Fødevarenyt. Afgift på mættet fedt. 19. maj 2010 nr. 3, 4 årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevarenyt. Afgift på mættet fedt. 19. maj 2010 nr. 3, 4 årgang"

Transkript

1 Fødevarenyt 19. maj 2010 nr. 3, 4 årgang 1. Afgift på mættet fedt 2. Ny gebyrstruktur for Fødevarestyrelsen 3. Kontrolkampagne sætter fokus på E-numre 4. Otte ud af ti forbrugere kender Nøglehulsmærket 5. Midlertidigt forbud mod bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer til 0-3-årige 6. Fortsat stor grænsehandel 7. Ny aldersgrænse for alkoholsalg 8. Fødevarepolitikere besøger BILKA og SuperBest 9. Fødevarestyrelsen inviterer til Nøglehulsdag 10. Medlemsfordele undgå spekulationer om dyre inddrivelsesomkostninger 11. Det gode møde med fødevarekontrollen 12. For ung til elefanter men gammel nok til guld Afgift på mættet fedt Regeringen har indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti om justering af en ny afgift på mættet fedt. Aftalen er en del af regeringens samlede Folkesundhedspakke. Oprindeligt skulle den ny afgift omfatte mættet fedt fra smør, margarine, ost og vegetabilske olier. Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt, at også kød omfattes af den nye afgift på mættet fedt. Kød også omfattet At kød nu omfattes skyldes, at EU-kommissionen har påpeget, at en undtagelse af kød vil være i strid med EU's statsstøtteregler. Den politiske aftale slår fast, at afgiften på kød skal opgøres på baggrund af det gennemsnitlige indhold af mættet fedt i de enkelte dyrearter. Regeringen ønsker at fremlægge et afgiftsforslag i begyndelsen af oktober måned, som kan vedtages i Folketinget inden jul, således at afgiften kan træde i kraft medio Fakta: Folkesundhedspakken Pakken er sidste del af regeringens skattereform fra 2009 Når pakken er fuldt indfaset, forventer regeringen et ekstra provenu på 190 millioner kroner Afgiften på mættet fedt udvides til også at omfatte kød Cigaretpakker vil fremover blive 2-3 kroner dyrere

2 Tillægsafgiften på alkoholsodavand forhøjes og udvides til også at omfatte ciderprodukter Læs mere om afgift på mættet fedt i fødevarer: Ny gebyrstruktur for Fødevarestyrelsen Den 1. juli 2010 træder en ny betalingsbekendtgørelse for fødevarekontrollen i kraft. Fødevarestyrelsen arbejder lige nu med udformning af en ny gebyrstruktur for Fødevarestyrelsen. Formålet er at forenkle administrationen af gebyrområdet og at virksomhederne betaler de faktiske udgifter forbundet med kontrollen. Betalingsbekendtgørelsen er endnu ikke kommet i høring, men der forventes følgende ændringer: Ændringer i gebyrstrukturen Fødevarestyrelsen vil gennemføre en forenkling af gebyrområdet for på længere sigt at lette de administrative omkostninger for de virksomheder, der allerede betaler for fødevarekontrollen. Fødevarestyrelsen ønsker at nedskære de nuværende 38 gebyrordninger og 115 takster til 21 gebyrordninger og 28 takster. Fødevarestyrelsen ønsker at gå fra mængdebaseret taksering til taksering efter anvendt tid. Overheadomkostningerne for fødevarekontrollen har været for lave i forhold til de faktiske udgifter for Fødevarestyrelsen. Overheadomkostningerne sættes derfor op, så der bliver direkte sammenhæng mellem omkostninger og gebyrtakster De nye takster dækker udgifter til forberedelse, tilstedetid, efterbehandling, overhead, kørsel og analyser i forbindelse med ordinær kontrol Der har været en ubalance med hensyn til opkrævningen af gebyrer for fødevarekontrollen. Fødevarestyrelsen har således 12 mio. kr. i overskud fra en række virksomheder og 35 mio. kr. i underskud fra de øvrige virksomheder. Fødevarestyrelsens beregninger viser, at der på langt sigt vil være en samlet besparelse for alle erhverv. Forventede ændringer i taksterne De endelige takster ligger ikke fast, men vil fremgå af betalingsbekendtgørelsen. Dansk Erhverv har dog fået følgende indikationer om ændringer: Detail: Grundgebyrer og kvartersatserne forventes sat op med hhv. 9 pct. og 88 pct. Engros uden tilvirkning: Grundgebyrer og kvartersatserne forventes ændret med hhv. -6 pct. og +95 pct.

3 Det faste gebyr ved forbud, påbud og bøde indføres også for engrosvirksomheder uden tilvirkning. Den nye takst forventes at blive omkring kr kr. Det forventes, at et opfølgende kontrolbesøg fordyres, så det gennemsnitligt vil koste ca. kr ,- Processen vedrørende den nye gebyrstruktur Betalingsbekendtgørelsen sendes i høring ultimo maj eller primo juni måned. Ny bekendtgørelse juni 2010 med ikrafttrædelse 1. juli 2010 Der indføres fremadrettet en årlig evalueringsordning Baggrund Baggrunden for forenklingen af gebyrstrukturen er belyst i en konsulentundersøgelse fra 2009 udarbejdet af Deloitte, som kan læses her: oitte_rapport_2009/forside.htm Kontrolkampagne sætter fokus på E-numre Fødevarestyrelsen sætter fra maj og henover sommeren fokus på sødestoffer, farvestoffer og konserveringsmidler. Omkring 120 virksomheder med blandt andet slik, sodavand og spegepølse på hylderne eller i produktionen, får de kommende tre måneder besøg af tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen. Kontrollen vil blandt andet rette sig mod, om virksomhederne kun bruger de tilsætningsstoffer de må, og om de anfører hvilke E-numre, produkterne indeholder. Dette sker eksempelvis ved, at de tilsynsførende tager prøver, som efterfølgende vil blive analyseret på Fødevarestyrelsens laboratorier. Fødevarestyrelsen forventer at kunne fremlægge resultatet af kontrolkampagnen til september. Otte ud af ti forbrugere kender Nøglehulsmærket Mere end forbrugere er blevet spurgt om deres kendskab til det grønne ernæringsmærke. Resultatet viser, at 83 pct. af de, der står for familiens daglige indkøb kender Nøglehulsmærket.

4 Det store kendskab kan tilskrives en fælles indsats fra Fødevareministeriet og detailhandlen, der på rekordtid har forbedret forbrugernes kendskab til det fællesnordiske ernæringsmærke markant. Det sunde valg gøres let Undersøgelsen viser, at mange forbrugere mener, at det nye mærke gør det nemmere for dem at træffe et sundere valg. Og det var netop formålet med Nøglehulskampagnen. Kendskab omsættes til handling Udover at øge forbrugernes kendskab til Nøglehullet har formålet også været at rykke indkøbsvanerne i en sundere retning. I 2009 var det kun 10 pct. af de der fyldte indkøbskurven for familien, der ofte købte madvarer med Nøglehulsmærket. Den nye undersøgelse viser, at det tal er mere end fordoblet. Tæt på hver fjerde rækker nu ud efter varer med Nøglehullet, når de handler. Midlertidigt forbud mod bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer til 0-3-årige På baggrund af en ny vurdering fra DTU Fødevareinstituttet har regeringen og Dansk Folkeparti indført et midlertidigt nationalt forbud mod bisphenol A i sutteflasker, tudkopper og emballage til babymad. DTU har gennemført omfattende rotteforsøg for at afdække bisphenol As effekter på udviklingen af nervesystemet og adfærden hos gnavere. Usikkerhed om selv små mænger bisphenol A Det nye studie afklarer ikke alle tvivlsspørsgmål om bisphenol A. De danske eksperter mener således ikke, at der er klare beviser for, at bisphenol A har skadelige effekter på adfærden. Men omvendt rejser det nye studie usikkerhed om den præcise betydning af selv små mængder bisphenol A. Forsigtighedsprincippet Derfor tyer et flertal i folketinget til forsigtighedsprincippet og indfører et forbud i Danmark. Forbuddet vil blive indført med en 3-måneders overgangsperiode, hvor eksisterende lagre af produkter fortsat vil kunne markedsføres. Konkret drejer det sig om sutteflasker, tudkopper og emballage til babymad. Fra 1. juli 2010 må bisphenol A ikke længere forefindes i de omfattede produkter.

5 Fortsat stor grænsehandel Skatteministeriet har offentliggjort sin rapport Status over grænsehandel Rapporten afdækker udviklingen i danskeres og udlændinges grænsehandel med fokus på nydelsesmidler. Rapporten tegner et billede af, at den generelle udvikling i grænsehandel er faldende. Det kan blandt andet skyldes, at rapporten udelukkende ser på grænsehandel med nydelsesmidler, som er faldet med 0,8 pct. i Hvis man havde inkluderet andre varer som dagligvarer, tøj, hårde hvidevarer m.m. havde billedet været et andet, da grænsehandel med disse varer har været stærkt stigende. Rapportens nøgletal Danskernes grænsehandel med nydelsesmidler er målt i værdi faldende fra ca mio. i 2006 til forventet ca mio. kr. i Dette dækker blandt andet over: Grænsehandel med spiritus er faldet fra ca. 5. mio. liter i 2007 til ca. 4,5 liter i 2008 og 2009 Grænsehandel med cigaretter er faldet fra ca. 500 mio. stk. i 2007 til 450 mio. stk. i 2009 Niveauet for grænsehandel med øl forventes uændret med 85 mio. liter fra 2007 til 2009 Grænsehandel med sodavand ekskl. illegal handel er uændret på ca. 95 mio. liter Grænsehandel med chokolade steg fra ca. 6,0 mio. kg i 2007 til ca. 6,25 mio. kg. i 2009 Læs mere om status over grænsehandel og rapporten i sin helhed på: Ny aldersgrænse for alkoholsalg Først barslede regeringen med et lovforslag, hvor man ville hæve aldersgrænsen fra 16 til 18 år for salg af alkohol med over 7 pct. alkoholvolumen. Nu synes der at være en bred politisk aftale bag en grænse på 16,5 pct alkoholvolumen. Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre er blevet enige om en ny aldersgrænse for salg af alkohol på 18 år for alkoholprodukter med mere end 16,5 pct. alkoholvolumen. Dvs. fremover må 18-årige købe spiritus og hedvin, mens årige må købe øl og vin.

6 Grænsen på 16,5 pct. imødekommer Dansk Erhvervs indvendinger mod en 7 pct. alkoholgrænse, som ville være svær at kommunikere og praktisere både i forhold til unge, deres forældre og de butiksansatte. Dansk Erhverv har derfor foreslået, at en alkoholgrænse skal være intuitiv forståelig og lægge sig op ad allerede kendte alkoholkategorier. Baggrund Forebyggelseskommissionen fremlagde sidste år forslag til, hvordan den danske befolkning skulle sikres tre ekstra leveår inden for de næste ti år. Forslaget om at hæve aldersgrænsen for salg af visse alkoholprodukter er et af de opfølgende initiativer. Fødevarepolitikere besøger BILKA og SuperBest Fødevareudvalgets medlemmer og fødevareministeren fik mulighed for at se, hvordan butikkerne arbejder med fødevaresikkerhed og egenkontrol, da de deltog i et arrangement med Dansk Erhverv. En invitation fra Dansk Erhverv til Folketingets Fødevareudvalg mundede ud i et besøg i to butikker: en BILKA og en SuperBest, hvor også fødevareministeren deltog. I højsædet var fokus på fødevaresikkerhed og butikkernes egenkontrol med særligt fokus på slagterafdelinger. Politikere stiller indgående spørgsmål til sikkerhed Under de to besøg havde fødevareudvalgets medlemmer mulighed for at stille indgående spørgsmål til, hvad supermarkedskæderne gør for at sikre en høj kvalitet af deres fødevarer. Det er blandt andet en udbredt brug af egenkontrol, der sikrer, at både de fødevarer der ligger i kølediskene og de fødevarer, der ligger i delikatesseafdelingerne, lever op til kundernes høje forventning. Egenkontrol er hjælp til selvhjælp Både BILKA og SuperBest betonede, at egenkontrol er et krav, men at det også er en hjælp til dem selv, der sikrer, at de lever op til deres egen faglige stolthed og leverer en så høj kvalitet, som de gerne vil. Besøgene gav Fødevareudvalget og Fødevareministeren et virkelighedsnært indtryk af den store og engagerede indsats, der dagligt ydes i supermarkederne for at sikre en høj fødevaresikkerhed. Fødevarestyrelsen inviterer til Nøglehulsdag Fødevarestyrelsen ønsker at dele de gode resultater og erfaringer efter 1 års arbejde med at fremme kendskab til, og viden om, det nye ernæringsmærke. Derfor inviterer styrelsen til Nøglehulsdag den 4. juni 2010.

7 Nøglehullet stormer frem med budskabet nemt at vælge sundere. Fødevarestyrelsen ønsker at invitere til sparring omkring strategi og handlingsplan for Nøglehullet i perioden Nøglehulsdagen løber af stablen fredag den 4. juni i København fra kl. 10:00-15:00. Tilmelding kan ske til Susanne Dunch, senest den 20. maj Medlemsfordele undgå spekulationer om dyre inddrivelsesomkostninger Dansk Erhverv kan hjælpe vores medlemmer med at inddrive såvel danske som udenlandske tilgodehavender hurtigt og effektivt. Dansk Erhverv har indgået et samarbejde med Nordic Debt Collection A/S, som er leverandør af Dansk Erhvervs nye inkassoløsning. Derfor kan vi tilbyde en fordelagtig ordning for vores medlemmer. For kun 475 kr. pr år får du blandt andet: Gratis udfærdigelse af lovpligtig rykkerskrivelse Ubegrænsede oprettelser af nye sager Varetagelse af sager i ind- og udland Se aftalen i sin helhed på: r/inkassoloesning.aspx Det gode møde med fødevarekontrollen Da Dansk Erhverv var vært for et netværksmøde med titlen Det gode møde med fødevarekontrollen, var den klare mission at kaste lys over det møde, der dagligt foregår mellem virksomheder og kontrolinstanser. Derfor var dagens røde tråd at afdække nogle af de forskellige årsager, der kan være til, at et møde bliver en succes eller en fiasko. Bred deltagersammensætning og en stor velvilje Den brede deltagersammensætning fra både supermarkeder, grossister, restauratører, cateringsvirksomheder og importører bevirkede naturligt, at der var en stor mangfoldighed i spørgsmål og erfaringer i branchernes møde med fødevarekontrollen. Fællesnævnerne for deltagerne var et stort ønske om at gøre mødet med kontrollanterne så gnidningsfrit og udbytterigt som muligt.

8 Forskellige indgangsvinkler Dansk Erhverv havde inviteret to oplægsholdere, der i deres dagligdag på mange områder har forskellige indgangsvinkler til fødevarekontrollen. Den ene som sektionsleder i Fødevarestyrelsens afdeling i Haderslev, der er ansvarlig for kontrollen i området, og den anden som advokat og partner i advokatfirmaet Horten, der blandt andet repræsenterer virksomheder i forbindelse med kontrolbesøg. Sektionsleder Eva Rosenørn havde i sit oplæg fokus på, hvilke tanker der ligger bag de kontrolværdier, kontrollanterne arbejder ud fra og på det nye fødevarekontrolforlig, der træder i kraft i januar Hun sidder i en arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med det kommende forlig, og har derfor nær føling med, hvilke tendenser der præger arbejdet. Advokat Susie Ekstrand fortalte om virksomhedernes rettigheder og pligter i forbindelse med fødevarekontrollen. Hun tog udgangspunkt i konkrete eksempler, ligesom deltagerne i høj grad bidrog til at bringe virkelighedsnære eksempler frem i lyset. Afslutningsvis dannede workshops rammen om en uformel diskussion af cases. For ung til elefanter men gammel nok til guld Regeringen vil ændre aldersgrænsen for salg af alkohol i detailhandelen. Af fødevarechef i Dansk Erhverv, Lotte Engbæk Larsen Bragt i Jyllands-Posten den 31. marts 2010 Forslaget betyder, at produkter med mindre end syv procent alkohol kan sælges til 16-årige, mens produkter med mere end syv procent alkohol kan sælges til 18-årige. Med andre ord vil 16-årige fx kunne købe en guldøl, men ikke en elefantøl. Hvordan detailhandlen rent praktisk skal håndtere den aldersdifferentiering, har jeg svært ved at se. Det vil være svært at kommunikere og praktisere både i forhold til unge, deres forældre og de butiksansatte. Fx er der produkter, som udseendemæssigt ligner hinanden meget, som vil ligge hhv. over og under syv procent. Det vil skabe en række praktiske udfordringer i de butiksansattes hverdag, som kunne undgås ved at lave afgræsninger ved en kategori og ikke en arbitrær procent. Dansk Erhverv foreslår Dansk Erhverv foreslår derfor, at hvis der skal indføres differentierede aldersgrænser for salg af alkohol, så bør det ske ved en grænse, som er intuitivt forståelig for både de unge, deres forældre og butikspersonalet. Man skal have en alkoholgrænse, som lægger sig op ad allerede kendte alkoholkategorier. Kort sagt en grænse, som kan kommunikeres klart.

9 7%-grænse vækker undren Desuden undrer det, at regeringen melder en 7%-grænse ud, når regeringen tidligere har udtrykt ønske om at differentiere salgsaldersgrænser for alkoholholdige drikkevarer med høj alkoholprocent. Hverken eksperter eller befolkningen generelt opfatter produkter med 7% alkoholvolumen, som værende høj-alkoholprodukter. Der findes heller ikke sundheds- eller markedsbaserede argumenter for en grænse ved 7% alkoholvolumen. Nødvendig med holdningsbearbejdelse af unge og forældre I Dansk Erhverv anerkender vi selvfølgelig, at regeringen med forslaget gerne vil medvirke til at skabe bedre rammer for de unges alkoholvaner. Men differentiering af aldersgrænser er ikke nødvendigvis det middel, som bedst ændrer unges alkoholvaner. Det kræver derimod en holdningsbearbejdning af unge og deres forældre, og det er en lang og sej proces, som ikke kan klares med et politisk snuptag. Og slet ikke med en arbitrær alkoholgrænse på 7%, som ikke giver mening for hverken de unge, deres forældre eller butiksansatte. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Fødevarenyt, er du velkommen til at kontakte DanskErhvervs fødevareteam: Fødevarechef Lotte Engbæk Larsen Chefkonsulent Tine Skriver Erhvervspolitisk konsulent Maria Mølgaard Berg Student Mads Ib Holm Schneider Forbrugerpolitisk chef, B2C-ansvarlig Lone Rasmussen DANSK ERHVERV BØRSEN DK-1217 KØBENHAVN K T F TIP EN KOLLEGA AFMELD NYHEDSBREV

Indhold i dette nummer:

Indhold i dette nummer: fødevarenyt 19. marts 2010 - nr. 10, 4. årgang Indhold i dette nummer: Vær med til at gøre nyhedsbrevet bedre Ny fødevareminister roser dagligvarehandlens indsats for sundheden Afgift på mættet fedt møder

Læs mere

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Fødevarenyt, er du velkommen til at kontakte Dansk Erhvervs fødevareteam.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Fødevarenyt, er du velkommen til at kontakte Dansk Erhvervs fødevareteam. fødevarenyt 9. februar 2010 - nr. 1, 4. årgang Indhold i dette nummer: Vær med til at gøre nyhedsbrevet bedre Forbrugerne har taget Nøglehullet til sig Kritik af 13-punktsplan skudt over mål Danskerne

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Afgifter på danske dagligvarer

Afgifter på danske dagligvarer Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter Kort Nyt Nr. 7 november 2011 1. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter 2. Kritik af konkurrencen i dagligvarehandlen 3. Fransk forbud mod bisphenol A 4. Ny reklameafgift er gift for butikker

Læs mere

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE 4 ud af 10 danskere vil grænsehandle til sommer Grænsehandel er en udbredt folkesport blandt danskerne. Fire ud af ti har grænsehandlet

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Fødevarenyt nr. 5. MadX på vej. Finansieringen af MadX er kommet på plads i det nye finanslovsforslag.

Fødevarenyt nr. 5. MadX på vej. Finansieringen af MadX er kommet på plads i det nye finanslovsforslag. Fødevarenyt nr. 5 1. Madx på vej 2. Kom i dialog med skatteministeren om fedtafgift 3. Ny gebyrstruktur for fødevarekontrollen 4. Ny hygiejnebekendtgørelse 5. Kontrolkampagner: Acrylamid og økologi 6.

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSKs vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Høring Lovforslag om afgift på mættet fedt - j.nr. 2009-231-0019

Høring Lovforslag om afgift på mættet fedt - j.nr. 2009-231-0019 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pafgift@skm.dk 10. september 2009 Høring Lovforslag om afgift på mættet fedt - j.nr. 2009-231-0019 Dansk Erhverv har modtaget ovennævnte

Læs mere

Kom og hør KPMGs eksperter fortælle om, hvordan man kan implementere afgiften, og hvordan afgiften skal betales.

Kom og hør KPMGs eksperter fortælle om, hvordan man kan implementere afgiften, og hvordan afgiften skal betales. Fødevarenyt Februar 2011 nr. 1 årgang 5 1. Mini-seminar: Håndtering af fedtafgiften 2. Fedtafgiften ventes vedtaget i marts måned 3. Fødevarestyrelsens kontrolkampagner i 1. halvdel af 2011 4. Økologiske

Læs mere

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg Skatteudvalget 2011-12 L 197 Bilag 10 Offentligt Folketingets skatteudvalg 29. august 2012 Kraftigt fald af øl- og læskedrikke i Danmark i 2012 Salget på hjemmemarkedet falder voldsomt Øl: -9,6 % i 1.

Læs mere

Fødevarenyt nr. 8. Dansk Erhverv ønsker glædelig jul

Fødevarenyt nr. 8. Dansk Erhverv ønsker glædelig jul Fødevarenyt nr. 8 1. Dansk Erhverv ønsker glædelig jul 2. Afgiften på mættet fedt forsinket igen 3. Medlemsarrangement: Få et kig ind i EU's maskinrum 4. Fokus på salt 5. Anmeldte kontrolbesøg 6. Placering

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Kapitel 1. Sammenfatning

Kapitel 1. Sammenfatning - 1 - Sammenfatning - 2 - Kapitel 1. Sammenfatning 1. Resumé Grænsehandlen med nydelsesmidler falder: Grænsehandlen med nydelsesmidler er faldende. Fra 2004 til 2005 vil grænsehandlen med nydelsesmidler

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 2. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 2. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125 - Forslag til Lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Skatteog afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovsaftalen

Læs mere

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over 2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Fødevarebranchens rammevilkår strammes

Fødevarebranchens rammevilkår strammes Organisation for erhvervslivet november 2009 Fødevarebranchens rammevilkår strammes AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK OG KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Fødevarebranchen er udsat for

Læs mere

Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november 2011

Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november 2011 Skatteudvalget 2011-12 L 33 Bilag 11 Offentligt 28. november 2011 Til Folketingets Skatteudvalg Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november

Læs mere

Der er en række positive elementer i forliget, blandt mere fokus på kvalitet i kontrollen i stedet for kvantitet.

Der er en række positive elementer i forliget, blandt mere fokus på kvalitet i kontrollen i stedet for kvantitet. Fødevarenyt nr. 4 1. Nyt fødevareforlig for de næste 4 år 2. Det nye EU-økologimærke 3. 24 mio. til fødevareinnovation 4. Et gennemsigtigt marked for fødevarer 5. Nitritreglen forlænget til 2015 6. Ny

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2015

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2015 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2015 Der blev i 2015 indført og produceret 364 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, faldt tilførslen af ren alkohol

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA Fødevarestyrelsen hoering@fvst.dk og maola@fvst.dk Hellerup, den 28. marts 2014 AMJK e-mail: amjk@dsk.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2016 Der blev i 2016 indført og produceret 383 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, steg tilførslen af ren alkohol

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af. fedme. Tid og sted: 23. november 2006 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af. fedme. Tid og sted: 23. november 2006 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Sundhedsudvalget Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af fedme Tid og sted:

Læs mere

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S,

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Hvem er VSOD? VSOD er talerør for vin- og spiritusorganisationer i Danmark Organisationens medlemmer står for

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love

Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail: js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk J.nr. 2011-231-0049 24. november 2011 Høring af L33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven,

Læs mere

Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen

Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 260 Offentligt Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen Det talte ord gælder Indledning Jeg vil tillade mig at besvare

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer samt forhøjelse af vinafgiften

Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer samt forhøjelse af vinafgiften Skatteministeriet Moms & afgifter Att. Jeanette Rose Hansen Pr. mail js@skat.dk Hellerup, den 1. november 2010 Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang

Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang Camilla Kongskov Enighed om EU-mærkningsregler Efter flere års arbejde er Europa-Parlamentet og Ministerrådet nået til enighed om de nye fælles EU-regler for obligatorisk

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

GRÆNSELØS GRÆNSE- HANDEL

GRÆNSELØS GRÆNSE- HANDEL GRÆNSELØS GRÆNSE- HANDEL F R E I T P R A SK UDVALG H E S N Æ GMRER SALG GRÆNSE D E K R A VALG TA 3 ANDEL DEN ABSURDE GRÆNSEHANDEL Grænsehandel er et af de mest absurde trafikmønstre i Danmark. Ikke fordi

Læs mere

Bidrag fra De Samvirkende Købmænd (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde

Bidrag fra De Samvirkende Købmænd (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde Skatteministeriet Saneringsudvalget Ingrid Hornshøj Jensen ihj@skm.dk København, den 17. maj 2016 Bidrag fra (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde I forlængelse af det første møde i Saneringsudvalget, der

Læs mere

Kostråd og udfordringer

Kostråd og udfordringer Kostråd og udfordringer Sukker er vi for søde LEVS, 24. okt 2017 Else Molander, Fødevarestyrelsen Fristelser: 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Agenda 1. Kostrådet hvad, hvordan 2. Råderum

Læs mere

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 236 Offentligt Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Jeg blev i januar bedt om at kommentere en artikel i

Læs mere

Designmanual for varemærket Nøglehullet

Designmanual for varemærket Nøglehullet Designmanual for varemærket Nøglehullet - for færdigpakkede fødevarer samt generisk markedsføring Udgivet den 17.06.2009, og revideret den 25.06.2012 af Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark),

Læs mere

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 29/1 LSF 216 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 21-231-3 Fremsat den 5. maj 21 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 2015-7686 Dato: 7. oktober 2015 Talen til Samråd A [vejledende grænseværdi,

Læs mere

Afgiften på mættet fedt var på dagsordenen, da Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) var på besøg i Dansk Erhverv.

Afgiften på mættet fedt var på dagsordenen, da Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) var på besøg i Dansk Erhverv. Fødevare Nyt nr. 6 1. Skatteministeren i Dansk Erhverv til fedt debatmøde 2. Fødevareministeren i samråd om brødpriser 3. Hurtig mad på menuen 4. Friture-guide 5. Fødevarehandel flytter over grænserne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 82 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-231-0053 Dato: 8. februar 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

de samvirkende købmænd

de samvirkende købmænd Til Fødevarestyrelsen Att.: Lise Bak Mortensen Nanna Marklund CC: Annelise Fenger Hellerup, den 14. januar 2014 KJ e-mail: kj@dsk.dk Høring vedr. Vækstplan fødevarer Bilag II vedr. danske regler Med henvisning

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt 24. februar 2015 J.nr. 14-5164320 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 241 af 4. december 2014

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Forslag. Skatteministeriet J. nr til

Forslag. Skatteministeriet J. nr til Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0030 Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og lov nr. 524 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af chokolade-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1.

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1. Nøgletal for økologi juli 2015 Følgende nøgletal beskrives: Økologisk areal, detailomsætning af økologiske varer, eksport af økologiske varer, foodservice og det økologiske spisemærke. Det økologiske areal:

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG FØDEVAREPOLITISK CHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT, HD(O) RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober

Læs mere

Beretning. GDA-mærkning

Beretning. GDA-mærkning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2008-09 FLF alm. del Bilag 295, alm. del Beretning 7 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

De samfundsøkonomiske tab ved grænsehandlen er relativt små og nettobeskæftigelsesvirkningen er tæt på nul.

De samfundsøkonomiske tab ved grænsehandlen er relativt små og nettobeskæftigelsesvirkningen er tæt på nul. i:\april-2001\skat-b-04-01.doc Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 25. april 2001 GRÆNSEHANDEL: NÆSTEN BALANCE En rapport fra Skatteministeriet over den samlede grænsehandel viser, at danskerne

Læs mere

Grænsehandel: Spar 40 % på dine dagligvarer

Grænsehandel: Spar 40 % på dine dagligvarer Grænsehandel: Spar 40 % på dine dagligvarer Familien Lyhne fra Aabenraa tager over grænsen og handler hver anden uge. Det er ret standard der, hvor de kommer fra Af Christian Steffens Nielsen, Kaare Kronberg

Læs mere

Fødevarenyt 13. oktober 2011. Det nye regeringsgrundlag med tidsler

Fødevarenyt 13. oktober 2011. Det nye regeringsgrundlag med tidsler Fødevarenyt 13. oktober 2011 1. Det nye regeringsgrundlag med tidsler 2. EU-regler om fødevaremærkning vedtaget 3. Fokus på mindre salt i fødevarer 4. Ny kontrolkampagne vedr. brugt produktionsudstyr 5.

Læs mere

T

T Børsen 1217 København K www.danskerhverv.dk info@danskerhverv.dk T. + 45 3374 6000 Notat Ny analyse om omnichannel Af: Matthias Lumby Vesterdal, politisk konsulent En stor del af danskernes indkøbsrejser

Læs mere

Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 216 Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Status over grænsehandel

Status over grænsehandel Status over grænsehandel Status over grænsehandel Juni 2005 Udgiver: Skatteministeriet København 2005 Tryk: Schultz ISBN: 87-90922-63-8 ISBN: 87-90922-64-6 (Internet) Pris: 50 kr. Yderligere eksemplarer

Læs mere

Dansk Erhverv modstander af forslag om fedtafgift

Dansk Erhverv modstander af forslag om fedtafgift Fødevare Nyt nr. 7 1. Dansk Erhverv modstander af forslag om fedtafgift 2. Fokus på Nøglehullet 3. Fødevarestyrelsen har opdateret mærkningsvejledningen 4. Resultat af tilsætningsstofkampagne 5. Medlemsarrangement:

Læs mere

Indirekte skatter. Seminar om skattesystemet m.v. for Folketingets Skatteudvalg den 17. januar Lene Skov Henningsen

Indirekte skatter. Seminar om skattesystemet m.v. for Folketingets Skatteudvalg den 17. januar Lene Skov Henningsen Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Indirekte skatter Seminar om skattesystemet m.v. for Folketingets Skatteudvalg den 17. januar 2012 Lene

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø. Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø. Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk Dato 24. november 2011 Side 1 af 5 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til js@skat.dk og rikke.kure.wendel@skat.dk Høringssvar til lovforslag L 33 Forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven Skatteudvalget L 55 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 7. december 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven,

Læs mere

Folketinget Finansudvalget Christiansborg, den 22. november 2005

Folketinget Finansudvalget Christiansborg, den 22. november 2005 Finansudvalget L 2-7 Bilag 8 Offentligt Folketinget Finansudvalget Christiansborg, den 22. november 2005 Til lovforslag L 2 Folketinget 2005-06 Ændringsforslag stillet af Socialistisk Folkeparti den 22.november

Læs mere

Markedsføring af dansk oksekød kan producenten tjene flere penge" v. Karsten Borrisholt, Varechef i Irma

Markedsføring af dansk oksekød kan producenten tjene flere penge v. Karsten Borrisholt, Varechef i Irma Markedsføring af dansk oksekød kan producenten tjene flere penge" v. Karsten Borrisholt, Varechef i Irma Naturligvis kan producenten det!!! Hvis han har det til salg, som kunden efterspørger Har han det?????

Læs mere

E-handlen runder 100 mia. kr.

E-handlen runder 100 mia. kr. K1 2006 K2 2006 K3 2006 K4 2006 K1 2007 K2 2007 K3 2007 K4 2007 K1 2008 K2 2008 K3 2008 K4 2008 K1 2009 K2 2009 K3 2009 K4 2009 K1 2010 K2 2010 K3 2010 K4 2010 K1 2011 K2 2011 K3 2011 K4 2011 K1 2012 K2

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 372 Offentligt 13. maj 2016 J.nr. 16-0508355 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 372 af 19. april 2016 (alm.

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25.

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer for vejtransportområdet

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener J. nr.: 2015-21-60-00135 29-11-2017 Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener INDLEDNING Temaet for kampagnen er fødevaresikkerhed. Kampagnens fokus er indholdet af allergene ingredienser. Utilsigtet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 34 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. oktober 2007 EM 2007/60 1. Lovforslagets baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Presset på de offentlige udgifter er stigende. Som følge heraf foreslås afgifterne på sukker,

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Konkurrencestyrelsen Att.: Bente Jepsen Sølvsten og Samuel Eddie Mogensen Email: bjs@ks.dk og sem@ks.dk 18. december 2009 Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Skal økologi absolut være så dyrt?

Skal økologi absolut være så dyrt? Skal økologi absolut være så dyrt? Regeringen vil fordoble det økologisk dyrkede areal inden 2020. Men det går for langsomt. Derfor har Fødevareministeriet lavet et såkaldt servicetjek, hvor man blandt

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 22. årgang nr april 2015

LOVGIVNINGS-NYT 22. årgang nr april 2015 22. årgang nr. 3 29. april 2015 Mærkning m.v. af fødevarer Ny bekendtgørelse Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 234 af 6. marts 2015 om mærkning m.v. af fødevarer. Der er tale om en lille

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

Interviewundersøgelse om Fødevarer September 2012 Overblik over data: Side 1 af 8. Udarbejdet for Landbrug og Fødevarer

Interviewundersøgelse om Fødevarer September 2012 Overblik over data: Side 1 af 8. Udarbejdet for Landbrug og Fødevarer Overblik over data: Side 1 af 8 Regeringen indførte i 2011 en fedtafgift på fødevarer som kød, mejeriprodukter, olier og andre varer, der indeholder mættet fedt. Hvad synes du om afgiften? Mand Kvinde

Læs mere