FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: De sagde, det nok skulle komme Af Eva Isager... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: De sagde, det nok skulle komme Af Eva Isager... 4"

Transkript

1 FOKUS PÅ AUTISME Fokus på familien... 2 Landsforeningen Autisme udvider telefonrådgivningen... 3 Socialrådgiveren: Ledsagelse Nyt politikpapir på børneog ungeområdet Kredsforeningerne Hovedbestyrelsen og Kredsforeninger Bagsidetanker TEMA-ARTIKEL: De sagde, det nok skulle komme Af Eva Isager... 4 Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

2 Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Indlæg, kommentarer, bidrag mv. bedes sendt til Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer Sekretariat Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Åbningstider Mandag, torsdag og fredag kl samt tirsdag kl Onsdag lukket. Landsforeningen Autismes sekretariat Formand Morten Carlsson: Tlf (kun tirsdag kl ) Arbejdsområder: ledelse, policy, redaktør medlemsblad, næstformand i DH Bogholder/kursussekretær Gurli Koluda: Tlf Arbejdsområder: Budget/regnskab, økonomistyring, personaleadministration, kursussekretær Sekretariatsmedarbejder Elisabeth Sandell: Tlf Arbejdsområder: telefon, nye medlemmer, vedligeholdelse af medlemskartotek, bladredaktion, Malta og Sommerhøjskolen Socialrådgiver Ulla Kjer: Tlf Arbejdsområder: rådgivning, vejledning, artikler og foredrag Kursuskonsulent Rebecca Rant: Tlf Arbejdsområder: fagligt indhold på SIKON s kurser og konference Informations-/Forlagsmedarbejder Peter K. Nielsen: Tlf Arbejdsområder: informationsmateriale, bøger, spil, hjælpemidler Ejendomsfonden Lars Grønlund: Formand for Ejendomsfonden, næstformand i Landsforeningen Autisme Tlf , Arbejdsområder: webmaster, IT, administration Udgivelsesdatoer for de kommende blade i 2009 Nr. 8 udkommer i uge 39. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 18. august Nr. 9 udkommer i uge 44. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 22. september Fokus på familien Morten Carlsson, formand LA Familievejledningsloven er vedtaget og fra den 1. juli i år stilles der krav til, at kommunerne senest 3 uger efter henvendelse til kommunen fra borgeren eller et sygehus (ved udredning og diagnosticering), skal tilbyde familien en målrettet familievejledning, herunder sikre vejledning og rådgivning om rettigheder, hjælpemuligheder og tilbud. Loven skærper på denne måde kravene til kommunernes ansvar på rådgivnings- og vejledningsområdet. I Landsforeningen oplever vi alt for store forskelle i kvaliteten af kommunernes tilbud om rådgivning og herunder eksempler på, at familier rent faktisk slet ikke får nogen rådgivning, selv efter forespørgsel. Det er vigtigt også at holde kommunerne fast på, at det er familiens samlede situation der skal tages hensyn til, både når det gælder rådgivning, men også andre muligheder for hjælp til mennesker med særlige behov. Der er simpelt hen for mange hovsa løsninger og brandslukninger fordi de enkelte vanskeligheder eller behov ses isoleret. Der er desværre lidt for mange eksempler, der kunne fremdrages, men lad mig her bare nævne et par situationer: Hvorfor skal det være så svært for mange familier at få bevilget uddannelse og kurser, der angiveligt bringer pårørende i stand til at forstå og løse en lang række situationer selv. Ingen af os er fra naturens hånd udstyret med alskens viden og indsigt i handicap, problemskabende adfærd, søskendeproblematik, pædagogiske redskaber og meget mere. Det kan læres og øves på kurser og i samarbejdet med andre pårørende. Det skal vedligeholdes og udvikles efterhånden som barnet/den unge vokser og får nye udfordringer. Penge er ikke alt Kommunerne vil også i det kommende år skulle vende hver en krone. Kommunernes Landforenings aftale med regeringen om den kommunale økonomi i 2010 er ganske utilstrækkelig og der vil mindst mangle en milliard kroner. Det ændrer ikke på, at kravet om en kommunal tovholder er helt gratis og i virkeligheden kun kræver vilje og en smule organisationstalent at etablere. Hvorfor skal familierne, der i forvejen er hårdt presset med et eller flere børn med handicap i hjemmet, kastes rundt i forskellige forvaltningsgrene, udsættes for alenlange ventetider og sporadiske svar. Kommunerne må se at komme i gang og få etableret tovholdere i alle sager. Der er formentlig både et rationale i dette samt et langt bedre overblik over familiens samlede situation. Vi ser på handicapområdet generelt og ikke mindst på autismeområdet, alt for mange familier der bliver presset og splittet. Den udvikling skal modarbejdes og her har kommunerne et stort ansvar. Den nye lov forudsætter, at kommunerne sætter ind over for familierne med brugbart materiale og kommunikation med familier, hvor mennesker har særlige behov i en eller anden udstrækning. Vi glæder os til at se resultaterne og høste erfaringer af indsatsen. Landsforeningen Autisme udvider telefonrådgivningen Fra 1. september udvider vi mulighederne i Landsforeningen Autismes telefonråd givning. Fællesrådgivningen får nyt telefonnummer: , som er åben hver tirsdag fra kl til Socialrådgiveren vil derudover fortsat have åbent for henvendelse mandag, torsdag og fredag fra kl til Udvidelsen sker i samarbejde med SOPRA (rådgivningsog kursusvirksomhed) og Aspergerforeningen. Landsforeningens rådgivning har indtil nu primært bestået i socialrådgivning og rådgivning fra formand/ sekretariat. Vi har længe haft ønske om også at kunne tilbyde pædagogisk rådgivning til pårørende og mennesker med ASF. SOPRAs medarbejdere vil i fremtiden kunne yde denne rådgivning enten direkte når du ringer eller, når vi har travlt, ved at du bliver ringet op. Samtidig har vi oplevet et stigende antal henvendelser fra voksne med Aspergers syndrom. De vil nu kunne modtage rådgivning af Aspergerforeningens formand Aage Sinkbæk eller et andet bestyrelsesmedlem. Det er vores håb på sigt, at kunne udvide rådgivningen til også at omhandle bolig og beskæftigelse samt juridisk rådgivning. 2 Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 3

3 TEMA...tema-artikel! De sagde, det nok skulle komme Det kom til at tage 12 år, før Sebastian, som har fire diagnoser inden for autismespektret, fik et godt liv. Hans mor tog kampen op med myndighederne, men familien betalte en høj pris. Af Eva Isager, journalist»det må have været svært for dig,«sagde 15-årige Sebastian fornyligt til sin mor, og hun kan kun give ham ret. I 12 år har Pia kæmpet indædt for sønnens ret til et ordentligt liv.»det har været mit livs største udfordring at få den rigtige hjælp til Sebastian. Nu er det lykkedes, men undervejs måtte jeg opgive at være mor for ham og vores andre børn, fordi jeg først og fremmest måtte påtage mig rollen som socialrådgiver og støttepædagog,«siger Pia. Hun ønsker at fortælle om kampen for sønnen og de barske konsekvenser for resten af familien både økonomisk og psykisk, fordi hun vil vise andre forældre i samme situation, at de ikke er alene. Hun vil også gerne spare dem for noget af det, som hendes egen familie gik igennem. Sebastian har siden august 2008 haft en plads på behandlingsinstitutionen Nødebogård i Nordsjælland, og lad det være sagt straks: Han har det som en fisk i vandet og udvikler sig meget hurtigt. Blot få måneder efter sin ankomst, fik Sebastian sit livs første kæreste, og personalet beskrev ham som en sød og vellidt dreng, der spredte god stemning. Familien forstod ingenting. Var det den samme dreng, som havde domineret hele hjemmet, som isolerede sig, gik amok og måtte leve hele sit liv efter skemaer? Sebastian kan blive på Nødebogaard, til han er 23 år, og for første gang i årevis kan Pia, hendes mand og deres fire andre sammenbragte børn leve et liv som alle andre. Undersøgelse gik tabt Som spæd var Sebastian et langt, slankt og fuldstændig passivt barn. Han lå helt stille og kiggede på ingenting. Pia og hendes daværende mand, Sebastians far, undrede sig, men sundhedsplejersken beroligede. De skulle være glade for, at de havde fået sådan et stille og roligt barn, og hans udvikling skulle nok komme, det gik bare lidt langsomt. Da drengen var to år og gik i vuggestue, førte hans manglende sproglige udvikling til, at lederen undersøgte ham sprogligt, men resultatet at han ikke udviklede sig alders- svarende på området blev ikke skrevet ned eller fulgt op. Sebastian voksede ud af vuggestuen, og da den børnehave, han fortsatte i, lå et helt andet sted, gik oplysningerne om sprogundersøgelsen tabt.»det har voldsomme konsekvenser, hvis man ikke tør sige tingene højt. Det gjorde hverken sundhedsplejersken eller vuggestuen,«siger Pia. Efter kun en måned i børnehaven, beskrev pædagogerne ham som et barn uden kontakt med omverdenen, og som ikke forstod sammenhænge i dagligdagen. Det svarede til forældrenes egne iagttagelser. Beslutning uden om forældre Sebastian fik tilknyttet en støttepædagog og blev på grund af sine mange motoriske vanskeligheder og manglende impulskontrol henvist til børneneurologisk afdeling på det daværende Gentofte Amtssygehus. Han blev undersøgt tre gange på afdelingen, og juleaftensdag dumpede der et brev ind ad brevsprækken hos Sebastians mor:»der stod, at afdelingen og børnehaven var blevet enige om, at Sebastian havde DAMP. De ville prøve at give ham Ritalin (beroligende medicin, der især bruges til børn og unge med ADHD/DAMP, red.). De havde overhovedet ikke talt med os forældre, og jeg var meget imod at give ham så kraftig medicin, fordi de ikke havde udredt ham ordentligt, som man normalt gør, før man ordinerer Ritalin. Jeg undrede mig meget over måden, han fik diagnosen på. Jeg troede, der skulle mange flere og grundige undersøgelser til.«børnehaven fastholdt imidlertid, at Sebastian ikke ville kunne udvikle sig med mindre, han fik mere ro på sig, og forældrene indvilgede i et kort forsøg med medicinen. Den havde ingen effekt, bortset fra at drengen fik udslet over hele kroppen. Sagsbehandleren i Sebastians hjemkommune, Herlev, informerede nu forældrene om, at Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) ville henvise ham til børnepsykiatrisk afdeling på Glostrup Amtssygehus. Formålet var en egentlig udredning, så der kunne stilles en diagnose, og forældrene satte sig forhåbningsfuldt til at vente. På det tidspunkt gik Sebastian i en specialbørnehave, men han skulle i skole året efter. Han havde allerede fået et års skoleudsættelse og havde ingen tilbud. Det skulle diagnosen hjælpe ham til at få.»da vi havde ventet et helt år, viste det sig, at henvisningen til børnepsykiatrisk afdeling ved en fejl slet ikke var sendt af sted. Da kommunen ikke ville gøre noget for at fremme vores sag, fik jeg selv en tid hos Center for Autisme for at få Sebastian udredt. Vi havde ingen tid at spilde, han skulle i skole, de havde glemt os og så stillede kommunen sig alligevel på bagbenene. De ville ikke betale et privat foretagende for noget, det offentlige selv var i stand til. Først da jeg gik til borgmesteren, fik vi bevilget en udredning på Centret.«Syv år gammel stod Sebastian med to diagnoser: Aspergers syndrom og DAMP, som i dag kaldes ADHD. Sebastian er i øvrigt normalt begavet. Kaster med stole 14 dage før sommerferien, hvor Sebastian skal begynde i skole til august, får familien et tilbud, de ikke kan sige nej til. Han kan få plads i en specialklasse på en kommuneskole fortsættes på næste side TEMA 4 Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 5

4 TEMA i nabokommunen Gladsaxe og gå i fritidsordning sammen med 200 andre børn. Familien havde foretrukket heldagstilbudet Kasperskolen, så Sebastian ikke skulle skifte miljø i løbet af dagen. Dette blev også anbefalet af Center for Autisme, men skolen havde p.t. ikke plads, og i august 2001 indleder drengen et skal det vise sig smertefuldt bekendtskab med det kombinerede tilbud.»han skal forholde sig til alt for mange børn og voksne på en dag og bliver hurtigt mere og mere urolig, stresset og voldsom. Når jeg henter ham om eftermiddagen, sidder han og gemmer sig inde under en køkkenvask. Nogle gange stiller han sig op og skriger, mens han kaster med stole. Personalet forsvarer sig med, at de mangler ressourcer. De ringer mig til sidst op konstant for at få mig til at hente ham i utide, hvilket selvfølgelig går voldsomt ud over mit arbejde. Drengen lider, og hele familien lider, men kommunen foretager sig ingenting.«i den periode er Pia som så mange gange før og siden nøgleperson i kommunikationen mellem alle de involverede myndigheder. Hun opdager, at hvis der skal ske en udvikling i Sebastians sag, må hun selv være ansvarlig for den. I begyndelsen af 2002 tager Pia sin søn ud af skolen, fordi hverken sfo en eller skolen har ressourcer til at give ham den nødvendige ro og struktur. Perioden er præget af tovtrækkeri mellem Herlev og Gladsaxe kommuner. Gladsaxe beder nabokommunen om støttetimer til ham i sfo en, da han ikke trives, og hans udvikling er truet. Herlev vil ikke betale, da han jo burde kunne rummes i den nuværende normering. Amtet giver ham til sidst 1:1-støtte i skolen, men han må klare sig uden støttetimer i sfo en. Sebastian afreagerer i hjemmet i de perioder, han er i skole og sfo, og de fire andre børn trækker sig fra ham. En af måderne, Sebastian finder ro på, er ved at spille computerspil, men når han gør det, må han afskærmes fra de andre børn, som han ellers straks får konflikter med på grund af sine mange sansemæssige forstyrrelser. Barske tider Økonomisk er det også barske tider. Pia er hjemme hos Sebastian og kan ikke arbejde, men får kun begrænset tabt arbejdsfortjeneste, fordi hun selv har taget ham ud af skolen. Hun anker afgørelsen og får medhold, men familien må i mellemtiden låne penge for at overleve. Efter et par måneder vender drengen tilbage til skolen og sfo en. Herlev har endelig bevilget støttepædagog i sfo en, men ordningen fungerer skidt, for støttepædagogerne skifter ustandselig og er ikke uddannet til arbejdet med så krævende en dreng. Sebastian får i en periode medicin, som gør ham zombieagtig og tyk, så han ikke kan spille sit elskede fodbold, og ind imellem holder hans mor ham hjemme, selv om det betyder, at hun ikke kan finde et job, fordi arbejdsgiverne ikke kan regne med hende. Drengens biologiske far, som ellers har bistået Pia i kampen mod myndighederne, står helt af. Han orker ikke mere. Pia bliver ved at knokle på for at få drengen på Kasperskolen, og omsider lykkes det i sommeren Familien er nærmest ekstatisk. fortsættes på næste side I dag har Sebastian det godt og kan holde om sin mor, Pia. 6 Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 7

5 TEMA I behandling men hvor? Ret hurtigt viser det sig dog, at Sebastian ikke kan integreres i sin klasse på Kasperskolen. Han er vant til eneundervisning og har generelt dårlige erfaringer med at gå i skole. Desuden fungerer eleverne i klassen ikke godt sammen. Sebastian går ofte amok og er på mange måder helt tilbage, hvor han var engang. Han bliver undervist i sit eget lille rum, og når han skal i kantinen, vil han kun af sted alene. På det tidspunkt kommer Sebastian til en ny udredning på børnepsykiatrisk afdeling. I forvejen har han diagnoserne Aspergers syndrom og DAMP, og nu får han yderligere to diagnoser, Tourettes syndrom og OCD. Hans mor tænker tilbage:»der var aldrig nogen, som sagde, at de havde styr på ham, og frustrationen hos lærere og pædagoger var åbenbar.«efter to år var Kasperskolen et overstået kapitel. Skolen anbefalede, at Sebastian fik et behandlingstilbud. Allerede da han var 10 år i 2004, havde børnepsykiatrisk afdeling i Gentofte peget på det samme, men Pia ville dengang gerne give sønnen optimale rammer at udvikle sig i, inden han blev sendt væk hjemmefra til en behandlingsinstituion. Nu var der ingen vej udenom. Spørgsmålet var bare, hvor drengen skulle hen. Familien blev skilt ad I mellemtiden var familien blevet skilt ad. De mange års ustabilitet omkring Sebastians situation og en økonomi, som ikke hang sammen - Pias eneste indtægtskilde bestod i en lang periode i 10 timers tabt arbejdsfortjeneste førte til, at huset, hvor Pia, hendes mand og de fem børn boede i Herlev, måtte sælges, og familien var ganske tæt på at gå i stykker.»vi orkede ikke at kæmpe længere. Især ikke da det gik op for os, at historien gentog sig på Kasperskolen.«Kommunen rådede ikke over en lejlighed, der var stor nok til dem alle, og tilbød to forskellige lejligheder, så Pia og hendes to børn, inklusiv Sebastian, kunne bo i den ene, og hendes mand og hans tre børn i den anden.»vi så i øjnene, at vi måtte gå fra hinanden. Det ville ikke være med vores gode vilje, men af økonomiske årsager, fordi min mand tjente for meget til, at vi kunne få økonomisk hjælp, hvis vi var gift. Samtidig var vi slidt ned, så vi endte med at blive separeret og sidde i hver vores lejlighed. Jeg selv blev nødt til at leve af kontanthjælp.«for Sebastian var situationen også uholdbar. Hans forældre og Pias mand stod skulder ved skulder i kampen for at finde et ordentligt behandlingstilbud til drengen, som på det tidspunkt var tæt på at fylde 14 år, men endnu ikke tilnærmelsesvis havde haft et ungdomsliv. Målløse og glade En dag får de af en overlæge på børnepsykiatrisk afdeling i Gentofte at vide, at det eneste passende sted til drengen er behandlingsinstitutionen Nødebogård i Nordsjælland. Og med Pia tilbage i den velkendte rolle som indpisker over for myndighederne lykkes det omsider denne gang: I april 2008 bliver Sebastian visiteret til døgnbehandling på Nødebogård fra august samme år.»vi var målløse og glade, men kunne ikke frigøre os fra tanken om, hvorfor vi havde skullet så meget igennem. Hvis dit barn mangler en arm, bevilger det offentlige som den mest selvfølgelige ting en protese. Vi måtte rive 12 år ud af vores liv for at skaffe Sebastian den rigtige hjælp.det positive er selvfølgelig, at Sebastian har udviklet sig til en helt ny dreng. Han er faktisk blevet en ung mand, og det er en stor omvæltning for mig som mor, fordi jeg tidligere skulle hjælpe ham med bogstavelig talt alt. Nu stråler han, og når man spørger ham, hvordan han har det, siger han:»godt, rigtig godt.«omsider kan jeg fralægge mig ansvaret. Han har svært ved de faglige ting i skolen, og han får nok aldrig en uddannelse, men pædagogikken på Nødebogård foregår på hans præmisser. Den er professionel og kvalitetspræget.«dyrekøbte erfaringer»når man har et handicappet barn, er det hele familien, som er handicappet, også barnets søskende, og for vores familie har det været en lang og hård rejse. Vi bor heldigvis sammen igen, men jeg og min mand har meget til gode, også med de andre børn. Indsatsen over for Sebastian burde have været koordineret af myndighederne. Hvorfor turde de ikke handle? De burde have anerkendt vores ønsker, for som forældre ved man, hvad der virker, og de burde have været et stykke foran os i sagsbehandlingen.«pia har nogle råd til andre forældre:»læg jeres autoritetstro fra jer og tag kampene. Pres sagsbehandlerne og andre involverede. Opsøg al den hjælp, I overhovedet kan få, inklusiv fra Landsforeningen Autisme, som har givet mig god vejledning om mange konkrete ting. Find nogle personer, som ved, hvad det handler om, og stol på jeres intuition. Lad være at tro, at det er jer, der er noget galt med.sebastians historie er»endt«godt, men der er sket nogle ting, jeg gerne ville have været foruden. Heldigvis har jeg ikke haft dårlig samvittighed undervejs. Jeg kan med fuld ret sige, at jeg har gjort mit allerbedste.«efter redaktionens valg optræder Sebastians mor i artiklen kun med sit fornavn, men hendes fulde navn er redaktionen bekendt. 8 Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 9

6 Ledsagelse Ulla Kjer, socialrådgiver Personen skal kunne efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold Personen skal kunne give udtryk for (ikke nødvendigvis verbalt) et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter og være bevidst om indholdet i aktiviteten. Personen må ikke være sindslidende Ledsagelsen må ikke foregå i hjemmet Lov om social service giver mulighed for ledsagelse for personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der ikke kan færdes alene. Ordningerne kan bevilges efter 45 for unge hjemmeboende mellem 16 og 18 år og efter 97 for personer mellem 18 og 65 år. Hvis man er bevilget ledsagelse inden det fyldte 65. år, kan ordningen dog forlænges efter folkepensionsalderen, hvis man fortsat opfylder betingelserne herfor, men en borger, som er blevet folkepensionist, kan ikke få ordningen bevilget. Formålet Formålet med ordningen er at medvirke til selvstændiggørelse og integration i samfundet af unge med handicap. For over 18-årige er formålet at medvirke til normalisering og integration i samfundet og et led i bestræbelserne på at øge handicappedes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Personkredsen: Unge hjemmeboende mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne ikke kan færdes alene. Personer mellem 18 og 65 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne ikke kan færdes alene Som det ses, er der forskel i personkredsen for under og over 18-årige, idet døgnplacerede unge ikke kan få ledsagelse efter denne paragraf. I stedet forventes botilbuddet at yde den nødvendige støtte. På voksenområdet kan der være mulighed for ledsager, selv om man bor på døgntilbud. I de situationer skal det vurderes, i hvilket omfang, botilbuddet yder individuel ledsagelse til beboeren. Det er også vigtigt at være opmærksom på bemærkningen om, at personen ikke nødvendigvis verbalt kan give udtryk for sine behov. Det kan formentlig omfatte en del af vores medlemmer. Indhold Ledsageren skal populært sagt fungere som»stok«eller den, der skubber en kørestol for en bevægelseshæmmet. For personer, der f. eks. har svært ved at gøre sig forståelige, kan ledsageren hjælpe med kommunikationen. Timer Ledsagelse bevilges med 15 timer månedligt. Man kan spare op af timerne i op til 6 måneder altså max. 90 timer, som kan bruges til særlige begivenheder. Opsparing af timer skal aftales med kommunen. Ledsageren Der kan ikke kræves en særlig uddannelse af ledsageren, men det bør være en person, som har interesse i arbejdet og gerne har erfaring med at arbejde med personer med handicap. Hjælperen bør have introduktion til opgaven. Brugeren kan selv finde en ledsager, men kommunen skal godkende den pågældende. Kommunen ansætter ledsageren, med mindre brugeren selv ønsker at påtage sig opgaven. Ny bog af Mohammad Ghaziuddin, MD University of Michigan Mentale sundhedsaspekter ved autisme og Aspergers syndrom Bogen giver læseren et overblik over de mentale sundhedsaspekter, der er i forbindelse med autisme og Aspergers syndrom. Det er ikke almen viden, at flere typer adfærds- og følelses mæssige problemer forekommer hos personer med autismespektrumforstyrrelser (ASF), hvoraf autisme og Aspergers syndrom er de primære kategorier. Det er en generel fejlopfattelse blandt professionelle og plejepersonale, at personer med ASF ikke udvikler yderligere psykiske lidelser. Bogen skal være med til, at mane denne myte i jorden. Pris 345,- kr. Bogen kan bestilles hos Autismeforlaget på eller på tlf Socialrådgiveren Brugeren skal betale sine egne og ledsagerens evt. udgifter til transport under ledsagelsen samt evt. aktiviteter. Kommunen kan yde et tilskud til disse merudgifter, hvilket i 2009 er på max. 735,- kr. årligt for under 18-årige og 734,- kr. for over 18-årige. Som det ses, gælder ledsageordningen kun for unge fra 16 år. Der kan dog være mulighed for, at yngre børn får en slags ledsagelse, men så er det typisk som en slags barnepige/hjælper efter lov om social service 41 merudgiftsydelse. Man kan læse mere om ordningerne i vejledning nr. 96 af 05/ om særlig støtte til voksne og vejledning nr. 99 af 05/ om særlig støtte til børn og unge og deres familier. 10 Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 11

7 Nyt politikpapir på børne- og ungeområdet Som noget helt nyt har DH nu et politikpapir om børn og unge med handicap. Politikken skal bruges til at guide DH og lokalafdelingerne i arbejdet med at sikre, at børn og unge med handicap bliver hørt. Af Morten Carlsson, næstformand i DH Et af DH s vigtigste budskaber i politikpapiret er, at børn og unge med handicap skal ses som de selvstændige individer, de er. De har behov for at blive hørt, at blive lyttet til og blive taget med på råd i beslutninger, ikke mindst beslutninger, der vedrører deres eget liv. Den form for selvbestemmelse har børn og unge med handicap langt fra i dag. Børn og unge med handicap oplever, at de hverken bliver set, hørt eller forstået. Det ved vi fra de to projekter, hvor DH har sat fokus på børn og unge med handicap. Politikpapiret bygger på erfaringerne fra disse projekter og skal hjælpe med til at gøre opmærksom på de særlig forhold, som børn og unge med handicap har og sørge for at de får ret til at blive hørt. Ret til at blive hørt Det er DH s erfaring, at en af de rettigheder, der er særlig vigtig for børn og unge med handicap, er retten til at blive hørt. Børnekonventionens artikel 12 og FN s handicapkonventions artikel 7 og artikel 4, stk. 3 fastslår, at børn og unge har ret til at blive hørt i sager, der vedrører egne forhold, i det omfang de er modne til det. Det vil sige at børn med handicap skal høres i hjemmet, i skolen, i socialforvaltningen, i sundhedssektoren, i fritiden og ikke mindst skal de have indflydelse i de handicaporganisationer, der skal stille krav om forbedrede vilkår for børn med handicap i hverdagen. De har en mening og vil gerne inddrages, men de har behov for andre vilkår for at kunne benytte den rettighed. Dette politikpapir kan forhåbentlig bidrage til at udvikle vilkår, som gør det muligt for børn og unge med handicap at blive hørt. Hvis børn og unge ikke har mulighed for at dele deres ønsker, synspunkter og kompetencer, udfordres de ikke til at formulere egne holdninger. Hermed kan man risikere skabe en systematisk tilvænning til, at andre beslutter for dem og i sidste ende opdrage børn og unge til en passiv voksentilværelse, hvor selvbilledet rækker til at forestille sig et liv på førtids-pension. Sammenhængende børnepolitik Kommunerne har det fulde ansvar for indsatsen i forhold til børn og unge. Det er i den kommunale børnepolitik, at konventionerne skal omsættes til konkret indsats. Men som det ser ud i kommunerne i dag, er der for børn og unge med handicap i høj grad behov for, at der er sammenhæng mellem de almindelige og særlige tilbud. Kommunerne er forpligtet til at udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der skal gælde alle børn og unge i kommunen. Her bør handicaprådene involveres; de kan forhåbentlig finde inspiration i vores politikpapir. Formålet med at formulere en kommunal børnepolitik er at opstille retningslinjer for, hvordan der lokalt opnås sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Som det ser ud i dag, er der ikke en tilstrækkelig sammenhæng mellem disse to. Greepers Sort Originals 140 cm op til 8 par øjer Greepers snørebånd, er nemme at binde og løsne. (Ingen elastikker). Velegnet til mennesker med motoriske vanskeligheder og mennesker med gigt. Se her hvordan man binder og løsner snørebåndene: Vejl. udsalgspris 95,50 DKK Kan bestilles hos Autismeforlaget på eller på tlf For eksempel er der to lovgivninger på dagtilbudsområdet. Én lovgivning for almindelige dagtilbud og én for særlige dagtilbud. Denne opsplitning fremmer ikke en helhedsorienteret tænkning. Børn og unge med handicap i dagtilbud skal have den nødvendige støtte, hvad enten de benytter et almindeligt eller særligt dagtilbud. Børn og unge med handicap skal modtage en helhedsorienteret hjælp, der understøtter dem bedst muligt i deres udvikling og selvstændiggørelse. De skal have mulighed for at opnå personlig assistance til både skolegang, fritidsliv, træning og behandling samt spontane aktiviteter i én og samme ordning. Samtidig er det vigtigt at slå fast, at børn og unge med handicap ikke skal bruge deres liv på at være sagsbehandlere. Myndigheden må påtage sig den fornødne koordinerende rolle. Læs politikpapiret på DH s hjemmeside: 12 Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 13

8 Kredsforeningen Midtvest Sæt allerede nu X i kalenderen ved følgende arrangementer i efteråret 2009 Kredsforeningen Roskilde Arrangementer i 2009 og 2010 Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Tirsdag den 1. september Opstart for Tirsdags-maleholdet for personer med ASF Kl , Langvadbjerg, Herning. Lørdag den 26. september Temadag om opdragelse v/karin Bakmand, autismekonsulent Herning kommune. Onsdag den 7. oktober Filmen BEN-X vises i Ikast Bio kl. 16 og kl. 19. Entré kr. 50,- Tirsdag den 3. november Etablering af nye netværksgrupper for forældre til børn, unge og voksne med ASF Kl på Langvadbjerg. Lørdag den14. og 21. november Kreative Familielørdage Kl , Langvadbjerg. Lørdag den 28. november Temadag om:»aspergers syndrom og ledsagende psykiatriske forstyrrelser«som angst, depression, tvangstanker, tvangshandlinger etc. Adfærds forstyrrelser:»hvorledes opfatter mennesker Aspergers syndrom og ledsagende forstyrrelser«? med Demetrious Haracopos, psykolog v. Center for Autisme og Dea Birgitte Hansen, medredaktør på Dea har AS og vil fortælle om sit liv i.f.t. ovenstående emner. Kl. 10, Sønderagerskolen i Herning. Netværksmøder 1. september, 29, oktober, 12. januar og 2. marts 2010, kl Dom Apoteket, Roskilde. Onsdag den 30. september Kl Holmeagerskolen, Kantinen (ved siden af Greve station), Greve. Medlemsaften med temaet»fra barn til voksen«, hvad sker der i når man bliver 18 år, både kommunemæssigt, omkring bolig, arbejde, førpension, arv, umyndiggørelse mv. Foredragsholdere: Socialrådgiver Ulla Kjær og advokat Amdi Møller. Tirsdag den 9. februar 2010 Kl , Greve Borgerhus.»Børn med autisme«om børnehave, skoletilbud (special kontra folkeskole), søskende, fritid mv. Foredragsholder: Michael Falck Sørensen, Sofieskolen. For de 3 arrangementer vil der være tilmelding en måneds tid før arrangementets afholdelse på hjemmesiden: Send din mailadresse også når du får en ny til autismeforening.dk Så får du til gengæld nyhedsbreve, invitationer til og efterfølgende omtale af vores forskellige arrangementer, kurser og temadage direkte i din mailboks. Nærmere information om de enkelte arrangementer følger her i bladet, samt på Kredsforeningens hjemmeside Tilmeld dig vores nyhedsbrev via hjemmesiden, og få hurtig og direkte besked. Onsdag den 11. november Kl , Greve Borgerhus, (max. 25 personer). Unges seksualitet, hvordan forholder vi os som forældre hertil Kun for forældre til unge i alderen år. Kredsforening MidtVests arrangementer omtales på vores hjemmeside og ligeledes her i Landsforeningen Autismes blad. Hvis du udtrykkeligt ønsker post fra foreningen sendt til dig pr. almindelig post, bedes du kontakte Lise Ebbensgaard på tlf Spørgsmål vedr. arrangementerne kan endvidere rettes til Foredragsholder: MH-Consult Marianne Hørdam, Center for Autisme. 14 Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 15

9 Kredsforeningen Sønderjylland Autisme for begyndere Kredsforeningen Viborg Arrangementer de kommende måneder... Torsdag den 17. september 2009 kl (datoen er desværre i fare for at blive ændret, så tjek op på vores hjemmeside) Vi har inviteret Charlotte Hesselberg, PPR Haderslev og Lise Konsted, leder af specialbørnehave, Haderslev til at komme og fortælle om den grundlæggende viden, som er vigtig for alle»nye«indenfor autisme spektrum forstyrrelses området. Aftenen henvender sig til alle, men er specielt tilrettelagt for nydiagnotiserede familier, pårørende, venner, naboer og fagpersoner, som ønsker viden om autisme samt andre der kan have glæde, gavn eller lyst til at udvide sin viden, f.eks. støtte og kontaktpersoner m.fl. Autistisk tænkning med psyk. Bo Hejlskov Onsdag den 20. januar kl Sted Aabenraa Pris for deltagelse: Medlemmer: 40,- kr. ikke medlemmer: 80,- kr. Tilmelding kan foretages allerede nu på: Viborg indbyder til»grøn-dag«informationsarrangement den 19. september kl Informationsdagen er et tilbud til alle med tilknytning til nydiagnostiserede børn/unge inden for autisme spektrum forstyrrelser. Vi vil med denne dag give deltagerne både noget teoretisk input omkring autisme, og sætte rammerne for erfaringsudveksling blandt andre i samme situation som en selv. Lone Udengaard og Martin Breum Mikkelsen står for oplæg og svarer på spørgsmål. Vi ved, at der kan være meget at spørge om. Arrangementet vil foregå i Skive, og er for alle interesserede. Program tilsendes efter modtaget tilmelding. Bowling Vi indbyder medlemmerne af Kredsforeningen Viborg til gratis feriebowling i Bowl and Fun i Viborg torsdag i uge 42. Sæt kryds i kalenderen allerede nu :-) Det er efter først-til-mølle princippet. Tilmelding til senest den Husk at skrive navn, antal deltagere og telefon nr. i tilfælde af ændringer. Kredsforeningen er vært med kaffe, te og kage. Sted Fjordskolen, Posekærvej 8, 6200 Aabenraa Pris for deltagelse Medlemmer: Gratis Ikke-medlemmer: 25,- kr. Tilmelding senest 17. september 2009 på: eller , gerne sms (ma-ti-to kl og fredag kl ) Husk at skrive navn på alle deltagere. Tilmelding senest den 1. september til Pårørendedag på Krabbeshus Kreds Viborg og Krabbeshus Heldagsskole indbyder til den årlige pårørendedag for pårørende (dog ikke forældre) til skolens elever. Forældrene får deres eget kursus i form af forældrekurser. Arrangementet er den 3. oktober, og indbydelserne kommer senere, men husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu. 16 Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 17

10 Kredsforeningen Østjylland Hovedbestyrelsen og Kredsforeninger Arrangementer de kommende måneder... Hovedbestyrelsen Morten Carlsson... Tlf Kredsforeningen Grønland Ando Møller...Tlf Kredsforeningen Storstrøm Alice Seldal... Tlf Kursus for forældre til nydiagnosticerede børn I samarbejde med Dorthe Hölck fra Sopra, afholder vi i efteråret tre aftener for forældre til nydiagnosticerede børn. Se program og datoer på vores hjemmeside, eller få mere info hos Susanne Bøgh Alders, tlf / Eksplosiv adfærd set indefra temaaften med Teit Bang Heerup og Trine Uhrskov Torsdag den 1. oktober, kl i Skanderborg Kirkecenter, Kirkebakken 4, 8660 Skanderborg Eksplosive børn og unge reagerer ofte meget udadvendt, når de bliver frustrerede. Og de børn der reagerer med vrede og aggressivitet får ofte meget skældud, fordi forældre og fagfolk omkring dem også bliver frustrerede og magtesløse. Hvad oplever man, når man er et eksplosivt barn? Det fortæller Teit, som i dag er en ung mand i tyverne med diagnosen Aspergers syndrom og ADHD, åbent og ærligt om. Aftene starter med et oplæg af Trine Uhrskov fra Sopra. Temalørdag om botilbud til personer med ASF i Østjylland Lørdag den 24. oktober kl i Århus Kredsforeningen Østjylland planlægger en temalørdag, hvor fagfolk vil orientere om de forskellige botilbud i kredsen. Derudover vil vi invitere en række lokalpolitikere fra kredsens kommuner til at komme og fortælle om deres indstilling til etablering af nye tilbud. Pris 75,- kr. pr. medlem og 100,- kr. for ikkemedlemmer af kredsforeningen. Nærmere om kursets afholdelse følger senere. Netværksgrupper Efter sommerferien starter både eksisterende og nye netvæksgrupper op. Vi har netværksgrupper i Århus, Skanderborg, Silkeborg, Syddjurs og håber på at finde et par forældre mere til en netværksgruppe i Randers, en netværksgruppe for forældre til teenagepiger og en netværksgruppe for både forældre og børn. Trænger du også til at møde andre forældre, så henvend dig til: Susanne Bøgh Alders, tlf / Næstformænd: Winnie Skjødt... Tlf Lars Grønlund... Tlf Medlemmer: Aage Sinkbæk... Tlf Allan Jensen... Tlf Anja Clausen... Tlf Bernd Weibeck... Tlf Peter K. Nielsen... Tlf Rebecca Rant... Tlf Søren Dalgaard... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen Bornholm Karin Jaque... Tlf Susanne Sonne... Tlf Kredsforeningen Frederiksborg Allan Jensen... Tlf Charlotte Sloth Jensen. Tlf Kredsforeningen Fyn Else Worm Jørgensen... Tlf Kredsforeningen Færøerne Landsfelagið fyri fólk við autismu...tlf Maiken Skardenni...Tlf Kredsforeningen København/ Frederiksberg Rebecca Rant... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen MidtVest Søren Dalgaard... Tlf Kredsforeningen Nordjylland Jørn Poulsen... Tlf Kredsforeningen Ribe Kontaktperson: Hanne Schroll Kristensen... Tlf Kredsforeningen Roskilde Uffe Mohrsen... Tlf Kirsten Christensen Riel... Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn Karen Hornshøj-Møller. Tlf Kredsforeningen Sønderjylland Hanne S. Christensen... Tlf Kredsforeningen Vejle Inge Frisgård... Tlf Kredsforeningen Vestsjælland Thomas Fabricius... Tlf Tina Larsen... Tlf Kredsforeningen Viborg Peter K. Nielsen... Tlf Birgit Flæng Jørgensen Tlf Kredsforeningen Østjylland Marianne Banner... Tlf Elsebeth Pii Svane... Tlf Aspergerforeningen Kontaktperson: Aage Sinkbæk... Tlf (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) Pris 50,- kr. for medlemmer og 75,- kr. for ikke-medlemmer. Mere info på Tilmelding hos Susanne Bøgh Alders, autismeoj.dk, tlf / Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 19

11 Magasinpost ID-nummer B Portoservice Postboks Pandrup...Bagsidetanker Prisen Aage Sinkbæk Jeanette Ringkøbing Louise Jensen Janeth Koblauch Birgitte Bjørn Denne måneds bagside-skribent er Louise Jensen. Louise er en flittig brugt foredragsholder, og har selv Aspergers syndrom. For nogle år siden skulle min kontaktperson, Dorthe giftes og jeg tog til globryllup. Da får jeg øje på Stine, en af mine tidligere klassekammerater. Vi sagde hej og så kom den uundgåelige sætning:»hvor kender du så Dorthe fra?«. Undvigende svarede jeg, at jeg kender Dorthe fra hendes arbejde.»nå, så du er altså også pædagog«, lød det. Nu ville det jo være lettere bare at nikke og lade Stine, som jeg sikkert aldrig ser mere, blive i troen om at jeg er pædagog. Men jeg lyver ikke, det går imod mine principper. Så det endte med at jeg sagde:»nej, jeg ER Dorthes arbejde«, hvilket gør Stine ubehageligt til mode. Forstå mig ret, jeg skammer mig ikke over at være Asperger. Jeg ville aldrig bytte det væk, hvis jeg kunne. Men sådanne situationer er så ubehagelige! Jeg var den dygtigste elev i min klasse og der blev set op til mig. Og nu er jeg pensionist. Handicappet. De værdier jeg har, får man ikke papirer på og i vores verden er det mest de værdier man kan bevise, der tæller. Stine så ikke, at jeg er dygtig til mit arbejde, bor selv, klarer depressioner o.s.v. Hun så en der ikke havde job eller uddannelse. I hendes øjne, sikkert en fiasko. Men historien slutter ikke her I maj modtog jeg Confex pris for Bedste Oplægsholder Til ceremonien blev der uddelt 5 priser: 4 priser, med 4 nominerede, og en 5. pris, Årets Foredragsholder. Ingen nominerede. Kun mig! Vicki fra Confex sagde at denne pris gives til»en der har gjort noget helt ekstraordinært inden for sit område«og læste derefter nogle citater op som folk har sagt om mig på deres evalueringer. Det var meget rørende. Derefter blev jeg kaldt op og modtog et diplom og en stor buket blomster. Jeg har ingen uddannelse. Jeg er pensionist. Jeg har ikke opnået noget af det mine jævnaldrende har opnået. Men hvor mange af mine jævnaldrende har modtaget en pris? Hvor mange har stået med en buket blomster og et diplom der siger at de er den bedste til det de gør? Det har jeg! Stine og mine andre klassekammerater får det aldrig at vide, men JEG ved det, og det er nok. 20 Nr. 7 August 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme August 2009 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme April 2008 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service LANDSFORENINGEN AUTISME Støttemuligheder efter lov om social service Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse af, at ikke

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre,

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre, KALENDER Dato 2008 EarlyBird kursus for forældre Langvadbjerg 09-01-08 Bestyrelsesmøde Langvadbjerg 09-01-08 Møde med FOF Herning Langvadbjerg 16-01-08 Forældrenetværksmøde Langvadbjerg 18-01-08 Kursus

Læs mere

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet.

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. ASPERGERS SYNDROM Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner April 2008 Historien om Anders

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

Årsberetning for året 2013.

Årsberetning for året 2013. Årsberetning for året 2013. Indledning. Vores landsforening har fået nyt medlemssystem og det har betydet at man har fået ryddet lidt op i medlemslisterne, så i år har vi her i Østjylland 1138 medlemmer

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME

LANDSFORENINGEN AUTISME LANDSFORENINGEN AUTISME Aspergers syndrom Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner Historien

Læs mere

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4 FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Karen Ellemann... 2 Socialrådgiveren: Individuel boligstøtte... 7 Om at flytte hjemmefra... 8 Penneveninde søges... 9 Sommerhusferie på Langeland... 10 Legater... 11 Deltagere

Læs mere

International Autismedag 2. april. ...temanummer om FOKUS PÅ AUTISME

International Autismedag 2. april. ...temanummer om FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME FN s Autismedag 2. april synlighed og opmærksomhed... 2 Meeting of Minds 3... 4 Center for Autisme: Kurser om seksualitet med Isabella Hénault... 9 Bare spørg hvis du tør... 10 Kredsforeningerne...

Læs mere

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2010 Hvad er ASF? Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en gruppe af gennemgribende

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde FOKUS PÅ AUTISME Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond... 6 Socialrådgiveren: Ferier... 8 BOING: Piger med

Læs mere

SIKON 2009 i Odense. ...reportage fra FOKUS PÅ AUTISME

SIKON 2009 i Odense. ...reportage fra FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Fra brugerindflydelse til brugerinddragelse... 2 Advarsel... 3 Autisme er universelt Af Eva Isager... 4 En stilfærdig debattør Af Eva Isager... 8 SIKON i billeder... 10 VOXPOP: Hvad får

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2008 Hvad er Aspergers syndrom? Nu om dage sættes der mere og mere fokus

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2008 Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Børn med

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Afrapporteringsskema. - Til afrapportering af pårørendeoplevet kvalitet

Afrapporteringsskema. - Til afrapportering af pårørendeoplevet kvalitet - Til afrapportering af pårørendeoplevet kvalitet Læsevejledning: Nærværende afrapporteringsskema anvendes som skabelon for skriftlig tilbagemelding til botilbud i forbindelse med Pårørendeundersøgelse

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Referat fra generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 i Landsforeningen for autisme - Kreds København/Frederiksberg

Referat fra generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 i Landsforeningen for autisme - Kreds København/Frederiksberg Referat fra generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 i Landsforeningen for autisme - Kreds København/Frederiksberg Forinden generalforsamlingen fik kredsen besøg af landsformand for Landsforeningen

Læs mere

Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, formand@autismeforening.dk Redaktion: Elisabeth Sandell redaktion@autismeforening.dk

Læs mere

Mit hospitalspas. Til mennesker med autisme.

Mit hospitalspas. Til mennesker med autisme. Mit hospitalspas Til mennesker med autisme www.autismeforening.dk inspireret af National Autistic Societys folder: My Hospital Passport Oversættelse og tilpasning til dansk kontekst: MIT HOSPITALSPAS TIL

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

v/lene Metner PsykologCentret ApS

v/lene Metner PsykologCentret ApS v/lene Metner PsykologCentret PsykologCentret ApS www.pcaps.dk 1 PsykologCentret Viborg Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 14 kollegaer Med som underlag : Supervision Kurser,

Læs mere

Inklusion af 5 børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser i dagtilbuddene Skovlinden/Vesterlunden og 4-Kløveren/Sundet

Inklusion af 5 børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser i dagtilbuddene Skovlinden/Vesterlunden og 4-Kløveren/Sundet Bilag Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Inklusion af 5 børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser i dagtilbuddene Skovlinden/Vesterlunden og 4-Kløveren/Sundet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen

Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen Søndag, 1/7 Fælles oplæg Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen Hvis man på Google skriver ordet autism får man 15 millioner hits.

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer:

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer: Årsberetning 2012 Netværk og arrangementer: Vi har nu 12 netværk fordelt over vores kreds, så det netop afsluttede Netværksprojekt som vi fik midler fra Socialministeriet til at lave, har båret frugt.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Sårbarhedsundersøgelse 2017

Sårbarhedsundersøgelse 2017 Sårbarhedsundersøgelse 2017 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.030 forældre til børn med autisme Maj 2017 Indledning: Når børn får diagnosen autisme, så kommer forældrene ind i det offentlige system og

Læs mere

En god handicapmor er jeg vist ikke

En god handicapmor er jeg vist ikke Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 1992 En god handicapmor er jeg vist ikke Den traditionelle handicaprolle skal have et spark. Man skal tænke l muligheder frem for begrænsninger. Og gøre de ting sammen med

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune

Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Randers 18/12/2014 Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Følgende udtalelse er lavet af personalet i skolens specialklasser og vedtaget i MED-udvalget på Tirsdalens

Læs mere

GRANBOHUS Få gode oplevelser med LEDSAGEORDNINGEN

GRANBOHUS Få gode oplevelser med LEDSAGEORDNINGEN GRANBOHUS Få gode oplevelser med LEDSAGEORDNINGEN For mig betyder Ledsageordningen alt. Da jeg hele mit raske liv har været meget aktiv og udadvendt, kunne jeg ikke se mig selv sidde hjemme det meste af

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

MENNESKER DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET.

MENNESKER DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET. MENNESKER DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET. Bo Hejlskov Elven Ovenstående citat kan godt være svært at forholde sig til og endda virke provokerende, især hvis man står i adfærdsproblemer til halsen.

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Autismespektret PsykInfo 24.04.12 v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Program Hvad er autisme? Hvad er symptomerne på autisme? Adfærd Behandling Spørgsmål Dias kan findes på www.psykinfo.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015 17 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Til Politisk behandling den 22. april 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP 1 BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Hvem kan få en ledsager?...4 Hvad kan du bruge din ledsager

Læs mere

Mit hospitalspas. Til mennesker med autisme. Vejledning.

Mit hospitalspas. Til mennesker med autisme. Vejledning. Mit hospitalspas Til mennesker med autisme Vejledning www.autismeforening.dk inspireret af National Autistic Societys folder: My Hospital Passport Oversættelse og tilpasning til dansk kontekst: MIT HOSPITALSPAS

Læs mere

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015 4. februar 2015 Skolelederen Skolelederen Kære alle. I december skrev jeg, at sneen nok ville komme mellem jul og nytår, og der kom faktisk et lille drys de fleste steder, men nu er det for alvor blevet

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene

Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene Socialrådgiver Bente Juul Röttig 1 Handicapkonventionen artikel 23,2 Børnekonventionen artikel 3 og

Læs mere

Kursuskatalog Grundkursus i autisme Unge med ASF Konfliktforståelse Pædagogiske metoder SIKON Konferencen Søskendekurser Sommerhøjskole

Kursuskatalog Grundkursus i autisme Unge med ASF Konfliktforståelse Pædagogiske metoder SIKON Konferencen Søskendekurser Sommerhøjskole Kursuskatalog 2012 Grundkursus i autisme Unge med ASF Konfliktforståelse Pædagogiske metoder SIKON Konferencen Søskendekurser Sommerhøjskole Kursuskataloget 2012 v/lars Grønlund & Rebecca Rant, Kursussekretariatet

Læs mere

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap 1 Seksuelle overgreb Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap Brug kortene til at skabe dialog i medarbejdergruppen Du bliver ringet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen 18 år hvilke muligheder er der for hjælp efter den sociale lovgivning (efterværn og voksenbestemmelser efter serviceloven) og efter lovgivningen om særligt

Læs mere

Bliv ekspert i at forstå børn

Bliv ekspert i at forstå børn Bliv ekspert i at forstå børn Ulla Dyrløv og Charlotte Bjerregård fra Familiepsykologisk Praksis på Frederiksberg tilbyder et kursus til lærere og pædagoger, der ønsker at blive eksperter i at forstå børn

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man Børn opfører sig ordentligt, hvis de kan Voksne skal vise respekt overfor de eksplosive børn, samarbejde og sammen finde holdbare løsninger. Udgangspunktet er, at børnene ikke selv vælger at være umedgørlige.

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Hjælp, mit barn fylder 18!

Hjælp, mit barn fylder 18! Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med arrangementet Oplæg ved: Hjælp, mit barn fylder 18! Lørdag d. 3. oktober 2015 kl. 10-15.45 Taastrup Kulturcenter A-salen Poppel Allé 12 2630 Taastrup Sputnik Kollegiet

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT Læs en børnepsykiaters vurdering af forskellige børn hvor vi umiddelbart tror, det er ADHD, men hvor der er noget andet på spil og læs hvad disse børn har brug for i en inklusion. Af Gitte Retbøll, læge

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Landsforeningen Autisme April 2012 Hvad er ASF? Autisme Spektrum

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP 1 BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Hvem kan få en ledsager?...4 Hvad kan du bruge din ledsager

Læs mere