OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler"

Transkript

1 Recordbeskrivelser overførsler

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance med overførsler til PBS DATALEVERANDØR STARTRECORD (OS1)... 6 Recordbeskrivelse... 6 Feltbeskrivelse... 7 SEKTIONSSTART RECORD (OS2)... 8 Recordbeskrivelse... 8 Feltbeskrivelse... 9 OVERFØRSELSRECORD KONTONUMMERBASERET BETALING (OS5) Recordbeskrivelse Feltbeskrivelse OVERFØRSELSRECORD KONTONUMMERBASERET BETALING MED EKSTRA ADVISERING (OS5) Recordbeskrivelse Feltbeskrivelse OVERFØRSELSRECORD NEMKONTO BETALING (OS6) Recordbeskrivelse Feltbeskrivelse OVERFØRSELSRECORD NEMKONTO BETALING MED EKSTRA ADVISERING Recordbeskrivelse Feltbeskrivelse NEMKONTOREGISTRETS INDHOLD NemKontoregistret privatpersoner NemKontoregistret virksomheder Eksempel: SEKTIONSSLUT RECORD (OS8) Recordbeskrivelse Feltbeskrivelse DATALEVERANDØR SLUTRECORD A (OS9) Recordlayout Feltbeskrivelse DATALEVERANDØR SLUTRECORD B (OS9) Recordbeskrivelse Feltbeskrivelse Side 2 af august 2008

3 Historik Historik : Tilføjelser i dokumentet om NemKontobaserede betalinger Tydeliggørelse af, hvornår de enkelte overførselsarter kan anvendes. Rettelse af fejl i OS1, OS5 og OS6 records Mindre tekstuelle rettelser : Rettelse af betydningen af felt 10 i OS01-transaktionen. Betalingsafsendere, der har indgået aftale med PBS om behandling af NemKontobaserede betalinger skal altid udfylde denne kode med værdien "1" uanset om leverancen indeholder NemKontobaserede betalinger eller ej. Betalingsafsendere, der ikke har indgået aftale om behandling af NemKontobaserede betalinger, skal udfylde koden med værdien "0" Offentliggjort på Tilføjet beskrivelse af NemKontoregistrets indhold for privatpersoner Tilføjet beskrivelse af NemKontoregistrets indhold for virksomheder Side 3 af Januar 2010

4 OVERFØRSLER OVERFØRSLER Overførselsarter Overførsler via OverførselsService er den leverance som betalingsafsender eller betalingsafsenders databureau sender til PBS. Leverancen kan indeholde følgende overførselsarter: Overførselsart Tekst på betalingsmodtagers kontoudtog som giver dig mulighed for at advisere Løn Løn Overført Ingen tekst med mindre du benytter postereringsidentifikationsfeltet i overførselsrecord OS5, Stående ordre op til 8 karakterer Anvendes kun i forbindelse med informationsoverførsler. Se vejledningen "Recordformater informationsoverførsler" Overført Ingen tekst med mindre du benytter postereringsidentifikationsfeltet i overførselsrecord OS5 advisering, 90 pension Ingen tekst med mindre du benytter postereringsidentifikationsfeltet i overførselsrecord OS5, op til 20 tegn på betalingsmodtagers kontoudtog op til 8 karakterer Side 4 af august 2008

5 OVERFØRSLER Recordstruktur Eksempel på opbygningen af en leverance med overførsler til PBS. Alle leverancer til PBS skal starte med en "dataleverandør startrecord" og slutte med en "dataleverandør slutrecord". Mellem disse to recordtyper kan der indsendes et valgfrit antal sektioner, der skal starte med "sektions startrecord" og slutte med "sektions slutrecord. I hver sektion kan der være et variabelt antal overførsler. Der må gerne være både OS5- og OS6-transaktioner i samme sektion. BELØBSOVERFØRSLER OS1 Dataleverandør startrecord OS2 Sektion startrecord OS5/ OS6 Overførselsrecord 1 OS5/ OS6 Overførselsrecord 2 OS5/ OS6 Overførselsrecord x OS8 Sektion slutrecord OS9 Dataleverandør slutrecord Du skal opdele leverancen i sektioner, så følgende oplysninger er identiske indenfor en sektion: overførselsart betalingsafsenders CVR-nummer pengeinstituttets registreringsnummer betalingsafsenders kontonummer dispositionsdato BEMÆRK: Hvis en leverance ikke overholder denne opdeling, afviser PBS hele leverancen. Side 5 af Januar 2010

6 Dataleverandør startrecord (OS1) Dataleverandør startrecord (OS1) Recordbeskrivelse Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl des nr. kar. * fra til 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Beskrivelse Dataleverandør startrecord (OS1) Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService Udfyld feltet med "1". Kode for dataleverandør startrecord 3 KONSTANT 2 N 4 5 Ja Udfyld feltet med "21" 4 SYSTEMTEKST 14 X 6 19 Ja Udfyld feltet med "PBS-OVERFØRSEL" 5 NULLER 9 N Ja Udfyld feltet med nuller " " 6 IDENTIFIKATION 20 X Ja Identifikation af leverancen 7 NULLER 3 N Ja Udfyld feltet med nuller "000" 8 DATALEVERANDØRNUMM ER 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nummer 9 LEVERANCEKVITTERING 1 N Ja Udfyld feltet med et nul "0" 10 NEMKONTOBASERET 1 N Ja Udfyld feltet med "0" eller "1" 11 NULLER 19 N Ja Udfyld feltet med nuller " " *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 6 af august 2008

7 Dataleverandør startrecord (OS1) Feltbeskrivelse Hvis du er dataleverandør for mere end én betalingsafsender, så kan du udnytte dette felt til at identificere leverancen. PBS oplyser indholdet i dette felt på leverancekvitteringen. Her skal dataleverandørens CVR-nummer stå. PBS benytter CVR-nummeret til at identificere dig som dataleverandør, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i OverførselsService. Her angives om betalingsafsender har indgået aftale med PBS om behandling af NemKontobaserede transaktioner. Hvis betalingsafsender ikke har indgået aftale om behandling om NemKontobaserede transaktioner,, udfyldes feltet med "0". Leverancen må ikke indeholde NemKontobaserede transaktioner. Hvis betalingsafsender har indgået aftale om behandling om NemKontobaserede transaktioner, udfyldes feltet med "1" uanset om den aktuelle leverance indeholder NemKontobaserede transaktioner eller ej. Side 7 af Januar 2010

8 Sektionsstart record (OS2) Sektionsstart record (OS2) Recordbeskrivelse nr. kar. * fra Til des Sektion startrecord (OS2) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "2" 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja Overførselsart og NULLER 26 N 6 31 Ja Udfyld feltet med nuller " " 5 DISPOSITIONSDATO 6 N Ja Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne. 6 REGISTRERINGSNUMMER 4 N Ja Registreringsnummer på betalingsafsender pengeinstitut 7 KONTONUMMER 10 N Ja Betalingsafsenders kontonummer 8 DATALEVERANDØRNUMMER 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nummer 9 CVR-NUMMER 8 N Ja Betalingsafsenders CVR-nummer 10 NULLER 13 N Ja Udfyld feltet med nuller " " *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 8 af august 2008

9 Sektionsstart record (OS2) Feltbeskrivelse 2 3 Recordtype 2 er koden for en record med sektion startrecord. Overførselsarten er den tocifrede kode (10-59 og 70-99) som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog. Overførselsarten skal være entydig indenfor en sektion. De enkelte overførselsarter er beskrevet under afsnittet overførselsarter. HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør. 5 Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslerne; dd = datoen i måneden mm = måneden i året åå = de 2 sidste cifre i årstallet VIGTIGT: Dispositionsdatoen skal være en bankdag skal være minimum 1 bankdag > dagen hvor leverancen bliver sendt til PBS kan være op til 150 dage frem i tiden for kontonummerbaserede betalinger Kan være op til 4 dage frem i tiden for NemKontonummerbaserede betalinger HENVISNING: Du kan læse mere om reglerne for dispositionsdatoen i Vejledning for dataleverandør kapitel "Data til PBS" afsnit "Dispositionsdato". 6+7 Udfyld felterne med registrerings- og kontonummeret hvorfra de efterfølgende overførsler (OS05) skal trækkes. 8 9 PBS benytter CVR-nummeret til at identificere dataleverandøren, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i OverførselsService. PBS benytter betalingsafsenders CVR-nummer til at kontrollere at der er oprettet en aftale for betalingsafsender i aftaleregisteret i OverførselsService. Side 9 af Januar 2010

10 Overførselsrecord kontonummerbaseret betaling (OS5) Overførselsrecord kontonummerbaseret betaling (OS5) Recordbeskrivelse nr. kar. * fra til des Overførselsrecord (OS5) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja "OS" forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "5" 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja Overførselsart 10-59, og REGISTRERINGSNUMMER 4 N 6 9 Ja Registreringsnummer på betalingsmodtagers pengeinstitut 5 KONTONUMMER 10 N Ja Betalingsmodtagers kontonummer 6 BELØB 12 N Ja Beløb i ører uden fortegn. Højrestillet med foranstillede nuller 7 DISPOSITIONSDATO 6 N Ja Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne. 8 REGISTREINGSNUMMER 4 N Ja Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut 9 KONTONUMMER 10 N Ja Betalingsafsenders kontonummer 10 POSTERINGSIDENT 8 X Ja Identifikation af overførslen 11 MODTAGERIDENT 13 X Ja Identifikation af betalingsmodtager 12 NULLER 8 N Ja Udfyld felterne med " " (nuller) *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 10 af august 2008

11 Overførselsrecord kontonummerbaseret betaling (OS5) Feltbeskrivelse 2 3 Recordtype 5 er koden for en record med en overførsel til en modtager, hvor vedkommendes kontonummer er angivet i recorden. Overførslen kaldes derfor en kontonummerbaseret overførsel. Overførselsarten er den tocifrede kode (10-59, og 90-99) som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog. Overførselsarten skal være entydig indenfor en sektion. De enkelte overførselsarter er beskrevet under afsnittet overførselsarter. HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør. 4+5 Udfyld felterne med betalingsmodtagers registrerings- og kontonummer. 6 7 Udfyld feltet med beløbet som skal overføres til betalingsmodtagers konto. Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslerne; dd = datoen i måneden mm = måneden i året åå = de 2 sidste cifre i årstallet VIGTIGT: Dispositionsdatoen skal være en bankdag skal være minimum 1 bankdag > dagen hvor leverancen bliver sendt til PBS kan være op til 150 dage frem i tiden HENVISNING: Du kan læse mere om reglerne for dispositionsdatoen i Vejledning for dataleverandør kapitel "Data til PBS" afsnit "Dispositionsdato". 8+9 Udfyld felterne med betalingsafsender registrerings- og kontonummer Dette felt kan du udfylde med oplysninger, så betalingsmodtager kan identificere betalingen. Oplysningerne bliver udskrevet på betalingsmodtagerens kontoudtog. HENVISNING: Se afsnittet overførselsarter. Dette felt kan du udfylde med oplysninger som identificerer betalingsmodtageren. Det kan for eksempel være betalingsmodtagers CPR-nummer, navn eller lønnummer. Oplysningerne hjælper betalingsafsender til at identificere betalingen. Side 11 af Januar 2010

12 Overførselsrecord kontonummerbaseret betaling med ekstra advisering (OS5) Overførselsrecord kontonummerbaseret betaling med ekstra advisering (OS5) Recordbeskrivelse nr. kar. * fra til Des Overførselsrecord med ekstra advisering(os5) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja "OS" forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "5" 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja Overførselsart REGISTRERINGSNUMMER 4 N 6 9 Ja Registreringsnummer på betalingsmodtagers pengeinstitut 5 KONTONUMMER 10 N Ja Betalingsmodtagers kontonummer 6 BELØB 12 N Ja Beløb i ører uden fortegn. Højrestillet med foranstillede nuller 7 DISPOSITIONSDATO 6 N Ja Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne. 8 REGISTREINGSNUMMER 4 N Ja Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut 9 KONTONUMMER 10 N Ja Betalingsafsenders kontonummer 10 POSTERINGSIDENT 20 X Ja Identifikation af overførslen 11 MODTAGERIDENT 13 X Ja Identifikation af betalingsmodtager 12 NULLER 44 N Ja Udfyld felterne med " " (nuller) *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 12 af august 2008

13 Overførselsrecord kontonummerbaseret betaling med ekstra advisering (OS5) Feltbeskrivelse 2 3 Recordtype 5 er koden for en record med en overførsel til en modtager, hvor vedkommendes kontonummer er angivet i recorden. Overførslen kaldes derfor en kontonummerbaseret overførsel. Overførselsarten er den tocifrede kode (80-89) som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog. Overførselsarten skal være entydig indenfor en sektion. De enkelte overførselsarter er beskrevet under afsnittet overførselsarter. HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør. 4+5 Udfyld felterne med betalingsmodtagers registrerings- og kontonummer. 6 7 Udfyld feltet med beløbet som skal overføres til betalingsmodtagers konto. Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslerne; dd = datoen i måneden mm = måneden i året åå = de 2 sidste cifre i årstallet VIGTIGT: Dispositionsdatoen skal være en bankdag skal være minimum 1 bankdag > dagen hvor leverancen bliver sendt til PBS kan være op til 150 dage frem i tiden HENVISNING: Du kan læse mere om reglerne for dispositionsdatoen i Vejledning for dataleverandør kapitel "Data til PBS" afsnit "Dispositionsdato". 8+9 Udfyld felterne med betalingsafsender registrerings- og kontonummer Dette felt kan du udfylde med oplysninger, så betalingsmodtager kan identificere betalingen. Oplysningerne bliver udskrevet på betalingsmodtagerens kontoudtog. Du har op til 20 karakterer til rådighed. HENVISNING: Se afsnittet overførselsarter. Dette felt kan du udfylde med oplysninger som identificerer betalingsmodtageren. Det kan for eksempel være betalingsmodtagers CPR-nummer, navn eller lønnummer. Oplysningerne hjælper betalingsafsender til at identificere betalingen. Side 13 af Januar 2010

14 Overførselsrecord NemKonto betaling (OS6) Overførselsrecord NemKonto betaling (OS6) Recordbeskrivelse nr. kar. * fra til des Overførselsrecord (OS6) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja "OS" forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "6" 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja overførselsart 10-59, og BELØB 12 N 6 17 Ja Beløb i ører uden fortegn. Højrestillet med foranstillede nuller 5 DISPOSITIONSDATO 6 N Ja Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne 6 REGISTRERINGSNUMMER 4 N Ja Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut 7 KONTONUMMER 10 N Ja Betalingsafsenders kontonummer 8 POSTERINGSIDENT 8 X Ja Identifikation af overførslen 9 MODTAGERIDENT 13 X Ja Identifikation af betalingsmodtager til eget brug 10 NEMKONTOIDENTIFIKATION 22 X Ja Se specifikation i næste afsnit "Feltbeskrivelse" *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 14 af august 2008

15 Feltbeskrivelse 2 3 Recordtype 6 er koden for en record med en overførsel til modtagers NemKonto. Overførselsarten er den tocifrede kode (10-59, og 90-99) som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog. Overførselsarten skal være entydig indenfor en sektion. En overførsel med advisering på modtagers kontoudtog op til 20 tegn skal være overførselsart De enkelte overførselsarter er beskrevet under afsnittet overførselsarter. HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør. 4 5 Udfyld feltet med beløbet som skal overføres til betalingsmodtagers konto. Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslen; dd = datoen i måneden mm = måneden i året åå = de 2 sidste cifre i årstallet VIGTIGT: Dispositionsdatoen skal være en bankdag skal være minimum 1 bankdag > dagen hvor leverancen bliver sendt til PBS kan være op til 4 dage frem i tiden HENVISNING: Du kan læse mere om reglerne for dispositionsdatoen i Vejledning for dataleverandør kapitel "Data til PBS" afsnit "Dispositionsdato". 6+7 Udfyld felterne med betalingsafsenders registrerings- og kontonummer Dette felt kan du udfylde med oplysninger, så betalingsmodtager kan identificere betalingen. Oplysningerne bliver udskrevet på betalingsmodtagerens kontoudtog. Se også afsnittet "Overførselsarter". Dette felt kan du udfylde med oplysninger som identificerer betalingsmodtageren. Det kan for eksempel være betalingsmodtagers CPR-nummer, navn eller lønnummer. Oplysningerne hjælper betalingsafsender til at identificere betalingen. I felt 10 skal du angive hvilken identifikation på betalingsmodtager, du ønsker at angive når vi skal finde den tilhørende NemKonto. Herudover skal du angive den aktuelle identifikation. Strukturen herfor er angivet i nedenstående underdefinitioner af felt 10. Se også afsnittet om NemKontoregistrets indhold. Hvis du anvender betalingsmodtagers CPR-nummer som identifikation, skal du angive: nr. kar. * Fra til des Overførselsrecord (OS6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "CPR " 10B CPRNUMMER 10 N 5 14 Ja Angiv betalingsmodtagers CPR-nummer 10C NULLER 8 N Ja Udfyld med nuller " " Hvis du anvender betalingsmodtagers CVR-nummer som identifikation, skal du angive: Side 15 af Januar 2010

16 nr. kar. * Fra til des Overførselsrecord (OS6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "CV " 10B CVRNUMMER 8 N 5 12 Ja Angiv betalingsmodtagers CVR-nummer 10C NULLER 10 N Ja Udfyld med nuller " " Hvis du anvender betalingsmodtagers SE-nummer som identifikation, skal du angive: nr. kar. * Fra til des Overførselsrecord (OS6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "SE " 10B SENUMMER 8 N 5 12 Ja Angiv betalingsmodtagers SE-nummer 10C NULLER 10 N Ja Udfyld med nuller " " Hvis du anvender betalingsmodtagers CVR-nummer og P-nummer som identifikation, skal du angive: nr. kar. * Fra til des Overførselsrecord (OS6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "CVPU" 10B CVRNUMMER 8 N 5 12 Ja Angiv betalingsmodtagers CVR-nummer 10C P-NUMMER 10 N Ja Angiv P-nummeret til det pågældende CVR-nummer Hvis du anvender betalingsmodtagers CVR-nummer og SE-nummer som identifikation, skal du angive: nr. kar. * Fra til des Overførselsrecord (OS6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "CVSE" 10B CVRNUMMER 8 N 5 12 Ja Angiv betalingsmodtagers CVR-nummer 10C SENUMMER 8 N Ja Angiv betalingsmodtagers SE-nummer 10D NULLER 2 N Ja Udfyld med nuller "00" Side 16 af august 2008

17 Overførselsrecord NemKonto betaling med ekstra advisering Overførselsrecord NemKonto betaling med ekstra advisering Recordbeskrivelse nr. Kar. * Fra til des Overførselsrecord med ekstra advisering(os6) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja "OS" forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "6" 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja Kun overførselsarterne BELØB 12 N 6 17 Ja Beløb i ører uden fortegn. Højrestillet med foranstillede nuller 5 DISPOSITIONSDATO 6 N Ja Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne 6 REGISTRERINGSNUMMER 4 N Ja Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut 7 KONTONUMMER 10 N Ja Betalingsafsenders kontonummer 8 POSTERINGSIDENT 20 X Ja Adviseringen til modtager 9 MODTAGERIDENT 13 X Ja Identifikation af betalingsmodtager til eget brug 10 NEMKONTOIDENTIFIKATION 22 X Ja Se specifikation i næste afsnit "Feltbeskrivelse" 11 NULLER 36 N Ja Udfyldes med nuller ( ) *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 17 af Januar 2010

18 Feltbeskrivelse 2 3 Recordtype 6 er koden for en record med en overførsel til modtagers NemKonto med ekstra advisering på betalingsmodtagers kontoudtog hvis overførselsarten er Overførselsarten er den tocifrede kode som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog og skal være entydig indenfor en sektion. En overførsel med advisering på modtagers kontoudtog op til 20 tegn skal være overførselsart De enkelte overførselsarter er beskrevet under afsnittet overførselsarter. HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør. 4 5 Udfyld feltet med beløbet som skal overføres til betalingsmodtagers konto. Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslen; dd = datoen i måneden mm = måneden i året åå = de 2 sidste cifre i årstallet VIGTIGT: Dispositionsdatoen skal være en bankdag skal være minimum 1 bankdag > dagen hvor leverancen bliver sendt til PBS kan være op til 4 dage frem i tiden HENVISNING: Du kan læse mere om reglerne for dispositionsdatoen i Vejledning for dataleverandør kapitel "Data til PBS" afsnit "Dispositionsdato". 6+7 Udfyld felterne med betalingsafsenders registrerings- og kontonummer Dette felt kan du udfylde med oplysninger, så betalingsmodtager kan identificere betalingen. Oplysningerne bliver udskrevet på betalingsmodtagerens kontoudtog. Du har op til 20 karakterer til din rådighed. Dette felt kan du udfylde med oplysninger som identificerer betalingsmodtageren. Det kan for eksempel være betalingsmodtagers CPR-nummer, navn eller lønnummer. Oplysningerne hjælper betalingsafsender til at identificere betalingen. I felt 10 skal du angive hvilken identifikation på betalingsmodtager, du ønsker at angive når vi skal finde den tilhørende NemKonto. Herudover skal du angive den aktuelle identifikation. Strukturen herfor er angivet i nedenstående underdefinitioner af felt 10. Se også afsnittet om NemKontoregistrets indhold. Hvis du anvender betalingsmodtagers CPR-nummer som identifikation, skal du angive: nr. kar. * fra til des Overførselsrecord med ekstra advisering(os6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "CPR " 10B CPRNUMMER 10 N 5 14 Ja Angiv betalingsmodtagers CPR-nummer 10C NULLER 8 N Ja Udfyld med nuller " " Side 18 af august 2008

19 Hvis du anvender betalingsmodtagers CVR-nummer som identifikation, skal du angive: nr. kar. * fra til des Overførselsrecord med ekstra advisering(os6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "CV " 10B CVRNUMMER 8 N 5 12 Ja Angiv betalingsmodtagers CVR-nummer 10C NULLER 10 N Ja Udfyld med nuller " " Hvis du anvender betalingsmodtagers SE-nummer som identifikation, skal du angive: nr. kar. * fra til des Overførselsrecord med ekstra advisering(os6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "SE " 10B SENUMMER 8 N 5 12 Ja Angiv betalingsmodtagers SE-nummer 10C NULLER 10 N Ja Udfyld med nuller " " Hvis du anvender betalingsmodtagers CVR-nummer og P-nummer som identifikation, skal du angive: nr. kar. * fra til des Overførselsrecord med ekstra advisering(os6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "CVPU" 10B CVRNUMMER 8 N 5 12 Ja Angiv betalingsmodtagers CVR-nummer 10C P-NUMMER 10 N Ja Angiv P-nummeret til det pågældende CVR-nummer Hvis du anvender betalingsmodtagers CVR-nummer og SE-nummer som identifikation, skal du angive: nr. kar. * fra til des Overførselsrecord med ekstra advisering(os6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "CVSE" 10B CVRNUMMER 8 N 5 12 Ja Angiv betalingsmodtagers CVR-nummer 10C SENUMMER 8 N Ja Angiv betalingsmodtagers SE-nummer 10D NULLER 2 N Ja Udfyld med nuller "00" Side 19 af Januar 2010

20 NemKontoregistrets indhold NemKontoregistrets indhold NemKontoregistret privatpersoner Privatpersoners NemKontonumre identificeres ved hjælp af personens CPR-nr. Alle privatpersoner over 18 år er forpligtet til at have en NemKonto, hvorimod personer under 18 år kun er forpligtet, hvis de modtager ydelser fra det offentlige. Privatpersoner kan kun have eet NemKontonummer. Når den private udbetaler angiver betalingsmodtagers CPR-nummer, vil betalingen som udgangspunkt blive gennemført med succes. Der findes dog ganske få tilfælde, hvor betalingen ikke kan gennemføres. Dette kan være tilfældet for privatpersoner, der aldrig har haft kontakt med det offentlige system herunder i visse tilfælde færinge og grønlændere. BEMÆRK: Det er ikke muligt at gennemføre udbetaling til en udenlandsk NemKonto selvom betalingsmodtager har oprettet en sådan i NemKontoregistret. Betalinger til en udenlandsk NemKonto vil blive afvist og fremgå som sådan af Leverancekvittering og Overførselskvittering. NemKontoregistret virksomheder Virksomheder kan være registreret i NemKontoregistret på flere måder, blandt andet afhængigt af virksomhedens struktur og størrelse. Alle virksomheder, der er registreret i NemKontoregistret, er registreret med et NemKontonummer for virksomhedens CVRnr. Dette betyder, at en betalingsordre, der udelukkende indeholder betalingsmodtagers CVR-nr., som udgangspunkt vil blive gennemført med succes. Herudover KAN virksomheden knytte NemKontonumre til underliggende niveauer i deres virksomhed. Dette kan ske ved at oprette NemKontonumre på en kombination af CVR-nummeret og underliggende SE-numre eller en kombination af CVRnummeret og underliggende Produktionsstedsnumre. Endelig vil en del virksomheder (såkaldte type-3 virksomheder) oprette sig i NemKontoregistret udelukkende med Senummeret som identifikation. Ovenstående forskellige kombinationsmuligheder medfører, at betalingsmodtager og betalingsafsender i visse tilfælde indbyrdes skal aftale, hvordan OS6-transaktionens NemKontoidentifikation (felt 10) skal udfyldes. Eksempel: En betalingsmodtager med CVR-nr har oprettet sig i NemKontoregistret med denne nøgle. Betalingsafsender har kendskab til betalingsmodtagers SE-nr. og/eller underliggende Produktionsstedsnumre, men betalingsafsender har altså ikke knyttet NemKontonumre til disse identifikationer i NemKontoregistret. Hvis betalingsafsender udfylder OS6-transaktionen udelukkende med betalingsmodtagers CVR-nr., vil betalingen blive gennemført med succes. Hvis betalingsmodtager derimod anvender en af de kombinerede identifikationer, f.eks. CVR-nr. og Produktionsstedsnummer, vil betalingen IKKE blive gennemført med succes. Side 20 af august 2008

21 Sektionsslut record (OS8) Sektionsslut record (OS8) Recordbeskrivelse nr. kar. * fra til des Sektion slutrecord (OS8) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "8" 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja Overførselsart NULLER 4 N 6 9 Ja Udfyld felterne med "0000" (nuller) 5 ANTAL 10 N Ja Antallet af overførsler i denne sektion 6 BELØB 12 N Ja Totalbeløb i ører med foranstillede nuller for overførsler i denne sektion 7 DISPOSITIONSDATO 6 N Ja Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne 8 REGISTRERINGSNUMMER 4 N Ja Registreringsnummer på betalingsafsender pengeinstitut 9 KONTONUMMER 10 N Ja Betalingsafsenders kontonummer 10 DATALEVERANDØRNUMMER 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nummer 11 CVR-NUMMER 8 N Ja Betalingsafsender CVR-nummer 12 NULLER 13 N Ja Udfyld felterne med " " (nuller) *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 21 af Januar 2010

22 Sektionsslut record (OS8) OBS : Det er vigtig at du som dataleverandør tage beslutning om du enten vil bruge A eller B versionen af dataleverandør slutrecord OS9. Hvis du sætter både A og B versionen af dataleverandør slutrecord OS9 ved afslutningen af din OverførselsService leverance, vil PBS udelukkende gøre brug af den første, og dermed ikke validere på den anden OS09 record Feltbeskrivelse 2 3 Recordtype 8 er koden for en record med oplysninger om hvilken type overførsler leverancen indeholder. Overførselsarten er den tocifrede kode (10-99) som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog og skal være entydig indenfor en sektion. De enkelte overførselsarter er beskrevet under afsnittet overførselsarter. HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør I dette felt skal du oplyse antallet af overførsler (OS5 records) i denne sektion. I dette felt skal du oplyse det totale beløb for overførsler (OS5 records felt 6) i denne sektion. Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslerne; dd = datoen i måneden mm = måneden i året åå = de 2 sidste cifre i årstallet VIGTIGT: Dispositionsdatoen skal være en bankdag skal være minimum 1 bankdag > dagen hvor leverancen bliver sendt til PBS kan være op til 150 bankdage frem i tiden HENVISNING: Du kan læse mere om reglerne for dispositionsdatoen i Vejledning for dataleverandør kapitel "Data til PBS" afsnit "Dispositionsdato". 8+9 Udfyld felterne med registrerings- og kontonummeret hvorfra samtlige overførsler (OS05) i denne sektion skal trækkes PBS benytter CVR-nummer til at identificere dataleverandøren, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i OverførselsService. PBS benytter betalingsafsenders CVR-nummer til at kontrollere at der er oprettet en aftale for betalingsafsender i aftaleregisteret i OverførselsService. Side 22 af august 2008

23 Dataleverandør slutrecord A (OS9) Dataleverandør slutrecord A (OS9) Recordlayout nr. kar. * fra til des Dataleverandør slutrecord A (OS9) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "9" 3 KONSTANT 2 N 4 5 Ja Udfyld felterne med "29" 4 NULLER 4 N 6 9 Ja Udfyld felterne med "0000" (nuller) 5 TOTALANTAL 10 N Ja Det totale antal overførsler 6 TOTALBELØB 12 N Ja Det totale beløb i ører for alle overførsler 7 NULLER 6 N Ja Udfyld felterne med "000000" (nuller) 8 9-TALLER 14 N Ja Udfyld felterne med " " 9 DATALEVERANDØRNUMMER 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nummer 10 NULLER 21 N Ja Udfyld felterne med " " (nuller) *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) OBS : Det er vigtig at du som dataleverandør tage beslutning om du enten vil bruge A eller B versionen af dataleverandør slutrecord OS9. Hvis du sætter både A og B versionen af dataleverandør slutrecord OS9 ved afslutningen af din OverførselsService leverance, vil PBS udelukkende gøre brug af den første, og dermed ikke validere på den anden OS09 record Side 23 af Januar 2010

24 Dataleverandør slutrecord A (OS9) OBS : Det er vigtig at du som dataleverandør tage beslutning om du enten vil bruge A eller B versionen af dataleverandør slutrecord OS9. Hvis du sætter både A og B versionen af dataleverandør slutrecord OS9 ved afslutningen af din OverførselsService leverance, vil PBS udelukkende gøre brug af den første, og dermed ikke validere på den anden OS09 record Feltbeskrivelse Recordtype 9 er koden for en record med kontroloplysninger til at sikre at PBS har modtaget det korrekte antal overførselsrecords (OS5). I dette felt skal du oplyse antallet af overførsler i hele leverancen. I dette felt skal du oplyse det totale beløb for overførsler i hele leverancen. Her skal dataleverandørens CVR-nummer stå. PBS benytter CVR-nummeret til at identificere dig som dataleverandør, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i OverførselsService. CVR-nummeret skal være identisk med det nummer du oplyser i startrecord OS1 + OS2 felt 8. Side 24 af august 2008

25 Dataleverandør slutrecord B (OS9) Dataleverandør slutrecord B (OS9) Recordbeskrivelse nr. kar. * fra Til des Dataleverandør slutrecord B (OS9) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "9" 3 KONSTANT 2 N 4 5 Ja Udfyld felterne med "29" 4 9-TALLER 14 N 6 19 Ja Udfyld felterne med " " 5 NULLER 18 N Ja Udfyld felterne med " " (nuller) 6 9-TALLER 14 N Ja Udfyld felterne med " " 7 DATALEVERANDØRNUMMER 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nummer 8 NULLER 21 N Ja Udfyld felterne med " " (nuller) *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) OBS : Det er vigtig at du som dataleverandør tage beslutning om du enten vil bruge A eller B versionen af dataleverandør slutrecord OS9. Hvis du sætter både A og B versionen af dataleverandør slutrecord OS9 ved afslutningen af din OverførselsService leverance, vil PBS udelukkende gøre brug af den første, og dermed ikke validere på den anden OS09 record Side 25 af Januar 2010

26 Dataleverandør slutrecord B (OS9) Feltbeskrivelse 2 7 Recordtype 9 er koden for en record som oplyser at leverancen er slut. Denne type slutrecord indeholder ingen kontroltal. Her skal dataleverandørens CVR-nummer stå. PBS benytter CVR-nummeret til at identificere dig som dataleverandør, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i OverførselsService. CVR-nummeret skal være identisk med det nummer du oplyser i startrecord OS1 + OS2 felt 8. Side 26 af august 2008

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Indhold Samlede datastruktur ved informationsoverførsel til DA-Barsel...2 OS1 Dataleverandør startrecord...2

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records i fast format... 1 00 Dataleverandør

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem 1.1.1.1.1 Modtagne FI-indbetalinger, fil-formater Fil-formater vedrørende download af modtagne FI-indbetalinger til brug i kundernes debitorsystem PTG PTG SEK afsluttende CR/LF SEK Postgiro-format UDE

Læs mere

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00 Side 1 af 8 Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00 Side 2 af 8 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af checkstatusændringer, fx når en check går fra

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Indhold Dataformat generelt...1 Længde...1 Karaktersæt...1 Datastruktur ved records i fast format....1 00 Dataleverandør

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION)

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION) Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barseludligningsordning for rederierhvervet Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013 LeverandørService Vejledning for kreditorer September 2013 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

- beskrivelse af snitflader

- beskrivelse af snitflader - beskrivelse af snitflader 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Ændringer... 3 3. Læsevejledning... 4 4. Tilmeldingslisten... 5 5. Materiale-indlæsningsfilen... 7 6. Fejl- og kvitteringslisterne...

Læs mere

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008 Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere Version 1. februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Formål med specifikationerne... 1 1.2 Forudsætninger for specifikationerne...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 1 af 28 Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 2 af 28 Formål Det er muligt at sende betalingsdata der er født i virksomhedens eget Edbsystem, typisk virksomhedens økonomisystem til Jyske

Læs mere

Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version /

Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version / NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk info@nemkonto.dk Telefon: 44 60 10 00 Rapport Testspecifikationer - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Version 2.1

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Person

Vejledning til SLS webservice Person Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Person Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Beskrivelse

Læs mere

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension Snitfladebeskrivelse Side 1 af 7 Snitflade beskrivelse vedr. Tillæg/fradrag til KMD Social Pension via datafangst (EA012001Q) Snitfladebeskrivelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse: Side Historik:... 2 Ændringsvarsel:...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Vejledning i brug af Skolepenge

Vejledning i brug af Skolepenge Vejledning i brug af Skolepenge Velkommen til Skolepenge. Skolepenge er fremtidens kontantløse betalingssystem til skoler og uddannelsessteder. Skolepenge består af et Skolepenge kort, hvor der kan indsættes

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.01

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.01 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.01 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet

Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet Sidst redigeret 5. december 2005 Version 2.0 Formål Afklaring af proceduren for indberetning, ændring og sletning af NemKonti og specifikke konti Dette kapitel

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

Forretningsgang for returnering af Dankort-internetbetalinger

Forretningsgang for returnering af Dankort-internetbetalinger Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Forretningsgang for returnering

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - LØN Om FA s vejledninger...2

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank Recordbeskrivelser kort NetBank Erhverv Djurslands Bank 23. februar 2017 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af

Læs mere