Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 3 september 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 3 september 2006"

Transkript

1 Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 3 september 2006

2 Indholdsfortegnelse Indlæg ved formanden Meddelelse om jobskifte Bygge- og Anlægsgruppens Brancheklub Orientering fra A-kassen Temamøder for TR/SR og bestyrelsesmedlemmer Temadag for murerarbejdsmænd Opslagstavlen Fiskekonkurrence Ansættelsesbevis Konkurs Ligestilling Arrangement med stilist Servicebranchen Generalforsamling i Byggegruppen »Klub 91«3F Vojens Haderslev 3F Efterløns- & Pensions/Senior Klub gode grunde til at være medlem i 3F Vojens Konkurrence Ansvarshavende redaktør: Keld Pedersen Sekretær: Gitte Petersen Deadline til næste blad: Fredag den 10. november 2006 Artikler i bladet må gerne udgives i andre blade med ansvarshavendes tilladelse 2

3 yngste medlemmer. Også for de personer, der ikke har så mange år tilbage på arbejdsmarkedet, giver stigningen mærkbare forbedringer på den årlige livsvarige alderspension på over 10 pct. om året. Keld Pedersen Pensionsbidraget op på 10,8 pct Den 1. juli steg pensionsbidraget for de fleste af PensionDanmarks medlemmer. De fleste af PensionDanmarks medlemmer fik forhøjet deres indbetalinger til pensionsordningen den 1. juli: For bygningsarbejdere, elektrikere, malere og blikkenslagere steg pensionsbidraget fra 10,2 pct. til 10,8 pct. af lønnen. For ansatte i transporterhvervene og engroshandel, hotel- og restaurationsbranchen, vagt- og alarmbranchen, beklædnings- og tekstilindustrien, konsumfiskeindustrien, på dagbladene samt i frisørfaget, steg bidraget fra 9,9 pct. til 10,8 pct. For ansatte i rengøringsbranchen steg bidraget ligeledes fra 9,9 pct. til 10,8 pct. Det skete den 15. juni. Også højere bidrag på andre områder I overenskomsterne på det grønne område (gartneri, land- og skovbrug, anlægsgartnere og mejerier) blev bidraget forhøjet til 10,8 pct. den 1. april i år og forhøjes til 11,55 pct. næste år. I overenskomsterne på det offentlige arbejdsmarked er bidragsprocenterne mellem 12,5 pct. og 14,55 pct. Husk at kontrollere, om der er indbetalt pension på din lønseddel. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen. Keld Pedersen Formand Stigningerne i pensionsbidraget blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i foråret Forud for overenskomstforhandlingerne var bidraget på 9,0 pct. Højere bidrag giver mere i pension Stigningen i bidraget betyder på lang sigt kr. mere i pension om året for de 3

4 Meddelelse til 3F Vojens om jobskifte Som medlem af 3F Vojens er du registreret under en job-kode, der fortæller os hvilket arbejdsområde, du er beskæftiget inden for. Oplysningerne bruger vi bl.a. når/hvis vi skal informere om relevante forhold, der vedrører dine løn- og arbejdsforhold, og ved overenskomstafstemninger med videre. Derfor er det vigtigt, at du altid er registreret med den rigtige kode i forhold til din aktuelle beskæftigelse. Du bør derfor altid meddele evt. jobskifte til 3F Vojens, hvilket du bl.a. kan gøre ved at udfylde og sende nedenstående blanket til: 3F Vojens Allégade 33-37, 6500 Vojens, eller ringe på Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingen. Keld Pedersen formand Jobskifte Jobskifte Personlige oplysninger: Fulde navn: Adresse: Postnummer: By: Telefonnummer: adresse: Min nye arbejdsplads. Navn: Adresse: Ansættelsesdato: Min stillingsbetegnelse:

5 Bygge- og anlægsgruppens brancheklub Den marts blev der holdt møde på Rørvig Centret, for tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter, valgt i NCC Roads koncernen. Formålet med mødet var at etablere et landsdækkende samarbejde. Et samarbejde som kan have til formål, at sikre en dialog med virksomhedens ledelse. Med det sigte: At forbedre arbejdsforhold og arbejdsmiljø. At få et fælles overenskomstgrundlag. Der er med succes, etableret tilsvarende i Per Aarsleff A/S og BMS A/S. Vi blev budt velkommen af Benny og Ole Christiansen, hvorefter Frank Thaulow fra bygningsgruppen, kom med en orientering fra Bygge og Anlæg et meget godt oplæg. Derefter fik vi oplæg fra NCC Roads visioner, af Jørgen Nielsen (personalechefen). Der var også en fra Asfaltindustrien. Vi gennemgik også de forskellige afdelinger, hvor vi måtte konstatere en stor ulighed i NCC s afdelinger. Vi var 30 medarbejdere fra NCC, som deltog i mødet. Vi var lidt skuffede over, at der ikke var flere fremmødte, men håber at der vil komme flere til det næste møde, så vi kan få et godt samarbejde hele vejen rundt. Mvh Svend E Jepsen Formand for Brancheklubben Ejvind Hansen, næstformand Orientering fra A-kassen Velfærdsreformen Velfærdsaftalen er en omfattende aftale, der i fuld tekst er på 91 sider. Jeg vil hermed komme med enkelte dele af aftalen. Hele aftalen kan ses på Du er også velkommen til at kontakte afdelingen. Alle over 30 år får ret og pligt til aktivering, når de har været ledige i ni måneder. Ledige, som ikke kan finde arbejde inden for eget fagområde, får i det første le dighedsår mulighed for 1-årige uddannelsestilbud inden for flaskehalsområder. Ledige bliver omfattet af en intensiv aktiveringsindsats, når de har været ledige i 2 1 /2 år. De skal så vidt muligt aktiveres på fuld tid i de sidste 1 1 /2 år, de har ret til dagpenge. Rådighedsvurderinger af ledige hver tredje måned med det formål at styrke rådigheden. 5

6 Ledige skal gå på jobnet.dk mindst en gang om ugen for bl.a. at se nye ledige job, og bekræfte at man fortsat er jobsøgende. Såfremt man undlader at gentilmelde sig ugentlig på jobnet får man skriftligt varsel om, at ydelsen bortfalder hvis ikke man bekræfter, at man søger job. Ledige, der tredje gang undlader at bekræfte, at de søger job, vil automatisk blive afmeldt og kan ikke få dagpenge, før de tilmelder sig igen. Ledige, som bliver formidlet til job uden at få det, bliver omfattet af et systematisk formidlingsforløb. Hvis den ledige ikke har fået et job efter tre måneder, skal de have tilbud om aktivering. Ledige, som modtager dagpenge og som afslår eller bliver væk fra samtaler hos jobcentret, anden aktør eller A-kassen, mister retten til dagpenge, indtil kontakten er genoprettet. Der gives to ugers karantæne, hvis man bliver væk anden gang. Hvis det gentager sig inden for 12 måneder, mistes retten til dagpenge, indtil de har arbejdet i mere end 300 timer inden for 10 uger. Den forlængede dagpengeret udfases, og vil blive erstattet med et særligt forhøjet løntilskud eller seniorjob. Er du født efter 1952 og dermed 53 år eller yngre, vil der ikke længere være adgang til forlængede dagpenge. I stedet vil du have ret til et seniorjob i den kommune du bor i, indtil efterlønsalderen. Personer i seniorjob får overenskomstmæssig løn. Ordningen vil være gældende fra 1. januar Efterlønsalderen bliver hævet med et halvt år i 2019, 2020, 2021 og Herefter er efterlønsalderen 62 år. Personer der er fyldt 48 år pr. 2006, bevarer de nuværende regler. Folkepensionsalderen hæves med 1 /2 år i 2024, 2025, 2026 og 2027 og er 67 år pr. 1. januar Ejvind Hansen Næstformand A-kassen A-kasserne skal have den første kontakt med den ledige, både nyledige og gentilmeldte, herunder alle CV samtaler, vejledning om jobmuligheder, kompetenceafklaring, behov for karriereskift. Fritagelse for aktivering for årige afskaffes pr. 1. januar Er du født i 1952 eller tidligere, har du fortsat adgang til forlængede dagpenge på samme vilkår som i dag. Det betyder, at ordningen er uændret for alle, der ved udgangen af 2006 er fyldt 54 år. 6

7 Temamøder Temamøder for TR/SR og bestyrelsesmedlemmer Torsdag d. 28. september 2006 kl Fredag d. 29. september 2006 kl Emner Hvad kan vi gøre for afdelingen? Hvad kan afdelingen gøre for dig? Debat Agitation Kursus:»Kollega bliv medlem«evt. Afdelingen vil være vært ved en kop kaffe og en ostemad. Mød op der er ingen tilmelding. Allégade 33-37, 6500 Vojens P.a.v. Gunnar Schmidt & Bjarne Jensen Temamøder Temamøder for TR/SR og bestyrelsesmedlemmer Onsdag d. 6. december 2006 kl Torsdag d. 7. december 2006 kl Emner Kursus: Bliv»Frontvejleder«Tema fra TR/SR ALKA Forsikring Debat: FIU kursus Evt. Afdelingen vil være vært ved en kop kaffe og en ostemad. Mød op der er ingen tilmelding. Allégade 33-37, 6500 Vojens P.a.v. Gunnar Schmidt & Bjarne Jensen 7

8 Temadag for murerarbejdsmænd Torsdag den 28. september 2006, kl Hos Temadag 8 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl F Vojens Allégade 33-37, 6500 Vojens Morgenkaffe. Arbejdsmiljø v/peter Kirkegård. Stillads, Anhugning, Teleskoplæsser. Kaffepause. Arbejdstilsynet v/tage Lametsch. Screening og APV af byggefirmaer og byggepladser. Frokost. BAR for Bygge og anlæg v/jørgen Rasmussen. Baljer, stenhoveder, indretning og transport på byggepladsen. Murerarbejdsmandsuddannelsen v/stig Schlünsen. Evaluering. Afslutning.

9 Opslagstavlen Her har alle lov at skrive Vindere af konkurrencen i juni udgaven: Tilika Böll, Smedevænget 70, 6500 Vojens. Vagn B. Clausen, Seggelund Hovedvej 54, 6070 Christiansfeld. Gerda Pedersen, Strandelhjørnvej 9, Rangstrup, 6534 Agerskov. 3F Vojens rykker ind på Haderslev Tekniske Skole Som lærling i byggeriet arbejder du i Danmarks mest spændende branche. Men samtidig er det også en branche, hvor tempoet er højt og reglerne kan virke indviklede. Derfor er det en god idé at være medlem af fagforeningen, her kan du: Murerarbejdsmænd Uddannelsen for murerarbejdsmænd er i fuld gang. I uge 48 begynder et nyt hold i Horsens. Uddannelsen varer 18 mdr. og alle der har et arbejde som murerarbejdsmand kan komme i gang. I løbet af de 18 mdr. foregår de 12 uger på skole. I den tid vil man få stilladskursus, truckkursus og anhuggerkursus. I juli 2006 blev det et krav at have stilladskursus, hvis man skal bygge stilladser over 3 m. høje. Kravet om anhugningsbevis kommer i 2007, og der kommer krav om bevis til teleskoplæsser. Kontakt Faglig sekretær for bygge- og anlægsområdet Bjarne Jensen, for yderligere oplysninger. få tjekket om du får det rigtige i løn få hjælp med reglerne om ferie og feriefridage få hjælp med at sikre et godt arbejdsmiljø og gode skurforhold altid ringe, hvis ikke du lærer, hvad du skal Kontaktperson: Bjarne Jensen Tlf.:

10 Lørdag den 28. oktober fra kl Ved Arrild fiskesø i Arrild Ferieby, 6520 Toftlund Der er flotte præmier til de tre største og den mindste fisk. Tilmeldingen er lukket efter 50 fiskestænger. Max 1 stang pr. person. Afdelingen er vært ved en grillpølse ca. kl Der kan købes øl/vand mm. Tilmelding på telefon senest fredag den 20. oktober 2006 På afdelingens vegne Keld Pedersen Formand 10

11 Ændres dine ansættelsesforhold væsentligt, har du krav på at få et nyt ansættelsesbrev, eller en tilføjelse til det du har, hvor dine nye forhold er beskrevet. Hvis du ikke får et ansættelsesbrev, eller hvis du mener, at det er forkert, skal du bede din arbejdsgiver om at få lavet et nyt. Har du spørgsmål kan du spørge din tillidsrepræsentant eller du kan henvende dig i afdelingen. Irene Høgh, næstformand 3F, Vojens Ansættelsesbevis Du har krav på et ansættelsesbevis, hvis du arbejder mere end 8 timer om ugen. Du skal have det senest 1 måned efter ansættelse. Dit ansættelsesbevis skal indeholde: din arbejdsgivers navn, og dit navn din arbejdsgivers adresse og din adresse adressen på din arbejdsplads din stilling en beskrivelse af dit arbejde hvornår du er begyndt på arbejdet hvordan reglerne for opsigelse er hvor langt opsigelsesvarsel du har din løn, tillæg og pension din daglige og ugentlige arbejdstid hvilke overenskomster eller aftaler, der dækker dit job Konkurs Betalingsstandsning Hvis din arbejdsgiver ikke har penge til at betale din løn eller andre udgifter, kan han gå i betalingsstandsning. Hvis det sker, skal du straks kontakte 3F Vojens, og bede dem sikre dig, at der er penge til din løn, og høre, hvordan du i øvrigt skal forholde dig. Konkurs Konkurs er en permanent lukning af en virksomhed, som skyldes, at den ikke længere kan betale sine skyldnere. Hvis din arbejdsgiver går konkurs, skal du straks henvende dig i 3F Vojens. Den hjælper dig med at sikre din løn, pension, feriepenge og om nødvendigt, at anmelde dit krav på løn, pension, feriepenge til Lønmodtagernes Garantifond. Lønmodtagernes Garantifond (LG) sikrer din løn, pension, feriepenge, hvis din arbejdsgiver går konkurs, eller på anden måde ophører uden at betale hvad ansatte måtte have til gode. Du kan få hjælp til at anmelde kravet til Lønmodtagernes Garantifond i 3F Vojens. 11

12 Ligestilling 3F Hovedforbund har fra det blev dannet den 1. januar 2005 haft ligestilling på dagsordenen. Der er oprettet udvalg som drøfter ligestilling på alle niveauer, og der er mange emner at tage fat på. 3F Vojens har nu fået et ligestillingsudvalg i afdelingen, da det er her diskussionen skal tages. Vi holder det første møde den 11. september 2006 kl i afdelingen, Allègade i Vojens. På dette møde vil vi også diskutere hvilke emner, vi skal have på dagsordenen det næste år. Vi skal også have valgt en formand for udvalget, så hvis det lige er dig så mød op, og gør din indflydelse gældende. Jeg vil på alle måder være behjælpelig med oplysninger om hvordan vi får begyndt. Ligestilling har ikke noget med»rødstrømper«at gøre. Jeg ved at denne myte hæfter sig til ordet»ligestilling«. med stilist Jytte Bruhn Servicebranchen inviterer hermed til arrangement med stilist Jytte Bruhn, som vil fortælle om farver og stil. Arrangementet vil være torsdag den 28. september 2006 kl hos 3F Vojens på Allégade 33-37, 6500 Vojens. Servicebranchen vil være vært med kaffe og sodavand. Det er meget vigtigt, at vi som organisation tager stilling til hvad vi mener om f.eks. prostitution, om integration, seksuel chikane på arbejdspladsen. Vi kan også beskæftige os med emner som løn- og arbejdsvilkår, ja der er næsten ikke det, som ikke er en diskussion værd. Da ligestilling spænder over mange emner, håber jeg at vi kan få lige så mange mænd som kvinder til at deltage. Irene Høgh Næstformand Faglig Tilmelding senest den 25. september 2006 på tlf Venlig hilsen Servicebranchen 12

13 Ordinær generalforsamling i Byggegruppen Onsdag den 22. november 2006 kl til ca Allégade 33-37, 6500 Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Stemmeudvalg 4. Beretning 5. Personvalg 6. Evt. Program: Velkomst, præsentation og spisning ALKA Forsikring Generalforsamling Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afleveret/sendt senest tirsdag den 7. november 2006, kl til 3F Vojens Allégade, 6500 Vojens Af hensyn til bestilling af mad mm. skal du tilmelde dig senest mandag den 20. november 2006, på tlf

14 »Klub 91«3F Vojens. Som tiden dog flyver, nu er der igen gået 3 måneder, med en rigtig god varm sommer, som jeg håber I har nydt. Vi var 48 der var med på turen til Glüksborg/Flensborg, og det var en rigtig god og interessant/sjov tur. På rundvisningen på Glüksborg slot kom man helt vilkårligt til at tænke på sin skolelærdom, og at det danske kongehus jo stort set stammer herfra. Rigtig godt, tiden var der dog for lidt af, vi kunne kun se ganske lidt af borgen. Så lysten til at besøge slottet selv senere, er absolut til stede. Derefter tog vi til»det lille teater«hvor vi så:»dyrene i Hakkebakkeskoven«. Det var på dansk og ganske morsomt, så det kan anbefales at tage derind, når man er på disse kanter. Temakursus LO Faglig Senior afholder»temakur- SUS«for frivillig bisidder-indsats:»en ven i nøden«onsdag den 11. oktober 2006 i HK Forbunds lokaler, Bormester- Finksgade 5, Aabenraa, fra kl Indhold: Rådgivning, vejledning og bisidderfunktion. Støtte og omsorg-krisesituationer, når nogen bliver alvorlig syg, mister en ægtefælle o. lign. Sundhed og velvære, med fokus på netværk og aktiviteter. Egenomsorg i rollen som frivillig. Bestyrelsen har besluttet, at betale for 2 deltagere fra klubben, som har interesse i at deltage og virke som bisidder. Kurset koster kr. 130,- så det er først til møllen. Er DU interesseret så ring til mig på tlf inden den 29. september 2006.»Fisketuren«Den 28. september 2006 kl ved Put and Take ved Rødekro. Tilmelding til : Peder C Pedersen tlf eller Vagn Nissen tlf Senest tilmelding: 13. september Efterårsfest Efterårsfest den 12. oktober 2006 på Hotel Vojens kl med det sædvanlige gode mad og lottospil. (Husk brikker). Tilmelding til: Peter C Pedersen tlf eller Kaj Å Thomsen tlf Senest tilmelding: 28. september Pris kr. 80,-. Hyggeeftermiddag Hyggeeftermiddag den 23. november Mere nyt om bowling Hvis der sidder nogle, der gerne vil med i samværet, så kom med til bowling vi spiller hver mandag fra kl til 15.00, hvor der altid er plads til en mere. Der er ikke nogen, der ikke er dygtige nok, alle kan være med. Den sidste mandag i hver måned er der konkurrence i klubregi. Der spilles om fripladser til bowling efterfølgende mandag. Det er hver 5. spiller der er vinder. Den første mandag i hvert kvartal spilles der om vandrepokaler til pigerne og drengene. Hvis det har din interesse, så kom ud på Bowlingcentret eller kontakt Holger Simonsen på tlf

15 I 2. kvartal var vi 41 spillere og der vandt, Edith Andersen pokalen for pigerne med 330 point i 2 serier og Holger Hansen, drengenes pokal med 411 point også i 2 serier, derudover var der 8 spillere der hver fik en flaske vin. Ejgil Thomsen-322p, Else Nielsen-301p, Svend V. Hansen-280p, Nis Johan Skøtt- 270p, Bent Adamsen-245p, Villy Tønder- 230p, Søren Autzen-223p og Margrethe Mathiesen-204p. Så havde vi vort Bowlingstævne den 15. maj som der er skrevet om i»indblik«nr. 2. Vi har planer om, at vi igen vil lave et stævne i samarbejde med Vojens Bowling Center den 3. november Det bliver et Spis og Bowlingstævne, med præmier til både bund og top. Der bliver udsendt indbydelse på et senere tidspunkt. Så har vi haft nogle hold til stævner i D.A.I. regi. Haderslev den 13. januar 2006 med 19 hold i Bredde SID Vojens 1 Sølvmedalje med 1663 point Aage Christensen, Peder Pedersen, Vagn Nissen og Ejgil Thomsen. Haderslev den 18. marts 2006 Kredsmesterskabspokal 3. plads i Bredde Aage Christensen 501 point. Vojens den 24. marts 2006 med 21 hold i Bredde Vojens 3f Klub 91 nr. 2 Sølvmedaljer med 1732 point Holger Simonsen, Line Simonsen, Ingrid Thomsen og Karen Nissen. Haderslev den 21. april med 19 hold i Bredde Vojens 3f Klub 91 ODIN Sølvmedaljer med 1769 point Holger Hansen, Gunnar Roost, Annelise Christensen og Rigmor Davidsen. Vojens 3f Klub 91 nr.1 Bronzemedaljer med 1678 point Aage Christensen, Peder Pedersen, Vagn Nissen og Ejgil Thomsen. Tønder den 5. maj 2006 med 8 hold i Bredde Vojens 3f Klub 91 nr.1 Bronzemedaljer med 1654 point Aage Christensen, Annelise Christensen, Gunnar Roost og Ejgil Thomsen. SID Vojens 3 Bronzemedalje med 1640 point Hans Mathiesen, Margrethe Mathiesen, Holger Hansen og Rigmor Davidsen. Krusaa den 10. marts 2006 med 12 hold i Bredde SID Vojens 1 Bronzemedalje med 1606 point Aage Christensen, Peder Pedersen, Vagn Nissen og Ejgil Thomsen. 15

16 Mandag den 29. maj havde vi en konkurrence om»frispil«. Dette går ud på at hver 5. spiller vinder et gratis spil næst-kommende mandag der bliver slået med en terning og derudaf findes så hver 5. spiller. De heldige blev Karen Nissen-315p, Else Olufsen-294p, Kaj Thomsen-274p, Ejner Petersen-266p, Adolf Thiede-235p og Edith Jensen-219p. Krusaa 16. juni 2006 med 6 hold i Bredde Vojens 3f Klub 91 nr.4 Bronzemedaljer med 1663 point Annelise Christensen, Aage Christensen, Anna Nissen og Nis Johan Skøtt. Den 23. juni 2006 var vi til Skt. Hans Stævne i Aabenraa med 3 hold det var et 9 pins stævne med præmie til hvert 4. hold, der var vi så heldige at der var 2 af vore hold der vandt. Vojens 3f Klub 91 nr. 2, plads nr. 4. med 1935p Annelise Christensen, Ejgil Thomsen, Anna Nissen og Nis Johan Skøtt. Vojens 3f Klub 91 nr. 5 plads nr. 7 med 1719p Kaj Skov, Alma Skov, Rigmor Davidsen og Holger Hansen. Der var desuden præmie til den spiller der først fik 3 sammenhængende strikes. Her var Annelise Christensen også blandt de heldige. Så er vi igen nået frem til vores kvartal konkurrence hvor vi spiller om pokalerne, det er ferietid så vi er ikke så mange men 22 er da også pænt. Svend V. Hansen vinder Pokalen med 360 point i 2 serier. Karen Nissen vinder Pokalen med 311 point også i 2 serier. Da det er vandrepokaler tager vi dem nok fra dem igen. Der er også vin til hver 5. spiller, Kaj Skov- 280p, Jørgen Eriksen-262p, Bent Adamsen- 237p og Margrethe Mathiesen-179p. Et stort tillykke til de dygtige og heldige spillere. Så er vi kommet over sommerferien og det går løs igen den 31. juli 2006 var vi 27 bowlere der dystede om fripladser til næstkommende mandag. De heldige blev, Peder Pedersen-311p, Gunnar Roost-291p, Kaj Skov-263p, Adolf Thiede-235p og Marie Schmidt-212p. Vi spiller stadig hver mandag fra kl til Fredag den 18. august 2006, var vi til stævne i Aabenraa med 2 hold. Vojens 3F klub 91 nr. 4 tager en 3. plads Bronze med 1401p. i Motion Annelise Christensen, Gunnar Roost, Nis Johan Skøtt og Anna Nissen. Vojens 3F Klub 91 nr. 1 tog en 4. plads i Bredde. Mere Stævne Fredag den 25. august 2006, spillede vi på hjemmebane, men ikke med de store resultater. Der blev en 5. og en 8. plads i Motion samt en 5. plads i Bredde og en 9. og 12. plads i Elite. Det var en dårlig høst, lad os bare give Høtten i Vojens skylden, det kan ikke være spillerne der var for dårlige. Ikke mere i denne omgang, men har du lyst til at være med så kom ud på Bowling Centret i Vojens, mandage kl Pkv. Aage Christensen. 16

17 Haderslev 3 F Efterløns & pensions-/senior Klub Hermed program for resten af 2006 Lørdag den 23. september 2006 Kl Grisefest på Norgesvej Onsdag den 11. oktober 2006 Kl Lotto Onsdag den 25. oktober 2006 Kl Borgmester Jens Chr. Gjesing kommer og fortæller om sin rejse til Nepal. Onsdag den 18. november 2006 Her kan du komme en tur til Industrimuseet i Horsens. Der er afgang fra Håndværkerparken kl Pris kr. 100,00 inkl. kaffe. Sidste tilmelding den 25. oktober Onsdag den 22. november 2006 Vi tager en Juletur til Flensborg. Vi går en tur på gågaden inden vi handler ind. Pris kr. 100,00 inkl. kaffe. Sidste tilmelding den 8. november Onsdag den 12. december 2006 Kl Denne eftermiddag afholdes der 1 /2 lotto, idet der også kommer et sangkor og synger julen ind. Der serveres kaffe og lagkage. Sidste tilmelding den 1. december Onsdag den 10. januar 2007 Kl Lotto. Alle vores lottospil foregår i 3F s lokaler på Norgesvej 17, 6100 Haderslev. Tilmeldinger skal ske til Kjeld Nielsen på telefon eller mobil (Bedst mellem kl ). Her kan også oplyses om diabetes. Ny Bestyrelse i Efterløn og Senior Klub 3F Haderslev Formand Niels Munk Sørensen, Varbergvej 89 kl. tv Haderslev Tlf / Mobil Næstformand Kjeld Nielsen, Kirkestræde 4, Hammelev, 6500 Vojens Tlf / Mobil Kasserer Solvej Juhl, Kirkestræde 4, Hammelev, 6500 Vojens Tlf Sekretær Poul R. Kristensen, Møllesvinget 5, 6100 Haderslev Bestyrelsesmedlem Svend Hansen, Øsbygade 100, Øsby, 6100 Haderslev Bestyrelsesmedlem Åge Nielsen, Ryesgade 9, 6100 Haderslev Bestyrelsessuppelant Bent Nordsøn, Pottervej 31, Over Jerstal, 6500 Vojens Bestyrelsessuppelant Jens H. Madsen, Præstegårds Allen 8, Øsby, 6100 Haderslev Der vil altid være et af ovennævnte bestyrelsesmedlemmer at træffe de dage, hvor der er Lottospil eller andet på Norgesvej 17, mellem kl og P.K.V Niels Munk Sørensen 17

18 25 gode grunde til at være medlem i 3F Vojens afdeling 3F Vojens Allégade Vojens Tlf.: E- mail: 1. Juridisk bistand af afdelingens faglige sekretærer i forbindelse med uoverensstemmelser om overenskomster indgået med Faglig Fælles Forbund i Danmark 2. Manglende betaling af feriepenge og søgnehelligdagsbetaling. 3. Lønforhold, herunder lønforhandling, betaling af overarbejde og opsigelsesvarsel og pension. 4. Deltagelse i urafstemning om overenskomstfornyelse. 5. Strejke- og lockoutunderstøttelse. 6. Juridisk bistand af afdelingens socialrådgiver i forbindelse med arbejds skadesager og socialsager. 7. Bistand af afdelingens advokat. 8. Hjælp ved betalingsstandsning og konkurser. 9. Gruppelivsforsikring med børnesum. 10. Lommepenge til børn på efterskole. (1 års anciennitet i afd.) 11. Billigere forsikringsordning, ferietilbud og lignende. 12. Medbestemmelse i din egen fagforening. 13. Gratis opmåling af akkordarbejde. 14. Fagbladene, diverse pjecer, afdelingsblade og brancherettede blade og lommebog. 15. Kurser/overenskomstkurser og miljøkurser. 16. En aktiv efterløns- og pensionistklub. 17. Ordning vedr. begravelseshjælp. 18. Hjælp ved manglende betaling af G- dage. 19. Arbejdsløshedsforsikring med høj serviceydelse. 20. Fritidsulykkesforsikring. 21. Hjælp fra veludannede tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter på arbejdspladsen. 22. Fordele ved LO Plus kort, giver rabat i en række butikker. 23. Mulighed for 3F Lønsikring ved ledighed. 24. Hjælp til uddannelsesplanlægning ved afdelingens Uddannelseskonsulent timers telefonservice. Åbent når du har fri. Har du spørgsmål til nogen af punkterne, er du velkommen til at kontakte os på: tlf Keld Pedersen Formand 18

19 For at svare på nedenstående spørgsmål behøver du blot læse bladet. 1: Hvad er pensionsbidraget for ansatte i rengøringsbranchen? (a): 8,0% (b): 10,8% (c): 10,0% 2: Hvornår afskaffes fritagelse for aktivering for årige? (a): pr. 1. januar 2007 (b): pr. 1. april 2007 (c): pr. 1. juli : Hvor starter uddannelse for murerarbejdsmænd i uge 48? (a): Vojens (b): Horsens (c): Haderslev 4: Hvor mange timer skal man arbejde pr. uge for at have krav på et ansættelsesbevis? (a): Mere end 8 timer (b): Mere end 18 timer (c): Mere end 28 timer 5: Hvor længe har telefonen åbent hos 3F Vojens? (a): 10 timer i døgnet (b): 15 timer i døgnet (c): 24 timer i døgnet Indsendt af: Sæt kryds ud for det rigtige svar. De tre rigtige udtrukne løsninger kan afhente et gavekort på 100 kr. Navn: Adresse: Postnr. og by: Løsningen sendes eller afleveres til: 3F Vojens, Allégade 33-37, 6500 Vojens senest fredag den 10. november

20 PP DANMARK Adresser 3F Vojens Fagligt Fælles Forbund Allégade Vojens Tlf Fax F Haderslev kontoret Norgesvej Haderslev Fax F Gram kontoret Østergade Gram Fax Åbningstider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Der kan aftales anden tid, uden for åbningstiden. Telefontider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Rullende afdelingskontor»bussen«holder i de 3 byer Christiansfeld, Toftlund og Rødding i alle ulige uger fra kl Mandag i Christiansfeld på parkeringspladsen ved Super Best. Tirsdag i Toftlund på parkeringspladsen ved Søren Jensens Vej. Onsdag i Rødding på parkeringspladsen ved Brugsen. Nustrup Tryk, 6500 Vojens

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup Vi byder dig velkommen på Holbækvej 106 B, 1. sal, 4000 Roskilde Telefon 70 300 878 ********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil 140917 Ole Holtse Olsen Formand 88 92 45 78 Mobil 27 87 11 05 ole.olsen@3f.dk Martin Kruse Næstformand 88 92 45 55 Mobil 28 94 74 55 martin.kruse@3f.dk Anne Gregersen A-kasseleder 88 92 45 68 Mobil 24

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers www.facebook.com/foaranders Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL

DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL Indhold I denne folder kan du se, hvilke fordele du får for dit kontingent. Du kan læse om følgende: Sådan bruges dit kontingent....................... 4 Overenskomst.................................

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Seniorklubbens. Aktivitetskalender FOA Sønderjylland

Seniorklubbens. Aktivitetskalender FOA Sønderjylland Seniorklubbens Aktivitetskalender 2017 FOA Sønderjylland Tirsdag den 24. januar 2017. Foredrag ved Anna Brammer Bonnichsen Anna er Aabenraa kommunes demenskoordinator.kommer og fortæller om Demens, som

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent?

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Fag og Arbejde Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring og

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2016 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 HUSK

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar Vor faglige sekretær Ole Madsen bliver ved udgangen af februar 2011 pensionist og fratræder i den forbindelse sin stilling i Dansk El-Forbund Fyn. Det markeres med en afskedsreception

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

Høje- Taastrup. Bladet for 3F medlemmer

Høje- Taastrup. Bladet for 3F medlemmer Høje- Taastrup Bladet for 3F medlemmer August 2016 OK 17 møde i afdelingen - læs s. 3 Generalforsamling - læs s. 4 1. maj i afdelingens have - læs s. 6 Tak til alle tillidsvalgte LEDER: Jeg vil gerne starte

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Slagelse. Velkommen til 3F Slagelse. Tillæg til medlemsblad. Udgivet i anledning af fusionen mellem 3F og TIB. december 2010

Slagelse. Velkommen til 3F Slagelse. Tillæg til medlemsblad. Udgivet i anledning af fusionen mellem 3F og TIB. december 2010 Slagelse december 2010 Udgivet i anledning af fusionen mellem 3F og TIB Velkommen til 3F Slagelse Tillæg til medlemsblad 4, 2010 Velkommen til 3F Slagelse Denne pjece er tiltænkt som et opslagsværk over

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Du har ret til et seniorjob hvis:... 2 1.2 Betingelser... 2 1.3

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar TIL DEN FYNSKE ELEKTRIKER Lønforhandlingerne for 2009 4. kvartal viste en gennemsnits timeløn på 175,57 kr. Se statistikken inde i bladet! DEF Fyn - Lønstatistik 2009-4.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling Medlemsbladet nr. 3. 2010 FOA Lolland Hovedtelefonnummer: 4697 3000 E-mail Faglig: lolland@foa.dk E-mail A-kassen: akasse-lolland@foa.dk FAX Nakskov: 4697 3009 FAX Maribo:

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere