Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Eje n d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN. Fors i de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Eje n d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN. Fors i de"

Transkript

1 Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Revisionsoversigt Fors i de Billedtekst Oversigtsbilleder beliggenhed Ejendommens Ejer kontrol Navn Adresse Telefon Tilstede ved Eje n d om men skønsmand Nævnssekretariat n Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Syns- og Ja et ig (BS) Christoffersen Jørn 19st (Mobil) Bygningssagkynd Jørn Arkitektfirmaet øst boulevarden Ja Christoffersen 8000 Aarhus C kontrol Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved Kontaktoplysninger TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I I I OR SE SYNINGSÅKYNCIG VI 18. september :19 Sagen lukket 1

2 Bygning A: Beboelse - set fra vest. Bygning A: Beboelse med mellembygning - set fra øst. B: Udhus/skur - set fra vest. Genereret HE-rir Kontrolrapport status Side 18. september :19 Sagen lukket 2

3 set set set Bygning B: Udhus/skur - fra syd (haveside). Bygning B: Udhus/skur - fra Nø. C: Garage/udhus - fra vest. 18. september Sagen lukket 3

4 Bygning D: Staidbygning - Bygning D: Staidbygning - Bygning C: Garage/udhus - set set set 18. september :19 Sagen lukket 4 fra vest (haveside). fra nord. fra Nø.

5 18. september Sagen lukket 5 G: Legehus. Bygning F: Overdækket terrasse - set fra vest. Bygning E: Drivhus.

6 01 -jul-14 16:57 Kontrolrapport udarbejdet 11 -sep-i 4 13:56 Sagen lukket af Nævnssekretariatet jul september :19 Sagen lukket 6 04-sep-14 09:07 Indkaldelse til nævnsm øde 01-aug-14 12:48 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 06-aug-14 14:00 Kontrolrapport godkendt - 03-jul-14 10:24 Høring iværksat 31-jul-14 09:17 Bygningssagkyndig kommenteret høring kontrol 17-jul-14 16:06 Søgt ny deadline: 18. jul jul-14 07:57 Ny deadline for BS kommentar: jun-14 16:19 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til 13-jun-14 16:19 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil 28-maj-14 08:19 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 27-jun-14 09:00 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 28-maj-14 08:19 Udtrukket til kontrol ScanJourjournalnr. 19-aug-14 14:43 Indstilling til nævn Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 20-aug-14 11:17 Indstilling til nævn Sagsforl øb Bygningerne set fra vest. Bygning H: Udhus/skur.

7 -n 1 -I, 0 1 CL) 0 0 (-I, 0 0 D D 0 i 0 0 ci, M Elj Cl) - CO 0 i. CO 0 3 DCQ 0 0.

8 Tabelopslag for tagets enkelte dele restlevetider Tagbelægning 10 år eller længere Note Tagets restlevetid Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan bygningens tag (bygning A) Ejendommen Ejerbolig forventes at holde 10 år eller længere. Hustype 1950 er-villa/l% plan viser følgende forventede Bygningsbeskrivelse 18. september :19 Sagen lukket 8 Genereret HE-nr Kontrotrapport status Side 2 B Udhus/skur 1958 i G Legehus 0 i C Garage/udhus 2010 i D Staldbygning 1966 i B Drivhus 0 i F Overdækketterrasse 0 i A Beboelse 1958 i tagetage kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal Inddækjp 10 år eller længere Undertag 10 år eller længere Boligtype Stuehus til nedlagt landbrug

9 18. september :19 Sagen lukket 9 tilstandsrapporten er landhuset og mellembygningen registreret som litra A. Begrundelse for fejl: BS skulle have delt litre A op i to litraer, de der er 2 forskellige altså en samlet værdi på Ca kr. i tilstandsrapporten på grund af dårlig tilstand. Prisen sættes til 500 kr./kvm for bygningen, Alle bygninger skal nævnes i bygningsbeskrivelsen - også selvom de eventuelt fravælges stand. Bygning H, Udhus/skur på Ca. 40 kvm (Indrettet som uderum fra tidligere hundepension) tagtyper. mellembygning mod bygning B (udhus/skur), med eternittag og lav taghældning. I Ejendommen er et alm. landhus. Bygning A (bolig), hvor der i gavl er udført en er ikke medtaget i rapporten, selv om bygningen er større end 4 kvm og er i brugbar Fejlangivelse B8

10 - Hundebokse er ikke en bygning men mobile! lette skilbare boksvægge. bolig litreret som enbygning. angivelse af 2 bygninger, idet indretningen er et sammenhængende boligforløb. Derfor er boligudvidelse/ længen. En læser vil få svært ved at definere grænserne mdv. i huset ved Mellembygningener helt planåben med diffuse grænseflader mod det gi. stuehus og Bygningssagkyndig Ikke enig. 18. september :19 Sagen lukket 10 at foretage et glarmestersyn for at tilvejebringe det fulde overblik over termorudernes tilstand. pudsning af glas eller afmontering af termoruder - 3. Bemærkninger til Ja: A - - Termoruder hvilket er udenfor eftersynets omfang. Det anbefales termoruder? punkteringer og ridser. Disse skader kan først afsløres ved nærmere undersøgelser der bla. kræver kan være behæftiget med fejl uden åbenbar skade kan ses, herunder f.eks. belægning_og_væg_til_væg_tæpper,_etc._-_terrasser_dækker_sokkeldele. ikke kunne besigtiges? møbler, mv. Ligeledes tages forbehold for gulve som ikke er visuelt tilgængelige, p.g.a. møbler, fast 2. Bygningsdele, der Ja: A - - Der tages forbehold for vægge! lofter som ikke er visuelt tilgængelige p.g.a. fast inventar og gjort utilgængelige? 1. Bygningsdele der er Nej Bemærkninger Fejlangivelsen fastholdes. selvstændig litreres. Under samme afsnit er der beskrevet at bygninger med forskellige tagtyper som her skal medtages i tilstandsrapporten, også denne bygning som er solidt bygget. Der henvises til håndbogen afsnit hvor der bla. står at alle bygninger skal B8 påbegyndt, Boksene er aldrig ansøgt specielt, Sælger ønskede rent faktisk at nedtage boksene til kennelaktivitet andet steds, hvilket er Teknisk Forvaltning er af samme mening, hvilket jeg har erfaret som arkitekt for Dansk Dyreværn. Begrundelse for fejl: Udeladelse af en bygning fra tilstandsvurdering

11 Fejlangivelse D18 18 september :19 Sagen lukket 11 Vægtes på D-niveau, udfra bygningernes samlede tekniske værdi kr Teknisk bygningsværdi vurderes til kr. 1500/m2 Teknisk bygningsværdi vurderes til kr )m2 der kan registreres enkelte skader på bygningen, bygningen bruges som maskinhus og ikke kan fravælges. nybygget med nyere paptag og skønnes uden skader, hvorfor SS vurderer, at bygningen Endvidere fravælger BS bygning D. Staldbygning. Bygningen skønnes brugbar, selvom at har jordgulv. BS fravælger bygning F: Overdækket terrasse fra besigtigelse. Bygningen virker næsten bygninger? 4. Fravalg af sekundære Ja: DEFG - - D, gi. staldbygning, samt E, F og G ses med ringe værdi.

12 D18 Bygningen betragtes at undertegnede og sælger! køber som kondemnerbar. ses med restlevetid=0 år, og delvis uden tagrender. Sælger og køber har begge medgivet planer om nedrivning! opførelse at ny lade. Taget Jeg så bygningen første gang ved vintertid, hvorunder større snedriver inde bygningen i medgav indtryk at total utæt bygning med åben kip, åbne dørhuller og facader. 18. september :19 Sagen lukket 12 bvqninqer med ændret bruqsfunktion efteranmeldes. 5. Afvigelser fra BBR? Ja: AB - som udestue benyttet sammen med bolig! ændret fra garage til udestue. Generelt bør ikke anmeldte - A, B, C og D bør genopmåles. - B, del at længe ses inddraget til boligformål. - C, ses nu Feilanaivelsen fastholdes. Tagpladerne på bygning D er uden væsentlige skader. medtages i tilstandsrapporten, også bygningerne DEFG som er solidt bygget. Der henvises til håndbogen afsnit hvor der bla. står at alle bygninger skal Bygriirigssagkyndig Ikke enig:

13 Bygning A (Beboelse - 203m2) 18. september :19 Sagen lukket 13

14 Fejlangivelse 1.2 Tagfald 18. september :19 Sagen lukket 14 De 2x3 eternitplader var overskudsplader fra ny tagbelægning på længe Bygningssagkyndig sidebygning på kosmetisk vis, se foto. Således tjener eternit pladerne alene som pynt og for at binde bygningen sammen med tagpap nedenunder de 6 eternitplader, hvilke forløber videre om på den anden tagside. Ikke enig: Der er den detalje ved sagen, at ejer har oplyst! ses på stedet, at der forekommer tæt Begrundelse for fejl: Forholdet er beskrevet, men har for lav karakter Karakter: K3 vand i såvel lodrette som vandrette pladesamlinger og derved opfugte træværket Note: Har karakteren K3, da der under nogle vejrforhold, kan være risiko for indslag af korrekt iht. producentens vejledning, som angiver et minimumskrav på 14 gr. taghældning. Bølgeeternitplader på tilbygning er monteret med en taghældning på 7,4 gr. hvilket ikke er Beskrivelse af skade/mangel: 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A

15 I, udestuen på vestsiden, mod øst er der afsluttet med tagplader og tagrende - se 18. september :19 Sagen lukket Ventilation Ingen bemærkninger Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. Herudover vil der være huller i tappapbelægningen efter tagskruer. foto. Taget består af flere end 6 tagplader og der er papdækning undet tagplader mod Al

16 18. september :19 Sagen lukket Gangbro I Ingen bemærkninger Karakter: K3 træværk samt forårsage råd- og svampeangreb. Note: Manglende ventilation af tagrum kan give kondensdannelser på undertag og hanebåndsloftet. tagrumsventilationen fra tagfod til hanebåndsloft og der er ingen ventilation af Isolering af skråvægge er udført tæt mod underkant af lægter/ undertag, hvilket lukker for Beskrivelse af skade/mangel: og Skønsmand

17 18. september Sagen lukket Andet Ingen bemærkninger Begrundelse_og_fejlangivelse_fastholdes. Ingen yderligere kommentarer. Al spær, mv., ved lem). Tagrum/ trædele var ved begge besigtigelser tørt og Ok (trædele målt fugtighedsmålt i lnspektionen er ok via mandehul og en god lygte. Det er meningsløst at montere gangbro i tagrum der er 95 cm højt. Tagrum føltes velventileret, - og al træværk var tørt og ok. Isoleringslukningen ned mod skråsiderne ses dog kun stedvis. Vi vedlægger prospekt på undertagsproduktet, der anbefaler isolering i berøring med Undertaget] tag er nyt og diffusionsåbent. Delvis enig kl: Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. undertaget, se bilag Bygningssagkyndig Karakter: Kl Note: Inspektionsmulighed i tagrum er derfor besværliggjort. Der mangler gangbro tagrum. Beskrivelse af skade/mangel: Fejlangivelse Al

18 18. september :19 Sagen lukket 18 skorsten 1.16 Bemærkninger til Ingen bemærkninger Begrundelse_og_fejlangivelse_fastholdes. Karakter: Kl Ingen yderligere kommentarer. Al Bygningssagkyndig Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Beqrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. fugtighed i træværket i loftrum. anledning til kondensdannelser. Har karakteren Kl da der ikke kunne måles unormal Note: Der trænger uhensigtsmæssigt varm og fugtig rumluft op i tagrummet og giver Loftlem er utæt og der mangler tætningslister. Beskrivelse af skade/mangel: Fejlangivelse Al

19 18. september Sagen lukket 19 Genereret lie-nr Kontrolrapport status Side 3.0 Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger 3. Vinduer og døre i bygning A 2.0 Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 2. Ydervægge i bygning A Ingen yderligere kommentarer. A3 Bygningssagkyndig undgå at lukke fugt inde. Foto fra min besigtigelse viser ingen revner. Ejer ønskede at vente med p-fugning for at Skorsten/ nyrepareret: lnddækninger er zink med opkant. hvilket medgiver primær tætninger. Devis enig kl: Karakter: K3 Note: Der er fare for vandindtrængning med heraf følgende skader på loft og ydermur. murværk. Begrundelse_og_fejlangivelse_fastholdes. skorstensinddækningen er ikke færdigudført med fuge mellem zinkinddækningen og Bearundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Den murede skorstenspibe på mellembygningen har enkelte revnedannelser og Beskrivelse af skade/mangel: Fejlangivelse A3

20 Fejlangivelse A3 18. september :19 Sagen lukket 20 Genereret lie-nr )Çontrolrapport status Side Begrundelse_og_fejlangivelse_fastholdes. Ingen yderligere kommentarer. A3 forbehold,_se_rapporten,_pkt._3,_side_7. vinduerne og døre, men da 100 % sikkerheden er svær har vi netop medtaget et En bygning med m2 har naturligvis rigtig mange glasfelter. Vi har naturligvis tjekket Bygningssagkyndig Delvis enig: Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Karakter: K2 Der er 3 stk. punkterede termoruder i gavlvinduer på 1. sal mod syd. Beskrivelse at skade/mangel: 3.2 Vinduer

21 Fejlangivelse 18 september Sagen lukket 21 ændæk Kældre/krybekældre/terr 5.0 IB: Ingen bemærkninger 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 4. Fundament/sokler i bygning A Trædelene i vinduerne er dog DVC-klassificeret. Bygningssagkyndig Enig kl: Vinduerne er helt nye og ved visse vinduer er bundfugen kommet for langt ud, - enig. Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Begrundelse og fejlangivelse fastholdes. Karakter: K2 Ingen yderligere kommentarer. A3 (Trænedbrydning som følge heraf, kan dog endnu ikke konstateres.) Note: Der er nærliggende risiko for fugtbetingede skader i bundkarm med tiden. virkningsløs. Kan bl.a. ses på vinduer i sydgavi. for funktionen af bundkarmens drypnot, hvorved drypnotens beskyttende funktion er Generelt ligger fugen mellem vinduers bundkarm og sålbænk så langt ude at fugen lukker Beskrivelse af skade/mangel: A3 3.3 Fuger

22 ændæk Fejlangivelse A3 18. september Sagen lukket 22 Skadeangivelsen og pointtallet fastholdes. Sælger havde netop fået det råd af den Byggesagkyndige ( fra 1.besøg) at mont. Bygningssagkyndig Delvis enig - kl: yderligere vent, i kartotfelkælderen (udført 14 dage før besigtigelse nr. 2), - forbindelse kunne ventilations- kapaciteten mærkes væsentlig forhøjet, - rapport 1 og 2. Abenlyse fejl/skader skal registreres, også selvom de ikke ser ud til at have gjort skade i A3 Når ventilationen er tilstrækkelig er forholdene i kartoffelkælderen acceptabel. lang tid. ventiler. OBS: Kælderen er fra 1920 (iflg. sælger), en gi. kartoffelkælder, - se se forskellen på bilag 20 at foto af nye og i den Begrundelse for fejl: Skaden er ikke medtaget af BS. Karakter: K2 byggeri fra denne tid. Note: Fugtopstigning kan forekomme i en ældre kælder hvilket ikke er ualmindeligt i Der er stedvis løstsiddende og afskallet puds og dele at væggene er mørkfarvet af fugt. Nederst på indvendige kældervægge kan der måles en relativ høj fugtighed. Beskrivelse af skade/mangel: Kældre/krybekældre/terr 5.0 Ingen bemærkninger

23 Fejlangivelse 4 A3 belægning 6.1 Gulvkonstruktion/ Ingen bemærkninger belægning 6.1 Gulvkonstruktion/ Kl: Få fliser toilet høres skrukke/ løse til underlaget. Note: Alle fuger ses dog hele og intakte. 18. september :19 Sagen lukket 23 fugerne ses intakte og absolut hele. Begrundelse og fejlangivelse fastholdes. fliser). Herved kan karakteren kl komme på tale når der aktuelt ses absolut tæt gulv (fuger/ Ingen yderligere kommentarer. A3 Stedvist høres fliser delvist løse til underlaget. Det bemærkes i den forbindelse at alle Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet. Delvist enig kl: Karakter: K3 skimmel i hulrum under fliser, desuden yder fliser med mangelfuld vedhæftning ikke en tilstrækkelig vådrumstæt overflade. Note: I vandbelastede områder er der fare for fugtindtrængning og der kan opstå mug og Gulvfliser i brusenichen i badeværelset mangler fuld vedhæftning til underlaget overalt. Beskrivelse af skade/mangel: 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A

24 JI Fejlangivelse A3 18. september :19 Sagen lukket 24 r7.2 Belægninger Kl: Fliser i boligens gulve høres stedvist med skrukke fliser/ løse til underlaget. Note: Alle fugerne ses dog hele og ok. 7. Gulvkonstrukt ion og gulve i bygning A 6.4 Gulvafløb UN: Det bør tjekkes at overgang mellem riste og skåle er tætte for at undgå fugtudsivning udi gulvpladen. [ Begrundelse og fejlangivelse fastholdes. Herved kan karakteren kl komme på tale, i - øvrigt pkt. 21. Ingen yderligere kommentarer. A3 som Stedvist høres fliser delvist løse til underlaget. Det bemærkes i den forbindelse at alle fugerne ses intakte og hele. Bygningssagkyndig Bearundelse for feil: Skaden er ikke beskrevet. Delvist enig kl: Karakter: K3 tilstrækkelig vådrumstæt overflade. skimmel i hulrum under fliser, deuden yder fliser med mangelfuld vedhæftning ikke en Note: I vandbelastede områder er der fare for fugtindtrængning og der kan opstå mug og bla, konstateret ved nederste fliserække på væg under blandingsbatteri. Beskrivelse af skade/mangel: Vægfliser badeværelse i bruseniche i mangler stedvis fuld vedhæftning til underlaget, er bægng 6.2 Vægkonstruktion/- Ingen bemærkninger

25 10. Indvendige trapper i bygning A Lofter/etageadskillelser 9.0 IB: Ingen bemærkninger 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A I ndervægge/skillevægge 8.0 IB: Ingen bemærkninger 18. september Sagen lukket 25 Begrundelse og fejlangivelse fastholdes. Ikke enig: Ved besigtigelsen var der påskruet] fixeret reolarrangement/ møbel op ad gelænder, Der er givet karakteren Kl og samtidig anfører i noten, at der er risiko for personskade. Al Der er ikke overensstemmelse mellem karakter og note. hvorved afskærmningen var ok. Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Skaden er registreret af BS men karaktersat for lavt. Karakter: K3 Note: Der er fare for personskade. Trappe til 1. sal mangler tilstrækkelig afskærmning /gelænder. Fejlangivelse Al 10.3Andet I.- 8. Indervægge/skillevægge i bygning A

26 11. VVS-installationer i bygning A VVS-installationer IB: Ingen bemærkninger 18. september :19 Sagen lukket 26

27 FejangiveIse Al 1.8 Sær oci læter 18. september :19 Sagen lukket 27 Genereret I-lE-nr Kontroirapport status Side Begrundelse og fejlangivelse fastholdes. Ingen yderligere kommentarer. Al - indretning Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Karakter: Kl Burde have taget forbehold for opmagasinerede genstande. til boligformål og ny ejer har tjekket forholdet via tømrermester. Aktuelt ses ikke skyggen aftrænedbrud, idet ny ejer allerede er i gang med ombygninger, genstande. Tagrum over hunde pensionen var ved mit 1. og 2. besøg opfyldt med halm og bohave Bygningssagkyndig Behandling mod insekt angrebet bør foretages. Note. Konstruktionen vurderes ikke i det nuværende stade at have reduceret styrke. søjle/stol og gennemgående rem mod syd midt i bygningen. trænedbrydende insekter, som skønnes at være borebiller. Angrebet er bla. registreret i Tagkonstruktionen, spær og bjælker, har områder med tegn på angreb af Beskrivelse af skade/mangel: 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B Bygning B (Udhus/skur - 157m2)

28 Fejlangivelse A3 q 18. september :19 Sagen lukket 28 Begrundelse_og_fejlangivelse_fastholdes. Beørundelse før feil: Forholdet er ikke beskrevet Karakter: K3 Ingen yderligere kommentarer. A3 Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Bygningssagkyndig risiko for fugtbetinget skade på andre bygningsdele, herunder lofter og skillevægge. Note: Ved manglende tætning ved tagfod kan der ved snefygning og stærk slagregn være I NV enden er undertaget beskadiget i et mindre område ved tagfod mod bygning C. Undertage/understrygnin 1.10 Ingen bemærkninger

29 Fejlangivelse A3 18. september :19 Sagen lukket 29 Genereret FIE-nr Kontrolrapport status Side 2.l Facader/gavle Kl: Formuri B ses opført i hulsten. 2. Ydervægge i bygning B Begrundelse_og_fejlangivelse_fastholdes. Ingen yderligere kommentarer. A3 Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Karakter: K2 Skorstensrøret i tagrum er mørkfarvet af løbesod. Beskrivelse af skade/mangel: skorsten 1.16 Bemærkninger til Ingen bemærkninger

30 Fejlangivelse A3 3.3 Fuger 18. september :19 Sagen lukket 30 Begrundelse_og_fejlangivelse_fastholdes. Ingen yderligere kommentarer. A3 Trædele i vinduerne er DVC-klassificeret Bygningssagkyndig Vinduerne er helt nye og ved visse vinduer er bundfugen kommet for langt ud, - enig. Enig kl: Generelt ligger fugen mellem vinduers bundkarm og sålbænk så langt ude at fugen lukker Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Karakter: K2 (Trænedbrydning som følge heraf, kan dog endnu ikke konstateres.) Note: Der er nærliggende risiko for fugtbetingede skader i bundkarm med tiden. virkningsløs. Kan bl.a. ses på vinduer i vestgavl. for funktionen af bundkarmens drypnot, hvorved drypnotens beskyttende funktion er Beskrivelse af skade/mangel: 3. Vinduer og døre i bygning B

31 Fejlangivelse belægning 6.1 Gulvkonstruktion/- Ingen bemærkninger 18. september Sagen lukket 31 Genereret HE-nr Rontrolrapport status Side Skadeangivelsen_og_pointtallet_fastholdes. Skaderne skal selvstændig beskrives for hver bygning. A3 Bygningssagkyndig Er omtalt under punkt 6.1 Beqrundelse for fejl: Skaden er ikke beskrevet. Karakter: K3 i skimmel hulrum under fliser, desuden yder fliser med mangelfuld vedhæftning ikke en tilstrækkelig vådrumstæt overflade. Note: I vandbelastede områder er der fare for fugtindtrængning og der kan opstå mug og Gulvfliser badeværelset mangler stedvis fuld vedhæftning til underlaget, især området i ved gulvafløb. Beskrivelse af skade/mangel: 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning B

32 Fejlangivelse A3 Ej beset. Observeret, idet g.a. er placeret under skab. 18. september :19 Sagen lukket 32 Bygningssagkyndig Delvis enig: Begrundelse for fejl: Skaden er ikke medtaget af BS. Karakter: K3 risiko for opfugtning af isolering og eventuelle installationer under gulvet.. Note: Utæt samling mellem afløbsskål og gulv kan tillade vand at trænge ned i gulvet med under håndvask. Gulvafløb er interimistisk udført og der er fri synlig beton mellem gulvfliser og afløbsskål Beskrivelse af skade/mangel: 6.4 Gulvafløb

33 A3 Gulvafløbet er bag et løsthængende forhæng - under bordplade. Ingen yderligere kommentarer. Begrundelse og fejlangivelse fastholdes. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning B [uivkonstruktioner Kl: Gulve længe/tidl. hundepension ses slidte med varierende højder, mv. Ii 18. september :19 Sagen lukket 33

34 A3 18. september :19 Sagen lukket Indvendige vægge Kl: Væggene i længe/tidl. hundepension ses stedvist slidte med afskalninger og defekter, evt, efter tidl. fugtopstigninger. 8. Indervægge/skillevægge i bygning B Skadeangivelsen_og_pointtallet_fastholdes. Skaderne skal selvstændig beskrives for hver bygning. A3 Punktet_henhører_og_omtalt_under tllstandsrapport_pkt.7.2. Bygningssagkyndig Beorundelse for feil: Skaden er ikke medtaaet af BS Karakter: Kl Ikke enig: Gulvfiiser i forgang, køkken og ved trappe stue mangler fuld fastklæbning til underlaget. Beskrivelse at skade/mangel: Fejlangivelse 7.2 Belægninger

35 Fejlangivelse A3 Lofter/etageadskillelser 9.1 Ingen bemærkninger 18. september :19 Sagen lukket 35 indretning af bad / toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, m.v.)? udskiftet tag, Ijernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, nyt tag i Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (feks. Ja, Huset er løbende renoveret, bla. I hvilken periode har du boet på ejendommen? Hele perioden. 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 19 år. I. Generelle oplysninger 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Ja udleveret af min ejendomsmægler 0.1 Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? Hvis på anden vis, angiv hvilken. Via en liste over bygningssagkyndige 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers oplysninger Begrundelse_og_fejlangivelse_fastholdes. under Bemærkninger 2 Hvis oplag og inventar forhindrede besigtigelse af betondæk, burde dette være anført A3 Tømrere udtaler aktuelt på stedet at de få ormehuller er totalt døde, - og meget gamle. Ses uden konstruktiv betydning. Ej observeret p.g.a. alm. oplæg/ inventar/ halm. Bygningssagkyndig Ikke enig kl: Bearundelse for feil: Skaden er ikke medtaaet af BS Karakter: Kl Beskrivelse af skade/mangel: Betondæk/gulv på sal har tværgående revner østenden i af loftrummet. 1 Rummet er taget i brug, isoleret, m.v. 9. Lofter/etageadskillelser i bygning B

36 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Nej 2. Tage -tage Nej -gulve? Nej - lofter / etageadskillelser? Nej - kælder! - yder- og indervægge / skillevægge? Nej - vinduer! døre? Nej krybekælder I ventileret hulrum? Nej insektskader i: 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller 18. september :19 Sagen lukket 36 Judført af personer uden autorisation? 3.2 Er der fugtpletter eller mug I skimmel, som er dækket af møbler eller andet Nej 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej 10.2 Er dele afvvs-installationerne(dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Nej 4.1 ler huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Ved ikke 10.1 jfyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 10. VVS-installationer åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er opstigende kloakvand)? inventar? 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 5.1 Er der kælder / krybekælder / ventileret hulrum? Ja 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Nej 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Ja, Første sal/ stuehus (2 vinduer). 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Ja, I stuehus (alle lofter er der sat nye 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (feks. stoppede afløbsrør eller i Nej 5. Kælder! krybekælder I ventileret hulrum 6. Gulve 7. Vinduer og døre 8. Lofter!etageadskillelser 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) tæpper, møbler eller andet inventar? ler der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? 3. Yder- og indervægge/skillevægge Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 4. Fundamenter/sokler (ikke gulvafløb)? op). utætte over for nedbør)? gulve? gulvet lidt skævt. 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Nej 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Ja, Overetage i stuehus. 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 4.2 ler huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Ved ikke 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej utætheder eller afskallinger)? isokern i Ca Er der, eller har der været, skader i / ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, Ja, Løbesod, efterfølgende isat 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Ved ikke 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen / krybekælderen / Ja, Herefter er der lavet ventilation. 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Ved ikke 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Ja, Lille mellembygning! pejsestue er 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej 9.2 Er der løse I revnede fliser på gulv eller vægge? jnej ventilerede hulrum? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? Ja 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Nej

37 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? Nej 10.5 Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej 11. VVS-installationer II II II Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde ikke udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger Bygningskonstruktioner 1.0 Tagkonstruktion/-belægning/skorsten A A A A A A B B B B C C C Sadeltag Hanebåndspær Taghældning - 35 grader Tagbelægning - Betonsten Tagbelægning - Tagpap/tagduge Skorsten - Muret Sadeltag Gitterspær Taghældning - 35 grader Tagbelægning - Betonsten Built-up Askonstnjkhon Taghældning - 0 grader 0 Tagbelægning - Tagpap/tagduge 2.0 YdervæL ge A A B B C Hulmur Formur - Murværk med puds Massiv murværk Forrnur - Murværl med puds Træ C Formur - Andet, Type Glaspartier. C 3.0 Vinduer og døre A B C Bagmur - Let pladekonstruktion Træ Træ Træ 4.0 FundamentJsokler A Beton B C Beton Beton 5.0 Kældre/krybekældre/terrændæk A A Terrændæk Kælder A Støbt beton B Terrændæk B Støbt i beton C Terrændæk C Støbt i beton 6.0 Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) A Vægkonstruktioner, uorganisk 18. september :19 Sagen lukket 37

38 ø cc- C) 0 G) CO x (j DC 0 o DC 0 DC CCCj)

39 Huset, med Ikke enig: kompleksitet er højere. Bygningssagkyndig 0 0% 0% 0 skønnes at den rette ændres, da det Skønsmand Syns- og 73 10% 10% Reduktionsfaktor 65 Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet 18. september :19 Sagen lukket 39 Ingen yderligere kommentarer. Bygningssagkyndig Ingen bemærkninger. Aktør øvrige forhold Andre forhold af betydning Middel Middel Ikke angivet Ikke angivet Bygningssagkyndig Ikke angivet Usikkerheden er middel. Usikkerheden er middel Aktør Usikkerhed Kommentar Revisionens usikkerhed Skønsmand Skønsmand Skønsmand Syns- og 73 10% 10% Syns- og 0 0% ikke angivet ikke angivet 0 Syns- og 0 0% ikke angivet ikke angivet 0 Som ovenfor 65 Ca. 41. vurderet pointsum til reduktionsfaktor med lidt højere kommentarer, og ovennævnte med udgangspunkt i Således har jeg, nnes noget højere. kompleksitetenskø hvorefter varierende alder, 500 m2 og med er meget stort, 4- tilhørende bygninger Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten

40 18. september :19 Sagen lukket 40 Isyn- og Skønsmand I

41 Nævnets afgørelse 18. september :19 Sagen lukket 41

42 Arkitektfirmaet Jørn Christoffersen J.nr.: XX Dato: 11. september Risskov Hørgårdsvej september :19 Sagen lukket 42 Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen. mærkninger 3. brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Tilstandsrapporten XX vurderes samlet set at være alvorligt fejlbehæftet, og den kan dermed være misvisende for Under punkt 3.2 bygning A frafaldes fejlangivelsen A3 frafaldes med henvisning til den bygningssagkyndiges forbehold under Be i den tekniske revision. vejningen foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter samt hidtidig praksis Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten bortset fra nedenstående er veldokumenterede, og at af Begrundelse: Jørn Christoffersen, der var underrettet om muligheden for fremmøde, var ikke mødt. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 8. september Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand XX og afsluttet den 6. august Jørn Christoffersen har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 31. juli Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig Jørn Christoffersen den 22. maj Sagsfremstilling: påtale er af middel vægt, og det er nævnets afgørelse, at den ikke skal have skærpende virkning for den aktuelle sanktion. Der foreligger en gældende påtale med udløb den 9. oktober 2015, der skal tages i betragtning ved tildeling af sanktion. Denne omfang, at den må betegnes som alvorligt fejlbehæftet. rapport. Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten XX er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig Jørn Christoffersen tildeles en advarsel for alvorlige fejl i en tilstands Afgørelse - teknisk revision af tilstandsrapportenxx 921 Jørn Christoffersen Beskikket bygningssagkyndig

43 18. september :19 Sagen lukket 43

44 18. september :19 Sagen lukket 44

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE S ON VI I AF T LSTANDSRAPPORTEN I Oe S(KD YGNNGSSAGYNDIG Fors ide Revisionsoversigt I Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 24. juni 2013 Påtale 23.

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REhISIOkI DISCIPLINÆR OG I V I I 1 l AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIKKEDE RYGNINGSSÅGYNDGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Opfølgning

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.: Dato: 1. oktober 212 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Kontaktoplysninger. Ejendommen

Kontaktoplysninger. Ejendommen . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK RE S ON AF T LSTA SRAPPORTEN ISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNIGE Fors i de Rev is jo sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger

Læs mere

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Fors i de Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Fejlbehæftet (uden sanktion) Opfølgning på sanktion

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og OISCIPUNÆR- OG T E N1S, I% I I RE VI S ON I AF T I LSTA P1 DS RAPPORTE 1 l FOR BESKIKVDE RYGMNGSSÅGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversgt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg Adresse: Bragesvej 12 Post nr. og by: 8680 Ry Rapportdato: 29-09-2015 Sag nr.: B-2015-8865

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Beboelse- S RE S Q A F s A DSR A PPORE DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til. klagesag Stikprøve 11. juni 2010 Acceptabel Stikprøve 6. marts 2009 Godkendt

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til. klagesag Stikprøve 11. juni 2010 Acceptabel Stikprøve 6. marts 2009 Godkendt TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR OFSMKFEOE BYGNNGRSAGKYNDC-E Forside Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Opfølgning

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ---------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0154

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen 1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER DISCIPLINÆR- 00 I UN I I\ VI I P1 1k I I I... MIN IN FOR RFSKIFROE BYRNNGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 8100 / 8146 Oversigt over klagepunkter: 1. Begyndende revnedannelser i eternittagplader og nedslidt tagpapbelægning på Built-up tag. 2. Manglende ventilation i tagrum. 3. Manglende ventilation under

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 5. februar 2016 Påtale 4. februar 2019 H-13-00667-0147 Opfølgning

Læs mere

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0010, dateret, jf. 7 stk.

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012. Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per Østergaard dresse Østervænget 28 Postnr. 6710 Dato 16-04-2012 By Esbjerg V Udløbsdato 16-10-2012 H-12-0-0048 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-192219 Matrikel/Ejerlav: 6DE Hjerting

Læs mere

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE I I K LG ESG REF OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE Forside Rev is jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til. I... I,,..., I....... Kontaktoplysninger Navn

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et . Stikprøve TEKN ISK REVISION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR. OG KLAGENÆVNET FOR Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen - Karakterfordeling DISCIPLINÆR OG TEKNISKI REV S ON I I F T LSTNDSRPPORTE I IN FOR DESKIKKEOF BESNINGSSGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup Sælger: Pernille Byberg-Hansen dresse: Lyngbyvej 77 Post nr. og by: 8472 Sporup Rapportdato: 22-01-2015 Sag nr.: B-20145864 Kommune-

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Michael Hybel Adresse Koldingvej 4 Postnr. 4200 Dato 08-11-2010 By Slagelse Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0248 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-28486 Matrikel/Ejerlav: 21GZ Slagelse Markjorder

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk.

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg dresse: Randersvej 11 Post nr. og by: 9550 Mariager Rapportdato: 03.10.2014 Sag nr.: B-2014-4908

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Peder Eklund Jensen Adresse Grønagervej 6 Postnr. 4200 Dato 06-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 06-10-2011 H-11-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-19574 Matrikel/Ejerlav: 11BI

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Allan Meier Ørting Adresse Kalkerupvej 35B Postnr. 4684 Dato 07-03-2011 By Holmegaard Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-9159 Matrikel/Ejerlav: 2FG Kalkerup By, Fensmark

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jan Skøtt dresse Fjelstrupvej 36 Postnr. 6100 Dato 20-02-2011 By Haderslev Udløbsdato 20-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-2887 Matrikel/Ejerlav: 60 Åstrup Ejerlav, Åstrup Internt

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

20. december2013 Acceptabel Stikprøve 25. juni 2010 Retvisende 16. april 2009 Godkendt. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

20. december2013 Acceptabel Stikprøve 25. juni 2010 Retvisende 16. april 2009 Godkendt. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol TEKNISK REVISION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN OSCIPUNÆR- OG KLAGENÆVNET FOR RFSKIKROR Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 20. december2013 Acceptabel Stikprøve

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Heldager Pedersen Adresse Bovangen 39 Postnr. 4660 Dato 12-09-2011 By Store Heddinge Udløbsdato 12-03-2012 H-11-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 336-9904 Matrikel/Ejerlav: 114s

Læs mere

Dato: 25. januar 2013. J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

Dato: 25. januar 2013. J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Industrivej 53 7620 Lemvig Granlunden 6, 1. 9310 Vodskov

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Industrivej 53 7620 Lemvig Granlunden 6, 1. 9310 Vodskov TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Stikprøve 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 H-14-02378-0029

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere