Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1"

Transkript

1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1

2 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen omhyggeligt igennem, også hvis det ikke er den første campingvogn, De ejer. På den måde undgås forkert håndtering og skader på vognen. Med den rigtige håndtering af alle tekniske detaljer øges køreglæden og campingvognens værdi bevares. Vi ønsker Dem og Deres ledsagere mange gode oplevelser og god tur. Deres HOBBY-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Generelt Markeringer i manualen Sikkerhed Generelt Før og under turen Oplysninger til rejsen Nødudstyr Max. hastigheder Efter kørslen Chassis og indregistrering Chassis Indregistrering Hovedsyn Massedefinition Støtteben Trin Håndbremse Påløbsbremse Hjul, dæk Dæk Dæktryk Profildybde og dækkenes alder Fælge Hjulskift Udvendig opbygning Tvangsventilation/tvangsudluftning Nøgler Udvendige spejle Tagræling Indgangsdør El-installationer Sikkerhedsregler Servicepanel Strømforsyning Strømforsyningsenhedens funktion Truma-varmluftsblæser Udskiftning af baglysets glødepærer Strømskema inde Strømskema ude Lys i campingvognen Elektrisk gulvvarme

4 7 Opbygning inde Åbning og lukning af døre og luger Mediaoval Vinduer Tagluger Siddegrupper og ombygning til senge Børnesenge Vand Vandforsyning Vandskyllet toilet Varmvandsforsyning med Truma-vandvarmer Gas Generelle sikkerhedsregler ved brug af gasanlæg til flaskegas Gasforsyning Opvarmning Køleskab Gaskogeapparat Varmtvandsopvarmning Vandvarmer Bageovn Tilbehør Vedligeholdelse og pleje Vedligeholdelse Udluftning Pleje Vinterbrug Bortskaffelse og miljøbeskyttelse Miljø og camping Tekniske data Dæktryk Vægt iht. 97/27/EG, Saison Grundudstyr Belysning Indeks...Ix-1

5 1. Indledning 1.1 Generelt Vore campingvogne videreudvikles hele tiden. Vi beder om forståelse for, at ændringer mht. udstyr, form og teknik forbeholdes. Der kan ikke gøres krav gældende mod HOBBY pga. manualens indhold. Heri beskrives de på tryktidspunktet eksisterende udstyrsvarianter, som kan overføres på alle grundplansvarianter. Desværre kan vi ikke beskrive alle individuelle varianter. Ved specielle spørgsmål mht. udstyr og teknik står HOBBY-forhandleren gerne til rådighed. Deres HOBBY-campingvogn er bygget iht. den aktuelle tekniske standard og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. På trods af alle sikkerhedsforanstaltninger kan personer blive kvæstet eller campingvognen beskadiget, når sikkerhedsreglerne i denne manual samt advarslerne i form af klistermærker på campingvognen ikke iagttages. Campingvognen må kun benyttes, når den er i fejlfri stand. Fejl, som påvirker sikkerheden for personer eller campingvognen skal straks afhjælpes af fagpersonale. Bremserne, el-installationen og gasinstallationen må kun kontrolleres og repareres af autoriserede installatører. Personligt udstyr og ekstratilbehør må kun medføres op til den tilladte totalvægt. De angivne kontrol- og eftersynsintervaller skal overholdes. Inden første tur De skal ikke kun benytte den foreliggende manual til at slå efter i, men gøre Dem grundigt fortrolig med den. Udfyld garantibeviserne til de indbyggede apparater og tilbehørsdele i de separate vejledninger og indsend garantibeviserne til apparaternes producenter. Derved sikrer De Deres garantikrav for alle apparater. Hobby yder en ekstra 5 års forsikring på vognen i henhold til forsikringsbetingelserne. Ved udleveringen af køretøjet modtager De et hæfte 5 års tæthedsforsikring fra Deres autoriserede forhandler. 01-1

6 1.2 Markeringer i manualen 1 Manualen forklarer campingvognen på følgende måde: Tekster og illustrationer De tekster, som henviser til illustrationerne, står direkte til højre for illustrationerne. Detaljer i illustrationerne (her: indgangsdør) er markeret med et positionsnummer (1). Opremsninger - Opremsninger foretages som stikpunkter og er kendetegnet med en foranstillet bindestreg. Betjeningsanvisninger Betjeningsanvisninger foretages ligeledes som stikpunkter og indledes med et rundt sætningsbegyndelsestegn. Henvisninger De årlige tæthedskontroller gennemføres på kundens regning. OBS: Når tæthedskontrollerne ikke gennemføres, bortfalder rettigheden til den 5 år tæthedsforsikring. Henvisninger gør opmærksom på vigtige detaljer, som sikrer, at campingvognen og tilbehørsdelene fungerer korrekt. Husk, at der muligvis er afvigelser fra beskrivelsen på grund af det forskellige udstyr. Advarselshenvisninger Miljøråd Advarselshenvisninger gør opmærksom på farer; hvis de ikke overholdes kan materialet blive beskadiget, eller mennesker kan endog komme til skade. Miljøråd viser Dem muligheder for at reducere belastningen af miljøet. 01-2

7

8 2. Sikkerhed 2.1 Generelt I dette kapitel finder De vigtige sikkerhedsoplysninger til at beskytte personer og værdier. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Integrerede tvangsudluftninger (tagluger med tvangsudluftning eller tagudluftning med paddehat) må aldrig tildækkes. Tvangsudluftningerne skal holdes fri for sne og løv - kvælningsfare! Vær opmærksom på indgangsdørens gennemgangshøjde. Beskrivelserne til de hårde hvidevarer (køleskab, opvarmning, kogeapparat osv.) samt producenternes manualer skal altid iagttages. Hvis der installeres tilbehør eller ekstraudstyr kan vognens dimensioner, vægt og køreegenskaber ændres. Kontroller, om påmonterede dele er registreringspligtige. Der må udelukkende anvendes dæk og fælge, som er godkendt til vognen. Angivelser vedrørende dæk- hhv. fælgstørrelser findes i vognens papirer. Ved hver henstilling af campingvognen skal håndbremsen trækkes. Taget må udelukkende betrædes eller læsses ved hjælp af standardiserede og sikre stiger. Kør de bagerste støtteben ud og/eller kobl vognen til trækkøretøjet. Der er anbragt advarsels- og oplysningsmærkater på og i vognen. De tjener til Deres sikkerhed og må ikke fjernes. 2.2 Før og under turen Som køretøjets ejer/bruger er De ansvarlig for køretøjets tilstand. Derfor skal De være opmærksom på de efterfølgende punkter. 02-

9 Udvendigt Gå rundt om hele køretøjet og forbered det til turen på følgende måde. Forberede køretøjet Campingvognen skal være tilkoblet korrekt (se henvisningen sikkerhedskobling WS3000). Sikkerhedswiren skal være forbundet med trækkøretøjet. Ved første tur skal hjulboltene strammes igen efter 50 km. Sæt det 13-polede stik ind i træk køretøjets stikdåse. Kontroller, at alle lygter fungerer. Støttebenene og næsehjulet køres op og sikres. Luk gasflaskerne (opvarmning under kørsel er forbudt). Tøm spildevandstank. Luk gaskassen. Indstil de udvendige spejle på trækkøretøjet. Kontroller campingvognens dæktryk (se dæktryktabellen). Luk alle vinduer. Sluk for forteltlampen. Indgangsdøren lukkes og sikres. Træk i givet fald el-kabler ud af den udvendige stikdåse. Træk i givet fald fjernsynsantennen så langt ned som muligt. I givet fald skal taglasten sikres og spændes fast, så den ikke skrider ud. I givet fald skal cykler sikres og spændes fast, så de ikke skrider ud. Det skal kon trolleres, at lygterne ikke tildækkes. Om vinteren skal taget være fri for sne og is, inden turen påbegyndes. 02-2

10 Indvendigt De skal også træffe et par forberedelser inde i campingvognen. Indvendigt kontrolleres følgende Løse genstande fjernes og gemmes af vejen i rummene. Tunge og/eller voluminøse ting (f.eks. TV/ radio) anbringes sikkert og sikres, så de ikke kan rutsje væk. I givet fald skal køleskabet indstilles til 12 V-drift. Sluk for den indvendige belysning. Alle væsker, også i køleskabet, skal sikres mod at løbe ud. Fastgør gasflaskerne. Gasflaskernes hovedventil og hurtig lukningsventilerne fra de enkelte gasforbrugere lukkes. Døre (også køleskabets dør), skuffer og luger lukkes helt i. Lås skydedøren. Klem bordsikringen fast. Køretøjet må ikke overlæsses! Overhold ubetinget den tilladte totalvægt, den/de tilladte akselbelastning/er samt campingvognens tilladte højde, bredde og længde. Trækkøretøj Anbring - godt synligt inde i trækkøretøjet- en seddel med alle vigtige mål og vægte for det samlede køretøj. Følgende punkter må ikke glemmes Indstilling af de udvendige spejle Kontrol af lygter/belysningen Inden De tager af sted Inden afgangen skal De kunne besvare følgende spørgsmål med Ja : Er førstehjælpskassen og advarselstrekanten med? Er belysningen (foran, bagved, i siden) i orden? 02-3

11 Er alle passagerer i trækkøretøjet spændt fast med sikkerhedsselerne? Er campingvognen tom for personer? Under kørslen er det ifølge loven forbudt at opholde sig i campingvognen! I tilfælde af et færdselsuheld kan disse personer blive slynget ud og blive livsfarligt kvæstet. 2.3 Oplysninger til rejsen Pålæsning For pålæsningen gælder Fordel lasten ligeligt på venstre og højre side af campingvognen. Tunge eller voluminøse genstande pakkes ned i de nederste opbevaringskasser og i nærheden af akslerne. På campingvogne med tandemaksler skal vægten fordeles på begge aksler. Hovedvægten må aldrig ligge i campingvognens bagende. Tunge genstande skal sikres således, at de ikke rutsjer væk. Lette genstande (tøj) lægges i overskabene. De anbefalede placeringer af lasten kan ikke altid overholdes konsekvent, fordi opbevaringsrummene er fordelt over hele campingvognen. Tunge genstande opbevares evt. i trækkøretøjet. Taglasten bindes godt fast. I vognens indre gemmes bagagen i skabe og opbevaringsrum. Døre og luger skal sikres. Efter pålæsningen bør totalvægten og akselbelastningen(erne) kontrolleres på en offentlig vægt. Lasteevnen svarer til forskellen mellem den teknisk tilladte totalvægt minus tjenestevægt. Denne værdi skal inkludere masserne for: - ekstraudstyr er udstyr, som fabrikken eller forhandleren har monteret udover standardudstyret - personligt udstyr (f.eks. tøj, levnedsmidler, fjernsyn, legetøj osv.) 02-

12 Den tilladte totalvægt, som er angivet i indregistreringspapirerne, samt den tilladte lasteevne må ikke overskrides. Vær opmærksom på Deres trækkøretøjs tilladte kugletryk. Hvis det pga. trækkøretøjet er muligt, kan der afhængig af campingvognens størrelse, opnås bedre køreegenskaber, når kugletrykket øges. Jo lavere tyngdepunkt kæretøjet har, des bedre er ders køreegenskaber i kurver og under kørslen generelt. Læsseområder i campingvognen Lette genstande (1) som håndklæder og let undertøj. - Mellemtunge genstande (2) som tøj, linned og levnedsmidler. - Tunge genstande (3) som fortelt og bådmotor. Når vognen udstyres med en bagagebærer til cykler skal den støttelastreducering, som opstår gennem cyklernes vægt, udlignes via den øvrige pålæsning. Vognen bør læsses således, at trækkøretøjets tilladte støttelast om muligt udnyttes helt (campingvognens maks. støttelast på 100 kg må ikke overskrides). Kugletryk Kun en korrekt indstillet kugletryk på kombinationen trækkøretøj og campingvogn sørger for en optimal kørestabilitet og øger trafiksikkerheden afgørende. Kugletryk angiver, med hvilken kraft campingvognens trækstang trykker på køretøjets anhængertræk. Kombinationens kugletryk bør rette sig efter den størst mulige kugletryk, hvorved altid den laveste værdi anvendes som overgrænse. For kugletryk gælder Indstil den korrekte kugletryk! Benyt hertil f.eks. en kugletrykvægt, som anbringes lodret under anhængertrækkets modul. Vognens trækstang skal herved stå lodret. 02-5

13 Kontroller kugletrykket før hver tur! De angivne kugletryk (se betjeningsvejledning eller typeskilt) samt den tilladte totalmasse af trækkøretøj og anhænger må ikke totalvægt! Sådan indstilles kugletrykket korrekt: 1. Find frem til trækkøretøjets maks. kugletryk (køretøjets papirer, typeskilt, kugletrykskilt). 2. Maks. kugletryk for Hobby-campingvognen er 100 kg. 3. Indstil kugletrykket på anhængeren via velovervejet læsning på den laveste af de to værdier. Men udnyt værdien maksimalt. 4. Den laveste værdi af de angivne kugletryk, enten køretøjets eller anhængerens, må ikke overskrides. Taglast Campingvognens højde kan variere fra køretur til køretur på grund af den forskellige taglast. For taglasten gælder Taglastens mål skal lægges til campingvognens højde. Anbring let synligt i køretøjet en seddel med den samlede højde. Så er De aldrig i tvivl, om broer og tunneler kan passeres. Taglaster påvirker campingvognens køregenskaber negativt og bør undgås. Den maksimale taglast må ikke overstige 50 kg! Bremser Et anhængerkøretøj har en anden bremsereaktion end køretøjet alene. Derfor er det en god idé, især for uøvede, at foretage nogle forsigtige bremseprøver på et egnet område. Et sammensat køretøjs bremselængde er længere end trækkøretøjets 02-

14 alene. Den påvirkes desuden stærkt af campingvognens pålæsningstilstand. For opbremsning gælder Vær opmærksom på den længere bremselængde, især ved fugtigt vejr. Ved kørsel ned ad bjerge skal man ikke bruge et højere gear end det, man ville køre op i. Pga. konstruktionsprincippet kan en påløbsbremse ikke skelne mellem påløbet ved en normal opbremsning og påløbet ved langvarige nedkørsler. Dette kan medføre en kraftig opvarmning af hjulbremserne, så de om nødvendigt skal have god tid til at køle af. Rangering Deres køretøj er langt større end en personbil For rangering gælder Også med korrekt indstillet udvendige spejle har man en betydelig død vinkel. Få hjælp ved parkering på uoverskuelige steder. En person, som giver tegn, må ikke stille sig mellem personbilen og campingvognen. Kørsel Inden De foretager den første store tur, bør De lave en prøvetur for at gøre Dem fortrolig med, hvordan det er at køre med anhænger. Øv også at bakke. For kørslen gælder Undervurder ikke det samlede køretøjs længde. Vær forsigtig ved indkørsler til gårde og gennemkørsler i porte. Ved sidevind, isglatte eller fugtige veje kan der med sammensatte køretøjer forekomme pendulbevægelser. Tilpas kørehastigheden efter vej- og 02-

15 færdselsforholdene. Lange, let faldende strækninger kan være farlige. Her skal man fra begyndelsen holde en sådan hastighed, at man i nødstilfælde også kan accelerere uden at udsætte andre trafikanter for fare. Hvis køretøjet svinger ud på faldende strækninger skal man bremse forsigtigt, men hurtigt, når køretøjet danner en lige linie, altså er udstrakt. Ved pendulerende bevægelser må man aldrig accelerere. Ved kørsel ned ad bjerge bør man ikke køre hurtigere end op ad bjerget. Hvis man overhaler eller bliver overhalet af lastvogne eller busser, kan luftsuget trække i køretøjet. En let modstyring ophæver denne virkning. Bakning Deres Hobby-campingvogn har et bremsesystem med bakautomatik. Det gør det muligt at bakke, uden at påløbsbremsen udløses. Foruden rullemodstanden skal dog restbremsekraften først overvindes. Ved bakning gælder Campingvognen drejer ud til den modsatte side af den, De styrer trækkøretøjet mod. Ved bakning skal man få en anden person til at give tegn. En person, som giver tegn, må ikke stille sig mellem personbilen og campingvognen. Kørsel i kurver Det sammensatte køretøj er meget længere end en personbil. Kør ikke for skarpt og hurtigt i sving! Gør altid kurvens radius lidt større ved sving. Husk på, at campingvognens bagende svinger ud. 02-

16 2.4 Nødudstyr For at være forberedt til en nødsituation, bør De altid medbringe følgende tre hjælpemidler og gøre Dem fortrolig med dem. Til en punktering bør De have donkraft, reservehjul eller punkteringssæt parat (hører til dels ikke med til standardudstyret) 100 m Forbindingskasse Forbindskassen (standardudstyr) bør altid være parat og anbragt på et fast opbevaringssted i trækkøretøjet. Når der er blevet taget ting ud, skal de omgående erstattes med nye. Holdbarhedsdatoen skal kontrolleres regelmæssigt. Advarselstrekant Advarselstrekanten bør ligeledes altid være parat, opbevares bedst i nærheden af forbindskassen. I nødsituationer Advarselstrekanten opstilles mindst 100 m fra uheldsstedet! Advarselsvest (ikke inkluderet i leveringen) Vi anbefaler at der medføres og bæres en advarselsvest iht. EN 471 med hvide selvlysende striber, når man stiger ud af bilen på landeveje og i nødspor. Føreren bør bære denne advarselsbeklædning, når det sammensatte køretøj pga. af et uheld eller en motorskade bliver stående uden for byen på en landevej på et uoverskueligt sted, ved dårligt udsyn pga. vejret, ved skumring eller mørke, eller pga. af et uheld eller en motorskade bliver stående på nødsporet på en motorvej og stedet skal afsikres med advarselstrekanten. Ildslukker (ikke inkluderet i leveringen) Gør Dem rettidigt fortrolig med håndteringen af ildslukkeren. Vær opmærksom på påfyldningsdatoen! Ildslukkeren skal kontrolleres hvert andet år. 02-

17 Forholdsregler mod ild Lad aldrig børn være alene i køretøjet. Hold brandbare materialer væk fra alle opvarmnings- og kogeapparater. Forandringer på el-installationen, gasinstallationen eller indbygningsapparaterne må kun udføres af autoriserede værksteder. Anbring en ildslukker ved hovedindgangsdøren. Læs instruktionerne på ildslukkeren. Anbring et brandtæppe i nærheden af kogeapparatet. Hold alle flugtveje frie. Gør Dem fortrolig med alle sikkerhedsforanstaltninger, som er truffet på området. Ved ildebrand Evakuer alle passagerer. Luk gasbeholdernes ventiler. Sluk for el-forsyningen. Giv alarm og tilkald brandvæsnet. Brand må man kun selv bekæmpe, hvis det er muligt uden risiko

18 2.5 Max. hastigheder 1. Denne campingvogn er teknisk udstyret til en hastighed på 100 km/h. Denne hastighed må aldrig overskrides! 2. Vær opmærksom på de tilladte maks. hastigheder i rejselandet! 3. I Tyskland blev den tyske færdselslov (StVO) ændret pr. 22. oktober Denne campingvogn er allerede ab fabrik forberedt til at kunne køre 100 km/h. Tempo-100- klistermærket udgives af de tyske myndigheder ved indregistreringen og anbringes bag på campingvognen. Den maksimale hastighed i Danmark er 80 km/h. 4. Følgende punkter skal absolut overholdes, De er ansvarlig for, at de overholdes! Hvis de ikke overholdes er den tilladte maksimale hastighed 80 km/h! a) Trækkøretøjet skal være udstyret med ABS/ABV og må ikke overskride 3,5 t totalmasse. b) Campingvognen skal være udstyret med hydrauliske svingningsdæmpere (støddæmpere), det er Deres Hobby-campingvogn selvfølgelig. c) Campingvognens dæk må højst være 6 år gamle og skal mindst være mærket med hastighedskategori L (= 120 km/h). d) Campingvognen skal være udstyret med en stabiliseringsanordning iht. ISO (standard hos Hobby siden 1997). 5. Fri udskiftelighed af trækkøretøj og campingvogn. Forskellige campingvogne kan kombineres med forskellige trækkøretøjer. De er ansvarlig for, at de for tempo 100 km/t opførte forskrifter overholdes. Ellers er den tilladte maks. hastighed i Tyskland 80 km/h! Den tilladte maksimale hastighed i Danmark er 80 km/h. 6. Korrekt kugletryk - større sikkerhed Se kugletryksanbefalinger på side

19 Hastigheter Geschwindigkeitsvorschriften i Europa (km/tim) in Europa (km/h) Land By innerorts Hovedvej ausserorts Bil Pkw Motorvej Autobahn Bil med campingvogn Kombinationen Belgien [a] Bosnien-Herzeg. Bosnien-Herceg n/a Bulgarien [a] Deutschland Tyskland 50 [b] [c] 80 [d] Danmark Dänemark / Estland Finnland Finland Frankreich Frankrig [e,f,g] 130 [f,g] 130 [a] Grækenland Griechenland [t] Großbritannien Storbritannien Irland [i] [a] Italien [r,s] 80 Kroatien [i] Lettland Litauen [a] Luxenborg Luxemburg [k] 130 [j,k] 90 [j] Malta ñ ñ Makedonien Mazedonien 50 [u] 80 [i]

20 Holland Niederlande [i] Norge Norwegen [l] Oestrig Österreich [m] 100 [n] Polen 50/60 [w] 90 [i] Portugal [o] 100 Rumænien Rumänien [p] Sverige Schweden [q] Schweiz [i] Serbien/Monten [i] Slovakiet Slowakei Slovenien Slowenien [i] Spanien [i] [v] Tjekkiet Tschechien Tyrkiet Türkei Ungarn [e] Cypern Zypern Stand 06/2005 Bitte beachten Sie: [a] Bei Unfällen mit deutschen Gespannen bei Geschwindigkeiten über 100 km/h muss immer mit Einschränkungen bei der Versicherungsleistung gerechnet werden, da Wohnwagen in Deutschland bauartbedingt nur bis 100 km/h zugelassen sind [b] In vielen Gebieten sind Tempo 30-Zonen eingerichtet [c] Empfohlene Richtgeschwindigkeit [d] Unter bestimmten Voraussetzungen Tempo 100 [e] Auf Schnellstrassen 110 km/h [f] Bei Nässe muss die Geschwindigkeit ausserorts um 10 km/h, auf Autobahnen um 20 km/h verringert werden [g] Bei Führerscheinbesitz unter zwei Jahrenausserorts höchstens 80 km/h, Schnellstrassen1 00 km/h und Autobahnen 110 km/h [i] Auf Schnellstrassen gilt Tempo 10 0 [j] Bei Nässe verringerte Geschwindigkeit um 20 km/h bei Pkw und 15 km/h bei Kombinationen 02-13

21 Anmærkninger: [a] Ved uheld med tyske køretøjer med påhæng må man ved hastigheder på over 100 km/t regne med at få udbetalt en lavere forsikringsydelse, da campingvogne i Tyskland typebetinget kun er godkendt op til 100 km/t [b] I mange områder er der indrettet tempo 30-zoner [c] Anbefalet hastighed [d] Under bestemte forudsætninger tempo 100 km/t [e] På motortrafikveje 110 km/t [f] Ved vådt føre skal hastigheden uden for byer nedsættes med 10 km/t, på motorveje med 20 km/t [g] Førere, som har taget kørekort for mindre end 2 år siden, uden for byen højst 80 km/t, på motortrafikveje 100 km/t og på motorveje 110 km/t [i] På motortrafikveje gælder tempo 100 km/t [j] Ved vådt føre skal hastigheden uden for byer nedsættes med 20 km/t og med 15 km/t for sammensatte køretøjer. [k] Førere, som har taget kørekort for mindre end 1 år siden, uden for byen tempo 75, på motorveje 90 km/t [l] 60 km/t for ubremset anhænger med en aktuel vægt over 300 kg [m] I Østrig gælder om natten på nogle motorveje en lavere maks. hastighed [n] Maks. hastighed på 80 km/t for sammensatte køretøjer med tilladt totalvægt over 3,5 t [o] Førere, som har taget kørekort for mindre end 1 år siden, må kun køre 90 km/t [p] Maks. hastighed på 90 km/t for sammensatte køretøjer med tilladt totalvægt over 3,5 t [q] Kun 40 km/t ved ubremset anhænger, hvis tilladte totalvægt er større end halvdelen af trækkøretøjets tomvægt [r] På enkelte tresporede motorveje (kun ved tilsvarende skiltning) er 150 km/t tilladt [s] Ved vådt føre gælder på motorveje en maks. hastighed på 110 km/t, på motortrafikveje 90 km/t [t] 110 km/t tilladt på enkelte strækninger [u] Ved tilsvarende skiltning også 60 km/t [v] For sammensatte køretøjer under 0,75 t gælder 90 km/t [w] 50 km/t fra kl. 5 til kl. 23, 60 km/t fra kl. 23 til kl

22 2.6 Efter kørslen Valg af standpladsen Vær især opmærksom på følgende Vælg så vidt muligt en vandret opstillingsplads. Kontroller ved indgangsdøren, at campingvognen står vandret (Det er vigtigt for køleskabets funktion). En skrå hældning i længderetningen udlignes med næsehjulet. En skrå hældning i tværgående retning udlignes ved at lægge egnede brædder/kiler under det ene hjul. Højdeforskelle må ikke udlignes med støttebenene. Sikring af køretøjet For sikringen af køretøjet gælder Træk håndbremsen. Skru kun støttebenet så langt ud, at akslen også bærer. Ved en blød undergrund lægges underlag ind under støttebenene. Ved skrånende terræn lægges stopklodser under. Stopklodserne opbevares på indersiden af flaskekasselåget. Omskiftning af energikilde Vær især opmærksom på følgende Stil køleskabet om fra 12 V til gas eller 230 V, da trækkøretøjets batteri evt. kan blive afladet. Vandforsyning Når vognen ikke opvarmes i frostvejr, skal vandsystemet tømmes helt (evt. udblæses vandledningerne). Vandpumpen frakobles (tag sikring ud eller klem den af). Alle vandhaner samt alle aftapningsventiler åbnes. På denne måde undgås frostskader. Stillestående vand i vandtanken eller i vandslangerne bliver efter kort tid udrikkeligt. Skyl derfor vandslangerne med flere liter rent vand, inden de tages i brug igen

23 02-16

24 3. Chassis og indregistrering 3.1 Chassis Rammedele og aksler er bestanddele af chassiset. Der må ikke foretages tekniske ændringer, da driftstilladelsen ellers bortfalder! Tekniske ændringer må kun foretages efter producentens godkendelse. Af hensyn til færdselssikkerheden skal en campingvogns chassis vedligeholdes lige så omhyggeligt som trækkøretøjet selv. Vedligeholdelsen bør udføres af Deres autoriserede HOBBY-forhandler. Ved udskiftning af materiale skal der anvendes de originale dele, som er beregnet dertil af producenten. Campingvogne er principielt ikke egnet til at blive trukket med lastbiler, varevogne eller busser. Ved permanent brug må der regnes med skader. Smøring og oliering Chassisets glidesteder og lejedele skal regelmæssigt kontrolleres og eftersmøres. Ved campingvogne, som kun køres lidt, er en årlig vedligeholdelse nødvendig. For smøring og oliering gælder Efter hver 5000 kørte kilometer eller mindst 1 x om året skal svingarmene på torsionsfjederakslen smøres. Lejesteder på påløbsanordningens hus smøres. Bevægelige dele som bolte og ledsteder olieres. Efter hver 5000 kørte kilometer skal påløbsanordningens glidesteder smøres. Vigtigt: Friktionselementerne fra sikkerhedskoblingen WS 3000 må under ingen omstændigheder blive olieret eller smurt. Kontroller træktøjet for slør med jævne mellemrum. Alle glide- og lejedele skal med regelmæssige mellemrum renses for snavs og smøres. 03-

25 Campingvognens torsionsfjederaksel er udstyret med kompakthjullejer. Tromlenav, kompaktleje og akselmøtrik danner en lukket enhed. Kompaktlejerne er vedligeholdelsesfrie på grund af et specialfedtstof. Justering af hjulbremsen må aldrig ske på bardunstrammeren eller på bremsestængernes gaffelhoved! Hjulbremsen må kun justeres på den selvsikrende 6-kant-indstillingsmøtrik! Yderligere henvisninger bedes De se i den vedlagte betjeningsvejledning fra akselleverandøren. De støttelaster, som er angivet i køretøjets papirer, samt den teknisk tilladte totalvægt må ikke overskrides. 03-

26 Sikkerhedskobling WS 3000 Campingvognen er udstyret med en sikkerhedskobling iht. ISO Denne sikkerhedskobling stabiliserer campingvognen under kørslen og sørger dermed for bedre køreegenskaber. Se venligst den separate betjeningsvejledning og sikkerhedsoplysningerne fra producenten. Bemærk: Med denne sikkerhedskobling kan fysikkens love ikke sættes ud af kraft. Hvis grænseværdierne (hastighed og vægtforholdene) overskrides, hører følgerne af den manglende traktion og sideføringskraft ind under førerens ansvar. Til trods for det yderligere sikkerhedstilbud skal man undlade øgede risici. Trækkøretøjets maks. støttelast skal iagttages. Campingvognens aktuelle støttelast kan aflæses på støttelastvægten. 1 2 Forberedelse af tilkobling/frakobling For til- eller frakobling skal sikkerhedskoblingen åbnes (håndtag i stilling 1). Ved højere kugletryk kan man gøre til- eller frakoblingen lettere ved at bruge næsehjulet. 3 Tilkobling Den åbnede sikkerhedskobling sættes på køretøjets anhængertræk. Sikkerhedskoblingen lukker med et tryk nedad, oftest er kugletrykket tilstrækkelig. (Betjeningsgreb i stilling 2) Sørg altid for, at kuglekoblingen er metallisk blank og fedtfri. Kontroller tilkoblingen Sikkerhdskoblingen er tilkoblet/lukket korrekt, hvis betjeningshåndtaget befinder sig i stilling (2). Hvis WS 3000 ikke tilkobles korrekt på anhængertrækkets kugle, kan campingvognen løsne sig fra køretøjet. 03-3

27 1 Aktivering af stabiliseringsanordningen 2 3 Hertil skal betjeningshåndtaget bevæges fra den lukkede stilling (2) nedad til stopanslaget, stilling (3). Derved spændes den fjederpakke, som frembringer pressekraften på koblings-hovedet over friktionselementerne. Betjeningshåndtaget ligger derved nogenlunde parallelt med trækstangens akse. Det er muligt at køre uden aktiveret stabiliseringsanordning, og ligefrem ønsket ved bestemte vejforhold, f.eks. ved is og sne. Kontrol af stabiliseringsanordning Ill. 1 Efter tilkobling og aktivering af stabiliseringanordningen kan man kontrollere koblingsbelægningernes tilstand. Det typeskilt (ill. 1), som sidder på betjeningshåndtaget, viser et trekantet felt, som er markeret med +/- tegn, parallelt med det lange hul, som ligger i kørselsretningen. Sikkerhedskoblingen er fra fabrikken indstillet således, at den metalstift, som kan ses i det lange hul (ill. 2), ligger under +- tegnet ved den markerede trekantside. 1 Udkobling af stabiliseringsanordningen 2 Betjeningsstangen trækkes langsomt op, stilling (2), for at frakoble stabiliseringen. Frakobling Ill. 2 1 Betjeningsstangen bringes op i den åbne stilling (stilling 1). Når belysningsstikket og sikkerhedswiren er løsnet, kan anhængeren, f.eks. ved hjælp af næsehjulet kobles fra trækkøretøjet. Hvis køretøjet ikke bruges i længere tid, anbefales det at stille anhængeren hen med lukket trækkuglekobling. Dertil løftes betjeningshåndtaget samtidig med, at bremsebakken (bevægeligt element med friktionsbelægning ill. 3) trækkes frem, og betjeningshåndtaget langsomt lukkes. Ill

28 Vedligeholdelse Anhængertrækkets kugle på trækkøretøjet Den skal være målfast, ubeskadiget, ren og fedtfri. Ved dacrometcoatede (mat sølvfarvet korrosionsbeskyttelses-coating) samt lakerede kugle skal coatingen fjernes fuldstændigt ved hjælp af sandpapir, kornstørrelse , inden første køretur, så den ikke aflejres på friktionsbelægningernes overflade. Koblingskuglens overflade skal være metallisk blank. En beskadiget eller uren koblingskugle forårsager øget slitage af friktionsbelægningerne, en fedtet koblingskugle nedsætter den stabiliserende virkning stærkt. Til rensning er f.eks. fortynder eller sprit velegnet. 1 Sikkerhedskobling Sikkerhedskoblingens indre skal holdes rent og fedtfrit i området omkring friktionsbelægningerne. Ved tilsmudsede friktionsbelægninger kan overfladen renses med sandpapir, kornstørrelse Derefter renses overfladen med rensebenzin eller sprit. Alle bevægelige lejesteder og bolte skal olieres lidt. Ved regelmæssig vedligeholdelse og pleje forlænger De Deres WS 3000 s levetid, funktion og sikkerhed. Udskiftning af friktionsbelægningen Den forreste friktionsbelægning (1) kan udskiftes i tilfælde af slitage. Overhold de udførlige montageanvisninger i producentens reservedelssæt. Den bageste friktionsbelægning er lavet så stor, at den ikke behøver at blive udskiftet. Sikkerhedskoblingen må IKKE bruges til rangering af vognen. 03-5

ONTOUR DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 10 / 2014

ONTOUR DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 10 / 2014 ONTOUR DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG DK Version 10 / 2014 Forord Kære campist Tillykke med din nye campingvogn. Det glæder os, at du har valgt en Hobby. Vi bestræber os på

Læs mere

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 02/2014

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 02/2014 DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG DK Version 02/2014 Forord Kære campist Tillykke med din nye campingvogn. Det glæder os, at du har valgt en Hobby. Vi bestræber os

Læs mere

Betjeningsvejledning campingvogn

Betjeningsvejledning campingvogn Betjeningsvejledning campingvogn DK Version 01/2011 Forord Kære campist Tillykke med købet af din nye HOBBY-campingvogn. Tiltroen, du har til os, er for os ansporing og forpligtelse til gang på gang at

Læs mere

CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING

CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING CARAVAN DK Forord Kære Fendt-kunde Det glæder os, at du har bestemt dig for en Fendt campingvogn, som fremover vil være en pålidelig ledsager på årets skønneste dage. På grundlag af

Læs mere

CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING. Stand: 07/2011

CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING. Stand: 07/2011 BETJENINGSVEJLEDNING CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING CARAVAN DK Stand: 07/2011 Forord Kære Fendt-kunde Det glæder os, at du har bestemt dig for en Fendt campingvogn, som fremover vil være en pålidelig ledsager

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Instruktionsbog Autocamper Van Exclusive, Toskana Exclusive og Sphinx. Version 08/2011

Instruktionsbog Autocamper Van Exclusive, Toskana Exclusive og Sphinx. Version 08/2011 Instruktionsbog Autocamper Van Exclusive, Toskana Exclusive og Sphinx DK Version 08/2011 Indledning Kære autocampister! Tillykke med købet af din nye Hobby-autocamper. Vi vil gerne takke dig, for den tillid

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Instruktionsbog Autocamper VAN, VAN Exclusive, Siesta, Siesta Exclusive. Version 03/2011

Instruktionsbog Autocamper VAN, VAN Exclusive, Siesta, Siesta Exclusive. Version 03/2011 Instruktionsbog Autocamper VAN, VAN Exclusive, Siesta, Siesta Exclusive DK Version 03/2011 Indledning Kære autocampister! Tillykke med købet af din nye Hobby-autocamper. Vi vil gerne takke dig, for den

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ANBEFALES PÅ DET VARMESTE. Tips & tricks til vintercamping med Dethleffs

ANBEFALES PÅ DET VARMESTE. Tips & tricks til vintercamping med Dethleffs ANBEFALES PÅ DET VARMESTE Tips & tricks til vintercamping med Dethleffs HVORFOR GÅ I HI, BARE FORDI DET ER VINTER? Tag på camping 365 dage om året i din Dethleffs I Alperne kender man alt til streng vinterkulde

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

FERIELIVETS GLOBETROTTER

FERIELIVETS GLOBETROTTER FERIELIVETS GLOBETROTTER - et dansk kvalitetsprodukt BRUGSVEJLEDNING APOLLO / LUX, CONCORDE & SAVANNE Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Tilkobling...4 Opstilling...5 Køkkensektion...10 Tekniske specifikationer...11

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

1 - Lys på campingvognen

1 - Lys på campingvognen 1 - Lys på campingvognen Du kender det sikkert pæren er lige skiftet men alligevel virker baglyset ikke! Typisk er der tale om en bagatel en smule ir på polskoene eller på pærens fatning. Når vognen står

Læs mere

GODE RÅD OM KØRSEL, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF DIN CAMPINGVOGN

GODE RÅD OM KØRSEL, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF DIN CAMPINGVOGN GODE RÅD OM KØRSEL, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF DIN CAMPINGVOGN Her er en række uvurderlige råd for den nye såvel som den rutinerede campist. Det er en god ide at printe dokumentet ud, så du har det liggende

Læs mere

FERIELIVETS GLOBETROTTER

FERIELIVETS GLOBETROTTER FERIELIVETS GLOBETROTTER - et dansk kvalitetsprodukt BRUGSVEJLEDNING ROYAL Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Tilkobling...4 Opstilling...5 Køkkensektion...11 Tekniske specifikationer...12 Husk før De

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

1. Sådan færdigsamler du din HELIO.

1. Sådan færdigsamler du din HELIO. DSR Scandinavia Frederiksborgvej 521 4000 Roskilde www.el-knallert.dk dsr@genfinder.com ver.25-01 Brugermanual HELIO 25 fra ego Vehicles Inc. Tillykke med din nye el-knallert HELIO, og tak fordi du valgte

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

partner tepee tilbehør Få mere ud af din peugeot

partner tepee tilbehør Få mere ud af din peugeot partner tepee tilbehør Få mere ud af din peugeot 3 1 2 4 4 2 1. Baksensor Praktisk original baksensor specielt konstrueret til Peugeot fire sensorer er monteret i bagkofangeren (kan indfarves). Perfekt

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Sikkerhed... 5 3 Beskrivelse og udstyr... 13 4 Idrifttagning... 15 5 Før der køres... 17 6 Under kørslen... 25 7 Efter kørslen... 27 8 Beboelse i

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet.

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet. Lejebetingelser og standardudstyr: Dette er standardudstyr i vore autocampere: Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2 eller 3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken og toiletrum, koldt og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Forord............................................ 2 2 Sikkerhed.......................................... 4 3 Beskrivelse og udstyr................................

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Guide til køb af nye dæk

Guide til køb af nye dæk Guide til køb af nye dæk Introduktion Du sidder nu med en guide der kan hjælpe dig i dit køb af nye dæk. I guiden er der en hjælp til at finde ud af hvad det er for nogle dæk du har nu, så du kan vælge

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Acceptable og ikke acceptable skader

Acceptable og ikke acceptable skader Acceptable og ikke acceptable skader UDVENDIG På de følgende sider finder du eksempler på acceptable og ikke acceptable skader. Med denne viden om hvordan bilen vurderes, kan du undgå omkostninger udover

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere