Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1"

Transkript

1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1

2 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen omhyggeligt igennem, også hvis det ikke er den første campingvogn, De ejer. På den måde undgås forkert håndtering og skader på vognen. Med den rigtige håndtering af alle tekniske detaljer øges køreglæden og campingvognens værdi bevares. Vi ønsker Dem og Deres ledsagere mange gode oplevelser og god tur. Deres HOBBY-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Generelt Markeringer i manualen Sikkerhed Generelt Før og under turen Oplysninger til rejsen Nødudstyr Max. hastigheder Efter kørslen Chassis og indregistrering Chassis Indregistrering Hovedsyn Massedefinition Støtteben Trin Håndbremse Påløbsbremse Hjul, dæk Dæk Dæktryk Profildybde og dækkenes alder Fælge Hjulskift Udvendig opbygning Tvangsventilation/tvangsudluftning Nøgler Udvendige spejle Tagræling Indgangsdør El-installationer Sikkerhedsregler Servicepanel Strømforsyning Strømforsyningsenhedens funktion Truma-varmluftsblæser Udskiftning af baglysets glødepærer Strømskema inde Strømskema ude Lys i campingvognen Elektrisk gulvvarme

4 7 Opbygning inde Åbning og lukning af døre og luger Mediaoval Vinduer Tagluger Siddegrupper og ombygning til senge Børnesenge Vand Vandforsyning Vandskyllet toilet Varmvandsforsyning med Truma-vandvarmer Gas Generelle sikkerhedsregler ved brug af gasanlæg til flaskegas Gasforsyning Opvarmning Køleskab Gaskogeapparat Varmtvandsopvarmning Vandvarmer Bageovn Tilbehør Vedligeholdelse og pleje Vedligeholdelse Udluftning Pleje Vinterbrug Bortskaffelse og miljøbeskyttelse Miljø og camping Tekniske data Dæktryk Vægt iht. 97/27/EG, Saison Grundudstyr Belysning Indeks...Ix-1

5 1. Indledning 1.1 Generelt Vore campingvogne videreudvikles hele tiden. Vi beder om forståelse for, at ændringer mht. udstyr, form og teknik forbeholdes. Der kan ikke gøres krav gældende mod HOBBY pga. manualens indhold. Heri beskrives de på tryktidspunktet eksisterende udstyrsvarianter, som kan overføres på alle grundplansvarianter. Desværre kan vi ikke beskrive alle individuelle varianter. Ved specielle spørgsmål mht. udstyr og teknik står HOBBY-forhandleren gerne til rådighed. Deres HOBBY-campingvogn er bygget iht. den aktuelle tekniske standard og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. På trods af alle sikkerhedsforanstaltninger kan personer blive kvæstet eller campingvognen beskadiget, når sikkerhedsreglerne i denne manual samt advarslerne i form af klistermærker på campingvognen ikke iagttages. Campingvognen må kun benyttes, når den er i fejlfri stand. Fejl, som påvirker sikkerheden for personer eller campingvognen skal straks afhjælpes af fagpersonale. Bremserne, el-installationen og gasinstallationen må kun kontrolleres og repareres af autoriserede installatører. Personligt udstyr og ekstratilbehør må kun medføres op til den tilladte totalvægt. De angivne kontrol- og eftersynsintervaller skal overholdes. Inden første tur De skal ikke kun benytte den foreliggende manual til at slå efter i, men gøre Dem grundigt fortrolig med den. Udfyld garantibeviserne til de indbyggede apparater og tilbehørsdele i de separate vejledninger og indsend garantibeviserne til apparaternes producenter. Derved sikrer De Deres garantikrav for alle apparater. Hobby yder en ekstra 5 års forsikring på vognen i henhold til forsikringsbetingelserne. Ved udleveringen af køretøjet modtager De et hæfte 5 års tæthedsforsikring fra Deres autoriserede forhandler. 01-1

6 1.2 Markeringer i manualen 1 Manualen forklarer campingvognen på følgende måde: Tekster og illustrationer De tekster, som henviser til illustrationerne, står direkte til højre for illustrationerne. Detaljer i illustrationerne (her: indgangsdør) er markeret med et positionsnummer (1). Opremsninger - Opremsninger foretages som stikpunkter og er kendetegnet med en foranstillet bindestreg. Betjeningsanvisninger Betjeningsanvisninger foretages ligeledes som stikpunkter og indledes med et rundt sætningsbegyndelsestegn. Henvisninger De årlige tæthedskontroller gennemføres på kundens regning. OBS: Når tæthedskontrollerne ikke gennemføres, bortfalder rettigheden til den 5 år tæthedsforsikring. Henvisninger gør opmærksom på vigtige detaljer, som sikrer, at campingvognen og tilbehørsdelene fungerer korrekt. Husk, at der muligvis er afvigelser fra beskrivelsen på grund af det forskellige udstyr. Advarselshenvisninger Miljøråd Advarselshenvisninger gør opmærksom på farer; hvis de ikke overholdes kan materialet blive beskadiget, eller mennesker kan endog komme til skade. Miljøråd viser Dem muligheder for at reducere belastningen af miljøet. 01-2

7

8 2. Sikkerhed 2.1 Generelt I dette kapitel finder De vigtige sikkerhedsoplysninger til at beskytte personer og værdier. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Integrerede tvangsudluftninger (tagluger med tvangsudluftning eller tagudluftning med paddehat) må aldrig tildækkes. Tvangsudluftningerne skal holdes fri for sne og løv - kvælningsfare! Vær opmærksom på indgangsdørens gennemgangshøjde. Beskrivelserne til de hårde hvidevarer (køleskab, opvarmning, kogeapparat osv.) samt producenternes manualer skal altid iagttages. Hvis der installeres tilbehør eller ekstraudstyr kan vognens dimensioner, vægt og køreegenskaber ændres. Kontroller, om påmonterede dele er registreringspligtige. Der må udelukkende anvendes dæk og fælge, som er godkendt til vognen. Angivelser vedrørende dæk- hhv. fælgstørrelser findes i vognens papirer. Ved hver henstilling af campingvognen skal håndbremsen trækkes. Taget må udelukkende betrædes eller læsses ved hjælp af standardiserede og sikre stiger. Kør de bagerste støtteben ud og/eller kobl vognen til trækkøretøjet. Der er anbragt advarsels- og oplysningsmærkater på og i vognen. De tjener til Deres sikkerhed og må ikke fjernes. 2.2 Før og under turen Som køretøjets ejer/bruger er De ansvarlig for køretøjets tilstand. Derfor skal De være opmærksom på de efterfølgende punkter. 02-

9 Udvendigt Gå rundt om hele køretøjet og forbered det til turen på følgende måde. Forberede køretøjet Campingvognen skal være tilkoblet korrekt (se henvisningen sikkerhedskobling WS3000). Sikkerhedswiren skal være forbundet med trækkøretøjet. Ved første tur skal hjulboltene strammes igen efter 50 km. Sæt det 13-polede stik ind i træk køretøjets stikdåse. Kontroller, at alle lygter fungerer. Støttebenene og næsehjulet køres op og sikres. Luk gasflaskerne (opvarmning under kørsel er forbudt). Tøm spildevandstank. Luk gaskassen. Indstil de udvendige spejle på trækkøretøjet. Kontroller campingvognens dæktryk (se dæktryktabellen). Luk alle vinduer. Sluk for forteltlampen. Indgangsdøren lukkes og sikres. Træk i givet fald el-kabler ud af den udvendige stikdåse. Træk i givet fald fjernsynsantennen så langt ned som muligt. I givet fald skal taglasten sikres og spændes fast, så den ikke skrider ud. I givet fald skal cykler sikres og spændes fast, så de ikke skrider ud. Det skal kon trolleres, at lygterne ikke tildækkes. Om vinteren skal taget være fri for sne og is, inden turen påbegyndes. 02-2

10 Indvendigt De skal også træffe et par forberedelser inde i campingvognen. Indvendigt kontrolleres følgende Løse genstande fjernes og gemmes af vejen i rummene. Tunge og/eller voluminøse ting (f.eks. TV/ radio) anbringes sikkert og sikres, så de ikke kan rutsje væk. I givet fald skal køleskabet indstilles til 12 V-drift. Sluk for den indvendige belysning. Alle væsker, også i køleskabet, skal sikres mod at løbe ud. Fastgør gasflaskerne. Gasflaskernes hovedventil og hurtig lukningsventilerne fra de enkelte gasforbrugere lukkes. Døre (også køleskabets dør), skuffer og luger lukkes helt i. Lås skydedøren. Klem bordsikringen fast. Køretøjet må ikke overlæsses! Overhold ubetinget den tilladte totalvægt, den/de tilladte akselbelastning/er samt campingvognens tilladte højde, bredde og længde. Trækkøretøj Anbring - godt synligt inde i trækkøretøjet- en seddel med alle vigtige mål og vægte for det samlede køretøj. Følgende punkter må ikke glemmes Indstilling af de udvendige spejle Kontrol af lygter/belysningen Inden De tager af sted Inden afgangen skal De kunne besvare følgende spørgsmål med Ja : Er førstehjælpskassen og advarselstrekanten med? Er belysningen (foran, bagved, i siden) i orden? 02-3

11 Er alle passagerer i trækkøretøjet spændt fast med sikkerhedsselerne? Er campingvognen tom for personer? Under kørslen er det ifølge loven forbudt at opholde sig i campingvognen! I tilfælde af et færdselsuheld kan disse personer blive slynget ud og blive livsfarligt kvæstet. 2.3 Oplysninger til rejsen Pålæsning For pålæsningen gælder Fordel lasten ligeligt på venstre og højre side af campingvognen. Tunge eller voluminøse genstande pakkes ned i de nederste opbevaringskasser og i nærheden af akslerne. På campingvogne med tandemaksler skal vægten fordeles på begge aksler. Hovedvægten må aldrig ligge i campingvognens bagende. Tunge genstande skal sikres således, at de ikke rutsjer væk. Lette genstande (tøj) lægges i overskabene. De anbefalede placeringer af lasten kan ikke altid overholdes konsekvent, fordi opbevaringsrummene er fordelt over hele campingvognen. Tunge genstande opbevares evt. i trækkøretøjet. Taglasten bindes godt fast. I vognens indre gemmes bagagen i skabe og opbevaringsrum. Døre og luger skal sikres. Efter pålæsningen bør totalvægten og akselbelastningen(erne) kontrolleres på en offentlig vægt. Lasteevnen svarer til forskellen mellem den teknisk tilladte totalvægt minus tjenestevægt. Denne værdi skal inkludere masserne for: - ekstraudstyr er udstyr, som fabrikken eller forhandleren har monteret udover standardudstyret - personligt udstyr (f.eks. tøj, levnedsmidler, fjernsyn, legetøj osv.) 02-

12 Den tilladte totalvægt, som er angivet i indregistreringspapirerne, samt den tilladte lasteevne må ikke overskrides. Vær opmærksom på Deres trækkøretøjs tilladte kugletryk. Hvis det pga. trækkøretøjet er muligt, kan der afhængig af campingvognens størrelse, opnås bedre køreegenskaber, når kugletrykket øges. Jo lavere tyngdepunkt kæretøjet har, des bedre er ders køreegenskaber i kurver og under kørslen generelt. Læsseområder i campingvognen Lette genstande (1) som håndklæder og let undertøj. - Mellemtunge genstande (2) som tøj, linned og levnedsmidler. - Tunge genstande (3) som fortelt og bådmotor. Når vognen udstyres med en bagagebærer til cykler skal den støttelastreducering, som opstår gennem cyklernes vægt, udlignes via den øvrige pålæsning. Vognen bør læsses således, at trækkøretøjets tilladte støttelast om muligt udnyttes helt (campingvognens maks. støttelast på 100 kg må ikke overskrides). Kugletryk Kun en korrekt indstillet kugletryk på kombinationen trækkøretøj og campingvogn sørger for en optimal kørestabilitet og øger trafiksikkerheden afgørende. Kugletryk angiver, med hvilken kraft campingvognens trækstang trykker på køretøjets anhængertræk. Kombinationens kugletryk bør rette sig efter den størst mulige kugletryk, hvorved altid den laveste værdi anvendes som overgrænse. For kugletryk gælder Indstil den korrekte kugletryk! Benyt hertil f.eks. en kugletrykvægt, som anbringes lodret under anhængertrækkets modul. Vognens trækstang skal herved stå lodret. 02-5

13 Kontroller kugletrykket før hver tur! De angivne kugletryk (se betjeningsvejledning eller typeskilt) samt den tilladte totalmasse af trækkøretøj og anhænger må ikke totalvægt! Sådan indstilles kugletrykket korrekt: 1. Find frem til trækkøretøjets maks. kugletryk (køretøjets papirer, typeskilt, kugletrykskilt). 2. Maks. kugletryk for Hobby-campingvognen er 100 kg. 3. Indstil kugletrykket på anhængeren via velovervejet læsning på den laveste af de to værdier. Men udnyt værdien maksimalt. 4. Den laveste værdi af de angivne kugletryk, enten køretøjets eller anhængerens, må ikke overskrides. Taglast Campingvognens højde kan variere fra køretur til køretur på grund af den forskellige taglast. For taglasten gælder Taglastens mål skal lægges til campingvognens højde. Anbring let synligt i køretøjet en seddel med den samlede højde. Så er De aldrig i tvivl, om broer og tunneler kan passeres. Taglaster påvirker campingvognens køregenskaber negativt og bør undgås. Den maksimale taglast må ikke overstige 50 kg! Bremser Et anhængerkøretøj har en anden bremsereaktion end køretøjet alene. Derfor er det en god idé, især for uøvede, at foretage nogle forsigtige bremseprøver på et egnet område. Et sammensat køretøjs bremselængde er længere end trækkøretøjets 02-

14 alene. Den påvirkes desuden stærkt af campingvognens pålæsningstilstand. For opbremsning gælder Vær opmærksom på den længere bremselængde, især ved fugtigt vejr. Ved kørsel ned ad bjerge skal man ikke bruge et højere gear end det, man ville køre op i. Pga. konstruktionsprincippet kan en påløbsbremse ikke skelne mellem påløbet ved en normal opbremsning og påløbet ved langvarige nedkørsler. Dette kan medføre en kraftig opvarmning af hjulbremserne, så de om nødvendigt skal have god tid til at køle af. Rangering Deres køretøj er langt større end en personbil For rangering gælder Også med korrekt indstillet udvendige spejle har man en betydelig død vinkel. Få hjælp ved parkering på uoverskuelige steder. En person, som giver tegn, må ikke stille sig mellem personbilen og campingvognen. Kørsel Inden De foretager den første store tur, bør De lave en prøvetur for at gøre Dem fortrolig med, hvordan det er at køre med anhænger. Øv også at bakke. For kørslen gælder Undervurder ikke det samlede køretøjs længde. Vær forsigtig ved indkørsler til gårde og gennemkørsler i porte. Ved sidevind, isglatte eller fugtige veje kan der med sammensatte køretøjer forekomme pendulbevægelser. Tilpas kørehastigheden efter vej- og 02-

15 færdselsforholdene. Lange, let faldende strækninger kan være farlige. Her skal man fra begyndelsen holde en sådan hastighed, at man i nødstilfælde også kan accelerere uden at udsætte andre trafikanter for fare. Hvis køretøjet svinger ud på faldende strækninger skal man bremse forsigtigt, men hurtigt, når køretøjet danner en lige linie, altså er udstrakt. Ved pendulerende bevægelser må man aldrig accelerere. Ved kørsel ned ad bjerge bør man ikke køre hurtigere end op ad bjerget. Hvis man overhaler eller bliver overhalet af lastvogne eller busser, kan luftsuget trække i køretøjet. En let modstyring ophæver denne virkning. Bakning Deres Hobby-campingvogn har et bremsesystem med bakautomatik. Det gør det muligt at bakke, uden at påløbsbremsen udløses. Foruden rullemodstanden skal dog restbremsekraften først overvindes. Ved bakning gælder Campingvognen drejer ud til den modsatte side af den, De styrer trækkøretøjet mod. Ved bakning skal man få en anden person til at give tegn. En person, som giver tegn, må ikke stille sig mellem personbilen og campingvognen. Kørsel i kurver Det sammensatte køretøj er meget længere end en personbil. Kør ikke for skarpt og hurtigt i sving! Gør altid kurvens radius lidt større ved sving. Husk på, at campingvognens bagende svinger ud. 02-

16 2.4 Nødudstyr For at være forberedt til en nødsituation, bør De altid medbringe følgende tre hjælpemidler og gøre Dem fortrolig med dem. Til en punktering bør De have donkraft, reservehjul eller punkteringssæt parat (hører til dels ikke med til standardudstyret) 100 m Forbindingskasse Forbindskassen (standardudstyr) bør altid være parat og anbragt på et fast opbevaringssted i trækkøretøjet. Når der er blevet taget ting ud, skal de omgående erstattes med nye. Holdbarhedsdatoen skal kontrolleres regelmæssigt. Advarselstrekant Advarselstrekanten bør ligeledes altid være parat, opbevares bedst i nærheden af forbindskassen. I nødsituationer Advarselstrekanten opstilles mindst 100 m fra uheldsstedet! Advarselsvest (ikke inkluderet i leveringen) Vi anbefaler at der medføres og bæres en advarselsvest iht. EN 471 med hvide selvlysende striber, når man stiger ud af bilen på landeveje og i nødspor. Føreren bør bære denne advarselsbeklædning, når det sammensatte køretøj pga. af et uheld eller en motorskade bliver stående uden for byen på en landevej på et uoverskueligt sted, ved dårligt udsyn pga. vejret, ved skumring eller mørke, eller pga. af et uheld eller en motorskade bliver stående på nødsporet på en motorvej og stedet skal afsikres med advarselstrekanten. Ildslukker (ikke inkluderet i leveringen) Gør Dem rettidigt fortrolig med håndteringen af ildslukkeren. Vær opmærksom på påfyldningsdatoen! Ildslukkeren skal kontrolleres hvert andet år. 02-

17 Forholdsregler mod ild Lad aldrig børn være alene i køretøjet. Hold brandbare materialer væk fra alle opvarmnings- og kogeapparater. Forandringer på el-installationen, gasinstallationen eller indbygningsapparaterne må kun udføres af autoriserede værksteder. Anbring en ildslukker ved hovedindgangsdøren. Læs instruktionerne på ildslukkeren. Anbring et brandtæppe i nærheden af kogeapparatet. Hold alle flugtveje frie. Gør Dem fortrolig med alle sikkerhedsforanstaltninger, som er truffet på området. Ved ildebrand Evakuer alle passagerer. Luk gasbeholdernes ventiler. Sluk for el-forsyningen. Giv alarm og tilkald brandvæsnet. Brand må man kun selv bekæmpe, hvis det er muligt uden risiko

18 2.5 Max. hastigheder 1. Denne campingvogn er teknisk udstyret til en hastighed på 100 km/h. Denne hastighed må aldrig overskrides! 2. Vær opmærksom på de tilladte maks. hastigheder i rejselandet! 3. I Tyskland blev den tyske færdselslov (StVO) ændret pr. 22. oktober Denne campingvogn er allerede ab fabrik forberedt til at kunne køre 100 km/h. Tempo-100- klistermærket udgives af de tyske myndigheder ved indregistreringen og anbringes bag på campingvognen. Den maksimale hastighed i Danmark er 80 km/h. 4. Følgende punkter skal absolut overholdes, De er ansvarlig for, at de overholdes! Hvis de ikke overholdes er den tilladte maksimale hastighed 80 km/h! a) Trækkøretøjet skal være udstyret med ABS/ABV og må ikke overskride 3,5 t totalmasse. b) Campingvognen skal være udstyret med hydrauliske svingningsdæmpere (støddæmpere), det er Deres Hobby-campingvogn selvfølgelig. c) Campingvognens dæk må højst være 6 år gamle og skal mindst være mærket med hastighedskategori L (= 120 km/h). d) Campingvognen skal være udstyret med en stabiliseringsanordning iht. ISO (standard hos Hobby siden 1997). 5. Fri udskiftelighed af trækkøretøj og campingvogn. Forskellige campingvogne kan kombineres med forskellige trækkøretøjer. De er ansvarlig for, at de for tempo 100 km/t opførte forskrifter overholdes. Ellers er den tilladte maks. hastighed i Tyskland 80 km/h! Den tilladte maksimale hastighed i Danmark er 80 km/h. 6. Korrekt kugletryk - større sikkerhed Se kugletryksanbefalinger på side

19 Hastigheter Geschwindigkeitsvorschriften i Europa (km/tim) in Europa (km/h) Land By innerorts Hovedvej ausserorts Bil Pkw Motorvej Autobahn Bil med campingvogn Kombinationen Belgien [a] Bosnien-Herzeg. Bosnien-Herceg n/a Bulgarien [a] Deutschland Tyskland 50 [b] [c] 80 [d] Danmark Dänemark / Estland Finnland Finland Frankreich Frankrig [e,f,g] 130 [f,g] 130 [a] Grækenland Griechenland [t] Großbritannien Storbritannien Irland [i] [a] Italien [r,s] 80 Kroatien [i] Lettland Litauen [a] Luxenborg Luxemburg [k] 130 [j,k] 90 [j] Malta ñ ñ Makedonien Mazedonien 50 [u] 80 [i]

20 Holland Niederlande [i] Norge Norwegen [l] Oestrig Österreich [m] 100 [n] Polen 50/60 [w] 90 [i] Portugal [o] 100 Rumænien Rumänien [p] Sverige Schweden [q] Schweiz [i] Serbien/Monten [i] Slovakiet Slowakei Slovenien Slowenien [i] Spanien [i] [v] Tjekkiet Tschechien Tyrkiet Türkei Ungarn [e] Cypern Zypern Stand 06/2005 Bitte beachten Sie: [a] Bei Unfällen mit deutschen Gespannen bei Geschwindigkeiten über 100 km/h muss immer mit Einschränkungen bei der Versicherungsleistung gerechnet werden, da Wohnwagen in Deutschland bauartbedingt nur bis 100 km/h zugelassen sind [b] In vielen Gebieten sind Tempo 30-Zonen eingerichtet [c] Empfohlene Richtgeschwindigkeit [d] Unter bestimmten Voraussetzungen Tempo 100 [e] Auf Schnellstrassen 110 km/h [f] Bei Nässe muss die Geschwindigkeit ausserorts um 10 km/h, auf Autobahnen um 20 km/h verringert werden [g] Bei Führerscheinbesitz unter zwei Jahrenausserorts höchstens 80 km/h, Schnellstrassen1 00 km/h und Autobahnen 110 km/h [i] Auf Schnellstrassen gilt Tempo 10 0 [j] Bei Nässe verringerte Geschwindigkeit um 20 km/h bei Pkw und 15 km/h bei Kombinationen 02-13

21 Anmærkninger: [a] Ved uheld med tyske køretøjer med påhæng må man ved hastigheder på over 100 km/t regne med at få udbetalt en lavere forsikringsydelse, da campingvogne i Tyskland typebetinget kun er godkendt op til 100 km/t [b] I mange områder er der indrettet tempo 30-zoner [c] Anbefalet hastighed [d] Under bestemte forudsætninger tempo 100 km/t [e] På motortrafikveje 110 km/t [f] Ved vådt føre skal hastigheden uden for byer nedsættes med 10 km/t, på motorveje med 20 km/t [g] Førere, som har taget kørekort for mindre end 2 år siden, uden for byen højst 80 km/t, på motortrafikveje 100 km/t og på motorveje 110 km/t [i] På motortrafikveje gælder tempo 100 km/t [j] Ved vådt føre skal hastigheden uden for byer nedsættes med 20 km/t og med 15 km/t for sammensatte køretøjer. [k] Førere, som har taget kørekort for mindre end 1 år siden, uden for byen tempo 75, på motorveje 90 km/t [l] 60 km/t for ubremset anhænger med en aktuel vægt over 300 kg [m] I Østrig gælder om natten på nogle motorveje en lavere maks. hastighed [n] Maks. hastighed på 80 km/t for sammensatte køretøjer med tilladt totalvægt over 3,5 t [o] Førere, som har taget kørekort for mindre end 1 år siden, må kun køre 90 km/t [p] Maks. hastighed på 90 km/t for sammensatte køretøjer med tilladt totalvægt over 3,5 t [q] Kun 40 km/t ved ubremset anhænger, hvis tilladte totalvægt er større end halvdelen af trækkøretøjets tomvægt [r] På enkelte tresporede motorveje (kun ved tilsvarende skiltning) er 150 km/t tilladt [s] Ved vådt føre gælder på motorveje en maks. hastighed på 110 km/t, på motortrafikveje 90 km/t [t] 110 km/t tilladt på enkelte strækninger [u] Ved tilsvarende skiltning også 60 km/t [v] For sammensatte køretøjer under 0,75 t gælder 90 km/t [w] 50 km/t fra kl. 5 til kl. 23, 60 km/t fra kl. 23 til kl

22 2.6 Efter kørslen Valg af standpladsen Vær især opmærksom på følgende Vælg så vidt muligt en vandret opstillingsplads. Kontroller ved indgangsdøren, at campingvognen står vandret (Det er vigtigt for køleskabets funktion). En skrå hældning i længderetningen udlignes med næsehjulet. En skrå hældning i tværgående retning udlignes ved at lægge egnede brædder/kiler under det ene hjul. Højdeforskelle må ikke udlignes med støttebenene. Sikring af køretøjet For sikringen af køretøjet gælder Træk håndbremsen. Skru kun støttebenet så langt ud, at akslen også bærer. Ved en blød undergrund lægges underlag ind under støttebenene. Ved skrånende terræn lægges stopklodser under. Stopklodserne opbevares på indersiden af flaskekasselåget. Omskiftning af energikilde Vær især opmærksom på følgende Stil køleskabet om fra 12 V til gas eller 230 V, da trækkøretøjets batteri evt. kan blive afladet. Vandforsyning Når vognen ikke opvarmes i frostvejr, skal vandsystemet tømmes helt (evt. udblæses vandledningerne). Vandpumpen frakobles (tag sikring ud eller klem den af). Alle vandhaner samt alle aftapningsventiler åbnes. På denne måde undgås frostskader. Stillestående vand i vandtanken eller i vandslangerne bliver efter kort tid udrikkeligt. Skyl derfor vandslangerne med flere liter rent vand, inden de tages i brug igen

23 02-16

24 3. Chassis og indregistrering 3.1 Chassis Rammedele og aksler er bestanddele af chassiset. Der må ikke foretages tekniske ændringer, da driftstilladelsen ellers bortfalder! Tekniske ændringer må kun foretages efter producentens godkendelse. Af hensyn til færdselssikkerheden skal en campingvogns chassis vedligeholdes lige så omhyggeligt som trækkøretøjet selv. Vedligeholdelsen bør udføres af Deres autoriserede HOBBY-forhandler. Ved udskiftning af materiale skal der anvendes de originale dele, som er beregnet dertil af producenten. Campingvogne er principielt ikke egnet til at blive trukket med lastbiler, varevogne eller busser. Ved permanent brug må der regnes med skader. Smøring og oliering Chassisets glidesteder og lejedele skal regelmæssigt kontrolleres og eftersmøres. Ved campingvogne, som kun køres lidt, er en årlig vedligeholdelse nødvendig. For smøring og oliering gælder Efter hver 5000 kørte kilometer eller mindst 1 x om året skal svingarmene på torsionsfjederakslen smøres. Lejesteder på påløbsanordningens hus smøres. Bevægelige dele som bolte og ledsteder olieres. Efter hver 5000 kørte kilometer skal påløbsanordningens glidesteder smøres. Vigtigt: Friktionselementerne fra sikkerhedskoblingen WS 3000 må under ingen omstændigheder blive olieret eller smurt. Kontroller træktøjet for slør med jævne mellemrum. Alle glide- og lejedele skal med regelmæssige mellemrum renses for snavs og smøres. 03-

25 Campingvognens torsionsfjederaksel er udstyret med kompakthjullejer. Tromlenav, kompaktleje og akselmøtrik danner en lukket enhed. Kompaktlejerne er vedligeholdelsesfrie på grund af et specialfedtstof. Justering af hjulbremsen må aldrig ske på bardunstrammeren eller på bremsestængernes gaffelhoved! Hjulbremsen må kun justeres på den selvsikrende 6-kant-indstillingsmøtrik! Yderligere henvisninger bedes De se i den vedlagte betjeningsvejledning fra akselleverandøren. De støttelaster, som er angivet i køretøjets papirer, samt den teknisk tilladte totalvægt må ikke overskrides. 03-

26 Sikkerhedskobling WS 3000 Campingvognen er udstyret med en sikkerhedskobling iht. ISO Denne sikkerhedskobling stabiliserer campingvognen under kørslen og sørger dermed for bedre køreegenskaber. Se venligst den separate betjeningsvejledning og sikkerhedsoplysningerne fra producenten. Bemærk: Med denne sikkerhedskobling kan fysikkens love ikke sættes ud af kraft. Hvis grænseværdierne (hastighed og vægtforholdene) overskrides, hører følgerne af den manglende traktion og sideføringskraft ind under førerens ansvar. Til trods for det yderligere sikkerhedstilbud skal man undlade øgede risici. Trækkøretøjets maks. støttelast skal iagttages. Campingvognens aktuelle støttelast kan aflæses på støttelastvægten. 1 2 Forberedelse af tilkobling/frakobling For til- eller frakobling skal sikkerhedskoblingen åbnes (håndtag i stilling 1). Ved højere kugletryk kan man gøre til- eller frakoblingen lettere ved at bruge næsehjulet. 3 Tilkobling Den åbnede sikkerhedskobling sættes på køretøjets anhængertræk. Sikkerhedskoblingen lukker med et tryk nedad, oftest er kugletrykket tilstrækkelig. (Betjeningsgreb i stilling 2) Sørg altid for, at kuglekoblingen er metallisk blank og fedtfri. Kontroller tilkoblingen Sikkerhdskoblingen er tilkoblet/lukket korrekt, hvis betjeningshåndtaget befinder sig i stilling (2). Hvis WS 3000 ikke tilkobles korrekt på anhængertrækkets kugle, kan campingvognen løsne sig fra køretøjet. 03-3

27 1 Aktivering af stabiliseringsanordningen 2 3 Hertil skal betjeningshåndtaget bevæges fra den lukkede stilling (2) nedad til stopanslaget, stilling (3). Derved spændes den fjederpakke, som frembringer pressekraften på koblings-hovedet over friktionselementerne. Betjeningshåndtaget ligger derved nogenlunde parallelt med trækstangens akse. Det er muligt at køre uden aktiveret stabiliseringsanordning, og ligefrem ønsket ved bestemte vejforhold, f.eks. ved is og sne. Kontrol af stabiliseringsanordning Ill. 1 Efter tilkobling og aktivering af stabiliseringanordningen kan man kontrollere koblingsbelægningernes tilstand. Det typeskilt (ill. 1), som sidder på betjeningshåndtaget, viser et trekantet felt, som er markeret med +/- tegn, parallelt med det lange hul, som ligger i kørselsretningen. Sikkerhedskoblingen er fra fabrikken indstillet således, at den metalstift, som kan ses i det lange hul (ill. 2), ligger under +- tegnet ved den markerede trekantside. 1 Udkobling af stabiliseringsanordningen 2 Betjeningsstangen trækkes langsomt op, stilling (2), for at frakoble stabiliseringen. Frakobling Ill. 2 1 Betjeningsstangen bringes op i den åbne stilling (stilling 1). Når belysningsstikket og sikkerhedswiren er løsnet, kan anhængeren, f.eks. ved hjælp af næsehjulet kobles fra trækkøretøjet. Hvis køretøjet ikke bruges i længere tid, anbefales det at stille anhængeren hen med lukket trækkuglekobling. Dertil løftes betjeningshåndtaget samtidig med, at bremsebakken (bevægeligt element med friktionsbelægning ill. 3) trækkes frem, og betjeningshåndtaget langsomt lukkes. Ill

28 Vedligeholdelse Anhængertrækkets kugle på trækkøretøjet Den skal være målfast, ubeskadiget, ren og fedtfri. Ved dacrometcoatede (mat sølvfarvet korrosionsbeskyttelses-coating) samt lakerede kugle skal coatingen fjernes fuldstændigt ved hjælp af sandpapir, kornstørrelse , inden første køretur, så den ikke aflejres på friktionsbelægningernes overflade. Koblingskuglens overflade skal være metallisk blank. En beskadiget eller uren koblingskugle forårsager øget slitage af friktionsbelægningerne, en fedtet koblingskugle nedsætter den stabiliserende virkning stærkt. Til rensning er f.eks. fortynder eller sprit velegnet. 1 Sikkerhedskobling Sikkerhedskoblingens indre skal holdes rent og fedtfrit i området omkring friktionsbelægningerne. Ved tilsmudsede friktionsbelægninger kan overfladen renses med sandpapir, kornstørrelse Derefter renses overfladen med rensebenzin eller sprit. Alle bevægelige lejesteder og bolte skal olieres lidt. Ved regelmæssig vedligeholdelse og pleje forlænger De Deres WS 3000 s levetid, funktion og sikkerhed. Udskiftning af friktionsbelægningen Den forreste friktionsbelægning (1) kan udskiftes i tilfælde af slitage. Overhold de udførlige montageanvisninger i producentens reservedelssæt. Den bageste friktionsbelægning er lavet så stor, at den ikke behøver at blive udskiftet. Sikkerhedskoblingen må IKKE bruges til rangering af vognen. 03-5

Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem.

Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen omhyggeligt igennem, også hvis det ikke er den

Læs mere

2 Chassis... 02-1 2.1 Chassis...02-1 2.2 Læsning og stuvning...02-3 2.3 Støtteben...02-5 2.4 Trin...02-6

2 Chassis... 02-1 2.1 Chassis...02-1 2.2 Læsning og stuvning...02-3 2.3 Støtteben...02-5 2.4 Trin...02-6 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed... 01-1 1.1 Hvad man skal tænke på inden den første tur...01-1 1.2 Før og under turen...01-1 1.3 Henvisninger til rejsen...01-7 1.4 Nødudstyr...01-10 1.5 Max. hastigheder...01-13

Læs mere

Betjeningsvejledning campingvogn

Betjeningsvejledning campingvogn Betjeningsvejledning campingvogn Version 07/2011 DK Forord Kære campist Tillykke med din nye campingvogn. Det glæder os, at du har valgt en Hobby. Vi bestræber os på at udvikle vores campingvogne på alle

Læs mere

ONTOUR DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 10 / 2014

ONTOUR DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 10 / 2014 ONTOUR DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG DK Version 10 / 2014 Forord Kære campist Tillykke med din nye campingvogn. Det glæder os, at du har valgt en Hobby. Vi bestræber os på

Læs mere

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 8 / 2015

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 8 / 2015 ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG DK Version 8 / 205 . Indledning Forord Kære campist Tillykke med din nye campingvogn. Det glæder os, at du har valgt en

Læs mere

Betjeningsvejledning campingvogn

Betjeningsvejledning campingvogn Betjeningsvejledning campingvogn DK Version 01/2011 Forord Kære campist Tillykke med købet af din nye HOBBY-campingvogn. Tiltroen, du har til os, er for os ansporing og forpligtelse til gang på gang at

Læs mere

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 02/2014

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 02/2014 DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG DK Version 02/2014 Forord Kære campist Tillykke med din nye campingvogn. Det glæder os, at du har valgt en Hobby. Vi bestræber os

Læs mere

CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING

CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING CARAVAN DK Forord Kære Fendt-kunde Det glæder os, at du har bestemt dig for en Fendt campingvogn, som fremover vil være en pålidelig ledsager på årets skønneste dage. På grundlag af

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING

CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING CARAVAN DK Forord Kære Fendt-kunde Det glæder os, at du har bestemt dig for en Fendt campingvogn, som fremover vil være en pålidelig ledsager på årets skønneste dage. På grundlag af

Læs mere

Brillant BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING. Stand: 07/2011

Brillant BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING. Stand: 07/2011 BETJENINGSVEJLEDNING Brillant BETJENINGSVEJLEDNING Brillant DK Stand: 07/2011 Forord Kære Fendt-kunde Det glæder os, at du har bestemt dig for en Fendt campingvogn, som fremover vil være en pålidelig ledsager

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING. Stand: 07/2011

CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING. Stand: 07/2011 BETJENINGSVEJLEDNING CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING CARAVAN DK Stand: 07/2011 Forord Kære Fendt-kunde Det glæder os, at du har bestemt dig for en Fendt campingvogn, som fremover vil være en pålidelig ledsager

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

ANNIVERSARY EDITION BYGGET TIL LIVET

ANNIVERSARY EDITION BYGGET TIL LIVET ANNIVERSARY EDITION BYGGET TIL LIVET ANNIVERSARY EDITION 50 ÅR Hobby markerer sit 50 års jubilæum med 3 udgaver af en af de mest solgte serier gennem tiderne. Hobby Excellent vognene har fået fabriksmonteret

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL FLEXI Tent&Trailer Comfort

INSTRUKTIONSBOG TIL FLEXI Tent&Trailer Comfort INSTRUKTIONSBOG TIL FLEXI Tent&Trailer Comfort TILLYKKE MED DET! Du har truffet et godt valg ved at vælge en Combi-Camp. Det betyder, at du har øje for kvalitet og holdbarhed. Vi håber, at du vil opleve

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Brugervejledning Velo Plus

Brugervejledning Velo Plus Brugervejledning Velo Plus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdfortegnelse Værd at vide... 3 Inden første cykeltur... 4 Din første

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning (dansk oversættelse)

Brugsanvisning (dansk oversættelse) Brugsanvisning (dansk oversættelse) ISRI 6830KA/880 Sadolinsvej 14 DK - 8600 Silkeborg Tlf. +45 87 22 52 22 Fax +45 86 80 33 63 seats@broendum.com www.broendumseats.com Generelt Læs brugsanvisningen før

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Instruktionsbog Autocamper Van Exclusive, Toskana Exclusive og Sphinx. Version 08/2011

Instruktionsbog Autocamper Van Exclusive, Toskana Exclusive og Sphinx. Version 08/2011 Instruktionsbog Autocamper Van Exclusive, Toskana Exclusive og Sphinx DK Version 08/2011 Indledning Kære autocampister! Tillykke med købet af din nye Hobby-autocamper. Vi vil gerne takke dig, for den tillid

Læs mere

Instruktionsbog. Version 09/2012 PREMIUM VAN PREMIUM DRIVE

Instruktionsbog. Version 09/2012 PREMIUM VAN PREMIUM DRIVE Instruktionsbog DK Version 09/2012 PREMIUM VAN PREMIUM DRIVE Indledning Kære autocampister! Tillykke med købet af din nye Hobby-autocamper. Vi vil gerne takke dig, for den tillid du viser os ved at købe

Læs mere

Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131.

Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131. XF TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131. Publikation del nr. JSE 32 02 40 131 Adgang til

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Vi ønsker jer en afslappende rejse og mange gode oplevelser. Din HOBBY-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH

Vi ønsker jer en afslappende rejse og mange gode oplevelser. Din HOBBY-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH Indledning Kære autocampister! Vi lykønsker dig med købet af din nye HOBBY-autocamper og håber, at I vil få mange gode timer i den. Læs venligst denne instruktionsbog omhyggeligt, også selvom du allerede

Læs mere

Instruktionsbog Autocamper VAN, VAN Exclusive, Siesta, Siesta Exclusive. Version 03/2011

Instruktionsbog Autocamper VAN, VAN Exclusive, Siesta, Siesta Exclusive. Version 03/2011 Instruktionsbog Autocamper VAN, VAN Exclusive, Siesta, Siesta Exclusive DK Version 03/2011 Indledning Kære autocampister! Tillykke med købet af din nye Hobby-autocamper. Vi vil gerne takke dig, for den

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

ANBEFALES PÅ DET VARMESTE. Tips & tricks til vintercamping med Dethleffs

ANBEFALES PÅ DET VARMESTE. Tips & tricks til vintercamping med Dethleffs ANBEFALES PÅ DET VARMESTE Tips & tricks til vintercamping med Dethleffs HVORFOR GÅ I HI, BARE FORDI DET ER VINTER? Tag på camping 365 dage om året i din Dethleffs I Alperne kender man alt til streng vinterkulde

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Sikkerhedskontrol 38-123308d 2009-02-18 Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Jeres første tur Side 4 3-trins omskifter Side 4 Tilpasning af cyklen Side 5 Justering af sæde Side 6 Justering af styrhøjde Side 6

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Cargo9000 El-kabinescooter. Betjeningsvejledning v Betjeningsvejledning. (trehjulet) Modelnummer CNPW Side 1

Cargo9000 El-kabinescooter. Betjeningsvejledning v Betjeningsvejledning. (trehjulet) Modelnummer CNPW Side 1 Betjeningsvejledning Cargo9000 (trehjulet) Modelnummer CNPW6-800 Side 1 Tak fordi du har valgt at købe netop vores produkt. Vi er sikre på, at du bliver glad for dit nye komfortable køretøj. Hvis du følger

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere