Svin nr FarmTest. Trådløst netværk i svinestalde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svin nr. 7 2005. FarmTest. Trådløst netværk i svinestalde"

Transkript

1 Svin nr FarmTest Trådløst netværk i svinestalde

2 Trådløst netværk i svinestalde Af Thomas Algot, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Svin, (TNM Teknik APS, Allerød)

3 Titel: Trådløst netværk i svinestalde Forfatter: Thomas Algot, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Svin, (TNM Teknik ApS, Gydevang 39-41, 3450 Allerød, tlf , Review: Landskonsulent Kjeld Vodder Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Layout: Sekretær Marianne Mikkelsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Forsidefoto: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier Tryk: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udgave: 1. udgave 2005 Oplag: 100 stk. Rapporten koster 150 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles via internet på adressen eller på telefon Udgiver: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Byggeri og Teknik Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Fax ISSN:

4 Indhold 1. Sammendrag Indledning Formål Metode Materialer ZyXEL ZyAIR G-1000, Access Point, g 54 Mbps Beskrivelse Opsætning Tekniske specifikationer TNM Teknik WOA-7/WB-800, Professionelt Access Point, g 54 Mbps Beskrivelse Opsætning Tekniske specifikationer ZyXEL ZyAIR B-5000, Professionelt Access Point, b 11 Mbps Beskrivelse Opsætning Tekniske specifikationer Resultater Besætning Besætning Konklusion Diskussion Trådløst netværk i svinestalde 4

5 1. Sammendrag Et fortsat behov for effektivisering i svineproduktionen har medført fokus på en hurtigere anvendelse af registreringer. Dette stiller større krav til, at selve dataregistreringen hurtigere og lettere kan indberettes elektronisk via bærbare enheder. Et væsentligt element i dette er, at der kan kommunikeres mellem forskellige systemer, og den optimale løsning er, at denne kommunikation ikke er begrænset til ét eller nogle få fysiske lokaliteter. De seneste år er trådløse netværk blevet meget udbredt, og en del bærbart udstyr har integreret understøttelse af trådløse netværk. Problemet med de trådløse netværk har været, at de anvendte Access Points ikke er kraftige og stabile nok til, at der kan opnås en tilstrækkelig dækning i svinestalde. Formålet med denne FarmTest har været at afprøve forskellige Access Points i svinestalde med henblik på at dokumentere, hvorvidt fysiske forhold som for eksempel inventar, elektronisk støj og levende dyr forhindrer opnåelse af tilstrækkelig dækning. Der er afprøvet fire forskellige Access Points, der er beregnet til henholdsvis privat og erhvervsmæssig anvendelse. De afprøvede Access Points til erhvervsmæssig anvendelse har forbedret modstand overfor støv og fugt. Afprøvningen er foretaget i to svinebesætninger. Måling af det trådløse netværk er foretaget med en bærbar pc og 2 PDA er. I målingen er anvendt enhedernes integrerede software, der angiver det trådløse signals styrke. På baggrund af denne afprøvning er det konkluderet, at der kun er små forskelle på de afprøvede Access Points med hensyn til dækning i de to besætninger. Endvidere er det konstateret, at der under de afprøvede forhold ikke var antydning af, at levende dyr, elektronisk støj eller inventar gør det umuligt at etablere trådløst netværk. Armerede betonmure kan være problematiske, da disse nedsætter signalstyrken. Det er svært på baggrund af denne afprøvning konkret at angive, hvor langt et Access Point rækker, da det afhænger af en række lokale forhold. I et staldafsnit uden adskillelser gav alle de afprøvede Access Points dækning i en afstand af godt 40 meter uden, at signalstyrken blev forringet. Hvis signalet derimod skulle gennem to betonmure, faldt rækkevidden til ca. 30 meter med minimal signalstyrke. Ved etablering af et trådløst netværk vil det derfor være fordelagtigt at få lavet en måling af et givent Access Points rækkevidde inden montering. Desuden bør det klart defineres, hvilke arealer der skal være dækket af et trådløst netværk og med hvilken signalstyrke. Med hensyn til holdbarhed henledes opmærksomheden i første omgang på de enkelte Access Points udformning. Flere af de afprøvede Access Points har forbedret beskyttelse mod støv og vand, hvilket vurderes at være hensigtsmæssigt, hvis Access Pointet skal placeres i en svinestald. Trådløst netværk i svinestalde 5

6 2. Indledning Behovet for her-og-nu information i svineproduktionen har været stærkt stigende i de senere år, og det forventes, at behovet vil stige yderligere i de kommende år. Baggrunden for dette er et fortsat behov for effektivisering og dermed forbedring af den løbende produktionsstyring. Traditionelt har produktionsstyringen i svineproduktionen været baseret på tilbageblik, men udviklingen i de senere år har resulteret i en række værktøjer, som i højere grad er baseret på online overvågning, hvor det er af afgørende betydning, at informationen fra disse værktøjer er tilgængelig her og nu. For at imødekomme denne udvikling er der igangsat udviklingsprojekter, som i højere grad og hurtigere skal udnytte de registrerede data til information. Samtidig åbner dette mulighed for, at selve dataregistreringen kan lettes ved, at data indberettes elektronisk via bærbare enheder. Et væsentligt element i dette er, at der kan kommunikeres mellem forskellige systemer, og den optimale løsning er, at denne kommunikation ikke er begrænset til ét eller nogle få fysiske lokaliteter. De seneste år er trådløse netværk blevet meget udbredt. Sidste skud på stammen er etablering af såkaldte offentlige hotspots, der gør det muligt for alle med trådløst udstyr fra bestemte fysiske områder at få adgang til internettet. Et trådløst netværk består foruden det bærbare udstyr af et eller flere Access Points, som er en sendeenhed, der kommunikerer med det bærbare udstyr. Access Pointet er forbundet til det øvrige lokale netværk og eventuelt internettet via et kabel. Problemet med de trådløse netværk har været, at de anvendte Access Points ikke er kraftige og stabile nok. Der kan ikke opnås en tilstrækkelig dækning i svinestalde, der indeholder elementer, som forstyrrer det trådløse signal, for eksempel foder- og vandrør, ventilationsanlæg og ikke mindst levende dyr. Også her har udviklingen imidlertid resulteret i, at der nu findes kraftigere Access Points, som giver forhåbning om, at der for en rimelig pris kan etableres trådløse netværk, som giver en acceptabel dækning i svinestalde. Trådløst netværk i svinestalde 6

7 3. Formål Formålet med denne FarmTest har været at afprøve forskellige Access Points til etablering af trådløst netværk i svinestalde med henblik på at dokumentere, hvorvidt fysiske forhold som for eksempel inventar, elektronisk støj og levende dyr forhindrer opnåelse af tilstrækkelig dækning. Ved tilstrækkelig dækning forstås i denne afprøvning, at bærbare enheder ikke blot kan registrere det trådløse netværk, men også bruge det. Det vil sige, at det skal være muligt at kommunikere via det trådløse netværk. Det er planlagt, at de afprøvede Access Point efterfølgende fastmonteres for at kunne vurdere holdbarheden af de enkelte Access Points på længere sigt. Trådløst netværk i svinestalde 7

8 4. Metode Der er i afprøvningen blevet undersøgt fire forskellige Access Points, der anvender standarden b/g i 2,4 GHz-området. Tre af de afprøvede Access Points havde eksterne radialantenner, og et enkelt havde en ekstern retningsbestemt antenne. For at undgå at et Access Point sidder i vejen for den daglige færdsel i stalden og for samtidig at forhindre grisene i at nå det, er alle Access Points/antenner placeret ca. 2 meter over gulvhøjde. Følgende Access Points er afprøvet: 1. Standard Access Point, radialantenne (ZyXEL, ZyAIR G-1000) 2. Access Point til staldbrug 1, radialantenne (TNM Teknik ApS, WOA-7) 3. Access Point til staldbrug 2, retningsbestemt antenne (TNM Teknik ApS, WB-800) 4. Udendørs Access Point, radialantenne (ZyXEL, ZyAIR B-5000) På grund af det relativt barske staldmiljø (fugtighed, støv, ammoniak) er de enkelte Access Points vurderet både i forhold til dækning og i forhold til (forventet) holdbarhed. Vedrørende holdbarheden er det alene den fysiske udformning af de enkelte Access Points, for eksempel modstandsdygtighed mod støv og fugt, der er vurderet. Alle fire Access Points er afprøvet i to svinebesætninger. I besætning 1 er alle Access Points afprøvet på to placeringer, og i besætning 2 er alle Access Points afprøvet på tre placeringer. Karakteristisk for placeringerne er, at de er forskellige med hensyn til belægningsgrad, mængden af inventar, andet elektronisk udstyr og sektionsopdeling. Målinger af det trådløse netværk blev foretaget dels ved hjælp af en bærbar pc og to PDA er. Den ene PDA med indbygget trådløst netværkskort, den anden med et eksternt trådløst netværkskort. I softwaren til de trådløse netværkskort vises en forbindelsesstatus, der direkte angiver det trådløse signals styrke i form af en procentværdi. I denne afprøvning er det valgt, at en signalstyrke på 20 procent er den minimale acceptable styrke. Som supplement til denne måling kontrolleres, om det er muligt at sende og modtage data via det trådløse netværk. Ulempen ved denne form for måling er, at den ikke er fuldstændig objektiv, da det bærbare udstyrs evne til at modtage det trådløse signal vil påvirke resultatet. Da det er det samme udstyr, der anvendes til alle målinger, og da det er tilsvarende bærbart udstyr, der forventes at blive anvendt i svinestalde fremover, er det vurderet, at resultatet trods alt giver et anvendeligt billede af den trådløse dækning under praktiske forhold. Der blev i afprøvningen ikke foretaget vurdering af, om det trådløse netværk dækkede udenfor staldene. I forbindelse med etablering af det trådløse netværk er det helt afgørende, at det klart specificeres, hvilket behov det trådløse netværk skal opfylde. For eksempel vil der umiddelbart være forskel på, om et Access Point placeres midt i et bygningskompleks eller på en ydervæg med hensyn til dækning udenfor bygningerne. I denne afprøvning er der udelukkende fokuseret på at opnå tilfredsstillende dækning inde i staldene, og der er i placeringen af de enkelte Access Points ikke taget hensyn til, om der opnås dækning udenfor bygningerne. Dog er mulighederne for trådløs dækning igennem indvendige armerede betonmure undersøgt, hvilket giver en indikation af muligheden for, at de enkelte Access Point også vil kunne dække arealer, der ligger udenfor Trådløst netværk i svinestalde 8

9 staldmurene. Ved et decideret ønske om udendørs dækning er det vurderet, at dette mest hensigtsmæssigt opnås ved at vælge Access Points og placering af disse specifikt til dette behov. Trådløst netværk i svinestalde 9

10 5. Materialer I det følgende er det afprøvede udstyr beskrevet med hensyn til opsætning og specifikationer. 5.1 ZyXEL ZyAIR G-1000, Access Point, g 54 Mbps Pris: 676,00 kr. ekskl. moms Beskrivelse ZyAIR G-1000 har en række funktioner, som gør den velegnet til såvel mindre virksomheder som private. Man kan justere sendestyrke og blokere trafik imellem de trådløse brugere, og de aftagelige antenner giver mulighed for at benytte et udvalg af eksterne antenner for at give ekstra rækkevidde. Den trådløse sikkerhed er ekstra høj, idet der i Access Pointet er indbygget WEP64/128 kryptering, 802.1x brugervalidering med Radius server og MAC-filter. Endvidere understøtter ZyAIR G-1000 den nye sikkerhedsstandard WPA, som kraftigt forbedrer sikkerheden i det trådløse netværk. Konfiguration foregår enten via en webbaseret brugerflade eller den medfølgende installationscd Opsætning Opsætning af ZyAIR G-1000 gav ingen problemer. Det trådløse udstyr fandt automatisk Access Pointet umiddelbart efter, at strømmen var tilsluttet. I forbindelse med opsætningen af ZyAIR G-1000 skal man være opmærksom på, at Access Pointet ikke er beskyttet på nogen måde. Effekten af staldmiljøet på Access Pointets funktion/holdbarhed vil blive fulgt op på et senere tidspunkt Tekniske specifikationer Interface IEEE og 802.3u 10Based-T og 100Based-TX IEEE b/IEEE g Strømforsyning: 12VDC, 1.2A Max Sikkerhed IEEE 802.1x adgangskontrol (MD5/TLS/TTLS/PEAP) Trådløst netværk i svinestalde 10

11 Dynamisk WEP-nøgleudveksling RADIUS klient MAC-adressefiltrering Kontrol af antal tilsluttede brugere Management Webbaseret konfiguration SNMP Support Kommandolinie interface DHCP Client/Relay IPSec, PPTP and L2TP pass-through Dimensioner 153 (L) 92 (D) 45 (H) mm Vægt: 300 g Operation Environment Temperatur: 0 ~ 55 ºC Luftfugtighed: 10 ~ 90 % 5.2 TNM Teknik WOA-7/WB-800, Professionelt Access Point, g 54 Mbps Pris: 2.975,00 kr. ekskl. moms Beskrivelse TNM Teknik ApS har udviklet et Access Point med fokus på montering i stalde. Access Pointet er sammensat af specielt udvalgte komponenter og besidder en række funktioner, som gør den velegnet til mindre virksomheder, herunder landbrug. Sendestyrken kan justeres, og de udskiftelige antenner giver mulighed for at benytte et bredt udvalg af eksterne antenner for at opnå ekstra rækkevidde. Den trådløse sikkerhed er ligeledes i top, idet der i Access Pointet er indbygget WEP 64/128/256 kryptering, 802.1x brugervalidering og MAC-filter. Konfiguration foregår via en webbaseret brugerflade. Alle komponenter i WOA-7/WB-800 er monteret i en støv- og vandtæt boks, som forsynes med strøm via netværkskablet (Power Over Ethernet). Resultatet er et Access Point uden synlige samlinger, som typisk er sårbare overfor staldmiljøet (støv, fugt, ammoniak) Opsætning Opsætning af WOA-7/WB-800 gav ingen problemer. Det trådløse udstyr fandt automatisk Access Pointet umiddelbart efter, at strømmen var tilsluttet. Access Points fra TNM Teknik ApS leveres og monteres altid af en tekniker fra TNM Teknik, der sikrer, at det trådløse netværk fungerer korrekt. Da der anvendes Trådløst netværk i svinestalde 11

12 Power Over Ethernet (strømforsyning via netværkskablet), kan opsætning af disse Access Points ske uafhængigt af en elektriker Tekniske specifikationer Interface 10/100Base-TX med auto MDI/MDIX IEEE b / IEEE b+ / IEEE g Strømforsyning: 5VDC, 2,5A Sikkerhed IEEE 802.1x adgangskontrol 64/128/256-bit WEP-kryptering MAC-adressefiltrering Password beskyttelse Skjult SSID Wi-Fi Protected Access Management Webbaseret konfiguration DHCP klient/server Dimensioner 153 (L) 92 (D) 45 (H) mm Vægt: 300 g Operation Environment Temperatur: 0 ~ 55 ºC Luftfugtighed: 5 ~ 95 % 5.3 ZyXEL ZyAIR B-5000, Professionelt Access Point, b 11 Mbps Pris: 8.175,00 kr. ekskl. moms Beskrivelse ZyAIR B-5000 er et professionelt Access Point beregnet til udendørs montering, som lever op til de strengeste krav til robusthed og vejrbestandighed. Den har indbygget sikring imod lyn og er 100 % støv og vandtæt. Med det medfølgende software til indstilling af antenner og installationskit til udendørs montering kan B-5000 monteres af alle, og da den strømforsynes via ethernetkablet (Power Over Ethernet), er der ikke behov for etablering af strøm tæt på Access Pointet. Som standard medfølger et Power Over Eethernet kabel på 15 m. Strømforsyningen er ikke beskyttet mod støv eller vand. ZyAIR B-5000 understøtter hastigheder på op til 11 Mbps og kan udstyres med en række forskellige antenner, som muliggør rækkevidde på adskillige kilometer Opsætning Opsætning af ZyAIR B-5000 gav en del problemer, da konfigurationen skal ske via en konsolforbindelse. Lige- Trådløst netværk i svinestalde 12

13 ledes er det ikke lykkedes automatisk at få tildelt en IP-adresse til en PDA. Først da PDA en manuelt blev tildelt en IP-adresse, lykkedes det at få PDA en til at kommunikere via netværket. I forbindelse med opsætningen af ZyAIR B-5000 skal man være opmærksom på, at strømforsyningen ikke er beskyttet mod støv og vand. Derfor må det tilrådes, at strømforsyningen ikke monteres direkte i staldrummet eller i det mindste monteres i egnet beskyttet boks Tekniske specifikationer Interface Ethernet Base-T (MIL-C-5015 style circular connector) IEEE b Strømforsyning: Active Ethernet (Power Over Ethernet) 48 VDC/0.7A Protokol 802.1d transparent bridging TCP/IP NAT/NAPT Virtual server mapping, (NAT inbound server) DHCP klient/server PPPoE klient Statisk routing Sikkerhed MAC-adressefiltrering Authentication in web-based manager IEEE 802.1x port-baseret netværks adgangskontrol (EAP-MD5, EAP-TLS) RADIUS klient 64/128-bit WEP kryptering b skjult SSID Firewall NAT firewall IP-baseret adgangskontrol DoS Management Webbaseret konfiguration Telnet konfiguration Console konfiguration SNMP v1 SNMP MIB-II Dimensioner 245(L) 200(D) 70(H) mm Vægt: 1,8 kg Operating Environment Temperatur: -20 ~ 70 ºC Luftfugtighed: Udendørs, All-Weather beskyttet Trådløst netværk i svinestalde 13

14 Foruden de afprøvede Access Points har der været anvendt følgende udstyr til måling af det trådløse netværks signal. PDA 1 HP ipaq h2210 Trådløst Compact Flash netværkskort, WL201 fra Prolink PDA 2 HP ipaq h4150 Indbygget trådløst netværkskort Bærbar PC Zitech Indbygget trådløst netværkskort Trådløst netværk i svinestalde 14

15 6. Resultater 6.1 Besætning 1 Figur 6.1 viser en plantegning af besætning 1, samt placering af såvel Access Points (markeret med stjerner) som målepunkter (nummererede punkter). I tabel 6.1 og 6.2 er vist resultatet af de enkelte målinger i besætning 1 for Access Points placeret i henholdsvis løbeafdeling og farestald. Resultatet (signalstyrken) er angivet i procent. Da PDA 2 løb tør for strøm under afprøvningen, er der ikke medtaget data for denne enhed i besætning 1 for alle målepunkter. Figur 6.1. Plantegning af staldafsnit i Besætning 1. Målepunkter er nummereret med tal. Placering af Access Point er markeret med *. Trådløst netværk i svinestalde 15

16 Tabel 6.1. Signalstyrken for de enkelte målepunkter angivet i procent for besætning 1. Access Point placeret i løbeafdeling ZyAIR G-1000 WOA-7 WB-800 ZyAIR B-5000 Målepunkt nr. PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc Løbeafdeling Gammel dræg tighedsstald Stor farestald Tabel 6.2. Signalstyrken for de enkelte målepunkter angivet i procent for besætning 1. Access Point placeret i farestald ZyAIR G-1000 WOA-7 WB-800 ZyAIR B-5000 Målepunkt nr. PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc Stor farestald Lille farestald Ny drægtig hedsstald Gammel dræg tighedsstald Poltestald Trådløst netværk i svinestalde 16

17 6.2 Besætning 2 Figur 6.2 viser en plantegning af besætning 2, samt placering af såvel Access Points (markeret med stjerner) som målepunkter (nummererede punkter). I tabel 6.3, 6.4 og 6.5 er vist resultatet af de enkelte målinger i besætning 2 for Access Points placeret i henholdsvis ny løbeafdeling, ny farestald og gammel løbeafdeling. Resultatet (signalstyrken) er angivet i procent. ZyAIR B-5000 Access Pointet er i besætning 2 kun afprøvet med PDA 1. Figur 6.2. Plantegning af staldafsnit i Besætning 2. Målepunkter er nummereret med tal. Placering af Access Point er markeret med *. Trådløst netværk i svinestalde 17

18 Tabel 6.3. Signalstyrken for de enkelte målepunkter angivet i procent for besætning 2. Access Point placeret i ny løbeafdeling ZyAIR G-1000 WOA-7 WB-800 ZyAIR B-5000 Målepunkt nr. PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc Ny drægtig hedsstald Ny løbe afdeling Tabel 6.4. Signalstyrken for de enkelte målepunkter angivet i procent for besætning 2. Access Point placeret i ny farestald ZyAIR G-1000 WOA-7 WB-800 ZyAIR B-5000 Målepunkt nr. PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc Ny farestald Klimastald Tabel 6.5. Signalstyrken for de enkelte målepunkter angivet i procent for besætning 2. Access Point placeret i gammel løbeafdeling ZyAIR G-1000 WOA-7 WB-800 ZyAIR B-5000 Målepunkt nr. PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc Gammel løbeafdeling Gammel farestald Gammel dræg tighedsstald Gammel klimastald Trådløst netværk i svinestalde 18

19 7. Konklusion På baggrund af denne afprøvning konkluderes det, at der ikke er den store forskel på de afprøvede Access Points med hensyn til dækning i de to besætninger. Endvidere må det konstateres, at der under de afprøvede forhold ikke var antydning af at levende dyr, elektronisk støj eller inventar gør det umuligt at etablere trådløst netværk. Heller ikke armerede betonmure er problematiske, dog nedsætter de signalstyrken. ZyXEL ZyAIR G-1000, TNM Teknik WOA-7 og ZyXEL ZyAIR B-5000 klarer sig lige godt med små afvigelser. TNM Teknik WB-800, som er med retningsbestemt antenne, skiller sig ud fra de øvrige Access Points ved, at dækningen på bagsiden af antennen naturligvis falder betydeligt hurtigere, jo længere man fjerner sig fra Access Pointet end de øvrige Access Points. Alle Access Points er afprøvet på de samme placeringer, og der er i valg af placeringerne ikke taget hensyn til, at det ene Access Point var med retningsbestemt antenne. Access Points med retningsbestemt antenne bør hovedsagligt placeres, så der ikke skal være (væsentlig) dækning på bagsiden af antennen og på steder, hvor der er behov for længere rækkevidde. I de to besætninger, hvor denne afprøvning er foretaget, krævede forholdene ikke, at der var behov for så lang rækkevidde, som den retningsbestemte antenne forventes at give. I en besætning udenfor denne afprøvning er det konstateret, at den retningsbestemte antenne uden problemer rakte ca. 85 meter i en farestald. Trådløst netværk i svinestalde 19

20 8. Diskussion I denne afprøvning kunne der med alle de afprøvede Access Points opnås dækning i en afstand af godt 40 meter uden forringelse af signalstyrken i staldafsnit uden adskillelser. Hvis signalet skulle gennem to betonmure, faldt rækkevidden til ca. 30 meter med en minimal signalstyrke lidt afhængig af Access Pointet. Foruden betonmure har niveauforskelle mellem bygninger formentlig også betydning for rækkevidden, ligesom det vurderes, at optimering af Access Pointets placering kan forbedre rækkevidden. Dette har dog ligget uden for omfanget af denne afprøvning. Det er svært at give en klar anbefaling af rækkevidden på et givent Access Point, da de faktiske forhold har en afgørende indflydelse på rækkevidden. Ved etablering af et trådløst netværk vil det være fordelagtigt at få lavet en måling af et givent Access Points rækkevidde inden montering. Mere nyttigt vil det være, at det klart defineres, hvilke arealer der skal være dækket af et trådløst netværk og med hvilken signalstyrke. Når der stilles krav til signalstyrken, bør signalstyrken ikke være mindre end 20 pct. målt som et gennemsnit over ½-1 minut, hvis man skal regne med, at der faktisk er dækning. På baggrund af disse krav vil der kunne hentes tilbud på etablering af trådløst netværk. Med hensyn til holdbarhed henledes opmærksomheden i første omgang på de enkelte Access Points udformning. ZyXEL ZyAIR B-5000, TNM Teknik WOA-7 og TNM Teknik WB-800 er udformet, så de er beskyttet mod støv og vand, hvorfor det antages, at disse på længere sigt vil have en bedre holdbarhed. ZyXEL ZyAIR G-1000 har på ingen måde beskyttelse overfor støv og vand, hvilket kan vise sig på sigt at gå ud over holdbarheden. Imidlertid er sidstnævnte Access Point betydeligt billigere. De afprøvede Access Points fastmonteres i besætning 2 med henblik på at vurdere holdbarheden på længere sigt. Trådløst netværk i svinestalde 20

Et pålideligt og sikkert trådløst IEEE802.11 a/b/g netværk til anvendelse i landbrug

Et pålideligt og sikkert trådløst IEEE802.11 a/b/g netværk til anvendelse i landbrug Et pålideligt og sikkert trådløst IEEE802.11 a/b/g netværk til anvendelse i landbrug Torben Gregersen, Dan Vinge Madsen, Lars Glavind, Jens Rasmussen, Martin Vestergaard, Sune Wolff; Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Stavantenner. FarmTest Kvæg nr. 102. Registrering af elektroniske øremærker. vfl.dk farmtest.dk

Stavantenner. FarmTest Kvæg nr. 102. Registrering af elektroniske øremærker. vfl.dk farmtest.dk Stavantenner Registrering af elektroniske øremærker FarmTest Kvæg nr. 102 2014 vfl.dk farmtest.dk Stavantenner Registrering af elektroniske øremærker FarmTest Kvæg nr. 102 Marts 2014 Forfatter Benny Kirkeby,

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 16-2003. Strømaskiner og halmspredere

FarmTest - Kvæg nr. 16-2003. Strømaskiner og halmspredere FarmTest - Kvæg nr. 16-2003 Strømaskiner og halmspredere 2 Strømaskiner og halmspredere Strømaskiner og halmspredere Af konsulent Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og

Læs mere

Trådløs på nettet, nemt og

Trådløs på nettet, nemt og HER ER ALLE DE TIPS DU HAR BRUG FOR: Trådløs på nettet, nemt og 0 DK9 C_TRAADLOES.indd 0 KOMPUTER FOR ALLE /006 9/06/06 ::5 Gå på opdagelse på nettet med den bærbare overalt i huset, på terrassen eller

Læs mere

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING EN DEL AF DANSK INDUSTRI Elektronisk infrastruktur Virksomhedens IT-sikre placering EN DEL AF DANSK INDUSTRI EN DEL AF DANSK INDUSTRI Januar 2005

Læs mere

Trådløse netværk. Trådløse netværk. Jes Nyhus

Trådløse netværk. Trådløse netværk. Jes Nyhus Trådløse netværk Jes Nyhus Trådløse netværk > Få mere ud af dine pc'er ved at forbinde dem i netværk > Skrevet til Windows 7 og Vista > Download gratis kapitler om Windows XP Trådløse netværk 3. udgave,

Læs mere

Kvæg nr. 26 2006. Kvæg nr. 26 2006. FarmTest. FarmTest. Kraftfoderautomater til kvæg. Kraftfoderautomater til kvæg

Kvæg nr. 26 2006. Kvæg nr. 26 2006. FarmTest. FarmTest. Kraftfoderautomater til kvæg. Kraftfoderautomater til kvæg Kvæg nr. 26 2006 FarmTest Kraftfoderautomater til kvæg Kvæg nr. 26 2006 FarmTest Kraftfoderautomater til kvæg Kraftfoderautomater til kvæg Undersøgelse og beskrivelse af 14 typer kraftfoderautomater fra

Læs mere

Alt om netværk. 20 siders tema

Alt om netværk. 20 siders tema 0 siders tema Alt om netværk Netværk i hjemmet sådan gør du Vælg mellem tre netværkstyper Installation og opsætning Del mapper og printer Guide til trådløse routere Guide til homeplugs Spørgsmål og svar

Læs mere

Bang & Olufsen Network Link. Aktiv infrastruktur

Bang & Olufsen Network Link. Aktiv infrastruktur Bang & Olufsen Network Link Aktiv infrastruktur Indhold 2. Introduktion til Bang & Olufsen Network Link... 4 2.1. Oversigt over Network Link... 5 2.2 Grundlæggende opsætning af Network Link... 5 2.3 To

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 110 2010. FarmTest. Udbytteregistrering

Maskiner og planteavl nr. 110 2010. FarmTest. Udbytteregistrering Maskiner og planteavl nr. 110 2010 FarmTest Udbytteregistrering Titel: Udbytteregistrering Forfatter: Grzegorz Nowak og Jørgen Pedersen, AgroTech, og Michael Højholdt, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Læs mere

Fra vindkraft til varmepumper - Erfaringsnotat

Fra vindkraft til varmepumper - Erfaringsnotat Til Afrapportering af projektet Fra vindkraft til varmepumper - Erfaringsnotat 2. maj 2012 GW/OKJ Indholdsfortegnelse: 1. Projektets formål og målsætning... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Målsætning... 3 1.3

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

Usikre trådløse netværk i private hjem.

Usikre trådløse netværk i private hjem. ? Usikre trådløse netværk i private hjem. Datanomspeciale i Datakommunikation Udarbejdet af Dion Rønne-Rasmussen Udarbejdet Foråret 2005 Specialevejleder Finn Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Logistik og IT. Statusrapport om logistik og IT på DNU. DNU, Det Nye Universitetshospital i Århus. www.dnu.rm.dk

Logistik og IT. Statusrapport om logistik og IT på DNU. DNU, Det Nye Universitetshospital i Århus. www.dnu.rm.dk Logistik og IT Statusrapport om logistik og IT på DNU DNU, Det Nye Universitetshospital i Århus www.dnu.rm.dk Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3, DK-8200 Århus N Tel. +45 8728

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Bredbåndsnet i et landområde ved Jels

Bredbåndsnet i et landområde ved Jels Bredbåndsnet i et landområde ved Jels Rapport til Det Digitale Midtsønderjylland om trådløse løsninger som alternativ til etablering af et fiberbaseret bredbåndsnet i landområder. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Bygninger nr. 41 2007. FarmTest. Gylleforsuring Infarm A/S

Bygninger nr. 41 2007. FarmTest. Gylleforsuring Infarm A/S Bygninger nr. 41 2007 FarmTest Gylleforsuring Infarm A/S Gylleforsuring Infarm A/S Orienterende undersøgelse af anlægget hos en række landmænd i samarbejde med Infarm A/S Af Thorkild Q. Frandsen, Dansk

Læs mere

Fieldbus. - Feltbusser i automationssystemer. Foråret 2003. Udarbejdet af:

Fieldbus. - Feltbusser i automationssystemer. Foråret 2003. Udarbejdet af: Fieldbus - Feltbusser i automationssystemer Foråret 2003 Udarbejdet af: Jes Pedersen, DTU - jespedersen@mail.dk Mads M. Nielsen, DTU - madsnielsen@privat.dk Indholdsfortegnelse: Fieldbus feltbusser i automationssystemer

Læs mere

Hjemmearbejdspladser

Hjemmearbejdspladser Hjemmearbejdspladser Vejledning om it-sikkerhed på pc-hjemmearbejdspladser September 2007 ITEK og Dansk Industri Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen og Rasmus Aasted ISBN: 87-7353-662-8

Læs mere

Optimering af dataoverførsler på mobile enheder

Optimering af dataoverførsler på mobile enheder Optimering af dataoverførsler på mobile enheder Hovedopgave Master i IT Jan Kølbæk (19900183) og Steen Voersaa (20097675) Vejleder: Niels Olof Bouvin 14. juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Optimering af dataoverførsler

Læs mere

Nødstrømsanlæg i statslige og regionale institutioner

Nødstrømsanlæg i statslige og regionale institutioner Ea Energianalyse Nødstrømsanlæg i statslige og regionale institutioner Udarbejdet af Camilla Hay og Mikael Togeby, Ea Energianalyse Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse Marts 2008 Ea Energianalyse a/s

Læs mere

Guide: Slip for Wi-Fi problemerne

Guide: Slip for Wi-Fi problemerne Guide: Slip for Wi-Fi problemerne Problemer med dit trådløse netværk? Vi fortæller, hvordan du sætter et stabilt netværk op til dine trådløse apparater og ordner problemerne med det net, du allerede har.

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken FarmTest - Planteavl nr. 6-2003 GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken Af konsulent Hans Henrik Pedersen og stud.

Læs mere

Synliggørelse af elforbrug via online trådløs kommunikation med en bygnings elmåler

Synliggørelse af elforbrug via online trådløs kommunikation med en bygnings elmåler Synliggørelse af elforbrug via online trådløs kommunikation med en bygnings elmåler November 2009 Michael Dam, Energi Horsens Erhverv A/S (nu NRGi Rådgivning) Martin Dam Wied, NRGi Rådgivning Allan Hansen,

Læs mere

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Arbejdsmarkedsstyrelsen IT-support på AMU-centrene Redigeret af Christian Hjortkjær IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Rapporten er udarbejdet af Strategisk

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere