, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13.12. 2011, kl. 13-17.30"

Transkript

1 Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: , kl For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus Deltagere: Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Zanny Bowley, Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus, Thomas Bertelsen, Brian Errebo-Jensen, Ib Møller og Rikke Kruse Afbud: Kris Gundersen, Maja Bräuner og Lis Jensen, Nye medlemmer Rikke Kruse og Ib Møller (afbud fra Lis Jensen) bydes velkommen og efterfølgende præsenterer medlemmerne sig. Dagsorden 0. Valg af referent: Esther Skovhus 1. Godkendelse og underskrift af referat fra den herunder opfølgning på punkter fra sidste møde. Der har ikke været indsigelser til referatet og det godkendes. Opfølgning af punkter: Side 1 Sager til beslutning: Året der gik. Nyt på hjemmesiden BEJ sender tekst ud til kommentering. Side 3: 2 aftale omkring palliation. Det nye er, at vi (Danske Fysioterapeuter) ønsker at alle fysioterapeuter (med og uden ydernummer) skal kunne byde ind. Flere af punkterne er på dagsorden i dag. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt som den foreligger 3. Sager til beslutning 3.1 Regionsbestyrelsesmøder i 2012 (datoforslag vedhæftet)

2 Følgende besluttes: Mandag den 30. januar, kl i Haderslev. Tirsdag den 13. marts, kl , stedet oplyses senere. Torsdag den 14. juni, kl i Esbjerg. Torsdag den 6. september, kl i Odense. Torsdag den 13. december, kl med efterfølgende julemiddag. Der planlægges et efterårsseminar. Tidspunktet afpasses forskellige deadlines op til repræsentantskabsmødet, der holdes 2. og 3. november 2012 (Nyborg Strand). 3.2 Regnskab 3 kvartal 2011 (vedhæftet) Regnskabet præsenteres og kommenteres ikke yderlig. Ikke alle poster er afsluttet endnu Budget 2012 (vedhæftet) Budgetposten vedr. kommende fagfestival suppleres med angivelse af årstal for afholdelse, nemlig Benævnelsen Generalforsamling kan være misvisende. Det foreslås at supplere med en fodnote om tidspunkter osv. På samme måde vedr. ovennævnte fagfestival. Budgettet vedtaget med nævnte suppleringer. 3.3 Medlemsmøder (bilag vedhæftet) - Afholdte møder i Kommende møder i 2012 Arrangement med fysioterapeut Inge Riis forventes at skulle gentages. Arrangementet Cancer og fysioterapi den havde 175 deltagere, der er 40 på venteliste. Det bør overvejes om det skal gentages. Praksiskonsulent Helge Bech kontaktes herom. Overordnet gøres overvejelser om fremmødet og det faglige indhold i medlemsmøderne. Hvordan når vi ud til de unge kolleger? Kan vi samarbejde med de andre regionsbestyrelser, så det gøres på tværs af regioner og med 2/7

3 deltagelse/planlægning af Danske Fysioterapeuters konsulenter. Der blev endvidere foreslået at formidle de kommende kandidaters afhandlinger. Mere samarbejde med praksis/ faggrupper og fraktioner i forbindelse med planlægning af medlemsmøder blev ligeledes nævnt. Konkret har der været en henvendelse fra McKenzie gruppen om støtte til deres arrangementer i Bestyrelsen gjorde overvejelser om hvorvidt det var ønskeligt at støtte en bestemt faggruppe. På den baggrund formulerer BEJ, HB og TB et oplæg vedr. evt. støtte til faggrupper/fagfora. Desuden planlægges medlemsarrangementer for 2012 Fagstafetten hjælpes i gang igen. Derudover besluttede bestyrelsen takster til oplægsholdere jvf. dialog med fysioterapeut Morten Høgh. Der holdes fast i Danske Fysioterapeuters ordinære honorarer. Der blev orienteret om opfølgning på tidligere henvendelse fra fysioterapeut Mette Kjær Larsen vedr. evt. bevilling til netværksaktiviteter. Planlægningsgruppen vender tilbage på næste bestyrelsesmøde den Regionsbestyrelsens evt. deltagelse i Danske Fysioterapeuters Fagfestival den (bilag) Det besluttes at dække deltagelsesgebyr. Beslutningen begrundes i et ønske om inspiration og kvalificering af bestyrelsesarbejdet. Medlemmer af HB deltager med forskellige opgaver og får derigennem deltagelse betalt. 4. Sager til drøftelse 4.1 Nyt vedr. besparelser/ omstruktureringer i kommuner, region og stat 3/7

4 RK: SVS er blevet akkrediteret med 5 anmærkninger. De er ikke patientrelateret. Den gælder i tre år. Processen har været god. KT: Fra Hovedudvalgsmøde: Sygefraværet skal falde 20% på et år. Det er ikke et mål, men en politisk beslutning. Hvis ikke det lykkes skal der ske fyringer af de syge. Værdierne om socialkapital skulle kunne imødekomme det. Der orienteres derudover om forskellige temaer fra mødet, herunder kompetenceudvikling. HBe: Odense kommune skal gennem store besparelser og sygefraværet skal ned. Der arbejdes på en ny organisering, hvor man særligt fokuserer på patientens forløb. Det er åbent hvem skal fyres? Både ledere og medarbejdere er mulige. Man vil fyre ved langtidssygemeldinger. TR er nu dem der skal stå på rettighederne. Løntilskudsjob stadig et emne der diskuteres. Kommunale Organisationers Samarbejde (KOS) i Odense Kommune afholdt arrangement 2.december 2011 med oplæg af lektor, Ph.d, Rasmus Willig - arbejdsmarkedsforsker RUC. Nævnte person kunne evt. være en relevant oplægsholder for TR-gruppen. BEJ: Løntilskudsordninger evt. op igen på et senere møde. ZB: Arbejder hos advokat og arbejder med patientforsikringer vedr. Personskader. ADVODAN beskæftiger sig bl.a. med henvendelser fra patienter der klager over indholdet i ex genoptræningsplan. HBr: Hvad kan vi lære af de klager? Er der flere der klager eller er fysioterapeuterne blevet mere stressede? IM: Forsikringsselskaberne vil gerne i dialog med de praktiserende. Obs. Tryggruppen, PREVIA, sundhedsforsikring. BEJ oplyser at emnet Samarbejde med forsikringsselskaber er på dagsorden til UPP (Udvalg for Praksis og Privat/ stående udvalg under Hovedbestyrelsen) den Især er det afregningsmodeller og vilkår hos PreviaSundhed og Copen-Fysio emnet omhandler. 4/7

5 4.2 Politisk arbejde i Danske Fysioterapeuter. Proces med involvering af regionsbestyrelsen. Oplæg v. BEJ Der er udarbejdet en plan for hvilke politikere der ønskes kontakt/møde med i løbet af Det kunne være en ide at forskellige bestyrelsesmedlemmer deltog evt. afhængig af hvor det måtte foregå og hvilke emner der er på dagsordenen. Danske Fysioterapeuters strategi på følgende hovedområder: 1) Flere i job 2) Professionsudvikling 3) Rekruttering og fastholdelse 5. Sager til orientering 5.1 Orientering fra formanden, herunder: Nyt fra hovedbestyrelse: JKs sygdom. HB Holdning til frivilligt arbejde. Holdningspapir på vej. Se nyhed om spilleregler for frivilligt arbejde på vores regionale hjemmeside. Specialisering på det kommunale område evt. i stil med specialisering indenfor det regionale område/sygehusområdet. Undersøgelse af ventetider til genoptræning i kommunerne (tns/ Gallup findes på ). Der har efterfølgende bl.a. været et tema i Jydske Vestkysten om ventetider til genoptræning. Obs! Debat på bloggen. Møder i Odense Kommune vedr. 1) løntilskud 2) opsigelse af fysioterapeuter 3) rehabiliteringstiltag Konference for hoved- og fælles MED den Bl.a. med et tankevækkende foredrag af kommunalforsker Roger Buch. Han havde bl.a. budskabet, at den økonomiske krise vil fortsætte i adskillige år, hvilket organisationerne må indrette sig efter. KL s Handicap- og psykiatrikonference den Områder hvor fysioterapeuter desværre fylder for lidt. Obs. bør have mere politisk fokus. Møde på UCL ml. organisationer og ledelse. 5/7

6 SU-møde den og årsmøde for praktiserende fysioterapeuter den TR-netværksmøde den Obs! info på hjemmesiden om TR arrangementer. Gode arbejdsvilkår for TR. BEJ udpeget af FTF til det Lokale beskæftigelses råd (LBR) i Esbjerg Kommune. ROS-møde den 9. januar 2012 vedr. revision af TR og AMIR aftaler Hvem kan være stand in for BEJ? Rikke Kruse deltager. Øvrig orientering - Orientering fra deltagelse i møder/ konferencer ES: - Sundhedsstyrelsens arrangement om Evaluering af sundhedsaftaler. - KL oplæg om den nære psykiatri. - Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde: Dansen om patienten, seminar om, hvordan interprofessionel læring og samarbejde kan støtte samarbejdet mellem professioner og sektorer med henblik på at skabe en bedre sammenhæng i patientforløbet. - Ergo11, Esther deltog i stedet for formand Johnny Kuhr. 6. Nyt til hjemmesiden Mødeplan for 2012 Medlemsmøder Besparelser og omstrukturering Presset på fysioterapeuterne på arbejdspladserne Kontakt til politikere 7. Eventuel Tak for i år. 8. Punkter til kommende møder i ) Oplæg om medlemsaktiviteter herunder kriterier for støtte af faggrupper. 6/7

7 2) Evt. invitere sundhedsdirektør Helene Bækmark fra Odense Kommune 3) Se programmet for kommende Fagfestival igennem med henblik på deltagelse i forskellige aktiviteter. 4) KT som TR networker 5) Besøg fra Danske Fysioterapeuters sekretariat vedr. politisk arbejde Ref/ Esther Skovhus, /7

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding.

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding. Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark 08.05.2014/ MT/Bej Referat Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 22.4.14, kl. 13-17.30 Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

L For referat: Kirsten Ægidius

L For referat: Kirsten Ægidius Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 22. februar 2013 Dato for udarbejdelse: 2. april 2013 L For referat: Kirsten Ægidius Deltagere: Kirsten Ægidius Pernille Hoppe Lisbet Jensen Tilde Randsborg

Læs mere

Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina.

Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina. Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 31. marts 2011 For referat: Dorthe Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina. Afbud:

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Region Nordjylland Beretning

Region Nordjylland Beretning Region Nordjylland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland 3 4 6 8 10 12 14 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse Nye muligheder på sygehusene

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Bestyrelsens medlemmer orienterede om diverse arbejdsgrupper, de har deltaget i.

Bestyrelsens medlemmer orienterede om diverse arbejdsgrupper, de har deltaget i. Referat Referat for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF - Skype 25. marts 2014 15-19.30 For referat: Mette Østergaard Sted: IT-møde Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 (Deltagerliste findes til slut i referatet) Dagsorden 1) Kort fra TRR og Årskonference 2) Kort fra regionsbestyrelsen 3) Regions TR møder;

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Region sjælland Beretning

Region sjælland Beretning Region sjælland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland 3 4 7 9 11 14 15 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013 Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013 Deltagere: 23 medlemmer, bestyrelsen, Anette Ahrents (Etf), Tina Nør Langager (Etf) og Lars Møller (Etf) Lene Lange

Læs mere