HP Deskjet D5500 Printer series. Windows Hjælp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Deskjet D5500 Printer series. Windows Hjælp"

Transkript

1 HP Deskjet D5500 Printer series Windows Hjælp

2 HP Deskjet D5500 Printer series

3

4 Indhold 1 Hvordan gør jeg? Afslutning af installationen af HP-printer Trådløs opsætning vha. trådløs opsætning med én knap via router med WPS...5 Traditionel trådløs forbindelse...6 USB-tilslutning...7 Installation af softwaren til en netværksforbindelse Lær din HP-printer at kende Printerdele...9 Kontrolpanelets funktioner Udskriv Udskrivning af dokumenter...11 Udskrivning af fotos...12 Udskrivning af konvolutter...15 Udskrivning på specialmedier...15 Udskrivning af en webside Patronerne Kontrol af det anslåede blækniveau...31 Bestilling af blæk...32 Blækbackup-tilstand...33 Automatisk rensning af blækpatroner...34 Manuel rengøring af blækpatroner...34 Udskiftning af patronerne...36 Oplysninger om patrongaranti Løsning af problemer HP Support...39 Fejlfinding i forbindelse med opsætning...40 Fejlfinding i forbindelse med udskrivning...44 Fejl Tekniske oplysninger Bemærkning...59 Specifikationer...59 Miljømæssigt produktovervågningsprogram...60 Regulative bemærkninger...63 Lovgivningsmæssige bestemmelser for trådløs...66 Indeks...69 Indhold 1

5 Indhold 2

6 1 Hvordan gør jeg? Lær at bruge din HP-printer Ilægning af papir på side 29 Udskiftning af patronerne på side 36 Trådløs opsætning vha. trådløs opsætning med én knap via router med WPS på side 5 Hvordan gør jeg? Hvordan gør jeg? 3

7 Kapitel 1 Hvordan gør jeg? 4 Hvordan gør jeg?

8 2 Afslutning af installationen af HPprinter Trådløs opsætning vha. trådløs opsætning med én knap via router med WPS Traditionel trådløs forbindelse USB-tilslutning Installation af softwaren til en netværksforbindelse Trådløs opsætning vha. trådløs opsætning med én knap via router med WPS For at tilslutte HP-printer til et trådløst netværk med WiFi Protected Setup (WPS), skal du bruge følgende: Et trådløst netværk med en WPS-aktiveret, trådløs router eller et adgangspunkt. En stationær eller bærbar computer, der understøtter trådløst netværk eller er udstyret med et netværkskort. Computeren skal være tilsluttet det trådløse netværk, hvor du vil installere HP-printer. Trådløs opsætning vha. trådløs opsætning med én knap via router med WPS 1. Gør ét af følgende: Bruge trykknap-metoden a. Klargør trådløs forbindelse. Tryk på og hold knappen Trådløst nede i to sekunder. Tryk på den tilsvarende knap på WPS-routeren eller en anden netværksenhed. Ikonet for trådløs og signalstyrkesøjlen er udfyldt ved succesfuld konfiguration af det trådløse netværk. b. Installer software. Bemærk! Enheden kører en timer i ca. 2 minutter, inden for hvilken periode der skal trykkes på den tilsvarende knap på netværksenheden. Afslutning af installationen af HPprinter Bruge PIN-metoden a. Læg papir i printeren. Læg papirstakken i papirbakken med den korte side fremad og udskriftssiden nedad. Skub papirstakken fremad, indtil den ikke kan komme længere. Skub papirbreddestyret til højre, indtil det stopper op ad papiret. Trådløs opsætning vha. trådløs opsætning med én knap via router med WPS 5

9 Kapitel 2 b. Start WiFi Protected Setup. Tryk på og hold knappen Genoptag nede i to sekunder. Test af trådløs starter. Testrapporten for trådløs samt netværkskonfigurationsrapporten udskrives automatisk. c. Klargør trådløs forbindelse. Tryk på og hold knappen Trådløst nede i to sekunder. Skriv PIN-koden til router på computeren. Ikonet for trådløs og signalstyrkesøjlen er udfyldt ved succesfuld konfiguration af det trådløse netværk. d. Installere software Bemærk! Enheden kører en timer i ca. 2 minutter, inden for hvilken periode der skal trykkes på den tilsvarende knap på netværksenheden. 2. Vis animationen for dette emne. Afslutning af installationen af HPprinter Relaterede emner Installation af softwaren til en netværksforbindelse på side 8 Test af trådløs opsætning og udskrivning af netværkskonfigurationsside Testen for trådløst netværk køres og udfører en række diagnostiske test for at afgøre, om netværksinstallationen er korrekt. Du kan til enhver tid udskrive testen af det trådløse netværk. Du kan udskrive en netværkskonfigurationsside for at få vist netværksindstillinger som IP-adresse, kommunikationstilstand og netværksnavn (SSID). Sådan udskrives en netværkskonfigurationsside Tryk på og hold knappen Genoptag nede for at starte testen af trådløs og udskrive netværkskonfigurations- og netværkstestsiderne. Traditionel trådløs forbindelse Hvis du vil slutte HP-printer til et integreret trådløst WLAN netværk, skal du bruge følgende: 6 Afslutning af installationen af HP-printer

10 Et trådløst netværk med en trådløs router eller et adgangspunkt. Hvis du slutter HP-printer til et trådløst netværk med internetadgang, anbefaler vi, at du bruger en trådløs router (adgangspunkt eller basestation), der anvender DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). En stationær eller bærbar computer, der understøtter trådløst netværk eller er udstyret med et netværkskort. Computeren skal være tilsluttet det trådløse netværk, hvor du vil installere HP-printer. Netværksnavn (SSID). WEP-nøgle eller WPA-adgangskode (om nødvendig). Sådan tilsluttes enheden 1. Sæt cd'en med produktsoftware i computerens cd-rom-drev. 2. Følg vejledningen på skærmen. Når du bliver bedt om det, skal du slutte enheden til computeren vha. det USB-kabel, der fulgte med enheden. Enheden forsøger at få forbindelse til netværket. Følg vejledningen for at løse problemet, og prøv igen, hvis du ikke får forbindelse. 3. Når opsætningen er færdig, bliver du bedt om at tage USB-kablet ud og teste den trådløse netværksforbindelse. Når enheden opretter forbindelse til netværket, skal du installere softwaren på alle de computere, der skal bruge enheden via netværket. Relaterede emner Installation af softwaren til en netværksforbindelse på side 8 USB-tilslutning HP-printer er udstyret med en USB 2.0 High Speed port på bagsiden til tilslutning til en computer. Hvis du bruger et USB-kabel til at forbinde HP-printer med en computer i et netværk, kan du konfigurere printerdeling på computeren. Det gør det muligt for andre computere i netværket at udskrive til HP-printer, idet din computer fungerer som vært. Værtscomputeren (din computer, der er direkte tilsluttet HP-printer via et USB-kabel) kan benytte alle softwarefunktionerne. Andre computere i netværket, som kaldes klienter, har kun adgang til udskrivningsfunktionerne. HP anbefaler, at maksimalt 5 computere benytter enheden af hensyn til ydelsen. Øvrige funktioner skal udføres fra værtscomputeren eller fra kontrolpanelet på HP-printer. Afslutning af installationen af HPprinter Sådan tilsluttes produktet med et USB-kabel I startvejledningen, der fulgte med produktet, kan du se, hvordan du slutter enheden til en computer via et USB-kabel. Bemærk! Tilslut først USB-kablet til produktet, når du bliver bedt om det. Sådan aktiveres printerdeling på en Windows-pc Se i brugervejledningen, der fulgte med computeren, eller online Hjælp i Windows. USB-tilslutning 7

11 Kapitel 2 Installation af softwaren til en netværksforbindelse Brug dette afsnit til at installere HP Photosmart-softwaren på en computer, der er tilsluttet netværket. Før du installerer softwaren, skal du sluttet din HP-printer til et netværk. Hvis HP-printer ikke er blevet tilsluttet et netværk, skal du følge anvisningerne på skærmen under softwareinstallationen for at tilslutte produktet til netværket. Bemærk! Kontroller, at computeren er sluttet til et af drevene, inden softwaren installeres, hvis computeren er konfigureret til tilslutning til en række netværksdrev. I modsat fald forsøger installationsprogrammet til HP Photosmart-softwaren muligvis at bruge et af de reserverede drevbogstaver, og du vil i så fald ikke kunne få adgang til det pågældende netværksdrev på computeren. Bemærk! Installationen kan vare fra 20 til 45 minutter afhængigt af computerens operativsystem, tilgængelige plads og processorhastigheden. Sådan installeres Windows HP Photosmart-softwaren på en netværkstilsluttet computer 1. Afslut alle programmer, der kører på computeren. 2. Sæt den Windows-cd, der fulgte med produktet, i computerens cd-rom-drev, og følg vejledningen på skærmen. Bemærk! Hvis HP-printer ikke er tilsluttet et netværk, kan du tilslutte den til computeren vha. det USB-opsætningskabel, der ligger i kassen. Sæt ikke USBopsætningskablet i computeren, før du bliver bedt om det. Enheden forsøger nu at få forbindelse til netværket. Afslutning af installationen af HPprinter 3. Gør følgende, hvis der vises en dialogboks vedrørende firewalls: Hvis der vises firewall-pop-up-meddelelser, skal du altid acceptere eller tillade pop-upmeddelelserne. 4. Vælg en relevant indstilling i skærmbilledet Forbindelsestype, og klik derefter på Næste. Skærmbilledet Søger vises, mens installationsprogrammet søger efter produktet på netværket. 5. Bekræft, at printerbeskrivelsen er korrekt på skærmbilledet Printer fundet. Hvis der findes mere end én printer på netværket, vises skærmen Fundne printere. Vælg den, du vil oprette forbindelse for. 6. Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. Produktet er klar til brug, når softwaren er installeret. 7. Udskriv en selvtestrapport på produktet fra computeren for at teste netværksforbindelsen. 8 Afslutning af installationen af HP-printer

12 3 Lær din HP-printer at kende Printerdele Printerdele Kontrolpanelets funktioner 1 Kontrolpanel 2 Udskriftsbakke 3 Papirbakke 4 Papirbakkens forlænger 5 Frontdæksel 6 Blækpatroner 7 Område med patroner 8 USB-port. 9 Bagdæksel 10 Strømforbindelse: Må kun bruges med strømadapteren fra HP Lær din HP-printer at kende Printerdele 9

13 Kapitel 3 Kontrolpanelets funktioner Wireless 6 1 Tænd/sluk: Tænder eller slukker enheden. Når enheden er slukket, har den stadig et minimalt strømforbrug. For helt at afbryde strømmen skal du slukke enheden og tage netledningen ud. 2 Trådløst: Tænder eller slukker den trådløse radio. 3 Indikator for trådløst signal og blækniveau: Viser det trådløse signals styrke og det aktuelle blækniveau. 4 Genoptag: Giver HP-printer besked på at fortsætte, efter et problem er løst. Hvis du trykker på og holder den nede i 2 sekunder, udskriver HP-printer netværkskonfigurationen og netværkstesten 5 Annuller: Annullerer den aktuelle udskrivning, et justeringsjob eller en WPS-proces på systemet. 6 Fejlindikator: Blinker, hvis der er fejl på HP-printer. Lær din HP-printer at kende 10 Lær din HP-printer at kende

14 4 Udskriv Vælg et udskriftsjob for at fortsætte. Udskrivning af dokumenter på side 11 Udskrivning af fotos på side 12 Udskriv Udskrivning af konvolutter på side 15 Udskrivning på specialmedier på side 15 Udskrivning af en webside på side 21 Relaterede emner Ilægning af papir på side 29 Anbefalede papirtyper til udskrivning på side 27 Udskrivning af dokumenter De fleste indstillinger håndteres automatisk af programmet. Du behøver kun at ændre indstillingerne manuelt, når du ændrer udskriftskvalitet, udskriver på særlige typer papir eller transparenter, eller når du anvender særlige funktioner. Sådan udskriver du fra et program 1. Kontroller, at der ligger papir i papirbakken. 2. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 3. Kontroller, at produktet er den valgte printer. 4. Hvis du vil ændre indstillinger, skal du klikke på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber. Afhængigt af programmet kan denne knap hedde Egenskaber, Indstillinger, Indstil printer, Printer eller Præferencer. Bemærk! Ved udskrivning af et foto skal du vælge indstillinger for det specifikke fotopapir samt for fotoforbedring. Udskrivning af dokumenter 11

15 Kapitel 4 5. Vælg de ønskede indstillinger for udskriftsjobbet ved hjælp af de tilgængelige funktioner under fanerne Advanced (Avanceret), Printing Shortcuts (Udskrivningsgenveje), Features (Funktioner) og Color (Farve). Udskriv Tip! Du kan nemt vælge de ønskede indstillinger for udskriftsjobbet ved hjælp af de foruddefinerede udskriftsopgaver under fanen Udskrivningsgenveje. Klik på en udskriftsopgavetype på listen Udskrivningsgenveje. Standardindstillingerne for denne type udskriftsopgave angives og opsummeres under fanen Udskrivningsgenveje. Om nødvendigt kan du justere indstillingerne her og gemme de tilpassede indstillinger som en ny genvej. Hvis du vil gemme en brugertilpasset genvej, skal du markere genvejen og klikke på Gem som. Hvis du vil slette en genvej, skal du vælge den og klikke på Slet. 6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Egenskaber. 7. Klik på Udskriv eller OK for at starte udskrivningen. Relaterede emner Anbefalede papirtyper til udskrivning på side 27 Ilægning af papir på side 29 Visning af udskriftsopløsningen på side 23 Oprettelse af egne udskrivningsgenveje på side 23 Angivelse af standardudskriftsindstillingerne på side 25 Stoppe det aktuelle job på side 57 Udskrivning af fotos Sådan udskrives et foto på fotopapir 1. Fjern alt papir fra papirbakken, og læg fotopapiret i med udskriftssiden nedad. 2. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 3. Kontroller, at produktet er den valgte printer. 12 Udskriv

16 4. Klik på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber. Afhængigt af programmet kan denne knap hedde Egenskaber, Indstillinger, Indstil printer, Printer eller Præferencer. 5. Klik på fanen Funktioner. 6. Vælg den relevante fotopapirtype på rullelisten Papirtype i området med basisindstillinger. 7. Vælg den korrekte papirstørrelse på listen Størrelse i området Tilpasningsindstillinger. Hvis papirformatet og papirtypen ikke er kompatible, vises en advarsel i softwaren, og du får mulighed for at vælge en anden type eller størrelse. 8. Vælg en høj udskriftskvalitet i området med basisindstillinger, f.eks. Bedst på rullelisten Udskriftskvalitet. Bemærk! Hvis du vil bruge maksimal dpi opløsning, skal du vælge Aktiveret på rullelisten Maksimal dpi under fanen Avanceret. Du kan finde yderligere oplysninger under Udskrivning med maksimum dpi på side Klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen Egenskaber. 10. (Valgfrit) Hvis du vil udskrive fotoet i sort-hvid, skal du klikke på fanen Farve og markere afkrydsningsfeltet Udskriv i gråtoner. Vælg en af følgende indstillinger på rullelisten: Høj kvalitet: Denne indstilling bruger alle de tilgængelige farver til at udskrive fotos i gråtoner. Det giver mere jævne og naturlige gråtoner. Kun sort blæk: bruger sort blæk til at udskrive fotos i gråtoner. Gråtonerne skabes af forskellige mønstre af sorte prikker, hvilket kan give et mere kornet billede. 11. Klik på OK, og klik derefter på Udskriv eller OK i dialogboksen Udskriv. Bemærk! Lad ikke ubrugt fotopapir ligge i papirbakken. Papiret kan krølle, hvilket kan resultere i en dårligere udskriftskvalitet. Fotopapir skal være glat, før der udskrives. Udskriv Sådan udskrives et billede uden ramme 1. Fjern alt papir fra papirbakken. 2. Læg fotopapiret i højre side af papirbakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad. Udskrivning af fotos 13

17 Kapitel 4 Udskriv 3. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 4. Kontroller, at produktet er den valgte printer. 5. Klik på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber. Afhængigt af programmet kan denne knap hedde Egenskaber, Indstillinger, Indstil printer, Printer eller Præferencer. 6. Klik på fanen Funktioner. 7. Klik på den størrelse fotopapir, der er lagt i papirbakken, på listen Størrelsen. Hvis et billede uden ramme kan udskrives på den angivne størrelse papir, er afkrydsningsfeltet Udskrivning uden ramme markeret. 8. På rullelisten Papirtype skal du klikke på Mere og derefter vælge den ønskede papirtype. Bemærk! Du kan ikke udskrive et billede uden ramme, hvis papirtypen er angivet til Almindeligt papir eller en anden type papir end fotopapir. 9. Marker afkrydsningsfeltet Udskrivning uden ramme, hvis det ikke allerede er markeret. Hvis størrelsen og typen af papir uden ramme ikke passer sammen, viser programmet en advarsel, så du kan vælge en anden type eller størrelse. 10. Klik på OK, og klik derefter på Udskriv eller OK i dialogboksen Udskriv. Bemærk! Lad ikke ubrugt fotopapir ligge i papirbakken. Papiret kan krølle, hvilket kan resultere i en dårligere udskriftskvalitet. Fotopapir skal være glat, før der udskrives. Relaterede emner Ilægning af papir på side 29 Udskrivning med maksimum dpi på side 22 Visning af udskriftsopløsningen på side 23 Oprettelse af egne udskrivningsgenveje på side 23 Angivelse af standardudskriftsindstillingerne på side 25 Stoppe det aktuelle job på side Udskriv

18 Udskrivning af konvolutter Du kan lægge en eller flere konvolutter i papirbakken på HP-printer. Brug ikke blanke eller prægede konvolutter eller konvolutter med hægter eller ruder. Bemærk! Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du formaterer teksten til udskrivning på konvolutter, i tekstbehandlingsprogrammets Hjælp. Du kan overveje at bruge en etiket til returadressen på konvolutter for at opnå de bedste resultater. Sådan udskrives på konvolutter 1. Skub papirbreddestyret helt ud til venstre. 2. Læg konvolutterne i højre side af papirbakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad. Flappen skal vende mod venstre. 3. Skub konvolutterne så langt ind i printeren som muligt. 4. Skub papirbreddestyret ind til konvolutterne. Udskriv 5. Åbn dialogboksen Printeregenskaber. 6. Klik på fanen Funktioner, og vælg følgende udskriftsindstillinger: Papirtype: Almindeligt papir Størrelse: Det ønskede konvolutformat 7. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på OK. Relaterede emner Ilægning af papir på side 29 Visning af udskriftsopløsningen på side 23 Oprettelse af egne udskrivningsgenveje på side 23 Angivelse af standardudskriftsindstillingerne på side 25 Stoppe det aktuelle job på side 57 Udskrivning på specialmedier Udskrivning af transparenter 1. Skub papirbreddestyret helt ud til venstre. 2. Læg transparenterne i højre side af papirbakken. Siden, der skal udskrives på, skal vende nedad, og klæbestrimlen skal vende opad og ind mod printeren. Udskrivning på specialmedier 15

19 Kapitel 4 3. Skub forsigtigt transparenterne så langt frem i printeren som muligt, så selvklæbende strimler ikke klæber fast på hinanden. 4. Skub papirbreddestyret ind til transparenterne. Udskriv 5. Åbn dialogboksen Printeregenskaber. 6. Klik på fanen Udskrivningsgenveje. 7. Klik på Præsentationsudskrivning på listen Udskrivningsgenveje, og angiv derefter følgende udskriftsindstillinger: Papirtype: Klik på Mere, og vælg derefter den ønskede transparent. Papirformat: Det ønskede papirformat 8. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på OK. Udskrivning af postkort 1. Skub papirbreddestyret helt ud til venstre. 2. Læg kortene i højre side af papirbakken. Siden, der skal udskrives på, skal vende nedad, og den korte kant skal være vendt ind mod printeren. 3. Skub kortene så langt ind i printeren som muligt. 4. Skub papirbreddestyret ind til kortene. 5. Åbn dialogboksen Printeregenskaber. 16 Udskriv

20 6. Klik på fanen Funktioner, og angiv følgende udskriftsindstillinger: Papirtype: Klik på Mere, klik på Specialpapir, og vælg derefter den ønskede korttype. Udskriftskvalitet: Normal eller Bedst Størrelse: Det ønskede kortformat 7. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på OK. Udskrivning af etiketter 1. Skub papirbreddestyret helt ud til venstre. 2. Luft etiketarkenes kanter for at skille dem ad, og ret kanterne ind. 3. Læg etiketarkene i højre side af papirbakken. Siden med etiketterne skal vende nedad. 4. Skub arkene så langt ind i printeren som muligt. 5. Skub papirbreddestyret ind til arkene. Udskriv 6. Åbn dialogboksen Printeregenskaber. 7. Klik på fanen Udskrivningsgenveje. 8. Klik på Generel hverdagsudskrivning på listen Udskrivningsgenveje, og angiv derefter følgende udskriftsindstillinger: Papirtype: Almindeligt papir Papirformat: Det ønskede papirformat 9. Klik på OK. Udskrivning af brochurer 1. Skub papirbreddestyret helt ud til venstre. 2. Læg papiret i højre side af papirbakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad. 3. Skub papiret så langt ind i printeren som muligt. 4. Skub papirbreddestyret ind til papiret. Udskrivning på specialmedier 17

21 Kapitel 4 Udskriv 5. Åbn dialogboksen Printeregenskaber. 6. Klik på fanen Funktioner. 7. Angiv følgende udskriftsindstillinger: Udskriftskvalitet: Bedst Papirtype: Klik på Mere, og vælg derefter det ønskede HP inkjet-papir. Papirretning: Stående eller Liggende Størrelse: Det ønskede papirformat Tosidet udskrivning: Manuelt 8. Klik på OK for at udskrive. Udskrivning af lykønskningskort 1. Skub papirbreddestyret helt ud til venstre. 2. Luft lykønskningskortenes kanter for at skille dem ad, og ret kanterne ind. 3. Læg lykønskningskortene i højre side af papirbakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad. 4. Skub kortene så langt ind i printeren som muligt. 5. Skub papirbreddestyret ind til kortene. 6. Åbn dialogboksen Printeregenskaber. 18 Udskriv

22 7. Klik på fanen Funktioner, og angiv følgende udskriftsindstillinger: Udskriftskvalitet: Normal Papirtype: Klik på Mere, og vælg derefter den ønskede korttype. Størrelse: Det ønskede kortformat 8. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på OK. Udskrivning af hæfter 1. Skub papirbreddestyret helt ud til venstre. 2. Læg almindeligt papir i højre side af papirbakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad. 3. Skub papiret så langt ind i printeren som muligt. 4. Skub papirbreddestyret ind til papiret. Udskriv 5. Åbn dialogboksen Printeregenskaber. 6. Klik på fanen Udskrivningsgenveje. 7. Klik på Udskrivning af hæfter på listen Udskrivningsgenveje. 8. Vælg en af følgende indbindingsindstillinger på rullelisten Udskriv på begge sider: Hæfte med venstre kant Hæfte med højre kant 9. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på OK. 10. Når du bliver bedt om det, skal du lægge de udskrevne sider i papirbakken igen som vist nedenfor. 11. Klik på Fortsæt for at afslutte udskrivningen af hæftet. Udskrivning på specialmedier 19

23 Kapitel 4 Udskrivning af plakater 1. Skub papirbreddestyret helt ud til venstre. 2. Læg almindeligt papir i højre side af papirbakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad. 3. Skub papiret så langt ind i printeren som muligt. 4. Skub papirbreddestyret ind til papiret. Udskriv 5. Åbn dialogboksen Printeregenskaber. 6. Klik på fanen Funktioner, og angiv følgende udskriftsindstillinger: Papirtype: Almindeligt papir Papirretning: Stående eller Liggende Størrelse: Det ønskede papirformat 7. Klik på fanen Avanceret og derefter på Printerfunktioner. 8. Vælg antallet af ark til plakaten på rullelisten Plakatudskrivning. 9. Klik på knappen Vælg ruder. 10. Kontroller, at det valgte antal ruder svarer til det valgte antal ark, og klik på OK. 11. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på OK. Udskrivning af overføringspapir 1. Skub papirbreddestyret helt ud til venstre. 2. Læg overføringspapiret i højre side af papirbakken. Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad. 20 Udskriv

24 3. Skub papiret så langt ind i printeren som muligt. 4. Skub papirbreddestyret ind til papiret. Udskriv 5. Åbn dialogboksen Printeregenskaber. 6. Klik på fanen Funktioner, og angiv følgende udskriftsindstillinger: Udskriftskvalitet: Normal eller Bedst Papirtype: Klik på Mere, klik på Specialpapir, og klik derefter på Andet specialpapir. Størrelse: Det ønskede papirformat 7. Klik på fanen Avanceret. 8. Klik på Printerfunktioner, og sæt Spejlvend billede til Til. Bemærk! Nogle programmer til strygeoverføring kræver ikke, at du udskriver et spejlbillede. 9. Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på OK. Relaterede emner Anbefalede papirtyper til udskrivning på side 27 Ilægning af papir på side 29 Visning af udskriftsopløsningen på side 23 Oprettelse af egne udskrivningsgenveje på side 23 Angivelse af standardudskriftsindstillingerne på side 25 Stoppe det aktuelle job på side 57 Udskrivning af en webside Du kan udskrive en webside på HP-printer fra din webbrowser. Hvis du bruger Internet Explorer (6.0 eller senere) eller Firefox (2.0 eller senere), kan du bruge HP Smart Web Printing, som hjælper dig med at udskrive nøjagtigt det, du ønsker. Udskrivning af en webside 21

25 Kapitel 4 Du får adgang til HP Smart Web Printing via værktøjslinjen i Internet Explorer. Der er flere oplysninger om HP Smart Web Printing i den tilhørende hjælp. Sådan udskrives en webside 1. Kontroller, at der ligger papir i papirbakken. 2. Vælg Udskriv i menuen Filer i webbrowseren. Udskriv Tip! Vælg HP Smart Web Printing i menuen Filer for at få det bedste resultat. Der vises et hak, når punktet er valgt. Dialogboksen Udskriv vises. 3. Kontroller, at produktet er den valgte printer. 4. Marker de elementer på websiden, der skal medtages på udskriften, hvis webbrowseren understøtter denne funktion. I Internet Explorer kan du f.eks. klikke på fanen Indstillinger og vælge indstillingerne Som på skærmen, Kun de markerede rammer og Udskriv alle sammenkædede dokumenter. 5. Klik på Udskriv eller OK for at udskrive websiden. Tip! For at udskrive websider korrekt skal du muligvis indstille papirretningen til Liggende. Relaterede emner Anbefalede papirtyper til udskrivning på side 27 Ilægning af papir på side 29 Visning af udskriftsopløsningen på side 23 Oprettelse af egne udskrivningsgenveje på side 23 Angivelse af standardudskriftsindstillingerne på side 25 Stoppe det aktuelle job på side 57 Udskrivning med maksimum dpi Brug Maksimum dpi til at udskrive skarpe billeder i høj kvalitet. Maksimum dpi kommer bedst til sin ret, når du vil udskrive billeder i høj kvalitet, f.eks. digitale fotos. Når du vælger Maksimum dpi, viser printersoftwaren de optimerede dots per inch (dpi), som HP-printer vil udskrive. Der kan kun udskrives med maksimum dpi på følgende papirtyper: HP Premium Plus Photo Paper (ekstra fint fotopapir) HP Premium Photo Paper (fint fotopapir) HP Avanceret fotopapir Foto-Hagaki Det tager længere tid at udskrive med Maksimal dpi end med de andre udskriftsindstillinger, og der kræves meget ledig plads på disken. 22 Udskriv

26 Sådan udskrives med Maksimum dpi 1. Kontroller, at der ligger papir i papirbakken. 2. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 3. Kontroller, at produktet er den valgte printer. 4. Klik på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber. Afhængigt af programmet kan denne knap hedde Egenskaber, Indstillinger, Indstil printer, Printer eller Præferencer. 5. Klik på fanen Avanceret. 6. Marker afkrydsningsfeltet Maks. dpi i området Funktioner. 7. Klik på fanen Funktioner. 8. På rullelisten Papirtype skal du klikke på Mere og derefter vælge den ønskede papirtype. 9. På rullelisten Udskriftskvalitet skal du klikke på Maksimum dpi. Udskriv Bemærk! udskrive. Klik på Opløsning for at få vist den maksimale dpi, som enheden kan 10. Vælg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter på OK. Relaterede emner Visning af udskriftsopløsningen på side 23 Visning af udskriftsopløsningen Printersoftwaren viser udskriftsopløsningen i dpi (dots per inch). Dpi'en afhænger af den papirtype og udskriftskvalitet, du har valgt i printersoftwaren. Sådan får du vist udskriftsopløsningen 1. Kontroller, at der ligger papir i papirbakken. 2. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 3. Kontroller, at produktet er den valgte printer. 4. Klik på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber. Afhængigt af programmet kan denne knap hedde Egenskaber, Indstillinger, Indstil printer, Printer eller Præferencer. 5. Klik på fanen Funktioner. 6. Vælg den relevante udskriftskvalitetsindstilling til projektet på rullelisten Udskriftskvalitet. 7. Vælg den papirtype, der er lagt i printeren, på rullelisten Papirtype. 8. Klik på knappen Opløsning for at få vist udskriftsopløsnings-dpi'en. Oprettelse af egne udskrivningsgenveje Brug udskrivningsgenveje til at udskrive med de oftest anvendte udskriftsindstillinger. Printersoftwaren har flere forskellige udskrivningsgenveje, som du finder på listen Udskrivningsgenveje. Oprettelse af egne udskrivningsgenveje 23

27 Kapitel 4 Bemærk! Når du vælger en udskrivningsgenvej, vises de tilhørende udskrivningsindstillinger automatisk. Du kan bruge dem, som de er, ændre dem eller oprette dine egne genveje. Udskriv Brug fanen Udskrivningsgenveje til følgende udskriftsopgaver: Generel hverdagsudskrivning: Udskriver dokumenter hurtigt. Fotoudskrivning uden ramme: Udskriver helt ud til kanten af 10 x 15 cm og 13 x 18 cm HP Fotopapir. Papirbesparende udskrivning Udskriv to-sidede dokumenter med flere sider på samme ark, så du sparer papir. Fotoudskrivning med hvide kanter: Udskriver et foto med hvide kanter. Hurtig økonomisk udskrivning: Fremstiller hurtigt udskrifter i kladdekvalitet. Præsentationsudskrivning: Udskriver dokumenter i høj kvalitet, herunder breve og transparenter. Sådan oprettes en udskrivningsgenvej 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Kontroller, at produktet er den valgte printer. 3. Klik på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber. Afhængigt af programmet kan denne knap hedde Egenskaber, Indstillinger, Indstil printer, Printer eller Præferencer. 4. Klik på fanen Udskrivningsgenveje. 5. Klik på en udskrivningsgenvej på listen Udskrivningsgenveje. Udskriftsindstillingerne for den valgte udskrivningsgenvej vises. 6. Ret udskriftsindstillingerne til de indstillinger, du vil bruge i den nye udskrivningsgenvej. 7. Klik på Gem som, skriv navnet på den nye udskrivningsgenvej, og klik på Gem. Udskrivningsgenvejen føjes til listen. Sådan slettes en udskrivningsgenvej 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Kontroller, at produktet er den valgte printer. 3. Klik på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber. Afhængigt af programmet kan denne knap hedde Egenskaber, Indstillinger, Indstil printer, Printer eller Præferencer. 4. Klik på fanen Udskrivningsgenveje. 5. Klik på den udskrivningsgenvej, du vil slette, på listen Udskrivningsgenveje. 6. Klik på Slet. Udskrivningsgenvejen slettes fra listen. Bemærk! Du kan kun slette de genveje, du selv har oprettet. De oprindelige HPgenveje kan ikke slettes. 24 Udskriv

28 Angivelse af standardudskriftsindstillingerne Hvis der er indstillinger, du ofte bruger ved udskrivning, kan du gøre dem til standardudskriftsindstillinger, så de allerede er angivet, når du åbner dialogboksen Udskriv fra programmet. Sådan ændres standardudskriftsindstillingerne 1. Klik på Indstillinger i HP Solution Center, peg på Udskriftsindstillinger, og vælg derefter Printerindstillinger. 2. Foretag ændringerne i udskriftsindstillingerne, og klik på OK. Udskriv Angivelse af standardudskriftsindstillingerne 25

29 Kapitel 4 Udskriv 26 Udskriv

30 5 Grundlæggende oplysninger om papir Du kan lægge mange forskellige papirtyper og -størrelser i HP-printer, herunder Lettereller A4-papir, fotopapir, transparenter og konvolutter. Dette afsnit indeholder følgende emner: Ilægning af papir på side 29 Anbefalede papirtyper til udskrivning HP anbefaler, at der bruges HP-papir, som er specielt beregnet til den pågældende opgave, for at opnå den bedst mulige kvalitet. I visse lande/områder er nogle af disse papirtyper muligvis ikke tilgængelige. HP Avanceret fotopapir Dette kraftige fotopapir har en hurtig tørretid, der gør papiret nemt at håndtere og forhindrer udtværing. Det er modstandsdygtigt over for vand, pletter, fingeraftryk og fugt. Dine udskrifter vil føles som og ligne fotos fra fotohandleren. Det fås i flere størrelser, herunder A4, 8,5 x 11", 10 x 15 cm (med eller uden faner) og 13 x 18 cm samt to overflader blank eller satinmat. Det er syrefrit, så dokumenterne holder længere. HP Papir til daglig brug Udskriv farverige snapshot til en billig pris med papir, der er beregnet til generel fotoprint. Det er et økonomisk fotopapir, der tørrer hurtigt, så det er nemt at håndtere. Det giver tydelige, klare billeder, og kan bruges i alle blækprintere. Det fås med halvblank belægning i flere størrelser, herunder A4, 8,5 x 11" og 10 x 15 cm (med eller uden faner). Papiret er endvidere syrefrit, så billederne holder længere. HP Brochurepapir eller HP Superior inkjetpapir Disse to typer papir har blank eller mat belægning på begge sider, så der kan udskrives på begge sider af papiret. De er det oplagte valg til næsten-fotografiske reproduktioner og virksomhedsgrafik til rapportforsider, særlige præsentationer, brochurer, mailings og kalendere. Grundlæggende oplysninger om papir HP Premium præsentationspapir eller HP Professionelt papir Kraftigt dobbeltsidet mat papir, der er perfekt til præsentationer, tilbud, rapporter og nyhedsbreve. Det er kraftigt papir, der gør indtryk. HP Ekstra hvidt inkjetpapir HP Ekstra Hvidt Inkjet-papir giver højkontrastfarver og skarp tekst. Papiret er uigennemsigtigt, således at der kan foretages farveudskrivning på begge sider, uden at udskriften er synlig gennem papiret. Denne papirtype er derfor det ideelle valg til nyhedsbreve, rapporter og løbesedler. Det benytter ColorLok-teknologi, som giver mindre udtværing, dybere sort og levende farver. Anbefalede papirtyper til udskrivning 27

31 Kapitel 5 HP Printerpapir HP printpapir er multifunktionspapir i høj kvalitet. Det giver dokumenter, der ser ud og føles mere solide, end dokumenter der er udskrevet på almindeligt multifunktionspapir eller kopipapir. Det benytter ColorLok-teknologi, som giver mindre udtværing, dybere sort og levende farver. Det er syrefrit, så dokumenterne holder længere. HP kontorpapir HP kontorpapir er multifunktionspapir i høj kvalitet. Det kan bruges til kopier, kladder, memoer og generelle opgaver i hverdagen. Det benytter ColorLok-teknologi, som giver mindre udtværing, dybere sort og levende farver. Det er syrefrit, så dokumenterne holder længere. Grundlæggende oplysninger om papir HP Overføringspapir HP Overføringspapir (til farvede stoffer eller til lyse eller hvide stoffer) er ideelt til fremstilling af hjemmelavede t-shirts med dine egne digitalbilleder. HP Premium Inkjet-transparentfilm HP Premium Inkjet-transparenter gør dine præsentationer levende og endnu mere imponerende. Disse transparenter er nemme at bruge og håndtere, og de tørrer hurtigt, så risikoen for udtværing mindskes. HP Photo Value Pack HP Photo Value Packs er praktiske pakker med originale HP-patroner og HP Avanceret fotopapir, så du sparer tid og får lige det, du skal bruge til at udskrive professionelle fotos til en lav pris på din HP-printer. Original HP-blæk og HP Avanceret fotopapir er fremstillet til at arbejde sammen, så du får langtidsholdbare fotos med levende farver. Perfekt til udskrivning af feriebilleder eller billeder, der skal deles med andre. ColorLok HP anbefaler almindeligt papir med ColorLok-symbolet til generel udskrivning og kopiering. Alt papir med ColorLok-symbolet er testet og opfylder høje standarder for driftsikkerhed og printkvalitet, giver dokumenter med skarpe, levende farver samt dyb sort, og tørrer endvidere hurtigere end almindeligt papir. Køb papir med ColorLoksymbolet i mange forskellige størrelser og tykkelser hos større papirproducenter. 28 Grundlæggende oplysninger om papir

32 Bemærk! På dette tidspunkt findes dele af HP's websted kun på engelsk. Gå til hvis du skal bestille HP-papir eller andre forbrugsvarer. Vælg dit land/område, hvis du bliver bedt om det, følg vejledningen på skærmen for at vælge det ønskede produkt, og klik derefter på et link til shopping. Ilægning af papir 1. Vælg en papirstørrelse for at fortsætte. Ilæg små medier a. Forbered papirbakken. Skub papirbreddestyret til venstre. Fjern alt papir fra papirbakken. b. Læg papir i printeren. Læg fotopapiret i papirbakken med den korte side fremad og udskriftssiden nedad. Skub papirstakken fremad, indtil den ikke kan komme længere. Bemærk! Hvis det anvendte fotopapir har perforerede faner, skal du lægge fotopapiret i, således at fanerne er nærmest dig. Skub papirbreddestyret til højre, indtil det stopper op ad papiret. Grundlæggende oplysninger om papir Ilægning af papir 29

33 Kapitel 5 Ilæg papir i fuld størrelse a. Forbered papirbakken. Skub papirbreddestyret til venstre. Fjern alt papir fra papirbakken. b. Læg papir i printeren. Læg papirstakken i papirbakken med den korte side fremad og udskriftssiden nedad. Skub papirstakken fremad, indtil den ikke kan komme længere. Skub papirbreddestyret til højre, indtil det stopper op ad papiret. Grundlæggende oplysninger om papir Ilægning af konvolutter a. Forbered papirbakken. Skub papirbreddestyret til venstre. Fjern alt papir fra papirbakken. b. Ilæg konvolutter. Læg en eller flere konvolutter helt ud til højre i papirbakken, så konvolutklapperne vender opad mod venstre. Skub konvolutstakken fremad, indtil den ikke kan komme længere. Skub papirbreddestyret til højre op ad stakken med konvolutter, indtil det ikke kan komme længere. 2. Vis animationen for dette emne. 30 Grundlæggende oplysninger om papir

34 6 Patronerne Kontrol af det anslåede blækniveau Bestilling af blæk Blækbackup-tilstand Automatisk rensning af blækpatroner Manuel rengøring af blækpatroner Udskiftning af patronerne Oplysninger om patrongaranti Kontrol af det anslåede blækniveau Det er nemt at kontrollere blækniveauet for at se, hvornår du skal udskifte en patron. Blækniveauet viser den mængde blæk, der anslås at være tilbage i patronerne. Bemærk! Hvis du har installeret en efterfyldt eller ændret blækpatron, eller hvis blækpatronen har været brugt i en anden printer, vil blækniveauindikatoren være unøjagtig, eller måske vises den slet ikke. Bemærk! Advarsler og indikatorer vedrørende blækniveau er kun estimater. Når du får en meddelelse om lavt blækniveau, bør du sørge for at skaffe en ny patron, så den ligger klar. Du behøver ikke udskifte patronerne, før udskriftskvaliteten bliver uacceptabel. Bemærk! Blæk fra patronerne bruges i printprocessen i flere sammenhænge, herunder i forbindelse med opstartsprocessen, som forbereder enheden og patronerne til udskrivning og ved servicering af skrivehoveder, som holder printdyserne rene, så blækket kan flyde frit. Der efterlades endvidere altid lidt restblæk i patronen, når den er opbrugt. Der er flere oplysninger i Sådan kontrollerer du blækniveauerne fra kontrolpanelet Se efter de to ikoner nederst på displayet, der viser, hvor meget blæk der er tilbage i de installerede blækpatroner. Ikonets farve repræsenterer den type blækpatron, der er installeret i HP-printer. Afhængigt af hvilke to blækpatroner, du har installeret, vises følgende ikoner: Et grønt ikon repræsenterer den trefarvede blækpatron. Et sort ikon repræsenterer den sorte blækpatron. Patronerne Kontrol af det anslåede blækniveau 31

35 Kapitel 6 Sådan kontrollerer du blækniveauerne fra programmet HP Photosmart 1. Klik på Indstillinger i HP Solution Center, peg på Udskriftsindstillinger, og vælg derefter Printer-værktøjskasse. Bemærk! Du kan også åbne Printer-værktøjskasse fra dialogboksen Udskriftsegenskaber. Klik på fanen Funktioner i dialogboksen Udskriftsegenskaber, og klik derefter på knappen Printerservice. Printer-værktøjskasse vises. 2. Klik på fanen Anslået blækniveau. Det anslåede blækniveau i blækpatronerne vises. Relaterede emner Bestilling af blæk på side 32 Bestilling af blæk I den software, der fulgte med HP-printer, findes en liste med bestillingsnumrene til patronerne. Patronnummeret 1. Klik på Indstillinger i HP Solution Center, peg på Udskriftsindstillinger, og vælg derefter Printer-værktøjskasse. Patronerne Bemærk! Du kan også åbne Printer-værktøjskasse fra dialogboksen Udskriftsegenskaber. Klik på fanen Funktioner i dialogboksen Udskriftsegenskaber, og klik derefter på knappen Printerservice. Printer-værktøjskasse vises. 2. Klik på fanen Anslået blækniveau. Det anslåede blækniveau i blækpatronerne vises. Vælg Patronoplysninger i menuen forneden. Du kan bestille originale HP-forbrugsvarer til HP-printer på Vælg dit land/område, hvis du bliver bedt om det, følg vejledningen for at vælge det ønskede produkt, og klik derefter på et link til shopping på siden. Bemærk! Det er ikke muligt benytte onlinebestilling af patroner i alle lande/område. I de lande hvor mange ikke kan benytte onlinebestilling, kan man stadig få vist oplysninger om forbrugsvarerne og udskrive en liste, man kan tage med til sin HPforhandler. 32 Patronerne

36 Sådan bestiller du blækpatroner fra skrivebordet Åbn HP Solution Center, og vælg onlineshopping for at få flere oplysninger om HPforbrugsvarer til din printer, bestille forbrugsvarer online eller udskrive en indkøbsliste. Patronoplysninger og link til online-butikker vises også i forbindelse med meddelelser om blækpatroner. Du kan endvidere finde oplysninger om patroner og bestille varer online på Bemærk! Det er ikke muligt benytte onlinebestilling af patroner i alle lande/ område. I de lande hvor mange ikke kan benytte onlinebestilling, kan man stadig få vist oplysninger om forbrugsvarerne og udskrive en liste, man kan tage med til sin HP-forhandler. Relaterede emner Valg af de korrekte patroner på side 33 Blækbackup-tilstand Brug blækbackup-tilstanden til at anvende HP-printer med kun én blækpatron. Blækbackup-tilstanden startes, når en blækpatron fjernes fra blækpatronholderen. I blækbackup-tilstand kan enheden kun udskrive via computeren. Bemærk! Når HP-printer fungerer i blækbackup-tilstand, vises en meddelelse på skærmen. Hvis meddelelsen vises, og der er installeret to blækpatroner i enheden, skal du kontrollere, at den beskyttende plastiktape er blevet fjernet fra begge blækpatroner. Når plastiktape dækker blækpatronens kontakter, kan enheden ikke registrere, at blækpatronen er installeret. Udskriftsresultater i blækbackup-tilstand Udskrives der i blækbackup-tilstand, vil det gøre udskrivningen langsommere og påvirke kvaliteten af udskrifterne. Installeret blækpatron Sort blækpatron Trefarvet blækpatron Resultat Farver udskrives i gråtoner. Der udskrives farver, men sort udskrives i grånuancer og er ikke ægte sort. Patronerne Afslutning af blækbackup-tilstand Installer to blækpatroner i HP-printer for at afslutte blækbackup-tilstanden. Relaterede emner Udskiftning af patronerne på side 36 Valg af de korrekte patroner HP anbefaler, at du anvender originale HP-patroner. Originale HP-blækpatroner er designet og testet til HP-printere, så du kan få perfekte resultater hver gang. Valg af de korrekte patroner 33

37 Kapitel 6 Relaterede emner Bestilling af blæk på side 32 Automatisk rensning af blækpatroner Hvis de udskrevne sider er blege, eller hvis der er striber på siderne, kan det skyldes, at blækpatronerne er ved at løbe tør for blæk, eller at de skal renses. Se Kontrol af det anslåede blækniveau på side 31 for at få flere oplysninger. Hvis blækpatronerne ikke er ved at løbe tør for blæk, skal du rense blækpatronerne automatisk. Forsigtig! Rens kun blækpatronerne, når det er nødvendigt. Unødvendig rensning er spild af blæk og forkorter blækpatronens levetid. Sådan rengøres blækpatronerne 1. Klik på Indstillinger i HP Solution Center. Klik på Printer-værktøjskasse i området Udskriftsindstillinger. 2. Klik på Rens blækpatronerne. 3. Klik på Rens, og følg derefter anvisningerne på skærmen. Manuel rengøring af blækpatroner Rens patronerne manuelt, hvis du får en fejlmeddelelse, der vedrører patronerne, f.eks. 'Blækpatroner mangler eller er beskadiget'. Meddelelsen angiver sandsynligvis, hvilken patron der giver problemer. Det er den eneste patron, der skal renses. Sørg for at have følgende ved hånden: En tør skumgummisvamp, en fnugfri klud eller et andet blødt materiale, der ikke skiller ad eller efterlader fibre. Tip! Kaffefiltre er fnugfri og er velegnet til rengøring af blækpatroner. Patronerne Destilleret eller filtreret vand eller flaskevand (postevand kan indeholde affaldsstoffer, der kan beskadige blækpatronerne). Forsigtig! Brug ikke pladerens eller alkohol til at rense blækpatronernes kontakter. Det kan beskadige blækpatronerne eller enheden. Sådan renses blækpatronens kontaktflader 1. Tænd enheden, og åbn dækslet til blækpatronerne. Blækpatronholderen flytter ind midt i produktet. 2. Vent, til blækpatronholderen er standset og lydløs, og tag derefter netledningen ud af stikket bag på enheden. 34 Patronerne

38 3. Skub blækpatronen ned med et let tryk for at udløse den, og træk den ind mod dig selv og ud af holderen. Bemærk! Fjern ikke begge blækpatroner på samme tid. Fjern og rens hver blækpatron enkeltvis. Lad ikke blækpatronen ligge uden for HP-printer i mere end 30 minutter. 4. Kontroller blækpatronens kontaktflader for at se, om der er ophobet blæk og snavs. 5. Dyp en ren skumgummisvamp eller en fnugfri klud i destilleret vand, og pres overskydende vand ud. 6. Tag fat om blækpatronens sider. 7. Rengør kun blækpatronens kobberfarvede kontakter. Lad blækpatronerne tørre i ca. 10 minutter. 1 Kobberfarvede kontaktflader 2 Blækdyser (må ikke renses) 8. Hold blækpatronen, så HP-logoet vender opad, og sæt blækpatronen tilbage i holderen. Skub blækpatronen helt ind, så den glider på plads. Patronerne Manuel rengøring af blækpatroner 35

39 Kapitel 6 9. Gentag om nødvendigt med den anden blækpatron. 10. Luk forsigtigt dækslet til blækpatronerne, og sæt netledningen i stikket bag på enheden. Udskiftning af patronerne Sådan udskiftes patronerne 1. Kontroller, at produktet er tændt. 2. Tag patronen ud. a. Åbn patrondækslet. Vent, indtil patronholderen flyttes ind midt i produktet. b. Tryk på patronen for at frigøre den, og tag den ud af holderen. Patronerne 3. Sæt den nye patron i. a. Tag patronen ud af emballagen. 36 Patronerne

40 b. Fjern plastiktapen ved at trække i den pink trækflig. c. Sæt patronen i den holder, der har samme farve ikon som patronen. Skub den ind, til der høres et klik. Patronerne d. Luk patrondækslet. Udskiftning af patronerne 37

41 Kapitel 6 4. Juster blækpatronerne. 5. Vis animationen for dette emne. Relaterede emner Valg af de korrekte patroner på side 33 Bestilling af blæk på side 32 Oplysninger om patrongaranti Garantien for HP-blækpatroner gælder, når produktet bruges i den HP-printenhed, de er fremstillet til. Denne garanti dækker ikke HP's blækprodukter, der er blevet efterfyldt, omarbejdet, nyistandsat, anvendt forkert eller manipuleret med. I garantiperioden er produktet dækket så længe, HP-blækket er ikke er brugt, og slutdatoen for garantien ikke er nået. Du kan se slutdatoen for garantien, der vises i formatet ÅR/MÅNED/DAG, på produktet: Patronerne Der findes en kopi af HP's Begrænsede garantierklæring i den trykte dokumentation, der fulgte med enheden. 38 Patronerne

42 7 Løsning af problemer HP Support Supportproces Dette afsnit indeholder følgende emner: HP Support Fejlfinding i forbindelse med opsætning Fejlfinding i forbindelse med udskrivning Fejl Supportproces HP's telefonsupport Yderligere garantimuligheder Følg nedenstående trinvise vejledning, hvis der opstår problemer: 1. Kig i den dokumentation, der fulgte med enheden. 2. Besøg HP's websted for online support på Alle HP's kunder kan benytte onlinesupport. Det er her, du hurtigst finder de nyeste produktoplysninger og kan få ekspertråd. Der er f.eks: Hurtig adgang til kvalificerede onlinesupportspecialister Software- og driveropdateringer til produktet Gode råd om produktet, og hvordan man løser almindelige problemer Hvis du registrerer produktet, kan du modtage proaktive produktopdateringer, supportmeddelelser og nyhedsbreve fra HP 3. Kontakt HP Support. Supportmuligheder og tilgængelighed varierer efter produkt, land/område og sprog. HP's telefonsupport Mulighed for telefonisk support varierer efter produkt, land/område og sprog. Dette afsnit indeholder følgende emner: Periode med telefonsupport Kontakt til HP Kundeservice Telefonnumre til support Efter perioden med telefonsupport Periode med telefonsupport I Nordamerika, Asien/Stillehavsområdet og Latinamerika (inklusive Mexico) ydes der ét års telefonsupport. På kan du se, hvor lang tid der ydes support i Europa, Mellemøsten og Afrika. Opkald sker til almindelig telefontakst. Løsning af problemer HP Support 39

43 Kapitel 7 Kontakt til HP Kundeservice Sørg for at sidde foran computeren og enheden, når du ringer til HP s supportafdeling, og hav følgende oplysninger ved hånden: Produktnavn (HP Deskjet D5500 Printer series) Serienummer (sidder bag på eller neden under enheden) De meddelelser, der vises, når problemet opstår Svar på følgende spørgsmål: Er dette sket før? Kan du genskabe problemet? Har du installeret ny hardware eller software på computeren omkring det tidspunkt, da problemet opstod? Er der sket andet før dette problem (f.eks. tordenvejr, enheden er blevet flyttet mv.)? Telefonnumre til support Du kan finde en liste over de aktuelle HP-supportnumre og omkostninger ved at gå til Efter perioden med telefonsupport Når perioden med telefonsupport udløber, skal du betale et gebyr for at få hjælp fra HP. Du kan muligvis også få hjælp på HP's webside til support: Kontakt din HP-forhandler, eller ring på det supporttelefonnummer, der er angivet for dit land/ område, for at få oplyst mulighederne for support. Yderligere garantimuligheder Du kan vælge af købe ekstra serviceplaner til HP-printer. Gå til og vælg land og sprog, hvis du vil se, hvilke services der tilbydes. Fejlfinding i forbindelse med opsætning Dette afsnit indeholder oplysninger om fejlfinding i forbindelse med opsætning af enheden. Mange problemer opstår, når enheden sluttes til computeren med et USB-kabel, før HP Photosmart-softwaren er installeret på computeren. Hvis du har sluttet enheden til computeren, før du fik besked på a gøre det i softwareinstallationsskærmbilledet, skal du benytte følgende fremgangsmåde: Løsning af problemer Fejlfinding i forbindelse med almindelige installationsproblemer 1. Tag USB-kablet ud af computerstikket. 2. Afinstaller softwaren (hvis du allerede har installeret den). Du kan finde yderligere oplysninger under Af- og geninstallation af softwaren på side Genstart computeren. 40 Løsning af problemer

44 4. Sluk for enheden, vent et minut, og genstart den. 5. Installer HP Photosmart-softwaren igen. Forsigtig! Tilslut ikke USB-kablet til computeren, før du bliver bedt om det på et skærmbillede under softwareinstallationen. Dette afsnit indeholder følgende emner: Enheden kan ikke tændes Efter opsætning af enheden, vil den ikke udskrive Skærmbilledet til registrering vises ikke Af- og geninstallation af softwaren Enheden kan ikke tændes Prøv følgende løsninger for at løse problemet. Løsninger er vist i rækkefølge med den mest sandsynlige løsning først. Gennemgå løsningerne i rækkefølge, indtil problemet er løst, hvis den første løsning ikke løser problemet. Løsning 1: Kontroller, at netledningen er tilsluttet. Løsning 2: Tryk langsommere på knappen Tænd/sluk. Løsning 1: Kontroller, at netledningen er tilsluttet. Løsning: Kontroller, at ledningen er korrekt tilsluttet til både enheden og strømadapteren. Slut netledningen til et strømudtag, en overspændingsbeskytter eller et sikret strømpanel. 1 Nettilslutning 2 Netledning og adapter Hvis du bruger et strømpanel med afbryder, skal du kontrollere, at det er tændt. Du kan også prøve at slutte enheden direkte til strømudtaget. Løsning af problemer Fejlfinding i forbindelse med opsætning 41

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Deskjet F2400 All-in-One series Windows Hjælp HP Deskjet F2400 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 3 Udskriv

Læs mere

Din brugermanual HP DESKJET D5560 http://da.yourpdfguides.com/dref/4174057

Din brugermanual HP DESKJET D5560 http://da.yourpdfguides.com/dref/4174057 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Deskjet D2600 Printer series. Windows Hjælp

HP Deskjet D2600 Printer series. Windows Hjælp HP Deskjet D2600 Printer series Windows Hjælp HP Deskjet D2600 Printer series Indhold 1 Lær din HP-printer at kende Printerdele...3 Kontrolpanelets funktioner...4 2 Udskrivning Udskrivning af dokumenter...5

Læs mere

HP Photosmart C4700 series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4700 series. Windows Hjælp HP Photosmart C4700 series Windows Hjælp HP Photosmart C4700 series Indhold 1 HP Photosmart C4700 series Hjælp...3 2 Afslutning af installationen af HP Photosmart Tilføjelse af HP Photosmart til et netværk...5

Læs mere

HP Deskjet D1600 series. Windows Hjælp

HP Deskjet D1600 series. Windows Hjælp HP Deskjet D1600 series Windows Hjælp HP Deskjet D1600 series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP-printer at kende Printerdele...5 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...7 Udskrivning af fotos...8

Læs mere

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...7 Indikator for trådløs...8 3 Udskriv Udskrivning

Læs mere

Din brugermanual HP DESKJET F2488 http://da.yourpdfguides.com/dref/4164721

Din brugermanual HP DESKJET F2488 http://da.yourpdfguides.com/dref/4164721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Deskjet 3510 series at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Trådløse indstillinger...6 Indikatorer...7 Auto-sluk...8

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4480 http://da.yourpdfguides.com/dref/4167210

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4480 http://da.yourpdfguides.com/dref/4167210 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP Deskjet 2540 series Hjælp... 1 2 Lær din HP Deskjet 2540 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Trådløse indstillinger...

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

HP Photosmart D5400 series. Windows Hjælp

HP Photosmart D5400 series. Windows Hjælp HP Photosmart D5400 series Windows Hjælp HP Photosmart D5400 series Indhold 1 HP Photosmart D5400 series Hjælp...3 2 Oversigt over HP Photosmart Et hurtigt overblik over HP Photosmart...5 Kontrolpanelets

Læs mere

HP Deskjet F4500 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Deskjet F4500 All-in-One series. Windows Hjælp HP Deskjet F4500 All-in-One series Windows Hjælp HP Deskjet F4500 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Afslutning af installationen af HP All-in-One Trådløs tilslutning vha. router med WPS...5

Læs mere

HP Photosmart C4600 series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4600 series. Windows Hjælp HP Photosmart C4600 series Windows Hjælp HP Photosmart C4600 series Indhold 1 HP Photosmart C4600 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 4 Udskrivning

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP e-all-in-one at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Trådløse indstillinger...6 Indikatorer...7 Auto-sluk...8

Læs mere

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows Hjælp HP Deskjet F4100 All-in-One series Windows Hjælp HP Deskjet F4100 All-in-One series Indhold 1 HP Deskjet F4100 All-in-One series Hjælp...5 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...7

Læs mere

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Indhold 1 HP Photosmart Premium Web C309 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets

Læs mere

HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series

HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Trådløse indstillinger...6 Indikatorer...7 Auto-sluk...8

Læs mere

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Windows Hjælp HP Deskjet F2200 All-in-One series Windows Hjælp HP Deskjet F2200 All-in-One series Indhold 1 HP Deskjet F2200 All-in-One series Hjælp...7 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...9

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP DeskJet 3630 series Hjælp... 1 2 Kom godt i gang... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Kontrolpanelets indikatorer og skærmikonernes

Læs mere

HP Deskjet F4200 All-in-One series

HP Deskjet F4200 All-in-One series HP Deskjet F4200 All-in-One series Indhold 1 HP Deskjet F4200 All-in-One series Hjælp...7 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...9 Knapperne på kontrolpanelet...10 Oversigt

Læs mere

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette

Læs mere

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Deskjet 2510 at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...6 Indhold 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

HP Deskjet D2300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D2300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D2300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1010 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1010 series at kende... 3 Printerdele... 4 Afbryderindikator... 5 Automatisk slukkefunktion... 6

Læs mere

HP Photosmart Plus B209 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Plus B209 series. Windows Hjælp HP Photosmart Plus B209 series Windows Hjælp HP Photosmart Plus B209 series Indhold 1 HP Photosmart Plus B209 series Hjælp...3 2 Afslutning af installationen af HP Photosmart Tilføjelse af HP Photosmart

Læs mere

HP Photosmart Premium C309 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Premium C309 series. Windows Hjælp HP Photosmart Premium C309 series Windows Hjælp HP Photosmart Premium C309 series Indhold 1 HP Photosmart Premium C309 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4680 http://da.yourpdfguides.com/dref/4173498

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4680 http://da.yourpdfguides.com/dref/4173498 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning HP Deskjet 3900 Series Brugervejledning Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

HP Deskjet 5520 series

HP Deskjet 5520 series HP Deskjet 5520 series Indhold 1 Hjælp til HP Deskjet 5520 series...3 2 Lær din HP Deskjet at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer og -knapper...6 Indhold 3 Hvordan gør

Læs mere

HP ENVY 5530 e-all-in-one series

HP ENVY 5530 e-all-in-one series HP ENVY 5530 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP ENVY 5530 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP ENVY 5530 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

HP Photosmart 5520 series

HP Photosmart 5520 series HP Photosmart 5520 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 5520 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer og -knapper...6 Indhold 3

Læs mere

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer...6 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1 quick-hjælp hp deskjet 948c/940c/920c series indholdsfortegnels oplysninger om printeren........................ 1 introduktion af hp deskjet-printeren........................ 2 sådan får du oplysninger...............................

Læs mere

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP ENVY 4500 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP ENVY 4500 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 7510 Series...3 2 Lær HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Sådan lærer du printeren at kende...7 3 Hvordan gør

Læs mere

HP Photosmart 6520 series

HP Photosmart 6520 series HP Photosmart 6520 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 6520 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...7 Statusindikator for trådløs kommunikation...7

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 5510 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indhold 3 Hvordan gør jeg?...7 4 Udskrivning

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART A520 http://da.yourpdfguides.com/dref/907187

Din brugermanual HP PHOTOSMART A520 http://da.yourpdfguides.com/dref/907187 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Photosmart B010 series

HP Photosmart B010 series HP Photosmart B010 series Indhold 1 HP Photosmart B010 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indhold 3 Hvordan gør jeg?...7 4 Udskrivning Tip

Læs mere

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...8 Apps Manager...8

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART D5460

Din brugermanual HP PHOTOSMART D5460 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

HP Deskjet 5400 Series. Brugervejledning

HP Deskjet 5400 Series. Brugervejledning HP Deskjet 5400 Series Brugervejledning Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series

HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Sådan lærer du printeren at kende...6

Læs mere

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP DeskJet 2130 series Hjælp... 1 2 Kom godt i gang... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikatorer... 6 Ilægning af papir...

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

Din brugermanual HP DESKJET 6540

Din brugermanual HP DESKJET 6540 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet Pro 8100

Brugervejledning. HP Officejet Pro 8100 Brugervejledning HP Officejet Pro 8100 HP Officejet Pro 8100 eprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 Meddelelser fra Hewlett-

Læs mere

HP ENVY 5640 e-all-in-one series

HP ENVY 5640 e-all-in-one series HP ENVY 5640 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hvordan gør jeg?... 1 2 Kom godt i gang... 2 Printerdele... 3 Kontrolpanel og statusindikatorer... 5 Grundlæggende oplysninger om papir... 8 Ilægning

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Vælg et emne under billedet af din printer for at få svar på et spørgsmål:

Vælg et emne under billedet af din printer for at få svar på et spørgsmål: brugervejledning Vælg et emne under billedet af din printer for at få svar på et spørgsmål: meddelelser specialfunktioner introduktion tilslutning udskrivning vedligeholdelse fejlfinding specifikationer

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

HP Deskjet 3000 J310 series

HP Deskjet 3000 J310 series HP Deskjet 3000 J310 series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Printer at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer...7 Statusindikator for trådløs...8 3 Udskriv

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

OFFICEJET 4610/4620. Brugervejledning

OFFICEJET 4610/4620. Brugervejledning OFFICEJET 4610/4620 Brugervejledning HP Officejet 4610 All-in-One series/hp Officejet 4620 e- All-in-One series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART C5100 ALL-IN-ONE http://da.yourpdfguides.com/dref/917118

Din brugermanual HP PHOTOSMART C5100 ALL-IN-ONE http://da.yourpdfguides.com/dref/917118 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

HP ENVY 5540 All-in-One series

HP ENVY 5540 All-in-One series HP ENVY 5540 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 Hvordan gør jeg?... 1 2 Kom godt i gang... 2 Printerdele... 3 Kontrolpanel og statusindikatorer... 5 Grundlæggende oplysninger om papir... 7 Ilægning

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Din brugermanual HP DESKJET 5650 http://da.yourpdfguides.com/dref/898950

Din brugermanual HP DESKJET 5650 http://da.yourpdfguides.com/dref/898950 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning HP Officejet 6600

Brugervejledning HP Officejet 6600 Brugervejledning HP Officejet 6600 HP Officejet 6600 e-all-in- One series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 Meddelelser fra Hewlett-

Læs mere

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 6510 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...7 Apps Manager...7 Indhold 3 Hvordan gør jeg?...9

Læs mere

HP Deskjet 1280. Brugervejledning

HP Deskjet 1280. Brugervejledning Brugervejledning HP Deskjet 1280 Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 2/2005 Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden forudgående

Læs mere

OFFICEJET 7500A. Brugervejledning E910

OFFICEJET 7500A. Brugervejledning E910 OFFICEJET 7500A Brugervejledning E910 HP Officejet 7500A (E910) e- All-in-One Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard

Læs mere

HP Deskjet D1400 series. Windows Hjælp

HP Deskjet D1400 series. Windows Hjælp HP Deskjet D1400 series Windows Hjælp HP Deskjet D1400 Printer series Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Med forbehold

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 150

Brugervejledning. HP Officejet 150 Brugervejledning HP Officejet 150 HP Officejet 150 (L511) Mobile All-in-One Printer Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 Meddelelser

Læs mere

OFFICEJET PRO 8000. Brugervejledning A809

OFFICEJET PRO 8000. Brugervejledning A809 OFFICEJET PRO 8000 Brugervejledning A809 HP Officejet Pro 8000 (A809) Printer series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 9. Brug kun den eksterne

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere