INDHOLDSFORTEGNELSE. Forfattet og redigeret af Junior- og Jolleleder Gunnar Munk Jørgensen, november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Forfattet og redigeret af Junior- og Jolleleder Gunnar Munk Jørgensen, november 2013"

Transkript

1 1

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forsidecollage, året i fotos side 1 Konstitueringen side 3 Mødet med juniorudvalget side 3 Mine mål side 3 Afdelingens økonomi side 3 Fritidsklubprojekt side 4 Sæsonens stævner side 4 Forældresejlads side 5 Vinterklargøring side 5 Tak til frivillige hjælpere side 6 Tak til trænere side 8 Resultater og præmier side 9 Diplomer til nye C-Optimister side 10 Jolleafdelingen Ynglinge og Sportsbåde? side 11 Forfattet og redigeret af Junior- og Jolleleder Gunnar Munk Jørgensen, november 2013

3 3 Årsberetning for Juniorafdelingen i Aalborg Sejlklub 2013 / gmj Konstitueringen Efter den noget turbulente konstituering af bestyrelsen efter forårsgeneralforsamlingen stod jeg helt uventet som leder af Junior-, Jolle- og Kapsejladsaktiviteterne. Jeg havde kun kandideret til posten som Jolleleder, så det krævede lige lidt overvejelser. Det fik mig til at tænke på, da jeg for 30 år siden tiltrådte som planlægningskonsulent for en af omegnskommunerne og borgmesteren sagde til mig, at jeg som deres konsulent måtte tage både de sjove og de mindre sjove opgaver, hvis de skulle bruge mig og mit firma. Så jeg opfattede situationen lidt parallel til det at være med i bestyrelsen for Aalborg Sejlklub. Mødet med juniorudvalget Den juniorafdeling, jeg overtog, havde i mangel på kontakt med bestyrelsesrepræsentanten gennem en længere periode lært at klare sig selv. Med Line Juhl som frontfigur og træner var der lavet budget sammen med kassereren, og der var lavet kapsejladskalender i samråd med de andre klubber. Den daglige drift blev varetaget af forældregruppen og juniorudvalget. Så jeg følte nærmest at jeg kom til ulejlighed :-) Mine mål Mit mål som juniorleder var at få skabt respekt i bestyrelsen om det store arbejde, der år efter år udføres i junior- og jolleafdelingen. Samtidig havde jeg en intention om at overholde vore budgetter og være en aktiv og fair medspiller i bestyrelsesarbejdet. Afdelingens økonomi Det første regulære job i bestyrelsen var i samråd med kassereren at få gennemgået alle klubbens forsikringer, hvoraf ledsagebåde og joller udgjorde en betragtelig del. Det lykkedes at få reduceret forsikringsudgifterne væsentligt. Det lykkedes også at få alle 3 ribbåde på vandet igen med nye kaskoforsikringer i et nyt selskab. Udsigten til, at den ene ribbåd skulle i "mølpose", havde medført en del kritik af bestyrelsen i foråret. Stor var derfor ærgrelsen, da Røde Orm få dage efter, de nye forsikringer trådte i kraft, blev stjålet og påhængsmotoren forsvandt, så vi var tilbage ved kun at have 2 ribbåde ("de gode græd og de onde lo"). Røde Orm den 3. juni kl i en skov ved Drastrup..

4 4 Begivenheden viste klart, at der var behov for en opstramning af reglerne for den måde, klubbens grej anvendes og udlånes på. Der er nu opstillet en kontrakt, så fremtidige udlån af klubbens både mv. vil ske efter helt klare retningslinjer, herunder, at den, der får grejet i sin varetægt også har ansvaret for, at det leveres tilbage i samme stand, som det blev udleveret i. Fritidsklubprojekt I foråret havde trænerne i samarbejde med Lars Skall Sørensen fået etableret et "Fritidsklubprojekt", hvor forskellige fritidsklubber i Aalborg Kommune kunne sende unge ud til os, så vi kunne introducere dem til sejlsporten. Projektet forløb perfekt, og flere gange også med flot vejr. Trænerne styrede det hele selv, og de fik megen ros for indsatsen både fra gæsterne og fra Aalborg Kommune. Vi fik så vidt vides ikke nye medlemmer på dagen, men vi fik vist klubben frem for en masse unge mennesker, og i tilgift også vist Aalborg Kommune, at vi gerne vil/kan byde ind på deres arrangementer. Sæsonens stævner Sejladsmæssigt forløb sommeren roligt. Der var en del af vore juniorer, der var til udenbys stævner og hentede pæne placeringer. Vort eget hovedstævne, Nordjysk Mesterskab, blev i år kombineret med byfesten, Aalborg Regatta, hvor deltagerne den ene dag var østpå og sejlede foran Aalborghus Slot med en stor tilskuerskare på land. Dette var for mange en stor oplevelse. Selv det at skulle sejle gennem broerne var for mange nyt og spændende.

5 5 Den ugentlige træning forløb i foråret rutinemæssigt og var ikke overrendt. Men efter sommerferien kom der pludselig en mærkbar tilgang til Optimistjollesejladsen. Vi har endnu ikke fundet årsagen, så vi kan risikere, at det sker igen :-) Sommerlejren Desværre kunne sommerlejren ikke gennemføres i år på grund af manglende tilmelding ved fristens udløb. Da den var aflyst, strømmede det ind med tilmeldinger, men da var beslutningen desværre truffet. Vi vil over vinteren prøve at se på en anden form for "sommerlejr-model", mere herom til foråret. I stedet tog Claus Østergård i slutningen af sommerferien juniorerne med "Ud i det blå", en heldagsudflugt bag om Egholm til nye farvande og en ny type oplevelser. I slutningen af sæsonen markerede vi atter den sidste Torsdagssejlads med et pølsegilde. Denne gang i mildt vejr udendørs ved fællesgrillen. En stemningsfuld men samtidig også lidt vemodig sammenkomst. Forældresejlads Den efterhånden traditionelle Forældresejlads blev afviklet som sidste sejldag på sæsonen. Fem friske forældre stillede op til løjerne, hvor børnene sidder i ledsagebådene og kommer med gode råd og friske tilråb. Vind var der masser af, så lidt af en udfordring for uøvede. Men flot gået af alle. Da den ene ribbåd satte ud, måtte stævnet "rebes" lidt. Alle kom godt i havn igen. Men begivenheden fører nu til, at vi forbedrer vores interne kommunikation mellem bådene og land. Vinterklargøring Som allersidste samling for juniorerne blev alle joller og ribbåde renset, vasket og efterset. Bommene på jollepladsen blev beklædt med tæppemateriale, så jollerne ikke slides ved at ligge hele vinteren bundet til underlaget. Alle joller blev bundet forsvarligt fast til underlaget. Som afslutning var der varm solbærsaft og æbleskiver til de fremmødte. På oprydningsdagen i jollehuset den 26. oktober blev alle Zoom8-joller båret i hus og lagt i stativerne for vinteren. Det er planen at gå jollerne efter for småskader mv. i vinterens løb med venlig assistance fra havnefogeden. Bliver der behov for at sejle vintersejlads, kan jollerne hurtigt bæres ud igen og rigges til. Da den første efterårsstorm ramte om aftenen den 28. oktober stod jeg i Jollehuset for at rigge min jolle af. Den trekantede afspærring ved indkørslen til jollepladsen blev taget af vinden og blæst godt 10 m hen over pladsen. Men alle vore joller lå fast og godt surret til deres underlag.

6 6 Tak til rigtig mange Det frivillige arbejde i klubberne har i år fået en stor plads i Dansk Sejlunions presse. Vi er afgørende afhængige af de mange forældre og unge, der trofast stiller op til vore forskellige aktiviteter og medvirker til, at træning og stævner kan afvikles godt og sikkert. Her i vor egen klub har vi også en række personer, som jeg gerne vil takke for indsatsen i det forløbne år. Line Juhl, som jo desværre valgte at flytte "ad Vallensbæk til" den 1. september i år. Line har gennem årene gjort et kæmpearbejde for junior- og jollesejladsen i Aalborg Sejlklub. Som jeg nævnte i min afsked til Line, så stod der Line Juhl på snart sagt al planlægning og beskrivelse af aktiviteter, da jeg trådte til i april i år. Line har også stået for planlægningen af torsdagssejladserne med banebeskrivelser og regler for starter og pointberegning mv. Sammen nåede vi at revidere/redigere en folder om juniorafdelingen. En fin lille sag, som blev delt rundt under Aalborg Regattaen. Nu da Line er rejst, skal den så revideres igen. Jens Juhl ("Overdommer Juhl") har atter i år været banelederen og dommeren, der har holdt sammen på vore stævner og træningssejladser. Specielt "dobbeltdommerjobbet" til Aalborg Regattaen var en bedrift, som selv Jens fandt var en udfordring, idet Jens skulle afvikle 2 kapsejladser samtidig - en på hver side af dommerbåden - og begge hver med deres respektive flag og signaler. Jens var væk hele sommeren, langt væk. Og rygterne ville vide, at Jens først kom tilbage til september, når Line skulle pakke og rejse. Men som med et trylleslag sad Jens i dommerbåden igen, da vi genoptog sejladserne efter sommerferien. Så det var fuldt fortjent, at vi fejrede sejladserne og Jens med det store pølsegilde efter den sidste torsdagssejlads. Anna Nør Larsen, der, så længe jeg kan huske, har siddet i dommerbåden sammen med Jens Juhl til torsdagssejladserne. Men Anne har også stået for dommertjansen ved Nordjysk Mesterskab tidligere år, når Jens har måttet sende afbud. Anne kan vippe et flag op på en brøkdel af et sekund og er fuldt synkroniseret med overdommer Juhl's tanker og kommandoer. Anne har også gennem tiderne leveret flere fortræffelige juniorsejlere til klubben. Anne er medlem af juniorudvalget og deltager i planlægning og afvikling af mange aktiviteter på andre områder. Som dommerassistent lever Anne et meget, meget udsat liv med skud og høje lyde i båden. Derfor har klubben udstyret Anne med passende beskyttelsesudstyr. Finn Holst Andersen, der er vor trofaste baneudlægger. Finn må jævnligt bakse med vore gamle, genstridige påhængsmotorer og fylde luft i utætte bøjer mv. Finn er mangeårig deltager i kapsejladsarbejdet og har gennem årene oparbejdet en ekspertise i at lægge en bane, så selv overdommer Juhl er tilfreds. I år deltog Finn også i arbejdet på dommerbåden til Nordjysk Mesterskab.

7 7 (Privatfoto) The Stig, (Stig Jørgensen, vi kan vel holde på en hemmelighed?) vor grejmester og altmuligmand på jollepladsen og i jollehuset, altid i top gear. Stig har stået for det store opklaringsarbejde i forbindelse med registrering og sortering af vore joller og af grej i al almindelighed. Stig har kontakten til (og bøvlet med) vore leverandører af joller og reservedele. Stig har af egen drift ryddet op på Optimiststativerne og slået græsset, tidslerne og brændenælderne under jollerne, så jollepladsen nu for første gang i 15 år ser helt civiliseret ud. Stig er til stede ved alle træningsaftener og bidrager "langt ud over det rimelige" i driften af afdelingen. Stig har også assisteret ved afrigningen af jollerne og ved oprydningen i jollehuset med klargøring til vinteropbevaring af jollerne. Da stormen kom, var alle joller bundet forsvarligt og sikkert til bommene. Størst hæder høstede Stig dog ved det udsøgte pølsearrangement i forbindelse med sidste torsdagssejlads, hvor både timing, tilberedning og disponering var helt i top. Jette F. Skole mangeårigt medlem af juniorudvalget. Jette er en kapacitet for udvalget. Jette har medvirket ved planlægningen og afviklingen af flere Nordjyske Mesterskaber og større stævner. Jette bidrager også med lækre kager til større sammenkomster :-) Jan Skall Sørensen for hjælp til snart sagt alt, hvor juniorlederens kræfter ikke slår til. "Nu må du sige til, hvis der er noget jeg kan hjælpe med", siger Jan altid, når vi skilles. Og det har jeg som juniorleder benyttet mig flittigt af. Jan har senest stået for afslutningen på Aalborgmesterskaberne med præmieindkøb og overrækkelse af pokaler og trofæer. Lars Skall Sørensen for ildhu, når det gælder om at hverve nye sejlere til vores klub. Lars har som nævnt stået for samarbejdet med fritidsklubberne i forsommeren, hvor en lang række børn og unge fik lov at prøve at sejle i vores joller. Samtidig sørgede Lars for, at projektet gav en pæn indtægt til afdelingen. Claus Ugilt Østergaard, vores webmaster, "redacteur" og aktivitetsleder. Trods afstanden til Esbjerg når Claus ofte hjem til torsdagssejladsen, hvor han også gerne giver en hånd med: Claus står også for Sommerlejren, og hvis denne ikke kan gennemføres, skaber Claus blot nye tilbud om sociale arrangementer og sejlads og samvær på andre måder for vore jollesejlere. Mikkel Christiansen for råd og praktisk hjælp, når det drejer sig om historikken i juniorarbejdet. Det, at Mikkel har fået mere fri til at sejle, har straks resulteret i flere fine nationale og internationale placeringer i 505-jollen sammen med bror Mads. Hvis nogen mener, de er blevet glemt, kan klage indgives til:

8 8 Trænerne Tak til vores trænerteam for en flot indsats mht. at lære vore juniorer at sejle og blive fortrolige med at færdes på vandet. Det er rigtig flot, at I møder trofast uge efter uge sommeren igennem - og vinteren med, hvis det kræves - for at hjælpe næste generation på vej. Efter nytår rejser Tobias til Odense for at studere. Til afløsning håber vi, at Laust, der kommer fra Fåborg Sejlklub, vil blive en fast del af vores klub fremover. Herunder fotos fra afslutningen 2103

9 9 Resultater og præmier mv. I Torsdagssejladserne (Aalborgmesterskaberne) for joller blev resultaterne: Optimistjoller: Nr. 1 Magnus Mikkelsen Nr. 2 Frederik Fomsgaard Bruun Nr. 3 Elisabeth Boslev Søndergaard Magnus Zoom8-joller Nr. 1 Malthe Nør Larsen Nr. 2 Christian Boslev Søndergaard Nr. 3 Janus Østergaard Dinesen Nr. 4 Ida Christiansen Nr. 5 Philip Hamborg Malthe Christian Lasse Lars Henrik og Rasmus Alex Johns Store joller Europajolle: Lasse Skall Sørensen 505-jolle : Lars Henrik og Rasmus Norre Andersen Laser Radial: Alex Johns 505-jolle: Mads og Mikkel Christiansen Mikkel - uden Mads

10 10 Vandrepræmier Teis van Zanden fik "Knarken" - et flot modelskib - som bedst placerede ved kredsens stævner (optimist). Mathe Nør Larsen fik "fiduspokalen" som bedste kammerat. Malthe har desuden gjort et stort arbejde for at tiltrække nye sejlere ved bl.a. at hjælpe med ved fritidsklubarrangementet i foråret. Malthe skal blot lige lære, at han efterfølgende ikke skal sejle fra dem allesammen til alle kapsejladserne :-) Magnus far fik forældrepokalen ved at vinde forældresejladsen. Diplomer til nye Optimistjollesejlere Ni nye Optimistjollesejlere fik ved afslutningen den 24. oktober hver et Dansk Sejlunion Diplom som SÆLER samt Bogen Tag ud at Sejle med tilhørende opgavebog. Det er: Anton Juul-Andersen Christine Skall Sørensen Thomas Skall Sørensen Elisabeth Boslev Søndergaard Magnus Mikkelsen Rebecca Mørup-Petersen Mischa Mørup-Petersen Jack Charmak Ruby Charmak Til Lykke til jer alle. Hver ny sejler har desuden modtaget et undervisningsmateriale i Power Point, til hjemmebrug.

11 11 JOLLEAFDELINGEN Klubbens 2 ynglinge kom ikke på vandet i år. En medvirkende årsag var sikkert, at den ene Yngling blev svært beskadiget under et udlån til Søværnet. Forsikringsselskabet Codan erklærede båden totalskadet, hvorved det ikke kunne betale sig at sætte den i sejlbar stand igen. Da ingen ønskede at sejle i den anden Yngling, Red & Green, blev begge både på land i år. I foråret fulgte vi i en periode debatten om de nye "Sportsbåde", som Dansk Sejlunion sætter så stor lid til, skal kunne redde sejlsporten som folkesport. Bådene koster imidlertid alle over kr. pr. styk. Da man helst skal have 2 for at se, om man er god til at sejle dem, virker det helt urealistisk at anskaffe sådanne både som klubgrej. En teoretisk mulighed er at få 2 lokale firmaer til at anskaffe hver sin båd, og så koble sejlklubben på som "driftsherre" med mulighed for at låne bådene ud til klubbens medlemmer. Men det kræver en masse regler og en del overskud (tid) hos klubbens bestyrelse og medlemmer. Det er også givet, at driften af sådanne både ikke er billig. Forsikringen bliver i hvert fald dyr. Men tanken er ikke opgivet. Nu afventer vi så som det første, at DS vælger en bådtype. Her i november, den 17. vil klubben få besøg af en SEASCAPE 18. Er vejret til det, vil den også komme ud at sejle. På denne baggrund kan vi fortsætte overvejelserne, forhåbentlig bedre rustet til at træffe et valg, måske en gang til næste år? Herunder: Seascape 18 på agten for tværs med asymmetrisk spiler

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: 9810-2575 Kontortid: Mandag: kl. 18.00-19.00 Website:

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014

Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Svendborg Sunds Sejlklub bestyrelsen 2014 På forkant Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk Kystvænget 1 5700 Svendborg Næstformand Henrik

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af generalforsamling Juelsminde Sejlklub den 18. Marts 2014 i kl.19.00 i Juniorhuset.

Referat af generalforsamling Juelsminde Sejlklub den 18. Marts 2014 i kl.19.00 i Juniorhuset. Juelsminde Sejlklub 7130 Juelsminde Referat af generalforsamling Juelsminde Sejlklub den 18. Marts 2014 i kl.19.00 i Juniorhuset. Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

Standerstrygning anno 2009. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2009 - NR. 4-41. ÅRGANG

Standerstrygning anno 2009. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2009 - NR. 4-41. ÅRGANG Standerstrygning anno 2009 Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2009 - NR. 4-41. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC VSK årbog 2007 V A L L E N S B Æ K S E J L K L U B D E N A K T I V E K L U B Kanonstart for sejladscenteret Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC Vallensbæk Sejlklub Sekretariatet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

NR.5 MAJ 2009 22. ÅRGANG. Borgmester Jan Boye til standerhejsning

NR.5 MAJ 2009 22. ÅRGANG. Borgmester Jan Boye til standerhejsning ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.5 MAJ 2009 22. ÅRGANG Borgmester Jan Boye til standerhejsning Klubben har efterhånden nogle år på bagen, sagde borgmesteren den fylder 100 år i 2011. Med den aktivitet, der hersker

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere