zoologisk Have Lørdag den 20. oktober får hele familien en dejlig oplevelse, når Familier med kræftramte børn og Annie & Otto Johs. Detlefs Fonde inviterer

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

Den festlige anledning

Den festlige anledning Den festlige anledning KUN FANTASIEN sætter grænser for, hvad man kan bruge hjemmelavede kryds-og-tværs-opgaver til. Jeg håber med denne bog at kunne give inspiration til fantasien. Her er et helt konkret

Læs mere

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 70 mennesker fra Snaptun var mødt frem til afsløringen af to Snaptun-sten. En står på Snaptunvej ved byskiltet og en står på Tønballevej ligeledes

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Forhøjninger i landskabet

Forhøjninger i landskabet Forhøjninger i landskabet Erfaringer med brugen af det nye reliefkort indenfor Færgegårdens ansvarsområde Palle Ø. Sørensen, museumsinspektør, Museet Færgegården Kan man se ting som man troede var væk?

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller Bestyrelsens gennemgang af sagen vedrørende dagens forslag. Jeg vil ikke gennemgå sagen kronologisk og detaljeret, men mere koncentrere mig om indholdet. Som I ved, så handler det om, at Bestyrelsen mistede

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFFII (Social Netværks og Aktivitets Forening For IT Interesserede) torsdag d. 11/

Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFFII (Social Netværks og Aktivitets Forening For IT Interesserede) torsdag d. 11/ Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFF (Social Netværks og Aktivitets Forening For T nteresserede) torsdag d. 11/6-2009. Omtrent 30 personer var mødt op til at give deres mening og støtte til kende,

Læs mere