Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 3 september 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 3 september 2006"

Transkript

1 Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 3 september 2006

2 Indholdsfortegnelse Indlæg ved formanden Meddelelse om jobskifte Bygge- og Anlægsgruppens Brancheklub Orientering fra A-kassen Temamøder for TR/SR og bestyrelsesmedlemmer Temadag for murerarbejdsmænd Opslagstavlen Fiskekonkurrence Ansættelsesbevis Konkurs Ligestilling Arrangement med stilist Servicebranchen Generalforsamling i Byggegruppen »Klub 91«3F Vojens Haderslev 3F Efterløns- & Pensions/Senior Klub gode grunde til at være medlem i 3F Vojens Konkurrence Ansvarshavende redaktør: Keld Pedersen Sekretær: Gitte Petersen Deadline til næste blad: Fredag den 10. november 2006 Artikler i bladet må gerne udgives i andre blade med ansvarshavendes tilladelse 2

3 yngste medlemmer. Også for de personer, der ikke har så mange år tilbage på arbejdsmarkedet, giver stigningen mærkbare forbedringer på den årlige livsvarige alderspension på over 10 pct. om året. Keld Pedersen Pensionsbidraget op på 10,8 pct Den 1. juli steg pensionsbidraget for de fleste af PensionDanmarks medlemmer. De fleste af PensionDanmarks medlemmer fik forhøjet deres indbetalinger til pensionsordningen den 1. juli: For bygningsarbejdere, elektrikere, malere og blikkenslagere steg pensionsbidraget fra 10,2 pct. til 10,8 pct. af lønnen. For ansatte i transporterhvervene og engroshandel, hotel- og restaurationsbranchen, vagt- og alarmbranchen, beklædnings- og tekstilindustrien, konsumfiskeindustrien, på dagbladene samt i frisørfaget, steg bidraget fra 9,9 pct. til 10,8 pct. For ansatte i rengøringsbranchen steg bidraget ligeledes fra 9,9 pct. til 10,8 pct. Det skete den 15. juni. Også højere bidrag på andre områder I overenskomsterne på det grønne område (gartneri, land- og skovbrug, anlægsgartnere og mejerier) blev bidraget forhøjet til 10,8 pct. den 1. april i år og forhøjes til 11,55 pct. næste år. I overenskomsterne på det offentlige arbejdsmarked er bidragsprocenterne mellem 12,5 pct. og 14,55 pct. Husk at kontrollere, om der er indbetalt pension på din lønseddel. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen. Keld Pedersen Formand Stigningerne i pensionsbidraget blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i foråret Forud for overenskomstforhandlingerne var bidraget på 9,0 pct. Højere bidrag giver mere i pension Stigningen i bidraget betyder på lang sigt kr. mere i pension om året for de 3

4 Meddelelse til 3F Vojens om jobskifte Som medlem af 3F Vojens er du registreret under en job-kode, der fortæller os hvilket arbejdsområde, du er beskæftiget inden for. Oplysningerne bruger vi bl.a. når/hvis vi skal informere om relevante forhold, der vedrører dine løn- og arbejdsforhold, og ved overenskomstafstemninger med videre. Derfor er det vigtigt, at du altid er registreret med den rigtige kode i forhold til din aktuelle beskæftigelse. Du bør derfor altid meddele evt. jobskifte til 3F Vojens, hvilket du bl.a. kan gøre ved at udfylde og sende nedenstående blanket til: 3F Vojens Allégade 33-37, 6500 Vojens, eller ringe på Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingen. Keld Pedersen formand Jobskifte Jobskifte Personlige oplysninger: Fulde navn: Adresse: Postnummer: By: Telefonnummer: adresse: Min nye arbejdsplads. Navn: Adresse: Ansættelsesdato: Min stillingsbetegnelse:

5 Bygge- og anlægsgruppens brancheklub Den marts blev der holdt møde på Rørvig Centret, for tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter, valgt i NCC Roads koncernen. Formålet med mødet var at etablere et landsdækkende samarbejde. Et samarbejde som kan have til formål, at sikre en dialog med virksomhedens ledelse. Med det sigte: At forbedre arbejdsforhold og arbejdsmiljø. At få et fælles overenskomstgrundlag. Der er med succes, etableret tilsvarende i Per Aarsleff A/S og BMS A/S. Vi blev budt velkommen af Benny og Ole Christiansen, hvorefter Frank Thaulow fra bygningsgruppen, kom med en orientering fra Bygge og Anlæg et meget godt oplæg. Derefter fik vi oplæg fra NCC Roads visioner, af Jørgen Nielsen (personalechefen). Der var også en fra Asfaltindustrien. Vi gennemgik også de forskellige afdelinger, hvor vi måtte konstatere en stor ulighed i NCC s afdelinger. Vi var 30 medarbejdere fra NCC, som deltog i mødet. Vi var lidt skuffede over, at der ikke var flere fremmødte, men håber at der vil komme flere til det næste møde, så vi kan få et godt samarbejde hele vejen rundt. Mvh Svend E Jepsen Formand for Brancheklubben Ejvind Hansen, næstformand Orientering fra A-kassen Velfærdsreformen Velfærdsaftalen er en omfattende aftale, der i fuld tekst er på 91 sider. Jeg vil hermed komme med enkelte dele af aftalen. Hele aftalen kan ses på Du er også velkommen til at kontakte afdelingen. Alle over 30 år får ret og pligt til aktivering, når de har været ledige i ni måneder. Ledige, som ikke kan finde arbejde inden for eget fagområde, får i det første le dighedsår mulighed for 1-årige uddannelsestilbud inden for flaskehalsområder. Ledige bliver omfattet af en intensiv aktiveringsindsats, når de har været ledige i 2 1 /2 år. De skal så vidt muligt aktiveres på fuld tid i de sidste 1 1 /2 år, de har ret til dagpenge. Rådighedsvurderinger af ledige hver tredje måned med det formål at styrke rådigheden. 5

6 Ledige skal gå på jobnet.dk mindst en gang om ugen for bl.a. at se nye ledige job, og bekræfte at man fortsat er jobsøgende. Såfremt man undlader at gentilmelde sig ugentlig på jobnet får man skriftligt varsel om, at ydelsen bortfalder hvis ikke man bekræfter, at man søger job. Ledige, der tredje gang undlader at bekræfte, at de søger job, vil automatisk blive afmeldt og kan ikke få dagpenge, før de tilmelder sig igen. Ledige, som bliver formidlet til job uden at få det, bliver omfattet af et systematisk formidlingsforløb. Hvis den ledige ikke har fået et job efter tre måneder, skal de have tilbud om aktivering. Ledige, som modtager dagpenge og som afslår eller bliver væk fra samtaler hos jobcentret, anden aktør eller A-kassen, mister retten til dagpenge, indtil kontakten er genoprettet. Der gives to ugers karantæne, hvis man bliver væk anden gang. Hvis det gentager sig inden for 12 måneder, mistes retten til dagpenge, indtil de har arbejdet i mere end 300 timer inden for 10 uger. Den forlængede dagpengeret udfases, og vil blive erstattet med et særligt forhøjet løntilskud eller seniorjob. Er du født efter 1952 og dermed 53 år eller yngre, vil der ikke længere være adgang til forlængede dagpenge. I stedet vil du have ret til et seniorjob i den kommune du bor i, indtil efterlønsalderen. Personer i seniorjob får overenskomstmæssig løn. Ordningen vil være gældende fra 1. januar Efterlønsalderen bliver hævet med et halvt år i 2019, 2020, 2021 og Herefter er efterlønsalderen 62 år. Personer der er fyldt 48 år pr. 2006, bevarer de nuværende regler. Folkepensionsalderen hæves med 1 /2 år i 2024, 2025, 2026 og 2027 og er 67 år pr. 1. januar Ejvind Hansen Næstformand A-kassen A-kasserne skal have den første kontakt med den ledige, både nyledige og gentilmeldte, herunder alle CV samtaler, vejledning om jobmuligheder, kompetenceafklaring, behov for karriereskift. Fritagelse for aktivering for årige afskaffes pr. 1. januar Er du født i 1952 eller tidligere, har du fortsat adgang til forlængede dagpenge på samme vilkår som i dag. Det betyder, at ordningen er uændret for alle, der ved udgangen af 2006 er fyldt 54 år. 6

7 Temamøder Temamøder for TR/SR og bestyrelsesmedlemmer Torsdag d. 28. september 2006 kl Fredag d. 29. september 2006 kl Emner Hvad kan vi gøre for afdelingen? Hvad kan afdelingen gøre for dig? Debat Agitation Kursus:»Kollega bliv medlem«evt. Afdelingen vil være vært ved en kop kaffe og en ostemad. Mød op der er ingen tilmelding. Allégade 33-37, 6500 Vojens P.a.v. Gunnar Schmidt & Bjarne Jensen Temamøder Temamøder for TR/SR og bestyrelsesmedlemmer Onsdag d. 6. december 2006 kl Torsdag d. 7. december 2006 kl Emner Kursus: Bliv»Frontvejleder«Tema fra TR/SR ALKA Forsikring Debat: FIU kursus Evt. Afdelingen vil være vært ved en kop kaffe og en ostemad. Mød op der er ingen tilmelding. Allégade 33-37, 6500 Vojens P.a.v. Gunnar Schmidt & Bjarne Jensen 7

8 Temadag for murerarbejdsmænd Torsdag den 28. september 2006, kl Hos Temadag 8 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl F Vojens Allégade 33-37, 6500 Vojens Morgenkaffe. Arbejdsmiljø v/peter Kirkegård. Stillads, Anhugning, Teleskoplæsser. Kaffepause. Arbejdstilsynet v/tage Lametsch. Screening og APV af byggefirmaer og byggepladser. Frokost. BAR for Bygge og anlæg v/jørgen Rasmussen. Baljer, stenhoveder, indretning og transport på byggepladsen. Murerarbejdsmandsuddannelsen v/stig Schlünsen. Evaluering. Afslutning.

9 Opslagstavlen Her har alle lov at skrive Vindere af konkurrencen i juni udgaven: Tilika Böll, Smedevænget 70, 6500 Vojens. Vagn B. Clausen, Seggelund Hovedvej 54, 6070 Christiansfeld. Gerda Pedersen, Strandelhjørnvej 9, Rangstrup, 6534 Agerskov. 3F Vojens rykker ind på Haderslev Tekniske Skole Som lærling i byggeriet arbejder du i Danmarks mest spændende branche. Men samtidig er det også en branche, hvor tempoet er højt og reglerne kan virke indviklede. Derfor er det en god idé at være medlem af fagforeningen, her kan du: Murerarbejdsmænd Uddannelsen for murerarbejdsmænd er i fuld gang. I uge 48 begynder et nyt hold i Horsens. Uddannelsen varer 18 mdr. og alle der har et arbejde som murerarbejdsmand kan komme i gang. I løbet af de 18 mdr. foregår de 12 uger på skole. I den tid vil man få stilladskursus, truckkursus og anhuggerkursus. I juli 2006 blev det et krav at have stilladskursus, hvis man skal bygge stilladser over 3 m. høje. Kravet om anhugningsbevis kommer i 2007, og der kommer krav om bevis til teleskoplæsser. Kontakt Faglig sekretær for bygge- og anlægsområdet Bjarne Jensen, for yderligere oplysninger. få tjekket om du får det rigtige i løn få hjælp med reglerne om ferie og feriefridage få hjælp med at sikre et godt arbejdsmiljø og gode skurforhold altid ringe, hvis ikke du lærer, hvad du skal Kontaktperson: Bjarne Jensen Tlf.:

10 Lørdag den 28. oktober fra kl Ved Arrild fiskesø i Arrild Ferieby, 6520 Toftlund Der er flotte præmier til de tre største og den mindste fisk. Tilmeldingen er lukket efter 50 fiskestænger. Max 1 stang pr. person. Afdelingen er vært ved en grillpølse ca. kl Der kan købes øl/vand mm. Tilmelding på telefon senest fredag den 20. oktober 2006 På afdelingens vegne Keld Pedersen Formand 10

11 Ændres dine ansættelsesforhold væsentligt, har du krav på at få et nyt ansættelsesbrev, eller en tilføjelse til det du har, hvor dine nye forhold er beskrevet. Hvis du ikke får et ansættelsesbrev, eller hvis du mener, at det er forkert, skal du bede din arbejdsgiver om at få lavet et nyt. Har du spørgsmål kan du spørge din tillidsrepræsentant eller du kan henvende dig i afdelingen. Irene Høgh, næstformand 3F, Vojens Ansættelsesbevis Du har krav på et ansættelsesbevis, hvis du arbejder mere end 8 timer om ugen. Du skal have det senest 1 måned efter ansættelse. Dit ansættelsesbevis skal indeholde: din arbejdsgivers navn, og dit navn din arbejdsgivers adresse og din adresse adressen på din arbejdsplads din stilling en beskrivelse af dit arbejde hvornår du er begyndt på arbejdet hvordan reglerne for opsigelse er hvor langt opsigelsesvarsel du har din løn, tillæg og pension din daglige og ugentlige arbejdstid hvilke overenskomster eller aftaler, der dækker dit job Konkurs Betalingsstandsning Hvis din arbejdsgiver ikke har penge til at betale din løn eller andre udgifter, kan han gå i betalingsstandsning. Hvis det sker, skal du straks kontakte 3F Vojens, og bede dem sikre dig, at der er penge til din løn, og høre, hvordan du i øvrigt skal forholde dig. Konkurs Konkurs er en permanent lukning af en virksomhed, som skyldes, at den ikke længere kan betale sine skyldnere. Hvis din arbejdsgiver går konkurs, skal du straks henvende dig i 3F Vojens. Den hjælper dig med at sikre din løn, pension, feriepenge og om nødvendigt, at anmelde dit krav på løn, pension, feriepenge til Lønmodtagernes Garantifond. Lønmodtagernes Garantifond (LG) sikrer din løn, pension, feriepenge, hvis din arbejdsgiver går konkurs, eller på anden måde ophører uden at betale hvad ansatte måtte have til gode. Du kan få hjælp til at anmelde kravet til Lønmodtagernes Garantifond i 3F Vojens. 11

12 Ligestilling 3F Hovedforbund har fra det blev dannet den 1. januar 2005 haft ligestilling på dagsordenen. Der er oprettet udvalg som drøfter ligestilling på alle niveauer, og der er mange emner at tage fat på. 3F Vojens har nu fået et ligestillingsudvalg i afdelingen, da det er her diskussionen skal tages. Vi holder det første møde den 11. september 2006 kl i afdelingen, Allègade i Vojens. På dette møde vil vi også diskutere hvilke emner, vi skal have på dagsordenen det næste år. Vi skal også have valgt en formand for udvalget, så hvis det lige er dig så mød op, og gør din indflydelse gældende. Jeg vil på alle måder være behjælpelig med oplysninger om hvordan vi får begyndt. Ligestilling har ikke noget med»rødstrømper«at gøre. Jeg ved at denne myte hæfter sig til ordet»ligestilling«. med stilist Jytte Bruhn Servicebranchen inviterer hermed til arrangement med stilist Jytte Bruhn, som vil fortælle om farver og stil. Arrangementet vil være torsdag den 28. september 2006 kl hos 3F Vojens på Allégade 33-37, 6500 Vojens. Servicebranchen vil være vært med kaffe og sodavand. Det er meget vigtigt, at vi som organisation tager stilling til hvad vi mener om f.eks. prostitution, om integration, seksuel chikane på arbejdspladsen. Vi kan også beskæftige os med emner som løn- og arbejdsvilkår, ja der er næsten ikke det, som ikke er en diskussion værd. Da ligestilling spænder over mange emner, håber jeg at vi kan få lige så mange mænd som kvinder til at deltage. Irene Høgh Næstformand Faglig Tilmelding senest den 25. september 2006 på tlf Venlig hilsen Servicebranchen 12

13 Ordinær generalforsamling i Byggegruppen Onsdag den 22. november 2006 kl til ca Allégade 33-37, 6500 Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Stemmeudvalg 4. Beretning 5. Personvalg 6. Evt. Program: Velkomst, præsentation og spisning ALKA Forsikring Generalforsamling Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afleveret/sendt senest tirsdag den 7. november 2006, kl til 3F Vojens Allégade, 6500 Vojens Af hensyn til bestilling af mad mm. skal du tilmelde dig senest mandag den 20. november 2006, på tlf

14 »Klub 91«3F Vojens. Som tiden dog flyver, nu er der igen gået 3 måneder, med en rigtig god varm sommer, som jeg håber I har nydt. Vi var 48 der var med på turen til Glüksborg/Flensborg, og det var en rigtig god og interessant/sjov tur. På rundvisningen på Glüksborg slot kom man helt vilkårligt til at tænke på sin skolelærdom, og at det danske kongehus jo stort set stammer herfra. Rigtig godt, tiden var der dog for lidt af, vi kunne kun se ganske lidt af borgen. Så lysten til at besøge slottet selv senere, er absolut til stede. Derefter tog vi til»det lille teater«hvor vi så:»dyrene i Hakkebakkeskoven«. Det var på dansk og ganske morsomt, så det kan anbefales at tage derind, når man er på disse kanter. Temakursus LO Faglig Senior afholder»temakur- SUS«for frivillig bisidder-indsats:»en ven i nøden«onsdag den 11. oktober 2006 i HK Forbunds lokaler, Bormester- Finksgade 5, Aabenraa, fra kl Indhold: Rådgivning, vejledning og bisidderfunktion. Støtte og omsorg-krisesituationer, når nogen bliver alvorlig syg, mister en ægtefælle o. lign. Sundhed og velvære, med fokus på netværk og aktiviteter. Egenomsorg i rollen som frivillig. Bestyrelsen har besluttet, at betale for 2 deltagere fra klubben, som har interesse i at deltage og virke som bisidder. Kurset koster kr. 130,- så det er først til møllen. Er DU interesseret så ring til mig på tlf inden den 29. september 2006.»Fisketuren«Den 28. september 2006 kl ved Put and Take ved Rødekro. Tilmelding til : Peder C Pedersen tlf eller Vagn Nissen tlf Senest tilmelding: 13. september Efterårsfest Efterårsfest den 12. oktober 2006 på Hotel Vojens kl med det sædvanlige gode mad og lottospil. (Husk brikker). Tilmelding til: Peter C Pedersen tlf eller Kaj Å Thomsen tlf Senest tilmelding: 28. september Pris kr. 80,-. Hyggeeftermiddag Hyggeeftermiddag den 23. november Mere nyt om bowling Hvis der sidder nogle, der gerne vil med i samværet, så kom med til bowling vi spiller hver mandag fra kl til 15.00, hvor der altid er plads til en mere. Der er ikke nogen, der ikke er dygtige nok, alle kan være med. Den sidste mandag i hver måned er der konkurrence i klubregi. Der spilles om fripladser til bowling efterfølgende mandag. Det er hver 5. spiller der er vinder. Den første mandag i hvert kvartal spilles der om vandrepokaler til pigerne og drengene. Hvis det har din interesse, så kom ud på Bowlingcentret eller kontakt Holger Simonsen på tlf

15 I 2. kvartal var vi 41 spillere og der vandt, Edith Andersen pokalen for pigerne med 330 point i 2 serier og Holger Hansen, drengenes pokal med 411 point også i 2 serier, derudover var der 8 spillere der hver fik en flaske vin. Ejgil Thomsen-322p, Else Nielsen-301p, Svend V. Hansen-280p, Nis Johan Skøtt- 270p, Bent Adamsen-245p, Villy Tønder- 230p, Søren Autzen-223p og Margrethe Mathiesen-204p. Så havde vi vort Bowlingstævne den 15. maj som der er skrevet om i»indblik«nr. 2. Vi har planer om, at vi igen vil lave et stævne i samarbejde med Vojens Bowling Center den 3. november Det bliver et Spis og Bowlingstævne, med præmier til både bund og top. Der bliver udsendt indbydelse på et senere tidspunkt. Så har vi haft nogle hold til stævner i D.A.I. regi. Haderslev den 13. januar 2006 med 19 hold i Bredde SID Vojens 1 Sølvmedalje med 1663 point Aage Christensen, Peder Pedersen, Vagn Nissen og Ejgil Thomsen. Haderslev den 18. marts 2006 Kredsmesterskabspokal 3. plads i Bredde Aage Christensen 501 point. Vojens den 24. marts 2006 med 21 hold i Bredde Vojens 3f Klub 91 nr. 2 Sølvmedaljer med 1732 point Holger Simonsen, Line Simonsen, Ingrid Thomsen og Karen Nissen. Haderslev den 21. april med 19 hold i Bredde Vojens 3f Klub 91 ODIN Sølvmedaljer med 1769 point Holger Hansen, Gunnar Roost, Annelise Christensen og Rigmor Davidsen. Vojens 3f Klub 91 nr.1 Bronzemedaljer med 1678 point Aage Christensen, Peder Pedersen, Vagn Nissen og Ejgil Thomsen. Tønder den 5. maj 2006 med 8 hold i Bredde Vojens 3f Klub 91 nr.1 Bronzemedaljer med 1654 point Aage Christensen, Annelise Christensen, Gunnar Roost og Ejgil Thomsen. SID Vojens 3 Bronzemedalje med 1640 point Hans Mathiesen, Margrethe Mathiesen, Holger Hansen og Rigmor Davidsen. Krusaa den 10. marts 2006 med 12 hold i Bredde SID Vojens 1 Bronzemedalje med 1606 point Aage Christensen, Peder Pedersen, Vagn Nissen og Ejgil Thomsen. 15

16 Mandag den 29. maj havde vi en konkurrence om»frispil«. Dette går ud på at hver 5. spiller vinder et gratis spil næst-kommende mandag der bliver slået med en terning og derudaf findes så hver 5. spiller. De heldige blev Karen Nissen-315p, Else Olufsen-294p, Kaj Thomsen-274p, Ejner Petersen-266p, Adolf Thiede-235p og Edith Jensen-219p. Krusaa 16. juni 2006 med 6 hold i Bredde Vojens 3f Klub 91 nr.4 Bronzemedaljer med 1663 point Annelise Christensen, Aage Christensen, Anna Nissen og Nis Johan Skøtt. Den 23. juni 2006 var vi til Skt. Hans Stævne i Aabenraa med 3 hold det var et 9 pins stævne med præmie til hvert 4. hold, der var vi så heldige at der var 2 af vore hold der vandt. Vojens 3f Klub 91 nr. 2, plads nr. 4. med 1935p Annelise Christensen, Ejgil Thomsen, Anna Nissen og Nis Johan Skøtt. Vojens 3f Klub 91 nr. 5 plads nr. 7 med 1719p Kaj Skov, Alma Skov, Rigmor Davidsen og Holger Hansen. Der var desuden præmie til den spiller der først fik 3 sammenhængende strikes. Her var Annelise Christensen også blandt de heldige. Så er vi igen nået frem til vores kvartal konkurrence hvor vi spiller om pokalerne, det er ferietid så vi er ikke så mange men 22 er da også pænt. Svend V. Hansen vinder Pokalen med 360 point i 2 serier. Karen Nissen vinder Pokalen med 311 point også i 2 serier. Da det er vandrepokaler tager vi dem nok fra dem igen. Der er også vin til hver 5. spiller, Kaj Skov- 280p, Jørgen Eriksen-262p, Bent Adamsen- 237p og Margrethe Mathiesen-179p. Et stort tillykke til de dygtige og heldige spillere. Så er vi kommet over sommerferien og det går løs igen den 31. juli 2006 var vi 27 bowlere der dystede om fripladser til næstkommende mandag. De heldige blev, Peder Pedersen-311p, Gunnar Roost-291p, Kaj Skov-263p, Adolf Thiede-235p og Marie Schmidt-212p. Vi spiller stadig hver mandag fra kl til Fredag den 18. august 2006, var vi til stævne i Aabenraa med 2 hold. Vojens 3F klub 91 nr. 4 tager en 3. plads Bronze med 1401p. i Motion Annelise Christensen, Gunnar Roost, Nis Johan Skøtt og Anna Nissen. Vojens 3F Klub 91 nr. 1 tog en 4. plads i Bredde. Mere Stævne Fredag den 25. august 2006, spillede vi på hjemmebane, men ikke med de store resultater. Der blev en 5. og en 8. plads i Motion samt en 5. plads i Bredde og en 9. og 12. plads i Elite. Det var en dårlig høst, lad os bare give Høtten i Vojens skylden, det kan ikke være spillerne der var for dårlige. Ikke mere i denne omgang, men har du lyst til at være med så kom ud på Bowling Centret i Vojens, mandage kl Pkv. Aage Christensen. 16

17 Haderslev 3 F Efterløns & pensions-/senior Klub Hermed program for resten af 2006 Lørdag den 23. september 2006 Kl Grisefest på Norgesvej Onsdag den 11. oktober 2006 Kl Lotto Onsdag den 25. oktober 2006 Kl Borgmester Jens Chr. Gjesing kommer og fortæller om sin rejse til Nepal. Onsdag den 18. november 2006 Her kan du komme en tur til Industrimuseet i Horsens. Der er afgang fra Håndværkerparken kl Pris kr. 100,00 inkl. kaffe. Sidste tilmelding den 25. oktober Onsdag den 22. november 2006 Vi tager en Juletur til Flensborg. Vi går en tur på gågaden inden vi handler ind. Pris kr. 100,00 inkl. kaffe. Sidste tilmelding den 8. november Onsdag den 12. december 2006 Kl Denne eftermiddag afholdes der 1 /2 lotto, idet der også kommer et sangkor og synger julen ind. Der serveres kaffe og lagkage. Sidste tilmelding den 1. december Onsdag den 10. januar 2007 Kl Lotto. Alle vores lottospil foregår i 3F s lokaler på Norgesvej 17, 6100 Haderslev. Tilmeldinger skal ske til Kjeld Nielsen på telefon eller mobil (Bedst mellem kl ). Her kan også oplyses om diabetes. Ny Bestyrelse i Efterløn og Senior Klub 3F Haderslev Formand Niels Munk Sørensen, Varbergvej 89 kl. tv Haderslev Tlf / Mobil Næstformand Kjeld Nielsen, Kirkestræde 4, Hammelev, 6500 Vojens Tlf / Mobil Kasserer Solvej Juhl, Kirkestræde 4, Hammelev, 6500 Vojens Tlf Sekretær Poul R. Kristensen, Møllesvinget 5, 6100 Haderslev Bestyrelsesmedlem Svend Hansen, Øsbygade 100, Øsby, 6100 Haderslev Bestyrelsesmedlem Åge Nielsen, Ryesgade 9, 6100 Haderslev Bestyrelsessuppelant Bent Nordsøn, Pottervej 31, Over Jerstal, 6500 Vojens Bestyrelsessuppelant Jens H. Madsen, Præstegårds Allen 8, Øsby, 6100 Haderslev Der vil altid være et af ovennævnte bestyrelsesmedlemmer at træffe de dage, hvor der er Lottospil eller andet på Norgesvej 17, mellem kl og P.K.V Niels Munk Sørensen 17

18 25 gode grunde til at være medlem i 3F Vojens afdeling 3F Vojens Allégade Vojens Tlf.: E- mail: 1. Juridisk bistand af afdelingens faglige sekretærer i forbindelse med uoverensstemmelser om overenskomster indgået med Faglig Fælles Forbund i Danmark 2. Manglende betaling af feriepenge og søgnehelligdagsbetaling. 3. Lønforhold, herunder lønforhandling, betaling af overarbejde og opsigelsesvarsel og pension. 4. Deltagelse i urafstemning om overenskomstfornyelse. 5. Strejke- og lockoutunderstøttelse. 6. Juridisk bistand af afdelingens socialrådgiver i forbindelse med arbejds skadesager og socialsager. 7. Bistand af afdelingens advokat. 8. Hjælp ved betalingsstandsning og konkurser. 9. Gruppelivsforsikring med børnesum. 10. Lommepenge til børn på efterskole. (1 års anciennitet i afd.) 11. Billigere forsikringsordning, ferietilbud og lignende. 12. Medbestemmelse i din egen fagforening. 13. Gratis opmåling af akkordarbejde. 14. Fagbladene, diverse pjecer, afdelingsblade og brancherettede blade og lommebog. 15. Kurser/overenskomstkurser og miljøkurser. 16. En aktiv efterløns- og pensionistklub. 17. Ordning vedr. begravelseshjælp. 18. Hjælp ved manglende betaling af G- dage. 19. Arbejdsløshedsforsikring med høj serviceydelse. 20. Fritidsulykkesforsikring. 21. Hjælp fra veludannede tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter på arbejdspladsen. 22. Fordele ved LO Plus kort, giver rabat i en række butikker. 23. Mulighed for 3F Lønsikring ved ledighed. 24. Hjælp til uddannelsesplanlægning ved afdelingens Uddannelseskonsulent timers telefonservice. Åbent når du har fri. Har du spørgsmål til nogen af punkterne, er du velkommen til at kontakte os på: tlf Keld Pedersen Formand 18

19 For at svare på nedenstående spørgsmål behøver du blot læse bladet. 1: Hvad er pensionsbidraget for ansatte i rengøringsbranchen? (a): 8,0% (b): 10,8% (c): 10,0% 2: Hvornår afskaffes fritagelse for aktivering for årige? (a): pr. 1. januar 2007 (b): pr. 1. april 2007 (c): pr. 1. juli : Hvor starter uddannelse for murerarbejdsmænd i uge 48? (a): Vojens (b): Horsens (c): Haderslev 4: Hvor mange timer skal man arbejde pr. uge for at have krav på et ansættelsesbevis? (a): Mere end 8 timer (b): Mere end 18 timer (c): Mere end 28 timer 5: Hvor længe har telefonen åbent hos 3F Vojens? (a): 10 timer i døgnet (b): 15 timer i døgnet (c): 24 timer i døgnet Indsendt af: Sæt kryds ud for det rigtige svar. De tre rigtige udtrukne løsninger kan afhente et gavekort på 100 kr. Navn: Adresse: Postnr. og by: Løsningen sendes eller afleveres til: 3F Vojens, Allégade 33-37, 6500 Vojens senest fredag den 10. november

20 PP DANMARK Adresser 3F Vojens Fagligt Fælles Forbund Allégade Vojens Tlf Fax F Haderslev kontoret Norgesvej Haderslev Fax F Gram kontoret Østergade Gram Fax Åbningstider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Der kan aftales anden tid, uden for åbningstiden. Telefontider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Rullende afdelingskontor»bussen«holder i de 3 byer Christiansfeld, Toftlund og Rødding i alle ulige uger fra kl Mandag i Christiansfeld på parkeringspladsen ved Super Best. Tirsdag i Toftlund på parkeringspladsen ved Søren Jensens Vej. Onsdag i Rødding på parkeringspladsen ved Brugsen. Nustrup Tryk, 6500 Vojens

Industrien Industriens Overenskomst 2010...8. Transport I disse krisetider...10 Nye lønninger...11

Industrien Industriens Overenskomst 2010...8. Transport I disse krisetider...10 Nye lønninger...11 Medlemsbladet 3F Vojens Nr. 2 Juni 2010 1 Indhold Indlæg ved formanden Regeringens krigserklæring mod de arbejdsløse....4 Arbejdsgiversidens skattefradrag bliver ikke berørt...5 Også lokalt ja til overenskomstforhandlinger...5

Læs mere

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem.

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. m dtjylland Oplysningsblad Vinder af DM i Skills 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. Husk ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts 2014 Se dagsorden på bagsiden

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

Nr. 3 2014. Har du tjek på din pension?

Nr. 3 2014. Har du tjek på din pension? Nr. 3 2014 Har du tjek på din pension? Medlemsfordele Så er der gang i ballonerne Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra socialrådgiveren Set og Sket i 3F-Vestfyn Medlemsfordele - side 17 Temaaften orblindhed

Læs mere

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11.

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11. Holstebro Nr. 1 Marts 2015 Hovedbanegården København 11. februar 2015 Murer Jens Peter Vestergaard og flisemurer Daniel Brodde Thomsen lægger sidste hånd på opgaven, som gav dem billetten til World Skills

Læs mere

Os imellem. Sæt folk først! Få lavet et LØNTJEK! Jubilar komsammen International Arbejdsmiljødag. Færre dødsulykker i 2008

Os imellem. Sæt folk først! Få lavet et LØNTJEK! Jubilar komsammen International Arbejdsmiljødag. Færre dødsulykker i 2008 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 2 Juni 2009 Færre dødsulykker i 2008 Se side 21 Bortvisning af sikkerhedsrepræsentant på kirkegård Se side 22 Sæt folk først! Se side 30 Få lavet

Læs mere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere 3f slagelse_marts_06 22/02/06 9:57 Side 1 Nr. 1 marts 2006 Kom på SMS med de unge Ungdomsgruppe i 3F Slagelse begynder at røre på sig side 3 Generalforsamling Mød op til ligestilling, brød og debat side

Læs mere

Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo

Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo Nr. 2 2008 Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo Sommerudflugt Nyt fra 3F Vestfyn Din økonomi - din selvstændighed Referat fra generalforsamling Faglig Nyt Lønninger

Læs mere

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Møder om efterlønsreformen Se side 8 9 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Forår 2012 Husk general - forsamling den 24. april Læs mere inde i bladet Fri os for ulykker Gravfører Mogens

Læs mere

God jul og godt nytår. Odense Industri. Hjemmeside: www.3f.dk/odense-industri Email: odense-industri@3f.dk. Årg. 5 INDEX:

God jul og godt nytår. Odense Industri. Hjemmeside: www.3f.dk/odense-industri Email: odense-industri@3f.dk. Årg. 5 INDEX: Nr. 3 DECEMBER 2009 Årg. 5 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund God jul og godt nytår Afdelingen holder lukket d. 24.12 og d. 31.12 INDEX: Synspunkt... 3 Kontingent i 2010... 4 Nyt fra a-kassen... 6

Læs mere

Fastelavn. Generalforsamling. Nr. 1 2010

Fastelavn. Generalforsamling. Nr. 1 2010 Nr. 1 2010 Fastelavn Generalforsamling Faglig Nyt Nyt fra 3F Vestfyn Generalforsamling Set og Sket i 3F-Vestfyn Nyt fra Socialrådgiveren OK 2010 Nyt fra A-kassen 1. maj møder Ferietur til Berlin Vinsmagning

Læs mere

Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 7 / DECEMBER 2007 / 3. ÅRGANG Maskinel Magasinpost Træfferen, 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V Bladnr. 42364 Bryggeriarbejdere brygger ikke

Læs mere

OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a.

OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a. BLIK OG RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 37 September 2012 Årg. 11 Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7.

Læs mere

Fastelavn i Middelfart

Fastelavn i Middelfart Nr. 2 2007 Fastelavn i Middelfart 1. maj Sommerudflugt til zoo Skattepolitik og velfærdssamfund i blinde Nyt fra 3F Vestfyn Sommerudflugt til Odense Zoo Faglig Nyt Nyt fra A-kassen Mødet med Allan Olsen

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr.

-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 5 December 2014 Lommebog 2015 - se bagsiden Kontingent 2015 - se bagsiden -nyt I DECEMBER 2014 I Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf.

Læs mere

m dtjylland Juletræsfest Oplysningsblad Nr. 4 2013

m dtjylland Juletræsfest Oplysningsblad Nr. 4 2013 m dtjylland Oplysningsblad Juletræsfest 3F Midtjylland, 3F Murerne og Metal Herning inviterer medlemmer med børn og børnebørn til julefest lørdag d. 28. dec. 2013 kl. 14.30-17.00 i Herning Kongrescenter

Læs mere

i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7.

i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7. Træfferen Træfferen nr. 1 6. årgang 2011 i Generalforsamling Proff-gruppen den 12. april i Generalforsamling Bygningsgruppen den 28. april i Generalforsamling Industrigruppen den 7. maj Leder Af formand

Læs mere

Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn. AKT Netværksmøde. Mandag den 11. marts 2013. Nr. 1 2013

Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn. AKT Netværksmøde. Mandag den 11. marts 2013. Nr. 1 2013 Nr. 1 2013 Nytårskur pensionister Forårsinspiration - invitation AKT Netværksmøde Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn Mandag den 11. marts 2013 Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra A-kassen Set og Sket

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Fagligt fælles forbund. 3F Odense Industri ønsker alle vore medlemmer en glædelig jul og et godt nytår

Fagligt fælles forbund. 3F Odense Industri ønsker alle vore medlemmer en glædelig jul og et godt nytår Odense Industri Fagligt fælles forbund December 2012 www.3f.dk/odense-industri 3F Odense Industri ønsker alle vore medlemmer en glædelig jul og et godt nytår Inde i bladet: Vis os din arbejdsplads: Riegens

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

Nr. 2 Juni 2005 Årgang 1. TreFPunkt. Vejle. Fagligt Fælles Forbund

Nr. 2 Juni 2005 Årgang 1. TreFPunkt. Vejle. Fagligt Fælles Forbund Nr. 2 Juni 2005 Årgang 1 TreFPunkt Vejle Fagligt Fælles Forbund TELEFON- OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 Hjemmeside www.3f-vejle.dk E-post vejle@3f.dk

Læs mere

Odense Industri. 3F Odense Industri ønsker en glædelig jul og et godt nytår. Fagligt fælles forbund. December 2013 www.3f.

Odense Industri. 3F Odense Industri ønsker en glædelig jul og et godt nytår. Fagligt fælles forbund. December 2013 www.3f. Odense Industri Fagligt fælles forbund December 2013 www.3f.dk/odense-industri 3F Odense Industri ønsker en glædelig jul og et godt nytår Inde i bladet: Vis os din arbejdsplads: Glud & Marstrand Brug opsigelsesperioden

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Holstebro. www.3f.dk/holstebro

Holstebro. www.3f.dk/holstebro Holstebro Nr. 3 September 2015 Meget flot sølvmedalje til Jens Peter Vestergaard ved WorldSkills 2015 i Brasilien Læs mere på side 13 Læs om de nye regler omkring samtaler og uddannelse for ledige på side

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Bladet. Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Nr. 14 December 2007

Bladet. Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Nr. 14 December 2007 Bladet Nr. 14 December 2007 studietur til makedonien Læs om besøget hvor lønforhandlinger blandt andet kan indeholde koks og kul! Se side 8-9 Uddannelse Fokus på ligeløn. Læs indlæg af Lone Ruppert. Medl.

Læs mere

Os imellem. Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005

Os imellem. Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005 1. maj Se side 32-33 i afdelingen Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen Se side 26-27 Se side 7 3F Storkøbenhavn

Læs mere