Svin nr FarmTest. Trådløst netværk i svinestalde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svin nr. 7 2005. FarmTest. Trådløst netværk i svinestalde"

Transkript

1 Svin nr FarmTest Trådløst netværk i svinestalde

2 Trådløst netværk i svinestalde Af Thomas Algot, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Svin, (TNM Teknik APS, Allerød)

3 Titel: Trådløst netværk i svinestalde Forfatter: Thomas Algot, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Svin, (TNM Teknik ApS, Gydevang 39-41, 3450 Allerød, tlf , Review: Landskonsulent Kjeld Vodder Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Layout: Sekretær Marianne Mikkelsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Forsidefoto: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier Tryk: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udgave: 1. udgave 2005 Oplag: 100 stk. Rapporten koster 150 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles via internet på adressen eller på telefon Udgiver: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Byggeri og Teknik Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Fax ISSN:

4 Indhold 1. Sammendrag Indledning Formål Metode Materialer ZyXEL ZyAIR G-1000, Access Point, g 54 Mbps Beskrivelse Opsætning Tekniske specifikationer TNM Teknik WOA-7/WB-800, Professionelt Access Point, g 54 Mbps Beskrivelse Opsætning Tekniske specifikationer ZyXEL ZyAIR B-5000, Professionelt Access Point, b 11 Mbps Beskrivelse Opsætning Tekniske specifikationer Resultater Besætning Besætning Konklusion Diskussion Trådløst netværk i svinestalde 4

5 1. Sammendrag Et fortsat behov for effektivisering i svineproduktionen har medført fokus på en hurtigere anvendelse af registreringer. Dette stiller større krav til, at selve dataregistreringen hurtigere og lettere kan indberettes elektronisk via bærbare enheder. Et væsentligt element i dette er, at der kan kommunikeres mellem forskellige systemer, og den optimale løsning er, at denne kommunikation ikke er begrænset til ét eller nogle få fysiske lokaliteter. De seneste år er trådløse netværk blevet meget udbredt, og en del bærbart udstyr har integreret understøttelse af trådløse netværk. Problemet med de trådløse netværk har været, at de anvendte Access Points ikke er kraftige og stabile nok til, at der kan opnås en tilstrækkelig dækning i svinestalde. Formålet med denne FarmTest har været at afprøve forskellige Access Points i svinestalde med henblik på at dokumentere, hvorvidt fysiske forhold som for eksempel inventar, elektronisk støj og levende dyr forhindrer opnåelse af tilstrækkelig dækning. Der er afprøvet fire forskellige Access Points, der er beregnet til henholdsvis privat og erhvervsmæssig anvendelse. De afprøvede Access Points til erhvervsmæssig anvendelse har forbedret modstand overfor støv og fugt. Afprøvningen er foretaget i to svinebesætninger. Måling af det trådløse netværk er foretaget med en bærbar pc og 2 PDA er. I målingen er anvendt enhedernes integrerede software, der angiver det trådløse signals styrke. På baggrund af denne afprøvning er det konkluderet, at der kun er små forskelle på de afprøvede Access Points med hensyn til dækning i de to besætninger. Endvidere er det konstateret, at der under de afprøvede forhold ikke var antydning af, at levende dyr, elektronisk støj eller inventar gør det umuligt at etablere trådløst netværk. Armerede betonmure kan være problematiske, da disse nedsætter signalstyrken. Det er svært på baggrund af denne afprøvning konkret at angive, hvor langt et Access Point rækker, da det afhænger af en række lokale forhold. I et staldafsnit uden adskillelser gav alle de afprøvede Access Points dækning i en afstand af godt 40 meter uden, at signalstyrken blev forringet. Hvis signalet derimod skulle gennem to betonmure, faldt rækkevidden til ca. 30 meter med minimal signalstyrke. Ved etablering af et trådløst netværk vil det derfor være fordelagtigt at få lavet en måling af et givent Access Points rækkevidde inden montering. Desuden bør det klart defineres, hvilke arealer der skal være dækket af et trådløst netværk og med hvilken signalstyrke. Med hensyn til holdbarhed henledes opmærksomheden i første omgang på de enkelte Access Points udformning. Flere af de afprøvede Access Points har forbedret beskyttelse mod støv og vand, hvilket vurderes at være hensigtsmæssigt, hvis Access Pointet skal placeres i en svinestald. Trådløst netværk i svinestalde 5

6 2. Indledning Behovet for her-og-nu information i svineproduktionen har været stærkt stigende i de senere år, og det forventes, at behovet vil stige yderligere i de kommende år. Baggrunden for dette er et fortsat behov for effektivisering og dermed forbedring af den løbende produktionsstyring. Traditionelt har produktionsstyringen i svineproduktionen været baseret på tilbageblik, men udviklingen i de senere år har resulteret i en række værktøjer, som i højere grad er baseret på online overvågning, hvor det er af afgørende betydning, at informationen fra disse værktøjer er tilgængelig her og nu. For at imødekomme denne udvikling er der igangsat udviklingsprojekter, som i højere grad og hurtigere skal udnytte de registrerede data til information. Samtidig åbner dette mulighed for, at selve dataregistreringen kan lettes ved, at data indberettes elektronisk via bærbare enheder. Et væsentligt element i dette er, at der kan kommunikeres mellem forskellige systemer, og den optimale løsning er, at denne kommunikation ikke er begrænset til ét eller nogle få fysiske lokaliteter. De seneste år er trådløse netværk blevet meget udbredt. Sidste skud på stammen er etablering af såkaldte offentlige hotspots, der gør det muligt for alle med trådløst udstyr fra bestemte fysiske områder at få adgang til internettet. Et trådløst netværk består foruden det bærbare udstyr af et eller flere Access Points, som er en sendeenhed, der kommunikerer med det bærbare udstyr. Access Pointet er forbundet til det øvrige lokale netværk og eventuelt internettet via et kabel. Problemet med de trådløse netværk har været, at de anvendte Access Points ikke er kraftige og stabile nok. Der kan ikke opnås en tilstrækkelig dækning i svinestalde, der indeholder elementer, som forstyrrer det trådløse signal, for eksempel foder- og vandrør, ventilationsanlæg og ikke mindst levende dyr. Også her har udviklingen imidlertid resulteret i, at der nu findes kraftigere Access Points, som giver forhåbning om, at der for en rimelig pris kan etableres trådløse netværk, som giver en acceptabel dækning i svinestalde. Trådløst netværk i svinestalde 6

7 3. Formål Formålet med denne FarmTest har været at afprøve forskellige Access Points til etablering af trådløst netværk i svinestalde med henblik på at dokumentere, hvorvidt fysiske forhold som for eksempel inventar, elektronisk støj og levende dyr forhindrer opnåelse af tilstrækkelig dækning. Ved tilstrækkelig dækning forstås i denne afprøvning, at bærbare enheder ikke blot kan registrere det trådløse netværk, men også bruge det. Det vil sige, at det skal være muligt at kommunikere via det trådløse netværk. Det er planlagt, at de afprøvede Access Point efterfølgende fastmonteres for at kunne vurdere holdbarheden af de enkelte Access Points på længere sigt. Trådløst netværk i svinestalde 7

8 4. Metode Der er i afprøvningen blevet undersøgt fire forskellige Access Points, der anvender standarden b/g i 2,4 GHz-området. Tre af de afprøvede Access Points havde eksterne radialantenner, og et enkelt havde en ekstern retningsbestemt antenne. For at undgå at et Access Point sidder i vejen for den daglige færdsel i stalden og for samtidig at forhindre grisene i at nå det, er alle Access Points/antenner placeret ca. 2 meter over gulvhøjde. Følgende Access Points er afprøvet: 1. Standard Access Point, radialantenne (ZyXEL, ZyAIR G-1000) 2. Access Point til staldbrug 1, radialantenne (TNM Teknik ApS, WOA-7) 3. Access Point til staldbrug 2, retningsbestemt antenne (TNM Teknik ApS, WB-800) 4. Udendørs Access Point, radialantenne (ZyXEL, ZyAIR B-5000) På grund af det relativt barske staldmiljø (fugtighed, støv, ammoniak) er de enkelte Access Points vurderet både i forhold til dækning og i forhold til (forventet) holdbarhed. Vedrørende holdbarheden er det alene den fysiske udformning af de enkelte Access Points, for eksempel modstandsdygtighed mod støv og fugt, der er vurderet. Alle fire Access Points er afprøvet i to svinebesætninger. I besætning 1 er alle Access Points afprøvet på to placeringer, og i besætning 2 er alle Access Points afprøvet på tre placeringer. Karakteristisk for placeringerne er, at de er forskellige med hensyn til belægningsgrad, mængden af inventar, andet elektronisk udstyr og sektionsopdeling. Målinger af det trådløse netværk blev foretaget dels ved hjælp af en bærbar pc og to PDA er. Den ene PDA med indbygget trådløst netværkskort, den anden med et eksternt trådløst netværkskort. I softwaren til de trådløse netværkskort vises en forbindelsesstatus, der direkte angiver det trådløse signals styrke i form af en procentværdi. I denne afprøvning er det valgt, at en signalstyrke på 20 procent er den minimale acceptable styrke. Som supplement til denne måling kontrolleres, om det er muligt at sende og modtage data via det trådløse netværk. Ulempen ved denne form for måling er, at den ikke er fuldstændig objektiv, da det bærbare udstyrs evne til at modtage det trådløse signal vil påvirke resultatet. Da det er det samme udstyr, der anvendes til alle målinger, og da det er tilsvarende bærbart udstyr, der forventes at blive anvendt i svinestalde fremover, er det vurderet, at resultatet trods alt giver et anvendeligt billede af den trådløse dækning under praktiske forhold. Der blev i afprøvningen ikke foretaget vurdering af, om det trådløse netværk dækkede udenfor staldene. I forbindelse med etablering af det trådløse netværk er det helt afgørende, at det klart specificeres, hvilket behov det trådløse netværk skal opfylde. For eksempel vil der umiddelbart være forskel på, om et Access Point placeres midt i et bygningskompleks eller på en ydervæg med hensyn til dækning udenfor bygningerne. I denne afprøvning er der udelukkende fokuseret på at opnå tilfredsstillende dækning inde i staldene, og der er i placeringen af de enkelte Access Points ikke taget hensyn til, om der opnås dækning udenfor bygningerne. Dog er mulighederne for trådløs dækning igennem indvendige armerede betonmure undersøgt, hvilket giver en indikation af muligheden for, at de enkelte Access Point også vil kunne dække arealer, der ligger udenfor Trådløst netværk i svinestalde 8

9 staldmurene. Ved et decideret ønske om udendørs dækning er det vurderet, at dette mest hensigtsmæssigt opnås ved at vælge Access Points og placering af disse specifikt til dette behov. Trådløst netværk i svinestalde 9

10 5. Materialer I det følgende er det afprøvede udstyr beskrevet med hensyn til opsætning og specifikationer. 5.1 ZyXEL ZyAIR G-1000, Access Point, g 54 Mbps Pris: 676,00 kr. ekskl. moms Beskrivelse ZyAIR G-1000 har en række funktioner, som gør den velegnet til såvel mindre virksomheder som private. Man kan justere sendestyrke og blokere trafik imellem de trådløse brugere, og de aftagelige antenner giver mulighed for at benytte et udvalg af eksterne antenner for at give ekstra rækkevidde. Den trådløse sikkerhed er ekstra høj, idet der i Access Pointet er indbygget WEP64/128 kryptering, 802.1x brugervalidering med Radius server og MAC-filter. Endvidere understøtter ZyAIR G-1000 den nye sikkerhedsstandard WPA, som kraftigt forbedrer sikkerheden i det trådløse netværk. Konfiguration foregår enten via en webbaseret brugerflade eller den medfølgende installationscd Opsætning Opsætning af ZyAIR G-1000 gav ingen problemer. Det trådløse udstyr fandt automatisk Access Pointet umiddelbart efter, at strømmen var tilsluttet. I forbindelse med opsætningen af ZyAIR G-1000 skal man være opmærksom på, at Access Pointet ikke er beskyttet på nogen måde. Effekten af staldmiljøet på Access Pointets funktion/holdbarhed vil blive fulgt op på et senere tidspunkt Tekniske specifikationer Interface IEEE og 802.3u 10Based-T og 100Based-TX IEEE b/IEEE g Strømforsyning: 12VDC, 1.2A Max Sikkerhed IEEE 802.1x adgangskontrol (MD5/TLS/TTLS/PEAP) Trådløst netværk i svinestalde 10

11 Dynamisk WEP-nøgleudveksling RADIUS klient MAC-adressefiltrering Kontrol af antal tilsluttede brugere Management Webbaseret konfiguration SNMP Support Kommandolinie interface DHCP Client/Relay IPSec, PPTP and L2TP pass-through Dimensioner 153 (L) 92 (D) 45 (H) mm Vægt: 300 g Operation Environment Temperatur: 0 ~ 55 ºC Luftfugtighed: 10 ~ 90 % 5.2 TNM Teknik WOA-7/WB-800, Professionelt Access Point, g 54 Mbps Pris: 2.975,00 kr. ekskl. moms Beskrivelse TNM Teknik ApS har udviklet et Access Point med fokus på montering i stalde. Access Pointet er sammensat af specielt udvalgte komponenter og besidder en række funktioner, som gør den velegnet til mindre virksomheder, herunder landbrug. Sendestyrken kan justeres, og de udskiftelige antenner giver mulighed for at benytte et bredt udvalg af eksterne antenner for at opnå ekstra rækkevidde. Den trådløse sikkerhed er ligeledes i top, idet der i Access Pointet er indbygget WEP 64/128/256 kryptering, 802.1x brugervalidering og MAC-filter. Konfiguration foregår via en webbaseret brugerflade. Alle komponenter i WOA-7/WB-800 er monteret i en støv- og vandtæt boks, som forsynes med strøm via netværkskablet (Power Over Ethernet). Resultatet er et Access Point uden synlige samlinger, som typisk er sårbare overfor staldmiljøet (støv, fugt, ammoniak) Opsætning Opsætning af WOA-7/WB-800 gav ingen problemer. Det trådløse udstyr fandt automatisk Access Pointet umiddelbart efter, at strømmen var tilsluttet. Access Points fra TNM Teknik ApS leveres og monteres altid af en tekniker fra TNM Teknik, der sikrer, at det trådløse netværk fungerer korrekt. Da der anvendes Trådløst netværk i svinestalde 11

12 Power Over Ethernet (strømforsyning via netværkskablet), kan opsætning af disse Access Points ske uafhængigt af en elektriker Tekniske specifikationer Interface 10/100Base-TX med auto MDI/MDIX IEEE b / IEEE b+ / IEEE g Strømforsyning: 5VDC, 2,5A Sikkerhed IEEE 802.1x adgangskontrol 64/128/256-bit WEP-kryptering MAC-adressefiltrering Password beskyttelse Skjult SSID Wi-Fi Protected Access Management Webbaseret konfiguration DHCP klient/server Dimensioner 153 (L) 92 (D) 45 (H) mm Vægt: 300 g Operation Environment Temperatur: 0 ~ 55 ºC Luftfugtighed: 5 ~ 95 % 5.3 ZyXEL ZyAIR B-5000, Professionelt Access Point, b 11 Mbps Pris: 8.175,00 kr. ekskl. moms Beskrivelse ZyAIR B-5000 er et professionelt Access Point beregnet til udendørs montering, som lever op til de strengeste krav til robusthed og vejrbestandighed. Den har indbygget sikring imod lyn og er 100 % støv og vandtæt. Med det medfølgende software til indstilling af antenner og installationskit til udendørs montering kan B-5000 monteres af alle, og da den strømforsynes via ethernetkablet (Power Over Ethernet), er der ikke behov for etablering af strøm tæt på Access Pointet. Som standard medfølger et Power Over Eethernet kabel på 15 m. Strømforsyningen er ikke beskyttet mod støv eller vand. ZyAIR B-5000 understøtter hastigheder på op til 11 Mbps og kan udstyres med en række forskellige antenner, som muliggør rækkevidde på adskillige kilometer Opsætning Opsætning af ZyAIR B-5000 gav en del problemer, da konfigurationen skal ske via en konsolforbindelse. Lige- Trådløst netværk i svinestalde 12

13 ledes er det ikke lykkedes automatisk at få tildelt en IP-adresse til en PDA. Først da PDA en manuelt blev tildelt en IP-adresse, lykkedes det at få PDA en til at kommunikere via netværket. I forbindelse med opsætningen af ZyAIR B-5000 skal man være opmærksom på, at strømforsyningen ikke er beskyttet mod støv og vand. Derfor må det tilrådes, at strømforsyningen ikke monteres direkte i staldrummet eller i det mindste monteres i egnet beskyttet boks Tekniske specifikationer Interface Ethernet Base-T (MIL-C-5015 style circular connector) IEEE b Strømforsyning: Active Ethernet (Power Over Ethernet) 48 VDC/0.7A Protokol 802.1d transparent bridging TCP/IP NAT/NAPT Virtual server mapping, (NAT inbound server) DHCP klient/server PPPoE klient Statisk routing Sikkerhed MAC-adressefiltrering Authentication in web-based manager IEEE 802.1x port-baseret netværks adgangskontrol (EAP-MD5, EAP-TLS) RADIUS klient 64/128-bit WEP kryptering b skjult SSID Firewall NAT firewall IP-baseret adgangskontrol DoS Management Webbaseret konfiguration Telnet konfiguration Console konfiguration SNMP v1 SNMP MIB-II Dimensioner 245(L) 200(D) 70(H) mm Vægt: 1,8 kg Operating Environment Temperatur: -20 ~ 70 ºC Luftfugtighed: Udendørs, All-Weather beskyttet Trådløst netværk i svinestalde 13

14 Foruden de afprøvede Access Points har der været anvendt følgende udstyr til måling af det trådløse netværks signal. PDA 1 HP ipaq h2210 Trådløst Compact Flash netværkskort, WL201 fra Prolink PDA 2 HP ipaq h4150 Indbygget trådløst netværkskort Bærbar PC Zitech Indbygget trådløst netværkskort Trådløst netværk i svinestalde 14

15 6. Resultater 6.1 Besætning 1 Figur 6.1 viser en plantegning af besætning 1, samt placering af såvel Access Points (markeret med stjerner) som målepunkter (nummererede punkter). I tabel 6.1 og 6.2 er vist resultatet af de enkelte målinger i besætning 1 for Access Points placeret i henholdsvis løbeafdeling og farestald. Resultatet (signalstyrken) er angivet i procent. Da PDA 2 løb tør for strøm under afprøvningen, er der ikke medtaget data for denne enhed i besætning 1 for alle målepunkter. Figur 6.1. Plantegning af staldafsnit i Besætning 1. Målepunkter er nummereret med tal. Placering af Access Point er markeret med *. Trådløst netværk i svinestalde 15

16 Tabel 6.1. Signalstyrken for de enkelte målepunkter angivet i procent for besætning 1. Access Point placeret i løbeafdeling ZyAIR G-1000 WOA-7 WB-800 ZyAIR B-5000 Målepunkt nr. PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc Løbeafdeling Gammel dræg tighedsstald Stor farestald Tabel 6.2. Signalstyrken for de enkelte målepunkter angivet i procent for besætning 1. Access Point placeret i farestald ZyAIR G-1000 WOA-7 WB-800 ZyAIR B-5000 Målepunkt nr. PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc Stor farestald Lille farestald Ny drægtig hedsstald Gammel dræg tighedsstald Poltestald Trådløst netværk i svinestalde 16

17 6.2 Besætning 2 Figur 6.2 viser en plantegning af besætning 2, samt placering af såvel Access Points (markeret med stjerner) som målepunkter (nummererede punkter). I tabel 6.3, 6.4 og 6.5 er vist resultatet af de enkelte målinger i besætning 2 for Access Points placeret i henholdsvis ny løbeafdeling, ny farestald og gammel løbeafdeling. Resultatet (signalstyrken) er angivet i procent. ZyAIR B-5000 Access Pointet er i besætning 2 kun afprøvet med PDA 1. Figur 6.2. Plantegning af staldafsnit i Besætning 2. Målepunkter er nummereret med tal. Placering af Access Point er markeret med *. Trådløst netværk i svinestalde 17

18 Tabel 6.3. Signalstyrken for de enkelte målepunkter angivet i procent for besætning 2. Access Point placeret i ny løbeafdeling ZyAIR G-1000 WOA-7 WB-800 ZyAIR B-5000 Målepunkt nr. PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc Ny drægtig hedsstald Ny løbe afdeling Tabel 6.4. Signalstyrken for de enkelte målepunkter angivet i procent for besætning 2. Access Point placeret i ny farestald ZyAIR G-1000 WOA-7 WB-800 ZyAIR B-5000 Målepunkt nr. PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc Ny farestald Klimastald Tabel 6.5. Signalstyrken for de enkelte målepunkter angivet i procent for besætning 2. Access Point placeret i gammel løbeafdeling ZyAIR G-1000 WOA-7 WB-800 ZyAIR B-5000 Målepunkt nr. PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc PDA 1 PDA 2 Bærbar pc Gammel løbeafdeling Gammel farestald Gammel dræg tighedsstald Gammel klimastald Trådløst netværk i svinestalde 18

19 7. Konklusion På baggrund af denne afprøvning konkluderes det, at der ikke er den store forskel på de afprøvede Access Points med hensyn til dækning i de to besætninger. Endvidere må det konstateres, at der under de afprøvede forhold ikke var antydning af at levende dyr, elektronisk støj eller inventar gør det umuligt at etablere trådløst netværk. Heller ikke armerede betonmure er problematiske, dog nedsætter de signalstyrken. ZyXEL ZyAIR G-1000, TNM Teknik WOA-7 og ZyXEL ZyAIR B-5000 klarer sig lige godt med små afvigelser. TNM Teknik WB-800, som er med retningsbestemt antenne, skiller sig ud fra de øvrige Access Points ved, at dækningen på bagsiden af antennen naturligvis falder betydeligt hurtigere, jo længere man fjerner sig fra Access Pointet end de øvrige Access Points. Alle Access Points er afprøvet på de samme placeringer, og der er i valg af placeringerne ikke taget hensyn til, at det ene Access Point var med retningsbestemt antenne. Access Points med retningsbestemt antenne bør hovedsagligt placeres, så der ikke skal være (væsentlig) dækning på bagsiden af antennen og på steder, hvor der er behov for længere rækkevidde. I de to besætninger, hvor denne afprøvning er foretaget, krævede forholdene ikke, at der var behov for så lang rækkevidde, som den retningsbestemte antenne forventes at give. I en besætning udenfor denne afprøvning er det konstateret, at den retningsbestemte antenne uden problemer rakte ca. 85 meter i en farestald. Trådløst netværk i svinestalde 19

20 8. Diskussion I denne afprøvning kunne der med alle de afprøvede Access Points opnås dækning i en afstand af godt 40 meter uden forringelse af signalstyrken i staldafsnit uden adskillelser. Hvis signalet skulle gennem to betonmure, faldt rækkevidden til ca. 30 meter med en minimal signalstyrke lidt afhængig af Access Pointet. Foruden betonmure har niveauforskelle mellem bygninger formentlig også betydning for rækkevidden, ligesom det vurderes, at optimering af Access Pointets placering kan forbedre rækkevidden. Dette har dog ligget uden for omfanget af denne afprøvning. Det er svært at give en klar anbefaling af rækkevidden på et givent Access Point, da de faktiske forhold har en afgørende indflydelse på rækkevidden. Ved etablering af et trådløst netværk vil det være fordelagtigt at få lavet en måling af et givent Access Points rækkevidde inden montering. Mere nyttigt vil det være, at det klart defineres, hvilke arealer der skal være dækket af et trådløst netværk og med hvilken signalstyrke. Når der stilles krav til signalstyrken, bør signalstyrken ikke være mindre end 20 pct. målt som et gennemsnit over ½-1 minut, hvis man skal regne med, at der faktisk er dækning. På baggrund af disse krav vil der kunne hentes tilbud på etablering af trådløst netværk. Med hensyn til holdbarhed henledes opmærksomheden i første omgang på de enkelte Access Points udformning. ZyXEL ZyAIR B-5000, TNM Teknik WOA-7 og TNM Teknik WB-800 er udformet, så de er beskyttet mod støv og vand, hvorfor det antages, at disse på længere sigt vil have en bedre holdbarhed. ZyXEL ZyAIR G-1000 har på ingen måde beskyttelse overfor støv og vand, hvilket kan vise sig på sigt at gå ud over holdbarheden. Imidlertid er sidstnævnte Access Point betydeligt billigere. De afprøvede Access Points fastmonteres i besætning 2 med henblik på at vurdere holdbarheden på længere sigt. Trådløst netværk i svinestalde 20

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde Fjerkræ nr. 6 2008 FarmTest Måling af lys i konsumægsstalde Måling af lys i konsumægs- stalde Af Palle Vinstrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Fjerkræ Titel: Måling af lys i konsumægsstalde

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

Sikkerhed i trådløst netværk

Sikkerhed i trådløst netværk Sikkerhed i trådløst netværk Når du opsætter et trådløst netværk betyder det at du kan benytte dit netværk uden at være forbundet med kabler, men det betyder også at andre kan gøre det samme, hvis du ikke

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

IP opsætning på DLB bridge enheder

IP opsætning på DLB bridge enheder IP opsætning på DLB bridge enheder Et DLB master AP vil automatisk få tildelt sin IP adresse fra en DHCP server, hvis enheden er tilsluttet til virksomhedens infrastruktur. Er der ikke en DHCP server på

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC/MAC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.!

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.! Internetopkobling Afd. 45 Som beboer på Afd 45, har du mulighed for at opnå Internetforbindelse gennem et stik i lejemålet. Denne vejledning gennemgår, hvordan du sørger for din PC eller Mac er korrekt

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Apple AirPort Time Capsule - NAS-server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / a/b/g/n/ac

Apple AirPort Time Capsule - NAS-server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / a/b/g/n/ac Apple AirPort Time Capsule - NAS-server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n/ac Description Apple AirPort Time Capsule - NAS server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n/ac

Læs mere

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt 13 Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt Giv medarbejderne i din virksomhed nem adgang til internettet i hele verden TDC Universal Internet gør det nu meget nemmere for dine medarbejdere

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7 Managed WiFi Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL MANAGED WIFI... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. SPECIFIKATIONER... 3 2.2. LØSNINGSMULIGHEDER... 4 2.2.1. Internet Pro med en router... 4 2.2.2. Internet Pro

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Trådløst internet Brugervejledning

Trådløst internet Brugervejledning Trådløst internet Brugervejledning PR 1. NOVEMBER 2011 tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland Altibox Danmark A/S Danmarksvej 26 8660 Skanderborg Tlf. 70 300 600 www.altibox.dk info@altibox.dk

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 02-11-2011 10:03:07 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Juni 2014 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 3 Tilslutning af fordelerboks 4 Introduktion til fordelerboksen 5 Sådan får du den bedste oplevelse 6

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSVEJLEDNING PAKKENS INDHOLD Wireless AC1200 Dual Band Access Point Bemærk: Med to aftagelige antenner. 12 V 1A STRØMFORSYNING

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

AxiomLite Adgangssystem 24/7 effektiv beskyttelse af personer og bygninger

AxiomLite Adgangssystem 24/7 effektiv beskyttelse af personer og bygninger AxiomLite Adgangssystem 24/7 effektiv beskyttelse af personer og bygninger AxiomLite Software AxiomLite Fleksibilitet AxiomLite er et kombineret adgangskontrol- og alarmovervågningssystem udviklet i Canada

Læs mere

VI GI R DIG. Installations guide Air 4920 Trådløst access point

VI GI R DIG. Installations guide Air 4920 Trådløst access point VI GI R DIG Installations guide Air 4920 Trådløst access point Indhold Medfølgende udstyr 04 Gode råd til opsætning 05 Internet Opsætning af trådløst internet 06 Ændre netværksnavn og adgangskode 08 Tilføj

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

BoPil transponder-system (ESF)

BoPil transponder-system (ESF) BoPil transponder-system (ESF) BoPil transpondere - optimal foderkontrol og management af drægtige søer. Velafprøvet * Brugervenligt * Yderst driftssikkert Egenskaber ved BoPil s transpondere Foder: Fodring

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / m b p s

b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / m b p s b r o a D B a N D R O U t E R 4 p O R t s 1 0 / 1 0 0 m b p s B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 2 d a n s k b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Først og fremmest tak,

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1 Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL P-8HNU-F Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Guide: Slip for Wi-Fi problemerne

Guide: Slip for Wi-Fi problemerne Guide: Slip for Wi-Fi problemerne Problemer med dit trådløse netværk? Vi fortæller, hvordan du sætter et stabilt netværk op til dine trådløse apparater og ordner problemerne med det net, du allerede har.

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Spørgsmål: Hvorfor åbner min app ikke, den hænger og kan ikke skabe forbindelse til enhederne.

Spørgsmål: Hvorfor åbner min app ikke, den hænger og kan ikke skabe forbindelse til enhederne. Kan jeg anvende samme SSID Wi-Fi navnsom min router? Vi anbefaler at du laver et nyt SSID, eventuel kalder det _mesh. Du kan dog godt genbruge det gamle SSID og password, men så skal du slukke for

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Router U270 funktionsbeskrivelse

Router U270 funktionsbeskrivelse Router U270 funktionsbeskrivelse Dashboard På oversigtssiden (Dashboard) kan brugeren se informationer om forskellige indstillinger og tilslutninger til routeren, for eksempel IP adresse, MAC adresser,

Læs mere

Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål

Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål Indhold Hvordan kommer jeg på Internettet?... 2 Kan jeg rette mit netværksnavn og koden?... 2 Hvad koster det at være på nettet?... 2 Min trådløse

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse.

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. KONTAKT www.fullrate.dk/kontakt Finder du ikke svar på dine spørgsmål via denne vejledning, på vores hjemmeside eller forum er du meget velkommen til at skrive til os. Kundeservice: kundeservice@fullrate.dk

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router FULLRATE BREDBÅND via kabel-tv-stik Kvikguide WT24 Coax Router 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kassen indeholder...5 Sådan tilslutter du routeren...6 Sådan får du adgang til internettet...8 Vigtig info om koder

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ARX Fremtidssikret online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Ruko ARX åbner for nye muligheder Ruko ARX er designet til større virksomheder og institutioner, fordi

Læs mere

AstroComp en idé Version 0.2 (foreløbig)

AstroComp en idé Version 0.2 (foreløbig) AstroComp en idé Version 0.2 (foreløbig) Udgangpunkt for idéen - De fleste er sikkert belastet af en frygtelig masse kabler og/eller konvertere mellem USB og de forskellige enheder man ønsker at kommunikere

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed på internettet 5 Opret trådløs forbindelse 6 Sådan får

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

Kvikguide. Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik. WT24 Coax Router

Kvikguide. Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik. WT24 Coax Router Kvikguide Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik WT4 Coax Router Følgende dele er med i kassen Router Strømforsyning Netværkskabel Routerkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug)

Læs mere

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere

PacketFront fiberboks

PacketFront fiberboks Kom godt i gang med PacketFront fiberboks med indbygget router 27-10-2011 08:42:06 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie D I N D A G L I G E E N E R G I Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk

Læs mere

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning Router (modem) til Bredbånd, Coax Installationsvejledning Tillykke med din nye Router (modem) Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos TDC Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Brugermanual til System 2000

Brugermanual til System 2000 Brugermanual til System 2000 Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_system2000.pdf

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning 1 Titel: Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Registrering af klovlidelser Klovbeskærere. Lovkrav Nødvendigt udstyr Økonomisk tilskud

Registrering af klovlidelser Klovbeskærere. Lovkrav Nødvendigt udstyr Økonomisk tilskud Klovbeskærere Lovkrav Nødvendigt udstyr Økonomisk tilskud Indhold Lovkrav før opstart brugernavn og adgangskode landmandens skriftlige tilladelse Nødvendigt udstyr hardware (touchskærm) software (programmet)

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks

Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks Februar 2014 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05 Din verden af muligheder 06 Ofte stillede

Læs mere