taget fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "taget fra http://www.realdania.dk/soeg-stoette/hvad+støtter+realdania.aspx:"

Transkript

1 Fra: Jeppe Westrup Domicil Sendt: 25. oktober :34 Til: Emne: Realdania's støtte til Bolius' rådgivning til boligejere Kære Flemming Borreskov Jeg skriver til dig ifm. Bolius aktiviteter indenfor rådgivning til boligejere. Bolius udfører bla. følgende rådgivning: ArkitektPLAN skitse ArkitektPLAN projekt ArkitektPLAN kontrakt ArkitektPLAN kontrol IndretningsPLAN Køberrådgivning VedligeholdelsesPLAN Tilstandsrapport Energimærke (taget fra ) - den 24. oktober 2009 På Realdania s hjemmeside kan man bla. læse følgende: taget fra - den 24. oktober 2009 Hvad støtter vi Vi støtter projekter der gør en forskel for det byggede miljø i Danmark. Før du skriver en ansøgning, bør du overveje følgende spørgsmål: Er projektet banebrydende? Er det gjort før, eller demonstrerer projektet afgørende nytænkning f.eks. i materialer, byggeform eller løsning af en arkitektonisk problemstilling? Gør jer klart, hvordan jeres projekt skiller sig ud. Er projektet unikt, kan det muligvis opnå støtte for sin demonstrationsværdi. Hvis vi tidligere har støttet et identisk projekt, vil vi give afslag. Gør projektet en forskel? Er projektet med til at skabe udvikling inden for det byggede miljø eller for livskvaliteten i lokalområdet? Tilfører projektet noget unikt eller nyt? Er det socialt eller økonomisk udviklende? Beskriv projektets særkende, så vi får de bedste forudsætninger for at vurdere det. Side 1 af 12

2 Hvem gavner projektet? For at opnå støtte skal projektet enten være til stor gavn for de få eller til almen gavn for de mange. Derfor er det en god idé, at I gør jer klart, hvordan jeres projekt kan gavne lokalsamfundet, byggeriet, arkitekturen, landskabet eller almenheden? Er der opbakning i lokalsamfundet, byggesektoren eller en generel interesse for, at projektet bliver gennemført? Giver projektet nye kompetencer? Er projektet med til at uddanne og opbygge relevante kompetencer inden for det byggede miljø? Udvider projektet fagfolkenes eller andres horisont og er kompetenceudviklingen til gavn for almenheden? Er projektet delvis egenfinansieret? Har det modtaget økonomisk støtte fra andre? Hvad med den efterfølgende drift? Det er vigtigt, at projektet er medfinansieret gennem delvis egenfinansiering og/eller økonomisk støtte fra andre. Vi lægger vægt på at støtte projekter, der er generel opbakning til, også økonomisk. Det er vigtigt at dokumentere, at den efterfølgende drift af projektet er sikret organisatorisk og økonomisk. Gyldne regler for de projekter vi støtter Projektet skal gøre en positiv, fremadrettet forskel i det byggede miljø Projektet skal have demonstrationsværdi Projektet skal have eller befordre arkitektonisk kvalitet Projektet skal skabe ny viden Projektet skal formidle den opnåede viden til relevante interesser Projektet skal være økonomisk bæredygtigt både i etablering og drift Projektet skal omfatte en vurdering af den miljømæssige, sociale og sundhedsmæssige bæredygtighed Realdanias støtte skal gøre en forskel i forhold til gennemførelsen af projektet Projektet skal komme almenvellet til gavn På Realdania s hjemmeside kan man bla. læse følgende: px - den 24. oktober 2009 Projekter vi ikke støtter Vi støtter kun projekter, der har tilknytning til det byggede miljø. Derfor har projekter, der falder ind under følgende formål, ikke mulighed for at få støtte: Rent erhvervsmæssige formål Rent partipolitiske formål Rent sociale formål Rent undervisningsmæssige formål Rent sundhedsmæssige formål Rent humanitære formål Rent kirkelige formål Rent underholdningsformål Rent idræts- og fritidsmæssige formål Side 2 af 12

3 Vi støtter ikke projekter, der klart falder uden for fondens formål. F.eks. studierejser, stipendier, udlandsophold m.v. for studerende, tilskud til den lokale idrætsforenings årlige fodboldstævne, tilskud til bogudgivelser, der er uden tilknytning til det byggede miljø, renovering af privates sommerhuse, tilskud til oprettelse af intranet i en boligforening m.v. Vi giver ikke støtte til andre fonde/organisationer, der støtter de samme projekter, som vi selv yder tilskud til. Vi giver ikke støtte til Realkredit Danmark (Danske Bank koncernen). Vi giver kun støtte til inventar, møbler, kunst og lignende, hvis det er en naturlig integreret del af en bygning. Vi giver ikke støtte til studierejser, uddannelse, ferieophold m.v. Heller ikke hvor der er en eller anden form for relation til det byggede miljø. Det gælder f.eks. en arkitektstuderende, der ønsker at dygtiggøre sig i international byplanlægning ved studierejser til Bilbao og Chicago. Ganske vist falder dette projekt ikke klart uden for vores formål. Men vi kan ikke give støtte, med mindre der er tale om rejser, som er uløseligt forbundet med et støtteværdigt projekt i Danmark. Vi giver ikke støtte til offentlig bygge- og anlægsvirksomhed, der ikke matcher vores fondsstrategi. Det gælder f.eks. bygge- og anlægsopgaver. I sådanne tilfælde vil vi tage stilling i den konkrete sag, og normalt vil der udelukkende kunne blive tale om medfinansiering. Derudover støtter vi ikke: Museale opgaver, der er organiseret i rammerne af Frilandsmuseet, Den Gamle By i Århus o. lign., med mindre der er en ganske særlig grund. Museerne har i forvejen en organisation og økonomi, som forventes at kunne klare disse opgaver. Bygninger og anlæg til idræt og fritid med mindre bygningen har et særpræg (f.eks. nybyggeri med høj arkitektonisk værdi eller en nutidig anvendelse af en gammel bygning, der har udtjent sit oprindelige formål). Bygninger og anlæg til folkekirkelige formål, da denne opgave varetages af Folkekirken. Dette omfatter således ikke privatejede kirker, der ikke er støttet af Folkekirken. På Bolius hjemmeside kan man bla. læse følgende: Ejerforhold Bolius Boligejernes Videncenter A/S er et helejet Realdaniaselskab, som blev etablerede i februar Realdanias formål er, at øge livskvaliteten gennem det byggede miljø. Og hensigten med alle Bolius aktiviteter er, at realisere dette formål i forhold til de private boligejere. - tekst taget fra - den 24. oktober 2009 Side 3 af 12

4 Jeg har følgende spørgsmål til dig: Hvordan harmonerer Realdania's formålsparagraf med, at Realdania økonomisk støtter Bolius Boligejernes Videncenter A/S bla. ifm. virksomhedens udførelse af køberrådgivning, tilstandsrapporter samt energimærker? Med venlig hilsen Domicil Jeppe Westrup Tilstandsrapporter - energimærker - lejerrådgivning - bygherrerådgivning - køberrådgivning - termofotograferinger, tæthedsprøvninger mv. Vesterbrogade 90, 1620 København V Telefon Mobil Fra: Flemming Borreskov Sendt: 25. oktober :13 Til: '"Jeppe Westrup - Domicil"' Emne: SV: Realdania's støtte til Bolius' rådgivning til boligejere Kære Jeppe Westrup Tak for dit brev, hvor du spørger: Hvordan harmonerer Realdania's formålsparagraf med, at Realdania økonomisk støtter Bolius Boligejernes Videnscenter A/S, blandt andet i forbindelse med virksomhedens udførelse af køberrådgivning, tilstandsrapporter samt energimærke? Her må jeg svare, at det harmonerer fint med Realdanias formålsparagraf. Den siger blandt andet i 2: Formålet er - at støtte almennyttige og almenvelgørende formål primært inden for det byggede miljø og bredt fordelt i Danmark - samt i særlige tilfælde i udlandet - at præstere tjenesteydelser med tilknytning til det byggede miljø Specielt det andet "at", tror jeg, giver svaret på dit spørgsmål. Bolius er et helejet datterselskab, og de midler, Realdania bruger på Bolius, anvendes helt i overensstemmelse med Realdanias vedtægtsbestemte formål. Du kan finde Realdanias vedtægter på hjemmesiden på følgende link: Som du formentlig ved, har Bolius to arbejdsområder, nemlig Videncenter og Rådgivning. Videncentret er en filantropisk del, som omfatter hjemmeside, elektroniske nyhedsbreve og magasinet Bedre Hjem mv. Det er en aktivitet, der er rettet mod alle boligejere i Danmark. Rådgivningen er en kommerciel del, der tilbyder de rådgivningsydelser, du oplister i dit brev. Disse rådgivningsydelser sælges på markedsmæssige vilkår. Side 4 af 12

5 Hilsen Flemming Borreskov T D F E Realdania Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K, OBS! 2. november flytter Realdania til: Jarmers Plads 2, 1551 København V. Telefonnumre er uændrede Fra: Jeppe Westrup Domicil Sendt: 26. oktober :46 Til: 'Flemming Borreskov' Emne: SV: Realdania's støtte til Bolius' rådgivning til boligejere Kære Flemming Borreskov Tak for dit svar. Som udgangspunkt synes jeg at Realdania s filantropiske projekt er en rigtig god ide. Du skriver om Bolius' rådgivning til boligejere: Rådgivningen er en kommerciel del, der tilbyder de rådgivningsydelser, du oplister i dit brev. Disse rådgivningsydelser sælges på markedsmæssige vilkår. Jeg har et problem med, at Realdania sandsynligvis indirekte økonomisk støtter Bolius Rådgivning i forbindelse med virksomhedens udførelse af køberrådgivning, tilstandsrapporter, energimærker mv. Når jeg skriver sandsynligvis indirekte, er det fordi at man ikke via Bolius regnskaber kan se, om Bolius Rådgivning reelt giver et overskud. Af Bolius regnskaber for kan man se følgende tal (anført efter bedste overbevisning): Jeg er ikke regnskabskyndig, men jeg synes alligevel det umiddelbart ser besyndeligt ud, at det har været nødvendigt for Realdania at tilføre Bolius kr. 150,0 mio. efter at Bolius Rådgivning har startet sine aktiviteter. Side 5 af 12

6 Hvad synes du? Med venlig hilsen Domicil Jeppe Westrup Vesterbrogade 90, 1620 København V Telefon Mobil Fra: Flemming Borreskov Sendt: 27. oktober :31 Til: '"Jeppe Westrup - Domicil"' Emne: Bolius Kære Jeppe Westrup Tak for dine nye spørgsmål af den 26. oktober. Dine spørgsmål er komplekse, og det bliver svarene også. Det står mig ikke helt klart, hvad du vil med dine spørgsmål, eller hvor du vil hen, så derfor kan det meget vel være, mine svar bliver en anelse "goddav mand økseskaft". Men lad mig prøve alligevel. Du nævner, at du ikke kan se, om Bolius Rådgivning reelt giver overskud. Det er sådan set heller ikke det, det drejer sig om, når man skal bedømme, om en virksomhed arbejder på markedsmæssige vilkår. Det gælder mange kommercielle virksomheder, at de i kortere eller længere perioder kører med underskud. Alligevel kan de snildt arbejde på markedsmæssige vilkår. Hvis kriteriet var overskud, hvis en virksomhed skulle arbejde på markedsmæssige vilkår, ville mange virksomheder for tiden have svært ved at leve op til dette kriterium J Nogle virksomheder giver et stort overskud. Andre virksomheder giver et lille overskud. Mens andre igen giver underskud. Dette at arbejde på markedsmæssige vilkår betyder blandt andet, at virksomheden i sit valg af produkter og i sin prissætning arbejder markedskonformt. Og det gør Bolius Rådgivning. Når vi har valgt at lægge Bolius Rådgivning og Bolius Videncenter i samme virksomhed, hænger det sammen med, at begge virksomheder bliver bedre til at betjene målgruppen, nemlig de danske boligejere. Det er vores ambition, at Bolius Rådgivning skal give overskud. Lige i øjeblikket hviler den i sig selv. Og det er faktisk ikke så ringe, når vi står i en situation, hvor vi har den værste samfundsøkonomiske krise siden starten af 30'erne. Når der kommer gang i boligmarkedet igen, satser vi på, den ikke blot hviler i sig selv, men giver overskud. Som du sikkert ved, bliver man ikke tyk og fed af at sælge byggeteknisk rådgivning til de danske boligejere. Det er heller ikke ambitionen. Det er at tilskynde de danske boligejere til i højere grad end i dag til at bruge byggeteknisk rådgivning, når de køber, ejer eller sælger deres bolig, som jo suverænt er den største formuedisposition, de fleste familer foretager i deres liv. Bolius har selv formuleret det sådan i sin mission: Bolius skal medvirke til at løfte interessen hos boligejerne til at benytte og købe byggeteknisk rådgivning, og kan Bolius påvirke denne udvikling positivt, kan alle virksomheder, der arbejder på dette marked profitere af en sådan udvikling. Med andre ord er Bolius Rådgivnings succeskriterier ikke alene at skulle tjene penge til sin egen drift, men sammen med Bolius Videncenter at påvirke og dermed øge de private boligejeres brug af professionelle byggetekniske rådgivere. Side 6 af 12

7 Hilsen Flemming Borreskov T D F E Realdania Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K, OBS! 2. november flytter Realdania til: Jarmers Plads 2, 1551 København V. Telefonnumre er uændrede Fra: Jeppe Westrup Domicil Sendt: 25. november :59 Til: 'Flemming Borreskov' Emne: SV: Bolius Kære Flemming Borreskov Jeg fik tårer i øjnene da jeg læste din sidste sætning i din mail tænk engang, en af Realdania s succeskriterier er at jeg skal tjene flere penge! Til det har jeg kun at sige Realdania behøver ikke at poste 150 mio. kr. i Bolius for min skyld! Hvis du mener at Bolius Rådgivning hviler i sig selv, synes jeg du skal dokumentere dette! Jeres store problem er, at det af jeres hjemmeside, udsendelser via internettet mv. fremgår at I er filantroper at i bla. støtter Bolius Rådgivning med mange millioner kroner til ugunst for de øvrige spillere på markedet fremgår ikke! Jeg vil stærkt anbefale, at I straks nedlægger Bolius Rådgivning! Med venlig hilsen Domicil Jeppe Westrup Tilstandsrapporter - energimærker - bygherrerådgivning - køberrådgivning - termofotograferinger, tæthedsprøvninger mv. Vesterbrogade 90, 1620 København V Telefon Mobil Side 7 af 12

8 Fra: Flemming Borreskov Sendt: 25. november :24 Til: '"Jeppe Westrup - Domicil"' Emne: SV: Bolius Kære Jeppe Westrup Det er nu ikke hver dag, jeg fremkalder tårer i øjnene på andre mennesker J Og Realdanias succeskriterium med Bolius er så absolut på ingen måde, at du skal tjene flere penge. Det, der er Bolius' succeskriterium, er blandt andet at tilskynde flere boligejere til at bruge professionel byggeteknisk rådgivning, når de skal gøre noget ved deres ejerbolig. Jeg er helt med på, du gerne ser, at vi straks nedlægger Bolius Rådgivning, men det er nu ikke vores plan, og jeg synes din argumentation rammer ganske ved siden af. Tværtimod får både Bolius Rådgivning og Bolius Videncenter mange roser for de indsatser, de præsterer. Og forbavsende lidt kritik. Hvis du er interesseret og har tid, vil jeg gerne tilbyde dig en samtale med Hans Peter Svendler, som er bestyrelsesformand for Bolius, og med Ulrik Heilmann, som er direktør. Måske kan de give dig svar på nogle af de spørgsmål, som jeg fornemmer, du ikke synes, du får gennem vores brevveksling. Hilsen Flemming Borreskov T D F E Realdania Jarmers Plads 2, 1551 København V, OBS! 2. november er Realdania flyttet til: Jarmers Plads 2, 1551 København V. Telefonnumre er uændrede OBS! as of 2nd November Realdania relocated at Jarmers Plads 2, 1551 Copenhagen V. Telephone numbers remain unchanged: Fra: Jeppe Westrup Domicil Sendt: 26. januar :01 Til: 'Flemming Borreskov' Emne: SV: Bolius Kære Flemming Borreskov Tak for dit svar. Og tak for tilbudet, men jeg ser ingen grund til at holde et møde med Hans Peter Svendler og Ulrik Heilmann. Jeg vil dog være glad, hvis du sendte mig en oversigt over medlemmerne af Realdanias repræsentantskab med angivelse af post- og mailadresse. Jeg vil så skrive til hver enkel repræsentant for bla. at høre, om de synes det er ok at Realdania tilfører Bolius de mange penge. Side 8 af 12

9 Jeg vil også spørge repræsentanterne, om de synes det er ok at et tilskud til BFBE (Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter hvor Bolius er repræsenteret via formanden for bestyrelsen) på kr kr. til projektet Kvalitetssikring i Huseftersynsordningen ikke pr. dags dato fremgår af Realdanias hjemmeside. Med venlig hilsen Domicil Jeppe Westrup Tilstandsrapporter - energimærker - bygherrerådgivning - køberrådgivning - termofotograferinger, tæthedsprøvninger mv. Vesterbrogade 90, 1620 København V Telefon Mobil Fra: Flemming Borreskov Sendt: 29. januar :50 Til: "Jeppe Westrup - Domicil" Emne: SV: Bolius Kære Jeppe Westrup Tak for dit brev. Et projekt som Kvalitetssikring i Huseftersynsordningen skal selvfølgelig fremgå af Realdanias hjemmeside, og det gør det også. Jeg kan forstå, du interesserer dig særligt for dette projekt, og at du i januar 2008 havde en mailkorrespondance med vores Filantropiadministration om samme emne. Det er sådan, at vi fra tid til anden omlægger eller redesigner vores hjemmeside for at gøre den mere brugervenlig. Det kan betyde, at listen over alle vores projekter ikke er fuldstændig i en periode, fordi det tager lidt tid at opdatere den. Jeg har forstået, det er dig bekendt fra mailkorrespondancen i januar 2008, at det skete i en kort periode dér, og at den fuldstændige liste lå der igen allerede fra februar Der er tilsvarende implementeret et redesign af hjemmesiden i slutningen af Og igen tager det lidt tid, inden projektlisten er fuldstændig, men det omtalte projekt ligger nu på hjemmesiden. Jeg har selvfølgelig fuld respekt for, du synes, at Bolius straks bør nedlægges, men Realdania deler ikke din opfattelse. Etableringen af Bolius, Bolius forretningsgrundlag og tilførslen af midler til Bolius er godkendt af Realdanias bestyrelse. Repræsentantskabet er fuldt bekendt med, at Realdania tilfører midler til Bolius. Det fremgår også af vores årsrapport og vores årsmagasin. Det er ikke kun repræsentantskabet, der er bekendt med det. Det er offentligheden også. Vi udleverer ikke lister med navne og adresser på medlemmerne af Realdanias repræsentantskab, så her kan jeg ikke imødekomme dit ønske. Det er selvfølgeligt OK, du ikke ser grund til et møde med Hans Peter Svendler og Ulrik Heilmann. Hvis du ændrer mening, står tilbuddet ved magt. Side 9 af 12

10 Hilsen Flemming Borreskov T D F E Realdania Jarmers Plads 2, 1551 København V, OBS! 2. november er Realdania flyttet til: Jarmers Plads 2, 1551 København V. Telefonnumre er uændrede OBS! as of 2nd November Realdania relocated at Jarmers Plads 2, 1551 Copenhagen V. Telephone numbers remain unchanged: Fra: Jeppe Westrup Domicil Sendt: 18. februar :05 Til: 'Flemming Borreskov' Emne: SV: Bolius Kære Flemming Borreskov Tak for din mail. Din forklaring, hvorfor oversigten i perioder ikke er fuldstændig, er dog den mest dårlige undskyldning jeg har hørt længe. Jeg har udført og vedligeholdt min egen hjemmeside siden 1996, så ved godt hvordan sådanne udføres/vedligeholdes. Man udgiver selvfølgelig ikke en hjemmeside, hvis man ikke har det hele med dog, hvis man uprofessionelt vælger at udgive en ufuldstændig hjemmeside, gør man selvfølgelig opmærksom på, hvor der er mangler i oplysningerne. Men hvis det er jeres norm, vil jeg anbefale dig at tjekke jeres side engang imellem hvem ved måske mangler den administrerende direktør lige pludselig? Jeg synes det er lidt besynderlig at et medlem af foreningen ikke kan få udleveret repræsentantskabets navne og adresser. I skriver på jeres hjemmeside (http://www.realdania.dk/om-realdania/medlemmer-forening.aspx): Realdania er en forening med medlemsdemokrati. Styringen af Realdania foregår i et samspil mellem medlemmer, repræsentantskab, bestyrelse og direktion, i et repræsentativt, demokratisk system. Det må da være rimeligt i en så demokratisk forening som jeres, at man kan komme i kontakt med repræsentantskabet og bestyrelsen alt andet er hul snak samme hule snak som når I skriver (http://www.realdania.dk/om-realdania/vores-arbejde.aspx): Side 10 af 12

11 Realdania er en forening med medlemsdemokrati. Vi driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det, vi med en samlet betegnelse kalder det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er vores investeringsvirksomhed. Overordnet har vi i Realdania to formål: Vi støtter og igangsætter projekter inden for det byggede miljø til gavn for almenvellet Vi investerer vores formue for at sikre det størst mulige afkast Vi arbejder med tre områder: Byen, Byggeriet og Bygningsarven. Vi sætter fokus på emner som udviklende nybyggeri, brugbar innovation, gode restaureringsmetoder, arkitektonisk og hånsværksmæssig kvalitet, bedre processtyring, visionær byudvikling, forskning, formidling og meget mere. Vores udgangspunkt er, at filantropi er en profession, der kræver kompetencer. Vi engagerer os fagligt og økonomisk i de projekter, vi går ind i, og vi tager medansvar for, at vores støtte giver gode, varige resultater. Vi arbejder helst i partnerskaber og netværk, og vi lægger vægt på et aktivt samspil mellem ildsjæle, kommuner, institutioner, erhverv og brancheorganisationer. Vores investeringsvirksomhed skaber det økonomiske grundlag for den filantropiske virksomhed. og samtidig på ulige markedsvilkår konkurrere på området for tilstandsrapporter, energimærker, køberrådgivning mv. På trods af at du ikke vil udlevere navne og adresser, vil jeg alligevel skrive til repræsentantskab og bestyrelse navne og adresser må jeg finde andetsteds. Jeg vil bla. spørge repræsentantskabet og bestyrelsen, om de har kendskab til hvor mange penge Bolius har udbetalt i erstatninger til købere af ejendomme, hvor Bolius har udført tilstandsrapporter, energimærker mv. Med venlig hilsen Domicil Jeppe Westrup Tilstandsrapporter - energimærker - bygherrerådgivning - køberrådgivning - termofotograferinger, tæthedsprøvninger mv. Vesterbrogade 90, 1620 København V Telefon Mobil Side 11 af 12

12 Fra: Flemming Borreskov Sendt: 18. februar :17 Til: "Jeppe Westrup - Domicil" Emne: Repræsentantskab Kære Jeppe Westrup Tak for dit ebrev af 18. februar Jeg erindrer ikke i mit lange foreningsliv at have stødt ind i en situation, hvor et medlem kontakter et repræsentantskab gennem breve til alle medlemmer af repræsentantskabet. I hvertfald udleverer Realdania af principielle grunde ikke navne- og adresselister på hverken repræsentantskabsmedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer. Det samme gælder i øvrigt foreningens øvrige medlemmer. Den normale praksis i et repræsentativt foreningsdemokrati er, at et medlem kontakter en repræsentant fra sit valgområde. Medlemmet kan så bede denne repræsentant om at fremføre sine synspunkter på repræsentantskabsmødet. Hilsen Flemming Borreskov T D F E Realdania Jarmers Plads 2, 1551 København V, OBS! 2. november er Realdania flyttet til: Jarmers Plads 2, 1551 København V. Telefonnumre er uændrede OBS! as of 2nd November Realdania relocated at Jarmers Plads 2, 1551 Copenhagen V. Telephone numbers remain unchanged: Side 12 af 12

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

Tema: Medarbejdere i bestyrelsen

Tema: Medarbejdere i bestyrelsen 05 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 05. AUGUST. 2011 Tema: Medarbejdere i bestyrelsen Tillidshverv eller ledelsesfunktion? Forventningen til de medarbejdervalgte og deres tilgang til arbejdet

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

Frivillige den ekstra effekt. De lokale potentialer. Filantropi og samfundsansvar. Realdanias formand Michael Brockenhuus-Schack om frivillighed

Frivillige den ekstra effekt. De lokale potentialer. Filantropi og samfundsansvar. Realdanias formand Michael Brockenhuus-Schack om frivillighed REALDANIA 2015 VI VIL SKABE LIVSKVALITET FOR ALLE GENNEM DET BYGGEDE MILJØ Frivillige den ekstra effekt Realdanias formand Michael Brockenhuus-Schack om frivillighed De lokale potentialer Realdanias adm.

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Nr. 02 April Årgang 03 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING FOKUS PÅ FORANDRING

Nr. 02 April Årgang 03 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING FOKUS PÅ FORANDRING Nr. 02 April Årgang 03 2004 FOKUS PÅ FORANDRING HVAD SKAL DER TIL? Forandring er folkeoplysningens vilkår. Det er faktisk det eneste, der ikke ser ud til at ændre sig fremover. Og nye vilkår stiller nye

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

realdania årsrapport 2012

realdania årsrapport 2012 realdania årsrapport 2012 Virksomhedsoplysninger Realdania Jarmers Plads 2 1551 København V Telefon 70 11 66 66 Telefax 32 88 52 99 Hjemmeside www.realdania.dk E-mail realdania@realdania.dk CVR. nr. 55

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Udvikling og forandring

Udvikling og forandring ÅRSMAGASIN 2012 Udvikling og forandring Filantropien gør en forskel i krisetider Interview med bestyrelsesformand Jesper Nygård s. 4 / Vi løfter blikket Interview med adm. direktør Flemming Borreskov s.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere