Museum Lolland-Falster 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museum Lolland-Falster 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014

2 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: ISSN: EAN: Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland Falster Billedmateriale: Hvis ikke andet er angivet Museum Lolland-Falster

3 Indhold Formandens forord 6 Museum Lolland-Falster større end nogen sinde! 8 Arbejdsgrundlag og formål for museet 10 Fakta om Museum Lolland-Falster 10 Ledelse 11 Administration, forsikring, regnskab og revision 12 Vision, mission, arbejdsplan, strategier og politik 13 Samdriftsaftaler 13 Samarbejdspartnere lokalt, regional, nationalt og internationalt 14 Lokale netværk: Lolland og Guldborgsund Kommuner: 14 Arkiver, museer og bygningsbevaringsforeninger mv. 14 Regionale netværk 15 Nationale og internationale netværk 15 Internationale 16 Ressourcer 17 Museets økonomi 17 Økonomisk beretning Personale 18 Organisationsplan 18 Kommunikation og møder 19 MUSamtaler og psykisk arbejdsmiljø 19 Mentorordning, frivillige, specialeskrivning og praktik 19 Foreninger 19 Efteruddannelse 20 Administration, ledelse og arbejdsmiljø 20 Bevaring 20 Indsamling og registrering 21 Formidling 21 Det digitale Museum 21 TR-arbejdet 21 Bygninger og bygningsvedligehold 22 Drift og bygningsbevaring 22 Året Bygningsgennemgang 22 Bygningskulturel restaureringsassistance 23 Kulturarv i det fri 23 Nykøbing 24 Maribo 25 Torrig 26 3

4 Forskning, undersøgelser og publikationer 28 Forskningsstrategi fortsat implementering 28 Arkæologiske undersøgelser 33 Bygherrebetalte arkæologiske forundersøgelser Bygherrebetalte egentlige arkæologiske undersøgelser 40 Egenfinansierede arkæologiske forundersøgelser 52 Egenfinansierede egentlige arkæologiske undersøgelser og forskningsudgravninger 55 Publikationer 57 Formidling 63 Strategi/status 63 Museum Lolland-Falsters udstillingssteder 66 Falsters Minder, Nykøbing 66 Stiftsmuseet, Maribo 67 Frilandsmuseet, Maribo 69 Forskningsformidling 75 Digital formidling Åbne Samlinger 81 Ferie- og julearrangementer og -aktiviteter 85 Formidling uden for murene i kulturlandskabet på Lolland-Falster 86 Kulturmindeforeningen 88 Museets egne formidlingsaktiviteter 89 Eksterne foredrag 94 Indsamling og registrering kassation og udskillelse 98 Status 98 Evaluering af milepæle for Indsamling, registrering og kassation for Årsberetning for biblioteket på Museum Lolland-Falster 104 Årsberetning for Falsters Egnshistoriske Arkiv 104 Årsberetning for Falsters Egnshistoriske Arkiv 72 Bevaring og konservering 105 Den faste Kulturarv 109 Status 109 Museum Lolland-Falsters forvaltning af museumslovens kapitel Turistinformationen 120 4

5 Museumsbutikkerne 122 Personale Kurser og efteruddannelse 129 Seminarer, Workshops og konferencer 131 5

6 Formandens forord v. Michael Fagerlund, bestyrelsesformand Så kom Museum Lolland-Falster på landkortet for alvor; med endnu en placering på Kulturstyrelsens Top 10 den prestigefyldte liste over årets mest betydelige arkæologiske fund. Listen Årets fund 2014, som er første led i en fødekæde af presseomtale, der rækker langt ud over landets grænser, er i skrivende stund lige blevet offentliggjort på Kulturstyrelsens hjemmeside. Nu er det ikke sådan, at museet ikke før har gjort sig bemærket i kulturarvssammenhæng. Tværtimod. Museets ledelse er aktive medspillere på landsplan såvel som internationalt, dygtige medarbejdere publicerer flittigt videnskabelige artikler, og også lokalt i vores landsdel spiller Museum Lolland-Falster en betydningsfuld rolle som formidler af kulturarv og et fyrtårn for Sydhavsøernes identitet. Det sidste er ikke det mindst vigtige. Hvad hånden former er åndens spor skriver Johannes V. Jensen i digtet Hvor smiler fager den danske kyst. Hvad hånden former er det, der befinder sig i museernes samlinger. Det er det, vi finder under udgravningerne ved Femern Bælt; og det bedste af det bliver altså optaget på Kulturstyrelsens Top 10. Hvad hånden former. Men med en enkelt bemærkelsesværdig undtagelse: Museum Lolland-Falsters fund af fodspor fra stenalderen. Just dem har hånden ikke formet. Allerede det er usædvanligt. Normalt taler vi om genstande ; lertøj, økser, klæder og smykker, våben. Genstande bliver samlet ind, registreret, og kan siden tages frem og studeres. Den historie, de fortæller, tager udgangspunkt i det, de er. Anderledes med fodsporene. Fundet er usædvanligt, ja næsten enestående. Yderst sjældent bliver aftryk efter vore forfædres gang på jorden bevaret gennem flere tusind år. Men hvilken historie, de fortæller, vil altid være uklart, de vil være næsten umulige at bevare, for de består af mudder og sand, ja dybest set er de ikke noget. Vi kan fotografere dem, måle at de omtrent svarer til en størrelse 42 og 38, men når gravemaskinerne tager over efter arkæologerne, er det slut med dem. Tilbage bliver kun fantasien: Hvad skete der? Hvem, og hvorfor? To mennesker, far og søn, vader rundt i det lave, stillestående vand ud for bopladsen. Bunden er ikke fast, men blød og ubehageligt smattet af rådne plantedele. De træder igennem og efterlader solide huller, mens dyndet hvirvler op imellem tæerne. Så hvad skal de derude? Fiskegærderne, sindrige konstruktioner til at fange fisk med, som de har færdedes ved, er en vigtig del af deres livsgrundlag. En storm er på vej, så gærderne må sikres. Hvis det var sådan, det gik til, må vi sige, at de gjorde deres arbejde godt. For fiskegærderne står der endnu, mere end 5000 år efter den dag, hvor stormen kom, og bølger og strøm fyldte de tos fodaftryk med sand. Ældre end pyramiderne har også de vakt berettiget opmærksomhed, helt op til et arkæologisk interesseret medlem af kongehuset! Men det var altså ikke dem, men fodsporene, der kom på Top 10. Listen er ikke prioriteret. Hvilket fund, der er nr. 1, fremgår ikke. Men det bør være fodsporene. Ikke fordi det var os, der var de heldige, egentlig heller ikke fordi de er sjældne; men fordi just dette fund siger noget helt grundlæggende om, hvordan fortiden kommer til os, hvilke vilkår, beskæftigelsen med den arbejder under og derfra noget grundlæggende om, hvilken rolle den spiller for os som mennesker. 6

7 Hvad hånden former er også fodspor, aftryk ind i nutiden af menneskelig virksomhed engang. Vi kan betragte dem, tage dem i hånden og glædes over deres skønhed, beundre deres snilde, der fremstillede dem; men det er først i sammenhæng med dem fra dengang, at de får betydning. Ved at læse dem, økserne, smykkerne og det alt sammen, ind i deres egen tid, bliver der skabt forbindelse til os i dag, bliver der fortalt en historie om, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Om identitet. Og af alle de opgaver, et museum skal løse, er denne måske den vigtigste. I hvert fald var det, hvad Johannes V. Jensen mente, da han i 1925 skrev sit digt: Hvad hånden former er åndens spor. Med flint har oldbonden tømret, kriget. Hver spån, du finder i Danmarks jord er sjæl af dem der har bygget riget. Vil selv du fatte dit væsens rod, skøn på de skatte, de efterlod! Fodspor 7

8 Museum Lolland-Falster større end nogen sinde! V. Ulla Schaltz, museumsdirektør Ja, det er forordet blevet indledt med hvert år, men det er altså et faktum igen i år. Aldrig har vi været så mange medarbejdere, og aldrig har museet haft så stor en omsætning. Aldrig har forventningerne været større til museet og museets mange dygtige medarbejdere, men arbejdspresset har heller aldrig været større. Det er en sjov og spændende tid for Museum Lolland-Falster; man kunne fristes til at kalde det en guldalder, og det skyldes ikke mindst det store arkæologiske udgravningsprojekt i forbindelse med tunnelen til Tyskland. Der sker dog også en mængde andre spændende ting på museet. I disse år diskuteres museernes rolle i samfundet, og også de lokale kulturhistoriske museers rolle er i disse år i gang med en forvandlingsproces. Det vil også præge den udvikling, vi er i gang med. Museerne går i disse år i større grad i dialog med borgerne. Museumsmedarbejdernes rolle går mere i retning af at være en facilitator for borgerne og turisterne i deres søgen efter viden om og oplevelser med historien. Her har Museum Lolland-Falster meget at spille ind med, idet vi samarbejder med borgere, kommuner, stat, institutioner og foreninger på mange forskellige måder. Det handler ikke kun om at skabe udstillinger på museerne, men at bringe viden og refleksion ind i hverdagen og debatten i vores del af landet. I forsommeren kom kulturminister Marianne Jelved forbi på Frilandsmuseet i forbindelse med, at hun lancerede sine børne- og unge-kulturpolitikker. Hun har skrevet vores lokale Kulturtjeneste ind som et godt eksempel på, hvordan kulturinstitutioner kan skabe synergi og udvikling i arbejdet med kulturtilbud til børn og unge. Kulturtjenestens aktører var mødt op for at tage imod ministeren, og hun blev præsenteret for flere af de mange tilbud, Lolland-Falsters børn og unge kan deltage i. Museum Lolland-Falster er blevet en meget stor arbejdsplads på meget kort tid og med mange dygtige og engagerede medarbejdere. Faktisk er vi lidt af en gazellevirksomhed på Lolland-Falster. I 2014 har vi bevist, at der er masser af arbejdspladser i kultur; i løbet af 2014 kom antallet af medarbejdere nemlig op på over 115. Medarbejderne har igen i år gjort en kæmpe indsats for museet. Alle har arbejdet seriøst og professionelt for at få museets mange opgaver og projekter til at lykkes. Museet arbejder efter en fireårig arbejdsplan, som dækker de 5 søjler i museumsarbejdet, nemlig indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Alle opgaver er lige vigtige, for at vi kan få museet styrket og give brugerne en fin oplevelse og service i vores arbejde for at formidle og bevare kulturhistorien. På årets sidste bestyrelsesmøde i november blev arbejdsplanerne godkendt, og de kan læses via museets hjemmeside. Det store antal medarbejdere til trods er vi meget afhængige af vores samarbejde med museets mange frivillige. De yder en indsats på mange forskellige områder af museets arbejdsmark: pasning af billetsalg, registrering, formidling, bevaring osv. Museets frivillige er uundværlige for museet og kan ikke takkes nok for samarbejdet. I 2014 blev museets samdriftsaftale med Guldborgsund og Lolland Kommuner genforhandlet, og vi er utrolig glade for, at vi kan fortsætte fire år på samme vilkår. Vi tillader os at tage det som et udtryk for, at kommunerne er tilfredse med vores indsats og samarbejde med dem. Trods stabilt kommunalt driftstilskud og et større statstilskud er det nødvendigt med fundraising. I løbet af året har vi henvendt os til forskellige fonde m.v. med ansøgninger om større eller mindre beløb til forskellige arbejdsopgaver. I 2014 har vi også haft en lang række af sponsorer. Vi skylder stor tak til alle, der har set velvilligt på vores henvendelser og ment, at Museum Lolland-Falster er værd at investere i. Museets personale gør hvad de kan for at sætte kulturarven på dagsordenen, og derfor er Museum Lolland-Falsters medarbejdere glade for, at vi er velsignet med stor interesse fra borgernes, faglige kollegaers og politikeres side. Det betyder bl.a., at museets personale bliver inddraget i projekter og invit- 8

9 eret med i udvalg og bestyrelser. Vi er simpelthen gode samarbejdspartnere. Det er altid en stor fornøjelse at gå på arbejde, og derfor skal der lyde en stor tak til alle på og omkring museet - I er med til at skabe en fantastisk spændende arbejdsplads. På de næste mere end 130 sider kan I læse om alt det, museets medarbejdere har bedrevet i løbet af 2014, og lad det være sagt med det samme det er ikke så lidt. God fornøjelse med læsningen. Ministeren i gabet 9

10 Arbejdsgrundlag og formål for museet v. Ulla Schaltz, direktør Fakta om Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med antikvarisk ansvar for arkæologi og nyere tid for Guldborgsund og Lolland Kommuner. Museet er en selvejende institution, der drives af bestyrelsen bag Museum Lolland-Falster. Museum Lolland-Falster blev stiftet den 28. november 2008 med virkning fra den 1. januar Det er en fusion mellem det tidligere Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Guldborgsund Museum, tidligere Museet Falsters Minder. Pr. 1. juni 2010 gennemgik museet endnu en fusion, denne gang med herregårdsmuseet Reventlow-Museet Pederstrup, men fortsatte under navnet Museum Lolland-Falster. Museum Lolland-Falster har mange adresser, og afstanden mellem museets mange afdelinger er stor. Museet har administrationsadresse i Nykøbing Falster i Frisegade 40 og har derudover 4 bemandede udstillingssteder på Lolland-Falster. Der er udstillinger på Reventlow-Museet Pederstrup, Falsters Minder i Nykøbing, Frilandsmuseet i Maribo og i Museumsbygningen på Banegårdspladsen i Maribo. Museet ejer også den gamle klosterruin i Maribo, som hvert år besøges af mange. I løbet af 2015 vil der blive arbejdet med formidling af klosterets historie. Museum Lolland-Falster ejer for indeværende mere end 30 bygninger mv. Samlet liste over museets adresser Czarens Hus på hjørnet af Færgestræde og Langgade, Nykøbing F. Kragsnaps Hus, Langgade 2, Nykøbing F. Færgestræde 1A, Nykøbing F. Fiskerhuset, Rosenvænget 1A, Nykøbing F. Bunkeren mellem Kuskestalden og Staldgårdsporten, Nykøbing F. Staldgårdsporten, Slotsgade 30, Nykøbing F. Kuskestalden i Rosenvænget, Nykøbing F. Amtsforvalterboligen, Frisegade 40, Nykøbing F. Froms magasin, bagbygning til Frisegade 43-45, Nykøbing F. Stranges magasin, Frisegade 43, Nykøbing F. Falsters Egnshistoriske Arkiv, Frisegade 45, Nykøbing F. Museumsbygningen på Banegårdspladsen 11, Maribo Frilandsmuseet ved Maribo Søndersø Laden ved Frilandsmuseet på Meinckesvej 5, Maribo Skovpavillonen ved Frilandsmuseet på Meinckesvej 5, Maribo Klosterruinen ved Maribo Domkirke Lejet bygning: magasinet Victor Kolbyes Vej 15, Maribo Reventlow Museet Pederstrup, Pederstrupvej 124, 4943 Torrig L. Ridehuset, Pederstrupvej 124, 4943 Torrig L. Cafe C.D.F. i Vaskehuset, Pederstrupvej 124, 4943 Torrig L. Gl. Badevej 2E, Rødby Humlegårdsvej 4, Rødby Besøg museet Administration: Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. tlf Udstillinger: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo Falsters Minder, Færgestrædet 1A, 4800 Nykøbing F. Reventlow-Museet Pederstrup, Pederstrupvej 124, 4943 Torrig L. Frilandsmuseet: Meinckesvej 5, 4930 Maribo Egnshistorisk Arkiv: Frisegade 45, 4800 Nykøbing F. Telefonnumre og åbningstider kan ses på museets hjemmeside 10

11 Museets ansvarsområde beskrives således i museets vedtægter 2: 2. Formål og ansvarsområde 2.1 Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel Museets egen forskning, som anden forskning baseret på Museets samlinger. 2.2 Museum Lolland-Falsters geografiske ansvarsområde er Guldborgsund og Lolland kommuner. Museets tidsmæssige ansvarsområde omfatter forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid. Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorien, herunder herregårdskultur og godslandskab på Lolland og Falster. Museets vedtægter findes i øvrigt på museets hjemmeside Ledelse Museets øverste myndighed er bestyrelsen, som består af 13 medlemmer: Michael Fagerlund, formand, udpeget af Menighedsrådsforeningen for Lolland-Falsters Stift Birgit Hansen, næstformand, udpeget af Associerede museer Jens Erik Boesen udpeget af Guldborgsund Kommunes byråd Steffen Rasmussen udpeget af Lolland Kommunes byråd Flemming Hansen udpeget af Kulturmindeforeningen Merete Klitgaard-Andersen udpeget af Stiftsmuseets Venner John Sørensen udpeget af Advokatforeningen i Nykøbing Falster retskreds Ole Lauridsen udpeget af Dansk Landbrug Sydhavsøerne Karsten Pedersen udpeget af Nordea Bank Kim Normand udpeget af CELF Ole Munksgaard udpeget af Lolland-Falsters Historiske Samfund Ib Bruun Clausen, af Reventlow Parkens Støttekreds Lars Meldgård, medarbejderrepræsentant Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hvert kommunevalg med formand og næstformand samt et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer (efter vedtaget forretningsorden). I 2014 fik museet ny bestyrelse; alle blev genvalgt, bortset fra medarbejderrepræsentanten. Marianne Nielsen ønskede ikke genvalg. I 2011 udsendte Kulturministeriet en vejledning for god ledelse i kulturinstitutioner. Den har museets bestyrelse taget op i arbejdet i løbet af året og bl.a. på den baggrund ændret bestyrelsens forretningsorden. Der er tillige udarbejdet et årshjul for bestyrelsens arbejde. Museets bestyrelse har i henhold til museets vedtægter uddelegeret den daglige ledelse til museets direktør. Museets ledelsesteam er: Direktør cand. mag. i etnologi og historie, Ulla Schaltz. Den daglige ledelse af museet foregår i tæt samarbejde med museets bestyrelse og museets souschef mag. art. & cand. mag. i forhistorisk arkæologi og geografi/geologi, Anna-Elisabeth Jensen samt museets leder af bygningsbevaringsafdelingen cand. mag. i middelalderarkæologi Leif Plith Lauritsen. Fra marts blev ledelsesgruppen yderligere suppleret af museets nyansatte administrationschef Jesper Andersen, som er økonom, cand. merc. med speciale indenfor internt regnskabsvæsen. 11

12 Administration, forsikring, regnskab og revision I en stor organisation som Museum Lolland-Falsters er det vigtigt med et godt, fælles sagsstyringssystem, som både lever op til krav om, at vi skal kunne finde sager igen, men også er et kommunikationsmiddel medarbejderne imellem. Sidste år blev BOB introduceret for museets medarbejdere. BOB er museets intranet, som alle medarbejdere holder sig orienteret gennem. Med BOB får museets medarbejdere nu den længe ventede fælles platform, som skal gøre vidensdeling nemmere. BOB fra baby til tumling intranet i 2014 Sidste år ved denne tid var museets intranet lige akkurat blevet færdig i sin første udformning. Medarbejderne var blevet introduceret, arbejdet med BOB skulle til at begynde, og udbyttet skulle høstes. Nu er det så muligt at se tilbage over dette første år med BOB, muligt at betragte babyens vækst til tumling med alt, hvad det indebærer af knubs og klodsethed, fremskridt og muligheder. BOB bærer i sig muligheden såvel for videndeling og understøttelse af organisationen som for at være værktøjskasse og nyhedsmedie. Men ligesom en baby ikke er udstyret med alle kompetencer fra begyndelsen, er heller ikke BOB sådan indrettet. Fokus i 2014 har ligget på det rent instrumentelle: værktøjskasse og nyhedsmedie. BOB er således blevet den, man dagligt møder som den første, når man begynder sit arbejde ved computeren, den, der møder én med ny viden fra morgenstunden. Og selvom han ikke nødvendigvis ligefrem er en nær ven, så er han i hvert fald en nyttig samarbejdspartner. Medarbejderne har tilsyneladende vænnet sig til BOBs eksistens, og navnlig den helt aktuelle information på forsiden er velfungerende. Et af de mere populære features er sygelisten, ligesom det lader til, at masseinformation via BOB langsomt nedbringer sandsynligheden for forstoppelse i den enkelte medarbejders mailboks. Der har undervejs været knubs og børnesygdomme. At komme en morgen og konstatere, at samtlige nyheder på BOB er forsvundet ud i den blå luft, er mere end almindeligt frustrerende, men takket være intensivt detektivarbejde og god support kunne skaden udbedres, og episoden gav nye erfaringer og nye arbejdsrutiner. En større barriere for intensiv brug af BOB har været et længerevarende irritationsmoment i form af systemets temmelig lange responstid, men i skrivende stund lader problemet til endelig at være løst, hvilket giver en væsentlig forbedret brugeroplevelse og dermed store forhåbninger til bedre integration af BOB i det daglige arbejde i fremtiden. I sidste del af 2014, hvor de værste begyndervanskeligheder lader til at være ryddet af vejen, er det indledende arbejde med at udvikle BOB hen mod Version 2.0 i gang. De første forberedelser såvel i forhold til indhold som til design og brugervenlighed er i fuld gang, og arbejdet forventes accelereret i første halvdel af 2015 i takt med, at medarbejderkompetencerne på området udvides. Museum Lolland-Falster er forsikret gennem museumsforsikringen i TopDanmark. Forsikringen er fuldt dækkende på alle områder og i øvrigt revideret og ajourført ved sammenlægningen og igen ved indlemmelsen af Reventlow-Museet Pederstrup. Dertil kommer, at museet har et møde om året med vores forsikringskonsulent. Emnet forsikringer blev drøftet på et af årets bestyrelsesmøder. Museet følger diverse oversigter fra Kulturstyrelsen i forbindelse med sagsbehandling og journalisering. Den anvendte regnskabspraksis er Kulturstyrelsens anviste regnskabspraksis. Museet har revisionsfirmaet Beierholm som revisor, og der er indgået en 4-årig aftale. Den er gældende for regnskabsårene

13 Vision, mission, arbejdsplan, strategier og politik Vision Museum Lolland-Falsters første sæt arbejdsplaner for har haft en meget enkel vision. Da Museum Lolland-Falster var igennem to fusioner på 18 måneder, er visionen enkel og meget jordnær: Museets vision er at virke som ét professionelt, statsanerkendt, kulturhistorisk museum for Lolland- Falster. Museum Lolland-Falsters medarbejdere har nu arbejdet sig igennem det 4. år i de første langsigtede arbejdsplaner. Museets vision er, som beskrevet ovenfor, at få museet til at virke som ét professionelt, statsanerkendt, kulturhistorisk museum. Det er museets medarbejderes og bestyrelsens opfattelse, at kun igennem at få museet til at fungere som en enhed kan Museum Lolland-Falster udvikle sig til at blive et stærkt, bæredygtigt og innovativt museum. Museum Lolland-Falster skal finde sin plads som nyt og samlet museum på Lolland-Falster. I løbet af 2014 er der blevet arbejdet på ny vision og strategier for arbejdsplanerne Mission Museets mission er i sagens natur beskrevet i museets vedtægter Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel Museets egen forskning som anden forskning baseret på Museets samlinger. 2.2 Museum Lolland-Falsters geografiske ansvarsområde er Guldborgsund og Lolland kommuner. Museets tidsmæssige ansvarsområde omfatter forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid. Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorien, herunder herregårdskultur og godslandskab på Lolland og Falster. Arbejdsplaner Museets første 4-årige arbejdsplan går fra 2011 til Den er godkendt af museets bestyrelse og præsenteret for kommunerne. Hvert år udarbejdes en delarbejdsplan, som godkendes på bestyrelsesmødet i november sammen med budgettet. Begge dele findes på museets hjemmeside. I løbet af 2014 blev der arbejdet en del med de nye 4-årige arbejdsplaner, der således dækker perioden De blev godkendt af museets bestyrelse på dens møde i november, og således er det nye arbejdsgrundlag klart. Arbejdsplanerne indeholder vision, mission og strategier for museet de næste fire år. Læs mere om, hvad Museum Lolland-Falster skal lave i arbejdsplanerne på hjemmesiden Strategier og politikker Museets medarbejdere har igennem de sidste par år udarbejdet en lang række af strategier og politikker, ikke kun i forhold til museumsarbejdet og museumsloven, f.eks. forskningsstrategi og indsamlingspolitik, men også på HR-området; museet har således stresspolitik og sygdomspolitik. Strategierne og politikkerne bliver lagt på museets hjemmeside, efterhånden som de bliver færdige og godkendt i diverse medarbejderorganer. Samdriftsaftaler Museum Lolland-Falster modtog i 2014 driftstilskud fra staten og fra vores to kommuner, Lolland og Guldborgsund. Da staten giver det største tilskud, regnes den for hovedtilskudsyder. De to kommuner har haft tradition for at indgå samdriftsaftale om driften af museet. Den tidligere aftale var gældende for perioden 1. juni maj Aftalen skulle derfor genforhandles fra 1. januar Vi er glade for, at begge de nye kulturudvalg valgte at forny aftalen efter samme principper som den tidligere. 13

14 Den udløser et driftstilskud til Museum Lolland-Falster, der i 2011 udgjorde 48,81 kr. pr. (Nye tal) indbygger pr. år. Dertil kom et ekstra tilskud på 9,41 kr. pr. indbygger fra Lolland Kommune til dækning af Reventlow-Museet Pederstrup. Tilskuddene fremskrives. Samarbejdspartnere lokalt, regional, nationalt og internationalt Netværk og samarbejde er essentielt for museets medarbejdere. Museets medarbejdere arbejder for kulturarv lokalt, nationalt og internationalt. Det er vigtigt at søge indflydelse og at arbejde for fællesskabet. Derfor bruger museets medarbejdere en del tid på råd, nævn, bestyrelser og samarbejdsrelationer. Museet samarbejder på såvel internationalt som nationalt og regionalt plan for at fremme museets position i museumsfeltet i Nordvesteuropa. Samtidig prioriterer museet også tværfagligt samarbejde på lokalt niveau for at fremme museets professionelle arbejde med kulturarven. Lokale netværk: Lolland og Guldborgsund Kommuner: Samarbejde med kommunale forvaltninger, brugerråd, samråd mv. Museet sender repræsentanter til en række forskellige kommunale brugerråd og samråd. Museets direktør Ulla Schaltz (ULS) er bestyrelsesmedlem i Business LF. Det flerårige, helhedsorienterede områdefornyelsesprojekt i Slotsgadekvarteret i Nykøbing blev afsluttet i 2014, og borgerstyregruppen, hvor museet har været repræsenteret som lodsejer ved Anna Elisabeth Jensen(AEJ), kunne nedlægge sit hverv. I 2014 har Leif Plith Lauritsen (LPL) været museets repræsentant i Guldborgsund Kommunes Kulturelle samråd, og Anne Elmer (AE) har været museets repræsentant i Naturpark Maribosøerne. Museum Lolland-Falster har siden fusionen i 2009 taget initiativ til en årlig informationsdag og workshop sammen med natur- og plan-sagsbehandlerne fra Lolland og Guldborgsund Kommuner med deltagelse af alle museets inspektører. To af museets inspektører Marie Brink (MB) og Jesper Munk Andersen (JMA) er i 2014 indgået i Lolland Kommunes udviklingsprojekt: Fremtidens landskab. Og museets souschef indgår ved årsskiftet 2014/2015 i skrivegruppen bag den kommende Kultur- og fritidsplan for Lolland Kommune. I 2014 tog museet for første gang også initiativ til en årlig informationsdag og workshop sammen med kulturkonsulenterne og stadsarkivarerne fra Lolland og Guldborgsund Kommuner og med deltagelse af alle museets inspektører. Museets direktør (ULS) er næstformand for Kulturtjenesten, som er Lolland-Falsters store satsning inden for børne- og ungekultur. Arkiver, museer og bygningsbevaringsforeninger mv. Arkiv og ABM samarbejde Falsters Egnshistoriske Arkiv, der er en del af Museum Lolland-Falster, indgår i Arkivrådet for Guldborgsund Kommune v. Thomas Bogtoft Møller (TBM) og deltager i Guldborgsundarkivernes årsmøde. I 2014 med et indslag om Historisk Atlas (MB). Museet indgår også i den regionale sammenslutning af arkiver omkring Storstrømmen (LASA) og den landsdækkende sammenslutning af lokalarkiver (SLA) v. LTB. Desuden indgår museet i ArkivBiblioteksMuseums samarbejder med både lokalarkiver, stadsarkiver og biblioteker i både Guldborgsund og Lolland Kommuner, eksempelvis i det regionale samarbejde om Historisk Atlas. Bygningsbevaringsforeninger mv. Museets ene venneforening Kulturmindeforening i Nykøbing er samtidig en lokal afdeling af den landsdækkende bygningsbevaringsforening By og Land. Museets souschef (AEJ) er født medlem af Kulturmindeforeningens bestyrelse. Museet og Kulturmindeforeningen har været fødselshjælper for bevaringsforeningen i Maribo. Museets ene nyere tids inspektør Lene Tønder Buur (LTB) er kontakt til og deltager med mellemrum i Maribo bevaringsforenings møder. Museet udpeger desuden et medlem til Guldborgsund Kommunes bevaringsfond (LPL) og til facaderådene i Nykøbing (AEJ) og Nysted (LTB). 14

15 Kommunale museumsnetværk Museum Lolland Falsters direktør (ULS) har taget initiativ til kommunale museumsnetværk i både Lolland og Guldborgsund Kommuner. I 2014 har der været afholdt et selvstændigt møde i museumsnetværket i Lolland Kommune Katha Qvist (KQ) og AE og et selvstændigt møde i museumsnetværket i Guldborgsund Kommune (ULS & AEJ) foruden et fælles møde med deltagelse af museerne fra begge kommuner AEJ, Elisabeth Abildtrup (ELA) og KQ. I Lolland Kommune indgår de historiske møller også i netværket. I Guldborgsund Kommune har museet et født medlem i hhv. Traktormuseets bestyrelse (AEJ), i Bøtø Nor Gl. Pumpestations bestyrelse Birgit Wilster Hansen(BWH) og i Skovbrugsmagasinets bestyrelse (AE). Regionale netværk Museet deltager i det tværmuseale sjællandske netværk om udforskning af Sjællands Middelalder (LPL). Museum Lolland-Falster er hjemsted for den regionale tværmuseale webportal Åbne Samlinger, og museets souschef (AEJ) er formand for styregruppen. Museets direktør (ULS) indgår i fusionsgruppen bag fusionen af bevaringscentrene i Region Sjælland, hhv. Bevaringscenter Øst og Bevaringscenter Næstved, hvor Museum Lolland-Falster er en af centrets største andelshavere, og hvor ULS er næstformand. Museet indgår i det regionale kommunekreds-initierede kulturaftalesamarbejde Kulturstrømmen, hvor museets direktør (ULS) indgår i den Rådgivende Kulturgruppe. Museets souschef (AEJ) har af kulturaftalepartnerne i Region Sjælland været valgt som dansk kulturarvsrepræsentant i kulturbestyrelsen for det bilaterale Kulturlink-samarbejde finansieret af Interreg IVa midler, et hverv der er ophørt ultimo 2014 sammen med bevillingen. Nationale og internationale netværk Museets direktør (ULS) er af landets andre museer valgt som medlem af Kulturstyrelsens strategiske panel på museumsområdet og desuden som næstformand for Kulturstyrelsens Kulturhistoriske Udvalg. Museum Lolland-Falster deltager aktivt i samarbejde med Danmarks andre museer inden for rammerne af ODM (Organisationen af Danske Museer), hvor museets direktør (ULS) er medlem af bestyrelsen og formand for Chefnetværket samt medlem af Nyere tids netværket. Ved ODMs Kulturhistoriske, naturhistoriske og kunstfaglige orienteringsmøder funderer lederen af museets arkæologiske enhed (KHS) som tovholder for den forhistorisk arkæologiske gruppe, mens museets formidlingsinspektør (ASM) er tovholder for udstillingsgruppen, og museets magasinforvalter (BWH) er tovholder for den konserveringsfaglige gruppe. Museets magasinforvalter (BWH) og samlingsansvarlige (LTB) på nyere tids området indgår i ODMs samlingsetikgruppe. Museet er sekretariat for det nationale og tværfaglige middelalderarkæologiske forskningsnetværk Magt, Borg og Landskab og er også repræsenteret i bestyrelsen for netværket (LPL). LPL har i 2014 også bidraget med udstillingsassistance til Moesgård Museum. Museum Lolland-Falsters nyere tids inspektører deltager på landsplan i Industripuljen, Landbrugspuljen i museernes udkantsnetværk og i nyere tids netværk. Museets herregårdsinspektør indgår i herregårdspuljen. Museet samarbejder inden for Nationalmuseets store forskningsprojekt Førkristne Kultpladser med såvel Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie in Schleswig som med de arkæologiske universitetsinstitutter om udgravningen af jernalderbebyggelsen ved Hoby. Med udgangspunkt i museets store opgave med de arkæologiske undersøgelser forud for tunnelen under Femern Bælt indhenter museet råd og sparring nationalt og internationalt. I 2014 sendte museet konservering og naturvidenskabelige undersøgelser i udbud, der blev vundet af Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske Museum. Museet indgår derfor f.eks. i forbindelse med fundhåndteringen (RLP) i et nært samarbejde med medarbejdere fra disse institutioner. Museets 15

16 arkæologer deltager i øvrigt aktivt i arkæologisk GIS-forum og i samarbejdet om udvikling af MUD (Museernes Udgravnings Data) mv. Internationalt Museets direktør indgår som det danske medlem i bestyrelsen for Baltisk Museums Netværk, hvor der i 2014 blev holdt bestyrelsesmøde i Riga. På det årlige netværksmøde i Turku fremlagde museet dels udfordringerne ved de store arkæologiske undersøgelser i forbindelse med Femern projektet (AEJ), dels tankerne bag Museum Lolland-Falsters bibliotekshistoriske udstilling Viden i tiden (AE). Som bestyrelsesmedlem i ODM deltog direktøren i årskonferencen for sammenslutningen af nationale museumsforeninger NEMO i Bologna i september Museets herregårdsinspektør (JMA) repræsenterer museet i forbindelse med Nordisk Slots- og Herregårdssymposium og Norsk herregårdsnetværk. Museets middelalderarkæolog (LPL) har i en lang årrække deltaget i det byarkæologiske internationale netværk Stadtarchäologie im Hansaraum, der afholder kollokvier i Lübeck hvert andet år. Museum Lolland-Falster har siden begyndelsen af 2014 været leadpartner for Interreg-4a projektet Mus- Belt (ULS, DK, AEJ). MusBelt startede i begyndelsen af 2014 og indledte en proces, hvor museerne på begge sider af grænsen skulle lære hinanden bedre at kende og intensivere deres samarbejde. I august mødtes 40 repræsentanter fra 23 danske og tyske institutioner til en workshop i Lübeck og drøftede muligheder for at nå målet. Resultatet af denne proces foreligger ved årsskiftet 2014/2015 i form af et projektudkast for oprettelsen af et regionalt dansk-tysk museumsforbund, som på lang sigt skal stabilisere det grænseoverskridende samarbejde. Den regionale geografi i det nye projekt omfatter ikke kun den hidtidige Femern Bælt-region, men også hele den nordlige del af Slesvig-Holsten og Region Syddanmark. Samarbejdet prioriterer gennemførelsen af fælles grænseoverskridende museumsprojekter og grænseoverskridende kommunikation og markedsføring såvel som grænseoverskridende forskning og samarbejde med universiteterne. Det tilstræbes at realisere dette nye projekt inden for rammerne af Interreg-5a-programmet. Museets projektleder for MusBelt indgår i øvrigt siden 2010 i netværket RegioSKILL mellem RUC, CELF og Handwerkskammer Lübeck. Nøgletal Organisation Hvor mange geografisk adskilte og bemandende besøgsadresser driver museet? Hvor mange af disse er lokalhistoriske arkiver? Angiv kommunerne ordinære tilskud til museumsdriften pr. indbygger? GK & LK 48,81 kr. LK til RMP 9,41 GK & LK 49,69 kr. LK til RMP 9,58 GK& LK 50,44 LK til RMP 9,97 GK& LK 51,1 LK til RMP 10,6 Hvor mange bestyrelsesmedlemmer er udpeget på baggrund af særlige professionelle kompetencer? Hvordan er kønsfordelingen i museets bestyrelse? Kvinder og mænd? m/3k 10m/3k 10m/3k 11m/2k Hvad er aldersgennemsnittet i museets bestyrelse? 56,8 57,8 58,8 59,4 16

17 Ressourcer Af Ulla Schaltz, museumsdirektør Museets økonomi Museum Lolland-Falster har som andre museer en økonomi, som er sammensat af indtægter, bidrag og tilskud fra mange forskellige interessenter. Museet er primært støttet med kommunal støtte og et statstilskud. I runde tal bidrager staten med lidt over 50 % af det faste driftstilskud, Lolland Kommune med lidt under 25 % og Guldborgsund Kommune med lidt under 25 %. Museet har et relativt stort statstilskud, hvilket skyldes en særlig historik. Museum Lolland-Falster er som bekendt et fusioneret museum af 3 museer. Disse tre museers statstilskud indgår nu i museets samlede statstilskud. Dertil kommer tidligere amtstilskud til alle tre museer samt til Åbne Samlinger, og endelig drev de mange små kommuner på Lolland-Falster museerne i fællesskab, hvilket udløste et ekstra statstilskud i form af en samdriftsaftale. Tilskuddet fra Lolland og Guldborgsund Kommuner bliver givet med baggrund i en samdriftsaftale. Derudover holder museet hvert år omsætningen oppe igennem større arkæologiske arbejder og bestilte opgaver eksempelvis udstillinger til Gedser bestilt af Guldborgsund Kommune. Museets ydelseskatalog ligger på hjemmesiden under Salg og ydelser. Her skal borgerne kunne finde oplysninger om alt lige fra billetpriser og omvisningspriser til lokaleudlejning til fest og bryllupsbilleder samt priser på konsulentydelser inden for arkæologi, historie, etnologi, udstillingsopbygning, bygningskonsulentarbejde mv., som museets medarbejdere kan yde. Museets medarbejdere fundraiser hvert år en stor sum hjem til museets aktiviteter. Ofte er det helt almindelige ting som bygningsvedligehold og udstillinger. Det er nødvendigt, da museets driftstilskud ikke slår til, når der skal ydes noget ekstra i forhold til disse områder. I de senere år har museet arbejdet med sponsorater. Det betyder, at museet nu har sponsoraftale med en lang række af lokale virksomheder. De er sponsorer på de enkelte udstillingssteder eller på events. Der er lavet aftaler, som ligger i forskellige prisklasser, og der genydes fra museet svarende til beløbet. Hvert år afholdes et fælles sponsorarrangement. Alle sponsorernes logo og navn kan ses på museets hjemmeside. Økonomisk beretning 2014 Regnskabsåret 2014 har været præget af en meget stor aktivitet på de arkæologiske udgravninger, primært i forbindelse med etableringen af den faste forbindelse til Tyskland. Medarbejderstaben på denne udgravning er udvidet kraftigt, hvilket tillige har betydet en mærkbar forøget aktivitet i museets administration. Der har ligeledes været stor aktivitet i forbindelse med formidling inden for nyere tid. Her har museet stablet en ny permanent udstilling OMG - en udstilling om en enestående samling af krucifikser og middelalderens kirke på benene, ligesom museet har ydet ekstern konsulentbistand i forbindelse med etablering af udstillinger og til bogudgivelser. Museet har i 2014 desuden arbejdet intenst med markeringen af 200året for skolelovene. Årets resultat før henlæggelser er et overskud, som blandt andet skyldes et meget højt momsfradrag. Vi kan takke vore sponsorer og den arkæologiske virksomhed for dette resultat, da disse to aktiviteter bidrager afgørende til årets usædvanligt høje momsprocent. Museets ledelse har valgt at henlægge en del midler til magasin, formidling, ABM-hus-projekt, låsesystemer, egne undersøgelser og udvikling af Reventlowparken mv.. Efter henlæggelserne bliver årets resultat kr , som overføres til museets egenkapital. 17

18 Personale Antallet af medarbejdere er foreløbig toppet på Museum Lolland-Falster i Vi kom op på hele 115 medarbejdere i sommeren Det skyldes selvfølgelig det meget store antal arkæologer, museet har ansat i forbindelse med forundersøgelserne på Femern Bælt og mange andre opgaver. Medarbejdergruppen på Museum Lolland-Falster er meget bredt sammensat. Der er administrativt personale, museumsinspektører med forskellige specialer, håndværkere, grønne medarbejdere, registratorer, butikspersonale, turistmedarbejder mv. Samtidig er museets medarbejdere fordelt ud på alle museets afdelinger. Det betyder, at museets medarbejdere har tilhørssted på ikke mindre end 8 adresser i Nykøbing, Maribo, Feltstationen i Rødby og Reventlow-Museet Pederstrup. Dertil kommer, at arkæologerne i længere perioder holder til i skurvogne ude på udgravningerne. Organisationsplan Museets nuværende organisationsplan trådte i kraft den 1. september På daværende tidspunkt skete der flere ændringer, hvoraf de væsentligste var: museets forsknings- og registreringsafdeling er nu lagt sammen med formidlingsafdelingen, så alle museumslovens 5 søjler nu er samlet under souschef Anna-Elisabeth Jensens ledelse. Turistinformation og museumsbutikker blev skilt ud fra formidlingsafdelingen og høret direkte under museumsdirektør Ulla Schaltz. Bygnings- og bevaringsafdelingen er kommet under Leif Plith Lauritsen. Denne organisationsplan blev brudt op, da administrationschef Jesper Andersen blev ansat den 13. marts Herefter hører alle stabsfunktioner herunder butikker og turistinformation under administrationschefen, som samtidig trådte ind i ledelsen, der herefter bestod af 4 personer. Organisationsplan Museum Lolland-Falster Bestyrelse Direktør Ledelsesgruppe HR Administration IT Mentor Kulturhistorisk afdeling Publikumservice og turisme Driftsafdeling og bygningsrådgivning 18

19 Kommunikation og møder Museum Lolland-Falster har en meget kompleks organisation. Derfor er det nødvendigt med forskellige kommunikationsformer. Museets medarbejdere afholder en del møder i de respektive afdelinger og på tværs. Museet har et samarbejdsudvalg, en arbejdsmiljøorganisation og et tværgående mødeforum. Kommunikation foregår internt via personlig kontakt og mail. Ikke alle, men dog langt den overvejende del af medarbejderne, har computere og telefoner. De, der ikke har egen PC og telefon til rådighed, har adgang via kollegaerne. Museets interne kommunikationssystem hedder BOB og anvendes i stadig større grad af museets medarbejdere. Der skrives referat af alle interne møder, og disse ligger tilgængelige for mødedeltagere. Endelig udarbejdes der årsberetning, artikler om kollegernes arbejdsområder og arbejdsplaner, ligesom der afholdes 2 fællesmøder om året, hvor alle medarbejdere er samlet. MUSamtaler og psykisk arbejdsmiljø Alle ansættelseskontrakter og jobbeskrivelser er nu gennemarbejdet. Jobbeskrivelserne gennemgås hvert år ved den årlige MUSamtale, så eventuelle ændringer kan blive påført. MUSamtalerne bliver gennemført med nærmeste leder inden for året første 6 uger. Museum Lolland-Falster har igen i 2014 sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø og har gennemgået og kortlagt dette. Den første kortlægning blev udarbejdet i slutningen af 2010, og siden er der blevet arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø ca. en gang om året. Spørgeskemaer er blevet uddelt til samtlige medarbejdere. Skemaerne er blevet gennemarbejdet. De efterfølgende dialogmøder er blevet afholdt af Jesper Andersen og med Marianne Nielsen som arbejdsmiljørepræsentant og referent. Kortlægningen og resultaterne af dialogmøderne samles og bearbejdes i en nedsat arbejdsgruppe. Ud fra besvarelserne og dialogmøderne udvælges nogle fokuspunkter, som vi arbejder videre med i arbejdsmiljøorganisationen. Kortlægningen af fysisk og psykisk arbejdsmiljø er en meget ressourcekrævende indsats, og derfor er det besluttet kun at gøre det hvert andet år og i stedet bruge ressourcerne på akutte situationer. I den forbindelse har medlemmerne af arbejdsmiljøudvalget løbende været på det lovpligtige arbejdsmiljøkursus. Derudover har relevante medarbejdere været på kurser inden for deres respektive områder. Arbejdsmiljøet inden for det arkæologiske område har vi sat særligt fokus på. Der bliver stillet særlige krav til arbejdsmiljøet fra Femern Bælts side, og museet har valgt fremover at opfylde disse krav ved alle undersøgelser og udgravninger. Der afholdes i den forbindelse arbejdsmiljømøde hver anden uge med Femern A/S. Arkæologerne har flere pladser i arbejdsmiljøorganisationen. Mentorordning, frivillige, specialeskrivning og praktik Museet har i gennem flere år haft en mentorordning med Lolland Kommune. Inge Marie Hansen er ansat som mentor til at varetage organiseringen på museet samt til at have kontakten til kommunens jobcenter og jobklub. Der har været en stor udskiftning i denne gruppe i løbet af året, da vi hovedsageligt har folk inde i korte afklaringsforløb, typisk 13 uger. Denne ordning er både museet og kommunen meget glade for. Også i 2014 var de 8 pladser i spil det meste af året. Der har i alt været 19 personer hen over året. Af disse var enkelte personer her i flere 13-ugers-perioder. Museets frivillige er en uundværlig hjælp for museet. Der er også i år blevet taget en stor tørn ved diverse arrangementer på Frilandsmuseet, ved pasning af butikker i forbindelse med udvidede åbningstider, vagt på Reventlow-Museet, produktion af varer til butikkerne, registrering af arkivalier og fotos, dokumentation af museets arbejde, guidede ture osv. osv. Det er næsten ikke muligt at beskrive alle de opgaver, der varetages af denne gruppe. Museets frivillige er ikke kun uundværlige men samtidig også gode ambassadører for museet. 19

20 Foreninger Museum Lolland-Falster har nu tre venneforeninger tilknyttet. Kulturmindeforeningen (relateret til det tidligere Guldborgsund Museum) har 42 virksomhedsmedlemskaber og 407 medlemmer. Stiftsmuseets venner, nu Museumsforeningen Lolland-Falster, har 80 medlemmer. Og endelig har Reventlowparkens Støttekreds 526 medlemmer. Alle tre foreninger har plads i museets bestyrelse. Nøgletal Personale Har museet fastansatte videnskabelige medarbejdere, der uddannelsesmæssigt modsvarer museets ansvarsområde? Ja Ja Ja Ja Hvor mange fastansatte årsværk rådede museet over i år? 24,74 22,56 32,78 64,59 Heraf antal fastansatte videnskabelige årsværk? ,91 26,72 Heraf antal fastansatte med en ph.d.-grad 0 3 Eller fastansatte, som er forskerbedømt til ph.d.-niveau? 3 3 Hvor mange fastansatte årsværk udgjordes af fleksjobs eller lignende ordninger? 24,74 24,29 22,67 21,54 Hvor mange årsværk blev udført af medarbejdere i tidsbegrænset ansættelse? 6,51 15,65 10,53 36,89 Heraf antal videnskabelige årsværk i tidsbegrænsede ansættelser? 9 32,2 Hvor mange årsværk (anslået) blev udført af frivillige? 2, Efteruddannelse Museets medarbejdere deltager i konferencer og seminarer i det omfang, det skønnes relevant, og museet har mulighed for at finansiere deltagelsen. I det omfang, det er relevant, bidrages også med indlæg på seminarer og konferencer. (Se lister over medarbejdernes deltagelse i seminarer og kurser bagest i beretningen). Administration, ledelse og arbejdsmiljø Det er Museum Lolland-Falsters målsætning, at alle medarbejdere får et førstehjælpskursus. Kurset består af tre dage, hvor de to første drejer sig om førstehjælp og den sidste om brandbekæmpelse. I september afholdt museet et internt kursus i ledelse for museets mellemledere med en ledelsesfilosofisk tilgang til at etablere og udvikle ledernes dialog om ledelse. På kurset blev der talt om, hvad god ledelse er, om etik og om at vælge sig selv som leder. Yderligere vil der blive introduceret praktiske metoder. Kurset blev gentaget i december med deltagelse af museets underliggende lag af museumsinspektører og projektledere med fokus på personlig ledelse. Bevaring En kvalificeret håndtering af museets akutte behov for forbedrede magasinforhold søges bevidst imødekommet gennem deltagelse i studieture mv. 20

21 Indsamling og registrering Kurser i brug af Fund og Fortidsminder er obligatorisk, for at museets medarbejdere kan foretage den lovpligtige registrering i Fund og Fortidsminder. Kurset omhandler registreringer af lokaliteter, såvel udgravninger som enkeltfund. På samme måde er Regin-kurserne en introduktion til Museernes Samlinger og Regin. Det omfatter arbejde med den grønne registrant, modtagelse af genstande, genstande og aktører samt oprettelse af stedregistranter, arkivfonde foto og storformater. Desuden øvelser i forskellige Regin-redskaber. I 2014 arrangeredes et internt fotokursus for feltarkæologerne, hvor de blev indført i, hvordan man udnytter kameraerne optimalt og får taget de bedste registreringsfotos under ofte vanskelige forhold. Efter rekruttering af endnu flere feltarkæologer til Femernprojektet blev der i maj afholdt et internt naturvidenskabeligt arkæologikursus. Kurset var primært henvendt til nyansatte arkæologer, men også andre interesserede var velkomne til at få et indblik i, hvordan man tager højde for naturvidenskabelige metoder i det daglige arbejde i felten. Dette omfattede planlægning, strategier, prøvetagning, opbevaring, og fortolkning af resultater. Formidling Deltagelse i ODMs pressestrategiske kursus Få gang i medierne! gav i 2014 umiddelbart resultat i håndteringen af pressemeddelelser fra Femernprojektet. Det digitale Museum I januar 2014 rekvirerede Museum Lolland-Falster et kursus i brugen af In-Design. Kompetencerne skal anvendes af museets medarbejdere til opsætning af artikler og lignende. Museet har i årets løb fortsat prioriteret opdatering af GIS funktionen. Dels gennem deltagelse i eksternt nationalt opdateringskursus for MapInfo-brugere. Kurset omhandlede bl.a. vejledning og undervisning i konkrete problemstillinger, som vi oplever i hverdagen. Dels gennem deltagelse i introduktion til nye programmer fra Pitney Bowes med en indføring i nye funktioner i de kommende versioner af MapInfo samt tips og tricks til brugen af den nuværende. TR-arbejdet Efter museet nu officielt har tillidsrepræsentant på AC området har den nyvalgte tillidsrepræsentant og tillidsrepræsentantsuppleant været på obligatoriske tillidsmandskurser afholdt af DM. Disse indeholder gennemgang af TR s rolle på arbejdspladsen samt forhandlingsteknikker i forbindelse med løn og ansættelsesforhold foruden øget kendskab til love, paragraffer og overenskomstforhandlinger. 21

22 Bygninger og bygningsvedligehold v. Leif Plith Lauritsen Drift og bygningsbevaring Afdelingen Drift og Bygningsbevaring har base i Maribo på Frilandsmuseet og bemandede satellitter på Pederstrup og i Nykøbing. Som udgangspunkt er personalet samlet i basen i Maribo, men der er på udvalgte steder dog fast tilknyttede personer udstationeret, som f.eks. på Pederstrup, hvor museumsassistent Leif Stævngaard har sin faste gang. Museets 33 bygninger, der for størstedelens vedkommende er bevaringsværdige, fredede eller en del af museets samling (husene på Frilandsmuseet), betyder derfor masser af arbejde inden for museets egne rammer. Der udføres løbende både renovering, vedligehold og udvikling af stederne og deres bygningsmasse. Der tages selvfølgelig højde for sæsonbelastning og andre faktorer, således at der er et øget fokus på de steder, der har et stort antal besøgende og dermed i visse perioder større slid. Afdelingen er derfor i færd med at udarbejde et egentligt årshjul for afdelingens arbejdsopgaver. De mange og forskelligartede håndværksmæssige udfordringer kræver både faglig indsigt og teknisk kunnen. På Frilandsmuseet arbejdes der til stadighed med at skabe bedre værksteder med ordentlige arbejdsforhold for håndværkerne. Også på de forskellige satellitter er det naturligvis nødvendigt at have enkle værkstedsfaciliteter, så man kan foretage mindre og akutte reparationer på stedet. Året 2014 Året begyndte med ansættelsen af en ny håndværker, der dog ikke kunne begynde på museet før den 1. maj. Nogle af de planlagte opgaver kunne derfor ikke afvikles i henhold til planen, men det blev der på forskellig vis rådet bod på. Dels ved at indkøbe lidt ekstra arbejdshjælp, dels ved at løbe lidt hurtigere og hjælpe hinanden og endeligt også ved at udskyde enkelte opgaver til Afdelingen arbejder efter en overordnet, og af bestyrelsen godkendt, arbejdsplan med at renovere og istandsætte de bygninger og områder, der ejes af museet, men naturligvis tages der i det daglige arbejde højde for uforudsete mangler og pludseligt opståede behov. Det har for 2014, som nævnt, været nødvendigt at skubbe enkelte sager til Til gengæld er det glædeligt at opleve, hvordan afdelingen nu fungerer, og der løftes i flok, hvor det er nødvendigt, uanset lokaliteten. Det har tydeligvis været en gevinst for afdelingen nu at have håndværkere, der er fokuserede på de håndværksmæssige opgaver. Et nøje overvejet greb, som nok kan synes oplagt, men som var svært at få gennemført i den gamle todelte afdeling. Bygningsgennemgang Drifts- og Bygningsbevaringsafdelingen har gennemgået bygningerne i Nykøbing, Maribo og på Pederstrup og lavet en bevarings-, vedligeholdelses- og udskilningsplan for de enkelte bygninger. Restaureringsgennemgangen bygger bl.a. på sidste års mere hurtige gennemgang af bygningerne (svarende til de såkaldte tilstandsrapporter) i både i Nykøbing, Maribo og Pederstrup. Gennemgangen blev til en tilstandsrapport, som viste at en lang række af museets bygninger trænger til en kærlig hånd. Samtidig gav rapporten os mulighed for at vurdere omfanget og nødvendigheden af snarlige reparationer og et overblik over den økonomi, der vil være nødvendig for at vedligeholde husene. Med tilstandsrapporten i hånden er afdelingen nu startet på de mange, men nødvendige opgaver. Et arbejde der naturligvis kræver en lang proces, så længe museet har så mange bygninger. 22

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster

Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster September 2012 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommuners statsanerkendte kulturhistoriske museum med formidlingsforpligtelse

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Parat til at løfte en kæmpe opgave

Parat til at løfte en kæmpe opgave Parat til at løfte en kæmpe opgave Anna-Elisabeth Jensen, souschef og arkæolog, Museum Lolland-Falster Ulla Schaltz, direktør og etnolog, Museum Lolland-Falster Det er ikke nogen hemmelighed, at Lolland-Falster

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2015

Museum Lolland-Falster 2015 ÅRSBERETNING 2015 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2015 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-90-3 ISSN: 87-87179-91-1 EAN: 9788787179904 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

MUSEUM LOLLAND-FALSTERS

MUSEUM LOLLAND-FALSTERS MUSEUM LOLLAND-FALSTERS VIRKSOMHEDSPLAN 2017 Museum Lolland-Falsters virksomhedsplan 2017 Virksomhedsplan er den nye betegnelse for Museum Lolland-Falsters arbejdsplaner. Vi har valgt at præsentere årets

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG 1 Navn og ejerforhold, art og status Museets navn er Museum Skanderborg. 1.1Museum Skanderborg Museum Skanderborg er et selvejende, statsanerkendt

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Anbefalinger Tiltag/aktivitet Milepæl/tidsplan 1 års opfølgning

Anbefalinger Tiltag/aktivitet Milepæl/tidsplan 1 års opfølgning Opfølgning på kvalitetsvurdering af Museum Lolland-Falster Anbefalinger Tiltag/aktivitet Milepæl/tidsplan 1 års opfølgning Her gengives ordret Kulturstyrelsens enkelte anbefalinger fra kvalitetsvurderingsrapporte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Der arbejdes netop nu på at tegne konturerne af et nyt museumslandskab i Danmark. Fra

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn er Roskilde Museum. Museet er en selvejende institution. Museets hovedadresse: Munkebro 2, 4000 Roskilde. 1.2 Museet omfatter følgende administrations- og besøgssteder

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

Fondens navn er Center for Bæredygtighed og Resiliens (CfBR) herefter benævnt Fonden.

Fondens navn er Center for Bæredygtighed og Resiliens (CfBR) herefter benævnt Fonden. VEDTÆGTER FOR FONDEN 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Center for Bæredygtighed og Resiliens (CfBR) herefter benævnt Fonden. Fonden er en erhvervsdrivende fond med hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Direktør. Stillings- og personprofil. Museum Midtjylland

Direktør. Stillings- og personprofil. Museum Midtjylland Direktør Stillings- og personprofil Museum Midtjylland August 2016 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Museum Midtjylland... 4 3 Jobprofil... 7 4 Personprofil... 9 4.1 Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag...

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Formidlingsstrategi Version: Maj 2015 Indledning og rammevilkår Museum Lolland-Falster er det statsanerkendte kulturhistoriske museum for Guldborgsund og Lolland kommuner med formidlingsforpligtelse

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. BEK nr 461 af 25/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-027440 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om museer

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset 1 of 6 Århus, den 9. april 2015 Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset Baggrund Naturhistorisk Museum / Molslaboratoriet er en selvejende museumsvirksomhed under museumslovens 15 og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG 1 VEDTÆGTER for Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG Lovgrundlag: Museumsloven, bekendtgørelse af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 Bekendtgørelse

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Vedtægter for M/S Museet for Søfart

Vedtægter for M/S Museet for Søfart Vedtægter for M/S Museet for Søfart 1 Navn og ejerforhold, art og status Museet for Søfart, der er en selvejende institution, er et statsanerkendt kulturhistorisk landsdækkende specialmuseum. 2 Formål

Læs mere

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 22. maj 17 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner.

Læs mere

Møde i Fællesrådet. 17. januar 2012 kl , Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard

Møde i Fællesrådet. 17. januar 2012 kl , Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard REFERAT MØDETITEL Møde i Fællesrådet TID OG STED 17. januar 2012 kl. 13-17, Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard DAGSORDEN 1. Orientering om Kulturstyrelsen og de enkelte centre 2. Orientering om

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen 1 Sverige Danmark Ringsted København Øresund Malmö Næstved Vordingborg Nykøbing F Femern Bælt Rødby Havn Puttgarden Tyskland Lübeck Signaturer Ringsted-Femern Banen

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere