Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune 21. juni 2012"

Transkript

1 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig

2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital post b. Status takstblade c. Vandværkernes analyseprogrammer d. Vandplanerne e. 25 meter zone f. Status Vandforsyningsplan Pause 3. Bakterielle forureninger 4. Ordet går til Vandrådet 5. Eventuelt

3 Webindberetning og selvbetjeningsløsninger Offentlig digital post ultimo 2014

4 Digitalisering Krav: Lov om Offentlig Digital Post 2013 for virksomheder 1. November 2014 (Personer over 15 år)

5 E- mail : 1. Den daglige kommunikation: analysekontroller, oplysninger m.v. 2. Kogepåbud 3. Tilladelser, høringer m.v. Status Antal Anlæg 86 % % Web 33 38%

6 Opgaven: 1) Robust løsning: Ex. NB. Kommunikation med forbrugere 2) Vedligehold: Melding om ændringer af person, adresse, webside m.v. Løsninger: 1) Det enkelte vandværk gør det selv 2) Flere vandværker sammen fx via Vandrådet 3) Andet (Ude i byen)

7 Digital indberetning (Oppumpede vandmængder) Hvordan gik det så for 2011 indberetningen????? Oversigt Kommune Syddjurs % Antal V02 (almene vandfors.) 86 Antal indberetning er %

8 Status : - Flere indscannet svar (a lá Århus Amt) - Nogle har ikke meldt tilbage - Et par telefoniske henvendelse vedr. hjælp.

9 Hvordan bliver det godt? - Telefonisk hjælp (2-3 dage i januar 2013) - Tastecafe hos kommunen - - Andet 2012 Det skal være digitalindberetning Kommunen modtager ikke papirsvar

10 Status takstblade Årstal for senest godkendte takstblad Før 2007 / aldrig Sum Antal vandværker

11 Vandplaner Nye adm. retningslinjer erstatter de tidligere retningslinjer fra regionplan Ingen indsats overfor grundvandet i denne planperiode

12 25 meter beskyttelseszone Gælder for alle indvindingsboringer tilknyttet almene vandværker Realitet fra juni 2011 Der må ikke gødes, sprøjtes eller dyrkes Landmanden har krav på erstatning Miljøbeskyttelseslovens 21b og 64c

13 25 meter beskyttelseszone Boring 10 meter sikringszone

14

15 Vandværkernes analyseprogrammer Fokus på drikkevandssikkerhed 86 almene vandværker i kommunen (inkl. pumpestationer og distributionsselskaber) 15 vandværker har ikke foretaget vandanalyser efter af 15 distributionsselskaber har ikke foretaget vandanalyser efter 2006 Distributionsselskaber skal også udtage vandprøver til analyse. Eks. på indgang ledning og ude på ledningsnettet hos forbrugerne

16 Bekendtgørelse 1024 Der skal regelmæssigt tages prøver af vandet fra vandforsyningsanlæg til husholdningsbrug (Bek. 1024, 6, stk. 1) Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, så vidt muligt efter indstilling fra de enkelte vandforsyningsanlæg, hvorledes kontrol-ordningen skal tilrettelægges for vedkommende anlæg (Bek. 1024, 6, stk. 3) Bilag 1a-1d angiver grænseværdierne for drikkevand udtaget på afgang vandvandværk, indgang til ejendom og ved forbrugerens taphane Bilag 2-8 angiver hvilke stoffer der analyseres for i de forskellige kontrolprøver Bilag 9 og 10 angiver hyppigheden af de kontrolprøver vandværker skal udføre i forbindelse med den regelmæssige kontrol

17 Status på vandforsyningsplan 1. Fase 1 2. Følgegruppe 3. Hovedstruktur 4. Møder med Områdevandværker 5. Takstzoner 6. Den videre proces

18 Status på vandforsyningsplan Arbejdet - Statusdel (Afsluttet) Statusundersøgelse, forsyningsområder, indvinding m.v. - Plandelen (aktiviteter) Møde med følgegruppen Ny forsyningsstruktur Skrivearbejde Rådgiver (Stamdata til bilag m.v.) Tegning af nye kort

19 Forsyningsstruktur (ny) Syddjurs inddeles i 9 hovedforsyningsområde Der er udpeget 9 områdevandværker Grundlaget for inddelingen i hovedforsyningsområde - Grundvandsressourcen (mængde, kvalitet) - OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser) - Vandskel - Topografi NB. Fremtid ( ) Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i OSD (Vi venter på Naturstyrelsen)

20 Grundlag Kortudsnit OSD Potentialekort

21 Grundlag (fortsat) Vandværkernes forsyningsområder - Data fra statusdel

22 Områdevandværket (grundlaget) - Anlæggets tilstand - jf. statusundersøgelsen - Robust anlæg Drift og Adm. - Vandværkes størrelse Tilladelsen/forbruger m.v. - Fremtidig beskyttelse af grundvand Fremtidige rolle Forbillede (beredskabsplaner, tilstandsrapporter, m.v.) Rolle i forbindelse med overtagelse af andet vandværk Nøgleord : Gensidig forhandling

23 Områdevandværker Djurs Vand Pumpestation Skellerup Enge Vandværk Helgenæs Vand Vandværk Rønde Vandværk Hornslet Vandværk Ryomgaard Vandværk Nimtofte Vandværk Kolind Vandværk Balle Vandværk

24 Forsyningsområder (Det enkelte vandværk) Nye forsyningsområder Ingen hvide områder på kortet 3 zoner i hvert forsyningsområde. Zone 1 Området hvor vandværket forsyner nu Zone 2 Lokalplaner og området omkring zone 1 Zone 3 Det resterende området fra zone 2 ud til forsyningsområdetsgrænse

25 Forsyningsområder (Det enkelte vandværk)

26 Bilag til Vandforsyningsplanen Stamdatablad for vandværkerne

27 Den videre proces - Der skrives på planen - Der tegnes kort - Og alt det andet

28 Pause

29 Bakterielle forureninger

30 Baggrund Kogepåbud til 6 vandværker på knap 5 mdr i Syddjurs (og en lille håndfuld var tæt på) Hvad var der overskridelser på: Overskridelse Parameter Antal E-coli 2 Coliforme 6 Hvad var årsagen: (primært) Rentvandsbeholder (snegle m.m. ) og utætte ledninger

31 Procedure for Kogepåbud (kogeanbefaling) Hvad gør Kommunen? - Ringer evt til Laboratoriet (er resultatet ok) - Ringer til Vandværk: Er der en forklaring??? - Samler data om vandværket ( Navn, antal forbrugere, indvinding, forureningstype, Følsomme bruger) - Taler med embedslægen: Er det kogepåbud, Nye prøver (hvor, parameter, Tilsyn*) *Vejl af 21/5/2010 Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre

32 - Vandværkes orienteres om det videre forløb - Påbud efter vandforlsyningsloven 62 stk. 1 - Kommunen udformer en presse/webmeddelse

33 - Kommunen orienterer evt. fødevarestyrelsen - Der gennemføres Teknisk - Hygiejnisk tilsyn (rapporten sendes til embedslægen, naturstyrelsen - Den opfølgende kontroller vurderes Kan påbud ophæves??? Kommunen taler med embedslægen. - Hvis nej -Hvis ja - Kildeopsporing - Handleplan fra vandværk - Opfølgende kontrolanalyser - Sagen vurderes - Ophævelse af kogepåbud (Vandværk, embedslægen m.v.) - Pressemeddelse

34 Vandrådet orienterer

35 Eventuelt

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Indhold: 1.1 Formål og baggrund... 1 1.2 Definitioner... 2 1.3 Hvilke anlæg skal underkastes et regelmæssigt teknisk tilsyn?... 3 1.4 Hvor

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015 Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Maj 2015 Titel: Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012. Foto: KE. Grafisk design: TMF GRAFISK

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012. Foto: KE. Grafisk design: TMF GRAFISK Vandforsyningsplan 2012 1 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012 Foto: KE Grafisk design: TMF GRAFISK FORORD 3 Drikkevand er en livsnødvendig ressource og levnedsmiddel,

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015 Formandens beretningen Bestyrelsens sammensætning Formand Arne Lhjungmann Pedersen Kasserer Poul Erik Johnsen Sekretær Ejvind

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere

Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere 1/1 Indholdsfortegnelse 1. Enkeltindvinding... 1 1.1 Definition af naturligt forsyningsområde... 1 1.2 Tilsyn med vandkvaliteten hos enkeltindvindere...

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere