Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Marselisborg Havn som er beliggende ved Tangkrogen ved Aarhus står overfor at skulle udskifte dele af vores tank anlæg, desuden det har gennem flere år været et ønske at kunne tilbyde benzin til en forsat større gruppe af bruger. Status i dag er et nedslidt og ikke særligt sikkert anlæg der kræver meget vedligeholdelse, sammenholdt med fremtids udsigterne om at Marselisborg Havn indenfor en overskuelig årrække udvides mod øst har født tanken om et flydende service anlæg,der kan tilbyde diesel og benzin, med mulighed for en fremtidig placering som er både bruger venlig og central i en kommende havn. Da vi begyndte forarbejdet kunne vi ikke i Danmark finde anlæg der var fuldt interageret med både tanke og stander, og måtte til Sverige og Tyskland hvor denne type anlæg er udbredte. Vi har besøgt anlægget i Marstrand i den Svenske skærgård som er produceret af det store Svenske firma SF Pontona (er på billedet herover), og vi tog til Dürisburg hvor vi så et anlæg på Donau som har referencer til den leverandør som vi endte med at vælge til vores anlæg. Centralt for begge vores studieture har været sikkerhed omkring miljø og levetid/ vedligeholdelse på de respektive anlæg, hvor både Tyskland og Svenskerne har meget høje krav. Denne gennemgang vil redegøre for de emner og erfaringer som vi har tilegnet os gennem vores forarbejde. Desuden foregår alt arbejdet omkring et så stort projekt meget tæt med FLID (Foreningen af lystbådehavne i Danmark) hvor det er ambitionen at viden og standarter samles centralt for fremtidig brug.

9 Følgende emner vil blive gennemgået: Detailsnit af platforme Leak detection max antal liter før signal. Pistolgreb - sikring. Sikkerhed mod dryp Levetid for tanke/korrisions beskyttelse Påfyldning sikkerhed mod overfyldning Hævertvirkning sikring. Kollision sikring på bro og tankanlæg Sikkerheds overvågning med dokumentation mellem lager og salg. Beredskab Fjernelse og genbrug af udtjent anlæg Forsikring

10 Vores platform består af to enheder på hver 3 x 8 meter. De to tanke på hver 8000 liter bliver efterfølgende monteret begge tanke er dobbelt skroget. Platformen består af en beton kappe med et polymer stof indvendigt hvilket gør at de ikke kan synke. Da et tankanlæg skal kunne bruges af alle og i alt slags vejr er det vigtigt at tilgangen er nem og at arbejdshøjden passende. Desuden skal service enheden kunne modstå de påvirkninger som kommer når store både ligger til og fra. Vi har valgt en løsning hvor platformen har en frihøjde på 0,70 meter ved fyldte tanke, en stor sejl eller motorbåd har ofte en fribordshøjde på mere end en meter som er den højde mandskabet skal over for at nå ned på en platform. Øverst på platformen vil vi monterer en hammer som er en bjælke på 150 mm x 4000 mm, denne vil have et udlæg på 100 mm udover kanten af flåden og vil være det første som en båd vil få kontakt med ved tillægning. Desuden vil hammeren være forsynet med faste fender - hermed sikre vi at der ikke sker skader på betondelen. Da flåden er flydende skal den fastgøres, vi har valgt en løsning med to anker for den del af flåder der vender ud mod basinget og et beslag ind mod land. Dette er et princip vi med stor sucess har brugt tidligere i havnen. De to øverste figurer er beslaget mod land set fra oven og fra siden. Med denne konstruktion vil flåden kunne følge tidevandet og kraftige energier fra en båd for enden eller siden vil kunne ledes med i kæderne via landbeslaget. Massen af flåden er ganske betragteligt, betondelen kan bære ca 40 ton total

11 Dvs at med fulde tanke kan den bære ca 30 ton mere Leverandør af omtalte anlæg er FTC som har mere end 20 års erfaring af tankstations løsninger i Danmark. Det er en total entreprise Leak detection max antal liter før signal. Der findes en international direktiv for lækage som er en standart der hedder EN13160, DL-330 systemet består i at der i hulrummet mellem de to tanke er et overtryk som konstant måler om trykket ændre sig og der dermed er indtrængende væske, denne måling sender alarm med 0,75 liter. På denne måde er der overvågning af begge sider af tanken, mod brændstof der trænger ud eller vand på vej ind. Begge tanke har inspektionsluger så de kan tømmes og undersøges indvendigt fra, ligeledes er det muligt at afmonterer tankene fra flåden og gennemgå dem unvendigt.

12 Tankene er dobbelt vægget ståltanke Der installeres overtryks lækage sensor DL-330 Hvis en lækage i et hulrum registreres vil både en visuel og akustisk alarm udløses, før et produkt når at trænge videre ud. DL 330 er et klasse 1 - lækage overvågningssystem med det højeste miljømæssige kvalitetsstempel, i henhold til den Europæiske standard EN Jf. Benzintankbekendtgørelsen vil alarmsignalet til hulrummet blive aktiveret ved et spild på 0.76 liter jf. Ul norm. Pistolgreb - sikring Dette er en meget central del af problematikken omkring miljø, fejl betjening af pistolen er mange havnes største anledning til diesel udslip. Gamle greb har eksempelvis ikke den sikring der er i at automat låsning af håndtaget ikke stilles i neutral mellem tankninger, andet er at der ofte står en del diesel i røret mellem håndtag og enden af studsen. Alt dette er der taget højde for i det valgte moderne greb. Break away kobliner betyder at sejler en båd med pistolen i båden påfyldningsstuds afbrydes slangen i begge ender med en sikring og der trænger dermed ikke diesel/ benzin ud i havnen - pumpen afbrydes øjeblikkeligt. Dette sikre også mod hærkværk på slangen. Yderst i studsen på pistolen sidder en ventil så der ikke står væske i røret = ingen spild. Elafleks ZVA slimline 2 Intelligent ventil minimere trykstød og slår fra ved fejl betjening. Tank- komfort reducering af håndtagskraft med op til 30 %.

13 Rustfrit pistol udløb som beskytter mod slidtage og opretholder flow i pistolen. Break away kobling monteres på stander og pistol. Dryp stop udløb installeres på pistol. Shut-off ventil integreret i udløbet. Minimere spild på tank anlægget. Sikre miljøet. Sikkerheds overvågning Tankenes indhold overvåges af Nano overvågningssystem, eksempelvis ved anlægget hvor meget væske der er i slangen så der er taget højde for at dette kan være i tanken før den er helt fyldt. Kommentar: Ovenstående er påfyldningssikringen der overvåger dette. Der installeres Nano overvågningssystem. Automatisk kalibrering og afstemning sikrer at Nano afstemmer brændstof udlevering og levering. Viser brutto eller net korrigeret tank volumen og tomrum. Produkt volumen og vand. Produkt temperatur i de individuelle tanke. Kan skemalægge til automatisk at generere rapporter dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt. Programmerbar automatisk lækageovervågning; dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt. Rapporter inkludere nuværende beholdning, tidligere leveringer, igangværende handlinger, handlingshistorik, samt lækage tests. Alarm notifikationer parallelt via , fax, SMS. Kvalitetssikring jf. egenkontrol i henhold til olietank bekendtkørelsen om månedlig manuel pejling samt kontrol deraf. Levetid tanke De to ståltanke er behandlet med Hempadur udvendigt som sikre mod korrektion. Tankene har en levetid på 20 år + Dobbelt vægget ståltanke

14 Udvendig behandling - Sandblæst til SA 2½ Malet med 2 x 200 μm HEMPADUR QUATTRO Anode indvendigt i tanke. Pufo godkendt jf. korriosionsbeskyttelse og tankattest. Levetid +20 år jf. tankfabrikant. Opretholde kvalitetssikring jf. olietankbekendtgørelsen. Påfyldning Opfyldning af tankene foregår på følgende måde, diesel og benzin skal kunne løbe selv. Vi har et naturligt fald mellem hvor tankbilen holder og flåden - Q8 som er vores leverandør har godkendt vores anlæg og beregnet at det kan foregå forsvarligt. Slangeafstand er 35 meter. Der udleveres instruktion til brænstofs leverandør i korrekt påfyldning. Ved påfyldning af tanke skal tankvognen være parkeret på påfyldningspladsen. Før påfyldning begyndes, skal tranportøren ved kontrol af tankenes indhold via installeret Nano overvågningssystem sikre, at der i tanken er plads til den påtænkte brændstofmængde. Transportøren skal endvidere sikre, at alle åbninger i tanken er lukket. Der er installeret elektronisk overfyldningssikring, og her skal transportøren sikre, at tankvognens stik er korrekt påmonteret det stationære stik ved påfyldningsstuds, før påfyldning påbegyndes. Transportøren skal overvåge tankbil og tankanlæg under påfyldning og straks afbryde påfyldning, hvis der skulle ske udslip. Tankene er konstrueret med spildbakke til maks. 300L som vil kunne pumpes væk. Hævert sikring. Dette kan opstå når tanken er hævet over bruger niveau - dette er ikke en mulighed her da væsken ligger under brugeren. Anlægget er ikke desto mindre sikret mod dette. Det flydende tankanlæg består af 2 betonplatforme som sammenspændes til en enhed. Der integreres 2 tanke i hver sin platform. Betonplatformene forankres med 2 stk. 2t. Betonanker. Fribord med fyldte tanke er ca. 0,7 meter. Total bæreevne for platform ca.40 tons.

15 Med fyldte tanke ca. 30 tons. Tankene fastmonteres på betonplatformene og er derved fuldt integreret. Der er installeret hævertsikring i udleveringsstander. Jf. tankbekendtgørelsen. Platformen - Kollision sikring Disse produceres i Sverige og vi har Teknologisk Institut inde over som vil sikre beton kvaliteten. På toppen af flåden monteres en hammer med fender der sikre mod påsejling. Som tidligere omtalt er flåden befæstet så den kan afbøje for energi ifm. påsejling. Betonpontonen (heavy duty) har høj stabilitet og bæreevne og er konstrueret til mere udsatte lokaliteter. Konstruktionen består af armeret beton med en kerne af celleplast, hvilket gør pontonen synkefri og giver den en lang livstid. Pontonen har bølgedæmpende egenskaber. Betonplatformene udstyres med træ beklædning på siderne. Der monteres tøjringsbøjler. Tankanlæg er udstyret med nødstop og brandslukningsudstyr. Bliver udstyret med halvtag så der under slangerne og selve tanken bliver en spildbakke der kan opfange evt. spild. Særligt at tankning af dunke et problem. Med denne løsning kan vi hurtigt registrerer spilder og sikkert fjerne problemet. Sikkerheds overvågning Nedtagning af anlægget når det er udtjent

16 Da anlægget kan skilles ad i enkelt komponenter er det muligt at udskifte tankene separat når de er udtjente. Alt rørføring ligger let tilgængeligt og er derfor lige til at vedligeholde og udskifte. Ved en total afvikling vil en produkthandler fjerne alt metal på sikker vis og beton delen kan hugges op og genanvendes. Mig bekendt en nogle af de ældste betonflåder mere en 50 år gamle og holder fint, så disse vil efter at have været hjemsted for et tank anlæg kunne anvendes som almindelige flådet. Det er min vudering af når anlægget er udtjent vil det præsenterer en værdi Beredskab Der udarbejdes ifm. den nye platform en beredskabsplan der tager højde for den nye situation som dette anlæg vil give. Udover at alle medarbejder og bruger vil blive grundigt orienteret, er Marselisborg Havn i den heldige position at vores nabo er beredskabet for Aarhus Havn, som vi tidligere har nydt godt af ifm eksempelvis brand, hvor respons tid er under 5 min. Forsikring: FLID's samarbejdspartner inden for forsikring er Codan. Vi har været i kontakt med deres agent og de siger at flåden vil blive forsikret som et fartøj og dermed er dækket. Værste scenarie ved et udslip dækker de op til 20 millioner. Et eksisterende tilbud er vedlagt som bilag.

17

18

19

20

21

22

23 Egenkontrol/kvalitetssikring Marselisborghavn. Følgende punkter udføres jf. nedenstådende Der skal kontrolleres, at anlægget/pipeline er tæt. Der skal sikres, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke. Tætheden af dobbeltvæggede tanke eller rør skal kontrolleres ved overvågning af trykforholdet (gas- eller væsketryk) i rummet mellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan være automatisk ved tilslutning til alarm eller manuel ved aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. Automatisk overvågningsanlæg skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. Manuel overvågning skal ske mindst en gang ugentligt. Målinger, afprøvningsresultater og regnskab, jf. stk. 2-4, skal journalføres. I forbindelse med journalføringen skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, skal tilsynsmyndigheden informeres, og årsagen skal findes. Journaler og dokumentation for funktionsafprøvning, jf. stk. 2-5, skal opbevares mindst 5 år og skal forelægges tilsynsmyndigheden på forlangende. Tilsynsmyndigheden skal på anmodning godkende andre former for overvågning, såfremt overvågningen sker med tilsvarende eller bedre sikkerhed. Der opbevares et eksemplar af tankattesten eller overensstemmelseserklæringen, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter og dokumentation for udførte reparationer. Alarm udstyr skal kontrolleres 1 gang årligt. Der pejles 1 gang månedligt, således der afstemmes mellem beregnet lager niveau og manuel lager niveau. Ved afvigelser kontaktes FTC på TLF Bundbesigtigelse af det flydende tankanlæg skal foretages hver 10år jf. tekniske forskrifter for flydende konstruktioner.

24 Beredskabsplan - for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg Lystbådehavn. Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader 6. Forureningsulykker 7. Synkende både 8. Flydende benzin/ diesel anlæg 9. Sikkerhedsarbejdets organisering 10. Instruktion af ansatte / fastliggere / gæstesejlere 11. Øvelser 12. Vedligeholdelse og afprøvning af udstyr 1. Formål og målsætning De første minutter er de vigtigste ved brand, drukneulykker, hjertestop, forureningsuheld m.m. Da der er en vis kørevej for redningsmandskabet, vil der altid gå nogle minutter før rednings- og brandmandskab kan være på havnen. Derfor er det afgørende, at havnens medarbejdere, bådejerne eller andre på havnen kan organisere en førsteindsats. Formålet med denne plan er, at beskrive anvisninger og procedurer som skal følges ved uheld på Marselisborg Lystbådehavn for at minimere og begrænse en given ulykke. Planen dækker havnens sø- og landområde jf. definitionen i havnens ordensreglement. Planens målsætning At sikre, at det rette rednings-, sluknings- og forureningsbekæmpelsesudstyr findes på rette sted, fungerer optimalt og er nemt at finde. At gøre havnens ansatte og brugere bekendt med de opgaver der skal udføres ved uheld (redning/alarmering/slukning og førstehjælp herunder kendskab til og betjening af udstyr).

25 2. Alarmering: ALARM KALD Du får fat i alarmcentralen. Forlang ambulance, brand eller miljø Fortæl kort og præcist om ulykken: Hvor på havnen er ulykken sket? [hvis du ringer fra en mobiltelefon, så husk at opgive Marselisborg lystbådehavn, Århus ] Hvad der er sket så alarmcentralen kan sende den rigtige hjælp? Hvor mange der er kommet til skade? Aftal bommen ved jollerampen som kontaktpunkt for udrykningen, og sørg for, at der er posteret en person, der kan vise vej til ulykkesstedet. Hvilket telefonnummer du ringer fra - også mobiltelefonnummer. (bliv ved telefonen, hvis der ikke er brug for din hjælp på ulykkesstedet) Ved ulykker og uheld skal havnekontoret informeres på Telefonliste, øvrige Myndigheder Politi: Skadestue, Århus Sygehus Lægevagten: Århus Brandvæsen/ Miljøvagten Falck, vagtcentral Østjyll. Telefon eller Havn og sejlklub Havnekontoret Telefon Andet Mathorne VVS El-vagt Frederiksberg El Jysk Kloak Service, Egå Olieafhentningsfirma Havnens forsikringsselskab [Top Danmark] Telefon

26 3. Brand Red, alarmer, sluk og begræns Brand i både Red personer i båden og alarmer 112. Evakuer alle personer fra de omkringliggende både Bekæmp branden med pulverslukkere fra de nærmeste redningsstandere. Hvis der er personer i båden som ikke umiddelbart kan komme ud koncentrer slukningsarbejdet omkring disse, indtil hjælpen kommer frem. Findes der brandslukkere og brandtæpper i båden, benyttes disse samtidig. Luk for gassen. Fjern gasflasker. Afbryd strømmen ombord. Er der strøm fra land, afbryd også denne. Hvis det ikke er muligt at få ilden under kontrol fjernes enten det brændende fartøj fra de omkringliggende både eller de omkringliggende både fjernes for at undgå at ilden breder sig. Hvis branden breder sig: Evakuer alle personer fra truede områder. Ild i personer Alarmer Sørg for den brændende person kommer ned at ligge, så flammerne ikke står op i hovedet. Sluk branden fra hovedet og nedefter. Sluk branden med vand eller et tæppe. Fjern brandbart meteriale samt evt. gasflasker Køl forbrændingen med koldt vand og fjern ikke-fastbrændt tøj. Fortsæt med køling af forbrændingen indtil det ikke gør ondt mere. Ild i klubhuse / restauranter / øvrige bygninger og skure Alarmer 112 Red mennesker, der er i øjeblikkelig fare Påbegynd evakuering af personer Benyt nærmeste slukningsredskab. Brandslange findes i forgang ved havnekontor. Luk vinduer og døre om muligt Ild i biler / manitou m.v. Alarmer Få alle ud af bilen (ild i person) Åben evt. motorhjelm EN ANELSE for bedre at slukke en motorbrand Forsøg at slukke med pulverslukkere Fjern brandbart i nærheden af bilbranden 3

27 4. Drukneulykker Red personen op i en båd eller på land og alarmer 112. Ved bevidstløshed påbegynd genoplivning. Fortsæt indtil redningsmandskab er på stedet. Hent hjertestarter ved havnekontoret. Første stød skal gives inden for 4 minutter. Tilkald opmærksomhed og få hjælp så hurtigt du kan. Brug evt. havnebåden, der ligger ved værkstedet. Husk at checke om der er benzin på tanken. 5. Personskader Yd førstehjælp, Førstehjælpskasse findes i forgang ved bad/toilet og på havnekontoret. Tilkald læge eller alarmer 112 Beskyt mod klimaet med sejlertøj. tæpper el. lign. Tal beroligende 6. Forureningsulykker Stop/begræns udsivningen, hvis det er muligt Alarmer 112 Overhæld evt. olieforurening med granulat fra sejlerværkstedet. 7. Synkende både Ring 112 og anmod om pumpemateriel. Prop hullet til brug klude, tæpper, sejl el.lign. og sæt evt. noget i spænd. Forsøg af lænse med bådens egen pumpe eller evt. med en dykpumpe fra sejlerværkstedet. Forhal båden til et sted, hvor den kan løftes af en kran, eller sejl den på grund. Hejs fartøjet på land hvis det ikke er muligt at stoppe lækagen. Kontakt Marselis Bådrepatør for ekstra pumpe (denne assistance betales) 8. Flydende benzin/ diesel anlæg I tilfælde af fejl på udstyr skal FTC kontaktes for udbedring på TLF Ved brand skal nødstop aktiveres, og vagttjenesten kontaktes på TLF Ved ikke akutte sager kan Århus brandvæsen kontaktes på TLF Sikkerhedsforskrifter: Herunder sikkerhed ved bruger betjening Sikkerhed ved fejl på udstyr Sikkerhed ved fejl ved påfyldning Uddannelse af personale Indholds styring afhængig af sæson 4

28 Brugerbetjening Ved spild kontaktes havnen øjeblikkeligt, så udslippet kan bekæmpes. Ved større mængder kontaktes ligeledes miljøvagten. Da vi oplever forhøjet risiko ved egen påfyldning fra dunke eller lignede forbydes dette fremover i Marselisborg Havn ved skiltning m.v. Fejl Fejl ved udstyr: Opstår der fejl kontaktes havnen øjeblikkeligt for udbedring. Havnen sikre løbende ved kontrol at udstyret fungerer korrekt. Påfyldning Fejl ved påfyldning, leverandør af brændstof har forinden fået udleveret instrukser om påfyldningsforhold, havnen sikre ved første leveringer at disse er forstået og udføres korrekt. Havnen sikre løbende at forskrifter overholdes. Uddannelse. Uddannelse af personale: Under idriftsættelses af anlægget sikres det at havnens personale grundigt uddannes i brugen af anlægget. For så vidt angår brovagter uddannes disse løbende efter behov. Opfølgende uddannelse foretages genne FLID som løbende udbyder relevante kurser. Indhold Indholdsstyring gennem sæsonen - da der gennem efteråret vil forekomme fald i salg af særligt benzin sikres det at der ikke over vinteren er for store mængder af særligt dette i tanken. Bilag: Påfyldningsinstrukser, Benzintank bekendtgørelsen, Egenkontrol, Klassifikationsplan og situationsplan ved brandzoner, 9. Sikkerhedsarbejdets organisering Det er havnechefen der står for udarbejdelse og vedligehold af sikkerhedsarbejdet på Marselisborg Havn. Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub deltager i arbejdet omkring sikkerhavn 10. Instruktion af ansatte og brugere Instruktion Miljø og sikkerhedsudvalget er ansvarlig for at ansatte og brugere dels informeres om og dels tilbydes instruktion i de opgaver, der skal udføres ved uheld jf. denne beredskabsplan. Det drejer sig om: Alarmering Brandbekæmpelse Redning Førstehjælp, herunder hjertemassage, kunstigt åndedræt og hjertestarter Kendskab til udstyr og betjening heraf Information og instruktion finder sted dels på havnens årlige sikkerhedsdag (i år d. 30/5 2013), dels gennem information i Marsejleren og på hjemmesiderne. Øvrige klubber samt de erhvervsdrivende på havnen informeres løbende om havnens sikkerhedsberedskab. 5

29 11. Øvelser I forbindelse med sikkerhedsdagen afholder vi på havnen øvelse på havnen med passende mellemrum.. Formål Øvelsen har til formål at henlede opmærksomheden på : Beredskabsplanen for Marselisborg Lystbådehavn og træne havnens brugere i dens anvendelse i praksis. Herunder om personer på havnen dels ved hvad de skal gøre i en given ulykkessituation og dels om de kan finde udstyret. Evaluering Øvelsen evalueres og det drøftes om resultater skal føre til ændringer/justeringer i planen og/eller i informationen / instruktionen af ansatte og brugere. TrygFonden Kystlivredning Årligt får vi besøg af kystlivredningen, den afholder en demonstrationsdag med fokus på badesikkerhed og livredning. I 2013 d. 6/7 kl Revideret marts Vedligeholdelse og afprøvning af udstyr Sikkerhedsudstyret på havnen består af følgende1: Udstyr Antal Placering (se sikkerhedskort) Instruks for vedligeholdelse / afprøvning (henvisning til nummer i mappe på havnekontor) Brandslukningsudstyr 6 kg. pulverslukkere 10 Redningsposter I. 01. Brandslukkere CO2-slukker 2 Værksted I. 01. Brandslukkere Løse redningsstiger 10 Redningsposter I. 02. Redningsposter Redningskranse 10 Redningsposter I. 02. Redningsposter Redningshager 10 Redningsposter I. 02. Redningsposter Redningsudstyr Tov under broer Mærkning af udstyr (fluorescerende folie) Faste stiger 1 Bro 4 I.02. Redningsposter I. 02. Redningsposter 15 Redningsposter, faste stiger, agterpæle På broer 1 Forgang toilet Alle Førstehjælpsudstyr Hjertestarter Sidst revideret januar I. 03. Faste stiger

30 Førstehjælpskasse 1 Forgang til bad/ toilet og havnekontor Værksted I. 05. Førstehjælpskasse Førstehjælpskasse 1 2 Værksted/ sejlerværksted I. 06. Dykpumper Telefonliste 1 I. 09. Telefonliste i glasinfo Sikkerhedsoversigtskort, små Sikkerhedsoversigtskort, stort 10 Havnekontoret / Værksted Ved alle broer Kontor Legeplads, Jolle, Toilet B I. 11. Oversigtskort stort I. 05. Førstehjælpskasse Andet udstyr Dykpumper (elektr.) Kommunikation Telefon havnekontor 4 I. 10. Oversigtskort lille Alle instruktioner for vedligeholdelse og afprøvning findes i mappe på havnekontoret. Miljø- og Sikkerhedsudvalget er ansvarlig for, at vedligehold og afprøvning gennemføres i overensstemmelse med instruktionerne. Note 1: Ovenstående antal og placeringer er ikke endelig fastlagt. 7

31 Marts 2015 INSTRUKTION VED PÅFYLDNING AF TANKE på Marselisborg Havn. Ved påfyldning af tanke skal tankvognen være parkeret på påfyldningspladsen. Før påfyldning begyndes, skal transportøren ved kontrol af tankens indhold via Nano System sikre, at der i tanken er plads til den påtænkte brændstofmængde. Transportøren skal endvidere sikre, at alle åbninger i tanken er lukket, f.eks. pejlestudsen. Haahr tankene har elektronisk overfyldningssikring, og her skal transportøren sikre, at tankvognens stik er korrekt påmonteret det stationære stik ved påfyldningsstuds, før påfyldning begyndes. Transportøren skal overvåge tankbil og tankanlæg under påfyldning og straks afbryde påfyldningen, hvis der sker udslip af motorbrændstof. Ved en hver form for udslip af motorbrændstof, skal dette omgående meddeles til Marselisborghavn på Telefon

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

Det ansøgte projekt er omfattet af 3, stk. 1 nr. 10 i ovenstående bekendtgørelse.

Det ansøgte projekt er omfattet af 3, stk. 1 nr. 10 i ovenstående bekendtgørelse. Marselisborg Lystbådehavn Marselisborg Havnevej 54 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/00113-23 04-11-2015 Tilladelse til etablering af nyt tankanlæg i Marselisborg Havn, ud for matr. nr. 737, Marselisborg,

Læs mere

Vær klar hvis ulykken indtræffer

Vær klar hvis ulykken indtræffer Vær klar hvis ulykken indtræffer Vigtig information til andelshavere og gæster om havnens: - Redningsudstyr - Brandslukningsudstyr - Forureningsbekæmpelsesudstyr - Førstehjælpsudstyr Korsør Lystbådehavn

Læs mere

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Olietankbekendtgørelsen er en bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke og rørledninger, der udgives af

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv.

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 BILAG 1 1 & 2 Fabrikationsnummer 01, 02, osv. Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Underjordiske mellemstore olietanke ( liter) i drift Tankidentifikation: Ja/nej Kommentar Ja/nej i. lsen Er tanken anmeldt til Faxe

Underjordiske mellemstore olietanke ( liter) i drift Tankidentifikation: Ja/nej Kommentar Ja/nej i. lsen Er tanken anmeldt til Faxe Ja/nej Kommentar Ja/nej i Olietankbekendtgøre l Er tanken anmeldt til Faxe 26 stk. 1 kommune mindst 4 uger før etablering. Er der fremdt en 26 stk. 1 beskrivelse af anlægget og en skitse over anlæggets

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel alarmering side 4 Generel evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel Alarmering side 4 Generel Evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og Brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Ring til alarmcentralen 1-1-2 Fortæl, at I har en brand - hvem du er -hvor du ringer fra - tlf.nr. du ringer fra - hvad der

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34 Beredskabsplan Carlsbergvej 34 INSTRUKS VED BRAND Alarmér Ring 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen, brandvæsnet alarmeres direkte. 2. Ring til alarmcentralen. Tryk 1-1-2 Fortæl: - hvem du er -hvor

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

Beredskabsplan. for TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE...

Beredskabsplan. for TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE... Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Beredskabsplan for.. Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER /

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Beredskabsplan for. Peter Skau Ørby 2 6100 Haderslev Tlf.74579178 mobilnr. 40301728

Beredskabsplan for. Peter Skau Ørby 2 6100 Haderslev Tlf.74579178 mobilnr. 40301728 G:\Natur og landbrug\2 Landbrug\Miljøgodkendelser\Godkendelser og tilladelser\ 12 Godkendelse\Ørby 2, 6100 Haderslev\Version 12-39743\Skema 39743 - Bilagsfiler\20120309 ig Beredskabsplan.DOC 74579178,

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Anbefalinger til danske lystbådehavne

Anbefalinger til danske lystbådehavne Anbefalinger til danske lystbådehavne samarbejde med: 1 Til alle lystbådehavne Hvert år sker der ulykker på lystbådehavne, der kunne være undgået med det rette sikkerhedsudstyr. Denne folder indeholder

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Beredskabsplan. for. Snogbæk Nederby 26, 6400 Sønderborg

Beredskabsplan. for. Snogbæk Nederby 26, 6400 Sønderborg Beredskabsplan for Snogbæk Nederby 26, 6400 Sønderborg Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE... 3 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS... 4 OVERLØB AF GYLLE... 5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD... 6 STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE...

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Beredskabsplan. for. Tøstrupvej 47

Beredskabsplan. for. Tøstrupvej 47 1 of 11 Beredskabsplan for Tøstrupvej 47 Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE...7 STRØMSVIGT...8 TRANSPORT

Læs mere

Tjek din olietank. Nye regler 2005

Tjek din olietank. Nye regler 2005 Tjek din olietank Nye regler 2005 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6000 liter? Kender du de nye regler, der er vedtaget i sommeren 2005? Er du i tvivl Så

Læs mere

Der skal i nævnte rækkefølge, hvis man skønner, at man ikke selv kan slukke branden:

Der skal i nævnte rækkefølge, hvis man skønner, at man ikke selv kan slukke branden: Brand Brandalarm på instituttet ALLE ansatte, studerende, gæster går straks til samlingspunkt P1 (parkeringsplads ved svømmehallen) Evakuer - Sørg for at alle, du møder, kommer ud Luk alle døre til rummet

Læs mere

BEREDSKABSPLAN INDHOLD. 1. Forord. 2. Instrukser

BEREDSKABSPLAN INDHOLD. 1. Forord. 2. Instrukser BEREDSKABSPLAN INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - brand - brand og samlingspladsansvarlige - brandbekæmpelse - el-skader - miljøuheld - personskade - bombetrussel - diverse instrukser 3. Samlingsplads 4.

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Bilag 2

Bilag 2 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Bygaden 42, 6440 Augustenborg Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE... 8 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS...

Læs mere

Beredskabsplan. for. Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg

Beredskabsplan. for. Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Beredskabsplan Bilag 5 for Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE... 7 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS...8 OVERLØB AF GYLLE ELLER VASKEVAND... 9 KEMIKALIE-

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Holstebro Minkfodercentral. Kvalitetshåndbog. Beredskabsplan Side 1 af 7 Rev.: 2

Holstebro Minkfodercentral. Kvalitetshåndbog. Beredskabsplan Side 1 af 7 Rev.: 2 Beredskabsplan Side 1 af 7 Formålet Beredskabsplanen anvendes ved hændelser, hvor der er behov for at etablere en krisestyringsorganisation til at håndtere hændelsen. Planen har således til formål at beskrive

Læs mere

Bilag 1a - Oversigt over beliggenhed eksisterende anlæg

Bilag 1a - Oversigt over beliggenhed eksisterende anlæg Bilag 1a - Oversigt over beliggenhed eksisterende anlæg 1/32 Bilag 1b Oversigt over beliggenhed ny stald 2/32 Bilag 2 Situations- og afløbsplan ny smågrisestald 3/32 Bilag 3 Tekniske installationer 4/32

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

Ansøgning om opførelse af nyt og tidssvarende tankanlæg for Jet A1 (flydiesel).

Ansøgning om opførelse af nyt og tidssvarende tankanlæg for Jet A1 (flydiesel). Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Middelfart den 10. marts 2015 Ansøgning om opførelse af nyt og tidssvarende tankanlæg for Jet A1 (flydiesel). TML Safety Engineering er af BP Europe SE blevet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Beredskabsplan for Syddansk Universitet - Campus Slagelse

Beredskabsplan for Syddansk Universitet - Campus Slagelse Beredskabsplan for Syddansk Universitet - Campus Slagelse Ved brand samt andre uheld Side Beredskabsplanens gyldighed... 2 Evakuering og alarmering i forbindelse med brand, EASU hvad skal jeg?... 3 Andre

Læs mere

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia INDHOLD Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia 1. Forord 2. Instrukser, 1. brand i bygning 2. brand i vejkøretøj 3. evakuering 4. personskade 5. Udgår 6. miljøskade 7. uheld med farligt gods 8. bombetrussel

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel Tjek din olietank 1 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Distrikts lejr 2015 (DL2015)

Distrikts lejr 2015 (DL2015) " En forudsætning for en god lejr " En forudsætning for en god lejr, er blandt andet at vi alle følger de almindelige regler for godt spejder arbejde. Dette betyder at vi er gode til at omgås og tager

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Brugervejledning. Bærbar Helios system. www.medical.dk

Brugervejledning. Bærbar Helios system. www.medical.dk Brugervejledning Bærbar Helios system www.medical.dk Flydende ilt til stationær og bærbar Helios-systemet består af en stationær beholder, der kan benyttes i hjemmet, og en tilhørende bærbar beholder,

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

Beredskabsplan for Solbækgård

Beredskabsplan for Solbækgård Bilag 1 1/31 Bilag 2 2/31 Bilag 3 3/31 Bilag 4 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Solbækgård Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE... 6 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS... 7 OVERLØB AF GYLLE...8

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS

BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS Efteråret 2015 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks

Læs mere

Gode råd og krav for både i Ry Marina. Havnens Emma Gad

Gode råd og krav for både i Ry Marina. Havnens Emma Gad Gode råd og krav for både i Ry Marina Havnens Emma Gad Fortøjning til bro og pæle I Danmark blæser det en hel del. Det gør det også i Ry Marina. Derfor er det nødvendigt at vi fortøjer korrekt, naturligvis

Læs mere

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed er en almennyttig og humanitær organisation Rådets for Større Badesikkerheds overordnede vision er at det

Læs mere

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Juni 2016 Version 1.1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Anlægget... 3 3.0 Supplerende vilkår... 4 4.0 Anlægsdrift... 7 5.0 Misligholdelse...

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk fik d , af Billund Kommune, tilladelse til ibrugtagning af et 5767 m2 stort solvarmeanlæg.

Hejnsvig Varmeværk fik d , af Billund Kommune, tilladelse til ibrugtagning af et 5767 m2 stort solvarmeanlæg. Hejnsvig Varmeværk fik d. 05.15.2015, af Billund Kommune, tilladelse til ibrugtagning af et 5767 m2 stort solvarmeanlæg. I forbindelse med fornyelse af miljøgodkendelse for Hejnsvig Varmeværk har Billund

Læs mere

Delplan for Gullestrup Skole

Delplan for Gullestrup Skole Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning.. 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.6 Offentliggørelse og opbevaring af

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Overgård Svineproduktion på gården Overgård

BEREDSKABSPLAN. Overgård Svineproduktion på gården Overgård BEREDSKABSPLAN for Overgård Svineproduktion på gården Overgård Østermarksvej 11, Bjedstrup 8660 Skanderborg Indholdsfortegnelse TELEFONNUMRE... 3 BRAND- O EVAKUERIN... 4 OVERLØB AF YLLE... 5 KEMIKALIE-O

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN EB 1. Virksomheden Prøvestenen, er opdelt i to havnefaciliteter: - Vådbulk, oliehavnen, med kajstrækningen 840 857 udgør den nordvestlige del af den kunstige ø, Prøvestenen. VÅDBULK TØRBULK - Tørbulk,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Baggrund for retningslinjer For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare dunke, tromler, palletanke og lignende emballager, så der ikke

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112 Regler for opbevaring af olie og kemikalier Obs! Ved akut forurening ring 112 Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto BEREDSKABSPLANENS FORMÅL er At redde mennesker i fare ved enhver hændelse uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred GENEREL

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

Der er etableret omklædningsfaciliteter til både svømme- og varmtvandssal. Saunaer forefindes i svømmehallens omklædningsafsnit.

Der er etableret omklædningsfaciliteter til både svømme- og varmtvandssal. Saunaer forefindes i svømmehallens omklædningsafsnit. Sikkerhedsforskrifter for Ringsted Svømmehal Beskrivelse af anlægget: Svømmesalen indeholder: Et 25 m svømmebassin på 523 m 2 med vanddybder på 1,2 m til 3,8 m og en temperatur på 27. I den dybe ende af

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Ekstern beredskabsplan

Ekstern beredskabsplan Ekstern beredskabsplan Circle K Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Ø Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering / mødeplan

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere