Kommissionen vedtager forslag til lovgivning om et netforbundet Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissionen vedtager forslag til lovgivning om et netforbundet Europa"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 11. september 2013 Kommissionen vedtager forslag til lovgivning om et netforbundet Europa I dag vedtog Kommissionen en vigtig pakke af forslag til lovgivning, der har til formål at gennemføre det indre marked for telekommunikation og skabe et netforbundet Europa. Et netforbundet Europa handler om hurtigere forbindelser, lettere vilkår for virksomhederne, et enklere liv, at gøre os klar til fremtiden. Denne pakke siger ja til det indre marked. Den siger ja til netneutralitet. Nej til at betale ekstra for roaming. Nej til bureaukrati. 1. Oversigt Hvorfor er dette vigtigt for væksten? Det er bydende nødvendigt, at Europa udnytter nye kilder til vækst og innovation. Eftersom alle økonomiske sektorer i dag i stigende grad er afhængige af gode netforbindelser for at kunne være konkurrencedygtige, er løsningen at spænde den digitale teknologi og ikt (der er kilden til halvdelen af vores produktivitetsvækst) for det indre marked (Europas kronjuvel). Vi har ikke råd til at blive ved med at sidde fast i 28 nationale markeder. Hvis dette fortsætter, vil vi ikke være i stand til at tilføre den digitale økonomi de råmaterialer, den har brug for: Netforbindelser og stordriftsfordele. Under de rette betingelser vokser det digitale økosystem hurtigt (hurtigere end Kinas økonomi) og skaber arbejdspladser ( i app-økonomien på bare fem år, mens økonomien var i nedgang). Det stimulerer innovationen og virksomhedernes aktiviteter i hele økonomien ved at øge produktiviteten, effektiviteten og indtægterne. Den manglende hjørnesten i dette digitale økosystem er et indre marked for telekommunikation, som ville øge BNP permanent (baggrund: 2010: med næsten 1 % om året, hvis det bliver en realitet. Hvad med arbejdspladserne og forbrugerne? Europæerne kæmper med konsekvenserne af den økonomiske krise. Det er afgørende, at vi gør alt, hvad der er nødvendigt for at skabe arbejdspladser, og ingen sektor byder på bedre muligheder for vækst i beskæftigelsen (især blandt unge) end den digitale sektor. Det er ligeledes af afgørende betydning, at borgerne har fuld adgang til internettet, som de tillægger stor værdi, og at de bliver beskyttet mod urimelige gebyrer og praksis såsom urimelige roamingpriser og uigennemsigtige kontrakter. Kontaktpersoner: Tlf: MEMO/13/779

2 Hvad med EU som industriel og global leder? Verden sendte misundelige blikke til Europa, da vi gik i spidsen for den globale mobilindustri i begyndelsen af 1990'erne (GSM), men ofte har vores industri ikke noget hjemmemarked at sælge til (f.eks. mht. 4G). Forbrugerne går ofte glip af de nyeste forbedringer, eller også mangler de adgang til de nødvendige net for at kunne udnytte deres udstyr fuldt ud. Disse problemer skader samtlige sektorer og berøver Europa de arbejdspladser, der er så hårdt brug for. Hvad angår internettet, er de europæiske virksomheder ikke med i front på verdensplan. Lagos har et 4G-mobilnet, men det har Bruxelles ikke. Europa har stadig ikt-virksomheder, der er førende på verdensplan inden for områder som elektronik, robotteknologi og telekommunikationsudstyr. EU er gået foran i udviklingen af sundhedsapplikationer, intelligent teknologi til byer, elektroniske offentlige tjenester og åbne data. Men et fragmenteret marked er ikke rustet til global konkurrence. Kun et indre marked for telekommunikation kan gøre det digitale økosystem mere dynamisk og sikre, at EU genvinder sin ledende globale rolle. Hvad går Kommissionens forslag ud på? Kommissionen har foreslået lovgivningsmæssige ændringer, der skal supplere de nuværende rammebestemmelser, hvilket bør føre to hovedprincipper i EU-traktaterne ud i virkeligheden: Friheden til at udbyde og forbruge digitale tjenester, uanset hvor i EU man befinder sig. Hensigten er at opnå dette ved at skubbe telekommunikationssektoren helt ind i den digitale tidsalder ved hjælp af incitamenter til nye forretningsmodeller og flere investeringer og ved at fjerne flaskehalse og forhindringer, så EU's 28 nationale telekommunikationsmarkeder bliver til ét indre marked (der bygger på rammedirektivet fra 2009 samt mere end 26 års indsats for at skabe et indre marked). Forslaget er en pakke, ikke en hylde med frit valg, for foranstaltningerne skal komme alle berørte grupper til gode. 2

3 Hvad indeholder forslaget? Forenklet og mindre omfattende regulering for virksomhederne en højere grad af koordinering hvad angår allokering af radiofrekvenser, så vi oplever mere trådløst bredbånd, mere 4G og nye tværeuropæiske mobilvirksomheder med integrerede net standardiserede engrosprodukter, der fremmer yderligere konkurrence mellem flere virksomheder beskyttelse af det åbne internet for at sikre netneutralitet, innovation og forbrugerrettigheder afskaffelse af roamingtillæg ved at anvende både gulerod og pisk, så vi kan sige farvel til roamingafgifter, når vi når 2016, eller tidligere forbrugerbeskyttelse: kontrakter, der er udformet i et klart sprog, og som indeholder sammenlignelige oplysninger, og yderligere rettigheder hvad angår skift af udbyder eller kontrakt. Hvad indeholder forslaget ikke? Ingen overordnet tilsynsmyndighed på telekommunikationsområdet. ingen eurotariftermineringstakster. Ingen ændringer i definitionen af udbyder af elektroniske kommunikationstjenester. Ingen tværeuropæisk radiofrekvenstilladelse. Intet forbud mod differentierede internetprodukter. 3

4 Hvorfor er dette vigtigt? Telenettene er rygraden i den bredere digitale økonomi. Hver eneste sektor er nu afhængig af gode netforbindelser. Dette betyder, at telesektoren i dag holder resten af økonomien tilbage. Nettene er for langsomme, upålidelige og usikre for de fleste europæere. Televirksomhederne har ofte stor gæld, hvilket gør det vanskeligt at investere i forbedringer. Vi bliver nødt til at få denne sektor på rette spor, så den skaber mere produktivitet, mere vækst og flere arbejdspladser. Til at starte med har sektoren brug for et indre marked (en årlig forøgelse af BNP på 0,9 %). Det er den største enkelte stimulerende faktor på makroøkonomisk plan, som EU kan regne med i løbet af de næste par år. Mere end 4 ud af 10 virksomheder er utilfredse med deres netforbindelser. De synes, at tjenesterne er dårlige, og at hastighederne er for langsomme. Dette forringer deres konkurrenceevne. Forbrugerne er også trætte af urimelige priser, forvirrende oplysninger og udstyr, der ikke fungerer. Gennemførelsen af denne pakke er et spørgsmål om politisk troværdighed for EU. Hvis vi venter, vil det skade alle, og der er ingen garanti for, at en radikal tilgang til omstrukturering af sektoren kan forhandles igennem politisk. Vi må handle nu for at sikre, at andre økonomier ikke kommer langt foran, når det gælder muligheden for at få adgang til onlineindhold og applikationer efter eget valg, og for at forhindre, at EU s telekommunikationsvirksomheder udretter større skade ved yderligere tilbagegang eller endda konkurs. Hvordan er vi nået hertil? I konklusionerne fra topmødet i foråret 2013 opfordrede Det Europæiske Råd Kommissionen til at fremlægge" konkrete foranstaltninger til etablering af det indre marked for informations- og kommunikationsteknologi så tidligt som muligt " i tide til Det Europæiske Råds møde i oktober. Tre år med høringer, offentlige arrangementer og private møder danner baggrund for disse forslag, bl.a. to store offentlige arrangementer med 1000 deltagere i juni. 4

5 2. EU s telesektor er i vanskeligheder Der har været enorm vækst i efterspørgslen (særligt på data). Siden den sidste reform af EU s telekommunikationsregler IP/11/622) er denne vækst dog ikke blevet omsat i penge. Indkomsten går reelt ned (2,2 % i 2011 og 1,1 % I 2012) og i forhold til de amerikanske, asiatiske og andre markeder. Markedskapitaliseringen er faldet med 22 % siden Desuden har Europas tidligere monopolvirksomheder på teleområdet en nettoinvesteringsrate, der nærmest ligger på nul, hvilket gør, at de kommer bagud i forhold til konkurrenterne (kilde: HSBC). I USA/Canada har investeringerne i trådløs teknologi udgjort halvdelen af investeringerne siden Adskillige operatører kæmper med stor gæld, så meget som tre gange virksomhedens værdi på aktiemarkedet (Telecom Italia) og opad fra 30 mia. EUR (Telefonica). Teleselskabernes ringe resultater holder resten af økonomien tilbage. Dette skader særligt sektorer som udstyrsfabrikanter, internetiværksættere, bilindustrien, intelligente objekter, engros, detail og logistik, sundhedssektoren og den kreative sektor. 5

6 Hvad er årsagen til dette? Telekommunikationssektoren har været langsom til at reformere sig (f.eks. tilpasse sig Skype og revolutionen inden for data og til at komme af med malkekøer som roaming). De kulturelle og reguleringsmæssige forskelle betyder, at Europa ikke bliver anset for at være det rigtige sted at starte eller skabe vækst i en global internetforretning sammenlignet med f.eks. Silicon Valley. Fragmenteringen på det europæiske marked og national regulering forhindrer effektivitet og stordriftsfordele. De nationale regeringers kortsigtede interesser, der har maksimeret indkomsten fra udbud af radiofrekvenser og tappet mange telekommunikationsvirksomheder for store summer, har begrænset investeringerne i opbygning af net. Virksomhederne kan ikke indkøbe altafgørende råmaterialer såsom internetforbindelser og adgang til harmoniserede frekvenser på sammenhængende og konkurrencedygtige vilkår fra en enkelt udbyder i flere medlemsstater, fordi vi mangler det indre marked for køb og salg af disse ressourcer. 6

7 DIVERGERENDE EUROPÆISKE MARKEDER Afgifter for driftstilladelser ligger på mellem 0 EUR og 3000 EUR. I nogle lande er der oven i købet regler for hvilken skrifttype, der skal anvendes i forbrugerkontrakter. Administrationsgebyrer for at opretholde en tilladelse varierer fra EUR til EUR. Der er 774 % forskel i indkomsten pr. taleminut mellem EU s lande. Prisen på frekvensrettigheder varierer med op til en faktor på 50 (2600 GHzbåndet). De engrospriser på adgang til kobbernet, som ejere af net kan pålægge konkurrenter, der lejer nettet, varierer fra 4 til 14 EUR pr. måned (333 % forskel). Praktisk taget alle medlemsstater anvender forskellige tilgange til regulering af engrosmarkederne for bredbånd. Prisen på internationale opkald i EU varierer fra 0,35 EUR til 1,19 EUR. 7

8 3. At skabe bæredygtige arbejdspladser Et netforbundet Europa vil danne grundlag for bæredygtige arbejdspladser med en god løn. PROBLEMER Arbejdsløsheden er uacceptabelt høj. Europa er midt i en digital overgangsfase. Der er millioner af nye digitale jobmuligheder faktisk forudses det, at der vil være en million ledige jobs i 2015 på grund af kompetencekløften og fordi en række nødvendige reformer endnu ikke er blevet gennemført. I dag har virksomheder, der er afhængige af den digitale økonomi, svært ved at udvide og investere, de har svært ved at ansætte flere medarbejdere. På grund af underinvesteringer i net opnår tilknyttede brancher (lige fra apps til fabrikanter af telekommunikationsudstyr) ikke deres fulde potentiale og skaber ikke efterspørgsel efter bedre net. Det er nødvendigt, at vi bryder denne onde cirkel. MULIGE LØSNINGER At gøre den digitale sektor, der råder over en meget ung arbejdsstyrke, til en beskæftigelsesprioritet, hvilket samtidig er en måde at tackle ungdomsarbejdsløshed i Europa på. Hjælpe nystartede virksomheder med at vokse ved at give dem verdens største marked at sælge til fra dag ét (for eksempel opnåede franske nystartede virksomheder inden for teknologi 24 % vækst i nyansættelser i 2012 efter en politisk kamp). Støtte til forandringer i arbejdsstyrken rettet mod teleselskaber, som ikke har tilpasset sig nye digitale datadrevne forretningsmodeller. Arbejde med virksomheder i en stor koalition for digitale kompetencer og jobs med det formål at uddanne enkeltpersoner og forbedre det digitale økosystem generelt. KONSEKVENSER OG EKSEMPLER App-økonomien har skabt arbejdspladser, af hvilke næsten findes i selve app-økonomien, i løbet af de sidste fem år. Det er hvad der sker, når der findes et grænseløst miljø. Disse brancher har brug for gode net. Ifølge Analysis Mason and Tech4i2 (2013) forventes det, at selv en "beskeden" indgriben for at bygge hurtigere bredbåndsinfrastrukturer vil skabe arbejdspladser i løbet af de første 3 år og 2 mio. når vi når [.]. Hvad angår telekommunikationsvirksomhederne: Et indre telemarked vil støtte væksten og modvirke den tendens til et fald på 10 % i antallet af medarbejdere, der er direkte beskæftiget med telekommunikation, der forventes i løbet af de næste få år. 8

9 Hvad angår andre virksomheder: Cloud computing kan kun fungere på EU-plan og i større målestok, og efterspørgslen på det vil sætte skub i flere investeringer i bedre net. "Skyen" er det incitament, der skal få forbrugere og virksomheder til at investere i superhurtigt bredbånd. Et samspil mellem standardiserede netressourcer, større markeder, begrænset markedsforvridning (f.eks. i form af blokerede tjenester) og bedre digitale kompetencer gør det nemmere for virksomheder såsom udbydere af cloudtjenester at skabe nye arbejdspladser. Næstformand for Kommissionen, Neelie Kroes udtaler: Vi øger arbejdsløsheden, især blandt unge, hver eneste dag vi venter med at skabe et reelt indre telekommunikationsmarked". 9

10 4. Mindre bureaukrati for virksomhederne Nr. 1 Fælles tilladelse PROBLEM: Der findes ikke nogen tværeuropæisk mobil- eller fastnetvirksomhed. I teorien er det muligt at operere i alle medlemsstater, men alligevel er der ingen, der gør det, fordi systemet ikke fungerer. Virksomhederne skal overholde forskellige lovkrav i hver medlemsstat, hvor der udbydes tjenester. Operatørerne bliver pålagt ekstra omkostninger og spilder tid, når de skal arbejde med forskellige og inkonsekvente nationale regler, og dette giver varierende markedsresultater. MULIGE LØSNINGER Lære af og efterligne andre sektorer på EU's indre marked, såsom banksektoren, ved at give operatørerne mulighed for at drive virksomhed i alle lande ved hjælp af en fælles EU-tilladelse og mulighed for at få løst alle tilladelsesrelaterede spørgsmål via én myndighed. Tværeuropæisk retssikkerhed og ret til lige behandling i forbindelse med regulering. KONSEKVENSER Flere virksomheder kan med lethed operere på tværs af grænserne. Hvad angår virksomhederne: Færre forhindringer for nye virksomheder, lavere omkostninger i forbindelse med udbud af tjenesteydelser og nye muligheder for at udvide virksomheden til at omfatte flere medlemsstater. Hvad angår forbrugerne: De vil drage nytte af nye tilbud fra nye konkurrerende virksomheder i deres medlemsstat.. I fremtiden: Vil vi få en reel basis for et bredere digitalt indre marked i EU. Næstformand i Kommissionen, Neelie Kroes udtaler: "Retten til at drive virksomhed overalt er ikke reel, medmindre man kan udøve den. Den bedste måde at gøre det på er ved hjælp af en fælles tilladelse, fordi den udgør en garanti. Dette gælder for morgendagens virksomheder så vel som for eksisterende virksomheder." Nr. 2 Nye kriterier for regulering af markeder PROBLEMER De nationale tilsynsmyndigheder overregulerer eller underregulerer specifikke telekommunikationsmarkeder (delmarkeder), som de afgrænser forskelligt. MULIGE LØSNINGER Styrke den veletablerede trekriterietest, som Kommissionen anvender for at udvælge markeder, der bør reguleres i sin "henstilling om relevante markeder", og som nationale tilsynsmyndigheder skal anvende, hvis de ønsker at regulere markeder, der ikke er omfattet af denne henstilling, ved at den indarbejdes i lovgivningen, så den kan håndhæves med hjemmel i lovgivningen. For at der kan indføres regulering, er der tre kriterier, der skal overholdes: 1. Der skal være store, blivende strukturelle, retlige eller lovgivningsmæssige hindringer for adgang. 2. Markedets struktur tenderer ikke hen imod effektiv konkurrence inden for den relevante tidshorisont, idet der tages hensyn til status hvad angår den infrastrukturbaserede og anden konkurrence, der ligger bag adgangshindringerne. 10

11 3. Konkurrencelovgivningen alene er ikke tilstrækkelig til at tage passende hånd om eventuelle relevante markedssvigt. De nationale tilsynsmyndigheder vil også skulle tage alle de konkurrencemæssige begrænsninger i betragtning (herunder også fra over-the-top-aktører OTT). KONSEKVENSER Hvad angår virksomhederne: Lettere regulering, der er i overensstemmelse med de fleste andre markeder. Hvad angår forbrugerne: Mere sammenhængende beskyttelse i tilfælde, hvor etablerede virksomheder har en stærk markedsposition. I fremtiden: Normalisering af telemarkedet (dvs. at telekommunikationsmarkedet bliver som andre markeder, hvor virksomhederne konkurrerer, og hvor forbrugerne har et valg). Næstformand for Kommissionen, Neelie Kroes udtaler: "Vi ønsker at begrænse bureaukratiet som en del af normaliseringen af telesektoren. Operatørerne bør ikke være underlagt nationale luner eller inkonsekvente regler." Nr. 3 Artikel 7-veto over for afhjælpende foranstaltninger PROBLEMER De nationale myndigheder på teleområdet anvender EU-lovgivningen inkonsekvent eller regulerer unødigt, hvilket skaber usikkerhed for udbydere af teletjenester. MULIGE LØSNINGER Sikre konsekvens ved hjælp af mulig anvendelse af Kommissionens vetoret over for nationale beslutninger vedrørende afhjælpende foranstaltninger. KONSEKVENSER Hvad angår virksomhederne: Kommissionens vetoret vil forhindre overregulering. Hvad angår forbrugerne: En større konsekvens hjælper de europæiske udbydere og gør dem trygge ved at fremsætte et større udvalg af nye, spændende forbrugertilbud. I fremtiden: Af afgørende betydning for at opnå et normaliseret telekommunikationsmarked. Næstformand for Kommissionen, Neelie Kroes udtaler: "Formålet er gradvist at gøre telesektoren til en "normal" økonomisk sektor med begrænset forudgående regulering og et skift, så vægten overvejende hviler på efterfølgende regulering." 5. Lettere adgang til engrosprodukter Et netforbundet Europa forudsætter, at der er adgang til engrosprodukter til fastnet (frekvenser er en afgørende ressource for mobilkommunikation). PROBLEMER Markedet for forretninger mellem virksomheder (der udgør halvdelen af hele EU s telemarked) lider under mangel på ensartet udformning af produkter og netforbindelser, hvilket betyder, at den potentielle efterspørgsel ikke bliver udnyttet. 11

12 Nye aktører på forbrugerbredbåndsmarkedet hæmmes af den store variation inden for regulerede netadgangsprodukter, der gør det umuligt at vælge fælles forretningsmodeller og tekniske løsninger, der omfatter flere medlemsstater. MULIGE LØSNINGER I tilfælde hvor dominerende operatører med en stærk markedsposition er forpligtede til at tilbyde konkurrenterne virtuel adgang til deres net, bør både køber og sælger stå over for harmoniserede betingelser og egenskaber i hele EU. Fælles kriterier for at garantere netforbindelser af høj tjenestekvalitet, der forhandles mellem operatørerne på kommercielle betingelser. KONSEKVENSER Hvad angår televirksomhederne: Det vil blive lettere at udvide virksomhederne til at omfatte flere europæiske markeder. Hvad angår andre virksomheder: Dette er af yderste vigtighed for virksomheder, der ikke beskæftiger sig med telekommunikation, såsom e-sundhedsvirksomheder, udbydere af cloud computing-tjenester og videokonferencevirksomheder - det betyder, at de med sikkerhed kan overholde kontraktlige og serviceniveaurelaterede forpligtelser. Næstformand for Kommissionen, Neelie Kroes udtaler: "Europæiske standardiserede virtuelle adgangsprodukter med garanteret tjenestekvalitet vil bidrage til at udvide markedet mellem virksomheder. De nye forpligtelser erstatter snarere end udvider de eksisterende forpligtelser." 6. Radiofrekvenser og 4G Et netforbundet område forudsætter, at der er radiofrekvenser til rådighed til trådløst bredbånd PROBLEMER Europa har at gøre med et indviklet rod af regler, priser og tidsplaner på frekvensområdet, der gør det umuligt at gennemføre tværeuropæiske forretningsstrategier på mobilområdet. De fleste frekvensallokeringer er fragmenterede, og landene overholder ikke deres forpligtelser til at tildele frekvenser. Kun 5 ud af de 28 medlemsstater har fordelt 100 % af de 1025 MHz EUharmoniserede radiofrekvenser til mobilt bredbånd, der skulle have været fordelt i slutningen af Kun 12 medlemsstater har frigivet 800 MHz-båndet til operatørerne, der er det bånd, der er mest afgørende for 4G LTE og for udvidelse af bredbåndsdækningen til at omfatte landområder. 12

13 MULIGE LØSNINGER Harmonisere tidsplanerne for frigivelse af radiofrekvenser samt rettighedernes varighed. Indføre mulighed for at nedlægge veto i udvalgssammenhæng (for Kommunikationsudvalget, ikke blot Kommissionen) for at håndtere problemer som overpriser ved frekvensauktioner. Anvende et sæt principper og kriterier, der har til formål at sikre udviklingen af et fælles trådløst rum i EU. Passende kompensation for rettidig frigørelse af radiofrekvenser, infrastruktur og frekvensdeling og handel med frekvenser, så ikke-udnyttede frekvenser kan blive brugt på passende vis. KONSEKVENSER Hvad angår virksomhederne: Dette vil gavne alle mobiloperatører, særligt dem, der ønsker at udvide. Hvad angår forbrugerne: Hurtigere udrulning af trådløst bredbånd, især i landområderne. I fremtiden: Slipper brugerne for mobilopkald, der bliver afbrudt, og internetsider, der ikke kan indlæses. Effektiv anvendelse af og koordineret adgang til frekvenser vil føre til flere investeringer i net. Kortsigtede politikker med høje gebyrer, der ikke er i overensstemmelse med god frekvensforvaltning, vil blive begrænset, hvilket fremmer kapitalinvesteringer i net. Næstformand for Kommissionen, Neelie Kroes udtaler: "Vi har brug for en ny tilgang til radiofrekvenser, så europæerne kan nyde godt af de nyeste mobilteknologier. Dette er et kildent emne for de nationale administrationer, så vi træder varsomt men beslutsomt. Det er blot et faktum, at efterspørgslen på data er skyhøj, og det nuværende frekvenssystem kan ikke følge med. Nettene bliver udsat for overbelastning eller sammenbrud, som det ser ud i dag, hvilket afbryder virksomhedernes og borgernes adgang, og mobilvirksomhederne har ikke en chance for at opbygge en tværeuropæisk forretning." Et netforbundet område forudsætter, at der er radiofrekvenser til rådighed til trådløst bredbånd PROBLEMER Europa er ikke en udviklingsregion, men det kan man ikke se ud fra den 4Gdækning, vi råder over. 4G/LTE når kun ud til 26 % af EU's befolkning. I USA er der en enkelt virksomhed, nemlig Verizon, der når ud til 90 % af befolkningen! I 2012 havde Europa, der er verdens største økonomi, 6 % af de globale LTEforbindelser, sammenlignet med USA, der havde 47 %, Korea, der havde 27 % og Japan, der havde 13 %. Der er stadig risiko for overbelastning på 4G-net, selv om vi når målet på 1200 MHz harmoniserede frekvenser til mobilt bredbånd i Europa. Vi har brug for andre backupsystemer for at kunne sprede efterspørgslen. 13

14 MULIGE LØSNINGER Øge kapaciteten ved hjælp af mindre byrdefulde tilladelsesbetingelser. Øge kapaciteten ved at fjerne unødvendige udrulningsrestriktioner, overdrevet komplekse procedurer i forbindelse med udstedelse af tilladelser til mikrobasestationer eller trådløs hotspotudrulning. Øge kapaciteten ved hjælp af retten til at dele adgang til trådløse adgangspunkter. Operationelle forbedringer, såsom fælles anvendelse af aktive og passive infrastrukturer, frekvensdeling og handel med frekvenser vil gøre det nemmere og billigere at udrulle og/eller forny de trådløse net med nye teknologier. Fælles reguleringsprincipper for frekvenstilladelser, fælles kriterier for adgang til og betingelser for frekvenser. KONSEKVENSER Mobilnetoperatørerne vil blive i stand til at anvende trådløse adgangspunktsteknologier for mindre områder (4G eller wi-fi) for at øge nettenes kapacitet. Fastnetoperatørerne vil blive i stand til at tilbyde supplerende trådløse bredbåndstjenester ved hjælp af offentlig adgang til wi-fi-net, der kan placeres på forbrugeres eller virksomheders adresse, afhængigt af deres samtykke. Slutbrugerne vil have adgang til et større udvalg inden for trådløse bredbåndsforbindelser og bedre muligheder for at tilbyde adgang til trådløst internet til andre. Næstformand for Kommissionen, Neelie Kroes udtaler: "Operatørerne har brug for at kunne udvide kapaciteten af deres trådløse bredbåndsnet på omkostningseffektive måder. Forbrugere og virksomheder ønsker at gøre trådløs brug af deres fastnetforbindelser: Og det kan lade sig gøre ved hjælp af wi-fi eller små 4G-celler. Vi tvinger ikke slutbrugerne til at dele deres wi-fi, men vi giver dem et valg." 14

15 7. Stabile priser på adgang til kobbernet Et netforbundet Europa forudsætter en stabilisering af priserne på adgang til kobbernet PROBLEMER Ejerne af kobbernet har brug for stabilitet i den indtægt, de genererer ved at leje deres net ud til konkurrenterne for at fremme investeringerne i hurtigere næstegenerationsnet. Alternative operatører har ikke et tilstrækkeligt konsekvent grundlag for at planlægge tværeuropæisk forretningsvirksomhed på baggrund af stabile og konsekvente adgangspriser. De nationale tilsynsmyndigheder anvender op til seks forskellige måder at udregne engrospriser for adgang til kobbernet på, idet de vælger at anvende forskellige levetider for aktiver og forskellige afskrivningsmetoder. Dette betyder, at engrosprisen på adgang til kobbernet (adgang til det rå kobber) varierer fra 4 til 14 EUR pr. måned. MULIGE LØSNINGER Langsigtet prisstabilitet og mere ensartede priser på det indre marked. Ingen pålæggelse af prisregulering i forbindelse med adgang til hurtige næstegenerationsnet, hvor der findes klare, påviselige begrænsninger for konkurrencehæmmende adfærd på detailmarkederne, samt styrkede ikkediskriminationsforpligtelser for at sikre, at konkurrencen er stærk. KONSEKVENSER Hvad angår telekommunikationsvirksomhederne: De nuværende netejere vil opleve en højere grad af sikkerhed hvad angår deres indtægt, hvilket vil gøre det muligt for dem at planlægge yderligere netopgraderinger. Hvor der ikke pålægges prisregulering, vil de nuværende alternative operatører tage del i risikoen ved netopgraderinger. Ingen kunstige tilskud til kobbernetadgang, der underminerer udrulning af næstegenerationsnet. Hvad angår andre virksomheder: Kortsigtet = ubetydelig, langsigtet = hurtigere net Hvad angår forbrugerne: Rimelige priser og bedre kvalitet og større udvalg af tjenester som et resultat af forbedrede betingelser på engrosniveau. I fremtiden: Europa vil nyde godt af bedre net. Næstformand for Kommissionen, Neelie Kroes udtaler: Vores mål er at stabilisere priserne over en periode på seks år for at give branchen sikkerhed. Dette baner vejen for yderligere investeringer i net og mere rationelle forretningsbeslutninger. For at stabilisere priserne på mellemlang sigt er det klart, at der må foretages nogle indledende prisjusteringer for at opnå større konvergens mellem de forskellige metoder til omkostningsberegning". 15

16 8. Slut med at betale ekstra for roaming og internationale opkald inden for EU Et netforbundet Europa betyder, at det er slut med at betale ekstra for roaming og internationale opkald inden for EU. PROBLEMER Høje takster for roaming og internationale opkald inden for EU udgør et omfattende irritationsmoment for erhvervs- og privatkunder på rejse i EU. De fordrejer markedet, og deres tilstedeværelse på et indre marked kan ikke begrundes rationelt - de lærer brugerne at være bange for deres telefoner i stedet for at bruge dem. MULIGE LØSNINGER At skabe et reelt europæisk kommunikationsområde ved at udfase og afskaffe forskellene på de priser, man betaler for opkald i sit hjemland, til andre EU-lande og for roaming. ROAMING: Operatørerne mister retten til at opkræve gebyr for indkommende opkald, når en bruger rejser udenlands i EU, og desuden står de over for valget mellem en gulerod og en pisk. Guleroden er, at de for størstedelen kan blive fri for europæisk regulering, hvis de udvider deres nationale planer og pakker, så kunderne i hele EU, når vi når juli 2016, kan bruge deres telefoner og smartphones til indlandstakst, når de rejser i hele EU. Der vil blive en glidende overgang fra 2014, hvilket gør det muligt for operatørerne enten at tilpasse det antal abonnementer, de tilbyder, eller det antal lande, de dækker, til indlandstakst. 16

17 Pisken er at være underlagt roamingforordningen fra 2012, der tvinger virksomhederne til at tilbyde deres kunder muligheden for at roame ved hjælp af nye konkurrenter (alternative roamingudbydere). Kunderne vil have ret til at forlade udbyderen i deres hjemland, når de rejser i udlandet, og bruge billigere roamingtjenester fra en lokal virksomhed eller en konkurrerende virksomhed i hjemlandet, uden at de skal skifte SIM-kort. FASTNETOPKALD I EUROPA: Operatørerne kan ikke opkræve mere end prisen på et langdistanceopkald i hjemlandet for fastnetopkald til andre EU-medlemsstater. Eventuelle ekstra omkostninger skal retfærdiggøres objektivt. MOBILKOMMUNIKATION I EU: Operatørerne må ikke opkræve mere end euro-tariffen for reguleret tale- og smsroamingkommunikation for mobilkommunikation til andre EU-medlemsstater. Eventuelle ekstra omkostninger skal retfærdiggøres objektivt. 17

18 KONSEKVENSER Hvad angår forbrugerne: Ingen grund til at være bange, det bliver nemmere, og priserne bliver mere rimelige. Dette vil gavne både dem, der rejser, og dem, der aldrig tager hjemmefra. Dem, der er vilde med deres mobiltelefon og dem, der kun har fastnet. Både forbrugere og virksomheder. Hvad angår telekommunikationsvirksomhederne: En direkte indvirkning i form af en nedgang i indkomsten på omkring 0,5 %, der skyldes afskaffelse af prisdifferentiering mellem nationale opkald og opkald til andre EU-medlemsstater, hvilket vil blive modvirket af et højere forbrug på mellemlang sigt. Den foreslåede roamingordning er frivillig, og den forventes at gavne operatørerne på mellemlang sigt. Hvad angår andre virksomheder: Yderligere besparelser ud over de 1100 EUR om året, som en forretningsrejsende med moderat rejseaktivitet allerede nu sparer på et år (sammenlignet med priser fra 2009). Afskaffelse af roaminggebyr vil fremme grænseoverskridende anvendelse af netforbundet udstyr og tjenester (f.eks. M2M-løsninger) og sætte skub i udviklingen af mobile dataapplikationer og således bidrage til et mere gunstigt forretningsmiljø. I fremtiden: Der vil være bevis for, at reelle reformer inden for telekommunikation er en mulighed, og at EU er i stand til at skabe direkte håndgribelige forbedringer i borgernes liv. Næstformand for Kommissionen, Neelie Kroes udtaler: "Vores forslag om roaming bygger videre på de eksisterende regler ved at tilbyde operatørerne et incitament til gradvist at indføre detailtilbud, hvor indlandstaksten gælder både for tjenester i hjemlandet og for roamingtjenester ("roam som om du er hjemme"). Det sætter også en stopper for uberettiget høje prisforskelle mellem nationale og internationale opkald mellem EU's medlemsstater. EU s forbrugere bør ikke betale mere for at ringe til udlandet eller for at ringe, når de rejser i udlandet. De nuværende roamingregler er udformet med det formål at afhjælpe problemerne på de nationale markeder, men de opbygger ikke et reelt indre marked. De nuværende regler blev udarbejdet inden det blev klart, at etablering af et indre marked for telekommunikation er af umiddelbar økonomisk betydning. De nuværende regler udgør et sikkerhedsnet og den "pisk", der skal supplere de nye muligheder og "guleroden" i denne pakke. Indlandspriserne på mobilkommunikation er faldet konsekvent med de tre foregående sænkninger af prislofterne for roaming. Der er ikke noget, der tyder på, at disse priser vil blive presset opad, hvis roaminggebyrer bliver afskaffet." 18

19 19

20 9. Ja til netneutralitet! Et netforbundet Europa forudsætter et åbent internet PROBLEMER I dag findes der ingen klare regler om netneutralitet på EU-plan, hvilket gør, at 96 % af EU's borgere står uden retlig beskyttelse hvad angår deres ret til adgang til et fuldt ud åbent internet. De nationale tilsynsmyndigheder har ikke beføjelse til at gribe ind i tilfælde af blokering eller regulering af internettrafikken i medfør af de gældende regler. Visse EU-medlemsstater (Holland og Slovenien) har vedtaget lovgivning, andre lande overvejer foranstaltninger, men uden handling på EU-niveau kan disse tiltag opsplitte EU s marked yderligere, og det vil i høj grad komplicere en integreret styring af multi-territoriale net. Blokering og regulering af P2P og VoIP er det mest almindelige eksempel på den uacceptable trafikstyring, som operatørerne udøver: Omkring 21 % af abonnenterne på fast internet og omkring 36 % af mobilabonnenterne bliver berørt af restriktioner. Dette skaber problemer for følgende grupper: Forbrugere, der ikke kan nyde godt af det fuldt ud åbne internet. Udbydere af indhold og applikationer, der ikke garanteres adgang til forbrugerne, og som bliver forhindret i at innovere på lang sigt. Operatører, der konfronteres med forskellige tilgange til trafikstyringspraksis i forskellige medlemsstater, og som ikke tilskyndes til at udvikle nye forretningsmodeller men nøjes med at beskytte deres tidligere og nuværende territorium og traditionelle indkomstkilder såsom taleopkald. MULIGE LØSNINGER Dette forslag vil sætte en stopper for diskriminerende blokering og regulering og yde effektiv beskyttelse af det åbne internet. Det opstiller klare regler for trafikstyring på internettet, som skal være ikke-diskriminerende, forholdsmæssige og gennemsigtige. 20

21 Virksomhederne vil dog have tilladelse til at differentiere deres tilbud (for eksempel efter hastighed) og konkurrere på udvidet tjenestekvalitet. Der er intet usædvanligt ved dette posttjenester (eksprespost og flyselskaber (economy/business) har praktiseret det i årtier. Men det afhænger af en overmåde vigtig forudsætning: At kvaliteten af det åbne internet ikke bliver forringet. For at opfylde brugernes behov for bedre tjenestekvalitet kan udbyderne af indhold indgå aftaler med internetudbydere for at sikre et vist tjenestekvalitetsniveau (specialtjenester). Sådanne tilbud vil sætte teleoperatørerne i stand til at generere ekstra indkomstkilder fra OTT-aktører, udbydere af indhold og forbrugere, der er villige til at betale for bedre eller hurtigere tjenester. Disse indtægter vil på sin side sætte operatørerne i stand til at finansiere investeringer i netopgraderinger og - udvidelse. Specialtjenester må ikke føre til at det normale internets kvalitet bliver forringet. De nationale tilsynsmyndigheder vil overvåge tjenestekvaliteten og kan pålægge minimumskvalitetskrav med Kommissionen som koordinator. KONSEKVENSER Hvad angår virksomhederne: Et springbræt for nyskabende virksomheder, der ikke ønsker at opleve, at deres tjenester bliver blokeret, og som vil blive i stand til at betale for en garanteret tjenestekvalitet (f.eks. virksomheder, der opererer inden for videokonferencer, cloud computing og e-sundhed). De europæiske operatører kan udvikle nye forretningsmodeller på tværeuropæisk niveau. Hvad angår forbrugerne: De vil få nye rettigheder, som de ikke har i dag. De vil være i stand til at få adgang til at vælge mellem alle former for indhold og applikationer, som de kan anvende på en hvilken som helst form for udstyr, de måtte vælge (begrænset af eventuelle datamængder og hastigheder, der er specificeret i kontrakten eller i gældende lov). De vil også drage nytte af et større udbud af tjenester af høj kvalitet. De vil få adgang til et åbent internet, hvilket er altafgørende for ytringsfriheden og for debatter, og derudover er internettet startstedet for nystartede innovative virksomheder, der arbejder online. 21

22 I fremtiden: Internettet udgør et reelt grundlag for at udbyde og nyde godt af tjenesteydelser overalt i EU. Det vil sætte innovative virksomheder i stand til at lancere tjenester, uden at de behøver frygte for blokering eller regulering, og designe nye tjenester, der kræver garanteret tjenestekvalitet. Operatørerne vil få adgang til flere indkomstkilder, så de kan finansiere investeringer i netopgraderinger og udvidelse. Næstformand for Kommissionen, Neelie Kroes udtaler: vi har ikke beskyttelse af netneutralitet i Europa i dag. Dette forslag vil sikre, at vi får det. Forslaget vil optimere resultatet for slutbrugerne, udbyderne af indhold og internettjenesteudbyderne." 10. Nye forbrugerrettigheder Et netforbundet Europa er ensbetydende med nye rettigheder for forbrugerne: Nr. 1: Tjenestekvalitet PROBLEMER I dag er der ofte ikke tilstrækkelig gennemsigtighed omkring operatørernes trafikstyringspraksis samt den tjenestekvalitet, de rent faktisk udbyder. 94 % af forbrugerne mener, at internettjenesteudbyderne ikke giver klare oplysninger på deres websteder om blokering eller regulering af specifikke tjenester eller applikationer. Der er store uoverensstemmelser mellem de hastigheder, der bliver reklameret med og de hastigheder, der rent faktisk bliver udbudt på fastnet. I gennemsnit får EU's forbrugere kun 74 % af den overordnede hastighed, de har betalt for. 22

23 MULIGE LØSNINGER Operatørerne pålægges at give oplysninger (både i kontrakter og ad offentlig vej) om de gennemsnitshastigheder, de rent faktisk tilbyder deres kunder i normale og spidsbelastede perioder, samt om begrænsninger af datamængder og trafikstyringspraksis. De nationale tilsynsmyndigheder vil overvåge servicekvaliteten og kan pålægge minimumskvalitetskrav med Kommissionen som kontrolinstans. Forbrugerne kan ophæve deres kontrakt eller kræve erstatning, hvis der er betydelige og ikke tidsbegrænsede uoverensstemmelser mellem det, de er blevet lovet og den tjeneste, de rent faktisk får, (f.eks. hastighed). KONSEKVENSER Hvad angår virksomhederne: Bedre chancer for konkurrence på pris og kvalitet, fordi forbrugerne er mere opmærksomme på de tjenester, de får, og lettere kan skifte udbyder, hvis de er utilfredse, eller ønsker en anden form for tjeneste. Hvad angår forbrugerne: De bliver bedre beskyttet mod misvisende tilbud og har en reel forståelse af den tjeneste, de har ret til at forvente samt ret til at ophæve kontrakten, hvis de ikke er tilfredse med tjenesten. I fremtiden: Forbrugere, der er bedre informeret, er bedre udrustet til at vælge den udbyder og de tilbud, der passer dem, og få de tjenester, de betaler for. Næstformand for Kommissionen, Neelie Kroes udtaler: Ved hjælp af disse foranstaltninger vil vi opnå reel gennemsigtighed og sætte forbrugerne i stand til at give oplyst samtykke. Før man skriver under og betaler skal man vide, hvad man får, og hvad man ikke får. Det er nødvendigt med disse tværeuropæiske krav for at få det indre europæiske forbrugerområde til at fungere." Et netforbundet Europa indebærer nye rettigheder for forbrugerne: Nr. 2 bedre kontrakter og mere gennemsigtighed PROBLEMER Nutidens kontrakter er svære at forstå, de mangler afgørende oplysninger til forbrugeren, og det er svært at håndhæve dem eller ophæve dem. Forbrugerne bliver ofte låst fast i internet- og telefonkontrakter. De forhindringer, forbrugerne oplever, når de skifter udbyder, omfatter skift, der tager lang tid, adresser, der går tabt, høje gebyrer for at ophæve kontrakten og lange varslingsperioder. Næsten halvdelen af respondenterne (44 %) oplevede en eller anden form for problemer, da de skiftede udbyder (undersøgelse "The Functioning of the Market for Internet Access and Provision from a Consumer Perspective"). MULIGE LØSNINGER Yderligere oplysninger, der skal indarbejdes i kontrakterne, herunder: 23

24 a) Begrænsninger hvad angår datamængder b) De faktiske datahastigheder c) Hvordan man overvåger sit forbrug og d) En forklaring af den indvirkning, som tjenestens egenskaber har på anvendelsen af indhold, applikationer og tjenester. Kontraktperioder: Ingen oprindelig forpligtelse må overstige 24 måneder, og forbrugeren skal tilbydes en bindingsperiode på kun 12 måneder. Kontraktforlængelse: Forbrugeren får en advarsel mindst en måned i forvejen, og der er mulighed for at modsætte sig stiltiende forlængelse af kontrakten. I tilfælde, hvor kontrakten bliver forlænget, kan den ophæves med en måneds varsel uden omkostninger. Ophævelse af kontrakten: Forbrugeren har ret til at ophæve en hvilken som helst kontrakt efter 6 måneder med en måneds varsel og uden at skulle betale bøde. Tilbagebetaling skal kun ske for restværdien af eventuelt subsidieret udstyr eller reklamer. Når den eventuelle kompensation for subsidieret udstyr eller reklamer er blevet betalt, skal eventuelle restriktioner hvad angår anvendelse af terminaludstyr på andre net fjernes uden beregning. Skift af udbyder: Forbrugeren har ret til nummerportering så hurtigt som muligt. Hvis der er tale om direkte gebyrer, der pålægges slutbrugeren, må disse ikke forringe dennes tilskyndelse til at skifte udbyder. Det skal eksplicit forbydes at overføre forbrugere til en anden udbyder mod deres vilje. Automatisk ophævelse af gamle kontrakter med den overdragende udbyder, uden at forbrugeren behøver kontakte den overdragende udbyder. Ved forudbetalte abonnementer har forbrugerne ret til at få tilbagebetalt resterende taletid, når de skifter udbyder. I tilfælde, hvor den tidligere internetudbyder tilbød en adresse, skal kunderne tilbydes videresendelse af mails fra den tidligere udbyder til den nye. En adresse, der tidligere er blevet anvendt af en kunde, der har skiftet udbyder, må ikke tildeles en anden slutbruger før tidligst efter to år. GENNEMSIGTIGHED: Udbyderne skal give oplysninger om datamængder, takster og tjenestekvalitet samt om den reelle tjeneste, som forbrugeren får. De nationale tilsynsmyndigheder eller akkrediterede tredjeparter stiller obligatorisk adgang til sammenligningsværktøjer til rådighed, så forbrugerne ved, hvad elektroniske net og tjenester rent faktisk leverer og kender omkostningerne ved alternative forbrugsmønstre. Kompensation til slutbrugerne i tilfælde af misbrug eller forsinkelser ved skift af udbyder: Udvidelse af de foranstaltninger i roamingforordningen, der har til formål at sikre gennemsigtighed (advarselsmekanismer og spærregrænse) ved privat forbrug. En mekanisme, der skal sikre, at forbrugerne undgår ubehagelige overraskelser på regningen. 24

25 KONSEKVENSER Hvad angår virksomhederne: Der er bedre chancer for konkurrence, fordi forbrugerne er mere opmærksomme på de tjenester, de får, og det er lettere for dem at skifte udbyder. Dette åbner nye muligheder for udbydere med attraktive tilbud, der imødekommer forbrugernes behov. Hvad angår forbrugerne: De kan holde tjenesteudbyderne ansvarlige for de tjenesteparametre, de tilbyder. Og de er bedre i stand til at udøve deres rettigheder, hvis disse ikke bliver respekteret. Det bliver lettere for forbrugeren at skifte udbyder. De kan kontrollere deres forbrug, og de bliver beskyttet mod ubehagelige overraskelser på regningen. I fremtiden: Vi vil opleve forbrugere, der er bedre informeret, og som har lettere ved at udøve deres rettigheder. Det er mere sandsynligt, at forbrugerne forbruger mere, hvis de er tilfredse. Bedre tjenestekvalitet takket være flere udbyderskift og større konkurrence. Næstformand for Kommissionen, Neelie Kroes udtaler: "Disse foranstaltninger vil styrke forbrugerne, så de kræver at få det, de betaler for. De hjælper kunderne, så det er lettere at skifte udbyder, hvis de ikke får, hvad de betaler for, eller hvis de simpelt hen bare ønsker en anden tjeneste. Kunderne vil have de samme rettigheder, uanset hvor i Europa de befinder sig, og uanset hvem deres udbyder er. De nye bestemmelser om gennemsigtighed og skift af udbyder vil i høj grad styrke forbrugernes rettigheder og tilskynde til øget konkurrence mellem udbyderne. Disse tværeuropæiske krav er nødvendige for at vi kan få det indre europæiske forbrugerområde til at fungere." 25

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Resumé af konsekvensanalysen. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Resumé af konsekvensanalysen. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.9.2013 SWD(2013) 332 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Resumé af konsekvensanalysen Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli IP/09/620 Strasbourg, den 22. april 2009 Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli En tekstbesked (sms), der sendes fra udlandet i EU, vil fra 1. juli højst koste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER 26. september 2011 OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester En ny bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Det skal blive billigere at telefonere med mere ensartede takster og mere konkurrence: Kommissionen holder høring om lavere mobiltakster i Europa

Det skal blive billigere at telefonere med mere ensartede takster og mere konkurrence: Kommissionen holder høring om lavere mobiltakster i Europa IP/08/1016 Bruxelles, den 26. juni 2008 Det skal blive billigere at telefonere med mere ensartede takster og mere konkurrence: Kommissionen holder høring om lavere mobiltakster i Europa Kommissionen vil

Læs mere

Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne

Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne IP/08/1276 Bruxelles, den 28. august 2008 Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne Den 30. august bliver det billigere at ringe op og blive

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3318 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3318 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3318 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (telekommunikation) den 6. juni 2014 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0634 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0634 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0634 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.9.2013 COM(2013) 634 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU)

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU) 11.10.2014 L 295/79 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, der kan forhåndsreguleres i overensstemmelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

28.3.2014 A7-0190/ 001-233. Forslag til forordning (COM(2013)0627 C7-0267/2013 2013/0309(COD))

28.3.2014 A7-0190/ 001-233. Forslag til forordning (COM(2013)0627 C7-0267/2013 2013/0309(COD)) 28.3.2014 A7-0190/ 001-233 ÆNDRINGSFORSLAG 001-233 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Pilar del Castillo Vera EU's indre marked for elektronisk kommunikation A7-0190/2014 (COM(2013)0627

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8735/16 IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: De Faste Repræsentanters

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3394 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3394 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3394 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. maj 2015 15/03291-5 Rådsmøde (telekommunikation) den 12. juni 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Indspil til dansk holdning til Kommissionshøringer om rammerne for EU-reguleringen af telekommunikationsområdet

Indspil til dansk holdning til Kommissionshøringer om rammerne for EU-reguleringen af telekommunikationsområdet Energistyrelsen Jakob Petersen Sendt pr. mail: jakop@ens.dk 30. oktober 2015 Indspil til dansk holdning til Kommissionshøringer om rammerne for EU-reguleringen af telekommunikationsområdet Teleindustrien

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2015/0284(COD) 26.5.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 FORSLAG fra: modtaget: 26. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 126 MI 393

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 37-291

ÆNDRINGSFORSLAG 37-291 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2011/0299(COD) 16.7.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 37-291 Udkast til betænkning Evžen Tošenovský (PE487.697v01-00) om retningslinjer for transeuropæiske

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./.

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til udvalget fremsendes hermed til orientering:./. Supplerende grundnotat

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2005 Summary in Danish OECD Kommunikations Outlook 2005 Sammendrag på dansk Resumé Efter at der var gået hul på "dot-com boblen" stod telekommunikationsindustrien midt i en

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Muligheder og risici ved eprivacy

Muligheder og risici ved eprivacy Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0010 Bilag 1 Offentligt Jesper Lund IT-Politisk Forening Europaudvalget, 3. februar 2017 Muligheder og risici ved eprivacy Tak for invitationen til dette møde. Min baggrund

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.2.2011 2010/0252(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/0187(COD) 19.2.2009. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/0187(COD) 19.2.2009. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/0187(COD) 19.2.2009 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0338 (CNS) 13732/16 ADD 3 FISC 172 IA 100 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

10 teletiltag, der rykker

10 teletiltag, der rykker Den 30. august 2013 10 teletiltag, der rykker Vi skal fremme den digitale vækst Regeringen ønsker en digital infrastruktur i verdensklasse som grundlag for øget digitalisering og vækst i hele Danmark.

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2013 om rapport om gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation (2013/2080(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2013 om rapport om gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation (2013/2080(INI)) P7_TA-PROV(2013)0454 Elektronisk kommunikation Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2013 om rapport om gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation (2013/2080(INI)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

P7_TA(2014)0281 EU's indre marked for elektronisk kommunikation ***I

P7_TA(2014)0281 EU's indre marked for elektronisk kommunikation ***I P7_TA(2014)0281 EU's indre marked for elektronisk kommunikation ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 22. februar 2016 Nye EU-forslag om

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 301/23 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

Den Europæiske Unions Tidende L 301/23 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN 12.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 301/23 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 15. oktober 2008 om anmeldelser, tidsfrister og høringer i henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 156 Offentligt REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 156 Offentligt REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 156 Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: fredag den 28. oktober 2016 Tidspunkt: kl. 11.00 Sted: vær. 2-011 Til stede: Desuden deltog:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0199 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0199 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0199 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I GSM-tilladelsen af 23. januar

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget

Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget Kapitalmarked og finansielle virksomheder 7. november 2013 Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på det netop vedtagne ændringsdirektiv (klik på link) til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0356 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0356 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0356 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)356 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere