Ekstraordinært bestyrelsesmøde kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinært bestyrelsesmøde 25.3.2012 kl. 12 17"

Transkript

1 Ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Søren Thrane, Tina Dreier, Tove Larsen. Rikke Sand Afbud: HC Dormann, Henrik Bossow, Ben Lund. Orlov: Rasmus Kirk. 1. Klubbens økonomiske situation a. Klubben bruger flere penge end vi får ind Klubben har tre selvgenererede indtægstkilder der sikrer at regnskabet indtægter og udgifter balancerer årligt: Firmaarrangementer Cup s Sponsorater Mange faktorer spiller ind i forhold til øvrige indtægter og udgifter i klubben nogle af de vigtige er: Hvor mange hold der er meldt til turnering, samt om det er 1 er eller 2 er turneringer (kørselsudgifter til udekampe). Hvor mange hold de andre klubber stiller med (kørselsudgifter til udekampe). Om 1. div. går i slutspil (kr pr. kamp). Reklame penge fra DIU (antal rene 1. div. klubber i landet). M.m. I forhold til ovenstående og set ud fra det niveau klubben har ligget på de sidste sæsoner, er klubben i grove tal afhængig af at generere omkring kr. pr. sæson, ud over kontingenter samt aktivitetsstøtte fra kommunen. Firmaarrangementer i sæson 2011/12 har kørt godt og ligger på topniveauet af hvad isplanen kan bære hvilket er omkring 20 arrangementer pr. sæson. Sponsorater har kørt på lavniveau i forrige og indeværende sæson. Cup s var fraværende i fjor og antages at generere i omegnen af for indeværende. Ved udgangen af indeværende sæson vil der derfor i løbet af de sidste to sæsoner være forbrugt af de der samlet set har været siden sæsonstart 2009/10. Forslag til indtægter: Rikke har en dygtig kollega der er meget villig til at bruge noget tid på at sælge bandereklamer. Søren vil kontakte ny efterløns/pensionerede sælgere, der kan bruge dagtimerne til at skaffe sponsorater. Franks powerpointoversigt rettes til og rundsendes til bestyrelsen for

2 godkendelse og input. Præsenteres herefter på generalforsamlingen i forbindelse med gennemgang af årsregnskabet. b. 1. div. er en stor post Samlede udgifter til 1. div. er ca pr. sæson. Går 1. div. i slutspil, vil udgifterne til 1. div. ialt udgøre næsten 50% af klubbens samlede udgifter, som klubbens aktivitets niveau ser ud nu. 2. Selvstændig eliteenhed a. Eliteenheden definerer sine egne målsætninger Det vurderes at 1. div. vil føle større forpligtigelse og ejerskab overfor holdet og dermed udvise et større kommitment, hvis de bliver en selvstændig økonomisk enhed i klubben. b. Isolering af økonomien for eliteenheden i samme selskab og klub, men selvstændigt internt regnskab 1. div. udgør ikke længere en økonomisk risiko for resten af klubben. c. Indtægter og udgifter skal balancere, hvis enheden skal fortsætte Det besluttes at arbejde hen imod, at 1. div. udgør en selvstændig økonomisk enhed i klubben. Frank og Søren udarbejder udførligt dokument med afklaring af væsentlige detaljer forud for endelig beslutning. Væsentlige detaljer er f.eks. afklaring af: Om sponsorudvalget skal deles i to divisioner; en med bidrag der relaterer sig til klubbens eliteenhed og en med bidrag til breddeenheden. (Se Sørens engagement nedenstående). Retningslinier for fordeling af et eventuelt større overskud i en af divisionerne; bredde/elite. Beslutningen om at arbejde hen imod 1. div. som en selvstændig økonomisk enhed i klubben, fremlægges på generalforsamlingen 29.3., samt på kommende møde med 1.div. d. Enheden kan lave penge til sig selv i. Firmaarrangementer ii. F.eks. firmacup til erstatning for påskecup U13 og højere iii. F.eks. Aarhus.. Søren vil trække sig fra i første omgang hockeyskolen, for at koncentrere sig om 1. div. Som del af sit arbejde vil han have sponsorudvalg og firmaarrangementer, samt andre aktiviteter der har relation til 1.div. Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen, at 1. div. i forbindelse med den selvstændige økonomi, selv fastsætter deres kontingent. 3. Forberedelse til generalforsamlingen 4. Evt. Thrane har forslag om forskellige Cup s. Senior Cup der arbejdes p.t. i samarbejde med Huvendick på weekenden august.

3 Firma Cup med islæt af Carlsberg sidst i sæsonen Påske Cup kun for U9 og U11 Motions træningslejr over en weekend i starten af sæsonen 2013/14. Bestyrelsen anbefaler, at kassereren kører kontingentindkrævninger over mail i næste sæson. Der skal rekrutteres til og arbejdet i sportsudvalg og omkring hockeyskolen skal optimmeres betragteligt henover foråret og i næste sæson. Næste møde fastsættes snarest IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Søren Thrane, Tina Dreier, Tove Larsen, Ben Lund. Afbud: HC Dormann, Rikke Sand, Henrik Bossow. Orlov: Rasmus Kirk. 1. Besøg af DIU s sportschef Ulrik Larsen a. IKA s historie set fra Ulriks side Der ligger et arbejde i at få rettet op på aarhusiansk ishockeys renomme ude i landets klubber. Lokalt er egenoplevelsen fortrinsvis, at vi er ukendte. Respekt opnås ved flere spillere, større hold, flere talenter. Søren har tænkt på at et elitehold sideløbende vil løfte. Frank mener, at vi skal have så mange spillere, at de vælter ud af vinduerne, for at det rykker noget politisk. Ulrik: Tiden ligenu er svær for alle, også etablerede elitehold. Derfor vil han ikke anbefale den vej. Herlev og Rungsted der mistede deres elitehold har efterfølgende oplevet et medlemsboost, fordi de andre årgange nu får ordentlige og flere istider. b. Hvad kan DIU tilbyde IKA DIU vil tilbyde at deltage i en aktionsplan for IKA, på linie med sidste sæson. Planen indbefatter: i. Klubbesøg fra DIU med sparing af forskellig art ii. Input til afholdelse af forældreaftener iii. Samme til træneraftener iv. Deltagelse og sparing på bestyrelsesmøder v. Trænergrundkursus for alle med hverv relateret til hold i klubben De vigtige poster i vort arbejde er:

4 i. Løve hockey rekruttering ii. Uddannelse af trænere og ledere iii. Gøre vore hoser grønne hos kommunen for en skøjtehal mere iv. Uddannelse af dommere Bestyrelsen opstiller på de kommende møder en prioriteringsliste i forhold til de ovenstående punkter. Når listen er udarbejdet kontakter Frank, Ulrik for nyt møde ultimo april / primo maj. c. Rekruttering af de mindste årgange Der kommer en ny omgang Løve hockey rekrutteringskampagne til efteråret igen. d. Udfordringer i forbindelse med en større medlemstilgang Pres på istider Det skal dokumenteres i medierne så ofte som muligt, at vi flyder over af medlemmer. Organisering af træningen med mange på isen Stationstræning gerne med forældre oplært til de enkelte poster. Uddannelse af trænere DIU trækker linjerne skarpt op her, for at sikre kvaliteten i klubberne. Der påtænkes udfærdiget trænerkort og efterfølgende stikprøver ved kampe, hvor kortet skal forevises. Rekruttering af trænere og hjælpere på isen En mulighed er at inddrage forældre til stationstræning. Et par varme støvler og pædagogisk flair er nok! 2. Forslag: Der benyttes/publiceres udelukkende funktionspostkasser på hjemmesiden eks. etc. Vedtaget. 3. Forslag: Ik aarhus adresser hos personer der ikke længere er aktive i klubben slettes Forslag vedtaget. Forward på Janne Lajmi og Pia Krarup. 4. Bestyrelsens årlige selvevaluering jfr. forretningsordenen Frank rundsender opfordring til mindre skriftlig evaluering af bestyrelsens arbejde fra november til nu. Der afsættes en time til behandling af punktet på det kommende bestyrelsesmøde. 5. Status sportsudvalg: a. Breddeklub kontra konkurrenceklub U15 har sendt indstilling til sportsudvalget med ønske om afklaring/prøving af klubbens holdning til begrebet breddeklub/konkurrenceklub: i. Klubbens holdning til spillere der spiller op er det i orden at årgangens egne spillere får mindre/væsentlig mindre spilletid end gæstespillerne eller skal spillere ud over anden kæden deles ligeligt om tredjekædes spilletid

5 ii. Skal spillere ud over anden kæden generelt deles ligeligt om spilletiden eller er det i orden med mindre/væsentlig mindre spilletid til spillere ud over tredjekæden Sportsudvalget medtager punktet på møde i den kommende uge. Sportsudvalgets indstilling fremføres på skrift. b. 2 aspiranter til DIU s trænerakademi Ingen kandidater der har tiden til det. Søren har et par kandidater i kikkerten til hjælpetrænere, der køres i stilling med almindeligt grundkursus. c. Trænere næste sæson Sportsudvalget afklarer. Der forventes at blive et U17 hold. d. Sommertræning Rikke har lavet oplæg med Aarhus Smileys. Møde for sidste detaljer Herefter udsendes. 6. Dato for personalefest Dato kl Glasburet bookes. 7. Evt. Tilbagemelding til ansvarspersonerne i til fredshedsundersøgelsen Frank skriftligt eller mundtligt til alle! Status på ønske om nyt bogføringssystem: i. Frank har undersøgt forskellige systemer, der viser sig at rumme hver deres ulemper. ii. Foreningspakken beholdes til allround alternativt system er fundet. 8. Post mortum Udført. Næste møde afholdes kl IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Tove Larsen, Rikke Sand, Ben Lund. HC Dormann Afbud: Søren Thrane, Tina Dreier, Henrik Bossow Orlov: Rasmus Kirk 1. Økonomi Der arbejdes på færdiggørelse af årsregnskabet for 2011

6 Der arbejdes på budget for 2012 Der udarbejdes ansøgning om aktivitetsstøtte hos kommunen, baseret på aktivitet i 2011 Kontingentrestancer gennemgåes Kontingenter for kommende sæson fastsat. 2. Dato for Lagkage Cup og er i spil endelig afklaring genstår. 3. Booking af Glasburet Medlemmers booking af Glasburet rettes til aarhus.dk 4. Hvor kunne det være fedt og tilfredshedundersøgelse Der samles op og publiceres på hjemmesiden/gives feedback. 5. Evt. Der følges op på status på tilmeldinger til Påske Cup. Næste møde foregår kl IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Søren Thrane, Tina Dreier, Tove Larsen, HC Dormann, Rikke Sand. Ben Lund Fraværende: Henrik Bossow Orlov: Rasmus Kirk 1. Orientering om aktionslisten Aktionslisten er en intern samlet liste over beslutninger truffet på bestyrelsesmøderne, der kræver efterfølgende udførelse. Listen er etableret for på ét sted at kunne få overblik over de samlede opgaver, samt fremdriften i disse. Opgaverne er listet i prioriteret rækkefølge. 2. Afklaring af principper for igangsættelse af projekter Større beslutninger af organisatorisk eller økonomisk karakter f.eks. at starte et nyt udvalg op behandles på bestyrelsesmøder og kan vedtages med simpelt flertal, hvilket er 4 af de 7 stemmeberettigede medlemmer. Alternativt kan sådanne beslutninger sættes til afstemning via som vedtaget og indskrevet i forretningsordenen pr Beslutninger pr. er gyldige med kvalificeret flertal, som er 5 af de 7 stemmeberettigede. 3. Afklaring af Crykkernes deltagelse i Motionsholdets kampe For at fremme samarbejdet med Crykkerne besluttes det, at der til IKA s kampe med Motionsholdet kan benyttes op til 5 spillere fra Crykkerne, pr. kamp. For den resterende del af den indeværende sæson benyttes spillerne uden at

7 være medlem af IKA. For kommende sæson påtænkes et mindre medlemsgebyr på kr. Der inviteres til møde med Crykkerne omkring fremtidigt samarbejde. 4. Kommunikation i forhold til udfordrende personer Personer der gennem bestyrelse og andet hverv med ansvar, er repræsentant for klubben, forventes at gå foran med et godt eksempel kommunikationsmæssigt i særdeleshed overfor udfordrende personer. 5. Afklaring af kommunikation mellem udvalg og bestyrelsen Frank og Rikke arbejder på et generelt oplæg til kommisorier for udvalgene. Kommunikationsform og frekvens indskrives i dette. 6. Afklaring af kommunikation mellem formanden og bestyrelsen Formanden skriver kommisorium for egen aktivitet. Kommunikationsfrekvensen vil fremgå af oplægget for kommisorier. Et detaljeret årshjul for alle opgaver i klubben administrative, sportslige, sociale osv. udarbejdes. 7. Evt. En større dialog mellem klubberne i huset er ønsket, omkring faciliteter, samarbejde m.m. Frank tager kontakt. HC præsenterede en Slider. Bestyrelsen anbefaler klubben at købe to stk. til demonstration og benyttelse. Annonce sættes på hjemmesiden. Tina Dreier foreslår, at der omkring sæsonens afslutning afholdes en fest for personer i klubben der har haft særligt ansvar i løbet af sæsonen. Her tænkes på trænere, holdledere, materialemænd, samt bestyrelse. Der er tilslutning til idéen. Nyhedsbrev for snarlig udsendelse udarbejdes. HC foreslår at der indkøbes træneroutfit således at trænerne fremstår ensartede og genkendelige. Forslaget har tilslutning. Næste møde afholdes kl IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Tina Dreier, Tove Larsen, Rikke Sand, Ben Lund, Henrik Bossow. Søren Thrane Rasmus Kirk Fraværende: HC Dormann. 1. Valg af nyt bestyrelsesmedlem blandt suppleanterne Det besluttes og indskrives i forretningsordenen, at et bestyrelsesmedlem kan holde orlov fra sin bestyrelsespost i op til 6 mnd. En suppleant indkaldes med stemme og beslutningsret i orlovsperioden.

8 Rasmus Kirk bevilliges efter ovenstående princip orlov fra sin bestyrelsespost fra dags dato t.o.m Ben Lund indtræder i bestyrelsen i orlovsperioden. 2. Valg af ny kontaktperson i Sportsudvalget Søren Thrane er kontaktperson mellem bestyrelse og sportsudvalget i orlovsperioden. 3. Single point of contact til halmester Der er fra halmesterens side ønske om at begrænse antallet af kontaktpersoner til IKA. IKA peger på følgende kontaktpersoner mellem IKA og halmester: i. Rikke Sand (materialeudvalg) ii. Tove Larsen (iskoordinator) iii. Søren Thrane (næstformand) 4. Generalforsamling Opgaver til forberedelse af den kommende generalforsamling fordeles. 5. Ny skøjtehal a. Møde i Idrætssamvirket Idrætssamvirket afholder møde for kommunenes sportforeninger. På dagsordenen er fremlæggelse af behov for træningsfaciliteter i perioden Fra IKA deltager Frank Kornum og Søren Thrane. Behov for ny skøjtehal samt renovering af eksisterende fremlægges på mødet. b. Fremtidigt oplæg Et udvalg til arbejdet for en ny skøjtehal nedsættes i nær fremtid. 6. Betaling ved privat brug af Glasburet Betaling for leje af Glasburet til private selvskaber, er fra kommunens side fastsat til kr. 300, pr. gang. 7. Aktiviteter Der afholdes fastelavnsfest mandag kl Næste møde er kl IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Søren Thrane, Tina Dreier, Tove Larsen, Ben Lund. Fraværende: HC Dormann, Rikke Sand, Rasmus Kirk, Henrik Bossow. 1. Evaluering af arrangementer a. Evaluering af pædagogisk foredrag afviklet Det pædagogiske foredrag arrangeret for trænere, holdledere samt

9 materialefolk blev positivt modtaget af de tilstedeværende. Flere var forhindret i at deltage, hvorfor en gentagelse tilsigtes. Sportsudvalget bærer videre. b. Evaluering af Åbent Hus arrangement afviklet Aarhus Kommunes Idrætshallers arrangement i Skøjtehallen var særdeles godt besøgt! Isen var sort af mennesker i løbet af dagen. Ishockeyskolen tiltrak godt 70 besøgende aspiranter. Et udvalg for udarbejdelse af et helhedskoncept, for udvikling af en endnu bedre modtagelse af kommende hockeyspillere, blev nedsat. 2. Indkomne forslag a. Afklaring af voksenholds placering af kampe IKA har fredag aften, lørdag aften og søndag eftermiddag adgang til istid, der udelukkende kan benyttes til afvikling af kampe eller firmaarrangementer. Det understreges, at alle klubbens hold pånær 1. div. med deres mange kampe derfor får placeret deres kampe på disse dage, for i at bibeholde holdenes træningstider i hverdagene. b. Overblik og prioritering af opgaver Der fokuseres i nærmeste fremtid på opstart og udarbejdelse af målsætninger for udvalgenes arbejde. 3. Økonomi Bilag er ajourført til dags dato. Kontonr., cvr.nr. og bankadresse er kommet på hjemmesiden under Om klubben. Årsregnskabet for 2011 skal afsluttes pr Møde med revisor aftales. Næste møde fastsættes snarest IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Tina Dreier, Ben Lund,Tove Larsen. HC Dormann , Rasmus Kirk , Søren Thrane Fraværende: Rikke Sand, Henrik Bossow. 1. Uopsættelige opgaver i daglig drift a. U13 deltagelse i 13.1 turnering Der har været bekymring omkring, at det har været vanskeligt for mange af U13 spillerne med de mange og store nederlag de oplever i 13.1 turneringen. Nedrykning derfor drøftet. Afvist med begrundelse i opnået forandring og udvikling hos spillerne, vist

10 ved en øget egen målscore, samt samlet set mindre måldifference til modstanderne. Hertil komplikationer med at blive indføjet i 13.2 turneringen så langt henne i sæsonen. Sportsudvalget vil følge op på holdtes generelle trivsel. b. Fordeling af omklædningsrum Fordeling af omklædningsrum gennemgået og godkendt pånær endnu uafklarede punkter. 2. Indkomne forslag a. Erstatning af forsvundne effekter for dommere og andre hjælpere Der etableres aflåste opbevaringsskabe for dommere og trænere. Herudover opbevares udstyr, beklædnings, samt værdigenstande i skøjtehallen på eget ansvar. I tilfælde af bortkomst eller beskadigelse henvises til egen indboforsikring. 4. Orientering fra udvalg a. Aktivitetsudvalg v/ Søren Thrane Forberedelser til Påske Cup en er indledt. Næste møde aftales snarest muligt. IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Deltog: Frank Kornum, Tina Dreier, Rikke Sand, Ben Lund, Søren Thrane Afbud: Tove Larsen, HC Dormann, Henrik Bossow, Rasmus Kirk 1. Indkomne forslag a. Etablering af håndbog for holdledere Der arbejdes på etablering af håndbog for holdledere. b. Diverse Punkter af forskellig art behandlet. Forskellige tiltag er i støbeskeen. 2. Næste møde Fastsættes snarest muligt. IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Tina Dreier, Tove Larsen, Rikke Sand, Ben Lund. Afbud: Søren Thrane, HC Dormann, Rasmus Kirk, Henrik Bossow

11 1. Uopsættelige opgaver i daglig drift a. Rygning i skøjtehallen Halmester gør opmærksom på at rygning udelukkende foregår udendørs i forbindelse med besøg, ophold samt træning i skøjtehallen. IKA gør pga. gene indendørs opmærksom på, at rygning skal foregå andetsteds end foran indgangsdørene. Der henvises til at trække længere hen langs hallen. Indgangsdørene holdes lukket. b. Præsentation på hjemmesiden Oplæg til præsentation på hjemmesiden fremlagt og godkendt. 2. Økonomi a. Kassererens arbejde Ajourføring af bilag pågår. b. Driftsbudget Driftsbudget for indeværende sæson mangles overdraget. De ansvarlige for økonomien, fra bestyrelsen for sæson 2010/11, kontaktes for indhentelse. 3. Indkomne forslag a. Etablering af arbejdsmanualer Der arbejdes på etablering af forretningsorden, samt ændringsforslag til vedtægter. 4. Evt. Aarhus Kommunes Idrætscentre holder Åbent Hus dage. D bliver det i Skøjtehallen. Se opslag på hjemmesiden. Gigasport i Odense tilbyder IKA medlemmer 20% rabat ved køb af varer der føres på lager, samt 10% på bestillingsvarer. 5. Næste møde Torsdag kl IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Søren Thrane, Tove Larsen, Rasmus Kirk, Rikke Sand, Henrik Bossow Henrik Bossow forlod mødet kl Rasmus Kirk forlod mødet kl Afbud: Tina Dreier, Hans Christian Dormann, Ben Lund 1. Uopsættelige opgaver i daglig drift a. Trænerkurser Der følges op på, at alle trænere har været på relevante samt påkrævede trænerkurser. b. Iskoordinering

12 Koordinering af istider overdrages til sekretæren. Ved spørgsmål vedrørende is og kamptider kontakt aarhus.dk. 2. Økonomi a. Kassererens arbejde Bogføring af bilag pågår. b. Politik for kørselsgodtgørelse til sæsonens turneringer Praksis op til dags dato: Der kan søges busgodtgørelse på kr. 2500, pr. kamp Kørselsgodtgørelse ydes for U9 U17 til kampe i Frederikshavn, Esbjerg, Vojens og Odense (kørselsudgifter til Herning, Silkeborg og Aalborg afholdes af spillerne selv) Kørselsgodtgørelsen udgør kr. 1, pr. kilometer til antal spillere dividerbart med 3 (oprundet til nærmeste hele antal) 1. div. får bus til kampe i Jylland og på Fyn. Ændringer pr. dags dato: Kørselsgodtgørelse udgør kr. 1,50 pr. kilometer til antal spillere dividerbart med 3 (oprundet til nærmeste hele antal) Busgodtgørelse på kr. 2500, udgår. c. Retningslinjer for bidrag til weekendstævner Klubben ønsker at tilskynde ungdomsholdene (U9 U17) til deltagelse i weekendstævner. Hvert hold tildeles kr. 2500, pr. sæson, med henblik på afholdelse af stævnegebyr samt andre udgifter. Beløbet er tilknyttet sæsonen og bortfalder ved sæsonafslutning hvis ubenyttet. 3. Indkomne forslag a. Omklædningsrum Der arbejdes på en organisering af omklædningrum for tirsdage. b. Etablering af arbejdsmanualer Der arbejdes på udarbejdelse af forretningsorden. 4. Status på udvalg a. Sportsudvalg (Rasmus) IKA oprettes som medlem ved DGI for et beskedent beløb. Herefter er DGI s udbud af kurser for forældre, trænere og andet godtfolk gratis. IKA s trænere, holdledere samt materialemænd tilmeldes pædagogisk kursus ved DGI. 5. Evt. Der inviteres til juletræsfest fredag kl Rikke Sand har trukket sig fra Crykkernes bestyrelse. Næste møde aftales snarest.

13 IKA ekstraordinært bestyrelsesmøde kl Tilstede: Frank Kornum, Tina Dreier, Tove Larsen, Rasmus Kirk, Rikke Sand, Ben Lund Afbud: Søren Thrane, Hans Christian Dormann, Henrik Bossow 1. Uopsættelige opgaver i daglig drift a. Nøgler Der arbejdes på, at skabe overblik over klubbens nøgler. 2. Økonomi og medlemmer a. Kassererens arbejde Bogføring af bilag pågår. Relevante papirer er fremsendt til bankrådgiver for overdragelse af bankkonti. Møde er aftalt mellem bestyrelsens administratorer af konti, samt bankrådgiver. 3. Indkomne forslag a. Udarbejdelse af arbejdsmanualer for nuværende og kommende bestyrelser Det besluttes, at der skal oprettes en bestyrelseshåndbog. I bestyrelseshåndbogen nedfælles alle relevante arbejdsprocedurer, med henblik på enkel tilgang til relevante informationer, for nye og nuværende bestyrelsesmedlemmer, i årene fremover. (Arbejde pågår). Arbejde med oprettelse af forretningsorden (jvf. vedtægterne) pågår. Næste møde aftales snarest. IKA overdragelsesmøde kl Repræsenterende forrige bestyrelse: Pia Krarup, Tove Larsen, Rasmus Kirk. Afbud: Peter Munch Larsen, Simon Elkjær. Repræsenterende ny bestyrelse: Frank Kornum, Tina Dreier, Tove Larsen, Rasmus Kirk, Rikke Sand, Hans Christian Dormann, Ben Lund, Henrik Bossow. Forsinket: Søren Thrane. 1. Overdragelse af bestyrelsesopgaver fra den tidligere bestyrelse Dokumenter og informationer blev overdraget fra tidligere bestyrelse til ny bestyrelse, hvorefter Pia Krarup forlod mødet.

14 2. Bestyrelsen konstituerede a. Formand Frank Kornum b. Næstformand Søren Thrane c. Sekretær Tove Teilmann Larsen d. Kasserer Tina Dreier 3. Uopsættelige opgaver i daglig drift a. Nøgler b. Istider c. Bank Næste møde holdes torsdag kl

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13 Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som klubbens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer derfor

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Bestyrelse - årsplan... 2 Bestyrelsens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...2

Bestyrelse - årsplan... 2 Bestyrelsens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...2 Indhold Bestyrelse - årsplan... 2 Bestyrelsens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...2 Formand - årsplan... 4 Formandens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan....4 PR udvalg - årsplan... 5

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Referat DKF. 4. Beslutning a. Kajakpolo reglement 2011 PS gennemgik ændringer samt argumenterne herfor. Reglementet er hermed godkendt.

Referat DKF. 4. Beslutning a. Kajakpolo reglement 2011 PS gennemgik ændringer samt argumenterne herfor. Reglementet er hermed godkendt. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Fredag den 27. april 2011 Kl. 17.00 22.00 Sted: Quality Hotel Høje Taastrup (Carl Gustavs Gade 1 2630 Taastrup) Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Peter Sørensen (PS),

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst [2013] Skriftlig beretning Håndbold Region Øst Indhold Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde...3 Formandens beretning....4 Ny turneringsstruktur....4 Idræts Forum København....4 KNÆK KURVEN...5

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Håndbold November 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Klubbens formål, missionen... 4 Visionen... 4 Randers Freja Håndbold skal være kendt for:... 4 Værdierne...

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG

HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG Journal: HBC_Klubhaandbog_1.1.doc Dato: Revision: 1.4 Sider: 36 Initialer: jfr jfr/1.4 1/36 I N D H O L D Side 1. FORORD... 4 2. HURTIG KLUBINFORMATION... 5 2.1

Læs mere

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen.

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen. Forord til Vonsild Fodbold Klubs Trænerhåndbog Velkommen til Vonsild Fodbold Klub Du har valgt at blive træner eller hjælpetræner i fodboldklubben, og vi byder dig derfor velkommen og håber at du vil få

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere