Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1"

Transkript

1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1

2 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen omhyggeligt igennem, også hvis det ikke er den første campingvogn, De ejer. På den måde undgås forkert håndtering og skader på vognen. Med den rigtige håndtering af alle tekniske detaljer øges køreglæden og campingvognens værdi bevares. Vi ønsker Dem og Deres ledsagere mange gode oplevelser og god tur. Deres HOBBY-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Generelt Markeringer i manualen Sikkerhed Generelt Før og under turen Oplysninger til rejsen Nødudstyr Max. hastigheder Efter kørslen Chassis og indregistrering Chassis Indregistrering Hovedsyn Massedefinition Støtteben Trin Håndbremse Påløbsbremse Hjul, dæk Dæk Dæktryk Profildybde og dækkenes alder Fælge Hjulskift Udvendig opbygning Tvangsventilation/tvangsudluftning Nøgler Udvendige spejle Tagræling Indgangsdør El-installationer Sikkerhedsregler Servicepanel Strømforsyning Strømforsyningsenhedens funktion Truma-varmluftsblæser Udskiftning af baglysets glødepærer Strømskema inde Strømskema ude Lys i campingvognen Elektrisk gulvvarme

4 7 Opbygning inde Åbning og lukning af døre og luger Mediaoval Vinduer Tagluger Siddegrupper og ombygning til senge Børnesenge Vand Vandforsyning Vandskyllet toilet Varmvandsforsyning med Truma-vandvarmer Gas Generelle sikkerhedsregler ved brug af gasanlæg til flaskegas Gasforsyning Opvarmning Køleskab Gaskogeapparat Varmtvandsopvarmning Vandvarmer Bageovn Tilbehør Vedligeholdelse og pleje Vedligeholdelse Udluftning Pleje Vinterbrug Bortskaffelse og miljøbeskyttelse Miljø og camping Tekniske data Dæktryk Vægt iht. 97/27/EG, Saison Grundudstyr Belysning Indeks...Ix-1

5 1. Indledning 1.1 Generelt Vore campingvogne videreudvikles hele tiden. Vi beder om forståelse for, at ændringer mht. udstyr, form og teknik forbeholdes. Der kan ikke gøres krav gældende mod HOBBY pga. manualens indhold. Heri beskrives de på tryktidspunktet eksisterende udstyrsvarianter, som kan overføres på alle grundplansvarianter. Desværre kan vi ikke beskrive alle individuelle varianter. Ved specielle spørgsmål mht. udstyr og teknik står HOBBY-forhandleren gerne til rådighed. Deres HOBBY-campingvogn er bygget iht. den aktuelle tekniske standard og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. På trods af alle sikkerhedsforanstaltninger kan personer blive kvæstet eller campingvognen beskadiget, når sikkerhedsreglerne i denne manual samt advarslerne i form af klistermærker på campingvognen ikke iagttages. Campingvognen må kun benyttes, når den er i fejlfri stand. Fejl, som påvirker sikkerheden for personer eller campingvognen skal straks afhjælpes af fagpersonale. Bremserne, el-installationen og gasinstallationen må kun kontrolleres og repareres af autoriserede installatører. Personligt udstyr og ekstratilbehør må kun medføres op til den tilladte totalvægt. De angivne kontrol- og eftersynsintervaller skal overholdes. Inden første tur De skal ikke kun benytte den foreliggende manual til at slå efter i, men gøre Dem grundigt fortrolig med den. Udfyld garantibeviserne til de indbyggede apparater og tilbehørsdele i de separate vejledninger og indsend garantibeviserne til apparaternes producenter. Derved sikrer De Deres garantikrav for alle apparater. Hobby yder en ekstra 5 års forsikring på vognen i henhold til forsikringsbetingelserne. Ved udleveringen af køretøjet modtager De et hæfte 5 års tæthedsforsikring fra Deres autoriserede forhandler. 01-1

6 1.2 Markeringer i manualen 1 Manualen forklarer campingvognen på følgende måde: Tekster og illustrationer De tekster, som henviser til illustrationerne, står direkte til højre for illustrationerne. Detaljer i illustrationerne (her: indgangsdør) er markeret med et positionsnummer (1). Opremsninger - Opremsninger foretages som stikpunkter og er kendetegnet med en foranstillet bindestreg. Betjeningsanvisninger Betjeningsanvisninger foretages ligeledes som stikpunkter og indledes med et rundt sætningsbegyndelsestegn. Henvisninger De årlige tæthedskontroller gennemføres på kundens regning. OBS: Når tæthedskontrollerne ikke gennemføres, bortfalder rettigheden til den 5 år tæthedsforsikring. Henvisninger gør opmærksom på vigtige detaljer, som sikrer, at campingvognen og tilbehørsdelene fungerer korrekt. Husk, at der muligvis er afvigelser fra beskrivelsen på grund af det forskellige udstyr. Advarselshenvisninger Miljøråd Advarselshenvisninger gør opmærksom på farer; hvis de ikke overholdes kan materialet blive beskadiget, eller mennesker kan endog komme til skade. Miljøråd viser Dem muligheder for at reducere belastningen af miljøet. 01-2

7

8 2. Sikkerhed 2.1 Generelt I dette kapitel finder De vigtige sikkerhedsoplysninger til at beskytte personer og værdier. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Integrerede tvangsudluftninger (tagluger med tvangsudluftning eller tagudluftning med paddehat) må aldrig tildækkes. Tvangsudluftningerne skal holdes fri for sne og løv - kvælningsfare! Vær opmærksom på indgangsdørens gennemgangshøjde. Beskrivelserne til de hårde hvidevarer (køleskab, opvarmning, kogeapparat osv.) samt producenternes manualer skal altid iagttages. Hvis der installeres tilbehør eller ekstraudstyr kan vognens dimensioner, vægt og køreegenskaber ændres. Kontroller, om påmonterede dele er registreringspligtige. Der må udelukkende anvendes dæk og fælge, som er godkendt til vognen. Angivelser vedrørende dæk- hhv. fælgstørrelser findes i vognens papirer. Ved hver henstilling af campingvognen skal håndbremsen trækkes. Taget må udelukkende betrædes eller læsses ved hjælp af standardiserede og sikre stiger. Kør de bagerste støtteben ud og/eller kobl vognen til trækkøretøjet. Der er anbragt advarsels- og oplysningsmærkater på og i vognen. De tjener til Deres sikkerhed og må ikke fjernes. 2.2 Før og under turen Som køretøjets ejer/bruger er De ansvarlig for køretøjets tilstand. Derfor skal De være opmærksom på de efterfølgende punkter. 02-

9 Udvendigt Gå rundt om hele køretøjet og forbered det til turen på følgende måde. Forberede køretøjet Campingvognen skal være tilkoblet korrekt (se henvisningen sikkerhedskobling WS3000). Sikkerhedswiren skal være forbundet med trækkøretøjet. Ved første tur skal hjulboltene strammes igen efter 50 km. Sæt det 13-polede stik ind i træk køretøjets stikdåse. Kontroller, at alle lygter fungerer. Støttebenene og næsehjulet køres op og sikres. Luk gasflaskerne (opvarmning under kørsel er forbudt). Tøm spildevandstank. Luk gaskassen. Indstil de udvendige spejle på trækkøretøjet. Kontroller campingvognens dæktryk (se dæktryktabellen). Luk alle vinduer. Sluk for forteltlampen. Indgangsdøren lukkes og sikres. Træk i givet fald el-kabler ud af den udvendige stikdåse. Træk i givet fald fjernsynsantennen så langt ned som muligt. I givet fald skal taglasten sikres og spændes fast, så den ikke skrider ud. I givet fald skal cykler sikres og spændes fast, så de ikke skrider ud. Det skal kon trolleres, at lygterne ikke tildækkes. Om vinteren skal taget være fri for sne og is, inden turen påbegyndes. 02-2

10 Indvendigt De skal også træffe et par forberedelser inde i campingvognen. Indvendigt kontrolleres følgende Løse genstande fjernes og gemmes af vejen i rummene. Tunge og/eller voluminøse ting (f.eks. TV/ radio) anbringes sikkert og sikres, så de ikke kan rutsje væk. I givet fald skal køleskabet indstilles til 12 V-drift. Sluk for den indvendige belysning. Alle væsker, også i køleskabet, skal sikres mod at løbe ud. Fastgør gasflaskerne. Gasflaskernes hovedventil og hurtig lukningsventilerne fra de enkelte gasforbrugere lukkes. Døre (også køleskabets dør), skuffer og luger lukkes helt i. Lås skydedøren. Klem bordsikringen fast. Køretøjet må ikke overlæsses! Overhold ubetinget den tilladte totalvægt, den/de tilladte akselbelastning/er samt campingvognens tilladte højde, bredde og længde. Trækkøretøj Anbring - godt synligt inde i trækkøretøjet- en seddel med alle vigtige mål og vægte for det samlede køretøj. Følgende punkter må ikke glemmes Indstilling af de udvendige spejle Kontrol af lygter/belysningen Inden De tager af sted Inden afgangen skal De kunne besvare følgende spørgsmål med Ja : Er førstehjælpskassen og advarselstrekanten med? Er belysningen (foran, bagved, i siden) i orden? 02-3

11 Er alle passagerer i trækkøretøjet spændt fast med sikkerhedsselerne? Er campingvognen tom for personer? Under kørslen er det ifølge loven forbudt at opholde sig i campingvognen! I tilfælde af et færdselsuheld kan disse personer blive slynget ud og blive livsfarligt kvæstet. 2.3 Oplysninger til rejsen Pålæsning For pålæsningen gælder Fordel lasten ligeligt på venstre og højre side af campingvognen. Tunge eller voluminøse genstande pakkes ned i de nederste opbevaringskasser og i nærheden af akslerne. På campingvogne med tandemaksler skal vægten fordeles på begge aksler. Hovedvægten må aldrig ligge i campingvognens bagende. Tunge genstande skal sikres således, at de ikke rutsjer væk. Lette genstande (tøj) lægges i overskabene. De anbefalede placeringer af lasten kan ikke altid overholdes konsekvent, fordi opbevaringsrummene er fordelt over hele campingvognen. Tunge genstande opbevares evt. i trækkøretøjet. Taglasten bindes godt fast. I vognens indre gemmes bagagen i skabe og opbevaringsrum. Døre og luger skal sikres. Efter pålæsningen bør totalvægten og akselbelastningen(erne) kontrolleres på en offentlig vægt. Lasteevnen svarer til forskellen mellem den teknisk tilladte totalvægt minus tjenestevægt. Denne værdi skal inkludere masserne for: - ekstraudstyr er udstyr, som fabrikken eller forhandleren har monteret udover standardudstyret - personligt udstyr (f.eks. tøj, levnedsmidler, fjernsyn, legetøj osv.) 02-

12 Den tilladte totalvægt, som er angivet i indregistreringspapirerne, samt den tilladte lasteevne må ikke overskrides. Vær opmærksom på Deres trækkøretøjs tilladte kugletryk. Hvis det pga. trækkøretøjet er muligt, kan der afhængig af campingvognens størrelse, opnås bedre køreegenskaber, når kugletrykket øges. Jo lavere tyngdepunkt kæretøjet har, des bedre er ders køreegenskaber i kurver og under kørslen generelt. Læsseområder i campingvognen Lette genstande (1) som håndklæder og let undertøj. - Mellemtunge genstande (2) som tøj, linned og levnedsmidler. - Tunge genstande (3) som fortelt og bådmotor. Når vognen udstyres med en bagagebærer til cykler skal den støttelastreducering, som opstår gennem cyklernes vægt, udlignes via den øvrige pålæsning. Vognen bør læsses således, at trækkøretøjets tilladte støttelast om muligt udnyttes helt (campingvognens maks. støttelast på 100 kg må ikke overskrides). Kugletryk Kun en korrekt indstillet kugletryk på kombinationen trækkøretøj og campingvogn sørger for en optimal kørestabilitet og øger trafiksikkerheden afgørende. Kugletryk angiver, med hvilken kraft campingvognens trækstang trykker på køretøjets anhængertræk. Kombinationens kugletryk bør rette sig efter den størst mulige kugletryk, hvorved altid den laveste værdi anvendes som overgrænse. For kugletryk gælder Indstil den korrekte kugletryk! Benyt hertil f.eks. en kugletrykvægt, som anbringes lodret under anhængertrækkets modul. Vognens trækstang skal herved stå lodret. 02-5

13 Kontroller kugletrykket før hver tur! De angivne kugletryk (se betjeningsvejledning eller typeskilt) samt den tilladte totalmasse af trækkøretøj og anhænger må ikke totalvægt! Sådan indstilles kugletrykket korrekt: 1. Find frem til trækkøretøjets maks. kugletryk (køretøjets papirer, typeskilt, kugletrykskilt). 2. Maks. kugletryk for Hobby-campingvognen er 100 kg. 3. Indstil kugletrykket på anhængeren via velovervejet læsning på den laveste af de to værdier. Men udnyt værdien maksimalt. 4. Den laveste værdi af de angivne kugletryk, enten køretøjets eller anhængerens, må ikke overskrides. Taglast Campingvognens højde kan variere fra køretur til køretur på grund af den forskellige taglast. For taglasten gælder Taglastens mål skal lægges til campingvognens højde. Anbring let synligt i køretøjet en seddel med den samlede højde. Så er De aldrig i tvivl, om broer og tunneler kan passeres. Taglaster påvirker campingvognens køregenskaber negativt og bør undgås. Den maksimale taglast må ikke overstige 50 kg! Bremser Et anhængerkøretøj har en anden bremsereaktion end køretøjet alene. Derfor er det en god idé, især for uøvede, at foretage nogle forsigtige bremseprøver på et egnet område. Et sammensat køretøjs bremselængde er længere end trækkøretøjets 02-

14 alene. Den påvirkes desuden stærkt af campingvognens pålæsningstilstand. For opbremsning gælder Vær opmærksom på den længere bremselængde, især ved fugtigt vejr. Ved kørsel ned ad bjerge skal man ikke bruge et højere gear end det, man ville køre op i. Pga. konstruktionsprincippet kan en påløbsbremse ikke skelne mellem påløbet ved en normal opbremsning og påløbet ved langvarige nedkørsler. Dette kan medføre en kraftig opvarmning af hjulbremserne, så de om nødvendigt skal have god tid til at køle af. Rangering Deres køretøj er langt større end en personbil For rangering gælder Også med korrekt indstillet udvendige spejle har man en betydelig død vinkel. Få hjælp ved parkering på uoverskuelige steder. En person, som giver tegn, må ikke stille sig mellem personbilen og campingvognen. Kørsel Inden De foretager den første store tur, bør De lave en prøvetur for at gøre Dem fortrolig med, hvordan det er at køre med anhænger. Øv også at bakke. For kørslen gælder Undervurder ikke det samlede køretøjs længde. Vær forsigtig ved indkørsler til gårde og gennemkørsler i porte. Ved sidevind, isglatte eller fugtige veje kan der med sammensatte køretøjer forekomme pendulbevægelser. Tilpas kørehastigheden efter vej- og 02-

15 færdselsforholdene. Lange, let faldende strækninger kan være farlige. Her skal man fra begyndelsen holde en sådan hastighed, at man i nødstilfælde også kan accelerere uden at udsætte andre trafikanter for fare. Hvis køretøjet svinger ud på faldende strækninger skal man bremse forsigtigt, men hurtigt, når køretøjet danner en lige linie, altså er udstrakt. Ved pendulerende bevægelser må man aldrig accelerere. Ved kørsel ned ad bjerge bør man ikke køre hurtigere end op ad bjerget. Hvis man overhaler eller bliver overhalet af lastvogne eller busser, kan luftsuget trække i køretøjet. En let modstyring ophæver denne virkning. Bakning Deres Hobby-campingvogn har et bremsesystem med bakautomatik. Det gør det muligt at bakke, uden at påløbsbremsen udløses. Foruden rullemodstanden skal dog restbremsekraften først overvindes. Ved bakning gælder Campingvognen drejer ud til den modsatte side af den, De styrer trækkøretøjet mod. Ved bakning skal man få en anden person til at give tegn. En person, som giver tegn, må ikke stille sig mellem personbilen og campingvognen. Kørsel i kurver Det sammensatte køretøj er meget længere end en personbil. Kør ikke for skarpt og hurtigt i sving! Gør altid kurvens radius lidt større ved sving. Husk på, at campingvognens bagende svinger ud. 02-

16 2.4 Nødudstyr For at være forberedt til en nødsituation, bør De altid medbringe følgende tre hjælpemidler og gøre Dem fortrolig med dem. Til en punktering bør De have donkraft, reservehjul eller punkteringssæt parat (hører til dels ikke med til standardudstyret) 100 m Forbindingskasse Forbindskassen (standardudstyr) bør altid være parat og anbragt på et fast opbevaringssted i trækkøretøjet. Når der er blevet taget ting ud, skal de omgående erstattes med nye. Holdbarhedsdatoen skal kontrolleres regelmæssigt. Advarselstrekant Advarselstrekanten bør ligeledes altid være parat, opbevares bedst i nærheden af forbindskassen. I nødsituationer Advarselstrekanten opstilles mindst 100 m fra uheldsstedet! Advarselsvest (ikke inkluderet i leveringen) Vi anbefaler at der medføres og bæres en advarselsvest iht. EN 471 med hvide selvlysende striber, når man stiger ud af bilen på landeveje og i nødspor. Føreren bør bære denne advarselsbeklædning, når det sammensatte køretøj pga. af et uheld eller en motorskade bliver stående uden for byen på en landevej på et uoverskueligt sted, ved dårligt udsyn pga. vejret, ved skumring eller mørke, eller pga. af et uheld eller en motorskade bliver stående på nødsporet på en motorvej og stedet skal afsikres med advarselstrekanten. Ildslukker (ikke inkluderet i leveringen) Gør Dem rettidigt fortrolig med håndteringen af ildslukkeren. Vær opmærksom på påfyldningsdatoen! Ildslukkeren skal kontrolleres hvert andet år. 02-

17 Forholdsregler mod ild Lad aldrig børn være alene i køretøjet. Hold brandbare materialer væk fra alle opvarmnings- og kogeapparater. Forandringer på el-installationen, gasinstallationen eller indbygningsapparaterne må kun udføres af autoriserede værksteder. Anbring en ildslukker ved hovedindgangsdøren. Læs instruktionerne på ildslukkeren. Anbring et brandtæppe i nærheden af kogeapparatet. Hold alle flugtveje frie. Gør Dem fortrolig med alle sikkerhedsforanstaltninger, som er truffet på området. Ved ildebrand Evakuer alle passagerer. Luk gasbeholdernes ventiler. Sluk for el-forsyningen. Giv alarm og tilkald brandvæsnet. Brand må man kun selv bekæmpe, hvis det er muligt uden risiko

18 2.5 Max. hastigheder 1. Denne campingvogn er teknisk udstyret til en hastighed på 100 km/h. Denne hastighed må aldrig overskrides! 2. Vær opmærksom på de tilladte maks. hastigheder i rejselandet! 3. I Tyskland blev den tyske færdselslov (StVO) ændret pr. 22. oktober Denne campingvogn er allerede ab fabrik forberedt til at kunne køre 100 km/h. Tempo-100- klistermærket udgives af de tyske myndigheder ved indregistreringen og anbringes bag på campingvognen. Den maksimale hastighed i Danmark er 80 km/h. 4. Følgende punkter skal absolut overholdes, De er ansvarlig for, at de overholdes! Hvis de ikke overholdes er den tilladte maksimale hastighed 80 km/h! a) Trækkøretøjet skal være udstyret med ABS/ABV og må ikke overskride 3,5 t totalmasse. b) Campingvognen skal være udstyret med hydrauliske svingningsdæmpere (støddæmpere), det er Deres Hobby-campingvogn selvfølgelig. c) Campingvognens dæk må højst være 6 år gamle og skal mindst være mærket med hastighedskategori L (= 120 km/h). d) Campingvognen skal være udstyret med en stabiliseringsanordning iht. ISO (standard hos Hobby siden 1997). 5. Fri udskiftelighed af trækkøretøj og campingvogn. Forskellige campingvogne kan kombineres med forskellige trækkøretøjer. De er ansvarlig for, at de for tempo 100 km/t opførte forskrifter overholdes. Ellers er den tilladte maks. hastighed i Tyskland 80 km/h! Den tilladte maksimale hastighed i Danmark er 80 km/h. 6. Korrekt kugletryk - større sikkerhed Se kugletryksanbefalinger på side

19 Hastigheter Geschwindigkeitsvorschriften i Europa (km/tim) in Europa (km/h) Land By innerorts Hovedvej ausserorts Bil Pkw Motorvej Autobahn Bil med campingvogn Kombinationen Belgien [a] Bosnien-Herzeg. Bosnien-Herceg n/a Bulgarien [a] Deutschland Tyskland 50 [b] [c] 80 [d] Danmark Dänemark / Estland Finnland Finland Frankreich Frankrig [e,f,g] 130 [f,g] 130 [a] Grækenland Griechenland [t] Großbritannien Storbritannien Irland [i] [a] Italien [r,s] 80 Kroatien [i] Lettland Litauen [a] Luxenborg Luxemburg [k] 130 [j,k] 90 [j] Malta ñ ñ Makedonien Mazedonien 50 [u] 80 [i]

20 Holland Niederlande [i] Norge Norwegen [l] Oestrig Österreich [m] 100 [n] Polen 50/60 [w] 90 [i] Portugal [o] 100 Rumænien Rumänien [p] Sverige Schweden [q] Schweiz [i] Serbien/Monten [i] Slovakiet Slowakei Slovenien Slowenien [i] Spanien [i] [v] Tjekkiet Tschechien Tyrkiet Türkei Ungarn [e] Cypern Zypern Stand 06/2005 Bitte beachten Sie: [a] Bei Unfällen mit deutschen Gespannen bei Geschwindigkeiten über 100 km/h muss immer mit Einschränkungen bei der Versicherungsleistung gerechnet werden, da Wohnwagen in Deutschland bauartbedingt nur bis 100 km/h zugelassen sind [b] In vielen Gebieten sind Tempo 30-Zonen eingerichtet [c] Empfohlene Richtgeschwindigkeit [d] Unter bestimmten Voraussetzungen Tempo 100 [e] Auf Schnellstrassen 110 km/h [f] Bei Nässe muss die Geschwindigkeit ausserorts um 10 km/h, auf Autobahnen um 20 km/h verringert werden [g] Bei Führerscheinbesitz unter zwei Jahrenausserorts höchstens 80 km/h, Schnellstrassen1 00 km/h und Autobahnen 110 km/h [i] Auf Schnellstrassen gilt Tempo 10 0 [j] Bei Nässe verringerte Geschwindigkeit um 20 km/h bei Pkw und 15 km/h bei Kombinationen 02-13

21 Anmærkninger: [a] Ved uheld med tyske køretøjer med påhæng må man ved hastigheder på over 100 km/t regne med at få udbetalt en lavere forsikringsydelse, da campingvogne i Tyskland typebetinget kun er godkendt op til 100 km/t [b] I mange områder er der indrettet tempo 30-zoner [c] Anbefalet hastighed [d] Under bestemte forudsætninger tempo 100 km/t [e] På motortrafikveje 110 km/t [f] Ved vådt føre skal hastigheden uden for byer nedsættes med 10 km/t, på motorveje med 20 km/t [g] Førere, som har taget kørekort for mindre end 2 år siden, uden for byen højst 80 km/t, på motortrafikveje 100 km/t og på motorveje 110 km/t [i] På motortrafikveje gælder tempo 100 km/t [j] Ved vådt føre skal hastigheden uden for byer nedsættes med 20 km/t og med 15 km/t for sammensatte køretøjer. [k] Førere, som har taget kørekort for mindre end 1 år siden, uden for byen tempo 75, på motorveje 90 km/t [l] 60 km/t for ubremset anhænger med en aktuel vægt over 300 kg [m] I Østrig gælder om natten på nogle motorveje en lavere maks. hastighed [n] Maks. hastighed på 80 km/t for sammensatte køretøjer med tilladt totalvægt over 3,5 t [o] Førere, som har taget kørekort for mindre end 1 år siden, må kun køre 90 km/t [p] Maks. hastighed på 90 km/t for sammensatte køretøjer med tilladt totalvægt over 3,5 t [q] Kun 40 km/t ved ubremset anhænger, hvis tilladte totalvægt er større end halvdelen af trækkøretøjets tomvægt [r] På enkelte tresporede motorveje (kun ved tilsvarende skiltning) er 150 km/t tilladt [s] Ved vådt føre gælder på motorveje en maks. hastighed på 110 km/t, på motortrafikveje 90 km/t [t] 110 km/t tilladt på enkelte strækninger [u] Ved tilsvarende skiltning også 60 km/t [v] For sammensatte køretøjer under 0,75 t gælder 90 km/t [w] 50 km/t fra kl. 5 til kl. 23, 60 km/t fra kl. 23 til kl

22 2.6 Efter kørslen Valg af standpladsen Vær især opmærksom på følgende Vælg så vidt muligt en vandret opstillingsplads. Kontroller ved indgangsdøren, at campingvognen står vandret (Det er vigtigt for køleskabets funktion). En skrå hældning i længderetningen udlignes med næsehjulet. En skrå hældning i tværgående retning udlignes ved at lægge egnede brædder/kiler under det ene hjul. Højdeforskelle må ikke udlignes med støttebenene. Sikring af køretøjet For sikringen af køretøjet gælder Træk håndbremsen. Skru kun støttebenet så langt ud, at akslen også bærer. Ved en blød undergrund lægges underlag ind under støttebenene. Ved skrånende terræn lægges stopklodser under. Stopklodserne opbevares på indersiden af flaskekasselåget. Omskiftning af energikilde Vær især opmærksom på følgende Stil køleskabet om fra 12 V til gas eller 230 V, da trækkøretøjets batteri evt. kan blive afladet. Vandforsyning Når vognen ikke opvarmes i frostvejr, skal vandsystemet tømmes helt (evt. udblæses vandledningerne). Vandpumpen frakobles (tag sikring ud eller klem den af). Alle vandhaner samt alle aftapningsventiler åbnes. På denne måde undgås frostskader. Stillestående vand i vandtanken eller i vandslangerne bliver efter kort tid udrikkeligt. Skyl derfor vandslangerne med flere liter rent vand, inden de tages i brug igen

23 02-16

24 3. Chassis og indregistrering 3.1 Chassis Rammedele og aksler er bestanddele af chassiset. Der må ikke foretages tekniske ændringer, da driftstilladelsen ellers bortfalder! Tekniske ændringer må kun foretages efter producentens godkendelse. Af hensyn til færdselssikkerheden skal en campingvogns chassis vedligeholdes lige så omhyggeligt som trækkøretøjet selv. Vedligeholdelsen bør udføres af Deres autoriserede HOBBY-forhandler. Ved udskiftning af materiale skal der anvendes de originale dele, som er beregnet dertil af producenten. Campingvogne er principielt ikke egnet til at blive trukket med lastbiler, varevogne eller busser. Ved permanent brug må der regnes med skader. Smøring og oliering Chassisets glidesteder og lejedele skal regelmæssigt kontrolleres og eftersmøres. Ved campingvogne, som kun køres lidt, er en årlig vedligeholdelse nødvendig. For smøring og oliering gælder Efter hver 5000 kørte kilometer eller mindst 1 x om året skal svingarmene på torsionsfjederakslen smøres. Lejesteder på påløbsanordningens hus smøres. Bevægelige dele som bolte og ledsteder olieres. Efter hver 5000 kørte kilometer skal påløbsanordningens glidesteder smøres. Vigtigt: Friktionselementerne fra sikkerhedskoblingen WS 3000 må under ingen omstændigheder blive olieret eller smurt. Kontroller træktøjet for slør med jævne mellemrum. Alle glide- og lejedele skal med regelmæssige mellemrum renses for snavs og smøres. 03-

25 Campingvognens torsionsfjederaksel er udstyret med kompakthjullejer. Tromlenav, kompaktleje og akselmøtrik danner en lukket enhed. Kompaktlejerne er vedligeholdelsesfrie på grund af et specialfedtstof. Justering af hjulbremsen må aldrig ske på bardunstrammeren eller på bremsestængernes gaffelhoved! Hjulbremsen må kun justeres på den selvsikrende 6-kant-indstillingsmøtrik! Yderligere henvisninger bedes De se i den vedlagte betjeningsvejledning fra akselleverandøren. De støttelaster, som er angivet i køretøjets papirer, samt den teknisk tilladte totalvægt må ikke overskrides. 03-

26 Sikkerhedskobling WS 3000 Campingvognen er udstyret med en sikkerhedskobling iht. ISO Denne sikkerhedskobling stabiliserer campingvognen under kørslen og sørger dermed for bedre køreegenskaber. Se venligst den separate betjeningsvejledning og sikkerhedsoplysningerne fra producenten. Bemærk: Med denne sikkerhedskobling kan fysikkens love ikke sættes ud af kraft. Hvis grænseværdierne (hastighed og vægtforholdene) overskrides, hører følgerne af den manglende traktion og sideføringskraft ind under førerens ansvar. Til trods for det yderligere sikkerhedstilbud skal man undlade øgede risici. Trækkøretøjets maks. støttelast skal iagttages. Campingvognens aktuelle støttelast kan aflæses på støttelastvægten. 1 2 Forberedelse af tilkobling/frakobling For til- eller frakobling skal sikkerhedskoblingen åbnes (håndtag i stilling 1). Ved højere kugletryk kan man gøre til- eller frakoblingen lettere ved at bruge næsehjulet. 3 Tilkobling Den åbnede sikkerhedskobling sættes på køretøjets anhængertræk. Sikkerhedskoblingen lukker med et tryk nedad, oftest er kugletrykket tilstrækkelig. (Betjeningsgreb i stilling 2) Sørg altid for, at kuglekoblingen er metallisk blank og fedtfri. Kontroller tilkoblingen Sikkerhdskoblingen er tilkoblet/lukket korrekt, hvis betjeningshåndtaget befinder sig i stilling (2). Hvis WS 3000 ikke tilkobles korrekt på anhængertrækkets kugle, kan campingvognen løsne sig fra køretøjet. 03-3

27 1 Aktivering af stabiliseringsanordningen 2 3 Hertil skal betjeningshåndtaget bevæges fra den lukkede stilling (2) nedad til stopanslaget, stilling (3). Derved spændes den fjederpakke, som frembringer pressekraften på koblings-hovedet over friktionselementerne. Betjeningshåndtaget ligger derved nogenlunde parallelt med trækstangens akse. Det er muligt at køre uden aktiveret stabiliseringsanordning, og ligefrem ønsket ved bestemte vejforhold, f.eks. ved is og sne. Kontrol af stabiliseringsanordning Ill. 1 Efter tilkobling og aktivering af stabiliseringanordningen kan man kontrollere koblingsbelægningernes tilstand. Det typeskilt (ill. 1), som sidder på betjeningshåndtaget, viser et trekantet felt, som er markeret med +/- tegn, parallelt med det lange hul, som ligger i kørselsretningen. Sikkerhedskoblingen er fra fabrikken indstillet således, at den metalstift, som kan ses i det lange hul (ill. 2), ligger under +- tegnet ved den markerede trekantside. 1 Udkobling af stabiliseringsanordningen 2 Betjeningsstangen trækkes langsomt op, stilling (2), for at frakoble stabiliseringen. Frakobling Ill. 2 1 Betjeningsstangen bringes op i den åbne stilling (stilling 1). Når belysningsstikket og sikkerhedswiren er løsnet, kan anhængeren, f.eks. ved hjælp af næsehjulet kobles fra trækkøretøjet. Hvis køretøjet ikke bruges i længere tid, anbefales det at stille anhængeren hen med lukket trækkuglekobling. Dertil løftes betjeningshåndtaget samtidig med, at bremsebakken (bevægeligt element med friktionsbelægning ill. 3) trækkes frem, og betjeningshåndtaget langsomt lukkes. Ill

28 Vedligeholdelse Anhængertrækkets kugle på trækkøretøjet Den skal være målfast, ubeskadiget, ren og fedtfri. Ved dacrometcoatede (mat sølvfarvet korrosionsbeskyttelses-coating) samt lakerede kugle skal coatingen fjernes fuldstændigt ved hjælp af sandpapir, kornstørrelse , inden første køretur, så den ikke aflejres på friktionsbelægningernes overflade. Koblingskuglens overflade skal være metallisk blank. En beskadiget eller uren koblingskugle forårsager øget slitage af friktionsbelægningerne, en fedtet koblingskugle nedsætter den stabiliserende virkning stærkt. Til rensning er f.eks. fortynder eller sprit velegnet. 1 Sikkerhedskobling Sikkerhedskoblingens indre skal holdes rent og fedtfrit i området omkring friktionsbelægningerne. Ved tilsmudsede friktionsbelægninger kan overfladen renses med sandpapir, kornstørrelse Derefter renses overfladen med rensebenzin eller sprit. Alle bevægelige lejesteder og bolte skal olieres lidt. Ved regelmæssig vedligeholdelse og pleje forlænger De Deres WS 3000 s levetid, funktion og sikkerhed. Udskiftning af friktionsbelægningen Den forreste friktionsbelægning (1) kan udskiftes i tilfælde af slitage. Overhold de udførlige montageanvisninger i producentens reservedelssæt. Den bageste friktionsbelægning er lavet så stor, at den ikke behøver at blive udskiftet. Sikkerhedskoblingen må IKKE bruges til rangering af vognen. 03-5

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Mover SE / TE. Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48. Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7

Mover SE / TE. Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48. Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7 Mover SE / TE Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7 Im Fahrzeug mitzuführen! Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48 Im vertuig meenemen! Operation instructions Page 13 Installation

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5,

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug INDLEDNING Dækket er den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Det er derfor vigtigt at bevare dækkenes gode kvaliteter og præstationer. For at gøre

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16

mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16 mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16 DK Vi har det passende telt til alle slags campingformer også til dig. Kvalitet, innovation, individualitet og mangfoldighed.

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere