Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg"

Transkript

1 > Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg Januar 2011

2 > Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg Publikationen kan hentes på Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Telefon: Fax:

3 Indhold > Forord 4 Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg 4 Government 2.0 i dansk kontekst 4 Baggrund 6 Forudsætninger 6 Den offentlige sektor skal blive 2.0 sk 7 Government 2.0 i praksis: Det offentlige som relation og platform for innovation 11

4 Forord Danmark er i dag blandt verdens bedste, når det gælder digital forvaltning og vi har en af verdens bedste digitale infrastrukturer. Det er et solidt grundlag for at tage det næste skridt og udnytte nye digitale muligheder. På de følgende sider er et oplæg til, hvordan Government 2.0 kan bidrage i en dansk kontekst. Government 2.0 opfattes som en ny måde at drive den offentlige forretning på med udgangspunkt i mulighederne for at skabe, udveksle, genbruge og tilgå digitalt indhold fleksibelt. I praksis omfatter Government 2.0 et forretningsmæssigt og et socialt element. De offentlige digitale løsninger (tjenester og indhold mv.) skal kunne anvendes af andre aktører til nye innovative løsninger altså en platform for innovation, som andre aktører kan bygge en forretning ovenpå. I det sociale element ligger, at det offentlige skal indgå i digitale relationer med borgere og virksomheder i sociale netværk til gensidig nytte. Med Government 2.0 sker opgavevaretagelsen i partnerskab med borgere og virksomheder og de offentlige digitale tjenester og services udnyttes til at skabe innovation og vækst. En strategisk anvendelse af Government 2.0 vil: -sikre at offentlig service og information leveres bedst muligt på en tidssvarende og effektiv måde, -stimulere og understøtte innovation og værdiskabelse i hele samfundet, og -styrke viden, deltagelse, gennemsigtighed, samarbejde og sammenhængskraft. God læselyst! Vi håber meget, at du vil reflektere, kommentere og være med til at debattere, hvordan Government 2.0 kan anvendes i en dansk kontekst på Digitaliser.dk (http://digitaliser.dk/news/788088). Mikkel Leihardt og Cecile Christensen Center for Digitalisering, IT- og Telestyrelsen 4

5 Government 2.0 i dansk kontekst Government 2.0 er en oplagt mulighed for, at Danmark kan videreudvikle den offentlige forvaltning, skabe grundlag for innovation og vækst samt sikre åbenhed, gennemsigtighed og demokratiske deltagelse. Over de seneste ti år har internettet udviklet sig fra at være et envejs informationsbibliotek til i dag at være en social platform, hvor brugerne kommunikerer og interagerer, og hvor de digitale tjenester udveksler data og funktionalitet. Wikipedia, YouTube og Facebook er eksempler på åbne sociale internettjenester, som ville være værdiløse, hvis ikke brugerne skrev informationsartikler, lagde videoer op, debatterede synspunkter eller skrev personlige anekdoter. Denne udvikling beskrives som, at de digitale internetteknologier og brugen heraf er gået fra version 1.0 til version 2.0. Private aktører har allerede taget den brugerdrevne udviklingen til sig og bygger i dag løsninger og forretning op omkring brugernes skabertrang både når det gælder at skabe indhold på virksomhedernes hjemmesider, og i forhold til udviklingen af de digitale platforme og tjenester, som forretningen baseres på. Den offentlige sektor bør også gøre brug af de nye digitale muligheder til populært sagt at gå en forvaltningsversion op fra Government 1.0 til Government 2.0. Derved kan den offentlige sektor drage nytte af det samlede potentiale for offentligt ansatte, virksomheder og borgere til at skabe ny værdi, innovation og effektivisering samtidig med at omdrejningspunktet for opgavevaretagelsen i det offentlige bliver større åbenhed og inddragelse. Government 2.0 er her defineret som brugen af de digitale muligheder til at tilbyde borgere og virksomheder at deltage aktivt i opgavevaretagelsen og beslutningerne i den offentlige sektor, samt at skabe større offentlig åbenhed, gennemsigtighed og nye kommercielle forretningsmuligheder. 1 Skabelsen af ny værdi er afgørende, idet Danmark står overfor en række alvorlige udfordringer med en lav vækst i produktiviteten, for lav effektivitet og innovation i erhvervslivet samt stadigt højere krav fra borgere og virksomheder til de offentlige serviceydelser. Dette sker samtidig med, at der bliver færre hænder og midler til at udføre arbejdet og løfte opgaverne. I denne situation er det oplagt at benytte sig af, at borgerne gerne vil bruge de digitale muligheder til gratis at dele viden, komme med kreative forslag og være innovative og at virksomhederne på nogle områder kan bygge videre på offentlige løsninger og skabe ny vækst med udgangspunkt i digitalt råstof fra den offentlige sektor. 1 Der findes ikke en entydig definition af Government 2.0-begrebet, hvorfor overstående definition begrebet er en tilpasning af til danske forhold, med særlig vægt på hvordan Government 2.0 kan bidrage til skabelsen af ny værdi. 5

6 Government 2.0 vil således være et centralt redskab til løsningen af den offentlige sektors og Danmarks udfordringer de kommende år. En strategisk anvendelse af Government 2.0 vil: -sikre at offentlig service og information leveres bedst muligt på en tidssvarende og effektiv måde -stimulere og understøtte innovation og værdiskabelse i hele samfundet -styrke viden, deltagelse, gennemsigtighed, samarbejde og sammenhængskraft. Baggrund I løbet af de seneste 15 til 20 år har digitaliseringen ændret den offentlige sektor. Digital forvaltning har sat strøm til mange af de funktioner og opgaver, som tidligere blev håndteret manuelt, og en række digitale systemer understøtter i dag håndteringen af fx skatteindbetalinger og udstedelse af recepter. De forvaltningsmæssige procedurer og strukturer er imidlertid ikke ændret væsentligt. Vi gør stort set det samme som før bare digitalt. Government 2.0 ligger i forlængelse af digital forvaltning (Government 1.0) ved at tage udgangspunkt i de nye digitale (sam-)arbejdsmuligheder, og ved at bruge mulighederne til at skabe nye relationer, øget videndeling, større åbenhed og ny værdi. Government 2.0 har et teknisk fundament, men det centrale er et gradvist kulturskift hen mod højere grad af åbenhed og inddragelse. Government 1.0: Effektiviseringer og besparelser gennem digitalisering. Government 2.0: Digitalisering som middel til at understøtte inddragelse, innovation og skabelse af ny værdi. Danmark har en oplagt mulighed for at drage nytte af mulighederne ved Government 2.0. Danmark ligger i den internationale top når det gælder it-færdigheder, e-parathed samt tilgængelighed og udbredelse af bredbånd. Forudsætninger Digitale kompetencer og digital infrastruktur gør det ikke alene. Tre yderligere forudsætninger skal være til stede, for at den offentlige sektor kan praktisere Government 2.0: 1.Demokrati og åbenhed: Demokratiske værdier som gennemsigtighed, inddragelse af borgere og virksomheder, dialog, debat og brugerindflydelse. 2.Web 2.0-kulturen: Digital dialog og interaktion hvor brugerne skaber værdien i form af indhold, deler og samarbejder om indhold og re-mixer eksisterende indhold for at skabe nyt. 6

7 3.Adgang til åbne, fleksible teknologier: Åben kilde kode, åbne standarder, maskinlæsbare strukturerede data og cloud computing. De tre forudsætninger er i høj grad allerede til stede i Danmark og ligger i naturlig forlængelse af den danske forvaltningsmæssige tradition. Figur 1 Illustration af forudsætningerne for at praktisere Government 2.0 Kilde: Danmark som Højhastighedssamfund, Videnskabsministeriet, januar 2010 Den offentlige sektor skal blive 2.0 sk Internettet er en transformerende kraft, der har haft kolossal betydning for måden, man kan drive forretning på. I dag er det nærmest umuligt at forestille sig at kunne drive forretning og levere service uden brug af internettet. Det handler ikke kun om, at it har gjort virksomheder mere effektive. Det handler også om, at internettet har muliggjort nye former for sociale relationer og helt nye måder at drive forretning på, som har indflydelse på innovation, produktion, salg og distribution. For 15 år siden var det nærmest umuligt at estimere værdien af internettet. Den direkte økonomiske værdi fortabte sig i ubetydeligheder, og tilstedeværelsen på internettet i form af en hjemmeside kunne betragtes som rene udgifter for en virksomhed. Den digitale forretning blev tænkt meget traditionelt og begrænset til fx en slags postordre. I dag er forretningsverdenen blev 2.0 sk, og den digitale økonomi viste: -at der kan udvikles helt nye markeder for digitale goder som eksempelvis virtuelle varer i online-spillet World of Warcraft og kommercielle musiktjenester -at der er store innovationspotentialer i at involvere brugerne i innovationsprocesser som eksempelvis udviklingen af LEGOs robot-byggesæt Mindstorm -at aktive brugere er værdifulde, når de anbefaler produkter eller hjælper hinanden som et frivilligt alternativ til kunde-support som eksempelvis brugerne af de amerikanske TiVO-tv-bokse. 7

8 Selvom det offentlige i højere grad bliver 2.0 sk skal det offentlige fortsat levere kerneydelser som sygedagpenge, tinglysning mv.. Kerneydelserne har stor volumen, og der er eller har været store gevinster ved digitalisering (gevinsterne ved kerneydelserne er illustreret som areal 1 i figur 2). Figur 2 Illustration af volumen af offentlige services (the long tail) I forhold til andre ydelser og digitale værktøjer skal det offentlige ikke nødvendigvis udvikle alle digitale services selv (koncept, udvikling, drift mv.). I stedet kan eksisterende digitale forretningsværktøjer i højere grad bruges. Det kan være kommercielle digitale landkort til at vise placeringen af dagsinstitutioner på en hjemmeside. Det kan også være at benytte fotos fra kommercielle tjenester i stedet for at fremstille egne eller benytte en privat tjeneste, hvor borgere kan indrapportere, få vist eller diskutere lokale problemer som fx tjenesten hulivejen.dk (gevinsterne ved at anvende eksisterende ydelser er illustreret som areal 2 i figur 2). Et konkret eksempel på offentligt samarbejde med udgangspunkt i Government 2.0 er myndighedssamarbejdet omkring borger.dk s artikler, hvor eksempelvis den enkelte myndighed kan lægge lokalt indhold på borger.dk s artikler og genbruge artikler fra hele borger.dk på egne hjemmesider I dag er omkring 55 kommuner tilknyttet dette samarbejde. Endelig skal det offentlige stille egne ressourcer til rådighed for andres brug. Eksempelvis ved at udstille offentlige data eller frigive kildekoden til offentligt udviklede it-systemer. Det betyder, at private fx kan bruge data fra offentlige myndigheder som råstof til at skabe nye tjenester, som ikke ville være blevet udviklet. Virksomheder vil således også kunne bruge de offentlige digitale tjenester til at udbyde egne tjenester på et kommercielt marked. Alt i alt skabes der ny værdi på 8

9 baggrund af eksisterende ressourcer. Det er godt købmandskab for alle parter (gevinsterne ved gen- og videreanvendelse er illustreret som areal 3 i figur 2). Boks 1: Government 2.0 er allerede en del af udviklingen OpenStreetMap er en slags Wikipedia for kort et kort over alverdens byer - som alle kan bruge og bidrage til. Kortene kan bruges på en computer, på mobiltelefoner og håndholdte GPS er eller indgå i en trykt udgivelse. Ud over vejnavne, bygninger m.v. giver OpenStreetMap mulighed for at markere åbningstider for butikker, oplysninger om cafeer har trådløst internet og meget mere. Sågar kapaciteten af vandtårne kan lægges ind i OpenStreetMap. Fleksibiliteten er stor og mulighederne mange. Da naturvejledere i Kolding Kommune skulle lave en pjece om oplevelser i skoven viste OpenStreetMap sig at have det bedste kort til formålet, og så var det tilmed gratis. Det var et pragmatisk valg, og der lå ikke nogen erklæret Government 2.0- strategi bag. Erfaringerne var så positive, at naturvejlederne selv begyndte at bidrage med forbedringer til OpenStreetMap. Det sker eksempelvis, når man registrerer en ny bålplads eller justerer en sti på kortet. Dette understøtter naturvejledernes behov og som en samtidig sidegevinst kommer forbedringerne af kortene alle brugere af kortene til gode. I USA bruger Whitehouse.gov kortene, og i England bygger virksomheden CloudMade.com sin forretning på kommercielle anvendelser af data fra OpenStreetMap, bl.a. med software til nye tjenester til mobiltelefoner Figur 3 Illustration af værdien af Government 2.0 Den potentielle værdi ved Government 2.0 er illustreret ved den grønne søjle i figur 3. Samtidig fremgår det af figuren, at potentiale ved digitalisering af offentlige 9

10 kerneydelser vurderes at have en øvre grænse (søjle 1). Det vurderes endvidere, at værdien ved at bruge internettets tjenester til understøttelse af den offentlige forretning er betydelig (søjle 2) og endelig at værdien af nye forretningsmodeller (søjle 3) vurderes at have langt større potentiel volumen alene begrænset af borgere og virksomheders hittepåsomhed. Boks 2: Hvad er værdien? I 1998 var internettet på vej til sit folkelige gennembrud og var i fokus på Gartners internationale symposium. Oplægsholder efter oplægsholder præsenterede de nyeste hjemmesider, og man forventede, at der ville komme mange nye og overraskende anvendelsesmuligheder ud af teknologien. Når tekst og billeder blev digitaliserede, linket sammen og stillet til rådighed for alle, kunne alt ske. Ét spørgsmål blev dog ved med at vende tilbage uden at finde svar: Kunne man tjene penge på internettet og i så fald, hvad var de økonomiske potentialer? Eller druknede forudsigelserne i ren teknikbegejstring? De spørgsmål er også meget svære at svare på i dag. Men det er fordi internettets betydning for økonomien og dens fortsatte udvikling er så integreret, at den er meget svær at måle. Dog viste formodningen i slutningen af 90'erne om internettets potentialer sig at være en kraftig underdrivelse. Situationen er lidt den samme, når det gælder Government 2.0. Værdien af Government 2.0 vil på samme måde som værdien af internettet være integreret i processer og produkter. Government 2.0 er et strategisk åbent valg for forretningen, hvor det er svært at måle værdien præcist. Nogle potentialer er dog belyst. Fx har Gartner estimeret, at den erhvervsmæssige værdi af at få adgang til at bruge offentlige data beløber sig til mindst 600 millioner kr. årligt i Danmark. Ligeledes har EU-Kommissionen estimeret, at potentialet ved adgangen til offentlige data i hele EU udgør 27 milliarder om året. Ligeledes giver det i sig selv værdi at anvende de teknologier, der er en forudsætning for Government 2.0. Fx har omlægningen til cloud computing af NemHandel-infrastrukturen til udveksling af forretningsdokumenter, sparet mellem 45 og 60 pct. på de løbende driftsomkostninger og sikret en kapacitetsmæssigt mere fleksibel løsning. Omkostningerne til omlægningen på kr vil være tjent hjem inden tre år. 10

11 Government 2.0 i praksis: Det offentlige som relation og platform for innovation Government 2.0 omfatter et teknisk og et socialt element. De offentlige digitale løsninger skal kunne anvendes af andre aktører til nye tjenester og innovative løsninger. Forretningsmæssigt bliver det offentlige således en platform for innovation, hvor andre aktører kan bygge en forretning ovenpå. Hvis det samtidig er den bedste og billigste måde at udføre sin offentlige forretning, så skal det offentlige påtage sig en rolle som relation og indgå i digitale relationer med borgere og virksomheder via digitale sociale tjenester. Begge elementer er nødvendige for at praktisere Government 2.0 og derigennem skabe nye muligheder med borgere og virksomheder i centrum for udførelsen af offentlige opgaver i gensidig relation. Det kræver en ærlig forpligtelse samt et klart ledelsesmandat til aktivt at benytte Government 2.0 i opgavevaretagelsen. Platform for innovation Det offentlige skal være en platform for innovation. Det skal ske ved, at den offentlige sektor udstiller data og digitalt indhold, og anvender open source og åbne grænseflader og services, så andre aktører kan videreudvikle og udbyde nye og konkurrerende tjenester. Som platform for innovation åbner det offentlige op for, at andre aktører kan videreudvikle eksisterende løsninger og opfinde nye innovative tjenester i forbindelse med de eksisterende løsninger, som skaber yderligere værdi. Ved at tillade andre at bygge videre på og integrere offentlig teknologi og indhold, kan der skabes et væld af digitale produkter og services. Dermed kan den offentlige sektor fokusere på at udvikle forretningskritiske it-systemer og optimere produktionen af centrale velfærdsydelser (CPR- og CVR-systemer, skattesystemer mv.). Andre aktører som private virksomheder og entusiaster kan bruge offentlige data, open source software og åbne grænsefladerne til at understøtte og udvikle egen forretning fx betalingsapplikationer (skatteberegnere, virksomhedskortlægninger mv.) eller til udvikling af egne websites med vejrkort, navnestatistikker og skadedyrsobservationer. Det er automatisk og uforpligtende offentlig-privat partnerskab, med kommercielle og procesmæssige gevinstmuligheder for begge parter og det kræver ikke en masse nyt. Men det kræver, at de eksisterende digitale muligheder udnyttes. At være platform for innovation betyder også, at offentlige myndigheder i højere grad kan genbruge løsninger på tværs af myndigheder, hvis det er relevant i forretningen. Eksempler på det offentlige som platform for innovation er i dag blandt andet: -At der ved at sætte Offentlige data i spil er etableret digitale tjenester som fx live ejendomspriser i Danmark på mobilen og gratis energioptimeringsberegning til parcelhusejere. 11

12 -Digitaliser.dk er den fælles indgang til digitalisering af Danmark, hvor man kan finde og diskutere offentlige datakilder, datastandarder, open source applikationer mv. Selve digitaliser.dk er udviklet som open source, og kan frit udbygges og hentes. -Anvendelsen af open source til eksempelvis offentlige hjemmesider, er stigende. Det giver flere og flere tjenester, som alle frit kan benytte. -NemHandel, der er en nationalt infrastruktur til udveksling af forretningsdokumenter, er baseret på åbne standarder og open source. Det gør det muligt for alle kommercielle leverandører af økonomisystemer at indbygge teknologien i deres it-produkter. Boks 3: Borger.dk Borger.dk er en samlet indgang til det offentlige, hvor borgerne kan finde information og digitale selvbetjeningsløsninger fra kommuner, regioner og stat. Frem til 2014 er det visionen, at borger.dk skal: 1. fremme borgernes valg af digital selvbetjening på portalen 2. gøre det enkelt for myndighederne at fremme selvbetjening på nettet 3. være en platform for digital selvbetjening. IT- og Telestyrelsen er i gang med at forbedre borger.dk s personaliserede indgang, MinSide i samarbejde med en række kommuner. Fra starten af 2011 vil MinSide kunne benyttes af kommunerne til at give deres borgere en personlig indgang til egne data, digital selvbetjening og information fra kommunen. Målet er at styrke borgerens overblik og mulighed og incitament for at betjene sig selv på nettet et vigtigt effektiviseringsinitiativ, da en personlig henvendelse er gange dyrere at behandle for myndigheden end en digital henvendelse, baseret på tal fra Højhastighedens kommiteens anbefalinger. Borger.dk er en central platform for digitalisering i den offentlige sektor. Borger.dk s komponent til artikeleksport gør det muligt frit at genbruge indhold, for eksempel ved at importere tekster fra borger.dk til en kommunale hjemmeside. Det vurderes, at en gennemsnitskommune kan spare 1/4 årsværk om året, hvis 80 pct. af deres hjemmesides indhold importeres og automatisk opdateres fra borger.dk. Kommuner som Rødovre og Frederiksberg har valgt at integrere artikler fra borger.dk på egne websider. Kommunerne har endvidere muligheden for at berige borger.dk s generelle tekster med lokalt indhold, så teksterne giver alle de informationer, der er relevante for borgerne i den enkelte kommune. 54 kommuner har registret webredaktører til at berige borger.dk tekster med kommunespecifikt indhold. Der er samtidig udviklet et statistikmodul, der løbende dokumenterer den faktiske brug af digital selvbetjening. Sammen med borger.dk s brugerpanel og de initiativer i forhold til dokumentation kommende brugervurderings- og kommenteringskomponent vil det give myndigheder og leverandører indsigt i hvilke digitale løsninger, der virker og hvorfor. Data stilles naturligvis til rådighed for alle og skal sikre et solidt grundlag for at kvalificere offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. 12

13 Det offentlige som relation Internettet er ikke længere blot et elektronisk arkiv, det er også blevet et redskab til at skabe, udvikle og bevare relationer mellem mennesker personligt og professionelt. Sociale tjenester har været i eksplosiv vækst, og ved at gå ind i rollen som social relation får det offentlige en unik mulighed for at interagere med borgere, virksomheder, eksperter, meningsdannere og andre dér, hvor de er. Det sociale aspekt af Government 2.0 handler om værdien i sociale relationer. Mulighederne, som opstår, når man kan sammenkoble digitale løsninger på kryds og tværs og dele, mixe og skabe nyt digitalt indhold, kan sammenlignes med mulighederne som ligger i, at mennesker kan skabe kontakt, samarbejde, debattere og på andre måder interagere. Det offentlige kan ved at indgå i rollen som relation i sociale netværk hurtigt, enkelt og billigt komme i kontakt med sine interessenter på en uformel og nyttig måde. Det giver nye muligheder for borgerinddragelse, for at få kontakt med grupper som ellers kan være svære at nå og for at gøre den offentlige sektor mere nærværende, åben og samarbejdende i dagligdagen. En sådan udvikling ændrer relationen mellem embedsmand og borger/virksomhed. En borger, der søger et hurtigt eller foreløbigt svar, får måske alt rigeligt, hvad han har behov for i en hurtig og uformel udveksling på sit foretrukne sociale medie, frem for at sætte et stort system i gang i form af en formel borgerhenvendelse eller et brev til en minister. Den offentlige sektor kan gøre brug af de eksisterende populære tjenester, fordi der allerede er kunder i butikken og fordi der ikke er nogen grund til at genopfinde den dybe tallerken, men i stedet sætte fokus på at levere services der hvor brugerne er. Facebook, MySpace og Twitter er nogle verdens største sociale tjenester, som tilsammen har flere millioner danske brugere, og der opstår hele tiden nye tjenester, digitale mødesteder og måder at udnytte teknologien til sociale formål. Det er ikke mediet, der er det afgørende, men at være til stede hvor brugerne er og engagere sig som person og at forstå at fungere som led i et netværk. At en myndighed er til stede på Facebook, men i øvrigt alene bruger tjenesten til at udsende information på, på samme måde som det oftest gøres på myndighedens hjemmeside, er ikke det samme som at myndigheden dermed bliver en social relation. Anvendelse af digitale sociale tjenester kræver derfor, at offentlige ansatte får et mandat til under ansvar at kunne deltage socialt og personligt som repræsentanter for det offentlige på tjenesterne 2. Danske eksempler på det offentlige som relation er i dag blandt andet: -Københavns kommunes digitale høringsportal og Skanderborg Kommunes hvor borgerne kan komme med ideer, der kan 2 Retningslinjer for brug af sociale medier findes i IT- og Telestyrelsen, og er på vej til hele Videnskabsministeriet. 13

14 udvikle kommunen, kommentere på hinandens ideer og se, hvad kommunen gør ved ideerne. Boks 4: Åbenhed, inddragelse og demokratiudvikling Værktøjer som digitalt understøtter sociale relationer kan bruges til at udvikle idéer, samarbejde om løsninger, lytte til ønsker og behov, inddrage borgere og interessenter i beslutningsprocesser og opgaveløsning og meget mere. Dermed kan Government 2.0 kan være drivkraft for ny åbenhed, inddragelse og demokratiudvikling Med Government 2.0 er det ikke kun den offentlige digitaliseringsindsats og den offentlige opgavevaretagelse, som er under forandring. Det danske demokrati er meget og andet end valghandlinger. Demokrati handler i lige så høj grad om demokratiet imellem valgene, og i denne sammenhæng åbnes der med Government 2.0 op for innovative digitale løsninger, som muliggør helt nye former for borgerinddragelse. Digitale samarbejdsværktøjer, afstemningssystemer, dashboards og mash-ups, sociale medier kan anvendes af offentlige myndigheder til at komme i kontakt og dialog med borgerne. Government 2.0 kan derfor understøtte yderligere borgerinddragelse, åbenhed i forvaltningen og tilgængelige systemer og data. Når borgerne får medindflydelse på områder som har betydning for deres hverdag her og nu, bliver demokratiet konkret og nærværende. Konkrete eksempler: I City of Manor i Austin, Texas anvender man spil og spilelementer til at anspore byens borgere til at deltage i byens udvikling. På manorlabs.org kan borgerne fremsætte ideer, stemme og kommentere på andre borgeres ideer. I Køln har man forsøgt sig med participatory budgetting, hvor borgerne ved hjælp af åbne offentlige data og digitale værktøjer kan give deres forslag til prioriteringen af midler i budgettet Værktøjer som IdeaScale.com, UserVoice.com mv. er hyldevarer, som gør det nemt for offentlige myndigheder at inddrage borgerne. 14

15 15

16 < Overskrift Bagside kursiv tekst Bagside brødtekst

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Digitalt demokrati et spørgsmål om vilje

Digitalt demokrati et spørgsmål om vilje Digitalt demokrati et spørgsmål om vilje Mange kommuner oplever, at borgernes engagement i lokaldemokratiet er faldende, men undersøgelser viser, at to tredjedele af befolkningen er interesseret, eller

Læs mere

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI): en tværsektoriel samarbejdsform,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Næste generation Digital Post, 2016 Indhold Indledning... 2 Kap. 1 Formelle rammer... 3 Kap. 2 Vision og formål... 3 Kap. 3 Næste generation

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

egovernment 2.0 Hvordan kan den offentlige sektor udnytte Web 2.0? Nuuk, 20-7-2008 Søren Duus Østergaard Senior egovernment Advisor, IBM Europe

egovernment 2.0 Hvordan kan den offentlige sektor udnytte Web 2.0? Nuuk, 20-7-2008 Søren Duus Østergaard Senior egovernment Advisor, IBM Europe egovernment 2.0 Hvordan kan den offentlige sektor udnytte Web 2.0? Søren Duus Østergaard Senior egovernment Advisor, IBM Europe Nuuk, 20-7-2008 Indhold: Web 2.0 introduktion Break out session: Hvad er

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Vision om digitale signaturer i Danmark

Vision om digitale signaturer i Danmark Vision om digitale signaturer i Danmark Yih-Jeou Wang kontorchef, IT-sikkerhedskontoret IT- og Telestyrelsen, Danmark Ministerrådet for informationsteknologi (MR-IT) Konferencen Demokratiets fremtid i

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Forslag vedtaget af SAGERA styregruppen 31.01.17 Vision Målbillede for den fælleskommunale rammearkitektur Rammearkitekturen

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning.

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning. 1 af 6 30-01-2009 12:42 Vejledning Brugervejledning for OIO-katalog over offentlige it-standarder Version 2.0 - April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning OIO på nettet Standarder og standardisering Offentlig

Læs mere

Den danske regerings position vedrørende en ny europæisk IKT-strategi fra 2010

Den danske regerings position vedrørende en ny europæisk IKT-strategi fra 2010 Notat Den danske regerings position vedrørende en ny europæisk IKT-strategi fra 2010 EU kan fortsat drage stor konkurrencemæssig fordel af at opretholde en digital førerposition på globalt plan, men det

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET DIGITALISERINGENS BLINDE PLET / Resultater fra borgerundersøgelse og medarbejderundersøgelse januar 2016 / 10 pejlemærker for digitalisering med borgeren i centrum Sæt borgeren først / Tag hånd om borgerens

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler..

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Et vist pres? Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Danmarks Biblioteksforening har igangsat et projekt for at afdække alle de muligheder, der opstår når skole og biblioteker bruger

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Omslag/Tør vi satse digitalt A4 23/06/03 11:06 Side 1 Mod nye digitale mål H.C. Andersens Boulevard København V Tlf

Omslag/Tør vi satse digitalt A4 23/06/03 11:06 Side 1 Mod nye digitale mål H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Mod nye digitale mål Kolofon Dansk Industri og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i foråret 2003 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt DI s medlemsvirksomheder. 628 virksomheder har svaret på spørgeskemaet.

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Forord... 3 Glentens Strategi Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper...

Forord... 3 Glentens Strategi Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper... 1 2 Forord... 3 Glentens Strategi 2019... 4 Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper... 5 Strategi 2019... 6 Udfordringerne... 6 De 3 strategiske fokusområder...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Cloud i brug Grønne tage op i skyen... Sådan bruger tagproducenten Nykilde cloud-baserede teknologier

Cloud i brug Grønne tage op i skyen... Sådan bruger tagproducenten Nykilde cloud-baserede teknologier Sådan bruger tagproducenten Nykilde cloud-baserede teknologier INTRO: Grønne Tage er Grøn Innovation DIAGRAM: Sådan bruger Nykilde skyen FORTÆLLING: En dag i skyen VIDEO: Interview DENDIGITALEVÆKSTPAKKE

Læs mere

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration 1. april 2009 Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration Kristian Hjort-Madsen Den Digitale Taskforce Integration for forretningen Integration skaber bedre digital

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Det kommunale intranetlandskab 2016

Det kommunale intranetlandskab 2016 Det kommunale intranetlandskab 2016 Introduktion Vi har foretaget denne undersøgelse i et forsøg på at sætte intranettet på den kommunale dagsorden, samt at undersøge opfattelsen af intranettets funktion

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Hvad mener du om Internettets fremtid?

Hvad mener du om Internettets fremtid? Hvad mener du om Internettets fremtid? Internettet blev tilgængeligt for almindelige mennesker i midten af 1990 erne. Siden er internettet blevet en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger internettet til

Læs mere

IT- og Arkitekturkonferencen 2009

IT- og Arkitekturkonferencen 2009 DIAS 1 IT- og Arkitekturkonferencen 2009 Rolf Sørensen, KMD A/S KORT OM KMD DIAS 2 _ Full it service provider - It til hele værdikæden: _Strategisk sparring, projektbeskrivelse og -ledelse, implementering,

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere