Boligkontoret Aarhus Nydamsparken afd. 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligkontoret Aarhus Nydamsparken afd. 23"

Transkript

1 Fællesbetingelser og plan for sikkerhed og sund Indholdsfortegnelse Side : 1/63 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Byggesagen Den eksist. bygning Byggesagens overordnede omfang Bygherreleverancer Entrepriseopdeling Projektorganisation Projektmaterialet Beskrivelser Tegninger/bygningsmodeller Bilag Fælles værktøjer Bygherreformularer Digital kommunikation Pålæg Arbejdsklausul Evaluering Særlige betingelser vedr. oprettelse af nye lærlingekontrakter og anvendelse af lokal arbejdskraft Undgå sort arbejde Serviceatest Referencer Generelt Bekendtgørelser Supplerende BEK, LBK og Love Cirkulærer Danske standarder Øvrige referencer AB Byggeplads Generelt Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Bygherrens afsætninger Byggepladsens indretning Byggepladstegning... 19

2 Fællesbetingelser og plan for sikkerhed og sund Indholdsfortegnelse Side : 2/ Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Aflukning Vagtordning Tyverisikring Skiltning Brandslukningsmateriel Byggepladsens færdselsarealer Parkering Udendørs færdselsarealer Afdækning af huller i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Byggestrøm på byggepladsen Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Affaldshåndtering og affaldscontainer Belysning i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning i skurby og på oplagsplads Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Etablering af rækværk i arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Afskærmninger og sikringer Arbejdsstedsbelysning Tekniske hjælpemidler Personelevatorer Forsyning til byggeplads Vand og afløb El Kommunikation Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Information til tredjemand Midlertidig drift Ordensregler Arbejdstid Adgang og brandredning Adgang for beboerne Genhusning Registrering før opstart Beboermeddelelse ved afbrydelse af vand Åben skurvogn El i beboede boliger... 38

3 Fællesbetingelser og plan for sikkerhed og sund Indholdsfortegnelse Side : 3/ Byggepladsens personale Beboerinfo om det at bo op af en byggeplads Isolering af bagmure Materialer og produktion Mål og afsætninger Tolerancer Vinterbyggeri Midlertidig opvarmning Omfang af vejrligsforanstaltninger Sikkerhed og sundhed Generelt Organisation Byggepladskoordinering Sikkerhedsmøder Kontrol og tilsyn Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener Begrænsning af ergonomiske gener Forholdsregler ved farlige arbejder Arbejder med særlig risiko Håndhævelse Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Emissioner til atmosfæren Spild af olie og kemiske produkter Brand Kvalitetsstyring Generelt Byggeledelsen Byggemøder Kvalitetsplan Projektgennemgangsmøde Opstartsmøder for arbejder Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation Kontrolplan Udarbejdelse af udførelsedokumenter... 53

4 Fællesbetingelser og plan for sikkerhed og sund Indholdsfortegnelse Side : 4/ D&V-dokumentation Supp kontroller ved HE Bygherrens Kontrol Aflevering Kvalitetssikring efter aflevering Tidsstyring Generelt Tidsplan Vejrligsdage Indstilling af arbejdet Indstilling af arbejdet Bilag 1, Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed... 63

5 1. Orientering Side : 5/63 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.010, Basisbeskrivelse byggesag/september 2008 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Byggesagen Generelt HE = Hovedentreprenøren UE = Underentreprenører Entreprenøren = HE Den eksist. bygning Afdelingen rummer 246 boliger og ligger i den nordlige del af Århus, omkranset af Randersvej, Vorregårds Allè, Nydamsvej og Illerupvej. Afdelingen, der er opført i 2 etaper i , består af 8 boligblokke.

6 1. Orientering Side : 6/63 Matr. nr. 73 BS og 73 BU, Ejerlavskode 158, Århus Markjorder Nydamsvej 2 18, Vorregårds Allé Illerupvej Siden bebyggelsen blev taget i brug i 1958, er der gennemført en række større arbejder, hvoraf de vigtigste er følgende: 1976: Vinduer udskiftet, men med bevarelse af de oprindelige karme. Samtidig udføres udv. inddækning af gl. og ny vindueskarm samt brystninger med stålprofiler : Renovering af altaner, inkl. ændrede værn, beton- og murværksreparationer, ændret afledning af vand fra altandæk, overfladebehandling af dækoversider, carbonatiseringsbremsende overfladebehandling på søjler/bjælker, dækundersider og skillevægge : Renovering af tage med ny tagbelægning samt etablering af centralt ventilationssystemmed udsugning fra køkkener : Nye eller renovering af betonkældertrapper og vanger samt støttemure Komplet udskiftning af brugsvandsinstallationer. Oprindelige køkkener udskiftet i de boliger, der ikke allerede havde fået udskiftet i forbindelse med 1. runde, som blev udført en del år tilbage. 2006: Udskiftning af udv. hoveddøre til pvc-alu

7 1. Orientering Side : 7/ Byggesagens overordnede omfang Renovering af samtlige facader, tage og nye altaner. Sammenlægning af 51 boliger og etablering af tilgængelighed med slutantal på 36 boliger med nyt køkken og bad. Etablering af i alt 6 elevatorer. Sammenlægning af 36 boliger og ombygning til i alt 24 boliger med nyt køkken og bad. Etablering af ventilation alle 219 boliger. Fornyelser og omlægninger i terræn Byggepladsanstilling og drift, herunder stillads/overdækning, Kvalitetssikring, kontrol og dokumentation samt Logistikstyring Bygherreleverancer Entreprenørens påtale skal ske inden anvendelse og senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen Entrepriseopdeling Hovedentreprise - oversigt over arbejdsbeskrivelser Kloak-arbejdet Murer-arbejdet Gartner-arbejdet Terrænbefæstelse Tømrerarbejdet Materialeliste Fiberbetonelementer Byggepladsstillads Malerarbejdet Stålkonstruktioner VVS-arbejdet Ventilationsanlæg EL-arbejdet Elevator 1.3 Projektorganisation Bygherre: Boligkontoret Århus, Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Aarhus N Bruger: Afdeling 23. Totalrådgiver: d.a.i arkitekter ingeniører, Holmstrupgårdvej 20A, 8220 Brabrand Projekteringsleder: Kim Westensee d.a.i, Projekterende: Projektleder Arkitekt:

8 1. Orientering Side : 8/63 Niels Andersen, Kærsgaard Andersen, Arkitekt/konstruktør: Per Hyldal Mølgaard, Kærsgaard Andersen, VVS ingeniør: Mogens Sarenbæk, Johannes Jensen, Konstruktionsingeniør: Jens Breiner, EL ingeniør: Ernst Højberg Jeppesen, Byggeleder: d.a.i. Arbejdsmiljøkoordinator (p) i projekteringsfasen: d.a.i. Arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen: d.a.i. Fagtilsyn: Ark: Kærsgaard Andersen, Øvrigt d.a.i. 1.4 Projektmaterialet Beskrivelser Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver gældende: bips B2.100, Basisbeskrivelse byggeplads/januar 2012 bips B2.120, Basisbeskrivelse jord/januar 2012 bips B2.125, Basisbeskrivelse jordarbejder for ledninger/maj 2012 bips B2.215, Basisbeskrivelse pæle montage/maj 2012 bips B2.220, Basisbeskrivelse beton, generel og pladsstøbt/maj 2012 bips B2.221, Basisbeskrivelse betonelementer, leverance/maj 2012 bips B2.221+, Basisbeskrivelse betonelementer, leverance/maj 2012 bips B2.222, Basisbeskrivelse betonelementer, montage/maj 2012 bips B2.222+, Basisbeskrivelse betonelementer, montage/maj 2012 bips B2.225, Basisbeskrivelse beton, glidestøbning/september 2010 bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk/december 2011 bips B2.250, Basisbeskrivelse stål generelt/januar 2012 bips B2.250e, Basisbeskrivelse steel general/januar 2012 bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt/januar 2012 bips B2.280, Basisbeskrivelse glas generelt/januar 2012 bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og -tage/januar 2012 bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner/december 2011 bips B2.310, Basisbeskrivelse natursten, marts 2012 bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/maj 2012 bips B2.330, Basisbeskrivelse maling/december 2011 bips B2.340, Basisbeskrivelse støbte undergulve/december 2011 bips B2.345, Basisbeskrivelse gulve/august 2012 bips B2.350, Basisbeskrivelse lofter/maj 2012 bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning/december 2011

9 1. Orientering Side : 9/63 bips B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, leverance/december 2009 bips B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, montage/april 2010 bips B2.380, Basisbeskrivelse fast inventar/juni 2012 bips B2.395, Basisbeskrivelse beklædninger, påmurede/maj 2012 bips B223, Basisbeskrivelse beklædninger, monteret/februar 2007 bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer/maj 2012 bips B2.410, Basisbeskrivelse vvs/maj 2012 bips B2.420, Basisbeskrivelse afløb i jord/december 2011 bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation/maj 2012 bips B2.450, Basisbeskrivelse el/maj 2012 bips B2.460, Basisbeskrivelse bygningsautomation/september 2012 bips B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering/maj 2012 bips B2.510, Basisbeskrivelse befæstelser/januar 2012 bips B2.520, Basisbeskrivelse beplantning/januar Tegninger/bygningsmodeller Udbuddet indeholder digitale tegninger jf. tegningslisten Revit modeller kan rekvireres Det vil dog altid være entreprenørens ansvar at sikre at modeller svarer til PDF udbudsmaterialet Bilag AB 92 med tilføjelser og standard for sikkerhedsstillelse af d DMR miljørapport af d VM acoustics trafikstøj af d LE 34 terrænopmåling af d Tilstandsrapport marts 2007 Told og skat, sort arbejde af d Hovedentreprenør KS standard af d Lov om behandling af personoplysninger Aftale mellem BL og Dansk Byggeri D&V skema af d Byggetilladelse af d Afdækningsprincip 1 og 2 for 159 boliger af d LER oplysninger Århus Vand,NRGI,TDC Aarslev rapport okt. 14, samt tegning Murværksundersøgelser Håndværker hos Boligkontoret Århus. Eksempel på beboerinformation. D&V, kontoplan og klassifikation af d

10 1. Orientering Side : 10/ Fælles værktøjer Bygherreformularer D&V jf. bilag. Sikkerhedsstillelse jf. bilag til AB Digital kommunikation I-binder Bygherren har indkøbt en I-binder løsning for hele byggefasen til og med 1 års gennemgang. HE og UE skal anvende I-binder i hele byggeperioden. HE og dennes UE får vederlagt fri adgang til et udførelsesmodul i I-binder. HE kan kontakte NTI CADcenter A/S, tlf.: , Udbudsdokumenter vil være tilgængelige på I-binder jf. udbudsbrevet. Entreprenøren afholder selv alle trykomkostninger. Kommunikation mellem HE og rådgiverne i udførelsesperioden sker via I-binder Det up-loadede tegningsmateriale, referater, notater m.v. er bygherrens ejendom. standard Alle mails mærkes med Nydamsparken - xxxxx xxxx = emne. 1.6 Pålæg Arbejdsklausul ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende. Overholder HE og dennes UE ikke konventionen, vil bygherren iværksætte tilbagehold i HE s tilgodehavende indtil HE kan dokumentere, at forholdene er bragt i orden, incl. redegørelse for kompensation Såfremt entreprenøren vælger at benytte udenlandsk arbejdskraft til gennemførelse af projektet, herunder også evt. underentreprenører, forpligter entreprenøren sig til som minimum at betale den løn, der i henhold til gældende dansk kollektiv overenskomst mellem arbejdsgiver og ansatte er fastsat for udførelsen af arbejder, der henhører under entreprisen. Nedenfor er angivet adresse, internetadresse og telefonnummer m.v. for de relevante statslige tjenester, hvor tilbudsgiverne kan indhente oplysninger om 1) skatter, 2) miljøbeskyttelse og 3) sikkerhed på arbejdspladsen, samt arbejdsvilkår i Danmark. Entreprenøren skal altid være repræsenteret af min. én dansktalende medarbejder på byggepladsen. Skat Hovedcentret 4, Østbanegade 123, 2100 København Ø. Telefon:

11 1. Orientering Side : 11/63 Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. Telefon: Arbejdstilsynet, Telefon: Bygherrens kontrolprocedure af arbejdsklausul. Entreprenøren skal ved indgåelse af kontrakten, både for egen virksomhed samt for alle underentreprenører, acceptere at: 1. Der skal løbende ajourføres og udleveres navnelister på alle på pladsen beskæftigede håndværkere. 2. Ved påkrav fra bygherre skal der fremsendes kopi af arbejds- og opholdstilladelser, lønsedler, lønoverførelser, arbejdstidsaftaler m.v. 3. Påkrav skal efterkommes senest 5 hverdage efter det er stillet. Efterkommes påkrav ikke opfattes dette som en væsentlig mangel/misligeholdelse af kontrakt jf. AB 92, med tilbagehold i kommende acontoudbetalinger til følge. Byggeleder vil sikre at der ved hvert byggemøde foreligger en ajourført navneliste. Der foretages stikprøvekontrol af beskæftigede håndværker. Ved mistanke om uregelmæssigheder fremsendes påkrav (pkt. 2). Byggeledelsen vil herefter i samarbejde med bygherre vurdere om der er grundlag for en nærmere kontrol. En sådan kontrol vil herefter blive udført af bygherrens advokat eller revisor. I forbindelse med kontraktunderskrivelsen skal erklæring om Samtykke til behandling af personoplysninger underskrives se Lov om behandling af personoplysninger Evaluering Der gøres opmærksom på, at projektet skal evalueres i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Det vil sige, at alle entreprenører skal medvirke til at indsamle oplysninger under byggeprocessen til brug for beregning af nøgletal, hvis den enkelte entreprisekontrakt overstiger kr. ekskl. moms. Der henvises i øvrigt til kravene i bekendtgørelsens 10, 11 og 14, som skal overholdes, og som derfor nøje bør gennemgås af tilbudsgiver. Entreprenøren forpligter sig til samtidig med indgåelse af kontrakt med bygherren at indgå aftale med et evalueringsfirma om evaluering af den pågældende entreprise. Entreprenøren betaler honorar til et evalueringsfirma, og modtager ikke kompensation fra bygherren til dækning heraf. Udgiften til honorar og tidsforbrug ved udfyldelse af spørgeskemaer mv. er en del af entreprenørens arbejde.

12 1. Orientering Side : 12/63 Entreprenøren skal i sit kontraktmateriale med eventuelle underentreprenører og rådgivere, som han selv har kontrakt med, stille krav om, at disse deltager i evalueringen med alle nødvendige oplysninger. Entreprenøren er forpligtet til senest 8 uger efter afleveringsforretningen at aflevere et faktablad med byggeriets nøgletal til bygherren Særlige betingelser vedr. oprettelse af nye lærlingekontrakter og anvendelse af lokal arbejdskraft BL - Danmarks Almene Boliger og Dansk Byggeri har indgået en partnerskabsaftale om etablering af praktikpladser og andre uddannelses- og beskæftigelsesfremmende tiltag for beboere i boligorganisationens afdelinger i forbindelse med byggeog renoveringsarbejder i almene boligområder. Boligkontoret ser gerne, at der etableres et partnerskab med den vindende hovedentreprenør. Hovedentreprenøren er derfor umiddelbart efter kontraktindgåelse forpligtiget til at deltage i et indledende møde med bygherren om muligheden for at etablere praktikpladser og midlertidige jobfunktioner i forbindelse med entreprisen. Ved indgåelse af aftale med bygherren om etablering af praktikpladser og midlertidige jobfunktioner fastsættes et fælles mål for indsatsen, herunder indsatsens organisering, opfølgning og evaluering. Muligheden for at etablere praktikpladser og midlertidige jobfunktioner i forbindelse med entreprisen herom indgår ikke som led i udvælgelses- eller tildelingskriterierne under udbuddet, og vil derfor ikke indgå i bygherrens vurdering af entreprenørens tilbud.. Gentryk fra prækval annoncen Undgå sort arbejde Se bilag fra Skat, byggeri uden sort arbejde. 1. Der stilles krav om legitimation med billede. Se konceptets opmærksomhedspunkter ved kontraktindgåelse, hovedentreprenørens forpligtelser - medarbejdere jf. side 4: Alle medarbejdere på byggepladsen skal bære synligt ID-kort, udstedt af hovedentreprenøren eller en af bygherren godkendt underentreprenør. ID-kortet skal være forsynet med medarbejderens billede, og en entydig identifikation af medarbejderen (medarbejdernummer, fødselsdato eller lignende). 2. At leverandøren er ansvarlig for, at der til skattemyndighederne sker indberetning af løn samt indeholdelse af A-skat og AM-bidrag for det udførte arbejde efter de regler, der påhviler arbejdsgiveren. Se konceptets opmærksomhedspunkter ved kontraktindgåelse, hovedentreprenørens forpligtelser - medarbejdere jf. side 5: Hovedentreprenøren er ansvarlig for, at der til skattemyndighederne sker indberetning af løn samt indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og eventuelt arbejds-

13 1. Orientering Side : 13/63 udlejeskat for det udførte arbejde efter de regler, der påhviler arbejdsgiveren, hvad enten denne er hjemhørende i Danmark eller et andet land. 3. At der sker opfølgning dvs. at leverandøren på forlangende indenfor 5 hverdage fremlægger dokumentation for, at der er sket indberetning af A-indkomst og A-skat for de medarbejdere, der udfører arbejde for kunden. Dokumentation fremlægges i form af udskrift fra E-indkomstsystemet. Se konceptets opmærksomhedspunkter ved kontraktindgåelse, opfølgning jf. side 6: På forlangende fremlægger hovedentreprenøren indenfor to hverdage dokumentation for, at der er sket indberetning af A-indkomst, A-skat og evt. arbejdsudleje skat for de medarbejdere, der udfører byggeydelser for bygherren. Dokumentation fremlægges i form af udskrift fra E-indkomstsystemet eller kvittering for betalt arbejdsudlejeskat. 4. Kædeansvar dvs., at en leverandør bliver gjort ansvarlig for, at også hans underleverandør har orden i løn- og arbejdsvilkår. Se bl.a. konceptets opmærksomhedspunkter ved kontraktindgåelse, underentreprenører jf. s. 5: Hovedentreprenøren er i forhold til bygherren ansvarlig for, at eventuelle underentreprenører opfylder samme krav og forpligtelser, som påhviler hovedentreprenøren ifølge denne kontrakt. Bygherren kan til enhver tid afkræve hovedentreprenøren dokumentation for, at disse krav og forpligtelser er opfyldt Serviceatest Inden ansøgning om skema B, skal den vindende HE forelægge gyldig serviceatest. Ved kontraktindgåelse skal HE redegøre for gyldige serviceatester fra UE.

14 2. Referencer Side : 14/63 2. Referencer 2.1 Generelt Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte referencer ligeledes gældende. 2.2 Bekendtgørelser ILO-Konvention nr. 94: Bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Udenrigsministeriet. BEK om støtte til almene boliger: Bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om støtte til almene boliger mv. Socialministeriet. KS Bekendtgørelse nr. 110 af 05. februar 2013 er gældende. Ad stk. 3. Erstattet af: Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde Beskæftigelsesministeriet. Suppleres med bek. 115 af Ad stk. 4. Erstattet af: Bekendtgørelse nr. 477 af 18. april 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts. Udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger, skal være indeholdt i tilbudssummen. Ad stk. 10. Benævnt BEK om indretning af tekniske hjælpemidler i nogle beskrivelser. Med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 20 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Supplerende BEK, LBK og Love 1. Lov nr. 572 af 06. juni 2007 om Lov om ændring af konkurrenceloven, retsplejeloven, lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren og lov om Klagenævnet for udbud med efterfølgende ændringer. 2. Erhvervs- og byggestyrelsens BEK-1469 af 16. december 2009 om Nøgletal for statsbyggerier m.v. 3. Ministeriets for By, Bolig og Landdistrikter BEK 770 af 27. juni 2011 er gældende. 4. Ministeriets for By, Bolig og Landdistrikter BEK 740 af 27. juni 2011 er gældende. 5. Ministeriets for By, Bolig og Landdistrikter BEK 742 af 27. juni 2011 er gældende.

15 2. Referencer Side : 15/63 6. Beskæftigelsesministeriets BEK-1181 af 15. oktober 2010 om Samarbejde om sikkerhed og sundhed. 7. Beskæftigelsesministeriets LBK nr af 7. september 2010 om Lov om arbejdsmiljø. med senere ændringer 8. Arbejdstilsynets BEK-993 af 1. dec om Registrering af asbest. 9. Arbejdstilsynets BEK-1502 af 21. dec om Asbest 10. Brandteknisk vejledning nr. 10 del 1-3 udgivet af Dansk Brandteknisk Institut vedrørende Varmt Arbejde. Varmt Arbejde omfatter svejsning, tagdækning, vinkelslibning samt arbejder med varmluftpistol o. lign. 11. Økonomi- og Erhvervsministeriets BEK af 1. juli 2001 om Stærkstrømsbekendtgørelsen, del 6, elektriske installationer, inkl. de senere ændringer BEK-693, BEK-1230 og BEK Finansministeriets LBK-336 af 13. maj 1997 om Bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love. Entreprenøren skal inden tilbudsafgivelse have gjort sig bekendt med de lokale forhold ved byggepladsen og de hertil grænsede arealer. Dokumenterne er ikke nævnt i den orden, hvori de er retsligt gældende. 2.3 Cirkulærer Fastpriscirkulæret Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Bygge- og Boligstyrelsen. samt cirkulære nr af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen. 2.4 Danske standarder Almengyldige dokumenter som normer og standards skal være de på kontrakttidspunktet gældende (nyeste) udgave, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af arbejdsbeskrivelsen. 2.5 Øvrige referencer Ad stk. 1: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Rettelsesblad til s. 61, sept. 2010

16 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 16/63 3. AB 92 Se bilag jf. pkt Byggeplads 4.1 Generelt Det påhviler hver enkelt entreprenør til stadighed at holde arbejdsstederne, byggepladsen, trappe- og gangarealer ryddelige for affald og lignende, der stammer fra hans eget arbejde samt flytte eller fjerne eget affald, der er hindrende for byggeriets fremme. Specielt ved aktiviteter i de beboede boliger er det særdeles vigtigt, at de ansatte motiveres til at foretage omhyggelig rengøring, fejning, støvsugning, således at beboerne generes mindst muligt. Der skal indregnes alle de nødvendige afdækninger af gulve i boliger samt af belægninger i opgange i forbindelse med arbejdernes udførelse se bilag vedr. afdækning i boligen. Oprydning, grovrengøring og fjernelse af affald skal være en naturlig del af arbejderne og en aktivitet kan ikke betragtes som afsluttet, før daglig rengøring og oprydning, inkl. udbæring og henlægning af affald i container, er sket. Trappeopgange, hvori der har været arbejdet, eller hvor der har været arbejdet i de tilhørende beboede boliger, skal være støvsuget hver dag ved arbejdets ophør. Bygherres krav skal omgående efterkommes, alternativt rekvireres rengøringshjælp. De deraf påløbne udgifter pålægges entreprenøren. Entreprenøren skal dagligt oprydde og feje stier og p- pladser, som anvendes af entreprenører. Det indskærpes, at oprydning efter aktiviteters udførelse opfattes som en del af den pågældende aktivitet. Manglende oprydning vil således kunne medføre tilbageholdelse af acontobeløb efterfulgt af oprydning på byggeledelsens foranstaltning, men for entreprenørens regning. Materialespild på veje skal omgående fjernes. En gang ugentlig skal samtlige entreprenører foretage en hovedoprydning af byggepladsen, d.v.s. alle lagerpladser og arbejdssteder. I perioder hvor byggepladskranen ikke kan levere materiale til arbejdsstedet, f.eks ved flytning af kran inden arbejdets fulde færdiggørelse, skal der være indregnet midlertidig byggepladsvej med stålplader/stabilgrus, herunder en med stålplader/stabilgrus sikret arbejdsplads for håndtering af arbejdsprocesser ved den pågældende bygning. Ydermere skal all transport fra kranens yderpunkt til det pågældende arbejdsområde være incl. i tilbuddet. Afsluttende rengøring HE skal i sit tilbud medtage komplet rengøring af alle boliger og trapperum ved rengøringsfirma, til udførelse inden aflevering/teknisk gennemgang.

17 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 17/63 Det påhviler hovedentreprenøren at sikre at boligens renhed efter udbedring af mangler ikke forringes ifht. aflevering/teknisk gennemgang. 159 Boliger: Støvsugning gulve Gulvvask alle rum Støvsugning og nedvaskning af vægge hvor der er foretaget gennembrydninger. Nedvaskning af lofter i berørte rum. Afvaskning af døre. Støvsugning og vask af vindueslysninger. Udv. og indv. vinduespudsning. 159 boliger, trapperum: Støvsugning af vægge. Afvaskning af døre. Afvaskning af gelænder. Støvsugning og vask af gulv og trin. Kælder i berørte rum: Støvsugning af gulve. Støvsugning af vægge. Støvsugning og vask af vindueslysninger. Støvsugning af lofter i berørte rum, samt afvaskning inden for 1m af ny konstruktioner og installationer. Afvaskning af døre. 60 boliger, trapperum: Komplet rengøring og afvaskning. 60 boliger: Komplet rengøring og afvaskning af alle rum incl. på og i inventar, sanitet og HHV. Pletter, smuds, støv, løsdele og des lige kan ikke accepteres. 4.2 Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og vejledninger ad stk.2 HE foretager anmeldelse af byggepladsen samtidig med at den endelige byggeplads søges godkendt Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen HE faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger ved besigtigelsesmøde jf. udbudsbrevet

18 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 18/63 Lokaliteterne overtages ryddede for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af de respektive entreprenører, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne. HE foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed. HE er ansvarlig for, at tilkørselsveje holdes rene, om nødvendigt dagligt, og at beskadigelser straks udbedres. Vejene må aldrig henligge således, at de giver anledning til klager og gener. HE overtager arealerne, som de forefindes. Arealerne skal afleveres retablerede, rengjorte og ryddede, inden arbejdet afleveres.. Alle skader på flisebelægninger, stier og køreveje, der i øvrigt ikke berøres under arbejdet, men som er opstået under arbejdets udførelse, skal udbedres af den ansvarlige entreprenør uden udgift for bygherre. Inden afleveringen skal evt. beskadigede græsarealer, flisearealer og beplantning retableres. Retablering skal være incl. grubning. I tilfælde af tvivl påhviler det entreprenøren at dokumentere, at en påtalt skade var sket inden byggeriets igangsættelse. Inden kontrakten underskrives, skal entreprenøren efter selvsyn afgive skriftlig erklæring om, at arealerne er i overensstemmelse med det, hvorefter der er afgivet tilbud. Afviger arealet fra udbudsgrundlaget, skal entreprenørerne nærmere angive, hvori afvigelsen består og tilbuddet vil efter forhandling blive reguleret i forhold hertil. Forud for byggeriets start skal entreprenøren gennemgå arealet og udføre en registrering af overfladernes tilstand eksempelvis ved at videofilme alle belægninger og arealer som kan tænkes berørt af byggeriet. En kopi af registreringen skal fremsendes til bygherren. Registreringen skal tjene som entreprenørens dokumentation for omfang af skader på arealet inden arbejdets igangsættelse. Entreprenøren må i rette tid tage de fornødne forholdsregler, så arbejder, eller følger deraf, i mindst mulig omfang generer de omkringboende Ad Stk. 2. udgår og erstattes med: Entreprenøren skal retablere de arealer og bygningsdele, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som entreprenøren anvender/skader i forbindelse med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen dog kun i det omfang, det ikke strider mod dansk rets almindelige erstatningsregler. 4.4 Eksisterende forhold De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af LE 34 s landmålerplan, vedlagt som bilag i udbudsmaterialet. Ad Stk. 1. udgår og erstattes med: Eksisterende bygningsdele, udearealer og vejanlæg incl udstyr, ledninger samt beplantning, der ikke er omfattet af byggesagen, må ikke beskadiges. Der skal foretages de nødvendige beskyttende foranstaltninger til at sikre eksisterende forhold.

19 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 19/63 Midlertidige flytninger eller demonteringer af udstyr eller lignende samt beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. Ad stk. 2. LER oplysninger er vedlagt udbuddet, dog påhviler det til hver en tid HE at kontrollere og indhente sidst gældende information. 4.5 Bygherrens afsætninger Bygherrens landmåleropmåling er vedlagt dette udbud jf. pkt HE afsætter, vedligeholder og fjerner kotefikspunkter til brug for alle entreprenører efter aftale med byggeledelsen. Eventuel supplerende landinspektøropmåling af facader, etagdæk o. lign. Skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Herudover er alle udv. afsætning HE s ansvar. 4.6 Byggepladsens indretning Indretningen af byggepladsen fremgår af byggepladstegningen. Byggepladstegningen er vejledende. HO-entreprenøren kan ændre på indretningen af byggepladsen mod forudgående godkendelse fra byggeledelsen Byggepladstegning Byggepladsens arealfordeling er vist på byggepladstegningen 0.70 HE udfører detailplanlægning af byggepladsen til tilsynets godkendelse. Den endelig byggepladsplan skal foreligge ved kontraktindgåelse. HE er ansvarlig for håndhævelsen af byggepladsens indretning Ad Stk. 2.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Afgrænsning Indhegning HO-entreprenør leverer, opstiller, flytter, vedligeholder og fjerner, afmærkning samt indhegning af alle arbejdsområder. Afmærkning defineres ved afmærkning af et areal med markeringspæle med markeringsbånd eller brædder. Hegn defineres ved afgrænsning af et område med stålrammer af trådhegn i højde på min. 200 cm. monteret på betonfødder eller lignende der kan modstå kraftig vindpåvirkning. Ved indhegninger hvor der foretages materiale leverancer skal hegnet forsynes med port. Øvrige indhegninger skal forsynes med adgangsveje. Alle adgange via hegn skal kunne aflåses.

20 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 20/63 Der skal opstilles afmærkning ifbm. kortvarige arbejder som: Af- og pålæsning af materialer, affald, maskiner, værktøj etc. fra biler mv. Kortvarige arbejder som opsætning af materialer på stilladser. Alle andre områder hvori der udføres kortvarige arbejder under 1 dag. Der skal opstilles hegn ifbm.: Materiale oplag. Affaldspladser Områder omkring byggekranener Arbejdsområder hvori der ved uvedkommendes indtrængen er riciko for nedfaldende materialer, faldskader etc. Alle andre områder hvori der foretages længerevarende arbejder over 1 dag. Over den eksisterende P-kælder. Ligeledes monteres skilte iht. pkt Aflukning Interimslukning HE leverer, monterer, vedligeholder og fjerner interimsaflukning af bygningen. Vindueshuller aflukkes med trærammer beklædt med plast. Skaldøre etableres i interimstrædøre, som forsynes med det af ham leverede, elektroniske briklåsesystem. Nye monterede trapperumsdøre til de 159 boliger, indklædes i finerplader så længde der pågår arbejder i opgangen. Eksisterende vinduer anvendes i størst mulig udstrækning indtil blivende vinduer monteres, hvor dette ikke er muligt isættes træramme med kraftig klar plast. Aflåsning HO-entreprenør har ansvaret for at alle arbejdsområder, indhegnede arealer, skure og maskiner er forsvarligt aflåst ved arbejdsdagens ophør. HO-entreprenøren sikre( i det omfang det er nødvendigt) at døre der er adgangsveje i forbindelse med ombygning af opgange eller lejligheder etableres med midlertidige byggepladslåse, og at disse er forsvarligt aflåst ved arbejdsdagens ophør. Bygningens aflukke: Bygherren leverer og indkoder elektroniske brik låsesystemer type XXXXX, til hovedentreprenørens påbygning og afmontering. HE varsler rettidigt ifht. opstart og aflevering af arbejder. Låsesystemet monteres på døre til 159 boliger, mødeskur, spisevogn, byggepladskontor, samt på opgangsdøre, hvor der pågår HV arbejder.

21 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 21/63 Systemet programmeres således: 159 boliger adgang fra 8.00 til incl. opgangsdøren. Øvrige opgange adgang fra Aflåsning af skure efter aftale med HE. HE sikrer altid bygningens komplette aflåsning og aflukke til fyraften. HE er ansvarlig for byggepladsens aflukke i helle byggeperioden. HE oplyser navn og nr. på den person som i det daglige er ansvarlig for pladsen og bygningens aflukke. Personen skal tåle at blive kontaktet uden for arbejdstid. Konstateres manglende aflukke af beboede lejemål vil der blive gjort krav gældende over den ansvarliges firma. Bygherren er berettiget til en dokumenteret godtgørelse på 1000 kr. pr. forsømmelse Vagtordning Tyverisikring Skiltning HO-entreprenøren kan for egen regning etablerer vagtordning såfremt det måtte ønskes. HO-entreprenøren kan for egen regning etablerer tyverisikring såfremt det måtte ønskes Byggepladsskiltning. Der opsættes 2 stk. byggepladsskilte med info om renoveringssagen, bygherren, rådgivere, hovedentreprenør og underentreprenørerne. Levering, opsætning, dimensionering og demontering af underlag samt opsætning og demontering af skilte skal være indeholdt i tilbuddet. HE medtager udgiften til fremstilling og levering af de enkelte skilte. Skiltene: 3x1,5m illustration i 4 farvet tryk med byggesagens navn. 3x0,6m bygherreskilt 3x0,6m Totalrådgiverskilt 3x0,4m underrådgiverskilt HE skilt 1,5x0,4m UE skilte. Udformning og placering skal godkendes af bygherren og byggeledelsen Skiltning udføres jf. Told og skats anvisninger.

22 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 22/63 Skiltenes skal udføres i en tilstrækkelig kraftig konstruktion således det kan modstå kraftig vindpåvirkning Forbuds- og påbudsskilte HE leverer og opsætter skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved byggeriets start, vedligeholder dem og fjerner dem ved byggeriets afslutning efter aftale med byggeledelsen. Såfremt der i h. t. gældende love og forskrifter eller myndighedspålæg kræves speciel afspærring eller advarselsskiltning for et arbejde, skal alle udgifter i forbindelse hermed være indregnet i de respektive entrepriser. Som minimum skal være indregnet skiltninger ved hovedindgange til trappeopgange og kælderdøre i arbejdsområder samt ved alle afmærkninger og indhegninger, således at børn og øvrige beboere ikke risikerer nedfaldne effekter fra stilladser/arbejdsplatforme eller huller i gangområder. Entreprenøren foranlediger opsat skilte/lys med opgangsnumre ved hovedindgange under arbejdets udførelse, så taxaer, ambulancer o.l. kan finde frem til rette sted. Nødvendige advarselsskilte opsættes løbende af entreprenørerne, herunder også advisering/skiltning i de perioder hvor adgang til bolig/kælder vil foregå via f.eks. naboopgang. Der opsættes adgang forbudt for uvedkommende ved indgang til kranområder ligesom der ved kranområder opsættes påbudsskilte for brug af hjelm Skilte på skure Der skal tydeligt fremgå hvilken funktion skuret har Førstehjælpskasser HE skal levere og vedligeholde 3 førstehjælpskasser med øjenskyller til brug for alle entreprenører. Førstehjælpskasserne placeres strategisk korrekt i byggeriet samt en i skuret Brandslukningsmateriel HE sikrer levering og vedligeholdelse 3 fælles brandslukningsmaterie, min. 10 liters brandslukker. Brandslukningsmateriel i øvrigt i forbindelse med arbejder, der udgør risiko for brand, skal de enkelte entreprenører indregne i eget tilbud og selv medbringe og vedligeholde. 4.7 Byggepladsens færdselsarealer Parkering Beboernes parkeringspladser skal være åbne og tilgængelige i hele byggeperioden

23 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 23/63 Ved arbejder langs og ved beboede opgange, skal beboerne sikres adgang til i alt 10 udv. cykkel/scooter parkeringer pr. opgang. Parkeringsområderne indhegnes med byggepladshegn. Adgang til parkeringen sikres med aflåselig dør. HE etablerer et sikkert låsesystem med adgang for alle beboerne. Placeringen koordineres ifbm. etapernes udførelse, således kan adgang til parkeringer accepteres udført via fortov til enten færdige etaper eller uopstartede etaper. Eksist. parkeringspladser må ikke benyttes af ansatte til parkering. HE kan råder over de på byggepladsplanen viste parkeringspladser for biler/varevogne, nærmest skurbyen. Entreprenørens behov for flere parkeringspladser er bygherren uvedkommende Udendørs færdselsarealer Gangarealer samt adgangsveje Det eksisterende flise- eller asfaltbelagte stisystem rundt i arealet skal bibeholdes som adgangs vej for beboere og håndværkere i byggeperioden. Stisystemet må ikke benyttes som kørervej for maskiner eller lign. Stisystemet må ikke afspærres. Såfremt HO-entreprenøren alligevel afspærrer stisystemet, skal han midlertidigt etablerer en alternativ sti af fast underlag som kørerplade. Boligkontoret foretager almindelig fejning og snerydning på det eks. stisystem. Rengøring af midlertidige stisystemer påhviler HO-entreprenøren. Øvrigt rengøring ifbm. bygningsarbejdet samt fjernelse af affald påhviler HOentreprenøren. Alle stisystemer skal til stadighed kunne benyttes af kørerstolsbrugere samt personer med gangrollatorer i byggeperioden Interims byggepladsveje HE etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, omlægger og fjerner byggepladsveje, gangveje og overkørsler iht. udbudstidsplanen og byggepladstegning. Eksist. asfalterede veje/p-pladsarealer foran blokkene og indkørsler fra offentlig vej, må ikke anvendes som byggepladsveje. Al adgang til og og færdsel på byggepladsen må kun ske på og via de på byggepladsplanen og af HO-entreprenøren anlagte byggepladsveje. (dog undtaget parkering som nævnt under pkt ) Der skal påregnes anvendt køreplader overalt rundt på byggepladen hvor tunge køretøjer anvendes. Alle omkostninger til udlægning, leje og fjernelse af køreplader skal være inkluderet i tilbuddet, herunder reetablering af terræn.

24 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 24/63 Omfanget af de viste byggepladsveje er vejledende. HO-entreprenøren vurderer selv om omfanget af byggepladsveje er tilstrækkeligt eller de skal udvides. Ad stk. 2. Byggepladsveje inklusiv aflæsningssteder er dimensioneret til et maksimalt akseltryk på 15 ton. HO-entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner stabilgrusbelægning 3 m. ud fra stilladset i gårdarealet. Stabilgrusbelægningen etableres som kørerareal for ifbm. af- og pålæsning på stilladser Færdselsarealer i bygninger HE forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning og fjernelse af interimstrapper, -gangbroer mv. Færdselsarealer vil kunne belastes med op til 300 kg/m². Trapperum må ikke benyttes til materialetransport. Eksist. trapper i opgange hvor der udføres ny indretning af lejlighederne udføres med skridsikker, fikseret og slagfast afdækning i opgangenes byggeperiode. HE etablerer og vedligeholder Afdækning af huller i færdselsarealer Ad stk. 2. HE sørger for afdækning af brønde i adgangsveje herunder vedligeholdelse og fjernelse af afdækning, når de permanente dæksler monteres. Hvis entreprenøren på grund af en arbejdsoperation midlertidigt må fjerne en sådan overdækning eller afspærring, har vedkommende pligt til at retablere denne umiddelbart efter arbejdsoperationens afslutning Etablering af rækværk i færdselsarealer Ad stk. 1. HE leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker langs fælles færdselsarealer, hvor der er risiko for nedstyrtning og arbejdsskader. Der opsættes rærværk i forbindelse med alle nedbrydninger af vægge eller i etagedæk eller hvor arbejdssituationer gør at der opstår risiko for personnedfald. Hvis entreprenøren på grund af en arbejdsoperation midlertidigt må fjerne en sådan overdækning eller afspærring, har vedkommende pligt til at retablere denne umiddelbart efter arbejdsoperationens afslutning Belysning af færdselsarealer HO-entreprenøren leverer, monterer, vedligeholder, demonterer og fjerner efter aftale med byggeledelsen belysning af færdselsarealer.

25 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 25/63 Såfremt der i de udv. færdsels arealer fjernes eller tildækkes belysning således det kan være til fare for beboernes færden i området skal HO-entreprenøren straks etabler midlertidig belysning. Alle adgangsveje for beboerne skal være velbelyst under hele byggeperioden. I de midlertidige adgangstunneler som nævnt under pkt skal HOentreprenøren etabler belysning for beboernes sikkerhed. Byggepladsbelysning (vinterperioden) Orienteringsbelysning, i henhold til Arbejdstilsynets krav, på alle arbejdsområder skal være indeholdt i tilbuddet. Belysningsanlægget skal styres således, at skumringsrelæ og ur kan udkoble belysningen ved henholdsvis højt dagslys og slukke lyset udenfor arbejdstiden. Ingen byggepladsbelysning må blænde beboerne. I så fald skal de straks flyttes. Alt belysning skal være LED Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Bygherren forestår udførelse af vinterforanstaltninger på alle interims byggepladsveje og midlertidige stier inden for entreprisegrænsen. HO-entreprenør forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger på byggepladsens færdselsarealer herunder: Alle midlertidige anlagte byggepladsveje. Alle kørerpladearealer som skurbyer og matarialepladser. Alle midlertidig anlagte adgangsveje for beboere Oprydning og renhold af færdselsarealer HO-entreprenør renholder byggepladsveje, arealer omkring skurbyen, materialepladser. Arealer der anlægges og skal benyttes som adgangsveje så som arealet omkring skurbyen samt på materialepladsen skal fremstå tørt og fri for mudder og lign. Såfremt der forekommer mudder eller vand på arealerne må HO-entreprenøren straks affeje eller bortpumpe dette. Ved renovering af lejligheder skal trapperum renholdes. Opgangene må ikke benyttes til affald eller materialeoplag. Slutteligt støvsuges opgangen og trappen afvaskes Byggestrøm på byggepladsen Interims el se under el-arbejdet i Arbejdsbeskrivelserne. El-installationer flyttes/vedligeholdes af HE entreprenøren i hele byggeperioden.

26 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 26/ Skurby og oplagsplads Skurforhold HE leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner følgende skure, der stilles til rådighed for alle entreprenører: Byggelederkontor: Entreprenøren skal i perioden fra byggestart (se tidsplan) og til godkendt aflevering stille et byggepladskontor med mødelokale for 15 personer, incl. møblering til rådighed for byggelederen og fagtilsynet. Kontoret placeres let tilgængeligt for beboerne, da der her, skal afholdes åben skurvogn for beboerne. Møderummet skal indeholde et te-køkken med køl og KV vask. Kontoret skal ligeledes være med toiletrum med adgang til møderum og kontor via forrum. Mødelokalet rengøres efter hvert byggemøde Spiserum HE etablerer fælles spiserum, for byggepladsens fast gående håndværkere, målet er at der skal skabes fælleskab på byggepladsen. Spiserummet forsynes med tekøkken incl. stort køl og KV HE sikrer at der altid står et sæt opdaterede tegninger i papirstryk i spiserummet. Beboerpavillon/beboerrum Iht. kælderplanen blok C, indrettes der et beboerrum i kælderen under opgang 14. Bygherren møblerer rummet når HE har udført de under fagbeskrivelserne anførte overflade og installationsforbedringer. Rummet skal fungere som et beboertilbud uden støjgener, for de beboere som er hjemmegående imens der pågår arbejder i Deres bolig " 159 boliger". HE skal sikre at, flugtveje, lys, internet, tv, varme og tlf. fungerer i byggeperioden, HE opsætter kontaktoplysninger med navn og tlf. nr. i rummet. HE forsyner rummet med et tekøkken "prøvekøkken" med 100 liter køl, dog uden KV. I den periode hvor der pågår byggearbejder i opgang og 18, skal der på byggepladsen forefindes en for beboerne let tilgængelig pavillon som i omfang og indretning giver beboerne de samme muligheder som beboerrummet er tiltænkt incl. toiletrum. HE overfører bygherrens indretning til skurvognen og returnerer når pavillonen fjernes. HE sikrer grundig rengøring af beboerrummene og pavillonen 2 gange om ugen. Beboerpavillon I hele byggeperioden skal der udover ovenstående kombination Beboerpavillon/beboerrum stilles yderligere en beboerpavillon til rådighed indeholdende følgende: Fuldt møbleret. 2 rum af ca m2 med skrivebord og seng hvilerum 1 toilet med hv.

27 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 27/63 Opholdsrum på 15 m2 med 4 stole og bord. Te køkken arrangement med 100 liter køl og KV. Rummet skal fungere som et beboertilbud uden støjgener, for de beboere som er hjemmegående imens der pågår arbejder i Deres bolig " 159 boliger". HE skal sikre at, flugtveje, lys, internet, varme og tlf. fungerer i byggeperioden, HE opsætter kontaktoplysninger med navn og tlf. nr. i rummet. Sanitetsvogne HE leverer, opstiller og vedligeholder sanitetsvogn samt velfærdsfaciliteter til samtlige ansatte på byggepladsen og i h. t. Arbejdstilsynets og andre myndigheders krav. Rengøring af skure og velfærdsvogne påhviler entreprenøren. Skure skal opstilles indenfor de på byggepladsens tegninger angivne områder. Fordeling af pladsen vil fremgå af den endelige Sikkerheds- og byggepladsplan. HE sørger for det daglige renhold af fælles velfærds-, møde- og kontorskure samt for opfyldning af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. Retablering af terræn efter skurby foretages af HE Oplagsplads HE etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer de på byggepladstegning viste oplagspladser. Belægningen på oplagspladserne er stabilgrus Enhver entreprenør er ansvarlig for sine egne og underentreprenørers og leverandørers oplagring af materialer og materiel på byggepladsen, herunder også beskyttelse mod vejrlig overlast og tyveri. Alle oplagrede materialer skal beskyttes mod vejrlig og forurening ved afdækning med presenning eller lignende. Materialer skal ligeledes lagres på udlagte strøer løftet fra terræn, således at det oplagrede ikke tager skade. Oplagring af vinduer og døre og lignende produkter skal etableres i en aflåselig container. Det påhviler entreprenøren at sikre korrekt temperatur og fugtighed for produkternes korrekt oplagring jf. leverandørens anvisning. Der må kun oplagres materialer på de anviste områder i.h.t. Byggepladsplanen - Bemærk, oplagring af lettere flytbare materialer, må ikke foretages på indgangssiden af boligblokken. Levering skal ske i takt med monteringen.

28 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 28/63 Der kan således ikke uden byggelederens accept påregnes en samlet oplagring af større leverancer. Materialer skal lagres og stakkes, således at børn ikke kan komme til skade ved leg. Evt. krav om ekstrabetaling for flytning af materialer og materiel, der er i vejen for arbejdets fremadskreden, vil ikke blive honoreret. Al trafik og transport af materialer udføres via anviste byggepladsveje. Støjgener som følge af mangelfuld fastgørelse af presenninger tolereres ikke Teltværksteder Kan placeres såfremt HO-entreprenøren ønsker dette Affaldshåndtering og affaldscontainer HE sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner, for tømning af affaldscontainere i byggeperioden samt for efterfølgende fjernelse. Bemærk at nedbrydningsaffald / materialer der bortskaffes fra stilladset og ned via affaldsrør, skal ende i lukkede containere for at begrænse støvudviklingen. Nedbrydningsmaterialer skal bortskaffes umiddelbart efter nedtagningen. Entreprenøren opstiller det for arbejdet nødvendige antal lukkede og låsbare affaldscontainere, som flyttes rundt på pladsen på de af tilsynet anviste pladser. Alle udgifter i forbindelse med bortskaffelse af byggeaffald, herunder det for arbejdets gennemførelse nødvendige antal containertømninger med blandet affald, skal være indeholdt. Endvidere skal gældende affaldsregulativ for Aarhus kommune følges. Entreprenøren sørger for aflåsning af containere ved arbejdstids ophør, samt oplåsning ved arbejdstids begyndelse. Det påhviler ALLE entreprenører straks at samle og henlægge eget affald i byggepladsens container. Beboernes affaldscontainere må ikke benyttes Belysning i skurby og på oplagsplads HE etablerer, vedligeholder og fjerner belysninger således AT krav er overholdt. der henvises i øvrigt til pkt Belysningen må på indtet tidspunkt virke blændende for beboerne i området. Alt belysning skal være LED.

29 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 29/ Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads HE forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger i skurby og på fælles oplagsplads Oprydning i skurby og på oplagsplads I fællesområder er HE ansvarlig for oprydning og renhold. 4.9 Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder HE afdækker skakthuller og udsparinger i dæk. Se også under 4.7.4/ Etablering af rækværk i arbejdsområder HE opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker i alle fælles arbejdsområder. Se også under 4.7.4/ Belysning i fælles arbejdsområder I fælles arbejdsområder, hvor flere entreprenører arbejder samtidigt, leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner HE-entreprenøren arbejdsbelysningen. Der henvises i øvrigt til pkt Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder HO-entreprenøren sørger for snerydning i alle arbejdsområder herunder også: Stilladser og løbegange. Stillads overdækninger for tagkonstruktioner. Stilladsoverdækninger ved udgange. Evt. HO-entreprenørens egne teltværksteder Midlertidige trapper Oprydning og renhold i arbejdsområder HE renholder arbejdsområder for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette skal minimum ske én gang om ugen Afskærmninger og sikringer Er der risiko for nedstyrtning af materialer og værktøj fra stilladser, hejs, kraner eller lignende til underliggende arbejdsniveau eller på personer på jordniveau, skal der foretages foranstaltninger til imødegåelse heraf, f.eks. skiltning på jordniveau eller udspænding af net under platform. Altanfacade, eksisterende boliger: Inden nedtagning af altanværn skal det sikres at eksisterende terrassedør maximalt kan åbnes 7 cm Arbejdsstedsbelysning Overenskomstmæssig arbejdsstedsbelysning både indvendigt og udvendigt samt håndlamper, forlængerledninger m.m. leveres og vedligeholdes af den enkelte entreprenør, som også har ansvaret herfor.

30 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 30/63 Alt belysning skal være LED Tekniske hjælpemidler Materialeindhejsning HE opstiller, vedligeholder og fjerner materialehejs således transport og logistik sikres for alle stillads og tagarbejder. HE vurderer og planlægger hejstypen under hensyn til arbejdets udførelse jf. fagbeskrivelserne Det præciseres, at de nødvendige lifte, mobilkraner o.lign. skal være indeholdt i tilbuddet. Det er således op til HE entreprenøren at vurdere behovet for disse arbejdsredskaber, d.v.s. HE skal i sit tilbud medtage udgifter til mobilkran, lift og mobile arbejdsplatforme, herunder også indregne evt. supplerende interimsveje ud over de på byggepladsplanen anførte Kran I forbindelse med facade- og tagrenoveringsarbejdet langs Nydamsvej samt Vorregårds alle er pladsforholdene begrænsede langs facaden. Ligeledes er der på begge strækninger meget trafik, hvilket vil vanskeliggøre af få nedbrydningsmaterialer samt leverancer som teglsten og mørtel op og ned fra stilladserne. Der anses derfor som en nødvendighed at der på bagsiden af blok A, B, C og D opstilles en tårnkran (Se byggepladsplanen). Der er op til HO-entreprenøren selv at vurderer hvilken størrelse af kran der er behov for samt hvorvidt det er rentabelt også at benytte tårnkran ifbm. de øvrige blokke. Alle udgifter ifbm. opstilling, leje, drift, nedtagning etc. samt udgifter til jordbundsundersøgelser og evt. opbygning af underlag for kranen og reetablering af arealet herefter skal være indeholdt i HO-entreprenørens tilbud. Arbejdet med kranen skal udføres af uddannet personale. Der må aldrig kranes over de midlertidige adgangstunler, fortove eller ikke indhegnede arealer. Ind- og udhejsninger skal planlægges nøje med hensyn til sikkerhed Stillads og arbejdsplatform HE opstiller, ombygger, vedligeholder og fjerner fællesstillads.

31 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 31/63 Fællesstillads: HE leverer og opstiller stillads eller arbejdsplatforme for løsning af alle arbejder på tag, indgangs- og altanfacader, ved gavle samt i forbindelse med ændring at trapperum. Ligeledes udføres der adgangstunneller fra alle udgangsdøre til fortov eller tværgående gangsti. Dog min. 2 m. fra stilladset. Adgangstunnellerne udføres som murerstillads med stilladsdæk af træller og slutteligt tildækket med presenning. Ved butikkerne tildækkes kun med presenning i toppen således der bibeholdes dagslys til forretningslokalerne. HE koordinerer alt arbejde på fællesstilladser. Type 3 Udføres som et murerstillads: a) Stilladsklasse 5, belastning op til 450 kg/m² (fladelast) b) Stilladsdæk udføres af træller c) Bredde på ca. 2,20 m d) Den frie højde mellem stilladsdækkene skal min. være 2,0 m. HE vælger selv den for eget firma og underentreprenører optimale løsning. Her ses gerne valg en kombination af stillads/arbejdsplatforme, hvor facaderenovering omkring de eksisterende boliger foretages fra platforme og det tunge stillads. Ved opbygning af stillads skal der tages højde for flest mulige materialetransporter til boliger direkte fra det fri. Der skal samtidig tages højde for at nedbrudte materialer kan bortskaffes samt nye materiale kan opsættes på stilladset eller materialeplatforme. Ifbm. arbejdet langs Nydamsvej samt Vorregårds alle skal der være mulighed for at materialer ind og borthejses fra kran. Ved valg af arbejdsplatforme skal det sikres, at der opsættes værn omkring hele tagfladen inden arbejdet påbegyndes ligesom altaner afskærmes straks eksisterende værn demonteres. Ved opstillingen af stilladset skal det sikres, at eksisterende vinduer i beboede lejligheder kan åbnes, da disse vinduer skal fungere som redningsåbninger for beboerne. Alle højdereguleringer og ombygninger af stillads skal være indeholdt i tilbuddet. Stilladser skal opstilles på en måde, så daglige brug af hoveddøre stadig kan ske uhindret. Stilladstrapper og stiger til terræn skal ved fyraften være afspærret eller fjernet der må uden for normal arbejdstid ikke være umiddelbar adgang til stilladser. Bygningsaffald eller brokker der evt. kan fjernes fra stilladset og direkte ned i en container eller lignende skal foregå via et affaldsrør / nedfaldsrør. HE skal udføre dagligt tilsyn med stilladset. Entreprenøren leverer, monterer og vedligeholder inddækning af stillads på alle sider som afskærmning for vejrlig i nødvendigt omfang. Udføres iht. AT-vejledning D.2.11 angående vinterinddækning.

32 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 32/63 Fællesstilladset stilles til rådighed for alle entreprenører i forbindelse med følgende hovedarbejder: Nedbrydning Murerarbejde Vinduesarbejde Isoleringsarbejde Tagarbejder Ventilationsarbejder Fællesstilladset skal være til rådighed i hele byggeperioden jf. udbudstidsplanen Totaloverdækning: Overdækningen skal monteres med tosidet fald, tætte gavle samt brandhæmmende dug. Overdækning skal opstilles og monteres så overdækningen sektionsvis kan åbnes af hensyn til materialeindhejsning. Der kan ikke regnes med hultagning i tag til bæring af totalinddækning. Bæring udføres af stillads eller stilladstårn/bjælker. Løbende vedligeholdelse af overdækning pga. vejrlig (stropper der springer, overdækning som springer/revner pga. vind m.m.), skal være indeholdt i tilbuddet. Totaloverdækning skal opsættes inden nedbrydning af eksisterende tag påbegyndes og må først fjernes, når der er udført komplet afsluttet færdig tæt tag. Ved arbejder hen over flade tage, skal der være indregnet totalafdækning med min 15mm krydsfiner på hele tagfladen. Stillads / lift / personlift som er nødvendige for arbejdets udførelse efter kranflytning skal være indeholdt i tilbuddet til arbejdets fulde færdiggørelse Snerydning af stilladsoverdækninger udføres under stilladsarbejde Se B2.100/B2.010 samt tø/mu murerbeskrivelsen for supplerende oplysninger omkring stilladser Personelevatorer HE etablerer, vedligeholder og fjerner personelevator således transport og logistik sikres for alle stillads og tagarbejder. Personelevatoren er til fri afbenyttelse for alle entreprenører i hele byggeperioden jf. tidsplan Forsyning til byggeplads Vand og afløb HE etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til byggebrug og skurby for alle entreprenører. HE etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til skurby for alle entreprenører. HE entreprenøren tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og afløb til fælles skurvogne og møde- og kontorskur.

33 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 33/63 Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udførelse af HE. Frostsikring af vand og afløb til velfærdsbygninger/vogne/byggepladskontor samt nødvendig inddækning af skure med vintermåtter, skal være indeholdt i tilbuddet. HE skal selv kontakte forsyningsselskaberne for alle tilslutninger, herunder midlertidige afløb og vand. Forsyningerne kan forudsættes taget fra eksisterende installationer i kælder samt fra vaskeribygning. Vandforsyning skal føres under eksisterende vej/sti frem til skurby. Byggevand leveres, vedligeholdes og demonteres af HE. HE planlægger placering af byggevand og indfører disse på byggepladsplanen. Der etableres måler på byggevandet El HE etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle entreprenører. HE etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles skurvogne, møde- og kontorskure. HE skal selv kontakte forsyningsselskaberne for alle tilslutninger, herunder midlertidig el. Forsyningerne kan forudsættes taget fra eksisterende installationer i kælder samt fra vaskeribygning. El skal føres under eksisterende vej/sti frem til skurby. Udgifter til el i forbindelse med opvarmning og øvrig drift af mandskabsvogne skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Entreprenøren foranlediger selv installering af el-bimålere for registrering af forbrug til mandskabsvogne. Elforbruget til egne skure og materialecontainere betales af HE HE planlægger placeringer af byggepladstavler og indfører disse på byggepladsplanen. Øvrigt elforbrug på byggepladsen betales af bygherre Alle kabler i terræn skal ophænges efter gældende regler eller nedgraves Kommunikation HE sørger for at der i hele byggeperioden er adgang til mobilopkald, til brug for nødopkald, samt sikrer AT godkendelse af placering. Internet i skurbyen HE etablerer trådløst internet i skurbyen, således alle håndværkere har adgang til byggesagens opdaterede projektmateriale, referater m.m. dawnload min. 20 MB, upload min. 2 MB.

34 Dato : Fællesbetingelser 4. Byggeplads Side : 34/ Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle beboere/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten. Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter følgende regler: Alle håndværker der skal have adgang til byggepladsen, skal have udstedt et identitetskort med foto. HE håndterer dette. HE har pligt til omgående at anmelde et eventuelt mistet ID-kort. HE forestår administration af nøgler Information til tredjemand Midlertidig drift HO-entreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsen især tage hensyn til: Støj Støv Oplagring af byggematerialer Renholdelse af bygning og byggeplads

35 5. Sikkerhed og sundhed Side : 35/ Ordensregler Følgende ordensregler er gældende og skal indskærpes alle beskæftigede på arbejdspladsen: Rygning er forbudt i bygningen. Ophold i skurbyen er kun tilladt fra ½ time før til ½ time efter effektiv arbejdstid. Nødtørft må kun forrettes på de anviste steder. Urenlighed i bygningen eller på byggepladsen, usømmelig adfærd samt beruselse kan medføre bortvisning. Entreprenørerne skal inden arbejdet påbegyndes kunne dokumentere, at bemandingen består af håndværkere som er vant til at omgås og arbejde blandt beboere og har forståelse for beboernes situation fra byggesager af lignende karakter. Entreprenørerne skal endvidere sørge for, at alle, som er tilknyttet byggepladsen efterlever Regler for Brugerhensyn : størst muligt hensyn til brugerne/beboerne almindelig hensyntagen, høflighed, omgangstone og tolerance overfor brugerne. - god og klar oplysning og orientering til beboere om arbejdets varighed, og om det er færdigt eller de kommer igen. - størst mulig omtanke for nøgler og ulåste entredøre. En bolig må aldrig forlades åben eller ulåst. Dette gælder både for døre og vinduer. - tilstræbe en kortvarig og flydende arbejdsgang i den enkelte bolig, med sigte på mindst mulig belastning af den enkelte beboer. - ingen unødig støj radio/råben. Rygning er forbudt - pauser afholdes ikke i bygningen. - hensynsfuldt færdsel på stilladser, ved arbejdssteder og ved byggeplads. - oprydning i bygningen, på stillads og terræn! Slagordet skal være: Hellere renere efter end før. - respektere aftalte start- og sluttidspunkter. - sikre mod uvedkommende adgang/trafik på stillads. Stilladsstiger trækkes op. - sikre og farbare adgangsveje, flugtveje, m.v. etc. Såfremt det viser sig at håndværkere ikke evner at efterleve brugerhensyn kan bygherrens tilsyn forlange de pågældende bortvist fra byggepladsen.

36 5. Sikkerhed og sundhed Side : 36/63 Bygherrens tilsyn er på bygherrens vegne forpligtet til at forlange bortvisning af folk, der tilsidesætter disse regler eller på anden må giver berettiget grund til klage. Se bilag om det at være Håndværker for Boligkontoret Århus. Hvis der afvigelser ifht. ovenstående er Boligkontorets tekst gældende Arbejdstid Opgaven skal udføres indenfor normal arbejdstid. Normal arbejdstid forstås som: Hverdage kl , materialeleverancer på terræn er dog undtaget. Arbejder der kræver adgang til boliger, må dog kun udføres mellem kl Entreprenørerne skal til enhver tid planlægge og tilrettelægge arbejdet således, at opgivne tidsfrister kan overholdes ved arbejde indenfor ovennævnte tidsrum. Dette gælder også i tilfælde hvor det drejer sig om at indhente eventuelle forsinkelser. Arbejde udenfor disse tidspunkter må kun finde sted efter udtrykkelig aftale med bygherrens tilsyn. Såfremt entreprenørerne har behov for at udføre arbejde udenfor normal arbejdstid, skal dette anmeldes til og godkendes af bygherren 2 dage før udførelse Adgang og brandredning Der skal være uhindret adgang til boligblokkene for redningskøretøjer. Veje må ikke spærres af parkering eller oplagring. HE indkalder brandvæsnet og tilsynet til gennemgang af den endelige byggepladsplan Adgang for beboerne Entreprenørerne skal sikre, at der er uhindret adgang for beboere, barnevogne, flyttefolk m.v. fra P - areal til opgangsdøre. Adgangsvejene skal være minimum 2,0 m brede og afmærkes med bånd eller lignende. Entreprenøren skal sørge for afspærring for kørsel/parkering med privatbiler ved arbejdsområder. Der skal dog sikres uhindret adgang for brandredningskøretøjer og ambulancer Genhusning

37 5. Sikkerhed og sundhed Side : 37/63 Beboere i de fremtidige 60 tilgængelige og ombyggede boliger genhuses i byggeperioden for den enkelte opgang jf. udbudstidsplanen. Den planlagt ud- og hjemflytning fremgår af udbudstidsplanen. De planlagte genhusningsperioder kan ikke forventes ændret! Boligkontoret Aarhus forestår selv planlægning og gennemførelse af genhusning, dog skal entreprenøren sikre, at det i ugerne op til udflytning samt ved hjemflytning er etableret gode tilkørsels- og adgangsforhold for flyttefirmaet. Beboermeddelelser før opstart ved HE: 3 måneder før opstart af en bolig/blok, skal beboerne ved skriftlig henvendelse oplyses om forventet opstart og afslutning af arbejdet. I brevet, med tilhørende tegning, forklares ligeledes overordnet, hvad der skal laves i lejlighederne, max. afbrydelsesperiode for brugsvand/varme, og hvor beboerne skal fjerne inventar m.v. i lejligheder, altaner og pulterrum (f.eks. møbler, gardiner o.s.v.). Informationen skal udarbejdes/uddeles af entreprenøren, men teksten udarbejdes i samarbejde med bygherre/byggeleder. Ingen information må uddeles, uden bygherrens tydelige accept og godkendelse af ordlyd m.v. Inden uploades en kopi på I-binder til bygherren Ændres de udmeldte opstartstidspunkter skal beboerne straks informeres herom. 2 uger før opstart af bolig/blok, skal beboerne atter ved skriftlig henvendelse oplyses om, hvornår arbejderne pågår, samt en påmindelse om hvor inventar skal flyttes. I brevet bedes beboerne også om at være hjemme den første time fra 8-9 da der her skal skiftes over til elektronisk lås. Entreprenøren skal opsætter ca. 1x2 m. info-tavle ved vaskeri/byggelederkontor hvor alle relevante beboeroplysninger ophænges og løbende ajourføres af entreprenør/byggeleder Registrering før opstart Inden opstart af arbejder i en bolig samt opgang, foretager entreprenøren en hurtig gennemgang, for at registrere. om der vil være problemer i forbindelse med arbejdets fremdrift, herunder eventuelle ekstraarbejder som f. eks ulovlige installationer/lofter Beboermeddelelse ved afbrydelse af vand Generelt afbrydelser: Afbrydelser af afløbsinstallation samt varme- og brugsvandsforsyningen skal være så få og kortvarige som muligt, og alle beboerne skal informeres om afbrydelser minimum 3 døgn forinden - ved en skrivelse til hver bolig, ved indgangen til opgangen og ved opslag på kulørt papir i vaskeriet. I nedenstående skema er den maksimale sammenhængende varighed af afbrydelser i varme- og brugsvandsforsyningen angivet:

38 5. Sikkerhed og sundhed Side : 38/63 Tidsperiode Varme Afløb, El og Brugsvand Maj -september Oktober - april Max. 1 døgn i hver uge samt i dagtimerne Kun i dagtimerne Kun i dagtimerne Hverken afløb, el-, varme- eller brugsvandsforsyningen må være afbrudt i weekender Åben skurvogn Der afsættes 2 x 2 timers fast ugentlig kontortid (f.eks. mandag kl og torsdag kl ) gennem hele byggeforløbet, hvor rådgiver samt entreprenørens byggeleder er til disposition. En af dagene deltager en præsentant fra boligforeningen. Her kan afdelingens beboere komme og få afklaret detaljer om arbejderne i/ved boligerne. Dagen for kontortiden skal ligge dagens før entreprenørens interne byggemøder, således at aftaler gjort med beboerne kan videregives til underentreprenørerne straks dagen efter. Åben skurvogn kan med fordel inddrages i informationsmaterialet til beboerne i de 159 boliger, således de har mulighed for at få afklaret spørgsmål inden håndværkernes opstart El i beboede boliger Når der arbejdes i beboede lejlighed kan strøm i normalt omfang til håndværktøj tages i lejligheden. Der kan max regnes med 10 Amp. Forsikring, dersom dette ikke er tilstrækkeligt, skal HE sikre etablering af byggepladstavle Byggepladsens personale Hovedentreprenørens nøglepersoner: HE skal dokumentere at de i prækval anførte projektledere og byggeledere er på opgaven. Udskiftning af projektleder, projektchef og byggeleder, skal godkendes af bygherren. HE skal sikre 5 arbejdsdages bemanding af byggepladsens kontor ved relevant personale imens der udføres udv. og indv. renovering og ombygning af bygningen. Mangeludbedrings holdet: HE sammensætter et dertil egnet hold, som skal sikre en ensartet og håndværksmæssig korrekt mangeludbedring. Holdet udfører mangeludbedringer i alle beboede lejligheder.

39 5. Sikkerhed og sundhed Side : 39/63 Holdet skal som minimum bestå af en maler, tømrer og en ansvarlig for el, vvs og vent. som har mulighed for at udføre justeringer samt give beboeren en præcis brugerinstruks. Udskiftning af håndværkere skal godkendes af bygherren. Godkendelse af håndværkere Udskiftning af håndværkere for arbejder i beboede boliger skal godkendes af bygherren. HE udarbejder og afleverer en liste på de personer som skal ind i de beboede lejligheder, til bygherrens godkendelse. Evt. ændringer i personalet skal godkendes af bygherren. Listen skal som min. indeholde Fulde navn, firmanavn, erfaring og alder Beboerinfo om det at bo op af en byggeplads HE inviterer til åben byggeplads for afdelingen, med det formål at orientere og fortælle om processerne i byggeriet og sikkerhed på byggepladsen. Boligkontoret Aarhus sørger for lidt godt til ganen. Boligkontoret Aarhus udarbejder i fælleskab med HE en inforskrivelse Isolering af bagmure I perioder hvor nattemperaturen er 10 til 5 gr. C, skal der udføres afdækning med vind og vejerbestandig isolering. Afdækningens helhed skal isoleres med hvad der svarer til 50mm isolering kl. 37. I perioder hvor nattemperaturen er 5 til -10 gr. C, skal der udføres afdækning med vind og vejerbestandig isolering. Afdækningens helhed skal isoleres med hvad der svarer til 100mm isolering kl Beboerinformation Vedlagt eksempel på beboerinformation angiver boligforeningens princip for information til beboerne. HE skal bidrage med tidsplaner, byggepladsplan, samt øvrigt under egenproduktion og leverancer, alt i skematisk overskuelig udgave Materialer og produktion Materialeprøver leveres i tilstrækkelig udstrækning til, at materialets kvalitet og udseende kan bedømmes. Omfanget vurderes suverænt af byggelederen. Prøver

40 5. Sikkerhed og sundhed Side : 40/63 skal være mærket med byggeforetagendets navn, entreprenørens og leverandørens navn og adresse samt dato. De pågældende emner mærkes og signeres efter bedømmelse og godkendelse af byggeledelsen for derefter at danne sammenligningsgrundlag for leverancer, idet godkendte prøver er bindende for hele leverancen. MOCK UP/REFERENCEBOLIG For facadearbejder, skakte, ventilation, elevator, badeværelser, køkken samt indvendige overflader i tilgængelige boliger skal der i detailtidsplanen indarbejdes produktion/godkendelse af mockup/reference rum og -felter som herefter vil være gældende for arbejdets fremadrettede udførelse. Mockupperne skal vise alle indvendige detaljer med lister, rør, styrring, inddækninger, vinduesplader, samt udvendige detaljer med underlag, isolering, vindspærre, facadebeklædning, lysninger, sålbænke, osv., altså det færdige resultat for den pågældende mockup med mulighed for teknisk indsigt i udførelsesmetoden. Udførelse af mockup/referencer skal være indeholdt i tilbuddet Mål og afsætninger De på tegningerne angivne mål er vejledende. Entreprenøren skal kontrollere og evt. korrigere disse efter opmåling på de eksisterende konstruktioner. Måltagning samt stykoptælling af diverse elementer, beslag m.v. har entreprenøren det fulde ansvar for. Tolerancer Med mindre andet specifikt er angivet i beskrivelsen for de respektive fagentrepriser, en nedenstående tolerancer gældende: Jordarbejde: - komprimeret sandfyld i 30 cm tykkelse +/- 15 mm - befæstede arealer +/- 20 mm - muldbelagte arealer +/- 50 mm Kloakarbejde: - placering af afløbsstudse i bygning +/- 10 mm - placering af brønde i terræn +/- 80 mm - bundkoter +/- 30 mm - topkoter i belægninger +/- 15 mm - topkoter i terræn tilpasses terræn Betonarbejde In Situ: - koter +/- 10 mm - lodrette mål / tykkelser + 20 / -0 mm - vandrette mål +/- 10 mm - overfladers afvigelse på 3 m retskede +/- 10 mm - overfladers afvigelse på 2 m retskede +/- 5 mm - overfladers afvigelse på 0,6 m retskede +/- 4 mm

41 5. Sikkerhed og sundhed Side : 41/63 - max afvigelse fra lodlinie for en etagehøjde 10 mm Beton- og letbetonelementer: - placering i forhold til modullinier +/- 5 mm - max. afvigelse fra lodlinie for en etagehøjde 5 mm - placering af åbninger +/- 5 mm - åbningers størrelse +/- 5 mm - koter +/- 5 mm - overfladens planhed på 2 m retskede +/- 2 mm - Placering af indstøbte dele +/- 2 mm Murerarbejde: - koter +/- 10 mm - placering i forhold til modullinier +/- 5 mm - placering af åbninger +/- 5 mm - åbningers størrelse +/- 5 mm - max. afvigelse fra vandret plan (murværk) på 2 m retskede 5 mm - max. afvigelse fra lodlinie for en etagehøjde 10 mm - max. afvigelse på pudset overflade fra plan overflade på 2 m retskede 5 mm - pudslag (grovpuds) max tykkelse 20 mm - slidlag på 3 m retskede +/- 5 mm Se Murfagets hvor går grænsen Stålbjælker/ -søjler: placering +/- 10 mm højdejustering +/- 5 mm øvrige tolerancer +/- 5 mm Gulvarbejde: afretningslag på 2 m retskede +/- 2 mm overfladeudlægning på 2 m retskede +/- 2 mm samlinger +/- 0 mm Tømrerarbejde: - tildannelse af konstruktionstræ i længden +/- 10 mm - tildannelse af konstruktionstræ dimensioner +/- 2 mm - tildannelse af limtræ i længden +/- 5 mm - tildannelse af limtræ dimensioner +/- 2 mm - træspær ydre geometri +/- 10 mm - montage af elementer lodstilling 2,5 - montage af elementer vandret placering +/- 15 mm - montage af elementer lodret placering +/- 10 mm - færdigt bygværk længdemål +/- 3 mm - færdigt bygværk detailmål +/- 2 mm - færdigt bygværk højdemål +/- 2 mm - overfladers max afvigelse fra plan på 2 m retskede lodret og vandret 5 mm Snedkerarbejde: - elementfremstilling længde og bredde +/- 2 mm - elementfremstilling detailmål +/- 2 mm - elementfremstilling vindskævhed +/- 2 mm - elementmontering længde og bredde +/- 2 mm - max afvigelse fra lodlinie pr. m 1 mm - færdigt bygværk længde og bredde +/- 2 mm - færdigt bygværk max afvigelse fra lodlinie pr. m 1 mm - færdigt bygværk detailmål +/- 2 mm VVS-arbejde:

42 5. Sikkerhed og sundhed Side : 42/63 - placering af udtag +/- 10 mm - rørføring +/- 20 mm El-arbejde - placering af udtag, højdemål +/- 2 mm - placering af udtag, lofter +/- 2 mm - placering af udtag, i lod over hinanden +/- 1 mm - placering af udtag, i øvrigt +/- 10 mm - førings veje +/- 20 mm - placering af udtag, højdemål +/- 2 mm Vinterbyggeri Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 995 af 06. oktober 2006 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 01. november til 31. marts, samt den senere bekendtgørelse nr. 423 af 23. april 2010 og bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011, er gældende. Udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger, skal være indeholdt i tilbudssummen. Entreprenøren er pligtig til at tilrettelægge byggearbejdet således, at standsninger på grund af frost, sne, regn og blæst minimeres. Der henvises i den forbindelse til Dansk Byggeris anvisninger: Hvor går grænsen, veludført murerhåndværk, samt tegl 37 og Vintermuring af Jens Østergård v. teknologisk institut. Ovenstående skal indarbejdes i entreprenørens tidsplan Ved murerarbejder under 5 gr. C skal HE redegøre hvilke forholdsregler han agter at indarbejde i processen Midlertidig opvarmning Såfremt bygningens udtørring i henhold til tidsplanen skal fremmes ved, at der sættes varme og affugtere på, må entreprenøren tilrettelægge arbejde derefter. Opvarmning udføres med midlertidig radiatorer på fodstativ til placering på gulv. Radiatorer skal monteres med thermostat til opvarmning til ca. 18 C. Tilsluttet fjernvarme m. fleksible rør så den kan flyttes i forbindelse m. arbejdets fremdrift.. Opsætning, tilslutning, ibrugtagning, pasning og demontering udføres af entreprenøren. Forbrug betales af bygherre men alle øvrige udgifter skal være indregnet i tilbuddet Omfang af vejrligsforanstaltninger Byggeriet skal delvist gennemføres i vintermånederne jf. ubudstidsplanen For de arbejder, der skal udføres i vinterperioden skal entreprenøren sikre koordinering af vinterarbejder.

43 5. Sikkerhed og sundhed Side : 43/63 Vejrligsforanstaltningerne skal udføres i et omfang, der sikrer, at den for byggeriet udarbejdede tidsplan kan overholdes. Snerydning af eksist. belagte veje og stier udføres af viceværterne i boligområdet, herunder de af HE etablerede midlertidige gangstier. Såfremt denne snerydning ikke er tilstrækkelig eller er udført ved arbejdstids påbegyndelse påhviler det HE at udføre dette arbejde. Entreprenøren skal sikre det altid er muligt for viceværterne at rydde sne frem til de beboede opgange. Byggepladsvejs og interimsveje, der er anlagt på eksist. stier eller i grønne arealer, holdes altid ryddede af HE. Ansvar. HE har ansvaret for, at der i nødvendigt omfang træffes foranstaltninger til sikring af udførte arbejder mod frostskader og andre vejrligsskader og har ligeledes ansvaret for foranstaltningernes tilstrækkelighed, jvf. AB Sikkerhed og sundhed 5.1 Generelt Arbejdsmiljøkoordinator (p) i projekteringsfasen er benævnt arbejdsmiljøkoordinator (p). Arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen benævnt arbejdsmiljøkoordinator (b). HE skal, for at sikre gennemførelsen af de i nærværende Sikkerheds- og SundhedsPlan anførte foranstaltninger i forbindelse med byggepladsens drift, i sit tilbud medregne den nødvendige bemanding på pladsen i hele byggeperioden, indtil aflevering har fundet sted Organisation Bygherren har udpeget d.a.i. til at varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator (b). Arbejdsmiljøkoordinator (b): d.a.i. Øvrig organisation fremgår af punkt 1.3 Projektorganisation. Ad Stk. 1. & Stk. 2.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen Byggepladskoordinering Ad Stk. 1. og Stk. 2.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøskoordinator (b).

44 5. Sikkerhed og sundhed Side : 44/ Sikkerhedsmøder Ad Stk. 1.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b). Der afholdes sikkerhedsmøder før planlagte byggemøder, en gang hver anden uge. Referatet udsendes til HE via I-binder, og denne har ansvaret for, at referatet fordeles korrekt til egne sikkerhedsgrupper, arbejdsledere, tillidsmænd m.v. Sikkerhedsrepræsentanterne fra de pågældende entreprenører skal altid være min. en person som har sin daglige gang på byggepladsen Kontrol og tilsyn Det påhviler den entreprenør, der har til opgave at udføre en sikkerhedsforanstaltning, byggepladsinstallation eller lignende at føre løbende kontrol med den etablerede foranstaltningen/installation. Kontrollen skal udføres dagligt og omfatte en sikkerhedsmæssig kontrol. Kontrollen skal sikre, at foranstaltningen/installationen opfylder myndighedernes krav. Kontrollen skal dokumenteres og forelægges sikkerhedskoordinatoren på sikkerhedsmødet. Hvis der konstateres svigt eller mangler ved foranstaltningen/installationen, skal forholdet omgående bringes i orden og sikkerhedskoordinatoren orienteres om det. Såfremt forholdene ikke bringes i orden omgående har byggeledelsen ret til at lade arbejdet udføre ved andre for den ansvarlige entreprenørs regning. Hvis en anden entreprenørs sikkerhedsforanstaltninger er til hinder for eller utilstrækkelige til en entreprenørs arbejde, skal førstnævnte uden udgift for bygherren afbøde sådanne forhold. Ved ophold i eller afslutning af det pågældende arbejde skal entreprenøren etablere henholdsvis retablere sikkerhedsforanstaltningerne, så alle sikkerhedskrav til stadighed er opfyldt. Overdragelse af entreprenørens ansvar for tilsyn og vedligeholdelse af de respektive sikkerhedsforanstaltninger kan alene ske ved skriftlig aftale efter godkendelse fra sikkerhedskoordinatoren. 5.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed Sammenhæng mellem projektmaterialet og indholdsfortegnelsen til Plan for Sikkerhed og sundhed fremgår af bilag 1. Ad Stk. 1.: Sikkerhedskoordinatorens erstattes med arbejdsmiljøkoordinatorens (b). Entreprenøren skal medvirke ved sikkerhedskoordinatorens færdiggørelse og ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed.

45 5. Sikkerhed og sundhed Side : 45/ Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener I hele byggeperioden har den enkelte pligt til at medvirke til at begrænse støjgener mest muligt. Støj forlanges begrænset ved valg af værktøj der begrænser støjudviklingen. Det henstilles til at der benyttes radio Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener I hele byggeperioden har den enkelte pligt til at medvirke til at begrænse støv mest muligt. Støv forlanges begrænset ved udsugning på værktøj og rengøring skal foregå ved støvsugning. Der må ikke fejes med kost. HO-entreprenøren leverer og vedligeholder støvsuger (inkl. poser) i hele byggeperioden og skal være til rådighed for alle. Støvsugeren skal være med godkendt filter og mikrofilter Begrænsning af ergonomiske gener Entreprenøren skal sørge for, at manuel transport, såsom løft, bæring, skub, træk og lignende af tunge byrder begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler. 5.4 Forholdsregler ved farlige arbejder Der er udføre rapport fra Dansk Miljøanalyse A/S med undersøgelser for asbest, bly og PCB. Rapport er en del af udbudsmaterialet, og konstaterer tilstedeværelsen af de nævnte stoffer. Entreprenøren skal ved saneringsarbejdet tage rapporten til efterretning og følge de vurderinger og anbefalinger vedr. håndtering, opbevaring og bortskaffelse der foreskrives. Entreprenøren skal foretage nødvendige anmeldelser til AT arbejdstilsynet, ligesom han skal bortskaffe alt miljøbelastende affald til godkendt modtager. De respektive entreprenører skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de sikkerhedsmæssige forhold. Entreprenøren skal planlægge arbejde med produkter, som indeholder farlige kemiske stoffer, når substitution ikke er mulig. Entreprenøren skal samle og ajourføre oplysninger om de kemiske stoffer, der anvendes ved entreprisen og sørge for, at de behandles i overensstemmelse med Ar-

46 5. Sikkerhed og sundhed Side : 46/63 bejdstilsynets gældende regler. Der skal udarbejdes en liste over de stoffer og materialer, der under hensyntagen til de tekniske krav giver mindst belastning af arbejdsmiljøet (substitution), og overvejelserne om substitutionsmuligheder skal kunne dokumenteres over for sikkerhedskoordinatoren. Bly-, Asbest, samt PCB holdigt affald skal løbende pakkes i kraftigt plast, så det ikke ophober sig. Det skal opbevares i særskilt container som skal være lukket, aflåst og markeret med farligt affald. Der skal være en container til blyholdigt affald. Alle personlige værnemidler, materialer, containere, deponeringsudgifter etc. skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Kun folk med ekspertise i farligt affald må udføre disse opgaver. I miljørapportens kapitel 8. refereres til instrukser, bekendtgørelser og vejledninger som er gældende for saneringsarbejdet Arbejdet med asbest sanering Håndtering af, samt sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med asbestarbejdet er yderligere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen for asbestarbejde. Arbejdet udføres i overensstemmelse Håndbog for sikkerhedsgruppen, bygge og anlæg, med afsnit 6. om asbest Arbejdet med blysanering Genbrug af blyholdigt og PCB affald er ikke tilladt og skal derfor til speciel deponi. Der skal etableres sluse i blysanerings- og PCB saneringsområdet med undertryk og markeres med skilt på alle adgangsveje: ADGANG FORBUDT Dragt, åndedrætsmaske og sko skal støvsuges grundigt og tages af inden sluseområdet forlades. Der skal anvendes luftrensere med HEPA-filtre og afkast til det fri, støvsugere med HEPA-filter og mekanisk værktøj forsynet med lokalt sug og filtre. Blyholdigt skal pakkes løbende i kraftigt plast, så det ikke hober sig op. Det skal opbevares i særskilt container som skal være lukket, aflåst og markeret med farligt affald. Der skal være en container til blyholdigt affald. Kun folk med ekspertise i farligt affald må udføre disse opgaver. Arbejdet udføres i overensstemmelse Håndbog for sikkerhedsgruppen, bygge og anlæg, med afsnit 6. om bly.

47 5. Sikkerhed og sundhed Side : 47/ Arbejdet med PCB-sanering. Iht. rapporten fra Dansk Miljøanalyse A/S er der ved prøvetagningen kun fundet PCB i begrænsede mængder. Håndtering af PCB holdige materialer skal udføres iht. Samt gældende regler på området. PCB affald skal pakkes løbende i kraftigt plast, så det ikke hober sig op. Det skal opbevares i særskilt container som skal være lukket, aflåst og markeret med farligt affald. Der skal være en container til PCB affald Arbejder med særlig risiko Ved særligt farligt arbejde skal PSS gennemføres ved 2 eller flere personer på byggepladsen. Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser. Arbejde, som udsætter arbejdstager for kemiske eller biologiske stoffer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstager sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol. På nærværende byggeri skønnes følgende arbejder at være omfattet af listen: 1. Tag-, facadearbejder og arbejder i trapperum hvor faldhøjden vil være over 5,0 m. Den enkelte entreprenør skal under udførelsen af ovennævnte arbejder, træffe foranstaltninger i henhold til Håndbogen for sikkerhedsgruppen, Bygge- og anlæg, maj Nedbrydning betonelementer, tag, hultagning for elevator. Den enkelte entreprenør skal under udførelsen af ovennævnte arbejder, træffe foranstaltninger i henhold til Håndbogen for sikkerhedsgruppen, Bygge- og anlæg, maj Mens dette arbejde pågår, foregår ingen andre byggearbejder indenfor operationsområdet. Operationsområdet afspærres og sikres efterfølgende ved opsætning af værn/hulafdækninger. 3. Udgravning langs fundamenter, for kloak Skal udføres sektionsvis af hensyn til bygningernes stabilitet. Geotekniker rekvireres for endelig planlægning ved udgravning under kældergulv niveau "elevatorgrube" 4. Arbejde i krybekældre AT krav til flugtveje skalopretholdes imens der arbejdes i krybekælderen. Al transport, løft og montage af facadepartier, altanværn, altaner, ventilationsenheder skal foregå med tekniske hjælpemidler. Ved transport på trapper skal anvendes en trappekravler.

48 5. Sikkerhed og sundhed Side : 48/63 Ved transport på plane flader skal elementvogne anvendes. Ved montage skal vakuum-løfteudstyr dørløftere anvendes. Farlige stoffer Ved håndtering eller anvendelse af materialer mærket med orange firkant skal der forefindes en arbejdshygiejnisk brugsanvisning på dansk. Den entreprenør, der anvender materialet, er ansvarlig for, at der foretages den nødvendige afspærring af arbejdspladsen til beskyttelse af uvedkommende, når arbejde med sådanne materialer pågår. Arbejde i væsentligt omfang med farlige stoffer skal varsles på et sikkerheds eller byggemøde. Dansk Miljørådgivning A/S har foretaget en miljøscreening af Nydamsparken afd. 23 (se bilag). Gennemgangen er udført på baggrund af den forestående ombygning og efterisolering af facaderne. I forbindelse med undersøgelse er der konstateret forekomst af miljøfarlige stoffer i nedenstående områder. DMR-rapporten er suppleret med gennerelle anbefalinger vedrørende arbejdsmiljø- og affaldsmæssig forhold. 5.5 Håndhævelse Hvis arbejdsmiljø ikke overholdes berettiger kan koordinater uden varsel bortvise personer fra pladsen. Evt. udgift i forbindelse med forsinkelse eller lignende påhviler HE og/eller UE. Ved straks påbud modregnes HE kr. i næst kommende faktura.

49 6. Omgivende miljø Side : 49/63 6. Omgivende miljø 6.1 Generelt 6.2 Støj 6.3 Vibrationer 6.4 Støv 6.5 Emissioner til atmosfæren 6.6 Spild af olie og kemiske produkter Jordforurening Udgået inden kortlægning.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse...

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse... Indholdsfortegnelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 en... 1 1.2.1 Generelt... 1 1.2.2 Entrepriser/arbejder...

Læs mere

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

Projektspecefik byggesag

Projektspecefik byggesag 1 af 23 Projektspecefik byggesag Beskrivelse - byggesag 2 af 23 Indholdsfortegnelse 1. Orientering 1.1 Generelt 1.2 Byggesagen 1.2.1 Generelt 1.2.2 Entrepriser/arbejder 1.2.3 Bygherreleverancer 1.3 Projektorganisation

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Hovedprojekt 0. Indholdsfortegnelse Rev.dato : Side : 1/2 Udarbejdet: PT Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 26.6.2015 Hovedentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

BEBOERINFOMATIONSMØDE, 20 AUGUST 2015

BEBOERINFOMATIONSMØDE, 20 AUGUST 2015 BEBOERINFOMATIONSMØDE, 20 AUGUST 2015 VELKOMMEN V. FINN PEDERSEN PRÆSENTATION AF PROJEKTMEDLEMMER DAGSORDEN ØKONOMI V. CARL DANIELSEN TIDSPLAN V. KIM WESTENSEE HVAD SKAL UDFØRES V. KIM WESTENSEE SOCIAL

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND FAGENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE DATO: 2015-04-16 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/38 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH Godkendt: MO Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Nybyg projekt PSS Plan for sikkerhed og sundhed Harrig Rådgivning 03-01-2016 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Byggesag R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Byggesag R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.010 R2.00 2016-07-08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende version

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.:

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.: INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 3 10. SIKKERHEDSORGANISATION

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014 Projektnavn: inano Center, laboratoriekompleks Bygherre: Aarhus Universitet Adresse: Gustav Wieds Vej 14 8000 Aarhus INANO-Center, Aarhus Projektet er udleveret af NCC. Projektet er udbudt i 2010 og er

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal RÅDGIVENDE INGENIØRER Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 07.09.2015 Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT BYGGESAGSBESKRIVELSE

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT BYGGESAGSBESKRIVELSE TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT BYGGESAGSBESKRIVELSE Skorpeskolen Princip illustration Byggesagsbeskrivelse Dateret: 01.04.2017 Totalentreprise Dato : 01.04.2017 Byggesagsbeskrivelse Side : 1/22 Kapitel

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Vedr.: Vordingborg kommune, Skovhusevej Emne.: Udbudsbrev

Vedr.: Vordingborg kommune, Skovhusevej Emne.: Udbudsbrev Til de bydende. DONG Energy Sales & Distribution A/S Tekniker byen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 72 10 20 30 Fax +45 99 55 40 71 www.dongenergy.dk CVR-nr. 20 21 44 14 15. juni 2016 Vores ref. Mogens Thomsen

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER DECEMBER 2012 NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER ARBEJDSBESKRIVELSE BYGGEPLADSARBEJDER Hou + Partnere Arkitekter A/S Adelgade 15 1304 København K tlf. 33 93 22 66 Steven Müller, Rådgivende Ingeniørfirma Kongevejen

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 C FÆLLESBESTEMMELSER C.01 Byggeplads og samarbejde med øvrige entreprenører/leverandører Desinfektionsvaskere indgår som en del-leverance vedrørende mindre

Læs mere

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen.

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen. Center for Økonomi Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 48 20 50 00 EAN-nr: 5798001686235 CVR/SE-nr.: 29 19 06 23 Dato: 10. juli 2014 Spørgsmål nr.: 122 Dato: 10. juni 2014 Stillet

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Dokument Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/25. Indholdsfortegnelse... 1

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Dokument Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/25. Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse Side : 1/25 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Byggesagen... 4 1.2.1 Generelt... 4 1.2.2 Entrepriser/arbejder... 4 1.3 Projektorganisation... 5 1.4 Projektmaterialet...

Læs mere

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat. Sag: 11.3158.02 - AB Lindstrand Emne: Byggemøde nr. 1, uge 8 Mandag d. 16. februar 2015, kl. 10.00 Sted: Hjalmar Brantings Plads 6 Referent: LM Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG 2014 Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 1.0 GENEREL ORIENTERING 1.1 Orientering og formål 4 1.2

Læs mere

Tingbjerg Svømmehal Renovering

Tingbjerg Svømmehal Renovering fælles byggesagsbeskrivelse for Bygningsentreprise og Vandbehandlingsentreprise BSB - Byggesagsbeskrivelse Dato: 09.11.2015 Rev. dato: Nøhr & Sigsgaard / Hundsbæk & Henriksen / Teknologisk Institut Hovedentreprise

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED Skorpeskolen Renovering af kloak Princip illustration Plan for sikkerhed og sundhed Dateret: 04.01.2017 LeanDesign ApS Skorpeskolen Renovering af

Læs mere

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE Fakta om TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE I forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse har vi i vejledningen om byggepladsveje beskrevet, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 03 Afholdt 28. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

KOM GODT I GANG. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk

KOM GODT I GANG. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk 2015 KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk Indledning Byggepladsen Mobil arbejdsplatform Dørhul Montage af altandør Indvendig arbejder Opsætning af altan Opsætning

Læs mere

fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen

fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen Indhold Nye vinduer og døre i boligen 4 Nye entrédøre 4 Nye belægninger på altanerne 5 Gavlisolering 5 Kælderdøre

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Procesbeskrivelse pr. opgang: Arbejdet er forsøgt tilrettelagt således, at enten badeværelse eller gæstetoilet i hver lejlighed

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Generelle bestemmelser

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Generelle bestemmelser Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Projektmaterialet 3 1.1 Generelt 3 1.2 IKT-anvendelse 3 2 Udførelse og koordinering 4 3 Byggepladsforhold 4 3.1 Byggepladsindretning 4 3.2 Byggepladsens område 4 3.3

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere