..det er næsten lige så godt som at være derhjemme bare sjovere.. - udsagn fra pige på døgn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "..det er næsten lige så godt som at være derhjemme bare sjovere.. - udsagn fra pige på døgn."

Transkript

1 Pædagogisk tilsyn i Børnegården i Slagelse Døgnafsnittet Oehlenschlægersgade 7, 4200 Slagelse Den 13. januar Center for Dagtilbud Helle Frimann Skema til brug for anmeldte tilsyn (kommunale og selvejende dagtilbud), med efterfølgende udpluk af noter fra observationer Rapporten indeholder gråtonede emner, som ved tilsynsbesøget ikke vurderes relevante for Børnegårdens døgnafsnit. Emnerne beskrives fuldt ud i rapporten fra det pædagogiske tilsyn 27. november Dialogmøde 16. januar, Tilstede: Leder Anders Kaae, pædagog TR Tina Johansen, pædagog AMR dag Maria Engsager, pædagog AMR døgn Kirsten Hall Keller, afdelingsleder leder Hanne Holewa, pædagogisk konsulent Helle Frimann...det er næsten lige så godt som at være derhjemme bare sjovere.. - udsagn fra pige på døgn. Grundlæggende pædagogiske arbejde: Dialog om aftenens tilsyn: Børnegårdens Døgnafsnit ligger i Børnegårdens vuggestuelokaler med egen indgang, der minder om en almindelig entre i et hus (stuen anvendes i dagtimerne til vuggestue se lokale og børnemiljøbeskrivelse tilsynsrapport fra Børnegården, 27. november 2014). Lokalerne er velindrettede og ordentlige, stemningen er rar og hyggelig. Pædagogerne udviser nærvær og der er plads til humor og spontanitet. Pædagogerne bruger sig selv, leger rollelege og giver plads til både børne og pædagoginitierede aktiviteter. Interaktionen er flot, pædagog/børn, børn/børn. Pædagogerne samarbejder og udstråler ro, tryghed og forudsigelighed. Søskenderelationerne ses

2 Evt. opfølgning fra sidste tilsyn -- Mål og rammer for det pædagogiske arbejde generelt: Pædagogiske læreplaner - Sprog - Børnemiljø - Brobygning dagplejen - Brobygning skolen Forældreinddragelse i principper Hvordan forløber arbejdet? Ses det i praksis? DØGN: Praktiske, hjemlige gøremål, Side2/7 forstærket, omsorgen for hinanden er tydelig. Hensynet til mindre børn (aldersintegration) er markant. I den pædagogiske linje, lægges der vægt på, at de fleste af børnene har været i gang hele dagen, og har derfor mere behov for et roligt fristed, end de har brug for et egentligt læringsrum. Pædagogerne sætter mange ord på overfor børnene og agerer som mestre i forskellige hjemlige gøremål. Pædagogerne er åbne, fleksible og serviceorienteret overfor forældrene. Barnets hele dag formidles på en velorganiseret og tydelig måde, der er god tid. Pædagogerne holder fast overfor børnene, men føjer også børnene, for gode argumenter. Der er plads til barndommens univers de lege som opstår i barnet og dets fantasi, kan udforskes og leges uforstyrret på god plads, i trygge rammer og med tilgængelighed af et stort udvalg af legetøj/legeredskaber. Der er voksne der har lyst til at lege med. Der arbejdes af og til i SlagPlan, men det opleves som en udfordring at lave længere pædagogiske forløb, da det er meget skiftende hvilke børn der er i døgnafsnittet (fra vuggestuealderen til 12 år). SlagPlan kan anbefales til kortere forløb, f.eks. at spise med børnene, eller i forhold til emner vedrørende læreplanstemaet alsidig personlig udvikling. Børnemiljøet vurderes som godt. Rammerne virker på en gang hyggelige og hjemlige, men samtidig udfordrende, med madrasser og god plads, som indbyder til fysisk leg og bevægelse. Forældrene er glade for døgnafsnittet. Nye forældre kan i starten have dårlig samvittighed over at

3 Side3/7 f.eks.: - Lektielæsning - Madpakker - Bade - Læsning - Sengetider skulle benytte tilbuddet pga. tidspunktet. Pædagogerne gør derfor meget ud af at støtte forældrene i denne periode, ved at være åbne overfor at forældrene kan ringe, komme og putte barnet, besøge og være med på en aften, så de kan se hvordan det forløber. Efterhånden oplever forældrene, at døgnafsnittet er en god og stabil erstatning for brug af forskellige barnepiger. Pædagogerne sørger for, at skolebørnene læser lektier og at børnene er med til at smøre madpakker i det omfang det er praktisk muligt. Pædagogerne hjælper til med børnenes personlige hygiejne. Børnene puttes kl og vækkes igen kl næste morgen. Der er vågen nattevagt, som bl.a. bruger tiden på at forberede den varme mad til næste dag. Virksomhedsaftalen Dialog om udviklingsperspektiver Er der særlige opmærksomhedspunkter? Udvikling og trivsel Børnene? DØGN: - Omsorg/hjemlighed Medarbejderne? DØGN: - Aften/natarbejde Der er pt. ikke børn der giver udtryk for ikke at være glade for og trives, ved at komme på døgnafsnittet. Der er medarbejdere på Børnegården der har prøvet at arbejde på døgnafsnittet, men som ikke trives med de skiftende tider. De medarbejdere der er tilknyttet døgnafsnittet pt., giver ikke udtryk for at have gener ved de skiftende arbejdstider. Der er en bærbar overfaldsalarm (alarm til direkte til politiet) til rådighed.

4 Side4/7 Inklusion /handleguiden Hvordan arbejdes der med inklusionen af børnene? Bruges handleguiden/ fokusskema? Personalets kvalifikationer Kurser, efteruddannelse Eventuelle problemstillinger, der kalder på anvendelse af handleguiden, anføres i logbøger eller ved mundtlig overlevering til dagsdelen. Dagsdelen overtager de socialpædagogiske tiltag der skal sættes i værk. Teknisk tilsyn (vejledninger/ procedure): Sikkerhed, hygiejne mv. Er sikkerheden i orden? Ja. Er hygiejnen forsvarlig? Overgreb Ved institutionen hvordan de skal Ja. forholde sig? Personalets tilsyn Ja. Mobiltelefoner ved ture til svømmehal eller til picnic-koncerter. Er der procedurer ved ture ud af huset, legepladsen ol. Sovestillinger for vuggestuebørn Kender personalet sundhedsstyrelsens Ja. Barneseler Kender institutionen sundhedsstyrelsens Ophold i kulden Kender institutionen Sundhedsstyrelsens Storm? Transport Hvorledes transporteres børnene ved ture ud af huset ol? Legetøj Er legetøjet sikkert? Røgfri miljøer Hvordan har institutionen sikret sig overholdelsen af loven? Legepladsen/ hegn ol. Bybussen eller taxa Ja. Døgndelen har sit eget legetøj, men bruger også det der er tilgængeligt og alderssvarende på stuerne. Der ryges udenfor matriklen Se tilsynsrapport fra Børnegården, 27. no-

5 Side5/7 Har institutionen en inspektionsprocedure? vember - Daglig inspektion - Driftsinspektion - Årlig inspektion Dato + sidste tilsynsrapport Baderegler Har institutionen udarbejdet baderegler? Ja. Medicingivning Kender institutionen Sundhedsstyrelsens Ja. Anvendes oftere end i dagsdelen. Støj Hvordan arbejder dagtilbuddet med Der opleves ikke støjgener. forebyggelse af støj? Evt. opfølgning -- Udpluk af noter fra observationer fra 13. januar 2015, kl Jeg ankommer til Børnegårdens Døgnafsnit kl , gennem døgn-indgangen, en entre - lignende indgang. På stuen ser jeg to små drenge siddende på hver sit hoppedyr de hopper rask af sted, har begge smidt bluserne og har undertrøjer på. De griner og har røde kinder. Døren er åben til det tilstødende lokale, hvor pædagog 1 leger fængsel med to piger (søskende). Pædagog 2 er ved at tage afsked med et dagsbarn. Jeg bliver venligt modtaget og vist til rette. Stemningen virker rar. Pædagog 1 griner og taler med høj stemme. De to piger løber rundt og griner. Rengøringen er blevet færdig i døgnafsnittet, de to pædagoger og de fire børn der er her i aften, går ind på døgnafsnitte og døren lukkes til resten af huset. Jeg bliver orienteret om, at de to piger skal sove der, mens drengene vil blive hentet af deres mødre kl. ca Pædagog 1 har fri kl og pædagog 2 har fri kl Nattevagten kommer kl Pædagog 1 og de to piger fortsætter fængselslegen (en hule under et bord), de to drenge hopper videre på hoppedyrene.

6 Side6/7 Pigerne begynder at lege rollelege, går til og fra legene i glad snak med hinanden og med pædagogerne. Drengene har fået fat på et par biler, som de har med i hænderne, mens de hopper. De har på deres egen måde gang i en leg, som ikke er helt tydeligt at gennemskue, men de er meget opslugte og ser ud til at nyde den gode plads. De leger parallelt, men ser hinanden. Pædagog 2 går i gang med at forberede aftensmaden. Pædagogen sætter ord på: I aften skal vi have minestronesuppe med ristet brød, som nattevagten har lavet til os. Legene skifter flere gange. Pædagog 1 leger med alle fire børn, alt efter hvor meget plads de giver ham i legen. Den ene pige laver mad til dem. Hun leger med de yngre børn og hjælper dem. Samtidig får hun brug for at slå et par vejrmøller og lave ryg - rul på den store madras. Pædagog 2 siger: Der er mad om ti minutter så I kan godt gå ud og vaske hænder. Stemningen virker dagligdags, som en hverdag med rytme og forudsigelighed. Jeg spørger den ældste af pigerne, hvordan det er at være på døgn. Pigen svarer:..det er fint nok det er næsten lige så godt som at være derhjemme bare sjovere... Jeg bliver inviteret til at spise med. En af pigerne lægger bordkort navne på bordet, de dækker bord. Børnene er sultne, men mest til det gode brød. Suppen er ikke et hit, men der smages på den, bordet rundt. Den ene pige er mere sulten, efter at brødet er sluppet op. Hun får lov til at få en portion havregryn med mælk på. Det hele foregår i den rolige, dæmpede og afslappede atmosfære, som pædagogerne formår at skabe. Pædagog 1 rydder op efter maden og pædagog 2 henter legesager frem og fordyber sig i en fantasileg med de to piger. Drengene leger med pædagog 1, da han er færdig med det praktiske arbejde. De to drenges mødre kommer. Pædagog 1 tager sig god tid til at fortælle om drengenes dag der bliver grinet og spurgt, alt sammen i en afslappet atmosfære. Pædagog 1 har den ene dreng på armen og hjælper ham med at sætte bilerne højt op på en hylde..så er de der til dig når du kommer igen. Drengen nikker og smiler. Efter en stund siger drengene og deres mødre farvel og tak for i dag. Den ene pige skal lige slå vejrmøller igen. Den anden pige vil lige se om hun stadig kan stå på hovedet på en pude, op ad en dør. Det kan hun godt. Pædagog 2 hjælper hende lidt.

7 Side7/7 Pædagog 2 henter papir, karton, lim og sakse. Nu skal vi klippe forårsblomster erantis og sætte dem på vinduerne. Tror I ikke de små vuggestuebørn bliver glade for det, når de ser det i morgen?. Pædagog 2 henter Ipaden og finder billeder af forårsblomster. Begge piger går hurtigt i gang. De nynner lidt og småsludre. Begge pædagoger hjælper, vejleder og sætter ord på. Pædagog 1 går rundt og laver forskellige praktiske ting. De snakker om årstiderne og farver. Efterhånden som de små klip bliver færdige, sættes de op i de lave vinduer. Pigerne vil gerne høre/se musikvideoer med Spice Girls, Hvem vil du være? spørger den ene pige den anden. De ser tre-fire musikvideoer på Ipaden, mens de klipper. Pigerne hjælper hinanden. Kl bliver piger tilbudt te. De bliver mindet om, at de skal børste tænder og have nattøj på lige om lidt. Jeg bliver også budt på en kop te, der kun må drikkes henne ved te-baren, fordi den er varm. Pigerne finder på at lave penge af små stykker karton, som pædagog 1 tager imod som betaling for teen. De taler om hvad det koster og prøver at regne det ud. Jeg spørger pigerne om de vil høre lidt om hvad jeg har skrevet i min bog i løbet af aftenen. Det vil de gerne. Jeg fortæller dem, at jeg især lagde mærke til, at den ene pige var rigtig god til at slå vejrmøller og at den anden pige var rigtig god til at klippe med saks. Pædagog 2 spørger om pigerne vil vise mig hvor de skal sove. Det vil de gerne. Vi følges ad hen til sovelokalet. Der er to køjesenge og et par weekendsenge derinde, med navn på. Det er et fint og hyggeligt lokale, hjemligt med børnenes egne sovedyr o.a. Den ene pige viser mig også den seng hun sov i dag hun var lille, den anden pige bliver mindet om, at hun lige skal læse 20 minutter inden hun skal sove. Jeg siger godnat og tak for i aften. 16. januar 2015 Rapport ved pædagogisk konsulent Helle Frimann

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013 Uanmeldt tilsyn Margarethagården Nørrevej 97, Snekkersten Onsdag den 6.marts 2013 Tilsynet er udført af: Tina Knop Lone Sørensen FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015 Indhold Bilag 1... 2 Observation 1 2-3 Skole 1... 2 Bilag 2... 5 Det kvalitative Semistrukturerede Interview - skole 1... 5 Bilag 3... 9 Observation 1-2-3 Skole 2... 9 Bilag 4... 13 Det kvalitative Semistrukturerede

Læs mere

Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år KARISE BØRNEHUS

Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år KARISE BØRNEHUS Center for Børn & Familie 0 Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år KARISE BØRNEHUS Møllevej 2-4, 4653 Karise Tlf. 5620 4240 E.mail:kbh@faxekommune.dk 1 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation 3 2.

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010.

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. I juni 2010 udførte klub Diget, i samarbejde med udefrakommende konsulent 10 børneinterview. Børnebrugerundersøgelsen er en del af et 3 årigt udviklingsprojekt,

Læs mere

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 1 Indholdsfortegnelse Rønde Frie Skovbørnehave

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Indhold Indledning... 3 Del 1. Lovgrundlag... 4 Del 2. Generelle oplysninger... 5 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vokseninitieret aktivitet...

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Børnebakken, Østergade 25, 3720 Aakirkeby Dato for tilsynsbesøg: 30. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg: Januar

Læs mere

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet 1 Indledning Børnehaven Hylet er ikke en helt almindelig børnehave. Den er speciel, det synes i hvert fald vi som har tilknytning

Læs mere