Ekstraordinært bestyrelsesmøde kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinært bestyrelsesmøde 25.3.2012 kl. 12 17"

Transkript

1 Ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Søren Thrane, Tina Dreier, Tove Larsen. Rikke Sand Afbud: HC Dormann, Henrik Bossow, Ben Lund. Orlov: Rasmus Kirk. 1. Klubbens økonomiske situation a. Klubben bruger flere penge end vi får ind Klubben har tre selvgenererede indtægstkilder der sikrer at regnskabet indtægter og udgifter balancerer årligt: Firmaarrangementer Cup s Sponsorater Mange faktorer spiller ind i forhold til øvrige indtægter og udgifter i klubben nogle af de vigtige er: Hvor mange hold der er meldt til turnering, samt om det er 1 er eller 2 er turneringer (kørselsudgifter til udekampe). Hvor mange hold de andre klubber stiller med (kørselsudgifter til udekampe). Om 1. div. går i slutspil (kr pr. kamp). Reklame penge fra DIU (antal rene 1. div. klubber i landet). M.m. I forhold til ovenstående og set ud fra det niveau klubben har ligget på de sidste sæsoner, er klubben i grove tal afhængig af at generere omkring kr. pr. sæson, ud over kontingenter samt aktivitetsstøtte fra kommunen. Firmaarrangementer i sæson 2011/12 har kørt godt og ligger på topniveauet af hvad isplanen kan bære hvilket er omkring 20 arrangementer pr. sæson. Sponsorater har kørt på lavniveau i forrige og indeværende sæson. Cup s var fraværende i fjor og antages at generere i omegnen af for indeværende. Ved udgangen af indeværende sæson vil der derfor i løbet af de sidste to sæsoner være forbrugt af de der samlet set har været siden sæsonstart 2009/10. Forslag til indtægter: Rikke har en dygtig kollega der er meget villig til at bruge noget tid på at sælge bandereklamer. Søren vil kontakte ny efterløns/pensionerede sælgere, der kan bruge dagtimerne til at skaffe sponsorater. Franks powerpointoversigt rettes til og rundsendes til bestyrelsen for

2 godkendelse og input. Præsenteres herefter på generalforsamlingen i forbindelse med gennemgang af årsregnskabet. b. 1. div. er en stor post Samlede udgifter til 1. div. er ca pr. sæson. Går 1. div. i slutspil, vil udgifterne til 1. div. ialt udgøre næsten 50% af klubbens samlede udgifter, som klubbens aktivitets niveau ser ud nu. 2. Selvstændig eliteenhed a. Eliteenheden definerer sine egne målsætninger Det vurderes at 1. div. vil føle større forpligtigelse og ejerskab overfor holdet og dermed udvise et større kommitment, hvis de bliver en selvstændig økonomisk enhed i klubben. b. Isolering af økonomien for eliteenheden i samme selskab og klub, men selvstændigt internt regnskab 1. div. udgør ikke længere en økonomisk risiko for resten af klubben. c. Indtægter og udgifter skal balancere, hvis enheden skal fortsætte Det besluttes at arbejde hen imod, at 1. div. udgør en selvstændig økonomisk enhed i klubben. Frank og Søren udarbejder udførligt dokument med afklaring af væsentlige detaljer forud for endelig beslutning. Væsentlige detaljer er f.eks. afklaring af: Om sponsorudvalget skal deles i to divisioner; en med bidrag der relaterer sig til klubbens eliteenhed og en med bidrag til breddeenheden. (Se Sørens engagement nedenstående). Retningslinier for fordeling af et eventuelt større overskud i en af divisionerne; bredde/elite. Beslutningen om at arbejde hen imod 1. div. som en selvstændig økonomisk enhed i klubben, fremlægges på generalforsamlingen 29.3., samt på kommende møde med 1.div. d. Enheden kan lave penge til sig selv i. Firmaarrangementer ii. F.eks. firmacup til erstatning for påskecup U13 og højere iii. F.eks. Aarhus.. Søren vil trække sig fra i første omgang hockeyskolen, for at koncentrere sig om 1. div. Som del af sit arbejde vil han have sponsorudvalg og firmaarrangementer, samt andre aktiviteter der har relation til 1.div. Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen, at 1. div. i forbindelse med den selvstændige økonomi, selv fastsætter deres kontingent. 3. Forberedelse til generalforsamlingen 4. Evt. Thrane har forslag om forskellige Cup s. Senior Cup der arbejdes p.t. i samarbejde med Huvendick på weekenden august.

3 Firma Cup med islæt af Carlsberg sidst i sæsonen Påske Cup kun for U9 og U11 Motions træningslejr over en weekend i starten af sæsonen 2013/14. Bestyrelsen anbefaler, at kassereren kører kontingentindkrævninger over mail i næste sæson. Der skal rekrutteres til og arbejdet i sportsudvalg og omkring hockeyskolen skal optimmeres betragteligt henover foråret og i næste sæson. Næste møde fastsættes snarest IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Søren Thrane, Tina Dreier, Tove Larsen, Ben Lund. Afbud: HC Dormann, Rikke Sand, Henrik Bossow. Orlov: Rasmus Kirk. 1. Besøg af DIU s sportschef Ulrik Larsen a. IKA s historie set fra Ulriks side Der ligger et arbejde i at få rettet op på aarhusiansk ishockeys renomme ude i landets klubber. Lokalt er egenoplevelsen fortrinsvis, at vi er ukendte. Respekt opnås ved flere spillere, større hold, flere talenter. Søren har tænkt på at et elitehold sideløbende vil løfte. Frank mener, at vi skal have så mange spillere, at de vælter ud af vinduerne, for at det rykker noget politisk. Ulrik: Tiden ligenu er svær for alle, også etablerede elitehold. Derfor vil han ikke anbefale den vej. Herlev og Rungsted der mistede deres elitehold har efterfølgende oplevet et medlemsboost, fordi de andre årgange nu får ordentlige og flere istider. b. Hvad kan DIU tilbyde IKA DIU vil tilbyde at deltage i en aktionsplan for IKA, på linie med sidste sæson. Planen indbefatter: i. Klubbesøg fra DIU med sparing af forskellig art ii. Input til afholdelse af forældreaftener iii. Samme til træneraftener iv. Deltagelse og sparing på bestyrelsesmøder v. Trænergrundkursus for alle med hverv relateret til hold i klubben De vigtige poster i vort arbejde er:

4 i. Løve hockey rekruttering ii. Uddannelse af trænere og ledere iii. Gøre vore hoser grønne hos kommunen for en skøjtehal mere iv. Uddannelse af dommere Bestyrelsen opstiller på de kommende møder en prioriteringsliste i forhold til de ovenstående punkter. Når listen er udarbejdet kontakter Frank, Ulrik for nyt møde ultimo april / primo maj. c. Rekruttering af de mindste årgange Der kommer en ny omgang Løve hockey rekrutteringskampagne til efteråret igen. d. Udfordringer i forbindelse med en større medlemstilgang Pres på istider Det skal dokumenteres i medierne så ofte som muligt, at vi flyder over af medlemmer. Organisering af træningen med mange på isen Stationstræning gerne med forældre oplært til de enkelte poster. Uddannelse af trænere DIU trækker linjerne skarpt op her, for at sikre kvaliteten i klubberne. Der påtænkes udfærdiget trænerkort og efterfølgende stikprøver ved kampe, hvor kortet skal forevises. Rekruttering af trænere og hjælpere på isen En mulighed er at inddrage forældre til stationstræning. Et par varme støvler og pædagogisk flair er nok! 2. Forslag: Der benyttes/publiceres udelukkende funktionspostkasser på hjemmesiden eks. etc. Vedtaget. 3. Forslag: Ik aarhus adresser hos personer der ikke længere er aktive i klubben slettes Forslag vedtaget. Forward på Janne Lajmi og Pia Krarup. 4. Bestyrelsens årlige selvevaluering jfr. forretningsordenen Frank rundsender opfordring til mindre skriftlig evaluering af bestyrelsens arbejde fra november til nu. Der afsættes en time til behandling af punktet på det kommende bestyrelsesmøde. 5. Status sportsudvalg: a. Breddeklub kontra konkurrenceklub U15 har sendt indstilling til sportsudvalget med ønske om afklaring/prøving af klubbens holdning til begrebet breddeklub/konkurrenceklub: i. Klubbens holdning til spillere der spiller op er det i orden at årgangens egne spillere får mindre/væsentlig mindre spilletid end gæstespillerne eller skal spillere ud over anden kæden deles ligeligt om tredjekædes spilletid

5 ii. Skal spillere ud over anden kæden generelt deles ligeligt om spilletiden eller er det i orden med mindre/væsentlig mindre spilletid til spillere ud over tredjekæden Sportsudvalget medtager punktet på møde i den kommende uge. Sportsudvalgets indstilling fremføres på skrift. b. 2 aspiranter til DIU s trænerakademi Ingen kandidater der har tiden til det. Søren har et par kandidater i kikkerten til hjælpetrænere, der køres i stilling med almindeligt grundkursus. c. Trænere næste sæson Sportsudvalget afklarer. Der forventes at blive et U17 hold. d. Sommertræning Rikke har lavet oplæg med Aarhus Smileys. Møde for sidste detaljer Herefter udsendes. 6. Dato for personalefest Dato kl Glasburet bookes. 7. Evt. Tilbagemelding til ansvarspersonerne i til fredshedsundersøgelsen Frank skriftligt eller mundtligt til alle! Status på ønske om nyt bogføringssystem: i. Frank har undersøgt forskellige systemer, der viser sig at rumme hver deres ulemper. ii. Foreningspakken beholdes til allround alternativt system er fundet. 8. Post mortum Udført. Næste møde afholdes kl IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Tove Larsen, Rikke Sand, Ben Lund. HC Dormann Afbud: Søren Thrane, Tina Dreier, Henrik Bossow Orlov: Rasmus Kirk 1. Økonomi Der arbejdes på færdiggørelse af årsregnskabet for 2011

6 Der arbejdes på budget for 2012 Der udarbejdes ansøgning om aktivitetsstøtte hos kommunen, baseret på aktivitet i 2011 Kontingentrestancer gennemgåes Kontingenter for kommende sæson fastsat. 2. Dato for Lagkage Cup og er i spil endelig afklaring genstår. 3. Booking af Glasburet Medlemmers booking af Glasburet rettes til aarhus.dk 4. Hvor kunne det være fedt og tilfredshedundersøgelse Der samles op og publiceres på hjemmesiden/gives feedback. 5. Evt. Der følges op på status på tilmeldinger til Påske Cup. Næste møde foregår kl IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Søren Thrane, Tina Dreier, Tove Larsen, HC Dormann, Rikke Sand. Ben Lund Fraværende: Henrik Bossow Orlov: Rasmus Kirk 1. Orientering om aktionslisten Aktionslisten er en intern samlet liste over beslutninger truffet på bestyrelsesmøderne, der kræver efterfølgende udførelse. Listen er etableret for på ét sted at kunne få overblik over de samlede opgaver, samt fremdriften i disse. Opgaverne er listet i prioriteret rækkefølge. 2. Afklaring af principper for igangsættelse af projekter Større beslutninger af organisatorisk eller økonomisk karakter f.eks. at starte et nyt udvalg op behandles på bestyrelsesmøder og kan vedtages med simpelt flertal, hvilket er 4 af de 7 stemmeberettigede medlemmer. Alternativt kan sådanne beslutninger sættes til afstemning via som vedtaget og indskrevet i forretningsordenen pr Beslutninger pr. er gyldige med kvalificeret flertal, som er 5 af de 7 stemmeberettigede. 3. Afklaring af Crykkernes deltagelse i Motionsholdets kampe For at fremme samarbejdet med Crykkerne besluttes det, at der til IKA s kampe med Motionsholdet kan benyttes op til 5 spillere fra Crykkerne, pr. kamp. For den resterende del af den indeværende sæson benyttes spillerne uden at

7 være medlem af IKA. For kommende sæson påtænkes et mindre medlemsgebyr på kr. Der inviteres til møde med Crykkerne omkring fremtidigt samarbejde. 4. Kommunikation i forhold til udfordrende personer Personer der gennem bestyrelse og andet hverv med ansvar, er repræsentant for klubben, forventes at gå foran med et godt eksempel kommunikationsmæssigt i særdeleshed overfor udfordrende personer. 5. Afklaring af kommunikation mellem udvalg og bestyrelsen Frank og Rikke arbejder på et generelt oplæg til kommisorier for udvalgene. Kommunikationsform og frekvens indskrives i dette. 6. Afklaring af kommunikation mellem formanden og bestyrelsen Formanden skriver kommisorium for egen aktivitet. Kommunikationsfrekvensen vil fremgå af oplægget for kommisorier. Et detaljeret årshjul for alle opgaver i klubben administrative, sportslige, sociale osv. udarbejdes. 7. Evt. En større dialog mellem klubberne i huset er ønsket, omkring faciliteter, samarbejde m.m. Frank tager kontakt. HC præsenterede en Slider. Bestyrelsen anbefaler klubben at købe to stk. til demonstration og benyttelse. Annonce sættes på hjemmesiden. Tina Dreier foreslår, at der omkring sæsonens afslutning afholdes en fest for personer i klubben der har haft særligt ansvar i løbet af sæsonen. Her tænkes på trænere, holdledere, materialemænd, samt bestyrelse. Der er tilslutning til idéen. Nyhedsbrev for snarlig udsendelse udarbejdes. HC foreslår at der indkøbes træneroutfit således at trænerne fremstår ensartede og genkendelige. Forslaget har tilslutning. Næste møde afholdes kl IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Tina Dreier, Tove Larsen, Rikke Sand, Ben Lund, Henrik Bossow. Søren Thrane Rasmus Kirk Fraværende: HC Dormann. 1. Valg af nyt bestyrelsesmedlem blandt suppleanterne Det besluttes og indskrives i forretningsordenen, at et bestyrelsesmedlem kan holde orlov fra sin bestyrelsespost i op til 6 mnd. En suppleant indkaldes med stemme og beslutningsret i orlovsperioden.

8 Rasmus Kirk bevilliges efter ovenstående princip orlov fra sin bestyrelsespost fra dags dato t.o.m Ben Lund indtræder i bestyrelsen i orlovsperioden. 2. Valg af ny kontaktperson i Sportsudvalget Søren Thrane er kontaktperson mellem bestyrelse og sportsudvalget i orlovsperioden. 3. Single point of contact til halmester Der er fra halmesterens side ønske om at begrænse antallet af kontaktpersoner til IKA. IKA peger på følgende kontaktpersoner mellem IKA og halmester: i. Rikke Sand (materialeudvalg) ii. Tove Larsen (iskoordinator) iii. Søren Thrane (næstformand) 4. Generalforsamling Opgaver til forberedelse af den kommende generalforsamling fordeles. 5. Ny skøjtehal a. Møde i Idrætssamvirket Idrætssamvirket afholder møde for kommunenes sportforeninger. På dagsordenen er fremlæggelse af behov for træningsfaciliteter i perioden Fra IKA deltager Frank Kornum og Søren Thrane. Behov for ny skøjtehal samt renovering af eksisterende fremlægges på mødet. b. Fremtidigt oplæg Et udvalg til arbejdet for en ny skøjtehal nedsættes i nær fremtid. 6. Betaling ved privat brug af Glasburet Betaling for leje af Glasburet til private selvskaber, er fra kommunens side fastsat til kr. 300, pr. gang. 7. Aktiviteter Der afholdes fastelavnsfest mandag kl Næste møde er kl IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Søren Thrane, Tina Dreier, Tove Larsen, Ben Lund. Fraværende: HC Dormann, Rikke Sand, Rasmus Kirk, Henrik Bossow. 1. Evaluering af arrangementer a. Evaluering af pædagogisk foredrag afviklet Det pædagogiske foredrag arrangeret for trænere, holdledere samt

9 materialefolk blev positivt modtaget af de tilstedeværende. Flere var forhindret i at deltage, hvorfor en gentagelse tilsigtes. Sportsudvalget bærer videre. b. Evaluering af Åbent Hus arrangement afviklet Aarhus Kommunes Idrætshallers arrangement i Skøjtehallen var særdeles godt besøgt! Isen var sort af mennesker i løbet af dagen. Ishockeyskolen tiltrak godt 70 besøgende aspiranter. Et udvalg for udarbejdelse af et helhedskoncept, for udvikling af en endnu bedre modtagelse af kommende hockeyspillere, blev nedsat. 2. Indkomne forslag a. Afklaring af voksenholds placering af kampe IKA har fredag aften, lørdag aften og søndag eftermiddag adgang til istid, der udelukkende kan benyttes til afvikling af kampe eller firmaarrangementer. Det understreges, at alle klubbens hold pånær 1. div. med deres mange kampe derfor får placeret deres kampe på disse dage, for i at bibeholde holdenes træningstider i hverdagene. b. Overblik og prioritering af opgaver Der fokuseres i nærmeste fremtid på opstart og udarbejdelse af målsætninger for udvalgenes arbejde. 3. Økonomi Bilag er ajourført til dags dato. Kontonr., cvr.nr. og bankadresse er kommet på hjemmesiden under Om klubben. Årsregnskabet for 2011 skal afsluttes pr Møde med revisor aftales. Næste møde fastsættes snarest IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Tina Dreier, Ben Lund,Tove Larsen. HC Dormann , Rasmus Kirk , Søren Thrane Fraværende: Rikke Sand, Henrik Bossow. 1. Uopsættelige opgaver i daglig drift a. U13 deltagelse i 13.1 turnering Der har været bekymring omkring, at det har været vanskeligt for mange af U13 spillerne med de mange og store nederlag de oplever i 13.1 turneringen. Nedrykning derfor drøftet. Afvist med begrundelse i opnået forandring og udvikling hos spillerne, vist

10 ved en øget egen målscore, samt samlet set mindre måldifference til modstanderne. Hertil komplikationer med at blive indføjet i 13.2 turneringen så langt henne i sæsonen. Sportsudvalget vil følge op på holdtes generelle trivsel. b. Fordeling af omklædningsrum Fordeling af omklædningsrum gennemgået og godkendt pånær endnu uafklarede punkter. 2. Indkomne forslag a. Erstatning af forsvundne effekter for dommere og andre hjælpere Der etableres aflåste opbevaringsskabe for dommere og trænere. Herudover opbevares udstyr, beklædnings, samt værdigenstande i skøjtehallen på eget ansvar. I tilfælde af bortkomst eller beskadigelse henvises til egen indboforsikring. 4. Orientering fra udvalg a. Aktivitetsudvalg v/ Søren Thrane Forberedelser til Påske Cup en er indledt. Næste møde aftales snarest muligt. IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Deltog: Frank Kornum, Tina Dreier, Rikke Sand, Ben Lund, Søren Thrane Afbud: Tove Larsen, HC Dormann, Henrik Bossow, Rasmus Kirk 1. Indkomne forslag a. Etablering af håndbog for holdledere Der arbejdes på etablering af håndbog for holdledere. b. Diverse Punkter af forskellig art behandlet. Forskellige tiltag er i støbeskeen. 2. Næste møde Fastsættes snarest muligt. IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Tina Dreier, Tove Larsen, Rikke Sand, Ben Lund. Afbud: Søren Thrane, HC Dormann, Rasmus Kirk, Henrik Bossow

11 1. Uopsættelige opgaver i daglig drift a. Rygning i skøjtehallen Halmester gør opmærksom på at rygning udelukkende foregår udendørs i forbindelse med besøg, ophold samt træning i skøjtehallen. IKA gør pga. gene indendørs opmærksom på, at rygning skal foregå andetsteds end foran indgangsdørene. Der henvises til at trække længere hen langs hallen. Indgangsdørene holdes lukket. b. Præsentation på hjemmesiden Oplæg til præsentation på hjemmesiden fremlagt og godkendt. 2. Økonomi a. Kassererens arbejde Ajourføring af bilag pågår. b. Driftsbudget Driftsbudget for indeværende sæson mangles overdraget. De ansvarlige for økonomien, fra bestyrelsen for sæson 2010/11, kontaktes for indhentelse. 3. Indkomne forslag a. Etablering af arbejdsmanualer Der arbejdes på etablering af forretningsorden, samt ændringsforslag til vedtægter. 4. Evt. Aarhus Kommunes Idrætscentre holder Åbent Hus dage. D bliver det i Skøjtehallen. Se opslag på hjemmesiden. Gigasport i Odense tilbyder IKA medlemmer 20% rabat ved køb af varer der føres på lager, samt 10% på bestillingsvarer. 5. Næste møde Torsdag kl IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Søren Thrane, Tove Larsen, Rasmus Kirk, Rikke Sand, Henrik Bossow Henrik Bossow forlod mødet kl Rasmus Kirk forlod mødet kl Afbud: Tina Dreier, Hans Christian Dormann, Ben Lund 1. Uopsættelige opgaver i daglig drift a. Trænerkurser Der følges op på, at alle trænere har været på relevante samt påkrævede trænerkurser. b. Iskoordinering

12 Koordinering af istider overdrages til sekretæren. Ved spørgsmål vedrørende is og kamptider kontakt aarhus.dk. 2. Økonomi a. Kassererens arbejde Bogføring af bilag pågår. b. Politik for kørselsgodtgørelse til sæsonens turneringer Praksis op til dags dato: Der kan søges busgodtgørelse på kr. 2500, pr. kamp Kørselsgodtgørelse ydes for U9 U17 til kampe i Frederikshavn, Esbjerg, Vojens og Odense (kørselsudgifter til Herning, Silkeborg og Aalborg afholdes af spillerne selv) Kørselsgodtgørelsen udgør kr. 1, pr. kilometer til antal spillere dividerbart med 3 (oprundet til nærmeste hele antal) 1. div. får bus til kampe i Jylland og på Fyn. Ændringer pr. dags dato: Kørselsgodtgørelse udgør kr. 1,50 pr. kilometer til antal spillere dividerbart med 3 (oprundet til nærmeste hele antal) Busgodtgørelse på kr. 2500, udgår. c. Retningslinjer for bidrag til weekendstævner Klubben ønsker at tilskynde ungdomsholdene (U9 U17) til deltagelse i weekendstævner. Hvert hold tildeles kr. 2500, pr. sæson, med henblik på afholdelse af stævnegebyr samt andre udgifter. Beløbet er tilknyttet sæsonen og bortfalder ved sæsonafslutning hvis ubenyttet. 3. Indkomne forslag a. Omklædningsrum Der arbejdes på en organisering af omklædningrum for tirsdage. b. Etablering af arbejdsmanualer Der arbejdes på udarbejdelse af forretningsorden. 4. Status på udvalg a. Sportsudvalg (Rasmus) IKA oprettes som medlem ved DGI for et beskedent beløb. Herefter er DGI s udbud af kurser for forældre, trænere og andet godtfolk gratis. IKA s trænere, holdledere samt materialemænd tilmeldes pædagogisk kursus ved DGI. 5. Evt. Der inviteres til juletræsfest fredag kl Rikke Sand har trukket sig fra Crykkernes bestyrelse. Næste møde aftales snarest.

13 IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Tina Dreier, Tove Larsen, Rasmus Kirk, Rikke Sand, Ben Lund Afbud: Søren Thrane, Hans Christian Dormann, Henrik Bossow 1. Uopsættelige opgaver i daglig drift a. Nøgler Der arbejdes på, at skabe overblik over klubbens nøgler. 2. Økonomi og medlemmer a. Kassererens arbejde Bogføring af bilag pågår. Relevante papirer er fremsendt til bankrådgiver for overdragelse af bankkonti. Møde er aftalt mellem bestyrelsens administratorer af konti, samt bankrådgiver. 3. Indkomne forslag a. Udarbejdelse af arbejdsmanualer for nuværende og kommende bestyrelser Det besluttes, at der skal oprettes en bestyrelseshåndbog. I bestyrelseshåndbogen nedfælles alle relevante arbejdsprocedurer, med henblik på enkel tilgang til relevante informationer, for nye og nuværende bestyrelsesmedlemmer, i årene fremover. (Arbejde pågår). Arbejde med oprettelse af forretningsorden (jvf. vedtægterne) pågår. Næste møde aftales snarest. IKA overdragelsesmøde kl Repræsenterende forrige bestyrelse: Pia Krarup, Tove Larsen, Rasmus Kirk. Afbud: Peter Munch Larsen, Simon Elkjær. Repræsenterende ny bestyrelse: Frank Kornum, Tina Dreier, Tove Larsen, Rasmus Kirk, Rikke Sand, Hans Christian Dormann, Ben Lund, Henrik Bossow. Forsinket: Søren Thrane. 1. Overdragelse af bestyrelsesopgaver fra den tidligere bestyrelse Dokumenter og informationer blev overdraget fra tidligere bestyrelse til ny bestyrelse, hvorefter Pia Krarup forlod mødet.

14 2. Bestyrelsen konstituerede a. Formand Frank Kornum b. Næstformand Søren Thrane c. Sekretær Tove Teilmann Larsen d. Kasserer Tina Dreier 3. Uopsættelige opgaver i daglig drift a. Nøgler b. Istider c. Bank Næste møde holdes torsdag kl

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Odder Roklub. Dens hjemsted er Odder Kommune. Foreningens formål 2.1 Odder Roklubs formål er at give dens medlemmer

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben.

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Vedtægter/Formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Formål E-klubbens formål er: at skabe et netværk for

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskreds Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub Stk. 1: Klubbens navn er Eskilstrup Håndboldklub. Klubben er stiftet 25. april 1988, og har hjemsted i Eskilstrup i Guldborgsund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Side 2 til 5: De nuværende vedtægter Side 6 til 8: Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen ønsker at fremsætte forsag om nye vedtægter som beskrevet

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Maribo Svømmeforening indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 27. september 2017 kl. 16.00 i foreningens

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse

Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen jf. vedtægterne. Deltagere i bestyrelsesmøder Bestyrelsesmedlemmer og sekretær.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ændring af nuværende vedtægter 3. Eventuelt Der var til generalforsamlingen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER FC SKANDERBORG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 12. MAJ 2016 kl. 19.00 SKANDERBORG PARK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Orientering og fremtid Underskuddets

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma.

Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. for børn og unge i hele Holstebro Kommune Udarbejde sponsorstrategi 14 Revision: Foreningens regnskab revideres af det af generalforsamlings valgte revisionsfirma. Intern revision. Der vælges 1 revisor

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF VEDTÆGTER FOR GENTOFTE KUNSTSKØJTELØBER FORENING, GKF Vedtægterne blev første gang vedtaget 12. marts 1998. Seneste ændring: Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016: NAVN OG

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball Torsdag den 23-02-2017 1. Dagsorden 1. dagsorden 2. Valg af dirigent og referent samt konstatering af om generalforsamlingen er lovligt varslet. 3.

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 2. juli 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 2. juli 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 2. juli 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. a. Husk Lars beslutning

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er forkortet LH, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens hjemsted er Kalundborg

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

d. Ordfører og dirigent

d. Ordfører og dirigent 1) Velkomst og status ved Jesper Jesper bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen var samlet, og derudover var Lene Bengtson, Eskil Garner og Steen Madsen inviteret til at deltage, da det forventes, at

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold Onsdag den 30 marts 2016 kl

Referat af Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold Onsdag den 30 marts 2016 kl Referat af Bestyrelsesmøde i LUI Fodbold Onsdag den 30 marts 2016 kl. 19.00 Tilstede: Anne, Margit, Nina, Henrik, Lisbeth, Morten, June, Mette H., Mette S., Michael & Lars Fraværende: Brian & Søren. 1)

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere