TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS"

Transkript

1 Kursuskatalog vinter/forår 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KEU syd

2 Indhold Forord side 3 Tilbud Praksisdag Syd 2014 side 4 Børnepsykiatri side 5 Funktionelle lidelser side 6 Temamøde om Funktionelle lidelser side 7 Tilbud til efteruddannelsesgrupper side 8 Tjek på ICPC-koder og datafangst? side 9 Få inspiration til arbejdet med datafangst side 10 Skab udvikling og kvalitet i praksis med datafangst side 11 ICPC og datafangst besøg i praksis side 12 ICPC og datafangst for tutor- og uddannelseslæger side 13 Problemer med IT? Spørg din datakonsulent side 14 Har du lyst til at udvikle din praksis? Få gratis konsulentbistand! side 15 Hvordan balancerer vi hoved og krop i en udfordrende hverdag? side 16 Personaleledelse i almen praksis side 17 Netværksmøder for sololæger: At brænde uden at brænde ud side 18 Netværksmøder for sololæger: Hvordan går det til med overenskomsten? side 19 Lægemiddelteamet besøg i praksis side 20 Supervision af samtaleterapi side 21 Fælles Medicinkort side 22 Praksisnyt side 23 Kontaktoplysninger til teams og sekretariatet side 24

3 Forord I forårets kursuskatalog finder du tilbud om efteruddannelse og hjælp til kvalitetsudvikling i praksis her i din egen region. Der er både fyraftensmøder og kurser samt tilbud om konsulentbesøg i praksis. Tilbuddene gælder praktiserende læger og deres personale samt uddannelseslæger i praksis. Alle kurser er målrettet praksis, og det er dine kolleger, der har været med til at udvikle tilbuddene. Kataloget indeholder planlagte tilbud for vinteren/foråret Nye tilbud kan løbende komme til, og annonceres da i Praksis- Nyt samt på VisInfoSyd. Målet med kataloget er at bidrage til at skabe overblik over de mange gode tilbud, så den enkelte praksis kan prioritere lige netop de tiltag, der passer med det, man gerne vil udvikle på. Kurser mv. udbydes af Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget for Almen Praksis og Praksisafdelingen, Region Syddanmark efter aftale mellem PLO og Region Syddanmark. Sekretariatet for Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget Praksisenheden Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Tlf Vi glæder os til at se jer til kurser og aktiviteter i 2014

4 Praksisdag Syd 2014 Årets udviklings- og efteruddannelsesdag for almen praksis i Region Syddanmark holdes fredag den 2. maj 2014 på Trinity Fredericia. Mød dine kolleger og deltag i spændende sessioner. Årets hovedoplægsholder bliver Peter Lund Madsen med emnet: Hjernen og arbejdsglæden. Hvorfor er arbejdsglæden det vigtigste vi mennesker har? Hvor i hjernen sidder arbejdsglæden? Krybdyrhjernen og den basale motivation. Praktiserende læger, uddannelseslæger og klinikpersonale i almen praksis i Region Syddanmark. Invitationen og program udsendes primo marts Praksisdag Syd 4

5 Overskrift Børnepsykiatri KURSUS Formiddagens program Mark er urolig og er henvist til børnepsykiatrisk undersøgelse for ADHD. Julie stopper med at gå til ridning. Hun trækker sig fra sine veninder, hvilket kunne lede tankerne hen på en forstyrrelse i autisme-spektret. Begge børns problemer blev løst ved psykologisk vejledning af forældrene i, hvordan de kunne anvende spejling og jeg-støtte. Mark og Julie indgår i Lars Rasborgs bog, Sunde børns problemer (Akademisk Forlag, 2009), som handler om metoderne spejling og jeg-støtte og teorierne bag. Metoderne er relevante for læger i almen praksis, når de ønsker at afklare, om et barns psykiske problemer eventuelt er en reaktion på livsforholdene. Eftermiddagens program ADHD/ADD/Autisme er psykiatriske diagnoser, som stilles tiltagende hyppigt hos børn og unge. Man kunne nærmest få indtryk af, at det er modebetingede diagnoser, og da behandlingen for ADHD er meget effektiv, kan nogle praktiserende læger måske være fristet til at undlade langvarig udredning og anvende behandlingen diagnostisk. Hvornår skal vi mistænke, at børn har en udviklingsforstyrrelse, der skal udredes i børnepsykiatrisk regi? Hvordan griber man det an? Har diagnoserne altid været der blot i forklædning? Praktiserende læger i Region Syddanmark. Undervisere Lars Rasborg, psykolog Bodil Lyng-Rasmussen, læge i Team for Autisme og Mental Retardering, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Bodil Bech, praktiserende læge (kursusleder). Program Ankomst med kaffe og registrering Psykolog Lars Rasborg: Sunde børns problemer Frokost Læge Bodil Lyng-Rasmussen: ADHD/ Autisme Evaluering og farvel Tid og sted: Torsdag den 3. april 2014 Praksisenheden i Kolding, lokale K1, Kokholm 3B, Kolding Kursusafgift: Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Kurset søges godkendt af Efteruddannelsesfonden med 1 dag. Antal deltagere: Max. 30 Tilmelding: Frist for tilmelding: 20. februar 2014 Efteruddannelsesvejlederne 5

6 Funktionelle lidelser KURSUS Om kurset Almen praksis er en hovedaktør i sundhedsvæsenet, når det gælder udredning og behandling af medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser. I 2013 blev den første kliniske vejledning udgivet, og der er en rivende udvikling af viden på området. En god håndtering af patienter med funktionelle lidelser forudsætter dog mere end teoretisk viden. Vi tilbyder derfor et intensivt kursus, som udover at give dig den nyeste viden også indeholder en række praktiske øvelser i udredning og behandling. Formål Give dig kendskab til den nyeste viden om funktionelle lidelser. Træne dine færdigheder i mødet med patienten med en funktionel lidelse. Kurset anvender forskellige undervisningsformer og forudsætter, at kursisterne deltager aktivt. Forberedelse Forud for kurset får alle kursister tilsendt en bog om funktionelle lidelser, som læses inden kursusstart. Imellem møderne optages video i egen praksis mhp. supervision. Undervisere Speciallæge i almen medicin/praktiserende læge Martin Munk (Otterup), Helle Ibsen (Haderslev) og Marianne Rosendal (kursusleder) Psykiater Tomas Toft (Odense), Andreas Schrøder (Aarhus) og Mathias Skjernov (Køge) Program De 2 dages internat vil indeholde en kombination af katedral undervisning, øvelser med trænede skuespillere samt supervision i mindre grupper. Efter kursusinternatet vil deltagerne have mulighed for at arbejde med egne patienter og medbringe videooptagelser eller cases til de opfølgende møder. Praktiserende læger og uddannelseslæger i almen praksis i Region Syddanmark. Tid og sted: Internat på Brogaarden den 30. april 1. maj opfølgende møder kl i maj og juni 2014 Internat: Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, Middelfart. Eftermiddagsmøder: Trinity eller efter aftale. Kursusafgift: kr. i egenbetaling. Den resterende kursusafgift på kr. er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Kurset søges godkendt af Efteruddannelsesfonden. Antal deltagere: Max. 24 Tilmelding: Frist for tilmelding: Senest den 28. marts 2014 Yderligere information: 6 Efteruddannelsesvejlederne

7 Temamøde om Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser er hyppige både i almen praksis og i det kommunale social- og beskæftigelsesområde, og der er ofte behov for en koordineret indsats og tværfagligt samarbejde mellem alle involverede instanser - sundhedsvæsen, kommune, arbejdsgiver, A-kasser, patient, patientens netværk mv. Visionen er tidligst muligt at spotte problemstillinger og få iværksat relevante tiltag udredning, behandling, arbejdsmarkedsrettet indsats for så vidt muligt at fastholde patienten på arbejdsmarkedet samt forebygge, at tilstanden udvikler sig og bliver kronisk. Mødet vil forløbe i en vekselvirkning mellem vidensformidling, refleksion og dialog blandt deltagerne. Vi foreslår, at der afsættes 1-2 timer til oplæg og fælles drøftelse af temaer. Formål På baggrund af et kort oplæg om aktuel viden ønsker vi at skabe dialog mellem praksis og kommune om det konkrete samarbejde i relation til patienter/borgere med funktionelle lidelser. Undervisere Praktiserende læge Helle Ibsen, Martin Munk eller kvalitetskonsulent Marianne Rosendal. Anne-Dorte Lange, socialfaglig konsulent, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus. Program Ca. 30 min. oplæg fulgt af dialog om flg. temaer: Hvad man bør vide om funktionelle lidelser anno 2014: definition, årsager, udredning og behandling Udfordringer for patient, faggrupper og det tværfaglige samarbejde Hvordan kan vi kommune og praktiserende læger - løfte den fælles opgave omkring borgere/patienter med funktionelle lidelser? Kommunale bylægelaug i Region Syddanmark. Tid og sted: Kursusafgift: Tilmelding: Yderligere information: PLO-kommune bestemmer tid og sted i samarbejde med kommunale samarbejdspartnere. Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Efteruddannelsesvejlederne 7

8 Tilbud til efteruddannelsesgrupper I kan bl.a. få gratis undervisning i jeres gruppe om følgende emner: Organisationsudvikling ICPC og datafangst Funktionelle lidelser Angst, stress og depression Medicingennemgang og andre emner fra Lægemiddelteamet Teledermatologi Patientsikkerhed/Utilsigtede hændelser Og meget mere - se 8 Efteruddannelsesvejlederne

9 Tjek på ICPC-koder og datafangst? Om kurset Har du brug for at få bedre styr på, hvordan man bruger ICPC rigtigt, og hvordan datafangst fungerer? Vi gennemgår principper for og mulighederne med ICPCkodning og datafangst. Målet er at give dig og dit personale en grundig introduktion til diagnosekodning og datafangst. Ensartet kodning er en forudsætning for, at data let kan omsættes til kvalitetsudvikling. Lær hvordan du får de vigtigste data ind i dine rapporter. Praktiserende læger, uddannelseslæger og klinikpersonale i almen praksis i Region Syddanmark. Forberedelse Ingen, men det kan være en god ide at gå ind på og se på DINE KVALITETSDATA. Undervisere Kai Juul Petersen, praktiserende læge Bo Christensen, datakonsulent Charlotte Thomsen, praktiserende læge (kursusleder) -37 Histologisk/cytologisk prøve kade på blod/lymfe/milt IKA B78 Arvelig hæmolytisk anæmi B79 Medfødt abnormitet i blod/lymfesystem IKA -38 Laboratorieprøve IKA B80 Jernmangelanæmi -39 Fysisk funktionsprøve B81 Vitamin B12-/folinsyremangelanæmi -40 Diagnostisk endoskopi B82 Uspecifik anæmi IKA -41 Diagnostisk radiologi/billeddannelse B83 Purpura/koagulationsdefekt -42 Elektrografisk registrering B84 Abnorme hvide blodlegemer af ukendt årsag -43 Diagnostisk procedure IKA B87 Forstørret milt -44 Forebyggende vaccination/medicinering -45 Observation/sundhedsoplysning/rådgivning/kost -46 Samråd med den primære sundhedstjeneste -47 Samråd med specialist B90 HIV-infektion/AIDS B99 Sygdom i blod/lymfe/milt/immunsystem IKA -48 Afklaring/diskussion af patientens kontaktårsag/krav -49 Forebyggende procedure IKA -50 Medicinering - recept/anmodning/fornyelse/injektion -51 Incision/drænage/skylning/aspiration (ekskl kateteris) -52 Ekscision af væv/biopsi/destrukt/debrid/kauterisation -53 Instrumentering/kateterisation/intubation/dilatation -54 Reposition/fiksation/sutur/gips/protese -55 Lokal injection/infiltration -56 Forbinding/tryk/kompression/tamponade -57 Fysiurgisk behandling/rehabilitering -58 Terapeutisk samtale -59 Terapeutisk procedur/chirurgia minor IKA -60 Resultat af prøver/procedurer -61 Resultat af undersøgelser/prøver/epikrise -62 Administrativ procedure -63 Kontrolundersøgelse, uspecifik -64 Kontakt/problem initieret af lægen -65 Kontakt/problem initieret af andre end patient/læge D01 Udbredt/turevis smerte i abdomen -66 Henvisning til sygeplejerske/terapeut/socialrådgiver D02 Smerte i epigastriet -67 Henvisning til læge/specialist/hospital D03 Halsbrand -68 Henvisning IKA -69 Årsag til kontakt IKA D04 Smerte i rectum/anus D05 Perianal kløe D06 Lokaliseret smerte i abdomen IKA A01 Almen/udbredt smerte D07 Dyspepsi/fordøjelsesbesvær A02 Kulderystelse D08 Flatulens/luft i maven/ræben A03 Feber D09 Kvalme A04 Almen svækkelse/træthed D10 Opkastning A05 Sygdomsfølelse D11 Diare A06 Besvimelse D12 Forstoppelse A07 Koma D13 Gulsot A08 Hævelse D14 Blodopkastning A09 Svedproblem D15 Melæna A10 Blødning IKA D16 Blødning fra endetarm A11 Smerte i brystet IKA D17 Ufrivillig afgang af afføring A13 Frygt for behandling D18 Ændret afføringsmønster A16 Irritabelt spædbarn D19 Symptom/klage fra tand/tandkød A18 Bekymring vedr udseende D20 Symptom/klage fra mund/tunge/læbe A20 Anmodning/samtale om dødshjælp D21 Synkebesvær A21 Risikofaktor for kræft D23 Forstørret lever A23 Risikofaktor IKA D24 Udfyldning i abdomen IKA A25 Frygt for død/dødsproces D25 Udspilet abdomen A26 Frygt for kræft IKA D26 Frygt for kræft i fordøjelsessystem D27 Frygt for sygdom i fordøjelsessystem IKA A27 Frygt for sygdom IKA D28 Nedsat funktion/handicap vedr. fordøjelsessystem A28 Nedsat funktion/handicap IKA D29 Symptom/klage fra fordøjelsessystem IKA A29 Almen(t) symptom/klage IKA D70 Gastrointestinal infection A70 Tuberkulose A71 Mæslinger D71 Fåresyge A72 Skoldkopper D72 Virushepatit A73 Malaria D73 Formodet infektiøs gastroenterit A74 Røde hunde D74 Kræft i mavesæk A75 Mononukleose D75 Kræft i tyktarm/endetarm A76 Virusinfektion med udslæt IKA D76 Kræft i bugspytkirtel A77 Virusinfektion IKA D77 Kræft i fordøjelsessystem IKA A78 Infektionssygdom IKA A79 Kræft IKA D78 Godartet/uspecifik svulst i fordøjelsessystem D79 Fremmedlegeme i fordøjelsessystem A80 Skade IKA D80 Skade på fordøjelsessystem IKA D81 Medfødt misdannelse i fordøjelsessystem A81 Multiple skader D82 Sygdom i tand/tandkød A82 Følgetilstand efter skade A84 Medicinforgiftning D83 Sygdom i mund/tunge/læbe A85 Medicinbivirkning D84 Sygdom i spiserør A86 Forgiftning med ikke-medicinsk stof D85 Sår på tolvfingertarm A87 Komplikation til lægelig behandling D86 Mavesår IKA A88 Skadevirkning af ydre fysisk faktor D87 Mavekatar A89 Komplikation til protese/implantat/transplantat D88 Blindtarmsbetændelse A90 Medfødte misdannelser IKA/multiple D89 Lyskebrok A91 Undersøgelse med abnormt fund IKA D90 Hiatushernie A92 Allergi/allergisk reaktion IKA D91 Abdominalt brok IKA A93 Præmaturt barn D92 Divertikelsygdom i tarm A94 Perinatal sygdom IKA D93 Colon irritabile A95 Perinatal død D94 Kronisk enterit/ulcerøs kolit A96 Død D95 Analfissur/perianal abscess A97 Ingen sygdom D96 Orm/parasit IKA A98 Helbredsbevarende/forebyggende tiltag D97 Leversygdom IKA A99 Sygdom/tilstand af uspecifik natur/lokalisation D98 Galdeblærebetændelse/galdesten D99 Sygdom i fordøjelsessystem IKA ICPC-2 Danish / Dansk International Classification of Primary Care 2 nd Edition Wonca International Classification Committee (WICC) Procesdiagnoser fyraftensmøde K93 Lungeemboli K94 Årebetændelse F01 Smerte i øje K95 Åreknude på ben F02 Rødt øje B02 Forstørret/smertende lymfeknude K96 Hæmoride F03 Sekretion fra øje B04 Symptom/klage vedr. blod K99 Kredsløbssygdom IKA F04 Synlig mobil tråd/plet i synsfelt B25 Frygt for AIDS/HIV F05 Synsklage IKA B26 Frygt for kræft i blod/lymfesystem F13 Abnorm fornemmelse i øje B27 Frygt for sygdom i blod/lymfesystem IKA F14 Abnorm øjenbevægelse B28 Nedsat funktion/handicap vedr. blod/lymfe/immunsystem L01 Symptom/klage fra cer F15 Abnormt udseende af øje B29 Symptom/klage vedr. lymfe/immunsystem L02 Symptom/klage fra ryg F16 Symptom/klage fra øjenlåg B70 Akut lymfadenit L03 Symptom/klage fra læn F17 Symptom/klage vedr. briller B71 Kronisk/uspecifik lymfadenit L04 Symptom/klage fra bry -30 Lægelig undersøgelse/helbredsvurdering komplet F18 Symptom/klage vedr. kontaktlinser B72 Hodgkins sygdom/lymfom L05 Symptom/klage fra fla -31 Lægelig undersøgelse /helbredsvurdering delvis F27 Frygt for øjensygdom B73 Leukæmi L07 Symptom/klage fra kæ -32 Allergitest F28 Nedsat funktion/handicap vedr. øje B74 Kræft i blod/lymfesystem IKA L08 Symptom/klage fra sk -33 Mikrobiologisk/immunologisk prøve F29 Symptom/klage fra øje IKA B75 Godartet/uspecifik svulst i blod/lymfesystem L09 Symptom/klage fra ar -34 Blodprøve F70 Infektiøs konjunktivit B76 Traumatisk miltruptur L10 Symptom/klage fra al -35 Urinprøve F71 Allergisk konjunktivit B77 Skade på blod/lymfe/milt IKA L11 Symptom/klage fra h -36 Fæcesprøve F72 Øjenlågsbetændelse B78 Arvelig hæmolytisk anæmi L12 Symptom/klage fra h -37 Histologisk/cytologisk prøve F73 Infektion/inflammation i øje IKA B79 Medfødt abnormitet i blod/lymfesystem IKA L13 Symptom/klage fra h -38 Laboratorieprøve IKA F74 Svulst i øje/øjenomgivelser B80 Jernmangelanæmi L14 Symptom/klage fra l -39 Fysisk funktionsprøve F75 Kontusion/blødning i øje/øjenomgivelser B81 Vitamin B12-/folinsyremangelanæmi L15 Symptom/klage fra k -40 Diagnostisk endoskopi F76 Fremmedlegeme i øje B82 Uspecifik anæmi IKA L16 Symptom/klage fra -41 Diagnostisk radiologi/billeddannelse F79 Øjenskade IKA B83 Purpura/koagulationsdefekt L17 Symptom/klage fra -42 Elektrografisk registrering F80 Tårekanalstenose hos spædbarn B84 Abnorme hvide blodlegemer af ukendt årsag L18 Muskelsmerte -43 Diagnostisk procedure IKA F81 Medfødt misdannelse af øje IKA B87 Forstørret milt L19 Symptom/klage fra -44 Forebyggende vaccination/medicinering F82 Nethindeløsning B90 HIV-infektion/AIDS L20 Symptom/klage fra -45 Observation/sundhedsoplysning/rådgivning/kost F83 Retinopati B99 Sygdom i blod/lymfe/milt/immunsystem IKA L26 Frygt for kræft i mu -46 Samråd med den primære sundhedstjeneste F84 Maculadegeneration L27 Frygt for sygdom i -47 Samråd med specialist F85 Ulcus corneae L28 Nedsat funktion/ha -48 Afklaring/diskussion af patientens kontaktårsag/krav F86 Trakom L29 Symptom/klage fra -49 Forebyggende procedure IKA F91 Refraktionsanomali L70 Infektion i muskel -50 Medicinering - recept/anmodning/fornyelse/injektion F92 Katarakt L71 Kræft i muskel/sk -51 Incision/drænage/skylning/aspiration (ekskl kateteris) F93 Glaukom L72 Fraktur af undera -52 Ekscision af væv/biopsi/destrukt/debrid/kauterisation F94 Blindhed/svagsyn L73 Fraktur af underb -53 Instrumentering/kateterisation/intubation/dilatation F95 Skelen L74 Fraktur i hånd/fod -54 Reposition/fiksation/sutur/gips/protese F99 Sygdom i øje/øjenomgivelser IKA L75 Fraktur af lårben -55 Lokal injection/infiltration L76 Fraktur IKA -56 Forbinding/tryk/kompression/tamponade -57 Fysiurgisk behandling/rehabilitering H01 Øresmerte L77 Forstuvning af a -58 Terapeutisk samtale H02 Symptom/klage vedr. hørelsen L78 Forstuvning af k -59 Terapeutisk procedur/chirurgia minor IKA H03 Tinnitus L79 Forstuvning af le -60 Resultat af prøver/procedurer H04 Øreflåd L80 Luksation/sublu -61 Resultat af undersøgelser/prøver/epikrise H05 Blødning fra øre L81 Skade på musk -62 Administrativ procedure H13 Klapfornemmelse for øre L82 Medfødt misda -63 Kontrolundersøgelse, uspecifik H15 Kosmetisk øreproblem L83 Cervikalsyndro -64 Kontakt/problem initieret af lægen H27 Frygt for øresygdom L84 Rygsyndrom u -65 Kontakt/problem initieret af andre end patient/læge D01 Udbredt/turevis smerte i abdomen H28 Nedsat funktion/handicap vedr. øre L85 Erhvervet rygd -66 Henvisning til sygeplejerske/terapeut/socialrådgiver D02 Smerte i epigastriet H29 Symptom/klage fra øre IKA L86 Rygsyndrom m -67 Henvisning til læge/specialist/hospital D03 Halsbrand H70 Betændelse i ydre øregang L87 Bursit/tendinit/ -68 Henvisning IKA D04 Smerte i rectum/anus H71 Akut mellemørebetændelse/myringit L88 Reumatoid ar -69 Årsag til kontakt IKA D05 Perianal kløe H72 Serøs mellemørebetændelse L89 Artrose i hofte D06 Lokaliseret smerte i abdomen IKA H73 Tillukning af eustakiske rør L90 Artrose i knæ D07 Dyspepsi/fordøjelsesbesvær H74 Kronisk mellemørebetændelse L91 Artrose IKA A01 Almen/udbredt smerte D08 Flatulens/luft i maven/ræben H75 Svulst i øre L92 Skuldersyndr A02 Kulderystelse D09 Kvalme H76 Fremmedlegeme i øre L93 Tennisalbue A03 Feber D10 Opkastning H77 Perforation af trommehinde L94 Osteokondro A04 Almen svækkelse/træthed D11 Diare H78 Overfladisk skade på øre L95 Osteoporose A05 Sygdomsfølelse D12 Forstoppelse H79 Øreskade IKA L96 Akut indre k A06 Besvimelse D13 Gulsot H80 Medfødt misdannelse af øre L97 Godartet/us A07 Koma D14 Blodopkastning H81 Voksprop i øregang L98 Erhvervet d A08 Hævelse D15 Melæna H82 Vertigosyndrom L99 Sygdom i m A09 Svedproblem D16 Blødning fra endetarm H83 Otosklerose A10 Blødning IKA D17 Ufrivillig afgang af afføring H84 Aldersbetinget tunghørhed N01 Hovedpine A11 Smerte i brystet IKA D18 Ændret afføringsmønster H85 Støjskade N03 Ansigtssm A13 Frygt for behandling D19 Symptom/klage fra tand/tandkød H86 Døvhed N04 Raskløse A16 Irritabelt spædbarn D20 Symptom/klage fra mund/tunge/læbe H99 Sygdom i øre/mastoideus IKA N05 Paræstesi A18 Bekymring vedr udseende D21 Synkebesvær N06 Føleforsty A20 Anmodning/samtale om dødshjælp D23 Forstørret lever A21 Risikofaktor for kræft D24 Udfyldning i abdomen IKA K01 Smerte i hjerte N07 Krampean A23 Risikofaktor IKA D25 Udspilet abdomen K02 Trykken/knugen i hjerte N08 Abnorm u A25 Frygt for død/dødsproces D26 Frygt for kræft i fordøjelsessystem K03 Smerte i kardiovaskulære system IKA N16 Forstyrre A26 Frygt for kræft IKA D27 Frygt for sygdom i fordøjelsessystem IKA K04 Hjertebanken N17 Svimmelh A27 Frygt for sygdom IKA D28 Nedsat funktion/handicap vedr. fordøjelsessystem K05 Uregelmæssig hjerterytme IKA N18 Lammels A28 Nedsat funktion/handicap IKA D29 Symptom/klage fra fordøjelsessystem IKA K06 Fremtrædende vener N19 Taleforst A29 Almen(t) symptom/klage IKA D70 Gastrointestinal infection K07 Ødem N26 Frygt for A70 Tuberkulose D71 Fåresyge K22 Risikofaktor for hjerte/karsygdom N27 Frygt for A71 Mæslinger D72 Virushepatit K24 Frygt for hjertesygdom N28 Nedsat A72 Skoldkopper D73 Formodet infektiøs gastroenterit K25 Frygt for forhøjet blodtryk N29 Sympto A73 Malaria D74 Kræft i mavesæk K27 Frygt for hjerte/karsygdom IKA N70 Poliomy A74 Røde hunde D75 Kræft i tyktarm/endetarm K28 Nedsat funktion/handicap vedr. hjerte/karsygdom N71 Mening A75 Mononukleose D76 Kræft i bugspytkirtel K29 Symptom/klage fra hjerte/karsystem IKA N72 Tetanu A76 Virusinfektion med udslæt IKA D77 Kræft i fordøjelsessystem IKA K70 Infektion i hjerte/karsystem N73 Infektio A77 Virusinfektion IKA D78 Godartet/uspecifik svulst i fordøjelsessystem K71 Gigtfeber/reumatisk hjertesygdom N74 Kræft i A78 Infektionssygdom IKA D79 Fremmedlegeme i fordøjelsessystem K72 Svulst i hjerte/karsystem N75 Godar A79 Kræft IKA D80 Skade på fordøjelsessystem IKA K73 Medfødt misdannelse i hjerte/karsystem N76 Uspec A80 Skade IKA D81 Medfødt misdannelse i fordøjelsessystem K74 Iskæmisk hjertesygdom med angina pectoris N79 Hjerne A81 Multiple skader D82 Sygdom i tand/tandkød K75 Akut myokardieinfarkt N80 Hjern A82 Følgetilstand efter skade D83 Sygdom i mund/tunge/læbe K76 Iskæmisk hjertesygdom uden angina pectoris N81 Skad A84 Medicinforgiftning D84 Sygdom i spiserør K77 Hjertesvigt N85 Medf A85 Medicinbivirkning D85 Sår på tolvfingertarm K78 Atrieflimren/flagren N86 Disse A86 Forgiftning med ikke-medicinsk stof D86 Mavesår IKA K79 Anfaldsvis takykardi N87 Park A87 Komplikation til lægelig behandling D87 Mavekatar K80 Hjerterytmeforstyrrelse IKA N88 Epile A88 Skadevirkning af ydre fysisk faktor D88 Blindtarmsbetændelse K81 Mislyd over hjerte/arterie IKA N89 Migr A89 Komplikation til protese/implantat/transplantat D89 Lyskebrok K82 Pulmonal hjertesygdom N90 Hort A90 Medfødte misdannelser IKA/multiple D90 Hiatushernie K83 Hjerteklapsygdom IKA N91 Fac A91 Undersøgelse med abnormt fund IKA D91 Abdominalt brok IKA K84 Hjertesygdom IKA N92 Trig A92 Allergi/allergisk reaktion IKA D92 Divertikelsygdom i tarm K85 Forhøjet blodtryk N93 Kar A93 Præmaturt barn D93 Colon irritabile K86 Ukompliceret hypertension N94 Per A94 Perinatal sygdom IKA D94 Kronisk enterit/ulcerøs kolit K87 Kompliceret hypertension N95 Sp A95 Perinatal død D95 Analfissur/perianal abscess K88 Ortostatisk hypotension N99 Ne A96 Død D96 Orm/parasit IKA K89 Transitorisk cerebral iskæmi A97 Ingen sygdom D97 Leversygdom IKA K90 Apopleksi A98 Helbredsbevarende/forebyggende tiltag D98 Galdeblærebetændelse/galdesten K91 Cerebrovaskulær sygdom A99 Sygdom/tilstand af uspecifik natur/lokalisation D99 Sygdom i fordøjelsessystem IKA K92 Aterosklerose/perifer karsygdom Alment/uspecificeret A Program Velkomst og præsentation Gennemgang af ICPC Om fordele og principper ved diagnosekodning samt hvordan, I sikrer ensartet kodning i jeres praksis PAUSE Gennemgang af datafangst Hvad er datafangst og hvordan kan I tage det i anvendelse? Hvordan komme videre? Alment/uspecificeret A PROCESDIAGNOSER SYMPTOMDIAGNOSER INFEKTIONSSYGDOMME NEOPLASMER SKADER MEDFØDTE MISDANNELSER SPECIFIKKE SYGDOMME IKA Blod / Lymfe / Immunsystem B Fordøjelsesystem D PROCESDIAGNOSER SYMPTOMDIAGNOSER INFEKTIONSSYGDOMME NEOPLASMER SKADER MEDFØDTE MISDANNELSER SPECIFIKKE SYGDOMME IKA Fordøjelsesystem D Tid og sted: Tirsdag den 20. maj 2014 OUH, Indgang 93, lokale 4, Kløvervænget, Odense Kursusafgift: Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Antal deltagere: Max. 30 Tilmelding: Frist for tilmelding: 13. maj 2014 Yderligere information: F71 Allergisk konjunktivit F72 Øjenlågsbetændelse F73 Infektion/inflammation i øje IKA F74 Svulst i øje/øjenomgivelser F75 Kontusion/blødning i øje/øjenomgivelser F76 Fremmedlegeme i øje F79 Øjenskade IKA F80 Tårekanalstenose hos spædbarn F81 Medfødt misdannelse af øje IKA F82 Nethindeløsning F83 Retinopati F84 Maculadegeneration F85 Ulcus corneae F86 Trakom F91 Refraktionsanomali F92 Katarakt F93 Glaukom F94 Blindhed/svagsyn F95 Skelen F99 Sygdom i øje/øjenomgivelser IKA Øre H H01 Øresmerte H02 Symptom/klage vedr. hørelsen H03 Tinnitus H04 Øreflåd H05 Blødning fra øre H13 Klapfornemmelse for øre H15 Kosmetisk øreproblem H27 Frygt for øresygdom H28 Nedsat funktion/handicap vedr. øre H29 Symptom/klage fra øre IKA H70 Betændelse i ydre øregang H71 Akut mellemørebetændelse/myringit H72 Serøs mellemørebetændelse H73 Tillukning af eustakiske rør H74 Kronisk mellemørebetændelse H75 Svulst i øre H76 Fremmedlegeme i øre H77 Perforation af trommehinde H78 Overfladisk skade på øre H79 Øreskade IKA H80 Medfødt misdannelse af øre H81 Voksprop i øregang H82 Vertigosyndrom H83 Otosklerose H84 Aldersbetinget tunghørhed H85 Støjskade H86 Døvhed H99 Sygdom i øre/mastoideus IKA Øje F Hjerte / Karsystem K K01 Smerte i hjerte K02 Trykken/knugen i hjerte K03 Smerte i kardiovaskulære system IKA K04 Hjertebanken K05 Uregelmæssig hjerterytme IKA K06 Fremtrædende vener K07 Ødem K22 Risikofaktor for hjerte/karsygdom K24 Frygt for hjertesygdom K25 Frygt for forhøjet blodtryk K27 Frygt for hjerte/karsygdom IKA K28 Nedsat funktion/handicap vedr. hjerte/karsygdom K29 Symptom/klage fra hjerte/karsystem IKA K70 Infektion i hjerte/karsystem K71 Gigtfeber/reumatisk hjertesygdom K72 Svulst i hjerte/karsystem K73 Medfødt misdannelse i hjerte/karsystem K74 Iskæmisk hjertesygdom med angina pectoris K75 Akut myokardieinfarkt K76 Iskæmisk hjertesygdom uden angina pectoris K77 Hjertesvigt K78 Atrieflimren/flagren K79 Anfaldsvis takykardi K80 Hjerterytmeforstyrrelse IKA K81 Mislyd over hjerte/arterie IKA K82 Pulmonal hjertesygdom K83 Hjerteklapsygdom IKA K84 Hjertesygdom IKA K85 Forhøjet blodtryk K86 Ukompliceret hypertension K87 Kompliceret hypertension K88 Ortostatisk hypotension K89 Transitorisk cerebral iskæmi K90 Apopleksi K91 Cerebrovaskulær sygdom K92 Aterosklerose/perifer karsygdom Øre H Datafangst- og ICPC-team Hjerte / Karsystem K 9 mptom/klage fra a L10 Symptom/klage fra a L11 Symptom/klage fra h L12 Symptom/klage fra h L13 Symptom/klage fra h L14 Symptom/klage fra lå L15 Symptom/klage fra k L16 Symptom/klage fra a L17 Symptom/klage fra fo L18 Muskelsmerte L19 Symptom/klage fra m L20 Symptom/klage fra led L26 Frygt for kræft i muske L27 Frygt for sygdom i mu L28 Nedsat funktion/handi L29 Symptom/klage fra mu L70 Infektion i muskel/skele L71 Kræft i muskel/skeletsy L72 Fraktur af underarm L73 Fraktur af underben L74 Fraktur i hånd/fod L75 Fraktur af lårben L76 Fraktur IKA L77 Forstuvning af ankel L78 Forstuvning af knæ L79 Forstuvning af led IKA L80 Luksation/subluksation L81 Skade på muskel/skelets L82 Medfødt misdannelse i m L83 Cervikalsyndrom L84 Rygsyndrom uden smert L85 Erhvervet rygdeformitet L86 Rygsyndrom med smerte L87 Bursit/tendinit/synovit IKA L88 Reumatoid artrit L89 Artrose i hofteled L90 Artrose i knæ L91 Artrose IKA L92 Skuldersyndrom L93 Tennisalbue L94 Osteokondrose L95 Osteoporose L96 Akut indre knæskade L97 Godartet/uspecifik svulst i m L98 Erhvervet deformitet af eks L99 Sygdom i muskel/skeletsys Muskel / Skeletsystem Nervesystem N01 Hovedpine N03 Ansigtssmerte N04 Raskløse ben N05 Paræstesi N06 Føleforstyrrelse IKA N07 Krampeanfald N08 Abnorm ufrivillig bevægelse N16 Forstyrrelse af lugte/smagssa N17 Svimmelhed N18 Lammelse N19 Taleforstyrrelse N26 Frygt for kræft i nervesystem N27 Frygt for neurologisk sygdom N28 Nedsat funktion/handicap ved N29 Symptom/klage fra nervesyste N70 Poliomyelit N71 Meningit/encefalit N72 Tetanus N73 Infektion i nervesystem IKA N74 Kræft i nervesystem N75 Godartet svulst I nervesystem N76 Uspecifik svulst i nervesystem N79 Hjernerystelse N80 Hjernelæsion IKA N81 Skade på nervesystem IKA N85 Medfødt misdannelse i nervesys N86 Dissemineret sklerose N87 Parkinsons sygdom N88 Epilepsi N89 Migræne N90 Hortons hovedpine N91 Facialisparese N92 Trigeminusneuralgi N93 Karpaltunnelsyndrom N94 Perifer neuropati N95 Spændingshovedpine N99 Neurologisk sygdom IKA Nerves

10 Få inspiration til arbejdet med datafangst fyraftensmøde Om kurset Hvordan kommer man i gang med at arbejde med kvalitetsrapporter i praksis? På dette fyraftensmøde får du hjælp til at finde vej i kvalitetsrapporterne, og du får inspiration til, hvordan arbejdet med data fra datafangst kan indarbejdes i din praksis. Kvalitetsrapporter skaber overblik, og du kan hurtigt se, hvor praksis har det største forbedringspotentiale. Arbejdet med at forbedre kvaliteten i praksis er en stadig udfordring, men når det lykkes, skaber det faglig stolthed og glæde hos både læger og klinikpersonale - samtidig med, at der flyttes sundhed. Praktiserende læger og praksispersonale i Region Syddanmark. Kurset henvender sig primært til de, der har været på datafangst i minimum 6 mdr., idet det giver mulighed for at påbegynde arbejdet med egne data efter kurset. Forberedelse Gå ind på og DINE KVALITETSDATA og find fx ud af, hvor mange patienter I har i praksis med KOL. Undervisere Kirsten Wengler, praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup, praktiserende læge Datakonsulent Charlotte Thomsen, praktiserende læge (kursusleder) Program Velkomst og introduktion Guidet tour på DAK-E v/charlotte Thomsen Rapporter for alle v/kirsten Wengler Pause og en sandwich Opsamling på tekniske spørgsmål v/datakonsulent Hvordan man kan arbejde med sine data i et kompagniskab eksemplificeret ved KOL v/henrik Krabbe Laustrup Evaluering og tak for i aften Husk at invitere dit personale med. Tid og sted: Tirsdag den 27. maj 2014 kl Mødelokale K3, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Kursusafgift: Ingen. Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Antal deltagere: Max. 30 Tilmelding: Frist for tilmelding: Den 20. maj 2014 Yderligere information: 10 Datafangst- og ICPC-team

11 Skab udvikling og kvalitet i praksis med datafangst KURSUS Om kurset I praksis har I mulighed for at arbejde med bedre kvalitet i patientbehandlingen ved at bruge DINE KVALITETSDATA på Kurset giver inspiration til, hvordan I kan bruge egne kvalitetsrapporter meningsfyldt i den kliniske hverdag, så den anvendte tid står mål med resultaterne. Der er som udgangspunkt en rapport til alle og der er frit valg i forhold til, hvilke rapporter man ønsker at arbejde med. På kurset får I mulighed for at arbejde med egne data. Fælleskursus for praktiserende læger og praksispersonale, når praksis Har været tilmeldt datafangst i mindst 6 mdr. Koder min. 70 % af kontakter og har derfor adgang til alle rapporter Vi anbefaler deltagelse af én læge og én personale fra hver praksis. Det bør være de to personer, som er ansvarlige for arbejdet med datafangst i praksis. Forberedelse Gå ind på og DINE KVALITETSDATA og find fx ud af, hvor mange patienter I har i praksis med KOL. VIGTIGT: Du skal medbringe egen pc, der kan gå på trådløst net. Husk også dit NemID eller din digitale signatur. Undervisere Henrik Krabbe Laustrup, praktiserende læge Kirsten Wengler, praktiserende læge Rune Pallesen, praktiserende læge Datakonsulent Marianne Rosendal, kvalitetskonsulent, speciallæge i almen medicin (kursusleder) Program På modul 1 er der tid til forundring over egne data, og I vælger en konkret problemstilling at arbejde med. Imellem modul 1 og 2 arbejdes med eget projekt, og der tilbydes et telefonmøde og/eller et konsulentbesøg i praksis. På modul 2 er der tid til erfaringsudveksling og fokus på, hvordan vi kan skabe overblik og prioritere i årets løb. Se det detaljerede program her: Tid og sted: Mandag den 24. marts 2014 kl og tirsdag den 3. juni 2014 kl Mødelokale K1, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Kursusafgift: Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Kurset søges godkendt af Efteruddannelsesfonden med 1½ dag. Antal deltagere: Max. 24 Tilmelding: Frist for tilmelding: 10. marts 2014 Yderligere information: Datafangst- og ICPC-team 11

12 ICPC og datafangstbesøg i praksis Datafangst- og ICPC-Team tilbyder alle praksis både læger og personale hjælp til at komme i gang med ICPC-kodning og anvende datafangst. Til alle jer, der allerede er i gang, tilbyder vi også besøg med henblik på at optimere jeres kodning i hele praksis. Kodningen er essentiel for en god datafangst, og besøget drejer sig derfor om både ICPC-kodning og datafangst. Vi kommer gerne i jeres klinik og introducerer kodningens mysterier. De er faktisk ikke store, men det er gevinsten til gengæld! Ring på tlf eller mail: 12 Datafangst- og ICPC-team

13 ICPC og datafangst for tutor- og uddannelseslæger Om kurset Har du brug for at få bedre styr på, hvordan man bruger ICPC rigtigt, og hvordan datafangst fungerer? Kvalitetsudvikling indgår som en del af uddannelsen til at blive praktiserende læge. Vi ønsker med dette kursus at hjælpe tutorog uddannelseslæger i gang med de mange muligheder, som ICPC-kodning og datafangst byder på, så I kan skabe konkrete kvalitetsforbedringer og læring i praksis. Du har som tutorlæge en oplagt mulighed for at inspirere og involvere din yngre kollega i at arbejde med de nye redskaber. Målsætning At give indblik i og inspirere til brugen af DINE KVALITETSDATA samt sikre datagrundlaget for rapporter, herunder ensartet ICPC-kodning. At få mulighed for at arbejde med egne data dog vil udbyttet afhænge af, hvor længe praksis har været tilmeldt datafangst. Tutorlæge og uddannelseslæger fra almen praksis. Forberedelse Ingen, men det kan være en god idé at gå ind på og se på DINE KAVLITETSDATA. OBS egen bærbar pc og NemID eller digital signatur skal medbringes. Tid: Fastsættes af deltagerne. Kurset er berammet til ca. 2½ time. Tilmelding: Yderligere information Sted: Aftales med deltagende praksis. For at give mulighed for erfaringsudveksling kan vi anbefale, at flere praksis slår sig sammen. Der skal være adgang til internet for alle deltagere. Husk ved tilmelding at angive: kontaktoplysninger, ønsket sted og mulige datoer. Datafangst- og ICPC-team 13

14 Problemer med IT? Spørg din datakonsulent Hjælp til datafangst I en travl hverdag i praksis kan det være svært at overskue et komplekst IT-system som Sentinel Datafangst. Det egentlige kvalitetsarbejde risikerer således, at komme til at stå i skyggen af tekniske spørgsmål. Derfor tilbyder datakonsulenterne: Gennemgang af datas vej til datafangstrapporterne. Kontrol for manglende data. Vejledning vedrørende opsætning af laboratoriemodulet. Hjælp til anvendelse af pop-upper. Vejledning i grundlæggende navigation i rapporterne. Grundlæggende vejledning til ICPC-kodning. Desuden tilbyder vi praksis hjælp til bl.a. Fælles Medicin Kort (FMK) Den digitale dokumentboks Digital signatur / NemID Sundhed.dk Teledermatologi Pakkehenvisnger E-Journal / P-Journal Kontakt datakonsulenterne før eller efter du har været på kursus, så aftaler vi med udgangspunkt i dine behov, hvordan vi kan hjælpe dig videre. Dette kan foregå enten som en telefonisk fjernsupport, eller ved et besøg i din praksis. Praksisbesøg kan have karakter af såvel teknisk vejledning som anvendelsesorienteret undervisning. Bo Christensen Praksisenheden i Kolding Tlf Teknisk vejledning og udredning vil typisk foregå på to- eller tremandshånd med tilstedeværelse af den IT- og/eller laboratoriekortansvarlige fra praksis. Undervisning inddrager typisk hele praksis, hvor der tages udgangspunkt i praksis egne kvalitetsdata og de forudsætninger, der findes i praksis. Lenike Gilhøj Vemmelund Praksisenheden i Odense Tlf Alex Friis Praksisenheden i Esbjerg Tlf : 14 Datakonsulenterne

15 Har du lyst til at udvikle din praksis? Få gratis konsulentbistand! Team SydPOL (Syddanmark, Praksis, Organisation, Læring og Ledelse) er et tilbud om gratis konsulentbistand til udvikling af din praksis. Team SydPOL er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark, og vi består af en koordinator og 7 praktiserende læger. Konsulentbistanden foregår i egen praksis og finder sted i tidsrummet kl Som hovedregel deltager både koordinator og en lægelig konsulent. Vi har en bred vifte af ydelser, men fælles for dem er, at hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den enkelte praksis. Konsulenterne kommer ikke med standardløsninger, men stimulerer til systematisk udvikling. Det kan for eksempel være tilrettelæggelse af nye arbejdsgange, optimering af kommunikation og ledelse, gennemførelse af projekter osv. Vi tilbyder flere former for besøg Du kan bl.a. vælge imellem: Værdigrundlag i praksis Har I lyst til at få sat ord på værdierne i praksis? Vi faciliterer en proces i praksis, hvor der udarbejdes et fælles værdigrundlag. Alle i praksis deltager. Visionsdag med ledelsen Hvad vil det sige at have en vision for praksis og opstille mål? SydPOL hjælper ledelsen med at definere en vision og en langsigtet strategi for praksis. Ledelsen deltager. Coaching af ledelsen i praksis Coachingen tager afsæt i en konkret problemstilling eller ønske om udvikling, og formålet er at gøre ledelsen mere afklaret om egne ressourcer og handlemuligheder i forhold til udviklingsønsker og udfordringer i praksis. Ledelsen deltager. For nærmere information og bestilling af besøg er du velkommen til at kontakte koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen. Tlf Tag temperaturen på praksis Har du/i lyst til at undersøge, hvordan praksis har det, tilbyder vi en praksisprofil. Alle i praksis besvarer anonymt et spørgeskema, og besvarelserne danner efterfølgende udgangspunkt for en struktureret dialog ved et 4 timers møde i praksis. Efterfølgende opstilles et eller flere mål som praksis arbejder med i minimum 3 måneder. Alle i praksis deltager. Sæt mål og få hjælp til at holde fast i dem! Har du en ide til et projekt, som du gerne vil have gennemført i klinikken kan SydPOL hjælpe med at holde fast og implementere projektet. Vi hjælper praksis med at opstille realistiske mål, udarbejde en handlingsplan og følge op på samme. Alle i praksis deltager. Team SydPOL 15

16 Hvordan balancerer vi hoved og krop i en udfordrende hverdag? KURSUS Om kurset Vi ved så meget om stress og alligevel er fænomenet voksende det er en kamp for de fleste at få sig balanceret. Workshoppen tager bl.a. udgangspunkt i øvelser, som med det rette nærvær og fokus kan restituere en travl hjerne imellem dagens øvrige opgaver. Desuden arbejdes der med de mest kendte antagelser og følelser, som afholder mennesker fra at gøre, hvad der er bedst! Praktiserende læger og uddannelseslæger i Region Syddanmark. Forberedelse: Ingen Program Workshoppen kombinerer korte oplæg om hjernen og stressreducerende tilgange, om hvorfor det giver mening at integrere flere facetter af vores opmærksomhed. En smagsprøve på øvelser af fysisk og mental karakter. Du kommer til at arbejde med dit eget mind-set; automatiserede tanker og handlemønstre/strategier Du får mulighed for at træne fokus gennem fysiske og mentale øvelser Du får opdaget et nyt gear, som restituerer hjernen undervejs mens du er i gang med dine daglige gøremål Du kommer til at møde, hvad der kan hæmme og fremme en bedre balance i din hverdag Undervisere Lis Larsen, erhvervspsykolog Heidi Bøgelund Frederiksen, leder af SydPOL (kursusleder) Tid og sted: Torsdag den 20. marts 2014 kl Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia. Kursusafgift: Kurset er finansieret af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Kurset søges godkendt af Efteruddannelsesfonden med 1 dag. Antal deltagere: Max. 30 Tilmelding: Frist for tilmelding: 10. februar 2014 Yderligere information: 16 Team SydPOL

17 Personaleledelse i almen praksis KURSUS Om kurset Dette kursus sætter fokus på personalepolitik og dilemmaer i forhold til at være personaleleder i almen praksis. Oplæg fra advokat og chefkonsulent i PLA Henriette Kiersgaard og gruppearbejde med cases. Hvad er reglerne for afholdelse af MUS og hvad gør man med langtidssygdom? Hvordan motiverer du dit personale til at gøre det bedste de kan? Hvad gør du, hvis nogle i personalegruppen fylder for meget og vil bestemme over de andre i staben? Er det OK at være på Facebook i arbejdstiden? Hvordan tager man det op? I har måske selv egne dilemmaer at få vendt? Undervisere Henriette Kiersgaard fra PLA Susanne Bader, praktiserende læge og SydPOL-konsulent Lone Grønbæk, praktiserende læge og SydPOL-konsulent. Program Velkomst og oplæg v. SydPOL. Forventninger til og udvikling af personaleledelse i almen praksis Indlæg ved jurist Henriette Kiersgaard fra PLA om personaleforhold og jura i forhold til personaleledelse Præsentation af cases fra hverdagen i praksis ved SydPOL Gruppearbejde med cases Opsamling og afslutning. : Praktiserende læger og uddannelseslæger i Region Syddanmark. Forberedelse Ingen. Tid og sted: Tirsdag den 13. maj kl Kokholm 3A, 6000 Kolding, lokale K1 Kursusafgift: Kurset er finansieret af Kvalitets og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding: Frist for tilmelding: 23.april 2014 Yderligere information: Team SydPOL 17

18 Netværksmøde for sololæger: At brænde uden at brænde ud fyraftensmøde SydPOL har etableret et netværk for sololæger i Region Syddanmark. Formålet er at udveksle erfaringer om organisation og ledelse. Netværket mødes 4 gange om året. Alle sololæger er velkomne, og alle kan deltage. Det er et åbent netværk med forskellige deltagere fra gang til gang. Om kurset Det er en gave at få lov at arbejde med det man brænder for og mange har den fornøjelse som specialist i et selvvalgt erhverv. Statistikken fortæller os imidlertid, at noget er galt. Mange er ramt af stress-symptomer i perioder og for nogle ender det med udbrændthed og farvel til arbejdslivet. Program Kl holder Lis Larsen et oplæg, som indfanger central viden om feltet: Stress og udbrændthed; Kroppen, hjernen, mål, tal og forskning Stress som sociologisk, organisatorisk og individuelt fænomen Hvad kan der handles på; individuelt, kollegialt og organisatorisk Kl kollegial sparring i netværket. Sololæger i Region Syddanmark. Undervisere Lis Larsen, erhvervspsykolog Torsten Dilling, praktiserende læge og SydPOL-konsulent Jørgen Solgaard, praktiserende læge og SydPOL-konsulent Tid og sted: Onsdag den 12. marts Kl Kokholm 3A, 6000 Kolding, mødelokale K1 Kursusafgift: Kurset er finansieret af Kvalitets og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding: Frist for tilmelding: 11.februar 2014 Yderligere information: 18 Team SydPOL

19 Netværksmøde for sololæger: Hvordan står det til med overenskomsten? fyraftensmøde SydPOL har etableret et netværk for sololæger i Region Syddanmark. Formålet er at udveksle erfaringer om organisation og ledelse. Netværket mødes 4 gange om året. Alle sololæger er velkomne, og alle kan deltage. Det er et åbent netværk med forskellige deltagere fra gang til gang. Om kurset Sidste nyt om overenskomsten og konsekvenser for sololæger. På mødet deltager Morten Østergaard-Nielsen, PLO Syddanmark. Sololæger i Region Syddanmark Undervisere Morten Østergaard Nielsen, praktiserende læge og medlem af PLO Syddanmark Jørgen Solgaard, praktiserende læge og SydPOL-konsulent Torsten Dilling, praktiserende læge og SydPOL-konsulent. Program Kl Den nye overenskomst. Kl Kollegial sparring i netværket Tid og sted: Torsdag den 22. maj kl Kokholm 3A, 6000 Kolding, mødelokale K1 Kursusafgift: Kurset er finansieret af Kvalitets og Efteruddannelsesudvalget. Tilmelding: Frist for tilmelding: 2. maj Yderligere information: Team SydPOL 19

20 Lægemiddelteamet besøg i praksis Lægemiddelteamet besøger gerne jeres praksis. Det kan være et enkelt besøg, eller vi kan aftale opfølgning på besøget. Deltagerne kan være hele praksis, eller eventuelt kun lægerne. Det er jer, der sætter rammerne ud fra de problemstillinger på lægemiddelområdet som I ønsker at arbejde med. I bestemmer emnet der skal fokuseres på, det kunne fx være: Medicingennemgang Farmakologiske emner efter jeres ønske Antibiotika Benzodiazepiner Hvis I vælger specifikke emner, kan vi (hvis I ønsker det) på forhånd analysere jeres ordinationsmønster indenfor det pågældende område og basere besøget på det. Det kunne fx være en analyse af udviklingen i antibiotikaordinationerne i jeres praksis. I vil få besøg af praktiserende læge og klinisk farmakolog Palle Mark Christensen og en af de to farmaceuter i lægemiddelteamet: Kirstine Mindegaard Gommesen eller Merete Willemoes Nielsen. For nærmere aftale og information, kontakt Merete på eller Vi ses! 20 Lægemiddelteamet

21 Supervision af samtaleterapi Praksisafdelingen støtter supervisionsgruppers aktiviteter på flere måder: 1. Der ydes økonomisk tilskud til betaling af supervisor (max. 24 timer pr. år). 2. Der ydes hjælp til at finde kompetente supervisorer 3. Der ydes hjælp til at starte nye grupper op 4. Der laves særlige tilbud fx i form af temadage til supervisionsgrupper Målsætning Det er et overenskomstmæssigt krav, at man i relation til ydelsen samtaleterapi skal modtage supervision. Praksisafdelingen ønsker med dette initiativ at sikre, at der er et relevant tilbud til praktiserende læger i regionen. Praktiserende læger i almen praksis i Region Syddanmark. Kontaktpersoner Hvis du gerne vil starte en gruppe op, eller hvis din gruppe ønsker ny inspiration, så kontakt os via Praktiserende læger Martin Munk og Bodil Bech. Yderligere information: Praksisafdelingen 21

22 Fælles Medicinkort fyraftensmøde Anvendelse af FMK i dit lægesystem Fælles Medicinkort (FMK) giver overblik over patientens samlede medicin. Dermed skulle det blive muligt at mindske antallet af fejlmedicineringer. Det er målet. Det er nationalt aftalt, at FMK skal udbredes på samtlige sygehuse og hos praktiserende læger. Datoer for kurser i foråret er endnu ikke fastlagt. Hold dig orienteret om kursustilbud, når de sendes til praksis og annonceres i Praksisnyt. Læger og klinikpersonale. Forberedelse Ingen. Kursusafgift Ingen. 22 Fælles Medicinkort

23 Praksisnyt Praksisnyt er et elektronisk nyhedsbrev til almen praksis, f.eks. nyt omkring medicin, forskning, kursustilbud og meget mere. Praksisnyt udkommer 6 gange om året direkte i din mailbox. Får du ikke Praksisnyt, kan du tilmelde dig: ved at sende en mail til Fælles Medicinkort 23

24 Afsender: Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget Praksisenheden, Kokholm 3B, 6000 Kolding Grafisk Service, Region Syddanmark Kontaktoplysninger til teams og sekretariatet Nedenstående teams hjælper praksis i Region Syddanmark med efteruddannelse og kvalitetsudvikling. Team Hjemmeside Kontakt Sekretariatet Hanne Mejborn Nielsen Tlf / Nina Christensen Tlf Efteruddannelsesvejlederne Tlf / Datafangst- og ICPC-Team Tlf Datakonsulenterne Lenike Gilhøj Vemmelund Tlf Bo Christensen Tlf Alex Friis Tlf SydPOL Tlf Lægemiddelteam https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/ praksisinformation/almen-praksis/syddanmark/laegemidler Tlf / Praksiskonsulentordningen (PKO) Tlf

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS Kursuskatalog efterår/vinter 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KEU syd Indhold 3 Forord Tilbud 4 Børnepsykiatri 5 Temamøde om Funktionelle lidelser 6 Tilbud til efteruddannelsesgrupper 7 Grundkursus i ICPC-kodning

Læs mere

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS Kursuskatalog efterår/vinter 2013 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KEU syd Indhold Forord side 3 Tilbud Praksisdag Syd 2014 side 4 Tidlig dianogstik af kræft side 5 Type 2 diabetes side 6 Funktionelle lidelser

Læs mere

ICPC, IT og kvalitetsudvikling i almen praksis

ICPC, IT og kvalitetsudvikling i almen praksis ICPC, IT og kvalitetsudvikling i almen praksis Marianne Rosendal Birthe Daugaard Diagnoseklassifikation Hvilke fordele ser du ved at diagnosekode? Hvad bruger du diagnosekodning til? Hvilke ulemper ser

Læs mere

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk Dagens program 17:00 17:15 Velkomst og præsentation 17:15 17:25 Dine tanker om ICPC 17:25 17:50 Gennemgang af ICPC -Om fordele og principper ved diagnosekodning samt hvordan, I sikrer - ensartet kodning

Læs mere

Introduktion til ICPC og datafangst

Introduktion til ICPC og datafangst Introduktion til ICPC og datafangst International Classification of Primary Care Udgives af Wonca s International Classification Committee (WICC) Fordele ved klassifikation Kommunikation og viden Struktur

Læs mere

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT af møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16.00 19.00 Praksisenheden i Kolding Kokholm 3A 6000

Læs mere

Efterår/vinter 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Efterår/vinter 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Efterår/vinter 2015 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1391

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Vinter/forår 2016 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS

Vinter/forår 2016 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS Vinter/forår 2016 KURSER OG AKTIVITETER FOR ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER Sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Praksisenheden i Kolding Kokholm 3B 6000 Kolding Telefon 2920 1023

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter København Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig

Læs mere

ICPC kodningskursus. ICPC-teamet, Region Syddanmark

ICPC kodningskursus. ICPC-teamet, Region Syddanmark ICPC kodningskursus ICPC-teamet, Region Syddanmark KEU 2008: Klassifikation af patienters symptomer og sygdomme skal være et særligt indsatsområde i Region Syddanmark. Derfor er der nedsat et ICPC-team,

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark

Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark KVALITETSUDVIKLING OG EFTERUDDANNELSE Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/keu-syd KEU syd Støtte fra Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg KEU Drifter nogle ting Nyudvikler Program Fredag den 7. marts Koordinerer Samarbejder 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg APU Institut DAK-E APO Forskningsenheden PKODet almenmedicinske hus

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

KEU-Statusrapport 2013 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark

KEU-Statusrapport 2013 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark KEU-Statusrapport 2013 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Udarbejdet af KEU-sekretariatet marts 2014 KEU syd KEU-Statusrapport 2013 Statusrapport

Læs mere

Invitation til stort fællesmøde for almen praksis

Invitation til stort fællesmøde for almen praksis Invitation til stort fællesmøde for almen praksis Vælg farve Vælg billede Invitation OUH ønsker at styrke samarbejdet mellem OUH og almen praksis til gavn for det gode patientforløb. Praksiskonsulentordningen

Læs mere

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2009 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Kvalitet og patientsikkerhed 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis 1.1 Den faglige kvalitet Formål At sikre høj faglig kvalitet. At sikre opfølgning på tilgængelig viden om den

Læs mere

Skader som følge af alkoholindtag

Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alhoholindtag Når du indtager alkohol kan der ske forskellige skader i din krop. Skader som følge af alkoholindtag Tilstand Opsamling af resultater

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 INDHOLD 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 5 7 Temamøde 8 Kurser 8 9 Rygestop 10-11 Motionstilbud 11 Uderådgivning 10 12 Lad dig inspirere Åbningstider Mandag

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-4 Foredag/temamøder 5-6 Motion 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Gruppernes egen evaluering for 2012

Gruppernes egen evaluering for 2012 Gruppernes egen evaluering for 2012 DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] Kære gruppeledere Vi har sammenskrevet jeres evalueringer for 2012 til inspiration for jeres og vores

Læs mere

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet.

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder forløb med holdundervisning,

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og By: E-mailadresse: Du skal udfylde og indsende helbredsspørgeskemaet også selv om du tidligere har gjort det! Når

Læs mere

Lægeklinikken på Ramsherred 8 er etableret af læge Ida Gjessing i 2008 og er en solopraksis med adresse og adgang fra gågaden i Aabenraa.

Lægeklinikken på Ramsherred 8 er etableret af læge Ida Gjessing i 2008 og er en solopraksis med adresse og adgang fra gågaden i Aabenraa. Praksisbeskrivelse Læge Ida Gjessing, Ramsherred 8, Aabenraa Lægeklinikken på Ramsherred 8 er etableret af læge Ida Gjessing i 2008 og er en solopraksis med adresse og adgang fra gågaden i Aabenraa. Klinikken

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål. Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD

Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål. Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål 1 Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD Udgangspunktet for FAM i Dk Styrket Akutberedskab (2007) Større befolkningsunderlag

Læs mere

Praksisbeskrivelse Lægerne J. B. Winsløws Vej

Praksisbeskrivelse Lægerne J. B. Winsløws Vej Historie Januar 2005 blev APU Odense (almen praksis med tilknytning til Syddansk Universitet) etableret, efter opkøb af 4 lokale solo praksis. Praksis var da ejet af APU fonden, som var etableret af Amtsrådsforeningen

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Ansøgning for kvinder om at komme til Forsvarets Dag (forsøgsordning)

Ansøgning for kvinder om at komme til Forsvarets Dag (forsøgsordning) Ansøgning for kvinder om at komme til Forsvarets Dag (forsøgsordning) Fulde navn: Personnummer: Telefonnummer: Adresse: Postnr.: By Mail: Jeg tager imod tilbuddet om at kommer på Forsvarets Dag og gennemføre

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis -Organisation -Udbredelse -Automatisk indrapportering af data

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og kompleksiteten i arbejdsopgaver stiger,

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region syd Aktivitetsplan forår 2016 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-9 Aktiviteter i Rådgivning Odense 10-11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12-13

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Checklister. Version 1: 30/8-2017

Checklister. Version 1: 30/8-2017 Checklister Når du skal i gang med at forberede dit kursus, er der en række helt praktiske ting som du skal have styr på. Du er dog ikke alene. Alle kursusledere har en kursuskoordinator i PLO-E som tager

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Lev godt med din sygdom Hadsten samt Kultur- og Sundhedscenter InSide, Hammel. Sundhedskursus

Læs mere

Gennembrudsprojektet. Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen praksis i Region Syddanmark

Gennembrudsprojektet. Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen praksis i Region Syddanmark Gennembrudsprojektet Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen i Region Syddanmark Betina Eskesen, Marianne Rosendal og John Banke Praksisenheden Kolding,

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge?

Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge? Kursusprogram Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge? Brogaarden, Strib 24. 26. oktober og 28. 30. november 2016 samt opsamlingsdag den

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Medlemmer af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget: Regionspolitikere Bo Libergren Region Syddanmark

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r E s bj e rg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag 6 Kurser 7 Inspiration 9 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 Workshop : Monitorering af patientforløb i almen prakis Workshopleder: Chef for DAK-E Søren Friborg Formål: Workshoppen vil ud fra konkrete sygehistorier beskrive

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration

Læs mere

Et tilbud til dig, der lider af stress, angst eller depression

Et tilbud til dig, der lider af stress, angst eller depression Et visionært og nyskabende partnerskabsprojekt Vi skaber et sammenhængende sundhedsvæsen Et tilbud til dig, der lider af stress, angst eller depression www.integratedcare.dk Et hurtigere og mere sammenhængende

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

STANDARDICERET TIDSSTYRET PATIENTFORLØB. Uffe Holst

STANDARDICERET TIDSSTYRET PATIENTFORLØB. Uffe Holst STNDRDICERET TIDSSTYRET PTIENTFORLØB. Uffe Holst STP kirurgi. Visitation STP STP STP llergi/nafylaksi lmen utilpas Besvimelse* Bevidsthedssvækkelse* Blodsukkerafvigelse Diarre og opkast af formødet infektiøs

Læs mere

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Medlemmer af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget: Regionspolitikere Tage Petersen Region Syddanmark

Læs mere

DIAGNOSEKODNING OG DATAFANGST

DIAGNOSEKODNING OG DATAFANGST KIROPRAKTIK 2014 Henrik Schroll, speciallæge i Almen Medicin, ph.d. Tidligere chef for DAK-E. Nu Seniorforsker ved Forskningsenheden for almen Medicin ved Aalborg Universitet og Region Nords kvalitets

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2011 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FORORD Velkommen i Frederiksberg Sundhedscenter. En lang række sundhedstilbud til dig som borger er samlet i Frederiksberg Sundhedscenter. Her kan du komme med alt fra din

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUD- DANNELSE T: 2360 9928 E: DGE@REGIONH.DK

Læs mere

Kursuskalender for efteråret 2016

Kursuskalender for efteråret 2016 Lær at tackle kroniske smerter Kursuskalender for efteråret 2016 For mennesker med kroniske smerter (og pårørende), der oplever, at det er smerterne, der styrer hverdagen. Smerten fylder, så det er svært

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

APO-internat. 2008 ICPC og Datafangst. 8. Marts 2008. Henrik Schroll

APO-internat. 2008 ICPC og Datafangst. 8. Marts 2008. Henrik Schroll APO-internat 2008 ICPC og Datafangst 8. Marts 2008 Henrik Schroll ICPC -kodenetværket ICPC kodning er nøglen n til: Kvalitetsudvikling Informationer (Linkportalen) Forskning (Ny viden i faget) ICPC -kodenetværket

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2016 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010.

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010. Handlingsplan for kvalitetssikring af medicinering almen praksis som tovholder for patientens samlede medicinering Systematik i medicingennemgang i Region Syddanmark Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen

Læs mere