Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Marselisborg Havn som er beliggende ved Tangkrogen ved Aarhus står overfor at skulle udskifte dele af vores tank anlæg, desuden det har gennem flere år været et ønske at kunne tilbyde benzin til en forsat større gruppe af bruger. Status i dag er et nedslidt og ikke særligt sikkert anlæg der kræver meget vedligeholdelse, sammenholdt med fremtids udsigterne om at Marselisborg Havn indenfor en overskuelig årrække udvides mod øst har født tanken om et flydende service anlæg,der kan tilbyde diesel og benzin, med mulighed for en fremtidig placering som er både bruger venlig og central i en kommende havn. Da vi begyndte forarbejdet kunne vi ikke i Danmark finde anlæg der var fuldt interageret med både tanke og stander, og måtte til Sverige og Tyskland hvor denne type anlæg er udbredte. Vi har besøgt anlægget i Marstrand i den Svenske skærgård som er produceret af det store Svenske firma SF Pontona (er på billedet herover), og vi tog til Dürisburg hvor vi så et anlæg på Donau som har referencer til den leverandør som vi endte med at vælge til vores anlæg. Centralt for begge vores studieture har været sikkerhed omkring miljø og levetid/ vedligeholdelse på de respektive anlæg, hvor både Tyskland og Svenskerne har meget høje krav. Denne gennemgang vil redegøre for de emner og erfaringer som vi har tilegnet os gennem vores forarbejde. Desuden foregår alt arbejdet omkring et så stort projekt meget tæt med FLID (Foreningen af lystbådehavne i Danmark) hvor det er ambitionen at viden og standarter samles centralt for fremtidig brug.

9 Følgende emner vil blive gennemgået: Detailsnit af platforme Leak detection max antal liter før signal. Pistolgreb - sikring. Sikkerhed mod dryp Levetid for tanke/korrisions beskyttelse Påfyldning sikkerhed mod overfyldning Hævertvirkning sikring. Kollision sikring på bro og tankanlæg Sikkerheds overvågning med dokumentation mellem lager og salg. Beredskab Fjernelse og genbrug af udtjent anlæg Forsikring

10 Vores platform består af to enheder på hver 3 x 8 meter. De to tanke på hver 8000 liter bliver efterfølgende monteret begge tanke er dobbelt skroget. Platformen består af en beton kappe med et polymer stof indvendigt hvilket gør at de ikke kan synke. Da et tankanlæg skal kunne bruges af alle og i alt slags vejr er det vigtigt at tilgangen er nem og at arbejdshøjden passende. Desuden skal service enheden kunne modstå de påvirkninger som kommer når store både ligger til og fra. Vi har valgt en løsning hvor platformen har en frihøjde på 0,70 meter ved fyldte tanke, en stor sejl eller motorbåd har ofte en fribordshøjde på mere end en meter som er den højde mandskabet skal over for at nå ned på en platform. Øverst på platformen vil vi monterer en hammer som er en bjælke på 150 mm x 4000 mm, denne vil have et udlæg på 100 mm udover kanten af flåden og vil være det første som en båd vil få kontakt med ved tillægning. Desuden vil hammeren være forsynet med faste fender - hermed sikre vi at der ikke sker skader på betondelen. Da flåden er flydende skal den fastgøres, vi har valgt en løsning med to anker for den del af flåder der vender ud mod basinget og et beslag ind mod land. Dette er et princip vi med stor sucess har brugt tidligere i havnen. De to øverste figurer er beslaget mod land set fra oven og fra siden. Med denne konstruktion vil flåden kunne følge tidevandet og kraftige energier fra en båd for enden eller siden vil kunne ledes med i kæderne via landbeslaget. Massen af flåden er ganske betragteligt, betondelen kan bære ca 40 ton total

11 Dvs at med fulde tanke kan den bære ca 30 ton mere Leverandør af omtalte anlæg er FTC som har mere end 20 års erfaring af tankstations løsninger i Danmark. Det er en total entreprise Leak detection max antal liter før signal. Der findes en international direktiv for lækage som er en standart der hedder EN13160, DL-330 systemet består i at der i hulrummet mellem de to tanke er et overtryk som konstant måler om trykket ændre sig og der dermed er indtrængende væske, denne måling sender alarm med 0,75 liter. På denne måde er der overvågning af begge sider af tanken, mod brændstof der trænger ud eller vand på vej ind. Begge tanke har inspektionsluger så de kan tømmes og undersøges indvendigt fra, ligeledes er det muligt at afmonterer tankene fra flåden og gennemgå dem unvendigt.

12 Tankene er dobbelt vægget ståltanke Der installeres overtryks lækage sensor DL-330 Hvis en lækage i et hulrum registreres vil både en visuel og akustisk alarm udløses, før et produkt når at trænge videre ud. DL 330 er et klasse 1 - lækage overvågningssystem med det højeste miljømæssige kvalitetsstempel, i henhold til den Europæiske standard EN Jf. Benzintankbekendtgørelsen vil alarmsignalet til hulrummet blive aktiveret ved et spild på 0.76 liter jf. Ul norm. Pistolgreb - sikring Dette er en meget central del af problematikken omkring miljø, fejl betjening af pistolen er mange havnes største anledning til diesel udslip. Gamle greb har eksempelvis ikke den sikring der er i at automat låsning af håndtaget ikke stilles i neutral mellem tankninger, andet er at der ofte står en del diesel i røret mellem håndtag og enden af studsen. Alt dette er der taget højde for i det valgte moderne greb. Break away kobliner betyder at sejler en båd med pistolen i båden påfyldningsstuds afbrydes slangen i begge ender med en sikring og der trænger dermed ikke diesel/ benzin ud i havnen - pumpen afbrydes øjeblikkeligt. Dette sikre også mod hærkværk på slangen. Yderst i studsen på pistolen sidder en ventil så der ikke står væske i røret = ingen spild. Elafleks ZVA slimline 2 Intelligent ventil minimere trykstød og slår fra ved fejl betjening. Tank- komfort reducering af håndtagskraft med op til 30 %.

13 Rustfrit pistol udløb som beskytter mod slidtage og opretholder flow i pistolen. Break away kobling monteres på stander og pistol. Dryp stop udløb installeres på pistol. Shut-off ventil integreret i udløbet. Minimere spild på tank anlægget. Sikre miljøet. Sikkerheds overvågning Tankenes indhold overvåges af Nano overvågningssystem, eksempelvis ved anlægget hvor meget væske der er i slangen så der er taget højde for at dette kan være i tanken før den er helt fyldt. Kommentar: Ovenstående er påfyldningssikringen der overvåger dette. Der installeres Nano overvågningssystem. Automatisk kalibrering og afstemning sikrer at Nano afstemmer brændstof udlevering og levering. Viser brutto eller net korrigeret tank volumen og tomrum. Produkt volumen og vand. Produkt temperatur i de individuelle tanke. Kan skemalægge til automatisk at generere rapporter dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt. Programmerbar automatisk lækageovervågning; dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt. Rapporter inkludere nuværende beholdning, tidligere leveringer, igangværende handlinger, handlingshistorik, samt lækage tests. Alarm notifikationer parallelt via , fax, SMS. Kvalitetssikring jf. egenkontrol i henhold til olietank bekendtkørelsen om månedlig manuel pejling samt kontrol deraf. Levetid tanke De to ståltanke er behandlet med Hempadur udvendigt som sikre mod korrektion. Tankene har en levetid på 20 år + Dobbelt vægget ståltanke

14 Udvendig behandling - Sandblæst til SA 2½ Malet med 2 x 200 μm HEMPADUR QUATTRO Anode indvendigt i tanke. Pufo godkendt jf. korriosionsbeskyttelse og tankattest. Levetid +20 år jf. tankfabrikant. Opretholde kvalitetssikring jf. olietankbekendtgørelsen. Påfyldning Opfyldning af tankene foregår på følgende måde, diesel og benzin skal kunne løbe selv. Vi har et naturligt fald mellem hvor tankbilen holder og flåden - Q8 som er vores leverandør har godkendt vores anlæg og beregnet at det kan foregå forsvarligt. Slangeafstand er 35 meter. Der udleveres instruktion til brænstofs leverandør i korrekt påfyldning. Ved påfyldning af tanke skal tankvognen være parkeret på påfyldningspladsen. Før påfyldning begyndes, skal tranportøren ved kontrol af tankenes indhold via installeret Nano overvågningssystem sikre, at der i tanken er plads til den påtænkte brændstofmængde. Transportøren skal endvidere sikre, at alle åbninger i tanken er lukket. Der er installeret elektronisk overfyldningssikring, og her skal transportøren sikre, at tankvognens stik er korrekt påmonteret det stationære stik ved påfyldningsstuds, før påfyldning påbegyndes. Transportøren skal overvåge tankbil og tankanlæg under påfyldning og straks afbryde påfyldning, hvis der skulle ske udslip. Tankene er konstrueret med spildbakke til maks. 300L som vil kunne pumpes væk. Hævert sikring. Dette kan opstå når tanken er hævet over bruger niveau - dette er ikke en mulighed her da væsken ligger under brugeren. Anlægget er ikke desto mindre sikret mod dette. Det flydende tankanlæg består af 2 betonplatforme som sammenspændes til en enhed. Der integreres 2 tanke i hver sin platform. Betonplatformene forankres med 2 stk. 2t. Betonanker. Fribord med fyldte tanke er ca. 0,7 meter. Total bæreevne for platform ca.40 tons.

15 Med fyldte tanke ca. 30 tons. Tankene fastmonteres på betonplatformene og er derved fuldt integreret. Der er installeret hævertsikring i udleveringsstander. Jf. tankbekendtgørelsen. Platformen - Kollision sikring Disse produceres i Sverige og vi har Teknologisk Institut inde over som vil sikre beton kvaliteten. På toppen af flåden monteres en hammer med fender der sikre mod påsejling. Som tidligere omtalt er flåden befæstet så den kan afbøje for energi ifm. påsejling. Betonpontonen (heavy duty) har høj stabilitet og bæreevne og er konstrueret til mere udsatte lokaliteter. Konstruktionen består af armeret beton med en kerne af celleplast, hvilket gør pontonen synkefri og giver den en lang livstid. Pontonen har bølgedæmpende egenskaber. Betonplatformene udstyres med træ beklædning på siderne. Der monteres tøjringsbøjler. Tankanlæg er udstyret med nødstop og brandslukningsudstyr. Bliver udstyret med halvtag så der under slangerne og selve tanken bliver en spildbakke der kan opfange evt. spild. Særligt at tankning af dunke et problem. Med denne løsning kan vi hurtigt registrerer spilder og sikkert fjerne problemet. Sikkerheds overvågning Nedtagning af anlægget når det er udtjent

16 Da anlægget kan skilles ad i enkelt komponenter er det muligt at udskifte tankene separat når de er udtjente. Alt rørføring ligger let tilgængeligt og er derfor lige til at vedligeholde og udskifte. Ved en total afvikling vil en produkthandler fjerne alt metal på sikker vis og beton delen kan hugges op og genanvendes. Mig bekendt en nogle af de ældste betonflåder mere en 50 år gamle og holder fint, så disse vil efter at have været hjemsted for et tank anlæg kunne anvendes som almindelige flådet. Det er min vudering af når anlægget er udtjent vil det præsenterer en værdi Beredskab Der udarbejdes ifm. den nye platform en beredskabsplan der tager højde for den nye situation som dette anlæg vil give. Udover at alle medarbejder og bruger vil blive grundigt orienteret, er Marselisborg Havn i den heldige position at vores nabo er beredskabet for Aarhus Havn, som vi tidligere har nydt godt af ifm eksempelvis brand, hvor respons tid er under 5 min. Forsikring: FLID's samarbejdspartner inden for forsikring er Codan. Vi har været i kontakt med deres agent og de siger at flåden vil blive forsikret som et fartøj og dermed er dækket. Værste scenarie ved et udslip dækker de op til 20 millioner. Et eksisterende tilbud er vedlagt som bilag.

17

18

19

20

21

22

23 Egenkontrol/kvalitetssikring Marselisborghavn. Følgende punkter udføres jf. nedenstådende Der skal kontrolleres, at anlægget/pipeline er tæt. Der skal sikres, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke. Tætheden af dobbeltvæggede tanke eller rør skal kontrolleres ved overvågning af trykforholdet (gas- eller væsketryk) i rummet mellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan være automatisk ved tilslutning til alarm eller manuel ved aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. Automatisk overvågningsanlæg skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. Manuel overvågning skal ske mindst en gang ugentligt. Målinger, afprøvningsresultater og regnskab, jf. stk. 2-4, skal journalføres. I forbindelse med journalføringen skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, skal tilsynsmyndigheden informeres, og årsagen skal findes. Journaler og dokumentation for funktionsafprøvning, jf. stk. 2-5, skal opbevares mindst 5 år og skal forelægges tilsynsmyndigheden på forlangende. Tilsynsmyndigheden skal på anmodning godkende andre former for overvågning, såfremt overvågningen sker med tilsvarende eller bedre sikkerhed. Der opbevares et eksemplar af tankattesten eller overensstemmelseserklæringen, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter og dokumentation for udførte reparationer. Alarm udstyr skal kontrolleres 1 gang årligt. Der pejles 1 gang månedligt, således der afstemmes mellem beregnet lager niveau og manuel lager niveau. Ved afvigelser kontaktes FTC på TLF Bundbesigtigelse af det flydende tankanlæg skal foretages hver 10år jf. tekniske forskrifter for flydende konstruktioner.

24 Beredskabsplan - for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg Lystbådehavn. Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader 6. Forureningsulykker 7. Synkende både 8. Flydende benzin/ diesel anlæg 9. Sikkerhedsarbejdets organisering 10. Instruktion af ansatte / fastliggere / gæstesejlere 11. Øvelser 12. Vedligeholdelse og afprøvning af udstyr 1. Formål og målsætning De første minutter er de vigtigste ved brand, drukneulykker, hjertestop, forureningsuheld m.m. Da der er en vis kørevej for redningsmandskabet, vil der altid gå nogle minutter før rednings- og brandmandskab kan være på havnen. Derfor er det afgørende, at havnens medarbejdere, bådejerne eller andre på havnen kan organisere en førsteindsats. Formålet med denne plan er, at beskrive anvisninger og procedurer som skal følges ved uheld på Marselisborg Lystbådehavn for at minimere og begrænse en given ulykke. Planen dækker havnens sø- og landområde jf. definitionen i havnens ordensreglement. Planens målsætning At sikre, at det rette rednings-, sluknings- og forureningsbekæmpelsesudstyr findes på rette sted, fungerer optimalt og er nemt at finde. At gøre havnens ansatte og brugere bekendt med de opgaver der skal udføres ved uheld (redning/alarmering/slukning og førstehjælp herunder kendskab til og betjening af udstyr).

25 2. Alarmering: ALARM KALD Du får fat i alarmcentralen. Forlang ambulance, brand eller miljø Fortæl kort og præcist om ulykken: Hvor på havnen er ulykken sket? [hvis du ringer fra en mobiltelefon, så husk at opgive Marselisborg lystbådehavn, Århus ] Hvad der er sket så alarmcentralen kan sende den rigtige hjælp? Hvor mange der er kommet til skade? Aftal bommen ved jollerampen som kontaktpunkt for udrykningen, og sørg for, at der er posteret en person, der kan vise vej til ulykkesstedet. Hvilket telefonnummer du ringer fra - også mobiltelefonnummer. (bliv ved telefonen, hvis der ikke er brug for din hjælp på ulykkesstedet) Ved ulykker og uheld skal havnekontoret informeres på Telefonliste, øvrige Myndigheder Politi: Skadestue, Århus Sygehus Lægevagten: Århus Brandvæsen/ Miljøvagten Falck, vagtcentral Østjyll. Telefon eller Havn og sejlklub Havnekontoret Telefon Andet Mathorne VVS El-vagt Frederiksberg El Jysk Kloak Service, Egå Olieafhentningsfirma Havnens forsikringsselskab [Top Danmark] Telefon

26 3. Brand Red, alarmer, sluk og begræns Brand i både Red personer i båden og alarmer 112. Evakuer alle personer fra de omkringliggende både Bekæmp branden med pulverslukkere fra de nærmeste redningsstandere. Hvis der er personer i båden som ikke umiddelbart kan komme ud koncentrer slukningsarbejdet omkring disse, indtil hjælpen kommer frem. Findes der brandslukkere og brandtæpper i båden, benyttes disse samtidig. Luk for gassen. Fjern gasflasker. Afbryd strømmen ombord. Er der strøm fra land, afbryd også denne. Hvis det ikke er muligt at få ilden under kontrol fjernes enten det brændende fartøj fra de omkringliggende både eller de omkringliggende både fjernes for at undgå at ilden breder sig. Hvis branden breder sig: Evakuer alle personer fra truede områder. Ild i personer Alarmer Sørg for den brændende person kommer ned at ligge, så flammerne ikke står op i hovedet. Sluk branden fra hovedet og nedefter. Sluk branden med vand eller et tæppe. Fjern brandbart meteriale samt evt. gasflasker Køl forbrændingen med koldt vand og fjern ikke-fastbrændt tøj. Fortsæt med køling af forbrændingen indtil det ikke gør ondt mere. Ild i klubhuse / restauranter / øvrige bygninger og skure Alarmer 112 Red mennesker, der er i øjeblikkelig fare Påbegynd evakuering af personer Benyt nærmeste slukningsredskab. Brandslange findes i forgang ved havnekontor. Luk vinduer og døre om muligt Ild i biler / manitou m.v. Alarmer Få alle ud af bilen (ild i person) Åben evt. motorhjelm EN ANELSE for bedre at slukke en motorbrand Forsøg at slukke med pulverslukkere Fjern brandbart i nærheden af bilbranden 3

27 4. Drukneulykker Red personen op i en båd eller på land og alarmer 112. Ved bevidstløshed påbegynd genoplivning. Fortsæt indtil redningsmandskab er på stedet. Hent hjertestarter ved havnekontoret. Første stød skal gives inden for 4 minutter. Tilkald opmærksomhed og få hjælp så hurtigt du kan. Brug evt. havnebåden, der ligger ved værkstedet. Husk at checke om der er benzin på tanken. 5. Personskader Yd førstehjælp, Førstehjælpskasse findes i forgang ved bad/toilet og på havnekontoret. Tilkald læge eller alarmer 112 Beskyt mod klimaet med sejlertøj. tæpper el. lign. Tal beroligende 6. Forureningsulykker Stop/begræns udsivningen, hvis det er muligt Alarmer 112 Overhæld evt. olieforurening med granulat fra sejlerværkstedet. 7. Synkende både Ring 112 og anmod om pumpemateriel. Prop hullet til brug klude, tæpper, sejl el.lign. og sæt evt. noget i spænd. Forsøg af lænse med bådens egen pumpe eller evt. med en dykpumpe fra sejlerværkstedet. Forhal båden til et sted, hvor den kan løftes af en kran, eller sejl den på grund. Hejs fartøjet på land hvis det ikke er muligt at stoppe lækagen. Kontakt Marselis Bådrepatør for ekstra pumpe (denne assistance betales) 8. Flydende benzin/ diesel anlæg I tilfælde af fejl på udstyr skal FTC kontaktes for udbedring på TLF Ved brand skal nødstop aktiveres, og vagttjenesten kontaktes på TLF Ved ikke akutte sager kan Århus brandvæsen kontaktes på TLF Sikkerhedsforskrifter: Herunder sikkerhed ved bruger betjening Sikkerhed ved fejl på udstyr Sikkerhed ved fejl ved påfyldning Uddannelse af personale Indholds styring afhængig af sæson 4

28 Brugerbetjening Ved spild kontaktes havnen øjeblikkeligt, så udslippet kan bekæmpes. Ved større mængder kontaktes ligeledes miljøvagten. Da vi oplever forhøjet risiko ved egen påfyldning fra dunke eller lignede forbydes dette fremover i Marselisborg Havn ved skiltning m.v. Fejl Fejl ved udstyr: Opstår der fejl kontaktes havnen øjeblikkeligt for udbedring. Havnen sikre løbende ved kontrol at udstyret fungerer korrekt. Påfyldning Fejl ved påfyldning, leverandør af brændstof har forinden fået udleveret instrukser om påfyldningsforhold, havnen sikre ved første leveringer at disse er forstået og udføres korrekt. Havnen sikre løbende at forskrifter overholdes. Uddannelse. Uddannelse af personale: Under idriftsættelses af anlægget sikres det at havnens personale grundigt uddannes i brugen af anlægget. For så vidt angår brovagter uddannes disse løbende efter behov. Opfølgende uddannelse foretages genne FLID som løbende udbyder relevante kurser. Indhold Indholdsstyring gennem sæsonen - da der gennem efteråret vil forekomme fald i salg af særligt benzin sikres det at der ikke over vinteren er for store mængder af særligt dette i tanken. Bilag: Påfyldningsinstrukser, Benzintank bekendtgørelsen, Egenkontrol, Klassifikationsplan og situationsplan ved brandzoner, 9. Sikkerhedsarbejdets organisering Det er havnechefen der står for udarbejdelse og vedligehold af sikkerhedsarbejdet på Marselisborg Havn. Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub deltager i arbejdet omkring sikkerhavn 10. Instruktion af ansatte og brugere Instruktion Miljø og sikkerhedsudvalget er ansvarlig for at ansatte og brugere dels informeres om og dels tilbydes instruktion i de opgaver, der skal udføres ved uheld jf. denne beredskabsplan. Det drejer sig om: Alarmering Brandbekæmpelse Redning Førstehjælp, herunder hjertemassage, kunstigt åndedræt og hjertestarter Kendskab til udstyr og betjening heraf Information og instruktion finder sted dels på havnens årlige sikkerhedsdag (i år d. 30/5 2013), dels gennem information i Marsejleren og på hjemmesiderne. Øvrige klubber samt de erhvervsdrivende på havnen informeres løbende om havnens sikkerhedsberedskab. 5

29 11. Øvelser I forbindelse med sikkerhedsdagen afholder vi på havnen øvelse på havnen med passende mellemrum.. Formål Øvelsen har til formål at henlede opmærksomheden på : Beredskabsplanen for Marselisborg Lystbådehavn og træne havnens brugere i dens anvendelse i praksis. Herunder om personer på havnen dels ved hvad de skal gøre i en given ulykkessituation og dels om de kan finde udstyret. Evaluering Øvelsen evalueres og det drøftes om resultater skal føre til ændringer/justeringer i planen og/eller i informationen / instruktionen af ansatte og brugere. TrygFonden Kystlivredning Årligt får vi besøg af kystlivredningen, den afholder en demonstrationsdag med fokus på badesikkerhed og livredning. I 2013 d. 6/7 kl Revideret marts Vedligeholdelse og afprøvning af udstyr Sikkerhedsudstyret på havnen består af følgende1: Udstyr Antal Placering (se sikkerhedskort) Instruks for vedligeholdelse / afprøvning (henvisning til nummer i mappe på havnekontor) Brandslukningsudstyr 6 kg. pulverslukkere 10 Redningsposter I. 01. Brandslukkere CO2-slukker 2 Værksted I. 01. Brandslukkere Løse redningsstiger 10 Redningsposter I. 02. Redningsposter Redningskranse 10 Redningsposter I. 02. Redningsposter Redningshager 10 Redningsposter I. 02. Redningsposter Redningsudstyr Tov under broer Mærkning af udstyr (fluorescerende folie) Faste stiger 1 Bro 4 I.02. Redningsposter I. 02. Redningsposter 15 Redningsposter, faste stiger, agterpæle På broer 1 Forgang toilet Alle Førstehjælpsudstyr Hjertestarter Sidst revideret januar I. 03. Faste stiger

30 Førstehjælpskasse 1 Forgang til bad/ toilet og havnekontor Værksted I. 05. Førstehjælpskasse Førstehjælpskasse 1 2 Værksted/ sejlerværksted I. 06. Dykpumper Telefonliste 1 I. 09. Telefonliste i glasinfo Sikkerhedsoversigtskort, små Sikkerhedsoversigtskort, stort 10 Havnekontoret / Værksted Ved alle broer Kontor Legeplads, Jolle, Toilet B I. 11. Oversigtskort stort I. 05. Førstehjælpskasse Andet udstyr Dykpumper (elektr.) Kommunikation Telefon havnekontor 4 I. 10. Oversigtskort lille Alle instruktioner for vedligeholdelse og afprøvning findes i mappe på havnekontoret. Miljø- og Sikkerhedsudvalget er ansvarlig for, at vedligehold og afprøvning gennemføres i overensstemmelse med instruktionerne. Note 1: Ovenstående antal og placeringer er ikke endelig fastlagt. 7

31 Marts 2015 INSTRUKTION VED PÅFYLDNING AF TANKE på Marselisborg Havn. Ved påfyldning af tanke skal tankvognen være parkeret på påfyldningspladsen. Før påfyldning begyndes, skal transportøren ved kontrol af tankens indhold via Nano System sikre, at der i tanken er plads til den påtænkte brændstofmængde. Transportøren skal endvidere sikre, at alle åbninger i tanken er lukket, f.eks. pejlestudsen. Haahr tankene har elektronisk overfyldningssikring, og her skal transportøren sikre, at tankvognens stik er korrekt påmonteret det stationære stik ved påfyldningsstuds, før påfyldning begyndes. Transportøren skal overvåge tankbil og tankanlæg under påfyldning og straks afbryde påfyldningen, hvis der sker udslip af motorbrændstof. Ved en hver form for udslip af motorbrændstof, skal dette omgående meddeles til Marselisborghavn på Telefon

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Ballerup Frederiksberg og Herlev Kommune. Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder

Ballerup Frederiksberg og Herlev Kommune. Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder Ballerup Frederiksberg og Herlev Kommune Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder 1. udgave Februar 2011 Forord Miljøsamarbejdet har nedsat en gruppe, Forebyggelsesgruppen, som har beskæftiget

Læs mere

Vejledning om pipelines til olieprodukter

Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2007 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS BAGGRUND OG ANVENDELSE 5 1.2 ORDLISTE 6 1.3 DEFINITION AF PIPELINES 7 1.3.1

Læs mere

erhverv CodAnS guide til ForebyggelSe AF SkAder

erhverv CodAnS guide til ForebyggelSe AF SkAder erhverv Codans guide til forebyggelse af skader Forebyggelse af skader 3 80% af alle skader skyldes 20 typiske skadeårsager Eller med andre ord: Kender du de mest almindelige risici i virksomheden, kan

Læs mere

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Fl d & Fakta marts 2011 Årgang 12, nr. 1 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Ny redningsstige I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Danmarks første officielle autocamperplads

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af Side 1 af 35 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Anvendelsesområde og definitioner Typegodkendelse m.v. Etablering, sløjfning af nedgravede anlæg større end 100.000 l og overjordiske

Læs mere

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv.

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 BILAG 1 1 & 2 Fabrikationsnummer 01, 02, osv. Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

FOB vejledning nr. 11 VEJLEDNING OM INDRETNING AF OPLAG AF BRANDBART AFFALD I DET FRI

FOB vejledning nr. 11 VEJLEDNING OM INDRETNING AF OPLAG AF BRANDBART AFFALD I DET FRI FOB vejledning nr. 11 VEJLEDNING OM INDRETNING AF OPLAG AF BRANDBART AFFALD I DET FRI BEREDSKABSSTYRELSEN 31.1.2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. REGLER PÅ OMRÅDET...4 2.1 GYLDIGHEDSOMRÅDE...4

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 2:23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn

Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn Til havnepersonale og havnebestyrelser m.fl. uddannelseskatalog 2013 1 Uddannelseskatalog 2013 Foreningen af Lystbådehavne I Danmark har hermed fornøjelsen

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

FORORD...4 1. INDLEDNING...6

FORORD...4 1. INDLEDNING...6 FORORD...4 1. INDLEDNING...6 2. INDRETNING OG DRIFT AF TANK- OG SERVICESTATIONER...8 2.1. Generelt om tank- og servicestationer...8 2.2. Påfyldningsplads...9 2.2.1 Belægning på påfyldningspladsen...10

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse

Læs mere

Konstruktionsprojekt - Analysefasen

Konstruktionsprojekt - Analysefasen Kaj Nielsen Side 1 Titelblad Projekttitel: Analyserapport for afgangsprojekt Udarbejdet af: Kaj Juul Nielsen. Uddannelsesinstitutionens navn: Erhvervsakademi Midtjylland. Uddannelsens navn: Produktionsteknolog.

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Oil Storage ApS, Gasværksvej 49, 9000 Aalborg.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Oil Storage ApS, Gasværksvej 49, 9000 Aalborg. Oil Storage ApS Gasværksvej 49 9000 Aalborg Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Oil Storage ApS, Gasværksvej 49, 9000 Aalborg. 01-05-2013 Sags nr.: 2011-37001 Init.: HTH/HHN CVR nr.: 29

Læs mere