Bilag til punkt 4 bestyrelsesmødet den 9. december 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til punkt 4 bestyrelsesmødet den 9. december 2010"

Transkript

1 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 14. OKTOBER 1. DECEMBER 2010 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt via både medaljeudviklingen samt placeringspoint. Placeringspoint er beregnet på baggrund af Team Danmark støttede atleter, der har placeret sig fra plads til VM eller OL i olympiske discipliner. De år, hvor der både afholdes VM og OL i en given disciplin tildeles den pågældende disciplin alene placeringspoint ved OL. Mål fra rammeaftalen For de Team Danmark støttede holdidrætsgrene er det målet, at de kvalificerer sig til slutrunderne på det højeste internationale niveau (VM/OL). Antallet af medaljer i ikke OL-discipliner inkluderer samtlige medaljer opnået til VM og EM i discipliner, der ikke finder sted til OL. Derudover opgøres antallet af EM-medaljer i olympiske discipliner. I 2010 er der indtil den 1. december 2010 vundet 29 medaljer ved VM og 41 medaljer ved EM. I vedlagte bilag kan du se en oversigt over medaljerne samt de opnåede top 8 placeringer ved VM eller OL i olympiske discipliner. Du kan følge resultatudviklingen dag for dag på For de Team Danmark støttede olympiske sportsgrene er det samlet set målet, at antallet af placeringspoint (top 8 placeringer) ved VM og OL fastholdes sammenlignet med det senest sammenlignelige år fra den foregående Olympiade. 2006: : : : 148. Der er opnået 64 placeringspoints i I 2006 opnåede Team Danmark støttede atleter 13 medaljer til EM i OLdiscipliner Side 1 af 9

2 Der er d.d. opnået 14 medaljer til EM i OL discipliner. - For de Team Danmark støttede ikke-olympiske sportsgrene er det målet, at de sportslige resultater ved EM og VM er på samme niveau i perioden i forhold til perioden I 2006 opnåede Team Danmark støttede atleter 43 medaljer i ikkeolympiske discipliner, heraf 24 VM medaljer. Der er d.d. opnået 52 medaljer i ikke-olympiske discipliner, heraf 26 VMmedaljer Sociale og samfundsmæssige faktorer (job- og uddannelsesområde) Side 2 af 9 Nicolaj Holmboe har den 25. oktober 2010 deltaget i og været medarrangør på et uddannelsesseminar i DBU for de uddannelsesansvarlige i licensklubberne. Michael Andersen og Nicolaj Holmboe har den 27. oktober 2010 holdt møde med Spillerforeningen og Study for Player med henblik på at afklare fælles samarbejdsflader. Nicolaj Holmboe har den 2. november 2010 deltaget i temamøde om gymnasiale ungdomsuddannelser i arbejdsgruppen nedsat af Kulturministeriet. Nicolaj Holmboe har den 22. november 2010 holdt møde med Copenhagen Business School (HA-uddannelsen) med henblik på at optimere det daglige samarbejde om eliteatleter, der studerer på CBS. Team Danmark vil eksempelvis inden for rammeaftalen: - Gennemføre tilfredsundersøgelser blandt de Team Danmark-støttede atleter, hvor målet er at følge trivslen blandt de

3 Nicolaj Holmboe og Dorthe E. Holm har den 23. november 2010 afholdt informationsmøde om ungdomsuddannelse og elitesport (Idrættens Hus, Brøndby) med ca. 225 deltagere. Derudover holdt Nicolaj Holmboe informationsmøder den 29. november 2010 i Aalborg, den 30. november 2010 i Herning, den 1. december 2010 i Århus og den 2. december 2010 i Kolding. danske top-atleter samt at få deres løbende vurdering af Team Danmarks tilbud. - Styrke indsatsen over for de danske Verdensklasse atleter dvs. de atleter, der har top 8 placeringer ved de seneste VM eller OL for at sikre, at netop disse atleter har øget fleksibilitet i forhold til job og uddannelse. - Gennemføre en afdækning af eliteatleters sociale og økonomiske vilkår. Samarbejde med Elitekommunerne Hanne Pedersen har den 14. oktober 2010 deltaget i Eliterådsmøde i Roskilde. Michael Andersen har den 22. oktober, 23. november og 30. november 2010 afholdt møde med Århus Kommune om genforhandling af samarbejdsaftale for perioden Knud Skadborg har den 27. oktober 2010 mødtes med Kultur- og Fritidsudvalget i Haderslev Kommune. Programmet indebar bla. rundvisning i den nye is-arena i Vojens samt drøftelse af samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Haderslev Kommune for Knud Skadborg har den 9. november 2010 deltaget i møde i Eliteidrætsrådet i Kolding Kommune, hvor der blev bl.a. blev taget stilling til, hvilke lokale idrætsgrene Kolding Kommune ønsker at prioritere ift. talentudviklingsarbejdet. Lars Green Bach, Knud Skadborg, Anette Marfelt og Hanne Pedersen har den 10. november 2010 afholdt møde med netværk for idrætskolekoordinatorer (Rantzausminde Skole Svendborg). Der deltog 50 personer fra idrætsskolerne, Danmarks Idræts- Forbund, Syddansk Universitet, VIA UC læreruddannelsen i Århus, UC Syddanmark. - Det er målet, at samarbejdet med Elitekommunerne hæver kvaliteten af de lokale træningsmuligheder for talenterne, samt at samarbejdet mellem Elitekommunerne, specialforbundene og klubberne bliver styrket. Det er samtidig målet, at der bliver skabt entydige samarbejdsrelationer og rollefordeling i forhold til talentrekruttering og - udvikling. Side 3 af 9

4 Side 4 af 9 Der var oplæg om Svendborgprojektet, talentscreening i Haderslev og elevernes trivsel i idrætsklasserne (specialeprojekt SDU) Undervisningsminister Tina Nedergaard har den 11. november 2010 i en nyhed meddelt, at hun vil sørge for, at Undervisningsministeriet hurtigt godkender ansøgningen fra Århus kommune om det 5-årige forsøgsprojekt med talentklasser, hvor der sker en vurdering på baggrund af elevernes sportslige potentialer. Hun anmodede også om at andre Elitekommuner hurtigst muligt sendte ansøgninger om lignende forsøgsordninger med talentklasserne til ministeriet. Pr. 1. december 2010 har størstedelen af de berørte Elitekommuner indsendt ansøgning om godkendelse af 5-årige forsøgsordninger til talentklasser. Ministeren tilkendegav i den samme nyhed af 11. november, at hun vil fremlægge forslag om at skrive talentklasser ind i Folkeskoleloven i forbindelse med kommende forhandlinger om en skolereform. Ministeren kan ikke med den nuværende lovgivning give en generel godkendelse af eller dispensation til talentklasser. Der er alene hjemmel til at tillade forsøg. Knud Skadborg har den 15. november 2010 holdt møde med Team Copenhagen for at forhandle samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Københavns Kommune for Knud Skadborg og Lars Green Bach har den 15. november 2010 holdt møde med UC Blagaard/KDAS for at drøfte et evt. samarbejde om efteruddannelse af idrætslærere i implementering af aldersrelaterede træningskoncept. Lars Green Bach har den 17. november 2010 deltaget i bestyrelsesmøde i Herning Elite. Jens Meibom har den 17. november 2010 deltaget i evalueringsmøde i Svendborg kommune. Knud Skadborg har den 18. november 2010 deltaget i møde med Esbjerg Kommune om evaluering af samarbejdsaftalen. Knud Skadborg, Jens Meibom, Lars Green Bach, Nicolaj Holmboe og Hanne Pedersen har den 18. november 2010 holdt møde med elitekoordinator-netværket (Odense). Programmet indeholdt bl.a. et oplæg fra Dansk Kano- og Kajak Forbund om forbundets strategi fra samarbejdet med Elitekommunerne samt et oplæg fra Odense Kommune om erfaringerne med klubudviklingsprojekter. Hanne Pedersen har den 22. november 2010 deltaget i Eliterådsmøde i Horsens. Knud Skadborg har 22. november 2010 deltaget i møde i eliteidrætssamrådet i Esbjerg Kommune vedr. evaluering af samarbejdsaftalen. - Ved udgangen af perioden har Elitekommunesamarbejdet eksisteret i fem år. Det er derfor en særskilt målsætning, at der ved udgangen af perioden gennemføres en evaluering af samarbejdet med Elitekommunerne.

5 Lars Green Bach har den 25. november deltaget i bestyrelsesmøde i Holstebro Elitesport. Hanne Pedersen og Michael Andersen har den 1. december 2010 holdt møde med Randers Kommune om genforhandling af samarbejdsaftale for perioden Forbedret talentudvikling Faciliteter Ekspertområder Lars Green Bach har den 27. oktober 2010 deltaget i International Sportsforum i Malmö ( Sport and University Network in Northern Europe ) med temaet Children and sport training. Nicolaj Holmboe og Charlotte Falkentoft har den 9. november 2010 deltaget i talentseminar arrangeret af talent.dk og Team Copenhagen. Lars Green Bach har den 27. november 2010 deltaget i ATK-seminar i Dansk Orienterings-Forbund. Haderslev Elite har i samarbejde med UC Syddanmark, klubber og specialforbund udarbejdet og publiceret en rapport om screening af idrætstalenter til idrætsklasserne i 7. til 9. klasse. Michael Andersen og Knud Skadborg har den 25. oktober 2010 deltaget i møde med Ballerup Kommune og Dansk Cykel Union om utilfredsstillende forhold for banelandsholdets træningsmuligheder som følge af AG Håndbolds brug af Ballerup Superarena til hjemkampe. Hanne Pedersen har den 1. november 2010 deltaget i brugergruppemøde I/S Danmarks Rostadion. Hanne Pedersen har den 24. november 2010 deltaget i møde for I/S Danmarks Rostadions bestyrelse. Hanne Pedersen har den 29. november 2010 deltaget i møde i DS-40, Bagsværd Rostadion. Lars Johansen og Susanne Jørgensen har den oktober 2010 besøgt højdetræningshotellet i Premanon (Frankrig), hvor samarbejdsprojekt med Københavns Universitet er i gang. Thue Kvorning og Signe R. Bech har deltaget ved 7th International Conference on Strength Training (Bratislava 2010). Thue Kvorning præsenterede abstract Optimizing rowing specific power in 4 elite female rowers by heavy strength training. Team Danmarks indsats for at styrke talentudviklingen vil blandt andet være fokuseret på tre områder: - Støtte til talentudvikling i de enkelte idrætsgrene. - Styrket samarbejde med Elitekommunerne. - Vidensudvikling og - formidling Side 5 af 9

6 Martin Baun og Connie Linnebjerg har den oktober 2010 deltaget på FFI kursus Ketchersymposium (Denmark Open, Odense). Morten Storgaard var foredragsholder på samme symposium. Jakob Hansen har den 29. oktober 2010 afholdt 2. del af Team Danmark Winner Academy. Christina Nielsen har bestået første del af IOC Diploma in Sports Nutrition. Dette inkluderer 10 moduler og giver adgang til anden del. Michael Ries Dünweber har i dagene oktober 2010 og november 2010 videreuddannet sig i området Osteopati. Greg Diment har den 3. november 2010 holdt oplæg på Team Danmarks landstrænerseminar om mentale og kulturelle aspekter i forhold til sportspsykologi Kim Larsen har den november 2010 deltaget i Sportspharma s Kinesiotape kursus. Connie Linnebjerg har den 18. november 2010 i samarbejde med Fagforum for Idrætsfysioterapi afholdt temadag i det sportsmedicinske netværk med 60 deltagere. Det sportsmedicinske netværk skal understøtte talentudviklingsarbejdet i Elitekommunerne. Programmet var centreret omkring sportsmedicinsk screening af talenter og indeholdt bla. oplæg af Connie Linnebjerg, Ph.D. Phil Glasgow (Nordirland) og Ph.D. Anna Frohm (Sverige). Hanne Overgård og Susanne Jørgensen har den november 2010 deltaget ved ISAKs konference i Portugal for internationale standarder for målinger af kropskomposition. Lone Hansen, Stephen Fritzdorf, Hanne Overgård og Signe Bech har holdt møde med Professor Bente Kiens fra Københavns Universitet angående speciale-samarbejde om problemstillinger lav vægt over lang tid. Benny Larsson og Lone Hansen har i samarbejde med lektor Erik Simonsen og lektor Tine Alkjær fra Panum igangsat specialestudie til implementering af EMG og drop jump metode i laboratorium. Lone Hansen og Benny Larsson har den 17. november 2010 holdt møde med Mikkel Klausen fra TDC angående videokonferenceløsning. Jakob Hansen, Louise Sonne Schellerup, Greg Diment og Kristoffer Henriksen har den november 2010 deltaget i første del af kursus i HRV biofeedback. Side 6 af 9

7 Kommunikation Løbende nyhedsstrøm fra Team Danmark. Der blev produceret 4 nyheder fra Team Danmark i perioden 13. oktober 1. december Infomedia registrerede 154 presseklip om Eliteidræt fra 13. oktober 1. december 2010, heraf var 67 direkte om og med Team Danmark. Periodens største enkeltstående historier: Dyrk børnenes talenter 27. oktober (Berlingske Tidende) Idrætsskolerne overlever 11. november (div. Landsdækkende og lokale aviser) OL-atleter ikke guider 18. november (Politiken) Gratis web-tv skal styrke små forbund 25. november (Metroxpress) i perioden 13. oktober 1. december 2010: Sidevisninger i alt Unikke brugere: Top 5 sete undersider (Gæster) Elitesportsfolk Om Team Danmark Beregn dit energibehov Træner og ledere TD organisation Åbenhed Der er i alt 34 disciplinanalyser, som ligger på Administration Der er indgået en ny finansieringsaftale mellem Kulturministeriet, Team Danmark, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund om Anti Doping Danmark for perioden (bilag vedlagt). Der afholdes den 1. december 2010 bestyrelsesmøde i ADD, hvor bl.a. budget 2011 og genbesættelse af stillingen som sekretariatsleder skal drøftes. Side 7 af 9

8 Side 8 af 9 Team Danmarks advokat Bo Vadt Christensen har 2. november 2010 sendt endeligt svarskrift til Østre Landsret, som svar på stævningen fra Dansk Volleyball Forbund. Dansk Volleyball Forbund har den 1. december 2010 svaret med en replik, og Team Danmark har indtil medio januar 2011 til eventuelt at komme med en duplik på den baggrund. Michael Andersen har den 14. november 2010 afholdt møde med sportsdirektør Martin Dowson og medarbejdere fra New Zealand Academy of Sport (The Millennium of Sport and Health, Auckland, New Zealand). Rama Pryce og Per Boldt Jørgensen (og Ulrik Wilbek i egenskab af landstræner for DHF) har den november 2010 deltaget i OL-seminar i London for udvalgte sportschefer og OL stabsmedlemmer. Michael Andersen har den november 2010 deltaget i internationalt evalueringspanel ( Scientific Advisory Board ) om forskning, uddannelse og formidling på Institut for Idræt, Københavns Universitet. Michael Andersen har den 20. november 2010 holdt oplæg om Dansk Handicap Idræts- Forbund og Team Danmark med særlig henblik på Paralympics 2012 (Pressalit Sport Akademi Vejen Idrætscenter). Lone Hansen har den 20. november 2010 deltaget ved Dansk Handicap Idræts-Forbunds elitesports seminar i Vejen (Pressalit Sport Akademi Vejen Idrætscenter). Michael Andersen har den 23. november 2010 holdt oplæg om Team Danmark for studerende på Institut for Idræt, Århus Universitet. Der er i samarbejde med Falck Healthcare gennemført en lovpligtig APV-undersøgelse blandt samtlige medarbejdere. Arbejdsmiljøudvalget (Connie Linnebjerg, Nicolaj Holmboe og Michael Andersen) har på møde den 24. november 2010 gennemgået resultaterne fra APV-undersøgelsen og påbegyndt udarbejdelse af handlingsplaner for såvel kortsom langsigtede løsninger. Der afholdes den 17. december 2010 informationsmøde for alle medarbejdere om resultaterne af APV-undersøgelsen. Michael Andersen og Lotte Lund Pedersen har den 24. november 2010 deltaget i møde med Danmarks Idræts-Forbund, Sport One Danmark, Danmarks Radio og MCH om Sport Jens Meibom har den 26. november 2010 deltaget i kåringen af årets bilsportskører Michael Andersen har den 29. november 2010 holdt oplæg: Fra lokalt talent til verdensklasse-atlet (Sport Study Sydfyn, Svendborg Kommune).

9 Bestyrelsesmedlemmernes møde- og aktivitetsdeltagelse Personalepolitikken for ansatte i Team Danmark er blevet justeret og opdateret på en række punkter. Arbejdet er sket i en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og direktør. Personalepolitikken ligger på Siden bestyrelsesmødet den 26. oktober 2010 har bestyrelsesmedlemmerne rapporteret, at de har deltaget i følgende møder og aktiviteter: Else Trangbæk har den 27. oktober 2010 deltaget i møde i Forskningsudvalget. Else Trangbæk har den 11. november 2010 deltaget i møde i Kulturministeriet omkring konsensuskonference om Fysisk aktivitet, læring og talentudvikling. Britta Riis (formand for Idrættens Medieudvalg), Niels-Christian Levin Hansen (næstformand) og Michael Andersen (medlem) har den 25. november 2010 deltaget i dialogmøde mellem Idrættens Medieudvalg og DIF s specialforbund vedr. overdragelse af TVrettigheder og forhandling af nye TV-aftaler, når de nuværende udløber pr. 30. april 2011 (bilag PP-præsentation fra dialogmøde). Else Trangbæk har den 26. november 2010 holdt møde med Lone Hansen omkring fremtidig forskningsstrategi. Else Trangbæk, Michael Andersen, Lars Green Bach og Knud Skadborg har den 30. november 2010 deltaget i seminaret: Viden om idræt bag kulisserne på idrætsforskningen. Seminaret var arrangeret af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning. Side 9 af 9

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 19. OKTOBER - 6. DECEMBER 2011

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 19. OKTOBER - 6. DECEMBER 2011 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 19. OKTOBER - 6. DECEMBER 2011 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt via både medaljeudviklingen samt placeringspoint. Placeringspoint er beregnet

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 26. MAJ - 8. SEPTEMBER 2011

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 26. MAJ - 8. SEPTEMBER 2011 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 26. MAJ - 8. SEPTEMBER 2011 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt via både medaljeudviklingen samt placeringspoint. Placeringspoint er beregnet

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 13. MARTS 18. JUNI 2010

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 13. MARTS 18. JUNI 2010 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 13. MARTS 18. JUNI 2010 Sportslige resultater De sportslige resultater er opgjort på følgende måde: Placeringspoint er beregnet på baggrund af Team Danmark støttede atleter,

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 3. DECEMBER 2013-12. FEBRUAR 2014

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 3. DECEMBER 2013-12. FEBRUAR 2014 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 3. DECEMBER 2013-12. FEBRUAR 2014 Sportslige resultater Side 1 af 10 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 Sportslige resultater Side 1 af 6 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 21. oktober 17. november 2014

Bestyrelsesrapport for perioden 21. oktober 17. november 2014 Bestyrelsesrapport for perioden 21. oktober 17. november 2014 Sportslige resultater Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Placeringspoint

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt. årsrapport 2007

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt. årsrapport 2007 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 162 Offentligt årsrapport 2007 007 fakta om 2007 33 forskellige idrætsgrene 1033 danske atleter 133 mio. kr. Samlet omsætning 13 VM-medaljer og 15 EM-medaljer

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt...3 1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet 2009-2012...3 1.3 Team Danmarks støttekoncept

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indhold 1.0 Indledning 3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt 3 1.2 Tendenser i international eliteidræt 4 1.3 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 5 1.4 Særlige

Læs mere

Team Danmark. Årsrapport 2012

Team Danmark. Årsrapport 2012 Denne årsrapport indeholder 26 sider TD Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Om virksomheden 5 Beretning 6 13 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2010. ESAA-EIA årsrapport 2010-1

Årsrapport 2010. ESAA-EIA årsrapport 2010-1 Årsrapport 2010 ESAA-EIA årsrapport 2010-1 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2010 Forord.... Side 3 ESAA 2010... Side 4 Det politiske spil for talentklasserne... Side 5 Udannelse og eliteidræt.... Side 6

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Årsrapport 2009. ESAA årsrapport 2009-1

Årsrapport 2009. ESAA årsrapport 2009-1 Årsrapport 2009 ESAA årsrapport 2009-1 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2009 Forord................................ Side 3 Mission/Vision... Side 4 Team Danmark/Elitelandsby............... Side 5 Faciliteter/Styrketræning..................

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Evaluering af handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark Maj 2011 Rapport Rapportens anvendelse Denne rapport er udarbejdet af Deloitte

Læs mere

Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA

Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag d. 2. december 2012 kl 10.00-16.00 Sted: Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december. TimeOut

Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december. TimeOut Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december 2008 TimeOut s Eliteidræt og uddannelse stås sådan, at man kun fokuserer halvhjertet på sin uddannelse. Derimod skal det forstås sådan,

Læs mere

Sundhedens kraftcenter om få år Sportsklynge er vækstdynamo Stor gevinst ved at gå Bredere sammen

Sundhedens kraftcenter om få år Sportsklynge er vækstdynamo Stor gevinst ved at gå Bredere sammen no. 15 marts 2012 Sundhedens kraftcenter om få år Sportsklynge er vækstdynamo Stor gevinst ved at gå Bredere sammen samarbejde er vejen Svendborgs tiltrækningskraft Tiltrukket af samspil for vækst Svendborg

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Time Out. I dette nummer kan du læse om: Talent 2016. Idrætsfagets historie. Kenneth Hansen, Haderslev Idrætsakademi, Idrætsklasserne og meget mere...

Time Out. I dette nummer kan du læse om: Talent 2016. Idrætsfagets historie. Kenneth Hansen, Haderslev Idrætsakademi, Idrætsklasserne og meget mere... Time Out I dette nummer kan du læse om: Talent 2016 Idrætsfagets historie Kenneth Hansen, Haderslev Idrætsakademi, Idrætsklasserne og meget mere... En dag uden træning, er en dag længere fra målet www.elitesport.haderslev.dk

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2013

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2013 Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2013 Indhold Dansk Boldspil-Union Dansk Boldspil-Union 2013... 4 DBU s medlemstal... 9 Bestyrelsen og forretningsudvalget... 10 Repræsentantskabet... 11 Organisationsdiagram

Læs mere

IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE

IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE PROJEKTBESKRIVELSE FEBRUAR 2013 Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2 Idrætsklasser - plads til idrætstalenter i den danske

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Åbning af parkourbanen 2011. Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011. Dok. 52346/12

Åbning af parkourbanen 2011. Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011. Dok. 52346/12 Åbning af parkourbanen 2011 Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011 Dok. 52346/12 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1. INDLEDNING...3 Læsevejledning... 3 2. STATUS

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015 s Årsberetning 2015 Årsberetning 2014-2015 Indholdsfortegnelse Beretning 2014-2015 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 19 Dommerudvalget

Læs mere

Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 26 26 www.dif.dk

Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 26 26 www.dif.dk 2 ÅRSBERETNING 2014 UDGIVER Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 26 26 www.dif.dk REDAKTION Steen Dahl Pedersen (ansv.) Jakob Draminsky (redaktør) Casper Hollerup

Læs mere