Investpleje Frie Midler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investpleje Frie Midler"

Transkript

1 Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1

2 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi med hovedvægten lagt på investeringsforeningsbeviser. Investeringernes sammensætning er beregnet med udgangspunkt i en såkaldt Asset Allocation model, der sammensætter beholdningen ud fra en given risikoprofil og løbetid, således at du opnår det højeste afkast ud fra den ønskede risiko. Samtidigt sikrer du, at investeringsstrategien passer til netop din profil. Modellen er udviklet ud fra økonomiske teorier introduceret af nobelpristagerne William F. Sharpe og Harry Markowitz. I aftalen registreres din risikoprofil og investeringshorisont. Investeringsafdelingen i Danske Andelskassers Bank A/S plejer herefter dine investeringer ud fra denne strategi. Du giver altså Danske Andelskassers Bank A/S fuldmagt til at handle på dit depot. Du vil med jævne mellemrum modtage opgørelser, der gør dig i stand til at følge med i afkastet på beholdningen, ligesom du dagligt vil kunne følge udviklingen via webbank. Du betaler et porteføljegebyr beregnet ud fra aftalens størrelse - til gengæld betaler du ingen kurtage, når der handles. Vi kan dermed garantere at vi kun handler, når vi vurderer, at det er det rigtige og ikke for at tjene penge. Fundamentet for at indgå i en Investpleje Frie Midler aftale er at Andelskassen har afdækket de for investeringen vigtige forhold, herunder din risikovillighed og tidshorisont, også kaldet en investeringsprofil. På denne måde sikres det, at den valgte strategi i aftalen passer til dig. På de følgende sider kan du danne dig et overblik over investeringsforslag med forskellige tidshorisonter og henholdsvis lav, mellem eller høj risiko. Din investeringsprofil Din individuelle investeringssammensætning Investpleje Frie Midler 2

3 Samarbejdspartnere Danske Aktier Amerikanske Virksomhedsobligationer Europæiske Obligationer Aktier i Fjernøsten Afrikanske Aktier Latinamerikanske Statsobligationer Med en aftale om Investpleje Frie Midler sikrer du ikke alene, at dine investeringer sammensættes efter dine behov, samt efterfølgende overvåges løbende af Andelskassen. Du får også adgang til en lang række aktiver og markeder, som ikke umiddelbart vil være tilgængelige. Via vores samarbejde med fl ere forskellige investeringsforeninger sikrer du både en spredning over fl ere forskellige aktivklasser og enkeltpapirer samt, at eksperter løbende holder øje med markedsudviklingen og agerer herefter, naturligvis i tråd med din risikovillighed og investeringshorisont. Herover kan ses en række af de markeder og aktivklasser, som er tilgængelige via investering i investeringsforeninger. Vores samarbejde med fl ere forskellige investeringsforeninger betyder, at der stort set ikke er nogen begrænsninger på, hvilke markeder og aktivklasser der kan investeres i. GARANTI INVEST A/S Investpleje Frie Midler 3

4 Lav risiko Ønsker man en investering med lav risiko, foreslår vi nedenstående fordelinger afhængig af ens tidshorisont. Tabellerne viser, hvor meget en investering med disse fordelinger ville have tjent over henholdsvis de sidste 1, 3 og 5 år: Tidshorisont Under 3 år Aktier 20,0 % Mellem Risiko Aktiver 10,0 % Obligationer 70,0 % 1 år 2,9 % 3 år 15,9 % 5 år 25,7 % Tidshorisont 3 til 6 år Aktier 30,0 % Mellem Risiko Aktiver 25,0 % Obligationer 45,0 % 1 år 6,1 % 3 år 30,9 % 5 år 42,4 % Tidshorisont Over 6 år Aktier 40,0 % Mellem Risiko Aktiver 25,0 % Obligationer 35,0 % 1 år 8,2 % 3 år 35,6 % 5 år 53,0 % Investpleje Frie Midler 4

5 Mellem risiko Ønsker man en investering med mellem risiko, foreslår vi nedenstående fordeling afhængig af tidshorisont. Tabellerne viser, hvor meget en investering med disse fordelinger ville have tjent over henholdsvis de sidste 1, 3 og 5 år: Tidshorisont Under 3 år Aktier 30,0 % Mellem Risiko Aktiver 20,0 % Obligationer 50,0 % 1 år 5,4 % 3 år 28,2 % 5 år 38,8 % Tidshorisont 3 til 6 år Aktier 45,0 % Mellem Risiko Aktiver 30,0 % Obligationer 25,0 % 1 år 7,9 % 3 år 41,6 % 5 år 55,4 % Tidshorisont Over 6 år Aktier 65,0 % Mellem Risiko Aktiver 20,0 % Obligationer 15,0 % 1 år 6,8 % 3 år 40,3 % 5 år 50,4 % Investpleje Frie Midler 5

6 Høj risiko Ønsker man en investering med høj risiko, foreslår vi nedenstående fordelinger afhængig af ens tidshorisont. Tabellerne viser, hvor meget en investering med denne fordeling ville have tjent over henholdsvis de sidste 1, 3 og 5 år: Tidshorisont Under 3 år Aktier 50,0 % Mellem Risiko Aktiver 25,0 % Obligationer 25,0 % 1 år 8,4 % 3 år 37,5 % 5 år 51,4 % Tidshorisont 3 til 6 år Aktier 65,0 % Mellem Risiko Aktiver 20,0 % Obligationer 15,0 % 1 år 6,8 % 3 år 40,3 % 5 år 50,4 % Tidshorisont Over 6 år Aktier 80,0 % Mellem Risiko Aktiver 10,0 % Obligationer 10,0 % 1 år 6,7 % 3 år 37,5 % 5 år 56,4 % Investpleje Frie Midler 6

7 Fordele og ulemper - ved investpleje Frie midler Fordele Det er gebyrfrit at oprette en Investpleje Frie Midler aftale i Andelskassen Du slipper for dagligt at skulle holde øje med dine investeringer Investeringen foretages i en kombination af investeringsforeningsbeviser, som er udvalgt med det formål at levere det bedste afkast i forhold til et i forvejen fastsat risikomål Når strategien i dine investeringer skal ændres, eksempelvis fordi tidshorisonten formindskes, gøres dette automatisk af Andelskassen Du slipper for at holde øje med udbytteprocenter og geninvesteringer Andelskassen vil med en fast rapporteringshorisont holde dig orienteret om aftalens afkast samt om hvornår der handles Ulemper Med en aftale om Investpleje Frie Midler har du ud over at bestemme tidshorisont og risikomål ikke selv indflydelse på dine investeringer. Det er derfor ikke muligt at have præferenceaktier eller lave andre former for afvigelser i forhold til den investeringsfor deling, som Andelskassen angiver. Vi ønsker at kunne stå inde for aftalen, og derfor er det vigtigt for os at sikre, at du får en fornuftig investeringsfordeling. Derfor kan man heller ikke tilknytte faste betalinger eller lignende til afkastkontoen, hvorfor depot og afkastkonto skal betragtes som et lukket kredsløb. Aftalen kan selvfølgelig opsiges med et varsel på mindst 5 arbejdsdage. Der tillægges moms på porteføljegebyret Du kan følge med i afkastet på webbank Omkostninger og anden information Påkrævet formue: kr Kurtage: 0,00 % Porteføljegebyr p.a. ekskl. moms: 0,50 % Kvartalsvis bogførelse af porteføljegebyr min. kr. 250 Moms af porteføljegebyr: Ja Bankens sædvanlige satser for omkostninger til eksempelvis depotgebyrer, meddelelser fra værdipapircentralen med mere er til enhver tid gældende. Investpleje Frie Midler 7

8 Danske Andelskassers Bank A/S Juli 2015 Finanstilsynets risikomærkning af investeringsprodukter Andelskassen har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærkningskategorier. I oversigten nedenfor kan du danne dig et overblik over inddelingen af investeringsprodukter. Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser heraf. I den grønne kategori indgår de typer af investeringsprodukter, der betragtes som relativt enkle produkter. Kategorien omfatter blandt andet obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Dette kunne eksempelvis være danske statsobligationer. Investeringer i den gule kategori har en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. Men i lighed med den grønne kategori er der her tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter eksempelvis investeringsforeningsbeviser. For produkter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at produkterne er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Et eksempel på en type af investeringsprodukter fra den røde kategori er garantiobligationer. Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, du er opmærksom på at: Risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke sandsyn-ligheden for, at dette indtræffer. Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen. Der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering. Der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt por-tefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, som indgår i din portefølje. Risikomærkningen kan ikke erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne. Samlet oversigt over hvilke type investeringer vi samlet set udbyder, kan se på vores hjemmeside andelskassen.dk. Dette materiale henvender sig til Danske Andelskassers Banks kunder og må ikke uden Danske Andelskassers Banks udtrykkelige samtyk ke offentliggøres eller distribueres videre. Materialet er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Danske Andelskassers Bank finder troværdige. Danske Andelskassers Bank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller be regningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Anbefalinger i materialet er udtryk for bankens generelle holdning og kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Danske Andelskassers Bank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med disposi tioner, der er foretaget alene på baggrund af anbefalinger i materialet. Banken eller dens ansatte kan besidde finansielle instrumenter omhandlet i materialet. Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S Investpleje Frie Midler 8

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Flexinvest Forvaltning Fonde

Flexinvest Forvaltning Fonde Flexinvest Forvaltning Fonde 2 DANSKE FORVALTNING AKTIV INVESTERINGSPLEJE OG MULIGHED FOR BEDRE AFKAST Flexinvest Forvaltning Fonde er en investeringsløsning, hvor investeringerne aktivt plejes af kyndige

Læs mere