Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser"

Transkript

1 Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Orientering om Finanslovforslaget for Finansåret 2014 Undervisningsministeret (UVM) orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2014, som er offentliggjort den 27. august Den endelige finanslov for 2014 forventes vedtaget medio december august 2013 Sags nr.: P Takstudvikling Nedenstående tabel viser takstudviklingen for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser: Tabel: Takstudvikling ift ekskl. pris- og lønregulering Procent Skolepraktik - 2,0-4,1-6,1-8,0 UV-takst, merkantilt grundforløb -1,6-3,7-6,1-16,3 UV-takst, teknisk grundforløb -1,4-3,3-5,8-16,0 UV-takst, merkantilt hovedforløb -2,3-4,7-7,2-11,4 UV-takst, teknisk hovedforløb -1,5-3,5-5,9-10,2 UV-takst, sosu-hovedforløb og landbrugets lederuddannelse -1,5-3,5-5,9-7,8 FÆL-takst, merkantile udd. og landbrugets lederuddannelse -6,0-7,9-9,8-11,7 FÆL-takst, teknisk grundforløb og sosu-hovedforløb -6,7-9,0-11,0-12,9 FÆL-takst, teknisk hovedforløb -6,6-8,9-10,9-12,7 Bygningstakst -2,0-4,0-5,9-7,8 Note 1) For merkantile- og tekniske hovedforløb, herunder skolepraktik, udtrykker satserne takstudviklingen for vægtede takster. Note 2) Summen af takstændringerne beskrevet i teksten stemmer ikke nødvendigvis overens med den samlede takstudvikling vist i tabel 1 pga. afrundinger Taksterne på finansloven er, udover ændringerne i tabellen, opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2014.

2 2 Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 0,5 procent. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 0,9 procent. Vi henviser til Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger. 2. Nye initiativer Reserve til bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne mv. På FFL14 er der afsat en reserve på ca. 980 mio. kr. i Bevillingen skal medgå til at finansiere initiativer i tilknytning til regeringens kommende udspil til reform af erhvervsuddannelserne mv. Midler til partssamarbejde om kompetenceudvikling Ifm. OK13-lovindgrebet blev der afsat 64 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til partssamarbejde om kompetenceudvikling på de frie skoler, ungdomsog voksenuddannelserne og produktionsskolerne. For de erhvervsrettede ungdomsuddannelser medfører det en tilførsel af midler til undervisningstaxametrene på 23,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, svarende til en stigning på 0,5 pct. årligt i 2014 og AIT På FFL14 er på UVM s område udmøntet en effektivisering sfa. AIT på i alt 54,1 mio. kr. årligt i 2014 og frem. For de erhvervsrettede ungdomsuddannelser medfører det en effektivisering af fællesudgiftstaxametrene på 26,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem, svarende til en reduktion på 3,9 pct. i 2014, 4,0 pct. i 2015 og 4,1 pct. i 2016 og frem på merkantile uddannelser, teknisk grundforløb, sosu hovedforløb, landbrugets lederuddannelse og sikkerhedskursus samt en reduktion på 3,7 pct. i 2014, 3,8 pct. i 2015, 3,9 pct. i 2016 og 4,0 pct. i 2017 på fiskeriets grunduddannelse, fodterapeut- og lokomotivføreruddannelsen, adgangsgivende kurser og teknisk hovedforløb. Herefter resterer på UVM s område en uudmøntet effektivisering sfa. AIT på i alt 69,5 mio. kr. årligt i 2015 og frem. Omstillingsreserven På finansloven for 2011, 2012 og 2013 blev etableret en omstillingsreserve på 2 pct. i 2014, yderligere 2 pct. i 2015 og yderligere 2 pct. i 2016 til omprioriteringer og nye initiativer på ministerområdet. På FFL14 er omstillingsreserven videreført med takstreduktioner på yderligere 2 pct. i

3 3 2017, svarende til 119,4 mio. kr. for institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse og 6,6 mio. kr. på skolepraktikområdet. Ifm. FL14 i efteråret 2013 vil der blive taget stilling til, hvordan omstillingsreserven for 2014 skal udmøntes. 3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstudviklingen på FFL14 Indkøb fase 7 På finansloven for 2013 blev der udmøntet et effektiviseringspotentiale sfa. syvende fase af statens indkøbsprogram med stigende profil fra 2013 til For institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse stiger effektiviseringen sfa. heraf med 0,2 pct. fra 2013 til 2014, med yderligere 0,1 pct. fra 2014 til 2015 og med yderligere 0,1 pct fra 2015 til 2016 og frem. Fase 7 af statens indkøbsprogram omfatter netværkskomponenter, kontormøbler, kontorartikler, forbrugs- og rengøringsartikler og flytteydelser. Indkøb fase 6 På finansloven for 2013 blev der udmøntet et effektiviseringspotentiale sfa. sjette fase af statens indkøbsprogram indarbejdet på taksterne, dog ikke på taksterne for skolepraktik. For institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse medfører effektiviseringspotentialet en reduktion af fællesudgiftstaksterne på 0,6 pct. i 2014, yderligere 0,3 pct. i 2015 og yderligere 0,1 pct. i 2016 og frem i forhold til 2013-niveauet. På det merkantile område er undervisningstaxameteret til det merkantile hovedforløb dog blevet reduceret i stedet for fællesudgiftstaksterne. Undervisningstaksterne er reduceret med 0,6 pct. i 2014, yderligere 0,3 pct. i 2015 og yderligere 0,1 pct i 2016 og frem. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti Med Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti blev der afsat midler til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne i perioden Kvalitetsmidlerne blev bl.a. udmøntet som en videreførelse af de midlertidige takstforhøjelser fra Flersårsaftale for de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser. Idet de midlertidige takstforhøjelser udløber i 2017, medfører det en nedgang i undervisningstaxameteret til grundforløb på 9,1 pct. og på hovedforløb på 2,6 pct. i Øvrige

4 4 Andre mindre tiltag, som tidligere effektiviseringer sfa AIT og indkøbsaftaler mv., påvirker undervisnings- og fællesudgiftstaxametrene med en samlet effektivisering på op til 0,1 pct. fra 2014 og frem. 4. Forventede initiativer på ændringsforslaget Indkøb fase 8 Moderniseringsstyrelsen har iværksat ottende fase at statens indkøbsprogram. Det forventes, at aftalerne vil træde i kraft fra d. 1. januar 2014, og at effektiviseringspotentialet kan udmøntes på ændringsforslaget til finanslovforslaget for Fase 8 af statens indkøbsprogram omfatter printere, multifunktionsmaskiner, telefoni og mobilt bredbånd, hjemmearbejdspladser, AV-materiel, konferencefaciliteter, sikkerheds-programmel og rejsebureauydelser. 5. Øvrige initiativer Dispositionsbegrænsning i 2013 Finansministeriet har d. 13. juni 2013 udstedt Cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for Cirkulæret fastsætter, at der i 2013 gennemføres en dispositionsbegrænsning i form af en reduktion af bevillinger på finansloven for 2013 under den statslige drifts- og lønsumsramme. Det skyldes, at der med OK13 forventes en lavere offentlig lønudvikling i 2013 end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for Dispositionsbegrænsningen for Undervisningsministeriets driftsramme, hvorunder de selvejende uddannelsesinstitutioner hører, udgør 86,3 mio. kr. De selvejende institutioner vil modtage nærmere information om udmøntningen af dispositionsbegrænsningen primo september Yderligere information Det elektroniske takstkatalog er tilgængeligt på I kan læse finanslovforslaget for 2014 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Eventuelle spørgsmål til finanslovsforslaget for 2014 kan rettes til: Sigrid Lundetoft Clausen (erhvervsuddannelser, brobygning og introduktionskurser), tlf ,

5 5 Kristian Brink (erhvervsuddannelser, brobygning og introduktionskurser), tlf , Elisabeth Thomsen (skolepraktik, AER), tlf Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig. Med venlig hilsen Sigrid Lundetoft Clausen Fuldmægtig Direkte tlf

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Større befolkning øger det offentlige forbrug

Større befolkning øger det offentlige forbrug NOTAT 14-0426 - MELA - 09.04.2015 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Større befolkning øger det offentlige forbrug Det offentlige forbrug skal vokse med 11 mia. kr. frem til 2020

Læs mere

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse Dato: 6. februar 2013 Sag: OK-12/16598-4 Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Indledning I dag står ca. 4.300 elever uden en praktikplads. Det er en uholdbar

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere