Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens 141 a-g

2 Godkendt af Udvalget for Beskæftigelse Hedensted Kommune D. 1.juni

3 1. Opgaven er At tilbyde gratis rådgivning og behandling ved problemer med rusmidler til voksne borgere over 18 år - og deres pårørende. 2. Målgrupperne er 1. Borgere over 18 år der har et forbrug af rusmidler som vanskeliggør et fysisk, psykisk, socialt, arbejdsmæssigt og familiemæssigt godt liv, og som ønsker at indgå i et samarbejde for at ændre eller ophøre med forbruget af rusmidler. 2. Pårørende til borgere med et problematisk forbrug af rusmidler. 3. Vision, formål og mål Visionen er, at borgere kan trives uden et overforbrug af rusmidler. Visionen, i kombination med Hedensteds Kommunes grundlæggende værdier ansvar, dialog og udvikling danner ramme for Hedensted Rusmiddelcenters arbejde. Rusmiddelcenteret Hedensted har derfor til formål og som mål: At yde en individuel planlagt rusmiddelbehandling At understøtte borgeren i ansvaret for eget liv, egen forandring og fremskridt At anvende en rehabiliterende anerkendende tilgang At understøtte borgeren i bevarelse af selvforsørgelse At understøtte borgeren i generhvervelse af evnen til selvforsørgelse. At være opdateret og udviklingsorienterede med nyeste faglige metoder og viden inden for rusmiddelområdet, og implementere relevante evidensbaserede metoder og tilgange. At være kendte og let tilgængelige for borgeren, pårørende, interne og eksternesamarbejdsparter At kunne matche de behandlingssøgende borgerens behov. 4. Henvendelse Henvendelse kan ske til: Rusmiddelcenteret Hedensted Hecovej 6, 8722 Hedensted Tlf.nr Mail: Hjemmeside: er under udarbejdelse. Der henvises til: 3

4 5. Frit valgs ordning Alle kan henvende sig personligt, telefonisk eller på mail. Hvis borgeren er visiteret gør følgende sig gældende: Ved social stofmisbrugsbehandling i ht. Servicelovens 101 kan: Borgeren at vælge at, blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud, eller et godkendt privat behandlingstilbud af nøjagtig tilsvarende karaktere, som det der er visteret til. Der visiteres kun til tilbud der er godkendt på tilbudsportalen, og som er godkendt af tilsynsførende myndighed. Denne ret til at vælge kan begrænses, hvis hensynet til den enkelte taler for det. Ved alkoholbehandling i ht. Sundhedslovens 141 gælder at: der er frit valg af ambulant alkoholbehandling efter Sundhedslovens 141. Det vil sige at borgeren kan vælge at blive behandlet på rusmiddelcentre i andre kommuner. Ved behandling med afhængighedsskabende lægemidler efter Sundhedslovens 142 gælder at: borgeren ikke har ret til selv at vælge behandlingssted ved substitutionsbehandling, når der er lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler. Generelt gælder at: borgeren ikke har ret til selv at vælge dag- eller døgntilbud. 6. Behandlingsgaranti Søges behandling, påbegyndes denne indenfor behandlingsgarantiens 14 dage fra ansøgningstidspunktet. 7. Sagsgang Påbegyndelse af behandlingen sker gennem en 1. gangs samtale med visitator, med henblik på afklaring af den enkeltes ønsker, behandlingsbehov og motivation. Herunder afklaring af om borger er omfattet af målgrupperne for Rusmiddelcenterets tilbud. 4

5 7. Sagsgang Borger informeres om: Rusmiddelcenter Hedensteds forventning om borgerens medvirken og motivation for behandling Borgers rettigheder, og klageadgang. Afslutningsvis udarbejdes i fællesskab en behandlingsplan, der beskriver grundlaget for behovet for indsats, målet med indsatsen, forventet varighed for indsatsen, samt hvilken indsats der, som minimum, er nødvendig og hvilke samarbejdsparter der eventuelt må forventes inddraget for at nå mål. Behandlingsplanen fremsendes til visitation. 8. Visitation Behandlingsplanen med borgers ønsker, samt visitators faglige vurdering, ligger til grund for den endelige visitation, som sker på et ugentligt behandlermøde. 9. Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på behandlingsplaner Borgeren kontaktes umiddelbart efter mødet. Rusmiddelcenter Hedensted har til hensigt, og som hovedregel, at arbejde rehabiliterende. Borgeren søges i videst muligt omfang inddraget og ansvarliggjort i udarbejdelsen af en målrettet behandlingsplan, der beskriver kort-og langsigtede mål. Planen revideres fortløbende sammen med borgeren. Der koordineres, og inddrages, hvis der er andre igangværende tilbud / indsatser, når det er relevant, og i samråd med borger. 10. Klagevejledning Klager kan fremsættes mundtligt eller skriftligt inden for 28 dage efter modtagelsen af afgørelsen. For rusmiddelbehandling gælder at klageadgang opdeles i to behandlingsområder: Socialfaglig behandling og Sundhedsfaglig behandling. Socialfaglig rusmiddelbehandling omfatter bl.a. afslag på behandling, tilrettelæggelsen af behandlingen, information, aktindsigt samtykke, medarbejdernes optræden, kvalitetsstandard m.v. 5

6 10. Klagevejledning Klage over den socialfaglige behandling rettes til: Afdelingsleder Bodil Larsen Rusmiddelcenter Hedensted Hecovej 6, 8722 Hedensted Klage vedrørende kvalitetsstandard rettes til: Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Rådhuset Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted Klager skal behandles og genvurderes inden for 4 uger efter modtagelsen. Fastholdes den oprindelige afgørelse, sendes klagen videre til Ankenævnet med kopi til borger. Sundhedsfaglig rusmiddelbehandling er den del der varetages af sundhedspersonale som læger og sygeplejersker. Sundhedsfaglig behandling kan, på afgrænsede beskrevne områder delegeres til andre faggrupper, forudsat disse er oplært efter forskrifterne af autoriserede sundhedsmedarbejdere, til at varetage opgaven. Der kan klages over: manglende eller utilstrækkelig undersøgelse forud for iværksættelse af substitutionsbehandling, over afslag om behandling med bestemt lægemiddel, over ændring af dosis, over karakteren af kontrolforanstaltninger, udleveringshyppighed eller muligheden for tage-hjem-ordninger m.v. Klager over sundhedsfaglige afgørelser henvises til Sundhedsvæsnets Patientklagenævn: Der kan ikke klages over afgørelse om visitation til behandling efter sundhedslovens 141 alkoholbehandling. 6

7 11. Medarbejdernes faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat. Alle medarbejdere er fagligt kvalificerede, og relevant autoriserede til at udføre arbejdsopgaver forbundet med tilbud i Rusmiddelcenter Hedensted. Der gennemføres kontinuerligt udviklingssamtaler med fokus på Hedensted Kommunes værdisæt. Der prioriteres faglig udvikling inden for de politisk vedtagne mål og rammer for Rusmiddelcenter Hedensteds indsats. 12. Monitorering af indsatsen Der foretages registrering i følgende eksterne registre: Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugeres behandling (SIB) Sundhedsregister over national alkoholbehandling (NAB) Ventetider og overskridelse af behandlingsgaranti for stofmisbrugere (VBGS) DanRis Ambulant Internt benyttes: Journalisering (CSC) Der føres ledelsestilsyn i form af stikprøver, og handles på resultatet. Der udføres driftsorienteret tilsyn af Tilsyn Midt Silkeborg jvnf. Tilsynsloven. Rusmiddelcenter Hedensted har kontinuerligt, og siden dets start, været tilknyttet forskellige udviklingsprojekter med opsamling, evaluering og efterfølgende implementering af nye metoder, der har vist effekt. Rusmiddelcenteret i Hedensted er organisatorisk en del af kerneopgaven Beskæftigelse, og må således forvente at blive inddraget i den progressionsmåling, der forventes iværksat i ultimo

8 Rusmiddelcentret Hecovej Hedensted Tlf

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere